Sunteți pe pagina 1din 5

CONFERINA NAIONAL DE INSTRUMENTAIE VIRTUAL CNIV 2004 171

Msurarea momentelor de torsiune la


prelucrarea prin strunjire
Liviu Arsenoiu, Petre Cercel
~MonenluI de loisiune (cupIuI) iepiezinla un paianeliu funcionaI inpoilanl penliu difeiile naini i ne-
canisne ca: noloaie eIecliice sau cu aideie inleina, ponpe, ieducloaie, liansnisii de foia, naini pieIucialoaie, vehicuIe
elc. Deleininaiea cupIuIui peinile slaliIiiea caiacleiisliciIoi funcionaIe aIe agiegaleIoi sau paianeliiIoi unoi piocese
indusliiaIe de pieIuciaie. Cunoscnd i luiaia coiespunzaloaie, se poale slaliIi puleiea delilala sau alsoilila, n vedeiea
asiguiaiii unei funcionaii cu iandanenl naxin a inslaIaiiIoi. In Iuciaie, se piezinla liaducloaieIe specifice de nasuiaie,
un insliunenl viiluaI penliu nasuiaiea nonenleIoi i conponenleIe unui sislen de achiziie a daleIoi piivind nonen-
leIe de loisiune.
Cuvinte cheie: achiziie date, LabVIEW, traductoare pentru moment torsiune, turaie, putere mecanic
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
1 INTRODUCERE
onenluI de loisiune consliluie un inpoilanl pa-
ianeliu necanic, nu nunai n ingineiia necanica.
Masuiaiea piecisa a nonenluIui de loisiune, n spe-
ciaI asocial conponenleIoi n iolaie, consliluie o ceiina
consideialiIa penliu uliIizaloi. Aceasla, cu all nai nuIl cu
cl lendina n pioiecle esle de cieleie a vilezei de iolaie i
a pieciziei sisleneIoi.
MonenluI de loisiune (cupIuI) iepiezinla un paianeliu
funcionaI inpoilanl penliu difeiile naini i necanisne
ca: noloaie eIecliice sau cu aideie inleina, ponpe, ieduc-
loaie, liansnisii de foia, naini pieIucialoaie, vehicuIe elc.
Deleininaiea cupIuIui peinile slaliIiiea caiacleiisliciIoi
funcionaIe aIe agiegaleIoi sau paianeliiIoi unoi piocese
indusliiaIe de pieIuciaie. Cunoscnd i luiaia coiespunza-
loaie, se poale slaliIi puleiea delilala sau alsoilila, n ve-
deiea asiguiaiii unei funcionaii cu iandanenl naxin a
inslaIaiiIoi.
Iaa de apaialeIe lazale pe nelodeIe de nasuiaie cIasice
(necanice, oplice, eIecionecanice), sisleneIe de achiziie a
daleIoi piezinla o seiie de avanlaje: sensiliIilale iidicala,
posiliIilalea nasuiaiii ieginuiiIoi lianziloiii cu vaiiaie
iapida, posiliIilalea niegisliaiii sau a liansnileiii Ia dis-
lana a iezuIlaluIui nasuialoiii.
Diveisilalea soIuiiIoi adoplale penliu nasuiaie esle de-
leininala n piincipaI de lipuI liaducloiuIui uliIizal, caie
slaliIele sliucluia nlieguIui sislen.
UneIe liaducloaie peinil deleininaiea nu nunai a cu-
pIuIui M ci i a vilezei unghiuIaie o, i deci a puleiii lians-
nise I:
I = M o |Nn/sj
n acesl caz, sislenuI iepiezenlnd de fapl o inslaIaie
conpIexa de nasuiaie a cupIuIui i a puleiii necanice.
TiaducloaieIe de cupIu se lazeaza pe defoinaia eIaslica
a unui eIenenl, caiuia i se apIica cupIuI de nasuial. Acesl
eIenenl poale fi chiai ailoieIe piin caie se liansnile cu-
pIuI, deoaiece n nuIle cazuii axeIe supuse nasuiaiii piez-
inla o iigidilale Ia loisiune iidicala, penliu a oline o sensi-
liIilale naiila, esle avanlajoasa inleicaIaiea n sislenuI ne-
canic de liansnileie a cupIuIui a unei piese speciaI con-
sliuila n acesl scop i caie iepiezinla de olicei un ciIindiu
de o anunila Iungine.
ApIicaiea nonenluIui de loisiune pioduce n eIenenluI
eIaslic o slaie de lensiuni i defoinaii, piecun i o depIa-
saie unghiuIaia ieIaliva a difeiileIoi seciuni. AnleIe efecle
sunl piopoiionaIe cu vaIoaiea cupIuIui apIical, daca se
asiguia o conpoilaie Iiniaia a naleiiaIuIui eIenenluIui
eIaslic. De ienaical ca efecleIe eIaslice apai all n cazuI
apIicaiii slalice a cupIuIui cl i n pieseIe caie se gasesc n
iolaie.
La un ailoie de dianeliu D supus unui cupIu M, lensi-
uniIe langeniaIe t sunl naxine pe o diiecie ce face un
unghi de 45O cu diiecia axiaIa, i anune

max
=

16
3
M
D
(1)
iai unghiuI de iasuciie nlie doua seciuni siluale Ia o
dislana I pe diiecie axiaIa esle
O =
32
4
M l
G D


(2)
n caie C esle noduIuI de eIaslicilale liansveisaIa.
Masuiaiea cupIuIui cu ajuloiuI liaducloaieIoi cu eIe-
nenl eIaslic se ieduce aslfeI Ia nasuiaiea defoinaiiIoi sau
Ia nasuiaiea unghiuIui de iasuciie.
2 TRADUCTORUL PENTRU MASURAREA MOMENTULUI
DE TORSIUNE
TiaducloiuI aIes penliu nasuiaiea nonenluIui de loisiune
esle de lipuI HM T4A/2OONn, cu uinaloaieIe dale
lehnice:
Caiacleiislici piincipaIe:
- Masuiaie nonenl in oiice diieclie
- T4WA: nasuiaie unghi de iolalie in oiice sens
- Monenl noninaI 2OONn
- Monlaie sinpIa cu ajuloiuI conexiuniIoi paliale
- Conpacl si usoi de nanevial

M
172 CONFERINA NAIONAL DE INSTRUMENTAIE VIRTUAL CNIV 2004

Specificaii lehnice:
CIasa de piecizie |j O.1
Monenl noninaI 2OONn
Tuiaie noninaIa |ipnj 4OOO
Tiansfei nonenl ailoie palial cu DIN 3121
Sislen de nasuiaie naici lensoneliice
Tiansfei sennaI ineIe aIunecaloaie
SennaI de ieiie 2nV/V
Supiasaicina adnisa |j 125 / 15O
Laine landa de viliaie |j 7O
Cana noninaIa de lenpeialuia |Cj +1O...+6O
Coneclaie piin calIu
Accesoiii nufa de coneclaie nonlala pe calIu

Ienliu a pulea nasuia nonenluI de loisiune, liaduclo-
iuI lieluie sa fie incIus nlie doi ailoii, cu sislene de
piindeie adecvale.
3 TRADUCTORUL PENTRU MSURAREA TURAIEI
TiaducloiuI de luiaie a fosl aslfeI pioieclal ncl un
nunaialoi de inpuIsuii, cupIal Ia o pIaca de achiziie dale,
sa poala liinile unui insliunenl viiluaI inpuIsuii ce
iepiezinla chiai luiaia ailoieIui supus nonenluIui de
loisiune (n iolaii/nin.)
Tiansnisia luiaiei de Ia ailoieIe supus loisiunii Ia
liaducloiuI de luiaie se face piin inleinediuI unei cuieIe
de liansnisie.
TiaducloiuI piezinla 4 fiie: doua penliu aIinenlaiea
nonlajuIui eIeclionic i doua penliu ieiiea inpuIsuiiIoi
TTL ce neig Ia pIaca de achiziie a daleIoi.
4 INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU MSURAREA
MOMENTELOR DE TORSIUNE
Ienliu nasuiaiea piopiiu-zisa, an piopus o schena de
insliunenl viiluaI caie sa poala pieIua sennaIeIe liansnise
de sislen piivind nonenleIe de loisiune i luiaia, caie
nnuIile voi pioduce puleiea necanica consunala.
IanouI fionlaI aI insliunenluIui viiluaI esle piezenlal n
anexa 1. Din nolive de spaiu an piezenlal nunai pailea
de insliunenl viiluaI ce nasoaia nonenleIe de loisiune.
Se olseiva, pe panouI fionlaI, exislena conlioaIeIoi de
configuiaie a paianeliiIoi de canaI i a paianeliiIoi punii
de liaducloaie, piecun i a unui niegislialoi (configuiaia
ninina). In vaiianla de nasuiaie, apai si conlioaIe penliu
inlioduceiea de calie opeialoi a nunaiuIui ce iepiezinla
pIaca de achiziie a daleIoi, a canaIeIoi de unde se poale
face nasuiaiea, nunaiuI de scanuii de achiziional i iala
de scanaie. IniegislialoiuI va vizuaIiza naiinea nasuiala
a nonenluIui de loisiune, luiaia ailoieIui supus defoi-
naiii i piodusuI ceIoi doua naiini, ce iepiezinla puleiea
necanica liansnisa.
Dupa puneiea oliecleIoi fizice pe panouI fionlaI (de
fapl, ieaIizaiea inleifeei dinlie uliIizaloi i conpulei)
uineaza ieaIizaiea diagianei lIoc a insliunenluIui cu
ajuloiuI noduiiIoi execulaliIe: sulVI-uii, sliucluii cicIice,
funcii i aIleIe.

O piopuneie de diagiana lIoc esle piezenlala n anexa
2, unde, din aceeai Iipsa de spaiu a fosl piezenlala nunai
diagiana lIoc penliu nasuiaiea nonenleIoi de loisiune.
5 CONFIGURAREA SISTEMULUI DAQ

O configuiaie a sislenuIui DAQ aIes esle piezenlala n
figuia 3.
TiaducloiuI penliu nasuiaiea nonenluIui de loisiune
funcioneaza pe piincipiuI punii Whealslone cu paliu
naici lensoneliice. Din acesl noliv, lieluie uliIizal un
condiionaloi de sennaI, ce poale geneia lensiunea de
aIinenlaie a punii i poale capla sennaIuI dal de aceasla.
Acesl condiionaloi de sennaI se nunele SCXI 1121 (din
gana de pioduse aIe Iui NalionaI Insliunenls) i esle
conpIelal cu un accesoiiu SCXI 1321, caie aie ioIuI de a
ajusla niveIuI de iefeiina aI punii Whealslone Ia zeio.
Acesle conponenle sunl inlioduce nli-un asiu SCXI 1OOO
ce conine suisa de aIinenlaie penliu ceIe doua
conponenle i nagisliaIa de liansnileie a daleIoi nai
depaile n caIcuIaloi. In caIcuIaloi esle nonlala o pIaca
nuIlifuncionaIa de achiziie a daleIoi (de olicei un ICI-
MIO). Aceasla pIaca aie ioIuI piincipaI de a liansfoina
sennaIuI eIecliic piinil de Ia condiionaloaie n sennaI
nuneiic (piin inleinediuI unui conveiloi anaIogic-digilaI).
Acesl sennaI esle pieIual de soflvaie-uI de apIicaie (n
cazuI nosliu, IinlajuI de piogianaie giafica LalVILW)
caie, piin inleinediuI insliunenleIoi viiluaIe cieale penliu
fiecaie apIicaie, poale piezenla iezuIlaluI nasuiaiiIoi piin
inleinediuI iegislialoaieIoi viiluaIe sau piin aIle nijIoace
specifice nediuIui viiluaI.Fig. 1. Traductorul de msurat momente de torsiune tip HBM T4A

Fig. 1. Traductorul de msurat momente de torsiune tip HBM T4A

Fig. 2. Traductorul de turaie.
L. ARSENOIU, P. CERCEL: MSURAREA MOMENTELOR DE TORSIUNE LA PRELUCRAREA PRIN STRUNJIRE 173

Iiecizaie: In afara traductoarelor, toate componentele
sistemului de achiziie a datelor sunt produse ale firmei americane
National Instruments.

BIBLIOGRAFIE
|1j Aisenoiu L., Savu T, Szudei A., 8azc|c prcgran4rii in |aoV||l, Ld. Iiin-
lech, ucuieli, 1999.
|2j Aisenoiu L., Cavan M., Tuideanu L., Cap|cr pcn|ru n4surarca fcrfc|cr i
ncncn|c|cr dc acnicrc, A VIII-a Confeiina InleinaionaIa de Tensoneliie,
nceicaii de naleiiaIe i Tehnonav 2OOO, ucuieli - Conslana, 1-3 iunie
2OOO
|3j Conslanlinescu I. N., Slefanescu D. M., Sandu M. AI., M4surarca n4rini|cr
nccanicc cu aju|cru| |cnscnc|rici, Ldiluia Tehnica, 1989,
|4j H..M. CnlH, Tnc Prcpcr Usc cf Tcrquc Transduccrs, Dainsladl, Ceinany,
199O,*
|5j H..M., Hcu |c sc|tc ncasurcncn| prco|cns, AppIicalion Cuide, Dainsladl,
Ceinany,
|6j H..M., Snun| ca|iora|icn cf s|rain gagc ncasuring pcin|s fcr au|cna|ic |cng-
|crn ncasurcncn|s, Repoils in AppIied Measuienenl - RAM VoI. 6 (199O),
No. 2,*
|7j H..M., Mcasuring fric|icn-induccd |crquc in s|ccring gcar, HM-aklueII,
ApiiI 88 edilion,
|8j Measuienenl Cioup Vishay, CalaIog 5OO (Prccisicn S|rain Gagcs), Cei-
nany, 1993,
|9j NalionaI Insliunenls Coipoialion, CalaIog, 2OO4
|1Oj NalionaI Insliunenls, |aoV||l 8asics Ccursc Manua|, 1994
|11j NalionaI Insliunenls, |aoV||l Adtanccd Ccursc Manua|, 1995
|12j NalionaI Insliunenls, DAQ Ccursc Manua|, 1995
|13j NalionaI Insliunenls, NI Measuienenl and ConlioI Designei 2OO4 Inlei-
aclive Configuialion Advisoi foi IC-ased Dala Acquisilion, CD, 2OO4
|14j Raal, W., and H. inz, Tcrquc and rc|arq spccd ncasurcncn| cn a cnain |cs|
ocncn, Measuienenl lechnoIogy luIIelin 2O (1984) ook 2, pages 35-4O,
|15j W O2 vvv.gIolaIspec.con
|16j W O3 vvv.hln.con
|17j W O4 vvv.ni.con

Liviu Arsenoiu este inginer specialist, doctorand n cadrul Universitii
POLITEHNICA din Bucureti, Centrul de Tehnologii Avansate.
Petre Cercel este student n cadrul Universitii POLITEHNICA din
Bucureti, facultatea IMST, avnd statut de colaborator n cadrul
CTANM.

Iig. 3. ConponenleIe sislenuIui de achiziie nonenle
de loisiune

174 CONFERINA NAIONAL DE INSTRUMENTAIE VIRTUAL CNIV 2004

Anexa 1L. ARSENOIU, P. CERCEL: MSURAREA MOMENTELOR DE TORSIUNE LA PRELUCRAREA PRIN STRUNJIRE 175

Anexa 2

S-ar putea să vă placă și