Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE CURATARE, SPALARE SI DEZINFECTIE

Anexa nr.
Nr
crt
Activitatea efectuata Materiale utilizate Frecventa
ac-tivitatii
Cine
efectueaza
Cine
verifica
CURATAREA
1 Curatarea spatiilor de
comercializare si
depozitare
Perii, , lavete, maturi, faras,
mop
Zilnic-la
fiecare
schimb
Operatori Sef unitate
Curatarea !rupurlui
social si a vestiarului
Perii , maturi, faras, Zilnic "la
fiecare
schimb
operatori Sef unitate
# Curatarea cailor de
acces, holurilor,
Perii, maturi, faras, Zilnic Operatori Sef unitate
SPALAREA
$ Spalarea combinelor
de refri!erare si
con!elare
%avete, deter!enti,
dezinfectanti
Saptamanal
sau ori de
cate ori e
nevoie
Operatori Sef unitate
& Spalarea spatiilor de
comercializare
%avete, deter!enti,
dezinfectanti,perii de
cauciuc, mop, !aleti
%a sfarsitul
fiecarui
schimb
Operatori Sef unitate
' Spalarea !rupurilor
sociale si a
vestiarelor
%avete,deter!enti,
dezinfectanti, perii de
cauciuc, mop, !aleti
Zilnic Operatori Sef unitate
( Spalarea cailor de
acces,
holurilor,birouri-
lor,salii de masa
%avete,
deter!enti,dezinfectanti,perii
de cauciuc,mop, !aleti
Zilnic Operatori Sef
unitatate
DEZINFECTIE
) Spatii de
comercializare
dezinfectanti Zilnic si ori
de cate ori
este cazul
Operatori Sef unitate
* Spatii de depozitare dezinfectanti Saptamanal Operatori Sef unitate
1+ ,stensile- cutit
-avi
.ezinfectanti .upa fiecare
utilizare
zilnic si cand
e cazul
Operatori Sef unitate
11 /rupuri sociale si
vestiare
.ezinfectanti Zilnic Personal
curatenie
Sef unitate