Sunteți pe pagina 1din 88

Regelmetari publicitate Romania

Declaratie de principii
Autoreglementarea publicitatii, stabilita de Consiliul Roman pentru Publicitate, este o reactie proactiva a industriei la
posibilitatea ca Statul Roman sa initieze reglementarea acestui domeniu. Avantajul autoreglementarii fata de un
cadru legislativ stabilit de autoritati consta in implicare experientei unor specialisti conectati direct la problemele
industriei publicitatii in intreg procesul de stabilire si aplicare a regulilor.

In indeplinirea misiunii sale, Consiliul Roman pentru Publicitate se ghideaza dupa anumite principii:
1. Dezvoltarea sectorului de publicitate din Romania prin crearea si mentinerea, in cadrul legal existent, a
unui sistem etic de autoreglementare perfect functional si competent
!. Sprijinirea comunicarii comerciale in spiritul concurentei loiale prin promovarea unor reguli etice in acest
sens
". Asigurarea protectiei consumatorilor de publicitate si a publicului, in general, impotriva efectelor
negative ale publicitatii, prin aplicarea prevederilor #odului de $ractica in $ublicitate
%. Informarea rapida si corecta privind domeniul publicitatii prin furnizarea accesului la stiri si date din
domeniu
&. Alinierea sectorului publicitar romanesc la standardele inalte internationale prin colaborarea cu
organizatii europene si non'europene, prin participarea la intalniri de lucru la nivel global, european sau local
si prin redactarea diverselor documente care sa ofere indrumare pentru cei din industrie
(. Valorile promovate de Consiliul Roman pentru Publicitate sunt: onestitate, corectitudine, decenta, legalitate,
evolutie.
Autoreglementarea in Romania
Romania beneficiaza de autoreglementare in domeniul publicitatii incepand cu anul 1))), cand a fost
infiintat Consiliul Roman pentru Publicitate.

In prezent RA# este singurul organism de autoreglementare romanesc recunoscut de #onsiliul *ational al
Audiovizualului. Incepand cu anul !++", cele doua structuri interactioneaza in baza unui protocol de
colaborare. #onform acestuia, RA# si #*A au devenit parteneri in solutionarea sesizarilor privind
publicitatea.

Anual, in atentia Consiliului Roman pentru Publicitate ajung aproximativ &+ de cazuri. Sesizarile sunt primite
de la #*A, companii, institutii de stat sau consumatori si vizeaza publicitatea la variate produse.

,eciziile RA# in aceste cazuri sunt adoptate in baza #odului de $ractica in $ublicitate elaborat de membri
sai. $entru a afla mai multe despre procedura urmata in cadrul #omitetelor -tice si despre prevederile
autoreglementarii romanesti, consultati #odul.
Noua Lege a Concurentei sanctioneaza tergiversarea proceselor in
instanta
joi 08 iul 2010
#onsiliul #oncurentei va putea interveni mai prompt si mai concret atunci cand are semnale din piata privind
posibile practici anticoncurentiale. .rdonanta de /rgenta pentru modificarea si completarea 0egii #oncurentei,
imbunatateste cadrul procedural existent, adaptand normele si procedurile nationale cu prevederile comunitare in
domeniul concurentei.
1#onsiliul #oncurentei si'a adaptat legislatia si procedurile la noile realitati economice, pentru a putea actiona
asemanator cu celelalte autoritati de concurenta din Statele 2embre. in acest fel vom fi mai flexibili si vom putea
interveni cu mai multa celeritate si eficienta ori de cate ori este nevoie, astfel incat consumatorii sa beneficieze de
cele mai bune produse si servicii pe care le ofera piata din Romania, la preturi concurentiale3 a declarat domnul
4ogdan #hiritoiu, presedintele #onsiliului #oncurentei.
/n element de noutate il constituie introducerea in actul normativ a prevederii conform careia o decizie a #onsiliului
#oncurentei poate fi suspendata de #urtea de Apel 4ucuresti doar cu conditia platii unei cautiuni de "+5 din amenda
stabilita prin decizia atacata. in acest fel, se va urgenta solutionarea proceselor ce au ca obiect contestarea
sanctiunilor aplicate de autoritatea de concurenta prin implicarea reala si efectiva in desfasurarea procesului a
agentilor economici care au platit deja cautiunea.
,e asemenea, conform noilor reglementari #onsiliul #oncurentei poate sanctiona cu amenda intre &.+++ lei si
%+.+++ lei autoritatile publice centrale si locale pentru nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate sau
furnizarea de informatii inexacte, incomplete. 0egislatia de pana acum permitea #onsiliului #oncurentei sa amendeze
doar agentii economici.
. alta noutate, o reprezinta introducerea in actul normativ a prevederii potrivit careia recunoasterea savarsirii unei
fapte anticoncurentiale de catre un agent economic reprezinta circumstanta atenuanta care va conduce la
diminuarea amenzii cu un procent cuprins intre 1+5' !&5 din nivelul de baza. Aceasta prevedere de reducere a
amenzii este diferita de prezentarea voluntara de probe care face obiectul 6politicii de clementa3.
$ersoanele fizice care participa cu intentie frauduloasa si in mod determinant la organizarea unui cartel pot fi
sanctionate si cu interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o
activitate similara aceleia de care s'a folosit pentru incalcarea legii. Aceasta prevedere vine in completarea celei care
permitea pedepsirea persoanelor fizice cu inchisoare de la ( luni la % ani sau cu amenda.
,e acum inainte, la solicitarea #omisiei -uropene sau a altor autoritati nationale de concurenta, inspectorii
#onsiliului #oncurentei vor putea realiza, pe teritoriul national, inspectii inopinate pentru aceste autoritati.
,e asemenea, s'au modificat articolele referitoare la intelegeri anticoncurentiale si abuz de pozitie dominanta 7art. &
si (8, urmarindu'se ca prevederile nationale sa fie cat mai aproape ca si continut de cele comunitare, respectiv de art.
1+1 si 1+! din 9ratatul de :unctionare a /- 79:/-8. Acest lucru este menit sa asigure un plus de certitudine juridica
agentilor economici care se vor afla in situatia de a'si evalua un anumit comportament atat prin prisma legislatiei
nationale cat si a celei comunitare.
Actul normativ de modificare si completare a 0egii #oncurentei prevede posibilitatea ca autoritatea de concurenta sa
transmita instantelor de judecata punctul sau de vedere referitor la un caz si, in acelasi timp, mentioneaza expres
obligatia instantelor nationale de a comunica #omisiei -uropene, prin intermediul #onsiliului #oncurentei, hotararile
pronuntate in cazurile de incalcare a 9:/- 7 art. 1+1 sau 1+!8.
*oile reglementari elimina regimul exceptarii individuale 7dispensa8, iar in ceea ce priveste beneficiul exceptarii pe
categorii s'a optat, precum in cazul altor state membre 7spre ex. ;ermania, Spania8, pentru o trimitere directa la
regulamentele comunitare.
.rdonanta prevede posibilitatea notificarii intentiei de a realiza o concentrare economica 7preluarea unei companii
sau fuziune8, pana in prezent autoritatea de concurenta fiind notificata doar dupa semnarea actului de realizare a
operatiunii. in acelasi timp, sunt clarificate conditiile si cadrul procedural in care se pot adopta masuri interimare sau
accepta angajamente in cazul practicilor anticoncuretiale si in cel al concentrarilor economice.
A fost simplificata metoda de calcul a taxei pentru autorizarea unei concentrari economice, in sensul ca reprezinta
+,+%5 din cifra de afaceri totala pe teritoriul Romaniei, dar nu poate fi mai mare de 1++.+++ -uro 7echivalent lei8.
$otrivit legislatiei anterioare, taxa de autorizare reprezenta +,15 din cifra de afaceri realizata pe piata pe care avea
loc concentrarea economica. Aceasta modificare vine in sprijinul companiilor, care nu vor mai fi nevoite sa isi
calculeze cifra de afaceri doar pe un segment al activitatii lor, separat de cifra de afaceri totala.
Actul normativ introduce modificari importante referitoare la testul de compatibilitate a concentrarilor economice cu
un mediu concurential normal, trecandu'se de la <testul de dominanta3, la testul SI-# 7substantial impediment of
effective competition test8. $otrivit prevederilor anterioare, #onsiliul #oncurentei determina mai intai aspectele legate
de crearea sau consolidarea unei pozitii dominante ca rezultat al concentrarii, dupa care analiza efectele legate de
impiedicarea semnificativa a concurentei efective. *oile reglementari, pun accent pe efectele concentrarii economice
asupra mediului concurential, crearea sau consolidarea unei pozitii dominante nereprezentand, obligatoriu, forme de
restrangere a concurentei.
*oile reglementari vor intra in vigoare in termen de "+ de zile de la publicarea in 2onitorul .ficial.
Noi principii in publicitatea online din Romania: bannerele display nu vor
mai fi vandute in functie de clickuri! ci de afisari
Principalii jucatori din publicitatea online au anuntat un set de principii ce vor intra in
vigoare la 1 mai, principala noutate fiind ca bannerele display nu vor mai fi vandute pe
principiul cost-per-click, ci numai pe cost pentru mia de afisari.
*oile principii fac o diferenta clara intre campaniile publicitare online ce au drept scop branding'ul 7si care ruleaza
prin bannere displa=, cu tarife pentru mia de afisari8 si cele care au drept scop vanzarea de produse si servicii
7acestea fiind rulate in principal prin reclame text, cu tarife per'clic>8.
#ompaniile care s'au pus de acord asupra noilor principii sunt Ad-volution, Apropo 2edia, AR4.interactive, :&,
Intact Interactive, Internet#orp, *eogen, Sanoma ?earst Romania si Splendid Interactive.
Aceasta decizie vine intr'un context in care internet'ul a devenit un mediu de comunicare de masa, gradul de
penetrare depasind deja (+5 in mediul urban 7conform cifrelor furnizate de 4iroul Roman de Audit al 9irajelor8, sustin
semnatarii acordului.
Semnatarii isi propun astfel sa dezvolte si sa promoveze catre clientii de publicitate interesati de solutii de
performance mar>eting campanii construite pe urmatoarele principii:
"tilizarea! in e#clusivitate! a unor sisteme bazate pe linkuri te#t, insotite sau nu de o imagine grafica, reclamele
de tip displa= urmand a fi folosite exclusiv pentru a satisface nevoile de branding, reach si creare de a@areness. Se
urmareste astfel diferentierea clara intre cele doua categorii de obiective urmarite preponderent de clienti 7brand
a@arness si performanta8, atat prin mijloacele de promovare utilizate, cat si prin modul de tarifare 7cost'per'clic> A
cost'per'lead A cost'per'action A cost'per'sale, respectiv cost'per'thousand8.
$olosirea de imagini care prezinta produsul sau serviciul promovat 7doar in situatii exceptionale si logo'ul
clientului de publicitate8 insotite de prezenta obligatorie a unui mesaj 7call'to'action8 care sa determine utilizatorii sa
acceseze lin>ul propus pentru a primi mai multe detalii despre oferta promovata, fapt care va creste eficienta si rata
de raspuns.
Banzarea spatiilor se va face in regim de runofnet%ork si&sau runofcategory7distribuirea reclamelor nu pe un
singur site, ci pe intreaga retea sau pe o categorie de site'uri cu profil asemanator8, incurajandu'se targetarea
reclamelor in functie de cuvinte si expresii cheie sau criterii demografice, urmarindu'se astfel cresterea ratei de clic>
si, implicit, a eficientei campaniilor de promovare online derulate, atat in interesul publisherilor, cat si al agentiilor de
media si, mai ales, al clientilor
$rin adoptarea setului de principii semnatarii acordului isi propun sa faca inca un pas in directia maturizarii industriei
de publicitate online din Romania, prin furnizarea unui cadru coerent care sa raspunda nevoii de stimulare a
performantei campaniilor online, indiferent de forma in care este cuantificata aceasta 7prin atragerea de utilizatori pe
site'urile clientilor, prin generarea de lead'uri sau de actiuni, etc.8
Internet'ul este singurul mediu care poate oferi clientilor de publicitate nu numai publicitate de brand 7ca televiziunea,
radioul, presa scrisa sau outdoor'ul8, ci si posibilitatea de a interactiona direct cu actualii si potentialii consumatori,
metoda specifica publicitatii online, care are nevoie de un set de reguli specifice.
Semnatarii sunt de acord ca, incepand cu data de 1 mai !+1+, sa aplice principiile si recomandarile de mai sus, in
vederea gestionarii tuturor campaniilor de performance mar>eting derulate pe retelele de site'uri pe care le
gestioneaza.
Informat despre initiativa propusa de catre unii dintre membrii sai, de a stabili un prim set de principii pentru
performance mar>eting, #onsiliul ,irector al IA4 Romania a comunicat faptul ca 1intentioneaza sa infiinteze un grup
de lucru care sa studieze si sa construiasca recomandari si bune practici in domeniul acestui tip de campanii. IA4
Romania incurajeaza initiativele de autoreglementare a pietei de publicitate online care pot conduce la dezvoltarea si
maturizarea acesteia1.
Semnatarii acordului sunt: Bal Boicu, #-. Ad-volution .rlando *icoara, general manager Apropo 2edia #alin
Rotarus, managing director AR4.interactive Ana ,iaconu, managing director ,igital Ads, ,ragos Stanca, managing
director :&Augustin Roman, general manager Intact Interactive 2ihai Seceleanu, #-. Internet#orp #alin :usu,
director general *eogen Adina Basilescu, ne@ media publisher Sanoma ?earst Romania si #risti 2arinescu, director
executiv Splendid Interactive.
Acasa
Contact

Portofoliu
Cum sa pui laolalta un plan de afaceri pentru afacerea ta online
Organizarea timpului in marketingul online
Cinci principii cheie pentru succesul online
Data publicarii: 4 Iulie, !!"
Categoria: Articole
In ceea ce urmeaza o sa incerc sa#ti prezint cate$a principii c%eie pentru a a$ea succes online&
Aceste principii nu eu am in$entat, ci am in$atat si eu de la oameni mai inteligenti, care au do$edit
de'a in acest teritoriu numit marketing online si din aceasta cauza, cred ca aceste informatii $or fi
folositoare si tie, care cauti aceasta stare, care se numeste succes online&
Iata condimentele succesului online:
(&) Produse sau ser$icii
&) O baza de potentiali clienti
*&) Con$ersatie
4&) Administratie
+&) ,ducatie
-ai sa incepem cu primul pas si sa $orbim despre:
(&) Produse sau ser$icii
Pentru a face bani online trebuie sa ai produse sau ser$icii de care un numar insemnat de oameni sa
fie interesat&
Poate ca ai un %obb. din care $rei sa faci bani, poate iti place sa aduni timbre sau nu stiu ce, dar
important e ca multi oameni sa fie interesati de acelasi lucru, altfel n#o sa ai piata destul de mare
pentru a $inde&
Produsul pe care $rei sa#l $inzi nu trebuie sa fie neaparat produs propriu, ci poate sa fie si un program
de afiliere din care castigi un anumit procent dupa fiecare $anzare&
/nii dintre cele mai profitabile sit#uri 0eb pe internet au o singura pagina de te1t, care se numeste
scrisoare de $anzare, deoarece proprietarii acestora stiu ce $or si stiu unde sa a'unga&
&) O baza de potentiali clienti
/nul dintre motoarele marketingului online este capabilitatea de a contacta clientii si potentialii clienti
oricand fara sa platesti o a$ere pentru procesul respecti$&
Odata ce ai in baza ta de date acesti clienti si potentiali clienti, il poti contacta din nou practic fara nici
un efort& 2ici nu iti ia din timpul tau pretios, doarece poti folosi autorespondere, care o sa faca toata
munca in locul tau&
A$ind o lista de email plin cu adresa acelor oameni, care mor de nerabdare sa auda de produsele sau
ser$iciile oferite de tine, e ca si cand ai a$ea un cont in banca plin de bani& 3poate ca nu c%iar asa, dar
am spus doar ca sa prinzi idea&)
*&) Con$ersatie
Con$ersia sau con$ertirea inseamna cat la suta dintre $izitatorii tai o poti con$erti sa si cumpere& Daca
sit#ul sau lista ta de email con$erteste (4 e bine, dar o poti imbunatati&
De e1emplu, daca primesti (!! de $izitatori pe sit#ul tau si ai (4 rata de con$ersie, inseamna ca ai
facut o singura $anzare& 5i bineinteles, daca ai rata de con$ersie de 4, inseamna ca ai dublat
cantitatea de produse $andute si banii intrati fara sa#ti creasca numarul $izitatorilor&
Deci, trebuie doar sa incerci mai multe $ariante si sa scoti cat mai mult din ceea ce ai&
4&) Administratie
In punctul 4 o sa $orbesc despre administrarea micii afaceri, deoarece este foarte esential si aici cad
cei mai multi& 2u stiu din ce cauza, dar ma'oritatea oamenilor uit ca o afacere online nu difera de o
afacere reala si trebuie administrata ca atare&
,1ista contabilitate, emailuri, finante, c%eltuieli, si alte c%estii, care trebuie rezol$ate& Daca tu personal
nu $rei sa te ocupi de asa ce$a, trebuie sa anga'ezi pe cine$a care sa faca in locul tau&
+&) ,ducatie
Ade$arul e ca trebuie sa c%eltui cateodata pentru educatia ta, c%iar daca sunt o gramada da resurse
gratuite pe net& 5i nu e $orba doar de bani ci si de timpul tau pretios, doarece trebuie sa tii pasul cu
aceasta industrie mereu sc%imbatoare&
Ca si cum un doctor trebuie sa citeasca re$iste de specialitate, ca sa nu ramana in urma, asa si tu&
6rebuie sa fii la curent cu cele mai noi te%nici si stiri de marketing online, care te $or afecta in $reun
fel&
2imeni nu stie c%iar toate detaliile unei afceri online, de aceea testarea si incercarea este foarte
importanta&
Definitia si scopul marketingului pe internet
Data publicarii: 7 Iulie, !!"
Categoria: Articole
8#am gandit ca ar fi de a'utor, daca as face o definitie mai detaliata a termenului 9marketing pe
internet: si scopul acestuia&
De obicei, scopul marketingului in general este prezentarea in mod eficient al unor produse sau ser$icii
catre o audienta cat mai larga& ,1ista mai multe tipuri de marketing, ca: direct mail 3marketing prin
scrisoare), telemarketing, marketing prin tele$iziune 3reclame t$, teles%opping), radio, multile$el
marketing 38;8 e1& A<O2) sau cea mai simpla si cel mai mult folosita, brosura&
6oate metodele susmentionate au acelasi scop, si anume, sa prezinte produsul sau ser$iciul respecti$
la o scara cat mai larga si la un pret cat mai accesibil& Intre aceste metode de marketing singura
diferenta este canalul 3mediul) de informare folosit&
Prin urmare, cand o firma $rea sa $anda produse sau ser$icii folosind internetul ca mediu de informare
se numeste marketing online sau marketing pe internet& 5a nu uitam, ca scopul marketingului online
este acelasi ca si la celelalte metode de marketing, si anume, sa a'ungem la cat mai multi potentiali
clienti la un cost cat mai scazut&
Insa fara o strategie de marketing online e o misiune imposibila sa $inzi pe internet& ,1ista sute de
milioane de pagini 0eb, asa ca sansa de a gasi cumparatori e destul de mica& Cand $rem sa gasim
clienti fara efort de marketing e ca si cum am desc%ide un magazin la marginea orasului pe o straduta
ascunsa& C%iar daca ar a'unge cine$a acolo din intamplare, nu#i sigur ca ar de$eni si cumparator&
Deci, cum am amintit si mai inainte, scopul marketingului online este sa atingem acei potentiali clienti,
care s#ar putea sa fie interesati de oferta noastra& Dar problema este ca internetul e foarte $ast si nu e
usor sa atragem atentia asupra ofertei noastre& /nica noastra sansa este sa dez$oltam o strategie prin
care nu noi sa cautam potentialii clienti, ci ei sa ne caute pe noi&
In mediile de marketing traditionale acest lucru e imposibil de realizat, dar prin internet e perfect
realizabil si usor accesibil tuturor la costuri scazute& Dupa compararea mai multor canale de
marketing, am a'uns la concluzia, ca marketingul pe internet este cea mai efecti$a din punctul de
$edere al costului, dar si din alte puncte de $edere& Asa ca marketingul online nu e de negli'at si
merita studiat&
$este ( milioane de utilizatori romani acceseaza lunar cel putin un site romanesc 7sursa: @@@.trafic.ro8. #onform
S*A, %"5 din populatia din mediul urban a accesat in ultimul an Internetul, iar peste !+5 din ei il acceseaza aproape
zilnic. #omunitatile online romanesti au inflorit in ultimii ani, pe masura internetizarii populatiei si pe masura migrarii
conexiunilor de la dial'up la broadband 7peste C+5 in prezent8.
Romanii au inceput sa isi modifice comportamentul prin utlizarea zilnica a Internetului: comanda mancare pe
Internet, cauta locuri de munca, citesc presa, comunica in interes profesional 7e'mail8 si personal 7e'mail, chat,
telefonie pe Internet, dating8, cumparaturi online, comanda taxiuri, rezerva bilete de avion, inchiriaza filme pentru
acasa etc.
#omunitatile online permit si o adresare segmentata, dar si una adaptata din punct de vedere comportamental.
#omunitati de zeci de mii de membri au afinitati remarcabile pe diverse domenii, legate de site'urile care gestioneaza
aceste comunitati.
#omunitati de afaceri: site'uri de doctori, avocati, stomatologi, dar si de real estate D #omunitati de hobb= 7unele din
ele evidentiind venituri ridicate8: site'uri de =achting, de pescuit, de offroad, de trenulete electrice, de alpinism, de
gadgeturi D #omunitati de lifest=le: site'uri de clubbing, de going out, de dating, de cinefili, de mamici.
Internautul roman are experienta in navigarea pe Internet. 2ai mult de E+5 din internautii romani navigheaza de cel
putin trei ani pe internet.
-ste receptiv la concursuri si la jocuri online. Internetul are o caracteristica duala: atat de informare, cat si de
recreere. #omponenta ludica poate fi speculata chiar si la target'uri ce au depasit bine varsta adolescentei 7#hivas
are un joc pe site cu office'putting A golf etc8
-ste usor de atras prin proiecte care pun accent pe experienta @eb inedita prin care poate interactiona cu brandul.
#antitatea mare de informatii ce poate fi pusa la dispozitia consumatorului pe Internet este atat de mare, incat limita
este data doar de client, consumatorii fiind avizi de informatii suplimentare despre produseleAserviciile promovate.
. data 6prins3 intr'o comunitate online, interactioneaza cu placere si aduce un aport valoros de informatii mar>eterului
prin feedbac>'ul sau prin influentarea altora 7creatori de opinie8.
Ratele de clic> 7pe reclame8 sunt in general scazute, ceea ce nu inseamna ca nu este expus la mesajul publicitar ci
din contra, folosirea adserverelor ne asigura ca afisarea bannerelor catre consumatori are loc 7contorizarea are loc la
nivel de individ, nu statistic D prin esantion si extrapolare ulterioara8.
Sondajele realizate de 9rafic.ro au demonstrat ca 1populatia online1 reflecta structura populatiei din Romania.
1;eneratia F1 71C ' !) ani8 este cel mai bine reprezentata in online ' %(5 dintre utilizatori
1;eneratia G1 7"+ ' %% ani8 ' !%5 dintre utilizatori si
14ab= 4oomers1 7%& ' (& de ani8 ' C,&5 dintre utilizatori
,e remarcat ca 1;eneratia G1 ' targetul perfect pentru mar>eteri ' este mai prezenta in online decat 1;eneratia I1
7generatia Internet ' tinerii pana in 1E ani8, care reprezinta doar !1,&5 dintre utilizatori.
-urobarometrul dat publicitatii de catre Reprezentanta #omisiei -uropene in Romania arata ca increderea romanilor
in mass'media este foarte ridicata 7("5 in presa scrisa si E+5, respectiv E15 in 9B si radio8, in timp ce increderea in
partidele politice ramane scazuta ' 1C5.
Sondajele online, care au fost realizate pe un esantion de !+.1E& de persoane, au relevat faptul ca (+,(15 dintre
utilizatori folosesc Internetul pentru a citi stiriAziare, si doar !E,115 dintre ei sunt interesati de stirileA evenimentele
legate de politica interna.
#onform -urobarometrulului,pe primele locuri in preocuparile romanilor se afla: evolutia preturilor, situatia
economica a tarii si sanatatea. #onform 9rafic.ro, &",C)5 dintre utilizatori folosesc Internetul pentru a afla informatii
despre produse si servicii, in timp ce E&,!"5 sunt interesati de tematici ce tin de medicina si sanatate.
In ceea ce priveste obiceiurile de cumparare, cu toate ca &&,&)5 dintre utilizatori declara ca sunt interesati de
cumparaturi, doar 1E,1C5 folosesc Internetul pentru achizitii online si numai 1+,1E5 efectueaza operatiuni bancare.
Romanul, mare consumator de Internet
#abinete de avocatura
:armaciile online din Romania
Principii pentru maturizarea publicitatii online
AdEvolution, Apropo Media, ARBOinteractive, Digital Ads, F5, Intact Interactive, Internetorp, !eogen,
"anoma #earst Romania si "plendid Interactive anunta ca au decis de comun acord adoptarea unui set
de principii care sa guverneze gestionarea campaniilor de per$ormance mar%eting pe toate site&urile pe
care le editeaza si'sau le reprezinta din punct de vedere al vanzarii spatiilor de publicitate(
Prin adoptarea setului de principii enuntat mai )os, semnatarii acestui comunicat isi propun sa $aca inca
un pas in directia maturizarii industriei de publicitate online din Romania, prin $urnizarea unui cadru
coerent care sa raspunda nevoii de stimulare a per$ormantei campaniilor online, indi$erent de $orma in
care este cuanti*cata aceasta +prin atragerea de utilizatori pe site&urile clientilor, prin generarea de
lead&uri sau de actiuni, etc(,
Aceasta decizie vine intr&un conte-t in care Internetul a devenit un mediu de comunicare de masa,
gradul de penetrare depasind de)a ./0 in mediul urban +con$orm ci$relor $urnizate de Biroul Roman de
Audit al 1ira)elor,(
Ast$el, Internetul este singurul mediu care poate o$eri clientilor de publicitate nu numai publicitate de
brand +ca televiziunea, radioul, presa scrisa sau outdoor&ul,, ci si posibilitatea de a interactiona direct
cu actualii si potentialii consumatori, metoda speci*ca publicitatii online, care are nevoie de un set de
reguli speci*ce(
"emnatarii isi propun ast$el sa dezvolte si sa promoveze catre clientii de publicitate interesati de solutii
de per$ormance mar%eting campanii construite pe urmatoarele principii2
3( 4tilizarea, in e-clusivitate, a unor sisteme bazate pe lin%uri te-t, insotite sau nu de o imagine
gra*ca, reclamele de tip displa5 urmand a * $olosite e-clusiv pentru a satis$ace nevoile de branding,
reac6 si creare de a7areness(
"e urmareste ast$el di$erentierea clara intre cele doua categorii de obiective urmarite preponderent de
clienti +brand a7arness si per$ormanta,, atat prin mi)loacele de promovare utilizate, cat si prin modul
de tari$are +cost&per&clic% ' cost&per&lead ' cost&per&action ' cost&per&sale, respectiv cost&per&t6ousand,(
8( De asemenea, recomandarea grupului de initiativa este de a se $olosi imagini care prezinta produsul
sau serviciul promovat +doar in situatii e-ceptionale si logo&ul clientului de publicitate, insotite de
prezenta obligatorie a unui mesa) +call&to&action, care sa determine utilizatorii sa acceseze lin%ul
propus pentru a primi mai multe detalii despre o$erta promovata, $apt care va creste e*cienta si rata
de raspuns(
9( 1otodata, vanzarea spatiilor se va $ace in regim de run&o$&net7or% si'sau run&o$&categor5 +distribuirea
reclamelor nu pe un singur site, ci pe intreaga retea sau pe o categorie de site&uri cu pro*l
asemanator,, incura)andu&se targetarea reclamelor in $unctie de cuvinte si e-presii c6eie sau criterii
demogra*ce, urmarindu&se ast$el cresterea ratei de clic% si, implicit, a e*cientei campaniilor de
promovare online derulate, atat in interesul publis6erilor, cat si al agentiilor de media si, mai ales, al
clientilor(
:ista principiilor stabilite de grupul de initiativa ramane desc6isa pentru alte propuneri dar si pentru
alti publis6eri, grupuri media, regii interactive, agentii digitale si de media precum si pentru clientii
care doresc sa contribuie constructiv la maturizarea pietei online din Romania(
"emnatarii sunt de acord ca, incepand cu data de 3 mai 8/3/, sa aplice principiile si recomandarile de
mai sus, in vederea gestionarii tuturor campaniilor de per$ormance mar%eting derulate pe retelele de
site&uri pe care le gestioneaza(
In$ormat despre initiativa propusa de catre unii dintre membrii sai, de a stabili un prim set de principii
pentru per$ormance mar%eting, onsiliul Director al IAB Romania a comunicat $aptul ca ;intentioneaza
sa in*inteze un grup de lucru care sa studieze si sa construiasca recomandari si bune practici in
domeniul acestui tip de campanii(
"emnatarii acordului sunt2
Val Voicu, EO AdEvolution
Orlando Nicoara, <eneral Manager Apropo Media
Calin Rotarus, Managing Director ARBOinteractive
Ana Diaconu, Managing Director Digital Ads
Dragos Stanca, Managing Director F5
Augustin Roman, <eneral Manager Intact Interactive
Mihai Seceleanu, EO Internetorp
Calin Fusu, Director <eneral !eogen
Adina Vasilescu, !e7 Media Publis6er "anoma #earst Romania
Cristi Marinescu, Director E-ecutiv "plendid Interactive
4nde se termina internetul=
"trategia de mar%eting a migrat in ultimul timp de la abordarea centrata pe brand, usor abuziva si
egocentrica, la una centrata pe consumator(
1recerea este vizibila si sunt numeroase studii de caz ce sustin $aptul ca brandurile lanseaza campanii
sau actiuni punctuale'de guerilla(
4nul dintre principalele avanta)e ale agentiilor integrate de online mar%eting este posibilitatea de a
incorpora in campaniile sale o componenta puternica de interactiune $ace&to& $ace cu publicul&tinta(
In momentul de $ata, orice idee inovativa pusa in aplicare online, cu rezultate vizibile in o>ine
genereaza $oarte mult PR, datorita multiplelor canale de transmitere a mesa)ului in reteaua proprie de
prieteni si cunostinte(
I Spy Levys este una dintre aceste idei( Mecanismul de transmitere a mesa)ului de brand
incorporeaza o plat$orma sociala combinata cu ceva goliciune numai buna de pozat si postat pe net(
Destul de indrazneata, campania initiata de :evi?s in Australia si in !oua @eelanda se potriveste
per$ect unui brand care, cel putin declarativ, doreste sa reinvie spiritul de creativitate si rebeliune cu
care s&a lansat(
In spatiul online, campania s&a des$asurat e-clusiv pe 17itter si a avut la baza un )oc de tipul ;Prinde&
ma daca potiA(
um s&a des$asurat= Promoteri imbracati in blugi :evi?s se plimbau in di$erite locuri din oras, in timp ce
participantii la concurs primeau indicii despre zonele in care acestia puteau * gasiti(
oncurentii care a)ungeau la promoter si il intrebau ;Acestia sunt :evi?s=A primeau perec6ea de blugi
cu care era imbracat promoterul( Da, acesta trebuia sa se dezbrace in public(
4rmarea= Peste 8(/// de $ollo7eri care au dus indrazneala brandului mai departe, PR generat, premiu
pentru utilizarea inovativa a social media, sustinere din partea )urnalistilor de moda etc(
:a noi, cu doar cateva luni inainte, se des$asura in Romania un concurs cu un tip de )oc similar +un
digital Buest,, in care premiile erau tele$oane !o%ia(
;<oana dupa OviA i&a implicat pe concurenti intr&o goana ce incepea pe plat$ormele online +site, blog,
Faceboo%, 17itter, !eogen, #i5,, odata cu primirea indiciilor, si se inc6eia in o>ine, in di$erite locuri din
Bucuresti(
Marele castigator saptamanal era cel care il recunostea primul pe Ovi <u5 si ii punea intrebarea simpla
;1u esti Ovi=A( Aceasta aventura 8(/ cu un mecanism simplu dar $oarte appealing pentru consumatori a
acumulat peste 8.// de prieteni in retelele sociale si locul 9 la Roblog$est 8/3/ pentru social media pe
Faceboo%(
De *ecare data, canalul de comunicare +Internetul, a contat mai putin decat metoda de implicare a
concurentilor( Prin simplul $apt ca publicul era recompensat Cn cadrul unui )oc cu sanse egale si reale
de castig pentru oricare dintre concurenti, canalul de comunicare nu mai este nevoie sa urle din toti
rarunc6ii pentru a transmite mesa)ul(
Inca o data se doveste $aptul ca interactiunea $ace& to& $ace cu consumatorii este una dintre cele mai
persuasive tipuri de comunicare interpersonala iar mar%etingul trebuie sa&si stabileasca limitele
campaniilor online in a$ara Internetului, c6iar daca, la origine, aceste campanii incep ca un concurs
adresat $anilor din social media(
85(/3(8/33 D Loredana Sandulescu
!arta utili"atorulor de Face#oo$ in Romania
Dintr&un total de 8(5E3(3// utilizatori de Faceboo% in Romania, 3(858(FF/+FG,9F0, au adaugat orasul
de resedinta la pro*lul lor de Faceboo%, iar dintre acestia, 8F(880 +9/9(9./, sunt in Bucuresti, rezulta
din ci$rele $acute publice de Facebrands(ro(
i$rele 777($acebrands(ro pe orase si )udete sunt calculate pe baza datelor despre orasul de resedinta
introduse la crearea pro*lului de catre utilizatorii retelei de socializare
Orasele cu cei mai multi utilizatori de Faceboo%, in a$ara de Bucuresti sunt2 lu)&!apoca+3/5(3//
utilizatori, G(9E0,, 1imisoara+E/(HG/, H(850,, Iasi +GF(FF/, .(HF0,, onstanta +.3(G./, F(EF0, si
Brasov +5.(H8/, F(590,(
i$rele de utilizatori pe )udete si orase, precum si paginile locale, pot * accesate pe $acebrands(ro
$olosind 6arta interactiva2 6ttp2''777($acebrands(ro'map(6tml
Este pentru prima data cand putem vedea structura utilizarii retelei $aceboo% in Romania la nivel de
oras si de )udet( Publicitatea pe Faceboo% are o importanta componenta locala si de aceea aceste ci$re
sunt din ce in ce mai importante; a declarat Ionut Oprea, managerul agentiei "tandout(
i$rele pe care le agregam la nivel local vor * actualizate permanent( Ast$el, managerii paginilor create
pentru companii locale sau regionale vor avea o privire de ansamblu asupra universului de utilizatori,
cat si de)a traditionalul istoric pe zile si saptamani ;, a adaugat Andrei "te$an, managerul B5te Flu-(
Facebrands(ro monitorizeaza in acest moment peste 5/// de pagini romanesti create pe Faceboo% de
persoane si institutii Icompanii, O!<&uri etcJ, aratand cresterea numarului de $ani al acestora pe zile si
saptamani, impreuna cu alte pagini din aceeasi categorie(
:a aceste in$ormatii se adauga analize pe baza ci$relor monitorizate, care sunt disponibile la
adresa 6ttp2''reports($acebrands(ro(
Aceste pagini sunt grupate pe 777($acebrands(ro in FG de categorii si G. subcategorii, precum si un
clasament general al tuturor paginilor de Faceboo% din Romania monitorizate de acest serviciu(
ea mai recenta subcategorie creata este cea a agentiilor de publicitate'PR, in cadrul categoriei
ompanii si *rme( +6ttp2''777($acebrands(ro'categor5'H'ompanii&*rme'E.'Agentii&de&publicitate&
PR(6tml, construita impreuna cu IKads(ro
%&tra in'o
Facebrands(ro este primul serviciul de monitorizare a paginilor de Faceboo% in Romania, lansat la
inceputul lui 8/3/ de catre agentia de comunicare in social media "tandout si dezvoltatorul de solutii
7eb B5te Flu-(
DoR
3E(/3(8/33 D Strategic(ro
)*+ dintre internautii romani accesea"a
"ilnic netul
Aproape E/0 dintre internautii romani intra zilnic online, de acasa sau de la serviciu
$olosind in general un computer de tip des%top, arata "tudiul Demogra*c tra*c(ro, care a colectat date
in perioada 35 noiembrie L 35 decembrie(
3E,3/0 dintre internautii romani care navig6eaza pe internet nu au venituri si numai 9,50 au venituri
care depasesc H(/// RO!( Internautii care castiga bani au in principal venituri de 3(///&3(5// lei
+35,.50,, 5//&G// RO! +38,5H0, sau sub 5// RO! +33,880,( Menituri intre 3(5/3&8(/// RO! au
33,/30 dintre respondenti, in timp ce 3/,390 iau G/3&3(/// RO!(
In ceea ce priveste veniturile pe $amilie, ma)oritatea +3.,.E0, totalizeaza 8(//3&9(/// RO!, 3F,F0
castiga impreuna cu $amilia intre 3(5/3 si 8(/// RO! si 38,F.0 au impreuna doar 3(//3&3(5// Ron(
Menituri mai mici de 5// lei pe $amilie se inregistreaza in G,.80 din cazuri, in timp ce venituri de peste
3/(/// lei apar in F,3F0 din cazuri(
Internetul , oriunde- oricand si de pe orice
Doua treimi dintre internautii romani +.G,..0, $olosesc des%topuri pentru a naviga pe internet, FG,830
acceseaza 7eb&ul de pe laptopuri, in timp ce un numar mult mai mic $oloseste pentru a intra online
tele$oanele mobile +38,.G0, sau PDA&urile +F,/H0,( De asemenea, pentru a naviga online, ma)oritatea
$olosesc un calculator e-clusiv +9E,.90, sau il impart cu inca o persoana +9.,H.0,, e-istand insa si
cazuri in care un singur calculator este $olosit si de mai multe alte persoane +circa 890 de alte doua,(
ei mai multi +5H0, nu $olosesc date de logare pe calculator, in timp ce F90 intra pe calculator cu
utilizator si parola(
Devenit parte integranta a vietii internautilor romani, internetul este $olosit zilnic, in mod $recvent, de
GH,330 dintre internauti, aproape 380 il $olosesc de cateva ori pe saptamana, in timp ce un numar
redus intra online doar o data pe saptamana sau mai rar(
:ocul pre$erat de participantii la studiu pentru accesarea internetului este propria locuinta +E/,H80,
sau locul de munca +9/,8G0,, din mers +G,3G0, sau de la scoala'$acultatea +.,F50,, precum si din alte
locuri cum ar * de la prieteni, de la internet ca$e&uri sau din alte parti(
and navig6eaza online, aproape )umatate +FF,850, dintre internautii romani $olosesc un singur
bro7ser pentru a accesa paginile 7eb, in timp ce restul $olosesc doua sau mai multe bro7sere(
In'ormatiile- sociali"area si e.content
Potrivit studiului, internautii romani au intrat online pentru in$ormatii +GE,H80,, comunicare '
socializare +5G,8H0, sau incarcat'descarcat *siere +9E,8E0,( De asemenea, pe internet, se citesc
bloguri sau $orumuri +9.,350,, se urmaresc clipuri si *lmulete online +95,950, sau se )oaaca )ocuri
online +85,3G0,, se cauta in$ormatii *nanciare sau de a$aceri +88,980,, se vizioneaza programe 1M
online +3.,3E0, sau se deruleaza alte tipuri de activitati +8,5E0,(
Ast$el, cele mai vizitate categoriile de site&uri sunt ziarele si revistele online +.9,E90,, comunitatile
online +#i5, :in%edIn sau Faceboo% L FE,E80, si site&urile cu locuri de munca +9.,590,( Pe locurile
urmatoare in pre$erintele internautilor se aNa site&urile auto +89,G/0,, cele de Internet ban%ing
+89,.90,, comert electronic +85,F30,, turism +3E,H.0,, cele cu pro*l imobiliar +33,E90, si site&uri
pentru adulti +33,.E0,, precum si alte tipuri de site&uri(
In ceea ce priveste cele mai cautate in$ormatii online, pe primul loc se aNa cele re$eritoare la medicina,
sanatate si alimentatie +5/,380,, evenimente' stiri despre Romania +F9,HH0,, computere, so$t7are, I1
O Internet +F/,930,, dar si acelea vizand $amilia si viata de cuplu +9E,F30,, stiinta si te6nica +95,9E0,,
turismul, calatoriile si vacantele +9F,E80,, copiii si educatia lor +98,G/0, sau datele re$eritoare la
bucatarie ' retete culinare +98,880,(
De asemenea, tot online, utilizatorii romani de internet se in$ormeaza si despre2 evenimente culturale,
muzica, teatru sau cinemaP teste, )ocuri, cuvinte incrucisateP moda, cosmetica, $rumusete si
intretinereP problemele socialeP economie, *nante, banci, curs valutar sau bursaP natura si mediuP
psi6ologie, paranormal, astrologie si religieP auto motoP mondenP programe si recomandari 1MP
concursuriP evenimente sportiveP s$aturi ' idei pentru casa si gradinaP mica publicitate' anunturiP
politicaP publicitate'reclame(
Media
In timpul liber, participantii la studiu navig6eaza pe internet +.G,.G0,, se uita la televizor +.5,/30, sau
isi petrec timpul impreuna cu $amilia +.F,G50,( Pe langa acestea, ei ies cu prietenii +F9,E80,, citesc
carti +9G,FE0,, asculta muzica +95,E90,, se )oaca pe calculator +93,E90, sau merg la cumparaturi
+93,3F0,( Activitati precum mersul la cinema, teatru sau concerte +3H,HE0,, lectura ziarelor si
revistelor +3H,H30,, practicatul unor sporturi +35,.30,, iesirile in cluburi, baruri si discoteci +39,880,,
ascultatul radioului +E,.90, sau altele +9,380, sunt mai putin populare
and e vorba de consumul de emisiuni 1M, $avorite sunt stirile +H8,5F0,, apoi *lmele +H3,3F0,,
emisiunile de divertisment +FG,8/,, tal%s6o7&urile + 9H,/8,, emisiunile culturale si educative +93(G80,,
meciurile si emisiunile sportive +8E,3/, si alte programe +3,F3,( u toate acestea, 5,EE0 dintre
respondentii la studiu au spus ca nu s&au mai uitat la 1M in decursul lunii de derulare a studiului(
Achi"itii- o#iceiuri de consum si timp li#er
a,Electronicele si gadgeturile media, omniprezente in locuintele internautilor romani
Electronicele si gadgeturile media sunt obiecte omniprezente in locuintele internautilor romani,
nelipsite *ind laptopul 'des%topul +EF,E90,, mobilul +E9,EG0,, televizorul +GE,/30, si $rigiderul
+GG,EF0,( :a acestea se adauga masinile automate de spalat ru$e +G8,H/0,, mi-erele electrice de
bucatarie +..,.E0,, aparatele $oto digitale +.9,880,, cuptoarele cu microunde +.3,5F0,, tele$oanele
*-e +.3,390,, pra)itoarele de paine +55,850, dar si DMD&uri +59,5H0, ori *ltre de ca$ea +53,EE0,( De
asemenea, in $oarte multe dintre locuintele internautilor romani se mai regasesc caseto$oane si D
pla5ere +F.,G80,, storcatoare de $ructe electrice +FF,9H0,, centrale termice de apartament +9G,GF0,,
MP9 pla5ere +9H,390,, biciclete +9.,E50, si camera video +98,3G0,(
b, a$ea macinata si vin, la pac6et cu card bancar si internet ban%ing
Atunci cand e vorba de consumul de produse in general, internautii din Romania pre$era ca$eaua
macinata +F5,GG0,, laptele dulce +FF,/.0, si tabletele de ciocolata +F/,HE0,, beau in mod egal vin
+F3,/90, si bere +F3(/30, si $olosesc carduri bancare +H3,H50, si Internet ban%ing +89,8.0,(
Printre produsele alimentare pre$erate de utilizatorii romani se mai numara si iaurturile simple
+9E,HG0,, mezeluri +9.,EG0,, alte produse lactate +98,HH0, si bauturile racoritoare +acidulate L
93,5/0 si neacidulate L 8E,9F0,(
Pentru ca banii le inNuenteaza toate aspectele vietii, internautii romani se preocupa si de propria
situatie *nanciara, *ind utilizatori de carduri de debit sau credit +H3,H50,, Internet Ban%ing +89,8.0,
sau credite +8/,HH0,( Alte produse din sectorul *nanciar utilizate de internautii romani sunt asigurarea
pentru locuinta +3G,3/0,, sc6imbul valutar +3H,390,, asigurarile A"O pentru masini +3.,EG0, si
asigurarile de viata +3F,HH0,(
c, :a cumparaturi L de unul singur sau impreuna cu $amilia, in $unctie de produse
Atunci cand e vorba de bunuri de larg consum, )umatate dintre internautii romani +FE,F80, decid
singuri asupra marcilor de produse ac6izitionate, in timp ce F90 iau decizii impreuna cu altcineva(
"ituatia di$era atunci cand este vorba de produsele electronice sau electrocasnice, 5H,5H0 luand
decizii de ac6izitie impreuna cu altcineva, in timp ce doar putin peste o treime dintre respondenti iau o
ast$el de decizie singuri( "imilar, aproape doua treimi +.F,50, dintre utilizatorii romani se consulta cu
apropiatii sau $amilia cand cumpara mobilier si obiectele de decor, 8H,FH0 luand singuri decizii in ceea
ce priveste aceste obiecte(
and e vorba de cumparaturi, perioada pre$erata pentru acestea este cea de reduceri, ma)oritatea
respondentilor declarand ca se in$ormeaza in legatura cu lucrurile pe care le doresc inainte sa le
ac6izitioneze, desi recunosc ca, uneori, $ac ac6izitii sub imboldul momentului(
ei mai multi obisnuiesc sa nu mai dea atentie pretului atunci cand isi doresc un produs, dar
ma)oritatea spun ca sunt interesati de o$ertele din magazine si li se intampla uneori sa $aca ac6izitii
doar pentru ca produsele sunt la promotie(
d, oncedii in tara, cu gandul la ac6izitia unei case sau a unei masini
Aproape o treime +8E,GE0, dintre internautii romani nu au avut concediu in 8/3/, iar cei care au reusit
sa plece si&au petrecut vacanta in Romania +F/,5G0,, desi unii au reusit sa mearga si in alte tari,
precum Italia +G,EH0,, Bulgaria +.,/F0,, <recia +5,.E0,, "pania +5,F/0,, Austria +5,.80,, <ermania
+F,EF0,, Franta +F,.0, sau 1urcia +9,5.0,(
In urmatorul an, internautii romani intentioneaza sa isi ac6izitioneze masini sau apartamente, sa vanda
sau sa inc6irieze locuinte(
Desi aproape F50 dintre internautii romani nu au masina, restul au *e un autoturism, *e mai multe( In
ceea ce priveste locuintele, mai mult de o treime +F/,HG0, au propria casa ori locuiesc cu parintii
+9G,FG0,, in timp ce , in timp ce unii +3.,.F0, stau in case inc6iriate, iar altii +8,8/0, L la prieteni,
rude sau colegi(
Date demogra/ce
Dominante pe internet sunt in continuare $emeile +59,950,, barbatii +F.,.50, ne*ind la $el de activi in
navigarea online( Din punct de vedere al starii civile, 530 dintre internauti sunt casatoriti sau locuiesc
cu partenerul, F3,3.0 sunt necasatoriti in timp ce restul sunt divortati sau vaduvi(
Potrivit datelor "tudiului demogra*c tra*c(ro, ma)oritatea internautilor care au participat la studiu au
*e F/&FE de ani +3H,3F0,, *e 8/&8F de ani +3.,G90,, urmatoarele cele mai active categorii de
utilizatori de internet *ind cele ale persoanelor de 9/&9F de ani +3F,5F0,, 85&8E de ani +38,H80,, 5/&
5E de ani +3/,90, si 9F&9E de ani +3/0,( Mai putin prezente online sunt grupele de varsta 3G&3E ani
+.,30,, 3F&3H ani +F,H50,, sub 3F ani +F,/H0, si peste ./ de ani +9,5.0,(
a nivel al educatiei, ma)oritatea internautilor au absolvit $acultatea +99,HG0,, liceul +8H,880, sau
studii postuniversitare +35,8H0,( Restul utilizatorilor de internet au studii liceale, pro$esionale sau
complementare, gimnaziale sau nu au studiat deloc( a si categorii pro$esionale, cei mai multi
utilizatori de internet sunt studenti +3H,GE0,, specialisti salariati cu studii superioare +35,E80, sau cu
munca de birou +39,EF0,, persoane care practica pro$esiuni liberale +E,930, si casnici +G,.80,(
Raspunsurile studiului au $ost colectate de la utilizatori din Romania +E3,9E0,, Moldova +9,HH0,, dar si
din Italia, "pania, "tatele 4nite, <ermania, anada, Franta sau Marea Britanie ori din alte tari( Regiunile
cele mai prezente online sunt Bucuresti +83,F30,, lu) +F,EE0,, Iasi +F,GH0,, onstanta +F,/G0,, 1imis
+9,E30,, Pra6ova +9,FF0,, Brasov +9,9.0,, <alati +8,G30,, Bacau +8,.F0, si "uceava +8,5/0,(
%&tra in'o
Datele "tudiului demogra*c tra*c(ro au $ost colectate in perioada 35 noiembrie&35 decembrie 8/3/,
c6estionarul studiului *ind completat de 8.(.83 de utilizatori de internet(
Rezultatele studiului vor * incluse in tra*c AdPlanner si sunt calibrate cu datele o>ine de la ompania
de ercetare "ociologica si Branding +"B, din iunie 8/3/(
tra*c(ro este un serviciu specializat in monitorizarea in timp real a audientei online, care opereaza pe
piata din Romania din septembrie 8///(
DoR
3H(/3(8/33 D Loredana Sandulescu
0opul paginilor de Face#oo$
"tandout si B5te Flu- au lansat o*cial serviciul $acebrands(ro, care e$ectueaza monitorizarea paginilor
de Faceboo% din Romania in timp real(
Facebrands(ro monitorizeaza paginile romanesti de Faceboo% create de persoane si institutii +companii,
O!<&uri etc,, aratand cresterea numarului de $ani al acestora pe zile si saptamani, impreuna cu alte
pagini din aceeasi categorie(
:a aceste in$ormatii se adauga analize pe baza ci$relor monitorizate, care vor * disponibile la
adresa 6ttp2''reports($acebrands(ro(
Facebrands(ro include in acest moment in monitorizare peste 9/// de pagini romanesti de Faceboo%,
iar numarul acestora este estimat sa depaseasca in cateva lunici$ra de 5///( Aceste pagini sunt
grupate pe 777($acebrands(ro in FH de categorii si 5F subcategorii, precum si un clasament general al
tuturor paginilor de Faceboo% din Romania monitorizate de acest serviciu(
Adaugam zilnic zeci de pagini romanesti in sistemul nostru de monitorizare, insa recomandam tuturor
mar%eterilor care gestioneaza ast$el de pagini sa le inscrie imediat dupa lansare pentru a bene*cia de
datele monitorizate de $acebrands(roA, a declarat Ionut Oprea, managerul agentiei "tandout(
Datele prezentate de $acebrands(ro sunt actualizate la un interval de 3/ minute, o$erind o imagine in
timp real a prezentei brand&urilor romanesti pe Faceboo%A a adaugat Andrei "te$an, managerul B5te
Flu-(
u ocazia lansarii o*ciale, $acebrands(ro o$era si un prim raport de monitorizare, intitulat
;Popularitatea mass media romanesti pe $aceboo%A, care arata cele mai populare canale, emisiuni si
personalitati massmedia in randul utilizatorilor romani ai celei mai mari retele sociale la nivel mondial(
%&tra in'o
"tandout este o agentie de comunicare pe bloguri si retele sociale cu F ani de e-perienta, ce deruleaza
campanii pe cele mai vizitate bloguri si retele sociale din Romania, gestionand o retea de peste 8// de
bloguri romanesti selectate dupa criterii cantitative si calitative( In 8/3/, "tandout a derulat campanii
pentru branduri ca Orange,Rompetrol, "on5, <ealan, BR, oca&ola, 1os6iba, Dove, Re-ona, #P,
Bec%Qs, 4P, "antal, Racobs, S:M, 1itan, Pra%ti%er, Dacia, Be%o, "ignal, Rama(
1yte Flu& este o agentie de 7eb si so$t7are development din Bucuresti, cu o e-perienta de peste H
ani in domeniu, regasita in produse media precum Tall&"treet(ro,Suponiada(ro, Sudi%a(ro si Redutti(ro(
E-perienta B5te Flu- se e-tinde si in aria Aplicatiilor de Faceboo% comple-e si a aplicatiilor de
iP6one'iPad +Ob)ective&,(
um se vad #randurile romanesti in online2
Dacia, 4rsus si Petrom sunt cele mai populare branduri din Romania( Asa reiese din rezultatele celui
mai recent studiu ;:eading Brands b5 Romanian Internet 4sers 8/3/A, realizat de <emius si Evens5s(
"tudiul, aNat anul acesta la cea de&a treia editie, a $ost prezentat in e-clusivitate de catre Mlad Ionescu,
Online Researc6 onsultant la <emius Researc6, in cadrul Digital Mar%eting Forum(
Cele mai pre"ente #randuri romanesti pe Internet 3sursa4 5eminus6
"tudiul are ca scop prezentarea in$ormatiilor actualizate despre cele mai vizibile branduri din mediul
online din Romania si despre inNuenta pe care o are acesta asupra pozitionarii brandurilor pe piata, in
viziunea utilizatorilor de Internet(
Cele mai populare #randuri romanesti 3sursa4 5eminus6
"tudiul prezinta cum percep utilizatorii romani de Internet caracteristicile unui brand de succes si cum
de*nesc ei prezenta online a unui brand( "unt investigate brandurile romanesti cele mai prezente pe
Internet, cele mai de incredere si cele mai populare( Pe langa in$ormatii despre notorietatea brandurilor
romanesti studiul analizeaza categoriile2 Auto, Produse osmetice, Banci si Asigurari, 1elecom(
Cele mai de incredere #randuri romanesti 3sursa4 5eminus6
"tudiul poate * descarcat de pe site&ul <emius
accesand26ttp2''*les(gemius(pl'aseU"tudies'8/3/U:eadingUBrandsURomania(pd$
Metodologia studiului :eading Brands b5 Romanian Internet 4sers 8/3/2
Datele au $ost obtinute prin intermediul unui studiu gemiusAd#oc( "tudiul a $ost realizat $olosint
metodologia ATi in perioada 33 L 85 ianuarie 8/3/( Emisiile invitatiilor la completarea c6estionarelor
au $ost sustinute de eRobs, Europa FM, #otne7s, Radio 83, Rol(ro, "apteseri si Tall&street( In urma
curatarii datelor si a)ustarii esantionului, baza *nala cprinde 8(F// de c6estionare( Rezultatele sunt
reprezentative pentru utilizatorii de Internet din Romaniacu varste cuprinse intre 3G si F5 de ani(
Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, rezultatele au $ost ponderate pe baza structurii populatiei
online, datele structurate provenind din studiul Mercur5 Omnibus(
%&tra in'o
Digital Mar%eting Forum 8/3/ este un eveniment marca Evens5s, organizat in parteneriat cu agentiile
Ogilv5Interactive si ME Interaction, alaturi de 16in% Digital(
Faceboo% FanPage & o unealta e-ceptionala de mar%eting, dar pe care inca
nu&l $olosesc prea multi
Postat i n marVi, $ebruari e 88, 8/33 D omments +., D ategorii 2 mar%eting soci al
:una trecuta Faceboo% a trecut de
.//(///(/// de util izatori si este i n pl ina e-pansiune( "e zice ca daca ar * o tara, ar *
al trei lea ca marime di n intreaga lume, dupa 6ina si India(
Acest lucru este $oarte interesant, mai al es din punct de vedere al mar%etingul ui ,
deoarece nicaieri nu gasesti atati a oameni intr&un singur loc, unde sa&l ati ngi cu mesa)ul
tau cu atata usurinta(
"tatisti cil e cele mai recente arata, ca Faceboo% creste si la noi cu o viteza enorma(
"aptamana trecuta a a) uns la un numar de uti li zatori de 8 GE5 5./, ceea ce i nseamna,
ca 39(3E0 din i ntreaga popul ati e din Romani a este pe Faceboo%, iar penetrati a i n randul
popul ati ei care $ol oseste internetul este de 9H(3E0(
Daca ne uitam la aceste numere, nu&i de mirare ca pe zi ce trece creste si numarul
acel or *rme, care i si $ac cont pe Faceboo%( eea ce este un l ucru cat se poate de
normal( 1rebui e sa *i acol o unde sunt si potenti al ii tai cli enti(
Probl ema este +di n ceea ce am observat, ca ma) oritatea acestor *rme nu sti u cum sa&l
$ol oseasca aceasta uneal ta e-cepti onal a numita Faceboo%, intr&un mod e*ci ent( Pri ma
c6esti e pri n care se poate observa acest lucru e $aptul ca *rmel e i si desc6id un cont pe
Faceboo% si i l $ol osesc pro*lul i n l oc de pagi na(
Acest lucru poate * grav mai al es pe termen lung, deoarece pro*l ul a $ost conceput
pentru persoane *zi ce, i ar pagina pentru *rme, ceea ce i nseamna, ca pro*lul este destul
de li mi tat in comparati e cu o pagi na( Primul e-emplu ar * l imi ta de 5/// de prieteni, pe
care o poti adauga pe pro*l ul tau comparat cu pagina, care nu are limita si poate sa
aiba c6i ar mai mul te mil ioane de $ani(
Firma ta are de7a o 8agina Face#oo$2
Daca esti proprietarul unei a$aceri , trebui e sa creezi o pagi na pentru *rma ta cat de
repede poti , deoarece risti sa ramai in urma(
I ata cateva motive, pentru care si tu trebui e sa ai o Pagina pe Faceboo%2
3( Pri mul motiv pentru care *rma ta trebuie sa ai ba o Pagi na in loc sa $oloseasca pro*l ul
este ca pro*l ul nu este publi c, ci este pentru prieteni , din care urmeaza ca motoarel e de
cautare nu il inde-easa, pe cand Pagi nil e sunt publi ce si accesibil e motoarelor de
cautare, ceea ce inseamna, ca Pagina are mari sanse sa apara pe li sta cautaril or(
8( rearea unei Pagini este gratui t si $oarte simpl u de reali zat(
9( Pagina este o uneal ta e-cepti onala de a construi o comuni tate i n ) urul a$aceri i sau in
) urul marcii tal e(
Fa primul pas
Daca nu ai i nca o Pagi na pe Faceboo%, e ti mpul sa $aci una c6iar acum( Intra
pe 6ttp2''777($aceboo%(com'pages'create(p6p si alege domeni ul pentru care vrei sa $aci
pagina(
Introdu toate detal ii l e( u cat
i ntroduci mai mul te detali i, cu atat mai bi ne(
8ersonali"ea"a.ti pagina cu aplicatii
E-i sta apli cati i, prin care poti personal i za pagi na si poti $ace sa *e di$erit si sa iasa di n
mul time( O ast$el de apl i catie ar * FBM: pri n care poti crea o pagina cu desi gn uni c( 4n
e-emplu bun e pagina de $ani al Mc Donal dW s( O alta apli cati e interesanta este "ocial
R"" , prin care poti di rectiona Nu-ul rss de pe blogul tau catre pagi na Faceboo%(
8romovea"a.ti pagina
Dupa ce ai creat pagina pentru *rma ta, urmeaza pasul urmator, si anume sa&ti
promovezi pagi na( O pagina e di $eri t de un pro*l si prin $aptul , ca nu&l poti adauga
pri eteni , ci ei pot sa devina $ani, dar numai daca au aNat de pagi na( Din aceasta cauza
trebui e sa impartasesti sti rea despre pagi na ta i ntr&un mod natural(
Poti pune un buton Faceboo% pe blogul sau pe site&ul tau, si i n acest $el vi zi tatorii tai pot
sa devi na $ani( O alta metoda de promovare a paginii ar * sa trimi ti mesa) e prin email la
parteneri i tai de a$aceri si sa&i ceri sa devi na $ani(
Pagina mea de Faceboo% o gasesti aici ( Daca ti &a pl acut arti col ul, te rog sa devi i si tu
$an, iar in vi itor n&o sa&ti pi erzi ni ci un arti col (
onstruirea unei liste de adepVi pe 17itter
Postat i n ) oi, iuli e 8E, 8/3/ D omments +HH, D ategori i2 mar%eti ng soci al
In acest arti col as vrea sa
vorbi m puti n despre cum poti sa construi esti o retea uri asa de pri eteni , cli enti si asoci ati
$ol osind site&ul de retea social a 17i tter(
Am al es acest subi ect, deoarece vad o con$uzi e in randul propri etari lor de a$aceri mici si
mi )l oci i legat de retel el e soci al e(
Dupa e-perienta mea, marea ma) oritate a acestor oameni 6abar n&au cum poate o
asemenea unealta ca 17i tter sa&l a) ute in e$ortul l or de mar%eti ng si cum pot ei sa
bene*ci eze de acest nou val de Xnebuni eX( "per sa torn un pi c de apa curata in acest
pa6ar(
um am ami ntit si mai sus, ma) oritatea a$aceri lor mi ci si mi )l oci i nu au nici macar un
cont pe 17itter, dar si aceea, care au cont tot ma intreaba cum pot sa&l $ol oseasca
17itter mai e*ci ent i n $ol osul a$aceri i lor( "i de cand 17itter a deveni t un mega monstru
pe internet, au tot dreptul sa i ntrebe( 6esti a e, ca 17i tter e o unealta pur si si mplu
$antasti ca pentru orice a$acere(
1rebuie stiut $aptul, ca relatii le onli ne sunt $oarte di$erite de relati il e real e si personal e(
Aceste relati i sunt bazate mai mul t pe interese comune, cunostii nte si i ncredere(
Daca esti nou pe 17i tter, poate ca nu ai real izat inca, dar poti crea cu usurinta un brand
personal sau de a$acere si poti domi na piata pri n simpl a construire al unei li ste de
adepti (
Crearea unui pro/l
Imediat ce ai creat un cont pe 17itter, poti sa te apuci de crearea pro*lului( 17itter i ti
permite sa personali zezi cu usuri nta aspectul paginii de pro*l( Ar trebui sa acorzi o
atenti e mai mare la crearea biogra*ei tal e onli ne(
1iogra/a ta online
Deoarece, pe l anga postari oameni se mai ui ta si l a persoana care a $acut postarea si
) udeca dupa biogra*e daca persoana respecti va meri ta sa *e urmari t sau nu( De aceea
trebui e sa *i $oarte atent, pentru ca ai la dispozi ti e numai 3./ de caractere pentru a
descri e cine esti si cu ce te ocupi , asa ca merita sa $aci cat mai bine(
Fotogra/e
Este indi cat sa $ol osesti o $otogra*e despre ti ne i n loc de l ogo&ul *rmei( Iti recomand
acest l ucru, deoarece oamenii vor sa se conecteze la oameni real i si vor sa ai ba
i ncredere in ci neva, care are si $ata(
1ac$ground
Deasemenea, ai posibil itatea sa
personal izezi si i magi nea de $undal al paginii tal e( Aceasta este o opti une de care
trebui e sa te $olosesti neaparat, deoarece are un avanta) enorm si este o modali tate pri n
care poti obti ne e-punere gratuita pentru tine si pentru *rma ta(
E-i sta o gramada de imagini de $undal pentru 17i tter pe care poti descarca si pe care o
poti modi *ca cu p6otos6op pe placul tau(
Aduna adepti
Dupa ce ai creat pro*l ul tau urmeaza construirea l istei de adepti ( Daca ai contacte de
a$aceri sau o l ista de emai l cu cli entii sau potentiali i cl i enti, care de) a $ol osesc servi ciul
17itter, roaga&l sa te urmeze(
Pune adresa paginii tale 17i tter i n semnatura ta de emai l, pe site&ul si pe bl ogul tau si
cere oamenil or sa te urmeze( Ba c6iar poti sa pui aceasta adresa si pe cartea ta de
vizi ta, asa ca poti aduna adepti si di n lumea real a(
!u *i timidP vorbeste tuturor despre pagina ta de 17itter( Fa in asa $el, i ncat sa sune
i nteresant si da&l e de sti re ca vei impartasi actual izari , s$aturi si in$ormatii $oarte
importante si merita sa te urmeze( Mei * surprins cand vei vedea, ca aproape toata
l umea va da cli c% pe butonul de urmarire(
O al ta c6esti e pe care si mt ca este important, mai ales pentru aceea, care opereaza pe
piata de mar%eti ng onl ine, sa caute si sa&l urmeze pe mai mari i i ndustri ei ( Acest lucru va
* bene*ca di n mai multe puncte de vedere( I n primul rand vei avea o vizi une asupra
i ndustri ei respective( Mei aNa ce $ac ei pe 17itter, i ar ca urmare vei invata cum sa
imbunatatesti proprii le rezultate, dar mai mult ca atat, vei a)unge i n $ata oc6i il or acel ora
care sunt de)a in contact cu ei (
u curiozitatea nu se poate lupta, asa ca mai bi ne pro*ta de ea( Oameni i sunt nascuti
curiosi ( Ii place sa se uite l a ci ne pe cine urmeaza, de aceea vor da cl i c% de multe ori sa
veri *ce ci ne sunt accea, care&l urmaresc pe asazisii YgurusiQ, asa ca vei a)unge sa ai tot
mai mul ti adepti noi (
Mar%etingul Online poate sa&ti a)ute a$acerea cu adevarat=
Postat i n marVi, iuli e 8H, 8/3/ D omments +FF, D ategori i2 mar%eti ng pentru i ncepatori
Este e-trem de greu de raspuns la i ntrebarea di n titl u ,
deoarece sunt impli cati $oarte mul ti $actori ( Ma re$er i n speci al l a te6ni ci l e pe care&l
adopti i n campanii le de mar%eting onl ine, dar si la modul prin care o e-ecuti aceste
campanii (
Aceste el emente pot determi na daca mar%eti ngul pe i nternet iti a) uta a$acerea cu
adevarat sau nu( Deasemenea trebuie l uat i n consi derare si modul prin care audi enta
tinta util izeaza i nternetul si $aptul cum acestia raspund l a e$ortul tau de mar%eti ng(
In cel e ce urmeaza voi incerca sa evi dentiez potenti al ul de succes al unei campani i de
mar%eti ng reusi t pentru a$acerea ta(
E$ectuarea unei cercetari de pi ata poate sa te a)ute enorm sa determi ni daca este
momentul pentru o i nvestiti e intr&o campani e de mar%eti ng onl ine sau nu( Acest pas este
$oarte important, deoarece i ti da o i ndicati e buna in ceea ce pri veste nevoi a inceperi i
unei campani i pentru a$acerea ta(
Anga)area unei *rme speci al i zate i n cercetarea de piata este recomandat, deoarece
poate sa e$ectueze acest l ucru $oarte repede si e*ci ent, i ar ca urmare vei ramane cu o
canti tate uriasa de in$ormatii l egate de piata in care operezi (
I ar daca dupa anali zarea rezul tatel or ei zic ca o campani e de mar%eti ng ar * e-trem de
bene*ca pentru *rma ta, nu ezi ta, ci i ncepe sa te gandesti la modul prin care vei reali za
aceasta campanie(
Din nou, anga) area unor pro$esi onisti poate * o investi ti e e-trem de pro*tabi la pe
termen l ung( Mai ales, daca nu te si mti acasa in i ndustria de mar%eting pe internet(
Acesti a te vor a) uta consultand cu ti ne si impreuna veti determi na care sunt cel e mai
e*ci ente strategii de mar%eti ng onli ne si care sunt acel ea, care nu $unctioneaza c6iar
asa de bi ne(
Potential ul de succes al unei campani i de mar%eti ng pe internet este practi c neli mi tat(
"uccesul de care vei bucura este limitat doar de capaci tatea ta de a promova produsele
sau servi cii le tal e(
4nul dintre strategi il e pe care ai putea adopta ar * opti mi zarea si te&ului pentru
motoarel e de cautare, pl asand li n%uri care sa arate spre si te&ul tau pe tot internetul si
scrii nd arti col e de care util izatori i sa *e interesati(
Optimizarea pentru motoarel e de cautare +"EO, este unul di ntre cel e mai importante
aspecte al e oricarui campanii de mar%eting onl ine( Acest l ucru mai i nseamna ca i n zil ele
noastre potenti alul de crestere al ori carui a$acere este strans l egata de apari ti a si te&ul ui
*rmei in primel e pagi ni de rezul tate ale motoarel or de cautare(
Mrei sa primesti cartea XIesi din :abirintX al lui :uca Dezmir gratuit=
Postat i n ) oi, iuni e 3H, 8/3/ D omments +85, D ategori i2 diverse
Il urmaresc pe :uca de la Mil ionarulMiori ti c.com c6i ar de l a i nceput si pot sa spun ca m&a
uimit intotdeauna( 4ltima data era, cand am auzit ca a aparut cartea l ui cu ti tl ul XIesi
din :abirintX(
M&am bucurat, pentru ca eram sigur ca cartea va * ceva speci al, avand i n vedere
arti col el e aparute pe blogul lui( "i n&am $ost dezamagi t(
:uca a organi zat un concurs de promovare a cartii pe bl ogul l ui , concurs la care am
parti ci pat si eu( "i am casti gat( I ata dovada mai ) os(
Mrei sa castigi si tu aceasta carte e-ceptional a despre *nantel e personal e=
Nu trebuie sa faci mare lucru decat:
Sa spui prietenilor tai adresa la care pot vi"iona clipul video de promovare a
cartii +e 6azl iu, te asi gurZ, cu a7utorul contului tau de Face#oo$- de 09itter- de
:ahoo Messenger sau prin intermediul #logului tau(
Adi ca sa&l a)uti pe :uca l a promovarea acestei carti pri ntre prietenii 'citi tori i tai(
Mai multe detalii legate de concurs
Intra pe acest lin$ si vei gasi detalii complete despre campanie( i teste cu atenti e
si spor la promovat si ci ti tZ
Primul pas spre o a$acere online & partea a doua &
Postat i n mi ercuri, iuni e /E, 8/3/ D omments +3H, D ategori i2 a$aceri onli ne
Daca iti mai amintesti bine, cu ceva ti mp in urma am scris un arti col despre pri mul pas
spre o a$acere onl ine ( Era raspunsul meu l a sonda)ul de opinie l ansat pe bl og( "i am
scris ca voi conti nua i deea(
Adevarul este ca a trecut ceva ti mp de atunci , dar actuali tatea subi ectului e la $el de
*erbinte( "tiu ca acest subi ect numi t a$acere onl ine e mult mai l arga, incat sa&l i ng6esui
i n doua articole, dar macar o sa i ncerc sa te indroduc in aceasta tema(
Mai inai nte am spus, ca pentru a avea o a$acere onl ine ai nevoi e de doua lucruri, si
anume, ceva ce sa vi nzi si ci neva, cui sa vi nzi( Aceasta e esenta ori carei a$aceri pe net
i n mod si mpli *cat(
Dar daca l uam treaba mai i n serios, ai nevoi e de mai multe c6esti i pe care trebui e sa pui
l aolalta pentru a avea succes real in acest domeni u( "i vestea buna este, ca poti avea
succes in a$aceri le onli ne, deoarece ai la indemana toate i ngredi entel e de care ai
nevoie(
Iata primele trei ingrediente- de care ai nevoie pentru a incepe cu dreptul
Focus
Daca te gandesti i n mod serios l a o a$acere onl ine, trebuie sa stii, ca primul lucru de
care ai nevoi e este capaci tatea de a te concentra sau de a $ocusa( "i asta spun din
e-peri enta personal a( Fara aceasta abi li tate nu ai cum sa reusesti (
"unt oameni , care s&au nascut cu aceasta abi li tate +ei poate ca sunt mai norocosi i n
aceasta pri vi nta,, dar sunt oameni, care n&au $ost prezenti , cand s&a dat acest dar(
Pentru ei e puti n mai greu, dar nu este imposi bi l( "e poate invata(
"i de ce spun ca puterea de a se concentra este pri mul i ngredi ent in succesul unei
a$eceri onli ne= "pun, deoarece natura Internetului e c6i ar diversi tatea( "i i n aceasta
diversitate de i n$ormatii , idei si oportuni tati, poti sa te pierzi $oarte usor(
Poti sa sari de la o idee sau oportuni tate l a alta $ara sa a)ungi departe( "i nu e de a) uns
sa *i un mare i ncepator, succesul inseamna, ca si termini ceea ce ai i nceput(
0raining
Al doil ea ingredi ent ar * un trai ni ng si suport adecvat( Asta inseamna, ca nu trebui e sa
rei nventezi roata, pentru ca a $acut de) a ci neva i naintea ta( Asta e valabi l si l a
cunostintel e l egate de a$aceril e onli ne(
E mul t mai greu sa i ncepi de la zero, sa i nveti toate c6estii l e de unul si ngur si dupa ai a
sa i ncerci ce $uncti oneaza si ce nu(
E mai simplu sa urmezi pe ci neva, care a umbl at de) a pe acel drum, si a e-peri mentat
de) a multe, c6i ar daca asta te va costa ceva( Fara un training, $ara un curs sau studiu si
suport adecvat va * mul t mai greu(
Actiune
Al treil ea lucru ar * actiunea propri uzisa, adi ca punerea i n apli care a teori ei ( 4n proverb
spune ca teori a, teori a, dar practi ca ne omoara ( Este un mare adevar i n acest proverb(
!i ci aici nu este de a) uns sa stii teoreti c cum merg l ucruri l e(
!u este de a)uns sa&ti vi na $el si $el de idei noi ( 1rebuie sa $aci pasi( 4nul dupa ceal al alt(
1rebuie sa pui in apli care cunostii ntel e in *ecare zi si in asa $el o sa i ncepa sa se mi ste
l ucruri l e(
Moi conti nua (((
um sa $aci bani pe net din propriul produs=
Postat i n l uni, marti e 88, 8/3/ D omments +98, D ategori i2 a$aceri onli ne
A $ace bani di n propri ul produs poate * una di n cel e mai simpl e metode de a$aceri
onl ine, odata ce i nveti strategi il e secrete pe care mar%eteri i le $ol osesc inca de l a
apari tia i nternetul ui si care $uncti oneaza si acum(
Acum e mul t mai si mplu sa ai propriul produs( Ba mai mult decat atat, nu te costa nimic(
!u e ca si i n lumea [real aA, unde trebui e sa pl atesti costuri le de $abri care, transportul
etc(
"i totusi , l a ce ma re$er cand spun produs electroni c= De obi cei este vorba de o carte,
un PDF scris de ti ne cu i n$ormati i detal iate dintr&un anumi t domeni u( "au un pla5l ist
audio cu i n$ormatii MP9, ori vi deo(
1otul depinde de tine si de modul i n care vrei sa transmi ti i n$ormati a( De $apt asta nu e
c6i ar asa de important, atat timp cat lucruri le pe care l e spui sunt de cal itate(
Pentru i nceput, trebui e sa urmezi trei pasi 2
I(Crea"a.ti propriul site
E-i sta o gramada de metode de a&ti $ace propriul si te( Mai i ntai trebui e sa i ti al egi un
nume de domeniu( Pentru a $ace asta, trebui e sa sti i nisa in care este si teul tau( De
e-emplu o ni sa de genul [cum sa scapi de acneeA va avea un nume de domeni u
asemanator cu [tratamentacnee(comA(
Apoi sa i ti alegi servi ci ul de 6osting( Ai ci pot sa i ti dau un pont L ai gri) a sa *e
band7idt6 cat mai mare, daca se poate neli mi tat( 1e va a) uta mult cand vine vorba de
tra*c mai mare(
I ar in *nal , i ti i nstal ezi propri ul site( Poti sa $ol osesti li ni stit Tordpress si sa modi *ci
templ ateul ast$el i nvat sa corespunda nevoi lor tal e(
II( Crea"a.ti pagina de pre"entare
Pagina de prezentare este esentiala cand vine vorba de a $ace bani din propri ul produs(
O pagi na de vanzare buna poate vinde un produs i ne-istent, pe cand o pagi na de
vanzare proasta nu iti poate vinde ni ci aur pe gratis(
Pentru asta ai nevoi e de cateva l ucruri pe care trebui e sa l e cunosti , i nainte de a scrie
pagina2
\ e nevoi au vizi tatorii tai si cum l e poti i ndepli ni =
\ ine al tci neva vinde ceva asemanator si cum=
\ e o$era produsul meu in pl us $ata de altii =
\ ine al tci neva a incercat sa vanda ceva asemanator si de ce a esuat=
Apoi, trebui e sa i ti structurezi pagina de vanzare dupa un anumi t model( 4nul di ntre el e
ti &l prezi nt mai ) os( "e numeste A(I(D(A(
\ Atenti e
Pentru i nceput trebui e sa atragi atenti a ci ti torul ui pagi ni i( De obicei $aci asta cu un ti tl u
bine scri s( De e-empl u [um sa scapi de acnee i n H zil eA(
\ I nteres
Apoi trebui e sa captezi i nteresul ci titorului( um $aci asta= Raspunzand la i ntrebarea
[Mie ce imi i ese=A( Persoana care i ti citeste tie pagi na mereu se va i ntreba ce ii iese(
apteaza&i i nteresul si va ci ti mai departe(
\ Dorinta
Apoi trebui e sa i l $aci sa isi doreasca produsul respecti v( Aici e o capcana in care trebui e
sa ai gri) a sa nu pici( Foarte mul ta l ume cand promoveaza o carte sau un materi al, au
gri )a sa spuna cum este alcatui t, in loc sa prezi nte bene*cii l e(
Oameni i nu cumpara un produs doar pentru ca este mare, rosu si $ace oua de aur(
Oameni i cumpara pentru bene*ci ul care o sa li &l aduca produsul ( De e-emplu i n cazul
nostru [1e scapa de acnee si iti imbunatateste relatii le cu cei di n ) urA(
\ Acti une
I ar in *nal , trebui e sa i i $aci sa vrea ceea ce l e o$eri ( 1rebui e sa )usti *ci de ce pretul e
atat de mare i n comparati e cu ce l e o$era produsul(
III( Crea"a.ti propriul produs
Dupa cum spuneam, acesta poate sa *e un E&boo%, un material vi deo, audio, nu prea are
importanta( 1ot ce conteaza e sa *e de cal itate pentru ca oamenii sa *e mul tumi ti(
am acestia sunt pasi i pe care trebui e sa i i urmezi pentru a avea succes cu propri ul
produs(
"por la $acut baniZ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Acest arti col a fost scri s de Andrei Hasna, un tanar antreprenor de succes care a
descoperi t si perfecti onat o metoda ce i i aduce peste 1,000 de dolari l unar. El este
fondatorul si teului AndreiHasna.com .
________________________________________________________________
um sa&ti construiesti o lista de email= & partea II &
Postat i n s]mb^t^, $ebruari e 8/, 8/3/ D omments +38, D ategorii 2 emai l mar%eti ng
E-carti
Mul ti au testat si au incercat aceasta strategi e de construi re a l istei( Ideea pri nci pal a
este crearea unei e&carti bune pe care util izatorul isi doreste( De obi cei este o$erit drept
cadou pentru inscri erea pe li sta( Pasul urmator ar * tri mi terea abonatul i pe o pagina
7eb, de unde i si poate descarca cadoul (
In zil el e noastre ni ci nu ai nevoi e sa scri i tu personal e&cartea, deoarece poti cumpara
drepuril e private de mar%a al unor e&carti $oarte interesante( Intr&adevar, deocamdata
numai in l imba engl eza( Dupa ce esti gata cu e&cartea, asigura&te ca ai introdus adresa
7eb al $ormul arul ui de abonare, pe *ecare pagina a carti i(
Poti crea o carte electroni ca mai lunga, sau una cu doar cateva pagini( Mari mea e&cartii
nu are un standard anume( Oameni lor i i place sa primesca e&carti gratui te, mai ales
cand sunt interesati de subi ect( E&carti l e sunt o metoda ie$tina de construire a li stei ,
deoarece sunt in $ormat digital si il poti tri mi te abonatil or pri n autoresponder( Asa ca,
transportul nu te costa nimic si nu esti li mi tat la un anumi t numar( Poti o$eri atati a copi,
cat vrei (
E&carti le pot * o$eri te ca si un stimulent pentru inscri ere( Iar o idee ar *, sa o$eri cu
aceasta si drepturi l e de distributi e( Abonati i ar putea sa dea mai departe, ceea ce s&ar
putea deveni o uneal ta de mar%eting viral a( Dar trebui e sa stii , ca aceasta metoda are
tendii nta sa *e *erbi nte doar o vreme, dupa care entuziasmul scade( 1rucul este ca din
cand i n cand trebui e sa creezi e&carti noi pentru a mentine atracti a( aci scopul tau este
cresterea di mensiuni i li stei cu noi abonati (
Di$erite moduri pri n care poti $ol osi e&artea pentru construirea li stei 2
Pentru a construi li sta, poti $ol osi e&artea in mai mul te $el uri( Mul ti oameni sunt
bucurosi sa pri measca in$ormatii rel evante de care sunt interesati ( Mai )os as vrea sa
prezint o li sta cu cateva modali tati, prin care poti $olosi e&artea2
\ O$era e&artea completa in sc6imbul sesi zari i unor pri eteni pri n emai l sau i n sc6imbul
unor marturi i, pe care sa&l poti $olosi(
\ "cri erea propriei carti el ectroni ce te $ace sa arati ca un pro$esi onist sau speci al ist in
domeniul respecti v, i ar pe de alta parte i ti creste credi bi li tatea(
\ Poti posta e&artea pe di$erite site&uri, ceea ce va asi gura o crestere a descarcari lor
\ 4ni i o$era abonatil or doar primel e doua capi tol e ale cartii i n mod gratuit, i ar restul
cartii o$era pentru cumparare(
E-zine sau revista electronica prin email
Revi stel e el ectroni ce prin email nu sunt $ol ositoare numai ca unel te de construire a
l istei, ci sunt $oarte e*ciente si in ti nerea legaturii cu abonati i( Ii poti tine la curent cu
tot ce se intampla l a *rma si cu lansarea unor noi produse( Dar nu numai atat( Este si un
i nstrument e-trem de bun de publi ci tate pentru si te&ul tau(
Revi sta electroni ca te a)uta sa comuni ci cu abonatii in mod continuu( Prin continutul ei ,
abonatii sunt incura) ati sa&ti vizi teze site&ul mai des( Oamenii nu acti oneaza dupa un
singur mesa)( Ei au nevoi e sa *e reaminti ti i n mod constant, inai nte de a aduce o deci zi e
de cumparare al unor produse(
Asigura&te ca ai si o versi une onl ine al revistei , care poate * accesat de pe site&ul tau(
Acest lucru te va a)uta in ide-area si te&ului de catre motoarel e de cautare si iti va aduce
o gramada de tra*c( I n *ecare numar al revi stei incearca sa $olosesti cuvinte c6ei e
l egate de a$acerea ta, deoarece motoarel e de cautare i l vor gasi pana l a urma(
Comuni carea cu abonatii pri n Ezine
"copul pentru care abonatii tai s&au i nscris pe li sta e $aptul, ca ai promis i n$ormatii
$ol ositoare( Este e-trem de important sa te ti i de promi si une si sa&l $urni zezi i n$ormatii l e
promi se(
Deoarece ei asteapta cu nerabdare urmatorul mesa) ( 1onul ezine&ului sa *e mai mul t
i n$ormati v, decat comercial( Aceasta te va a)uta sa&ti cresti credi bi li tatea si sa
construi esti o rel ati e buna cu abonatii ( Deci, cum poti $olosi ezi ne&ul pentru a
i nteracti ona cu prospectii = i teste mai departe_
\ Pune intrebari ( "i cere abonati lor sa raspunda la aceste intrebari din trei raspunsuri
posibil e, din care pot alege(
\ I ncura) eaza abonatii sa interactionezeP poti o$eri un li n%, unde sa comenteze sau sa
impartaseasca opi ni il e( "i sa nu ui ti sa raspunzi l a aceste comentarii ( In pl us poti pregati
niste cadouri descarcabil e acel ora, care au raspuns(
Articole
O al ta metoda dovedi ta de constuire a li stei este scri erea arti col el or bogate i n cuvi nte
c6ei e re$eritoare la a$acerea ta( Aceasta metoda $uncti oneaza $oarte bine si in cazul
publi carii arti col ul ui pe propri ul site sau bl og, dar si i n cazul publ i carii acestora in
directoarele de arti cole sau ca Buest post(
Directoarel e de arti col e si propri etari i si te&uri lor cauta i ntotdeauna conti nut proaspat
pentru a o publ i ca( Aceste si te&uri au un tra*c targetat si continuu, $ormata di n oameni ,
care cauta di$eri te in$ormatii rel evante, iar cand publ ici articolul tau L e aproape si gur,
ca aceasta va iesi $oarte curand in cautari (
and incl uzi url &ul de abonare l a capatul *ecarui arti col, poti *i si gur ca l ista ta o sa
creasca cu viteza l uminii( 4n mesa) scurt pe langa li n%ul de inscri ere va trezi
deasemenea interesul ci ti toril or, $acand sa vizi teze si te&ul tau(
Bloguri
Bloguri le sunt o alta metoda larg raspandi ta de construi re a l istei si $olosi ta de $oarte
mul ti mar%eteri onl ine( Bl oguril e sunt un trend in ziua de azi ( Mul te *rme si organi zatii o
$ol osesc pentru a mentine relatia cu cli entii ( Este o unealta i nteracti va, dar ceea ce este
si mai important e $aptul ca motoarele de cautare i l i ubesc(
Ce sunt bl oguril e?
Bloguri le sunt ni ste si te&uri 7eb sau o parte al unor site&uri unde i n$ormati il e apar pe o
baza regul ata( Aceste in$ormatii se relata in mod direct catre uti li zatori i ti nta( E ca si
cum ai vorbi cu vizitatori i printr&un )urnal( Bl oguril e sunt scrise intr&un stil in$ormal si
$ol osesc o unealta pe care o numim $eed R"" pentru a tri mi te uti li zatori lor noutati
despre ce se intampla pe si te( I n acel asi ti mp bl oguril e sunt si permanente, deoarece tot
continutul este ar6i vat( Acest l ucru inseamna ca o persoana, care iti vizi teaza bl ogul ,
poate sa urmareasca toate acti vi tati le $acute in trecut(
Bloguri le se pot lega pri n li n%uri cu alte promoti i( and acest lucru se i ntampl a, de
*ecare data, cand postezi noi i n$ormati i pe blog, intreaga retea de l in%uri va aduce noi
vizi tatori, pe care i l poti converti in abonati (
Conti nutul blogului
eea ce postezi pe blogul tau depi nde numai de ti ne( Dar e bi ne daca ai gri) a, ca te-tul
postat sa *e bogat i n cuvi nte c6eie pentru a * gasit mai usor de motoarel e de cautare(
4ni i oameni, care au posibil itatea, anga) eaza blogeri pro$esioni sti pentru acest lucru(
Poti posta in$ormatii l egate de produsel e sau servi ci il e tal e, stiri legate de industri a in
care acti vezi , si c6i ar e-peri ente personal e( In esenta, trebui e sa *e o conversati e, care
sa construi easca i ncredere pe termen l ung si sa aduca i napoi vi zi tatori i(
Minicursuri prin e-mail
Mi ni cursuri le seamana $oarte mult cu carti l e el ectroni ce, numai ca sunt trimise pri n
email si sunt i mparti te in mai mul te parti , iar din aceasta cauza citi tori i asteapta cu
nerabdare urmatorul mesa)( ursul e tri mi s i n serii si i n anumi te intervale de timp(
Acest lucru este $ezabil mai al es cand vrei sa mentii un contact constant cu uti li zatorii (
Mi ni cursuri le pot * tri mi se cu o $recventa oarecare( "i se pot pune laol al ta cu usuri nta(
Odata ce te ai deci s in privinta subi ectului, poti incepe sa pui l aolalta mi ni cursul , sau
daca ai posi bi li tate, poti sa cauti pe cineva sa $aca i n l ocul tau(
Set de principii pentru campaniile online de
performance marketing din Romania
'ags: Ad-volution, Adina Basilescu, Ana ,iaconu, Apropo 2edia, ArboInteractive, Augustin
Roman, #alin :usu, #alin Rotarus, ,igital Ads, ,ragos Stanca, :&, Intact
Interactive,Internet#orp, 2ihai Seceleanu, *eogen, .rlando *icoara, publicitate online, Sanoma
?earst Romania, Splendid Interactive, Bal Boicu
1% April !+1+ la 11:1)1+1,C%! vizualizari
;rupurile media, regiile de vanzari interactive si companiile online Ad(volution! Apropo )edia!
AR*+interactive! Digital Ads! $,! Intact Interactive! Internet-orp! Neogen! Sanoma .earst
Romania si Splendid Interactive anunta ca au decis de comun acord adoptarea unui set de
principii care sa guverneze gestionarea campaniilor de performance mar>eting pe toate site'urile pe
care le editeaza siAsau le reprezinta din punct de vedere al vanzarii spatiilor de publicitate.
Semnatarii isi propun astfel sa dezvolte si sa promoveze catre clientii de publicitate interesati de
solutii de performance mar>eting campanii construite pe urmatoarele principii:
1. "tilizarea! in e#clusivitate! a unor sisteme bazate pe linkuri te#t! insotite sau nu de o imagine
grafica, reclamele de tip displa= urmand a fi folosite exclusiv pentru a satisface nevoile de branding,
reach si creare de a@areness. Se urmareste astfel diferentierea clara intre cele doua categorii de
obiective urmarite preponderent de clienti 7brand a@arness si performanta8, atat prin mijloacele de
promovare utilizate, cat si prin modul de tarifare 7cost'per'clic> A cost'per'lead A cost'per'action A
cost'per'sale, respectiv cost'per'thousand8.
!. ,e asemenea, recomandarea grupului de initiativa este de a se folosi imagini care prezinta
produsul sau serviciul promovat 7doar in situatii exceptionale si logo'ul clientului de publicitate8
insotite de prezenta obligatorie a unui mesaj /calltoaction0 care sa determine utilizatorii sa
acceseze linkul propuspentru a primi mai multe detalii despre oferta promovata, fapt care va creste
eficienta si rata de raspuns.
". 9otodata, vanzarea spatiilor se va face in regim de runofnet%ork si&sau runof
category 7distribuirea reclamelor nu pe un singur site, ci pe intreaga retea sau pe o categorie de
site'uri cu profil asemanator8, incurajandu'se targetarea reclamelor in functie de cuvinte si expresii
cheie sau criterii demografice, urmarindu'se astfel cresterea ratei de clic> si, implicit, a eficientei
campaniilor de promovare online derulate, atat in interesul publisherilor, cat si al agentiilor de media
si, mai ales, al clientilor.
vezi comunicatul de presa
Acordul intra in vigore in data de 1 mai 2313, printre semnatari aflandu'se: Val Voicu, #-.
Ad-volution +rlando Nicoara, ;eneral 2anager Apropo 2edia -alin Rotarus, 2anaging ,irector
AR4.interactive Ana Diaconu, 2anaging ,irector ,igital Ads Dragos Stanca, 2anaging ,irector
:& Augustin Roman, ;eneral 2anager Intact Interactive )i4ai Seceleanu, #-.
Internet#orp -alin $usu, ,irector ;eneral *eogen Adina Vasilescu, *e@ 2edia $ublisher
Sanoma ?earst Romania -risti )arinescu, ,irector -xecutiv Splendid Interactive
-odul de practica in
publicitate
5R(A)*"6
$otrivit articolului !1 din 0egea privind publicitatea nr. 1%CA!+++, Romanian Advertising #ouncilA#onsiliul Roman
pentru $ublicitate 7RA#8 a fost conceput ca unic organism de autoreglementare, cu scopul de a reprezenta interesele
industriei de publicitate in relatia cu autoritatile romane si cu consumatorii.
5referinte
-omenteaza articol

Recomanda

'ipareste
AlteArticole
toate articolele
#odul de practica in publicitate 7numit in continuare 1#odAul18 a fost elaborat de RA# cu scopul de a folosi publicitatea
in Romania pentru informarea opiniei publice in mod corect, cinstit si decent, respectand atat legile nationale, cat si
principiile de practica in publicitate recunoscute la nivel international atat in forma, cat si in continutul formulate de
#amera Internationala de #omert.
#odul a fost conceput pentru a se adresa tuturor celor implicati in domeniul publicitatii si pentru a stabili reguli etice
de comportament profesional in acest domeniu. #odul impune mijloace etice de autoreglementare. #odul va fi
respectat de toti membrii RA#.
2embrii RA# recunosc existenta #odului, intelegand prin aceasta sa nu produca si sa nu accepte publicitatea care
incalca prevederile #odului in acelasi timp, sunt de acord sa opreasca sau sa modifice o publicitate atunci cand
#omitetul -tic decide ca acea reclama nu corespunde regulilor #odului.
2embrii RA# vor face tot posibilul pentru a'i determina si pe ceilalti subiecti care actioneaza in domeniul publicitatii
din Romania sa respecte obiectivele si prevederile specifice #odului.
IN'R+D"-(R( SI R(7"6I 7(N(RA6(
a8 ,efinitii
Agentie de publicitate: $ersoana fizica sau juridica, care ofera servicii in diferite aspecte ale comunicarii comerciale
7creatie, planificareAachizitie media, cercetare, consultanta etc.8
Autor: $ersoana fizica sau juridica, care promoveaza o marca, un mesaj sau care comercializeaza bunuri sau
servicii in schimbul platii sau al oricarei alte forme de compensare sau al unui alt avantaj comercial
-omitet etic: Structura organizatorica functionand in interiorul RA# a carei componenta, responsabilitati si atributii
sunt definite in art. "E din #od
-omitet te4nic: Structura organizatorica functionand in interiorul RA# a carei componenta, responsabilitati si atributii
sunt definite in articolul %E din Statutul RA#.
-omunicare: .rice tip de prezentare a unui produs siAsau serviciu catre public, inclusiv ambalajele, asa cum acestea
sunt prezentate mai jos la b8 718
-onflict de interese: Situatie care poate aparea intre reprezentantii aceleiasi industrii care fabrica, distribuie siAsau
reprezinta produse din categorii identice sau similare
-onsumator: .rice persoana careia i se adreseaza publicitatea
-opii: $ersoane in varsta de pana la 1% ani
'estimoniale: #omunicari care contin referiri la persoane, la viata personala, promovand produsul prin trimiteri la
uzul si experienta personala
5langere ,ocument formal cuprinzand actele siAsau faptele siAsau omisiunile pe care reclamantul le considera drept
incalcari ale #odului, cu aratarea articolelor din #od ce au fost incalcate si indicarea remediilor pe care reclamantul le
considera necesare
5rodus: .rice se constituie in subiect al comunicarii comerciale, inclusiv servicii, metode, tratamente si altele
asemenea.
Secretariat: $ersonalul executiv permanent al RA#
Substantiere: ,ovada care vine in sprijinul afirmatiilor publicitare sau argumentatia primara a unei plangeri, care
dovedeste incalcarea #odului sau care ridica o problema care necesita o investigatie.
.rice alta definitie folosita in interpretarea prezentului #od va fi in acord cu practicile industriei si reglementarile
legale.
b8 Aplicabilitatea #odului
718 $rezentul #od se va aplica:
#omunicarilor realizate prin intermediul mijloacelor audiovizuale 7incluzand cinema si video8
#omunicarilor realizate prin ziare, reviste, brosuri, pliante, circulare, e'mail'uri, transmisii text 7S2S8, transmisii
facsimile si telex, cataloage si alte materiale tiparite si electronice,
#omunicarilor realizate prin, postere si alte medii afisate in public, incluzand imaginile in miscare
#omunicarilor cu caracter publicitar de pe ambalaje
#omunicarilor realizate prin medii electronice, incluzand comunicarile on'line 7de tip banner, pop'up, etc.8.
7!8 $rezentul #od nu se va aplica:
#omunicarilor facute in scopuri educationale, atunci cand acestea sunt cerute de scolile private sau publice, cand
sunt utilizate sub controlul educatorilor si cand acestea nu sunt aplicateAinitiate in interesul fundamental al
anuntatorului
#omunicarilor referitoare la produse medicale si tratamente atunci cand acestea sunt destinate profesionistilor
7medici, veterinari, etc.8
#ontinutului editorial
#omunicarilor efectuate de catre organele publice ale statului
.perelor de arta expuse in cadru public sau privat
#omunicarilor cu caracter politic, asa cum acestea sunt referite la Art. 1(
c8 Scopul #odului
#odul are ca principal obiectiv sa asigure ca publicitatea, in contextul rolului particular pozitiv pe care il are in
economie, sa fie realizata ca un serviciu adus populatiei, avand in vedere influenta pe care o are asupra
consumatorului.
#odul defineste acele activitati care, desi sunt in concordanta cu legislatia in vigoare, pot fi in opozitie cu scopul
mentionat mai sus regulile #odului constituie baza autoreglementarii in publicitate.
d8 Subiectii publicitatii
Subiectii acestui #od sunt anuntatorii, agentiile de publicitate, entitati mass'media, asociatiile. Acestia devin
responsabili solidar de incalcarea #odului, indiferent de gravitatea faptei.
e8 .bligatiile membrilor
2embrii RA# trebuie sa accepte #odul in intregime, sa actioneze in conformitate cu acesta, sa il respecte si sa fie in
totalitate responsabili pentru actiunile lor, potrivit prevederilor #odului.
f8 .bligatiile asociatiilor membre
Asociatiile membre RA# se angajeaza sa tina cont de regulile #odului si sa recomande propriilor membri sa
actioneze in conformitate cu acesta.
g8 #lauza de acceptare
,aca organizatiile sponsor sau organizatiile sponsorizate sunt membri RA#, ambele parti sunt automat responsabile
pentru elaborarea si promovarea publicitatii potrivit #odului.
h8 #riterii de interpretare
In interpretarea #odului se vor aplica urmatoarele criterii:
Interpretarea RA# asupra #odului este finala
#odul este indivizibil, membrii RA# urmand sa'l respecte in intregime
#odul nu are forta unui act normativ si in interpretarea spiritului acestuia se va reflecta flexibilitatea #odul nu se
aplica subiectelor reglementate prin acte normative ci suplimenteaza legile aplicabile, asigurand integritatea si
onestitatea #omunicarilor
*ici o comunicare scrisa sau verbala a membrilor sau non'membrilor cu RA# nu va putea fi interpretata drept
asistenta juridica sau tine locul acesteia
#odul nu va fi interpretat sau folosit pentru atingerea dreptului la libera exprimare.
-A5I'+6"6 I R(7"6I D( -+ND"I'A
#uprins capitol
H Art. 1 ' 0egalitatea
H Art. ! ' #orectitudinea in publicitate
H Art. " ' 9erminologie, citate, teste tehnice si stiintifice, date statistice
H Art. % ' 9estimoniale
H Art. & ' ;arantii
H Art. ( ' Substantierea adevarului din mesaj
H Art. E ' Responsabilitatea sociala
H Art. C ' #opiii
H Art. ) ' Siguranta
H Art. 1+ ' Reproducerea, confuzia si exploatarea
H Art. 11 ' #omparatia
H Art. 1! ' ,enigrarea
H Art. 1" ' Bariabilitatea
H Art. 1% ' $rotejarea intimitatii
H Art. 1& ' Respectarea mediului inconjurator
H Art. 1( ' $ublicitate politica
Art. 1 ' 0egalitatea
Subiectii publicitatii trebuie sa se asigure ca publicitatea respecta legislatia in vigoare, ca nu contine nici un element
care incalca legea, ca nu incita la incalcarea legii si ca nu omite nimic din cerintele legii.
Art. ! ' #orectitudinea in publicitate
!.1 ' $ublicitatea trebuie sa fie onesta, adevarata si corecta. 9rebuie sa evite orice element care ar fi in masura sa o
discrediteze.
!.! ' $ublicitatea nu trebuie sa exploateze credulitatea, lipsa de experienta sau lipsa de cunostinte a consumatorilor.
!." ' ,esignul si prezentarea publicitatii trebuie sa permita sa fie clar si usor inteleasa. #and sunt folosite note de
subsol, acestea trebuie sa fie evidente, sa aiba o marime suficienta, sa fie usor lizibile.
!.% ' $ublicitatea trebuie sa evite orice afirmatie sau reprezentare care ar putea insela consumatorii, chiar si prin
omisiune, ambiguitate ori exagerare, in special in ceea ce priveste caracteristicile sau efectele unui produs, ale
pretului acestuia, ale oricarei oferte gratuite, ale conditiilor de vanzare, ale distributiei, ale identitatii persoanelor
prezentate, ale premiilor sau castigurilor.
!.& ' $ublicitatea nu trebuie sa fie mascata sau subliminala.
!.( ' Subiectii publicitatii trebuie sa se asigure ca mesajele publicitare sunt concepute si prezentate astfel incat sa
poata fi recunoscute ca atare.
Art. " ' 9erminologie, citate, teste tehnice si stiintifice, date statistice
9ermenii, citatele si referirile la testele tehnice si stiintifice trebuie folositi intr'o maniera corespunzatoare, care sa
poata fi demonstrata si substanbtiata pe toata perioada comunicarii.
Art. % ' 9estimoniale
%.1 ' 9estimonialele trebuie sa fie autentice, responsabile si verificabile.
%.! ' Responsabilitatea pentru respectarea normelor #odului se refera la toate elementele publicitatii ' in continut si in
forma ', inclusiv la certificarile, declaratiile si prezentarile vizuale ale unor persoane. ,aca forma sau continutul se
regasesc, integral sau partial, in declaratia cuiva, acesta nu poate fi o scuza pentru nerespectarea normelor #odului.
Art. & ' ;arantii
&.1 ' ;arantiile legale trebuie sa se refere in mod explicit la functiile siAsau beneficiile folosirii produsului. ,aca sunt
mentionate garantii comerciale extinse sau diferite de cele legale, reclamele trebuie fie sa specifice continutul si
conditiile respectivelor garantii comerciale, fie sa asigure o informare concisa, dar explicita, impreuna cu referinta
clara la sursa scrisa de informare, disponibila la punctul de vanzare sau care insoteste produsul.
&.! ' #and termenul 1garantie1 este folosit in sens generic, nu trebuie sa creeze confuzie asupra drepturilor legitime
ale consumatorilor.
Art. ( ' Substantierea adevarului din mesaj
.ricine foloseste publicitatea trebuie sa fie in masura sa probeze veridicitatea datelor, descrierilor, afirmatiilor,
ilustrarilor si testimonialelor folosite.
Art. E ' Responsabilitatea sociala
E.1 ' $ublicitatea nu trebuie sa contina nici o forma de discriminare sau ofensa pe criterii de rasa, nationalitate, sex,
varsta, religie etc.
E.! ' $ublicitatea trebuie sa respecte demnitatea umana sub toate aspectele.
E." ' $ublicitatea nu trebuie sa contina afirmatii sau reprezentari care sa trimita la violenta morala sau fizica si trebuie
sa evite orice mesaj care poate fi considerat indecent, vulgar sau respingator din punct de vedere al bunului'simt si al
sensibilitatii consumatorilor.
E.% ' $ublicitatea nu trebuie sa aduca ofensa moralei sau simtului civic ale cetatenilor.
E.& ' $ublicitatea trebuie sa evite sub orice forma exploatarea fricii ' cu exceptia cazurilor in care acest lucru se
justifica ' si a superstitiei.
E.( ' $ublicitatea nu trebuie sa incite si nici nu trebuie sa para a sustine sau a incuraja comportamentele ilicite sau
reprobabile.
Art. C ' #opiii
C.1 ' $ublicitatea nu trebuie sa exploateze credulitatea si lipsa de experienta a copiilor.
C.! ' $ublicitatea nu trebuie sa minimizeze nivelul abilitatilor sau varsta necesare folosirii unui produs sau ale
beneficiilor acestuia.
C." ' In publicitatea destinata copiilor un produs care este parte a unui ansamblu trebuie semnalat in mod clar ca
atare, ca si mijloacele prin care se pot obtine celelalte elemente ale ansamblului.
C.% ' Indicatiile de pret 7ca de exemplu 1numai18 nu trebuie sa induca copiilor o perceptie eronata a valorii reale a
produsului.
C.& ' $ublicitatea nu trebuie sa contina nici o afirmatie sau reprezentare care sa riste sa cauzeze copiilor vreun
prejudiciu de natura fizica, psihologica sau morala, sau sa'i impinga spre situatii ori activitati care ar putea sa le puna
in pericol sanatatea sau siguranta, ori sa'i incurajeze sa frecventeze persoane sau locuri periculoase ori
necunoscute.
C.( ' $ublicitatea nu trebuie sa sugereze ca posesia sau folosirea unui produs va oferi copilului un avantaj fizic sau
social asupra celorlalti copii de varsta lor sau ca lipsa acelui produs va avea efect opus.
Art. ) ' Siguranta
).1 ' #and pericolele prezentate nu pot fi identificate usor, publicitatea trebuie sa le precizeze in mod clar.
).! ' In nici un caz publicitatea nu trebuie sa contina descrieri sau reprezentari de natura sa ii determine pe
consumatori sa neglijeze masurile normale de siguranta sau sa devina mai putin prudenti si responsabili fata de
sanatatea proprie.
Art. 1+ ' Reproducerea, confuzia si exploatarea
1+.1 ' .rice publicitate care reproduce perceptibil si in mod evident si deliberat alta publicitate existenta pe piata
trebuie evitata, chiar daca este vorba despre produse care nu se afla in concurenta directa.
1+.! ' $ublicitatea nu trebuie sa exploateze sau sa faca uz de numele, marca, sloganul ori campania de publicitate a
altcuiva.
1+." ' ,aca in publicitate se foloseste un produs necompetitiv identificabil ca fiind al altuia, este recomandata o
intelegere prealabila intre parti.
Art. 11 ' #omparatia
11.1 ' #omparatia este permisa pentru a ilustra diferentele obiective economice si tehnice, avantajele relevante si
verificabile, precum si caracteristicile bunurilor si serviciilor carora li se face reclama, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.
11.! ' #riteriile de selectie a elementelor comparate trebuie sa fie clare, iar selectia elementelor comparate trebuie sa
fie onesta, astfel incat cel care compara sa nu incerce sa obtina un avantaj necuvenit.
11." ' Afirmatiile sau reprezentarile cu caracter comparativ din mesajul publicitar trebuie facute doar atunci cand
exista probe clare care sa le sprijine.
Art. 1! ' ,enigrarea
,enigrarea companiilor, a produselor, serviciilor, elementor de mar>eting, profesiilor sau a altor elemente
identificabile, chiar fara a fi mentionate explicit, este interzisa.
Art. 1" ' Bariabilitatea
/n mesaj care este acceptabil pentru un anumit mijloc de informare sau pentru un anumit produs nu este, in mod
obligatoriu, general acceptabil, avand in vedere caracteristicile diferite ale mijloacelor de promovare a publicitatii si
marea varietate de produse.
Art. 1% ' $rotejarea intimitatii
Reclamele nu trebuie sa infatiseze persoane ' private sau publice ' ori sa faca referire la acestea fara un acord
prealabil. In acelasi timp, nici o reclama nu trebuie sa faca referire la proprietatea unei persoane, fara o permisiune
prealabila, intr'o maniera care ar da de inteles ca este vorba de o publicitate care se bucura de sprijinul si acordul
acelei persoane.
Art. 1& ' Respectarea mediului inconjurator
$ublicitatea nu trebuie sa incurajeze actiuni impotriva legii sau a normelor general admise de respectare a mediului
inconjurator.
Art. 1( ' $ublicitate politica
$rezentul #od nu se refera in nici un fel la publicitatea al carei scop este acela de a influenta electoratul in alegeri
locale, nationale sau internationale sau in referendumuri.
-A5I'+6"6 II R(7"6I S5(-IA6(
#uprins capitol
A8 SIS9-2-0- ,- BA*IARI
H Art. 1E ' $returi
H Art. 1C ' .ferte gratuite
H Art. 1) ' ,isponibilitatea produselor
H Art. !+ ' Banzarea pe credit
H Art. !1 ' Banzarea la distanta
H Art. !! ' ,istribuirea nesolicitata de bunuri
H Art. !" ' Banzari speciale
H Art. !% ' Activitatile promotionale
H Art. !& ' $roduct placement
48 #A9-;.RII ,- $R.,/S-
H Art. !( ' 4auturi alcoolice
H Art. !E ' $roduse din tutun
H Art. !C ' $roduse cosmetice si de igiena personala
H Art. !) ' $rodusele dietetice
H Art. "+ ' $roduse medicamentoase si tratamente curative
H Art. "1 ' #ursuri de instruire si metode de predare sau studiu
H Art. "! ' 9ranzactii financiare si imobiliare
H Art. "" ' $achete de vacante organizate
H Art. "% ' Jocuri, jucarii si produse educative pentru copii
A0 Sistemele de vanzari
Art. 1E ' $returi
#and pretul este enuntat intr'o publicitate, acesta trebuie sa se refere la produsul descris sau specificat in
publicitatea respectiva.
Art. 1C ' .ferte gratuite
1C.1 ' . oferta poate fi descrisa ca fiind gratuita numai atunci cand consumatorul plateste cel mult:
taxa postala curenta
taxa de expediere a marfii
costul, incluzand si cheltuielile accidentale, ale oricarei calatorii a consumatorului, daca acesta a acceptat oferta
apelul telefonic cu tarif normal cu indicarea duratei maxime a apelului.
1C.! ' In orice caz, responsabilitatea consumatorului pentru asemenea costuri trebuie sa fie specificata clar si nu
trebuie sa mai existe nici o chetuiala aditionala de ambalare sau manipulare.
1C." ' Anuntatorii trebuie sa informeze complet si corect asupra responsabilitatii de a plati taxele pe venit aferente
premiilor.
1C.% ' Anuntatorii nu trebuie sa incerce sa'si recupereze cheltuielile reducand calitatea sau compozitia, impunand
costuri aditionale, exagerand costurile accidentale sau crescand pretul oricarui alt produs care trebuie achizitionat ca
pre'conditie pentru obtinerea ofertei gratuite.
Art. 1) ' ,isponibilitatea produselor
1).1 ' Anuntatorii trebuie sa fie in situatia de a raspunde unei cereri rezonabile generate de publicitatea lor.
1).! ' Atunci cand disponibilitatea unora sau a tuturor produselor promovate este limitata, acest lucru trebuie
mentionat in respectiva comunicare.
Art. !+ ' Banzarea pe credit
Reclamele care au ca subiect vanzari pe credit trebuie sa indice cu buna intentie si in mod clar conditiile de creditare.
Aceste reclame trebuie sa specifice conditiile de folosinta si proprietate.
Art. !1 ' Banzarea la distanta
!1.1 ' $ublicitatea transmisa prin e'mail trebuie sa fie clar identificata ca atare, fara a fi nevoie ca mesajul sa fie
deschis .
!1.! ' $ublicitatea pentru vanzarile la distanta trebuie sa contina clar numele intreg si adresa completa ale
anuntatorului 7si ale furnizorului, daca acesta este diferit8.
!1." ' $ublicitatea pentru vanzarile la distanta care solicita plata inainte ca produsul sa fie primit si care contine
mecanisme de raspuns in scris trebuie sa contina, de asemenea, adresa geografica a anuntatorului 7si a furnizorului,
daca acesta este diferit8. $ublicitatea care contine numai mecanisme de raspuns telefonic trebuie sa contina numarul
de telefon al anuntatorului 7si al furnizorului, daca acesta este diferit8. In conditiile in care plata se face electronic este
necesara mentionarea conditiilor de securitate ale platii.
!1.% ' $ublicitatea prin e'mail sau telefon mobil trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila 7de exemplu, o
adresa de e'mail8 a anuntatorului, unde consumatorul sa poata trimite cererea de a iesi din baza de date.
!1.& ' $ublicitatea prin fax sau apeluri automate trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila sau un numar de
telefon gratuit al anuntatorului, unde consumatorul sa poata trimite cererea de a iesi din baza de date.
Art. !! ' ,istribuirea nesolicitata de bunuri
$ublicitatea este interzisa atunci cand are ca scop obligarea la plata a celui care primeste bunuri nesolicitate.
Art. !" ' Banzari speciale
!".1 ' $ublicitatea care se refera la vanzarile speciale si mai ales la vanzarile promotionale trebuie sa precizeze clar
in ce consta avantajul acelei achizitii, ca si termenii de expirare a ofertei. *u este necesara mentionarea acestei
ultime precizari pe ambalaje.
!".! ' $ublicitatea care se refera la vanzarile promotionale si la vanzarile de o singura zi, oportunitatile de afaceri si
altele asemenea trebuie sa contina numele intreg si adresa geografica a locului de desfasurare a vanzarii
promotionale.
Art. !% ' Activitatile promotionale
$ublicitatea promotionala, fie ca este vorba despre concursuri sau despre oferte speciale, trebuie sa aduca la
cunostinta publicului, in mod clar si accesibil,
conditiile de participare si data de expirare a promotiei, iar in cazul concursurilor sa indice conditiile de acordare a
premiilor si mijloacele de informare in masa sau locul in care urmeaza sa fie anuntate rezultatele.
Art. !& ' $roduct placement
!&.1 ' $ractica product placement recunoste si accepta urmatoarele modalitati de utilizare a produsului: in fundal,
manuire 7actorul atinge produsul8, expunere implicita 7actorul foloseste produsul8, garderoba 7actorul poarta
produsul8, verbalizare 7actorul mentioneaza produsul8 si verbalizare si manuire 7actorul mentioneaza si atinge
produsul8.
!&.! ' Berbalizarile nu contin referiri la marca si caracteristicile sale identificabile.
!&." ' 9impul total folosit pentru product placement in productiile independente de televiziune nu poate depasi !
minute dintr'un total de "+ de minute ale spectacolului.
*0 -ategorii de produse
Art. !( ' 4auturi alcoolice
!(.1 ' $ublicitatea la bauturile alcoolice nu trebuie sa intre in contrast cu nevoia de a oferi modele de consum care
incurajeaza moderatia, corectitudinea si responsabilitatea.
!(.! ' $ublicitatea trebuie sa evite, in special:
incurajarea consumului necontrolat si exagerat de bauturi alcoolice
prezentarea unor situatii de atasament nesanatos fata de produs si, in general, dependenta de alcool
adresarea catre minori sau reprezentarea acestora, chiar si indirect
asocierea intre consumul de bauturi alcoolice si conducerea autovehiculelor
convingerea publicului ca faptul de a consuma bauturi alcoolice ar duce la limpezirea mintii si la eficienta fizica sau ca
lipsa de consum al acestor produse ar provoca inferioritate fizica si psihica
prezentarea continutului de alcool al bauturii, ca principal subiect al publicitatii.
Art. !E ' $roduse din tutun
$entru industria tutunului, este valabil un #od separat 7anexa8, elaborat si semnat de cele mai importante companii
din domeniu. $revederile acestuia au fost preluate si incluse de RA# in prezentul #od.
Art. !C ' $roduse cosmetice si de igiena personala
!C.1 ' $ublicitatea referitoare la produsele cosmetice si de igiena personala nu trebuie sa il faca pe consumator sa
creada ca respectivele produse au alte caracteristici, proprietati si utilizari decat acelea de a fi aplicate pe piele, par,
unghii, buze, organe genitale externe, in gura sau pe dinti, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, a le
parfuma, a le modifica aspectul saAsau a le corecta mirosurile si sau ale proteja ori a le mentine in buna stare.
!C.! ' $ublicitatea poate prezenta aceste produse ca avand caracteristici suplimentare, care previn anumite conditii
patologice, cu conditia ca produsele sa contina intr'adevar anumite ingrediente speciale sau sa fie realizate dupa
formule deosebite.
!C." ' Sub nici o forma, publicitatea nu trebuie sa ii faca pe consumatori sa creada ca pot inlocui medicamentele,
asistenta medicala sau tratamentele terapeutice cu produsele cosmetice sau de igiena personala.
Art. !) ' $rodusele dietetice
$ublicitatea la produsele dietetice trebuie realizata intr'o maniera care sa nu impinga consumatorul catre o greseala
nutritionala si trebuie sa evite referintele la recomandari de natura medicala.
Art. "+ ' $roduse medicamentoase si tratamente curative
"+.1 ' $ublicitatea pentru produsele medicale si tratamentele medicale pentru care este necesara o prescriptie
medicala este interzisa.
"+.! ' $ublicitatea pentru produsele medicamentoase si tratamentele curative care nu necesita prescriptie medicala
7.9#8 trebuie sa avertizeze publicul daca produsele contin substante care pot dauna sanatatii si trebuie sa evite:
a sugera ca produsul nu determina efecte secundare sau ca siguranta sau eficacitatea sa se datoreaza faptului ca ar
fi un produs natural
a sugera ca o consultatie medicala sau o interventie chirurgicala nu sunt necesare sau a incita la o eventuala
autodiagnosticare gresita
a se adresa direct minorilor
a se folosi de recomandarile oamenilor de stiinta, ale profesionistilor in domeniul medical sau ale persoanelor
publice, precum si de faptul ca un produs a primit autorizatie de vanzare, sau a face referire la modalitatile de
vindecare intr'o maniera necorespunzatoare, inselatoare
a compara produsul medicamentos cu produse alimentare, cosmetice sau alte produse de consum
a folosi reprezentari necorespunzatoare, inselatoare sau impresionante ale schimbarilor suferite de corpul uman,
cauzate de boli, raniri sau de actiunea unui produs medicamentos.
"+." ' $ublicitatea pentru .9#'uri trebuie sa includa frazele de risc recomandate de reglementarile specifice in
vigoare.
Art. "1 ' #ursuri de instruire si metode de predare sau studiu
$ublicitatea legata de cursurile de instruire si metodele de predare sau studiu nu trebuie sa contina promisiuni pentru
un loc de munca si nici sa exagereze oportunitatile de angajare sau de salarizare pentru persoanele care urmeaza
respectivele cursuri sau adopta metodele propuse.
Art. "! ' 9ranzactii financiare si imobiliare
"!.1 ' $ublicitatea menita a solicita sau a promova tranzactiile financiare, imobiliare si, in special, tranzactiile pentru
economisirea si investirea in proprietati mobiliare sau imobiliare trebuie sa furnizeze informatii clare si complete
pentru a nu induce in eroare publicul, astfel incat cel care percepe mesajul, in pofida eventualei lipse de experienta,
sa poata face o alegere in cunostinta de cauza pentru utilizarea propriilor resurse.
"!.! ' $revederile acestui articol se aplica si publicitatii pentru servicii bancare si de asigurari pentru acestea din
urma, daca este cazul, trebuie precizat ca este vorba despre o investitie.
Art. "" ' $achete de vacante organizate
"".1 ' $ublicitatea oricarei forme de pachete de vacante organizate trebuie sa ofere informatii complete si corecte,
mai ales legate de serviciile incluse in pretul minim de participare.
"".! ' 2esajul trebuie sa puna accent pe sugestia de a analiza cu atentie conditiile de obtinere, de plata si de anulare
care sunt trecute in materialele informative sau in formularul de inscriere.
Art. "% ' Jocuri, jucarii si produse educative pentru copii
"%.1 ' $ublicitatea pentru jocuri, jucarii si produse educative pentru copii nu trebuie sa induca in eroare asupra:
naturii, performantelor si dimensiunilor produsului
gradului de abilitate necesar pentru a folosi produsul
sumei ce trebuie cheltuita, mai ales cand este vorba despre cumpararea de produse complementare pentru a face
produsul sa functioneze.
"%.! ' In nici un caz publicitatea nu trebuie sa minimizeze pretul produsului sau sa sugereze ca achizitionarea
acestuia este, in mod normal, accesibila bugetului oricarei familii.
-A5I'+6"6 III 5"*6I-I'A'(A -" -ARA-'(R S+-IA6
Art. "& ' $ublicitatea'Apel
"&.1 ' 2esajele menite sa solicite, direct sau indirect, o contributie voluntara in bani, bunuri sau servicii de orice fel
prin initiative destinate sa trezeasca interesul si constiinta publicului fac obiectul acestui #od.
"&.! ' $entru o intelegere clara si o identificare usoara, mesajele trebuie sa cuprinda numele si adresa anuntatorului,
ca si obiectivul social care trebuie atins.
"&." ' ,aca publicitatea sociala este legata de o initiativa de promovare comerciala, se va preciza suma sau
procentajul destinat scopului social.
"&.% ' $romotorii unor asemenea mesaje isi pot exprima liber opiniile, dar trebuie sa specifice clar ca acestea
reprezinta propriile pareri si nu fapte verificate.
"&.& ' In orice caz, mesajul nu poate:
sa aiba un scop comercial
sa exploateze suferinta umana, aducand astfel atingere demnitatii oamenilor sa recurga la fapte socante, de natura
sa justifice solicitari exagerate sau sa induca sentimente de teama sau anxietate
sa ii faca pe cei care nu sunt de acord cu apelul sa se simta vinovati sau datori
sa faca o comparatie directa cu alte campanii sociale
sa prezinte exagerat gradul si natura problemei sociale pentru care este realizat apelul
sa supraestimeze valoarea exacta sau potentiala a contributiei populatiei la acea initiativa
sa ceara bani de la minori.
"&.( ' Regulile de mai sus trebuie respectate atat pe scara larga, cat si la nivel de mesaj.
-A5I'+6"6 IV I)56()(N'AR(A -+D"6"I
Art. "( ' :unctionarea #omitetului -tic
"(.1 ' -valuarea corecta a aplicarii si respectarii #odului de $ractica in $ublicitate este atributia #omitetului -tic.
"(.! ' #omitetul -tic se reuneste ori de cate ori este necesar.
"(." ' #omitetul -tic este compus din & membri.
"(.% ' #omitetul -tic adopta decizii prin vot majoritar.
"(.& ' Botul este deschis.
"(.( ' :iecare membru are dreptul la un vot.
"(.E ' ,ezbaterile #omitetului -tic sunt strict confidentiale.
"(.C ' 2embrii #omitetului -tic isi indeplinesc obligatiile in baza propriilor convingeri si nu in baza reprezentarii
intereselor membrilor RA# care au acceptat acest #od.
Art. "E ' Secretariatul
"E.1 ' Secretariatul RA# deserveste si #omitetul -tic.
"E.! ' Secretariatul este reprezentat la reuniunile #omitetului -tic de Secretarul -xecutiv.
"E." ' Secretariatul este obligat sa pastreze confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului.
Art. "C ' Initierea si inregistratrea unei sesizari
"C.1 ' .rice persoana fizica sau juridica sau orice organism de stat poate sesiza RA#.
"C.! ' Sesizarile se depun in scris 7posta, fax, e'mail8 si se inregistreaza la RA#.
"C." ' Sesizarile trebuie sa fie detaliate si argumentate 7se recomanda modelul publicat pe site'ul RA#8.
"C.% ' Secretariatul inregistreaza sesizarile in momentul primirii acestora.
"C.& ' In termen de 1 zi lucratoare de la inregistrarea sesizarii:
a8 #onsiliul ,irector este informat in legatura cu acest fapt.
b8 -ste contactata partea vizata de sesizare, careia i se transmit textul sesizarii si documentatia insotitoare si careia i
se solicita sa'si precizeze, in termen de % zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii, pozitia oficiala in respectivul
caz.
c8 RA# recomanda solutionarea cazului pe cale amiabila.
"C.( ' In situatia in care RA# se autosesizeaza, prin intermediul #onsiliului ,irector, reclamele sunt analizate de catre
#omitetul -tic potrivit aceleiasi proceduri.
Art. ") ' #onstituirea #omitetului etic
").1 ' In termen de 1 zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii:
a8 Secretariatul informeaza #onsiliul ,irector asupra inregistrarii sesizarii
b8 Secretariatul formuleaza o lista a potentialilor membri ai RA# care ar putea intra in componenta #omitetului -tic
evitand conflictul de interese, lista pe care o inainteaza, spre aprobare, #onsiliului ,irector.
").! ' In termen de ! zile lucratoare de la inregistrarea sesizarii:
a8 #onsiliul ,irector valideaza componenta #omitetului -tic 7inclusiv prin vot electronic8.
b8 2embrii #omitetului -tic isi afirma disponibilitateaAindisponibilitatea de a intra in componenta #omitetului -tic
respectiv membrii #omitetului -tic au obligatia morala de a se recuza in cazul unui eventual conflict de interese
c8 Secretariatul obtine aprobarea #onsiliului ,irector referitoare la componenta finala a #omitetului -tic.
d8 0a cerere, partile pot fi informate asupra componentei #omitetului -tic.
e8 Secretariatul transmite sesizarea si intreaga documentatie existenta membrilor #omitetului -tic si numai acestora.
f8 Se stabileste data reuniunii #omitetului -tic, care nu poate depasi ( zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii
Art. %+ ' ,ocumentarea cazurilor
%+.1 ' In termen de 1 zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul contacteaza partea vizata de sesizare,
careia ii transmite textul sesizarii si documentatia primite si careia ii solicita pozitia oficiala in legatura cu sesizarea
respectiva, in termen de % zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii.
%+.! ' In termen de % zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii, Secretariatul transmite membrilor #omitetului
-tic pozitia oficiala a partii vizate de sesizare.
%+." ' ,aca este necesara culegerea de dovezi suplimentare, #omitetul -tic se va adresa Secretariatului, care va
actiona imediat si fara formalitati pentru obtinerea de dovezi si documente suplimentare. . data aceasta operatie
realizata, Secretariatul va pune materialul la dispozitia #omitetului -tic.
%+.% ' In orice moment, #omitetul -tic poate solicita anuntatorului documente de natura sa sustina veridicitatea
datelor, descrierilor, declaratiilor, ilustratiilor si testimonialelor dintr'o reclama. Anuntatorul va pune la dispozitia RA#
informatia si documentele solicitate in termenul prevazut la punctul !.
%+.& ' 2embrii #omitetului -tic primesc intreaga documentatie existenta referitoare la speta in cauza si au abligatia
de a pastra confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului
%+.( ' a8 #omitetul -tic poate apela la persoane de specialitate pentru evaluarea documentelor pe care le
analizeaza.
b8 $ersoana de specialitate solicitata pentru evaluarea documentelor este propusa de Secretariat din lista agreata de
toti membrii RA# si validata de #onsiliul ,irector al RA#.
c8 0a solicitarea #omitetului -tic sau a partilor implicate, partea lezata si partea vizata pot fi audiate si de o persoana
de specialitate, independenta de caz, care evalueaza informatiile prezentate, intocmeste un raport pe care'l inainteza
#omitetului -tic si participa la reuniunea #omitetului -tic pentru a oferi suport tehnic, fara a avea drept de vot.
d8 $ersoana de specialitate trebuie sa pastreze confidentialitatea informatiilor obtinute in acesta calitate. Indeplinirea
acestei obligatii va fi asigurata prin semnarea unui acord de confidentialitate.
Art. %1 ' Sedinta #omitetului -tic
%1.1 ' In termen de ! zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul fixeaza data sedintei #omitetului
-tic, nu mai tarziu de ( zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii.
%1.! ' In termen de maximum ( zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii, Secretariatul organizeaza sedinta
#omitetului -tic, asigurand prezenta celor cinci membri ai #omitetului -tic si, eventual, a celor doua parti implicate in
caz si a persoanelor de specialitate mentionate la art. "E.E si "E.1!.
%1." ' In termen de maximum ( zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii, se reuneste #omitetul -tic.
%1.% ' a8 0a sedinta #omitetului -tic sunt prezenti membrii #omitetului -tic aprobati de #onsiliul ,irector RA# si
Secretarul -xecutiv RA#.
b8 In cazul in care s'a solicitat unei persoane de specialitate evaluarea documentatiei, conform Art.%+.( c8, aceasta
poate fi invitata la sedinta #omitetului -tic pentru a expune raportul intocmit. Aceasta nu participa la dezbaterile
#omitetului -tic.
c8 In cazul audierii partilor de catre #omitetul -tic, reprezentantii acestora sunt invitati pe rand sa'si expuna
argumentatia. -i nu participa la dezbaterile #omitetului -tic.
d8 ,e asemenea la sedinta comitetului etic poate participa orice alta persoana solicitata de #omitetul -tic cu conditia
respectarii confidentialitatii sedintei si a neparticiparii la momentul votariiAluarii deciziei.
Art. %! ' ,ecizia #omitetului -tic
%!.1 ' a8 0a 1 zi lucratoare dupa adoptarea deciziei de catre #omitetului -tic, Secretariatul transmite in scris decizia
#omitetului -tic celor doua parti implicate.
b8 Atunci cand decizia stabileste ca publicitatea contravine regulilor #odului, #omitetul -tic invita partea vizata sa ia
masuri pentru ca reclama sa respecte prevederile prezentului #od.
c8 In rezumatul deciziei #omitetului -tic, pot fi furnizate, daca este necesar, informatii asupra aspectelor care au
condus la respectiva decizie.
%!.! ' In termen de E zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii, Secretariatul transmite decizia #omitetului -tic,
daca este cazul, #onsiliului *ational al Audiovizualului 7#*A8.
%!." ' a8 ,eciziile #omitetului -tic trebuie sa contina urmatoarele informatii:
Sursa sesizarii
.biectul sesizarii
,ata inregistrarii
Structura care analizeaza sesizarea 7#omitetul -tic8
,ata intrunirii #omitetului -tic
,ecizia #omitetului -tic
4aza de evaluare a deciziei 7inclusiv textul din #odul de $ractica in $ublicitate care a fost incalcat8
-xplicatii suplimentare 7aspecte care au condus la respectiva decizie8
$entru membrii RA#, decizia contine termenul de implementare, a deciziei, respectiv & zile lucratoare de la data
comunicarii deciziei.
b8 9ermenul de implementare de urgenta: #omitetul -tic poate solicita implementarea de urgenta a deciziei sale ' in
mai putin de & zile lucratoare de la data comunicarii deciziei ' atunci cand prejudiciile aduse de respectiva publicitate
consumatorilor sunt majore.
c8 #onsiliul ,irector poate prelungi termenul de implementare de urgenta la solicitarea partii vizate de decizia
#omitetului -tic si numai din motive de natura logistica.
%!.% ' In cazul unei solutionari pe cale amiabila, initiatorul sesizarii informeaza RA# in scris asupra stingerii cazului.
%!.& ' $artile implicate nu pot folosi deciziile #omitetului -tic in scop publicitar.
%!.( ' Secretariatul va indosaria si arhiva la sediul RA# deciziile #omitetului -tic, insotite de intreaga documentatie
existenta.
%!.E ' Secretariatul asigura transmiterea, la cerere si cu aprobarea #onsiliului ,irector, a comunicatelor de presa
referitoare la cazurile analizate de #omitetul -tic.
Art.%"
718 9ermenele mentionate la acest capitol pot fi modificate cu acordul partilor implicate.
7!8 In cazul in care sesizarea a fost depusa si la alte autoritati, Secretariatul ii va informa pe reprezentantii acestora in
legatura cu prelungirea termenelor.
-A5I'+6"6 V DIV(RS(
Art. %%. #odul devine subiect al modificarilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunarii ;enerale si, in
principiu, la intervale de cel putin ! ani.
Art. %&. #omitetul 9ehnic al RA# supravegheaza procedurile de modificare a #odului si elaboreaza forma finala a
acestuia, coroborand toate eventualele sugestii de modificare aprobate de Adunarea ;enerala a RA#.
- Preambul
#odul de practica in publicitate 7numit in continuare 1#odAul18 elaborat de RA# reprezinta un set de reguli etice ce
trebuie respectate de toti cei implicati in domeniul publicitatii si in orice forma de comunicare comerciala, pentru a
asigura o comunicare corecta, cinstita si decenta, in respectul legii si al principiilor de practica in publicitate si
comunicare comerciala formulate de #amera Internationala de #omert 71I##18, recunoscute la nivel international atat
in forma, cat si in continut.

#onsiliul Roman pentru $ublicitateARomanian Advertising #ouncil 7RA#8 este un organism de autoreglementare in
domeniul publicitatii, constituit cu scopul autoreglementarii si dezvoltarii activitatii publicitare in Romania, care sa
asigure concurenta loiala, protectia consumatorilor si interesul public general impotriva eventualelor consecinte
negative ale publicitatii, in spiritul articolului !1 din 0egea nr 1%CA!+++ privind publicitatea.
2embrii RA# recunosc #odul, intelegand prin aceasta sa respecte normele etice de autoreglementare impuse prin
#od si sa nu accepte nici o comunicare comerciala care incalca prevederile acestuia in acelasi timp, sunt de acord
sa opreasca sau sa modifice o comunicare comerciala in situatia in care #omitetul -tic decide ca acea comunicare
incalca regulile #odului.
2embrii RA# vor face tot posibilul pentru a'i determina si pe ceilalti subiecti care actioneaza in domeniul publicitatii
din Romania sa respecte obiectivele si prevederile specifice ale #odului.
- Definitii
A7(N'I( D( 5"*6I-I'A'(: persoana juridica ce ofera servicii in diferite aspecte ale comunicarii comerciale
7creatie, planificareAachizitie media, cercetare, consultanta etc.8.
AN"N'A'+R: persoana fizica sau juridica ce isi promoveaza direct sau indirect produse, servicii, drepturi, obligatii,
firme, marci, embleme ori altele asemenea.
-+)I'(' ('I-: structura organizatorica functionand in interiorul RA#, avand ca atributii evaluarea conformitatii
comunicarilor comerciale cu prevederile #odului.
-+)I'(' '(.NI-: structura organizatorica functionand in interiorul RA# ale carei componenta, responsabilitati si
atributii sunt definite in Art. %" din #odul RA#.
-+)"NI-AR( -+)(R-IA6A 7denumita in continuare si -+)"NI-AR(8: publicitatea sau alta modalitate de
transmitere de informatii utilizata de anuntator cu scopul de a informa sau a influenta comportamentul
consumatorului, indiferent de mediul de difuzare folosit, inclusiv promotiile, sponsorizarile, vanzarile directe si
prezentarea la punctul de desfacere.
-+)"NI-AR(A -" -ARA-'(R S+-IA6: mesajul menit sa enunte valori morale si sociale, sa comunice atitudini
responsabile in raport cu normele sociale general acceptate, sa indemne cetatentii la actiuni cu impact in comunitate
prin initiative destinate sa trezeasca interesul si constiinta publicului, sa solicite, direct sau indirect, o contributie
voluntara in bani, bunuri sau servicii de orice fel.
-+N$6I-' D( IN'(R(S(: situatie in care persoana din componenta #omitetului -tic reprezinta entitati care fabrica,
distribuie siAsau reprezinta produse din categorii identice sau similare celor ce fac obiectul sesizarii sau situatie in
care aceasta are un interes de natura patrimoniala sau care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a
atributiilor care ii revin.
-+NS")A'+R: orice persoana fizica sau juridica ce este expusa la o forma de comunicare comerciala.
-+NS")A'+R )(DI": consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent si precaut, tinand seama de
factorii sociali, culturali si lingvistici.
-+5II: In sensul prezentului #od, orice persoana in varsta de pana la 1! ani.
-+58 ADVI-(: opinia consultativa si confidentiala emisa de #onsiliul Roman pentru $ublicitate 71RA#18, la cererea
unei parti interesate, inaintea difuzarii publice a unei comunicari comerciale, opinie care confirma sau infirma faptul
ca acea comunicare comerciala este in acord cu prevederile si spiritul #odului.
)ASS)(DIA: totalitatea mijloacelor tehnice de comunicare in masa a informatiilor.
)(DIA DI7I'A6(: orice canal de comunicare electronic, printre care: email, banner, displa='ads, text'ads, inserturi
platite, virale generate de anuntator, publicitate in cadrul jocurilor on'line, 22SAS2S, ,B,A#, Rom, digital outdoor,
pagini @eb care contin claim'uri 7implicite, directe, scrise, spuse, vizuale8.
5"*6I-I'A'(: acea forma de comunicare comerciala ce este adusa la cunostinta consumatorilor de catre anuntator
prin intermediul mass'media, de regula in schimbul unei plati.
'(S'I)+NIA6(: comunicari ce contin referiri la persoane, la viata personala, promovand produsul prin trimiteri la
uzul si experienta personala.
S(SI9AR(: document formal scris, plangere sau solicitare care se refera la orice forma de comunicare comerciala.
S'AR( D( -+N-"R(N'A: situatie in care un membru RA# are in portofoliul national sau european o categorie de
produse similara sau substituibila celei vizate de sesizare are in portofoliul national sau european produse din
aceeasi categorie ca una dintre cele doua parti implicate intr'un caz are in portofoliul national sau european un
produs sau o categorie de produse cu potential de substitutie cu unul dintre produsele detinute la nivel national sau
european de una dintre parti are o relatie contractuala activa cu una dintre cele doua parti implicate in caz. :ac
exceptie reprezentantii membrilor din media in cazul contractelor incheiate pentru difuzarea de publicitate.
+$(R'A S5(-IA6A: orice tip de vanzare cu pret redus, vanzari promotionale, loterii publicitare, vanzare cu premii
sau alte forme de vanzare in conditii si termeni diferiti de o vanzare normala.
+5(RA'+R: orice persoana, firma sau companie, alta decat anuntatorul, care ofera un serviciu de mar>eting direct
pentru sau in numele anuntatorului.
5R+D"S: orice se constituie in subiect al comunicarii comerciale, inclusiv servicii, metode, tratamente si altele
asemenea.
S(-R('ARIA': personalul executiv permanent al RA#.
S"*S'AN'I(R(: dovada care vine in sprijinul afirmatiilor cuprinse in comunicarea comerciala.

.rice alta definitie folosita in interpretarea prezentului #od va fi in acord cu practicile industriei si reglementarile
legale.
- Reguli generale
a0 Aplicabilitatea -odului
718 $rezentul #od se va aplica:
H comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale, inclusiv cinema si video
H comunicarilor realizate prin materiale tiparite de tip ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau
altele asemenea
H comunicarilor realizate prin alte medii afisate in public, incluzand imaginile in miscare
H comunicarilor cu caracter publicitar de pe ambalaje, precum si altor materiale promotionale
H comunicarilor realizate prin mijloace electronice de prelucrare si transmitere a informatiei, incluzand telefonia fixa si
mobila
H comunicarilor online 7de tip email, banner, pop'up si alte elemente asimilate acestora8
H comunicarilor cu caracter social.
7!8 $rezentul #od nu se va aplica:
H comunicarilor referitoare la produse medicale si tratamente atunci cand acestea sunt destinate profesionistilor
7medici, veterinari etc8
H continutului editorial
H comunicarilor efectuate de catre organele publice ale Statului
H operelor de arta expuse in cadru public sau privat
H comunicarilor cu caracter politic, asa cum acestea sunt referite la Art. 1& din #od.

b0 Scopul -odului
.biectivele principale ale #odului sunt:
H protejarea intereselor consumatorului
H protejarea interesului public general impotriva eventualelor consecinte negative ale comunicarii
H asigurarea cadrului necesar unei concurente loiale pe piata.
Regulile #odului constituie baza autoreglementarii in comunicare.

c0 Subiectii comunicarii
Subiectii acestui #od sunt anuntatorii, agentiile de publicitate si entitatile mass'media.
Subiectii comunicarii trebuie sa respecte legislatia in vigoare in materie de comunicare, precum si prevederile
prezentului #od.

d0 +bligatiile membrilor
2embrii RA# accepta #odul in integralitatea sa, actioneaza in conformitate cu prevederile si spiritului acestuia, il
respecta si sunt in totalitate responsabili pentru actiunile lor, potrivit prevederilor #odului.
Asociatiile membre RA# se angajeaza sa promoveze #odul in randul propriilor membri si sa recomande acestora sa
actioneze in conformitate cu #odul.

e0 -lauza de acceptare
,aca sponsorii sau beneficiarii unei sponsorizari comerciale sunt membri RA#, responsabilitatea respectarii #odului
revine atat sponsorului, cat si beneficiarului.

f0 -riterii de interpretare
In interpretarea #odului se vor aplica urmatoarele criterii:
H #odul RA# se interpreteaza atat in litera, cat si in spiritul sau
H #odul RA# se interpreteaza luand in considerare comunicarea comerciala in intregul sau, inclusiv textele si cifrele
scrise sau rostite, aparitiile vizuale, muzica si efectele de sunet
H #odul RA# se interpreteaza luand in considerare impactul comunicarii comerciale asupra unui consumator mediu,
ce are cunostintele, experienta si abilitatile consumatorului tipic caruia ii este adresata respectiva comunicare
comerciala
H interpretarea RA# asupra #odului este finala
H #odul este indivizibil, interpretarea sa facandu'se luand in considerare tot continutul #odului nici o corespondenta
scrisa sau verbala a membrilor sau non'membrilor cu RA# nu va putea fi interpretata drept asistenta juridica sau tine
locul acesteia
H #odul nu va fi interpretat sau folosit intr'un mod in care sa se aduca atingere dreptului la libera exprimare
H un mesaj care este acceptabil pentru un anumit mijloc de informare sau pentru un anumit produs nu este, in mod
obligatoriu, general acceptabil, avand in vedere caracteristicile diferite ale mijloacelor de promovare a comunicarii si
marea varietate de produse.
- Capitolul I - Reguli de conduita
Art:1 ; 5rincipii de baza in comunicare
1.1 D #omunicarea trebuie sa fie onesta, adevarata, clara si decenta. #omunicarea trebuie sa evite orice element
care ar fi in masura sa diminueze increderea consumatorilor in comunicare in general.

1.! D #omunicarea trebuie sa nu exploateze credulitatea, lipsa de experienta sau lipsa de cunostinte a
consumatorilor.

1." D #omunicarea trebuie sa evite orice afirmatie sau reprezentare care ar putea insela consumatorii, inclusiv prin
omisiune, sugerare, ambiguitate ori exagerare, in special in ceea ce priveste:
a8 caracteristicile sau efectele unui produs, cum ar fi: natura sa, compozitia, metoda si data fabricatiei, modul de
executie, domeniul de utilizare, eficienta si performanta, cantitatea, originea geografica sau comerciala,
disponibilitatea, destinatia, parametrii tehnico'functionali, rezultatele asteptate ca urmare a utilizarii acestuia ori
rezultatele si carcateristicile esentiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra sa, daca produsul
corespunde scopului sau etc
b8 valoarea produsului si pretul total platit de consumator, precum si modalitatea de calcul al pretului
c8 termenii si conditiile de livrare, schimbare, returnare, reparatie si intretinere ale produsului
d8 conditiile de garantie
e8 identitatea anuntatorului
f8 drepturile de proprietate industriala si intelectuala, cum ar fi: patente, marci inregistrate, desene si modele, denumiri
comerciale etc
g8 conformitatea cu standardele
h8 aspecte sau beneficii legate de mediu ale produsului sau in ceea ce priveste actiunile intreprinse de anuntator in
favoarea mediului
i8 recunoasterea sau aprobarea oficiala, recompensele precum medalii, premii si diplome
j8 contributia in sustinerea unei actiuni caritabile, sociale, culturale etc.
1.% D ,esignul si prezentarea comunicarii trebuie sa permita acesteia sa fie usor de perceput vizual si auditiv de catre
consumator. #and sunt folosite note de subsol, acestea trebuie sa aiba o marime suficienta, sa fie usor lizibile si sa
aiba o durata care permite citirea.
1.& D #omunicarea trebuie sa evite orice mesaj care poate fi considerat indecent, vulgar sau respingator din punct de
vedere al bunului'simt si al sensibilitatii consumatorilor.
1.( ' #omunicarea trebuie sa nu fie mascata sau subliminala.
1.E ' #omunicarea pentru un anumit produs trebuie sa nu sugereze sau sa nu instige consumatorul la renuntarea la
alte produse similare ori asemanatoare, pe motivul ca acestea din urma devin inutile sau improprii folosintei.

1.C D Subiectii comunicarii trebuie sa se asigure ca mesajele publicitare sunt concepute si prezentate astfel incat sa
poata fi recunoscute ca atare.

Art:2 ; 'erminologie! citate! teste te4nice si stiintifice! date statistice
#omunicarea trebuie:
a8 sa foloseasca termenii, citatele si referirile la testele tehnice si stiintifice intr'o maniera corespunzatoare si corecta,
care sa poata fi demonstrata si substantiata pe toata perioada comunicarii
b8 sa prezinte datele statistice fara a exagera validitatea afirmatiilor privind produsul
c8 sa foloseasca vocabularul si terminologia stiintifica in asa fel incat sa nu sugereze in mod fals ca afirmatia privind
produsul are sustinere stiintifica.

Art:< ; 'estimoniale
".1 D #omunicarea trebuie sa nu contina sau sa se refere la testimoniale, recunoasteri sau documentatii de
sustinere, decat daca sunt autentice, verificabile si relevante.
".! D In comunicarea comerciala testimonialele si recunoasterile utilizate care au devenit depasite sau induc in
eroare din cauza trecerii timpului nu trebuie folosite.

Art:= ; 7arantii
#omunicarea trebuie sa nu afirme sau sa sugereze in mod fals ca garantia sau orice alta expresie cu acelasi sens
ofera consumatorilor drepturi suplimentare celor prevazute de lege.

Art:, ; Substantiere
&.1 ' Anuntatorul trebuie sa fie in masura sa probeze veridicitatea datelor, descrierilor, afirmatiilor, ilustrarilor si
testimonialelor folosite in comunicare. $robele trebuie sa fie actuale, relevante si documentate.

&.! ' 0a cerere, aceste informatii trebuie puse la dispozitia RA# fara intarziere.

Art:> ; Responsabilitatea sociala
(.1 D #omunicarea trebuie sa nu contina nici o forma de discriminare sau ofensa pe criterii sociale, politice, de rasa,
nationalitate, sex, varsta, religie, origine, etnie, dizabilitate sau orientare sexuala etc.

(.! D #omunicarea trebuie sa respecte demnitatea umana sub toate aspectele.

(." D #omunicarea trebuie sa nu contina afirmatii sau reprezentari care sa incite la violenta verbala, psihica sau
fizica.

(.% D #omunicarea trebuie sa evite exploatarea fricii, suferintei si a superstitiei, cu exceptia cazurilor in care acest
lucru se justifica.

(.& D #omunicarea trebuie sa nu incite sau sa nu para a sustine si a incuraja la nerespectarea legii sau a bunelor
moravuri.

Art:? ; -omunicarea destinata copiilor
E.1 D #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu exploateze credulitatea si lipsa de experienta a acestora.

E.! D #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu minimizeze informatiile referitoare la nivelul abilitatilor sau varsta
necesara folosirii unui produs sau a beneficiilor acestuia.

E." ' #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu exagereze adevarata dimensiune, valoare, natura, fiabilitate sau
performanta a produsului.

E.% D In comunicarea destinata copiilor un produs care este parte a unui ansamblu trebuie semnalat in mod clar ca
atare, ca si mijloacele prin care se pot obtine celelalte elemente ale ansamblului.

E.& D Indicatiile de pret trebuie sa nu induca copiilor o perceptie eronata a valorii reale a produsului 7ca de exemplu
6numai38.

E.( D #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu contina nici o afirmatie sau reprezentare care sa riste sa
cauzeze acestora vreun prejudiciu de natura fizica sau morala.

E.E ' #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu prezinte copii in situatii periculoase sau angajati in activitati
daunatoare lor sau altora.

E.C ' #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu ii incurajeze sa desfasoare activitati periculoase, riscante sau sa le
induca un comportament antisocial.

E.) D #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu submineze autoritatea, responsabilitatea sau valorile social'
culturale ale familiei sau educatorilor.

E.1+ D #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu'i indemne pe acestia sa'si convinga parintii sau alti adulti sa le
cumpere produse.

E.11 D #omunicarea destinata copiilor care invita la contactarea directa a anuntatorului trebuie sa contina explicit
recomandarea de a obtine acordul parintelui sau al altui adult responsabil.

E.1! D #omunicarea destinata copiilor trebuie sa nu sugereze ca detinerea sau folosirea unui produs va oferi copilului
un avantaj fizic, moral sau social asupra celorlalti copii sau ca lipsa acelui produs va avea efect opus.

Art:@ ; Siguranta
C.1 ' #omunicarea trebuie, cu exceptia cazurilor justificate de motive educationale sau sociale, sa nu contina
descrieri sau reprezentari ale unor situatii posibil periculoase, riscante sau care arata neglijarea masurilor de
siguranta sau sanatate publica.

C.! ' Instructiunile de folosire trebuie sa includa avertizari de siguranta precum si informatii suplimentare acolo unde
este cazul.

C." ' In comunicare copiii trebuie reprezentati sub supravegherea adultului atunci cand un produs sau o
activitate implica un risc de siguranta.

Art:A ; Reproducerea! confuzia si e#ploatarea
).1 D #omunicarea trebuie sa nu reproduca in tot sau in parte sau sa imite in mod evident si deliberat o
alta comunicare apartinand altui anuntator.

).! D #omunicarea trebuie sa nu incalce drepturile de proprietate industriala si intelectuala, cum ar fi: patente, marci
verbale sau combinate, sloganuri comerciale, desene si modele industriale, denumiri comerciale, drepturi de autor,
numele ori campania de comunicare a altei firme, companii sau institutii etc, si nici sa foloseasca elemente care
identifica in mod explicit alte marci sau produse.

)." D ,aca in comunicarea realizata de un anuntator se foloseste un produs, o marca sau un alt element de
comunicare identificabil ca fiind al unui tert, este necesara o intelegere prealabila intre aceste parti, respectiv cu
titularul marcii.
).% ' *u se considera incalcari ale Art. ).! si )." cazurile in care se folosesc produse, marci sau alte elemente
identificabile ca fiind ale unui tert in cadrul comunicarii comparative, asa cum este definita la Art. 1+ din #od.

Art:13 ; -omparatia
#omparatia in comunicare este permisa in cazul in care indeplineste urmatoarele conditii:
a8 nu este inselatoare, potrivit dispozitiilor Art. 1." din #odul RA#
b8 compara bunuri sau servicii care raspund acelorasi nevoi ori sunt destinate acelorasi scopuri
c8 compara, in mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esentiale, relevante, verificabile si reprezentative ale
respectivelor bunuri ori servicii, care pot include si pretul
d8 nu discrediteaza sau denigreaza marcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati ori
situatia unui concurent
e8 in cazul produselor cu denumire de origine se refera, in fiecare caz, la produse cu aceeasi denumire
f8 nu profita in mod neloial de reputatia unei marci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui
concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente
g8 nu prezinta bunuri sau servicii ca imitatii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtand o marca ori o denumire
comerciala protejata
h8 nu creeaza confuzie intre comercianti, intre cel care isi face publicitate si un concurent sau intre marci, denumiri
comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care isi face publicitate si cele ale unui concurent.
Art:11 ; Denigrarea
,enigrarea persoanelor, organizatiilor, companiilor, activitatilor comerciale si industriale, profesiilor, a produselor,
elementelor de mar>eting sau a altor elemente asociate acestora, chiar fara a fi mentionate explicit, este interzisa.

Art:12 ; 5rotejarea intimitatii
1!.1 ' $ublicitatea trebuie sa nu infatiseze persoane D private sau publice D ori sa faca referire la acestea fara
acordul lor.

1!.! ' $ublicitatea trebuie sa nu faca referire la elementele de patrimoniu apartinand unei persoane fizice sau juridice
fara permisiunea sa.

Art:1< ; Identitatea si identificarea
1".1 ' Identitatea anuntatorului sau a produsului trebuie sa fie evidenta. Acest lucru nu se aplica comunicarilor care
au ca scop atragerea atentiei asupra unor comunicari ulterioare, de tip 6teaser3.

1".! ' #and este relevant, comunicarea trebuie sa includa datele de contact ale anuntatorului.

1"." ' #omunicarea comerciala trebuie sa fie clar diferentiata, indiferent de forma sau mediul in care este folosita.

1".% ' #and o comunicare apare intr'un mijloc de informare in masa cu continut editorial sau de stiri, aceasta trebuie
sa fie reprezentata astfel incat sa poata fi recunoscuta ca atare.

1".& ' #omunicarea comerciala trebuie sa nu fie disimulata in cercetare de mar>eting, studiu de piata, studiu de
consumator etc.

Art:1= ; Respectarea mediului inconjurator
1%.1 ' #omunicarea trebuie sa nu incurajeze actiuni impotriva legii sau a normelor general admise de respectare a
mediului inconjurator.
1%.! ' Semnele sau simbolurile referitoare la protectia mediului sau la sisteme de colectare, precum si mesajele
avand ca subiect mediul inconjurator si reducerea poluarii pot fi folosite in comunicare numai daca sursa acestora
este clar indicata sau identificabila, nu exista riscul confuziei privind sensul acestora si pot fi substantiate de catre
anuntator. Aceste semne si simboluri nu trebuie folosite astfel incat sa sugereze aprobarea oficiala sau certificarea de
catre terti, daca aceasta aprobare sau certificare nu exista.
1%." ' Intr'o comunicare afirmatiile legate de mediu nu trebuie sa sugereze ca se refera la mai multe stadii din ciclul
de viata al unui produs sau la mai multe din proprietatile produsului decat poate fi sustinut prin dovezi. Anuntatorul
trebuie sa specifice clar la care dintre stadii sau proprietati face referire in comunicare.
1%.% ' #and o afirmatie se refera la reducerea unor componente sau elemente care au impact asupra mediului,
anuntatorul trebuie sa specifice clar care componente sau care elemente au fost reduse.

Art:1, ; -omunicarea politica
$rezentul #od nu se aplica comunicarii ce are scopul de a informa sau influenta electoratul in procesul electoral sau
in referendumuri.
- Capitolul II - Reguli speciale
A0 SIS'()( D( VAN9ARI

Art:1> ; 5returi
1(.1 ' ,aca pretul este mentionat intr'o comunicare, acesta trebuie sa se refere strict la produsul descris
sau promovat prin comunicarea respectiva.
1(.! ' ,aca durata unei oferte de pret nu este precizata, atunci pretul trebuie mentinut pe toata durata comunicarii.

1(." ' Indiferent daca plata pentru o oferta se face integral sau in rate, pretul si termenii de plata trebuie sa fie clar
specificati in oferta, impreuna cu mentionarea oricaror taxe suplimentare 7cum ar fi taxele postale, de livrare etc8 si,
atunci cand este posibil, valoarea acestor taxe.

Art:1? ; +ferte gratuite
1E.1 D . oferta poate fi descrisa ca fiind gratuita numai atunci cand consumatorul, in cazul participarii la campania
promotionala anuntata, plateste cel mult:
a8 costul participarii la promotie 7ca de ex.: taxa postala curenta, taxa unui apel telefonic cu tarif normal, costul normal
aferent trimiterii unui email, daca este cazul, sau tariful normal al unui S2S8
b8 costul, incluzand si cheltuielile accidentale, al oricarei calatorii a consumatorului, daca acesta ridica produsul oferit
gratuit.

1E.! ' 9ermenii 6gratis3A6gratuit3, 6cadou3, 1fara costuri1 sau altii asemenea pot fi folositi doar daca:
a8 oferta nu implica nici o obligatie sau
b8 singura obligatie de plata o reprezinta costurile mentionate la Art. 1E.1 sau
c8 in combinatie cu achizitionarea altui produs nu implica marirea pretului produsului respectiv ca sa includa total sau
partial costul ofertei.

1E." D #osturile care ii revin consumatorului pentru oferta gratuita, altele decat cele indicate mai sus in mod expres,
trebuie sa fie specificate in mod clar si sa includa si eventualele cheltuieli aditionale de livrare, ambalare si
manipulare.

1E.% D In cazul in care o oferta se face pe un produs si, pentru a beneficia de aceasta, trebuie achizitionat un anumit
numar de produse, aceasta informatie trebuie clar indicata.

1E.& ' ,aca o oferta se refera la doua sau mai multe produse, din care doar unul este gratuit, trebuie sa se indice clar
consumatorului care este gratuit si care trebuie platit.

1E.( ' . 1testare de proba1 nu trebuie descrisa ca fiind gratuita daca consumatorul trebuie sa plateasca costul
returnarii produselor, cu exceptia cazului in care aceasta informatie este specificata in mod clar in oferta facuta
consumatorului.

1E.E ' ,aca in cadrul unei promotii sunt distribuite nesolicitat esantioane de produse sau cadouri, trebuie specificat
clar consumatorului ca nu are nici o obligatie sa le plateasca sau sa le returneze.

Art:1@ ; Disponibilitatea produselor
Atunci cand disponibilitatea unora sau a tuturor produselor promovate este limitata, acest lucru trebuie mentionat in
respectiva comunicare.

Art:1A ; Vanzarea pe credit
1).1 ' #omunicarea ce are ca subiect vanzarea pe credit trebuie sa indice cu buna intentie si in mod clar termenii si
conditiile de creditare.
1).! ' .rice informatie necesara consumatorului pentru a putea intelege costul total, dobanda si termenii oricarei alte
forme de credit trebuie furnizate fie in oferta, fie atunci cand este realizata creditarea.

Art:23 ; Vanzarea la distanta
!+.1 D #omunicarea pentru vanzarile la distanta trebuie sa contina clar numele intreg si adresa completa ale
anuntatorului 7si ale furnizorului, daca acesta este diferit8.

!+.! D #omunicarea pentru vanzarile la distanta care solicita plata inainte ca produsul sa fie primit si care contine
mecanisme de raspuns in scris trebuie sa contina, de asemenea, adresa completa a anuntatorului 7si a furnizorului,
daca acesta este diferit8. #omunicarea ce contine numai mecanisme de raspuns telefonic siAsau prin email trebuie sa
contina si numarul de telefon siAsau adresa de email a anuntatorului 7si a furnizorului, daca acesta este diferit8. In
conditiile in care plata se face electronic este necesara mentionarea conditiilor de securitate a platii.

!+." D $ublicitatea prin fax sau apeluri automate trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila sau un numar de
telefon gratuit sau cu tarif normal al anuntatorului la care consumatorul sa poata trimiteAcomunica cererea de a fi
sters din baza de date.

!+.% ' :olosirea telefonului in comunicarea comerciala:
a8 Apel telefonic primit D operatorul care suna un consumator trebuie sa:
a.18 specifice imediat numele anuntatorului pe care il reprezinta
a.!8 specifice clar scopul convorbirii
a."8 termine convorbirea intr'un mod politicos atunci cand devine evident ca interlocutorul nu mai este competent sau
nu doreste sa accepte convorbirea sau este un copil 7exceptie cazul in care operatorul primeste acceptul unui adult
pentru a continua convorbirea8
-xceptand cazul in care corespondentul a cerut expres altceva, aceste convorbiri trebuie facute pe parcursul orelor
care sunt in general considerate rezonabile pentru destinatar.
b8 ,aca un operator suna un consumator care poseda un aparat telefonic care permite identificarea apelantului,
consumatorul trebuie sa poata identifica numarul care il suna
c8 $entru toate apelurile telefonice, inainte ca operatorul sa incheie convorbirea, acesta trebuie sa se asigure ca
interlocutorul este informat si in cunostinta de cauza cu natura intelegerii incheiate si cu orice actiune care va urma
dupa terminarea convorbirii
d8 In cazul in care convorbirea nu duce la o vanzare imediata, ci la un contact viitor cu anuntatorul sau prelucrarea
unor date cu caracter personal ale acestuia, atunci operatorul trebuie sa'l informeze pe consumator de acest lucru
e8 ,aca informatia furnizata de consumator va fi folosita pentru orice scopuri non'evidente 7un scop care nu este
dezvaluit8 atunci operatorul trebuie sa explice acest scop consumatorului in concordanta cu reglementarile privind
protectia datelor personale
f8 ,aca in urma unei convorbiri rezulta o comanda, anuntatorul este obligat sa il informeze pe consumator ca are
dreptul sa primeasca o confirmare in format scris sau pe suport durabil a termenilor contractului in timp util, nu mai
tarziu de data livrarii produsului sau a datei de incepere a prestarii serviciului. #onfirmarea trebuie sa includa toate
informatiile specificate privind dreptul la retragere, identitatea vanzatorului si dupa caz orice alta informatie relevanta
pentru o vanzare la distanta
g8 2onitorizarea si inregistrarea convorbirilor telefonice facute in scopuri comerciale trebuie sa fie efectuate cu
masuri corespunzatoare de siguranta pentru a putea verifica continutul convorbirii, pentru a confirma o tranzactie
comerciala, pentru scopuri de instruire si controlul calitatii. .peratorii si consumatorii trebuie informati de posibilitatea
monitorizarii de la inceperea convorbirii. *ici o inregistrare nu se va face publica fara acceptul prealabil al ambilor
interlocutori
h8 *u este permisa contactarea telefonica in scopuri comerciale a persoanelor ale caror numere de telefon nu sunt
publice, cu exceptia cazului in care consumatorul a furnizat numarul anuntatorului sau operatorului respectiv in acest
scop.
Art:21 -omunicarea transmisa prin media digitale
!1.1 ' #omunicarea comerciala transmisa prin email trebuie sa fie clar identificata ca atare, prin subiect, fara a fi
nevoie ca mesajul sa fie deschis. Subiectul mesajului trebuie sa nu fie inselator, iar natura comerciala a mesajului nu
trebuie sa fie ascunsa.
!1.! ' Atunci cand o comunicare transmisa prin media digitale are un carcater publicitar, nu poate fi folosita nici o
tehnica in masura de a ascunde factorii ce ar putea influenta decizia consumatorului 7de ex.: pretul, termeni si conditii
de vanzare etc8.
!1." ' $asii premergatori lansarii unei comenzi de achizitie, semnarii unui contract sau unui angajament trebuie sa
continta informatii complete si corecte privind termenii tranzactiei. In cazul in care i se cer date pentru completarea
unui ordin de comanda, consumatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a verifica acuratetea datelor introduse inainte
de a lansa, efectiv, comanda.
!1.% ' #omunicarea comeciala trimisa prin media digitale trebuie sa includa un mecanism clar si transparent care sa
permita consumatorului sa isi exprime optiunea de a nu mai primi astfel de mesaje in viitor. Aceste mecanisme de
dezabonare trebuie sa fie usor de identificat, usor de inteles, usor de folosit si sa permita dezabonarea rapida.
!1.& ' #omunicarea comerciala prin email sau telefon mobil trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila 7de
exemplu o adresa de email8 ale expeditorului, unde consumatorul sa poata trimite cererea de a iesi din baza de date.
!1.( ' #omunicarea comerciala transmisa prin media online de tip pop'up trebuie sa permita consumatorului
inchiderea mesajului de o maniera facila din punct de vedere vizual si temporal, astfel incat sa nu interfereze cu
continutul editorial al paginii vizitate.
Art:22 ; Distribuirea nesolicitata de bunuri
!!.1 ' #omunicarea comerciala asociata cu practica trimiterii de produse nesolicitate consumatorilor pentru care se
solicita ulterior plata 7vanzarea inertiala8, inclusiv afirmatiile sau sugestiile prin care destinatarilor li se cere sa accepte
si sa plateasca pentru astfel de produse, trebuie evitata.
!!.! ' #omunicarea comerciala ce solicita un raspuns care consta intr'o comanda ce va implica o plata 7de exemplu:
aparitia intr'o publicatie8, trebuie sa fie clar exprimata.
!!." ' #omunicarea comerciala ce solicita o comanda trebuie sa nu fie prezentata intr'o forma care poate fi
confundata cu o factura, sau altfel spus care sugereaza fals o plata scadenta.

Art:2< ; -omunicarea ofertelor speciale
!".1 D #omunicarea care se refera la oferte speciale trebuie sa precizeze clar si accesibil in ce consta avantajul
acelei achizitii, conditiile de participare 7daca este cazul8, ca si termenul de expirare a ofertei. *u este necesara
mentionarea acestor precizari in cazul comunicarii de pe ambalajele produselor participante in respectiva oferta
speciala.

!".! D #omunicarea care se refera la vanzarile de o singura zi, oportunitatile de afaceri si altele asemenea trebuie sa
contina numele intreg si adresa locului de desfasurare a vanzarii promotionale.

!"." ' Anuntatorul trebuie sa informeze consumatorul asupra modului de accesare a regulamentului loteriei
publicitare si a conditiilor de acordare a premiilor, precum si asupra mijloacelor de informare in masa sau locului in
care urmeaza sa fie anuntate rezultatele.
!".% ' #osturile care ii revin consumatorului pentru premiu trebuie sa fie specificate in mod clar si sa includa si
eventualele cheltuieli aditionale de livrare, ambalare si manipulare.

Art:2= ; 5lasarea de produse
!%.1 ' In practica plasarii de produse sunt recunoscute si acceptate urmatoarele modalitati de utilizare a
produsului: manuire 7actorul atinge produsul8, expunere implicita 7actorul foloseste produsul8, expunere statica
7produsul exista in cadru8, garderoba 7actorul poarta produsul8, verbalizare 7actorul mentioneaza produsul sau
marca8, verbalizare si manuire 7actorul mentioneaza si atinge produsul8.
!%.! ' $lasarea de produse trebuie sa nu incurajeze in mod direct cumpararea sau inchirierea de produse, mai ales
prin mentiuni exprese cu caracter promotional la produsele respective. $lasarea de produse trebuie sa nu scoata in
evidenta in mod exagerat produsele in cauza.

*0 -A'(7+RII D( 5R+D"S(

Art:2,; *auturi alcoolice
!&.1 D #omunicarea pentru bauturile alcoolice nu trebuie sa intre in contradictie cu nevoia societatii de a
reprezenta modele de consum care incurajeaza consumul moderat si responsabil al unor astfel de produse.

!&.! D #omunicarea la bauturile alcoolice trebuie:
a8 sa nu incurajeze consumul exagerat sau abuzul de bauturi alcoolice
b8 sa nu sugereze ca bauturile alcoolice sunt dotate cu proprietati terapeutice sau ca au un efect stimulativ, sedativ
prevederea nu se aplica produselor cu o concentratie alcoolica de maximum 1,!5
c8 sa nu sugereze ca bauturile alcoolice pot rezolva probleme personale
d8 sa nu infatiseze minori sau femei insarcinate consumand bauturi alcoolice
e8 sa nu prezinte situatii de dependenta de alcool
f8 sa nu prezinte in mod pozitiv dependenta de alcool sau sa nu prezinte o imagine negativa despre abstinenta
g8 sa nu faca asocierea intre consumul de bauturi alcoolice si conducerea oricaror autovehicule sau manuirea unor
unelte ce necesita o manipulare atenta, activitati riscante sau indemanare profesionala
h8 sa nu prezinte procentul de alcool continut, in sine, drept o calitate favorabila a produsului
i8 sa nu creeze confuzie asupra procentului de alcool continut de produs
j8 sa nu sugereze ca un procent scazut de alcool continut inseamna un risc diminuat al efectelor negative ale
consumului
>8 sa nu creeze publicului convingerea ca faptul de a consuma bauturi alcoolice ar duce la imbunatatirea
performantelor fizice siAsau intelectuale sau ca lipsa de consum al acestor produse ar provoca o inferioritate fizica
siAsau intelectuala
l8 sa nu creeze publicului convingerea ca exista o legatura intre consumul de bauturi alcoolice si succesul
social, sexual sau profesional.
!&." ' -ste interzisa comunicarea pentru bauturile alcoolice in care se prezinta comportamente sau atitudini violente,
agresive ori antisociale.
!&.% ' #omunicarea pentru bauturile alcoolice nu va prezenta persoane consumand alcool daca acestea nu sunt,
actioneaza si par, in limite rezonabile, a avea varsta de peste !& de ani.
!&.& ' In cazul publicitatii pentru bere, prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile din Anexa 1.

Art:2> ; 5roduse cosmetice si de igiena personala
!(.1 ' #omunicarea referitoare la produsele cosmetice si de igiena personala trebuie sa nu'l faca pe consumator sa
creada ca respectivele produse au alte utilizari dacat acelea de a fi folosite in scopul pentru care au fost create.

!(.! D #omunicarea poate prezenta aceste produse ca avand caracteristici suplimentare care contribuie la
prevenirea anumitor conditii patologice, cu conditia ca produsele sa fie special formulate in acest sens.

!(." D Sub nici o forma comunicarea nu trebuie sa ii faca pe consumatori sa creada ca pot inlocui medicamentele,
asistenta medicala sau tratamentele cu produsele cosmetice sau de igiena personala.

Art:2? ; 5rodusele dietetice
#omunicarea la produsele dietetice trebuie realizata intr'o maniera care sa nu impinga consumatorul catre o greseala
nutritionala si trebuie sa evite referintele la recomandari de natura medicala.

Art:2@ ; -omunicarea pentru medicamente! suplimente alimentare! tratamente curative si metode alternative
de vindecare
!C.1 D #omunicarea pentru medicamentele si tratamentele medicale comercializate in baza unei prescriptii medicale
este interzisa.
!C.! ' #omunicarea pentru medicamente trebuie sa sustina folosirea rationala a acestora, sa le prezinte in mod
obiectiv, fara a le exagera calitatile terapeutice. #omunicarea trebuie sa nu sugereze ca un medicament sau
ingredient activ are vreun merit, calitate sau proprietate speciala, daca acest lucru nu poate fi dovedit stiintific.

!C." D #omunicarea pentru medicamentele care nu necesita prescriptie medicala 7.9#8, pentru suplimentele
alimentare, tratamentele curative si metodele alternative de vindecare trebuie:
a8 sa nu sugereze ca produsul nu determina efecte secundare
b8 sa nu sugereze ca produsul nu prezinta riscuri de toxicitate sau riscuri de dependenta
c8 sa nu sugereze ca efectele unui produs sunt mai bune sau echivalente cu acelea ale altui medicament sau
tratament medical identificabil
d8 sa nu sugereze ca siguranta sau eficacitatea produsului respectiv se datoreaza faptului ca ar fi un produs natural
e8 sa nu sugereze ca o consultatie medicala sau o interventie chirurgicala nu sunt necesare sau sa nu incite la o
eventuala autodiagnosticare gresita
f8 sa nu sugereze ca efectul tratamentului cu produsul respectiv este garantat
g8 sa nu sugereze ca starea normala de sanatate a subiectului poate fi imbunatatita prin utilizarea produsului
respectiv
h8 sa nu sugereze ca sanatatea consumatorului poate fi afectata in lipsa administrarii acelui produs exceptie face
comunicarea la campaniile de vaccinare
i8 sa nu se adreseze direct minorilor
j8 sa nu se foloseasca de recomandarile oamenilor de stiinta, ale profesionistilor in domeniul medical sau ale
persoanelor publice, precum si de faptul ca un produs a primit autorizatie de vanzare
>8 sa nu faca referire la modalitatile de vindecare intr'o maniera necorespunzatoare, inselatoare
l8 sa nu compare medicamentele cu produse alimentare, cosmetice sau alte produse de consum
m8 sa nu foloseasca reprezentari necorespunzatoare, inselatoare sau impresionante ale schimbarilor suferite de
corpul uman cauzate de boli, raniri sau de actiunea unui produs medicamentos, supliment alimentar, tratament
curativ sau metoda alternativa de vindecare.

!C.% D #omunicarea pentru suplimente alimentare, tratamente curative si metode alternative de vindecare trebuie sa
includa frazele de risc recomandate de reglementarile specifice in vigoare.
!C.& ' *u se vor atribui suplimentelor alimentare proprietati de prevenire, tratare sau de vindecare a bolilor si nu se
vor face referiri la astfel de proprietati. *u se vor atribui suplimentelor alimentare proprietati pe care acestea nu le
poseda.
!C.( ' $ublicitatea la suplimente alimentare trebuie sa nu includa afirmatii directe sau care sa induca ideea ca un
regim alimentar variat si echilibrat nu poate asigura cantitati adecvate de nutrienti in general.

Art:2A ; -ursuri de instruire! oferte de angajare sau de colaborare in afaceri si metode de predare sau studiu
!).1 ' #omunicarea trebuie realizata astfel incat sa nu creeze confuzie intre ofertele de angajare, ofertele de
colaborare in afaceri, cursurile de instruire si metodele de predare sau de studiu.

!).! ' #omunicarea legata de cursurile de instruire si metodele de predare sau studiu trebuie sa includa sau sa faca
trimitere clara la conditiile de inscriere, participare sau absolvire.

!)." ' #omunicarea legata de cursurile de instruire si metodele de predare sau studiu trebuie sa nu contina
promisiuni pentru un loc de munca decat daca acesta este garantat in mod ferm si nici sa exagereze oportunitatile de
angajare sau de salarizare pentru persoanele care urmeaza respectivele cursuri sau adopta metodele propuse.

Art:<3 ; 'ranzactii financiare si imobiliare
"+.1 D #omunicarea menita a solicita sau a promova tranzactiile financiare, imobiliare si, in special, tranzactiile
pentru economisirea si investirea in proprietati mobiliare sau imobiliare trebuie sa furnizeze informatii clare si
complete pentru a nu induce in eroare publicul, astfel incat cel care percepe mesajul, in pofida eventualei lipse de
experienta, sa poata face o alegere in cunostinta de cauza pentru utilizarea propriilor resurse.

"+.! ' #omunicarea pentru tranzactiile financiare si imobiliare trebuie sa specifice clar ca valoarea investitiei este
variabila si daca nu este garantata poate sa creasca sau sa scada. ,aca valoarea investitiei este garantata, detaliile
trebuie incluse in comunicarea comerciala.

"+." D $revederile acestor articole se aplica si comunicarii pentru servicii bancare, servicii financiare non'bancare,
servicii ale burselor de valori, fonduri de pensii si fonduri de asigurari pentru acestea din urma, daca este cazul,
trebuie precizat ca este vorba despre o investitie.

Art:<1 ; 5ac4ete de servicii turistice
"1.1 D #omunicarea pentru pachetele de servicii turistice trebuie sa ofere informatii suficiente, complete, corecte si
usor de inteles pentru un consumator mediu si sa indice sursa suplimentara de informare, mai ales in cazul
informatiilor legate de serviciile siAsau produsele incluse in tariful comunicat.

Art:<2 ; Bocuri! jucarii si produse educative pentru copii
"!.1 D #omunicarea aferenta jocurilor, jucariilor si produselor educative pentru copii trebuie sa nu induca in eroare
asupra:
a8 naturii, carcateristicilor, performantelor si dimensiunilor produsului
b8 gradului de abilitate necesar pentru a folosi produsul
c8 sumei ce trebuie cheltuita, mai ales cand este vorba despre cumpararea de produse complementare pentru a face
produsul sa functioneze.

"!.! D In nici un caz aceasta comunicare nu trebuie sa minimizeze pretul produsului sau sa sugereze ca
achizitionarea acestuia este, in mod normal, accesibila bugetului oricarei familii.
Art:<< ; -omunicarea cu carcater social
"".1 D $entru o intelegere clara si o identificare usoara, comunicarea cu caracter social 7inclusiv publicitatea
apel8 trebuie sa cuprinda numele anuntatorului, cat si obiectivul social care trebuie atins.

"".! D In cazul comunicarii sociale care este legata de o initiativa de promovare comerciala, se va preciza suma sau
procentajul destinat scopului social.

""." D In orice caz, comunicarea cu caracter social nu poate:
a8 sa aiba un scop comercial
b8 sa exploateze suferinta umana, aducand astfel atingere demnitatii oamenilor
c8sa recurga la fapte socante, de natura sa justifice solicitari exagerate sau sa induca sentimente de teama sau
anxietate
d8 sa ii faca pe cei care nu sunt de acord cu apelul sa se simta vinovati sau datori
e8 sa prezinte exagerat gradul si natura problemei sociale pentru care este realizat apelul
f8 sa supraestimeze valoarea exacta sau potentiala a contributiei populatiei la acea initiativa
g8 sa ceara bani de la minori.
- Capitolul III - Implementarea Codului
Art:<= ; $unctionarea -omitetului (tic
"%.1 D -valuarea corecta a aplicarii si respectarii #odului de $ractica in $ublicitate este atributia #omitetului -tic.

"%.! ' #omitetul -tic se reuneste ori de cate ori este necesar.

"%." D #omitetul -tic este compus din & membri.

"%.% D In componenta #omitetului -tic pot intra persoane independente, ca membri permanenti in comitet, votate de
catre Adunarea ;enerala a membrilor RA#.

"%.& ' #omitetul -tic adopta decizii prin vot majoritar.

"%.( D -xprimarea votului in cadrul #omitetului -tic se face in mod deschis.

"%.E D :iecare membru are dreptul la un vot si obligatia sa se exprime pro sau contra.

"%.C D ,ezbaterile #omitetului -tic sunt strict confidentiale.

"%.) D 2embrii #omitetului -tic isi indeplinesc obligatiile in baza propriilor convingeri si nu in baza reprezentarii
intereselor membrilor RA# care au acceptat acest #od.

Art:<, ; Secretariatul
"&.1 D Secretariatul RA# deserveste si #omitetul -tic.

"&.! D Secretariatul este reprezentat la reuniunile #omitetului -tic de Secretarul -xecutiv siAsau ,irectorul -xecutiv.

"&." ' Secretariatul este obligat sa pastreze confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului individual.

Art:<> ; Initierea si inregistratrea unei sesizari
"(.1 D .rice persoana fizica sau juridica sau orice organism de stat poate sesiza RA#.

"(.! D Sesizarile depuse la RA# trebuie sa fie in forma scrisa si pot fi trimise inclusiv prin fax, posta sau email.

"(." D Se recomanda ca sesizarile sa fie detaliate si argumentate 7conform modelului publicat pe site'ul RA#8.

"(.% D Secretariatul inregistreaza sesizarile la data primirii acestora.

"(.& D In termen de !% de ore de la inregistrarea sesizarii:
a8 #onsiliul ,irector este informat in legatura cu acest fapt
b8 este contactata partea vizata de sesizare, careia i se transmit textul sesizarii si documentatia insotitoare si careia i
se solicita sa precizeze, in termen de %C de ore de la data solicitarii punctului de vedere, pozitia oficiala in respectivul
caz
c8 RA# recomanda solutionarea cazului pe cale amiabila.
"(.( ' .rice membru RA# poate initia autosesizarea RA# cu privire la o comunicare comerciala. Sesizarea este
adusa la cunostinta Secretariatului care va informa imediat #onsiliul ,irector cu privire la caz. #onsiliul ,irector va
decide, prin vot, daca se va organiza #omitet -tic care sa analizeze respectiva comunicare.
"(.E D In situatia in care RA# se autosesizeaza, organizarea #omitetului -tic si analiza comunicarii comerciale
respective se fac conform aceleiasi proceduri.

Art:<? ; -onstituirea -omitetului (tic
"E.1 D In termen de !% de ore de la inregistrarea sesizarii:
a8 Secretariatul informeaza #onsiliul ,irector asupra inregistrarii sesizarii
b8 Secretarul -xecutiv transmite solicitarea de participare la sedinta #omitetului -tic
c8 #omitetul -tic se completeaza in ordinea primirii confirmarii de participare a membrilor RA#.
d8 daca in termen de !% de ore de la trimiterea mesajului de convocare nu se intruneste #omitetul -tic, Secretariatul
RA# va proceda la tragerea la sorti a membrilor care vor completa #omitetul -tic, asigurandu'se ca nu exista situatii
de conflict de interese.
"E.! D In termen de %C de ore de la inregistrarea sesizarii:
a8 2embrii #omitetului -tic isi afirma disponibilitateaAindisponibilitatea de a intra in componenta #omitetului -tic
respectiv membrii #omitetului -tic au obligatia morala de a se abtine in cazul unui eventual conflict de interese
b8 Secretariatul informeaza membrii RA# asupra componentei finale a #omitetului -tic
c8 in momentul stabilirii #omitetului -tic partile sunt informate asupra componentei acestuia si sunt invitate sa
participe la sedinta partile nu sunt obligate sa dea curs invitatiei de a participa la sedinta #omitetului -tic
d8 organizarea #omitetului -tic nu este conditionata de prezenta partilor la sedinta
e8 in cazul in care una dintre partiApartile considera ca un membru al #omitetului -tic se afla in conflict de interese, la
momentul anuntarii componentei #omitetului -tic aceastaAacestea pot cere recuzarea membrului respectiv, insotind
solicitarea de o argumentatie
f8 conflictul de interese poate fi invocat intr'una din urmatoarele situatii: persoana reprezinta un membru RA# parte
implicata in caz sau persoana reprezinta un membru RA# care se afla in stare de concurenta cu una dintre partile
implicate in caz
g8 cererea de recuzare este transmisa catre RA# si este adresata #onsiliului ,irector
h8 pe baza analizei argumentatiei transmise, #onsiliul ,irector va decide aprobarea sau respingerea cererii de
recuzare a respectivului membru al #omitetului -tic
i8 in cazul recuzarii unui membru al #omitetului -tic, Secretariatul RA# va contacta ceilalti membri in vederea
completarii acestuia
j8 se stabileste data reuniunii #omitetului -tic care nu poate depasi patru zile de la data inregistrarii sesizarii.
Art:<@ ; Documentarea cazurilor
"C.1 D In termen de !% de ore de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul contacteaza partea vizata de sesizare
careia ii transmite textul sesizarii si documentatia primite si careia ii solicita pozitia oficiala in legatura cu sesizarea
respectiva in termen de %C de ore de la data trimiterii solicitarii.

"C.! D In momentul stabilirii #omitetului -tic, membrii acestuia primesc intreaga documentatie disponibila la acel
moment. /lterior, Secretariatul va transmite acestora si pozitia oficiala a partii vizate de sesizare, precum si eventuale
documente suplimentare.
"C." ' Secretariatul va transmite sesizarea si intreaga documentatie existenta membrilor #omitetului -tic si numai
acestora.
"C.% ' 2embrii #omitetului -tic primesc intreaga documentatie existenta referitoare la speta in cauza si au obligatia
de a pastra confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului individual.
"C.& D ,aca este necesara culegerea de dovezi suplimentare, #omitetul -tic se va adresa Secretariatului care va
actiona imediat si fara formalitati pentru obtinerea de dovezi si documente suplimentare. .data aceasta operatie
realizata, Secretariatul va pune materialul la dispozitia #omitetului -tic.

"C.( D In orice moment, #omitetul -tic poate solicita anuntatorului documente de natura sa sustina veridicitatea
datelor, descrierilor, declaratiilor, ilustratiilor si testimonialelor dintr'o comunicare. Anuntatorul va pune la dispozitia
RA# informatia si documentele solicitate in termenul stabilit de #omitetul -tic.

"C.E D a8 #omitetul -tic poate apela la persoane de specialitate independente pentru evaluarea documentelor
prezentate sau pentru audierea partilor
b8 $ersoana de specialitate este propusa de Secretariat, parti sau membrii #omitetului -tic si agreataAvalidata de
ambele parti implicate daca partile nu cad de comun acord asupra unei persoane de specialitate, atunci aceasta va fi
numita si aprobata de #omitetul -tic, evitandu'se conflictul de interese
c8 $ersoana de specialitate evalueaza informatiile prezentate, intocmeste un raport pe care'l inainteaza #omitetului
-tic si Asau participa, daca este cazul, la reuniunea #omitetului -tic pentru a oferi suport tehnic, fara a avea drept de
vot
d8 $ersoana de specialitate trebuie sa pastreze confidentialitatea informatiilor obtinute in acesta calitate. Indeplinirea
acestei obligatii va fi asigurata prin semnarea unui acord de confidentialitate.

Art:<A ; Sedinta -omitetului (tic
").1 D In termen de %C de ore de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul fixeaza data sedintei #omitetului -tic, nu
mai tarziu de % zile de la data inregistrarii sesizarii.

").! ' In termen de maximum % zile de la data inregistrarii sesizarii, Secretariatul organizeaza sedinta #omitetului
-tic, asigurand prezenta celor cinci membri ai #omitetului -tic si, dupa caz, a celor doua parti implicate in caz si a
persoanelor de specialitate mentionate la Art. "C.E.

")." D a8 0a sedinta #omitetului -tic sunt prezenti membrii #omitetului -tic si Secretarul -xecutiv al RA# siAsau
,irectorul -xecutiv al RA#
b8 In cazul in care s'a solicitat unei persoane de specialitate evaluarea documentatiei, conform Art. "C.E, aceasta
poate fi invitata la sedinta #omitetului -tic pentru a expune raportul intocmit. Aceasta nu participa la dezbaterile
#omitetului -tic
c8 In cazul audierii partilor de catre #omitetul -tic, reprezentantii acestora sunt invitati pe rand sa'si expuna
argumentatia. -i nu participa la dezbaterile si la votul #omitetului -tic
d8 ,e asemenea, la sedinta #omitetului -tic poate participa orice alta persoana solicitata de #omitetul -tic, cu
conditia respectarii confidentialitatii sedintei si a neparticiparii la momentul votariiAluarii deciziei.
").% ' #omitetul -tic analizeaza comunicarea comerciala in integralitatea ei.
").& ' In cazul in care #omitetul -tic va considera ca anumite aspecte, altele decat cele semnalate in sesizare, pot
incalca #odul, la cererea partii vizate si numai daca este cazul, #omitetul -tic poate acorda acesteia un termen de !%
de ore in vederea sustinerii cu documente tehnice a veridicitatii afirmatiilor cuprinse in comunicare ce nu au fost
vizate de sesizare. Aceasta documentatie tehnica suplimentara va fi transmisa Secretariatului RA# care o va pune
imediat la dispozitia #omitetului -tic. #omitetul -tic va analiza documentatia suplimentara si isi va putea exprima
votul si prin email.
").( ' In cazul unei sesizari care vizeaza o comunicare comerciala modificata in baza unei decizii RA#, analiza
acestor modificari este preferabil sa fie facuta de catre acelasi #omitet -tic, care se poate pronunta si prin email.
Art:=3 ; Decizia -omitetului (tic
%+.1 D a8 In termen de !% de ore de la adoptarea deciziei de catre #omitetului -tic, Secretariatul transmite in scris
decizia partilor implicate
b8 Atunci cand, conform deciziei #omitetului -tic, comunicarea contravine regulilor #odului, #omitetul -tic invita
partea vizata sa ia masuri pentru ca acea comunicare sa respecte prevederile prezentului #od
c8 9ermenul de implementare a deciziei RA# este de cinci zile.

%+.! D a8 ,eciziile #omitetului -tic trebuie sa contina urmatoarele informatii:
H sursa sesizarii
H obiectul sesizarii
H data inregistrarii
H structura care analizeaza sesizarea 7#omitetul -tic8
H data intrunirii #omitetului -tic
H hotararea #omitetului -tic cu motivarea acesteia, acolo unde este cazul
H prevederile #odului de $ractica in $ublicitate in baza carora s'a decis
H termenul de implementare a deciziei.
b8 9ermenul de implementare de urgenta: #omitetul -tic poate solicita implementarea de urgenta a deciziei sale D in
mai putin de & zile de la data comunicarii deciziei D atunci cand prejudiciile aduse de respectiva publicitate
consumatorilor sunt majore
c8 #omitetul -tic poate prelungi termenul de implementare la solicitarea partii vizate de decizia RA# si numai din
motive de natura logistica.

%+." D In cazul unei solutionari pe cale amiabila, initiatorul sesizarii trebuie sa informeze RA# in scris asupra stingerii
cazului.

%+.% D $artile implicate nu pot folosi deciziile #omitetului -tic in scop publicitar.

%+.& D Secretariatul va indosaria si arhiva la sediul RA# deciziile #omitetului -tic, insotite de intreaga documentatie
existenta.

%+.( D Secretariatul asigura transmiterea, la cerere si cu aprobarea #onsiliului ,irector, a comunicatelor de presa
referitoare la cazurile analizate de #omitetul -tic..

Art:=1 ; 'ermene
In sensul prezentului #od, termenele stabilite incep sa curga de la ora ++:++ a zilei urmatoare celei in care a fost
efectuat actul de procedura. Iilelele de sarbatoare legala si de repaus saptamanal sunt interuptive in ceea ce
priveste termenele din prezentul #od, in sensul ca un termen inceteaza a mai curge incepand cu ora ++:++ a zilei de
sarbatoare legala sau a zilei de repaus saptamanal si reincepe a curge de la momentul la care a fost intrerupt de la
ora ++:++ a zilei lucratoare urmatoare.
- Capitolul IV - Diverse
Art:=2 ' #odul devine subiect al modificarilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunarii ;enerale si, in
principiu, la intervale de cel putin ! ani.

Art:=< ' #omitetul 9ehnic al RA# supravegheaza procedurile de modificare a #odului si elaboreaza forma finala a
acestuia, coroborand toate eventualele sugestii de modificare aprobate de Adunarea ;enerala a RA#.
Regelementari privind #erea
I: 5reambul
4erea, atunci cand este consumata in mod responsabil, este compatibila cu un stil de viata echilibrat si sanatos si
este savurata in mod responsabil de o mare majoritate de consumatori.

In calitate de producatori responsabili, vrem sa ne asiguram ca mar>etingul berii ii are drept tinta numai pe cei a caror
varsta depaseste varsta legala pentru consumul de alcool si ca se face cu suficienta grija, astfel incat sa nu
incurajeze consumul excesiv si iresponsabil.

$revederile acestor #omunicari #omerciale pentru 4ere reprezinta baza evaluarii activitatilor reale ce tin de
comunicarile comerciale. Acest lucru permite industriei berii sa dezvolte comunicari comerciale pentru bere in mod
creativ si in concordanta cu valori precum:
H consumul ca experienta placuta, personala sau sociala
H consumul ca activitate sociala si consumul responsabil ca sursa de bucurie si relaxare
H consumul responsabil ca parte a unui stil de viata sanatos pentru marea majoritate a consumatorilor
H consumul ar trebui sa se faca cu moderatie.

$entru a mentine increderea consumatorilor, industria berii are interesul sa se asigure ca toate comuncarile sale
comerciale sunt reglementate in mod corespunzator, astfel incat acestea sa fie considerate legale, decente, oneste,
adevarate si acceptabile din punct de vedere social.

II: Scopul
Scopul acestor reguli de comunicare comerciala privind berea este sa asigure respectarea si implementarea
continutului lor si chiar sa imbunatateasca D daca si unde este necesar D comunicarile comerciale astfel incat sa nu
ofenseze publicul sau chiar se apropie de limita dintre comunicarile adecvate si cele inadecvate.

Asemeni tuturor comunicarilor comerciale pentru alte produse, promotiile la bere trebuie:
H sa fie intotdeauna dezvoltate, implementate si administrate cu responsabilitate
H sa fie intotdeauna in deplina conformitate cu legile, reglementarile si codurile in vigoare
H sa nu fie niciodata adresate minorilor 7persoane care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool8
H sa nu incurajeze niciodata comportamentul violent, agresiv, periculos, anti'social sau ilegal
H sa nu incurajeze niciodata consumul de alcool si conducerea vehiculelor sau abuzul de alcool
H sa nu injoseasca niciodata un grup al societatii si sa nu ofenseze standardele acceptate de bun gust si decenta.
9oate siturile @eb ale corporatiilor si cele legate de marca 7brand8 trebuie sa solicite confirmarea varstei pe pagina de
start si sa refuze intotdeauna accesul celor care nu au varsta legala pentru a achizitiona alcool.
Aceste reguli se aplica tuturor canalelor de comunicare comerciala si media, inclusiv comunicarii prin internet si
media digitala de orice fel care sunt utilizate pentru a transmite clientilor o comunicare de mar>eting cu privire la
alcool.
,aca nu exista nici o cerinta legala in acest sens, in orice comunicare comerciala difuzata prin mijloace video,
materiale tiparite, alte medii de afisaj stradal care permit inscriptionarea, trebuie introdus un mesaj de consum
responsabil, oriunde este potrivit, incepand cu data de 1 septembrie !++). Aceasta prevedere se va aplica tuturor
materialelor create'realizate dupa aceasta data.
Se recomanda totusi, inserarea unui mesaj de consum responsabil pe suprafata etichetelor care permit aceasta
inscriptionare.
III: 5rincipii de baza
#omunicarea comerciala trebuie:
H sa fie legala, decenta, onesta si adevarata, conformandu'se principiilor acceptate ale concurentei loiale si bunelor
practici de afaceri
H sa respecte toate cerintele legislative si reglementKrile in vigoare
H sa fie concepute cu simtul responbilitatii sociale, al bunei credinte si onestitatii
H sa nu contravina principiilor etice, sa nu ofenseze sau sa conteste demnitatea sau integritatea umana
H persoanele nu trebuie sa fie prezentate intr'un mod degradant, care sa ii priveze de demnitate, sau in situatii care
se injosesc prin propriul comportament
H sa tina cont de sensibilitatile legate de cultura, sex si religie.
Asemeni tuturor comunicarilor comerciale promotiile la bere trebuie:
H sa fie intotdeauna dezvoltate, implementate si administrate cu responsabilitate
H sa fie intotdeauna in deplina conformitate cu legile, reglementarile si codurile in vigoare
H sa nu fie niciodata adresate minorilor 7persoane care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool8
H sa nu incurajeze niciodata comportamentul violent, agresiv, periculos, anti'social sau ilegal
H sa nu incurajeze niciodata consumul de alcool si conducerea vehiculelor sau abuzul de alcool
H sa nu injoseasca niciodata un grup al societatii si sa nu ofenseze standardele acceptate de bun gust si decenta.
Note explicative
7enerale:
1. Scopul oricarei comunicari comerciale ar trebui sa fie promovarea unei anumite marci 7brand8 si nu a efectelor
alcoolului.
!. <0egal3 si <conform principiilor competitiei oneste si bunelor practici de afaceri3 inseamna ca toate comunicarile
comerciale ar trebui sa respecte atat continutul cat si specificul tuturor regulilor nationale, regulamentelor, legilor si
practicilor de afaceri.
". ,efinitiile a ceea ce este <decent si acceptabil3 variaza de la o cultura la alta, chiar si intre grupuri de varsta.
Adesea, contextul este cel mai important: formele de adresare ce ar putea fi privite ca ofensatoare de un public mai
in varsta pot fi privite ca acceptabile daca sunt adresate cu grija unui public mai tanar, cu varsta peste cea legala
pentru achizitia de alcool.
%. 9remenul 1decent1 este de asemenea strans legat de concepte cum sunt violenta sau comportamentul periculos,
lipsit de etica si responsbailitate. Acestea trebuie evitate in permanenta, impreuna cu folosirea nejustificata si
injositoare a imagisticii, mesajelor si aluziilor de natura sexuala.
&. <.nest3, <adevarat3, <onestitate si cu buna credinta3 au legatura cu integritatea mesajelor noastre: nu ar trebui sa
mintim niciodata sau sa prezentam fapte neadevarate despre produsul nostru.
(. <-tic3 inseamna ca actiunile noastre trebuie sa respecte specificul regulilor privind comunicarea comerciala
responsabila. *u este etic sa incercam sa gasim portite de scapare si modalitati de a evita aceste reguli, sau sa
actionam impotriva principiilor morale general acceptate, chiar daca astfel de actiuni nu sunt interzise in mod expres
de aceste reguli.
E. Respectarea <demnitatii si integritatii umane3 inseamna ca oamenii nu trebuie niciodata prezentati in mod
degradant sau pusi sa se injoseasca.

5romotii:
*imanui nu trebuie sa i se interzica participarea la promotii din cauza rasei, orientarii sexuale, religiei si apartenentei
politice.

1: -onsumul responsabil de bauturi alcoolice
1.1 ' #omunicarea comerciala nu va prezenta si nu va incuraja consumul excesiv sau iresponsabil de alcool, si nici
nu va prezenta abstinenta sau moderatia in mod negativ.

1.! ' #omunicarea comerciala nu va prezenta persoane in stare de ebrietate, nici nu va sugera in vreun mod ca
starea de ebrietate 7betie8 este acceptabila.

1." ' #omunicarea comerciala nu va incuraja comportamentul violent, agresiv, periculos sau antisocial 7imbulzeala
sau dezordine publica8 sau orice legatura cu medicamentele ilegale sau cultura drogurilor.

1.% ' #omunicarea comerciala nu va include prezentarea femeilor insarcinate consumand bere si nu va fi adresata
femeilor inscarcinate.

1.& ' #omunicarea comerciala nu va sugera consumul de bere in situatii ce sunt privite in general ca iresponsabile
sau inadecvate, cum ar fi inainte sau in timpul condusului masinii, la munca sau in timpul practicarii sporturilor ' cu
exceptia berii fara alcool.
1.( ' #omunicarea comerciala nu trebuie sa sugereze bravura fizica, putere sau forta ca rezultat al consumului de
bauturi alcoolice.
1.E ' #omunicarea comerciala nu va incuraja consumul iresponsabil de bere prin volum, durata in timp sau in vreun
alt fel.
1.C ' #omunicarea comerciala nu va prezenta abstinenta sau consumul moderat intr'un mod negativ. -xista situatii si
momente cand consumul de bauturi alcoolice poate fi nepotrivit, iar noi vom respecta intotdeauna alegerea
individuala de a nu consuma alcool.

Note explicative
7enerale:
1. Sa nu se incurajeze niciodata <consumul excesiv sau iresponsabil3 inseamna ca toate comuncarile noastre nu
trebuie sa ii incurajeze pe oameni sa bea peste limitele sigurantei personale sau in mod antisocial. #onsumatorii nu
trebuie niciodata incurajati 7sau nu trebuie sa li se prezinte in comunicarile noastre8 sa depaseasca limitele normale
ale consumului de alcool sau sa bea cantitati suficiente pentru a isi pierde autocontrolul 7sa nu fie niciodata infatisate
sau sugerate situatii in care o persoana este sau rmeaza sa ajunga in stare de ebrietate8. Sa nu fie prezentata
niciodata o situatie care sugereaza ca o cantitate mare de bere a fost sau urmeaza sa fie consumata. Sa se verifice
intotdeauna ca numarulde beri prezentat sa fie in concordanta cu numarul de consumatori prezenti.
!. Se accepta prezentarea persoanelor care beau direct din sticla, dar comunicarile noastre nu trebuie sa implice
faptul ca o sticla sau un pahar plin sunt baute dintr'o singura inghititura.
". $ersoanele nu trebuie provocate sa bea: trebuie sa aratam respect <abstinentei si sa promovam moderatia3.
$ersoanele care aleg sa nu consume alcool sau care aleg sa consume alcool in cantitati limitate nu vor fi discreditate,
ridiculizate sau prezentate intr'o lumina negativa ' de exemplu, ca fiind mai putin 1la moda1.
%. Atletii si actorii nu vor fi prezentati consumand bauturi alcoolice inainte sau in timpul unui eveniment de atletism
sau a vreunei alte actiuni care necesita abilitati fizice exceptionale, putere sau forta, cu exceptia berii fara alcool.
&. Sponsorizarile sportive in general, care prezinta sigle si sloganuri sunt acceptate, cu conditia sa nu sugereze ca
consumul de alcool contribuie la succesul in atletism, cu exceptia berii fara alcool.
(. #onsumul responsabil de alcool presupune de asemenea consumul in conditii de siguranta. *iciodata nu vor fi
prezentate persoane consumand alcool atunci cand este riscant sa o faca. ,incolo de consumul de alcool asociat cu
conducerea autovehiculelor, alte situatii riscante sunt: utilizarea oricaror mecanisme, excursiile montane si alpinismul,
manipularea unei barci sau a unui jet's>i, chiar si inotul etc.

In ceea ce priveste promotiile:
H promotiile nu trebuie sa se refere la <concursuri de baut3 ce incurajeaza consumul de alcool excesiv sau
iresponsabil
H activitatile promotionale sau mesajele nu trebuie sa incurajeze niciodata consumatorii sa ia parte la activitati
riscante sau potential periculoase
H activitatile promotionale ce implica degustarea vor fi evitate in benzinarii, cu exceptia berii fara alcool
H nici o promotie sau material promotional nu va incuraja consumul iresponsabil sau abuziv de alcool
H daca una dintre activitatile prezentate la punctul (, de mai sus, este inclusa in publicitate, este important sa fie
stabilit faptul ca consumul de alcool este realizate D"5A ce activitatea respectiva s'a incheiat si la fel de important
este sa fie indicat faptul ca activitatea nu va fi reluata dupa ce consumul de alcool a avut loc.

2: )inori
!.1 ' #omunicarea comerciala nu va fi realizata pentru a fi directionata catre persoanele sub varsta minima legala
pentru achizitia de alcool 7respectiv. 1C ani8.

!.! ' #omunicarea comerciala nu va prezenta persoane consumand bere daca acestea nu sunt, actioneaza si par, in
limite rezonabile, a avea peste varsta de !& de ani.

!." ' #omunicarea comerciala nu va fi directionata in mod specific catre minori si nici nu va prezenta minori ce
consuma bere.

!.% ' #omunicarea comerciala nu va promova berea in mediile de comunicare tiparite 7ziare, reviste8, programe sau
evenimente ale caror public majoritar se stie ca este reprezentat de minori. 7Acolo unde este posibil, se vor cauta
cifreleAdatele privind audienta din media8.

!.& ' #omunicarea comerciala in timpul difuzarilor media 79B, radio sau cinema8 care pot avea audienta formata din
mai mult de !&5 minori, va aparea doar dupa orele din prime'time 7astfel cum este definita de catre legislatia
nationala in vigoare8.

!.( ' #omunicarea comerciala cum ar fi panourile, posterele din statiile de autobuz etc. nu va fi amplasata in
apropierea si in raza scolilor, liceelor, gradinitelor, locurilor de joaca, lacase de cult sau in alte locuri folosite in special
de persoane aflate sub varsta la care este permis consumul de alcool pe o raza de 1&+ m.
!.E ' #omunicarea comerciala precum logo'ul sau denumirea comerciala a marcii 7brand'ului8 nu va fi autorizata
pentru a fi folosita pe materiale sau marfuri 7produse8 ce urmeaza a fi folosite in primul rand de persoane ce sunt sub
limita legala de varsta pentru achizitia de alcool.
!.C ' Site'urile @eb legate de bere vor dispune de un filtru activ, care va verifica carsta legala pentru achizitia de
alcool a fiecarui utilizator si va interzice accesul celor care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool si de
asemenea vor include un mesaj cu privire la consumul responsabil.

Note explicative
7enerale:
1. #omunicarea comerciala nu va face uz de obiecte, imagini, simboluri, muzica, personaje fictive sau reale care sunt
atractive in special pentru minori.
!. #omunicarea comerciala nu va face uz de marci familiare, nume, sigle, jocuri, echipamente pentru jocuri sau orice
alte articole care sunt atractive in special pentru minori.
". $entru publicitatea cinematografica, clasificarea filmului reprezinta doar o linie directoare 7se stie ca E+5 din public
sunt persoane peste 1C ani8.
In ceea ce priveste promotiile:
H nici o promotie nu va fi adresata persoanelor care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool
H continutul materialelor si activitatilor promotionale nu va fi adresat in principal persoanelor sub varsta legala de
cumparare
H vor fi facute toate demersurile necesare pentru ca promotiile sa nu ingaduie degustarea pentru cei care nu au
implinit varsta legala pentru achizitia de alcool. $ersonalul de promotie va fi instruit sa nu serveascaAsa refuze
servirea mostrelor catre persoane care nu au implinit aceasta limita de varsta.
Internetul si tehnologiile aferente:
H in ceea ce priveste anunturile 7reclamele8 pe internet, mesajele pe telefonul mobil, site'urile internet, continutul
acestora si tehnologiile aferente, acestea vor fi concepute pentru adulti. Site'urile @eb ale companiilor si cele
destinate marcilor, ale promotiilor si ale tertelor parti se vor supune acelorasi reguli. #ontinutul care ar putea atrage
minori in mod special trebuie evitat
H toate site'urile marcilor trebuie sa specifice clar ca este permis numai accesul persoanelor care au implinit varsta
legala de cumparare si ca nu este permis accesul celor care nu au implinit 1C ani. In vederea cestui lucru vor fi
instalate filtre active pe fiecare site de marca.

<: -ondusul
".1 ' #omunicarea comerciala nu trebuie niciodata sa asocieze, direct sau indirect, consumul de bere cu acLiunea de
a conduce vehicule de orice tip.

".! ' #omunicarea comerciala nu va infatisa si nu va incuraja niciodata consumul de bere in timpul sau inaintea
conducerii autovehiculelor de orice fel ' inclusiv a barcilor de viteza, jet's>i'urilor, sno@ mobilelor sau aparatelor de
zbor.
"." ' ,aca comunicarea comerciala prezinta un individ care ajunge la o petrecere sau conduce un vehicul inainte de
a intra intr'un bar, trebuie sa fie clar ca aceasta persoana nu va conduce ulterior.
Note explicative
7enerale:
1. Sponsorizarea transportului public si a taxiurilor este permisa.
!. -xpunerea marcilor pe camioane si alte vehicule 7utilizate in scop comercial8 este permisa.
". In cazul in care comunicarea comerciala prezinta o persoana care soseste la o petrecere sau conduce un
automobil inainte de a intra intr'un bar, trebuie sa fie foarte clar facut faptul ca persoana respectiva nu va
conduce ulterior.
In ceea ce priveste promotiile:
H este recomandata o vigilenta deosebita in ceea ce priveste participarea la promotii a consumatorilor care ar putea
conduce dupa desfasurarea activitatilor promotionale ' de exemplu, dupa o degustare la supermar>et sau in cazul in
care aceste activitati au loc in locatii legate de conducerea vehiculelor ' cum ar fi restaurantele sau magazinele de pe
marginea soselelor
H se recomanda afisarea unui mesaj de tipul 1nu consumati alcool la volan1 sau 1nu conduceti dupa ce ati consumat
alcool1. -xceptie face berea fara alcool.
=: Afirmatiile despre sanatate si despre continutul de alcool
%.1 ' #omunicarea comerciala nu va crea nici o confuzie privind natura si taria berii.

%.! ' #omunicarea comerciala nu va folosi taria crescuta sau scazuta a berii ca si calitate pozitiva a berii.

%." ' #omunicarea comerciala nu va implica faptul ca abuzul poate fi evitat prin consumul de bere cu continut scazut
de alcool.

%.% ' #omunicarea comerciala nu ii va atribui berii proprietatea de a preveni, trata sau vindeca o boala a oamenilor,
nici nu va fi asociata si nici nu va face referire la o astfel de proprietate.

%.& ' #omunicarea comerciala nu va sugera ca bauturile alcoolice ar trebui consumate pentru potentiale beneficii de
sanatate.
%.( ' #omunicarea comerciala nu trebuie niciodata sa pretinda ca berea are calitati terapeutice sau ca este un
stimulent, sedativ sau o metoda de a rezolva conflictele personale.

%.E ' #omunicarea comerciala poate include informatii factuale, cum sunt continutul de calorii sau carbohidrati, cu
conditia ca acestea sa nu fie asociate unor afirmatii privind beneficii asupra sanatatii.
%.C ' #omunicarea comerciala nu trebuie sa asocieze berea cu starea de graviditate sau se adreseze in vreun fel
femeilor insarcinate.
%.) ' #omunicarea comerciala trebuie sa se asigure asupra faptului ca ambalajele, materialele de mar>eting, precum
si publicitatea pentru versiunile de bere cu alcool si fara alcool sunt evident diferite si distincte.

,: Succesul social si se#ual
&.1 ' #omunicarea comerciala nu va crea impresia ca consumul de bere sporeste sau reprezinta o condiLie a
acceptarii sociale, succesului social sau seductiei sau sa promoveze sau exploateze indulgenta sexuala sau
permisivitatea sau sa prezinte nuditatea.

&.! ' #omunicarea comerciala nu va sugera ca consumul de alcool poate inlatura inhibitiile de natura sexuala.
&." ' #omunicarea comerciala nu va crea imaginea berii ca metoda de a rezolva problemele vietii de fiecare zi.

&.% ' #omunicarea comerciala nu va face discriminari intre persoanele de orice sex.

Note explicative
7enerale:
1. -ste perfect acceptabil sa se prezinte persoane atractive sau scene in care barbatii si femeile socializeaza.
!. Imbracamintea si caracterul sau oportun vor fi intotdeauna evaluate in contextul in care apar 7de exemplu
persoanele ce poarta costume de baie langa piscina sau pe plaja sunt pe deplin acceptabile8.
". Succesul social inseamna castigarea unui statut sub forma promovarii, bogatiei, prietenilor, posesiunilor si
popularitatii precum si atragerea admiratiei sau recunoasterii meritelor din partea oamenilor.

%. In general, termenul de <succes sexual3 este deschis unui numar de interpretari diferite si care nu se exclud
reciproc intotdeauna, dar conform sensului pe care i'l dam noi, comunicarea comerciala nu trebuie:
' sa prezinte berea ca ajutor pentru a seduce
' sa prezinte bautul berii ca preludiu al activitatilor sexuale
' sa prezinte berea ca <accesoriu3 pentru activitati sexuale.

>: Asociere cu activitati periculoase
#omunicarea comerciala nu va asocia consumul cu operarea utilajelor potential periculoase sau cu desfasurarea
activitatilor potential periculoase si nu va prezenta consumul inainte sau in timpul activitatilor sau in locatiile ce sunt
potential periculoase.

?: )ostre gratuite
6Samplingul3 inseamna oferirea catre clienti a unei experiente pozitive a marcii 7brand'ului8, care ii face sa doreasca
sa cumpere produsul. ,aca se ofera oricarui client mai mult de un pahar de bautura, acest lucru ar putea fi interpretat
ca incurajare a consumului iresponsabil de alcool.

,istribuirea de <mostre gratuite3 trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
H mostrele gratuite nu se pot oferi minorilor 7persoanelor ce nu au varsta legala pentru a achizitiona alcool8, chiar
daca parintii isi dau acordul
H berea poate fi oferita gratuit numai in zone destinate ospitalitatii
H mostrele trebuie sa fie numai o masura 7o unitate standard de maximum &+ cl, care trebuie consumata la locul in
care s'a facut distribuirea8
H fiecare persoana care degusta o mostra trebuie informata despre faptul ca aceasta contine alcool, precum si cu
privire la concentratia de alcool
H in cazul in care mostra nu este consumata la punctul de distributie, cei care o primesc trebuie sa fie informati ca
mostra este destinata in exclusivitate consumului acestora, ca nu ar trebui sa o consume inainte de a conduce si ca
nu trebuie sa o ofere minorilor.
@: Respectare si control
C.1 ' 9oti membrii asociatiei <4erarii Romaniei3 714R18se obliga sa respecte toate regulile de mai sus.

C.! ' :iecare membru are obligatia de a se asigura ca angajatii sai, implicati in toate comunicarile comerciale,
respecta #odul si ca acest #od devine o parte integranta a procesului de aprobare pentru orice comunicare
comerciala.

C." ' Respectarea #odului trebuie asigurata, de asemenea, ca si conditie anterioara incredintarii afacerilor catre:
H agentiile de publicitate
H societatile de cercetari de mar>eting
H agentii si cumparatori de media
H alti consultanti si alte agentii externe.
- Anexa 2 - Reguli de comunicare comerciala privind serviciile si produsele de
telecomunicatii
1: 5reambul
#ompaniile de telecomunicatii 7telefonie fixa, telefonie mobila, internet, servicii de televiziune8 sunt companii active si
deseori vizibile pe piata de publicitate. $rin specificul produselor si al serviciilor oferite, comunicarea comerciala a
acestor companii se innoieste si se modifica rapid, uneori in termen de cateva zile. ,e asemenea, produsele si
serviciile oferite sunt de o asemenea natura incat comunicarea comerciala pentru acestea contine informatii
numeroase si complexe.
Avand in vedere argumentele enumerate mai sus, membrii RA# din domeniul telefoniei fixe, telefoniei mobile,
internetului si serviciilor de televiziune doresc sa asigure prin auto'reglementare o comunicare onesta, adevarata,
neechivoca, care sa ii ofere consumatorului, cat mai clar, toate informatiile de care are nevoie pentru a lua o decizie
in cunostinta de cauza si pentru a nu se simti inselat.
2: Definitii
-ompanie de telecomunicatii M persoana juridica a carei activitate consta in furnizarea de servicii si produse de
telefonie fixa, telefonie mobila, acces la internet, transfer de date, radio si televiziune, precum si orice alte servicii,
produse sau accesorii ale acestora.
Nota de subsol 7explicatii, exceptii,precizari8 M text scris sau vorbit care apare in cazul comunicarilor comerciale
realizate prin diverse medii si distribuite pe diverse suporturi, in timpul sau ulterior comunicarilor comerciale , si care
au scopul de a oferi explicatii suplimentare, precizari sau referiri la anumite exceptii privind ofertele comerciale ale
companiilor de telecomunicatii.
-onsumatorul mediu M consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent Ni precaut, tinand seama de
factorii sociali, culturali si lingvistici.
<: Aplicabilitatea codului
#odul se va aplica tuturor comunicarilor comerciale ale companiilor de telecomunicatii, dupa cum urmeaza:
' #omunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale, inclusiv cinema si video
' #omunicarilor realizate prin material tiparite de tip ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau
altele asemenea
' #omunicarilor realizate prin alte medii afisate in public, incluzand imaginile in miscare
' #omunicariilor cu caracter publicitar de pe ambalaje, precum si altor materiale promotionale
' #omunicarilor realizate prin mijloace electronice de prelucrare si transmitere a informatiei, incluzand telefonia fixa si
mobila, comunicarile on'line 7de tip e'mail, banner, pop'up si alte elemente asimilate acestora8.
=: 5revederi
Art. 1 D #laritatea informatiilor
#omunicarea comerciala trebuie transmisa astfel incat sa fie clara, neechivoca si usor de inteles de catre
consumatorul mediu.
Art. ! D #orectitudinea informatiilor
9oate informatiile transmise prin comunicarea comerciala trebuie sa fie corecte si adevarate.
Art. " D Substantierea publicitatii
Anuntatorul trebuie sa fie in masura sa probeze in orice moment validitatea si veridicitatea datelor, ale descrierilor, ale
afirmatiilor, ale ilustratiilor si ale testimonialelor folosite in publicitate. $robarea acestora trebuie efectuata prin
elemente concrete si relevante.
Art. % D Informare completa
#omunicarea comerciala nu trebuie sa prezinte in mod eronat, ambiguu ori inselator date sau informatii sau sa omita
oferirea unor astfel de informatii care pot fi importante in decizia de achizitionare a unui serviciu sau produs.
Art. & D *otele de subsol
a. In cazul comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale 7televiziune, cinema, video sau altele asemenea8, notele
de subsol trebuie sa aiba o dimensiune de minimum 1% puncte 7font Arial8 si sa fie prezente pe ecran cel putin pe
intreaga durata de afisare sau de rostire a informatiilor pe care le completeaza sau le explica.
b. *otele de subsol trebuie sa aiba o durata de afisare suficienta pentru a putea fi citite de consumatorul mediu, asa
cum este el definit in prezentul cod.
c. $entru comunicarile prin intermediul radioului, notele de subsol trebuie sa fie rostite cu o viteza suficienta pentru a
putea fi clar si usor intelese de catre consumator.
d. In cazul comunicarilor realizate prin mijloace tiparite 7ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage
sau altele asemenea8 notele de subsol vor avea o dimensiune suficienta pentru a putea fi usor citite si intelese de
consumator.
e. *otele de subsol trebuie sa fie indeajuns de clare si explicite in asa fel incat consumatorul sa inteleaga conditiile
reale in care poate beneficia de produsele sau serviciile promovate prin comunicarile comerciale. 9otusi, in situatia in
care vor exista constrangeri legate de dimensiunea spatiului de subsol sau a timpului de afisare, aceste note vor
putea face trimiteri catre adrese de @eb sau catre alte asemenea mijloace ce vor oferi consumatorului mediu toate
informatiile de care va avea nevoie in decizia de achizitionare a unui produs.
,: Note
1. $entru solutionarea unei sesizari privind o comunicare comerciala, membrii RA# vor apela cu intaietate la #onsiliul
Roman pentru $ublicitate urmand procedura descrisa in #odul de $ractica in $ublicitate elaborat de RA#. #u toate
acestea, nu este exclus dreptul membrilor RA# de a sesiza in acelasi timp si alte organizatii sau institutii in drept sa
analizeze astfel de sesizari.
!. .rice termen a carui definitie nu se regaseste in prezentul document va avea definitia descrisa in #odul de
$ractica in $ublicitate elaborat de RA# .
". ,ispozitiile descrise in #odul de $ractica in $ublicitate elaborat de RA# se vor aplica si prezentului document in
conditiile in care este posibil.
Legea nr.148 din 2 iulie 2!!! privind publicitatea
Publicata in Monitorul Oficial nr. 359/2 August 2000
3include modificarile aduse prin legea =*>!!, Ordonanta gu$ernului (?>!!*, Ordonanta gu$ernului
"!>!!4, ;egea 4+?>!!4 si ;egea +=>!!= )

"#P$%&L'L $
(ispo)itii generale
Art& (& # Prezenta lege are drept scop protec@ia consumatorilor de produse Ai ser$icii, protec@ia
persoanelor care desfBAoarB o acti$itate de produc@ie, de comer@, presteazB un ser$iciu sau practicB o
meserie ori o profesie&
Art& & # abrogat
Art& *& # abrogat
Art& 4& # In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) abrogat
b) abrogat
c) abrogat
d) publicitate subliminala # orice publicitate care utilizeaza stimuli prea slabi pentru a fi perceputi in mod
constient, dar care pot influenta
comportamentul economic al unei persoaneC
e) persoana # orice persoana fizica sau 'uridicaC
f) minor # orice persoana fizica in $arsta de pana la (= aniC
g) abrogat
Art& +& # Publicitatea trebuie sa fie decenta, corecta si sa fie elaborata in spiritul responsabilitatii sociale&
Art& 7& # 5e interzice publicitatea care:
a) abrogat
b) este subliminalaC
c) pre'udiciaza respectul pentru demnitatea umana si morala publicaC
d) include discriminari bazate pe rasa, se1, limba, origine, origine sociala, identitate etnica sau
nationalitateC
e) atenteaza la con$ingerile religioase sau politiceC
f) aduce pre'udicii imaginii, onoarei, demnitatii si $ietii particulare a persoanelorC
g) e1ploateaza superstitiile, credulitatea sau frica persoanelorC
%) pre'udiciaza securitatea persoanelor sau incita la $iolentaC
i) incura'eaza un comportament care pre'udiciaza mediul incon'uratorC
') fa$orizeaza comercializarea unor bunuri sau ser$icii care sunt produse ori distribuite contrar
pre$ederilor legale&
"#P$%&L'L $$
Publicitate inselatoare si publicitate comparativa
Art& ?& # abrogat
Art& =& # abrogat
Art& "& # Comparatiile care se refera la o oferta speciala trebuie sa indice, in mod clar si neec%i$oc, data la
care inceteaza oferta sau, daca este
cazul, faptul ca oferta speciala se refera la stocul de bunuri sau de ser$icii disponibil, iar daca oferta speciala
nu a inceput inca, data de incepere a
perioadei in care se aplica pretul special sau alte conditii specifice&
"#P$%&L'L $$$
(ispo)itii speciale privind publicitatea anumitor produse
Art& (!& # 5e interzice publicitatea e1plicita pentru produsele din tutun:
a) difuzata in cadrul programelor de radiodifuziune si tele$iziuneC
b) pe prima si pe ultima coperta sau pagina din materialele tiparite in presa scrisaC 3abrogat de la *(
Decembrie !!7 # $ezi ;egea 4+?>!!4)
c) pe biletele de calatorie pentru transportul public&
Art& (!D(& # 5e interzice publicitatea e1plicita pentru bauturile alcoolice:
a) pe prima si pe ultima coperta sau pagina din materialele tiparite in presa scrisaC
b) pe biletele de calatorie pentru transportul public&
Art& ((& # 5e interzice publicitatea pentru bauturile alcoolice si pentru produsele din tutun in incinta
unitatilor de in$atamant si a unitatilor de
asistenta medicala sau la o distanta mai mica de !! metri de intrarea acestora, masurata pe drum public&
Art& (& # Publicitatea pentru bauturi alcoolice si pentru produsele din tutun nu este permisa in publicatii
destinate in principal minorilor, in salile
de spectacole inainte, in timpul si dupa spectacolele destinate minorilor&
Art& (*& # 3() Publicitatea pentru bauturile alcoolice si pentru produsele din tutun nu este permisa nici in
conditiile in care:
a) se adreseaza minorilorC
b) infatiseaza minori consumand aceste produseC
c) sugereaza ca bauturile alcoolice sau produsele din tutun sunt dotate cu proprietati terapeutice sau ca
au un efect stimulati$, sedati$ ori ca pot
rezol$a probleme personaleC
d) da o imagine negati$a despre abstinentaC
e) e$identiaza continutul in alcool al bauturilor alcoolice, in scopul stimularii consumului, sau face legatura
intre alcool si conducerea unui $e%iculC
f) nu contine inscriptii#a$ertisment, in limba romana, pentru produsele din tutun&
3) 6e1tul a$ertismentului si dimensiunile acestuia $or fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, in
termen de *! de zile de la publicarea
prezentei legi in 8onitorul Oficial al Eomaniei, Partea I&
Art& (*D(& # 3() Publicitatea la bauturile spirtoase, astfel cum sunt definite in Ordinul ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor, al
ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii 2ationale pentru Protectia Consumatorilor nr&
7=>44(>((?>!!* pentru aprobarea 2ormelor
pri$ind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase, publicat n 8onitorul Oficial al Eomaniei, `
Partea I, nr& +?* din (( august !!*, cu
modificarile ulterioare, este permisa numai n cazul celei difuzate prin intermediul presei scrise, al `
radioului, precum si prin intermediul tele$iziunii&
3) Difuzarea de publicitate la bauturile spirtoase n programele audio$izuale se realizeaza conform `
dispozitiilor Deciziei Consiliului 2ational al
Audio$izualului nr& (*!>!!+ pri$ind Codul de reglementare a continutului audio$izual&
Art& (4& # 5e interzice publicitatea substantelor stupefiante si psi%otrope&
Art& (+& # 5e interzice publicitatea, in alte locuri decat cele de comercializare, pentru orice tip de arme,
munitii, e1plozi$i, metode si mi'loace pirote%nice, cu e1ceptia armelor destinate $anatorii sau sportului si a
celor de panoplie&
Art& (7& # Pentru produsele si ser$iciile destinate minorilor este interzisa publicitatea care:
a) contine elemente ce dauneaza acestora din punct de $edere fizic, moral, intelectual sau psi%icC
b) incura'eaza in mod indirect copiii sa cumpere produse sau ser$icii, profitand de lipsa de e1perienta sau
de credulitatea lorC
c) afecteaza relatiile speciale care e1ista intre minori, pe de o parte, si parinti sau cadre didactice, pe de
alta parteC
d) prezinta, in mod ne'ustificat, minori in situatii periculoase&
Art& (?& # Publicitatea este permisa numai pentru produsele medicamentoase care se elibereaza fara
prescriptie medicala, pentru care materialele publicitare $or fi aprobate de Agentia 2ationala a
8edicamentului&
"#P$%&L'L $*
+anctiuni
Art& (=& # Autorul, realizatorul de publicitate Ai reprezentantul legal al mi'locului de difuzare rBspund
solidar cu persoana care FAi face publicitate, Fn cazul FncBlcBrii pre$ederilor prezentei legi
Art& ("& # Daca persoana care isi face publicitate nu are sediul in Eomania sau daca nu poate fi
identificata, raspunderea re$ine, dupa caz,
reprezentantului sau legal in Eomania, autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al
mi'locului de difuzare&
Art& !& # 3() Persoana care isi face publicitate trebuie sa fie in masura sa probeze e1actitatea afirmatiilor,
indicatiilor sau prezentarilor din
anuntul publicitar si este obligata, la solicitarea reprezentantilor institutiilor si autoritatilor pre$azute la art&
4, sa furnizeze documentele care sa
probeze e1actitatea acestora&
3) In cazul in care documentele nu sunt furnizate in termen de ma1imum ? zile de la solicitare sau daca
sunt considerate insuficiente, afirmatiile din
anuntul publicitar in cauza $or fi considerate ine1acte&
Art& (& # Prezenta lege nu e1clude autocontrolul publicitatii de catre organizatiile profesionale cu rol de
autoreglementare in domeniul publicitatii si nici dreptul persoanelor de a se adresa direct acestor organizatii&
Art& & # Incalcarea pre$ederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, ci$ila, contra$entionala sau
penala, dupa caz&
Art& *& # 3() Constituie contra$entii, daca nu au fost sa$arsite in astfel de conditii incat, potri$it legii
penale, sa fie considerate infractiuni, si
se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea pre$ederilor art& (+#(?, cu amenda de la +&!!!&!!! lei la (+&!!!&!!! leiC
b) FncBlcarea pre$ederilor art& "G(4, cu amendB de la (&+!! lei la 4&!!! lei&9
3) 5anctiunile se pot aplica si persoanelor 'uridice&
Art& 4& # 3() Contra$entiile pre$azute la art& * se constata si se sanctioneaza la sesizarea persoanelor
pre'udiciate ori a asociatiilor de consumatori sau din oficiu, de catre:
a) reprezentan@ii Fmputernici@i ai Oficiului pentru Protec@ia Consumatorilor, Fn cazul FncBlcBrii pre$ederilor
art& " Ai ale art& (* lit& a) Ai b)C
b) reprezentantii imputerniciti ai administratiei publice locale, pentru incalcarea pre$ederilor art& 7 lit& c),
d), e), f), g) si i), ale art& (! lit&
c), ale art& ((, ale art& (* lit& f) si ale art& (+C
c) reprezentantii imputerniciti ai Oficiului Concurentei, pentru incalcarea pre$ederilor art& = lit& d), e), f),
g), %) si i)C
d) reprezentantii imputerniciti ai 8inisterului 5anatatii, pentru incalcarea pre$ederilor art& (* lit& c), d), e)
si f) si ale art& (4, (7 si (?C
e) reprezentan@ii Fmputernici@i ai Consiliului 2a@ional al Audio$izualului, pentru FncBlcarea pre$ederilor art&
(! lit& a)&
3) Organele abilitate sa constate si sa sanctioneze contra$entiile pot solicita organizatiilor profesionale cu
rol de autoreglementare pre$azute la art& ( formularea unui punct de $edere de specialitate&
Art& +& # Institutiile si autoritatile pre$azute la art& 4 pot dispune, o data cu aplicarea sanctiunii
contra$entionale, urmatoarele masuri, dupa caz:
a) interzicerea publicitatii, in cazul in care a fost difuzata sau urmeaza sa fie difuzataC
b) incetarea publicitatii pana la data corectarii eiC
c) publicarea deciziei autoritatii publice, in totalitate sau partial, si stabilirea modului in care urmeaza sa
se realizezeC
d) publicarea pe c%eltuiala contra$enientului a unuia sau mai multor anunturi rectificati$e, cu fi1area
continutului si a modului de difuzare&
Art& 7& # Contra$entiilor pre$azute la art& * le sunt aplicabile si dispozitiile ;egii nr& *>("7= pri$ind
stabilirea si sanctionarea contra$entiilor,
cu modificarile ulterioare, cu e1ceptia art& +#? din respecti$a lege, precum si cele ale ;egii nr& ((>(""(
pri$ind combaterea concurentei neloiale&
"#P$%&L'L *
(ispo)itii finale
Art& ?& # Hu$ernul, la propunerea organelor sale de specialitate, $a aproba, in baza prezentei legi,
reglementari specifice pri$ind publicitatea, cu
e1ceptia celei din cadrul programelor audio$izuale&
Art& =& # 3() Prezenta lege intra in $igoare in termen de "! de zile de la publicarea ei in 8onitorul Oficial
al Eomaniei, Partea I&
3) Pe data intrarii in $igoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare&
$arlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
'I'6"6 I
Definirea si interzicerea unor practici comerciale incorecte
-A5I'+6"6 I
Dispozitii generale
Art. 1. ' $rezenta lege are drept scop o mai buna functionare a pietei si asigurarea unui nivel inalt de protectie a
consumatorilor, prin reglementarea practicilor comerciale ce pot aduce atingere intereselor economice ale
consumatorilor.
Art. !. ' In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a8 consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in
practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale,
industriale sau de productie, artizanale ori liberale
b8 comerciant ' orice persoana fizica sau juridica care, in practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi,
actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice
persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia
c8 produs ' orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi si obligatii
d8 practici ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, denumite in continuare practici comerciale ' orice actiune,
omisiune, comportament, demers sau prezentare comerciala, inclusiv publicitate si comercializare, efectuate de un
comerciant, in stransa legatura cu promovarea, vanzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor
e8 deformarea substantiala a comportamentului economic al consumatorilor ' folosirea unei practici comerciale ce
afecteaza considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie in cunostinta de cauza, decizie pe care altfel nu
ar fi luat'o
f8 cod de conduita ' acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislatie sau dispozitii administrative si
care defineste comportamentul comerciantilor care se angajeaza sa il respecte cu privire la una sau mai multe
practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate
g8 responsabil de cod ' orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianti, responsabila cu intocmirea
si revizuirea unui cod de conduita siAsau cu supravegherea respectarii acestui cod de catre cei care s'au angajat sa il
respecte
h8 diligenta profesionala ' competenta si grija asteptate, in mod rezonabil, de un consumator din partea
comerciantilor, in conformitate cu practicile corecte de piata siAsau cu principiul general al bunei'credinte, in domeniul
de activitate al acestora
i8 invitatie de a cumpara ' prezentarea comerciala prin care se mentioneaza caracteristicile si pretul produsului intr'un
mod corespunzator mijloacelor utilizate pentru aceasta si care, prin urmare, permite consumatorului achizitionarea de
produse
j8 influenta nejustificata ' folosirea unei pozitii de forta fata de consumator, de maniera sa exercite presiune asupra
acestuia, chiar fara a recurge sau a ameninta cu recurgerea la forta fizica, intr'un mod care limiteaza semnificativ
capacitatea consumatorului de a lua o decizie in cunostinta de cauza
>8 decizie de tranzactionare ' orice decizie luata de un consumator privind oportunitatea, modalitatile si conditiile de
achizitionare a produsului, modalitatea de plata ' integrala sau partiala ', pastrarea ori renuntarea la produs sau
exercitarea unui drept contractual, aceasta putand conduce ori la actiunea consumatorului ori la abtinerea de a
actiona
l8 profesie reglementata ' activitatea sau ansamblul de activitati profesionale pentru care accesul sau exercitarea este
conditionata, direct ori indirect, in conformitate cu legislatia in vigoare, de detinerea unui document care sa ateste
nivelul de formare profesionala
m8 consumator mediu ' consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent si precaut, tinand seama de factorii
sociali, culturali si lingvistici.
Art. ". ' 718 $rezenta lege se aplica practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, astfel cum sunt
definite la art. %, inainte, in timpul si dupa o tranzactie comerciala referitoare la un produs.
7!8 $rezenta lege nu aduce atingere:
a8 dispozitiilor legale ce reglementeaza contractele si, in special, prevederilor referitoare la validitatea, intocmirea sau
efectele contractelor
b8 dispozitiilor comunitare sau nationale privind aspectele de sanatate si securitate a produselor
c8 dispozitiilor legale ce stabilesc competenta instantelor de judecata
d8 conditiilor de intrare intr'o profesie sau de obtinere a autorizatiei pentru desfasurarea acesteia, codurilor
deontologice sau altor dispozitii legale specifice ce guverneaza profesiunile, in scopul mentinerii unui inalt nivel de
probitate al acestora
e8 dispozitiilor referitoare la serviciile financiare, astfel cum sunt definite in .rdonanta ;uvernului nr. C&A!++% privind
protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, aprobata prin
0egea nr. "))A!++%, si nici dispozitiilor referitoare la bunurile imobile, in cazul in care aceste dispozitii sunt mai
restrictive sau mai riguroase decat cele din prezenta lege.
7"8 $rezenta lege nu se aplica dispozitiilor ce reglementeaza certificarea si indicarea marcilor titlurilor in cazul
metalelor pretioase.
-A5I'+6"6 II
5ractici comerciale incorecte
Art. %. ' 718 . practica comerciala este incorecta daca:
a8 este contrara cerintelor diligentei profesionale
b8 deformeaza sau este susceptibila sa deformeze in mod esential comportamentul economic al consumatorului
mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci cand o practica
comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori.
7!8 $racticile comerciale susceptibile sa deformeze in mod esential comportamentul economic al unui anumit grup
vulnerabil de consumatori, clar identificabil, trebuie evaluate din perspectiva membrului mediu al grupului. ;rupul de
consumatori este cu precadere vulnerabil la respectiva practica sau la produsul la care aceasta se refera, din motive
de infirmitate mentala sau fizica, de varsta sau de credulitate, comportamentul economic al acestuia putand fi in mod
rezonabil prevazut de comerciant. Aceasta prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare obisnuite si legitime ce
constau in declaratii exagerate sau declaratii ce nu sunt destinate a fi luate ca atare.
7"8 $racticile comerciale incorecte sunt, in special, cele:
a8 inselatoare, in sensul prevederilor art. ( si E
b8 agresive, in sensul prevederilor art. C si ).
7%8 0ista practicilor comerciale care, in orice situatie, se considera incorecte este prevazuta in anexa nr. 1.
S(-CI"N(A 1
5ractici comerciale inselatoare
Art. &. ' $racticile comerciale inselatoare pot fi actiuni inselatoare sau omisiuni inselatoare.
Art. (. ' 718 . practica comerciala este considerata ca fiind actiune inselatoare daca aceasta contine informatii false
sau, in orice situatie, inclusiv in prezentarea generala, induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare
consumatorul mediu, astfel incat, in ambele ipoteze, fie il determina, fie este susceptibila a'l determina pe
consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat'o, chiar daca informatiile sunt, in fapt, corecte
in raport cu unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente:
a8 existenta sau natura produsului
b8 principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compozitia,
accesoriile, asistenta acordata dupa vanzare si instrumentarea reclamatiilor, modul si data fabricatiei sau prestarii,
livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificatiile, originea geografica sau
comerciala, rezultatele care se pot obtine din utilizarea sa, rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau
controalelor efectuate asupra produsului
c8 perioada pentru care comerciantul se angajeaza, motivele utilizarii practicii comerciale si natura desfasurarii
vanzarii, precum si toate declaratiile sau toate simbolurile care ar induce o legatura intre produs sau comerciant si o
sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect
d8 pretul sau modul de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific al pretului
e8 necesitatea service'ului, a unei piese separate, a inlocuirii sau a repararii
f8 natura, competentele si drepturile comerciantului sau ale reprezentantului sau, cum ar fi: identitatea si patrimoniul,
calificarile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legaturile sale, drepturile de proprietate industriala, de autor sau
comerciala ori recompense si distinctii primite
g8 drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de inlocuire sau de restituire a contravalorii
ca urmare a rezolutiunii contractului, astfel cum sunt prevazute de 0egea nr. %%)A!++" privind vanzarea produselor si
garantiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate intampina.
7!8 . practica comerciala este, de asemenea, considerata ca fiind actiune inselatoare daca, in contextul prezentarii
situatiei de fapt, tinand cont de toate caracteristicile si circumstantele, determina sau este susceptibila sa determine
consumatorul mediu sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat'o. In acest caz, actiunea inselatoare
este determinata de:
a8 orice activitate de comercializare privind produsul, inclusiv publicitatea comparativa, creand o confuzie cu alt
produs, marca, numele sau cu alte semne distinctive ale unui concurent
b8 nerespectarea de catre comerciant a obligatiilor prevazute in codul de conduita pe care s'a angajat sa il respecte,
daca:
7i8 angajamentul sau nu este o aspiratie, ci este ferm si poate fi verificat
7ii8 acesta indica, in cadrul unei practici comerciale, ca s'a angajat sa respecte codul.
Art. E. ' 718 . practica comerciala este considerata ca fiind omisiune inselatoare daca, in contextul prezentarii situatiei
de fapt, tinand cont de toate caracteristicile si circumstantele acesteia, precum si de limitele mijloacelor de
comunicare utilizate pentru transmiterea informatiei omite o informatie esentiala necesara consumatorului mediu,
tinand cont de context, pentru luarea unei decizii de tranzactionare in cunostinta de cauza si, prin urmare, determina
sau este susceptibila sa determine luarea de catre consumator a unei decizii de tranzactionare pe care altfel nu ar fi
luat'o.
7!8 . practica comerciala este, de asemenea, considerata ca fiind omisiune inselatoare atunci cand, tinand cont de
aspectele prevazute la alin. 718, un comerciant ascunde sau ofera intr'un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori in
contratimp o informatie esentiala sau nu indica intentia comerciala a practicii, in cazul in care aceasta nu rezulta deja
din context, si cand, in oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat sau este susceptibil a fi determinat
sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat'o.
7"8 In cazul in care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor comerciale impun limite in spatiu
sau in timp, in momentul determinarii practicii ca fiind sau nu omisiune inselatoare, se va tine cont de aceste limite,
precum si de orice masuri luate de catre comerciant in vederea punerii informatiei la dispozitia consumatorului prin
alte mijloace.
7%8 In cazul unei invitatii de a cumpara, urmatoarele informatii sunt considerate esentiale, daca nu rezulta deja din
context:
a8 caracteristicile principale ale produsului, tinand cont de mijlocul de comunicare utilizat si de produs
b8 sediul si celelalte date de identificare ale comerciantului si, in cazul in care actioneaza pe seama altui comerciant,
sediul si celelalte date de identificare ale acestuia
c8 pretul cu toate taxele incluse sau, daca pretul nu poate fi in mod rezonabil calculat in avans, tinand cont de natura
produsului, modalitatea de calcul al acestuia. ,e asemenea, unde este cazul, toate costurile aditionale pentru
transport, livrare sau taxele postale ori, in cazul in care aceste cheltuieli nu pot fi, in mod rezonabil, calculate in
avans, precizarea ca pot exista costuri aditionale ce trebuie suportate de consumator
d8 modalitatile de plata, livrare, executare si cercetare a reclamatiilor, daca acestea difera de conditiile cerute de
diligenta profesionala
e8 pentru produsele si tranzactiile ce implica un drept de renuntare sau de reziliere, mentionarea acestui drept.
7&8 Informatiile prevazute in legislatie, care se refera la prezentarile comerciale, inclusiv la publicitate sau
comercializare, sunt esentiale. 0ista nelimitativa a acestora este cuprinsa in anexa nr. !.
S(-CI"N(A a 2a
5ractici comerciale agresive
Art. C. ' . practica comerciala este considerata agresiva daca, in contextul prezentarii situatiei de fapt si tinand cont
de toate caracteristicile si circumstantele, limiteaza sau este susceptibila sa limiteze in mod semnificativ libertatea de
alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs, prin hartuire, constrangere, inclusiv prin
utilizarea fortei fizice sau prin influenta nejustificata si, prin urmare, determina sau este susceptibila sa determine
consumatorul sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat'o.
Art. ). ' $entru a determina daca o practica comerciala recurge la hartuire, constrangere, inclusiv la forta fizica sau la
influenta nejustificata, se iau in considerare urmatoarele elemente:
a8 momentul, locul desfasurarii, natura siAsau durata acesteia
b8 recurgerea la amenintare, la un limbaj sau la un comportament abuziv
c8 exploatarea de catre comerciant a unei situatii nefericite sau a unei circumstante speciale, de o asemenea
gravitate incat afecteaza rationamentul consumatorului mediu si de care comerciantul este constient, in scopul
influentarii deciziei consumatorului cu privire la produs
d8 orice obstacol oneros sau disproportionat, neprevazut in contract, impus de comerciant, atunci cand consumatorul
doreste sa isi exercite drepturile contractuale, inclusiv dreptul de a inceta contractul sau de a schimba produsul ori de
a se adresa unui alt comerciant
e8 orice amenintare cu masuri, in situatia in care acestea nu pot fi luate in mod legal.
-A5I'+6"6 III
-ompetenta! sesizare si control
S(-CI"N(A 1
-ompetenta si sesizare
Art. 1+. ' 718 In vederea stoparii si combaterii practicilor comerciale incorecte, persoanele sau organizatiile care,
potrivit legii, au un interes legitim pot fie sa sesizeze Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor in legatura
cu practicile comerciale incorecte pentru ca aceasta sa decida asupra reclamatiilor, fie sa initieze actiuni in justitie
impotriva comerciantilor care au savarsit sau sunt susceptibili sa savarseasca practici comerciale incorecte.
7!8 .peratorii economici concurenti pot informa Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor in legatura cu
practicile comerciale incorecte.
Art. 11. ' 718 #omerciantii trebuie sa furnizeze dovezi privind exactitatea afirmatiilor in legatura cu practica comerciala
intreprinsa si sunt obligati, la solicitarea Autoritatii *ationale pentru $rotectia #onsumatorilor sau a instantelor
judecatoresti, sa le puna acestora la dispozitie documente care sa probeze cele afirmate.
7!8 In cazul in care documentele nu sunt furnizate in termenul stabilit de solicitanti sau daca sunt considerate
insuficiente, afirmatiile in cauza se considera inexacte.
S(-CI"N(A a 2a
Raspunderi si sanctiuni
Art. 1!. ' 718 Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor poate dispune masuri conform prezentei legi, prin
ordin emis de conducatorul Autoritatii *ationale pentru $rotectia #onsumatorilor sau prin decizie emisa de
conducatorii unitatilor cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii *ationale pentru $rotectia #onsumatorilor.
7!8 .rdinul sau decizia emise potrivit alin. 718 se motiveaza.
7"8 .rdinul sau decizia emise potrivit alin. 718 pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, in conditiile 0egii
contenciosului administrativ nr. &&%A!++%, cu modificarile si completarile ulterioare.
7%8 #ontestarea in instanta nu suspenda de drept executarea masurilor dispuse.
Art. 1". ' 718 In masura in care se considera necesar, tinand cont de toate interesele implicate si, in special, de
interesul public, instantele judecatoresti competente sau Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor vor
dispune, in procedura de urgenta, chiar fara a exista o dovada a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a
intentiei sau a neglijentei comerciantului, una dintre urmatoarele masuri:
a8 incetarea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte
b8 interzicerea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte,
chiar daca acestea nu au fost inca puse in practica, dar acest lucru este iminent
c8 transmiterea de catre #onsiliul *ational al Audiovizualului, in termen de & zile lucratoare de la primirea solicitarii, a
datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate in realizarea publicitatii audiovizuale, considerata a fi
o practica comerciala incorecta, precum si o copie a materialului publicitar difuzat.
7!8 In cazul in care, in vederea eliminarii efectelor practicilor comerciale incorecte, s'a dispus incetarea, respectiv
interzicerea acestora, iar hotararea judecatoreasca prin care s'a dispus aceasta masura a ramas definitiva si
irevocabila ori ordinul, respectiv decizia emisa potrivit art. 1! alin. 718 nu a fost atacata potrivit art. 1! alin. 7"8, instanta
care a emis hotararea definitiva si irevocabila, respectiv Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor, poate
solicita:
a8 publicarea acesteia, integral sau partial, in forma pe care o considera adecvata
b8 publicarea unui comunicat rectificator. #omunicatul rectificator trebuie sa cuprinda sediul si celelalte date de
identificare ale comerciantului, practica incorecta savarsita, data la care a fost savarsita, precum si masurile dispuse.
7"8 $ublicarea, in conditiile prevazute la alin. 7!8, se va face, in toate cazurile, intr'un ziar de larga circulatie, pe
cheltuiala comerciantului.
Art. 1%. ' 718 $rezenta lege nu exclude controlul pe care responsabilii codurilor de conduita il pot efectua, in
conformitate cu prevederile din codurile de conduita pe care comerciantii s'au angajat sa le respecte.
7!8 -fectuarea controlului prevazut la alin. 718 nu exclude si nu limiteaza dreptul consumatorilor, al asociatiilor sau al
concurentilor de a sesiza responsabilul de cod si nici dreptul consumatorilor sau al asociatiilor de a se adresa
Autoritatii *ationale pentru $rotectia #onsumatorilor ori instantei judecatoresti competente.
Art. 1&. ' 718 /tilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost definite la cap. II,
este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la ".+++ de lei la "+.+++ de lei.
7!8 *erespectarea masurilor dispuse prin ordinul sau prin decizia prevazute la art. 1! alin. 718 se sanctioneaza cu
amenda de la (.+++ de lei la (+.+++ de lei.
7"8 #ontraventiile prevazute de prezenta lege se constata la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor care, potrivit legii,
au un interes legitim ori din oficiu, de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii *ationale pentru $rotectia
#onsumatorilor.
7%8 .data cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune ca sanctiune
complementara suspendarea activitatii pana la incetarea practicii comerciale incorecte.
7&8 Sanctiunea complementara propusa pentru a fi aplicata potrivit alin. 7%8 se dispune prin ordin emis de
conducatorul Autoritatii *ationale pentru $rotectia #onsumatorilor sau prin decizie emisa de conducatorii unitatilor cu
personalitate juridica din subordinea Autoritatii *ationale pentru $rotectia #onsumatorilor, fiind aplicabile dispozitiile
art. 1! alin. 7"8 si 7%8.
Art. 1(. ' #ontraventiilor prevazute la art. 1& le sunt aplicabile dispozitiile .rdonantei ;uvernului nr. !A!++1 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin 0egea nr. 1C+A!++!, cu modificarile si
completarile ulterioare.
'I'6"6 II
)odificarea unor acte normative privind protectia consumatorilor
Art. I. ' .rdonanta ;uvernului nr. 1"+A!+++ privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la
distanta, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. %"1 din ! septembrie !+++, aprobata cu modificari si
completari prin 0egea nr. &1A!++", se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. 0a articolul ! alineatul 718, literele b8 si c8 vor avea urmatorul cuprins:
1b8 consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in executarea
contractelor care intra sub incidenta prezentei ordonante, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale,
industriale sau de productie, artizanale ori liberale
c8 comerciant ' orice persoana fizica sau juridica care, in executarea contractelor care intra sub incidenta prezentei
ordonante, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum
si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia1.
!. 0a articolul (, litera a8 va avea urmatorul cuprins:
1a8 contractelor la distanta privind serviciile financiare, reglementate prin .rdonanta ;uvernului nr. C&A!++% privind
protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, aprobata prin
0egea nr. "))A!++%1.
". Articolul 1% va avea urmatorul cuprins:
1Art. 1%. ' In cazul livrarilor pentru care nu exista o comanda prealabila, consumatorul este exonerat de orice
contraprestatie, lipsa raspunsului neavand valoare de consimtamant.1
%. Articolul !"1 va avea urmatorul cuprins:
1Art. !"1. ' Anexa nr. 1 va fi actualizata prin hotarare a ;uvernului.1
&. ,upa articolul !"1 se introduc doua noi articole, articolele !"! si !"", cu urmatorul cuprins:
1Art. !"!. ' #onsumatorul nu poate fi lipsit de drepturile sale conferite prin prezenta ordonanta.
Art. !"". ' In cazul in care partile contractante aleg ca lege aplicabila contractului la distanta legea unui stat ce nu
face parte din /niunea -uropeana, iar contractul are o stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state
membre ale /niunii -uropene si in cazul in care prezenta ordonanta are prevederi mai favorabile pentru consumator,
se vor aplica acestea din urma.1
(. ,upa articolul !% se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins:
1$rezenta ordonanta transpune prevederile ,irectivei )EAEA#- a $arlamentului -uropean si a #onsiliului din !+ mai
1))E privind protectia consumatorilor in cadrul contractelor la distanta, publicata in Jurnalul .ficial al /niunii
-uropene 7J.#-8 nr. 0 1%% din % iunie 1))E, cu modificarile ulterioare.1
E. Anexa nr. ! se abroga.
Art. II. ' .rdonanta ;uvernului nr. C&A!++% privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la
distanta privind serviciile financiare, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. E)( din !E august !++%,
aprobata prin 0egea nr. "))A!++%, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. 0a articolul ", litera d8 va avea urmatorul cuprins:
1d8 consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor
reglementate de prezenta ordonanta, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de
productie, artizanale ori liberale1.
!. Articolul 1& va avea urmatorul cuprins:
1Art. 1&. ' In cazul livrarilor pentru care nu exista o comanda prealabila, consumatorul este exonerat de orice
contraprestatie, lipsa raspunsului neavand valoare de consimtamant.1
". 0a articolul !1, alineatul 7!8 va avea urmatorul cuprins:
17!8 In cazul in care partile contractante aleg ca lege aplicabila contractului la distanta legea unui stat ce nu face parte
din /niunea -uropeana, iar contractul are o stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state membre ale
/niunii -uropene si, in cazul in care prezenta ordonanta are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor
aplica acestea din urma.1
%. 0a articolul !", dupa alineatul 7!8 se introduce un nou alineat, alineatul 7"8, cu urmatorul cuprins:
17"8 $langerile consumatorilor si stabilirea procedurilor de despagubire in materie de contracte pentru furnizarea de
servicii financiare la distanta pot fi rezolvate si pe cale extrajudiciara, in baza dispozitiilor 0egii nr. 1)!A!++( privind
medierea si organizarea profesiei de mediator.1
Art. III. ' 0egea nr. !%+A!++% privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte,
publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. &&! din !! iunie !++%, se modifica dupa cum urmeaza:
' 0a articolul E, partea introductiva a alineatului 718 va avea urmatorul cuprins:
1Art. E. ' 718 $roducatorul este exonerat de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, daca dovedeste unul
dintre urmatoarele aspecte:1.
Art. IB. ' 0egea nr. !C)A!++% privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor,
persoane fizice, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. (11 din ( iulie !++%, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. 0a articolul !, litera a8 va avea urmatorul cuprins:
1a8 consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul tranzactiilor
care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de
productie, artizanale ori liberale1.
!. ,upa articolul 1" se introduce un nou articol, articolul 1"1, cu urmatorul cuprins:
1Art. 1"1. ' $revederile contractului de credit nu vor afecta in niciun fel drepturile consumatorului fata de vanzatorul
produselor sau de prestatorul de servicii, in cazul in care produsele sau serviciile prevazute in contractul de credit nu
au fost furnizate sau nu sunt in conformitate cu contractul pentru furnizarea lor.1
Art. B. ' .rdonanta ;uvernului nr. 1+EA1))) privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,
republicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. "CE din E iunie !++E, se modifica si se completeaza dupa
cum urmeaza:
1. 0a articolul !, punctul % va avea urmatorul cuprins:
1%. consumator ' orice persoana sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care cumpara sau se angajeaza
sa cumpere pachetul de servicii turistice ' contractant principal ' sau orice persoana in numele careia contractantul
principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice ' alti beneficiari ' sau orice persoana in favoarea
careia contractantul principal ori alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice ' cesionarul.1
!. 0a articolul !+ alineatul 7!8, litera b8 va avea urmatorul cuprins:
1b8 cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora precum cele definite la art. 1C lit. b8 sau
unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il
puteau prevedea sau evita1.
". 0a articolul !+ alineatul 7!8, dupa litera b8 se introduce o noua litera, litera c8, cu urmatorul cuprins:
1c8 cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in
contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.1
%. 0a articolul !+, dupa alineatul 7!8 se introduce un nou alineat, alineatul 7"8, cu urmatorul cuprins:
17"8 In cazurile prevazute la alin. 7!8 lit. b8 agentia de turism parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta
consumatorului aflat in dificultate.1
&. ,upa articolul "" se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins:
1$rezenta ordonanta transpune prevederile ,irectivei #onsiliului )+A"1%A#-- din 1" iunie 1))+ privind pachetele de
servicii pentru calatorii, vacante si circuite, publicata in Jurnalul .ficial al /niunii -uropene 7J.#-8 nr. 0 1&C din !"
iunie 1))+.1
Art. BI. ' 0egea nr. 1)"A!+++ privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori,
republicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. 1.+1% din !+ decembrie !++(, se modifica si se completeaza
dupa cum urmeaza:
1. Articolul ! va avea urmatorul cuprins:
1Art. !. ' 718 $rin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii,
care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii
sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.
7!8 $rin comerciant se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata, care, in temeiul unui contract care intra
sub incidenta prezentei legi, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori
liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop in numele sau pe seama acesteia.1
!. 0a articolul %, dupa alineatul 7%8 se introduc doua noi alineate, alineatele 7&8 si 7(8, cu urmatorul cuprins:
17&8 :ara a incalca prevederile prezentei legi, natura abuziva a unei clauze contractuale se evalueaza in functie de:
a8 natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul incheierii acestuia
b8 toti factorii care au determinat incheierea contractului
c8 alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.
7(8 -valuarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu
calitatea de a satisface cerintele de pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe
de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr'un limbaj usor inteligibil.1
". ,upa articolul 1% se introduce un nou articol, articolul 1%1, cu urmatorul cuprins:
1Art. 1%1. ' In cazul in care partile contractante aleg ca lege aplicabila contractului legea unui stat care nu face parte
din /niunea -uropeana, iar contractul are o stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state membre ale
/niunii -uropene si in cazul in care prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica
acestea din urma.1
%. ,upa articolul 1( se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins:
1$rezenta lege transpune prevederile ,irectivei #onsiliului )"A1"A#-- din & aprilie 1))" privind clauzele abuzive in
contractele incheiate cu consumatorii, publicata in Jurnalul .ficial al /niunii -uropene 7J.#-8 nr. 0 )& din !1 aprilie
1))".1
&. In anexa, literele a8, p8 si t8 vor avea urmatorul cuprins:
1a8 dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv intemeiat care sa
fie precizat in contract.
$revederile acestei litere nu se opun clauzelor in temeiul carora un furnizor de servicii financiare isi rezerva dreptul
de a modifica rata dobanzii platibile de catre consumator ori datorata acestuia din urma sau valoarea altor taxe
pentru servicii financiare, fara o notificare prealabila, daca exista o motivatie intemeiata, in conditiile in care
comerciantul este obligat sa informeze cat mai curand posibil despre aceasta celelalte parti contractante si acestea
din urma au libertatea de a rezilia imediat contractul.
$revederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care comerciantul isi rezerva dreptul de a modifica
unilateral clauzele unui contract cu durata nedeterminata, in conditiile in care comerciantul are obligatia de a'l informa
pe consumator, printr'o notificare prealabila transmisa in termen rezonabil, pentru ca acesta din urma sa aiba
libertatea de a rezilia contractul
.....................................................................................................................
p8 prevad ca pretul produselor este determinat la momentul livrarii sau permit vanzatorilor de produse ori furnizorilor
de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula
contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu pretul convenit la momentul incheierii contractului.
$revederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preturilor, atat timp cat sunt legale, cu conditia ca
metoda prin care preturile variaza sa fie descrisa in mod explicit
.....................................................................................................................
t8 dau dreptul comerciantului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare prealabila
rezonabila, cu exceptia unor motive intemeiate.
$revederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare isi rezerva dreptul de a
dispune in mod unilateral incetarea unui contract incheiat pe o perioada nedeterminata si fara o notificare prealabila
in cazul unui motiv intemeiat, cu conditia ca furnizorul sa fie obligat sa informeze imediat celelalte parti contractante.1
(. In anexa, se introduce un nou alineat, alineatul 7!8, cu urmatorul cuprins:
17!8 ,ispozitiile alin. 718 lit. a8, p8 si t8 nu sunt aplicabile in cazul:
a8 tranzactiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare si altor produse sau servicii, in cazul in care pretul este
legat de fluctuatiile cotatiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piata financiara, pe care
vanzatorul sau furnizorul nu le poate controla
b8 contractelor pentru cumpararea sau vanzarea de devize, cecuri de calatorie, ordine de plata internationale emise
in devize sau alte instrumente de plata internationale.1
Art. BII. ' 0egea nr. %%)A!++" privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, publicata in 2onitorul .ficial
al Romaniei, $artea I, nr. C1! din 1C noiembrie !++", se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. 0a articolul !, litera a8 va avea urmatorul cuprins:
1a8 consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor
care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de
productie, artizanale ori liberale1.
!. 0a articolul 1%, alineatul 7!8 se abroga.
". 0a articolul !&, se introduce un nou alineat, alineatul 7!8, cu urmatorul cuprins:
17!8 In cazul in care partile contractante aleg ca lege aplicabila contractului legea unui stat care nu face parte din
/niunea -uropeana, iar contractul are o stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state membre ale
/niunii -uropene si in cazul in care prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica
acestea din urma.1
%. ,upa articolul !& se introduce un nou articol, articolul !&1, cu urmatorul cuprins:
1Art. !&1. ' ;uvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prezentei legi.1
&. ,upa articolul !( se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins:
1$rezenta lege transpune prevederile ,irectivei 1)))A%%A#- a $arlamentului -uropean si a #onsiliului din !& mai
1))) privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe, publicata in Jurnalul .ficial al
/niunii -uropene 7J.#-8 nr. 0 1E1 din E iulie 1))).1
Art. BIII. ' 0egea nr. !%&A!++% privind securitatea generala a produselor, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei,
$artea I, nr. &(& din !& iunie !++%, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. 0a articolul 1, partea introductiva a alineatului 7!8 va avea urmatorul cuprins:
17!8 In cazul in care unele produse sunt supuse unor cerinte specifice de securitate impuse de legislatia comunitara,
prezenta lege se aplica numai pentru aspectele si riscurile sau categoriile de riscuri care nu sunt prevazute de aceste
reglementari, dupa cum urmeaza:1.
!. 0a articolul ", partea introductiva a alineatului 7%8 va avea urmatorul cuprins:
17%8 In alte conditii decat cele avute in vedere la alin. 7!8 si 7"8, conformitatea unui produs cu cerinta de securitate
generala a produselor poate fi evaluata luandu'se in considerare, daca exista:1.
". 0a articolul %, litera a8 a alineatului 7"8 va avea urmatorul cuprins:
1a8 informarea, prin intermediul produsului sau al ambalajului, asupra identitatii si detaliilor privind producatorul,
precum si informarea asupra produsului sau, dupa caz, asupra lotului de produse din care face parte, cu exceptia
cazurilor in care omisiunea acestei informatii este justificata1.
%. 0a articolul C, alineatul 718 va avea urmatorul cuprins:
1Art. C. ' 718 #onstituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a8 incalcarea dispozitiilor art. " alin. 718, cu amenda de la ".+++ lei la "+.+++ lei
b8 incalcarea dispozitiilor art. % alin. 718, cu amenda de la 1.+++ lei la ".+++ lei
c8 incalcarea dispozitiilor art. % alin. 7!8 si ale art. & alin. 718 lit. b8 pct. !, cu amenda de la E++ lei la E.+++ lei
d8 incalcarea dispozitiilor art. & alin. 718 lit. a8, cu amenda de la !.+++ lei la %.+++ lei.1
&. 0a articolul 1+, partea introductiva a alineatului 718 va avea urmatorul cuprins:
1Art. 1+. ' 718 In sensul prezentei legi, in special al art. (, autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind
conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate trebuie sa ia, dupa caz, una dintre urmatoarele masuri
complementare:1.
(. 0a articolul 1E, dupa alineatul 7(8 se introduce un nou alineat, alineatul 7E8, cu urmatorul cuprins:
17E8 #a urmare a notificarilor primite prin sistemul RA$-G, punctul national de contact va transmite #omisiei
-uropene masurile adoptate cu privire la produsele depistate pe piata din Romania.1
E. 0a articolul 1C, alineatul 7"8 va avea urmatorul cuprins:
17"8 In termen de o luna, autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu
cerintele generale de securitate, responsabila pentru realizarea masurilor prevazute la art. 1+ alin.718 lit. b8 ' f8,
trebuie sa dea partilor implicate posibilitatea de a'si exprima punctul de vedere, informand #omisia -uropeana
despre acestea.1
C. 0a articolul 1C, dupa alineatul 7"8 se introduce un nou alineat, alineatul 7%8, cu urmatorul cuprins:
17%8 -xportul din #omunitatea -uropeana de produse periculoase care au reprezentat subiectul unei hotarari
prevazute la alin. 7!8 este interzis in masura in care hotararea nu specifica altfel.1
). In anexa nr. !, punctul E va avea urmatorul cuprins:
1E. In cazul in care, in conformitate cu art. 1E alin. 7"8 din lege, Romania a informat #omisia -uropeana inainte de a
hotari adoptarea unei masuri despre un risc grav, trebuie sa indice #omisiei -uropene, in termen de %& de zile, daca
se confirma sau se modifica aceste informatii.1
Art. IG. ' 0egea nr. 1!A1))+ privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata in
2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. 1"" din !+ iunie 1))1, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
dupa cum urmeaza:
' 0a articolul 1, litera c8 va avea urmatorul cuprins:
1c8 conditionarea vanzarii unor marfuri sau prestarii unor servicii de cumpararea altor marfuri sau de prestarea de
servicii1.
Art. G. ' .rdonanta ;uvernului nr. 1+(A1))) privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, publicata in
2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. %"1 din "1 august 1))), aprobata cu modificari si completari prin 0egea nr.
(+A!++!, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. 0a articolul !, literele a8 si b8 vor avea urmatorul cuprins:
1a8 consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care, in cadrul tranzactiilor
care intra sub incidenta prezentei ordonante, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau
de productie, artizanale ori liberale
b8 comerciant ' orice persoana fizica sau juridica autorizata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale,
industriale sau de productie, artizanale ori liberale, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei ordonante,
precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia1.
!. ,upa articolul !" se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins:
1$rezenta ordonanta transpune prevederile ,irectivei C&A&EEA#-- a #onsiliului din !+ decembrie 1)C& privind
protectia consumatorilor in cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale, publicata in Jurnalul .ficial al
/niunii -uropene 7J.#-8 nr. 0 "E! din "1 decembrie 1)C&.1
Art. GI. ' .rdonanta ;uvernului nr. !1A1))! privind protectia consumatorilor, republicata in 2onitorul .ficial al
Romaniei, $artea I, nr. !+C din !C martie !++E, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. 0a articolul !, punctele ! si !" vor avea urmatorul cuprins:
1!. consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri
din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale
.....................................................................................................................
!". punere pe piata ' actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs sau un
serviciu in vederea distribuirii sau utilizarii.1
!. 0a articolul ", litera e8 va avea urmatorul cuprins:
1e8 de a se organiza in asociatii de consumatori, in scopul apararii intereselor lor.1
". 0a articolul E, prima liniuta a literei a8 se abroga.
%. 0a articolul E, liniuta a %'a a literei c8 va avea urmatorul cuprins:
1' sa asigure, la prestarea serviciilor, conditii igienice, conditiile stabilite de producator, de actele normative in vigoare,
precum si cele specifice desfasurarii activitatii1.
&. 0a articolul E, liniuta a &'a a literei c8 se abroga.
(. 0a articolul 1+, litera g8 va avea urmatorul cuprins:
1g8 de a sesiza asociatiile de consumatori si organele administratiei publice asupra incalcarii drepturilor si intereselor
lor legitime, in calitate de consumatori, si de a face propuneri referitoare la imbunatatirea calitatii produselor si
serviciilor1.
E. 0a articolul !+, alineatul 718 va avea urmatorul cuprins:
1Art. !+. ' 718 $roducatorul trebuie sa informeze despre denumirea produsului, denumirea siAsau marca
producatorului, cantitatea si, dupa caz, termenul de garantie, de valabilitate sau data durabilitatii minimale, durata
medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, aditivii folositi, despre eventualele riscuri
previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau pastrare, despre contraindicatii.1
C. 9itlul capitolului BI va avea urmatorul cuprins:
D-A5I'+6"6 VI
Asociatiile de consumatoriD
). Articolul "+ va avea urmatorul cuprins:
1Art. "+. ' In sensul prezentei ordonante, asociatiile de consumatori sunt considerate organizatii neguvernamentale,
ca persoane juridice, conform legii, si care, fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop
apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, in general.1
1+. Articolul "1 va avea urmatorul cuprins:
1Art. "1. ' Asociatiile de consumatori pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in consiliile consultative cu rol in
domeniul protectiei consumatorilor, in care organele administratiei publice sunt reprezentate, daca indeplinesc
conditiile prezentei ordonante.1
11. 0a articolul "!, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
1Art. "!. ' Asociatiile de consumatori care apara drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, in general, sunt,
de drept, parteneri sociali in consiliile consultative prevazute in prezenta ordonanta, daca:1.
1!. Articolul "" va avea urmatorul cuprins:
1Art. "". ' Asociatiile de consumatori care sunt constituite in scopul apararii intereselor numai ale membrilor lor pot
deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei
consumatorilor si in care organele administratiei publice sunt reprezentate, numai daca au cel putin C++ de membri.1
1". Articolul "% va avea urmatorul cuprins:
1Art. "%. ' ,upa constituire, asociatiile de consumatori vor solicita luarea lor in evidenta de catre organul
administratiei publice pentru protectia consumatorilor de nivel central sau local, dupa caz.1
1%. Articolul "& va avea urmatorul cuprins:
1Art. "&. ' $ersonalul de conducere si salariatii organelor de specialitate ale administratiei publice, precum si ale
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice
centrale, cu atributii pe linia protectiei consumatorilor nu au dreptul de a detine functii in organele de conducere ale
asociatiilor de consumatori.1
1&. 0a articolul "(, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
1Art. "(. ' Asociatiile de consumatori sunt consultate de catre serviciile si organismele administratiei publice
prevazute la art. "&, potrivit competentelor, la elaborarea dispozitiilor si procedurilor cu caracter general si a altor
lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la:1.
1(. 0a articolul "E, partea introductiva si litera c8 vor avea urmatorul cuprins:
1Art. "E. ' Asociatiile de consumatori au urmatoarele drepturi si obligatii:
.....................................................................................................................
c8 de a informa autoritatile competente cu privire la prezenta pe piata a unor produse neconforme sau care pun in
pericol viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauze abuzive in contracte si practicile incorecte
ale comerciantilor in relatia cu consumatorii1.
1E. 0a articolul "E, literele f8 si j8 se abroga.
1C. Articolul "C va avea urmatorul cuprins:
1Art. "C. ' #entrele de consultanta si informare ale consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri in structura
organizatorica a asociatiilor de consumatori si desfasoara activitati gratuite in folosul acestora, constand in informatii,
recomandari si consultanta privind problemele legate de achizitionarea unui produs sau serviciu.1
1). 0a articolul "), partea introductiva a alineatului 718 va avea urmatorul cuprins:
1Art. "). ' 718 Sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autoritatii *ationale pentru $rotectia
#onsumatorilor, se utilizeaza pentru infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare a consumatorilor,
respectiv pentru:1.
!+. ,upa articolul ") se introduce un nou articol, articolul ")1, cu urmatorul cuprins:
1Art. ")1. ' 718 Incepand cu anul !++C, Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor cofinanteaza #entrul
-uropean al #onsumatorilor.
7!8 Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor va prevedea anual, in bugetul sau, sume destinate
cofinantarii #entrului -uropean al #onsumatorilor.
7"8 #ontrolul asupra activitatii desfasurate de #entrul -uropean al #onsumatorilor, pentru sumele acordate de la
bugetul de stat, se exercita de catre Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor.1
!1. Articolul %1 va avea urmatorul cuprins:
1Art. %1. ' #ontrolul asupra activitatilor desfasurate in centrele de consultanta si informare a consumatorilor din cadrul
asociatiilor de consumatori, precum si a #entrului -uropean al #onsumatorilor, care au primit sume de la bugetul de
stat sau de la bugetele locale, se exercita de catre Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor.1
!!. Articolul %! va avea urmatorul cuprins:
1Art. %!. ' Reprezentantii asociatiilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor economici.1
!". Articolul %" va avea urmatorul cuprins:
1Art. %". ' #entrele de consultanta si informare a consumatorilor si #entrul -uropean al #onsumatorilor pot beneficia
asistenta de specialitate din partea personalului Autoritatii *ationale pentru $rotectia #onsumatorilor, imputernicit in
acest scop.1
!%. 0a articolul %&, litera c8 va avea urmatorul cuprins:
1c8 reprezentanti ai asociatiilor de consumatori1.
!&. Articolul %E va avea urmatorul cuprins:
1Art. %E. ' Actiunile in justitie indreptate de catre asociatiile de consumatori, infiintate in conditiile prevazute la art. "!
si "", impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sunt
scutite de taxe de timbru.1
!(. 0a articolul &+, litera c8 a alineatului 718 va avea urmatorul cuprins:
1c8 incalcarea dispozitiilor art. &, art. E lit. b8 prima, a !'a si a &'a liniuta, lit. c8 a "'a si a %'a liniuta, art. ), art. 1+ lit. a8
'f8 si h8 si art. 11, cu amenda contraventionala de la !.+++ lei la %.+++ lei1.
!E. 0a articolul &&, litera d8 a punctului ! va avea urmatorul cuprins:
1d8 se presteaza servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea sau interesele economice ale
consumatorilor1.
!C. 0a articolul (+, alineatul 718 va avea urmatorul cuprins:
1Art. (+. ' 718 In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de "+ de zile de la ramanerea definitiva
a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, institutia din care face parte agentul constatator va sesiza
instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s'a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea
obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu'se seama de partea din amenda
care a fost achitata.1
!). 0a articolul ((, litera f8 va avea urmatorul cuprins:
1f8 conditiile in care asociatiile de consumatori, constituite potrivit art. "", pot deveni parteneri sociali cu drept de
reprezentare1.
"+. 0a articolul ((, litera h8 se abroga.
"1. Articolul (C va avea urmatorul cuprins:
1Art. (C. ' Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor aproba sau modifica criteriile de evaluare si
selectare a asociatiilor de consumatori care infiinteaza sau in cadrul carora functioneaza centre de consultanta si
informare a consumatorilor, precum si modelul de conventie prevazut la art. %+ alin. 718.1
Art. GII. ' .rdonanta de urgenta a ;uvernului nr. )EA!++1 privind reglementarea productiei, circulatiei si
comercializarii alimentelor, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. "%) din !) iunie !++1, aprobata cu
modificari si completari prin 0egea nr. &EA!++!, se modifica dupa cum urmeaza:
' 0a articolul "%, litera d8 va avea urmatorul cuprins:
1d8 interzicerea vanzarii alimentelor sub anumite denumiri, informatii sau prezentari care pot induce in eroare, precum
si interzicerea publicitatii produselor pentru care se utilizeaza anumite prezentari grafice sau alte informatii care pot
induce in eroare1.
Art. GIII. ' 0egea nr. !)(A!++% privind #odul consumului, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. &)"
din 1 iulie !++%, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
' In anexa, punctul 1" va avea urmatorul cuprins:
11". consumator ' orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri
din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale1.
'I'6"6 III
Dispozitii finale
Art. I. ' In termen de 1! luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in aplicarea dispozitiilor titlului I, ;uvernul,
prin organismele sale specializate, va elabora norme si reglementari specifice, care se vor publica in 2onitorul .ficial
al Romaniei, $artea I.
Art. II. ' In termen de (+ de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ;uvernul va aproba prin hotarare
regulamentul privind infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare ale consumatorilor, precum si
modul de constituire a surselor de finantare ale acestora.
Art. III. ' 718 In termen de "+ de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea *ationala pentru
$rotectia #onsumatorilor va informa prin mass'media consumatorii in legatura cu dispozitiile titlului I.
7!8 0a solicitarea operatorilor economici, Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor va oferi acestora
consultanta in realizarea unor coduri de conduita.
Art. IB. ' 718 $ana la data de 1! iunie !+1" pot fi aplicate dispozitii mai restrictive decat cele din prezenta lege,
dispozitii aparute ca urmare a transpunerii unor directive cu clauze minime de armonizare.
7!8 Autoritatea *ationala pentru $rotectia #onsumatorilor va notifica #omisiei -uropene dispozitiile legale la care se
face referire la alin. 718.
Art. B. ' /rmatoarele acte normative se vor republica, dandu'se textelor o noua numerotare:
a8 .rdonanta ;uvernului nr. 1"+A!+++ privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la
distanta, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. %"1 din ! septembrie !+++, aprobata cu modificari si
completari prin 0egea nr. &1A!++", precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege
b8 0egea nr. 1!A1))+ privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata in 2onitorul
.ficial al Romaniei, $artea I, nr. 1"" din !+ iunie 1))1, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
modificarea adusa prin prezenta lege
c8 .rdonanta ;uvernului nr. 1+(A1))) privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, publicata in 2onitorul
.ficial al Romaniei, $artea I, nr. %"1 din "1 august 1))), aprobata cu modificari si completari prin 0egea nr. (+A!++!,
precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege
d8 .rdonanta de urgenta a ;uvernului nr. )EA!++1 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii
alimentelor, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. "%) din !) iunie !++1, aprobata cu modificari si
completari prin 0egea nr. &EA!++!, precum si cu modificarea adusa prin prezenta lege
e8 0egea nr. !)(A!++% privind #odul consumului, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. &)" din 1
iulie !++%, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarea adusa prin prezenta lege
f8 0egea nr. )CA1))% privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,
publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. "1E din 1( noiembrie 1))%, cu modificarile si completarile
ulterioare
g8 0egea nr. "%)A!++! pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicata in
2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. %"& din !1 iunie !++!, cu modificarile si completarile ulterioare
h8 0egea pomiculturii nr. "%CA!++", publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. &%1 din !C iulie !++", cu
modificarile si completarile ulterioare
i8 0egea nr. "+A!++( privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana, publicata in
2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. !+C din E martie !++(, cu modificarile ulterioare
j8 .rdonanta ;uvernului nr. C&A!++% privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la
distanta privind serviciile financiare, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. E)( din !E august !++%,
aprobata prin 0egea nr. "))A!++%, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege
>8 0egea nr. !%+A!++% privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte,
publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. &&! din !! iunie !++%, cu modificarea adusa prin prezenta
lege
l8 0egea nr. !C)A!++% privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor,
persoane fizice, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. (11 din ( iulie !++%, cu modificarile si
completarile aduse prin prezenta lege
m8 0egea nr. 1)"A!+++ privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata
in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. 1.+1% din !+ decembrie !++(, cu modificarile si completarile aduse prin
prezenta lege
n8 0egea nr. %%)A!++" privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, publicata in 2onitorul .ficial al
Romaniei, $artea I, nr. C1! din 1C noiembrie !++", cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege
o8 0egea nr. !%&A!++% privind securitatea generala a produselor, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I,
nr. &(& din !& iunie !++%, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege
p8 .rdonanta ;uvernului nr. 1+EA1))) privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,
republicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. "CE din E iunie !++E, cu modificarile si completarile aduse
prin prezenta lege
r8 .rdonanta ;uvernului nr. !1A1))! privind protectia consumatorilor, republicata in 2onitorul .ficial al Romaniei,
$artea I, nr. !+C din !C martie !++E, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege
s8 0egea nr. (+CA!++1 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea
I, nr. "1" din ( aprilie !++(, cu modificarile ulterioare
s8 .rdonanta de urgenta a ;uvernului nr. !++A!+++ privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. &)" din !! noiembrie !+++,
aprobata cu modificari prin 0egea nr. %&1A!++1, cu modificarile si completarile ulterioare
t8 .rdonanta ;uvernului nr. %!A1))& privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, publicata in
2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. !+" din 1 septembrie 1))&, aprobata cu modificari si completari prin 0egea
nr. 1!"A1))&, cu modificarile si completarile ulterioare
t8 .rdonanta ;uvernului nr. !&A!++( privind intarirea capacitatii administrative a .ficiului Roman pentru ,repturile de
Autor, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. C% din "+ ianuarie !++(, aprobata cu modificari si
completari prin 0egea nr. "(%A!++(
u8 .rdonanta de urgenta a ;uvernului nr. "%A!+++ privind produsele agroalimentare ecologice, publicata in 2onitorul
.ficial al Romaniei, $artea I, nr. 1E! din !1 aprilie !+++, aprobata prin 0egea nr. "CA!++1, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. BI. ' 9itlul I din prezenta lege transpune prevederile ,irectivei !++&A!)A#- a $arlamentului -uropean si a
#onsiliului din 11 mai !++& privind practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piata interna fata de
consumatori si de modificare a ,irectivei C%A%&+A#-- a #onsiliului, a ,irectivelor )EAEA#-, )CA!EA#- si !++!A(&A#-
ale $arlamentului -uropean si ale #onsiliului, si a Regulamentului 7#-8 nr. !++(A!++% al $arlamentului -uropean si al
#onsiliului 71,irectiva privind practicile comerciale neloiale18, publicata in Jurnalul .ficial al /niunii -uropene 7J.#-8
nr. 0 1%) din 11 iunie !++&.
Art. BII. ' Anexele nr. 1 si ! fac parte integranta din prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptata de $arlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. E& si ale art. E( alin. 7!8 din
#onstitutia Romaniei, republicata.
$R-S-,I*9-0- #A2-R-I ,-$/9A9I0.R $R-S-,I*9-0- S-*A9/0/I
4.;,A* .09-A*/ *I#.0A- BA#AR.I/
4ucuresti, !1 decembrie !++E.
*r. "(".
AN(EA Nr: 1
5RA-'I-I -+)(R-IA6(
considerate incorecte in orice situatie
$ractici comerciale inselatoare
1. Afirmarea de catre comerciant ca este parte semnatara a unui cod de conduita, in cazul in care nu este.
!. Afisarea unui certificat, a unei marci de calitate sau a unui echivalent fara a fi obtinut autorizatia necesara.
". Afirmarea ca un cod de conduita a primit aprobarea unui organism public sau a unui alt organism, in cazul in care
aceasta nu a fost primita.
%. Afirmarea ca un comerciant, inclusiv practicile sale comerciale, sau ca un produs a fost agreat, aprobat ori
autorizat de un organism public sau privat, in cazul in care nu este adevarat, ori afirmarea ca a fost agreat, aprobat
sau autorizat fara a respecta conditiile de agreare, aprobare sau autorizare.
&. 0ansarea unei invitatii de a cumpara produse la un anumit pret, in cazul in care comerciantul nu dezvaluie
existenta unor motive rezonabile in baza carora ar aprecia ca nu va putea sa furnizeze, el insusi sau prin intermediul
altui comerciant, acele produse sau produse similare la acelasi pret, pentru o perioada si intr'o cantitate rezonabile,
avandu'se in vedere produsul, amploarea reclamei si pretul oferit.
(. 0ansarea unei invitatii de a cumpara produse la un anumit pret, pentru ca apoi comerciantul sa recurga la una
dintre urmatoarele fapte:
a8 refuzarea prezentarii articolului ce a facut obiectul publicitatii
b8 refuzarea luarii comenzii privind respectivul articol sau a livrarii in cadrul unui termen rezonabil
c8 prezentarea unui esantion cu defecte, in scopul promovarii unui produs diferit.
E. Afirmarea falsa ca un produs nu va fi disponibil decat pentru o perioada foarte limitata de timp sau ca nu va fi
disponibil decat in anumite conditii, pentru o perioada foarte limitata, in scopul obtinerii unei decizii imediate si al
lipsirii consumatorilor de alte posibilitati sau de un termen suficient pentru a putea face o alegere in cunostinta de
cauza.
C. Angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvanzare catre consumatori, fara insa a'i informa in mod
clar, inainte de angajarea acestora in tranzactie, cu privire la limba in care furnizeaza serviciul, in situatia in care
comerciantul a comunicat cu consumatorul, inaintea incheierii tranzactiei, intr'o limba ce nu este limba oficiala a
statului membru in care el este stabilit.
). Afirmarea sau crearea impresiei ca un produs poate fi in mod legal vandut, in situatia in care acest lucru nu este
posibil.
1+. $rezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin lege ca o caracteristica distincta a ofertei comerciantului.
11. /tilizarea unui context editorial in mass'media, in vederea promovarii unui produs pentru a carui reclama
comerciantul a platit, fara insa ca aceasta sa se precizeze clar fie in cuprins, fie prin imagini sau sunete usor de
identificat de catre consumator 7publicitate mascata8. Aceasta dispozitie nu aduce atingere prevederilor 0egii
audiovizualului nr. &+%A!++!, cu modificarile si completarile ulterioare.
1!. 0ansarea de afirmatii inexacte cu privire la natura si amploarea riscului pentru securitatea personala a
consumatorului sau a familiei acestuia, in situatia in care consumatorul nu achizitioneaza produsul.
1". $romovarea, cu intentia de a induce in eroare consumatorul, a unui produs care se aseamana cu un alt produs
fabricat de un anumit producator, astfel incat consumatorul sa creada ca produsul este fabricat de acest producator.
1%. #rearea, operarea sau promovarea unui sistem promotional piramidal, pe care un consumator il ia in considerare
datorita posibilitatii de a primi remuneratie, ce provine in special ca urmare a introducerii unui alt consumator in
sistem decat ca urmare a vanzarii sau consumului produselor.
1&. Afirmarea de catre un comerciant ca isi inceteaza activitatea sau se stabileste in alta parte, atunci cand acest
lucru nu este adevarat.
1(. Afirmarea ca un produs poate facilita castiguri la jocurile de noroc.
1E. :alsa afirmatie ca produsul poate vindeca boli, disfunctii sau malformatii.
1C. 9ransmiterea de informatii inexacte cu privire la conditiile oferite de piata sau la posibilitatea achizitionarii
produsului, cu intentia de a determina consumatorul sa cumpere produsul in conditii mai putin favorabile decat in
conditiile normale ale pietei.
1). Afirmarea, in cadrul unei practici comerciale, ca se va organiza un concurs sau se va oferi un premiu in scopuri
promotionale, fara insa a acorda premiul promis sau un echivalent rezonabil.
!+. ,escrierea unui produs ca fiind 1gratis1, 1fara costuri1 sau intr'un mod similar, in cazul in care consumatorul
trebuie sa suporte alte costuri, in afara de costurile inevitabile ce rezulta din raspunsul la practica comerciala si din
plata pentru livrarea sau ridicarea produsului.
!1. Includerea in materialele publicitare a unei facturi sau a unui document similar referitor la plata, prin care se da
consumatorului impresia ca acesta a comandat deja produsul promovat, cand, de fapt, acesta nu l'a comandat.
!!. Afirmarea falsa sau crearea impresiei ca actiunile comerciantului nu sunt legate de activitatile sale comerciale,
industriale sau de productie, artizanale ori liberale, sau falsa prezentare a calitatii sale de consumator.
!". #rearea impresiei false ca service'ul postvanzare cu privire la un produs este disponibil intr'un stat membru, altul
decat cel in care produsul este vandut.
$ractici comerciale agresive
1. #rearea impresiei consumatorului ca nu poate parasi sediul comerciantului pana cand nu se intocmeste un
contract.
!. -fectuarea personala de vizite la locuinta consumatorului, ignorand solicitarea acestuia de a pleca sau de a nu se
intoarce, cu exceptia situatiilor legitime si in masura justificata, conform legislatiei nationale, pentru punerea in
aplicare a unei obligatii contractuale.
9( "olicitarea persistenta si nedorita, prin intermediul tele$onului, $a-ului, e&mailului
sau prin alte mi)loace de comunicare la distanta, cu e-ceptia situatiilor legitime si in
masura )usti*c
, con$orm legislatiei nationale, pentru punerea in aplicare a unei obligatii
contractuale( Dispozitiile prezentului punct se pun in aplicare $ara a incalca
prevederile art( 35 si 3. din Ordonanta <uvernului nr( 39/'8/// privind protectia
consumatorilor la inc6eierea si e-ecutarea contractelor la distanta, aprobata cu
modi*cari si completari prin :egea nr( 53'8//9, ale art( 38 alin( +3, din :egea nr(
.HH'8//3 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, cu modi*carile si completarile ulterioare,
si ale art( E alin( +3,&+9, din :egea nr( 5/.'8//F privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu
completarile ulterioare(
%. Solicitarea de la un consumator care doreste sa execute o polita de asigurare de a aduce documente care nu pot fi
considerate in mod rezonabil relevante, pentru a stabili daca pretentia este valida, sau lipsa sistematica a raspunsului
la corespondenta pertinenta, cu scopul de a determina un consumator sa renunte la exercitarea drepturilor sale
contractuale.
&. Includerea intr'o reclama a unui indemn direct adresat copiilor sa cumpere produsele promovate sau sa isi
convinga parintii ori alti adulti sa cumpere produsele promovate. ,ispozitiile acestui punct se aplica fara a incalca
prevederile art. "" din 0egea audiovizualului nr. &+%A!++!, cu modificarile si completarile ulterioare.
(. Solicitarea unei plati imediate sau ulterioare pentru returnarea ori pastrarea in conditii sigure a produsului furnizat
de comerciant, dar nesolicitat de consumator, cu exceptia cazului in care produsul este un inlocuitor furnizat in
conformitate cu prevederile art. 11 alin. 7"8 din .rdonanta ;uvernului nr. 1"+A!+++, aprobata cu modificari si
completari prin 0egea nr. &1A!++".
E. Informarea explicita a consumatorului ca, in cazul in care acesta nu cumpara produsul sau serviciul, comerciantul
risca sa isi piarda serviciul ori mijloacele de trai.
C. #rearea falsei impresii consumatorului ca a castigat deja, va castiga sau ca, daca va face un anumit lucru, va
castiga un premiu sau un alt beneficiu echivalent, cand, in realitate, este valabila una dintre urmatoarele situatii:
a8 nu exista niciun premiu sau un alt beneficiu echivalent
b8 intrarea in posesia premiului sau a altui beneficiu echivalent este conditionata de plata unei sume de bani ori de
suportarea unui cost de catre consumator.
AN(EA Nr: 2
DIS5+9I'II DIN 6(7IS6A'IA NA'I+NA6A ce stabilesc reguli in materie de publicitate si de comunicare comerciala
1. Art. " si % din .rdonanta ;uvernului nr. 1"+A!+++ privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea
contractelor la distanta, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. %"1 din ! septembrie !+++, aprobata
cu modificari si completari prin 0egea nr. &1A!++"
!. Art. ('1+ din .rdonanta ;uvernului nr. 1+EA1))) privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
turistice, republicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. "CE din E iunie !++E
". Art. % alin. 7&8 din 0egea nr. !C!A!++% privind protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor
purtand asupra dobandirii unui drept de utilizare pe durata limitata a unor bunuri imobiliare, publicata in 2onitorul
.ficial al Romaniei, $artea I, nr. &C+ din "+ iunie !++%
%. Art. ( si E din ?otararea ;uvernului nr. )%EA!+++ privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite
consumatorilor spre vanzare, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. &!% din !& octombrie !+++
&. Art. & din 0egea nr. !C)A!++% privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate
consumatorilor, persoane fizice, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. (11 din ( iulie !++%
(. Art. %'( din .rdonanta ;uvernului nr. C&A!++% privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea
contractelor la distanta privind serviciile financiare, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. E)( din !E
august !++%, aprobata prin 0egea nr. "))A!++%
E. Art. & si art. ( alin. 7!8 din 0egea nr. "(&A!++! privind comertul electronic, republicata in 2onitorul .ficial al
Romaniei, $artea I, nr. )&) din !) noiembrie !++(
C. Art. E", art. 1C%, art. 1C& alin. 718, art. 1CE din 0egea nr. !)EA!++% privind piata de capital, publicata in 2onitorul
.ficial al Romaniei, $artea I, nr. &E1 din !) iunie !++%, cu modificarile si completarile ulterioare
). Art. 1! alin. 71(8'71)8 si art. !%1 din 0egea nr. "!A!+++ privind activitatea de asigurare si supravegherea
asigurarilor, publicata in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. 1%C din 1+ aprilie !+++, cu modificarile si
completarile ulterioare
1+. Art. 1'( si art. C alin. 718 si 7!8 din anexa la .rdinul presedintelui #omisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.
".111A!++% pentru punerea in aplicare a *ormelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii
in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, publicat in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. 1.!%" din !"
decembrie !++%
11. Art. %+1 din 0egea nr. 1"(A1))& privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in 2onitorul .ficial al
Romaniei, $artea I, nr. "+" din "+ decembrie 1))&, cu modificarile si completarile ulterioare
1!. Art. !1 si )" din Regulamentul nr. 1A!++( privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin .rdinul
#omisiei *ationale a Balorilor 2obiliare nr. !"A!++(, publicat in 2onitorul .ficial al Romaniei, $artea I, nr. "1! si "1!
bis din ( aprilie !++(
1". Art. E)!'C11 din 0egea nr. )&A!++( privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in 2onitorul .ficial al
Romaniei, $artea I, nr. "E! din !C aprilie !++(, cu modificarile si completarile ulterioare.