Sunteți pe pagina 1din 13

Circuitul apei in

natura
Circuitul apei in
natura
1. Definirea circuitului apei
2. Teorii:
. Th. Meteorogena
. Th. Geogena
. Th. Genezii din aer
1. Procesele fizice prin care trece apa:
. Evaporarea
. Precipitatiile
. Advectia
. Precipitatiile
. ondensarea
. !u"li#area
. $nfiltratia
. Topirea
. apilaritatea
. !curgerea
%. ircuitul apei
&. antitati de apa
Circuitul apei
Circuitul apei

Circuitul apei n natur este procesul de circula ie continu


a apei n cadrul hidrosferei Pmntului. Acest proces este pus
n mi care de radia ia solar i degravita ie. n cursul
parcurgerii acestui circuit, apa i schimb starea de agregare
fiind succesiv n stare solid, lichid sau gazoas.
Teoria meteorogen
'ilozoful grec (enofan din olofon) el a constatat c* #*rile constituie originea norilor) din care
se produce apa de ploaie care +n cele din ur#* a,unge tot +n oceane. Din #o#ent ce apa era
la originea +ntregului proces) el a e#is ipoteza c* soarele i stelele ar fi fost generate tot de
ace ti nori. -n sf.r it) dup* el) curcu"eele nu ar fi altceva dec.t un tip special de nor.
Teoria geogen
Ela"orat* de /ippon din !a#os onfor# acestei teorii) apa #*rii su"terane) pe care
plute te p*#.ntul) se ridic* prin p*#.nt) printr0un fel de infiltra ie invers*. De la suprafa a
p*#.ntului) apa se evapor* +n at#osfer* i se re+ntoarce +n #are prin precipita ii.
Teoria genezei din aer
Teoria a fost +nt.i sus inut* de Ana1i#ene din Milet i postula c* aerul este #ateria ini ial*
care) prin concentrare) se transfor#* +n ap* i pietre) iar prin diluare se transfor#* +n foc.
Diogene din Apollonia a dus #ai departe teoria) El a ela"orat teoria unor cicluri +n cadrul
c*rora se na te o succesiune infinit* de lu#i. Pornind de la aceste ipoteze) Aristotel a e#is
teoria c* apa ar fi produs* din aer) printr0un proces de condensare) care ar duce la
precipita iile care cad pe sol i ali#enteaz* r.urile care se scurg +n #are. Teoria lui Aristotel a
fost considerat* vala"il* de oa#enii de tiin * p.n* +n secolul (2$$.
Procese fizice
Procese fizice
Evaporarea
Evaporarea
Advectia
Advectia
ondensarea
ondensarea
Precipitatiile
Precipitatiile
Topirea
Topirea
$nfiltratia
$nfiltratia
!u"li#area
!u"li#area
!curgerea
!curgerea
apilaritatea
apilaritatea
AdvectiaEvaporarea
Precipitatiile
AdvectiaEvaporarea
Precipitatiile
Advec ia este procesul de transfer al unei propriet* i
at#osferice prin #i carea orizontal* a #asei de aer.
Precipita iile sunt constituite din apa care s0a condensat +n
at#osfer* i cade pe suprafa a p*#.ntului.
Evaporarea este procesul prin care apa se
transfer de la suprafa a oceanelor i a altor
corpuri de ap n atmosfer.
CondensareaSublimarea
CondensareaSublimarea
Condensarea este procesul prin care vaporii de
ap* din aer se transfor#* +n pic*turi lichide de
ap*) for#.nd nori sau cea *.
Sublimarea este procesul prin care apa +n stare solid*
3ghea * sau z*pad*4 se transfor#* direct +n vapori)
f*r* a #ai trece prin starea lichid*.
InfiltratiaTopireaCapilaritatea
InfiltratiaTopireaCapilaritatea
Infiltra ia este procesul de p*trundere a apei de la suprafa a solului +n
interiorul solului) prin u#plerea golurilor dintre particulele de sol.
Topirea este procesul de transfor#are a apei din
starea solid* 3ghea * sau z*pad*4 +n stare lichid*.
Capilaritatea este #ecanis#ul care asigur*
#i carea vertical* a apei su"terane.
Scurgerea
Scurgerea
scurgerea
subteran este
scurgerea care are
loc su" suprafa a
solului) fie prin
stratele freatice)
fie prin stratele
acvifere de
ad.nci#e. Apa din
stratele su"terane
se re+ntoarce la
suprafa * fie prin
izvoare) fie prin
infiltra ie +n r.uri)
oceane sau alte
rezervoare de
suprafa *.
scurgerea
subteran este
scurgerea care are
loc su" suprafa a
solului) fie prin
stratele freatice)
fie prin stratele
acvifere de
ad.nci#e. Apa din
stratele su"terane
se re+ntoarce la
suprafa * fie prin
izvoare) fie prin
infiltra ie +n r.uri)
oceane sau alte
rezervoare de
suprafa *.
este procesul
care are loc +n
al"ii) +n care se
concentreaz*
apa provenind
din scurgerea
de suprafa *)
for#.nd
p.raie) r.uri i
fluvii
este procesul
care are loc +n
al"ii) +n care se
concentreaz*
apa provenind
din scurgerea
de suprafa *)
for#.nd
p.raie) r.uri i
fluvii
Este scurgerea
care are loc pe
suprafa a solului)
av.nd de o"icei
loc +n straturi
su" iri sau +n
uvoaie)
acoperind cea
#ai #are parte a
solului5
Este scurgerea
care are loc pe
suprafa a solului)
av.nd de o"icei
loc +n straturi
su" iri sau +n
uvoaie)
acoperind cea
#ai #are parte a
solului5
Scurgerea de
suprafa
Scurgerea de
suprafa
Scurgerea n
albii
Scurgerea n
albii
Scurgerea in
ape subterane
Scurgerea in
ape subterane
Cantit i de ap transportate anual
n cadrul circuitului apei
Cantit i de ap transportate anual
n cadrul circuitului apei
Fluul de ap
Cantitate medie
transportat anual
!mii "m#$an%
Precipita ii pe suprafa a uscatului 1!
"vapotranspira ie de pe suprafa a uscatului !1
#curgere de suprafa i subteran $%
Precipita ii pe suprafa a oceanelor $&'
"vapora ie de pe suprafa a oceanelor ($(
&ezervor
'olumul de ap
!milioane "m#%
Procent
din total
)ceane 1$! &!,*+
Calote glaciare i ghe ari *& *,+
Ap subteran &,+ ,%'
,acuri ,1*+ ,1
-miditate n sol ,%+ ,+
Atmosfer ,1$ ,1
Cursuri de ap ,1! ,1
.iosfer ,% ,(
'olume de ap acumulate
n rezervoarele circuitului natural al apei
Concluzie
Concluzie
Apa este elementul fundamental al vietii pe pamint.
Astfel fara ea Pamintul ar fi o planeta fara viata,
doar fiind prezente roci. Am a/uns la concluzuia ca
ea este o sursa inepuizabila. Astfel apa pe care o
folosim noi este curata de impuritati si intoarsa la
sursa de unde am luat0o. Cu toate ca pare a fi multa,
ea reprezinta doar 11 potabila. 2eci sa pastram apa
penreu ca sa nu ducem lipsa de ea.
(iografie) ***+*i"ipedia+com
g***+google+com
Apa este elementul fundamental al vietii pe pamint.
Astfel fara ea Pamintul ar fi o planeta fara viata,
doar fiind prezente roci. Am a/uns la concluzuia ca
ea este o sursa inepuizabila. Astfel apa pe care o
folosim noi este curata de impuritati si intoarsa la
sursa de unde am luat0o. Cu toate ca pare a fi multa,
ea reprezinta doar 11 potabila. 2eci sa pastram apa
penreu ca sa nu ducem lipsa de ea.
(iografie) ***+*i"ipedia+com
g***+google+com

S-ar putea să vă placă și