Sunteți pe pagina 1din 2

2

ORGANIGRAMA ORGANIZAIEI
Specialiti n confort
Structura organizatoric a firmei reprezint ansamblul persoanelor i subdiviziunilor
organizatorice astfel constituite nct s asigure premisele organizatorice n vederea stabilirii
i realizrii obiectivelor previzionate.
Compartimentele structurii organizatorice sunt ordonate ntr-o organigram de tip
piramidal, care include n partea superioar organele de conducere i posturile de conducere
de nivel superior sub care sunt redate succesiv celelalte subdimensiuni organizatorice
corespunztor poziiei i dependenei lor ierarice.
Structura organizatoric a societii este reprezentat grafic sub forma organigramei
prezentat n !igura "#
2
ORGANIGRAMA ORGANIZAIEI
Specialiti n confort
Se aprob,
$%&%'() '(&()%*
$.*.
$%&%'()
'(&()%*
+,)(C-.)
-(/&,C
+,)(C-.)
C.$()C,%*
+,)(C-.)
(C.&.$,C
(
C
/
,
0
(

$
.
&
-
%
1
2
,
)
.
3

4
5
&
6
7
)
,
+
(
0
.
6
,
-
S
(
)
4
,
C
,
3
*

!
,
&
%
&
C
,
%
)
-
C
.
&
-
%
2
,
*

S
(
)
4
,
C
,
3

)
(
S
3
)
S
(

3
$
%
&
(
%.'.%.
S
(
)
4
,
C
,
3
*

%
+
$
,
&
,
S
-
)
%
-
,
4
-
S
(
C
)
(
-
%
)
,
%
-