Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT INDIVIDUAL NR. 35/29.08.

2014
Intre:
(1) S.C. CARPATOURS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in orasul
Busteni, str. Telecabinei, nr. 54A, jud. Prahoa, cod 1!55!!, tele"on: #4!.$44.%$!.!$&,
"a': #4!.$44.%$!.!$&, e(mail: re)erari*hotelsila.ro, +I, -.5%&!5&/, -+ 0$123$321114,
aand contul bancar -.$$ -4B- !!!! !3!! !!11 &11/ (lei) deschis la -ai5eisen
sucursala Busteni, repre)entata le6al prin dl. 7arius 89+9:9A;<, in calitate de =irector
7ar>etin6, denumita in continuare Prestator
si
($) DL.DNA ...., aand domiciul in ????????, str.
??????????nr. ????, sector 2 jud. ................................., cod postal ?????,
tele"on #4!.@@@@@@@@@@@@@@@@, "a' #4!.@@@@@@@@@@@@@@@@@, e(mail ????.............
??????, + ; P......................................................................., +I..................................,
denumit2a in continuare BeneAciar,
Artico !"ic. Partile, de comun acord, au conenit incheierea pre)entului contract
indiidual priind tari"ele si conditiile de ca)are la Botel 8ila Busteni, dupa cum urmea)a:
1. 8e speciAca tari"ele alabile pentru Botel 8ila Busteni, pentru perioada 28.12.2014 #
03.01.2015 a"erenta R$V$LIONULUI 2013 # 2014, dupa cum urmea)a:
VARIANTA I C 4 nopti la ale6ere in perioada $/.1$.$!14(!%.!1.$!15
T%ri& 'RON/()r*o%"%+
S$RVICII 3 St))
+a)are in camera double &/!
+ina bu"et suede) 11!
+ina "estia -eelion 4!!
+ina "estia !1.!1.$!14 $5!
TOTAL '(%c,)t/()r*o%"%+ 1.540
VARIANTA II C % nopti la ale6ere in perioada %!.1$.$!14 (!%.!1.$!15
T%ri& 'RON/()r*o%"%+
S$RVICII 3 St))
+a)are in camera double 33!
8ericii masa (Asa cont) 11!
+ina "estia -eelion 4!!
+ina "estia !1.!1.$!14 $5!
TOTAL '(%c,)t/()r*o%"%+ 1.420
Pentru cina din %!.1$.$!14, masa de -eelion si pentru cina "estia din !1.!1.$!15
Prestatorul asi6ura pentru copii, in spatii special amenajate, sericii la urmatoarele
tari"e:
1.+ina bu"et
%!.1$.$!14
45
-.;2persoana
$. 7asa -eelion &5
-.;2persoana
%. +ina "estia
!1.!1.$!15
5!
-.;2persoana
In serile de %!.1$, %1.1$.$!14 si !1.!1.$!15 om asi6ura in a"ara pro6ramului
o"erit de orchestra hotelului (8ila Band) si momente artistice inedite, in care
prota6onisti or A artisti2interpreti de top ai scenelor din -omania.
Prestatorul nu poate asi6ura in -estaurantul 8ila Busteni locuri suplimentare la
masa, pentru copii, in serile de %!.1$.$!14, %1.1$.$!14 si !1.!1.$!15, de aceea a
ru6am sa optati pentru solutia propusa mai susD
1
%. 8e modiAca tari"ele alabile pentru Botel 8ila Busteni, pentru perioada 22.12 # 28.12
2014 cu oca)ia S-INT$LOR SAR.ATORI D$ CRACIUN 2014, dupa cum urmea)a:
( 4 nopti la ale6ere in perioada $$.1$.$!14($/.1$.$!14:
T%ri& 'RON/()r*o%"%+
S$RVICII 3 St))
Pachet in camera dubla 5/!
TOTAL '(%c,)t/()r*o%"%+ 580

IN PAC/$T SUNT INCLUS$ 0
%.1 Patru nopti de ca)are cu mic dejun C bu"et:
%4! lei2pers. (4 nopti) la % stele D
%.$ Ajunul +raciunului C Impodobirea Bradului si 7os +raciun pentru copiii cu arsta
pana la 1$ ani C $4.1$.$!14 Cora 1&.%! . Pomana porcului Cincepe la ora 11.!! pe
Terasa 8ila cu tuica Aarta, sorici (porcul este adus intre6 si proaspat pre6atit pentru a
A deposedat de pretiosul ambalaj de sorici) si 6ustare rece, dupa care in restaurant se
sereste indiidual Epomana porculuiF, salata de ar)a murata, placinte cu bran)a
sarata si inul casei. Pretul acestui sericiu este de /! lei2persD Pentru copii pretul
acestui meniu este de 45 lei2pers.
%.% 7asa "estia (meniu traditional) se or6ani)ea)a incepand cu ora 11:!!, in data de
$5.1$.$!14 (nu a lipsi 6ustarea traditionala cu toba, caltabosi, lebar, jumari, slanina,
sarmale cu mamali6uta, a"umatura si carnaciori proaspeti, co)onac, inul casei, isinata):
11! lei2persD Pentru copii pretul acestui sericii este de 35 lei2pers.
%.4 8ericii masa in aloare de 5! lei2pers (Asa cont)D
%.5 Pentru slujba de +-A+I<; se poate mer6e la manastirea G+araimanH (5!! metri de
la hotelul 8ila) sau Biserica =omneasca din centrul orasului ($ Im de la hotelul 8ila).
%.3 8eara de Ajun si 8eara de +raciun or aea in a"ara pro6ramului o"erit de
orchestra hotelului (8I:JA BA;=), si initati surpri)a.
Toate tari"ele pentru Botel 8ila Busteni sunt e'primate in lei2noapte2pers. si
includ micul dejun de tip bu"et, cu e'ceptia )ilei de !1.!1.$!15D
Pentru 1 copil in arsta de pana la 1! ani, ca)at in camera cu adulti si "ara pat
suplimentar, Prestatorul acorda 6ratuitate la ca)are. Pentru copii in arsta de pana
la 5 ani nu se achita mic dejun, copii intre 5 ani si 1! ani achita mic dejun de 15
lei2)i2pers. Pentru copiii cu arste peste 1! ani se a achita separat c2al mic dejun
in aloare de $5 lei2pers2)i.
Patul suplimentar este /! lei2)i, "ara mic dejun pentru perioada -eelionului.
Patul suplimentar este %! lei2)i, "ara mic dejun pentru perioada +raciunului.
Toate tari"ele sunt nete (nu includ comisionul a6entiei).
Tari"ele nu includ ta'ele locale (Ta'a 8alamont(% -.;2persoana si Ta'a 8tatiune
( 1K din c2al. primei nopti de ca)are), acestea se or achita la receptia hotelului la
momentul ca)arii.
Tari"ele sunt e'clusi alabile pentru tipul de camera speciAcat in ane'e,
e'clu)and alte tipuri de camera.
Parcarea este contra cost si este in aloare de 1! -.;2masina 2)i.
Prestatorul nu acorda acces in spatiile de ca)are sau de masa animalelor de
companie.
Pentru perioada -eelionului re)erarea locurilor se poate "ace prin achitarea
unui aans de minim 5!K din c2al. pachetului solicitat. Plata inte6rala a
pachetului se a "ace pana cel tar)iu la data de !1.1$.$!14.
Anularea partiala sau totala pentru sericiile a"erente perioadei de -eelion,
comandate de catre BeneAciar atra6e obli6atia acestuia de a plati penali)ari, in
"unctie de interalul de timp in care se "ace anularea. In acest ca), BeneAciarul a
plati Prestatorului urmatoarele penali)ari:
$
( pana in data de !1.1$.$!14 C 1!K din c2al pachetului inte6ralD
( in perioada !1(15.1$.$!14 C 4!K din c2al pachetului inte6ralD
( dupa data de 13.1$.$!14 C 1!K din c2al pachetului inte6ral.
Pre)entul contract a "ost incheiat in $ e'emplare, cate unul pentru Aecare parte.
PR$STATOR .$N$-ICIAR
S.C. CARPATOURS S.R.L.
%