Sunteți pe pagina 1din 4

GEOLOGIE INGINEREASCA

1. Care este primul strat important si distinct din alcatuirea interna a


Pamantului, considerat de la suprafata spre centrul sau?
1. mantaua
2. scoarta
3. hipocentrul
4. nucleul
. Ce mineral are duritatea dupa scara !o"s?
1. corindon
2. calcit
3. apatit
4. gips
#. Care este era $eolo$ica in care ne aflam in pre%ent?
1. Paleozoic
2. Mezozoic
3. Neozoic (Cenozoic)
4. Precambrian
&. Ce teorie, com'inata cu (eoria e)tonderii platformei oceanice, a format (eoria
placilor tectonice?
1. Teoria superpozarii
2. Teoria derivei continentelor
3. Teoria catastrofismului
4. Teoria uniformitarianismului
*. Ce tip de munti +ulcanici se caracteri%ea%a prin inaltimile cele mai mari?
1. conuri de cenusa
2. vulcani compoziti (stratificati)
3. domuri de lava
4. scuturi vulcanice
,. Care este planeta cea mai densa din Sistemul Solar?
1. Venus
2. Marte
3. Mercur
4. Pamant
-. Ce caracteri%ea%a, dinspre suprafata spre centru, alcatuirea interna a Pamantului?
1. densitatea si temperatura descresc
2. densitatea si temperatura cresc
3. densitatea creste si temperatura descreste
4. temperatura creste si densitatea descreste
.. Care roca sedimentara terri$ena este alcatuita din particule e)trem de fine?
1. argila
2. bazalt
3. pietris
4. granit
/. Ce parametru masoara ener$ia eli'erat0 din focar in momentul declan arii unui seism?
1. intensitatea
2. frecventa
3. magnitudinea
4. rezonanta
11. Ce parametru masoara efectele distructi+e ale cutremurului asupra constructiilor?
1. intensitatea
2. frecventa
3. magnitudinea
4. rezonanta
11. Ce tip de roca este $ranitul?
1. metamorfica
2. sedimentara
3. terrigena
4. magmatica
1. Cum se numeste %ona cu cei mai acti+i +ulcani si cele mai dese cutremure de pamant?
1. emisfera sudica
2. Cercul de Foc al Pacificului
3. dorsala atlantica
4. Gondanaland
(ematic0
Cap 1. Planeta P0m2nt
1- Terminologie de specialitate! "espre #nivers! $ocul P%m&ntului 'n (istemul
(olar) dimensiuni) form%) alc%tuire*
2- (tructura intern%*
3- +nergia ,i sursele de energie! Mi,c%rile ,i propriet%-ile P%m&ntului*
Cap.. !inerale 3i roci. Geolo$ie dinamic0.
1- Procese endogene!
2- Magmatismul! Produse rezultate din activitatea vulcanic%!
Cap.#. Cutremure de p0m2nt, caracteristici, clasific0ri
3- Tipuri de cutremure 'n .om&nia!
4- Mi,c%ri oscilatorii/ fenomene orogenice) cute) falii) cute speciale) fle0uri) rupturi!
Forme de relief rezultate din mi,c%rile oscilatorii
Cap.&. 4ormele de relief 3i e+olu5ia lor.
5- "inamica evolu-iei reliefului ,i litosferei*
6- Tectonica pl%cilor! Principii generale ale circuitului rocilor 'n scoar-%
Cap.*. 4enomene e)o$ene
1- 1c-iunea atmosferei asupra scoar-ei terestre*
Cap.,. 6idrosfera, "idrolo$ia, "idrodinamica
2- Nivel hidrostatic/ ape subterane) izvoare) straturi acvifere!
3- (urp%ri) pr%bu,iri) rostogoliri) alunec%ri!
Cap.-. Strati$rafie 3i paleontolo$ie. Ere, perioade, epoci $eolo$ice!
1- Geologia inginereasc% ,i protec-ia mediului
2- 2mpactul construc-iilor inginere,ti asupra mediului 'ncon3ur%tor!
7i'lio$rafie
1. V! Grecu) Geologie inginereasc% 4 'n curs de apari-ie*
2. 1ncu-a .otaru) P! .%ileanu) +lemente de Geologie) +ditura (ociet%-ii 1cademice Matei Teiu
4 5otez) 2a,i) 6778!
3. P! .%ileanu) N! 5o-i) 1! (tanciu) Geologie) Geotehnic%) Funda-ii) vol! 2) Tipar
.9T1P.2NT) 2nstitutul Politehnic 2a,i) :;<=
4. 2! 5%ncil% ,!a!) Geologie inginereasc%) +ditura Tehnic%) 5ucure,ti) :;<7