Sunteți pe pagina 1din 146

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 177 (XXI) Nr. 255 bis Joi, 16 aprilie 2009
S U M A R
Pagina
Anexa la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 5/2009 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea i exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale ...................................... 3145
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI
O R D I N
privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale*)
Avnd n vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare al Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 410/2007,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009
Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
Bucureti, 5 februarie 2009.
Nr. 5.
*) Ordinul nr. 5/2009 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2009 i este reprodus i n acest numr bis.
Art. 1. Se aprob Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 2. Normele prevzute la art. 1 au fost aprobate cu
respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului
European i a Consiliului privind procedura pentru schimb de
informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE)
nr. L 204 din 21 iulie 1998.
Art. 3. Operatorii sistemelor de distribuie i operatorii
economici autorizai pentru lucrri de proiectare, executare i
exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale vor duce
la ndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele
de resort din cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei vor urmri respectarea prevederilor acestuia.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
1
AnexaNORME TEHNICE PENTRU
PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
NTPEE - 2008

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 3

2

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE

1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea i exploatarea n
condiii de siguran a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea
egal sau mai mic de 610
5
Pa (6 bar), aflate n aval de staiile de reglare msurare -
predare ale operatorului Sistemului Naional de Transport (SNT).
(2) Calitatea gazelor naturale combustibile respect prevederile reglementrilor
tehnice n vigoare.
1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice l constituie sistemele de alimentare
cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuie i instalaiile de
utilizare, destinate s asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din cldiri
civile, industriale i din alte amenajri din intravilan i extravilan.
1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplic la:
a) proiectarea i /sau executarea lucrrilor din sistemele de alimentare cu
gaze naturale, proiectate sau executate dup intrarea n vigoare a
prezentelor norme tehnice;
b) modernizarea, reabilitarea, modificarea i reparaiile capitale ale
sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente;
c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale n funciune;
d) construciile i instalaiile care afecteaz sistemul de alimentare cu
gaze naturale.
1.4. Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice:
a) conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte i
staiile de predare / preluare a gazelor naturale aferente acestora;
b) instalaiile tehnologice din cmpurile de producie petroliere i gazeifere,
staiile de comprimare din cmpurile de producie petroliere i gazeifere i din
SNT;
c) staiile de comprimare din instalaiile de utilizare, cu presiunea nominal mai
mare de 610
5
Pa (6 bar);
d) instalaiile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate
pentru vehicule, gazelor naturale lichefiate i gazelor petroliere lichefiate;
e) proiectarea i executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
1.5 Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construciile i instalaiile aferente,
se proiecteaz i execut astfel nct s corespund cerinelor eseniale de calitate n
construcii, n conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificrile i completrile
ulterioare.
1.6 (1) Termenii utilizai n prezentele norme tehnice sunt definii n Anexa 26 i se
completeaz cu termenii definii n Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare i n Anexa 1 din Codul tehnic al sectorului gazelor naturale,
aprobat prin Decizia nr. 616/2002 a preedintelui ANRGN.
(2) n Anexa 27 este cuprins legislaia, normele, prescripiile tehnice, standardele
etc. la care se face referire n aceste norme, se recomand sau se consider c poate fi
relevant pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

3
(3) Standardele, normele i prescripiile tehnice menionate n prezentele norme
tehnice se refer la ediiile n vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 5

4
2. PROIECTAREA, AVIZAREA I EXECUTAREA LUCRRILOR N CADRUL
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


2.1. Proiectarea i /sau executarea lucrrilor n cadrul sistemelor de alimentare cu gaze
naturale se face numai de ctre operatori economici autorizai de ANRE, dup obinerea:
a) acordului de acces, dup caz, la:
i) conductele de alimentare din amonte (CA);
ii) sistemul naional de transport (SNT);
iii) sistemul de distribuie (SD);
b) certificatului de urbanism, dup caz;
c) altor avize i acorduri conform legislaiei n vigoare.
2.2. Acordul de acces se elibereaz, dup caz, de:
a) operatorul CA;
b) operatorul SNT;
c) operatorul SD.
2.3. Accesul la SNT, CA i SD se realizeaz n regim reglementat, conform legislaiei n
vigoare.
2.4. Executarea oricror lucrri n cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face
dup obinerea avizului de execuie a lucrrilor prevzute n documentaiile tehnice pentru
executarea lucrrilor, emis de operatorul SD i, dup caz, a autorizaiei de construire i a
altor avize i autorizaii legale.
2.5. (1) Documentaiile tehnice pentru executarea lucrrilor n sistemul de alimentare cu
gaze naturale se ntocmesc n conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice i
legislaiei n vigoare i conin, cel puin, urmtoarele elemente:
A. Piese scrise:
Date generale:
a) denumirea obiectivului de investiii;
b) amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
c) titularul investiiei;
d) beneficiarul investiiei;
e) datele de identificare ale proiectantului i instalatorului su autorizat ANRE,
confirmate prin semntur i tampil;
f) datele de identificare ale executantului i instalatorului su autorizat ANRE,
confirmate prin semntur i tampil;
Date tehnice ale investiiei:
g) memoriul tehnic care s conin descrierea lucrrilor, cu referiri la
amplasament, studiu geotehnic, seismicitate, categoria de importan a
lucrrilor, msuri de evitare a ptrunderii infiltraiilor de gaze in cldiri i de
evacuare a eventualelor infiltraii de gaze din cldiri etc.;
h) memoriul pe specialiti care s conin procedurile specifice de execuie a
lucrrilor, descrierea soluiilor tehnice i tehnologice folosite,
caracteristicile i calitile materialelor folosite, verificrile i probele de
rezisten i etaneitate la presiune, msuri de protecia muncii, protecia
mediului, aprare mpotriva incendiilor etc.;
i) breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalaii i de
construcii;
Costurile estimative ale investiiei:
j) lista cantitilor de lucrri;
k) devizul general al lucrrilor;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

5
Avize i acorduri
l) acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, dup caz, n original;
m) certificatul de urbanism cu avizele i acordurile cerute prin acesta;
n) referatul de verificare a proiectului, n conformitate cu legislaia n vigoare
privind calitatea n construcii;
o) autorizaia de construire.
B Piese desenate:
p) planul de amplasare n zon, ntocmit la scara: 1:10000, 1: 5000, 1:2000,
1:1000 sau 1:500, dup caz;
q) planul lucrrilor, cu toate elementele necesare executrii acestora, cu
indicarea instalaiilor proiectate i existente, ntocmit la scara: 1:1000,
1:500, 1:100, 1:50, dup caz;
r) schema de calcul i /sau schema izometric;
s) profiluri /seciuni cu indicarea instalaiilor proiectate i existente.
(2) Pentru literele q i r) se indic, dup caz:
i) diametrul i lungimea conductelor;
ii) diametrul i lungimea tuburilor de protecie;
iii) armturile;
iv) debitul i presiunea;
v) aparatele consumatoare de combustibili gazoi;
vi) etanarea intrrii conductelor prin pereii subsolului i /sau prin
planeul peste subsol, ventilarea subsolului etc.
(3) Pe planul lucrrilor instalaiilor interioare de utilizare a gazelor naturale se indic,
pentru ncperile n care sunt montate aparate consumatoare de combustibili gazoi,
volumele, mrimea suprafeelor vitrate i dimensiunile elementelor care asigur accesul
aerului necesar arderii i /sau evacuarea gazelor arse.
(4) Datele de identificare la care se face referire n alin. (1), literele e) i f) este
obligatoriu s fie trecute pe fiecare plan desenat.
2.6. (1) Documentaiile tehnice pentru executarea lucrrilor n SD se verific obligatoriu de
verificatori de proiecte atestai, conform legislaiei n vigoare.
(2) Expertiza tehnic a lucrrilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale se
efectueaz de experi tehnici atestai, conform legislaiei n vigoare.
(3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte i a experilor tehnici pentru
domeniul gazelor naturale are n componen reprezentani ai ANRE.
2.7. (1) Documentaia tehnic pentru executarea lucrrilor se depune, n numrul de
exemplare cerut de legislaia n vigoare, spre avizare la operatorul SD; n funcie de
obiectivul lucrrii, documentaia cuprinde urmtoarele piese prevzute la art. 2.5.:
a) pentru conducte de distribuie, branamente, staii i posturi de reglare sau
reglare-msurare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, s.
b) pentru instalaiile de utilizare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, p, q, r, s.
(2) n situaia n care la momentul avizrii, executantul lucrrilor precizate la art.
2.5., alin. (1), lit. f) nu a fost nc desemnat, operatorul SD avizeaz documentaia tehnic
pentru executarea lucrrilor i are obligaia ca, anterior demarrii lucrrilor, s solicite
executantului nsuirea documentaiei tehnice, prin completarea datelor de identificare,
confirmate prin semntur i tampil.
(3) Pentru staiile de reglare sau reglare-msurare se anexeaz i documentaia
tehnic a construciei, inclusiv instalaiile aferente construciei, dup caz;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 7

6
2.8. n cazul modificrilor instalaiilor de utilizare i al renominalizrii debitelor, n proiect
se prevd aparatele consumatoare de combustibili gazoi instalate, meninute i desfiinate,
dup caz.
2.9. Operatorul SD este obligat ca, n termen de maximum 30 zile dup primirea
documentaiilor tehnice pentru executarea lucrrilor, s avizeze sau s restituie
documentaiile neavizate, cu observaiile scrise, pentru refacere sau completare.
2.10. Proiectantul are obligaia de a se prezenta, la solicitarea operatorului SD, pentru a
susine avizarea documentaiei tehnice.
2.11. Documentaia tehnic avizat se semneaz i se tampileaz, obligatoriu de ctre
operatorul SD, pe fiecare plan desenat.

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

7
3. SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Prevederi generale

3.1. (1) Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:
a) presiune joas (PJ), sub 0,0510
5
Pa (0,05 bar);
b) presiune redus (PR), ntre 210
5
Pa (2 bar) i 0,0510
5
Pa (0,05 bar);
c) presiune medie (PM), ntre 610
5
Pa (6 bar) i 210
5
Pa (2 bar);
d) presiune nalt (PI), n staiile de comprimare din instalaiile de utilizare cu
presiunea nominal mai mare de 610
5
Pa (6 bar).
Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este reprezentat
n Anexa 25, fig. 1.
(2) Treptele de presiune se aleg n funcie de soluia propus pentru alimentarea,
dimensionarea i realizarea sistemelor de alimentare, astfel nct acestea s asigure
necesarul de debit aprobat, lund n considerare repartizarea consumatorilor i cerinele de
presiune ale acestora.
(3) Este interzis interconectarea ntre conducte, branamente, instalaii de utilizare
cu presiuni diferite, cu excepia situaiilor prevzute la art. 7.7.
(4) Pentru instalaiile de utilizare cu presiunea mai mare de 610
5
Pa (6 bar) ANRE
elaboreaz reglementri specifice.
3.2. n sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite evi din:
a) oel i polietilen PE 100 pentru orice treapt de presiune;
b) polietilen PE 80 pn la presiunea maxim de 410
5
Pa (4 bar);
c) alte materiale, cu respectarea art. 9.1.
3.3. (1) n instalaiile de utilizare industriale (Anexa 25, fig. 2) se admit toate treptele de
presiune menionate la art. 3.1., alin. (1 ).
(2) Stabilirea presiunii pentru instalaiile de utilizare industriale se face n funcie de
presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
3.4. (1) n instalaiile de utilizare neindustriale ce alimenteaz cldiri civile, inclusiv cldiri
de locuit (Anexa 25, fig. 3), se admit urmtoarele trepte de presiune:
a) n instalaiile exterioare: presiune redus i / sau joas;
b) n instalaiile interioare presiune joas.
(2) Se excepteaz de la prevederea cuprins la alin. (1), litera b), centralele termice
montate n cldiri proprii sau n cldiri civile dotate cu instalaii de ardere care
funcioneaz la presiune redus, pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim
0,510
5
Pa (0,5 bar) n instalaiile interioare de utilizare, cu condiia intrrii conductei
instalaiei de utilizare din exterior direct n ncperea n care se amplaseaz cazanele
centralelor termice.
3.5. Reelele de distribuie, n funcie de considerente tehnico - economice, cerine
funcionale i situaie local, pot fi :
a) inelare;
b) ramificate.
3.6. Staiile de reglare sau reglare-msurare care se interconecteaz ntr-un SD existent, se
dimensioneaz n funcie de treapta de presiune din aval.

Zona de protecie

3.7. Zona de protecie a unei conducte de gaze naturale din reeaua de distribuie se ntinde
la suprafaa solului, de ambele pri ale conductei, se msoar n proiecie orizontal de la
generatoarea exterioar a conductei i este de 0,5 m.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 9

8
3.8. n vederea asigurrii funcionrii normale a reelelor de distribuie gaze naturale i
evitarea punerii n pericol a persoanelor, bunurilor i mediului, n zona de protecie se
impun terilor restricii i interdicii prevzute de legislaia n vigoare.
3.9. Amplasarea de obiective noi, construcii noi i lucrri de orice natur, n zona de
protecie a reelelor existente, se realizeaz cu respectarea prevederilor prezentelor norme
tehnice.
3.10. n zona de protecie nu se execut lucrri fr aprobarea prealabil a operatorului SD.


Distane de securitate
3.11. Construciile sau instalaiile subterane care se realizeaz ulterior reelelor de
distribuie sau instalaiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran i care
intersecteaz traseul acestora, se monteaz la cel puin distana minim admis, conform
tabelului 1.

3.12. Distanele de securitate ntre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare
subterane a gazelor naturale i diferite construcii sau instalaii nvecinate sunt prezentate
n tabelul 1.

Tabelul 1- DISTANE DE SECURITATE NTRE CONDUCTELE (REELELE DE
DISTRIBUIE /INSTALAIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE
NATURALE I DIFERITE CONSTRUCII SAU INSTALAII

Nr.
crt.

Instalaia, construcia sau obstacolul
Distana minim de la
conducta de gaze din
PE, n m:
Distana minim de la
conducta de gaze din
OL, n m:
PJ PR PM PJ PR PM
1 Cldiri cu subsoluri sau aliniamente de
terenuri susceptibile de a fi construite
1 1 2 2 2 3
2 Cldiri fr subsoluri 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2
3 Canale pentru reele termice,
canale pentru instalaii telefonice,
televiziune etc.
0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2
4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5
5 Conducte de ap, cabluri de for,
cabluri telefonice montate direct n sol,
cabluri TV, sau cminele acestor
instalaii
0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
6 Cmine pentru reele termice,
telefonice i canalizare sau alte cmine
subterane
0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
7 Linii de tramvai pn la ina cea mai
apropiat
0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2
8 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
9 Stlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10 Linii de cale ferat, exclusiv cele din
staii, triaje i incinte industriale:
- n rambleu 1,5
*
1,5
*
1,5
*
2
*
2
*
2
*
- n debleu, la nivelul terenului 3,0
**
3,0
**
3,0
**
5,5
**
5,5
**
5,5
**


10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

9
Not: Distanele, exprimate n metri, se msoar n proiecie orizontal ntre limitele
exterioare ale conductelor i construciile sau instalaiile subterane.

*)
De la piciorul taluzului

**)
Din axul liniei de cale ferat

3.13. Distanele dintre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare a gazelor naturale
montate subteran i conductele care transport fluide combustibile, depozitele de
carburani, staiile de distribuie carburani, staiile de mbuteliere GPL etc. se stabilesc
conform reglementrilor i prescripiilor tehnice specifice.
3.14. (1) Distana minim ntre reelele de distribuie din oel supraterane i cile ferate
electrificate este de 20 m, msurat n proiecie orizontal de la ina cea mai apropiat la
generatoarea exterioar a conductei de gaze naturale.
(2) La stabilirea distanelor ntre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare din
oel supraterane i liniile electrice aeriene (LEA) de joas, medie sau nalt tensiune se
respect prevederile din legislaia n vigoare, printre care:
a) NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcia liniilor aeriene de
energie electric cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 32/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.
1.092 din 24 noiembrie 2004;
b) NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor
de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 356 din 8 mai 2008;
c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecie i de siguran
aferente capacitilor energetice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.
4/2007 - revizia I , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 259
din 18 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.15. Reelele de distribuie din oel montate n zona de influen a cilor ferate
electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau nalt tensiune se protejeaz
mpotriva tensiunilor induse, conform reglementrilor tehnice de specialitate.
3.16. Distana ntre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare a gazelor naturale i
liniile de cale ferat n staii, triaje i incinte industriale se stabilete cu acordul
deintorilor acestora.
3.17. Cnd nu este posibil respectarea distanelor indicate n tabelul 1, acestea pot fi
reduse cu 20% pentru poziiile 1...6, cu condiia ca pe poriunea n cauz s se prevad
urmtoarele soluii tehnice:
a) montarea evii n tub de protecie;
b) rsufltori pentru evacuarea n atmosfer a eventualelor scpri de gaze,
montate la capetele tubului de protecie.
3.18. (1) Se interzice montarea subteran a dou conducte de gaze naturale pe trasee
paralele la o distan, msurat n proiecie orizontal de la generatoarea exterioara a
conductelor, mai mic de 0,5 m; se recomand ca distana ntre conducte s fie mai mare
dect 1,5 (D
1
+D
2
), unde D
1
i D
2
reprezint diametrele exterioare ale conductelor
respective.
(2) n situaia prevzut la alin. 1, conducta de presiune mai mic se pozeaz spre
cldiri.

3.19. Distana de securitate fa de staiile sau posturile de reglare sau reglare-msurare se
msoar de la partea exterioar a incintei (mprejmuire, firid) i sunt prezentate n tabelul
2.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 11

10
Tabelul 2- DISTANE DE SECURITATE NTRE STAII SAU POSTURI DE REGLARE SAU
REGLARE-MSURARE I DIFERITE CONSTRUCII SAU INSTALAII
Nr.
crt.
Destinaia
construciilor
nvecinate
Distanele de securitate, n m, pentru staii de capacitate:
pn la 6000,
n m
3
/h
6000...30000,
n m
3
/h
peste
30000,
n m
3
/h
Presiunea la intrare, n Pa i n bar
<2
10
5

210
5

..610
5

>6
10
5

<2
10
5

210
5

..0,610
5

>6
10
5

<6
10
5

>6
10
5

(<2) (2..6) (>6) (<2) (2..6) (>6) (<6) (>6)
1. Cldiri industriale
i depozite de
materiale
combustibile cu:

- risc foarte ridicat
de incendiu,
asociat pericolului
de explozie
7 10 12 11 13 18 22 27
- rezisten redus
la foc
7 10 15 12 15 20 25 30
- risc mediu sau
redus de incendiu
7* 10 12 10 12 15 20 25
2. Instalaii
industriale n aer
liber

7 10 13 11 13 18 18 27
3. Cldiri civile
(inclusiv cele
administrative de
pe teritoriul
unitilor
industriale)
- rezisten mic la
foc
7* 10 12 10 12 15 20 25
- rezisten mare la
foc
7 12 15 12 15 20 25 30
4. Linii de cale ferat:
- curent
20 20 20 20 20 20 25 30
- de garaj 20 20 20 20 20 20 20 25
5. Marginea
drumurilor
carosabile
4** 5 8 4 6 10 6 10
6. Linii electrice de
nalt tensiune
20 20 20 20 20 20 20 40


*) Staiile sau posturile de reglare sau reglare - msurare de capacitate pn la 1000 m
3
/h i
presiune de intrare mai mic de 210
5
Pa (2 bar), se pot alipi de un perete al cldirii
nvecinate cu condiia ca peretele cldirii s fie rezistent la explozie, s nu aib goluri
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

11
(ferestre, ui) pe o lungime care depete cu 5 m limitele staiei n ambele direcii i pe o
nlime de 3 m deasupra staiei.
**) Pentru posturile de reglare sau reglare - msurare de capacitate pn la 250 m
3
/h i
presiune de intrare mai mic de 210
5
Pa (2 bar) distana minim este de 1,5 m.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 13

12
4. MSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE

4.1 Msurarea cantitilor de gaze naturale se face n conformitate cu prevederile
Regulamentului de msurare a cantitilor de gaze naturale tranzacionate n Romnia.
4.2. (1) n instalaiile de utilizare se pot monta contoare pasante cu respectarea
urmtoarelor condiii:
a) elaborarea unei documentaii tehnice de ctre un operator economic
autorizat ANRE;
b) avizarea documentaiei tehnice de ctre operatorul SD;
c) executarea lucrrilor de ctre un operator economic autorizat ANRE;
d) respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.
(2) Contoarele pasante nu pot fi utilizate pentru decontri fiscale.
(3) Contoarele pasante fac parte din instalaia de utilizare a consumatorului, iar
exploatarea acestora precum i toate costurile aferente sunt n responsabilitatea
acestuia.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

13
5. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE

Debite de calcul

5.1. Debitele de calcul se determin n funcie de debitul nominal al aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi i de factorii de simultaneitate specifici, dup cum
urmeaz:
a) pentru conductele de distribuie se prevede debitul pentru o etap de perspectiv,
n funcie de:
i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de
urbanism;
ii) eventuala modificare a densitii consumatorilor;
iii) schimbrile de amplasament ale unor consumatori importani;
iv) realizarea de noi construcii n zon;
v) schimbarea destinaiei unor construcii.
b) pentru branamentele i instalaiile de utilizare ale operatorilor economici,
societilor i instituiilor social-culturale, se prevede debitul nominal i debitul
ce poate fi utilizat n perspectiv n instalaiile de utilizare;
c) pentru branamentele i instalaiile de utilizare ale consumatorilor casnici se
prevede debitul nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de
combustibili gazoi din instalaiile de utilizare;
d) valoarea coeficienilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de
combustibili gazoi, destinate preparrii hranei, este dat n tabelul 3;
e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili
gazoi, destinate nclzirii centrale sau locale, este 1.
f) valoarea coeficienilor de simultaneitate se aplic la suma debitelor nominale ale
aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.

Tabelul 3 VALORILE COEFICIENILOR DE SIMULTANEITATE PENTRU APARATELE
CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOI, DESTINATE PREPARRII HRANEI
Numrul de
apartamente
Coeficientul de
simultaneitate
Numrul de
apartamente
Coeficientul de
simultaneitate
1 1,00 36 0,40
2 0,81 40 0,39
3 0,71 44 0,38
4 0,65 48 0,38
5 0,62 52 0,37
6 0,59 56 0,37
8 0,55 60 0,36
10 0,53 64 0,36
12 0,51 68 0,35
16 0,47 72 0,35
20 0,45 76 0,35
24 0,43 80 0,34
28 0,42 Peste 80 0,34
32 0,41

5.2. Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi este cel indicat de
productor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 15

14

Cderile de presiune

5.3. (1) Cderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabilete cu relaia:
P = P
1
- P
2

n care:
P
1
- presiunea minim disponibil la intrarea n conduct, n Pa sau n bar;
P
2
- presiunea minim necesar la ieirea din conduct, majorat cu 10% pentru
compensarea unor factori imprevizibili, n Pa sau n bar.
(2) Modaliti de stabilire a cderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor
sunt prezentate n Anexa 25, fig. 4, 5 i 6.
5.4. Cderile de presiune stabilite conform art. 5.3. acoper toate pierderile liniare i locale.
5.5. Pentru reelele de distribuie existente, presiunea disponibil P
1
se precizeaz de
operatorul SD.
5.6. (1) n cazul unor extinderi ale reelelor de distribuie de presiune joas care
alimenteaz aparate consumatoare de combustibili gazoi cu presiunea nominal de
0,0210
5
Pa (0,02 bar), cderea total de presiune pentru dimensionarea reelei de
distribuie i a instalaiei de utilizare este de 0,0110
5
Pa (0,01 bar), cu condiia ca la ieirea
din staia sau postul de reglare s se menin presiunea de 0,0310
5
Pa (0,03 bar).
(2) Pentru reeaua de distribuie care funcioneaz la presiune joas, inclusiv
branamentul, se consider cderea de presiune de 0,00510
5
Pa (0,005 bar), diferena de
0,005 10
5
Pa (0,005 bar) fiind necesar dimensionrii conductelor instalaiei de utilizare i
acoperirii pierderii de presiune din contor.
5.7. (1) n instalaiile de utilizare cu presiune joas, pentru dimensionarea conductelor
montante se are n vedere creterea disponibilului de presiune datorit forei ascensionale a
gazelor naturale.
(2) Disponibilul de presiune produs de fora ascensional se obine calculnd
produsul ntre valoarea indicat n tabelul 4 i nlimea la care se monteaz punctul de
consum, msurat de la nivelul regulatorului de presiune.

Tabelul 4 - DISPONIBILUL DE PRESIUNE PRODUS DE FORA ASCENSIONAL N
FUNCIE DE NLIMEA PUNCTULUI DE CONSUM FA DE NIVELUL REGULATORULUI
DE PRESIUNE
Altitudinea locaiei
regulatorului de
presiune,

Disponibilul de presiune produs de fora ascensional
n funcie de nlimea punctului de consum fa de
nivelul regulatorului de presiune,
n m n Pa/m n bar/ m
0 5,4 5,4 10
-5
100 5,2 5,2 10
-5

200 5,1 5,1 10
-5

300 5,0 5,0 10
-5

400 4,9 4,9 10
-5

500 4,7 4,7 10
-5

600 4,6 4,6 10
-5

700 4,5 4,5 10
-5

800 4,3 4,3 10
-5

900 4,2 4,2 10
-5

1000 4,1 4,1 10
-5

1100 4,0 4,0 10
-5

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

15
( )
1
2 0 8

= lg Re ,
1200 3,9 3,9 10
-5Dimensionarea conductelor

5.8. Diametrul conductelor se determin pe criteriul asigurrii debitelor nominale de gaz i
a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
5.9. Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redus se calculeaz cu relaia:unde:
D - diametrul interior al conductei, n cm;
Q
CS
- debitul de calcul la P=101325 Pa (1,013 bar) i T=288, 15 K; n m
3
/h;
P
1
- presiunea absolut la nceputul tronsonului, n bar;
P
2
- presiunea absolut la captul tronsonului, n bar;
T - temperatura gazelor, n K;
L - lungimea tronsonului respectiv, n km;
= 0.554, densitatea relativ a gazelor fa de densitatea aerului;
- coeficientul de pierdere liniar de sarcin (adimensional), ce se determin n
funcie de Re i k/D;
k - rugozitatea conductelor;
Re - numrul Reynolds (adimensional), calculat cu relaiile:
unde :
w - viteza gazului n conduct, n m/s;
D diametrul interior al conductei, n m;
coeficientul de vscozitate cinematic, n m
2
/s;
Q
CS
debitul de calcul n m
3
/h la P=101325 Pa (1,013 bar) i T=288,15 K, n m
3
/h;
Valoarea coeficientului este:
- pentru Re<2300- pentru 2300<Re<23D/k


- pentru 23D/k <Re<560D/k


- pentru Re>560D/k


Viteza medie a gazelor ntr-un tronson de conduct n regim de curgere permanent la
presiuni medii sau reduse, cu destindere izoterm se calculeaz cu relaia:
2 , 0
2
2
2
1
2
56 , 0 5
2
2
2
1
2
56 , 0

=
P P
TL
cs
Q
D sau
P P
TL
cs
Q
D

Re =
wD

Re = 2230
Q
D
cs
sau
=
64
Re
1
2
2 51
3 71

= +

lg
,
Re
,
k
D
1
114 2

, lg
k
D
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 17

16

+
+

=
2 1
2
2
1
2
375 , 5
P P
P
P D
CS
Q
w
unde w, D, Q
CS
, P1i

P
2
au semnificaiile i unitile de msur de mai sus.

5.10. (1) Diametrul conductelor de presiune joas, n cm, se calculeaz cu relaia:2 , 0
2
49 , 0

=
P
TL Q
Dunde :
- L este lungimea de calcul a conductei, n m, care cuprinde lungimea fizic a
tronsonului considerat la care se adaug lungimile echivalente ale rezistenelor
locale;
- P este cderea de presiune disponibil, n mbar, pe tronsonul considerat.
Celelalte notaii au aceleai semnificaii i uniti de msur ca n relaiile de la art.
5.9.
(2) Pentru instalaiile din cldirile de locuit, lungimea de calcul se poate considera:

L
c
= (1,1 ... 1,2)L
f
, unde L
f
este lungimea fizic a conductei.

(3) Lungimile echivalente ale rezistenelor locale pentru dimensionarea conductelor de
distribuie gaze naturale la presiune joas se obin din tabelul 5.

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

17
Tabelul 5 LUNGIMILE ECHIVALENTE PENTRU REZISTENELE LOCALE
Diametrul, n Lungimi echivalente, n m

cm

inch
Robinet cu
trecere complet
Alte tipuri
de robinete
Coturi Teuri n direcia
derivaiei
1,25 3/8 0,05 - 0,02 0,4
1,575 1/2 0,06 - 0,05 0,6
2,125 3/4 0,08 - 0,08 0,83
2,7 1 0,11 - 0,12 1,08
3,575 1 0,14 - 0,14 1,43
4,125 1 0,17 - 0,26 1,68
5,2 2 0,22 - 0,42 2
5,68 2 - 0,32 0,65 2,8
8,05 3 - 0,4 0,92 3,7
10,55 4 - 0.5 1.45 5
13,1 5 - 0.7 2.2 6.6
15,6 6 - 0.8 2.8 8.4
20,3 8 - 1.2 4 12
25,3 10 - 1.5 5.4 16
30,5 12 - 2 6.7 20
35,3 14 - 2.5 8 25
40,2 15 - 3 9.7 29
50,2 20 - 4 12.6 39

5.11. (1) Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant, folosind
relaiile indicate la art. 5.9. i 5.10.
(2) Tronsoanele de conduct cu debit variabil se dimensioneaz la debit constant,
conform schemei de mai jos. Aceast schem de calcul se folosete doar n cazul
branamentelor cu debite mici n raport cu debitul de tranzit.

Date de calcul Model de calcul


Q
variabil
= Q
calcul

Q
i
Q
e
Q
i
Q
e

Q
e
=Q
i
- q
i
q
i
= q
1
+ q
2
+ ... + q
n

5.12. (1) Dimensionarea i / sau verificarea diametrelor reelelor de distribuie i a
instalaiilor de utilizare de presiune medie sau redus, se poate face folosind nomogramele
nr. 1 i 2 anexate.
(2) Presiunile P
1
i P
2
utilizate n nomogramele nr. 1 i 2 reprezint presiuni relative.
5.13. Dimensionarea i verificarea diametrelor reelelor de distribuie i a instalaiilor de
utilizare de presiune joas din oel se poate face folosind datele din tabelul 6.1.,
considernd c volumul gazului este constant.
q
1
q
2
q
3
( ) q Q
i i
<<

.
2
ct
q
Q Q
i
i calcul
= =

q
i

2
q
i

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 19

18
5.14. Dimensionarea i verificarea diametrelor reelelor de distribuie i a instalaiilor de
utilizare de presiune joas din polietilen se poate face folosind datele din tabelul 6.2.,
considernd c volumul gazului este constant.
5.15. Grosimea peretelui evii din oel se calculeaz n funcie de solicitrile la care este
supus conducta i gradul de agresivitate a solului.
5.16. (1) Viteza maxim admis a gazelor naturale n reelele de distribuie i n instalaiile
de utilizare este:
a) 20 m/s pentru conducte supraterane;
b) 40 m/s pentru conducte subterane.
(2) Viteza maxim admis a gazelor naturale n conductele staiilor i posturilor
de reglare sau reglare-msurare este:
a) 30 m/s, n amonte de elementul de reglare;
b) 20 m/s, n aval de elementul de reglare.
(3) Fac excepie de la alin. (2):
a) conductele situate n amonte / aval de elementul deprimogen sau de
contor, prin care, indiferent dac se afl nainte sau dup elementul de reglare a presiunii,
viteza se limiteaz la 20 m/s;
b) conductele situate n amonte / aval de contoarele cu ultrasunete, n care
se accept viteze de curgere mai mari, n conformitate cu recomandrile productorului.
5.17. Diametrele minime admise pentru conducte subterane:
a) branamente i instalaii de utilizare, minim 1" pentru conducte din oel,
respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilen;
b) conducte ale reelei de distribuie, de regul, minim 2" pentru conducte
din oel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilen.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

1
9
T
a
b
e
l

6
.
1
.
-

D
E
B
I
T
U
L

D
E

C
A
L
C
U
L

Q
C
S
,

n

m
3
/
h
,

P
E
N
T
R
U

C
O
N
D
U
C
T
E

D
I
N

O

E
L
,

G
A
Z
E

N
A
T
U
R
A
L
E

P
R
E
S
I
U
N
E

J
O
A
S


(

T
=
2
8
8
,
1
5

K
;


=

0
,
5
5
4

)


H

1
2
,
5

1
5
,
7
5

2
1
,
2
5

2
7

3
5
,
7

4
1
,
2

5
2
,
5

6
8

8
0
,
5

1
0
4

1
3
1

1
5
2


D
i
,

n

m
m

n
,

P
a
/
m

n

b
a
r
/
m

3
/
8

1
/
2

3
/
4

1

1
1
/
4

1
1
/
2

2

2
1
/
2

3

4

5

6

D
n
,

n

i
n
c
h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

0
,
1

0
,
0
0
1


1
0
-
3

0
,
0
2

0
,
0
5

0
,
1
6

0
,
4
1

1
,
2
6

2
,
2
4

4
,
2

7
,
9

1
2
,
7

2
5
,
5

4
7
,
9

7
1
,
7

0
,
2


0
,
0
0
2


1
0
-
3

0
,
0
4

0
,
1
0

0
,
3
8

0
,
8
3

2
,
5
3

2
,
9
4

5
,
7

1
1
,
7

1
8
,
6

3
7
,
4

7
0
,
0

1
0
4

0
,
3

0
,
0
0
3


1
0
-
3

0
,
0
6

0
,
1
4

0
,
4
2

1
,
2
4

2
,
8
2

3
,
0
4

7
,
2

1
4
,
7

2
3
,
9

4
6
,
7

8
7
,
1

1
3
8

0
,
4


0
,
0
0
4


1
0
-
3

0
,
0
8

0
,
1
9

0
,
6
3

1
,
6
5

3
,
1
1

4
,
3
4

8
,
5

1
7
,
2

2
7
,
2

5
4
,
5

1
0
1

1
5
1

0
,
5

0
,
0
0
5


1
0
-
3

0
,
0
9

0
,
2
4

0
,
7
7

2
,
0
7

3
,
4
0

4
,
9
2

9
,
6

1
9
,
4

3
0
,
7

6
1
,
5

1
1
4

1
7
0

0
,
6

0
,
0
0
6


1
0
-
3

0
,
1
1

0
,
2
9

0
,
9
5

2
,
4
8

3
,
6
9

5
,
4
4

1
0
,
6

2
1
,
4

3
3
,
9

6
7
,
8

1
2
6

1
8
8

0
,
7


0
,
0
0
7


1
0
-
3

0
,
1
3

0
,
3
3

1
,
1
1

2
,
5
4

3
,
9
9

5
,
9
2

1
2
,
3

2
3
,
3

3
6
,
8

7
3
,
6

1
3
6

2
0
3

0
,
8


0
,
0
0
8


1
0
-
3

0
,
1
5

0
,
3
8

1
,
2
7

2
,
6
0

4
,
3
0

6
,
3
8

1
2
,
4

2
5
,
0

3
9
,
6

7
9
,
0

1
4
6

2
1
8

0
,
9


0
,
0
0
9


1
0
-
3

0
,
1
7

0
,
4
3

1
,
4
3

2
,
6
6

4
,
5
9

6
,
8
0

1
3
,
2

2
6
,
7

4
2
,
1

8
4
,
1

1
5
5

2
3
2

1

0
,
0
1


1
0
-
3

0
,
1
9

0
,
4
8

1
,
5
9

2
,
7
2

4
,
8
6

7
,
2
0

1
4
,
0

2
8
,
2

4
4
,
6

8
8
,
4

1
6
5

2
4
5

2

0
,
0
2


1
0
-
3

0
,
3
8

0
,
9
6

1
,
8
0

3
,
2
9

7
,
0
9

1
0
,
4
8
2
0
,
3

4
0
,
8

6
4
,
3

1
2
7

2
3
7

3
5
2

3

0
,
0
3


1
0
-
3

0
,
5
7

1
,
4
4

2
,
1
9

4
,
1
0

8
,
9
1

1
3
,
0
1
2
5
,
1

5
0
,
5

7
9
,
5

1
5
8

2
9
2

4
3
5

4

0
,
0
4


1
0
-
3

0
,
7
6
1
,
4
8

2
,
4
8

4
,
7
9

1
0
,
2
7

1
5
,
1
6
2
9
,
2

5
8
,
7

9
2
,
3

1
8
3

3
3
9

5
0
4

5

0
,
0
5


1
0
-
3

0
,
9
5
1
,
5
2

2
,
7
9

5
,
3
9

1
1
,
5
5

1
7
,
0
5
3
2
,
8

6
5
,
9

1
0
3

2
0
5

3
8
0

5
6
5

6

0
,
0
6


1
0
-
3

1
,
1
4
1
,
5
6

3
,
0
8

5
,
9
4

1
2
,
7
2

1
8
,
7
8
3
6
,
1

7
2
,
5

1
1
3

2
2
6

4
1
6

6
2
0

7

0
,
0
7


1
0
-
3

1
,
1
5

1
,
6
0

3
,
3
5

6
,
4
5

1
3
,
7
9

2
0
,
3
4
3
9
,
1

7
8
,
5

1
2
3

2
4
4

4
5
2

6
7
1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 21

2
0
8

0
,
0
8


1
0
-
3

1
,
1
7

1
,
6
4

3
,
5
9

6
,
9
2

1
4
,
7
9

2
1
,
8
1
4
1
,
9

8
1
,
1

1
3
2

2
5
1

4
8
4

7
1
9

9

0
,
0
9


1
0
-
3

1
,
1
9

1
,
6
8

3
,
8
2

7
,
3
6

1
5
,
7
3

2
3
,
1
9
4
4
,
6

8
9
,
3

1
4
0

2
7
8

5
1
4

7
6
3

1
0

0
,
1
0


1
0
-
3

1
,
2
0

1
,
7
7

4
,
0
4

7
,
7
8

1
6
,
6
1

2
4
,
4
9
4
7
,
1

9
4
,
3

1
4
8

2
9
3

5
4
2

8
0
5

1
2

0
,
1
2


1
0
-
3

1
,
2
3

1
,
9
6

4
,
4
5

8
,
5
6

1
8
,
2
4

2
6
,
9
2
5
1
,
7

1
0
3

1
6
2

3
2
2

5
9
5

8
8
4

1
4

0
,
1
4


1
0
-
3

1
,
2
6

2
,
1
2

4
,
8
3

9
,
2
8

1
9
,
8
0

2
9
,
4
3
5
6
,
0

1
1
2

1
7
6

3
4
8

6
4
4

9
5
9

1
6

0
,
1
6


1
0
-
3

1
,
2
9

2
,
2
8

5
,
1
8

9
,
9
5

2
1
,
2
2

3
1
,
2
4
6
0
,
0

1
2
0

1
8
8

3
7
3

6
8
9

1
0
2
3

1
8

0
,
1
8


1
0
-
3

1
,
3
2

2
,
4
2

5
,
5
1

1
0
,
5
8
2
2
,
2
5

3
3
,
2
0
6
3
,
7

1
2
7

2
0
0

3
9
6

7
3
2

1
0
8
8

2
0

0
,
2
0


1
0
-
3

1
,
3
5

2
,
5
8

5
,
8
2

1
1
,
1
7
2
3
,
9
1

3
5
,
0
5
6
7
,
3

1
3
4

2
1
1

4
1
8

7
7
2

1
1
4
5

2
2

0
,
2
2


1
0
-
3

1
,
4
3

2
,
6
9

6
,
1
2

1
1
,
7
4
2
5
,
0
1

3
6
,
6
1
7
0
,
6

1
4
1

2
2
1

4
3
8

8
1
0

1
2
0
2

2
4

0
,
2
4


1
0
-
3

1
,
4
9

2
,
8
2

6
,
4
6

1
2
,
2
8
2
6
,
1
6

3
8
,
5
0
7
3
,
9

1
4
7

2
3
1

4
5
8

8
4
6

1
2
5
8

2
6

0
,
2
6


1
0
-
3

1
,
5
6

2
,
9
4

6
,
6
7

1
2
,
8
0
2
7
,
2
6

4
0
,
1
1
7
6
,
9

1
5
3

2
4
1

4
7
7

8
9
2

1
3
0
3

2
8

0
,
2
8


1
0
-
3

1
,
6
2

3
,
0
6

6
,
9
6

1
3
,
3
0
2
8
,
3
2

4
1
,
6
8
7
9
,
9

1
5
9

2
5
0

4
9
6

9
1
6

1
3
5
8

3
0

0
,
3
0


1
0
-
3

1
,
6
8

3
,
1
7

7
,
1
9

1
3
,
7
8
2
9
,
3
4

4
3
,
8
5
8
2
,
8

1
6
5

2
5
9

5
1
3

9
4
0

1
4
0
8

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

2
1
T
a
b
e
l

6
.
1

-

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e


H

2
0
3

2
5
3

3
0
5

3
5
3

4
0
2

5
0
2

6
0
0

D
i
,

n

m
m

n

P
a
/
m

n

b
a
r
/
m

8

1
0

1
2

1
4

1
6

2
0

2
4

D
n
,

n

i
n
c
h

1

1
4

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

0
,
1

0
,
0
0
1


1
0
-
3

1
5
7

2
8
4

4
6
8

6
9
2

9
7
9

1
7
7
0

2
8
4
3

0
,
2


0
,
0
0
2


1
0
-
3

2
2
8

4
1
1

5
7
7

1
0
0
0

1
4
1
3

2
5
4
8

4
0
8
7

0
,
3

0
,
0
0
3


1
0
-
3

2
7
3

5
0
9

8
3
9

1
2
3
7

1
7
4
7

3
1
4
9

5
0
4
6

0
,
4


0
,
0
0
4


1
0
-
3

3
2
9

5
9
3

9
7
5

1
4
3
8

2
0
3
0

3
6
5
5

5
8
5
6

0
,
5

0
,
0
0
5


1
0
-
3

3
7
0

6
6
6

1
0
9
6

1
6
1
5

2
2
7
9

4
1
0
3

6
5
7
0

0
,
6

0
,
0
0
6


1
0
-
3

4
0
8

7
3
3

1
2
0
5

1
7
7
5

2
5
0
5

4
5
0
7

7
2
1
6

0
,
7


0
,
0
0
7


1
0
-
3

4
4
2

7
9
4

1
3
0
5

1
9
2
3

2
7
1
3

4
8
8
0

7
8
1
0

0
,
8


0
,
0
0
8


1
0
-
3

4
7
4

8
5
1

1
3
9
9

2
0
6
0

2
9
0
6

5
2
2
6

8
3
6
4

0
,
9


0
,
0
0
9


1
0
-
3

5
0
4

9
0
5

1
4
8
6

2
1
8
9

3
0
8
8

5
5
5
2

8
8
8
4

1

0
,
0
1


1
0
-
3

5
3
2

9
5
6

1
5
7
0

2
3
1
2

3
2
6
0

5
8
6
0

9
3
7
6

2

0
,
0
2


1
0
-
3

7
6
2

1
3
6
2

2
2
4
2

3
2
9
9

4
6
4
9

8
3
5
0

1
3
3
5
0

3

0
,
0
3


1
0
-
3

9
3
8

1
6
8
2

2
7
5
8

4
0
5
7

5
7
1
7

1
0
2
6
2

1
6
4
0
2

4

0
,
0
4


1
0
-
3

1
0
8
7

1
9
4
8

3
1
9
4

4
6
9
7

6
6
1
7

1
1
8
7
5

1
8
9
7
5

5

0
,
0
5


1
0
-
3

1
2
1
9

2
1
8
3

3
5
7
8

5
2
6
1

7
4
1
0

1
3
2
9
5

2
1
2
4
3

6

0
,
0
6


1
0
-
3

1
3
3
8

2
3
9
5

3
9
2
5

5
7
7
1

8
1
2
7

1
4
5
8
0

2
3
3
9
3

7

0
,
0
7


1
0
-
3

1
4
4
7

2
5
9
1

4
2
4
4

6
2
3
9

8
7
8
7

1
5
7
6
2

2
5
1
7
9

8

0
,
0
8


1
0
-
3

1
5
8
9

2
7
7
2

4
5
4
1

6
8
7
6

9
4
0
1

1
6
8
6
2

2
6
9
3
4

9

0
,
0
9


1
0
-
3

1
6
4
4

2
9
4
3

4
8
2
0

7
0
8
6

9
9
7
8

1
7
8
9
5

2
8
5
8
2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 23

2
2
1
0

0
,
1
0


1
0
-
3

1
7
3
4

3
1
0
4

5
0
8
4

7
4
7
3

1
0
5
2
3

1
8
8
7
2

3
0
1
4
1

1
2

0
,
1
2


1
0
-
3

1
9
0
3

3
4
0
5

5
5
7
5

8
1
9
5

1
1
5
3
8

2
0
6
8
9

3
3
0
4
2

1
4

0
,
1
4


1
0
-
3

2
0
5
7

3
8
8
1

6
0
2
7

8
8
5
8

1
2
4
7
1

2
2
3
6
1

3
5
7
0
9

1
6

0
,
1
6


1
0
-
3

2
2
0
1

3
9
3
8

6
4
4
8

9
4
7
5

1
3
3
4
0

2
3
9
1
6

3
8
1
9
1

1
8

0
,
1
8


1
0
-
3

2
3
3
6

4
1
7
9

6
8
4
2

1
0
0
5
5

1
4
1
5
5

2
5
3
7
8

4
0
5
2
3

2
0

0
,
2
0


1
0
-
3

2
4
6
4

4
4
0
8

7
2
1
6

1
0
6
0
4

1
4
9
2
7

2
6
7
6
0

4
2
7
2
8

2
2

0
,
2
2


1
0
-
3

2
5
8
6

4
6
2
5

7
5
7
1

1
1
1
2
5

1
5
6
6
1

2
8
0
7
4

4
4
8
2
5

2
4

0
,
2
4


1
0
-
3

2
7
0
2

4
8
3
3

7
9
1
1

1
1
6
2
4

1
6
3
6
2

2
9
3
3
0

4
7
0
9
3

2
6

0
,
2
6


1
0
-
3

2
8
1
3

5
0
3
2

8
2
3
6

1
2
1
0
2

1
7
0
3
5

3
0
3
3
5

4
9
0
1
6

2
8

0
,
2
8


1
0
-
3

2
9
2
1

5
2
2
3

8
5
5
0

1
2
5
6
2

1
7
6
8
2

3
1
8
7
9

5
0
8
6
7

3
0

0
,
3
0


1
0
-
3

3
0
2
4

5
4
0
8

8
8
5
2

1
3
0
0
6

1
8
3
0
7

3
2
9
9
7

5
2
6
5
2

L
E
G
E
N
D
A
:

D
i


D
i
a
m
e
t
r
u

i
n
t
e
r
i
o
r

a
l

c
o
n
d
u
c
t
e
i
,

n

m
m

D
n


D
i
a
m
e
t
r
u
l

n
o
m
i
n
a
l

a
l

c
o
n
d
u
c
t
e
i
,

n

i
n
c
h


R
e
g
i
m

l
a
m
i
n
a
rR
e
g
i
m

t
u
r
b
u
l
e
n
t

p
r
e
p

t
r
a
t
i
c
R
e
g
i
m

i
n
s
t
a
b
i
lR
e
g
i
m

t
u
r
b
u
l
e
n
t

r
u
g
o
s


24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

2
3
T
a
b
e
l

6
.
2

-

D
E
B
I
T
U
L

D
E

C
A
L
C
U
L

Q
C
S
,

n

m
3
/
h
,

P
E
N
T
R
U

C
O
N
D
U
C
T
E

D
I
N

P
O
L
I
E
T
I
L
E
N


G
A
Z
E

N
A
T
U
R
A
L
E

P
R
E
S
I
U
N
E

J
O
A
S


(
T
=
2
8
8
K
;


=

0
,
5
5
4

)


H
,

2
0

2
5

3
2

4
0

5
0

6
3

7
5

9
0

1
1
0

1
2
5

1
4
0

1
6
0


D
e
,

n

m
m

n

P
a
/
m

n

b
a
r
/
m

1
4

1
9

2
6

3
2
,
6

4
0
,
8

5
1
,
4

6
1
,
2

7
3
,
6

9
0

1
0
2
,
2
1
1
4
,
4
1
3
0
,
8
D
i
,

n

m
m


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

0
,
1
0
,
0
0
1


1
0
-
3

0
.
0
4

0
,
1
2

0
,
4
0

0
,
9
7

2
,
3

4
,
2

6
,
5

1
0
,
9

1
9
,
0

2
7
,
0

3
6
,
8

5
3
,
0

0
,
2


0
,
0
0
2


1
0
-
3

0
,
0
7

0
,
2
3

0
,
7
8

1
,
9

3
,
3

6
,
1

9
,
9

1
6
,
4

2
8
,
5

4
0
,
3

5
4
,
9

7
9
,
0

0
,
3

0
,
0
0
3


1
0
-
3

0
,
1
0

0
,
3
4

1
,
2

2
,
3

4
,
2

7
,
7

1
2
,
5

2
0
,
8

3
6
,
0

5
1
,
0

6
9
,
3

9
9
,
7

0
,
4


0
,
0
0
4


1
0
-
3

0
,
1
4

0
,
4
5

1
,
5

2
,
7

4
,
8

9
,
1

1
4
,
8

2
4
,
5

4
2
,
5

6
0
,
1

8
1
,
7

1
1
7

0
,
5

0
,
0
0
5


1
0
-
3

0
,
1
7

0
,
5
6

1
,
9

3

5
,
5

1
0
,
4

1
6
,
8

2
7
,
9

4
8
,
3

6
8
,
3

9
2
,
8

1
3
3

0
,
6

0
,
0
0
6


1
0
-
3

0
,
2
0

0
,
6
6

2
,
2

3
,
4

6
,
1

1
1
,
6

1
8
,
7

3
1
,
0

5
3
,
7

7
5
,
8

1
0
3

1
4
8

0
,
7


0
,
0
0
7


1
0
-
3

0
,
2
3

0
,
7
7

2
,
5

3
,
6

6
,
7

1
2
,
7

2
0
,
5

3
3
,
9

5
8
,
6

8
2
,
8

1
1
2

1
6
1

0
,
8


0
,
0
0
8


1
0
-
3

0
,
2
7

0
,
8
8

2
,
2

3
,
9

7
,
3

1
3
,
7

2
2
,
1

3
6
,
6

6
3
,
3

8
9
,
3

1
2
1

1
7
4

0
,
9


0
,
0
0
9


1
0
-
3

0
,
3
0

0
,
9
8

2
,
8

4
,
2

7
,
8

1
4
,
7

2
3
,
7

3
9
,
2

6
7
,
7

9
5
,
5

1
3
0

1
8
6

1

0
,
0
1


1
0
-
3

0
,
3
3

1
,
1

3
,
0

4
,
5

8
,
3

1
5
,
6

2
5
,
2

4
1
,
6

7
1
,
9

1
0
1

1
3
8

1
9
8

2

0
,
0
2


1
0
-
3

0
,
6
5

1
,
6

3
,
6

6
,
7

1
2
,
4

2
3
,
3

3
7
,
5

6
1
,
9

1
0
7

1
5
0

1
9
5

2
7
9

3

0
,
0
3


1
0
-
3

0
,
9
6

2
,
0

4
,
5

8
,
5

1
5
,
7

2
9
,
4

4
7
,
3

7
7
,
9

1
2
8

1
8
0

2
4
4

3
4
9

4

0
,
0
4


1
0
-
3

1

2
,
3

5
,
4

1
0
,
0

1
8
,
5

3
4
,
7

5
5
,
4

8
7
,
3

1
5
0

2
1
1

2
8
5

4
0
7

5

0
,
0
5


1
0
-
3

1
,
1

2
,
6

6
,
1

1
1
,
4

2
1
,
0

3
9
,
2

6
0
,
0

9
8
,
6

1
6
9

2
3
8

3
2
1

4
5
9

6

0
,
0
6


1
0
-
3

1
,
3

2
,
9

6
,
8

1
2
,
7

2
3
,
4

4
1
,
5

6
6
,
4

1
0
9

1
8
7

2
6
2

3
5
5

5
0
7

7

0
,
0
7


1
0
-
3

1
,
4

3
,
1

7
,
5

1
3
,
8

2
4
,
3

4
5
,
1

7
2
,
2

1
1
9

2
0
3

2
8
5

3
8
5

5
5
0

8

0
,
0
8


1
0
-
3

1
,
5

3
,
4

8
,
1

1
5
,
0

2
6
,
0

4
8
,
6

7
7
,
7

1
2
7

2
1
8

3
0
6

4
1
4

5
9
1

9

0
,
0
9


1
0
-
3

1
,
6

3
,
6

8
,
6

1
5
,
9

2
7
,
8

5
1
,
8

8
2
,
8

1
3
6

2
3
3

3
2
6

4
4
1

6
2
9

1
0

0
,
1
0


1
0
-
3

1
,
7

3
,
9

9
,
2

1
6
,
0

2
9
,
4

5
4
,
9

8
7
,
7

1
4
4

2
4
6

3
4
5

4
6
6

6
6
6

1
2

0
,
1
2


1
0
-
3

1
,
9

4
,
3

1
0
,
1

1
7
,
7

3
2
,
5

6
0
,
6

9
6
,
8

1
5
9

2
7
1

3
8
1

5
1
4

7
3
3

1
4

0
,
1
4


1
0
-
3

2
,
0

4
,
7

1
0
,
5

1
9
,
3

3
5
,
4

6
5
,
9

1
0
5

1
7
2

2
9
5

4
1
3

5
5
8

7
9
6

1
6

0
,
1
6


1
0
-
3

2
,
2

5
,
1

1
1
,
3

2
0
,
8

3
8
,
1

7
0
,
8

1
1
3

1
8
5

3
1
6

4
4
4

5
9
9

8
5
4

1
8

0
,
1
8


1
0
-
3

2
,
4

5
,
3

1
2
,
0

2
2
,
2

4
0
,
6

7
5
,
5

1
2
0

1
9
7

3
3
7

4
7
2

6
3
7

9
0
9

2
0

0
,
2
0


1
0
-
3

2
,
5

5
,
4

1
2
,
7

2
3
,
5

4
3
,
0

7
9
,
9

1
2
7

2
0
9

3
5
6

4
9
9

6
7
3

9
6
0

2
2

0
,
2
2


1
0
-
3

2
,
7

5
,
7

1
3
,
4

2
4
,
7

4
5
,
3

8
4
,
1

1
3
4

2
1
9

3
7
5

5
2
5

7
0
8

1
0
1
0

2
4

0
,
2
4


1
0
-
3

2
,
8

6
,
0

1
4
,
1

2
5
,
9

4
7
,
4

8
8
,
1

1
4
1

2
3
0

3
9
2

5
5
0

7
4
1

1
0
5
7

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 25

2
4
2
6

0
,
2
6


1
0
-
3

2
,
9

6
,
3

1
4
,
7

2
7
,
1

4
9
,
5

9
2
,
0

1
4
7

2
4
0

4
0
9

5
7
4

7
7
3

1
1
0
2

2
8

0
,
2
8


1
0
-
3

2
,
9

6
,
5

1
5
,
3

2
8
,
2

5
1
,
6

9
5
,
7

1
5
3

2
4
9

4
2
6

5
9
6

8
0
4

1
1
4
6

3
0

0
,
3
0


1
0
-
3

3
,
0

6
,
8

1
5
,
9

2
9
,
3

5
3
,
5

9
9
,
3

1
5
8

2
5
9

4
4
1

6
1
8

8
3
4

1
1
8
8


26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

2
5
T
a
b
e
l

6
.

2


c
o
n
t
i
n
u
a
r
e


H

1
8
0

2
0
0

2
2
5

2
5
0

2
8
0

3
1
5

3
5
5

4
0
0

4
5
0

5
0
0

5
6
0

6
3
0

D
e
,

n

m
m

n

P
a
/
m

n

m
b
a
r
/
m

1
4
7
,
2

1
6
3
,
6
1
8
4

2
0
4
,
4
2
2
9

2
5
7
,
6
2
9
0
,
4
3
2
7
,
2

3
6
8

4
0
9

4
5
8

5
1
5
,
4

D
i

,

n

m
m

1

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

0
,
1
0
,
0
0
1


1
0
-
3

7
3
,
2

9
7
,
6

1
3
4

1
7
9

2
4
3

3
3
4

4
6
2

6
3
7

8
7
3

1
1
6
0

1
5
7
1

2
1
5
5

0
,
2


0
,
0
0
2


1
0
-
3

1
0
9

1
4
5

1
9
9

2
6
5

3
6
0

4
9
4

6
8
2

9
4
0

1
2
8
8

1
7
0
9

2
3
1
3

3
1
7
1

0
,
3

0
,
0
0
3


1
0
-
3

1
3
7

1
8
3

2
5
1

3
3
3

4
5
3

6
2
1

8
5
7

1
1
8
0

1
6
1
6

2
1
4
3

2
8
9
9

3
8
6
1

0
,
4


0
,
0
0
4


1
0
-
3

1
6
2

2
1
5

2
9
5

3
9
2

5
3
2

7
3
0

1
0
0
7

1
3
8
6

1
8
9
7

2
4
4
1

3
2
9
1

4
5
0
2

0
,
5

0
,
0
0
5


1
0
-
3

1
8
4

2
4
4

3
3
5

4
4
5

6
0
3

8
2
7

1
1
4
1

1
5
7
0

2
0
7
6

2
7
4
9

3
7
1
3

5
0
7
9

0
,
6

0
,
0
0
6


1
0
-
3

2
0
4

2
7
1

3
7
1

4
9
3

6
6
8

9
1
6

1
2
2
3

1
6
7
7

2
2
9
2

3
0
3
5

4
0
9
8

5
6
0
3

0
,
7


0
,
0
0
7


1
0
-
3

2
2
2

2
9
5

4
0
5

5
3
7

7
2
9

9
6
7

1
3
2
7

1
8
2
3

2
4
9
2

3
2
9
8

4
4
5
3

6
0
8
7

0
,
8


0
,
0
0
8


1
0
-
3

2
3
9

3
1
8

4
3
7

5
7
9

7
5
9

1
0
3
7

1
4
2
7

1
9
6
0

2
6
7
8

3
5
4
5

4
7
8
4

6
5
3
9

0
,
9


0
,
0
0
9


1
0
-
3

2
5
6

3
4
0

4
6
6

5
9
8

8
0
8

1
1
0
5

1
5
2
1

2
0
8
9

2
8
5
4

3
7
7
7

5
0
9
6

6
9
6
5

1

0
,
0
1


1
0
-
3

2
7
2

3
6
1

4
9
5

6
3
2

8
5
5

1
1
7
1

1
6
1
0

2
2
1
1

3
0
2
0

3
9
9
7

5
3
9
3

7
3
6
9

2

0
,
0
2


1
0
-
3

3
8
3

5
0
8

6
9
5

9
2
0

1
2
4
5

1
7
0
2

2
3
3
9

3
2
0
8

4
3
7
8

5
7
8
8

7
8
0
3

1
0
6
5
3

3

0
,
0
3


1
0
-
3

4
7
8

6
3
3

8
6
6

1
1
4
5

1
5
4
8

2
1
1
5

2
9
0
4

3
9
8
2

5
4
3
1

7
1
7
6

9
6
6
9

1
3
1
9
4

4

0
,
0
4


1
0
-
3

5
5
8

7
3
9

1
0
1
0

1
3
3
5

1
8
0
5

2
4
6
5

3
3
8
4

4
6
3
7

6
3
2
2

8
3
5
2

1
1
2
5
0

1
5
3
4
6

5

0
,
0
5


1
0
-
3

6
2
9

8
3
3

1
1
3
8

1
5
0
4

2
0
3
2

2
7
7
4

3
8
0
8

5
2
1
7

7
1
1
1

9
3
9
1

1
2
6
4
6

1
7
2
4
7

6

0
,
0
6


1
0
-
3

6
9
4

9
1
8

1
2
5
4

1
6
5
7

2
2
3
9

3
0
5
5

4
1
9
2

5
7
4
2

7
8
2
5

1
0
3
3
3

1
3
9
1
2

1
8
9
6
8

7

0
,
0
7


1
0
-
3

7
5
3

9
9
7

1
3
6
1

1
7
9
8

2
4
2
9

3
3
1
4

4
5
4
7

6
2
2
7

8
4
8
4

1
1
2
0
0

1
5
0
7
7

2
0
5
5
4

8

0
,
0
8


1
0
-
3

8
0
9

1
0
7
0

1
4
6
1

1
9
3
0

2
6
0
6

3
5
5
6

4
8
7
7

6
6
7
8

9
0
9
7

1
2
0
0
8

1
6
1
6
3

2
2
0
3
1

9

0
,
0
9


1
0
-
3

8
6
1

1
1
3
9

1
5
5
5

2
0
5
4

2
7
7
3

3
7
8
3

5
1
8
8

7
1
0
2

9
6
7
4

1
2
7
6
8

1
7
1
8
4

2
3
4
2
0

1
0

0
,
1
0


1
0
-
3

9
1
1

1
2
0
5

1
6
4
4

2
1
7
1

2
9
3
1

3
9
9
8

5
4
8
2

7
5
0
4

1
0
2
2
0

1
3
4
8
8

1
8
1
5
0

2
4
7
3
5

1
2

0
,
1
2


1
0
-
3

1
0
0
3

1
3
2
7

1
8
1
0

2
3
9
0

3
2
2
5

4
3
9
8

6
0
3
0

8
2
5
2

1
1
2
3
7

1
4
8
2
7

1
9
9
5
0

2
7
1
8
2

1
4

0
,
1
4


1
0
-
3

1
0
8
8

1
4
3
9

1
9
6
3

2
5
9
1

3
4
9
6

4
7
6
7

6
5
3
4

8
9
4
1

1
2
1
7
3

1
6
0
6
1

2
1
6
0
6

2
9
4
3
5

1
6

0
,
1
6


1
0
-
3

1
1
6
7

1
5
4
4

2
1
0
5

2
7
7
9

3
7
4
9

5
1
1
1

7
0
0
4

9
5
8
3

1
3
0
4
6

1
7
2
0
9

2
3
1
4
8

3
1
5
3
3

1
8

0
,
1
8


1
0
-
3

1
2
4
2

1
6
4
2

2
2
3
9

2
9
5
5

3
9
8
6

5
4
3
4

7
4
4
6

1
0
1
8
7

1
3
8
6
5

1
8
2
8
9

2
4
5
9
8

3
3
5
0
4

2
0

0
,
2
0


1
0
-
3

1
3
1
3

1
7
3
5

2
3
6
6

3
1
2
2

4
2
1
1

5
7
4
0

7
8
6
5

1
0
7
5
8

1
4
6
4
1

1
9
3
1
1

2
5
9
7
0

3
5
3
7
0

2
2

0
,
2
2


1
0
-
3

1
3
8
0

1
8
2
4

2
4
8
7

3
2
8
1

4
4
2
5

6
0
3
1

8
2
6
3

1
1
3
0
1

1
5
3
8
0

2
0
2
8
3

2
7
2
7
6

3
7
1
4
5

2
4

0
,
2
4


1
0
-
3

1
4
4
4

1
9
0
9

2
6
0
2

3
4
3
3

4
6
3
0

6
3
0
9

8
6
4
3

1
1
8
2
1

1
6
0
8
5

2
1
2
1
2

2
8
5
2
4

3
8
8
4
2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 27

2
6
2
6

0
,
2
6


1
0
-
3

1
5
0
6

1
9
9
0

2
7
1
3

3
5
7
9

4
8
2
6

6
5
7
6

9
0
0
8

1
2
3
1
9

1
6
7
6
2

2
2
1
0
4

2
9
7
2
1

4
0
4
7
0

2
8

0
,
2
8


1
0
-
3

1
5
6
6

2
0
6
9

2
8
2
0

3
7
1
9

5
5
1
5

6
8
3
3

9
3
6
0

1
2
7
9
9

1
7
4
1
4

2
2
9
6
2

3
0
8
7
3

4
2
0
3
7

3
0

0
,
3
0


1
0
-
3

1
6
2
3

2
1
4
5

2
9
2
3

3
8
5
5

5
1
9
8

7
0
8
1

9
6
9
9

1
3
2
6
2

1
8
0
4
3

2
3
7
9
1

3
1
9
8
5

4
3
5
4
9


D
e


D
i
a
m
e
t
r
u
l

e
x
t
e
r
i
o
r

a
l

c
o
n
d
u
c
t
e
i
,

n

m
m

;


D
i


D
i
a
m
e
t
r
u
l

i
n
t
e
r
i
o
r

a
l

c
o
n
d
u
c
t
e
i
,

n

m
m
.


R
e
g
i
m

l
a
m
i
n
a
rR
e
g
i
m

t
u
r
b
u
l
e
n
t

p
r
e
p

t
r
a
t
i
c


R
e
g
i
m

i
n
s
t
a
b
i
l
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

27
6. REELE DE DISTRIBUIE I INSTALAII DE UTILIZARE
EXTERlOARE


Alegerea traseelor. Condiii pentru amplasarea conductelor de distribuie i a
instalaiilor de utilizare exterioare

6.1. (1) Traseele reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare exterioare sunt, pe ct
posibil, rectilinii.
(2) La stabilirea traseelor reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare se acord
prioritate respectrii condiiilor de siguran.
6.2. (1) Conductele reelelor de distribuie se monteaz subteran.
(2) n cazul n care nu exist condiii de montare subteran, conductele reelelor de
distribuie din oel se pot monta suprateran, n condiii justificate de ctre proiectant i
nscrise n certificatul de urbanism.
(3) n cazul n care nu exist condiii de montare subteran, tronsoane ale reelelor de
distribuie din polietilen se pot monta suprateran n tuburi de protecie sau se intercaleaz
un tronson de conduct din oel.
6.3.Conductele instalaiilor de utilizare exterioare se monteaz:
a) din oel, suprateran / subteran;
b) din polietilen, subteran.
6.4. (1) Conductele supraterane ale reelelor de distribuie i ale instalaiilor de utilizare
exterioare se pot monta, n funcie de condiiile locale, pe :
a) pereii exteriori ai cldirilor din crmid sau beton;
b) garduri stabile din crmid sau beton;
c) stlpi metalici sau din beton i estacade.
(2) Conductele supraterane ale reelelor de distribuie se pot monta, cu respectarea
alin.(1), la nlimi de pn la 6 m de la suprafaa solului.
6.5. Conductele supraterane ale reelelor de distribuie i ale instalaiilor de utilizare
exterioare se protejeaz mpotriva descrcrilor electrice conform reglementrilor
specifice.
6.6. Pe pereii cldirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie,
se admite montarea numai a instalaiei proprii de alimentare cu gaze naturale.
6.7. Se interzice:
a) montarea reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare din polietilen n
soluri saturate cu produse petroliere sau solveni agresivi pentru acestea;
b) vehicularea prin reelele de distribuie i instalaiile de utilizare din polietilen a
gazelor naturale care conin faza lichid rezultat din condensarea hidrocarburilor
grele.
6.8. (1) Intrarea n cldiri a branamentelor sau a instalaiilor de utilizare se realizeaz
suprateran, prin traversarea peretelui exterior al cldirilor; este interzis intrarea acestora n
pardoseala sau sub pardoseala cldirilor.
(2) n cazuri excepionale, pentru cldiri la care nu se poate realiza soluia
suprateran, intrarea branamentelor sau instalaiilor de utilizare n cldiri se realizeaz
prin intermediul unui cmin de aerisire n care se monteaz robinetul de branament i/sau
de incendiu, dup caz.
(3) Robinetele montate n cmine sunt cu tija nalt pentru ca manevrarea s se poat
face de la suprafaa solului, iar cminele sunt acoperite cu grtare i au asigurat evacuarea
permanent a apelor infiltrate.
(4) Soluia prevzut la alin. (2) se permite cu condiia avizrii de ctre operatorul SD a
tuturor msurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale n condiii de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 29

28
siguran, inclusiv montarea n ncperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a
unui detector a gazelor naturale avnd limita inferioar de detecie de 2% CH
4
n aer i care
acioneaz automat asupra robinetului de nchidere (electroventil) a alimentrii cu gaze
naturale.
6.9. Este interzis montarea reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale, indiferent de modul de pozare:
a) n terenuri susceptibile la tasri, alunecri, erodri etc.;
b) sub construcii de orice categorie;
c) n tunele i galerii;
d) n canale de orice categorie avnd comunicaie direct cu cldiri;
e) la nivel inferior fundaiei cldirilor nvecinate, situate la distane de pn la 2 m;
f) sub linii de tramvai sau cale ferat, paralel cu acestea la o distan, msurat n
proiecie orizontal, mai mic dect cea prevzut n Cap. 3, tabelul 1.
6.10. (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate n firide, branamentele se pot
executa cu ieire direct n firide.
(2) Este interzis montarea branamentelor nzidite n elemente de construcie.
(3) Este interzis intrarea instalaiilor de utilizare din firidele de branament direct n
interiorul cldirilor.
6.11. n scopul identificrii conductelor i branamentelor din oel, montate suprateran,
acestea se marcheaz din 2 n 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau GNPJ, dup caz, n
funcie de regimul de presiune.
6.12. (1) Marcarea reelelor de distribuie subterane se realizeaz de ctre executant prin
inscripii pe plcue amplasate pe construcii, pe stlpi sau pe alte repere fixe din
vecintate; distana dintre plcuele inscripionate nu va fi mai mare de 30 de metri.
6.13. Pe traseele fr construcii i pe cmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru
marcarea traseului, se monteaz borne inscripionate, din eav sau beton, la distane de
150 m ntre ele.
6.14. Pe plcue /borne se specific urmtoarele caracteristici: regimul de presiune,
materialul tubular ( OL sau PE), distana msurat pe orizontal ntre axul conductei i
plcu /born (L) i adncimea de pozare a conductei (h). ( Exemplu: GNPR PE, L = 2,5
m, h = 0,9 m).
6.15. n scopul identificrii, reelele de distribuie pot fi nsoite pe traseu de sisteme de
semnalizare /detecie.
6.16. (1) n localiti, reelele de distribuie se monteaz numai n domeniul public.
(2) Reelele de distribuie subterane se monteaz pe trasee mai puin aglomerate cu
instalaii subterane, innd seama de urmtoarea ordine de preferin:
a) zone verzi;
b) trotuare;
c) alei pietonale;
d) carosabil.
(3) Se evit terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu aciuni puternic
corozive i cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite n care nu este posibil
evitarea amplasrii n terenurile menionate, se prevd msuri speciale de protecie.
(4) Pentru situaiile de excepie (ci de acces private), soluiile de alimentare se
stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acord
operatorului SD dreptul de uz i servitute pentru reelele amplasate pe proprietatea lor.
6.17. (1) Reelele de distribuie i instalaiile de utilizare subterane se monteaz la
adncimea minim de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioar a acestora sau a
tubului de protecie, dup caz.
(2) La captul branamentului, adncimea minim de montare este de 0,5 m.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

29
(3) La stabilirea adncimii de montare se are n vedere c temperatura de nghe a
solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilen.
(4) n cazul n care prevederile de la alin. (1) i (2) nu pot fi respectate, proiectantul
poate reduce adncimea de montare, cu acordul operatorului SD i cu prevederea unor
msuri de protecie suplimentare.
6.18. (1) Se interzice montarea reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare din
polietilen n zone n care temperatura degajat depete temperatura pentru care
productorul evii din polietilen garanteaz funcionarea n condiii de securitate.
(2) Dac nu se pot evita zonele prevzute la alin. (1), se intercaleaz un tronson de
conduct din oel.

Alegerea traseelor. Condiii pentru amplasarea branamentelor

6.19. Instalaiile de utilizare din cldiri se alimenteaz cu gaze naturale din reeaua de
distribuie, conform soluiei date de operatorul SD prin acordul de acces.
6.20. Criteriile de alegere a soluiilor de alimentare sunt:
a) alimentarea instalaiilor de utilizare dintr-o cldire se face de preferin din conducta
de distribuie de pe strada pe care este amplasat cldirea (Anexa 25, fig. 8);
b) alimentarea instalaiilor de utilizare din cldirile situate la intersecia strzilor se face
din oricare dintre conductele de distribuie amplasate pe strzile respective;
c) alimentarea instalaiilor de utilizare dintr-o cldire sau grup de cldiri situate pe
aceeai proprietate se face printr-un singur branament, indiferent de numrul
strzilor cu care se mrginete proprietatea (Anexa 25, fig. 10);
d) captul de branament se pozeaz la limita de proprietate a consumatorului, cu
excepia situaiilor prevzute la art. 6.8., alin. (2).
6.21. (1) Branamentele utilizate n sistemele de distribuie pentru alimentarea instalaiei
de utilizare sunt:
a) branamente individuale pentru fiecare cldire;
b) branamente comune pentru cel mult dou cldiri vecine, n urmtoarele cazuri:
i) cldirile sunt situate pe aceeai strad i au curile alturate (Anexa 25, fig. 11
a);
ii) cldirile nu sunt situate pe aceeai strad, dar fac parte dintr-un singur corp de
cldire, au curte comun i o intrare comun din strada pe care este pozat
conducta de distribuie (Anexa 25, fig.11 b, );
c) branamente ramificate:
i) n cazul cldirilor cu mai multe tronsoane (case de scar), (Anexa 25, fig. 11
c);
ii) pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor cldiri, n scopul reducerii
numrului de traversri a unei artere important de circulaie, (Anexa 25, fig. 11
d).
(2) n cazul prevederilor de la alin. (1), lit. b) se respect urmtoarele condiii
tehnice:
i) branamentul comun asigur debitul total i presiunea;
ii) regulatorul de presiune este corespunztor debitului total;
iii) instalaiile de utilizare exterioare se execut astfel nct s existe posibiliti
de acces rapid la robinetele de incendiu.
6.22. Parcurile industriale i cldirile cu mai multe scri, pot fi alimentate prin mai multe
branamente cu condiia ca instalaia de utilizare racordat la un branament s nu se
interconecteze cu instalaia de utilizare racordat la alt branament.
6.23. Traseul branamentului se realizeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 31

30
a) perpendicular pe conducta la care se realizeaz racordul; pentru situaii
care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 60
0
;
b) cu pant nspre conducta la care se racordeaz;
c) nu se admit branamente cu traseu n lungul strzii, cu excepia
branamentelor ramificate.

Intersecii ale traseelor reelelor de distribuie de gaze naturale cu traseele altor
instalaii i construcii

6.24. (1) Intersecia traseelor reelelor de distribuie a gazelor naturale cu traseele altor
instalaii i construcii subterane sau supraterane se face cu avizul unitilor deintoare i
se realizeaz astfel:
a) perpendicular pe axul instalaiei sau lucrrii traversate;
b) la cel puin 200 mm deasupra celorlalte instalaii.
(2) n cazuri excepionale, se admit:
a) traversri sub alt unghi, dar nu mai mic de 60
0
.
b) traversri n tuburi de protecie, n cazul n care nu se poate respecta condiia de
la alin.1, lit. b).
(3) Alte instalaii subterane, care se realizeaz ulterior reelelor de gaze naturale i
care intersecteaz traseul acestora, se monteaz cel puin la distana minim admis
conform tabelului 1, cu avizul operatorului SD.
6.25. Trecerea reelelor de distribuie a gazelor naturale prin cmine, canale i construcii
subterane ale altor utiliti, este interzis.
6.26. Subtraversarea liniilor de tramvai se face n tub de protecie din oel, la adncimea de
minim 1,5 m de la talpa cii de rulare la generatoarea superioar a tubului de protecie a
conductei de gaze naturale.
6.27. (1) Traversarea cilor ferate, autostrzilor, drumurilor naionale i cursurilor de ap
se face subteran sau suprateran, n funcie de condiiile locale impuse prin avizele specifice
acestor obiective.
(2) n cazurile prevzute la alin. 1) se prevd cu robinete de secionare, care s
permit scoaterea din funciune a conductei de gaze naturale:
a) n ambele pri ale traversrii, pentru reelele inelare;
b) nainte de traversare, pentru reelele ramificate.
6.28. Traversrile supraterane ale cilor de circulaie de pe teritoriul unitilor industriale
se fac la nlimi stabilite n funcie de gabaritul vehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 5
m de la generatoarea inferioar sau dispozitivul de susinere a conductei pn la nivelul
carosabilului.
6.29. Proiectarea i executarea traversrii cilor de comunicaii se realizeaz n
conformitate cu legislaia n vigoare.

Rsufltori, tuburi de protecie, ecrane de etanare

6.30. n zone construite, cu densitate mare de construcii subterane, pe reelele de
distribuie i /sau pe instalaiile de utilizare exterioare subterane, executate din oel, se
monteaz rsufltori (Anexa 25, fig. 7):
a) deasupra fiecrei suduri, dar nu la distane mai mici de 1 m, cu excepia
sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecie; n cazul unor suduri
la distane mai mici de 1 m, se realizeaz drenaj continuu ntre suduri;
b) la capetele tuburilor de protecie;
c) la ieirea din pmnt a conductelor;
d) la ramificaii ale conductelor i la schimbri de direcie.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

31
6.31. (1) Pentru conductele din polietilen, rsufltorile se monteaz n zone construite,
aglomerate cu diverse instalaii subterane, pe reelele de distribuie, respectiv pe instalaiile
de utilizare exterioare subterane astfel:
a) la capetele tuburilor de protecie;
b) la mbinri;
c) la ramificaii;
d) n alte situaii deosebite evideniate de proiectant.
6.32. n cazul conductelor din oel montate pe trasee fr construcii, pe cmp, precum i n
zone cu agresivitate redus i fr instalaii subterane, se prevd rsufltori cu nlimea de
0,6 m deasupra solului, la schimbri de direcie i la suduri de poziie, dar nu la distane
mai mici de 50 m.
6.33. Distana ntre generatoarea superioar a conductei pe care se monteaz rsufltoarea
i faa inferioar a calotei rsufltorii este de 150 mm att pentru conductele din oel ct i
pentru conductele din polietilen.
6.34. (1) Tuburile de protecie montate pe conducte trebuie s depeasc, n ambele pri,
limitele instalaiei sau construciei traversate, cu cel puin 0,5 m.
(2) Tuburile de protecie se prevd la partea superioar a capetelor tubului cu orificii i
cu rsufltori, iar capetele tubului se etaneaz pe conduct.
6.35. (1) Diametrul interior al tubului de protecie se stabilete n funcie de diametrul
exterior i destinaia conductei protejate:
a) pentru conducte de distribuie:
i) oel d
i tub
= d
e cond izolat
+ 75 mm;
ii) polietilen d
i tub
= d
e cond
+ 100 mm;
b) pentru branamente:
i) oel d
i tub
= d
e cond izolat
+ 50 mm;
ii) polietilen d
i tub
= d
e cond
+ 50 mm;
(2) Grosimea pereilor i materialul din care se confecioneaz tubul de protecie
se stabilesc n funcie de sarcinile la care este solicitat tubul.
6. 36. (1) La toate cldirile amplasate n localiti n care exist reele de gaze naturale,
indiferent dac cldirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea ptrunderii
n cldiri a eventualelor scpri de gaze, se prevd msuri de etanare la trecerile
instalaiilor de orice utilitate (nclzire, ap, canalizare, cabluri electrice, telefonice,
televiziune etc.) prin pereii subterani i prin planeele subsolurilor cldirilor.
(2) Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asigurate msurile de
etanare prevzute la alin. (1).

Rezemarea conductelor supraterane

6.37. (1) Conductele montate suprateran pe elemente de construcii, pe stlpi sau estacade,
se reazem, n funcie de diametru, pe brri sau console confecionate conform
cataloagelor de detalii tip pentru instalaii.
(2) Distanele maxime ntre dou reazeme i tipul reazemelor pentru conducte sunt
prezentate n tabelul 7.

Tabelul 7 DISTANELE MAXIME NTRE REAZEME
Distana maxim ntre
reazeme, n m
Diametrul conductei,
n inch
Tipul reazemului
3,3 3/8 1/2 Brar
4,2 3/4 1 Brar
5,1 1 1 Brar
5,7 2 Consol
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 33

32
6,1 2 Consol
6,7 3 Consol
7,5 4 Consol
8,0 5 Consol

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

33
7. STAII I POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE
A GAZELOR NATURALE

7.1. (1) Staiile de reglare sau de reglare-msurare a gazelor naturale se monteaz n
construcii proprii.
(2) Posturile de reglare, de reglare - msurare i de msurare se monteaz n
firide sau direct pe instalaia de utilizare.
7.2. Amplasarea regulatoarelor pe instalaia de utilizare se face cu ndeplinirea cel puin a
urmtoarelor condiii:
a) ncperile n care se monteaz s fie ventilate;
b) regulatoarele s fie n construcie etan;
c) respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.
7.3. (1) Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare sunt delimitate prin robinete de
nchidere, amplasate la intrarea, respectiv ieirea din staii i posturi.
(2) Robinetele fac parte din componena staiilor i posturilor de reglare sau reglare
msurare.
7.4. (1) Dimensionarea i echiparea staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare
se face innd seama de urmtorii parametri: debit, presiune, temperatur, de domeniul de
variaie a acestor parametri i de calitatea gazelor naturale.
(2) Sistemele de msurare se aleg i se poziioneaz n conformitate cu cerinele
normelor n vigoare.
(3) Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare se echipeaz cu dispozitive
de securitate corespunztoare cerinelor legislaiei n vigoare.
7.5. Proiectarea staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se face astfel nct s
rezulte o grupare ct mai compact, avndu-se n vedere i accesul la echipamentele i
dispozitivele componente.
7.6. Pe conductele din oel de intrare i de ieire din staiile de reglare sau reglare-msurare
se monteaz flane electroizolante n locuri uor accesibile.
7.7. Cnd alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi nu poate fi
ntrerupt, staiile de reglare sau reglare-msurare pot fi prevzute cu ocolitor.
7.8. n funcie de natura i coninutul de impuriti a gazelor naturale, la intrarea n staiile
i posturile de reglare sau reglaremsurare, se pot monta echipamente de filtrare i / sau
separare.
7.9. Pentru echipamentele care prevd n mod expres filtre de protecie, acestea se
monteaz obligatoriu conform instruciunilor productorului.
7.10. (1) Staiile de reglare sau reglaremsurare se prevd cu priz i centur de
mpmntare (rezistena de dispersie sub 4 ), la care se racordeaz prile metalice ale
fiecrui element din staie cuprins ntre dou flane.
(2) Racordurile prin flane nu se consider electroconductoare dect dac sunt
conectate ntre ele cu platband zincat cu seciunea de minim 40 mm
2
.

Regulatoare de presiune

7.11. (1) Reglarea presiunii se face, n funcie de mrimea debitului, prin regulatoare cu:
a) acionare indirect;
b) acionare direct.
(2) Alegerea regulatoarelor, funcie de debitul nominal al regulatoarelor Q
n
, se face
conform specificaiilor tehnice date de productor. La alegerea mrimii regulatoarelor se
pot utiliza urmtoarele relaii de calcul:
Q
n


= (1,1...1,2) Q
t
, pentru regulatoarele cu acionare indirect;

Q
n


= 1,45 Qt, pentru regulatoarele cu acionare direct,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 35

34
unde Q
t
reprezint debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili
gazoi deservite.
7.12. Abaterea maxim a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de 5%;
7.13. n cazul n care n instalaia de utilizare industrial sunt necesare diferite trepte de
presiune se prevd panouri de reglare pentru fiecare treapt de presiune.

Construcii pentru staii i posturi reglare sau reglare - msurare a gazelor naturale

7.14. Amplasarea staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se face respectnd
prevederile din Cap. 3.
7.15. Amplasarea construciilor pentru staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare,
independente sau alipite altor construcii, se face:
a) suprateran;
b) cu respectarea distanelor prevzute n Cap. 3, tabelul 2;
c) la limita de proprietate a consumatorului sau cnd nu este posibil, ct mai
aproape de limita de proprietate a consumatorului;
d) asigurndu-se accesul direct i permanent al personalului operatorului SD.
7.16. Posturile de reglare sau reglare-msurare pentru presiunea maxim de intrare ntre 2
10
5
-610
5
Pa (2-6 bar), se pot monta i n firide aerisite, alipite pereilor cldirilor, n locuri
uor accesibile, cu condiia ca pereii respectivi s nu prezinte goluri (ui, ferestre etc.):
a) pe o nlime de cel puin 8 m;
b) pe o lime care s depeasc firida cu minim 5 m, n ambele sensuri.
7.17. Posturile de reglare sau reglare - msurare pentru presiunea maxim de intrare ntre
0, 0510
5
- 210
5
Pa (0, 05-2 bar) se monteaz n:
a) firid ngropat sau semi - ngropat n peretele exterior al cldirii, n ziduri sau
garduri;
b) firid independent sau alipita de un perete exterior al cldirii.
7.18. (1) Amplasarea construciilor pentru staiile i posturile de reglare sau reglare
msurare aferente reelei de distribuie se face pe domeniul public, conform precizrilor
din certificatul de urbanism, cu asigurarea obligatorie a accesului operatorului SD.
(2) Pentru cazuri excepionale, cu avizul operatorului SD se pot construi staii de
sector de reglare sau reglare-msurare subterane, prevzute cu ventilare i cu msuri de
evitare a pericolului de incendiu i explozie.
(3) Construciile staiilor de reglare sau reglaremsurare se execut din materiale
incombustibile i fr pod.
7.19. (1) Posturile de reglare-msurare nu se amplaseaz:
a) pe cile de evacuare din cldiri cu aglomerri de persoane;
b) sub ferestrele cldirilor i n locuri neventilate.
(2) n cazul excepional n care nu sunt condiii tehnice i exist spaiu de amplasare
a postului de reglare numai sub fereastr, se vor realiza urmtoarele msuri:
a) eava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungete astfel nct s
evite ptrunderea gazelor n interiorul cldirii;
b) axul de manevr al robinetelor postului se etaneaz.
7.20. Firidele practicate n pereii unei cldiri se tencuiesc i se sclivisesc la interior, n
condiii care s nu permit infiltrarea gazelor n cldire.
7.21. Pardoseala staiilor de reglare sau reglaremsurare se realizeaz:
a) din materiale de construcii care nu produc scntei la lovire;
b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.
7.22. Evacuarea din firide a eventualelor scpri de gaze naturale se asigur prin goluri,
dispuse n mod egal la partea superioar i inferioar, nsumnd:
a) 8% din suprafaa ncperii, la construciile independente ale staiilor;
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

35
b) 2% din suprafaa uilor firidelor.
7.23. Iluminatul interior al staiilor de reglare sau reglare-msurare se realizeaz:
a) natural, prin ferestre;
b) artificial, din exteriorul construciei.
7.24. Protecia mpotriva descrcrilor electrice, pentru staiile de reglare sau reglare -
msurare i instalaiile montate n exterior, se realizeaz conform prevederilor din legislaia
n vigoare.
7.25. Protecia construciilor staiilor de reglare sau reglare-msurare i a instalaiilor
exterioare mpotriva accesului persoanelor strine se realizeaz prin mprejmuire.

Amplasarea i montarea echipamentului de reglare - msurare

7.26. Panourile de reglare-msurare se amplaseaz n plan orizontal sau vertical, n funcie
de mrime, pstrndu-se distane ntre elementele componente astfel nct s se asigure
posibilitatea ntreinerii i exploatrii.
7.27. (1) Pentru msurarea n scopuri comerciale a cantitilor de gaze naturale, se
utilizeaz numai aparate de msurare aprobate conform legislaiei metrologice n vigoare .
(2) Tipul aparatului de msur, modul de amplasare i condiiile de montaj se
stabilesc de proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specificaiilor tehnice date de
productor.
7.28. Executanii staiilor de reglare sau reglare-msurare au obligaia s fixeze, pe
distribuitorul fiecrei trepte de reglare, plcue metalice pe care au gravat:
a) denumirea productorului;
b) presiunea de ncercare;
c) presiunea nominal;
d) poziia robinetului, NCHIS sau DESCHIS
7.29. Elementele instalaiei de reglare - msurare se protejeaz mpotriva coroziunii.
7.30. La exterior, pe fiecare perete al staiilor i pe uile staiilor i posturilor de reglare sau
reglare-msurare, se aplic tblie avertizoare pe care se nscrie:

i indicatorul pentru pericol de explozie, conform reglementrilor n vigoare.

Instalaii i dispozitive auxiliare.

7.31. (1) Staiile i posturile de reglare a presiunii se doteaz cu echipament de securitate
care s previn:
a) creterea presiunii la ieirea din regulator peste nivelul maxim al treptei de
presiune;
b) creterea presiunii peste nivelul admis la consumator;
c) scderea presiunii sub nivelul minim de funcionare al aparatelor consumatoare
de combustibili gazoi ale consumatorului.
(2) Pe dispozitivele de securitate se nscrie, vizibil, presiunea de declanare.
7.32. (1) Echipamentul de securitate se prevede:
a) fr armturi de nchidere pe derivaia pe care este montat supapa, att nainte
ct i dup aceasta;

PERICOL DE EXPLOZIE
APROPIEREA CU FOC STRICT
OPRIT
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 37

36
b) cu conducte de evacuare la exterior, n atmosfer, care pot fi legate la un
colector comun.
(2) Evacuarea gazelor de la echipamentul de securitate i de la regulatoarele montate
n posturi de reglare sau pe utilaje se face n aer liber la 0,5 m peste cel mai nalt punct al
acoperiului:
a) staiilor sau posturilor independente;
b) cldirilor la care sunt alipite posturile sau n care se afl utilajele.
(3) Captul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curb ndreptat n jos sau
cu o cciul de protecie.
7.33. (1) Pe colectoarele i distribuitoarele staiilor i posturilor de reglare sau reglare -
msurare se monteaz:
a) manometre prevzute cu robinet de nchidere;
b) armturi pentru termometre.
(2) Pe colectoarele filtrelor se prevd manometre.
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

37

8. INSTALAII lNTERIOARE DE UTILIZARE

Utilizarea gazelor naturale n cldiri

8.1. Utilizarea gazelor naturale este admis numai n ncperi n care nu exist pericol de:
a) incendiu, prin aprinderea materialelor i elementelor combustibile;
b) explozie a materialelor i substanelor combustibile / inflamabile aflate n
interior;
c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.
8.2. Condiii tehnice pentru funcionarea n siguran a instalaiilor interioare de utilizare a
gazelor naturale combustibile:
a) volumul interior minim al ncperilor:
i) 18,0 m
3
pentru orice tip de ncpere, cu excepia buctriilor
i bilor;
ii) 7,5 m
3
pentru bi i buctrii.
b) asigurarea aerului necesar arderii;
c) ventilare natural sau mecanic;
d) evacuarea total a gazelor de ardere n atmosfer;
e) suprafee vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, ui cu geamuri sau goluri, sau
suprafee asimilate acestora: panouri care conform specificaiei tehnice date de productori
cedeaz la presiuni de cel puin 1180 Pa (0, 0118 bar).
8.3. (1) Toate ncperile n care se monteaz aparate consumatoare de combustibili gazoi
se prevd, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafee vitrate, definite
conform art. 8.2., lit. e),cu suprafaa minim total de:
a) 0,03 m
2
pentru fiecare m
3
de volum net de ncpere, n cazul construciilor
din beton armat;
b) 0,05 m
2
pentru fiecare m
3
de volum net de ncpere, n cazul construciilor
din zidrie.
(2) Pentru cazul n care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de
construcie special (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor
automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puin 2% metan (CH
4
) n aer, care
acioneaz asupra robinetului de nchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze
naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
(3) n cazul utilizrii detectoarelor, suprafaa vitrat poate fi redus la 0,02 m
2
pe m
3

de volum net de ncpere.
(4) Volumul net reprezint volumul total al ncperii, din care se scade volumul
elementelor de instalaii sau de construcii existente n ncpere, n care nu se pot acumula
gaze.
8.4. n bi nu sunt admise:
a) aparate consumatoare de combustibili gazoi pentru prepararea instantanee a
apei calde de consum;
b) aparate consumatoare de combustibili gazoi pentru nclzire central sau
local, prevzute cu arztor atmosferic i rupere de tiraj, chiar dac au termostat de co.
8.5. Fac excepie de la prevederile art. 8.2., lit. a) i art. 8.4., aparatele consumatoare de
combustibili gazoi la care prin tubulatur etan se asigura accesul din exterior al aerului
necesar arderii i evacuarea n exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu camer de
ardere etan i tiraj forat).
8.6. Debitul total al aparatelor cu flacr liber care se pot instala ntr-o ncpere trebuie s
satisfac condiia: 15 m
3
volum interior de ncpere pentru fiecare metru cub debit instalat
de gaze naturale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 39

38

Asigurarea aerului necesar arderii i evacuarea gazelor arse

8.7. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate la co sau cu
flacr liber se asigur aerul necesar arderii i evacuarea n exterior a gazelor de ardere,
complet i fr riscuri, astfel nct n atmosfera ncperii s nu se depeasc concentraia
de noxe admis de normele de protecia muncii i normele de protecie a mediului.
8.8. (1) Aerul necesar arderii se asigur n funcie de raportul ntre volumul interior al
ncperii V
i
, n m
3
i debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazoi Q
n
,
n m
3
/h, astfel:
a) pentru cazul V
i
/Q
n
30, se consider c prin neetaneitile existente se asigur
aerul necesar pentru ardere;
b) pentru cazul V
i
/Q
n
< 30, se prevd prize de acces aer direct din exteriorul
construciei.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1), litera a) buctriile din locuinele cu
nclzire central, n care nu exist alte aparate consumatoare de combustibili gazoi, la
care se admite accesul aerului dintr-o ncpere vecin prin realizarea unui gol spre aceast
ncpere, cu condiia satisfacerii raportului V
i
/Q
n
30, n care V
i
este volumul buctriei
plus volumul ncperii respective; dac i n ncperea vecin, spre care este prevzut
golul, sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoi, raportul dintre suma
volumelor celor dou ncperi [V
i
=V
i1
+V
i2
] i suma debitelor aparatelor consumatoare
de combustibili gazoi din aceste ncperi [Q
n
=Q
n1
+Q
n2
] trebuie s fie V
i
/Q
n
30.
(3) n cazul n care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetaneiti (cazul
tmplriilor prevzute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul ncperilor, se
realizeaz prize de aer direct din exteriorul construciei.
8.9. (1) Suprafaa golului pentru accesul aerului de ardere ntr-o ncpere n care se
utilizeaz gazele naturale se determin cu relaia:
S = 0,0025 Q
i
, n m
2
, unde Q
i
reprezint debitul instalat n ncperea respectiv,
n m
3
/h, iar coeficientul 0,0025 este dat n m
2
/(m
3
/h).
(2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioar a ncperii
i fr dispozitive de nchidere sau reglaj; este interzis obturarea golului de acces al
aerului de ardere.
(3) La cazanele de nclzire i /sau preparare ap cald, accesul aerului se face
conform reglementrilor specifice.
(4) n cazul n care accesul aerului de ardere se asigur prin canale, seciunile
canalelor de aer se calculeaz lund n considerare rezistenele aeraulice ale acestora.
8.10. La ncperile, independent de volumul lor, n care se instaleaz aparate cu flacr
liber, se prevd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere,
dimensionate i executate n conformitate cu standardele i prescripiile tehnice n vigoare.
8.11. Pentru buctriile din construciile existente, construite fr canale de ventilare sau a
cror canale de ventilaie au fost desfiinate, n care sunt instalate aparate cu flacr liber,
se admite practicarea n peretele exterior sau n tocul ferestrei, la partea superioar a
ncperii, a unui gol (gril de ventilare), pentru evacuarea gazelor de ardere.
8.12. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:
a) se racordeaz la partea superioar a ncperilor, ct mai aproape de plafon;
b) nu se prevd cu dispozitive de nchidere sau reglaj.
8.13. Evacuarea gazelor de ardere din buctrii i oficii se face prin tiraj natural organizat
sau mecanic, utilizndu-se:
a) canale individuale;
b) canale colectoare;
c) hote cu evacuarea gazelor de ardere n exterior.
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

39
8.14. (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de producie se face, n funcie de debitul
rezultat i de condiiile locale, prin ventilare natural organizat sau ventilare mecanic.
(2) Alegerea tipului de ventilare i dimensionarea instalaiei se fac n funcie de
cantitatea de gaze de ardere, astfel nct s nu se depeasc concentraiile admise prin
normele de protecie a muncii i normele de protecie a mediului.
8.15. Pentru evacuarea eventualelor infiltraii de gaze naturale, n toate cazurile, se asigur
ventilarea natural a subsolului cldirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul
exterior al acestora, ntre ncperile din subsol, precum i prin legarea subsolului cldirilor
la canale de ventilare natural, special destinate acestui scop, n afara ventilaiilor naturale
prevzute pentru anexele apartamentelor sau cldirilor.
8.16. Pentru evacuarea infiltraiilor i scprilor de gaze care se pot acumula n casa
scrilor cldirilor etajate, fr suprafee vitrate, se prevede la partea superioar a acestora,
n acoperiul cldirii, un orificiu cu diametrul de 150 -200 mm, prevzut cu un tub racordat
la un deflector.
8.17. Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asigurate msurile de ventilare
prevzute la art. 8.15. i 8.16.
8.18. n ncperile n care exist risc de intoxicri, incendii sau explozii cauzate de
scprile accidentale de gaze naturale acumulate, se prevd detectoare automate de gaze
dotate cu sisteme de semnalizare optic sau alarmare acustic la atingerea concentraiilor
periculoase i cu comanda nchiderii automate a admisiei gazelor naturale n instalaii.
8.19. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la acelai canal de
fum se face n urmtoarele condiii:
a) la nlimi diferite;
b) seciunea canalului de fum s poat prelua debitele de gaze arse nsumate
ale tuturor aparatelor racordate la acesta.
(2) Seciunile courilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate
consumatoare de combustibili gazoi, cu un debit maxim de 7 m
3
/h, pot fi stabilite conform
datelor din tabelul din Anexa 12.
(3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de nclzire i /sau preparare ap cald
care nu se ncadreaz n prevederile din tabelul din Anexa 12 se face conform prevederilor
din reglementrile specifice.
8.20. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la couri de fum prin
burlane din tabl metalic, rigide sau flexibile, se admite n urmtoarele condiii (Anexa
25, fig. 13):
a) seciunea burlanului este cel puin egal cu seciunea racordului de ieire din
aparatul consumator de combustibili gazoi;
b) poriunea vertical a burlanului, la ieirea din aparatul consumator de
combustibili gazoi, este de cel puin 0,4 m;
c) distana de la coul de fum pn la aparatul consumator de combustibili gazoi
este mai mic de 3 m;
d) dac distana de la coul de fum pn la aparatul consumator de combustibili
gazoi depete 1 m, panta ctre coul de fum este de minim 8 %;
e) mbinarea i racordarea la coul de fum se execut cu asigurarea etaneitii.
8.21. Este interzis:
a) trecerea burlanelor dintr-o ncpere n alta, cu excepia burlanelor etane,
mbinate prin sudur;
b) montarea dispozitivelor de nchidere sau obturare a seciunii de ieire a gazelor
de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, maini de gtit, cazane de
nclzire i /sau preparare ap cald, radiatoare etc.);
c) evacuarea gazelor de ardere n podurile caselor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 41

40
d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pereii exteriori ai cldirilor, cu excepia
aparatelor consumatoare de combustibili gazoi prevzute din fabricaie cu
astfel de evacuare;
e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la canalele de fum
aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pcur, crbune
etc.), cu excepia aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au fost
construite pentru alimentare mixt (gaze naturale combustibil lichid / solid).
8.22. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se monteaz asigurndu-se rezistena
mecanic a ntregii tubulaturi i etanarea ntre tronsoanele care alctuiesc burlanul.
(2) Tronsoanele se introduc unul n altul n sensul curgerii gazelor.
(3) Pentru etanarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate
acestei operaii.
(3 Racordarea burlanului la canalul de fum se realizeaz cu asigurarea etaneitii.
(4) n spaii cu pericol de explozie sau incendiu, nu se folosesc burlane din tabl.
8.23. Courile de fum executate din zidrie de crmid se cptuesc la interior cu tuburi
din aluminiu sau oel inoxidabil.

Trasee i condiii tehnice de amplasare a conductelor

8.24. (1) La alegerea traseelor instalaiilor de utilizare gaze naturale, condiiile de
securitate au prioritate fa de orice alte condiii.
(2) Fiecare unitate locativ se racordeaz la coloana sau instalaia exterioar comun
printr-o singur derivaie.
8.25. Instalaiile de utilizare interioare, pentru fiecare cldire civil sau hal industrial, se
alimenteaz cu gaze naturale din instalaia de utilizare exterioar, prin unul sau mai multe
puncte de intrare, cu condiia ca instalaiile interioare aferente fiecrui punct de intrare s
nu se interconecteze.
8.26. Conductele instalaiilor interioare de utilizare se amplaseaz suprateran, n spaii
uscate, ventilate, luminate i circulate, cu acces permanent, inclusiv n subsolurile care
ndeplinesc aceste condiii i se monteaz:
a) pe ct posibil, pe elemente rezistente ale construciei: perei, stlpi, grinzi,
plafoane;
b) pe stlpi metalici sau de beton, montai special n acest scop sau n scopul
susinerii conductelor de gaze naturale, mpreun cu conducte pentru alte
instalaii.
8.27. Conductele orizontale din instalaiile de utilizare se monteaz:
a) la partea superioar a pereilor, deasupra conductelor pentru alte instalaii;
b) deasupra uilor i ferestrelor.
8.28. (1) Este interzis trecerea conductelor instalaiilor de utilizare prin:
a) apartamente diferite (dintr-un apartament n altul);
b) spaii neventilate;
c) poduri ale cldirilor, debarale, cmri, closete i alte spaii de acest fel, a
conductelor cu mbinri fixe sau demontabile, dac ncperile nu sunt ventilate;
d) couri i canale de ventilaie;
e) puuri i camere de ascensoare;
f) ncperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe;
g) ncperi cu umiditate pronunat;
h) ncperi de depozitare a materialelor inflamabile;
i) subsoluri tehnice i canale tehnice;
j) ghene sau nie, inclusiv n spaiul de sub acestea, n care sunt montate conducte
pentru alte instalaii;
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

41
k) locuri greu accesibile, n care ntreinerea normal a conductelor nu poate fi
asigurat;
l) spaii de depozitare;
m) spaii de adpostire din subsolul cldirilor i prin galerii de evacuare.
(2) Este interzis montarea nglobat a conductelor instalaiilor de utilizare n
elemente de construcie (perei, planee, pardoseli etc.)
(3) Se evit trecerea conductelor prin camere de dormit neprevzute cu aparate
consumatoare de combustibili gazoi.
(4) Cnd trecerea conductelor prin ncperi cu umiditate pronunat sau atmosfer
corosiv este inevitabil, se folosesc evi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se
protejeaz conductele cu tuburi de protecie.
8.29. (1) Fac excepie de la art. 8.28., alin. (1), litera a) conductele instalaiilor de utilizare
existente.
(2) nlocuirea instalaiilor de utilizare la care se face referire n alin. (1), n cazul n
care nu se modific elemente de natur tehnic (debit instalat, presiune, msurare a
consumului de gaze etc. ), se poate realiza pe acelai traseu.
8.30. (1) Se admite montarea conductelor instalaiilor de utilizare n liuri amenajate n
perete (Anexa 25, fig. 12) sau n pardoseal.
(2) liurile prevzute la alin. (1) ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) sunt acoperite cu capace perforate i uor demontabile;
b) sunt uscate i aerisite;
c) au trasee ct mai scurte;
d) sunt prevzute cu pant, n cazul montrii n pardoseal, pentru asigurarea
scurgerii eventualelor infiltraii de ap spre puncte de colectare;
e) au dimensiuni care s permit controlul i repararea conductei.
8.31. Este interzis:
a) montarea conductelor pentru alte instalaii n canalele pentru conductele de gaze
naturale;
b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte
instalaii sau comunicarea cu acestea.
8.32. Trecerea conductelor prin perei sau planee se face:
a) protejat n tub de protecie;
b) fr mbinri n tubul de protecie.
8.33. (1) Tuburile de protecie pentru instalaiile interioare se fixeaz rigid i etan de
elementele de construcie i depesc faa finit a acestora cu:
a) 10 mm la perei i plafoane;
b) 50 mm la pardoseli.
(2) Capetele tubului de protecie se etaneaz pe conducta instalaiei de utilizare.
8.34. Conductele instalaiilor de utilizare se amplaseaz astfel nct s fie protejate
mpotriva degradrii prin:
a) lovire direct sau trepidaii;
b) contactul cu lichide corosive;
c) contactul ndelungat cu apa;
d) radiaie sau conducie termic.
8.35. Distanele minime ntre conductele de gaze naturale i elementele celorlalte instalaii
se ncadreaz n prevederile din prescripiile tehnice de specialitate n vigoare.
8.36. Capetele conductelor instalaiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate
consumatoare de combustibili gazoi se nchid obligatoriu cu dopuri din font sau oel,
etane, chiar dac conductele respective sunt prevzute cu robinete.
8.37. Este interzis utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar
fi:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 43

42
- legarea la pmnt a altor instalaii;
- realizarea prizelor de protecie electric;
- susinerea cablurilor i / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune i
curent;
- agarea sau rezemarea unor obiecte.
8.38 (1) In cldirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instalaiilor de utilizare
se monteaz, de regul, n casa scrilor.
(2) Se admite montarea coloanelor instalaiilor de utilizare i n exteriorul cldirilor
sau prin balcoane deschise, cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) asigurarea accesului n vederea ntreinerii instalaiilor de utilizare;
b) protejarea coloanelor cu mti ventilate (perforate) i demontabile.

Aparate consumatoare de combustibili gazoi

8.39. Alegerea i montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face cu
respectarea instruciunilor productorului i reglementrilor n vigoare.
8.40. (1) Arztoarele cu panou radiant cu flacr deschis sunt admise numai n spaii
ventilate corespunztor, cu asigurarea urmtoarelor condiii:
a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului
radiaiilor termice;
b) ncadrarea concentraiei de noxe n limitele admise de reglementrile n vigoare.
(2) n cldirile civile i de locuit nu se admite montarea arztoarele cu panou radiant
cu flacr deschis.
8.41. La instalaiile cu arztoare automate sau comandate de la distan care nu sunt
supravegheate permanent, se prevd dispozitive automate de control, reglare i
semnalizare, care s nchid automat alimentarea cu gaze naturale la:
- stingerea accidental a flcrii;
- lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.

Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi

8.42. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi se racordeaz rigid la instalaiile
interioare, cu excepia cazurilor prevzute la art. 8.43.
8.43. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi cu debit nominal sub 3 m
3
/h, precum
i arztoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea i racorduri
flexibile la instalaia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. 8.44.
8.44. (1) Racordurile flexibile se monteaz ntre robinetul de siguran i aparatul
consumator de combustibili gazoi i trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii :
a) presiunea nominal pentru care a fost construit racordul s fie egal sau mai mare
dect presiunea instalaiei de gaze naturale la care se racordeaz;
b) lungime maxim de 1 m i diametru minim 10 mm, n instalaii de utilizare cu
presiune joas;
c) lungime maxim 20 m i diametru maxim de 50 mm, n instalaii industriale cu
presiune pn la 210
5
Pa (2 bar);
d) trasee la vedere, fr s treac dintr-o ncpere n alta;
e) msuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
f) msuri de evitare a ntinderii excesive, agrii, strivirii sau deteriorrii;
g) msuri de protecie la intemperii;
h) respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.
(2) Racordurile flexibile nu se prevd cu armturi de nchidere sau dispozitive de
reglare.
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

43
(3) Nu se admite cuplarea a dou sau mai multe racorduri flexibile.
8.45. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi direct la conducta de
distribuie, fr regulator de presiune, este interzis.

Armturi de nchidere

8.46. (1) Robinete de nchidere se prevd:
a) naintea fiecrui contor;
b) pe fiecare ramificaie important;
c) pe fiecare conduct care alimenteaz grupuri de arztoare montate la aparate,
mese de lucru, laboratoare etc.;
d) la baza fiecrei coloane; dac plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se
poate face n condiii de securitate i estetic corespunztoare, se admite montarea
unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaz maxim 24 puncte
de consum;
e) naintea fiecrui aparat consumator de combustibili gazoi.
(2) Numrul robinetelor de nchidere care se monteaz naintea fiecrui aparat
consumator de combustibil gazoi sunt stabilite astfel:
a) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi racordate rigid, care
nu au robinet de manevr propriu, dou robinete montate pe conduct;
b) n cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoi racordate prin
racord flexibil, care nu au robinet de manevr propriu, dou robinete
montate pe conduct naintea racordului flexibil;
c) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au racord rigid
i robinet de manevr propriu, un robinet;
d) n cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoi care au racord
flexibil i robinet de manevr propriu, un robinet.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 45

44
9. ECHIPAMENTE, INSTALATII, APARATE, PRODUSE I PROCEDEE
UTILIZATE N SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

9.1. (1) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaz numai echipamente,
instalaii, aparate, produse i procedee care ndeplinesc una din condiiile, n conformitate
cu legislaia n vigoare:
a) poart marcajul european de conformitate CE;
b) sunt agrementate /certificate tehnic de ctre un organism abilitat.
(2) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza i alte echipamente, instalaii,
aparate, produse i procedee dect cele prezentate n prezentele norme tehnice, cu
respectarea alin. (1).

evi

9.2. (1) evile care se folosesc la executarea oricror lucrri trebuie s corespund tipului,
calitii i caracteristicilor dimensionale prevzute n proiectele de execuie a lucrrilor.
(2) Grosimea peretelui evii se calculeaz n funcie de solicitrile la care este supus
conducta i gradul de agresivitate al solului.
(3) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea evilor.
9.3. (1) evile din oel utilizate la executarea conductelor se nscriu ntr-o gam extrem de
larg, n funcie de calitatea oelului, tipul i dimensiunile evii.
(2) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea evilor sudate
longitudinal.
9.4. Panourile de msurare se confecioneaz numai din eav din oel fr sudur, laminat
la cald sau tras la rece.
9.5. (1) La executarea conductelor din polietilen se utilizeaz evi cu SDR 11 de tipul PE
80 sau PE 100, n funcie de presiunea de regim.
(2) evile din polietilen au culoarea neagr cu dungi longitudinale galbene sau sunt
complet galbene.

Tuburi de protecie, rsufltori

9.6. (1) Tuburile de protecie se confecioneaz din oel, polietilen, beton sau alte
materiale cu caracteristici similare.
(2) Protecia conductelor ce subtraverseaz linii de cale ferat sau tramvai se
realizeaz numai cu tuburi de protecie din oel.
(3) Se interzice montarea conductelor n tuburi de protecie din oel lng sau la
intersecia cu cabluri electrice.
(4) Se interzice montarea conductelor n tuburi de protecie din polietilen:
a) lng sau la intersecia cu canale termice;
b) n carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.
9.7. Tuburile i calotele rsufltorilor se confecioneaz din oel. Capacele pentru
rsufltorile pozate n carosabil se confecioneaz din font.

Fitinguri

Fitinguri pentru conducte din oel

9.8. Din punct de vedere al funciei pe care o ndeplinesc, la realizarea conductelor se
utilizeaz diferite tipuri de fitinguri: flane, mufe, coturi, curbe, ramificaii, capace, nipluri,
racorduri olandeze, reducii etc.
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

45

Fitinguri pentru conducte din polietilen

9.9. La realizarea de conducte din polietilen sunt folosite urmtoarele categorii de
fitinguri:
a) coturi, teuri, reducii, dopuri de capt, mufe de legtur etc., realizate prin
procedeul de injecie;
b) fitinguri de tranziie PE-metal;
c) adaptor de flan, flan liber i garnituri de etanare;
d) racorduri metalice cu etanare prin compresiune pe pereii evii;
e) racord mixt PE-metal din trei buci (tip olandez) cu etanare cu garnitur
de cauciuc.

Armturi de nchidere i securitate

9.10 Tipul de armturi se alege n funcie de treapta de presiune a instalaiei pe care se
monteaz.
9.11. Robinetele din polietilen se monteaz ngropat cu tij de acionare de la suprafaa
solului.
9.12. (1)Armturile metalice se monteaz:
a) ngropat, cu tij de acionare n cazul utilizrii robinetelor izolate
anticoroziv;
b) n cmine.
(2) Robinetele metalice montate n cmin se racordeaz la eava din polietilen prin:
a) fiting de tranziie PE -metal montat n exteriorul cminului;
b) adaptor de flan.
9.13. Supapele de siguran sunt amplasate n aval de regulatorul de presiune.

Dispozitive pentru preluarea dilatrii

9.14. Preluarea dilatrilor se realizeaz prin:
a) compensatoare de dilatare;
b) configuraia reelelor.
9.15. Calculul variaiei de lungime pentru conductele de distribuie se realizeaz utiliznd
formula:
L = LT
n care: L variaia de lungime, n mm;
coeficient de dilatare, n mm/mK;
L lungimea de conduct luat n considerare, n m;
T variaia de temperatur luat n considerare [K].

Aparate, regulatoare de presiune, contoare / sisteme i echipamente de msurare

9.16. (1) Aparatele consumatoare de combustibili gazoi, regulatoarele de presiune,
contoarele / sistemele i echipamentele de msurare trebuie s corespund scopului pentru
care sunt utilizate;
(2) Alegerea i dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi,
regulatoarelor de presiune, contoarelor / sistemelor i echipamentelor de msurare se
efectueaz n conformitate cu reglementrile n vigoare i cu specificaiile productorilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 47

46
Materiale de etanare
9.17. Garniturile de etanare se aleg n funcie de tipul suprafeei de etanare i se execut
din materiale compatibile cu condiiile de lucru.
9.18. La mbinrile demontabile din oel se folosesc urmtoarele materiale pentru etanare:
a) fuior de cnep n combinaie cu paste de etanare;
b) band de teflon.

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

47
10. EXECUTAREA SlSTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

10.1. (1) n timpul executrii sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau msuri
pentru evitarea deteriorrii instalaiilor i construciilor subterane sau supraterane
aparinnd altor deintori.
(2) La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, nainte de montare, se
verifica calitatea echipamentelor, instalaiilor i produselor.

Manipularea, transportul, depozitarea i conservarea produselor

10.2. Executantul asigur manipularea, transportul, depozitarea i conservarea produselor
astfel nct s nu se produc deteriorri ale acestora, n conformitate cu instruciunile
impuse de productor.
10.3. Conductele i fitingurile din polietilen se depoziteaz n magazii nchise, uscate,
bine aerisite sau n locuri acoperite i ferite de aciunea direct a radiaiilor solare i a
intemperiilor, la cel puin 2 m distan de orice surs de cldur.

anuri pentru conducte subterane

10.4. (1) Adncimea minim a anului se stabilete n conformitate cu art. 6.17.
(2) Limea anului pentru conducte (l
s
), se stabilete n funcie de diametrul
conductei D
n
:
a) pentru D
n
< 100mm, l
s
= 0,4 m;
b) pentru D
n
100 mm, l
s
= 0,4 m + D
n
.
(3) Gropile pentru sudare n punctele de mbinare a tronsoanelor conductelor se
realizeaz cu urmtoarele dimensiuni:
a) limea = limea anului + 0,6 m;
b) lungimea = 1,2 m;
c) adncimea = 0,6 m sub partea inferioar a conductei.
(4) Pentru terenuri nisipoase, de umplutur etc., limea anului se stabilete de la
caz la caz, avndu-se n vedere consolidarea pereilor anului.
(5) Consolidarea pereilor anurilor se face n funcie de natura terenului i
adncimea de pozare.
10.5. Limea de desfacere a pavajelor pe fiecare latur a anului (l
d
), este n funcie de
natura acestora:
a) pentru pavaje din piatr cubic, bolovani, calupuri, l
d
=15 cm;
b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, l
d
= 5 cm.
10.6. (1) Sparea anurilor se face cu puin timp nainte de montarea conductelor.
(2) Fundul anului se execut fr denivelri, se cur de pietre, iar pereii se
execut fr asperiti.
(3) Fundul anului se acoper cu un strat de 1015 cm de nisip de granulaie
0,30,8 mm.
10.7. (1) Pozarea conductelor din polietilen se realizeaz numai dup rcirea
corespunztoare a mbinrilor sudate.
(2) Conductele din polietilen se aeaz erpuit n an i se acoper cu un strat de
nisip de minimum 10 cm.
(3) Dup stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilen se efectueaz n straturi
subiri, cu pmnt mrunit, prin compactare dup fiecare strat.
10.8. (1) Conductele din oel se aeaz n an astfel nct s nu se deterioreze izolaia.
(2) Umplerea anurilor se face n straturi subiri cu grosime maxim de 20 cm, cu
pmnt mrunit sau nisip, prin compactare dup fiecare strat, n cazul compactrii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 49

48
manuale i conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, n cazul compactrii
mecanice.
(3) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admis numai dup
realizarea stratului minim de protecie a conductei, care se stabilete n funcie de
adncimea de acionare a utilajului la gradul de compactare maxim.
10.9. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaz ntr-o
perioad mai rcoroas a zilei, pe zone de 2030 m, avansnd ntr-o singur direcie, pe
ct posibil n urcare.
10.10. Se poate folosi forajul dirijat n cazul subtraversrilor cilor ferate, autostrzilor,
drumurilor naionale i altele asemenea.
10.11. (1) n dreptul rsufltorilor, peste conducta din polietilen care a fost acoperit pe
toat lungimea cu un strat de nisip gros de 1015 cm, se adaug un strat de piatr
mrunt, gros de 15 cm, peste care se aeaz calota rsufltorii.
(2) n dreptul rsufltorilor pentru conducte din oel, conducta se nconjoar pe o
lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 510 cm peste care se adaug un strat de
piatr de ru cu granulaia 58 mm, gros de 15 cm peste care se aeaz calota rsufltorii.

Montarea conductelor

10.12. (1)Pregtirea evilor n vederea executrii conductelor:
a) evile se cur la interior i exterior;
b) capetele evilor se protejeaz cu capace mpotriva ptrunderii de corpuri
strine.
(2) Pe toat durata montajului, executantul lucrrii are obligaia respectrii
condiiilor prevzute la alin. (1).
10.13. (1) Conductele i branamentele din polietilen sunt nsoite pe ntreg traseul de un
fir trasor, n scopul identificrii traseului i a determinrii integritii acestora.
(2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu seciunea minim de 1,5
mm
2
, cu izolaie corespunztoare unei tensiuni de strpungere minim de 5 kV.
(3) Firul trasor se fixeaz de-a lungul generatoarei superioare a conductei din
polietilen, la distane de maxim 4m, cu band adeziv.
(4) La montarea firului trasor se au n vedere normele specifice executrii subterane a
reelelor electrice.
(5) n zonele fr construcii se vor monta la distane de 300 m cutii de acces la firul
trasor.
(6) Captul firului trasor montat pe branamente se fixeaz cu band adeziv de
captul branamentului, dup ieirea din pmnt.
10.14. Montarea conductelor se face astfel nct s nu se produc tensionarea mecanic a
acestora.
10.15. La conductele din oel montate suprateran, susinerea se realizeaz, de regul, cu
suporturi tip pentru instalaii.
10.16. (1) Susinerea conductelor supraterane pe elementele de construcii se realizeaz cu
elemente de susinere de tip console, coliere (bride, brri) etc. n funcie de diametru, la
distane de:
a) 1,5 .... 8,0 m ntre punctele de susinere;
b) 20 .... 30 mm ntre conducte i elementele de construcii.
(2) ntre elementele de susinere i conducta metalic se asigur o rezisten de
izolaie de minim 1M.
10.17. Se asigur electrosecuritatea poriunilor supraterane prin legarea direct sau, n
cazul reelelor protejate catodic, indirect (prin dispozitive specifice), a acestora la o priz
de mpmntare a crei rezisten de dispersie este de maxim 4 .
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

49
10.18. Pentru realizarea schimbrilor de direcie, ramificaiilor i modificrilor diametrelor
conductelor din oel, se pot utiliza:
a) fitinguri filetate, numai la instalaii supraterane cu D
n
pn la 90 mm;
b) curbe, coturi, teuri forjate;
c) curbe din eav tras la cald, pentru sudare:
i) curbate la rece pe maini speciale, pentru D
n
pn la 100 mm;
ii) curbate la cald, pentru D
n
pn la 500 mm:
d) curbe din segmente, pentru conducte cu D
n
peste 350 mm, controlate integral
prin metode nedistructive.
e) ramificaii cu D
n
minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu D
n
de cel
puin 40 mm;
f) ramificaii prin mufe sudate pe conducta cu D
n
minim 20 mm pentru
ramificare cu D
n
mai mic sau egal dect conducta;
g) reducii.
10.19. Pentru realizarea schimbrilor de direcie, ramificaiilor i modificrilor diametrelor
conductelor din polietilen se pot utiliza:
a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducii etc.) realizate prin injecie;
b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducii etc.) cu etanare pe peretele
exterior al evii;
10.20. (1) La curbarea evilor din oel se respect razele minime de curbur.
(2) Curbarea evilor din polietilen se realizeaz fr aport de cldur.
(3) Raza minim de curbur pentru evile din PE SDR 11 este de 30 D
n
.
10.21. Se recomand ca racordarea branamentelor la conductele de distribuie din oel s
se fac n funcie de diametrul acestora:
a) pentru D
n
pn la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare
(teu de branament), fr scoaterea din funciune a conductei de distribuie;
b) pentru D
n
mai mare de 80 mm, se racordeaz prin sudare direct pe conducta
de distribuie, cu scoaterea temporar din funciune, fr piesa de racord, i se
prevd cu un robinet.
10.22. (1) La captul branamentului executat din eav din oel racordat la reeaua de
presiune medie / redus se monteaz (Anexa 25, fig. 3):
a) un robinet de branament;
b) o pies electroizolant, n aval de robinetul de branament;
c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o staie de reglare -
msurare.
(2) La captul branamentului executat din eav din oel racordat la reeaua de
presiune joas se monteaz:
a) un robinet de branament;
b) o pies electroizolant, n aval de robinetul de branament.
(3) Pentru robinetul de branament se utilizeaz robinet cu sfer, montat suprateran.
(4) Branamentele ramificate se echipeaz n conformitate cu alin. (1) respectiv alin.
(2), considerndu-se fiecare ramificaie ca fiind un capt de branament.
10.23. (1) Racordarea branamentelor la conductele de distribuie din polietilen se face n
funcie de diametrul acestora:
a) pentru D
n
pn la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de branament,
fr scoaterea din funciune a conductei de distribuie;
b) pentru D
n
mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaie.
(2) n situaia de la alin. (1), lit. b), se prevede un robinet de secionare pentru D
n
mai
mare de 110 mm.
10.24. (1) Conductele de distribuie din polietilen se perforeaz dup efectuarea sudurii
teului de branament cu branamentul propriu zis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 51

50
(2) Perforarea conductelor din polietilen se realizeaz cu dispozitive specifice
acestei operaii.
10.25. (1) Legtura branamentului din polietilen cu postul de reglare sau cu instalaia de
utilizare se face prin intermediul captului de branament, denumit i riser.
(2) Capetele de branament sunt de dou tipuri:
a) fr anod de protecie, la care trecerea polietilen /oel se realizeaz
deasupra solului, n partea vertical a captului de branament, pentru
diametre de 3263 mm (Anexa 25, fig. 14 i 15);
b) cu anod de protecie, la care trecerea polietilen /oel se realizeaz subteran,
n partea orizontal a captului de branament, pentru diametre de 75 mm i
mai mari (Anexa 25, fig. 16) .
10.26. (1) La captul branamentului executat din eav din polietilen racordat la reeaua
de presiune medie /redus se monteaz (Anexa 25, fig. 9):
a) un robinet de branament;
b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o staie de reglare -
msurare.
(2) La captul branamentului executat din eav din polietilen racordat la reeaua
de presiune joas se monteaz un robinet de branament;
(3) Pentru robinetul de branament se utilizeaz robinet cu sfer, montat suprateran.
(4) Branamentele ramificate se echipeaz n conformitate cu alin. (1) respectiv alin.
(2), considerndu-se fiecare ramificaie ca fiind un capt de branament.
10.27. Deasupra conductelor i branamentelor montate subteran, pe toat lungimea
traseului, la o nlime de 35 cm de generatoarea superioar a acestora, este obligatorie
montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galben cu o lime
minim de 15 cm i inscripionat Gaze naturale - Pericol de explozie (Anexa 25, fig.
17).
10.28. n scopul sectorizrii reelelor de distribuie, n funcie de configuraia acestora, se
prevd robinete de secionare.
10.29. n funcie de coninutul de impuriti al gazelor naturale, n puncte convenabil alese
ale reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare exterioare, se monteaz, dup caz:
a) separatoare de impuriti;
b) refulatoare, prevzute cu cte 2 robinete.
10.30. (1)Robinetele, mbinrile cu flane i /sau dispozitivele de dilatare pot fi montate
suprateran sau subteran, conform specificaiilor productorului.
(2) Se evit montarea subteran a pieselor electroizolante; atunci cnd montarea lor
suprateran nu este posibil, ele pot fi montate i subteran, conform specificaiilor
productorului.
10.31. (1) nainte de intrarea n cldiri a instalaiei de utilizare se monteaz, n loc
accesibil, un robinet de incendiu, marcat corespunztor.
(2) Se monteaz un singur robinet de incendiu n instalaia de utilizare aferent unei
cldiri, amplasat naintea primei ramificaii a instalaiei.
10.32. n cazul n care distana dintre robinetul de ieire din postul sau staia de reglare i
robinetul de incendiu este sub 5 m, se poate renuna la robinetul de ieire din postul sau
staia de reglare.
10.33. n instalaiile cu un singur contor, dac distana ntre robinetul de incendiu i contor
nu depete 5 m, robinetul de incendiu ine loc de robinet de contor.
10.34. Robinetele de incendiu plasate la nlimea de peste 2 m se prevd cu scar metalic
fix de acces i platform pentru manevrare.
10.35. (1) Montarea conductelor n tuburi de protecie se face astfel nct s nu existe
mbinri pe toat lungimea tubului.
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

51
(2) Pentru tuburi de protecie cu lungimi peste 6 m, se admit numai mbinri prin
sudare care n mod justificat nu se pot evita.
(3) Pentru cazul prezentat la alin. (2) toate sudurile se verific obligatoriu prin
metode nedistructive.
10.36. Conductele sau fitingurile din polietilen nu se deformeaz la cald n vederea
montrii.
10.37. (1) Capacul cminului de vizitare se monteaz deasupra axului vertical al
robinetului i se prevede cu guri de ventilare.
(2) n cazul mai multor robinete montate n acelai cmin, se asigur acces direct la
acestea de la suprafa.
10.38. (1) Confecionarea rsufltorilor pentru carosabil i /sau perete, se face din eav din
oel cu diametrul de D
n
50 mm sau din alte materiale cu rezisten mecanic similar sau
superioar.
(2) Pentru evitarea degradrii conductelor din polietilen sau a izolaiei anticorosive
a conductelor din oel de ctre dispozitivul de curire a rsufltorilor, rsufltorile la care
se monteaz capac au calot prevzut cu opritor.

Executarea mbinrilor

10.39. (1) mbinrile demontabile ale conductelor din oel se execut cu piese de racord:
a) fitinguri;
b) flane din oel asamblate cu uruburi.
(2) mbinrile nedemontabile ale conductelor din oel se realizeaz prin sudur.
10.40. mbinarea conductelor din oel montate subteran se face prin sudur, cu excepia
mbinrii capului protector al teului de branament, care se mbin prin nurubare.
10.41. (1) Ramificaia dintr-o conduct subteran este admis prin racord direct, sudat pe
conduct sau prin teu de ramificaie.
(2) Dac diametrul ramificaiei depete 50 % din diametrul conductei, mbinarea se
consolideaz n mod corespunztor.
10.42. (1) mbinarea conductelor din oel montate suprateran este admis prin:
a) fitinguri, la diametre pn la:
i) 100 mm (4 inch), pentru presiunea joas i redus;
ii) 20 mm ( inch), pentru presiunea medie.
b) sudur, la diametre peste 20 mm ( inch), la orice presiune, cu asigurarea
caracteristicilor de sudabilitate;
d) sudur oxiacetilenic n instalaiile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm
( inch), cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate;
(2) Se acord prioritate mbinrilor prin sudur la conductele montate suprateran.
10.43. Ramificaia din conductele montate suprateran este admis prin:
a) fitinguri la conducte cu diametrul pn la 100 mm;
b) sudur la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.
10.44. mbinri prin flane se admit la:
a) conducte subterane, numai la armturi (vane) sau la legturile de separare
electric montate n cmine de vizitare, cu izolarea anticoroziv
corespunztoare;
b) n staii i posturi de reglare sau reglare-msurare;
c) conducte i armturi cu diametrul mai mare de 50 mm, montate suprateran.
10.45. mbinri prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la:
a) regulatoare de presiune pentru debit mic;
b) contoare volumetrice cu membran;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 53

52
c) aparatele consumatoare de combustibili gazoi, dup robinetul de siguran
montat pe conduct;
d) montarea armturilor n instalaiile exterioare de utilizare.
10.46. (1) mbinrile sudate la conductele din oel se execut:
a) n funcie de modul de realizare:
i) cap la cap;
ii) cu manon, pentru conducte supuse la eforturi mari
n terenuri accidentate sau montate n terenuri cu
agresivitate mare i la traversri de obstacole, n
interiorul tuburilor de protecie;
iii) cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul
interior peste 100 mm.
b) n funcie de procedeul de sudur :
i) cu flacr oxiacetilenic, pn la diametrul de 100
mm;
ii) cu arc electric, pentru orice diametru.
(2) Sudurile executate la conductele de distribuie amplasate pe arterele de
circulaie pot fi ntrite cu eclise.
(3) Numrul ecliselor se stabilete n funcie de diametrul conductei:
a) 50 < D
n
150 - 3 buc;
b) 150 < D
n
300 - 4 buc;
c) D
n
> 300 - 6 buc.
10.47. (1) mbinrile prin sudur se execut de sudori autorizai de organisme abilitate,
conform reglementrilor n vigoare;
(2) Este obligatorie marcarea sudurilor, conform reglementrilor n vigoare;
(3) Procedeele de sudare utilizate sunt certificate, conform reglementrilor n
vigoare.
10.48.(1) Se evit sudarea n condiii meteorologice improprii; pentru situaii speciale se
iau msurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, prenclzirea
capetelor etc.).
(2) Este interzis rcirea forat a sudurilor.
10.49. (1) mbinrile prin sudur pentru conductele din oel trebuie s corespund clasei de
calitate II.
(2) Clasa de calitate a mbinrilor sudate se indic n proiectul de execuie a
lucrrilor.
(3) Controlul calitii sudurilor se face vizual i prin metode nedistructive legal
aprobate.
(4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din oel este obligatoriu la reele
i instalaii subterane, rezultatele consemnndu-se n buletine de examinare a calitii
sudurilor, emise de un laborator autorizat.
(5) Toate sudurile de poziie se verific prin control nedistructiv de ctre personal
certificat /autorizat, conform reglementrilor n vigoare.
10.50. (1) mbinarea conductelor din polietilen se realizeaz prin sudur (fuziune) sau cu
fitinguri mecanice nedemontabile (etanare prin presare pe pereii evilor).
(2) mbinarea evilor i fitingurilor din polietilen se realizeaz cu aparate de sudur
care sunt agrementate tehnic de ctre organismele abilitate.
(3) Aparatele de sudur sunt supuse reviziilor tehnice n conformitate cu crile
tehnice aferente.
(4) Reviziile tehnice ale aparatelor de sudur se fac de ctre unitile de service ale
furnizorului de aparate i la intervale de timp precizate de productor.
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

53
(5) mbinrile prin sudur se execut de sudori autorizai de organisme abilitate,
conform reglementrilor n vigoare;
10.51. mbinarea conductelor i fitingurilor din polietilen, n funcie de dimensiuni, se
realizeaz prin urmtoarele procedee :
a) sudur cap la cap, pentru diametre de cel puin 75 mm;
b) electrofuziune, pentru orice diametru;
c) compresie, ntre conducte i fitinguri cu strngere mecanic, pentru
diametre cuprinse ntre 32 i 63 mm.
10.52. Fitingurile cu strngere mecanic sunt nedemontabile i sunt alctuite din:
a) corp;
b) inel interior;
c) garnituri de etanare.
10.53. mbinrile ntre conductele din polietilen i conductele din oel se realizeaz cu:
a) fitinguri de tranziie polietilen (PE)- metal pentru diametre nominale
cuprinse ntre 32 i 630 mm;
b) cu adaptor de flan, flan liber i garnituri de etanare pentru diametre
de 250 mm i mai mari;
c) racorduri metalice cu etanare prin compresiune pe pereii evii;
d) racord mixt polietilen (PE)- metal din trei buci (tip olandez) cu
etanare cu garnitur de cauciuc.
10.54. (1) Racordarea capetelor de branament la branamentul propriu-zis se realizeaz cu
mufe prin electrofuziune.
(2) Capetele de branament au un marcaj care indic adncimea pn la care pot fi
ngropate.
(3) Distana minim ntre suprafaa solului i filetul evii din oel este de 100 mm
(Anexa 25, fig. 14).
10.55. (1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la mbinarea conductelor din PE 100 i PE
80, cu condiia respectrii regimurilor de sudare recomandate de productorii fitingurilor i
a evilor.
(2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la mbinarea conductelor din PE 80.
10.56. Controlul calitii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual i, dup caz, prin
metode nedistructive, conform prevederilor proiectului de execuie a lucrrilor.
10.57. Nu se admit nici un fel de intervenii pentru corectarea oricror tipuri de mbinri.

Montarea aparatelor de msur, control i reglaj

10.58. Aparatele de msur, control i reglaj se verific i se monteaz conform
instruciunilor productorilor i /sau a altor reglementri specifice tipului de aparat.

Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi

10.59. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face n conformitate
cu reglementrile tehnice i instruciunile de montaj date de productor, dup recepia
instalaiei de utilizare.
10.60. (1) Robinetele de manevr i de siguran se monteaz astfel nct s fie ferite de
acionri necontrolate.
(2) Poziionarea robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili
gazoi trebuie s permit acionarea acestuia astfel nct utilizatorul s poat supraveghea
aprinderea focului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 55

54
10.61. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi se monteaz conform instruciunilor
date de productori, de ctre operatori economici autorizai de organisme abilitate,
conform reglementrilor specifice.
10.62. La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos:
a) aparatele consumatoare de combustibili, altele dect gazele naturale, se
adapteaz la combustibilul gazos;
b) canalele de fum, courile i tirajul se verific i remediaz, dup caz;

Verificarea i controlul n timpul executrii lucrrilor

10.63. Operatorul SD are obligaia de a controla, n timpul executrii, calitatea lucrrilor
pentru reelele de distribuie, sub aspectele pe care le consider necesare.
10.64. Executantul trebuie s respecte prevederile proiectului i ale reglementrilor n
vigoare i s efectueze toate verificrile impuse de acestea.
10.65. Rezultatele verificrilor se consemneaz ntr-un proces verbal de lucrri ascunse
(Anexa 7), care se semneaz de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar i
operatorul SD, pentru cel puin urmtoarele operaiuni:
a) realizarea sudurilor;
b) tipul i calitatea izolaiei anticorosive;
c) verificarea rezistenei de izolaie dup umplerea complet a anului cu pmnt
(verificare pentru care se specific numrul i data buletinului de verificare a calitii
izolaiei, emis de un laborator de specialitate autorizat);
d) respectarea distanelor de siguran fa de alte instalaii;
e) traversarea traseelor altor instalaii;
f) adncimea de pozare a conductelor.
10.66. Stadiul fizic al unei lucrri care se poate proba independent i care nu mai poate
continua fr acceptul scris al beneficiarului, proiectantului i executantului, constituie faz
determinat i se supune verificrii potrivit legii.

56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

55
11. PROTECIA ECHIPAMENTELOR I A CONDUCTELOR
DIN OEL MPOTRIVA COROZIUNII

11.1. Toate echipamentele i conductele metalice se protejeaz mpotriva coroziunii n
funcie de modul de montare subteran sau suprateran.
11.2. Protecia echipamentelor i a conductelor supraterane se face prin grunduire i
vopsire, operaiuni care se execut dup efectuarea verificrilor la presiune.
11.3. Alegerea tipului i calitii proteciei conductelor subterane din oel se face n funcie
de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezena curenilor de dispersie n zona n
care se monteaz conducta (respectiv valorile acestora), potenialul conduct / sol, rezultate
din determinri specifice efectuate de un laborator autorizat, cu respectarea prescripiilor
tehnice specifice.
11.4. (1 ) Protecia conductelor subterane executate din oel se face prin:
a) izolaie de baz (cu materiale rezistente la mediul coroziv: bitum, materiale
plastice etc.);
b) izolaie de baz i protecie catodic.
(2) Izolaia de baz se execut astfel nct s se asigure continuitatea proteciei
pe ntregul traseu al conductei.
(3) Protecia mecanic a izolaiei cu bitum se execut prin aplicarea peste
ultimul strat a unui strat din materiale corespunztoare acestui scop.
11.5. (1) Suprafaa evilor se cur nainte de izolare cu dispozitive speciale (de preferin
prin sablare) ndeprtndu-se complet rugina i urmele de grsime.
(2) evile cu defecte de suprafa vizibile se retrag de la izolare.
11.6. Izolaia anticoroziv de baz a tuburilor de protecie din oel respect condiiile de
izolare impuse conductelor de gaze.
11.7. (1) Izolarea conductelor din oel se face de ctre productor (evi preizolate) sau n
staii autorizate.
(2) La ieirea din sol a conductelor, pe conduct se aplic, pe o lungime de 0,5 m,
izolaie anticoroziv care respect cel puin tipul de izolaie aplicat conductei ngropate.
(3) Se admite izolarea la locul de montaj la: mbinri, corectarea degradrilor
produse n timpul manipulrii i transportului conductelor, intervenii pentru remedierea
defectelor, precum i n situaia prezentat la alin. (2).
(4) Verificarea calitii izolaiei se face conform reglementrilor n vigoare.

Protecia catodic a conductelor din oel

11.8. Pentru asigurarea electrosecuritii conductelor i instalaiilor aferente i pentru
efectuarea determinrilor privind starea de coroziune, conductele din oel aparinnd SD i,
dup caz, instalaiile exterioare de utilizare din oel, se prevd cu:
a) posturi de msurare a parametrilor specifici (potenial, curent,
rezisten etc.) care se monteaz pe tronsoanele de conduct n
conformitate cu prescripiile tehnice n vigoare;
b) piese electroizolante.
11.9. (1) Determinrile de potenial se efectueaz:
a) n posturile de msurare, n cazul conductelor din oel fr
branamente i n cazul branamentelor din polietilen racordate la
conducte din oel;
b) direct pe branamente, n situaia conductelor din oel prevzute cu
branamente din oel.
(2) Diagramele de nregistrare a valorilor potenialului conduct /sol se anexeaz la
cartea tehnic a construciei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 57

56
11.10. n cazul n care nu a fost aplicat iniial protecia catodic, operatorul SD stabilete,
pe baza msurtorilor specifice, necesitatea aplicrii acesteia.
11.11. Piesele electroizolante se monteaz n SD din oel:
a) pe fiecare branament, nainte de intrarea n staiile i posturile de
reglare sau reglaremsurare;
b) pe traseele conductelor, acolo unde este necesar;
c) la ieirea din staiile de reglare sau reglare-msurare.

58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

57
12. VERIFICRI I PROBE DE REZISTEN I ETANElTATE LA PRESIUNE
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

12.1. Verificrile de rezisten i etaneitate la presiune a SD i a instalaiilor de utilizare se
efectueaz de ctre executant pe parcursul realizrii lucrrilor.
12.2. Probele de rezisten i etaneitate la presiune a SD i a instalaiilor de utilizare se
efectueaz de ctre executant, n prezena delegatului operatorului SD, la terminarea
lucrrilor n vederea recepiei.
12.3. (1) Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune se efectueaz cu:
a) aer comprimat, n reelele de distribuie, posturile de reglare sau reglare
msurare i instalaiile de utilizare;
b) ap, n staiile de reglare sau reglare-msurare.
(2) Valorile presiunilor sunt date n tabelul 8.

Tabelul 8 - PRESIUNI PENTRU EFECTUAREA VERIFICRILOR I PROBELOR DE
REZISTEN I ETANEITATE
Nr.
crt.
Categoria instalaiilor i
treapta de presiune
Presiunea pentru
verificarea i
proba de
rezisten,
n Pa i n bar
Presiunea pentru
verificarea i
proba de etanare,
n Pa i n bar
1. Reele de distribuie i instalaii
de utilizare subterane:
1.1. Presiune medie*)
1.2. Presiune redus
1.3. Presiune joas


9 10
5
(9)
4 10
5
(4)
2 10
5
(2)


6 10
5
(6)
2 10
5
(2)
1 10
5
(1)
2. Staii i posturi de reglare sau
reglare-msurare, avnd n
amonte:
2.1. Presiune medie
2.2. Presiune redus


9 10
5
(9)
4 10
5
(4)


6 10
5
(6)
2 10
5
(2)
3. Instalaii de utilizare supraterane:
3.1. Presiune medie
3.2. Presiune redus
3.3. Presiune joas

9 10
5
(9)
4 10
5
(4)
1 10
5
(1)

6 10
5
(6)
2 10
5
(2)
0, 2 10
5
(0,2)**
*) n cazul reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare realizate din PE 80, proba de
rezisten se face la 610
5
(6 bar) i proba de etaneitate se face la 410
5
Pa (4 bar).
**) Cu manevrarea armturilor.

12.4. Pentru conductele din oel care se monteaz subteran se recomand efectuarea
verificrilor nainte de coborrea acestora n an.
12.5. (1) Efectuarea verificrilor i probelor de rezisten i etaneitate la presiune a
reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare din polietilen se efectueaz dup rcirea,
la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.
(2) n cazul n care recepia branamentelor din polietilen se efectueaz independent de
recepia conductei la care se racordeaz, probele de etaneitate i rezisten la presiune a
branamentelor se execut nainte de perforarea conductei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 59

58
12.6. Efectuarea verificrilor i probelor la presiune a sistemelor de alimentare se
realizeaz la presiuni conform datelor din tabelul 9, astfel:
a) verificarea se efectueaz pe tronsoane de pn la 500 m i se consider
corespunztoare dac presiunea se menine constant timp de minim 4 ore;
b) proba se efectueaz pe conductele terminate i se consider corespunztoare
dac presiunea se menine constant timp de 24 de ore.
12.7. Timpul de realizare a probei de rezisten la presiune este de 1 or, iar pentru proba
de etaneitate la presiune este de 24 de ore.
12.8. (1) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate, aparatele de baz pentru
msurarea presiunii i temperaturii sunt de tipul cu nregistrare continu, cu verificarea
metrologic n termen de valabilitate.
(2) Clasa de exactitate a aparatelor de msur trebuie s fie de minimum 1,5.
(3) Pe lng aparatele de baz, se monteaz n paralel aparate de control indicatoare
de presiune i de temperatur, avnd aceeai clas de exactitate cu cea a aparatelor de baz.
(4) nregistrarea parametrilor de presiune i temperatur pe diagram sau pe
protocolul tiprit dat de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezisten i
de etaneitate.
(5) nregistrarea parametrilor de presiune i temperatur se dateaz i semneaz de
ctre responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul autorizat al constructorului,
beneficiar i conine i urmtoarele date:
a) lungimea i diametrul tronsonului de conduct supus probelor;
b) datele de identificare i verificare ale aparatelor de msurare.
(6) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate pentru branamente i instalaii
de utilizare nu este necesar utilizarea aparatelor de msurare cu nregistrare continu a
presiunii i a temperaturii.
12.9. Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune se efectueaz dup
egalizarea temperaturii aerului din conduct cu temperatura mediului ambiant.
12.10. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este n funcie de volumul conductei,
conform valorilor date n tabelul 9.

Tabelul 9 - TIMPUL NECESAR PENTRU EGALIZAREA TEMPERATURII
Volumul
conductei, n
m
3


Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei
montate
Subteran, n ore Suprateran, n minute
OL PE OL; PE
0.1 0,50 0,75 9
0.2 0,75 1,00 20
0.3 1,00 1,50 30
0.5 1,50 2,00 40
1 2,00 3,00 50
2 2,50 3,75 60
3 3,00 4,50 75
4 4,00 6,00 90
5 5,00 7,50 90
10 i mai mare 8,00 12,00 120

12.11. Corespondena ntre lungimea, diametrul i volumul conductelor este prezentat n
tabelul 10.
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

59

Tabelul 10 - VOLUMUL CONDUCTELOR N FUNCIE DE DIAMETRUL I LUNGIMEA
ACESTORA
Diametr
ul, n
inch
D
e
x
g, n
mm
V [m
3
]

0.001 0.01 0.0
5
0.075 0.1 0.1
5
0.3
0
0.6
0
0.90 1 1.5 2 5 10
V
unitar
, n
m
3
/m
Lungimea conductei, n m
1 32x3 5,31 10
-4
1,9 18,8 94 141 188 283 565 113
1
1696 188
4
282
5
376
9
942
3
1884
8
1
1
/
4
38x3 8,04 10
-4
1,2 12,4 62,
2
93 124 187 373 746 1120 122
4
186
6
248
8
622
0
1244
1
1
1
/
2
48x3 1,38 10
-3
- 7,2 36 54 72 108 217 433 650 722 108
3
144
4
361
1
7221
2 57x3.
5
2,55 10
-3
- 3,9 19,
6
29 39 59 118 235 353 392 588 784 196
0
3921
2
1
/
2
73x3.
5
3,22 10
-3
- 3,11 15,
6
23 31 46,
6
93 187 280 311 466 622 155
5
3110
3 89x3.
5
5,28 10
-3
- - 9,5 14,2 19 28 57 114 170 189 284 379 947 1894
4 108x
4
7,85 10
-3
- - 6,4 9,6 13 19 38 76 115 127 191 255 637 1274
5 133x
4
1,23 10
-2
- - 4 6 8 12 24 48,
9
73 81 122 163 408 815
6 168x
5
1,96 10
-2
- - - 3,8 5 7,7 15 31 46 51 76 102 255 510
8 219x
6
3,36 10
-2
- - - - 3 4,5 8,9 18 26,7 30 44 59 149 297
10 273x
7
5,27 10
-2
- - - - - 2,8 5,7 11,
4
17 19 28 38 95 190
12 324x
8
7,45 10
-2
- - - - - - 4 8 12 13 20 27 67 134
14 377x
9
1,01 10
-1
- - - - - - 3 5,9 8,9 10 15 20 49 99
16 419x
9
1,26 10
-1
- - - - - - - 4,8 7 8 11,
9
16 40 79
20 530x
9
2,06 10
-1
- - - - - - - - 4,4 4,9 7,3 9,7 24 48
24 620x
9
2,84 10
-1
- - - - - - - - - - 5,3 7 17,
6
35

12.12. n timpul verificrilor i probelor nu se admit pierderi de presiune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 61

60
12.13. Condiiile de efectuare a probelor i rezultatele acestora se consemneaz n procesul
verbal de recepie tehnic, conform modelului din Anexa 1.
12.14. Este interzis remedierea defectelor la conducte i branamente n timpul efecturii
probelor.
12.15. (1) Efectuarea probelor de rezisten a conductelor din staiile i posturile de reglare
sau reglare-msurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor i
regulatoarelor.
(2) Probele de etaneitate se fac cu toate dispozitivele i echipamentele montate n
stare de funcionare.
12.16. (1) La extinderi de instalaii de utilizare, conductele se probeaz n aceleai condiii
ca orice instalaie nou.
(2) Sunt exceptate derivaiile din instalaiile de utilizare supraterane n funciune,
care nu depesc lungimea de 4 m; acestea se verific cu spum de spun sau cu alte
tehnologii de verificare a etaneitii, sub presiunea gazelor din conduct.
12.17. Se supun probelor de presiune i etaneitate i poriunile de conducte nlocuite sau
modificate din instalaiile existente.


62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

61
13. RECEPIA TEHNIC I PUNEREA N FUNCIUNE LA TERMINAREA
LUCRRILOR

13.1. (1) Recepia tehnic i punerea n funciune a lucrrilor din cadrul sistemelor
de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul SD, dup anunarea de ctre executant
a terminrii lucrrilor, printr-un document scris.
(2) Efectuarea recepiei tehnice i punerea n funciune se confirm pe baz de
documente ncheiate conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

Recepia tehnic a lucrrilor

13.2. (1) Operaiile tehnice necesare pentru recepia tehnic a lucrrilor se fac, conform
legislaiei n vigoare, de executant, n prezena operatorului SD, membrilor comisiei de
recepie, executantului i proiectantului.
(2) Pentru toate lucrrile se prezint documentaia tehnic de execuie i
documentele privitoare la realizarea i exploatarea lucrrilor, cu toate modificrile aduse pe
parcursul executrii lucrrilor.
13.3. Pentru conductele de distribuie, n care se includ i branamentele, se prezint n
plus fa de prevederile cuprinse la art. 13.2., alin. (2):
a) fia tehnic a conductei de distribuie gaze naturale / branamentului (Anexa 9
/Anexa 10 );
b) pe planul avizat, poziia cotat a armturilor, schimbrilor de direcie, rsufltorilor,
sudurilor de poziie, cminelor, adncimea de pozare a conductei etc.;
c) certificatul de calitate al evilor;
d) factura de procurare a evilor i armturilor;
e) buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat pentru
controlul nedistructiv al sudurilor;
f) buletin de verificare a calitii proteciei anticorosive, emis de un laborator
autorizat;
g) proces verbal pentru lucrri ascunse, nsoit i de buletinul de verificare a calitii
proteciei anticorosive a conductelor subterane (dup umplerea complet a anului
cu pmnt) i de asigurare a electrosecuritii poriunilor de conduct supraterane
(rezistena de dispersie a prizelor de mpmntare /electrosecuritate), eliberat de un
laborator autorizat (Anexa 7);
h) valoarea declarat a investiiei;
i) autorizaia de construire;
j) procesul verbal de recepie a reparaiei drumului, semnat de administraia
domeniului public;
k) referatul de prezentare ntocmit de proiectant cu privire la modul n care a fost
executat lucrarea.
13.4. Pentru staii i posturi de reglare sau reglare-msurare, se prezint n plus fa de
prevederile cuprinse la art. 13.2., alin. (2):
a) fia tehnic a staiei de reglare-msurare ( Anexa 11);
b) certificate de conformitate / agremente tehnice pentru elementele componente;
c) certificatele de calitate pentru materialele folosite;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 63

62
d) factura de procurare a echipamentului;
e) valoarea declarat a investiiei;
f) proces verbal de ncercri, pentru staiile confecionate n atelier;
g) buletin de verificare a prizei de mpmntare i respectarea prevederilor de
electrosecuritate;
h) referatul de prezentare ntocmit de proiectant cu privire la modul n care a fost
executat lucrarea.
13.5. Recepia tehnic const n:
a) verificarea documentelor de recepie;
b) verificarea calitii lucrrilor i a concordanei acestora cu documentaia de execuie
avizat, cu prevederile din autorizaia de construire, precum i cu avizele i condiiile
de execuie impuse de autoritile competente;
c) efectuarea probelor de rezisten i de etaneitate de ctre executant n prezena
delegatului operatorului SD;
d) ntocmirea procesului-verbal de recepie tehnic.

Punerea n funciune a instalaiilor

13.6. Operaiile tehnice necesare pentru punerea n funciune a instalaiilor se fac de
executant, n prezena operatorului SD i a beneficiarului, dup caz.
13.7. Punerea n funciune se face pe baza procesului-verbal de recepie tehnic, dup
ncheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
13.8. (1) Racordarea conductelor noi de distribuie i a branamentelor la conductele n
funciune se face de operatorul SD, la solicitarea scris a reprezentantului legal al
executantului.
(2) Operaiile de nchidere a sectorului, anunarea abonailor i redeschiderea
sectorului se efectueaz de formaia de exploatare a operatorului SD.
13.9. mbinrile care s-au executat dup proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalaii
la cele n funciune, se verific la presiunea din conduct sau din instalaie.
13.10. nainte de punerea n funciune a reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare,
se face refularea aerului:
a) prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribuie n funciune;
b) prin robinetele montate n amonte de regulatoare, la branamentele cu posturi de
reglare;
c) prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din staie, la
branamentele cu staii de reglare sau reglare - msurare, cnd acestea nu sunt
prevzute cu refulator;
d) prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazoi i a unui racord
flexibil scos n exteriorul cldirii prin ferestrele ncperilor, la instalaiile de
utilizare.
13.11. La punerea n funciune a staiilor i posturilor de reglare sau reglare - msurare se
efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) se verific legarea la centura de mpmntare a prilor metalice conform
prevederilor art. 7.10, alin (1).;
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

63
b) se verific i se nchid toate armturile staiei sau postului de reglare;
c) se verific i se nchid toate punctele de ardere i toate capetele instalaiei;
d) se deschide robinetul staiei la branament sau la instalaia din amonte;
e) se leag instalaiile n aval de staia sau postul de reglare;
f) se pune n funciune staia, postul sau instalaia de utilizare.
13.12. La punerea n funciune a instalaiilor de utilizare, se urmrete comportarea
regulatoarelor i aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, verificndu-se
stabilitatea i aspectul calitativ al flcrii, cu:
a) toate aparatele consumatoare n funciune;
b) un singur arztor n funciune (cu debitul cel mai mic din instalaie);
c) controlul arderii se realizeaz folosind aparate pentru analiza gazelor arse.
13.13. (1) La fiecare aparat consumator de combustibili gazoi se verific modul n care se
face evacuarea gazelor de ardere, n urmtoarele situaii:
a) funcionarea individual a arztoarelor /aparatelor consumatoare de combustibili
gazoi;
b) funcionarea simultan a tuturor aparatelor, n cazul racordrii la acelai co de fum a
mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoi.
(2) n cazul funcionrii defectuoase a evacurii gazelor arse se procedeaz la:
a) amnarea punerii n funciune, pn la remedierea canalelor sau coului de fum;
b) sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazoi.
13.14. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate la co se pun n funciune
numai dup ce consumatorul prezint dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificare i
curire a courilor de fum printr-o unitate abilitat.
13.15. (2) La punerea n funciune a oricrei instalaii de utilizare, delegatul operatorului
SD are urmtoarele obligaii:
a) s monteze contorul de gaze naturale;
b) s verifice ncheierea contractului de furnizare gaze;
c) s instruiasc consumatorul pentru folosirea corect a instalaiei de utilizare;
d) s ncheie cu consumatorul i instalatorul autorizat pentru execuie proces-verbal de
punere n funciune, conform Anexei 5.
e) s predea consumatorului instruciunile privind modul de utilizare corect a gazelor
naturale, prevzute n Anexa 8.
13.16. (1) Pentru lucrrile aferente SD (conducte, branamente i staii i posturi de reglare
sau reglare-msurare), nainte de punerea n funciune, investitorul pred operatorului SD
cartea tehnic a construciei.
(2) Cartea tehnic a construciei conine, conform legislaiei n vigoare, documentaia
privind: proiectarea, execuia, recepia, punerea n funciune i exploatarea SD;
13.17. Documentaia privind proiectarea, ntocmit n conformitate cu art. 2.7., care se
ataeaz crii tehnice a construciei se completeaz, dup cum urmeaz:
a) pentru conductele din SD, cu planul conductelor efectiv montate pe traseul
real;
b) pentru branamente, cu planul branamentului i schem izometric pe care
se indic diametrul, lungimea, punctul de racord, debitul instalaiei de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 65

64
utilizare, poziia i caracteristicile constructive ale armturilor i pieselor
electroizolante;
c) pentru staii i posturi de reglare sau reglare-msurare, cu planul lucrrilor
executate i schema izometric pe care se indic diametrele i lungimile
panourilor, distribuitoarelor, poziia regulatoarelor, armturilor, flanelor de
msurare, poziia i caracteristicile contoarelor, punctele de intrare i ieire
cu precizarea presiunilor, capacitatea de reglare i msurare a staiei /
postului, poziia ruilor i platbandelor aferente sistemului de
mpmntare.
13.18. Pe planurile precizate la art. 13.17. se menioneaz, dup caz:
a) distanele de identificare fa de repere fixe, distanele ntre suduri, locul
sudurilor de poziie, diametrele conductelor, locul schimbrilor de diametru
i al schimbrilor de direcie, lungimea fiecrui tronson de conduct, pe
diametre i lungimea total a conductei, locul de intersecie cu alte
conducte, distanele pn la alte instalaii ntlnite n sptur, construcii
sau obstacole subterane, locul armturilor;
b) detalii de montaj la schimbrile de direcie sau diametre, la traversarea altor
conducte sau construcii subterane, pentru punctele de racord ale
branamentelor sau conductelor, pentru dispozitivele de nchidere i
profiluri transversale n punctele aglomerate cu instalaii subterane, la
subtraversri de ci ferate, drumuri, cursuri de ape.
13.19. Fiecare pies desenat care se ataeaz crii tehnice a construciei se completeaz
cu datele de identificare ale proiectantului i executantului i se semneaz i se tampileaz
de acetia.


66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

65

14. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

14.1. Exploatarea sistemelor de distribuie a gazelor naturale, numite n continuare SD,
se efectueaz prin personal autorizat, de ctre operatori economici titulari ai licenei de
distribuie a gazelor naturale acordat de ctre ANRE, numii n continuare operatori
SD.
14.2. (1) Exploatarea instalaiilor de utilizare a gazelor naturale aparinnd
consumatorilor persoane juridice poate fi efectuat de ctre:
a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de ctre conductorul
unitii i autorizat de ctre ANRE. Acest personal nu este abilitat s
efectueze verificri i revizii tehnice periodice;
b) operatori economici autorizai de ctre ANRE;
c) operatori SD.
14.3. Exploatarea instalaiilor de utilizare aparinnd consumatorilor casnici, cu excepia
verificrii i a reviziei tehnice periodice, poate fi efectuat de acetia i, dup caz, de
fochiti autorizai pentru exploatarea centralelor termice, conform Instruciunilor de
utilizare a gazelor naturale primite la punerea n funciune a instalaiei de utilizare a
gazelor naturale sau la cerere.
14.4. Instruciunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform prevederilor
prezentelor norme tehnice i a prescripiilor tehnice de folosire a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi, elaborate de productor i se ntocmesc conform
cu Anexa 8.
14.5. (1) Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare este
obligatorie pentru toi consumatorii.
(2) Realizarea operaiilor de verificare i revizie tehnic periodic se efectueaz
de ctre un operator economic autorizat de ctre ANRE, selectat de ctre consumator.
(3) Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare se execut
pe baza documentaiilor tehnice care au stat la baza executrii instalaiei de utilizare,
avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD i /sau la consumator.
14.6. (1) Operatorul SD completeaz la zi documentele necesare exploatrii sistemului
de alimentare cu gaze naturale, dup cum urmeaz:
a) schema de ansamblu a SD, cu amplasarea staiilor de reglare-msurare
de predare, staiilor de reglare sau reglare-msurare de sector, posturilor
de reglare sau reglare-msurare, robinetelor de secionare i
branamentelor la consumatorii industriali, marcate prin semne i culori
convenionale;
b) planurile conductelor, scara 1:500, cu repere fa de puncte fixe;
c) fiele tehnice completate la zi pentru conducte, branamente, posturi i
staii de reglare sau reglare-msurare aparinnd SD pe care l opereaz,
ntocmite conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea
i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
d) documentaia tehnic a instalaiilor de utilizare;
e) registrul de eviden a reclamaiilor i defectelor din SD, conform
Anexei 13;
f) registrul de eviden a reclamaiilor i defectelor din instalaiile de
utilizare, conform Anexei 14;
g) registrul de eviden a accidentelor tehnice, conform Anexei 15;
h) registrul de eviden zilnic a parametrilor pentru staiile de reglare-
msurare supravegheate, conform Anexei 16.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 67

66
(2) Operatorul SD este obligat s dein un exemplar din cartea construciei pentru
SD /alte obiective pentru care are licena de distribuie a gazelor naturale i s o
completeze la zi; pentru cazul n care nu exist cartea tehnic a construciei, se va
elabora releveul construciei.
14.7. Pentru toi consumatorii, operatorul SD ine la zi evidena debitelor aprobate i a
debitelor puse n funciune.
14.8. (1) Operatorul SD are dreptul s sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi i a instalaiilor de utilizare care nu sunt
conforme cu prevederile legale.
(2) Operatorul SD procedeaz conform alin. (1):
a) la solicitarea n scris a furnizorului de gaze naturale;
b) n situaia n care aceste neconformiti sunt constatate ca urmare a
activitii specifice operatorului SD.
(3) Operatorul SD asigur primirea reclamaiilor i rezolvarea acestora.

EXPLOATAREA SD

A. Exploatarea conductelor i branamentelor

14.9. Operatorul SD este obligat s efectueze verificarea i revizia tehnic a conductelor
i branamentelor.
14.10. (1) Verificarea tehnic a conductelor i branamentelor, n vederea depistrii
eventualelor scpri de gaze, se face periodic, cu detectoare de gaze, verificate
metrologic conform prevederilor legislaiei n vigoare i se efectueaz de ctre
operatorul SD, conform regulamentelor proprii, n funcie de:
a) starea tehnic i vechimea conductelor i branamentelor;
b) densitatea construciilor i nivelul de risc n funcie de destinaia
acestora;
c) intensitatea traficului;
d) numr de defecte /kilometru;
e) alte condiii locale specifice;
f) tipul conductelor, oel sau polietilen (PE).
(2) Verificarea tehnic periodic a conductelor i branamentelor se execut la
intervale de timp precizate n Anexa 17.
(3) Echipa care efectueaz verificarea are n componen cel puin un instalator
autorizat ANRE.
14.11. Controlul scprilor de gaze naturale se efectueaz:
a) pe toat lungimea traseelor conductelor i branamentelor i n posturile
/staiile de reglare sau reglare-msurare;
b) n cminele altor reele de utiliti subterane amplasate n domeniul
public la o distan de minim 5 m fa de conductele de gaze naturale.
14.12. Dup efectuarea verificrii tehnice a conductelor i branamentelor, echipa care
a efectuat verificrile consemneaz n ordinul de serviciu, ntocmit conform cu Anexa
18, constatrile fcute i msurile luate n vederea diminurii / eliminrii
neconformitilor.
14.13. (1) La constatarea unor scpri de gaze n SD care impun intervenie de urgen,
se anun imediat biroul de reclamaii care consemneaz sesizarea n registrul de
eviden a reclamaiilor i defectelor din SD, ntocmit conform cu Anexa 13.
(2) n situaia menionat la alin. (1), echipa care efectueaz verificrile ia
de urgen primele msuri, dup caz:
a) oprete sau deviaz circulaia autovehiculelor i pietonilor n zon;
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

67
b) asigur evacuarea n atmosfer a scprilor de gaze prin deschiderea
capacelor cminelor aferente conductei de gaze i ale altor reele
subterane existente n zon;
c) ridic capacele rsufltorilor GN;
d) supravegheaz zona pn la sosirea echipei de intervenie a operatorului
SD;
e) verific existena acumulrilor de gaze n imobilele din vecintatea
defectului i dispune msuri n consecin.
14.14. (1) n cazul constatrii prezenei unor scpri de gaze ntr-o construcie, se
anun imediat biroul de reclamaii, care consemneaz sesizarea n registrul de eviden
a reclamaiilor i defectelor din instalaiile de utilizare, ntocmit conform cu Anexa 14.
(2) n situaia menionat la alin. (1), echipa de intervenie sosit la solicitarea
constatatorului, acioneaz astfel:
a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scnteilor;
b) ntrerupe alimentarea cu gaze naturale;
c) efectueaz aerisirea ncperilor;
d) localizeaz defectul i nu prsete zona pn la eliminarea total a
gazelor din imobil;
e) anun dispeceratul operatorului SD;
f) extinde controlul pe ntreaga zon unde este posibil infiltrarea gazelor.
14.15. (1) Revizia tehnic a conductelor i branamentelor se realizeaz la maxim 2
ani, prin efectuarea urmtoarelor operaii:
a) curirea tijelor i eventuala reparare a rsufltorilor;
b) manevrarea robinetelor i remedierea neetaneitilor acestora i
a defeciunilor constatate;
c) curirea cminelor de vizitare;
d) completarea cu capace a cminelor de vizitare, acolo unde
capacele lipsesc;
e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;
f) controlul staiilor de protecie catodic;
g) verificarea continuitii firului trasor pentru conductele din PE
cu aparatur adecvat; n cazul constatrii unor discontinuiti,
acestea se remediaz imediat.
(2) Constatrile se menioneaz n fiele tehnice ale conductelor i ale
branamentelor, ntocmite conform cu Anexa 9, respectiv cu Anexa 10 din Normele
tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
14.16. Pentru reelele protejate catodic, o dat la 30 zile, se efectueaz controlul
funcionrii staiilor de protecie catodic; constatrile se menioneaz n ordinul de
serviciu, ntocmit conform cu Anexa 18.
14.17. nlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor poriuni din acestea se face n
funcie de:
a) starea tehnic;
b) numr de defecte /kilometru;
c) agresivitatea solului i valorile curenilor de dispersie;
d) modernizarea carosabilului i infrastructurii sistemelor de
utiliti;
e) necesitatea redimensionrii;
f) schimbarea regimului de presiune etc.
14.18. nlocuirea capacelor la cminele de vizitare se face imediat dup constatarea
deteriorrii sau lipsei acestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 69

68
14.19. n cazul conductelor situate pe strzi care urmeaz a fi supuse modernizrii, se
verific n prealabil prin sondaj starea tehnic a conductelor, stabilindu-se
msurile necesare pentru asigurarea funcionrii n condiii de siguran.
14.20. Efectuarea interveniilor sau executarea cuplrii conductelor noi la conductele n
funciune se face n raport de complexitatea i natura lucrrilor, prin:
a) nchiderea i / sau depresurizarea reelei;
b) reducerea presiunii de regim n reea i utilizarea
dispozitivelor speciale de cuplare.
14.21. (1) ntreruperea planificat a alimentrii cu gaze naturale pentru efectuarea de
lucrri n SD se face numai dup anunarea consumatorilor afectai de ntrerupere,
nainte cu minimum 48 ore.
(2) Perioada minim de ntrerupere a alimentrii cu gaze naturale este de 3 ore.
(3) Perioada minim de ntrerupere poate fi diminuat dac consumatorii sunt
anunai n totalitate de reluarea alimentrii cu gaze naturale.
14.22. (1) n cazul ntreruperilor accidentale, reluarea alimentrii cu gaze naturale se
face dup anunarea prealabil a consumatorilor afectai de ntrerupere cu minimum 3
ore nainte de aceasta.
(2) Perioada minim de ntrerupere poate fi diminuat dac consumatorii sunt
anunai n totalitate de reluarea alimentrii cu gaze naturale.
14.23. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioar celei pentru care a
fost construit se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea i executarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
14.24. Operaiile de intervenie pe conducte n funciune se fac numai pe baza
programelor de lucru aprobate, care trebuie s conin minimum urmtoarele precizri:
a) msuri tehnice care s exclud pericolul de accidente;
b) personalul autorizat al operatorului SD, desemnat pentru intervenie;
c) msurile de aprare mpotriva incendiilor, prevzute de
regulamentele n vigoare.

B. Exploatarea staiilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare

14.25. (1) Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare de la consumatori
funcioneaz, de regul, fr supraveghere, cu excepia celor pentru care operatorul SD
mpreun cu consumatorul, stabilesc, funcie de importana obiectivului sau de
necesitile tehnologice, pentru o perioad limitat de timp, necesitatea existenei
personalului de supraveghere.
(2) Obligaiile personalului responsabil cu supravegherea staiilor i posturilor de
reglare sau reglare-msurare se stabilesc de operatorul SD.
14.26 Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare, indiferent de capacitate, se
revizuiesc pe baz de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de
productor / proiectant, dup caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani.
14.27. (1) Revizia staiilor i posturile de reglare sau reglaremsurare se face n
funcie de prescripiile productorului de echipamente i const, n principal, din:
a) verificarea etaneitii i, dup caz, nlocuirea pieselor i garniturilor
uzate;
b) curirea i ungerea mecanismelor;
c) curirea de impuriti a conductelor;
d) verificarea i reglarea funcionrii regulatoarelor la parametrii proiectai,
a armturilor de nchidere i de siguran;
e) verificarea i remedierea sistemelor de separare / filtrare;
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

69
f) verificarea i, dup caz, nlocuirea aparaturii de msur i control, cu
excepia celei pentru care se stabilesc alte termene n conformitate cu
prevederile reglementrilor metrologice n vigoare;
g) vopsirea instalaiei i a echipamentelor aferente, dup caz;
h) verificarea i remedierea prii de construcie a staiilor i posturile de
reglare sau reglaremsurare precum i a sistemelor de nclzire,
ventilare i iluminare aferente, dup caz;
i) asigurarea cureniei i degajarea spaiilor exterioare aferente, dup caz;
j) verificarea instalaiei de paratrsnet, printr-o firm autorizat.
(2) Data de efectuare a reviziei se nscrie n fia staiilor i posturile de reglare
sau reglaremsurare.
14.28. Operaiile de revizie a staiilor i posturile de reglare sau reglaremsurare ncep
dup anunarea consumatorilor privind ntreruperea sau limitarea alimentrii cu gaze
naturale, cu cel puin 48 ore nainte.
14.29. Dac la efectuarea operaiilor de revizie este necesar oprirea staiilor i
posturilor de reglare sau reglaremsurare, repunerea n funciune se face dup
obinerea confirmrii scrise a delegatului consumatorului, care garanteaz c robinetele
tuturor punctelor de consum sunt nchise.
14.30. n timpul operaiilor de revizie a staiilor i posturilor de reglare sau reglare
msurare se asigur ventilarea permanent a ncperii.
14.31. Remedierea defeciunilor la instalaia electric a staiilor i posturilor de reglare
sau reglaremsurare se face numai dup scoaterea de sub tensiune a acesteia, de
personalul autorizat, n prezena unui delegat al operatorului SD.
14.32. Controlul etaneitii tuturor mbinrilor ntre elementele componente se face cu
spum de spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii; este strict interzis
controlul etaneitii cu flacr.
14.33. (1) Manevrarea elementelor de nchidere i folosirea ocolitorului precum i a
refulatoarelor staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se fac numai de
personalul operatorului SD.
(2) Robinetele de pe ocolitor se sigileaz n poziia nchis.
(3) n situaii deosebite, cu acceptul operatorului SD, consemnat prin proces verbal,
pentru asigurarea continuitii alimentrii cu gaze, utilizarea ocolitorului se face pentru
perioade strict limitate, de personalul autorizat al consumatorului, instruit n acest sens.
14.34. Este interzis depozitarea materialelor n cldirile care adpostesc staiile i
posturile de reglare sau reglaremsurare i n apropierea acestor cldiri la distane mai
mici de:
a) 10 m pentru materiale incombustibile;
b) 40 m pentru materiale combustibile.
14.35. Pentru staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare fr personal de
exploatare permanent, se asigur accesul controlat de ctre operatorul SD.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 71

70
EXPLOATAREA INSTALAIILOR DE UTILIZARE

14.36. Consumatorii de gaze naturale sunt obligai s asigure exploatarea i ntreinerea
instalaiilor de utilizare, n conformitate cu specificaiile tehnice n vigoare.
14.37. Consumatorii, persoane juridice, sunt obligai s ntocmeasc i s afieze la
locuri vizibile:
a) instruciuni specifice de utilizare i exploatare pentru fiecare aparat
consumator de combustibili gazoi;
b) numerele de telefon ale echipelor de intervenie proprii i ale
operatorului SD.
14.38. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi const din
efectuarea urmtoarelor operaiuni:
a) aprinderea i stingerea focului;
b) supravegherea arderii i respectarea parametrilor tehnologici pentru
funcionare n condiii optime;
c) supravegherea aparatelor de msur i control i a echipamentelor de
siguran;
d) supravegherea instalaiilor de automatizare;
(2) Verificarea i repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face
la cererea consumatorului prin uniti specializate, ori de cte ori este nevoie; acestea
se efectueaz de ctre operatori economici autorizai de organisme abilitate.
14.39. (1) ntreinerea instalaiilor de utilizare const din efectuarea urmtoarelor
operaiuni:
a) controlul eventualelor scpri de gaze;
b) supravegherea, ntreinerea curent, vopsirea prilor supraterane;
c) verificarea tehnic a instalaiilor de utilizare la maximum 2 ani;
d) revizia tehnic a instalaiilor de utilizare la maximum10 ani.
(2) Consumatorii, persoane juridice, ce dein instalaii industriale de utilizare a
gazelor naturale, efectueaz controlul eventualelor scpri de gaze la intervale de cel
mult 72 ore, n funcie de:
a) complexitatea instalaiei;
b) procesul tehnologic;
c) posibilitatea scprii i infiltrrii gazelor.
14.40. (1) Verificarea tehnic periodic a instalaiilor de utilizare se face conform
instruciunilor specifice i const din efectuarea urmtoarelor operaiuni:
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de
etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la
presiunea de lucru a gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun
sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de
siguran;
e) demontarea / debranarea punctelor de consum fr aprobare legal
i a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de
utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data
verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de
ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor n
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

71
vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a
curirii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de
reglare sau reglaremsurare.
(2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic conform alin.(1) a instalaiilor
de utilizare comune, care deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile sau
posturile de reglare i contoare.
14.41. (1) Revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare const n:
a) efectuarea tuturor operaiunilor prevzute la verificarea tehnic
periodic, revizia din anul respectiv nlocuind verificarea;
b) efectuarea probei de rezisten la presiune, conform prevederilor din
Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalaie la care
s-au fcut nlocuiri i / sau modificri;
c) efectuarea probei de etaneitate la presiune, conform prevederilor
din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, a ntregii instalaii.
(2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform alin.(1) a instalaiilor de
utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse ntre staiile sau
posturile de reglare i contoare.
14.42. Revizia tehnic a instalaiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevzut la
art. 14.39., alin. (1), lit. d) i n urmtoarele situaii:
a) dup ntreruperea utilizrii instalaiei pentru o perioad timp care
depete 6 luni;
b) dup orice eveniment care ar fi putut afecta instalaia de utilizare
gaze naturale.
14. 43. (1) Verificrile i reviziile tehnice periodice se consemneaz, dup caz, n:
a) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale aparinnd
consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 19;
b) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale aparinnd
consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 20;
c) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici,
ntocmit conform cu Anexa 21;
d) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici,
ntocmit conform cu Anexa 22.
(2) Operatorul economic autorizat care efectueaz verificarea sau revizia tehnic
periodic a instalaiei de utilizare are urmtoarele obligaii:
a) s preia de la operatorul SD copii ale fielor de eviden a lucrrilor
tehnice periodice, anterior efecturii verificrilor sau reviziilor
tehnice;
b) s transmit operatorului SD un exemplar original al fielor de
eviden a lucrrilor tehnice periodice, ntocmite n conformitate cu
alin. (1), completate, semnate i stampilate.
(3) Fiele de eviden a lucrrilor periodice de verificare i revizie tehnic se
pstreaz, n cte un exemplar, la:
a) consumator;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 73

72
b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea
instalaiei de utilizare;
c) operatorul SD;
d) furnizorul de gaze naturale.
14.44. (1) Remedierile defeciunilor constatate n instalaiile de utilizare i nlocuirea
elementelor defecte sunt obligaia consumatorului i se realizeaz de ctre operatori
economici autorizai de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
(2) Dup remedierea /nlocuirea instalaiei de utilizare, aceasta se supune probelor
de presiune, conform prevederilor cap. 12.
(3) Probele de presiune se efectueaz numai dup demontarea contoarelor,
scoaterea din funciune a instalaiei i blindarea acesteia.
(4) Sunt interzise soluiile provizorii de remediere a defectelor.
(5) Condiiile de efectuare a probelor de presiune se consemneaz n procesul
verbal de recepie tehnic a instalaiei de utilizare, ntocmit conform Anexei 3.
14.45. (1) Pentru modificri ale instalaiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul
este obligat s nainteze spre avizare operatorului SD documentaiile tehnice pentru
executarea lucrrilor, ntocmite conform prevederilor art.2.7.
(2) nlocuirea instalaiei existente de utilizare a gazelor naturale, n cazul n care
nu se aduc modificri de debit instalat, presiune, msurare a consumului de gaze, traseu
al instalaiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi etc.
se efectueaz pe baza i cu respectarea documentaiei tehnice care a stat la baza
executrii instalaiei de utilizare, avizat de operatorul SD, existent la operatorul SD i
/ sau la consumator.
14.46. Repunerea n funciune a instalaiilor modificate / nlocuite conform cu art.
14.45. se face n aceleai condiii ca i pentru instalaiile noi.
14.47. Repunerea n funciune a instalaiilor dup efectuarea reviziei tehnice, dup
repararea unei defeciuni i / sau ntreruperea accidental, se face conform
instruciunilor specifice de utilizare i exploatare, numai dup:
a) efectuarea controlului funcionrii aparatelor / echipamentelor de
msur, control, reglare i siguran din componena instalaiei de
utilizare a gazelor naturale;
b) verificarea punerii n poziia nchis a tuturor armturilor de la
aparatele consumatoare de combustibili gazoi.
14.48. La ntreruperea accidental a furnizrii gazelor naturale, consumatorii trebuie s
nchid robinetele de pe conductele de alimentare i s aplice msurile prevzute n
instruciunile tehnice proprii de exploatare.
14.49. Punerea n funciune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face
n prezena reprezentanilor operatorului SD i, dup caz, ai unui operator economic
autorizat de organismul abilitat, pentru punerea n funciune a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi.
14.50. Verificarea aparatelor de msurare a gazelor naturale, supuse controlului
metrologic obligatoriu al statului, se efectueaz n conformitate cu art. 14.54.
14.51. Consumatorii, persoane juridice, stabilesc planuri de aciune pentru prevenirea
accidentelor n alimentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu n vederea
aplicrii lor.
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

73

MONTAREA, NTREINEREA I VERIFICAREA CONTOARELOR /
ECHIPAMENTELOR I INSTALAIILOR DE MSURARE A GAZELOR
NATURALE

14.52. Montarea, ntreinerea i verificarea contoarelor /echipamentelor i instalaiilor
de msurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizeaz
de ctre personal autorizat al operatorului SD sau, cu acordul acestuia, de operatori
economici autorizai conform prevederilor legislaiei i reglementrilor n vigoare.
14.53. (1) ntreinerea contoarelor /echipamentelor i instalaiilor de msurare a gazelor
naturale se face prin:
a) respectarea instruciunilor de ntreinere date de productorul
contoarelor /echipamentelor i instalaiilor de msurare a gazelor
naturale;
b) verificarea vizual cu ocazia citirii i o dat la 24 de ore pentru
nregistratoarele cu diagram circular, cu ocazia schimbrii
diagramei;
c) verificarea metrologic periodic, la scadenele stabilite prin
reglementrile de specialitate.
(2) Modul de efectuare a verificrilor metrologice, ocazionate de defectarea
aparatelor sau la solicitarea consumatorilor, este precizat n contractul de furnizare a
gazelor naturale i n Regulamentul de msurare a cantitilor de gaze naturale
tranzacionate n Romnia.
14.54. Verificarea contoarelor /echipamentelor i instalaiilor de msurare a gazelor
naturale se face numai n laboratoare autorizate n conformitate cu reglementrile de
metrologie legal n vigoare.
14.55. La montarea mijloacelor de msurare se ncheie procese verbale n conformitate
cu Anexa 23.
14.56. Operaiunile de montare i demontare a mijloacelor de msurare, n vederea
verificrii metrologice sau a nlocuirii acestora, se consemneaz ntr-un buletin de
micare n conformitate cu Anexa 24.

INTERVENII PENTRU REMEDIEREA DEFECTELOR

14.57. (1) Operatorul SD asigur permanent un sistem de colectare a sesizrilor i
reclamaiilor consumatorilor i de rezolvare a acestora n vederea remedierii defectelor
intervenite n sistemul de alimentare cu gaze naturale.
(2) n funcie de numrul consumatorilor i lungimea reelei, activitatea se
organizeaz astfel:
a) birou cu funcionare permanent dotat cu telefon direct, avnd
echipe i mijloace de intervenie;
b) post dotat cu telefon direct;
c) salariat al operatorului SD, care s asigure preluarea permanent a
sesizrilor i reclamaiilor consumatorilor, cu domiciliul n
localitatea rural n care se desfoar activitatea de distribuie a
gazelor naturale.
14.58. (1) Pentru localiti mici sau pentru consumatori izolai, la care numrul
abonailor nu justific existena echipelor permanente de intervenie, remedierea
defectelor se asigur de ctre operatorul SD prin echipe de intervenie.
(2) Solicitarea echipelor de intervenie se face prin dispeceratul operatorului
SD, n urma reclamaiilor primite.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 75

74
14.59. Operatorul SD comunic consumatorilor numrul de telefon pentru reclamaii i
intervenie i l nscrie n Instruciunile de utilizare a gazelor naturale, elaborate
conform cu art. 14.4., care se predau tuturor consumatorilor, odat cu punerea n
funciune a instalaiilor.
14.60. Mainile de intervenie se doteaz cu mijloace de comunicare eficiente, cu scule,
dispozitive, echipamente, utilaje pentru executarea lucrrilor i cu aparate adecvate
pentru detectarea scprilor de gaze naturale.
14.61. (1) Echipele de intervenie au n componen:
a) cel puin un instalator autorizat ANRE cu competene n coordonarea
lucrrilor de execuie i exploatare;
b) muncitori specializai /autorizai pentru lucrrile necesare.
(2) Deplasarea echipei de intervenie la locul defectului se realizeaz n timpul cel
mai scurt.
(3) Echipele de intervenie sunt dotate cu echipament de protecie corespunztor
normelor de protecie a muncii i de aprare mpotriva incendiilor.
(4) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu
(Anexa 18).
(5) Remedierea defectului se consemneaz de echipa de intervenie pe ordinul de
serviciu.
14.62. Defeciunile semnalate n instalaiile de utilizare ale consumatorilor persoane
juridice pot fi remediate de:
a) personal propriu, autorizat de ANRE;
b) operatorul liceniat al SD, pe baz de contract;
c) operatori economici autorizai de ANRE, pe baz de contract.
14.63. Defeciunile semnalate la instalaiile de utilizare ale consumatorilor casnici pot
fi remediate, pe baz de contract, de:
a) operatorul liceniat al SD;
b) operatori economici autorizai de ANRE.
14.64. O conduct sau un branament se consider scoase temporar din funciune dup
ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin izolarea poriunii respective cu ajutorul
robinetelor de secionare sau a dispozitivelor speciale de oprire local i s-a efectuat
depresurizarea acestora.
14.65. Scoaterea temporar din funciune a conductelor i a branamentelor poate fi
necesar pentru:
a) remedierea avariilor sau accidentelor tehnice;
b) efectuarea unor lucrri programate pe conducte.
14.66. Scoaterea temporar din funciune a conductelor sau a branamentelor se
execut de echipe sau formaii de lucru ale operatorului SD, numai pe baza:
a) programului de lucru scris;
b) foii de manevr;
c) dispoziiei date de persoanele mputernicite, nregistrat n
registru de dispoziii al dispeceratului operatorului SD.
14.67. (1) Programele de lucru se ntocmesc pentru toate lucrrile planificate.
(2) Foile de manevr se ntocmesc pentru lucrri de intervenie simple sau n cazuri
de accidente tehnice.
14.68. n caz de avarie, personalul din echipele de intervenie are obligaia de a lua
primele msuri de siguran i de a raporta dispeceratului operatorului SD msurile
luate pentru remediere.
14.69. Documentele de la art. 14.66. se ntocmesc i se aprob de persoane
mputernicite n acest sens de operatorul SD.
14.70. Programul de lucru cuprinde cel puin:
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

75
a) denumirea, locul i scopul lucrrii;
b) data programat i durata estimat a lucrrii;
c) schia conductei sau reelei pentru zona afectat, cu indicarea tuturor
armturilor de pe traseu;
d) delimitarea i marcarea vizibil a zonei de lucru;
e) executantul lucrrii;
f) responsabilul lucrrii din partea operatorului SD;
g) succesiunea efecturii operaiilor;
h) soluia de alimentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrrilor sau
aprobarea pentru sistarea furnizrii gazelor;
i) dotarea tehnic;
j) msurile de protecie a muncii i de aprare mpotriva incendiilor specifice
lucrrii;
k) numele i semntura persoanelor care ntocmesc i aprob programul de
lucru.
14.71. Foile de manevr se ntocmesc ntr-o form succint, n funcie de specificul
lucrrii de intervenie.
14.72. (1) nainte de nceperea lucrrilor programate se face:
a) instructajul de protecia muncii i de aprare mpotriva incendiilor,
specifice programului de lucru sau foii de manevr;
b) dotarea formaiei de lucru cu mijloace de lucru, de protecia muncii
i de aprare mpotriva incendiilor.
(2) Conductorul formaiei de lucru i responsabilul coordonator rspund de
executarea, n condiii de siguran, a lucrrilor i operaiunilor cuprinse n programul
de lucru sau n foaia de manevr, n conformitate cu documentaia de execuie, normele
de protecia muncii i de aprare mpotriva incendiilor.
(3) Lucrrile care se execut n zona de protecie sau de siguran a obiectivelor terilor
se fac cu avizul i supravegherea tehnic a acestora.
14.73. Scoaterea temporar din funciune cu ajutorul dispozitivului cu par a
conductelor avnd Dn 50 mm, racordate la conducta de distribuie prin teu, se face pe
baza ordinului de serviciu.
14.74. Dup ncheierea lucrrilor, executantul nscrie n planul de amplasare i n
cartea construciei elementele constructive noi i cele modificate, care s reflecte
situaia real din teren la data respectiv.
14.75. La conductele din polietilen, dup localizarea defectului i efectuarea
spturilor n funcie de gradul de afectare a conductei, defectul se izoleaz prin:
a) strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate n amonte de locul
defectului, sau de o parte i de alta a locului defectului pentru
conductele integrate n sistemele de alimentare buclate;
b) secionare cu ajutorul robinetelor de secionare;
c) dispozitiv cu par (n cazul conductelor rupte).
14.76. (1) Reparaiile defectelor conductelor din PE pot fi:
a) temporare;
b) definitive.
(2) Reparaiile temporare se refac n form definitiv imediat ce sunt ndeplinite
condiiile normale de lucru.
14.77. n cazul unor reparaii temporare, n principal n cazul conductelor perforate i,
dup caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic.
14.78. (1) nlturarea defectelor prin reparaii definitive la conductele din PE se
efectueaz prin utilizarea procedeului de mbinare prin electrofuziune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 77

76
(2) Materialele utilizate pentru reparaii sunt tronsoane de conducte i
electrofitinguri agrementate tehnic i compatibile cu materialul conductei care se
repar.
(3) Aparatele de sudur ndeplinesc condiiile de performan necesare executrii
lucrrii.
14.79. (1) ntreinerea i repararea robinetelor din PE const din intervenii la tubul de
acces i verificarea integritii foliei protectoare.
(2) n cazul defectrii robinetelor din PE, acestea se nlocuiesc.
14.80. Dup nlturarea defectului conductei din PE, repunerea n funciune a
tronsoanelor afectate se efectueaz numai dup ndeplinirea urmtoarelor etape:
a) verificarea lucrrilor efectuate;
b) efectuarea probelor de presiune;
c) refacerea continuitii firului trasator i a benzii (grilei) avertizoare;
d) refularea conductelor pentru eliminarea complet a aerului;
e) evidenierea locului de strangulare al conductei.
14.81. Remedierea defectelor branamentelor de gaze naturale respect aceleai etape
ale lucrrilor de reparaii ca i ale conductelor cu precizarea c la branamente cu
lungimi reduse, scoaterea provizorie din funciune a acestora (obturarea
branamentului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de perforare-obturare
a teului de branament.

SCOATEREA DEFINITIV DIN FUNCIUNE A CONDUCTELOR I A
BRANAMENTELOR

14.82. Pentru scoaterea definitiv din funciune a unei conducte se parcurg urmtoarele
etape:
a) evacuarea gazelor naturale din conduct;
b) tierea capetelor conductei;
c) obturarea cu capace sudate a capetelor.
14.83. Pentru scoaterea definitiv din funciune a unui branament se parcurg
urmtoarele etape:
a) evacuarea gazelor naturale din branament;
b) tierea capetelor branamentului;
c) obturarea robinetului / teului de branament;
d) extragerea branamentului n vederea recuperrii acestuia, dup caz.
14.84. Pentru dezafectarea unei conducte se ntocmete un program de lucru care, fa
de programele obinuite, cuprinde urmtoarele date i msuri suplimentare:
a) planul de amplasare a conductei, cu modificrile la zi i cu
menionarea dispozitivelor de refulare a gazelor, zonelor de lucru
periculoase;
b) alte construcii i instalaii nou amplasate pe traseu;
c) tronsoanele care nu se pot demonta odat cu dezafectarea conductei;
d) desfiinarea tuturor marcajelor, rsufltorilor i dispozitivelor de
refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate;
e) marcarea cu vopsea sau tblie a zonelor periculoase;
f) locul de tiere i blindare a tuturor capetelor i legturilor;
g) alte elemente necesare pentru sigurana lucrrii;
h) obligativitatea ncheierii unui proces verbal la terminarea lucrrilor.
14.85. (1) Pentru a evita cuplarea unor conducte i /sau branamente la tronsoanele
nedemontate ale unei conducte dezafectate, se efectueaz n prealabil o identificare pe
traseu a acestora.
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

77
(2) Identificarea se efectueaz de delegai ai operatorului SD i, dup caz, ai
beneficiarului i constructorului, pe baz de:
a) proces verbal ncheiat la terminarea lucrrilor de dezafectare;
b) plan de situaie i schema conductei;
c) verificarea diametrelor conductelor;
d) sondaje, prin perforri fr foc;
e) injectare de odorizant n SD.
(3) Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pmnt se obtureaz
cu capace sudate.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 79

78
15. SECURITATEA I SNTATEA N MUNC

15.1. n toate etapele de proiectare, executare i exploatare a sistemului de alimentare
cu gaze naturale se respect prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor
profesionale, protecia sntii, securitatea societal i reducerea riscului terorismului.
15.2. La executarea lucrrilor se va folosi numai personal autorizat, cu instruire
profesional corespunztoare, cu aptitudini, experien i capacitate fizic i
neuropsihic normal.
15.3. n documentaiile tehnice de execuie a lucrrilor se includ recomandri cu privire
la prevederile actelor normative care permit executarea i exploatarea sistemului de
distribuie n condiii de deplin securitate i sntate, pe de o parte pentru personalul
de execuie, iar pe de alt parte pentru personalul de exploatare.
15.4. Obligaiile i rspunderile pentru protecia, sigurana i igiena muncii revin:
a) conductorilor locurilor de munc;
b) personalului de exploatare;
c) consumatorilor.
15.5. Conductorii locurilor de munc sau, dup caz, delegaii mputernicii ai acestora,
au obligaia s asigure, n principal:
a) instruirea personalului la fazele i intervalele stabilite prin legislaia n
vigoare, ntocmirea i semnarea cu personalul instruit a documentelor
doveditoare;
b) dotarea cu echipament individual de protecie i de lucru corespunztor
sarcinilor;
c) acordarea alimentaiei de protecie i a materialelor igienico-sanitare
pentru prevenirea mbolnvirilor profesionale;
d) verificarea strii utilajelor, agregatelor, aparatelor i sculelor cu care se
lucreaz i nlturarea sau repararea celor care prezint defeciuni;
e) msurile organizatorice de protecie, securitate i sntate n munc,
specifice lucrrilor de gaze naturale, printre care: formarea i
componena echipelor de lucru, anunarea consumatorilor afectai de
lucrrile n sistemele de alimentare cu gaze naturale, nchiderea i
deschiderea alimentrii cu gaze naturale, lucrri asupra conductelor
aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc.
f) formarea i componena echipelor de lucru;
g) anunarea consumatorilor nainte de nchiderea / deschiderea gazelor;
h) nchiderea i deschiderea gazelor n SD;
i) manipularea buteliilor sub presiune etc.
15.6. Personalul de exploatare a sistemului de distribuie are urmtoarele obligaii:
a) s participe la toate instructajele n conformitate cu legislaia n vigoare;
b) s poarte echipamentul de lucru i de protecie la locul de munc i s-l
ntrein n stare de curenie;
c) s nu utilizeze scule, aparate i echipamente defecte;
d) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin
n cadrul instruirilor, precum i orice alte msuri necesare pentru
evitarea accidentelor.
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

79
15.7. Principalele msuri obligatorii la executarea / intervenia pentru remedierea
defectelor / reparaii curente i / sau capitale n sistemul de alimentare cu gaze naturale
sunt:
a) transportul evilor spre antiere numai cu mijloace de transport apte pentru
aceast operaiune;
b) ncrcarea i descrcarea evilor se face cu macaraua ori pe planuri nclinate sau
manual prin purtare direct, astfel nct s se evite pericolul de lovire, rnire sau
electrocutare a persoanelor care efectueaz operaiile respective;
c) nu este permis staionarea lucrtorilor sub conducte, n faa planurilor nclinate
pe care se descarc conducte sau sub vasele cu bitum topit;
d) n timpul transportului sau manipulrii buteliilor de oxigen sau de acetilen se
iau toate msurile pentru mpiedicarea cderii sau lovirii acestora, fiind interzis
deplasarea prin rostogolire a acestora;
e) buteliile sunt purtate de doi lucrtori sau deplasate pe crucioare speciale;
f) nu este permis aezarea buteliilor de oxigen i acetilen n btaia razelor de
soare sau n locuri cu temperaturi ridicate;
g) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrtori care au minile,
hainele i instrumentele de lucru curate, lipsite de urme de materii grase;
h) manipularea instalaiilor, a cazanelor, a gleilor cu bitum topit i izolarea cu
bitum a conductelor, se face numai de personal special instruit, dotat cu echipament
de protecie pentru aceste operaiuni;
i) folosirea generatoarelor de acetilen este permis numai dac acestea au supapa
hidraulic de siguran n bun stare de funcionare, umplut cu ap la nivelul
necesar;
j) de la nceperea spturilor i pn la terminarea complet a lucrrilor se
utilizeaz semnalizatoare de zi i de noapte, iar unde este cazul, circulaia este
dirijat de o persoan instruit n acest scop.
15.8. n timpul lucrului, lucrtorii utilizeaz echipament de protecie adecvat pentru a
evita contactul cu substanele utilizate pentru curirea conductelor i fitingurilor.
15.9. Manevrele necesare exploatrii n condiii de siguran a instalaiilor de gaze
naturale se efectueaz numai de personalul instruit n acest scop.
15.10. Prelucrarea materialelor din polietilen se execut numai n ateliere aerisite,
pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.
15.11 (1) In toate situaiile care necesit intervenii la conductele din polietilen n
funciune, se iau msuri de protecie a personalului operator mpotriva accidentelor
cauzate de apariia sarcinilor electrostatice.
(2) Dup deschiderea anului, nainte de accesul la conductele defecte, se iau
msuri de legare la pmnt a conductei i a tuturor sculelor i aparatelor de sudare i
msuri de echipare a personalului operator cu echipament specific.
15.12. Legarea la pmnt a conductelor din PE se efectueaz prin nfurarea acestora
cu band textil mbibat n soluie de ap i spun, legat la rui metalici introdui n
pmnt n zona de desfurare a lucrrilor de reparaii.
15.13. Pe toat durata interveniei asupra conductelor din polietilen, personalul
operator utilizeaz mnui de protecie din cauciuc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 81

80
15.14. La desfurarea activitii n uniti ale operatorilor economici cu norme
specifice de securitate i sntate n munc se respect i prevederile din normele
respective.
15.15. Consumatorii casnici au obligaia s foloseasc instalaiile de gaze naturale
potrivit cu Instruciunile de utilizare a gazelor naturale, primite la punerea n funciune
a acestora.


82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

81
16. PROTECIA MEDIULUI I A APELOR

16.1. n toate etapele de proiectare, executare i exploatare a sistemului de alimentare
cu gaze naturale se respect prevederile legale specifice proteciei mediului i a apelor.
16.2. (1) Beneficiarul lucrrilor realizeaz studii de impact pentru lucrrile de
infrastructur rutier, care pot avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea
sau amplasarea lor.
(2) n evaluarea impactului asupra mediului se iau n considerare cel puin
urmtoarele:
a) lucrrile din perioada execuiei conductei;
b) amplasarea i termenul de funcionare a conductei;
c) eventualele pierderi de gaze naturale.

17. APRAREA MPOTRIVA INCENDlILOR

17.1. n toate etapele de proiectare, executare i execuie a sistemelor de alimentare cu
gaze naturale se respect prevederile din legislaia n vigoare privind:
a) aprarea mpotriva incendiilor;
b) instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen;
c) echiparea i dotarea construciilor i instalaiilor din sistemul de alimentare cu
gaze naturale cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor.
17.2. Mijloacele de stingere a incendiilor, prevzute la art. 17.1. litera c), se amplaseaz
la loc vizibil i uor accesibil i se verific la termenele prevzute n instruciunile date
de furnizor.
17.3. Obligaiile i rspunderile pentru aprarea mpotriva incendiilor se stabilesc n
conformitate cu legislaia n vigoare i revin conductorilor locurilor de munc i
personalului de execuie.
17.4. Conductorii locurilor de munc au obligaia s asigure n principal:
a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaie, ntocmirea i
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;
b) verificarea strii utilajelor, aparatelor, echipamentelor i sculelor cu care
se lucreaz i nlturarea sau repararea celor care prezint pericol de
incendiu;
c) msurile organizatorice de aprare mpotriva incendiilor specifice
instalaiilor de gaze naturale, referitoare la formarea i componena
echipelor de lucru;
d) asigurarea ndeplinirii la termen a msurilor de aprare mpotriva
incendiilor, stabilite potrivit legii;
e) formarea i componena echipelor de lucru;
f) dotarea cu echipament individual de protecie i de lucru;
g) anunarea consumatorilor nainte de nchiderea /deschiderea gazelor;
h) nchiderea i deschiderea gazelor n SD;
i) manipularea generatoarelor i a buteliilor de acetilen etc.
17.5. Personalul de execuie are urmtoarele obligaii:
a) s participe la toate instructajele;
b) s nu utilizeze scule i echipamente defecte;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 83

82
c) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin la
instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea incendiilor.
17.6. Personalul de exploatare are urmtoarele obligaii:
a) s participe la toate instructajele n conformitate cu legislaia n vigoare;
b) s nu utilizeze utilaje, aparate, echipamente i scule defecte sau
neadecvate mediului de lucru;
c) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin
la instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea
incendiilor;
d) s asigure ndeplinirea msurilor de aprare mpotriva incendiilor,
stabilite potrivit legii.
17.7. (1) Incintele staiilor i posturilor de reglare i msurare, precum i cele n care
exist instalaii de utilizare a gazelor naturale, se doteaz cu mijloace tehnice de
aprare mpotriva incendiilor potrivit normelor specifice de dotare.
(2) Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaz la loc vizibil, uor accesibil i se
verific la termenele prevzute n instruciunile date de furnizor.
17.8. (1) Executarea lucrrilor cu foc deschis, n spaii cu pericol de incendiu, este
admis numai dup luarea msurilor necesare de aprare mpotriva incendiilor i numai
dup obinerea permisului de lucru cu foc.
(2) Lucrrile prevzute la alin. (1) se execut numai de ctre echipe instruite n acest
scop i dotate cu echipament de lucru, protecie i intervenie adecvat.
17.9. n vederea primei intervenii n caz de incendiu se prevd urmtoarele:
a) organizarea de echipe cu atribuii concrete;
b) msuri i posibiliti de alertare a serviciilor voluntare i private pentru situaii de
urgen.
17.10. (1) n cazul producerii unui incendiu n instalaiile de gaze naturale, personalul
prezent nchide n primul rnd robinetul de incendiu i apoi procedeaz la stingerea
incendiului, concomitent cu anunarea serviciilor pentru situaii de urgen.
(2) n cazul n care nu este posibil oprirea alimentrii cu gaze naturale, i pentru a
preveni crearea de acumulri de gaze naturale urmate de explozii, pn la sosirea
serviciilor pentru situaii de urgen, se procedeaz numai la rcirea zonelor nvecinate
fr stingerea flcrii de gaz.
17.11. Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la
canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pcur,
crbune etc.), cu excepia aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au fost
construite pentru alimentare mixt (gaze naturale combustibil lichid / solid).
17.12. nainte de aprinderea focului, n aparate consumatoare de combustibili gazoi
neautomatizate, utilizatorul respect i asigur urmtoarele:
a) ventilarea ncperilor n care funcioneaz aparate consumatoare de
combustibili gazoi cu flacr liber;
b) controlul tirajelor courilor la care sunt racordate aparatele
consumatoare de combustibili gazoi;
c) controlul robinetului de manevr al aparatului consumator de
combustibili gazoi, depistarea i nlturarea eventualelor scpri de
gaze;
d) accesul liber al aerului de ardere n focar;
e) ventilarea focarului.
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009

83
17.13. (1) La aprinderea focului se respect principiul gaz pe flacr.
(2) Aprinderea focului se face cu aprinztorul special, fiind interzis folosirea
chibriturilor, precum i a hrtiei, deeurilor sau a altor materiale, care pot obtura
orificiile arztoarelor.
17.14. La aprinderea focului, gazele sunt deschise de la robinetul de siguran i apoi
de la robinetul de manevr al aparatului consumator de combustibili gazoi.
17.15. Stingerea focului se face prin nchiderea robinetului de siguran, iar dup
stingerea flcrii se nchide i robinetul de manevr, amplasat naintea aparatului
consumator de combustibili gazoi.
17.16. n cazul sesizrii ntr-un spaiu nchis a mirosului caracteristic substanelor
odorizante din gazele naturale, personalul prezent va proceda imediat la:
a) ventilarea rapid a spaiului respectiv, prin deschiderea ferestrelor care
conduc direct spre exteriorul cldirii (nu spre holuri, case ale scrilor,
curi de lumin etc.);
b) ntreruperea alimentrii cu gaze naturale prin nchiderea robinetului de
incendiu;
c) anunarea operatorului SD;
d) interzicerea fumatului i folosirii unor surse de generare a scnteilor;
e) decuplarea instalaiei electrice;
f) anunarea celorlali consumatori racordai la instalaia de utilizare (cazul
consumatorilor alimentai prin branament comun).


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 85

84

18. DISPOZIII FINALE

Anexele nr. 1 29 fac parte din prezentele norme tehnice i pot fi actualizate prin
Ordin al preedintelui ANRE, la propunerea justificat a operatorilor SD i /sau a
operatorilor economici autorizai de ANRE pentru lucrri n sistemele de alimentare cu
gaze naturale.

Prezentele norme tehnice au fost a fost aprobate cu respectarea prevederilor Directivei
98/34/CE privind procedura pentru schimb de informaii n domeniul standardelor i
reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene
(JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.


86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


85
Anexa 1

PROCES VERBAL DE RECEPIE TEHNIC CONDUCTE /
BRANAMENTE / INSTALAII DE PROTECIE CATODIC
Nr ............/.....................

Astzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepie tehnic a conductei /
branamentului / instalaiei de protecie catodic, executat pe
str......................................................................................,
ntre nr. ..... i nr.........., localitatea..................................., a constatat urmtoarele:
a. Documentaia tehnic a fost ntocmit de societatea ......................................................................................
b. Executantul lucrrilor este societatea.........................................................................................................................
d. Documentaia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr. ................../........................... a fost avizat de
d. - Conducta este realizat cu urmtoarele materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate Certificat conformitate
mm m / buc n.r..../data nr...../data
eav.............................................................................................................................................................
eav.............................................................................................................................................................
Tub protecie.....................................................................................................................................................
Armtur nchidere..........................................................................................................................................
Cmin armturi................................................................................................................................................
Rsufltori....................................................................................................................................
Capace GN ..................................................................................................................................

e. eav din OL - mbinrile au fost efectuate manual, automat, prin sudur, prin procedeul...................i sunt
ntrite prin ...............................................................
- Rezultatul ncercrii nedistructive a sudurilor este ............................., conform buletinului de examinare
anexat, nr. ........../..................., emis de laboratorul autorizat .......................

eav din polietilen - mbinrile s-au fcut prin procedeul...............................................................................
Tipul aparatului ...................................................................................................................

f. Conducta / branamentul a fost ncercat la presiune, cu aer, n prezena comisiei, dup cum urmeaz:
proba de rezisten la ...... Pa, timp de ...........
proba de etaneitate la ...... , timp de ...........
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta / branamentul este
......................................
g. eav din OL Conducta / branamentul a fost izolat anticorosiv cu..................., n ......... straturi, armate
cu..................
straturi din ....................................................., i protecie mecanic din ...................................
......................, conform certificatului de calitate nr ............../.............. emis de ........................
h. - Executantul lucrrilor a prezentat
- Procesul verbal de lucrri ascunse nr ............../...............
eav din OL - Buletinul de verificare a rezistenei de izolaie a conductelor / branamentelor dup umplerea
complet a anului cu pmnt nr/.emis de .......................................................

i. - n vederea recepiei, comisia a efectuat sondaje, constatnd urmtoarele:
........................................................................................................................................................................................
.....................
j. eav din polietilen S-a verificat continuitatea firului trasor.
Concluzia :
Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor
s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare gaze naturale i
declar admis recepia acestora.
Prezentul proces verbal a fost ncheiat n .... exemplare, din care fiecare semnatar a reinut cte un
exemplar.
Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura
1. Constructor
- Instalator autorizat...................................................................................................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat .............................................................................................................................
- Sudor PE ...........................................................................................................................................................
- Sudor OL
2. Proiectant..........................................................................................................................................
3. Reprezentant Inspectoratul de Stat
n Construcii (dup caz).................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 87


86
4. Comisia de recepie
- Operator SD ( Investitor) Inspector C.Q..................................................................................................................
- Reprezentant al administraiei publice locale..............................................................................................................
- Beneficiar (dup caz) .......................................................................................................................
- Specialiti n domeniu.................................................................................................................................................
Not: Sudorii PE i OL sunt /autorizai de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare.
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


87

Anexa 2

PROCES VERBAL DE RECEPIE TEHNIC STAIE/POST DE
REGLARE - MSURARE
Nr ............/.....................

Astzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepie tehnic a staiei /postului de
reducere - reglare - msurare gaze naturale, executat n str. ...................................,
nr.........., localitatea ...................................................., a constatat urmtoarele:
a Documentaia tehnic a fost ntocmit de societatea....................................................................................
b - Furnizorul staiei este societatea............................................................................................
c - Montorul staiei este societatea .............................................................................................. care a emis
certificatul de calitate nr......................../.....................................
d. Documentaia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr. ................../.................... a fost avizat de
e - Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul liceniat de distribuie, cu urmtoarele
materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate
mm ; m, buc nr. / data
eav..............................................................................................................................................................
eav..............................................................................................................................................................
eav..............................................................................................................................................................
Armtur nchidere........................................................................................................................................
Cmine armturi............................................................................................................................................
Regulatoare presiune ....................................................................................................................................
Contoare.........................................................................................................................................................
Supape de siguran.......................................................................................................................................
Filtre.......... ...................................................................................................................................................
f - Rezultatul ncercrii nedistructive a sudurilor este ............................., conform buletinului de examinare anexat,
nr.........../...................., emis de laboratorul autorizat .........................
......................................................................................................................................................
g Staia / postul a fost ncercat la presiune, cu ap, n prezena comisiei, dup cum urmeaz:
proba de rezisten la ...... Pa, timp de ........... ore.
proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este ........................................
h - Conducta a fost izolat anticorosiv cu .................................................................................
...................,
i Staia / postul este prevzut cu priz de mpmntare i de electrosecuritate, verificat de ...
Buletin de verificare nr/..
Concluzia :
Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor
s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
i declar admis recepia staiei / postului de reglare-msurare supus recepiei.
Prezentul proces verbal a fost ncheiat n .... exemplare, din care fiecare semnatar a reinut cte un
exemplar.
Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura

1. Constructor
- Instalator
autorizat................................................................................................................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat .............................................................................................................................
- Sudor PE ........................................................................................................................................................
- Sudor OL ..........................................................................................................................................................
2. Proiectant........................................................................................................................................................
3. Reprezentant Inspectoratul de Stat n Construcii (dup caz)..................................................................
4. Comisia de recepie
- Operator SD ( Investitor) Inspector C.Q..................................................................................................................
- Reprezentant al administraiei publice locale..............................................................................................................
- Beneficiar .......................................................................................................................................
- Specialiti n domeniu.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Not: Sudorii PE i OL sunt autorizai de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 89


88
Anexa 3
PROCES VERBAL DE RECEPIE TEHNIC INSTALAIE DE UTILIZARE
Nr ............/.....................

Astzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepie tehnic a instalaiei de
utilizare gaze naturale, executat la imobilul din n str. ..........................................,
nr..........,Bl............,Sc..........,Ap....... ,localitatea ...................................................., a constatat urmtoarele:
a - Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de .........................................., i a fost comunicat
beneficiarului cu scrisoarea nr .................../..................................................
b - Proiectul a fost ntocmit de societatea....................................................................................
c Executantul lucrrilor este societatea......................................................................................
d. Documentaia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr. ................../........................... a fost avizat de
e - Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul liceniat de distribuie, cu urmtoarele
materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate
mm ; m, buc nr. / data
eav..............................................................................................................................................................
Armturi de nchidere............................
Detector............................. .-................................................................................................................................
f - Instalaia de utilizare este realizat conform proiectului avizat, pentru urmtoarele puncte de consum:
Debit instalat Debit instalat
unitar ........ total Certificat calitate
Nr. crt. Denumirea Caracteristici tehnice m
3

/ h Buci ..............m
3

/ h nr. / data

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
g - Conducta suprateran din .................................a fost ncercat la presiune, cu aer, n prezena comisiei, dup
cum urmeaz:
proba de rezistent la ...... Pa, timp de ........... ore.
proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este ........................................
h - Conducta subteran din .................................a fost ncercat la presiune, cu aer, n prezenta comisiei, dup cum
urmeaz:
proba de rezisten la ...... Pa, timp de ........... ore.
proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este ........................................
i Pentru conducta din OL s-a folosit o izolaie anticorosiva cu ........................................, n ....., straturi, armate cu
straturi de ........................................................................................., i protecie mecanic din ......................,
conform certificatului de calitate nr ............../.............. emis de ........................
j Pentru conducta din PE mbinrile s-au fcut prin procedeul ..............................................................
Tipul aparatului ......................................................................................................................................
k - Executantul lucrrilor a prezentat procesul verbal de lucrri ascunse nr ............/.................
l - In vederea recepiei comisia a efectuat sondaje, constatnd urmtoarele:
......................................................................................................................................................................
m - Beneficiarul a luat la cunotin de obligaia nlocuirii racordului flexibil montat n instalaia de utilizare
naintea expirrii duratei normate de utilizare conform prescripiei tehnice a productorului.

Concluzia :
Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor
s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
i declar admis recepia instalaiei de utilizare supus recepiei. Orice modificare adus ulterior instalaiei de
utilizare recepionate executat neautorizat cade n rspunderea beneficiarului.
Prezentul proces verbal a fost ncheiat n .... exemplare, din care fiecare semnatar a reinut cte un
exemplar.

Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura
1. Constructor
- Instalator
autorizat................................................................................................................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat
................................................................................................................................................
- Sudor PE
..............................................................................................................................................................................
- Sudor OL
2. Comisia de recepie
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


89
- Operator SD ( Investitor) Instalator autorizat Gr. I D sau II DA ............................................................................
- Beneficiar ........................................................................................................................................
- Specialiti n domeniu (dup caz)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................Not: Sudorii PE i OL sunt autorizai de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 91


90

Anexa 4

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCIUNE
CONDUCTE DE DISTRIBUIE I BRANAMENTE
Nr ............/.....................

ncheiat astzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,

Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului ........................................................... Aut. nr. .................
- delegat al operatorului de distribuie ......................................................... Aut. nr. .................

n baza prevederilor dosarului avizat de operatorul liceniat de distribuie nr............., din.........................,
i a procesului verbal de recepie tehnic nr..........., din ..............., am pus n funciune conducta de distribuie gaze
naturale (branamentul) din localitatea ................................, str. ................................, nr........,
bloc..............,executat() de societatea ............................................................................................

Obiectivul pus n funciune se compune din:

Diametru Furnizor Cantitate
mm m ; buc
eav..................................................................................................................................................
Tub protecie..................................................................................................................................................
Armtur nchidere........................................................................................................................................
Regulatoare de presiune ...............................................................................................................................
Rsufltori......................................................................................................................................................
Capace GN ....................................................................................................................................................

La punerea n funciune s-au verificat urmtoarele:
- etaneitatea la presiunea gazului din conduct (branament), pentru mbinrile la care nu se fac
probe la recepie;

- refularea aerului:
prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribuie n funciune
prin robinetele de branament, la branamente

Prezentul proces verbal s-a ncheiat n dou exemplare din care fiecare parte a reinut cte un
exemplar.


Delegat operator Instalator autorizat
de distribuie al executantului
Aut. ANRE nr.................. Aut. ANRE nr..................

92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


91

Anexa 5


PROCES VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
INSTALAIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE
Nr ............/.....................

ncheiat astzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,

Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului ........................................................... Aut. nr. .................
- delegat al operatorului de distribuie ......................................................... Aut. nr. .................
- prestator de specialitate...........................................................................................
- consumator ............................................................................................................
n baza prevederilor documentaiei de executare a lucrrilor nr .............., din..........................................................,
i a procesului verbal de recepie tehnic nr..........., din ..............., am pus n funciune instalaia de utilizare gaze
naturale executat de societatea ...................................................... la imobilului din localitatea ................................,
str. ................................, nr........, bloc............,Sc..............Ap..,
scar......, etaj......, ap......., avnd destinaia ................................., abonat ...............................

Nr. Aparatul consumator Presiune Buci Debit Debit
crt. pus n funciune utilizare unitar total
Pa sau bar m
3

/ h m
3
/h
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Totodat am sigilat urmtoarele puncte de consum care nu ntrunesc condiiile de funcionare n
siguran ..............................................................................................................................
La punerea n funciune am verificat urmtoarele:
- tirajul la fiecare aparat consumator de combustibili gazoi legat la co, dup caz;
- presiunea de utilizare la debit maxim i minim;
- etaneitatea la presiunea gazului din conduct (pentru mbinrile la care nu se fac probe la
recepie);
- existena dopurilor la ramificaiile pentru punctele de consum fr aparate
Msurarea consumului se face prin:
- contor................................, cu debit nominal ........... m
3
/h, marca ................ seria .......................,
la indexul ........ m
3
, presiune static ........Pa i presiunea diferenial .......Pa.
Totodat s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corect a instalaiei de utilizare
gaze naturale i a obligaiilor ce-i revin.
Consumatorul a primit .... exemplare din instruciunile pentru utilizarea gazelor naturale i se oblig s
le afieze mpreun cu instruciunile specifice ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoi pe care le
posed, la locul de folosin.
Prezentul proces verbal s-a ncheiat n trei exemplare din care fiecare parte a reinut cte un exemplar.


Delegat operator SD Instalator autorizat Prestator de Consumator
al executantului specialitate
Aut. ANRE nr........... Aut. ANRE nr........... Aut. nr .............................. ....................


Not: Prestatorul de specialitate pentru montare/ instalare, punere n funciune aparate consumatoare de
combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 93


92
Anexa 6

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCIUNE
STAIE / POST DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE
Nr ............/.....................

ncheiat astzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,

Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului ........................................................... Aut. nr. .................
- delegat al operatorului de distribuie ......................................................... Aut. nr. .................

n baza prevederilor dosarului avizat de operatorul liceniat de distribuie nr............., din.........................,
i a procesului verbal de recepie tehnic nr..........., din ..............., am pus n funciune staia de reglare-msurare din
localitatea ................................, str. ................................, nr........, executat de societatea
............................................................................................

Obiectivul pus n funciune se compune din:

Diametru Furnizor Cantitate
mm ; m, buc
eav..............................................................................................................................................................
eav..............................................................................................................................................................
eav..............................................................................................................................................................
Armtur nchidere........................................................................................................................................
Cmine armturi............................................................................................................................................
Regulatoare presiune ....................................................................................................................................
Contoare.........................................................................................................................................................
Supape de siguran.......................................................................................................................................
Filtre.......... ...................................................................................................................................................


La punerea n funciune s-au verificat urmtoarele:
- refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din staie,
dac aceasta nu este prevzut cu refulator;
- legarea la centura de mpmntare a prilor metalice, conform art. 7. 10, alin. (1);


Prezentul proces verbal s-a ncheiat n trei exemplare din care fiecare parte a reinut cte un exemplar.


Delegat operator SD Instalator autorizat Prestator de Consumator
al executantului specialitate
Aut. ANRE nr........... Aut. ANRE nr........... Aut. nr ........................................


Not: Prestatorul de specialitate pentru montare / instalare, punere n funciune aparate consumatoare de
combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate.

94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


93
Anexa 7
PROCES VERBAL DE LUCRRI ASCUNSE
(pentru conducte, branamente i instalaii de utilizare)
Nr ............/.....................

ncheiat astzi, ziua......, luna ...................., anul ...........
Subsemnaii:
- Instalator autorizat .............................autorizaie nr.............................. grad ......
- Executant ..............................................................................................................
- Sudor autorizat ........................................................... autorizaie nr....................................
la montarea conductei / branamentului / instalaiei de utilizare conduct gaze naturale de presiune ..................................,
la imobilul din localitatea ........................................., str. ........................................., nr.........

Prin prezentul proces verbal, precizm urmtoarele:
- conducta / branamentul /instalaia de utilizare are diametrul ..................... i lungimea ......................m,
- eava utilizat la executarea conductei / branamentului / instalaiei de utilizare este cea prevzut n certificatul de
calitate nr. .......... anul .......... i certificatul de conformitate nr. ............ anul ........., anexate la cartea construciei;
a) pentru conduct / branament / instalaie de utilizare din OL
- toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate i au fost izolate; precizrile vor fi fcute de executant;
- eava a fost izolat conform precizrile vor fi fcute de executant i la montaj a fost aezat pe pmnt mrunit.
Calitatea izolaiei a fost verificat dup umplerea anului cu pmnt, ncadrndu-se n calitate.....................(Buletin de
verificare nr/);
- la toate sudurile au fost aezate rsufltori ;
- conducta a fost aezat pe fundul anului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm, adncimea de pozare
fiind .... m;
- calota rsufltorilor a fost sudat n totalitate de tij i a fost aezat pe strat de nisip i pietri de ru;
- tuburile de protecie au fost montate conform proiectului i normativului n vigoare;
- eava, armturile i curbele utilizate, sunt confecionate din materialele indicate n normativul de proiectare i
executare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale n vigoare;
- primul strat de umplutur deasupra conductei a fost din pmnt mrunit, fr corpuri tari (resturi de beton,
crmizi, deeuri metalice, sticloase etc.);
b) pentru conduct / branament / instalaie de utilizare din polietilen
- toate sudurile au fost executate folosind materiale i procedee standardizate i au fost realizate prin
.................................;
- tuburile de protecie au fost montate conform proiectelor tehnice avizate i a normativului n vigoare;
- eava, armturile i fitingurile utilizate sunt confecionate din materiale prevzute n normativul n vigoare;
- conducta a fost aezat pe fundul anului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm, adncimea de pozare
fiind ......... m;
- umplerea anului este fcut cu nisip i pmnt mrunit, conform prevederilor normativul n vigoare, inclusiv
aezarea benzii (grilei) de avertizare i a firului trasor;
- la executarea conductei / branamentului / instalaiei de utilizare s-a traversat traseul canalizrilor subterane
menionate n plan, fat de care s-au respectat distantele admise.Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura
1. Constructor
- Instalator autorizat................................................................................................................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat ................................................................................................................................................
- Sudor PE ..............................................................................................................................................................................
- Sudor OL
2. Operator SD Inspector C.Q..........................................................................................................................................
3. Beneficiar ................................................................................................................................................

Not: Sudorii PE i OL sunt autorizai de organisme abilitat, conform reglementrilor n vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 95


94
Anexa 8
INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

ntreinerea, exploatarea i repararea instalaiilor de utilizare a gazelor naturale
revine consumatorului, care rspunde pentru buna lor funcionare.
Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare este
obligatorie pentru toi consumatorii i se efectueaz de ctre un operator economic
autorizat de ctre ANRE.
Verificarea tehnic periodic a instalaiilor de utilizare este obligatorie la intervale
de doi ani.
Revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare este obligatorie la interval de
10 ani n urmtoarele situaii:
a) n cazul neutilizrii instalaiei o perioad mai mare de 6 luni;
b) dup orice eveniment care ar putea afecta funcionarea n condiii de
siguran a instalaiei.
n cazul situaiilor de la punctele a i b, consumatorul are obligaia de a anuna
operatorul liceniat de distribuie gaze naturale nainte de reutilizarea instalaiei.

Pentru prentmpinarea accidentelor cu pierderi de viei umane i distrugeri de
bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaiilor de
gaze naturale, se vor respecta cu strictee urmtoarele instruciuni:

1. nainte de aprinderea focului se fac urmtoarele operaiuni:

- ventilarea permanent a ncperilor n care funcioneaz aparate consumatoare
de combustibili gazoi; n centralele termice i n ncperile cu aparate cu flacr liber se
asigur o ventilare permanent;

- controlul tirajului aparatelor racordate la co; n cazul n care se constat lipsa
tirajului, nu se aprinde focul dect dup efectuarea lucrrilor care s asigure tirajul
(curirea coului de fum, curirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanic,
deschiderea clapetelor de reglare etc.);

- controlul robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili
gazoi; dac robinetul este deschis, acesta se nchide i se ventileaz ncperea respectiv
precum i cele nvecinate prin deschiderea uilor i ferestrelor, aprinderea focului se face
numai dup aerisirea complet;

- asigurarea accesului aerului de ardere n focarul aparatului consumator de
combustibili gazoi (prin: deschiderea uielor cenuarului la sobe, deschiderea fantelor
pentru accesul aerului n focar, pornirea ventilatorului etc.);

- verificarea funcionrii aparaturii de automatizare, dup caz;

- ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoi.

96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


95
2. La aprinderea focului n aparate consumatoare de combustibili gazoi
neautomatizate i arztoare, se fac urmtoarele operaiuni:
- aerisirea focarului, minimum 5 minute nainte de aprinderea focului:
- apropierea aprinztorului de arztor;
- deschiderea lent a robinetului de manevr i aprinderea focului, concomitent
cu supravegherea stabilitii flcrii.

Aprinderea se face numai cu un aprinztor special construit n acest scop, fiind
interzis aprinderea direct cu chibrituri, hrtie etc.

Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoi
automatizate se face conform instruciunilor elaborate de fabrica productoare.

3. Stingerea focului:

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate cu
furtun, se face prin nchiderea robinetului de siguran, existent naintea furtunului; dup
stingerea flcrii se nchide i robinetul de manevr.

n societi i instituii, focul se aprinde i se stinge numai de personalul instruit i
nsrcinat cu aceast operaiune prin grija conducerii unitii beneficiare, iar n cazul
operatorilor economici i al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

4. Indicaii speciale

La utilizarea gazelor naturale este interzis:
- aprinderea focului dac aparatul consumator de combustibili gazoi nu este
etan sau nu are tiraj;
- lsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
- obturarea coului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi;
- modificarea instalaiilor de gaze fr aprobri legale i prin persoane
neautorizate;
- dormitul n ncperi cu focul aprins;
- dormitul n ncperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoi nelegate
la co (reou, aragaz etc.);

Dac se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale se iau imediat
urmtoarele msuri: - se sting toate focurile;
- se deschid toate uile i ferestrele;
- nu se aprinde nici o surs de foc;
- nu se manevreaz aparate electrice;
- nu se doarme n astfel de ncperi;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 97


96
- se anun imediat operatorul liceniat de distribuie la telefoanele:
..................................................................................................................................................
......
Verificarea eventualelor scpri de gaze naturale se face prin mirosire i cu
spum de spun cu ap.

NU UITATI !

Verificarea cu flacr a instalaiilor de gaze naturale prezint pericol de
explozie i incendiu.
Dormitul n ncperi cu focul aprins sau n ncperi cu aparate consumatoare de
combustibili gazoi nelegate la coul de fum, prezint pericol de moarte.
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


97
Anexa 9
Societatea Comercial ____________________________
Localitatea ______________________________

FIA TEHNIC A CONDUCTEI DE DISTRIBUIE GAZE NATURALE

Strada ___________________________________________ , de la nr. .. la nr.

CONDUCTA:
- tip: .
- material: .
- diametru:
- lungime: .
- STANDARD: ..
- izolaie:
- recepionat cu PVRT nr. .., din data de: ziua , luna , anul
.
- pus n funciune la data de: ziua . , luna , anul .

ANEXE:
1 tuburi de protecie:
- diametru:
- material: .
- locul de montare:
2 Rsufltori:
- cu capac GN, buci .
- fr capac GN, buci .
3 mbinri electroizolante:
- diametru
- buci .
4 Robinete:
- tip
- diametru ..
- buci
5 Sudurile au fost executate:
- aparat
- procedeu
- ntrite cu ..
6. Cmine de vane:
- buci: .


7. Protecie catodic: ..
8. Lucrarea a fost executat de societatea comercial .. ,
prin instalatorul autorizat gradulautorizaia nr.
ntocmit, Verificat,

Lucrri executate dup montarea conductei:
Nr.
Crt.
Data executrii
Ziua Luna Anul
Descrierea lucrrii Executantul


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 99


98
Anexa 10
Societatea Comercial ____________________________
Localitatea ______________________________

FIA TEHNIC A BRANAMENTULUI

Strada ___________________________________________ , de la nr. .. la nr.
BRANAMENT:
- tip: .
- material: .
- diametru:
- lungime: .
- STANDARD: ..
- izolaie:
- recepionat cu PVRT nr. .., din data de: ziua , luna , anul
.
- pus n funciune la data de: ziua . , luna , anul .
ANEXE:
1 tuburi de protecie:
- diametru:
- material: .
- locul de montare:
2 Rsufltori:
- cu capac GN, buci .
- fr capac GN, buci .
3 mbinri electroizolante:
- diametru
- buci .
4 Robinete:
- tip
- diametru ..
- buci
5 Sudurile au fost executate:
- aparat
- procedeu
- ntrite cu ..
6. Regulatoare:
- debit mic: Q= . buci: .
- industrial: = . buci .

7. Protecie catodic: ..
8. Lucrarea a fost executat de societatea comercial .. ,
prin instalatorul autorizat gradulautorizaia nr.

ntocmit, Verificat,

Lucrri executate dup montarea branamentului:
Nr.
Crt.
Data executrii
Ziua Luna Anul
Descrierea lucrrii Executantul


100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


99
Anexa 11
Societatea Comercial ____________________________
Localitatea ______________________________

FIA TEHNIC A STAIEI /POSTULUI DE REGLARE SAU REGLARE-
MSURARE

Strada ___________________________________________ , nr. .. , obiectiv


Presiunea de intrare / ieire:

- recepionat cu PVRT nr. .., din data de: ziua , luna , anul
.
- pus n funciune la data de: ziua . , luna , anul .

1. Regulatoare industriale:
- diametru , buci ..
- diametru , buci ..
2. Filtre de praf
- diametru: , buci ...
- diametru: , buci ...
3. Robinete:
- tip
- diametru ..
- buci
4. Sistem de msurare
- tip: ..
- contor cu turbin ( cu pistoane rotative )
mrime
- serie , numr .
- diametru:
- debit minim:
- debit maxim:
5. convertor de volum
- tip
- serie , numr ..


Lucrarea a fost executat de societatea comercial .. ,
prin instalatorul autorizat gradulautorizaia nr.

ntocmit, Verificat,

Lucrri executate dup montarea staiei
Nr.
Crt.
Data executrii
Ziua Luna Anul
Descrierea lucrrii Executantul

.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 101


100
Anexa 12


SECIUNILE COURILOR DE FUM PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE
ARDERE DE LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOI,
CU TIRAJ NATURAL


Nr.
crt.
Debit
instalat
[m
3
/h]
nlimea
activ de tiraj
[m]
Nr. de
racorduri la
acelai canal
de fum
Seciune liber
rectangular
[cm x cm]
circular
[cm]
1 1,0 2,5 1 10 10 10
2 1,5 4,5 1 10 10 10
3 2,0 2,5 1 13 x 13 13
4 3,0 4,5 1 13 x 13 13
5 3,0 2,5 2 13 x 20 16
6 4,5 4,5 2 13 x 20 16
7 4,5 2,5 2 20 x 20 20
8 7,0 4,5 2 20 x 20 20
Valorile debitelor din tabel se refer la couri din zidrie masiv, cu goluri realizate din
tipare glisante. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru couri cptuite cu tuburi sau
blocuri prefabricate, avnd fee interioare netede.Observaii:
Seciunile indicate sunt cele uzuale.
In cazul unor seciuni intermediare, valorile corespunztoare debitelor pot fi obinute
prin interpolare.

Pentru nlimi mai mari de 4,5m se aplic sporul la debitele instalate, din tabelul
urmtor:

H
co
[m] 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
Spor [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

102 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


101

Anexa 13
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..

Localitatea .


REGISTRUL DE EVIDEN A RECLAMAIILOR I A DEFECTELOR
DIN SISTEMUL DE DISTRIBUIE

N
r
.

c
r
t
.

A
d
r
e
s
a

c
o
m
p
l
e
t


N
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e


N
r
.

T
e
l
e
f
o
n

r
e
c
l
a
m
a
n
t

D
a
t
a

i

o
r
a

p
r
i
m
i
r
i
i

r
e
c
l
a
m
a

i
e
i

N
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e


c
e
l
u
i

c
a
r
e

p
r
i
m
e

t
e

r
e
c
l
a
m
a

i
a

C
o
n

i
n
u
t
u
l

r
e
c
l
a
m
a

i
e
i

S
a
l
a
r
i
a
t
u
l

c

r
u
i
a

i


s
-
a

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

N
r
.

i

d
a
t
a

o
r
d
i
n
u
l
u
i

d
e

s
e
r
v
i
c
i
u

D
a
t
a

i

o
r
a

s
o
s
i
r
i
i

l
a

r
e
c
l
a
m
a
n
t

D
e
f
e
c

i
u
n
e

c
o
n
s
t
a
t
a
t


M
o
d
u
l

d
e

r
e
z
o
l
v
a
r
e

D
a
t
a

i

o
r
a

r
e
z
o
l
v

r
i
i

T
i
m
p

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n

i
e

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 103


102


Anexa 14
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..

Localitatea .


REGISTRUL DE EVIDEN A RECLAMAIILOR I A DEFECTELOR
DIN INSTALAIILE DE UTILIZARE

N
r
.

c
r
t
.

A
d
r
e
s
a

c
o
m
p
l
e
t


N
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e


N
r
.

T
e
l
e
f
o
n

r
e
c
l
a
m
a
n
t

D
a
t
a

i

o
r
a

p
r
i
m
i
r
i
i

r
e
c
l
a
m
a

i
e
i

N
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e


c
e
l
u
i

c
a
r
e

p
r
i
m
e

t
e

r
e
c
l
a
m
a

i
a

C
o
n

i
n
u
t
u
l

r
e
c
l
a
m
a

i
e
i

S
a
l
a
r
i
a
t
u
l

c

r
u
i
a

i


s
-
a

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

N
r
.

i

d
a
t
a

o
r
d
i
n
u
l
u
i

d
e

s
e
r
v
i
c
i
u

D
a
t
a

i

o
r
a

s
o
s
i
r
i
i

l
a

r
e
c
l
a
m
a
n
t

D
e
f
e
c

i
u
n
e

c
o
n
s
t
a
t
a
t


M
o
d
u
l

d
e

r
e
z
o
l
v
a
r
e

D
a
t
a

i

o
r
a

r
e
z
o
l
v

r
i
i

T
i
m
p

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n

i
e

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12104 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


103Anexa 15
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..

Localitatea .

REGISTRU PENTRU EVIDENA ACCIDENTELOR TEHNICE

Nr.
crt.
Data
Ziua, luna, anul
Adresa
Strada, nr.
Descrierea
accidentului
Msuri luate i data
repunerii n funciune
a instalaiei

Not:
1) Registrul pentru evidena accidentelor tehnice se completeaz de eful
sectorului de exploatare.
2) Se tine evidena separat pentru instalaii de utilizare pe de o parte,
pentru conducte i branamente de distribuie pe de alt parte.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 105


104
Anexa 16
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE
Localitatea .
REGISTRU DE EVIDEN ZILNIC A PARAMETRILOR
Data_______
STAIILE DE REGLARE-MSURARE PREDARE- PRIMIRE

Parametrii UM Ora nregistrrii Observaii

Presiune intrare [MPa]
Presiune ieire [MPa]
Presiune panou msurare [MPa]
Temperatur gaze [ C]
Temperatur mediu [ C]
Grad odorizare
Pierdere de sarcin filtre [MPa]
Debit orar [m
3
/h]

STAII DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE DE SECTOR
Parametrii UM Ora nregistrrii Observaii

Presiune intrare [MPa]
Presiune ieire [MPa]
Presiune panou msurare [MPa]
Temperatur gaze [ C]
Temperatur mediu [ C]
Grad odorizare
Pierdere de sarcin filtre [MPa]

STAII I POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE LA MARII CONSUMATORI
Parametrii UM Ora nregistrrii Observaii

Presiune intrare [MPa]
Presiune ieire [MPa]
Presiune panou msurare [MPa]
Temperatur gaze [ C]
Temperatur mediu [ C]
Grad odorizare
Pierdere de sarcin filtre [MPa]
Debit orar [m
3
/h]
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


105
Anexa 17

OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..
Localitatea .

PERIODICITATEA EFECTURII VERIFICRILOR TEHNICE A
CONDUCTELOR I BRANAMENTELOR


Tipul
conductei
Conducte din oel Conducte din PE

subterane supraterane
Nr. de
defecte
constatate
/km /an
precedent,
x
x<0,025 0,025< x
< 0,25
0,25< x <
1
x >1 indiferent
de
vechimea
conductei
cu
vechime
< de 2 ani
cu
vechime>
de 2 ani
Interval
de timp
1
verificare
pe an
1
verificare
la 6 luni
1
verificare
la 3 luni
1
verificare
pe lun
1
verificare
pe an
1
verificare
la 6 luni
1
verificare
pe an

Not:
Termenele prevzute n prezenta anex sunt maximale; operatorii SD pot reduce
intervale de timp pentru efectuarea verificrilor tehnice, n funcie de starea tehnic a
conductelor i branamentelor.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 107


106
Anexa 18
OPERATORUL DE DISTRIBUIE ..
Localitatea .
ORDIN DE SERVICIU nr........../........
Echipa de lucru condus de compus din:

Nr. crt. Numele i Prenumele Nr. crt. Numele i Prenumele

va executa urmtoarele lucrri:
1).................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................
Situaia lucrrilor executate:
1).................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................
Lucrri rmase neexecutate
1).................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................

Am primit echipamentul de protecie necesar pentru executarea lucrrilor de mai sus.

Coordonator lucrri ef de echip, _______________

Consumator 1)_______________________
2)_______________________
3)_______________________
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


107
Anexa 19
Operator economic autorizat ANRE
............................................................
FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNIC
A INSTALAIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARINND
CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE
Nr............................/data...........................................

Consumator: .
Sediul: str. .......................... nr..........,Bl........,Sc............... ,Ap..........,localitatea...........
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia verificat..................., existent la operatorul
SD................................................
Data ultimei fie de verificare tehnic: ziua.......,luna.....anul........................
depus la operatorul SD......................
Operator economic autorizat ANRE s execute verificarea tehnic actual.................
............................................. prin instalator autorizat............................................aut.
nr................./.................... n prezena consumatorului, reprezentat prin
(1) Operaii periodice de verificare tehnic, la instalaia de utilizare,
confirmate prin prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 2 ani):
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de
etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la
presiunea de lucru a gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun
sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de
siguran;
e) demontarea / debranarea punctelor de consum fr aprobare legal
i a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de
utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data
verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de
ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor n
vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a
curirii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de
reglare sau reglaremsurare.
(2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic, conform alin.(1), a instalaiilor
de utilizare comune care deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile
sau posturile de reglare i contoare.

S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Concluzia: instalaia ndeplinete / nu ndeplinete condiiile de funcionare n siguran
prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 109


108
Nr.
crt.
Puncte de consum Data efecturii Nr. i data documentului care
atest verificarea aparatelor
consumatoare de combustibili
gazoi de ctre
operatori economici autorizai
de organismul abilitat
Semnturi
verificrii

C
o
n
s
u
m
a
t
o
r

V
e
r
i
f
i
c
a
t
o
rPrezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare pentru executant, operator de
distribuie, furnizor i consumator.

EXECUTANT CONSUMATOR

110 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


109
Anexa 20

Operator economic autorizat ANRE
............................................................

FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNIC LA
INSTALAIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARINND
CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE

Nr............................/data...........................................

Consumator: .
Adresa: str. .......................... nr..........,Bl........,Sc............... ,Ap..........,localitatea...........
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia revizuit..................., existent la operatorul
SD................................................
Data ultimei fie de revizie tehnic: ziua.......,luna.....anul........................
depus la operatorul SD......................
Operator economic autorizat ANRE s execute revizia tehnic actual.................
............................................. prin instalator autorizat............................................aut.
nr................./.................... n prezena consumatorului, reprezentat prin
(1) Operaii periodice, de revizie tehnic la instalaia de utilizare, confirmate prin
prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 10 ani, dup orice ntrerupere a
utilizrii instalaiei pentru o perioad de timp mai mare de 6 luni i dup orice
accident tehnic care poate afecta instalaia) :
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de
etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la
presiunea de lucru a gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun
sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de
siguran;
e) demontarea / debranarea punctelor de consum fr aprobare legal
i a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de
utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data
verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de
ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor n
vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a
curirii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de
reglare sau reglaremsurare.

Proba de etaneitate pentru ntreaga instalaie i proba de rezisten (pentru partea de
instalaie la care s-au fcut nlocuiri i /sau modificri), s-a efectuat cu aer comprimat, n
prezena delegatului operatorului de distribuie, n condiiile i cu rezultatele nscrise n
procesul verbal de recepie tehnic anexat, nr. ........ din data de: ziua... luna...........
anul............
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 111


110
(2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic, conform alin.(1), a instalaiilor de
utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse ntre staiile sau
posturile de reglare i contoare.

S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..
Concluzia: instalaia ndeplinete /nu ndeplinete condiiile de funcionare n siguran
prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Nr.
crt.
Puncte de consum Data efecturii Nr. i data documentului care
atest verificarea aparatelor
consumatoare de combustibili
gazoi efectuat de ctre
operatori economici autorizai
de organismul abilitat
Semnturi
reviziei

C
o
n
s
u
m
a
t
o
r

V
e
r
i
f
i
c
a
t
o
rPrezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare, pentru executant, operator de distribuie, furnizor
i consumator.

EXECUTANT CONSUMATOR
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


111
Anexa 21
Operator economic autorizat ANRE
............................................................

FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE VERIFICARE
TEHNIC A INSTALAIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA
CONSUMATORII CASNICI

Consumator: .
Adresa: str. .......................... nr........., Bl......., Sc..............., Ap........., localitatea...........
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia verificat..................., existent la operatorul
SD................................................
Data ultimei fie de verificare tehnic: ziua.......,luna.....anul........................
depus la operatorul SD......................
Operator economic autorizat ANRE s execute verificarea tehnic actual.................
............................................. prin instalator autorizat............................................aut.
nr................./.................... n prezena consumatorului, reprezentat prin
(1) Operaii periodice de verificare tehnic, la instalaia de utilizare, confirmate prin
prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 2 ani) :
a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de
etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la
presiunea de lucru a gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun
sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de
siguran;
e) demontarea / debranarea punctelor de consum fr aprobare legal
i a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de
utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data
verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de
ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor n
vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a
curirii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de
reglare sau reglaremsurare.
(2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic, conform alin.(1), a instalaiilor de
utilizare comune care deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile sau
posturile de reglare i contoare.

S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......

Concluzia: n urma verificrilor efectuate se constat c instalaia
ndeplinete /nu ndeplinete condiiile de funcionare n siguran, prevzute n Normele
tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 113


112


Nr.
crt.
Puncte de consum Data efecturii Nr. i data documentului care
atest verificarea aparatelor
consumatoare de combustibili
gazoi utilizare efectuat de
ctre
operatori economici autorizai
de organismul abilitat
Semnturi
Pn la
2m
3
/h
Peste
2m
3
/h
verificrii

C
o
n
s
u
m
a
t
o
r

V
e
r
i
f
i
c
a
t
o
rPrezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare, pentru executant, operator de distribuie, furnizor
i consumator.

EXECUTANT CONSUMATOR
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


113
Anexa 22

Operator economic autorizat ANRE
............................................................


FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNIC A
INSTALAIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA
CONSUMATORII CASNICI

Consumator: .
Sediul: str. .......................... nr..........,Bl........,Sc............... ,Ap..........,localitatea...........
Numrul dosarului tehnic pentru instalaia revizuit..................., existent la operatorul
SD................................................
Data ultimei fie de revizie tehnic: ziua.......,luna.....anul........................
depus la operatorul SD......................
Operator economic autorizat ANRE s execute revizia tehnic actual.................
............................................. prin instalator autorizat............................................aut.
nr................./.................... n prezena consumatorului, reprezentat prin
(1) Operaii periodice de revizie tehnic, la instalaia de utilizare, confirmate prin
prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 10 ani, dup orice ntrerupere a
utilizrii instalaiei pentru o perioad de timp mai mare de 6 luni i dup orice
accident tehnic care poate afecta instalaia) :
j) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de
etanare aferente;
k) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
l) verificarea etaneitii mbinrii conductelor i armturilor la
presiunea de lucru a gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun
sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
m) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de
siguran;
n) demontarea / debranarea punctelor de consum fr aprobare legal
i a conductelor de alimentare aferente;
o) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de
utilizare;
p) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
q) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data
verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de
ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor n
vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a
curirii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse;
r) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de
reglare sau reglaremsurare.
Proba de etaneitate pentru ntreaga instalaie i proba de rezisten pentru partea de
instalaie la care s-au fcut nlocuiri i /sau modificri, s-a efectuat n prezena delegatului
operatorului de distribuie, n condiiile i cu rezultatele nscrise n procesul verbal de
recepie tehnic anexat, nr. ........ din data de: ziua... luna.............. anul.............
(2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform, alin. (1), a instalaiilor de
utilizare comune care deservesc mai muli consumatori, cuprinse ntre staiile sau
posturile de reglare i contoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 115


114
S-au constatat i remediat urmtoarele defeciuni:
..................................................................................................................................................
.
..
Concluzia: n urma verificrilor efectuate se constat c instalaia
ndeplinete /nu ndeplinete condiiile de funcionare n siguran, prevzute n Normele
tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Nr.
crt.
Puncte de consum Data efecturii Nr. i data documentului care
atest verificarea aparatelor
consumatoare de combustibili
gazoi efectuat de ctre
operatori economici autorizai
de organismul abilitat
Semnturi
Pn la
2m
3
/h
Peste
2m
3
/h
verificrii

C
o
n
s
u
m
a
t
o
r

V
e
r
i
f
i
c
a
t
o
r


Prezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare, pentru executant, operator de distribuie, furnizor
i consumator.


EXECUTANT CONSUMATOR
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


115
Anexa 23

OPERATORUL DE DISTRIBUIE ..
Localitatea .PROCES VERBAL
DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MSURARE
Numrul Zi Luna AnDelegatul operatorului de distribuie
i consumatorul
domiciliat n str.
,nr. ,sc.. ,etaj.apartament
am procedat la predarea i primirea mijloacelor de msurare a gazelor naturale, inclusiv a
racordurilor, proprietate a S.C. n stare de funcionare, cu urmtoarele
caracteristici:


Contor Corector
Tip
Serie
An fabricaie
Nr. inventar
Debit maxim -----
Index volum necorectat
Index volum corectat ------
Dn (mm) -----Subsemnatul m oblig a
pstra mijloacele de msurare a gazelor naturale n bune condiii, cunoscnd c sunt
rspunztor de orice defeciuni s-ar produce acestora, iar n caz de defeciuni s anun
Serviciul reclamaii, telefon
Prezentul proces verbal s-a ncheiat n 3 exemplare, din care unul pentru consumator i 2
pentru operatorul de distribuie.


Delegatul operatorului SD, Consumator,
..
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 117


116
Anexa 24
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..

Localitatea .

BULETIN DE MICARE A MIJLOACELOR DE MSURARE
Motivul Interveniei

1. Montat din Ordin de deschidere 4. Birou reclamaii 6. Demontat din Ordin de ncetare
2. Verificare periodic 5. Demontat la cererea
consumatorului
7. alte motive (*)
3. Reclamat de consumator

Numrul Zi Luna An

Carnetul Folio
Consumator ..................................................................................

Strada ......................................... Nr. ........ Bloc ....... Scara ....... Etaj ...... Apart.

Motivul interveniei Marca
instalatorului


ECHIPAMENT DE MASURARE
DEMONTAT
ECHIPAMENT DE MASURARE
MONTAT
CONTOR CORECTOR CONTOR CORECTOR
Tip

Serie

An fabricaie

Nr. inventar

Debit maxim
-------- ----------
Index volum necorectat

Index volum corectat
---------- ------------
Dn (mm)
----------- -------------
Nr. sigiliu

Subsemnatul ....... , m oblig a pstra noile mijloace de msurare n bune condiii,
cunoscnd c sunt rspunztor de orice defeciuni s-ar produce acestora, iar n caz de
defeciuni s anun Serviciul reclamaii, telefon ..
Buletinul de micare s-a ncheiat n 3 exemplare, dintre care unul pentru consumator i
dou pentru operatorul de distribuie

Delegatul operatorului SD, Consumator,

(*) se va detalia de ctre operatorul SD n momentul completrii.
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


117
Scheme de principiu. Detalii constructive Anexa 25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 119


118

120 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


119

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 121


120122 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


121

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 123


122

124 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


123MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 125


124


126 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


125
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 127


126


128 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


127

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 129


128


130 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


129

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 131


130

132 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


131

Anexa 26

TERMINOLOGIE


Acord de acces Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), n
conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele
de alimentare din amonte, Regulamentului privind accesul la
Sistemul naional de transport al gazelor naturale i
Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuie, dup
caz, care confer unui productor, furnizor i /sau consumator
final dreptul de a utiliza sistemul, achitnd tarifele i
ndeplinind obligaiile de utilizare a acestuia.
Inspector C.Q. Persoan fizic, angajat a operatorului liceniat de distribuie
a gazelor naturale, care deine calitatea de instalator autorizat
n sectorul gazelor naturale, autorizat de ctre Ministerul
Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinei, prin Inspectoratul
de Stat n Construcii, desemnat de ctre operatorul liceniat
s verifice controlul tehnic de calitate al lucrrilor.
Responsabil A.Q. Persoan fizic, angajat (sau colaboratoare) a persoanei
juridice autorizat de ANRE s efectueze lucrri n sectorul
gazelor naturale, atestat de ctre Ministerul Dezvoltrii,
Lucrrilor Publice i Locuinei, desemnat de ctre
constructor s asigure nivelul tehnic de calitate al lucrrilor
corespunztor cerinelor.
Reea de distribuie Ansamblul compus din conducte i accesorii, cuprins ntre
staiile de reglare-msurare-predare i staiile de reglare
/reglare-msurare de sector, respectiv ntre staiile de reglare
/reglare-msurare de sector i robinetele de branament.
Aparat consumator
de combustibili
gazoi
Sistem mecanic complex destinat s consume gaze naturale
combustibile, n condiii igienice, economice i de siguran.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 133


132
Anexa 27

Lista cuprinznd legislaia, normele, prescripiile tehnice, standardele etc. care se
recomand sau se consider c pot fi relevante pentru proiectarea, executarea i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

A 27.1. Legislaie relevant

Legea nr. 351/2004 - Legea gazelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 679 din
28 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 12 din 24 ianuarie 2005, cu modificrile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 933 din 13 octombrie
2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 139/2000 - Legea privind activitatea de metrologie, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 148 din 1 martie 2007;
Legea nr. 608/2001 - Legea privind evaluarea conformitii produselor, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 419 din 4 iunie 2008;
Legea nr. 350/2001 Legea privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 373 din 10 iulie 2001 cu
modificrile i completrile ulterioare,;
Legea nr. 182/2000 Legea privind protejarea patrimoniului cultural naional mobil,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 82 din 8 decembrie
2008;
Legea nr. 245/ 2004 - Legea privind securitatea general a produselor, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 360 din 9 mai 2008;
Legea nr. 319/2006 Legea securitii i sntii n munc, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei nr. 646 din 26 iulie 2006;
Legea nr. 307/2006 Legea privind aprarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, nr. 633 din 21 iulie 2006;
Legea nr.107/1996 Legea apelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 244 din
8 octombrie 1996, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 247/2005 Legea privind reforma n domeniile proprietii i justiiei, precum i
unele msuri adiacente, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
653 din 22 iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 784/ 2000 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaiilor i
licenelor n sectorul gazelor naturale, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificrile ulterioare;
HG nr. 1.043/2004 - pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naional
de transport al gazelor naturale i a Regulamentului privind accesul la
sistemele de distribuie a gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei nr. 693 din 2 august 2004, cu modificrile i completrile
ulterioare;
HG nr. 622/2004 - privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru
construcii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 487 din 20
iulie 2007;
HG nr. 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii
i instalaii aferente acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificrile i completrile ulterioare;
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


133
HG nr. 766/1997- pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 352 din 10 decembrie 1997,
cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 272/1994 - pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitii n
construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 193 din 28 iulie
1994;
HG nr. 808/2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de
analize i ncercri n activitatea de construcii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 735 din 12 august 2005;
HG nr. 584/2004 - privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a echipamentelor
sub presiune, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 404 din 6 mai
2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 454/2003 - privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a recipientelor
simple sub presiune, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 538
din 8 august 2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 453/2003 - privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare;
HG nr. 264/2006 - privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia i de punere n
funciune a mijloacelor de msurare, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 282 din 29 martie 2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
HG nr. 1660/2005 - privind aprobarea unor instruciuni de metrologie legal, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 46 din 18 ianuarie 2006;
HG nr. 1055/2001 - privind condiiile de introducere pe pia a mijloacelor de msurare,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 701 din 5 noiembrie 2001
cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 270/2002 - privind stabilirea cerinelor referitoare la eficiena i etichetarea
energetic pentru introducerea pe pia a cazanelor noi de ap cald care
funcioneaz cu combustibil lichid sau gazos, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificrile ulterioare;
HG nr. 574/2005 - privind stabilirea cerinelor referitoare la eficiena cazanelor noi pentru
ap cald care funcioneaz cu combustibili lichizi sau gazoi, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificrile i
completrile ulterioare;
HG nr. 541/2003 - privind limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluani provenii din
instalaii mari de ardere, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
365 din 29 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 487/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea
laboratoarelor de incercari, precum i a organismelor de certificare i de
inspecie care realizeaza evaluarea conformitii produselor din domeniile
reglementate prevazute n Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformitatii produselor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
313 din 6 aprilie 2006;
HG nr. 752/2004 - privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a
echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere
potenial explozive, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 499 din
3 iunie 2004, cu modificrile ulterioare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 135


134
HG nr. 925/1995 - pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de
calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 286 din 11 decembrie 1995;
HG nr. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot n mediu produs de
echipamente destinate utilizrii n exteriorul cldirilor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 48 din 22 ianuarie 2007;
HG nr. 755/2004 - privind aprobarea unitilor de msur legale, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 475 din 27 mai 2004;
HG nr. 115/2004 - privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor
individuale de protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 166 din 26 februarie 2004
cu modificrile ulterioare;
HG nr. 1048/2006 - privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de
ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 722 din 23 august 2006;
HG nr. 1146/2006 - privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n
munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 815 din 3 octombrie 2006;
HG nr. 1.028/2006 - privind cerinele minime de securitate i sntate n munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 710 din 18 august 2006;
HG nr. 971/2006 - privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de
sntate la locul de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
683 din 9 august 2006;
HG nr. 28/2008 - privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 48 din 22
ianuarie 2008 ;
Ordin nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginilor de antier,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 621 din 10 septembrie 2007,
cu modificrile i completrile ulterioare;
O.U.G nr. 195/2005 privind protecia mediului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 1196 din 30 decembrie 2005 cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana nr. 43/1997 - privind regimul drumurilor, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana nr. 20/1994 - privind msuri pentru reducerea riscului seismic al construciilor
existente, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 665 din 23
octombrie 2001;
Ordin nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 216 din 29 martie
2007;
Ordin nr. 210/2007 - pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i
controlul riscurilor de incendiu, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, nr. 360 din 28 mai 2007, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul nr. 2190/2004 - pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic
european pentru produse pentru construcii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 90 din 27 ianuarie 2005;
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


135
Ordinul M.I.R. nr. 226/2003 - pentru aprobarea Listei cuprinznd tipurile de gaze i
presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de
combustibili gazoi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 339 din 19 mai 2003;
Ordinul M.T.C.T. nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind
supravegherea pieei produselor pentru construcii cu rol n
satisfacerea cerinei de securitate la incendiu, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 383 din 6 mai 2003, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.T.C.T. nr. 1822/2004 - pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea i
ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor
de comportare la foc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul M.T.C.T. nr. 1889/2004 - pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul
tehnic n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 1.167 din 9 decembrie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 397/2002 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1 2002
Cerine tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de
combustibili gazoi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 674 din 11.09.2002;
Ordinul M.I.R. nr. 367/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 4-2003, editia
1, Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate ale
instalaiilor mecanice sub presiune i ale instalaiilor de ridicat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie
2004;
Ordinul M.I.R. nr. 369/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 6-2003, editia
1, Examinarea cu lichide penetrante a mbinrilor sudate ale
instalaiilor mecanice sub presiune i ale instalaiilor de ridicat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie
2004;
Ordinul M.I.R. nr. 373/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 8-2003, editia
1, Examinarea cu particule magnetice a mbinrilor sudate ale
instalaiilor mecanice sub presiune i ale instalaiilor de ridicat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie
2004;
Ordinul M.I.R. nr. 374/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 9/1-2003, editia
1, Cerine tehnice privind autorizarea sudorilor care execut
lucrri la instalaiile mecanice sub presiune i la instalaiile de
ridicat. Partea 1: Oel, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 108 din 05 februarie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 376/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 9/3-2003, editia
1, Cerine tehnice privind autorizarea sudorilor care execut
lucrri la instalaiile mecanice sub presiune i la instalaiile de
ridicat. Partea 3: Polietilen de nalt densitate, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 108 din 05 februarie 2004;
Ordinul M.I.R. nr. 378/2003 - pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 11-2003, editia
1, Autorizarea personalului care efectueaz examinri
nedistructive la instalaii mecanice sub presiune i la instalaii de
ridicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 124 din 11
februarie 2004;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 137


136
Ordinul M.I.R. nr. 380/2003 -pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 13-2003, editia
1, Examinarea cu radiaii penetrante a mbinrilor sudate cap la
cap ale componentelor instalaiilor mecanice sub presiune i ale
instalaiilor de ridicat, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 124 din 11 februarie 2004;
Ordinul ANRE nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de
protecie i de siguran aferente capacitilor energetice - revizia
I, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 259 din 18 aprilie
2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ANRE nr. 55/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea i
verificarea persoanelor fizice care desfoar activiti de
proiectare, execuie i exploatare n sectorul gazelor naturale i a
Regulamentului pentru autorizarea i verificarea operatorilor
economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i
exploatare n sectorul gazelor naturale, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 15 din 09 ianuarie 2008, cu completrile
ulterioare;
Ordinul ANRE nr. 62 /2008 privind aprobarea Regulamentului de msurare a cantitilor
de gaze naturale tranzacionate n Romnia, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 489 din 01 iulie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ANRE nr. 56/2007 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare i
sancionare a abaterilor de la reglementrile emise n domeniul
energiei electrice i n domeniul gazelor naturale, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 900 din 28 decembrie 2007;
Decizia ANRGN nr. 616/2002 - pentru aprobarea Codului Tehnic al sectorului gazelor
naturale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 438 din
24 iunie 2002.
.

A 27. 2. Norme i prescripii tehnice

NP-084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor
sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, utiliznd conducte
din mase plastice, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 905/2003, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 867 din 5 decembrie 2003;
NTE 003/04/00 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electrica cu
tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 356 din 8 mai 2008;
NP 112- 04- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct, aprobat prin
Ordinul M.T.C.T. nr. 275/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
451 din 27 mai 2005;
NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de
stingere a incendiilor, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 217/2005, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 479 din 7 iunie 2005;
P100-1/2006 Cod de proiectare seismic. Partea I - Prevederi de proiectare pentru
cldiri, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1.711/2006, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 803 din 25 septembrie 2006;
138 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


137
GP 111-04 Ghid de proiectare privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din
oel, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 193/2005, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 441 din 25 mai 2005;
GE 053-04 Ghid de execuie privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din
oel, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 194/2005, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 428 din 20 mai 2005.

A 27. 3. Lista standardelor recomandate

SR EN 12007-1 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de
lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 1: Recomandri generale.
SR EN 1775 Alimentri cu gaze. Conducte de gaze pentru cldiri. Presiunea maxim
de serviciu mai mic de sau egal cu 5 bar. Recomandri funcionale.
SR EN 12007-2 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de
lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 2: Recomandri funcionale
specifice pentru polietilen (MOP pn la i inclusiv 10 bar).
SR EN 12007-3 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de
lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 3: Recomandri funcionale
specifice pentru oel.
SR EN 12007-4 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de
lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 4: Recomandri funcionale
specifice pentru recondiionare.
SR EN 13480-2 - Conducte industriale metalice. - Partea 2: Materiale;
SR EN 13480-3 - Conducte industriale metalice. - Partea 3: Proiectare i calcul;
SR EN 13480-4 - Conducte industriale metalice. - Partea 4: Fabricaie i instalare;
SR EN 13480-5 - Conducte metalice industriale. - Partea 5: Inspecie i control;
SR EN 10208-1 - evi din oel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condiii
tehnice de livrare. Partea 1: evi n clasa de prescripii A;
SR ISO 6002 Robinete cu sertar, de oel, cu capac montat cu uruburi;
SR EN 13942 Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte. Robinete pentru conducte;
SR EN 14141 Robinetrie pentru transportul gazului natural prin conducte. Condiii de
performan i ncercri;
SR EN 10241 Racorduri filetate din oel;
SR EN 13942 Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte. Robinete pentru conducte;
SR EN 13774 Aparate de robinetrie pentru sisteme de distribuie a gazului cu presiune
maxim de lucru mai mic sau egal cu 16 bar. Condiii de performan;
SR EN 331 Robinete cu sfer i robinete cu cep cu fund plat cu acionare manual
utilizate la instalaiile de gaz din construcii;
SR EN ISO 15761 Robinete cu sertar, robinete cu supap i robinete de reinere, de oel,
cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industria petrolului i
gazelor naturale;
SR EN 14313 Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte. Robinete pentru conducte.
SR EN ISO 17292 Robinete cu bil mecanic pentru industriile petrolului, petrochimiei
i industriile conexe;
SR EN 126 Robinete multifuncionale pentru aparate care utilizeaz combustibili gazoi;
SR EN 1643 Sisteme de control al etaneitii pentru robinete de nchidere automate ale
arztoarelor cu gaz i aparatelor cu gaz;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 139


138
SR EN 50194 Aparatur electric pentru detectarea gazelor combustibile n locuri de uz
casnic. Metode de ncercare i prescripii de performan.
SR EN 14870-1 Industriile petrolului i gazelor naturale. Coturi executate prin inducie,
fitinguri i flane pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1:
Coturi executate prin inducie;
SR EN 14870-2 Industriile petrolului i gazelor naturale. Coturi executate prin inducie,
fitinguri i flane pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 2:
Fitinguri;
SR 825 Industria petrolului i gazelor naturale. Fitinguri Coturi, teuri i cruci PN
140...PN 1050;
SR 827 Industria petrolului i gazelor naturale. Fitinguri Coturi i teuri la 45 grade cu
flane;
SR EN 13090 Materiale de reetanare a mbinrilor filetate pentru evi de gaz n
construcii;
SR EN ISO 15607 Specificaia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Reguli generale;
SR EN ISO 15609-1 Specificaia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Specificaia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc
electric;
SR EN ISO 15609-2 Specificaia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Specificaia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu gaze;
SR EN ISO 9692-1 Sudare i procedee conexe. Recomandri pentru pregtirea mbinrii.
Partea 1: Sudare manual cu arc electric cu electrod nvelit, sudare cu arc
electric cu electrod fuzibil n mediu de gaz protector, sudare cu gaze,
sudare WIG i sudare cu radiaii a oelurilor;
SR EN ISO 6520-1 Sudare i procedee conexe. Clasificare imperfeciunilor geometrice
din mbinrile sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin
topire;
SR EN 12732 Sisteme de alimentare cu gaz. Sudarea conductelor de oel. Prescripii
funcionale;
SR EN 287-1 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oeluri;
SR EN 10246-1 Examinri nedistructive ale evilor de oel. Partea 1: Examinarea
automat electromagnetic a evilor de oel feromagnetic, fr sudur i
sudate (cu excepia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea
etaneitii hidraulice;
SR EN 1289 Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a
mbinrilor sudate. Niveluri de acceptare;
SR EN 1291 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a
mbinrilor sudate. Niveluri de acceptare;
SR EN 1435 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografic a mbinrilor
sudate;
SR EN 1712 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a
mbinrilor sudate. Niveluri de acceptare;
SR EN 1714 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a
mbinrilor sudate;
SR EN 970 - Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate prin topire. Examinare
vizual;
SR EN 473 Examinri nedistructive. Calificarea i certificarea personalului pentru
examinri nedistructive (END ). Principii generale;
STAS 7335/1 Protecia contra coroziunii. Construcii metalice ngropate. Terminologie;
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


139
STAS 7335/2 Protecia contra coroziunii a construciilor metalice ngropate. Semne
convenionale;
STAS 7335/3 Protecia contra coroziunii a construciilor metalice ngropate. Izolarea
exterioar cu bitum a conductelor din oel;
STAS 7335/4 Protecia contra coroziunii. Construcii metalice ngropate. Electrod de
referin Cu/CuSO4;
STAS 7335/5 Protecia contra coroziunii a construciilor metalice ngropate. mbinri
electroizolante cu niplu;
SR 7335/6 Protecia anticorosiv. Construcii metalice ngropate. Protejarea conductelor
la subtraversri de drumuri, ci ferate, ape i la treceri prin cmine;
STAS 7335/7 Protecia contra coroziunii a construciilor metalice ngropate. mbinri
electroizolante cu flane;
STAS 7335/8 Protecia contra coroziunii a construciilor metalice ngropate. Prize de
potenial;
STAS 10702/1 Protecia contra coroziunii a construciilor supraterane din oel. Acoperiri
protectoare. Condiii generale;
STAS 10166/1 Protecia contra coroziunii a construciilor din oel supraterane. Pregtirea
mecanic a suprafeelor;
SR EN 12954 - Protecia catodic a structurilor ngropate sau imersate. Principii generale
i aplicaie pentru canalizare;
STAS 2484 - Bitum pentru protecia conductelor metalice ngropate;
SR EN 13067- Sudori pentru materiale plastice. Testul de evaluare a sudorilor. mbinri
sudate a materialelor termoplastice;
SR EN 1555-1 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea
combustibililor gazoi. Polietilena ( PE ). Partea 1: Generaliti;
SR EN 1555-2 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea
combustibililor gazoi. Polietilena ( PE ). Partea 2: evi;
SR EN 1555-3 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea
combustibililor gazoi. Polietilena ( PE ). Partea 3: Fitinguri;
SR EN 1555-4 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea
combustibililor gazoi. Polietilena ( PE ). Partea 4: Robinete;
SR EN 1555-4 evi din polietilen (PE) utilizate la reelele ngropate de distribuie a
combustibililor gazoi. Serie metric. Specificaii;
SR ISO/TR 10837 Determinarea stabilitii termice a polietilenei (PE) destinat utilizrii
la evile i fitingurile de distribuie a gazului;
SR ISO 1167 evi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea
rezistenei la presiunea interioar;
SR EN 14408-1 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea reelelor
subterane de alimentare cu gaz. Partea 1: Generaliti;
SR ISO 9356 Asamblri de evi de poliolefine, cu sau fr fitinguri. Rezistena la
presiunea interioar. Metoda de ncercare;
SR EN 13100-1 ncercarea nedistructiv a elementelor de legtur sudate a produselor
semifinite de materiale termoplastice. Partea 1: Examinarea vizual;
SR EN 13100-2 Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate pe semifabricatele de
materiale termoplastice. Partea 2: Examinare radiografic cu radiaii X;
SR EN 13100-3 Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate pe semifabricatele de
materiale termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete;
SR EN 60079-10 - Aparatur electric pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10:
Clasificarea ariilor periculoase;
SR EN 60529 Grade de protecie asigurate prin carcase (Cod IP);
SR EN 2 Clase de incendiu;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 141


140
SR EN ISO 6976 Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densitii, densitii relative i
indicelui Wobbe din compoziie;
SR 3317 Gaz natural. Condiii tehnice de calitate;
SR EN ISO 13686 Gaz natural. Definirea calitii;
SR ISO/TS 16922 Gaz natural. Ghid pentru odorizarea gazelor;
SR EN 14291 Soluii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalaiile de gaze;
SR EN ISO 6974 (serie) Gaz natural. Determinarea compoziiei cu o incertitudine
definit prin cromatografie n faza gazoas;
STAS 9312 - Subtraversri de cai ferate i drumuri cu conducte. Prescripii de proiectare;
SR EN 416-1 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arztor, care utilizeaz
combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 1:
Securitate;
SR EN 297 - Cazane de nclzire central care utilizeaz combustibili gazoi. Cazane de
tip B11 i B11BS echipate cu arztoare atmosferice cu debit caloric
nominal mai mic sau egal cu 70 kW;
SR 6724-1 Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilare natural. Prescripii
de proiectare;
STAS 6793 Couri i canale de fum pentru focare obinuite la construcii civile.
Prescripii generale;
SR EN 1443 Couri de fum. Condiii generale;
SR EN 1457 Couri de fum. Canale interioare de argil ars/ceramice. Metode de
ncercare;
SR EN 1856-1 Couri de fum. Condiii pentru couri de fum metalice. Partea 1.
Componente ale sistemelor courilor de fum;
SR EN 1857 Couri de fum. Componente. Canale interioare de beton;
SR EN 1858 Couri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu perei simpli sau cu
mai muli perei;
SR EN 1762 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru gaz petrolier
lichefiat GPL (n faza lichid sau gazoas) i gaz natural pn la 25 bar
(2,5 MPa). Specificaie;
SR EN ISO 10380 Conducte. evi i racorduri metalice flexibile ondulate;
STAS 8832 - Compensatoare de dilatare pentru conductele de gaze. Compensatoare U i Z.
Dimensiuni;
STAS 4102 Piese pentru instalaii de legare la pmnt de protecie;
SR EN 124 Dispozitive de acoperire i de nchidere pentru cmine de vizitare i guri de
scurgere n zone carosabile i pietonale. Principii de construire, ncercri
tip, marcare, inspecia calitii;
SR EN 1917 Cmine de vizitare i cmine de racord din beton simplu, beton slab armat
i beton armat;
SR EN 13101 Trepte pentru cmine de vizitare. Cerine, marcare, ncercri i evaluarea
conformitii;
STAS 2448 Canalizri. Cmine de vizitare. Prescripii de proiectare;
STAS 3932 Brri pentru instalaii. Dimensiuni;
SR 8050 mpslituri de fibre de sticl;
STAS 1801 Fitinguri filetate din oel forjat P
n
100. Nipluri. Dimensiuni;
STAS 1802 Fitinguri filetate din oel forjat P
n
100. Reducii. Dimensiuni;
STAS 1803 Fitinguri filetate din oel forjat P
n
100. Racorduri olandeze. Dimensiuni;
STAS 1804 Fitinguri filetate din oel forjat P
n
100. Dopuri. Dimensiuni;
STAS 8804/1 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Condiii tehnice
generale de calitate;
142 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


141
STAS 8804/2 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza
scurt 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;
STAS 8804/3 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza
lung 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;
STAS 8804/4 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Coturi de
reducere. Dimensiuni;
STAS 8804/5 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Teuri egale.
Dimensiuni;
STAS 8804/6 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Teuri cu
ramificaie redus. Dimensiuni;
STAS 8804/8 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Reducii.
Dimensiuni;
STAS 8804/9 Fitinguri din oel nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Capace.
Dimensiuni;
STAS 8805/2 Fitinguri pentru sudare din oel. Coturi din eav de 90 grade (5D).
Dimensiuni;
SR 7278 - Garnituri de cauciuc rezistente n medii petroliere. Condiii tehnice generale de
calitate;
SR EN 837-1 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni,
caracteristici metrologice, condiii tehnice i ncercri;
SR EN 837-2 Manometre. Partea 2: Recomandri pentru alegerea i montarea
manometrelor;
SR EN 837-3 Manometre. Partea 3: Manometre cu membran i manometre cu capsul.
Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiii tehnice i ncercri;
SR EN 1359 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membran;
STAS 9280 Msurarea debitelor de gaze. Metode i mijloace de msurare;
SR EN ISO 5167-1 Msurarea debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a
seciunii de curgere n conducte cu seciune circular sub presiune. Partea 1:
Prescripii i condiii generale;
SR EN ISO 5167-2 Msurarea debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a
seciunii de curgere n conducte cu seciune circular sub presiune. Partea 2:
Diafragme;
SR EN ISO 5167-3 Msurarea debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a
seciunii de curgere n conducte cu seciune circular sub presiune. Partea 3:
Ajutaje i ajutaje Venturi;
SR EN ISO 5167-4 Msurarea debitelui de fluide prin metoda micorrii locale a
seciunii de curgere n conducte cu seciune circular sub presiune. Partea 4:
Tuburi Venturi;
SR EN 12480 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;
SR EN 12261 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbin;
SR EN 14236 Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete;
SR EN 12405-1 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a
volumului de gaz;
SR EN 12186 Sisteme de alimentare cu gaz. Staii de reglare a presiunii gazelor pentru
transport i distribuie. Prescripii funcionale;
SR EN 1776 Alimentare cu gaz. Staii de msurare gaze naturale. Prescripii funcionale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 143


1
4
2


A
N
E
X
A

2
8

144 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009


1
4
3


A
N
E
X
A

2
9

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 145
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 255 bis/16.IV.2009 conine 146 de pagini. Preul: 29,20 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|325029|
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.