Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 1/9

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

LISTA DE DIFUZARE
Nr. .............................................................. Data
Nr. crt DESTINATAR
Compartiment /Funcia/
Nume si prenume
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

INGINER/CONSULTANT
TEAM LEADER
INGINER/CONSULTANT
DIRIGINTE DE ANTIER
BENEFICIAR
MANAGER PROIECT
BENEFICIAR
SEFUIP
BENEFICIAR
MEMBRU UIP
ANTREPRENOR
GENERAL
REPREZENTANT
CONTRACT
ANTREPRENOR
GENERAL
SEF PROIECT
ANTREPRENOR
GENERAL
SEF ANTIER
ANTREPRENOR
GENERAL
RTE/CQ
ANTREPRENOR
GENERAL
RESPONSABIL
SSM/MEDIU/MT

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 2/9

Obs.
Semntura

Data

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

CUPRINS
Pagina de garda
Lista de difuzare
1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Responsabilitatile Constructorului si Proiectantului
4. Documente de referinta
5. Materiale
6. Procedura
7. Resurse mobilizate
8. Verificare si receptie
9. Documente si inregistrari
10. Anexe

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 3/9

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 4/9

1. SCOP
Prezenta procedura stabilete modul de realizare, controlul si reparaia imbinarilor prin
sudare a conductelor din hotel carbon.
Procedura subliniaz in termeni generali cerinele pentru omologarea procedeelor de sudare
cit si condiiile pentru autorizarea sudorilor.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica la toate sudurile necesare a se executa pentru montajul conductelor sub
presiune din otel.
Procedura se aplica impreuna cu procedurile specifice fiecrui procedeu omologat.
Sudarea - metoda de imbinare nedemontabila a doua corpuri solide, prin stabilirea, in
anumite condiii de temperatura si presiune, a unor forte de legtura intre atomii marginali
apartinind celor doua corpuri de imbinat.
3. RESPONSABILITILE CONSTRUCTORULUI
3.1.
eful de lot / echipa rspunde pentru:
asigurarea de spaiu corespunztor pentru manevrare, depozitare a materialelor si reperelor;
repartizare de personal de execuie calificat, instruit si verificat pentru cunoaterea instalaiei
si dispozitivelor specifice operaiei, a prevederilor documentaiei de execuie si prezentei
proceduri, precum si a normelor de protecia muncii.
se asigura ca instalatiile/SDV/AMC sunt in buna stare, verificate si reglate avind asigurai
parametrii de lucru normal.
asigura distibuire corecta si pstrarea tuturor materialelor de sudare si a tuturor materialelor
folosite in procesul de sudare.
3.2.
Maistrul/ eful punct lucru
prelucrarea prezentei proceduri cu intreg personalul care executa operaiile descrise si
completarea procesului verbal de insusire a procedurii.
implementarea acestei proceduri.
asigurarea tuturor SDV si AMC necesare.
asigurarea materialelor necesare insotite de certificatele lor de calitate conform
documentaiei tehnice.
asigurarea echipamentului de protecia muncii pentru personalul ce executa operaiile
descrise in procedura.
asigurarea dotrilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
luarea masurilor pentru indeplinirea sarcinilor ce deriva din procesele verbale de control si
din rapoartele de aciuni corective.
executarea lucrrilor in concordanta cu "Fisa de urmrire"
3.3.
Controlorii desemnai punctului de lucru respectiv
executa toate verificrile si controalele de calitate cerute de documentele de execuie.
se ocupa ca autorizarea sudorilor si a operaiei sa se faca conform CR-9, CR-7 de ctre
organele ISCIR.
tine evidenta lucrrilor de sudura/sudor.
tine evidenta personalului autorizat si se va ocupa de actualizarea periodica a acestora.
tine evidenta procedeelor de sudare omologate si se ocupa de actualizarea periodica a
acestora in funcie de necesitai.
va tine seama de tipul procedeului de sudare, sudurilor si poziiile de sudare la care sudorii
vor fi utilizai in timpul procesului de producie, utilizindu-se numai sudori autorizai de ctre
organele ISCIR.
inainte de inceperea lucrrilor de sudare se va avea in vedere ca autorizarea sudorilor sa se
faca astfel incit sa acopere toate situaiile de sudare ce vor aprea in activitile de montaj,
intocmindu-se "Fisa de urmrire"
3.4.
efului de echipa
ia masuri pentru asigurarea dotrii corespunztoare a fiecrui muncitor cu scule si utilaje
conform documentaiei de execuie.
controleaz zilnic starea sculelor, utilajelor si echipamentele de protecia muncii.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 5/9

indeplinirea tuturor dispoziiilor primite prin procesele verbale de control si prin rapoartele de
aciuni corective.
Cunoaterea si respectarea prezentei procedure
3.5.
Responsabilitile sudorului
cunoaterea si respectarea prezentei proceduri, cit si a procedurilor specifice fiecrui
procedeu de sudura folosit in parte.
executarea lucrrilor descrise in prezenta procedura, cit si a procedurilor specifice fiecrui
procedeu de sudura folositfjlj
parte, respectind toate prevederile sale.
utilizarea la operaiile descrise in procedura, de materiale si SDV-uri corespunztoare, in
conformitate cu cerinele prevzute in documentaia de execuie.
toate sudurile executate sa fie poansonate cu poansonul propriu.
execuia tuturor dispoziiilor nscrise in procesele verbale de control si din rapoartele de
aciuni corective.
pentru obinerea autorizaiilor de a executa lucrri de sudare la elementele din otel sudorii
vor susine examene de autorizare practice si teoretice.
3.6. Serviciu Asigurarea Calitii
Analizeaz si avizeaz Procedura Tehnica de Execuie si Planul Calitii pe lucrare;
Efectueaz AUDIT-urile interne si inspeciile asupra modului de aplicare a prevederilor
sistemului calitii a SCCE, aplicat la lucrare;
Urmrete rezolvarea aciunilor corective emise ca urmare a AUDIT-urilor interne sau
externe, ale beneficiarului si ale organelor legale de control.
Verifica aplicarea "Legii nr.10 privind calitatea in construcii" de ctre cei implicai in
realizarea lucrrilor;
Verifica calitatea remedierilor executate;
ntiineaz operativ conducerea unitii si in maxim 24 ore inspeciile teritoriale ale
Inspectoratului de Stat in Construcii (sub semntura conductorului unitii) de producerea
unor accidente tehnice.
4.DOCUMENTE DE REFERINA
PT-ISCIR C 15-94, CR 9-96, CR 7-97;
STAS 500-90; 2883/2-90; 2883/3-90; 9021-90; 11523-90; 8183-90; 8184 -90; 10372-90;
5.MATERIALE
Vom descrie cteva principale caracteristici tehnice i de calitate ale materialelor i
produselor ce vor fi folosite, cerinele tehnice i tehnologice de execuie.
5.1. Materiale de baza
Metalele de baza ce se vor utiliza sunt standardizate si se incadreaza d.p.d.v. al sudrii de la
TP1 la TP 5 si respectiv TV1 la TV5 conform CR - 9 .
Repararea prin sudare a defectelor MB:
- defectele in MB se vor repara in conformitate cu cerinele STAS 7084 - 80.
- in cazul in care defectele in MB sunt importante, SC. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY
S.R.L.va anuna beneficiarul si va atepta pina cind primete avizul de incepere a remedierii.
- toate defectele vor fi caracterizate in funcie de adincimea lor. Se considera ca fiind defecte
importante defectele a cror adincime depete 12,5 % din grosimea nominala a evii sau
daca ajunge la limita grosimii minime acceptate a peretelui.
- repararea defectelor importante necesita avizul scris al beneficiarului. Repararea prin sudare
a defectelor majore nu este permisa daca adincimea acestor defecte depete 33 % din
grosimea nominala a peretelui sau daca lungimea reparaiei depete 25 % din diametrul
nominal.
Defectele vor fi inlaturate prin polizare inainte de sudare. Dupa reperare zona va fi din nou
supusa la proba hidrostatica.
Natura defectului eliminat, amplasarea lui, dimensiunile materialului indepartat, tratamentul
termic si toate celelalte informaii vor fi cuprinse in fisa de remediere care se introduce la
cartea produsului.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 6/9

5.2. Materiale de adaos pentru sudare


Toate materialele pentru sudare se vor asigura respectind cerinele STAS 1125/2 - 91,1125/3
-90 1125/1,2,3,4,5,6, - 97, 1126-90,7242-92,8524-90;
Electrozii vor fi uscai in cuptorul de uscat electrozi inainte de folosire .
Fluxul pentru sudarea sub strat de flux, va fi uscat inainte de folosire. El poate fi refolosit cu
condiia eliminrii tuturor agenilor poluani ca rugina, zgura si alte elemente strine. Fluxul
care a absorbit umezeala din anumite motive va fi uscat prin nclzire la 400 C timp de minim
2 ore.
nainte de folosire, toate sirmele si vergelele de sudare vor fi verificate pentru a avea
certirudinea ca acestea nu prezint oxidari ale suprafeei si ca protecia de cupru (daca o are)
nu este deteriorata.
Toate materialele de sudare, electrozii, sirmele, vergelele si gazul, vor fi identificate cu grija
cind sunt depozitate.
Combinaia sirma - flux va fi aleasa astfel incit sa se obtina o buna protecie a baii precum si
proprieti chimice si mecanice similare cu cele ale MB.
6. PROCEDURA

Calitatea si debitul gazului de protecie (argon ) este specificata in procedura specifica.


6.1. Omologarea procedeelor de sudare
Omologar procedeelor de sudare se va face conform CR-7-87.
6.2. Autorizarea sudorilor si a operatorilor
se face conform CR-9 de ctre organele ISCIR.
pentru sudarea otelurilor prin procedee manuale autorizarea se face pe categorii conform
anexelor 1, 2 si 3.
pentru fiecare categorie de examinare conf. anexei 1, autorizarea este valabila numai pentru
grupa de grosimi conf. anexa 1, tabelul 2.
pentru fiecare categorie de examinare si grupa de grosimi autorizarea este valabila numai
pentru procedeul de sudare respectiv.
examenul susinut pentru poziiile de sudare indicate in anexa 2 si 3 este valabil pentru toate
poziiile de sudare la categoria si grupa de grosimi respectiva.
examenul susinut pentru obinerea autorizaiei de sudare a evilor este valabil si pentru
sudarea tablelor la aceeai categorie de materiale, grupa de grosimi si procedeul de sudare.
examinarea pentru o calitate de material dintr-o categtorie conf. anexa 1 este valabila pentru
toate calitile de material din categoria respectiva.
examinarea pentru materiale de calitatea celor din categoria TP3 sau TV3 include si pe cele
din categoriile TP2 si TP1, respectiv TV2 si TV1 iar cele din categoria TP2 sau TV2 includ si
categoriile TP1 si TV1. De asemenea examinarea pentru materiale, de calitatea celor din
categoria TP5 sau TV5 include si pe cele din categoria TP4 si TV4.
examenul pentru grupa de grosimi M (anexa 1 - tabelul 2) prin procedeul de sudare SME
este valabil si pentru grupa de grosimi G la aceeai categorie de materiale.
examenul pentru grupa de grosimi G cu unul din procedeele de sudare SMO, MIG/MAG sau
WIG este valabil si pentru grupa de grosimi M la aceeai categorie de materiale, prin
procedeeul de sudare respectiv, daca sudura se executa din doua sau mai multe straturi si se
sudeaz in poziiile indicate in anexele 2 si 3.
examenul susinut pentru grupa de grosimi M prin procedeul de sudare WIG cu SME este
valabil si pentru grupa de grosimi S daca se utilizeaz procedeul de sudare WIG, la aceeai
categorie de materiale.
6.3. Poziia si sensul sudrii vor fi indicate in procedura specifica
6.4. Preincalzirea si temperatura intre treceri
nainte de inceperea operaiei de sudare, inclusiv a prinderilor, mbinarea va fi incalzita
conform anexei 4 daca nu exista alte indicaii. Necesitatea preincalzirii MB in timpul sudrii se
stabilete funcie de calitatea si grosimea acestuia, temperatura mediului ambiant si
recomandrile proiectului

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 7/9

Temperaturile specificate in anexa 4 pentru diferite materiale reprezint valoarea minima ce


trebuie atinsa pe o banda de o latime minima egala cu 3x grosimea sudurii de o parte si de
cealalt a mbinrii.
Preincalzirea se poate realiza cu arztoare, tevi gurite cu suflarea gazului, sau prin inducie
ori cu rezistente electrice. Temperatura poate fi controlata cu termocuple, termocreioane sau
alte metode echivalente.
Preincalzirea se poate face prin orice mijloace tehnice cu condiia ca ele sa asigure :
a.
o nclzire uniforma a MB, fara variaii brute de temperatura;
b. meninerea temperaturii necesare inainte si pe toata durata sudrii;
c.
posibilitatea verificrii temperaturii MB
Daca pe conducta de presiune se sudeaz accesorii sau fitinguri, temperatura de
preincalzire se ia in funcie de materialul conductei.
Lucrrile de sudare se vor executa la o temperatura a mediului ambiant de cel puin 4 C.
Sudarea in aer liber este admisa numai cu condiia ca locul de execuie sa fie protejat contra
aciunii directe a precipitaiilor atmosferice sau a vintului.
Temperatura intre treceri nu va depasi 315 C daca nu se specifica altfel.
6.5. Tratamentul termic se face conform PO - 6
6.6. Cerine generale
Tierea si pregtirea capetelor se executa conform procedurii PO -1" Debitare, trasare".
Alinierea si centrarea se executa conform procedurii PO - 2" Alinierea si centrarea".
Caracteristici electrice - stabilirea parametrilor se face in concordanta cu procedurile
specifice de sudare, caracteristice fiecrui procedeu omologat in parte.
6.7. Tehnica sudrii
Sudarea rdcinii prin procedeul WIG si completarea sudurii prin procedeul SME se aplica
pentru:
a. elemente de conducta cu dimensiuni de legtura conf. STAS, avind diametrul exterior mai
mic sau cel mult egal cu 508 mm;
b. elemente de conducta cu dimensiuni conf. P.T.-ISCIR
c. conducte din otel carbon cu Dext >508 mm, cu custura longitudinala, in cazul in care nu
este acces pentru scobirea si resudarea rdcinii.
Conducte din otel carbon cu diametrul exterior mai mare de 508 mm, cu custura
longitudinala se sudeaz complet prin procedeul SME cu scobirea rdcinii si resudarea ei
acolo unde este posibil.
Acolo unde este acces, se va folosi sudarea pe ambele parti (scobirea si completarea
rdcinii). In acest caz operaia de scobire si completarea rdcinii se va efectua in maxim 7
zile de la terminarea sudurii.
Dupa executarea a 2 - 3 straturi cu electrozi nvelii (SME ) se poate aplica procedeul
automat sub flux (SAF).
Cu excepia stratului de rdcina, toate celelalte straturi vor fi executate din doua sau mai
multe treceri.
Amorsarea arcului pe MB in afara ariei rostului nu este permisa. In cazul amorsrii
accidentale, zona afectata va fi curata prin polizare. Cind accidental, in cazul procedeului
SAF, la amorsare, cuprul din capul de ghidare al sirmei se presupune ca a ajuns in zona baii,
se va face un control folosind o soluie 20 % de persulfat de amoniu in apa . Toata zona va fi
polizata cu atenie, iar grosimea peretelui la contol va trebui sa aibe cel puin valoarea grosimii
minime admise. Dupa polizare zona va fi controlata cu lichide penetrante.
Ciocanirea pe sudura de rdcina si pe suprafaa trecerilor nu se admite daca nu este
autorizata in scris de ctre beneficiar.
Sudarea descendenta sau cu arc multiplu nu este permisa.
Mai mult de doua reparaii pentru remedierea unor defecte de sudare sunt admise cu avizul
scris al beneficiarului/proiectantului..
nceputul si sfirsitul fiecrui strat de sudura va fi curit prin polizare inainte de inceperea
trecerii urmtoare.
Succesiunea aezrii trecerilor se va studia cu atenie, pentru a reduce la minim deformatiile
si ieirea din aliniament.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 8/9

ndreptarea prin ncrcare cu sudura.


- Pentru sudurile cap la cap straturile suplimentare vor fi aplicate in centrul sudurii astfel incit
sa nu se mreasc ZIT-ul.
- Fisa de remediere cuprinzind detalii privind metoda de lucru si zona pe care se va aplica
aceasta operaie, va fi supusa in prealabil aprobrii beneficiarului.
6.8. Identificarea si marcarea sudurilor
Toate sudurile vor fi marcate clar, permanent pentru identificare.
Marcarea consta din numrul de identificare al sudurii si din poansonul sudorului sau al
operatorului sudor.
Acest nr. de identificare va scris in toate certificatele de examinare a sudurii.
Pentru identificarea sudorului si/sau a operatorului sudor care a executat fiecare sudura se
va intocmi o schema izometrica.
7. RESURSE MOBILIZATE
Pentru realizarea lucrrilor descrise mai sus sunt necesare resurse, printre care principalele
considerm c putem meniona urmtoarele:
- resurse materiale - conform standardelor, fielor tehnice i prevederilor caietului de sarcini
- echipamente de sudare care asigura controlul perametrilor de sudare (presiune, temperatura,
timp).
- for de munc - sudori autorizai conform prevederilor prescripiei tehnice PT CR 9/3-2003.
8.VERIFICARE SI RECEPIE
Controlul, examinarea si testarea sudurilor.
Controlul vizual, examinrile nedistructive si probele efectuate asupra sudurilor se vor
executa respectind condiiile procedurilor de control precum si urmtoarele cerine :
- identificarea MB;
- identificarea materialelor de sudare;
- controlul geometric si dimensional al capetelor prelucrate si pregtite in vederea realizrii
imbinarii sudate.
- controlul cureniei la interiorul evilor inainte de realizarea imbinarii.
- controlul geometriei imbinarii si al alinierii inainte de sudare.
- controlul suprainaltarii sudurii la interior si exterior.
- controlul defectelor de suprafaa ale sudurilor.
Criteriile de acceptare a defectelor constatate la controalele vizuale si examinrile
nedistructive vor respecta cerinele procedurilor de control specifice.
8.1. Control vizual 100%
La controlul vizual nu se admit:
- fisuri in custura sau in zona influenat termic , in caz de dubiu putandu-se completa metoda
controlului vizual cu control cu lichide penetrante ;
- crestaturi marginale sau de zgura ;
- cratere, incluziuni de gaze sau de zgura;
- dezaxari mai mari de un 1mm msurata la o distanta de 200mm.
- control nedistructiv cu radiaii penetrante procentual in concordanta cu prevederile
proiectului/tehnologiei de execuie; se executa in conformitate cu PT-ISCIR CR 20/96.
Nu sunt admise :
-fisuri, cratere, crestaturi, retasuri, lipsa de ptrundere la rdcina cat si intre straturi.
8.2. Control nedistructiv cu ultrasunete, procentual in concordanta cu prevederile
proiectului/tehnologiei de execuie;
se executa in conformitate cu cerinele procedurilor de control specifice.
Nu sunt admise : fisuri, retasuri, lipsa de ptrundere.
8.3. Control nedistructiv cu lichide penetrante procentual in concordanta cu prevederile
proiectului/tehnologiei de execuie; se executa in conformitate cu cerinele procedurilor de
control specifice.
Nu sunt admise : fisuri, cratere, crestaturi, retasuri ce comunica cu suprafaa.
8.4. Control distructiv: se executa in conformitate cu CR7/97 .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PROCEDURA GENERALA DE SUDARE
- ncercarea la traciune ;
- incercarea la indoire ;
- incercarea la incovoiere prin soc (rezilienta);
- duritate;
- analiza metalografica;
- analiza chimica (opional)
9. DOCUMENTE SI NREGISTRRI
9.1. Tabel privind execuia sudurilor.
9.2. Fisa de evidenta a lucrrilor de sudare, inclusiv schia izometrica.
9.3. Buletine de control vizual, US, RP, LP, etc.
9.4. Buletin incercari mecanice, analiza metalografica.
9.5. PV autorizare sudori
9.6. PV omologare procedeu de sudura.
10. ANEXE
Nu este cazul.

PTE
Ed.: 0 Rev.: 0
Pag. 9/9

S-ar putea să vă placă și