Sunteți pe pagina 1din 7

Schema de ajutor de minimis Locuri de munc subvenionate

instituit prin Proiectele:


1. Locuri de munc pentru TINEri n Bucureti i regiunea Sud Est! I" 1#$$%&
'. Locuri de munc pentru TINEri n Bucureti i regiunea (entru Brao)! I" 1#$$%*
$. Locuri de munc pentru TINEri n Bucureti i regiunea Sud! I" 1#$#+#
#. Locuri de munc pentru TINEri n Bucureti i regiunea Sud ,est! I" 1#$#++
%. Locuri de munc pentru TINEri n regiunile Bucureti Il-o) i Nord Est! I" 1#$+$&
+. Locuri de munc pentru TINEri n Bucureti Il-o) i Nord ,est! I" 1#$+$.
&. Locuri de munc pentru TINEri n Bucureti Il-o) i ,est! I" 1#$+#/
*. Locuri de munc pentru TINEri n Bucureti Il-o) i (entru 0 T1rgu 2ure! I" 1#$+#1
Obiectivul pre3entei sc4eme l constituie de3)oltarea aptitudinilor de munc ale tinerilor
a5sol)en6i
1
ai unei institu6ii de n)6m1nt secundar i ter6iar n '/1#! a-la6i n tran3i6ie de la coal la
)ia6a acti)! prin n)6area la locul de munc i su5)en6ionarea locurilor de munc n )ederea creterii
ratei de ocupare n r1ndul tinerilor integrai la primul loc de munc! dup absolvire.
Durata sc4emei este de 1' luni de la semnarea contractelor de -inan6are pentru proiectele
apro5ate n cadrul Programului 7pera6ional Sectorial "e3)oltarea 8esurselor 9mane! :;a Prioritar '
<(orelarea n)6rii pe tot parcursul )ie6ii cu pia6a muncii<! "omeniul 2a=or de Inter)en6ie '.1.
>Tran3iia de la coal la )iaa acti).
:=utorul de minimis se acord ntreprinderilor din toate sectoarele, cu excepia celor
pre)3ute n 8egulamentul ?(E@ nr. 1#/&A'/1$.
Nu sunt eligi5ile pentru a -i selectate n cadrul programului I.2.2.Burile din sectoareleAdomeniile:
intermedieri -inanciare i asigurri! tran3ac6ii imo5iliare! acti)it6i de =ocuri de noroc i pariuri!
produc6ie sau comerciali3are de armament! muni6ii! e;plo3i5ili! tutun! alcool! produse energetice
de-inite potri)it Legii nr. %&1A'//$ pri)ind (odul -iscal! cu modi-icarile i completrile ulterioare!
su5stan6e a-late su5 control na6ional! plante! su5stan6e i preparate stupe-iante i psi4otrope! acti)it6i
de nc4iriere i leasing! acti)it6i de in)estigare i protec6ie! precum i acti)it6ile e;cluse de normele
europene! pentru care nu se poate acorda a=utor de minimis n con-ormitate cu pre)ederile
8egulamentului ?(E@ nr. 1.#/&A'/1$ al (omisiei din 1* decem5rie '/1$ pri)ind aplicarea art. 1/& si
1/* din Tratat a=utoarelor de minimis! pu5licat n Curnalul 7-icial al 9niunii Europene! seria L! nr. $%'
din '# decem5rie '/1$.
:=utorul de minimis se acord anga=a6ilor prin intermediul I22Burilor! )aloarea minim a
a=utorului -inanciar ce poate -i solicitat de un I22 -iind de #./// euro ?ec4i)alentul n lei@! dup cum
urmea3:
- su5 -orm de sume neram5ursa5ile! pentru acoperirea c4eltuielilor salariale complete cu
anga=a6ii noi n limita a 1%&% lei Aluna pentru studii medii i '$'* lei Aluna pentru studii
superioare! pe o perioad de minim + luni i ma;im 1' luni. ,aloarea ma;ima a su5)en6iei
acordate pentru plata salariului net este de .// leiAlun pentru studii medii i 1$// leiAlun
pentru studii superioareD
- Numrul ma;im orientati) de posturi care )or -ace o5iectul su5)en6ionrii! n -unc6ie de
categoria n care se ncadrea3 5ene-iciarul sc4emei de minimis! este urmtorul:
E Pentru microntreprinderi 0 $ locuri de munc nou create? posturi @
E Pentru ntreprinderile mici 0 & locuri de munc nou create ? posturi @
E Pentru ntreprinderile mi=locii 0 1% locuri de munc nou create ? posturi @
1
Prin a5sol)en6i ai unei institu6ii de n)6m1nt secundar se n6eleg a5sol)en6ii cu certi-icat de a5sol)ire cu sau -r
diplom de 5acalaureatAade)erin6 5acalaureat! precum i a5sol)en6ii cu certi-icat de a5sol)ire ai colilor de arte i meserii!
coli pro-esionale. Prin a5sol)en6i ai unei institu6ii de n)6m1nt ter6iar se n6eleg a5sol)en6ii de studii superioare cu
certi-icat de licentaAmasterAdoctorat cu sau -r diplom de licen6AmasterAdoctorat.

9n I22 poate nc4eia un singur contractAa5sol)ent pe toat perioada de implementare a
proiectului! care poate -i modi-icat prin acte adi6ionale cu respectarea pre)ederilor g4idului
solicitantului condi6ii speci-ice. I22 are o5liga6ia men6inerii posturilor su5)en6ionate dup
-inali3area perioadei de acordare a su5)en6iei! pentru o durat cel pu6in egal cu perioada de
acordare a su5)en6iei.
Pot 5ene-icia de a=utor de minimis ntreprinderile care ndeplinesc cumulativ! la data
solicitrii! urmtoarele condi6ii:
a@ sunt legal constituite n 8om1nia i i des-oar acti)itatea n 8om1niaD
5@ nu sunt n stare de insol)en6! nu au a-acerile administrate de un =udector sindic! nu au nici o
restric6ie asupra acti)it6ii comerciale! nu sunt su5iectul unor aran=amente ntre creditori! sau nu se a-l
ntrBo alt situa6ie similar cu cele men6ionate anterior! reglementate prin legeD
c@ nu nregistrea3 datorii pu5lice i iBau pltit la timp ta;ele! o5liga6iile i alte contri5u6ii la 5ugetul
de stat! 5ugetele speciale i 5ugetele locale pre)3ute de legisla6ia n )igoareD
d@ repre3entantul legal al ntreprinderii nu a -ost supus unei condamnri de tip res =udicata n ultimii $
ani! de ctre nicio instan6 de =udecat! din moti)e pro-esionale sau eticBpro-esionaleD
e@ repre3entantul legal al ntreprinderii nu a -ost condamnat de tip res =udicata pentru
-raud! corup6ie! implicare n organi3a6ii criminale sau n alte acti)it6i ilegale! n detrimentul
intereselor -inanciare ale (omunit6ii EuropeneD
-@ repre3entantul legal al ntreprinderii nu -urni3ea3 in-orma6ii -alseD
g@ este direct responsa5il de pregtirea i implementarea proiectului i nu ac6ionea3 ca intermediar
pentru proiectul propus a -i -inan6atD
4@ nu a -ost su5iectul unui ordin de recuperare n urma unei deci3ii anterioare a (omisiei Europene
pri)ind declararea unui a=utor de stat ca -iind ilegal i incompati5il cu pia6a comun sau! n ca3ul n
care a -cut o5iectul unei ast-el de deci3ii! aceasta a -ost de=a e;ecutat i a=utorul a -ost integral
recuperat! inclusi) do51nda de recuperare a-erentD
i@ )aloarea total a a=utoarelor de minimis de care a 5ene-iciat ntreprinderea unic pe o perioad de $
ani consecuti)i ?' ani -iscali preceden6i si anul -iscal n curs@! cumulat cu )aloarea alocrii -inanciare
acordate n con-ormitate cu pre)ederile pre3entei sc4eme! nu depete ec4i)alentul n lei a '//.///
Euro ?1//./// Euro n ca3ul ntreprinderilor unice care e-ectuea3 transport de mr-uri n contul
ter6ilor sau contra cost@. :ceste pla-oane se aplic indi-erent de -orma a=utorului de minimis sau de
o5iecti)ul urmrit i indi-erent dac a=utorul este -inan6at din surse na6ionale sau comunitareD
=@ sunt ncadrate n categoria I22 con-orm legii nr $#+A'//# pri)ind stimularea n-iin6rii i
de3)oltrii ntreprinderilor mici i mi=locii! cu modi-icrile i completrile ulterioareD
F@ depune cererea de plat n numele a5sol)en6ilor anga=a6i! cu e)iden6ierea c4eltuielilor eligi5ile i
documenta6ia a-erent -iecrui decont! respecti) copie certi-icat a contractuluiAcontractelor de munc cu
norm ntreag pe o durat de minim 1' luni pentru noile locuri de munc create prin proiect! e;tras
8E,IS:L! ade)erin6a care s ateste calitatea de a5sol)ent! copie dup (artea de Identitate a
anga=atului! -ia postului! tatul de plat al salariilor i do)ada pl6ii contri5u6iilor anga=atBanga=ator.
m@ pre3int un anga=ament -erm pri)ind men6inerea locurilor de munc e;istente la data nregistrrii
cererii de acord pentru -inan6are! precum i crearea de noi locuri de munc i men6inerea celor nou
create! dup -inali3area perioadei de acordare a su5)en6iei pe o perioad de cel pu6in cu perioada
pentru care sBa acordat su5)en6ia.
n@ nu au -ost emise mpotri)a lor deci3ii de recuperare a unui a=utor de stat sau! n ca3ul n care
asemenea deci3ii au -ost emise! acestea au -ost e;ecutate.
(ererea de plat a a=utorului de minimis se depune dup achitarea lunar a salariilor, con-orm
contractului de -inan6are semnat ntre Societate! :5sol)ent i "epartament. Plata a=utorului de minimis
se -ace prin ntreprinderile angajatoare con-orm contractului de -inan6are semnat ntre Societate!
:5sol)ent i "epartamentD (ontractul indi)idual de munc cu a5sol)entul tre5uie s -ie nc4eiat pe o
perioad de minim 1 an iar data semnrii tre5uie s -ie ulterioar datei de semnare a contractului de
-inan6are. Grupul 6int eligi5il n cadrul acestor proiecte include numai cet6eni ai statelor mem5re 9E cu
domiciliul sau reedin6a legal n 8om1nia.
!odalitatea de derulare"
Hnscrierea n cadrul Proiectelor se )a -ace prin completarea online sau prin
te4noredactareaAsemnareaAtampilarea i trimiterea prin email a -ormularelor de nregistrare
disponi5ile n -ormat edita5il i electronic pe siteBul III.aippimm.ro i pe siteBul III.imm.go).ro cu
nscriere continua p1n la epui3area 5ugetelor alocate. "ocumentele necesare )eri-icrii eligi5ilit6ii se
)or ncrca n aplica6ie scanate n ca3ul nscrierii online sau se )or ataa -ormularului printat!
completat! semnat i tampilat n ca3ul trimiterii prin email! con-orm anun6ului postat de ctre
"epartament n 3iua lansrii. Lista cu adresele de email a-erente -iecrui proiect )or -i a-iate pe site.
#O$!%L&$%L 'r. (
#O$!%L&$ )'S*$)+$+
)!!,uri
D&-+ .+'+$&L+
Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul-tip n limba romn, online sau prin tehnoredactare.
8egiunea pentru care aplic:
Titlul proiectului european pentru care aplic:
I" proiect:
"enumire solicitant:
(od 9nic de Hnregistrare: Incarca (9I
Nr. de nregistrare la 78(:
Localitatea:
:dres solicitant:
Nr. Tele-onA Nr. Ja;:
Email:
Persoan de contact ?denumire! tele-on! email@:
(ategoria I22
2icrontreprindere
Hntreprindere mic
Hntreprindere mi=locie
"omeniul loculuiAlocurilor de munc )i3atA)i3ate:
KSe pot 5i-a mai mult dec1t un domeniu
Jinan6e 7--ice
Inginerie Sntate
Pro-esii li5erale Ser)icii
IT i Telecomunica6ii ,1n3ri
2arFeting 2uncitori B Te4nicieni
Numr de locuri de munc nou create: din care:

a5sol)enti uni)ersitari promotia '/1#
a5sol)enti liceu promotia '/1#
Locuri de munc e;istente la data nscrierii cu norm
ntreag pe perioad nedeterminat:
Numr "escarc model declara6ie locuri de munc
9rc n aplica6ie declara6ie completat
LocalitateaALocalit6ile unde )or -i create locurile de munc
(i-ra de a-aceri ?con-orm ultimului 5ilan6 conta5il anual
apro5atB pentru '/1$@: ................................................................................. lei
Numrul mediu de salaria6i ? con-orm ultimului 5ilan6 conta5il
anual apro5atB pentru '/1$@:
Numr
Perioada pentru care se solicita a=utor de minimis
,aloarea totala a a=utorului de minimis solicitat: ................................................................................. lei
Se )or descrca din aplica6ie! se )or completa! semna! tampila!
scana i reurca n aplica6ieAtrimite prin email urmtoarele
documente:
1. "eclara6ie de ncadrare n categoria I22?:ne;a 1@
'. "eclara6ie c respect condi6iile sc4emei de a=utor de
stat?:ne;a '@
$. :nga=amentul men6inerii numrului de locuri de
munc?:ne;a $@
#. "eclara6ie calcul a=utoare de stat.?:ne;a #@
1. descarc 9pload
'. descarc 9pload
$. descarc 9pload
#. descarc 9pload
#O$!%L&$%L '$./
#O$!%L&$ )'S*$)+$+
&bsolventi /0(1
D&-+ .+'+$&L+
Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul-tip n limba romn, online sau prin tehnoredactare.
8egiunea pentru care aplic:
Titlul proiectului european pentru care aplic:
I" proiect:
Nume i Prenume solicitant:
(NP:
Incarca (IABI scanat
9pload (,
:dres solicitant:
Nr. Tele-onA Nr. Ja;:
Email:
"omeniul loculuiAlocurilor de munc )i3atA)i3ate:
KSe pot 5i-a mai mult dec1t un domeniu
Jinan6e 7--ice
Inginerie Sntate
Pro-esii li5erale Ser)icii
IT i Telecomunica6ii ,1n3ri
2arFeting 2uncitori B Te4nicieni
(ategorie a5sol)ent:
a5sol)enti uni)ersitari promotia '/1#
a5sol)enti liceu promotia '/1#
Speciali3area con-orm studiilor: Incarca scanat "iploma! certi-icat a5sol)ire sau ade)erin6
Localitatea unde se doreste locul de munca:
(ompanieA(ompanii )i3ate ?daca este ca3ul@:
+valuarea 2i selecia"
,eri-icarea )eridicit6ii i coeren6ei in-orma6iilor nscrise n -ormularele de nscriere! inclusi) a
condi6iilor impuse de ctre pre3enta sc4ema de a=utor de minimis i de legisla6ia n )igoare! se
reali3ea3 de ctre 9nit6ile de Implementare Proiect din cadrul 7TI22( i a "I222:T.
"up -inali3area )eri-icrii solicitan6ii accepta6i )or primi prin -a;! eBmail sau pot! noti-icarea
pri)ind semnarea in termen de 1/ 3ile a contractului de -inan6are ?:ne;a %@ ntre Societate! :5sol)ent
i "epartament. Hn ma;im 1/ 3ile de la semnarea contractului de -inan6are! anga=atorul are o5liga6ia
nc4eierii contractelor de munc pentru noii anga=a6i i transmiterea unei copii a acestora la 9nitatea
de Implementare Proiect de care apar6ine.
!onitori3area 2i controlul bene4iciarilor proiectului 2i recuperarea ajutorului acordat
E;per6ii cu monitori3area sc4emei de minimis din cadrul proiectelor )or )eri-ica ndeplinirea
o5liga6iei de men6inere a posturilor su5)en6ionate dup -inali3area perioadei de acordare a su5)en6iei!
pentru o durat cel pu6in egal cu perioada de acordare a su5)en6iei. Hn ca3 contrar! sumele acordate
)or -i recuperate con-orm legisla6iei n )igoare.
:nga=atorii si anga=atii )or pune la dispo3itia e;per6ilor din cadrul 9nita6ilor de Implementare
Proiecte ale 7TI22(A"I222:T! alte documente solicitate n )ederea decontrii a=utoarelor de
minimis.

S-ar putea să vă placă și