Sunteți pe pagina 1din 1

Cele 51 de staii de metru vor purta numele urmtoarelor personaliti sportive:

1. 1 Decembrie 1918 - Olga Homeghi;


2. 1 Mai - Maria Olaru;
3. Anghel Saligny - Gheorghe Berceanu;
4. Aprtorii Patriei - Ioana Olteanu;
5. Aurel Vlaicu - Simona Amnar;
6. Aviatorilor - Liliana Gafencu;
7. Basarab 1 - Andreea Rducan;
8. Basarab 2 - Alina Dumitru;
9. Berceni - Maricica Puic;
10. Constantin Brncoveanu - Marioara Popescu;
11. Costin Georgian - Vasile Dba;
12. Crngai - Ecaterina Szabo;
13. Dimitrie Leonida - Viorel Talapan;
14. Dristor 1 - Sandra Izbaa;
15. Dristor 2 - Gabriela Szabo;
16. Eroii Revoluiei - Constana Burcic;
17. Eroilor - Elena Georgescu;
18. Gara de Nord 1 - Ctlina Ponor;
19. Gara de Nord 2 - Neculai aga;
20. Gorjului - Leon Rotman;
21. Grivia - Serghei Covaliov;
22. Grozveti - Ecaterina Oancia;
23. Izvor - Nicu Vlad;
24. Jiului - Corneliu Ion;
25. Lujerului - Lavinia Miloovici;
26. Mihai Bravu - Mihaela Pene;
27. Nicolae Grigorescu 1 - Dimitrie Popescu;
28. Nicolae Grigorescu 2 - Cristina Grigora;
29. Nicolae Teclu - Lia Manoliu;
30. Obor - Georgeta Andrunache;
31. Pcii - Veronica Cochelea;
32. Pantelimon - Rodica Florea erban;
33. Parc Bazilescu - Daniela Sofronie;
34. Petrache Poenaru - Paula Ivan;
35. Piaa Iancului - Iolanda Bala;
36. Piaa Muncii - Diana Mocanu;
37. Piaa Roman - Viorica Susanu;
38. Piaa Sudului - Elisabeta Lip;
39. Piaa Unirii 1 - Ivan Patzaichin
40. Piaa Unirii 2 - Nadia Comneci;
41. Piaa Victoriei 1 - Marius Urzic;
42. Piaa Victoriei 2 - Angela Alupei;
43. Pipera - Daniela Siliva;
44. Politehnica - Monica Rou;
45. Preciziei - Doina Melinte;
46. Republica - Laura Badea;
47. tefan cel Mare - Simona Puca;
48. Timpuri Noi - Rodica Arba;
49. Tineretului - tefan Rusu;
50. Titan - Toma Simionov;
51. Universitate - Doina Ignat.