Sunteți pe pagina 1din 6

Fasciile gitului:

1.Fascia superficial
-e rspndit la tot gtul anterior, se desparte n dou plci, ntrecare se afl m.
platisma, n regiunea toracelui trece n fascia superficial toracic.

2. Fascia colii propria
mai groas dect prima. Ea n sectorul anterior al gtuluicuprinde n hu m. SCM
i distal m. trapezoideum. Din pri ea d apofize n parcurs frontal,desparte gtul
n sectoare anterioare i cele posterioare. Ea este prelungirea fasciei parotideomas
seteric. n jos ea se nser la marginea anterioar a sternului iclaviculei. Distal se
nser la marginile distale a omoplailor. Superior ea nvelete cuprinde n hu
glanda salivar submandibular.

3. Fascia colii medie
se ncepe de la suprafaa intern a marginii inferioare a mandibulei, se nser la os
hioid, i n jos se termin la marginea intern a sternului i claviculei. Mai sus de
osul hioid, fascia e de o provinen conjunctiv, mai jos miogen. n calea sa
cuprinde n hu m. sternothyreoideus, thyreohyoideus, omohyoideus.

4.Fascia endocervical
e racordata intre muschii omohioizi de ambele partisub forma de vela( vela Rise).
Formeaz hu pentru fasciculul vasoneural cervical de la craniu pn la mediastinul
anterior.

5.Fascia prevertebral
se ncepe de la tuberculum faringeum os occipitalis, ica o plac groas frontal
se scurge n jos i trece n mediastinul posterior, undepermanent se subie i se
pierde la nivelul vertebrei toracice. n parcurs fascia d ap
ofizem. scalenii.

Fasciile fetei:

Fascia temporala se prezinta ca o lamela fibroasa ce acopera m. temporal.Incepe
depe linia temporala si de pe galea aponeurotica. Superior de arcul zigomatic se
separa in2 foite: superficiala, care se fixeaza pe fata laterala a arcului zigomatic si
profunda, pefata mediala.

Fascia maseterica acopera muschiul omonim. Superior se insera pe fata laterala
aosului zigomatic si a arcului zigomatic, anterior trece in fascia buco-faringiana,
iarposterior concreste cu capsula glandei parotide.

Fascia buco-faringiana acopera m. buccinator si continua in peretele lateral
alfaringelui. Portiunea mai compacta a acestei fascii, care e racordata intre
cirligulpterigoid al osului sfenoid si mandibula, formeaza sutura pterigo-
mandibulara;

Caile de difuzare a infectiei:

1)Calea transosoasa
este intilnita mai ales in cazul infectiilor care au ca etiologieafectiunile
parodontiului apical. Initial procesul infectios este localizat la nivelul
dintelui(stadiul endodentar), apoi la nivelul periodontiului apical (stadiul
periodontal); in fazaurmatoare, infectia traverseaza osul maxilar (stadiul endoosos)
si ajunge apoi subperiost (faza subperiostala). Dupa ce periostul a fost erodat,
colectia purulenta ajungesub mucoasa (stadiul submucos), ulterior putind sa
fistuleze in mod spontan.
2)Calea submucoasa
aceasta modalitate de difuziune a procesului infectios o intilnimin cazul
fracturilor maxilare si mandibulare, ca si in cazul accidentelor de eruptie.Infectia
se dezvolta intre mucoasa si os, sau sub capusonul mucos. Procesul
supurativ,localizat superficial poate sa fistuleze in mod spontan.

3)Calea limfatica si hematogena
se intilneste atunci cind infectia difuzeaza prin vaselelimfatice, localizindu-se in
limfonodulii perimaxilari, sau prin vene, realizindinsamintarea flebo-flegmonoasa.

4)Calea directa
este intilnita atunci cind procesul infectios are drept factor etiologicpunctiile
septice, corpi straini.

Clasificarea spatiilor interfasciale si
intermusculare ale fetei:
1) Spatiile regiunii infraorbitale:
- spatiul infraorbital
- spatiul fosei canine


2) Spatiul regiunii bucale


3) Spatiul regiunii parotido-maseterice:
- spatiul submaseteric


4)Spatiile regiunii temporale:
- spatiul interaponeurotic
- spatiul subaponeurotic
- spatiul profund al regiunii temporal


5)Spatiile regiunii profunde a fetei:
- spatiul temporopterigoidian
- spatiul interpterigoidian


6)Spatiile planseului bucal:
- spatiul intermuscular intern
- spatiile intermusculare externe
- spatiile submandibulare
- spatiul intermuscular impar inferior

Spatiile regiunii infraorbitale:

Spatiul infraorbital superficial
intre m. orbicular si patratul buzei superioare. Prin eltrec ramuri ale arterei si
venei faciale, precum si r. zigomatica a n. facial.

Spatiul fosei canine
din anterior e limitat de muschii buzei superioare, iar din inferiorde m. levator
angulis oris. Contine pachetul vasculo-nervos infraorbital. Comunica cu
sp.infraorbital superficial si cu sp. regiunii bucale.

Spatiul regiunii bucale:
Se afla intre m. rizorius si m. platisma din exterior, si m. buccinator din interior.
Dinposterior e limitat de marginea anterioara a m. maseter, iar din anterior de o
linieimaginara care desparte spatiul infraorbital de bucal.
Contine artera si vena faciala, corpul grasos al obrazului si ganglioni limfatici.

Spatiul regiunii parotido-maseterice:
Spatiul submaseteric
intre partea laterala a ramului ascendent al mandibulei si m.maseter. Contine n.
maseter, artera si vena maseterica.
Spatiul se inflameaza de la procesele patologice din regiunea molarilor 3 inferiori.

Spatiile regiunii temporale:

1) Spatiul interaponeurotic
intre lamela superficiala si profunda a fasciei temporale.Contine artera si vena
temporala medie, precum si ramura zigomatico-temporala a n.zigomatic.

2)Spatiul subaponeurotic
ntre fascia temporala si m. temporal. Comunica cu spatiulsubmaseteric

3)Spatiul profund al regiunii temporale
-intre m. temporal si periostul osului temporal

Spatiile planseului bucal:

1)Spatiul intermuscular intern
intre cei 2 muschi genioglosi

2)Spatiile intermusculare externe
intre m. genioglos si hioglos

3)Spatiile submandibulare
-sub m. milohioid

4)Spatiul intermuscular impar inferior
intre m. milohioid si venterul anterior al m.digastric

Spatiul parafaringian:

Spatiul parafaringian e limitat din exterior de fascia interpterigoidiana si m.
pterigoidianmedial, iar din interior de muschii palatului moale si constrictorul
superior al faringelui.

Contine artera carotida interna, artera palatina ascendenta, vena jugulara
interna, n.glosofaringian, n. hipoglos, ganglionul simpatic cervical superior.

Infectarea regiunii se produce de la flegmoanele din regiunile subtemporala, loja
glandeiparotide, sublinguale si submandibulare.

Spatiul retrofaringian:
Se localizeaza intre faringe si muschii lungi ai capului, acoperiti de fascia
prevertebrala.
Spatiul se intinde de la baza craniului pina la vertebra VI cervicala, unde trece
in spatiulretrovisceral al gitului.
Procesul infectios din acest spatiu de regula este limitat. In rezultatul
limfadenitei, seproduce abcesul

Spatiile de tesut celular ale gitului:
1) Sacul par al glandei submandibulare
2) Sacul fascial par
3) Spatiul interaponeurotic suprasternal
4) Sacul orb
5) Spatiul previsceral
6) Spatiul retrovisceral
7) Teaca para a pachetului vasculo-nervos
8) Spatiul celular al triunghiului lateral al gitului
9) Spatiul prevertebralSacul par al glandei submandibulare:
Se afla intre fascia proprie a gitului si periostul mandibulei.
Contine glanda submandibulara, ganglioni limfatici, tesut celular lax, artera si
venafaciala.

Sacul fascial par:
Este format de foitele fasciei proprii pentru muschiul sternocleidomastoidian.
Comunica cu regiunile adiacente numai prin orificii, formate de vase.

Spatiul interaponeurotic suprasternal:
Este situat deasupra incizurii jugulare a sternului, intre fascia proprie a gitului
si fasciaomoclaviculara.
Contine tesut celular lax, ganglioni limfatici si arcul venos jugular

Sacul orb
E situat in partea posterioara a muschiului sternocleidomastoidian.


Limitele lui sint:
- anterior: peretele posterior al tecii m. SCM
- posterior: fascia omoclaviculara
- inferior: periostul marginii posterosuperioare a claviculei

Comunica cu spatiul interaponeurotic suprasternal.

Spatiul previsceral:
E amplasat intre foitele fasciei endocervicale.
Contine ganglioni limfatici, venele tiroidiene, plexul venos tiroidian impar, artera
tiroida.
E limitat de tesutul celular mediastinal numai prin septul fascial format
la nivelulmanubriului sternal, la trecerea foitei parietale a fasciei endocervicale in
viscerala.

Spatiul retrovisceral:
Se afla intre fasciile endocervicala si prevertebrala a gitului, posterior de esofag
sifaringe.
Contine artera carotida interna, vena jugulara, nervii vag, hipoglos, accesoriu
siglosofaringian.
Comunica cu tesutul celular al mediastinului posterior.

Teaca para a pachetului vasculo-nervos:
E situata pe traiectul fasciculului vasculo-nervos principal al gitului ( a. carotida
comuna,v. jugulara interna, n. vag).
Acest spatiu e limitat de foita parietala a fasciei endocervicale.
In partea inferioara comunica cu tesutul celular al mediastinului.

Spatiul celular al triunghiului lateral al gitului:
Se afla intre foitele fasciei proprii si prevertebrale ale gitului.
E limitat din afara de teaca pachetului vasculo-nervos principal al gitului si m.
trapez.
Pe traiectul vaselor, acest spatiu comunica cu spatiile celulare ale
regiunilor limitrofe.

Spatiul prevertebral:
Se gaseste intre fascia prevertebrala si vertebrele cervicale pina la T III.
Contine trunchiul simpatic cervical, muschii lungi ai capului si gitului, muschii
dreptianterior si laterali ai capului.