Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 2 INSTITUTII UE

1.Aparitia comunitatilor europene In doctrina exista mai multe opinii apartinand unor categorii
sociologice doctrionare . Intr-un fel se pronunta sociologii , istoricii , juristii etc .
Istoricii - Care identifica unele evenimente in plan occidental cu originile unei astfel de idei . Ex:
Campaniile lui Napoleon printre altele au cuprins si conotatii
2.Aparitia UE Pana la 1 decembrie UE era acea intentitate suitgeneris care infiintata prin tratatul de
la Mastrich 1992 intrata in vigoare in 93 se sprijinea pe cei 3 piloni .
La 1 dec 2009 UE dobandeste securitate , devine subiect de drept international ( avand caracter
special ) , substituid si inlocuid comunitatea europeana ( CE ) .
Cele 3 comunitati europene :
1. Institutii proprii in 4 mari domenii : domeniul decizional , domeniul executiv , domeniul
controlului politic , domeniul jusrisdictional . Prin urmare asistam la 4 institutii . Institutiile
infiintate prin tratatele de la Roma sunt diferite sub aspectul denumirilor de institutiile
infiintate sub tratatul de la Paris . Se simplifica si se uniformizeaza sub aspectul denumirii lor .

Reprezentarea grafica :

1. CECO Institutie decizionala ( Tratatul de la Paris Consiliul special al ministrilor ;
Tratatul de la Roma Consiuliu ) , Institutie executiva ( Comisia ) , Institutie a controlului
politic ( Adunarea comuna si Adunare ) , Institutie Jurisdictionale ( Curtea de Justitie )
2. CEE - Institutie decizionala ( Tratatul de la Paris Consiliul special al ministrilor ; Tratatul
de la Roma Consiuliu ) , Institutie executiva ( Comisia ) , Institutie a controlului politic (
Adunarea comuna si Adunare ) , Institutie Jurisdictionale ( Curtea de Justitie )
3. CEEA / EURATOM - Institutie decizionala ( Tratatul de la Paris Consiliul special al
ministrilor ; Tratatul de la Roma Consiuliu ) , Institutie executiva ( Comisia ) , Institutie
a controlului politic ( Adunarea comuna si Adunare ) , Institutie Jurisdictionale ( Curtea
de Justitie )
Din motive de coerenta si celeritate institutiile similare ale celor 3 comunitari europene au fuzionat
dand nastere unor institutii unice . Institutiile noi duc la indeplinirea unor atributii/competente din
cele 3 Tratate institutive.
comunitara
cantitativa 1.Crize si esecuri Criza scaunui gol ( In franta iulie 1965 , ianuarie 1966 ) . A fost
solutionata prin compomisul de la Luxembrug . Contextul , tratatele contitutive au inscris in
continutul lor faptul ca in prima perioada in constructia comunitara , deciziilor vor fi adoptate cu un
limitat de voturi . In aceasta perioada dupa cele 2 razb mondiale Impreriile de dezvoltare sociala
existente in statele membre inregistrau si au pronuntat un caracter eterogen. Statele membre au
dorit astfel sa isi pastreze dreptul de veto adica in conditiile in care o decizie nu conrespundea
deciziilor in stat acesta putea invoca dreptul de veto. Pana in anul 1965 este posibila realizarea unei
relative egalizari a nivelului de dezvoltare economica sociala in statele membre astfel s-a dus la votul
majoritar incepand cu anul 1965 . In aceste conditii de trece la votul majoritar Franta a considerat ca
ii sunt puse in pericol interesele in domeniul agriculturii si a declarat ca va practica politica scaunului
CURS 2 INSTITUTII UE
gol adica nu va mai participa la luarea deciziilor in cadrul consiliului. Nedorinduse renuntarea la . in
comunitatile europene s-a ajuns la compromisul de la Luxemburg ce face trimitere la faptul ca
incepand cu 1 ian 1966 deciziile importante ale comunitatilor europene ( CE ) vor fi adopatate cu
unalimitate in timp ce alte decizii vor cunoaste trecerea la votul majoritar.Compromisul de la
Luxembrug nu are forta forta juridica obligatorie astfel in care in domeniile in care deciziile adopatau
cu majoritate de vot pledau interesele unui stat urmau institutiile pana ce acestea ajungeau la un
acord. 1 aprilie numarul de voturi in consiliu depinde de suprafata si de nr de locuitori ai statului .
Astfel statele mici s-au simtit dezavantajate solutia a fost aceea ca regula majoritatii calificate sa fie
cuplata de regula ca nr de voturi ce alcatuiesc majoritatea calificata sa ajunga la state minime .
Incercarile esuate ale Marii Britanie de a adera in anii 1961 1967 . Tratatul de instituire a unei
constitutii pt europa nu a mai intrat in vigoare deoarece nu a fost ratificat de Olanda si Franta .
2 . Reflexii cu privire la depasirea crizelor si esecurilor Aceea au un caracter abstract in
sensul ca nu tin nu leaga si nu obliga adica nu produc efecte juridice , au numai rolul de a orienta
conduita subiectelor de drept carora li se adreseaza .
3.Texte de drept pozitiv ce au rolul de a revizui si dezvolta , adauga si modifica ori completa
prevederile originar ale tratatelor contitutive Tratatele modificatoare si anume : Tratatul de la
Bruxell sau Tatatatul de fuziune 1965 semnat , vigoare 1967 . Actul unic european 1986 , vigoare
1987 , Tratatul de la Mastrich semnat in 1992 , vigoare 1 noiembrie 1993 . Tratatul de la Amsterdam
1997 , vigoare 1999 . Tratatul de la Nissa semnat in 2001 , vigoare in 2003 . Tratatul de la Lisabona
semnat in 2007 , vigoare 1 dec 2009 . Dimensiunea cantitativa : extinderea comunitatilor prin
aderarea unor noi state a fost un protest permanent comunitatile europene evoluand in asest sens
de la cele 6 state fundatoare - 9 state 12 state - 25 state 27 state in prezent prin 6 valuri de
extindere .

S-ar putea să vă placă și