Sunteți pe pagina 1din 5

1

ProgramulOperaionalCapitalUman
20142020

Sintez

AbordareaStrategic
Programul Operaional Capital Uman (POCU) stabilete prioritile de investiii,
obiectivele i aciunile asumate de ctre Romnia n domeniul resurselor umane,
continund investiiile realizate prin FSE n perioada 20072013 i contribuind la
atingereaobiectivuluigeneralalAcorduluideParteneriat(AP)implicitalfondurilor
ESI din Romnia, i anume de a reduce disparitile de dezvoltare economic i
socialdintreRomniaiStateleMembrealeUE.
Cu intervenii integrate planificate n domeniul ocuprii forei de munc, al
incluziuniisocialeieducaiei,POCUvafuncionacaunmijlocdestimulareacreterii
economice i a coeziunii i, de asemenea, va susine atingerea obiectivelor stabilite
ncadrulaltorprovocridedezvoltarecompetitivitate,infrastructur,administraie
iguvernancontribuindastfellandeplinireaobiectivelorasumatedeRomnian
contextulStrategieiEuropa2020pentruocretereinteligent,durabilifavorabil
incluziunii.
Unuldintre factoriicheiepentrupromovareauneicreterieconomicecompetitive
i pentru stimularea activitii economice n zone mai puin dezvoltate este
reprezentatdeasigurareadisponibilitiiuneiforedemuncgatadelucru,care
s rspund nevoilor n cretere ale mediului de afaceri. De altfel, creterea
ocuprii i ncurajarea mobilitii forei de munc sunt prioritare pentru formularea
unui rspuns eficient la provocrile legate de Oameni i societate, menionate n
AP.
Totodat, creterea ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor Romniei, cu un
accent deosebit pe promovarea ocuprii forei de munc n rndul tinerilor, a fost,
deasemenea,recunoscutcaprioritatendocumentelestrategicenaionale,cumar
fi Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc 20142020 i Planul de
ImplementareaGaranieipentruTineriet20142015.
Alturideacestea,aciuniledestinatenfiinriidenoiafaceriintreprinderisociale
caresfurnizezeserviciipublice,nspecialnregiunilemaipuindezvoltateinzone
rurale,suntmenitesatenuezesrciaisdiminuezeexcluziuneasocial.
Disponibilitateacompeteneloriaexpertizei,ncorelarecunevoileicucerinele
pieei muncii, este fundamental pentru obinerea creterii economice, att pe
termen scurt, ct i pe termen lung. Se are n vedere o corelare ct mai bun a
sistemuluideeducaiecunevoilepieeimunciiicretereacapacitiiacestuiadea
furniza participanilor cunotine i deprinderi de baz, care sunt eseniale pentru
participareadeplinlaviaasocial,precumicompeteneiabiliticaresiaduc
2

pe cel mai scurt drum ctre angajare. n plus, mbuntirea nivelului general de
educaie a populaiei va asigura durabilitatea creterii economice i va contribui la
mbuntireacoeziuniisociale.
Alturi de susinerea nemijlocit a participrii la educaie de la vrstele cele mai
fragede, POCU ncurajeaz continuarea nvrii pe tot parcursul vieii, aceasta
contribuind la prelungirea vieii active, la creterea anselor pe piaa muncii i, n
general,laasigurareauneivieideomaibuncalitate.
Incluziunea social i combaterea srciei sunt parte integrant a interveniilor
care urmresc promovarea unei dezvoltri echilibrate i coeziunea social.
Reducerea prevalenei srciei i excluziunii, mbuntirea accesului la servicii
sociale i de sntate de calitate, dezvoltarea economiei sociale, vor fi urmrite la
nivel de program, n vederea promovrii incluziunii sociale i combaterii srciei, n
conformitate cu prevederile strategiilor naionale relevante i contribuind la
obiectiveleasumatenacestdomeniu.nacestsens,POCUncurajeazconsiderarea
resurseiumaneprovenitedinrndulgrupurilorvulnerabilecairesursaumanfr
decaredezvoltareaRomnieinurmtoriianiesteimposibil.

Ocupareaforeidemunc
POCU va contribui la atingerea obiectivului stabilit la nivelul AP prin susinerea
urmtoarelorprioritidefinanare:
Asigurarea unei integrri durabile pe piaa forei de munc a tinerilor, n
specialacelorcarenuauunlocdemuncicarecarenuurmeazstudiisau
cursurideformare(NEETsnotineducation,employmentortraining)
mbuntirea participrii pe piaa muncii a persoanelor aflate n cutarea
unui loc de munc, viznd n special omerii pe termen lung, persoanele
inactive,lucrtoriinvrst(5564ani),persoaneledeetnierom,persoanele
cudizabilitiialtegrupurivulnerabile,persoaneledinmediulrural
Cretereamobilitiiiadaptabilitiimuncii;
ncurajareaantreprenoriatuluiianfiinriidentreprinderi
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare i creterea capacitii
administrative a acestuia de a furniza servicii personalizate n vederea
angajrii (de ex. consiliere, mentorat, training, cutarea unui loc de munc,
medierea muncii etc.), precum i msuri preventive, inclusiv printro
abordaredetippartenerial.
Diversificarea economiei din mediul rural, n special prin crearea de noi
ntreprinderiilocuridemuncndomeniinonagricole.
Diversificareaeconomieipescuituluiiacvaculturii,pentruaatrageocuparea
forei de munc i crearea de firme n domeniu conversia n activiti non
agricole,diversificareaeconomieiruraleicreareadelocuridemunc;

Incluziuneasocial,reducereasrcieiicombatereaoricrorformedediscriminare
Interveniile propuse n cadrul POCU vor contribui la atingerea obiectivului AP i
celor ale Strategiei naionale pentru incluziune social i combaterea srciei,
3

Strategiei Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd
minoritii romilor pentru perioada 20122020 i Strategiei Naionale de Sntate,
prin:
Promovarea incluziunii active i reducerea clivajului de dezvoltare fa de
minoritatearomialtecomunitidezavantajatedinmediulurbanirural
Dezvoltarea unei culturi proactive, a participrii i responsabilitii i prin
combatereastereotipuriloriadiscriminrii
Dezvoltareaeconomieisocialeipromovareaantreprenoriatuluisocial
mbuntireaaccesuluilaserviciideasistenmedicalisociale,precumi
la servicii sociale de interes general, prin promovarea tranziiei ctre servicii
integratelanivelulcomunitii.
POCU va aciona n corelare cu celelalte programe operaionale, n special POR i
PNDR, n principal prin intervenii corelate la nivelul comunitilor vulnerabile,
pentrudezvoltareaintegratainfrastructuriiiimplementareatipurilordeasisten
necesare,inclusivprinLEADER/CLLD.Totodat,aciunilePOCUsuntcomplementare
celorderulateprinPOCompetitivitatenceeacepriveteutilizareaTIC,nspecialn
contextulAgendeiDigitaleialobiectivelorvizateprinesntate,easistenetc.
n ansamblu, rezultatele avute n vedere n ceea ce privete domeniul incluziunii
sociale i combaterii discriminrii se refer la reducerea substanial a prevalenei
srciei, n special n rndul copiilor, tinerilor a persoanelor de etnie rom i a altor
grupuri dezavantajate; o via mai bun pentru persoanele provenind din sistemul
instituionalizat,careseintegreazncomunitate,oportunitideangajaremaibune
pentrupersoaneledingrupurivulnerabile/afectatedesrcie.

Educaieicompetene
Interveniile propuse n cadrul POCU vor contribui la ndeplinirea obiectivului
AcorduluideParteneriatiaceloraleStrategieinaionaledereducereaabandonului
colar timpuriu, ale Strategiei naionale pentru nvmnt teriar i ale Strategiei
naionalepentrunvareapetotparcursulvieii,prin:
mbuntireacalitii,accesuluiiparticipriilangrijireieducaietimpurie
(ECEC), n special n zonele rurale i pentru categoriile de populaie
marginalizat
Consolidarea accesibilitii, calitii i rezultatelor nvrii n nvmntul
obligatoriu
Creterea atractivitii educaiei primare i secundare, inclusiv nvmnt
profesionalitehniciniial
Interveniimenitesadresezenevoiledeeducaiealegrupuriloraflatecurisc
de excluziune (copii provenii din medii dezavantajate economic i social,
romietc.)
mbuntirea calitii i eficienei nvmntului teriar, precum i a
accesuluiiaratelordeparticiparelastudiiledenivelteriar
Creterea relevanei i mbuntirea accesului la educaie i formare
profesional pe tot parcursul vieii (pentru aduli), n special n ceea ce
privetedobndireacompetenelordebazitransversale
4

mbuntirea relevanei sistemului de educaie i formare profesional n
raportcunevoilepiaeimuncii
POCU va aciona n corelare cu celelalte programe operaionale, n special POR i
PNDR,nprincipalavndnvedereinvestiiilendomeniulinfrastructuriideeducaie
iformareprofesional,nmediulurbanirural.

Interveniipropuse

n vederea atingerii obiectivelor propuse, n cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe


Prioritare,croralecorespund11prioritideinvestiii.

AxaPrioritar Prioritatedeinvestiii
AP1Iniiativalocuride
muncpentrutineri
8.2. Prioritatea de investiii (ii) integrarea durabil pe piaa forei de munc a
tinerilor,nspecialacelorcarenuauunlocdemunc,carenuurmeazstudiisau
cursurideformare,inclusivatinerilorcareseconfruntcurisculexcluziuniisociale
iatinerilordincomunitilemarginalizate,inclusivprinimplementareagaraniei
pentrutineri
AP2mbuntireasituaiei
tinerilordincategoria
NEETs(notineducation,
employmentortraining)
8.2. Prioritatea de investiii (ii) integrarea durabil pe piaa forei de munc a
tinerilor,nspecialacelorcarenuauunlocdemunc,carenuurmeazstudiisau
cursurideformare,inclusivatinerilorcareseconfruntcurisculexcluziuniisociale
iatinerilordincomunitilemarginalizate,inclusivprinimplementareagaraniei
pentrutineri
8.1.Prioritateadeinvestiii(i)acceslalocuridemuncpentrupersoaneleaflate
n cutarea unui loc de munc i pentru persoanele inactive, inclusiv pentru
omerii de lung durat i pentru persoanele cu anse mici de angajare, inclusiv
prininiiativelocaledeangajareisprijinpentrumobilitateaforeidemunc
8.3Prioritateadeinvestiii(iii)activitiindependente,antreprenoriatinfiinare
de ntreprinderi, inclusiv a unor microntreprinderi i a unor ntreprinderi mici i
mijlociiinovatoare
8.5. Prioritate de investiii (v) adaptarea la schimbare a lucrtorilor, a
ntreprinderiloriaantreprenorilor
8.7 Prioritatea de investiii (vii) modernizarea instituiilor pieei forelor de
munc, precum serviciile publice i private de ocupare a forei de munc i
mbuntind satisfacerea nevoilor pieei forelor de munc, prin msuri de
stimulareamobilitiitransnaionalealucrtoriloriprinprogramedemobilitate
iprintromaibuncooperarentreinstituiiiprileinteresaterelevante
AP3Locuridemunc
pentrutoi
10.3. Prioritatea de investiii (iii) creterea accesului egal la nvarea pe tot
parcursul vieii pentru toate grupele de vrst n cadre formale, nonformale i
informale, actualizarea cunotinelor, a competenelor i a aptitudinilor forei de
muncipromovareaunorparcursuridenvareflexibile,inclusivprinorientarea
profesionalivalidareacompetenelordobndite
9.2 Prioritatea de investiii (ii) Integrarea socioeconomic a comunitilor
marginalizate,cumarfiromii
9.5.Prioritatedeinvestiii(v)Promovareaantreprenoriatuluisocialiaintegrrii
profesionale n ntreprinderile sociale i promovarea economiei sociale i solidare
pentruafacilitaaccesullalocuridemunc
AP4Incluziuneasociali
combatereasrciei
9.4Prioritateadeinvestiii(iv)cretereaaccesuluilaserviciiaccesibile,durabilei
denaltcalitate,inclusivasistenmedicaliserviciisocialedeinteresgeneral
AP5Dezvoltarelocal
plasatsub
responsabilitatea
comunitii
9.6 Prioritatea de investiii (vi) Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii
5

10.1. Prioritatea de investiii (i) reducerea i prevenirea abandonului colar
timpuriu i promovarea accesului egal la nvmntul precolar, primar i
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de nvare formale, nonformale i
informalepentrureintegrareaneducaieiformare
10.2. Prioritatea de investiii (ii) mbuntirea calitii i a eficienei
nvmntului teriar i a celui echivalent i a accesului la acestea, n vederea
creterii participrii i a nivelului de educaie, n special pentru grupurile
defavorizate
10.3. Prioritatea de investiii (iii) creterea accesului egal la nvarea pe tot
parcursul vieii pentru toate grupele de vrst n cadre formale, nonformale i
informale, actualizarea cunotinelor, a competenelor i a aptitudinilor forei de
muncipromovareaunorparcursuridenvareflexibile,inclusivprinorientarea
profesionalivalidareacompetenelordobndite
AP6Educaiei
competene
10.4. Prioritate de investiii (iv) sporirea relevanei pe piaa forelor de munc a
educaiei i a sistemelor de formare, facilitarea tranziiei de la educaie la piaa
forelordemunciconsolidareaformriiiasistemelordeformareprofesional,
precum i a calitii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenelor,
adaptareaprogramelordenvmntiinstituireaidezvoltareaunorsistemede
nvare la locul de munc, inclusiv aunorsisteme de nvare dual iprograme
deucenicie;
AP7AsistenTehnic