Sunteți pe pagina 1din 408

DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA

INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITAREVersiunea 1.0. Page 1 din 408

SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL
NVMNTULUI DIN ROMNIA
MANUAL DE PROCEDURI DE OPERARE I ANALIZ A DATELOR

Document elaborat n baza livrabilului cu acelai nume n cadrul
Proiectului PODCA SMIS 39144
Versiune: 1.0 FINAL


DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 2 din 408
ABREVIERI
Nr
.
Abreviere Explicaie
1. HCA Hotrrea Consiliului de Administra ie
2. HCJ Hotrrea Consiliului Jude ean
3. HCL Hotrrea Consiliului Local
4. HG Hotrrea de Guvern
5. ISJ Inspectorat colar Jude ean
6. ISS Inspectorat colar de Sector
7. ISMB Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti
8. MEN Ministerul Educa iei Na ionale
9. OMEN Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale
10. PJ Unitate cu personalitate juridic
11. SIIIR Sistemul informatic integrat al nv mntului din
Romnia
12. UI Unitate de nv mntDIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 3 din 408

Cuprins
Abrevieri ........................................................................................................................................................................ 2
1 OBIECTIV ...............................................................................................................................................11
2 SCOP ....................................................................................................................................................11
3 MODUL DE PROIECTARE ..........................................................................................................................11
3.1 Modele de proces.............................................................................................................................................. 11
4 P-01 PROCEDURA DE ADMINISTRARE A UTILIZATORILOR ............................................................................13
4.1 Obiectiv .............................................................................................................................................................. 13
4.2 Descrierea Procesului ...................................................................................................................................... 13
4.2.1 Intrri ......................................................................................................................................... 13
4.2.2 Ieiri ........................................................................................................................................... 13
4.2.3 Diagrama de proces ............................................................................................................. 15
4.3 Cerinele procesului ......................................................................................................................................... 17
4.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea utilizatorilor la nivelul MEN................................ 17
4.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea utilizatorilor la nivelul ISJ .................................... 18
4.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionarea utilizatorilor la nivelul unit ii ........................... 22
5 P-02 PROCEDURA DE ADMINISTRARE A NOMENCLATOARELOR ...................................................................25
5.1 Obiectiv .............................................................................................................................................................. 25
5.2 Descrierea Procesului ...................................................................................................................................... 25
5.2.1 Intrri ......................................................................................................................................... 25
5.2.2 Ieiri ........................................................................................................................................... 25
5.3 Diagrama de proces.......................................................................................................................................... 27
5.4 Cerinele procesului ......................................................................................................................................... 28
5.4.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea nomenclatoarelor cu informa ii primare ....... 28
5.4.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea nomenclatoarelor cu dependen e ................... 30
6 P-03 PROCEDURA DE GESTIONARE A REELEI COLARE ............................................................................33
6.1 Obiectiv .............................................................................................................................................................. 33
6.2 Descrierea Procesului ...................................................................................................................................... 33
6.2.1 Intrri ......................................................................................................................................... 33
6.2.2 Ieiri ........................................................................................................................................... 33
6.2.3 Diagrama de proces ............................................................................................................. 35
6.3 Descrierea procesului ...................................................................................................................................... 37
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 4 din 408
6.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii unitate de nv mnt n re eaua
curent ................................................................................................................................................... 37
6.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii unit i administrative i unit i
conexe n re eaua curent ............................................................................................................... 45
6.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii unitate de nv mnt n proiectul
de re ea .................................................................................................................................................. 51
6.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii unitate administrativ i unit i
conexe n proiectul de re ea ........................................................................................................... 56
6.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii unitate n re eaua curent cu
propagare n proiectul de re ea .................................................................................................... 61
7 P-04 PROCEDURA DE GESTIONARE A PLANULUI DE COLARIZARE ..............................................................69
7.1 Obiectiv .............................................................................................................................................................. 69
7.2 Descrierea Procesului ...................................................................................................................................... 69
7.2.1 Intrri ......................................................................................................................................... 69
7.2.2 Ieiri ........................................................................................................................................... 69
7.2.3 Diagrama de proces ............................................................................................................. 71
7.3 Descrierea procesului ...................................................................................................................................... 73
7.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii proiect plan de colarizare ............... 73
7.3.2 Nume Sub- Proces: Aprobarea proiectului planului de colarizare .................... 76
7.3.3 Nume Sub-Proces: Generarea claselor n baza planului de colarizare ............ 80
8 P-05 PROCEDURA DE ACTUALIZARE INFORMAII UNITATE ..........................................................................83
8.1 Obiectiv .............................................................................................................................................................. 83
8.2 Descrierea Procesului ...................................................................................................................................... 83
8.2.1 Intrri ......................................................................................................................................... 83
8.2.2 Ieiri ........................................................................................................................................... 84
8.2.3 Diagrama de process ........................................................................................................... 86
8.3 Cerinele procesului ......................................................................................................................................... 87
8.3.1 Nume Sub-Proces: Vizualizarea detaliilor unit ii ..................................................... 87
8.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea atributelor unit ilor ............................................. 88
8.3.3 Nume Sub-Proces: Vizualizarea adreselor unit ii .................................................... 91
8.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionarea partenerilor i consor iilor .................................. 94
8.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionarea resurselor materiale i a facilit ilor unit ii -
Cldiri 98
8.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionarea resurselor materiale i a facilit ilor unit ii
Sli 105
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 5 din 408
8.3.7 Nume Sub-Proces: Gestionarea resurselor materiale i a facilit ilor unit ii
Vehicule ............................................................................................................................................... 108
9 P-06 PROCEDURA DE GESTIONARE FORMAIUNI DE STUDIU .....................................................................111
9.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 111
9.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 111
9.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 111
9.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 111
9.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 113
9.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 115
9.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea forma iunilor de studiu ..................................... 115
9.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea asocierilor elev forma iune de studiu ....... 119
9.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionarea asocierilor op ionale forma iuni de studiu
121
10 P-07 PROCEDURA DE GESTIONARE ACTIVITI EXTRACOLARE ...............................................................125
10.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 125
10.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 125
10.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 125
10.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 125
10.3 Diagrama de proces........................................................................................................................................ 127
10.4 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 129
10.4.1 Nume Sub-Proces: Gestiunea informa iilor de identificare ale activit ilor
extracolare derulate la nivel na ional ...................................................................................... 129
10.4.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea programului de desfurare al activit ii
extracolare care se deruleaz la nivel na ional .................................................................... 132
10.4.3 Nume Sub-Proces: Gestiunea informa iilor de identificare ale activit ilor
extracolare derulate la nivel jude ean ..................................................................................... 135
10.4.4 Nume Sub-Proces: Gestionarea programului de desfurare al activit ii
extracolare care se deruleaz la nivel jude ean ................................................................... 137
10.4.5 Nume Sub-Proces: Gestiunea informa iilor de identificare ale activit ilor
extracolare derulate la nivelul unit ii de nv mnt ....................................................... 141
10.4.6 Nume Sub-Proces: Gestionarea programului de desfurare al activit ii
extracolare definit la nivelul unit ii de nv mnt ........................................................ 145
10.4.7 Nume Sub-Proces: Gestionarea asocierilor participan i - activitate extracolar
148
11 P08 NSCRIEREA N NVMNTUL PRIMAR..........................................................................................152
11.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 152
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 6 din 408
11.2 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 152
11.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 152
11.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 152
11.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 154
11.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 156
11.3.1 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa I de nscriere .................... 156
11.3.2 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa I ......................... 161
11.3.3 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere ............ 164
11.3.4 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa a II-a ................ 168
12 P09 NSCRIEREA N NVMNTUL PRECOLAR ...................................................................................172
12.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 172
12.2 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 172
12.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 172
12.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 172
12.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 174
12.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 176
12.3.1 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa I de nscriere .................... 176
12.3.2 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa I ......................... 181
12.3.3 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere ............ 184
12.3.4 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa a II-a ................ 188
13 P10 NSCRIEREA N SISTEMUL DE NVMNT N SITUAII SPECIALE ......................................................192
13.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 192
13.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 192
13.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 192
13.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 192
13.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 194
13.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 195
13.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare elev ............................................ 195
13.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare adrese elev ............................................................... 196
14 P11 PROCEDURA PENTRU GESTIONARE DATE ELEV ...............................................................................199
14.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 199
14.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 199
14.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 199
14.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 199
14.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 201
14.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 203
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 7 din 408
14.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare elev ............................................ 203
14.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare adrese elev ............................................................... 207
14.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare atribute elev ............................................................. 209
14.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii medicale elev ...................................... 211
14.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare documente elev ...................................................... 215
14.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionare ac iuni disciplinare elev ....................................... 217
14.3.7 Nume Sub-Proces: Gestionare activit i extracolare elev .................................. 219
14.3.8 Nume Sub-Proces: Gestionare recompense elev .................................................... 221
14.3.9 Nume Sub-Proces: Gestionare deficien e elev ......................................................... 224
14.3.10 ..................................................................... Nume Sub-Proces: Gestionare studii elev
227
14.3.11 ................................. Nume Sub-Proces: Gestionare asociere prin i/tutori la elev
230
14.3.12 ........................................... Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare prin i
233
14.3.13 ............................................................. Nume Sub-Proces: Gestionare adrese printe
235
14.3.14 .......................................................... Nume Sub-Proces: Gestionare atribute printe
238
14.3.15 ............................ Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii loc de munc printe
240
15 P12 PROCEDURA PENTRU GESTIONAREA TRANSFERULUI ELEVILOR ........................................................244
15.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 244
15.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 244
15.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 244
15.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 244
15.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 246
15.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 247
15.3.1 Nume Proces: Gestionare cerere de transfer elev ................................................... 247
15.3.2 Nume Proces: Evaluare cerere de transfer ................................................................. 251
16 P-13 PROCEDURA PENTRU GESTIONAREA PROGRAMELOR SOCIALE .........................................................254
16.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 254
16.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 254
16.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 254
16.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 254
16.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 256
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 8 din 408
16.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 257
16.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare program social la nivel na ional ....................... 257
16.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare asociere inspectorate colare jude ene ......... 262
16.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare program social la nivel jude ean ...................... 265
16.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare asociere unit i de nv mnt ......................... 269
16.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare program social la nivelul unit ii de nv mnt
272
16.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionare asociere beneficiari ............................................... 277
17 P-14 PROCEDURA PENTRU GESTIONAREA DECONTURILOR DE TRANSPORT................................................280
17.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 280
17.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 280
17.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 280
17.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 280
17.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 282
17.3 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 283
17.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare detalii transport ...................................................... 283
18 P15 PROCEDURA PENTRU GESTIONARE DATE PERSONAL ......................................................................287
18.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 287
18.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 287
18.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 287
18.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 287
18.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 289
18.3 Cerinele procesului ....................................................................................................................................... 291
18.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare personal ................................... 291
18.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare adrese personal ...................................................... 294
18.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare atribute personal .................................................... 297
18.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii experien a profesional .................. 300
18.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare documente personal ............................................. 303
18.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii studii pentru ncadrare .................... 307
18.3.7 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii referitoare la formarea continu.. 310
18.3.8 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii referitoare la gradele profesionale
313
18.3.9 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii referitoare la nlocuirea personalului
absent 316
18.3.10 Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii referitoare la sanc iunile disciplinare
319
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 9 din 408
18.3.11 ................... Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii referitoare la recompense
323
18.3.12 .... Nume Sub-Proces: Gestionare informa ii referitoare la avize de specialitate
325
19 P-16 PROCEDURA DE GESTIONARE A POSTURILOR ..................................................................................329
19.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 329
19.2 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 329
19.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 329
19.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 329
19.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 331
19.3 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 333
19.3.1 Nume Sub-Proces: Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice
(catedre) ............................................................................................................................................... 333
19.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea posturilor didactice auxiliare i nedidactice
340
20 P-17 PROCEDURA DE GESTIONARE A INFORMAIILOR DE NCADRARE PERSONAL .......................................344
20.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 344
20.2 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 344
20.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 344
20.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 345
20.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 346
20.3 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 347
20.3.1 Nume Sub-Proces: Gestiunea ncadrrilor pe posturi didactice (catedre) ..... 347
20.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea ncadrrii pe posturile didactice auxiliare i
nedidactice .......................................................................................................................................... 357
21 P-18 PROCEDURA DE GENERARE A PROPUNERII DE NCADRARE ...............................................................362
21.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 362
21.2 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 362
21.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 362
21.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 363
21.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 364
21.3 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 365
21.3.1 Nume Sub-Proces: Generarea propunerii de ncadrare ........................................ 365
22 P-19 PROCEDURA DE GESTIONARE A INFORMAIILOR DESPRE DATELE FINANCIARE ...................................369
22.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 369
22.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 369
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 10 din 408
22.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 369
22.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 370
22.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 371
22.3 Cerinele Procesului ....................................................................................................................................... 372
22.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea informa iilor despre liniile bugetare ............. 372
22.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea informa iilor despre ini iativele investi ionale
i cheltuielile bugetare ................................................................................................................... 374
23 P-20 PROCEDURA DE GESTIONARE ACHIZIII ..........................................................................................379
23.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 379
23.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 379
23.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 379
23.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 379
23.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 381
23.3 Cerinele Procesului ....................................................................................................................................... 383
23.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea informa iilor despre achizi ii ............................ 383
23.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea informa iilor despre contesta ii la procedura
de achizi ie .......................................................................................................................................... 386
24 P-21 PROCEDURA DE GESTIONARE A INFORMAIILOR DESPRE NOTE I ABSENE .......................................390
24.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 390
24.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 390
24.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 390
24.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 391
24.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 391
24.3 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 393
24.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare absen e elevi ............................................................ 393
24.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare note elev ................................................................... 397
24.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare medii elev ................................................................. 400
25 P-22 PROCEDURA DE GESTIONARE A INFORMAIILOR DESPRE NOTE LA EVALURI I CERTIFICRI ...............403
25.1 Obiectiv ............................................................................................................................................................ 403
25.2 Descrierea Procesului .................................................................................................................................... 403
25.2.1 Intrri ....................................................................................................................................... 403
25.2.2 Ieiri ......................................................................................................................................... 404
25.2.3 Diagrama de proces ........................................................................................................... 405
25.3 Descrierea procesului .................................................................................................................................... 406
25.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare note/absen e pentru evaluri sau certificri 406
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 11 din 408

1 Obiectiv

Documentul propune procedurile de lucru pentru principalele procese din Sistemul
Informatic Integrat al nv mntului din Romnia.

2 Scop

Scopul principal este acela de a descrie noua metod de desfurare a activitilor zilnice i
de a defini rolurile din cadrul unit ii de nv mnt cu responsabilitile i rspunderile lor.

3 Modul de proiectare

3.1 Modele de proces
Documentul cuprinde cerinele proceselor pentru gestionarea informa iilor, detaliind
atributele cheie i fluxurile pentru fiecare proces.
Procedurile vor fi actualizate permanent, n conformitate cu necesit ile sistemului
informatic i ale proceselor.


Atributele Cheie ale Procesului
Obiective Specific obiectivele pe care procedura trebuie s le ating.
Mecanism de
Declanare
Definete evenimentul care declaneaz procedura
Condiii prealabile
pentru ca Procesul
s fie iniiat
Reprezint procedurile i paii ce ar fi trebuit s fie realizai nainte
de iniierea respectivului proces
Fundamente &
Definirea Termenilor
Cheie
Definete deciziile cheie i standardele care stau la baza proiectrii
procesului, stabilind totodat i definiiile termenilor cheie.
Fluxul Procesului de Business i Paii Corespunztori n SIIIR
DIRECIA INFORMATIZARE I DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII COLARE I UNIVERSITARE

Versiunea 1.0. Page 12 din 408
Pas Scurt descriere a pasului
Intrri Intrrile necesare pentru pasul din procedur
Ieiri Ieirile pasului
Rol Rolul(urile )care sunt implicate n pas, iar n coloana urmtoare,
gradul de rspundere RACI
Departament Departamentul de care aparine Rolul
Clasificare RACI
Responsible
Doer
Persoana sau persoanele care realizeaz un pas al
procedurii - responsabil pentru aciune /
implementare. Gradul de responsibilitate este
definit de ctre persoana Accountable. Pot fi mai
multe persoane Responsible
Accountable
Buck Stops
Here
Persoana care este n mod fundamental
rspunztor deine dreptul de acceptare / refuz i
dreptul de veto. O singur persoana Accountable
poate fi alocat unei activiti / decizii.
Consulted
In the
Loop
Persoana sau persoanele care trebuiesc consultate
nainte de luarea unei decizii finale sau de
ntreprindere a unei aciuni. O comunicare
bidirecional.
Informed
FYI
Persoana sau persoanele care urmeaz s fie
informate dup ce o decizie este luat sau o
aciune este ndeplinit. O comunicare
unidirecional.
Pai SIIIR Paii pe care fiecare rol trebuie s i realizeze n SIIIR.


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 13 din 408
4 P-01 Procedura de administrare a utilizatorilor

4.1 Obiectiv

Acest procedur descrie paii ce trebuie parcuri pentru gestionarea informa iilor despre utilizatori.


4.2 Descrierea Procesului
4.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Re eaua colar Departamentul Re ea colar
Organigrama unit lor Managementul unit ilor
Informa iile despre utilizatori Managementul unit ilor

4.2.2 Ieiri

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 14 din 408
Ieiri Destinaie
Lista de utilizatori ai sistemului Managementul unit ilor

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 15 din 408

4.2.3 Diagrama de proces
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 16 din 408
Diagrama de proces pentru administratre utilizatori
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 17 din 408
4.3 Cerinele procesului

4.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea utilizatorilor la nivelul MEN
4.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul MEN
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea utilizatorilor de la nivelul
MEN
Mecanism de
declanare
Necesitatea actualizrii listei de utilizatori
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist cel pu in un utilizator cu rol de administrator definit n sistem
Exist definit n sistem lista de roluri
Fundamente i
definirea
termenilor cheie


4.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

Nume Proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul MEN
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 18 din 408
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea informa iilor despre
utilizator n sistem.
Administratorul poate defini
utilizatori pentru unitatea de
care apar ine i pentru unit ile
subordonate.
Informa iile despre
organigram i
utilizatori.
Lista de utilizatori
actualizat
Informatician MEN R
Administratre >
Utilizatori > Buton
Adaug > Forma
de adugare
ef departament
IT
MEN
AC
I
Modificarea informa iilor
despre utilizator.
Modificarea o poate face doar
un utilizator cu drepturi de
administrare utilizatori.
Informa iile despre
organigram i
utilizatori.
Lista de utilizatori
actualizat
Informatician MEN R
Administratre >
Utilizatori >
Selec ie n lista de
utilizatori > Buton
Editeaz > Forma
de detalii
ef departament
IT
MEN
AC
I
tergerea informa iilor despre
utilizator.
tergerea o poate face doar un
utilizator cu drepturi de
administrare utilizatori.
Informa iile despre
organigram.
Lista de utilizatori
actualizat
Informatician MEN R
Administratre >
Utilizatori >
Selec ie n lista de
utilizatori > Buton
terge
ef departament
IT
MEN
AC
I


4.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea utilizatorilor la nivelul ISJ
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 19 din 408
4.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul ISJ
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea utilizatorilor de la nivelul
ISJ
Mecanism de
declanare
Necesitatea actualizrii listei de utilizatori
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist cel pu in un utilizator cu rol de administrator definit n sistem
Exist definit n sistem lista de roluri
Fundamente i
definirea
termenilor cheie


4.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

Nume Proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul ISJ
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea informa iilor despre
utilizator de tip administrator
ISJ, n sistem.
Informa iile despre
organigram i
utilizatori.
Lista de utilizatori
actualizat
Informatician MEN R Administratre >
Utilizatori > Buton
Adaug > Forma de
adugare
ef
departament IT
MEN ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 20 din 408
Nume Proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul ISJ
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificarea informa iilor
despre utilizator de tip
admninistrator ISJ.
Informa iile despre
organigram i
utilizatori.
Lista de utilizatori
actualizat
Informatician MEN R
Administratre >
Utilizatori > Selec ie
n lista de utilizatori
> Buton Editeaz >
Forma de detalii
ef
departament IT
MEN ACI
tergerea infroma iilor despre
utilizator de tip administrator
ISJ.
Informa iile despre
organigram.
Lista de utilizatori
actualizat
Informatician MEN R Administratre >
Utilizatori > Selec ie
n lista de utilizatori
> Buton terge
ef
departament IT
MEN ACI
Adugarea informa iilor despre
utilizator la nivel ISJ, n sistem.
Informa iile despre
organigram i
utilizatori.
Utilizatorul de tip
administrator ISJ n
sistem
Lista de utilizatori
actualizat
Administrator
IT
ISJ/ ISMB R
Administratre >
Utilizatori > Buton
Adaug > Forma de
adugare
ef
departament IT
ISJ/ ISMB A
Inspector colar
general
ISJ/ ISMB CI
Modificarea informa iilor
despre utilizatorul de la nivel
ISJ.
Informa iile despre
organigram i
utilizatori.
Utilizatorul de tip
Lista de utilizatori
actualizat
Administrator
IT
ISJ/ ISMB R
Administratre >
Utilizatori > Selec ie
n lista de utilizatori
> Buton Editeaz >
ef
departament IT
ISJ/ ISMB A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 21 din 408
Nume Proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul ISJ
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
administrator ISJ n
sistem
Inspector colar
general
ISJ/ ISMB CI
Forma de detalii
tergerea informa iilor despre
utilizatorul de la nivel ISJ.
Informa iile despre
organigram i
utilizatori.
Utilizatorul de tip
administrator ISJ n
sistem
Lista de utilizatori
actualizat
Administrator
IT
ISJ/ ISMB R
Administratre >
Utilizatori > Selec ie
n lista de utilizatori
> Buton terge
ef
departament IT
ISJ/ ISMB A
Inspector colar
general
ISJ/ ISMB CI


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 22 din 408
4.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionarea utilizatorilor la nivelul unitii
4.3.3.1 Atributele sub-procesului
Nume sub-proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul unit ii
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea utilizatorilor de la nivelul
unei unit i
Mecanism de
declanare
Necesitatea actualizrii listei de utilizatori
Condiii prealabile
pentru ca procesul
s fie iniiat
Exist unitatea activ n sistem
Exist cel pu in un utilizator cu rol de administrator, pentru ISJ-ul de care apar ine unitatea, definit n sistem
Exist definit n sistem lista de roluri
Fundamente i
definirea
termenilor cheie


4.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

Nume Proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul unitii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea informa iilor
despre utilizator de tip
administrator unitate, n
Informa iile
despre
organigram i
Lista de
utilizatori
actualizat
Administrator IT ISJ/ ISMB R Administratre >
Utilizatori > Buton
Adaug > Forma
Director
Unitate / Unitate
de nv mnt
A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 23 din 408
Nume Proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul unitii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
sistem. utilizatori. ef departament
IT
ISJ/ ISMB CI
de adugare
Modificarea informa iilor
despre utilizator de tip
admninistrator unitate.
Informa iile
despre
organigram i
utilizatori.
Lista de
utilizatori
actualizat
Administrator IT ISJ/ ISMB R
Administratre >
Utilizatori >
Selec ie n lista de
utilizatori > Buton
Editeaz > Forma
de detalii
Director
Unitate / Unitate
de nv mnt
A
ef departament
IT
ISJ/ ISMB CI
tergerea informa iilor
despre utilizator de tip
administrator unitate.
Informa iile
despre
organigram.
Lista de
utilizatori
actualizat
Administrator IT ISJ/ ISMB R Administratre >
Utilizatori >
Selec ie n lista de
utilizatori > Buton
terge
Director
Unitate / Unitate
de nv mnt
A
ef departament
IT
ISJ/ ISMB CI
Adugarea informa iilor
despre utilizator la nivel
unitate, n sistem.
Informa iile
despre
organigram i
utilizatori.
Utilizatorul de tip
administrator
unitate n sistem
Lista de
utilizatori
actualizat
Administrator IT
Unitate / Unitate
de nv mnt
R
Administratre >
Utilizatori > Buton
Adaug > Forma
de adugare
Director
Unitate / Unitate
de nv mnt
AC
I
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 24 din 408
Nume Proces Gestionarea utilizatorilor la nivelul unitii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificarea informa iilor
despre utilizator la nivel
unitate.
Informa iile
despre
organigram i
utilizatori.
Utilizatorul de tip
administrator ISJ
in sistem
Lista de
utilizatori
actualizat
Administrator IT
Unitate / Unitate
de nv mnt
R Administratre >
Utilizatori >
Selec ie n lista de
utilizatori > Buton
Editeaz > Forma
de detalii
Director
Unitate / Unitate
de nv mnt
AC
I
tergerea informa iilor
despre utilizator la nivel
unitate.
Informa iile
despre
organigram i
utilizatori.
Utilizatorul de tip
administrator ISJ
in sistem
Lista de
utilizatori
actualizat
Administrator IT
Unitate / Unitate
de nv mnt
R
Administratre >
Utilizatori >
Selec ie n lista de
utilizatori > Buton
terge
Director
Unitate / Unitate
de nv mnt
AC
I

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 25 din 408
5 P-02 Procedura de administrare a nomenclatoarelor

5.1 Obiectiv

Acest procedur descrie paii ce trebuie parcuri pentru gestionarea nomenclatoarelor din cadrul sistemului.

5.2 Descrierea Procesului

5.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa iile despre dic ionarul de date Departamentul specializat n informa ia respectiv
Informa iile despre dependen ele dintre
nomenclatoare
Departamentul specializat n informa ia respectiv

5.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 26 din 408
Ieiri Destinaie
Nomenclatoarele specializate Sistemul informatic
Rela iile dintre nomenclatoare Sistemul informatic
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 27 din 408
5.3 Diagrama de procesDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 28 din 408
Diagrama de proces pentru administratre nomenclatoare
5.4 Cerinele procesului

5.4.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea nomenclatoarelor cu informaii primare
5.4.1.1 Atributele sub-procesului
Nume sub-proces Gestionarea nomenclatoarelor cu informa ii primare
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea datelor din
nomenclatoarele cu informa ii primare
Mecanism de
declanare
Actualizarea dic ionarelor de date n sistemul informatic
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Structura nomenclatorului definit n sistem.
Fundamente i
definirea
termenilor cheie
Nomenclatoare cu informa ii primare, sunt nomenclatoarele care nu depind de valorile altor nomenclatoare.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 29 din 408
5.4.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

Nume Proces Gestionarea nomenclatoarelor cu informaii primare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea unei
nregistrri noi n
nomenclator
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R Administrare >
Nomenclatoare > Buton
Adaug > Forma de
adugare
ef
departament IT
ACI
Modificarea unei
nregistrri n
nomenclator.
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R
Administrare >
Nomenclatoare > Selec ie n
lista de nregistrri > Buton
Editeaz > Forma de detalii
ef
departament IT
ACI
tergerea unei
nregistrri din
nomenclator.
tergerea se poate face
doar dac nregistrarea
nu este referit de alte
nregistrri din sistem.
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R
Administrare > Utilizatori >
Selec ie n lista de utilizatori
> Buton terge
ef
departament IT
ACI


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 30 din 408

5.4.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea nomenclatoarelor cu dependene
5.4.2.1 Atributele sub-procesului
Nume sub-proces Gestionarea nomenclatoarelor cu dependen e
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea datelor din
nomenclatoarele cu dependen e
Mecanism de
declanare
Actualizarea dic ionarelor de date n sistemul informatic
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Structura nomenclatorului definit n sistem.
Nomenclatoarele de care depinde dic ionarul gestionat exist n sistem i con in informa iile necesare.
Fundamente i
definirea
termenilor cheie
Nomenclatoare cu dependen e sunt nomenclatoarele ale cror valori depind de valorile din alte nomenclatoare.

5.4.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

Nume Proces Gestionarea nomenclatoarelor cu dependene
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 31 din 408
Nume Proces Gestionarea nomenclatoarelor cu dependene
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea unei
nregistrri noi n
nomenclator
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R
Administrare > Nomenclatoare >
Buton Adaug > Forma de
adugare
ef
departament IT
ACI
Modificarea unei
nregistrri n
nomenclator.
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R
Administrare > Nomenclatoare >
Selec ie n lista de nregistrri >
Buton Editeaz > Forma de
detalii
ef
departament IT
ACI
Modificarea unei
nregistrri cu adugarea
unei asocieri.
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R
Administrare > Nomenclatoare >
Selec ie n lista de nregistrri >
Buton Editeaz > Forma de
detalii > Buton Adaug > Forma
de adugare asociere
ef
departament IT
ACI
Modificarea unei
nregistrri cu
modificarea unei
asocieri.
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R
Administrare > Nomenclatoare >
Selec ie n lista de nregistrri >
Buton Editeaz > Forma de
detalii > Selec ie n lista de
asocieri > Buton Editeaz >
Forma de detalii asociere
ef
departament IT
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 32 din 408
Nume Proces Gestionarea nomenclatoarelor cu dependene
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergerea unei
nregistrri asocieri
definite.
tergerea se poate face
doar n cazul n care
nregistrarea nu este
referit de alte
nregistrri n sistem.
Setul de date
care
caracterizeaz
nregistrarea
Nomenclatorul
actualizat
Informatician
MEN
R
1. Administrare >
Nomenclatoare > Selec ie n
lista de nregistrri > Buton
Editeaz > Forma de detalii >
Selec ie n lista de asocieri >
Buton tergere (se vor terge
toate asocierile definite pentru
nregistrarea deschis)
2. Administrare >
Nomenclatoare > Selec ie n
lista de nregistrri > Buton
tergere
ef
departament IT
ACIDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 33 din 408
6 P-03 Procedura de gestionare a reelei colare

6.1 Obiectiv

Acest procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea re elei colare.

6.2 Descrierea Procesului


6.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Re eaua colar din anul n curs Re ea colar
Informa iile care trebuie actualizate Unit ile de nv mnt
Informaiile despre unit ile noi Consiliile locale

6.2.2 Ieiri

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 34 din 408
Ieiri Destinaie
Re eaua colar actualizat Departamentul Re ea colar
Structura unit ilor din re eaua colar Departamentul Re ea colar
Proiectul re elei colare pentru anul colar urmtor Departamentul Re ea colarDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 35 din 408
6.2.3 Diagrama de proces
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 36 din 408
Diagrama procesului de gestiune a reelei colare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 37 din 408
6.3 Descrierea procesului

6.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii unitate de nvmnt n reeaua curent

6.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume sub-proces Gestionare informa ii unitate de nv mnt
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona datele de identificare i structura unei unit i de
nv mnt n re eaua colar.
Mecanism de
declanare
Primirea unui document oficial (HCL, HCJ, OMEN, etc.)
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Anul colar este anul colar curent
Fundamente i
definirea
termenilor cheie
Hotrrea Consiliului local (HCL), Hotrrea Consiliului Jude ean (HCJ), Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale
(OMEN) documentul n baza cruia se adaug sau se modific setul de informaii pentru o unitate de
nvmnt n sistem.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 38 din 408
6.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare la o
unitate de nv mnt
nou n re eaua colar.
Setul de date este format
din:
- Date de identificare
- Date de contact
- Structura de
nv mnt
- Documentele ataate
Documentul
oficial n baza
cruia se
creaz o
unitate nou
n re eaua
colar
1. Codul unic al unit ii
de nv mnt.
2. Unitatea de
nv mnt se regsete
n re eaua colar
3. Notificare ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
Re ea colar >
Re ea curent >
Adaug >
Forma de
adugare
Informatician ISJ/ ISS R
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
I
Primete
notificarea de
nfiin are a
unit ii de
nv mnt
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
Informatician
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
Documentul
oficial n baza
1. Setul de date
referitoare la unitatea de
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
Re ea colar >
Re ea curent >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 39 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
unitate de nv mnt din
reeaua colar.
Dac n setul de date
referitoare la unitatea de
nv mnt se va modifica
una dintre valorile
urmtoare:
- Tip de unitate
- Statut
- Forma de
proprietate
- Jude
codul unic de identificare
al unit ii de nv mnt n
sistem va fi regenerat.
cruia se face
modificarea
setului de
date
referitoare la
o unitate de
nv mnt
din re eaua
colar
nv mnt actualizat n
sistem
2. Codul unic al unit ii
de nv mnt regenerat
3. Notificare ctre
ISMB
Informatician ISJ/ ISS R
Selectare unitate
dorit > Editare
> Forma de
editare
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
I
Primete
notificarea de
modificare a
unit ii de
nv mnt
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar
ISMB
Informatician
nchiderea unei unit i de
nv mnt.
Documentul
oficial n baza
1. Unitatea nchis n
re eaua colar
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
Re ea colar >
Re ea curent >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 40 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
cruia se face
nchiderea
unei unit i
de
nv mnt
din re eaua
colar
2. Notificare ctre
MEN
Informatician ISJ/ ISS R
Opera ii >
nchide unitate
> Forma de
nchidere
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
I
Primete
notificarea de
nchidere a
unit ii de
nv mnt
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar MEN
Informatician
Comasarea a dou sau mai
multe unit i de
Documentul
oficial n baza
1. Seturile de
informa ii referitoare la
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea
colar >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 41 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
nv mnt. Aceast
opera ie va consta n:
- nchiderea unit ii de
nv mnt care este
comasat
- modificarea structurii
unit ii care rmne,
atunci cnd structura
unit ii comasate este
diferit de structura
unit ii care rmne
- asocierea unit ii
comasate cu unitatea
care rmne.
cruia se face
comasarea
unit ilor de
nv mnt
din re eaua
colar
unit ile de nv mnt
comasate, sunt
actualizate
2. Notificri ctre
MEN
Informatician ISJ/ ISS R
Re ea curent
> Selectare
unitate dorit
> Buton
Editeaz >
Forma de
editare
2. Re ea
colar >
Re ea curent
> Opera ii >
nchide unitate
> Forma de
nchidere
3. Re ea
colar >
Re ea curent
> Opera ii >
Asociaz
unitate >
Forma de
asociere
unit i
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 42 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Responsabilul cu
re eaua colar
ISMB
I
Primete
notificarea de
modificare
unitate de
nv mnt i
notificarea
pentru nchidere
unitate de
nv mnt.
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar
MEN
Informatician
Divizarea unit ilor de
nv mnt. Aceast
Documentul
oficial n baza
1. Seturile de
informa ii referitoare la
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea
colar >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 43 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
opera ie const n:
- actualizare setului de
informa ii al unit ii de
nv mnt care este
divizat
- nfiin area unit ilor de
nv mnt care apar n
urma divizrii
cruia se face
divizarea
unit ilor de
nv mnt
din re eaua
colar
unit ile de nv mnt
divizate, sunt actualizate
2. Notificri ctre
MEN
Informatician ISJ/ ISS R
Re ea curent
> Selectare
unitate dorit
> Buton
Editeaz >
Forma de
editare
2. Re ea
colar >
Re ea curent
> Adaug >
Forma de
adugare
3. Re ea
colar >
Re ea curent
> Opera ii >
Asociaz
unitate >
Forma de
asociere
unit i
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 44 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Responsabilul cu
re eaua colar
ISMB
I
Primete
notificarea de
modificare
unitate de
nv mnt i
notificarea
pentru adugare
unitate de
nv mnt.
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar
MEN
InformaticianDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 45 din 408
6.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii uniti administrative i uniti conexe n
reeaua curent

6.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume sub-proces Gestionare informa ii unit i administrative sau informa ii unit i conexe n re eaua colar
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona datele de identificare ale unei unit i administrative sau ale
unei unit i conexe n re eaua colar.
Mecanism de
declanare
Primirea unui document oficial (HCL, HCJ, OMEN, etc.)
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Anul colar este anul colar curent
Fundamente i
definirea
termenilor cheie
Hotrrea Consiliului local (HCL), Hotrrea Consiliului Jude ean (HCJ), Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale
(OMEN) documentul n baza cruia se adaug sau se modific setul de informaii pentru o unitate
administrativ sau a unei unit i conexe n sistem.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 46 din 408
6.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare la o
unitate administrativ
teritorial nou sau a
unei unit i conexe noi n
re eaua colar. Setul de
date este format din:
- Date de identificare
- Date de contact
- Documentele ataate
Documentul
oficial n baza
cruia se
creaz o
unitate nou
n re eaua
colar
1. Codul unic
al unit ii.
2. Unitatea se
regsete n
re eaua colar
3. Notificare
ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS / MEN ARC
Re ea colar > Re ea
curent > Adaug >
Forma de adugare Informatician ISJ/ ISS / MEN R
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
I
Primete notificarea de
nfiin are a unit ii
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar MEN
Informatician
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
unitate administrativ
teritorial sau o unitate
Documentul
oficial n baza
cruia se face
modificarea
1. Setul de
date referitoare
la unitate
actualizat n
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS / MEN ARC
Re ea colar > Re ea
curent > Selectare
unitate dorit > Editare >
Forma de editare
Informatician ISJ/ ISS / MEN R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 47 din 408
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
conex din re eaua
colar.
Dac n setul de date
referitoare la unitate se
va modifica una dintre
valorile urmtoare:
- Tip de unitate
- Statut
- Forma de
proprietate
- Jude
codul unic de identificare
al unit ii n sistem va fi
regenerat.
setului de
date
referitoare la
o unitate din
re eaua
colar
sistem
2. Codul unic
al unit ii
regenerat
3. Notificare
ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
I
Primete notificarea de
modificare a unit ii
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar
MEN
Informatician
nchiderea unei unit i
administrativ teritoriale
sau a unei unit i conexe.

Documentul
oficial n baza
cruia se face
nchiderea
unei unit i
din re eaua
1. Unitatea
nchis n
re eaua colar
2. Notificare
ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS / MEN ARC
Re ea colar > Re ea
curent > Opera ii>
nchide unitate > Forma
de nchidere
Informatician ISJ/ ISS / MEN R
Responsabilul cu
re eaua colar
ISMB I
Primete notificarea de
nchidere a unit ii
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 48 din 408
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
colar Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar MEN
Informatician
Comasarea a dou sau
mai multe unit i
administrativ teritoriale
sau a dou sau mai
multe unit i conexe.
Aceast opera ie va
consta n:
- nchiderea unit ii care
este comasat
- asocierea unit ii
comasate cu unitatea
care rmne.
Documentul
oficial n baza
cruia se face
comasarea
unit ilor din
re eaua
colar
1. Seturile de
informa ii
referitoare la
unit ile
comasate, sunt
actualizate
2. Notificri
ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS / MEN ARC
1. Re ea colar >
Re ea curent >
Selectare unitate dorit
> Buton Editeaz >
Forma de editare
2. Re ea colar >
Re ea curent >
Opera ii> nchide
unitate > Forma de
nchidere
3. Re ea colar >
Re ea curent >
Opera ii > Asociaz
unitate > Forma de
asociere unit i
Informatician ISJ/ ISS / MEN R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 49 din 408
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Responsabilul cu
re eaua colar
ISMB
I
Primete notificarea de
modificare unitate i
notificarea pentru
nchidere unitate.
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar MEN
Informatician
Divizarea unit ilor
administrativ teritoriale
sau a unit ilor conexe.
Aceast opera ie const
n:
- actualizare setului de
informa ii al unit ii
care este divizat
- nfiin area unit ilor
care apar n urma
divizrii
Documentul
oficial n baza
cruia se face
divizarea
unit ilor din
re eaua
colar
1. Seturile de
informa ii
referitoare la
unit ile
divizate, sunt
actualizate
2. Notificri
ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea colar >
Re ea curent >
Selectare unitate dorit
> Buton Editeaz >
Forma de editare
2. Re ea colar >
Re ea curent > Adaug
> Forma de adugare
3. Re ea colar >
Re ea curent >
Opera ii> Asociaz
unitate > Forma de
asociere unit i
Informatician ISJ/ ISS R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 50 din 408
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Responsabilul cu
re eaua colar
ISMB
I
Primete notificarea de
modificare unitate i
notificarea pentru
adugare unitate.
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar MEN
Informatician
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 51 din 408

6.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii unitate de nvmnt n proiectul de reea

6.3.3.1 Atributele sub-procesului
Nume sub-proces Gestionare informa ii unitate de nv mnt n proiectul de re ea
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona datele de identificare i structura unei unit i de
nv mnt n proiectul de re ea colar.
Mecanism de
declanare
Primirea unui document oficial (HCL, HCJ, OMEN, etc.)
Duplicarea re elei colare curente pentru generarea proiectului de re ea pentru anul colar urmtor.
Condiii prealabile
pentru ca procesul
s fie iniiat
Anul colar urmtor a fost definit n nomenclatorul de ani colari
Re eaua curent a fost duplicat pentru proiectul de re ea colar a anului colar urmtor.
Fundamente i
definirea
termenilor cheie
Hotrrea Consiliului local (HCL), Hotrrea Consiliului Jude ean (HCJ), Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale
(OMEN) documentul n baza cruia se adaug sau se modific setul de informaii pentru o unitate de
nvmnt n sistem.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 52 din 408
6.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare la o
unitate de nv mnt nou n
proiectul de re ea colar.
Setul de date este format din:
- Date de identificare
- Date de contact
- Structura de nv mnt
- Documentele ataate
Aceast unitate nu se va
regsi i n re eaua colar
curent.
Documentul
oficial n baza
cruia se creaz
o unitate nou
n proiectul de
re ea colar
1. Codul unic al
unit ii de
nv mnt.
2. Unitatea de
nv mnt se
regsete n
proiectul de re ea
colar
3. Notificare
ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
Re ea colar >
Proiect re ea >
Adaug >
Forma de
adugare
Informatician ISJ/ ISS R
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
I
Primete
notificarea de
nfiin are a
unit ii de
nv mnt n
proiectul de
re ea
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar
MEN
Informatician
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 53 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
unitate de nv mnt din
proiectul de re ea colar.
Dac n setul de date
referitoare la unitatea de
nv mnt se va modifica una
dintre valorile urmtoare:
- Tip de unitate
- Statut
- Forma de proprietate
- Jude
codul unic de identificare al
unit ii de nv mnt n
sistem va fi regenerat.
Modificrile nu vor afecta
re eaua colar curent.
Documentul
oficial n baza
cruia se face
modificarea
setului de date
referitoare la o
unitate de
nv mnt din
re eaua colar
1. Setul de date
referitoare la
unitatea de
nv mnt
actualizat n sistem
2. Codul unic al
unit ii de
nv mnt
regenerat
3. Notificare
ctre MEN
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
Re ea colar >
Proiectul re ea >
Selectare unitate
dorit >
Editeaz >
Forma de
editare
Informatician ISJ/ ISS R
Responsabilul cu
re eaua colar ISMB
I
Primete
notificarea de
modificare a
unit ii de
nv mnt
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar
MEN
Informatician
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 54 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Divizarea unit ilor de
nv mnt n proiectul de
re ea colar. Aceast
opera ie const n:
- actualizarea setului de
Documentul
oficial n baza
cruia se face
divizarea
unit ilor de
1. Seturile de
informa ii
referitoare la
unit ile de
nv mnt
Responsabilul cu
re eaua colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea
colar >
Proiect re ea >
Selectare
unitate dorit
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 55 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
informa ii al unit ii de
nv mnt care este
divizat, n proiectul de
re ea colar
- nfiin area unit ilor de
nv mnt care apar n
urma divizrii, n proiectul
de re ea colar
nv mnt din
re eaua colar
divizate, sunt
actualizate
2. Notificri
ctre MEN
Informatician ISJ/ ISS R
> Buton
Editeaz >
Forma de
editare
2. Re ea
colar >
Proiect re ea >
Adaug >
Forma de
adugare
3. Re ea
colar >
Proiect re ea >
Opera ii>
Asociaz
unitate >
Forma de
asociere
unit i
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 56 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Responsabilul cu
re eaua colar
ISMB
I
Primete
notificarea de
modificare
unitate de
nv mnt i
notificarea
pentru adugare
unitate de
nv mnt.
Informatician
Responsabilul cu
re eaua colar
MEN
Informatician

6.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii unitate administrativ i uniti conexe n
proiectul de reea

6.3.4.1 Atributele sub-procesului
Nume sub-
proces
Gestionare informa ii unit i administrative sau informa ii unit i conexe n proiectul de re ea
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona datele de identificare ale unei unit i administrative sau ale
unei unit i conexe n proiectul de re ea colar.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 57 din 408
Mecanism de
declanare
Primirea unui document oficial (HCL, HCJ, OMEN, etc.)
Duplicarea re elei colare curente pentru generarea proiectului de re ea pentru anul colar urmtor.
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Anul colar urmtor a fost definit n nomenclatorul de ani colari
Re eaua curent a fost duplicat pentru proiectul de re ea colar a anului colar urmtor.
Fundamente i
definirea
termenilor cheie
Hotrrea Consiliului local (HCL), Hotrrea Consiliului Jude ean (HCJ), Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale
(OMEN) documentul n baza cruia se adaug sau se modific setul de informaii pentru o unitate administrativ
teritorial sau a unei unit i conexe n sistem.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 58 din 408
6.3.4.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare la o
unitate administrativ
nou sau a unei unit i
conexe noi n proiectul
de re ea. Setul de date
este format din:
- Date de identificare
- Date de contact
- Documentele ataate
Documentul
oficial n baza
cruia se
creaz o
unitate nou
n re eaua
colar
1. Codul unic
al unit ii.
2. Unitatea se
regsete n
proiectul de
re ea
3. Notificare
ctre MEN
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISJ/ ISS / MEN ARC
Re ea colar > Proiect
re ea > Adaug > Forma
de adugare
Informatician ISJ/ ISS / MEN R
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISMB
I
Primete notificarea de
nfiin are a unit ii
Informatician
Responsabilul
cu re eaua
colar
MEN
Informatician
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
Documentul
oficial n baza
1. Setul de
date referitoare
Responsabilul
cu re eaua
ISJ/ ISS / MEN ARC
Re ea colar > Proiect
re ea > Selectare unitate
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 59 din 408
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
unitate administrativ
sau o unitate conex din
proiectul de re ea.
Dac n setul de date
referitoare la unitate se
va modifica una dintre
valorile urmtoare:
- Tip de unitate
- Statut
- Forma de
proprietate
- Jude
codul unic de identificare
al unit ii n sistem va fi
regenerat.
cruia se face
modificarea
setului de
date
referitoare la
o unitate
la unitate
actualizat n
sistem
2. Codul unic
al unit ii
regenerat
3. Notificare
ctre MEN
colar dorit > Editare > Forma
de editare
Informatician ISJ/ ISS / MEN R
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISMB
I
Primete notificarea de
modificare a unit ii
Informatician
Responsabilul
cu re eaua
colar
MEN
Informatician
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 60 din 408
Nume Proces Gestionare informaii uniti administrative sau informaii uniti conexe n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Divizarea unit ilor
administrative sau a
unit ilor conexe.
Aceast opera ie const
n:
- actualizare setului de
informa ii al unit ii
care este divizat
- nfiin area unit ilor
care apar n urma
divizrii
Documentul
oficial n baza
cruia se face
divizarea
unit ilor din
re eaua
colar
1. Seturile de
informa ii
referitoare la
unit ile
divizate, sunt
actualizate
2. Notificri
ctre MEN
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea colar >
Proiect re ea > Selectare
unitate dorit > Buton
Editeaz > Forma de
editare
2. Re ea colar >
Proiect re ea > Adaug >
Forma de adugare
3. Re ea colar >
Proiect re ea > Opera ii >
Asociaz unitate > Forma
de asociere unit i
Informatician ISJ/ ISS R
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISMB
I
Primete notificarea de
modificare unitate i
notificarea pentru adugare
unitate.
Informatician
Responsabilul
cu re eaua
colar
MEN
Informatician
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 61 din 408

6.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii unitate n reeaua curent cu propagare n
proiectul de reea

6.3.5.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii unitate de nv mnt n re eaua curent cu propagare n proiectul de re ea
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona datele de identificare ale unei unit i n re eaua curent cu
propagarea modificrii n proiectul de re ea colar.
Mecanism de
declanare
Primirea unui document oficial (HCL, HCJ, OMEN, etc.)

Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Anul colar urmtor a fost definit n nomenclatorul de ani colari
Re eaua curent a fost duplicat pentru proiectul de re ea colar a anului colar urmtor.
Fundamente i
definirea
termenilor
cheie
Hotrrea Consiliului local (HCL), Hotrrea Consiliului Jude ean (HCJ), Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale
(OMEN) documentul n baza cruia se adaug sau se modific setul de informaii pentru o unitate n sistem.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 62 din 408

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 63 din 408
6.3.5.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt n reeaua curent cu propagare n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
unitate n re eaua colar
curent, dup generarea
proiectului de re ea.

Documentul
oficial n baza
cruia se face
modificarea
setului de
date
referitoare la
o unitate de
nv mnt
din re eaua
colar
1. Setul de
date referitoare
la unitate
actualizat n
sistem
2. Codul unic
al unit ii
regenerat, dac
este cazul
3. Notificare
ctre MEN
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea
colar > Re ea
curent >
Selectare unitate
dorit > Editare
> Forma de
editare
2. Re ea
colar > Re ea
curent >
Selectare unitate
dorit > Opera ii
> Aplic
modificri >
Forma de
Informatician ISJ/ ISS R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 64 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt n reeaua curent cu propagare n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
asociere
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISMB
I
Primete
notificarea de
modificare a
unit ii de
nv mnt
Informatician
Responsabilul
cu re eaua
colar
MEN
Informatician
nchiderea unei unit i
de nv mnt, n
re eaua colar curent,
Documentul
oficial n baza
cruia se face
1. Unitatea
nchis n
re eaua colar
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea
colar > Re ea
curent >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 65 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt n reeaua curent cu propagare n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
dup generarea
proiectului de re ea.

nchiderea
unei unit i
de
nv mnt
din re eaua
colar
curent.
2. Unitatea
nu mai apare n
proiectul de
re ea
3. Notificare
ctre MEN Informatician ISJ/ ISS R
Opera ii >
nchide unitate >
Forma de
nchidere
2. Re ea
colar > Re ea
curent >
Selectare unitate
dorit > Opera ii
> Aplic
modificri >
Forma de
asociere
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISMB
I
Primete
notificarea de
nchidere a unit ii
de nv mnt
Informatician
Responsabilul
cu re eaua
colar
MEN
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 66 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt n reeaua curent cu propagare n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Informatician
Comasarea a dou sau
mai multe unit i n
re eaua curent dup
generarea proiectului de
re ea. Aceast opera ie
Documentul
oficial n baza
cruia se face
comasarea
unit ilor de
1. Seturile de
informa ii
referitoare la
unit ile
comasate, sunt
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISJ/ ISS ARC
1. Re ea
colar > Re ea
curent >
Selectare unitate
dorit > Buton
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 67 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt n reeaua curent cu propagare n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
va consta n:
- nchiderea unit ii de
nv mnt care este
comasat, n re eaua
curent
- modificarea structurii
unit ii care rmne,
atunci cnd structura
unit ii comasate este
diferit de structura
unit ii care rmne, n
re eaua curent
- asocierea unit ii
comasate cu unitatea
care rmne
nv mnt
din re eaua
colar
actualizate
2. Unitatea/u
nit il nchise
nu mai apar n
proiectul de
re ea.
3. Notificri
ctre MEN
Informatician ISJ/ ISS R
Editeaz > Forma
de editare
2. Re ea
colar > Re ea
curent >
Opera ii >
nchide unitate >
Forma de
nchidere
3. Re ea
colar > Re ea
curent >
Opera ii>
Asociaz unitate
> Forma de
asociere unit i
4. Re ea
colar > Re ea
curent >
Selectare unitate
dorit > Opera ii
> Aplic
modificri >
Forma de
asociere
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 68 din 408
Nume Proces Gestionare informaii unitate de nvmnt n reeaua curent cu propagare n proiectul de reea
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Responsabilul
cu re eaua
colar
ISMB
I
Primete
notificarea de
modificare unitate
de nv mnt i
notificarea pentru
nchidere unitate
de nv mnt.
Informatician
Responsabilul
cu re eaua
colar
MEN
Informatician


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 69 din 408
7 P-04 Procedura de gestionare a planului de colarizare

7.1 Obiectiv

Acest procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea proiectului de plan de colarizare.

7.2 Descrierea Procesului


7.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Propunerea de plan de colarizare Unit ile de nv mnt
Structura pe nivele de nv mnt Unit ile de nv mnt
Evolu ia demografic Consiliile locale

7.2.2 Ieiri

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 70 din 408
Ieiri Destinaie
Planul de colarizare Departamentul Re ea colar
Structura unit ilor din re eaua colar Re ea colar
Structura de forma iuni de studiu Unitate de nv mnt
Numrul de locuri Unitate de nv mnt

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 71 din 408

7.2.3 Diagrama de proces


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 72 din 408
Diagrama procesului de gestiune a proiectului planului de colarizare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 73 din 408
7.3 Descrierea procesului

7.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii proiect plan de colarizare

7.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume sub-
proces
Gestionare proiect plan de colarizare
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa ilor aferente proiectului planului de colarizare
pentru unit ile de nv mnt din sistemul de nv mnt din Romnia
Mecanism de
declanare
Se declaeaz dupa ce a fost finalizat re eaua colar.
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Re eaua colar a fost finalizat
Fundamente i
definirea
termenilor cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 74 din 408
7.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Adugare set de informaii referitoare la proiectul planului de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare la
proiectul planului de
colarizare. Informa iile
se introduc pentru
fiecare nivel de
nv mnt.
Pentru nivelul
anteprecolar se introduc
i datele legate de
Evolu ia demografic
Re eaua
colara
existent.
Proiectul Planului
de colarizare n
starea Deschis
Secretar /
Informatician
Unitate de
nv mnt
R
1. Plan colarizare
> Selectare Nivel >
Adaug > Forma de
adugare
2. Plan colarizare
> Evoluia demografic
> Adaug > Forma de
adugare
Responsabilul
de re ea colar
/ Informatician
ISJ/ ISS ACI
Primete notificarea de
creeare a planului de
colarizare
Modificarea setului de
informa ii referitoare la
Proiectul
planului de
Proiectul Planului
de colarizare
Secretar /
Informatician
Unitate de
nv mnt
R
1. Plan colarizare
> Selectare Nivel >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 75 din 408
Nume Proces Adugare set de informaii referitoare la proiectul planului de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
proiectul planului de
colariare
colarizare n
starea
Deschis
actualizat n starea
Deschis
Responsabilul
de re ea colar
/ Informatician
ISJ/ ISS
RAC
I
Editare > Forma de
detalii
2. Plan colarizare
> Evoluia demografic
> Editare > Forma de
editare
Responsabilul
cu re ea colar
/ Informatician
ISJ/ ISS ACI
Primete notificarea de
modificare a planului
de colarizare
Finalizarea proiectului
planului de colarizare
Proiectul
planului de
colarizare a
unit ii de
nv mnt
este n starea
Deschis
Proiectul planului
de colarizare
este n starea
Finalizat
Secretar /
Informatician
Unitate de
nv mnt
R
Plan colarizare >
Selectare plan
colarizare> Finalizeaz
Responsabilul
de re ea colar
/ Informatician
ISJ/ ISS ACI
Primete notificarea de
finalizare a planului de
colarizare
Redeschidere proiect
plan de colarizare:
Pentru modificarea unui
proiect al planului de
Proiectul
planului de
colarizare
este n starea
Proiectul planului
de colarizare
este n starea
Deschis
Responsabilul
de re ea colar
/ Informatician
ISJ/ ISS

RAC
Plan colarizare>
Selectare plan
colarizare> Deschide.
Secretar / Unitate de I Primete notificarea de
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 76 din 408
Nume Proces Adugare set de informaii referitoare la proiectul planului de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
colarizare aflat n starea
Finalizat, proiectul
planului de colarizare
trebuie deschis. n acest
caz va avea starea
Redeschis
Finalizat Informatician nv mnt redeschidere a
proiectului planului de
colarizare

7.3.2 Nume Sub- Proces: Aprobarea proiectului planului de colarizare

7.3.2.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Aprobarea proiectului planului de colarizare
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a descrie paii necesari pentru aprobarea proiectului planului de
colarizare pentru unit ile de nvmnt
Mecanism de
declanare
Proiectul planului de colarizare a fost finalizat la nivelul unit ii de nv mnt i se afl n starea Finalizat
Condiii
prealabile
pentru ca
Re eaua colar a fost finalizat
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 77 din 408
procesul s fie
iniiat
Fundamente i
definirea
termenilor
cheie


7.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Aprobarea proiectului planului de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Validarea proiectului
planului de
colarizare pentru o
unitate de
nv mnt
Proiectul planului
de colarizare
este n starea
Finalizat
1. Proiectul
Planului de
colarizare n
starea Validat
(planul de
colarizare la
Responsabilul de
re ea colar /
Informatician
ISJ/ ISS
RAC
I
Plan colarizare
> Selectare plan
colarizare>
Buton Verific
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 78 din 408
Nume Proces Aprobarea proiectului planului de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
nivelul unit ii
de nv mnt
este vzut ca
fiind nchis)
2. HCA ctre
unitatea de
nv mnt
nchiderea proiectului
planului de
colarizare pentru un
jude
1. Proiectele
planurilor de
colarizare ale
unit ilor de
nv mnt din
jude n starea
Validat
2. Atingerea
datei de
nchidere a
planurilor de
colarizare
pentru jude e,
Proiectul planului
de colarizare
pentru jude n
starea nchis
Responsabilul de
re ea colar /
Informatician
ISJ/ ISS
RAC
I
Plan colarizare
> nchide
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 79 din 408
Nume Proces Aprobarea proiectului planului de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
conform
calendarului de
activit i MEN
Redeschidere proiect
plan de colarizare
Proiectul planul
de colarizare
este n starea
nchis
Proiectul planul
de colarizare
este n starea
Deschis la nivelul
inspectoratului
colar jude ean.

Responsabilul de
re ea colar /
Informatician
MEN

RAC
Plan colarizare
> Selectare plan
colarizare >
Deschide
Responsabilul de
re ea colar /
Informatician
ISJ/ ISS I
Primete
notificarea de
deschidere a
planului de
colarizare
Aprobarea proiectului
planului de
colarizare
Proiectul planului
de colarizare
este n starea
nchis
1. Proiectul
planului de
colarizare este
n starea
Aprobat
2. HG cu
privire la planul
de colarizare
Responsabilul de
re ea colar /
Informatician
MEN RAC
Plan colarizare
> Selectare plan
colarizare >
Aprob
Secretar /
Informatician
Unitate de nv mnt I
Primete
notificarea de
aprobare a
planului de
Responsabilul de ISJ/ ISS I
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 80 din 408
Nume Proces Aprobarea proiectului planului de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
aprobat
3. Document
ul oficial cu
privire la planul
de colarizare
aprobat pentru
unitatea de
nv mnt
re ea colar /
Informatician
colarizare

7.3.3 Nume Sub-Proces: Generarea claselor n baza planului de colarizare

7.3.3.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Generarea claselor n baza informa iilor din planul de colarizare
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de generare a claselor pe baza planului de colarizare
Mecanism de
declanare
Primirea documentului oficial de aprobare a planului colar pentru unitatea de nv mnt.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 81 din 408
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Re eaua colar finalizat
Planul de colarizare aprobat
Fundamente i
definirea
termenilor
cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 82 din 408
7.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Generarea claselor n baza informaiilor din planul de colarizare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Generarea claselor
1. Proiectul planului
de colarizare este
n starea Aprobat
2. Documentul
oficial cu planul
colar aprobat
pentru unitatea de
nv mnt
Clasele conform
proiectului
planului de
colarizare
Secretar /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RAC
Plan colarizare >
Selectare Nivel >
Genereaz clase
Director
Unitate de
nv mnt
I
Primete notificarea
de generare a
claselor


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 83 din 408
8 P-05 Procedura de actualizare informaii unitate

8.1 Obiectiv

Acest procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea informa iilor despre unitatea de nv mnt

8.2 Descrierea Procesului

8.2.1 Intrri


Intrri Sursa
Re eaua colar din anul n curs Re ea colar
Planul de colarizare aprobat pentru anul n curs Plan de colarizare
Informa iile despre detaliile i atributele unit ii de
nv mnt
Dosarul de constituire/func ionare al unit ii de
nv mnt
Informa iile despre parteneriate sau consor ii n care
unitatea de nv mnt este parte
Documentul de nfiin are a parteneriatului sau
consor iului
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 84 din 408
Intrri Sursa
Informa iile despre parteneri ai unit ii de
nv mnt
Re eaua colar sau documentele de constituire a
partenerului extern
Informa iile despre resursele materiale de care
beneficiaz unitatea de nv mnt
Documentele referitoare la resursele materiale ale
unit ii de nv mnt

8.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
Lista actualizat a detaliilor i atributelor unit ilor
de nv mnt i unit ilor conexe
Departamentul Re ea colar
Managementul unit ii de nv mnt
Lista actualizat a parteneriatelor i consor iilor Departamentul Re ea colar
Managementul unit ii de nv mnt
Lista actualizat a partenerilor Departamentul Re ea colar
Managementul unit ii de nv mnt
Lista de cldiri, sli sau mijloace de transport de
care beneficiaz unitatea de nv mnt
Departamentul de investi ii
Managementul unit ii de nv mnt

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 85 din 408DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 86 din 408
8.2.3 Diagrama de process
Diagrama de proces pentru gestionarea informaiilor despre unitate
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 87 din 408
8.3 Cerinele procesului

8.3.1 Nume Sub-Proces: Vizualizarea detaliilor unitii
8.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Vizualizarea detaliilor unit ii
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a vizualiza detaliile unei unit i din re eaua colar
Mecanism de
declanare
Necesitatea verificrii informa iilor despre unitate
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Re eaua colar finalizat
Unitatea s existe n re eaua colar
n cazul unit ilor de nv mnt planul de colarizare pentru unitate trebuie s fie aprobat.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
PJ- unitate cu personalitate juridic
Structur unitate arondat unei unit i cu personalitate juridic

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 88 din 408
8.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

Nume Proces Vizualizare detalii unitate
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Vizualizarea setului de
informa ii referitoare la
detaliile unei unit i.
Utilizatorii vor putea vizualiza
doar informa iile despre
unit i
Informa iile
din re eaua
colar i din
planul de
colarizare.
Detaliile unei
unit i de
nv mnt
Secretara
Unitatea / Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii
> Selec ie din lista
unit ilor afiate >
Vizualizeaz > Forma
detalii > Sec iunea
Detalii
Director
Unitatea / Unitatea de
nv mnt
ACI8.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea atributelor unitilor
8.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea atributelor unit ii
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona atributele unei unit i
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii valorilor atributelor unit ii
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 89 din 408
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea trebuie s existe n re eaua colar
Exist atribute definite pentru tipul de unitate
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie

8.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

Nume Proces Gestionarea atributelor unitii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea valorii unui
atribut al unit ii.

Re eaua colar,
pentru anul
colar n curs,
List actualizat
a atributelor unei
unit i
Secretara
Unitate /
Unitate de
nv mnt
R
Managementul unitatii >
Selecteaz unitatea dorit >
Buton Editeaz > Forma
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 90 din 408
Nume Proces Gestionarea atributelor unitii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
fundamentat.
Unitatea
definit n SIIIR
Director
Unitate /
Unitate de
nv mnt
ACI
detalii > Sec iunea Atribute >
List atribute > Adaug >
Forma de adugare
Modificarea valorii unui
atribut al unit ii.

Re eaua colar,
pentru anul
colar n curs,
fundamentat.
Unitatea
definit n SIIIR.
List actualizat
a atributelor unei
unit i
Secretara
Unitate /
Unitate de
nv mnt
R
Managementul unitatii >
Selecteaz unitatea dorit >
Buton Editeaz > Forma
detalii > Sec iunea Atribute >
List atribute > Selecteaz
atributul dorit > Modific >
Forma de detaliu
Director
Unitate /
Unitate de
nv mnt
ACI
tergerea unei valori de
atribut al unei unit i.

Re eaua colar,
pentru anul
colar n curs,
fundamentat.
Unitatea
definit n SIIIR
List actualizat
a atributelor unei
unit i.
Secretara
Unitate /
Unitate de
nv mnt
R
Managementul unitatii >
Selecteaz unitatea dorit >
Buton Editeaz > Forma
detalii > Sec iunea Atribute >
List atribute > Selecteaz
atributul dorit > Modific >
Forma de detaliu
Director
Unitate /
Unitate de
nv mnt
ACI
Vizualizarea valorilor
atributelor unei unit i.

Re eaua colar,
pentru anul
colar n curs,
Lista atributelor
unei unit i
Secretara
Unitate /
Unitate de
nv mnt
R
Managementul unitatii >
Selecteaz unitatea dorit >
Buton Editeaz > Forma
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 91 din 408
Nume Proces Gestionarea atributelor unitii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
fundamentat.
Unitatea
definit n SIIIR
Director
Unitate /
Unitate de
nv mnt
ACI
detalii > Sec iunea Atribute >
List atribute > Selecteaz
atributul dorit > Vizualizeaz
> Forma de detaliu

8.3.3 Nume Sub-Proces: Vizualizarea adreselor unitii

8.3.3.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Vizualizarea adreselor unit ii
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a vizualiza adresele unei unit i
Mecanism de
declanare
Necesitatea verificrii listei de adrese
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
Unitatea trebuie s existe n re eaua colar
Informa iile despre cldirile care apar in unit ii sunt introduse n sistem.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 92 din 408
iniiat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 93 din 408
8.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Proces Gestionarea adreselor unitii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Vizualizarea adreselor
unei unit i de
nv mnt.

Re eaua colar
finalizat.
Unitatea exist n
sistem.
Informa iile despre
cldirile care
apar in unit ii sunt
introduse n sistem
Adresele unei
unit i
Secretara
Unitate / Unitate
de nv mnt
R
Managementul unit ii >
Selecteaz unitatea dorit
> Buton Editeaz >
Forma detalii > Sec iunea
Adrese
Director
Unitate / Unitate
de nv mnt
ACI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 94 din 408

8.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionarea partenerilor i consoriilor

8.3.4.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare parteneri i consor ii
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona datele de identificare a partenerilor i a consor iilor din care
face parte o unitate
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii informa iilor despre parteneri i consor ii
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea trebuie s existe n re eaua colar
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
PJ- unitate cu personalitate juridic
Structur unitate arondat unei unit i cu personalitate juridic

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 95 din 408
8.3.4.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Proces Gestionare parteneri i consorii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare la
un parteneriat sau un
consor iu pentru un PJ.
Documentul
oficial n baza
cruia se
creeaz
parteneriatul /
consor iul
Lista de
parteneriate i
consor ii
actualizat
Lista de parteneri
Secretara
Unitate / Unitate de
nv mnt
R Managementul unit ii
> Buton Parteneri i
consor ii > Buton
Adaug > Forma de
adugare
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
ACI
Modificarea setului de
informa ii referitoare la
un parteneriat sau la un
consor iu.
Documentul
oficial n baza
cruia se
creeaz
parteneriatul /
consor iul
Lista de
parteneriate i
consor ii
actualizat
Secretara
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Managementul unit ii
> Buton Parteneri i
consor ii > Selecteaz
nregistrarea dorit >
Buton Editeaz > Forma
de detalii
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 96 din 408
Nume Proces Gestionare parteneri i consorii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea / modificarea
setului de informa ii
referitoare la un partener
ntrun parteneriat sau
consor iu existent.
Documentul
oficial n baza
cruia se
creeaz un
parteneriat /
consor iu
Documentul
oficial de
aderare a unui
nou partener la
un parteneriat
sau un
consor iu
existent
Lista de parteneri
actualizat
Secretara
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
1. Managementul
unit ii > Buton
Parteneri i consor ii >
Selecteaz
nregistrarea dorit >
Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Lista de parteneri >
Adaug> Forma de
adugare partener
2. Managementul
unit ii > Buton
Parteneri i consor ii >
Selecteaz
nregistrarea dorit >
Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Lista de parteneri >
Selecteaz
nregistrarea dorit >
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 97 din 408
Nume Proces Gestionare parteneri i consorii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Buton Editeaz >
Forma de detaliu
partener
tergerea unui partener
din cadrul unui
parteneriat sau al unui
consor iu.
Documentul
oficial n baza
cruia
partenerul iese
din parteneriat
sau din
consor iu
Lista actualizat a
partenerilor
Secretara
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Managementul unit ii
> Buton Parteneri i
consor ii > Selecteaz
nregistrarea dorit >
Buton Editeaz > Forma
de detalii > Lista de
parteneri > Selecteaz
nregistrarea dorit >
terge
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
ACIDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 98 din 408

8.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionarea resurselor materiale i a facilitilor unitii - Cldiri
8.3.5.1 Atributele sub-procesului gestionare cldiri
Nume Sub-
proces
Gestionare cldiri
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona datele referitiare la cldirile aflate n folosin a unei unit i
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii listei de cldiri aferente unit ii
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea trebuie s existe n re eaua colar
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
PJ- unitate cu personalitate juridic
Structur unitate arondat unei unit i cu personalitate juridic

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 99 din 408
8.3.5.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Proces Gestionare cldiri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
date pentru o cldire
utilizat de un PJ
Documentul oficial
n baza cruia
cldirea se afl n
utilizarea unit ii
Lista cldirilor
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Lista cldiri >
Buton Adaug >
Forma de
adugare
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Modificarea setului de
date pentru o cldire
utilizat de un PJ
Documentul oficial
n baza cruia
cldirea se afl n
utilizarea unit ii
Lista cldirilor
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldiri >
Buton Editeaz >
Forma de detalii
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 100 din 408
Nume Proces Gestionare cldiri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergere set de date
pentru o cldire
utilizat de un PJ
Documentul oficial
n baza cruia
cldirea se afl n
utilizarea unit ii
Lista cldirilor
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldiri >
Buton terge

Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Adugare set de date
referitoare la starea
tehnic a unei cldiri
Documentul oficial
care atest starea
tehnic a cldirii
Informa iile
despre starea
tehnic a cldirii
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldiri >
Buton Editeaz>
Forma de detaliu
> Sec iune Stare
tehnic >
Buton (+) adaug
> Forma de
adugare
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Modificare set de date
referitoare la starea
tehnic a unei cldiri
Documentul oficial
care atest starea
tehnic a cldirii
Informa iile
despre starea
tehnic a cldirii
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz>
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 101 din 408
Nume Proces Gestionare cldiri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Forma de detaliu
> Sec iune Stare
tehnic > Selec ie
nregistrare >
Buton editare >
Forma de detaliu
tergere set de date
referitoare la starea
tehnic a unei cldiri
Documentul oficial
care atest starea
tehnic a cldirii
Informa iile
despre starea
tehnic a cldirii
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz>
Forma de detaliu
> Sec iune Stare
tehnic > Buton
(x) terge
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Adugare set de date
referitoare la utilit i
cldire
Documente
oficiale care atest
utilit ile cldirii
Informa iile
despre utilit i
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz >
Forma de detaliu
> Sec iunea
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 102 din 408
Nume Proces Gestionare cldiri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Utilit i > Buton
(+) adaug >
Forma de
adugare
Modificare set de date
referitoare la utilit i
cldire
Documente
oficiale care atest
utilit ile cldirii
Informa iile
despre utilit i
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz >
Forma de detaliu
> Sec iunea
Utilit i > Buton
editare > Forma
detalii
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
tergere set de date
referitoare la utilit i
cldire
Documente
oficiale care atest
utilit ile cldirii
Informa iile
despre utilit i
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz >
Sec iunea Utilit i
> Selec ie din lista
de utilit i >
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 103 din 408
Nume Proces Gestionare cldiri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Buton (x) tergere
Adugare set de date
referitoare la avizul
sanitar al cldirii
Avizul sanitar al
cldirii
Informa iile
despre avize
sanitare
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz >
Forma detaliu
cldire > Sec iune
Avize > Buton (+)
adaug
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Modificare set de date
referitoare la avizul
sanitar al cldirii
Avizul sanitar al
cldirii
Informa iile
despre avize
sanitare
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz >
Forma detaliu
cldire > Sec iune
Avize > Selec ie
din lista de Avize
> Buton editare >
Modific
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 104 din 408
Nume Proces Gestionare cldiri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
cmpurile din
forma Avize
sanitare
tergere set de date
referitoare la avizul
sanitar al cldirii

Informa iile
despre avize
sanitare
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale
> Selec ie din
Lista cldirilor >
Buton Editeaz >
Forma detaliu
cldire >
Sec iunea Avize >
Selec ie din lista
de avize > Buton
(x) terge
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 105 din 408
8.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionarea resurselor materiale i a facilitilor unitii Sli
8.3.6.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare sli
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea datelor referitoare la slile
aflate n folosin a unei unit i
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii listei de sli aferente unit ii
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea trebuie s existe n re eaua colar.
Cldirile trebuie s existe pentru unitatea PJ
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
PJ- unitate cu personalitate juridic
Structur unitate arondat unei unit i cu personalitate juridic


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 106 din 408
8.3.6.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Proces Gestionare sli de clas
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
date referitoare la slile
unei cldiri
Cldirea
existent n
sistem
Lista de sli
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale >
Buton Sli > Buton
Adaug > Forma de
adugare
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Modificarea setului de
date referitoare la slile
unei cldiri
Cldirea
existent n
sistem
Informa iile
despre sli
actualizate
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale >
Buton Sli > Selec ie sal
din Lista slilor
> Buton Editeaz >
Forma de detaliu
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 107 din 408
Nume Proces Gestionare sli de clas
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergerea setului de date
referitoare la slile unei
cldiri
Cldirea
existent n
sistem
Lista de sli
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse Materiale >
Buton Sli > Selec ie sal
din Lista slilor
> Buton terge
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 108 din 408
8.3.7 Nume Sub-Proces: Gestionarea resurselor materiale i a facilitilor unitii Vehicule

8.3.7.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare vehicule
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea datelor referitoare la
vehiculele date n folosin a unei unit i
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii listei de vehicule
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea trebuie s existe n re eaua colar.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
PJ- unitate cu personalitate juridic
Structur unitate arondat unei unit i cu personalitate juridic

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 109 din 408
8.3.7.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Proces Gestionare vehicule
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare set de date
referitoare la un vehicul
utilizat de un PJ
Informa iile
despre vehicul
Lista de vehicule
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse
Materiale >
Buton Transport
> Buton Adaug
> Forma de
adugare
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Modificare set de date
referitoare la un vehicul
utilizat de un PJ
Informa iile
despre vehicul
Lista de vehicule
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse
Materiale >
Buton Transport
> Selec ie din
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 110 din 408
Nume Proces Gestionare vehicule
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI
Lista vehicule >
Buton Editeaz
> Forma de
detaliu
tergere set de date
referitoare la un vehicul


Lista de vehicule
actualizat
Administrator
de patrimoniu
Unitate / Unitate de
nv mnt
R
Resurse
Materiale >
Buton Transport
> Selec ie din
Lista vehicule >
Buton terge
Director
Unitate / Unitate de
nv mnt
A
Investi ii
(Tehnic) ISJ
ISJ/ ISS CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 111 din 408
9 P-06 Procedura de gestionare formaiuni de studiu

9.1 Obiectiv

Acest procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea forma iunilor de studiu definite ntr-o unitate de
nv mnt.

9.2 Descrierea Procesului


9.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Planul de colarizare aprobat pentru anul n curs Plan de colarizare

9.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 112 din 408
Ieiri Destinaie
Structura unit ii de nv mnt Managementul unit ii de nv mntDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 113 din 408

9.2.3 Diagrama de proces

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 114 din 408
Diagrama de proces pentru gestionarea formaiunilor de studiu
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 115 din 408
9.3 Cerinele procesului

9.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea formaiunilor de studiu
9.3.1.1 Atributele sub-procesului

Nume Sub-
proces
Gestionarea forma iunilor de studiu
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a specifica paii necesari pentru gestionarea forma iunilor de studiu
dintr-o unitate de nv mnt
Mecanism de
declanare
HG-ul referitor la aprobarea planului de colarizare.
Comunicrile privind aprobrile filelor de plan de colarizare, conform HG-ului.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Planul de colarizare este aprobat.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Hotrrea de guvern referitoare la aprobarea planului de colarizare.
Comunicrile privind aprobrile filelor de plan de colarizare.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 116 din 408DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 117 din 408
9.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Sub-Proces Gestionarea formaiunilor de studiu
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare forma iune de
studiu

Plan de
colarizare
aprobat
Lista actualizat a
forma iunilor de
studiu a unit ii
de nv mnt
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
studiu > Buton Adaug (+)
>Forma adugare
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI
Vizualizare / Modificare
forma iune de studiu

Plan de
colarizare
aprobat
Lista actualizat
a forma iunilor
de studiu a
unit ii de
nv mnt
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
studiu > Selec ie din lista
forma iunilor de studiu
> Buton Editeaz > Forma
detalii
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI
tergere forma iune de
studiu. Opera ia poate fi
executat dac nu exist
nicio asociere fcut cu
Plan de
colarizare
aprobat
Lista actualizat
a forma iunilor
de studiu a
unit ii de
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
studiu > Selec ie din lista
forma iunilor de studiu
Director Unitatea de ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 118 din 408
Nume Sub-Proces Gestionarea formaiunilor de studiu
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
forma iunea de studiu pe
care dorim s o tergem.
Dac exist asocieri,
acestea trebuie terse.
nv mnt nv mnt > Buton tergereDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 119 din 408
9.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea asocierilor elev formaiune de studiu
9.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea asocierilor elev forma iune de studiu
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este de a specifica paii necesari pentru gestionarea asocierilor elev forma iune de
studiu n cadrul unei unit i de nv mnt
Mecanism de
declanare
Finalizarea generrii forma iunilor de studiu
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist forma iunile de studiu n sistem.
Exist elevi asocia i unit ii de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 120 din 408
9.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Sub-Proces Definire asocieri elev formaiune de studiu
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare elev (asociere
elev forma iune de
studiu)

Plan de
colarizare
aprobat
Lista actualizat
a elevilor
asocia i unei
forma iuni de
studiu
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
studiu > Selec ie din lista
forma iunilor de studiu >
Buton Editeaz > Forma
de detalii > Tabpage Elevi
> Buton adaug
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI
Vizualizare / Modificare
elev (asociere elev
forma iune de studiu)

Plan de
colarizare
aprobat
Lista actualizat
a elevilor
asocia i unei
forma iuni de
studiu
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
studiu > Selec ie din lista
forma iunilor de studiu >
Buton Editeaz > Forma
detalii > Tabpage Elevi >
Selectare din list > Buton
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 121 din 408
Nume Sub-Proces Definire asocieri elev formaiune de studiu
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Editeaz
tergere elev (asociere
elev forma iune de
studiu)


Plan de
colarizare
aprobat
Lista actualizat
a elevilor
asocia i unei
forma iuni de
studiu
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
studiu > Selec ie din lista
forma iunilor de studiu >
Buton Editeaz > Forma
detalii > Tabpage Elevi >
Selectare din list > Buton
tergere
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI


9.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionarea asocierilor opionale formaiuni de studiu

9.3.3.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea asocierilor op ionale forma iuni de studiu
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a specifica paii necesari pentru gestionarea asocierilor dintre op ionale
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 122 din 408
i forma iunile de studiu
Mecanism de
declanare
Finalizarea generrii forma iunilor de studiu
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist forma iunile de studiu n sistem.
Exist lista de op ionale definit n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 123 din 408
9.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Sub-Proces Definire asocieri disciplin formaiune de studiu
Pas Intrri Ieiri Rol
Departamen
t
RACI Pai SIIIR
Definirea asocierii
op ional - forma iune
de studiu

Plan de
colarizare
aprobat
Lista actualizat
a disciplinelor
asociate unei
forma iuni de
studiu
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
studiu > Selec ie din lista
forma iunilor de studiu >
Buton Editeaz > Forma
detalii > Tabpage
Discipline i op ionale
> Buton Adaug
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI
Vizualizare / Modificare
asocierea op ional -
Plan de
colarizare
Lista actualizat
a disciplinelor
Secretara
Unitatea de
nv mnt
R
Managementul unit ii >
Buton Forma iuni de
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 124 din 408
Nume Sub-Proces Definire asocieri disciplin formaiune de studiu
Pas Intrri Ieiri Rol
Departamen
t
RACI Pai SIIIR
forma iune de studiu aprobat asociate unei
forma iuni de
studiu
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI
studiu > Selec ie din lista
forma iunilor de studiu >
Buton Editeaz > Forma
detalii >Tabpage
Discipline i op ionale >
Selectare din list >
Buton Editeaz
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 125 din 408

10 P-07 Procedura de gestionare activiti extracolare

10.1 Obiectiv

Acesta procedura descrie procesul ce trebuie parcurs pentru gestionarea activit ilor extracolare n Sistemul Informatic
Integrat al nv mntului din Romnia.

10.2 Descrierea Procesului

10.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Detaliile activit ilor extracolare Informa iile despre activit ile extracolare la nivel
na ional, regional i local (unitate de nv mnt)

10.2.2 Ieiri
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 126 din 408

Ieiri Destinaie
Informa iile i participan ii activit ilor extracolare Managementul unit ii
Portofoliul de activit i extracolare pentru elevi Fia elevului
Portofoliul de activit i extracolare pentru
personalul angajat al unit ii
Fia personalului
Rapoarte Departamentul Activit i extracolare al
Inspectoratului colar jude ean / ISMB
Departamentul Activit i extracolare al Ministerului
Educa iei Na ionaleDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 127 din 408

10.3 Diagrama de procesDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 128 din 408

Diagrama de proces pentru gestionarea informaiilor despre activiti extracolare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 129 din 408
10.4 Cerinele procesului
10.4.1 Nume Sub-Proces: Gestiunea informaiilor de identificare ale activitilor
extracolare derulate la nivel naional
10.4.1.1 Atributele sub-procesului

Nume Sub-
proces
Gestiunea informa iilor de identificare ale activit ilor extracolare derulate la nivel na ional
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea informa iilor de identificare
ale activit ii extracolare
Mecanism de
declanare
Necesarul definirii unei activit i extracolare cu derulare la nivel na ional
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


10.4.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 130 din 408
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Sub-Proces Gestiunea informaiilor de identificare ale activiti extracolare derulate la nivel naional
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare activitate
extracolar care
urmeaz s se deruleze
la nivel na ional
Informa iile
de
identificare
despre
activitatea
extracolar
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
nivel na ional
Responsabil Activit i
extracolare
MEN
R Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Buton Adugare >
Forma de adugare
ef departament
Activit i extracolare
ACI
Vizualizare / Modificare
activitate extracolar
care se poate derula la
nivel na ional
Informa iile
de
identificare
despre
activitatea
extracolar
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
nivel na ional
Responsabil Activit i
extracolare
MEN
R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare > Selec ie
din Lista activit ilor
extracolare >
Buton Modificare >
Forma de detaliu
ef departament
Activit i extracolare
ACI
tergere activitate
extracolar care se
poate derula la nivel
na ional.
Se pot terge doar
Informa iile
de
identificare
despre
activitatea
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
nivel na ional
Responsabil Activit i
extracolare
MEN
R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare > Selec ie
din Lista activit ilor
extrascolare >
ef departament
Activit i extracolare
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 131 din 408
Nume Sub-Proces Gestiunea informaiilor de identificare ale activiti extracolare derulate la nivel naional
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
activit i extracolare
fr asocieri de
programe sau
participan i.
extracolar Buton tergere
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 132 din 408
10.4.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea programului de desfurare al activitii
extracolare care se deruleaz la nivel naional
10.4.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea programului de desfurare al activit ii extracolare care se deruleaz la nivel na ional
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru a gestiona programul unei activit i
extracolare care se deruleaz la nivel na ional
Mecanism de
declanare
Activitatea extracolar a fost definit n sistem
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Setul de date de identificare al activit ii extracolare care se poate derula la nivel na ional este definit n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
CheieDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 133 din 408
10.4.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Sub-Proces Gestionarea programului de desfurare al activitii extracolare care se deruleaz la nivel naional
Pas Intrri Ieiri Rol
Departamen
t
RACI Pai SIIIR
Adugare etap n
programul activit ii
extracolare
Activitatea
extracolar cu
derulare la nivel
na ional
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
actualizat
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN
R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Buton Adaug >
Forma de adugare
ef departament
Activit i
extracolare
ACI
Vizualizare / Modificare
etap n programul
activit ii extracolare
Activitatea
extracolar cu
derulare la nivel
Programul de
desfurare al
activit ii
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 134 din 408
Nume Sub-Proces Gestionarea programului de desfurare al activitii extracolare care se deruleaz la nivel naional
Pas Intrri Ieiri Rol
Departamen
t
RACI Pai SIIIR
na ional
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
extracolare
actualizat
ef departament
Activit i
extracolare
ACI
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Selectare din lista de
etape > Buton
Modificare > Forma
de detaliu
tergere etap n
programul activit ii
extracolare
Activitatea
extracolar cu
derulare la nivel
na ional
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
actualizat
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN
R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Selectare din lista de
etape > Buton
tergere
ef departament
Activit i
extracolare
ACI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 135 din 408

10.4.3 Nume Sub-Proces: Gestiunea informaiilor de identificare ale activitilor
extracolare derulate la nivel judeean
10.4.3.1 Atributele sub-procesului

Nume Sub-
proces
Gestiunea informa iilor de identificare ale activit ilor extracolare derulate la nivel jude ean
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea informa iilor de identificare
ale activit ii extracolare
Mecanism de
declanare
Necesarul definirii unei activit i extracolare cu derulare la nivel jude ean
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 136 din 408
10.4.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Sub-Proces Gestiunea informaiilor de identificare ale activitilor extracolare derulate la nivel judeean
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare activitate
extracolar care
urmeaz s se deruleze
la nivel jude ean
Informa iile
de
identificare
despre
activitatea
extracolar
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
nivel jude ean
Inspector
Activit i
extracolar
e
ISJ/ ISMB RA Management unitate >
Buton Activit i
extracolare >
Buton Adugare >
Forma de adugare
Responsabi
l Activit i
extracolar
e
MEN CI
Vizualizare / Modificare
activitate extracolar
care se poate derula la
nivel jude ean
Informa iile
de
identificare
despre
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
Inspector
Activit i
extracolar
e
ISJ/ ISMB RA
Management unitate >
Buton Activit i
extracolare > Selec ie
din Lista activit ilor
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 137 din 408
Nume Sub-Proces Gestiunea informaiilor de identificare ale activitilor extracolare derulate la nivel judeean
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
activitatea
extracolar
nivel jude ean Responsabi
l Activit i
extracolar
e
MEN CI
extracolare >
Buton Modificare >
Forma de detaliu
tergere activitate
extracolar care se
poate derula la nivel
jude ean.
Se pot terge doar
activit i extracolare
fr asocieri de
programe sau
participan i.
Informa iile
de
identificare
despre
activitatea
extracolar
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
nivel jude ean
Inspector
Activit i
extracolar
e
ISJ/ ISMB RA Management unitate >
Buton Activit i
extracolare > Selec ie
din Lista activit ilor
extrascolare >
Buton tergere
Responsabi
l Activit i
extracolar
e
MEN CI
10.4.4 Nume Sub-Proces: Gestionarea programului de desfurare al activitii
extracolare care se deruleaz la nivel judeean
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 138 din 408
10.4.4.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea programului de desfurare al activit ii extracolare care se deruleaz la nivel jude ean
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru a gestiona programul unei activit i
extracolare care se deruleaz la nivel jude ean
Mecanism de
declanare
Activitatea extracolar a fost definit n sistem
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Setul de date de identificare al activit ii extracolare care se poate derula la nivel jude ean este definit n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 139 din 408
10.4.4.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Sub-Proces Gestionarea programului de desfurare al activitii extracolare care se deruleaz la nivel judeean
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
Adugare etap n
programul activit ii
extracolare. Adugarea
se poate face doar pe
activit ile extracolare
definite la nivelul
jude ean.
Activitatea
extracolar cu
derulare la nivel
jude ean
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
Programul de
desfurare
al activit ii
extracolare
actualizat
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB RA
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Buton Adaug >
Forma de adugare
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN CI
Vizualizare / Modificare
etap n programul
activit ii extracolare.
Activitatea
extracolar cu
derulare la nivel
Programul de
desfurare
al activit ii
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB RA
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 140 din 408
Nume Sub-Proces Gestionarea programului de desfurare al activitii extracolare care se deruleaz la nivel judeean
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
Modificarea se poate
face doar pe activit ile
extracolare definite la
nivelul jude ean.
jude ean
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
extracolare
actualizat
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN CI
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Selectare din lista de
etape > Buton
Modificare > Forma
de detaliu
tergere etap n
programul activit ii
extracolare. tergerea
se poate face doar pe
activit ile extracolare
definite la nivelul
jude ean.
Activitatea
extracolar cu
derulare la nivel
jude ean
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
Programul de
desfurare
al activit ii
extracolare
actualizat
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB RA
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Selectare din lista de
etape > Buton
tergere
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 141 din 408
10.4.5 Nume Sub-Proces: Gestiunea informaiilor de identificare ale activitilor
extracolare derulate la nivelul unitii de nvmnt
10.4.5.1 Atributele sub-procesului

Nume Sub-
proces
Gestiunea informa iilor de identificare ale activit ilor extracolare derulate la nivelul unit ii de nv mnt
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea informa iilor de identificare
ale activit ii extracolare
Mecanism de
declanare
Necesarul definirii unei activit i extracolare cu derulare la nivelul unit ii de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor
CheieDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 142 din 408
10.4.5.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Sub-Proces Gestiunea informaiilor de identificare ale activitilor extracolare la nivelul unitii de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare activitate
extracolar la nivelul
unit ii de
nv mnt.
Informa iile de
identificare
despre
activitatea
extracolar
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
nivelul unit ii de
nv mnt
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de nv mnt R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Buton Adugare >
Forma de adugare
Director Unitate de nv mnt A
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN I
Vizualizare /
Modificare activitate
extracolar.
Informa iile de
identificare
despre
Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de nv mnt R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare > Selec ie
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 143 din 408
Nume Sub-Proces Gestiunea informaiilor de identificare ale activitilor extracolare la nivelul unitii de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Se pot modifica doar
activit i extracolare
definite la nivelul
unit ii de nv mnt
activitatea
extracolar
pot fi derulate la
nivelul unit ii de
nv mnt
Director Unitate de nv mnt A din Lista activit ilor
extracolare >
Buton Modificare >
Forma de detalii
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN I
tergere activitate
extracolar.
Se pot terge doar
activit i extracolare
definite la nivelul
unit ii de nv mnt
care nu sunt referite
de alte nregistrri din
sistem

Lista actualizat a
activit ilor
extracolare care
pot fi derulate la
nivelul unit ii de
nv mnt
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de nv mnt R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare > Selec ie
din Lista activit ilor
extracolare >
Buton tergere
Director Unitate de nv mnt A
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN IDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 144 din 408

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 145 din 408
10.4.6 Nume Sub-Proces: Gestionarea programului de desfurare al activitii
extracolare definit la nivelul unitii de nvmnt
10.4.6.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea programului de desfurare al activit ii extracolare care este definit la nivelul unit ii de nv mnt
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru a gestiona programul unei activit i
extracolare care este definit la nivelul unit ii de nv mnt
Mecanism de
declanare
Activitatea extracolar a fost definit n sistem
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Setul de date de identificare al activit ii extracolare la nivelul unit ii de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 146 din 408
10.4.6.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Sub-Proces
Gestionarea programului de desfurare al activitii extracolare care este definit la nivelul unitii
de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
Adugare etap
pentru o activitate
extracolar definit la
nivelul unit ii de
nv mnt.
Informa iile de
identificare
despre
activitatea
extracolar
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare,
definit la nivelul
unit ii de
nv mnt,
actualizat
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de
nv mnt
R Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Buton Adaug >
Forma de adugare
Director
Unitate de
nv mnt
A
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN I
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 147 din 408
Nume Sub-Proces
Gestionarea programului de desfurare al activitii extracolare care este definit la nivelul unitii
de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
Vizualizare /
Modificare etap a
unei activit i
extracolare definit la
nivelul unit ii de
nv mnt.
Informa iile de
identificare
despre
activitatea
extracolar
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare,
definit la nivelul
unit ii de
nv mnt,
actualizat
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de
nv mnt
R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Selectare din lista de
etape > Buton
Modificare > Forma
de detaliu
Director
Unitate de
nv mnt
A
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN I
tergere etap n
programul activit ii
extracolare. tergerea
se poate face doar pe
activit ile extracolare
definite la nivelul
unit ii de nv mnt.
Activitatea
extracolar
definit la
nivelul unit ii
de nv mnt.
Programul de
desfurare al
Programul de
desfurare al
activit ii
extracolare
actualizat
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de
nv mnt
R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iune Program >
Director
Unitate de
nv mnt
A
Inspector
Activit i
ISJ/ ISMB C
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 148 din 408
Nume Sub-Proces
Gestionarea programului de desfurare al activitii extracolare care este definit la nivelul unitii
de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
activit ii
extracolare
extracolare Selectare din lista de
etape > Buton
tergere
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN I

10.4.7 Nume Sub-Proces: Gestionarea asocierilor participani - activitate extracolar

10.4.7.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Definire asocieri participan i activitate extracolar
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru gestionarea asocierii participan ilor la
activitatea extracolar din lista unit ii de nv mnt
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii listei de participan i la activitatea extracolar
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 149 din 408
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Activit ile extracolare exist n lista unit ii de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


10.4.7.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Sub-Proces Gestionarea asocierilor participani activitate extracolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
Asociere participant
la activitatea
extracolar
Lista de
activit i
extracolare.
Lista actualizat
a participan ilor
la activitatea
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de nv mnt R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 150 din 408
Nume Sub-Proces Gestionarea asocierilor participani activitate extracolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
Lista
participan ilor la
activitatea
extracolar.
extracolar din
lista de activit i
a unit ii de
nv mnt
Director Unitate de nv mnt A
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sec iunea Participan i
> Buton Adaug >
Forma de adugare
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN I
Vizualizare /
Modificare asociere
participant la
activitatea
extracolar
Lista de
activit i
extracolare.
Lista
participan ilor la
activitatea
extracolar.
Lista actualizat
a participan ilor
la activitatea
extracolar din
lista de activit i
a unit ii de
nv mnt
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de nv mnt R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sectiune Participan i
> Selectare din Lista
participan ilor >
Buton Modificare >
Director Unitate de nv mnt A
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN I
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 151 din 408
Nume Sub-Proces Gestionarea asocierilor participani activitate extracolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament
RAC
I
Pai SIIIR
Forma de detaliu
tergere asociere
participant la
activitate extracolar


Lista de
activit i
extracolare.
Lista
participan ilor la
activitatea
extracolar.
Lista actualizat
a participan ilor
la activitatea
extracolar din
lista de activit i
a unit ii de
nv mnt
Responsabil
Activit i
extracolare
Unitate de nv mnt R
Management unitate
> Buton Activit i
extracolare >
Selectare din Lista
activit ilor
extracolare >
Sectiune Participan i
> Selectare din Lista
participan ilor >
Buton tergere
Director Unitate de nv mnt A
Inspector
Activit i
extracolare
ISJ/ ISMB C
Responsabil
Activit i
extracolare
MEN IDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 152 din 408
11 P08 nscrierea n nvmntul primar

11.1 Obiectiv

Acesta procedura descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea nscrierii n nv mntul primar a copiiilor cu
vrsta peste 6 ani.

11.2 Descrierea procesului
11.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Re eaua colar din anul n curs Re ea colar
Structura de forma iuni de studiu pentru fiecare
unitate de nv mnt, pentru anul colar urmtor
Planul de colarizare
Informa iile despre copii Documentele doveditoare (certificate de natere,
carte de identitate printe/tutore etc.)

11.2.2 Ieiri
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 153 din 408

Ieiri Destinaie
Cererile-tip precompletate Managementul unit ii
Asocierea copiiilor la unit ile de nv mnt Managementul unit ii
Fia copilului Managementul elevilor

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 154 din 408
11.2.3 Diagrama de proces

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 155 din 408

Diagrama procesului de gestiune a nscrierii n nvmntul primar
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 156 din 408
11.3 Cerinele procesului

11.3.1 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa I de nscriere

11.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nv mntul primar
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona completarea unei cereri-tip pentru nscrierea n nv mntul
primar.
Mecanism de
declanare
Prezentarea printelui / tutorelui la unitatea de nv mnt
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea are nivel primar n structur.
Unitatea este activ n re eaua colar pentru anul colar urmtor
Planul de colarizare este aprobat i exist locuri disponibile pentru clasa pregtitoare.
Completarea cererilor de nscriere se poate face doar dac:
- Copilul nu exist n sistem
- Copilul nu este asociat deja la o unitate de nv mnt care are nivelul primar
- Copilul nu are completat deja o cerere n alt unitate de nv mnt
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 157 din 408
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 158 din 408
11.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nvmntul primar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea n sistem a
unei noi cereri de
nscriere. Setul de date
este format din:
- Date privind
solicitantul
- Date privind copilul
- Date privind nscrierea
- Date despre fra i/surori
ai copilului
- Criterii de departajare
- Declara ii de
consim mnt
Informa iile
furnizate de
printe/tutore
despre copil
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia
copilului n
sistem
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
nscriere copil >
Form cutare CNP >
Caut > Forma de
adugare cerere
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz cererea
introdus
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 159 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nvmntul primar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
cerere de nscriere.
Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia copilului
corectat n
sistem
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Butonul
Corecteaz > Forma
de detalii cerere
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz cererea
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
tergerea unei cereri de
nscriere

Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea
tears din
sistem.
2. Informa iil
e despre copil
terse din
sistem.
Informaticia
n
ISJ/ ISS R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
terge
Director Unitatea de nv mnt ACI
Sef
departamen
t IT
ISJ/ ISMB CI
Printare cerere.
Utilizatorul va introduce
numrul documentului
Cerere de
nscriere care
are status
1. Cererea-
tip
precompletat
Secretar Unitatea de nv mnt R 1. nscrierea n
nv mntul primar
> nscriere copil >
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 160 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nvmntul primar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
conform registrului de
documente din
secretariat. Cererea astfel
tiprit va fi verificat i
semnat de solicitant.
Informa ia referitoare la
semntura solicitantului
va modifica starea cererii
din Invalid n Valid
Invalid 2. Cererea
din sistem trece
n starea Valid
Director Unitatea de nv mnt A
Form cutare CNP
> Caut > Forma de
detalii cerere >
Buton Tiprete
2. nscrierea n
nv mntul primar
> List cereri >
Selectare din list >
Buton Descarc
cerere >
Documentul pdf
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Invalidarea unei cereri cu
starea Valid
Cererea de
nscriere cu
status Valid
Cererea de
nscriere cu
status Invalid
Secretar Unitatea de nv mnt
R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
Invalideaz
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt
Informaticia
n
ISJ/ ISS RCI
Director Unitatea de nv mnt ACI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 161 din 408
11.3.2 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa I

11.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Evaluarea cererilor de nscriere n nv mntul primar din etapa I
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru evaluarea unei cereri de nscriere n
etapa I
Mecanism de
declanare
Cererea de nscriere n starea Neevaluat
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist cereri n sistem cu starea Neevaluat
Este deschis n sistem perioada de evaluare a cererilor.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 162 din 408
11.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Evaluarea cererilor de nscriere n nvmntul primar din etapa I
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Aprobarea unei cereri de
nscriere.
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere
aprobat
2. Lista de
copii admii la
unitatea de
nv mnt
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
Admite
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz lista de
copii admii
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Respingerea unei cereri
de nscriere
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere
respins
2. Cerere
nou n lista de
cereri de la
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
Respinge
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A Vizualizeaz lista de
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 163 din 408
Nume Proces Evaluarea cererilor de nscriere n nvmntul primar din etapa I
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
op iunea
urmtoare
3. Lista de
cereri respinse n
urma etapei I de
nscriere
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
cereri respinse
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 164 din 408

11.3.3 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere

11.3.3.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nv mntul primar
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona completarea unei cereri-tip pentru nscrierea n nv mntul
primar, n cea de a doua etap
Mecanism de
declanare
Prezentarea printelui / tutorelui la unitatea de nv mnt
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Completarea cererilor pentru etapa a-II a de nscriere se va face n perioada stabilit n metodologie. Completarea
cererilor de nscriere se poate face doar dac:
- Copilul nu exist n sistem
- Copilul nu este renscris la o alt unitate de nv mnt
- Copilul nu are completat deja o cerere n alt unitate de nv mnt cu unul dintre statusurile: Admis,
Invalid sau Neevaluat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 165 din 408
11.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul primar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea n sistem a
unei noi cereri de
nscriere. Setul de date
este format din:
- Date privind
solicitantul
- Date privind copilul
- Date privind nscrierea
- Date despre fra i/surori
ai copilului
- Criterii de departajare
- Declara ii de
consim mnt
n cazul n care CNP-ul
copilului se regsete in
Informa iile
furnizate de
printe/tutore
despre copil
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia
copilului n
sistem
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
nscriere copil >
Form cutare CNP >
Caut > Forma de
adugare cerere
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz cererea
introdus
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 166 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul primar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
sistem cu o cerere de
nscriere respins,
cererea de nscrierea
pentru etapa a-IIa va fi
completat automat cu
informa iile existente n
sistem.
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
cerere de nscriere.
Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia copilului
corectat n
sistem
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri >
Selecteaz din list >
Butonul Corectez >
Forma de detalii
cerere
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz cererea
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
tergerea unei cereri de
nscriere
Cerere de
nscriere care
Cererea tears
din sistem
Informaticia
n
ISJ/ ISS R
nscrierea n
nv mntul primar >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 167 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul primar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
are status
Invalid
Director Unitatea de nv mnt ACI
List cereri > Selectare
din list > terge
Sef
departamen
t IT
ISJ/ ISMB CI
Printare cerere.
Utilizatorul va introduce
numrul documentului
conform registrului de
documente din
secretariat. Cererea astfel
tiprit va fi verificat i
semnat de solicitant.
Informa ia referitoare la
semntura solicitantului
va modifica starea cererii
din Invalid n Valid
Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea-
tip
precompletat
2. Cererea
din sistem trece
n starea Valid
Secretar Unitatea de nv mnt R 1. nscrierea n
nv mntul primar
> nscriere copil >
Form cutare CNP
> Caut > Forma de
detalii cerere >
Buton Tiprete
2. nscrierea n
nv mntul primar
> List cereri >
Selectare din list >
Buton Descarc
cerere >
Documentul pdf
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Invalidarea unei cereri cu Cererea de Cererea de Secretar Unitatea de nv mnt R nscrierea n
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 168 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul primar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
starea Valid nscriere cu
status Valid
nscriere cu
status Invalid
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
Invalideaz
Informaticia
n
ISJ/ ISS RCI
Director Unitatea de nv mnt ACI


11.3.4 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa a II-a

11.3.4.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Evaluarea cererilor de nscriere n nv mntul primar din etapa a II-a
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru evaluarea unei cereri de nscriere.
Mecanism de
declanare
Cererea de nscriere n starea Neevaluat
Condiii
prealabile
pentru ca
Exist cereri n sistem cu starea Neevaluat
Este deschis n sistem perioada de evaluare a cererilor.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 169 din 408
procesul s fie
iniiat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 170 din 408
11.3.4.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Evaluarea cererilor de nscriere n nvmntul primar din etapa a II-a
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Aprobarea unei cereri de
nscriere.
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere
aprobat
2. Lista de
copii admii la
unitatea de
nv mnt
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
Admite
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz lista de
copii admii
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Respingerea unei cereri
de nscriere
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere
respins
2. Cerere
nou n lista de
cereri de la
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul primar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
Respinge
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A Vizualizeaz lista de
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 171 din 408
Nume Proces Evaluarea cererilor de nscriere n nvmntul primar din etapa a II-a
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
op iunea
urmtoare
3. Lista de
cereri respinse n
urma etapei a II-
a de nscriere
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
cereri respinse

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 172 din 408
12 P09 nscrierea n nvmntul precolar

12.1 Obiectiv

Acesta procedura descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea nscrierii n nv mntul precolar a copiiilor cu
vrsta cuprins ntre 3-6 ani.


12.2 Descrierea procesului
12.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Re eaua colar din anul n curs Re ea colar
Structura de forma iuni de studiu pentru fiecare
unitate de nv mnt, pentru anul colar urmtor
Planul de colarizare
Informa iile despre copii Documentele doveditoare (certificate de natere,
carte de identitate printe/tutore etc.)

12.2.2 Ieiri
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 173 din 408

Ieiri Destinaie
Cererile-tip precompletate
Asocierea copiiilor la unit ile de nv mnt Managementul unit ii
Fia copilului Managementul elevilor

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 174 din 408
12.2.3 Diagrama de procesDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 175 din 408

Diagrama procesului de gestiune a nscrierii n nvmntul precolar
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 176 din 408
12.3 Cerinele procesului

12.3.1 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa I de nscriere

12.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nv mntul precolar
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona completarea unei cereri-tip pentru nscrierea n nv mntul
precolar.
Mecanism de
declanare
Prezentarea printelui / tutorelui la unitatea de nv mnt
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea are nivel precolar n structur.
Unitatea este activ n re eaua colar pentru anul colar urmtor
Planul de colarizare este aprobat i exist locuri disponibile pentru tipul de grup dorit.
Completarea cererilor de nscriere se poate face doar dac:
- Copilul nu exist n sistem
- Copilul nu este renscris la o alt unitate de nv mnt
- Copilul nu are completat deja o cerere n alt unitate de nv mnt
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 177 din 408
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Completarea cererilor pentru etapa I de nscriere se va face n perioada stabilit conform metodologiei.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 178 din 408
12.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nvmntul precolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea n sistem a
unei noi cereri de
nscriere. Setul de date
este format din:
- Date privind
solicitantul
- Date privind copilul
- Date privind nscrierea
- Date despre fra i/surori
ai copilului
- Criterii de departajare
- Declara ii de
consim mnt
Informa iile
furnizate de
printe/tutore
despre copil
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia
copilului n
sistem
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul
precolar > nscriere
copil > Form cutare
CNP > Caut > Forma
de adugare cerere
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz cererea
introdus
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 179 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nvmntul precolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
cerere de nscriere.
Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia copilului
corectat n
sistem
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul
precolar > nscriere
copil > Form cutare
CNP > Caut > Forma
de detalii cerere
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz cererea
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
tergerea unei cereri de
nscriere

Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea
tears
din sistem.
2. Informa iil
e despre copil
terse din
sistem.
Informaticia
n
ISJ/ ISS R
nscrierea n
nv mntul
precolar > List cereri
> Selectare din list >
terge
Director Unitatea de nv mnt ACI
Sef
departamen
t IT
ISJ/ ISMB CI
Printare cerere.
Utilizatorul va introduce
numrul documentului
Cerere de
nscriere care
are status
1. Cererea-
tip
precomple
Secretar Unitatea de nv mnt R 1. nscrierea n
nv mntul
precolar > nscriere
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 180 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa I de nscriere n nvmntul precolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
conform registrului de
documente din
secretariat. Cererea astfel
tiprit va fi verificat i
semnat de solicitant.
Informa ia referitoare la
semntura solicitantului
va modifica starea cererii
din Invalid n Valid
Invalid tat
2. Cererea
din sistem trece
n starea Valid
Director Unitatea de nv mnt A
copil > Form
cutare CNP > Caut
> Forma de detalii
cerere > Buton
Tiprete
2. nscrierea n
nv mntul
precolar > List
cereri > Selectare
din list > Buton
Descarc cerere >
Documentul pdf
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Invalidarea unei cereri cu
starea Valid
Cererea de
nscriere cu
status Valid
Cererea de
nscriere cu
status Invalid
Secretar Unitatea de nv mnt
R
nscrierea n
nv mntul
precolar > List cereri
> Selectare din list >
Buton Invalideaz
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt
Informaticia
n
ISJ/ ISS RCI
Director Unitatea de nv mnt ACI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 181 din 408
12.3.2 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa I

12.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Evaluarea cererilor de nscriere n nv mntul precolar din etapa I
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru evaluarea unei cereri de nscriere.
Mecanism de
declanare
Cererea de nscriere n starea Neevaluat
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist cereri n sistem cu starea Neevaluat
Este deschis n sistem perioada de evaluare a cererilor.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Evaluarea cererilor validate se face n perioada stabilit conform metodologiei.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 182 din 408
12.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Evaluarea cererilor de nscriere n nvmntul precolar din etapa I
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Aprobarea unei cereri de
nscriere.
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere
aprobat
2. Lista de
copii admii la
unitatea de
nv mnt
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul
precolar > List cereri
> Selectare din list >
Buton Admite
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz lista de
copii admii
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Respingerea unei cereri
de nscriere
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere
respins
2. Cerere
nou n lista de
cereri de la
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul
precolar > List cereri
> Selectare din list >
Buton Respinge
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A Vizualizeaz lista de
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 183 din 408
Nume Proces Evaluarea cererilor de nscriere n nvmntul precolar din etapa I
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
op iunea
urmtoare
3. Lista de
cereri respinse n
urma etapei I de
nscriere
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
cereri respinse
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 184 din 408

12.3.3 Nume Sub-Proces: Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere

12.3.3.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nv mntul precolar
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona completarea unei cereri-tip pentru nscrierea n nv mntul
precolar, n cea de a doua etap
Mecanism de
declanare
Prezentarea printelui / tutorelui la unitatea de nv mnt
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist locuri disponibile pentru tipul de grup dorit.
Completarea cererilor de nscriere se poate face doar dac:
- Copilul nu exist n sistem
- Copilul nu este renscris la o alt unitate de nv mnt
- Copilul nu are completat deja o cerere n alt unitate de nv mnt cu unul dintre statusurile: Admis,
Invalid sau Neevaluat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Completarea cererilor pentru etapa a-II a de nscriere se va face n perioada stabilit conform metodologiei.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 185 din 408
12.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul precolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea n sistem a
unei noi cereri de
nscriere. Setul de date
este format din:
- Date privind
solicitantul
- Date privind copilul
- Date privind nscrierea
- Date despre fra i/surori
ai copilului
- Criterii de departajare
- Declara ii de
consim mnt
n cazul n care CNP-ul
copilului se regsete in
Informa iile
furnizate de
printe/tutore
despre copil
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia
copilului n
sistem
Secretar
Unitatea de
nv mnt
R
nscrierea n
nv mntul precolar >
nscriere copil > Form
cutare CNP > Caut >
Forma de adugare
cerere
Informaticia
n
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Vizualizeaz cererea
introdus
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 186 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul precolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
sistem cu o cerere de
nscriere respins,
cererea de nscrierea
pentru etapa a-IIa va fi
completat automat cu
informa iile existente n
sistem.
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
cerere de nscriere.
Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea de
nscriere n
sistem cu status
Invalid
2. Fia copilului
corectat n
sistem
Secretar
Unitatea de
nv mnt
R
nscrierea n
nv mntul precolar >
nscriere copil > Form
cutare CNP > Caut >
Forma de detalii cerere
Informaticia
n
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Vizualizeaz cererea
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
tergerea unei cereri de
nscriere

Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
Cererea tears
din sistem
Informaticia
n
ISJ/ ISS R
nscrierea n
nv mntul precolar >
List cereri > Selectare
din list > terge
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 187 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul precolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Sef
departamen
t IT
ISJ/ ISMB CI
Printare cerere.
Utilizatorul va introduce
numrul documentului
conform registrului de
documente din
secretariat. Cererea astfel
tiprit va fi verificat i
semnat de solicitant.
Informa ia referitoare la
semntura solicitantului
va modifica starea cererii
din Invalid n Valid
Cerere de
nscriere care
are status
Invalid
1. Cererea-
tip
precompletat
2. Cererea
din sistem trece
n starea Valid
Secretar
Unitatea de
nv mnt
R
1. nscrierea n
nv mntul precolar
> nscriere copil >
Form cutare CNP >
Caut > Forma de
detalii cerere > Buton
Tiprete
2. nscrierea n
nv mntul precolar
> List cereri >
Selectare din list >
Buton Descarc cerere
> Documentul pdf
Informaticia
n
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Invalidarea unei cereri cu
starea Valid
Cererea de
nscriere cu
status Valid
Cererea de
nscriere cu
status Invalid
Secretar
Unitatea de
nv mnt
R
nscrierea n
nv mntul precolar >
List cereri > Selectare
din list > Buton
Informaticia
n
Unitatea de
nv mnt
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 188 din 408
Nume Proces Completare cerere-tip n etapa a-II a de nscriere n nvmntul precolar
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Informaticia
n
ISJ/ ISS RCI
Invalideaz
Director
Unitatea de
nv mnt
ACI

12.3.4 Nume Sub-Proces: Evaluarea cererilor de nscriere din etapa a II-a

12.3.4.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Evaluarea cererilor de nscriere n nv mntul precolar din etapa a II-a
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a prezenta paii necesari pentru evaluarea unei cereri de nscriere.
Mecanism de
declanare
Cererea de nscriere n starea Neevaluat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Evaluarea cererilor validate se face n perioada stabilit conform metodologiei

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 189 din 408
12.3.4.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Evaluarea cererilor de nscriere n nvmntul precolar din etapa a II-a
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Aprobarea unei cereri
de nscriere.
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere aprobat
2. Lista de copii
admii la unitatea
de nv mnt
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul
precolar > List cereri
> Selectare din list >
Buton Admite
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Vizualizeaz lista de
copii admii
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
Respingerea unei cereri
de nscriere
Cererea de
nscriere n
starea
Neevaluat
1. Cerere de
nscriere respins
2. Cerere nou n
lista de cereri de la
op iunea urmtoare
3. Lista de cereri
Secretar Unitatea de nv mnt R
nscrierea n
nv mntul
precolar > List cereri
> Selectare din list >
Buton Respinge
Informaticia
n
Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A Vizualizeaz lista de
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 190 din 408

respinse n urma
etapei a II-a de
nscriere
Informaticia
n
ISJ/ ISS CI
cereri respinse
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 191 din 408
13 P10 nscrierea n sistemul de nvmnt n situaii speciale

13.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea nscrierii n sistemul de nv mnt n afara
proceselor de nscriere.


13.2 Descrierea Procesului
13.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa ii despre elevi Documente care atest datele de identificare ale
elevului
Informa ii despre prin i / tutori Documente care atest datele de identificare ale
printelui

13.2.2 Ieiri
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 192 din 408

Ieiri Destinaie
Informa ii despre elev Unitate de nv mnt
Informa ii despre printe Unitate de nv mnt
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 193 din 408
13.2.3 Diagrama de proces


Diagrama de proces pentru nscrierea n sistem pentru situaii speciale
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 194 din 408
13.3 Cerinele procesului
13.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare elev

13.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare date identificare elev
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de prezentare a pailor necesari pentru gestionarea datelor de identificare
ale elevilor din unit ile de nv mnt
Mecanism de
declanare
Introducerea unui nou elev n sistem, altfel dect prin fluxurile de nscriere
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea de nv mnt este activ n anul colar curent
Copilul nu este nscris n sistem.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Document care atest datele de identificare ale elevului (certificat de natere, carte de identitate,etc).

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 195 din 408
13.3.1.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare date identificare elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare la
datele de identificare ale
elevului.

Documente
care atest
datele de
identificare
ale elevului
(certificat de
natere, carte
de identitate,
etc).
Lista de elevi
actualizat
Secretara /
Informatician
Unitate de
nv mnt
R
nscriere situa ii
speciale > Elevi >
Buton Adugare >
Forma de adugare

Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Primete notificarea de
introducere a unui elev
nou.

13.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare adrese elev

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 196 din 408
13.3.2.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare adrese elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a adreselor aferente elevilor
Mecanism de
declanare
Introducerea unui nou elev n sistem, altfel dect prin fluxurile de nscriere
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


13.3.2.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 197 din 408
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.

Nume Proces Gestionare adrese elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare adres
elev
Datele de
identificare ale
elevului n sistem
Informa iile
despre adresa
elevului
Lista de adrese ale
elevului actualizat
Secretara /
Informaticia
n
Unitate de
nv mnt
RA
nscriere situa ii speciale
> Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Adrese >
Butonul > Forma de
adugare
Director
Unitate de
nv mnt
CIDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 198 din 408
14 P11 Procedura pentru gestionare date elev

14.1 Obiectiv

Acest procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea datelor elevilor i ale prin ilor acestora.

14.2 Descrierea Procesului

14.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa ii despre elevi Documente care atest datele de identificare ale
elevului
Informa ii despre prin i / tutori Documente care atest datele de identificare ale
printelui

14.2.2 Ieiri

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 199 din 408
Ieiri Destinaie
Informa ii despre elev Unitate de nvmnt
Informa ii despre printe Unitate de nvmntDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 200 din 408
14.2.3 Diagrama de proces

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 201 din 408


Diagrama de proces pentru gestionarea datelor despre elev
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 202 din 408
14.3 Cerinele procesului

14.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare elev

14.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare date identificare elev
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de prezentare a pailor necesari pentru gestionarea datelor de identificare
ale elevilor din unit ile de nv mnt
Mecanism de
declanare
Necesitatea actualizrii datelor de identificare ale unui elev nregistrat n sistem.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea de nv mnt este activ n anul colar curent
Informa iile despre elev existente n sistem.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Document care atest datele de identificare ale elevului (certificat de natere, carte de identitate,etc).
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 203 din 408
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 204 din 408
14.3.1.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare date identificare elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificarea setului de
informa ii referitoare la
datele de identificare a
elevului.
1.Elevul este
nregistrat n
sistem
2.Document care
atest datele de
identificare ale
elevului (certificat
de natere, carte
de identitate, etc).
Datele de
identificare ale
elevului
actualizate
Secretara /
Informaticia
n
Unitate de
nv mnt
R
Managementul Elevilor
> Elevi > Selectare din
list > Buton Editeaz
> Forma de detalii
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Primete notificare de
modificare a datelor de
identificare a unui elev
tergere elev. Aceast
opera ie se poate
efectua doar n cazul n
care informa ia nu este
referit de nicio alt
Elevul este
nregistrat n
sistem
Lista de elevi
actualizat
Secretara /
Informaticia
n
Unitate de
nv mnt
R
Managementul Elevilor
> Elevi > Selectare din
list > Buton terge
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Primete notificarea de
tergere a unui elev din
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 205 din 408
Nume Proces Gestionare date identificare elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
nregistrare din sistem. sistem

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 206 din 408
14.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare adrese elev

14.3.2.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare adrese elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a adreselor aferente elevilor
Mecanism de
declanare
Necesitatea actualizrii informa iilor despre adresele unui elev nregistrat n sistem.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 207 din 408
14.3.2.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare adrese elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificare adres
elev
1. Datele de
identificare ale
elevului n sistem
2.Adresa se
regsete n
sistem
Lista de adrese
ale elevului
actualizat

Secretara /
Informaticia
n
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi > Elevi >
Selectare din list > Butonul
Editeaz > Sec iunea Adrese >
Butonul Editeaz> Forma de
detalii
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergerea adresei
elevului din lista de
adrese active.
Adresa nu va fi
tears din sistem,
doar i se va nchide
valabilitatea cu data
sistemului la care se
1.Elevul se
regsete n
sistem
2.Adresa se
regsete n
sistem
Lista de adrese
ale elevului
actualizat

Secretara /
Informaticia
n
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi > Elevi >
Selectare din list > Butonul
Editeaz > Sec iunea Adrese >
Butonul
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 208 din 408
Nume Proces Gestionare adrese elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
opereaz tergerea.

14.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare atribute elev

14.3.3.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare atribute elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a atributelor aferente elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre elev
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Lista de atribute asociate elevilor este definit n sistem
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 209 din 408
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie14.3.3.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare atribute elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea valorii unui
atribut din lista de
atribute asociate
elevului.
List atribute
Informa iile
despre elev
Lista de valori
pentru atributele
elevului
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Atribute >
Selecteaz din list >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificarea valorii unui List atribute Lista de valori Responsabil Unitate de RA Management Elevi >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 210 din 408
Nume Proces Gestionare atribute elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
atribut din lista de
atribute asociate elevului
Lista de valori
pentru atribut
Informa iile
despre elev
pentru atributele
elevului
actualizat
forma iune
de studiu/
Informatician
nv mnt Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Atribute >
Selecteaz din list >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergerea valorii unui
atribut din lista de
atribute asociate elevului
List atribute
Lista de valori
pentru atribut
Informa iile
despre elev
Lista de valori
pentru atributele
elevului
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Atribute >
Selecteaz din list >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI14.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii medicale elev

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 211 din 408
14.3.4.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii medicale elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor medicale ale elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre elev
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 212 din 408
14.3.4.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii medicale elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
medicale elev.
Informa ii de
identificare
elev n sistem
Informa iile
medicale
referitoare la
elev
Informa iile
medicale
referitoare la elev
actualizate
Responsabil
forma iune
de studiu /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din list
> Butonul Editeaz >
Sec iunea Informa ii
medicale > Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificare informa ii
medicale elev
Informa ii de
identificare
elev n sistem
Informa iile
medicale
referitoare la
elev
Informa iile
medicale
referitoare la elev
actualizate
Responsabil
forma iune
de studiu /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din list
> Butonul Editeaz >
Sec iunea Informa ii
medicale > Selectare din
list > Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 213 din 408
Nume Proces Gestionare informaii medicale elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergere informa ii
medicale elev
Informa ii de
identificare
elev n sistem
Informa iile
medicale
referitoare la
elev
Informa iile
medicale
referitoare la elev
actualizate
Responsabil
forma iune
de studiu /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din list
> Butonul Editeaz >
Sec iunea Informa ii
medicale > Selectare din
list > Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 214 din 408
14.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare documente elev

14.3.5.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare documente elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a documentelor aferente elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre elev
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 215 din 408
14.3.5.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare documente elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare document
elev.
Data ncrcrii
documentului se va
prelua automat i va fi
acceai cu a sistemului n
momentul ncrcrii
1. Informa ii de
identificare elev n
sistem
2.Existen a unui
document aferent
elevului, n format
electronic
Lista de
documente
asociate elevului
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Forma de detalii >
Sec iunea Documente >
Browse > ncarc
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergere document elev
1. Informa ii de
identificare elev n
sistem
2.Existen a unui
document asociat
elevului existent n
sistem
Lista de
documente
asociate elevului
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Forma de detalii >
Sec iunea Documente >
Selectare document >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 216 din 408

14.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionare aciuni disciplinare elev

14.3.6.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare ac iuni disciplinare elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a ac iunilor disciplinare aplicate elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre elev
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Nomenclatorul de Sanc iuni este populat.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 217 din 408
14.3.6.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare aciuni disciplinare elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare sanc iune
elev.

Informa ii de
identificare elev
n sistem
Lista de
sanc iuni
asociate elevului
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Forma de detalii >
Sec iunea Ac iuni
disciplinare> Buton

Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificare
sanc iune elev
1. Informa ii de
identificare elev
n sistem
2. Sanc iunea
se regsete n
sistem
Lista de
sanc iuni
asociate elevului
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Forma de detalii >
Sec iunea Ac iuni
disciplinare> Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 218 din 408
Nume Proces Gestionare aciuni disciplinare elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergerea unei
sanc iuni
1. Informa ii de
identificare elev
n sistem
2. Sanc iunea
se regsete n
sistem
Lista de
sanc iuni
asociate elevului
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Forma de detalii >
Sec iunea Ac iuni
disciplinare> Buton

Director
Unitate de
nv mnt
CI

14.3.7 Nume Sub-Proces: Gestionare activiti extracolare elev

14.3.7.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-proces Gestionare activit i extracolare elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a activit ilor extracolare ale elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre elev
Condiii prealabile
pentru ca procesul
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 219 din 408
s fie iniiat Informa iile despre activitatea extracolar exist n sistem.
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


14.3.7.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare activiti extracolare elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Definire asociere
activitate extracolar-
elev.

1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2.Informa iile
despre activitatea
extracolar
exist n sistem
Lista de activit i
extracolare
asociate elevului
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi > Elevi
> Selectare din list >
Butonul Editeaz > Forma
de detalii > Sec iunea
Activit i extracolare >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificare asociere 1.Informa iile Lista de activit i Responsabil Unitate de RA Management Elevi > Elevi
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 220 din 408
Nume Proces Gestionare activiti extracolare elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
activitate extracolar-
elev.
despre elev
exist n sistem
2.Informa iile
despre activitatea
extracolar
exist n sistem
3. Activitatea
extracolar
asociat elevului
extracolare
asociate elevului
actualizat
forma iune
de studiu/
Informatician
nv mnt > Selectare din list >
Butonul Editeaz > Forma
de detalii > Sec iunea
Activit i
extracolare>Selectare >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergere asociere
activitate extracolar-
elev
1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2. Activitatea
extracolar
asociat elevului
Lista de activit i
extracolare
asociate elevului
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi > Elevi
> Selectare din list >
Butonul Editeaz > Forma
de detalii > Sec iunea
Activit i extracolare>
Selectare > Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI

14.3.8 Nume Sub-Proces: Gestionare recompense elev

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 221 din 408
14.3.8.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-proces Gestionare recompense elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a recompenselor acordate elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre elev
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Nomenclatorul recompense este populat.
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


14.3.8.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare recompense elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 222 din 408
Nume Proces Gestionare recompense elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare
recompens elev.
1.Informa iile
despre elev exist
n sistem
2.Documentul care
atest recompensa
(diplom, certificat
etc)
Lista de
recompense
asociate
elevului
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
Recompense > Buton

Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificare
recompens elev.
1.Informa iile
despre elev exist
n sistem
2.Documentul care
atest recompensa
(diplom, certificat
etc)
Lista de
recompense
asociate
elevului
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
Recompense >
Selectare din
list>Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergere
recompens elev.
1.Informa iile
despre elev exist
n sistem
2.Documentul care
atest recompensa
Lista de
recompense
asociate
elevului
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea Director Unitate de CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 223 din 408
Nume Proces Gestionare recompense elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
(diplom, certificat
etc)
nv mnt Recompense >
Selectare din
list>Buton


14.3.9 Nume Sub-Proces: Gestionare deficiene elev
14.3.9.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare deficien e elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a deficien elor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre elev
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Nomenclatoarele specifice s con in valorile necesare.
Fundamente i
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 224 din 408
Definirea
Termenilor Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 225 din 408
14.3.9.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare deficiene elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea
informa iilor despre
deficien .
1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2.Documentul
medical care
atest deficien a
Informa iile
despre deficien e
actualizate n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
Deficien e > Buton

Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificarea
informa iilor despre
deficien .
1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2.Documentul
care atest
deficien a
3.Informa iile
Informa iile
despre deficien e
actualizate n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
Deficien e >
Selectare din list >
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 226 din 408
Nume Proces Gestionare deficiene elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
despre deficien
se regsesc n
sistem
Buton
tergerea informa iilor
despre deficien .

1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2.Documentul
care atest
deficien a
3.Informa iile
despre deficien
se regsesc n
sistem
Informa iile
despre deficien e
actualizate n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Elevi > Selectare din
list > Butonul
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
Deficien e >
Selectare din list >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI

14.3.10 Nume Sub-Proces: Gestionare studii elev

14.3.10.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub- Gestionare studii (clase/grupe) elev
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 227 din 408
proces
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a studiilor elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care un elev este/a fost transferat, a promovat sau a fost repetent, sau atunci
cnd este nevoie ca studiile unui elev nregistrat s fie modificate.
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 228 din 408
14.3.10.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare studii (clase/grupe) elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
studii elev.

Informa iile
despre elev
exist n
sistem
Informa iile
despre studiile
elevului
actualizate n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de nv mnt RA
Management
Elevi > Elevi >
Selectare din
list > Butonul
Editeaz >
Forma de detalii
> Sec iunea
Studii > Buton

Director Unitate de nv mnt CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 229 din 408
14.3.11 Nume Sub-Proces: Gestionare asociere prini/tutori la elev

14.3.11.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-proces Gestionare asociere prin i/tutori la elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a asocierii prin ilor/tutorilor la elevi
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care detaliile printelui/tutorelui se regsesc n sistem.
Condiii prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale elevului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 230 din 408
14.3.11.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare asociere prini/tutori la elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Asociere
printe/tutore la elev.

1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
Lista de prin i
/ tutori asociat
elevului este
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
1. Management Elevi >
Elevi > Selectare din list >
Butonul Editeaz > Forma
de detalii > Sec iunea
Prin i> Buton
2. Management Elevi >
Prin i > Selectare din list
> Butonul Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Elevi > Buton

Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 231 din 408
Nume Proces Gestionare asociere prini/tutori la elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Modificare asociere
printe/tutore la elev.

1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2.Informa iile
despre printe
/ tutore exist
n sistem
3. Asocierea
printe/tutore
elev exist n
SIIIR
Lista de prin i
/ tutori asociat
elevului este
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
1. Management Elevi >
Elevi > Selectare din list >
Butonul Editeaz > Forma
de detalii > Sec iunea
Prin i> Selectare din list
> Dublu-click
2. Management Elevi >
Prin i > Selectare din list
> Butonul Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Elevi > Selectare
din list > Dublu-click
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergere asociere
printe/tutore la elev.
1.Informa iile
despre elev
exist n sistem
2.Informa iile
despre printe
/ tutore exist
n sistem
3. Asocierea
Lista de prin i
/ tutori asociat
elevului este
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
1. Management Elevi >
Elevi > Selectare din list >
Butonul Editeaz > Forma
de detalii > Sec iunea
Prin i> Selectare din list
> Buton
2. Management Elevi >
Prin i > Selectare din list
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 232 din 408
Nume Proces Gestionare asociere prini/tutori la elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
printe/tutore
elev exist n
SIIIR
> Butonul Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Elevi > Selectare
din list > Buton

14.3.12 Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare prini

14.3.12.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare date identificare prin i
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a datelor de identificare ale prin ilor elevilor
Mecanism de
declanare
Introducerea unui nou elev n sistem
Necesitatea actualizrii informa iilor despre un elev nregistrat n sistem.
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Unitatea de nv mnt este activ n anul colar curent
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 233 din 408
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie
Document care atest datele de identificare ale printelui i asocierea acestuia cu elevul (carte de identitate,etc).

14.3.12.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare date identificare prini
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea setului de
informa ii referitoare
la datele de
identificare a
printelui.
Document care
atest datele de
identificare ale
printelui (carte
de identitate,etc).
Lista de prin i
/ tutori
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu /
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA Management Elevi >
Prin i > Buton Adaug >
Forma de adugare
Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificarea setului
de informa ii
referitoare la datele
de identificare a
1. Informa iile
despre printe n
sistem
2. Document
Lista de prin i
/ tutori
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz >
Forma de detalii
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 234 din 408
Nume Proces Gestionare date identificare prini
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
printelui. care atest
datele de
identificare ale
printelui (carte
de identitate,etc).
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergere printe.
tergerea poate fi
efectuat numai dac
nregistrarea nu este
referit de nicio alt
nregistrare n sistem
Informa iile
despre printe n
sistem
Lista de prin i
/ tutori
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton terge
Director
Unitate de
nv mnt
CI
14.3.13 Nume Sub-Proces: Gestionare adrese printe

14.3.13.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare adrese printe
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a adreselor aferente prin ilor elevilor
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 235 din 408
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre printe
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale printelui sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


14.3.13.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare adrese printe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare
adres printe
Informa iile despre
printe / tutore
exist n sistem
Lista de adrese
actualizat.
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz
> Forma de detalii >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 236 din 408
Nume Proces Gestionare adrese printe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Director
Unitate de
nv mnt
CI
Sec iunea Adrese >
Buton > Form de
adugare
Modificare
adres printe
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.Informa iile
despre adres se
regsec n sistem
Lista de adrese
actualizat.
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt

RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz
> Forma de detalii >
Sec iunea Adrese >
Selectare din list >
Dublu click > Forma de
detalii
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergere adres
printe.
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.Informa iile
despre adres se
regsesc n sistem
Lista de adrese
actualizat.
Responsabil
forma iune de
studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz
> Forma de detalii >
Sec iunea Adrese >
Selectare din list >
Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 237 din 408
14.3.14 Nume Sub-Proces: Gestionare atribute printe

14.3.14.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare atribute printe
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a atributelor aferente prin ilor elevilor pentru unit ile de
nv mnt din sistemul de nv mnt din Romnia
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre printe
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale printelui sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Lista de atribute asociate printelui este definit n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


14.3.14.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 238 din 408
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare atribute printe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare valoare
atribut printe.
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.List de atribute
Lista de valori
pentru atributele
printelui /
tutorelui
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Atribute >
Selectare din list
atribut > Buton
Director
Unitate de
nv mnt
CI
Modificare valoare
atribut printe.
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.List de atribute
3.Valoarea
atributului se
regsete n sistem
Lista de valori
pentru atributele
printelui /
tutorelui
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Atribute >
Selectare din list
atribut > Selectare din
list valoare > Dublu-
click
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 239 din 408
Nume Proces Gestionare atribute printe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergere valoare
atribut printe
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.List de atribute
3.Valoarea
atributului se
regsete n sistem
Lista de valori
pentru atributele
printelui /
tutorelui
actualizat
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Atribute >
Selectare din list
atribut > Selectare din
list valoare > Buton

Director
Unitate de
nv mnt
CI

14.3.15 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii loc de munc printe

14.3.15.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii loc de munc printe
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a locurilor de munc aferente prin ilor elevilor
Mecanism de Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre printe
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 240 din 408
declanare
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale printelui sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre elevi
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


14.3.15.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii loc de munc printe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
loc de munc
printe.
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.Document care
Informa iile
referitoare la locul
de munc al
printelui /
tutorelui
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Loc de Director Unitate de CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 241 din 408
Nume Proces Gestionare informaii loc de munc printe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
atest locul de
munc
actualizate nv mnt
munc> Buton
Modificare
informa ii loc de
munc printe
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.Document care
atest locul de
munc
3.Informa iile
referitoare la locul
de munc
nregistrate n
sistem
Informa iile
referitoare la locul
de munc al
printelui /
tutorelui
actualizate
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Loc de
munc> Selectare din
list > Dublu-click
Director
Unitate de
nv mnt
CI
tergere informa ii
loc de munc
printe
1.Informa iile
despre printe /
tutore exist n
sistem
2.Document care
atest locul de
Informa iile
referitoare la locul
de munc al
printelui /
tutorelui
actualizate
Responsabil
forma iune
de studiu/
Informatician
Unitate de
nv mnt
RA
Management Elevi >
Prin i > Selectare din
list > Buton Editeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Loc de
munc> Selectare din
Director
Unitate de
nv mnt
CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 242 din 408
Nume Proces Gestionare informaii loc de munc printe
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
munc
3.Informa iile
referitoare la locul
de munc
nregistrate n
sistem
listDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 243 din 408
15 P12 Procedura pentru gestionarea transferului elevilor

15.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea transferurilor elevilor de la o unitate de
nv mnt la alt unitate de nv mnt.

15.2 Descrierea Procesului

15.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Solicitare de transfer Printele/tutorele elevului
15.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 244 din 408
Ieiri Destinaie
Transferul elevului de la o unitate la alt unitate de
nv mnt
Unitate de nv mnt


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 245 din 408
15.2.3 Diagrama de procesDiagrama de proces pentru gestionarea transferului elevilor
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 246 din 408
15.3 Cerinele procesului

15.3.1 Nume Proces: Gestionare cerere de transfer elev

15.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare cerere de transfer elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a cererilor de transfer al elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care printele/tutorele solicit unei unit i de nv mnt acceptul transferului
elevului n acea unitate de nv mnt
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Elevul exist n sistem.
Exist acordul de principiu pentru transferul la noua unitate de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 247 din 408
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 248 din 408
15.3.1.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare cerere de transfer elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare cerere de
transfer.

1.Elevul exist n
sistem
2.Exist acordul
de principiu
pentru transfer
Cererea de
transfer
nregistrat n
sistem cu starea
n lucru
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul
R
Managementul elevului
> Transfer > Cereri
emise > Buton Adaug
> Forma de adugare
Director
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul
ACI
Primete notificarea de
introducere a unei
cereri de transfer
Modificare cerere de
transfer.
Cererea de
transfer este n
starea n lucru
Cererea de
transfer
actualizat
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul
R
Managementul elevului
> Transfer > Cereri
emise > Selectare
cerere > Buton
Editeaz > Forma de
detalii
Director Unitate de ACI Primete notificarea de
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 249 din 408
Nume Proces Gestionare cerere de transfer elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
nv mnt la care se
face transferul
modificare a unei cereri
de transfer
tergere cerere de
transfer
Cererea de
transfer este n
starea n Lucru
Cererea de
transfer ters
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul
R
Managementul elevului
> Transfer > Cereri
emise > Selectare
cerere > Buton terge
Director
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul
ACI
Primete notificarea de
tergere a unei cereri
de transfer
Trmitere cerere de
transfer emis
Cererea de
transfer este n
stare n Lucru
Cererea de
transfer trece n
starea Trimis
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul
R
Managementul elevului
> Transfer > Cereri
emise > Selectare
cerere > Buton Trimite

Director
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul
ACI
Primete notificarea de
trimitere a unei cereri
de transfer
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt de la care
se face transferul
I
Primete notificarea de
primire a unei cereri de
transfer
Director
Responsabil Inspectorat jude ean
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 250 din 408
Nume Proces Gestionare cerere de transfer elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
re ea colar


15.3.2 Nume Proces: Evaluare cerere de transfer

15.3.2.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Evaluare cerere de transfer elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de evaluare a cererilor de transfer al elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care cererea de transfer a fost transmis de la unitatea de nv mnt la care se va
face transferul.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist cererea de transfer cu starea Nevalidat
Fundamente i
Definirea

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 251 din 408
Termenilor
Cheie

15.3.2.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Evaluare cerere de transfer elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Validare cerere de
transfer. Cererea este
n starea Nevalidat
Cererea de
transfer primit.
Cererea de
transfer aprobat
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt de la care
se face transferul
R
Managementul elevului
> Transfer > Cereri
primite > Selectare
cerere > Buton Aprob
Director
Unitate de
nv mnt de la care
se face transferul
A
Primete notificarea de
aprobare a unei cereri
de transfer
Responsabil
re ea colar
Inspectorat jude ean
CI
Primete notificarea de
aprobare a unei cereri
de transfer
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt la care se
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 252 din 408
Nume Proces Evaluare cerere de transfer elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Director face transferul
Refuzare cerere de
transfer. Cererea este
n starea Nevalidat
Cererea de
transfer primit
Cerere de
transfer refuzat
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt de la care
se face transferul
R
Managementul elevului
> Transfer > Cereri
primite > Selectare
cerere > Buton Refuz
Director
Unitate de
nv mnt de la care
se face transferul
A
Primete notificarea de
refuzare a unei cereri
de transfer
Responsabil
re ea colar
Inspectorat jude ean
CI
Primete notificarea de
refuzare a unei cereri
de transfer
Secretar/
Informatician
Unitate de
nv mnt la care se
face transferul Director

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 253 din 408
16 P-13 Procedura pentru gestionarea programelor sociale

16.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea programelor sociale.

16.2 Descrierea Procesului

16.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa ii legate de programul social MEN, Inspectoratul Jude ean sau Unitate de
nv mnt

16.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 254 din 408
Ieiri Destinaie
Lista de programe sociale din sistem Programe sociale
Asocierile beneficiarilor la programul social Programe sociale


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 255 din 408
16.2.3 Diagrama de procesDiagrama de proces pentru gestionarea datelor despre programe sociale
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 256 din 40816.3 Cerinele procesului

16.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare program social la nivel naional

16.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare program social la nivel na ional
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a programelor sociale la nivel na ional
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se hotrte derularea unui nou program social
Condiii
prealabile
pentru ca
Procesul s fie
iniiat
Nomenclatorul de articole este actualizat n conformitate cu cerin ele noului program social
n cazul n care nu exist condi ii speciale, asocierea ISJ-urilor la programul social se face automat
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 257 din 408
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Modificrile asupra programului social definit la nivelul Ministerului Educa iei Na ionale se pot face doar de
utilizatori de la nivelul ministerului.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 258 din 408
16.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare program social la nivel naional
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Definire program social

Informa iile
referitoare la
program
social
Lista de programe
sociale actualizat
Responsabil
Programe
Sociale
MEN
RAC
I
Programe Sociale >
Programe > Buton Adugare
> Forma de adugare.
Modificare informa ii de
identificare program
social
1. Inform
a iile
referitoare
la program
social
2. Progra
mul social
se regsete
n sistem
Lista de programe
sociale actualizat
Responsabil
Programe
Sociale
MEN
RAC
I
Programe Sociale > Program
> Selectare program social >
Buton Editeaz > Forma de
detalii.
tergere informa ii de Programul Lista de programe Responsabil MEN RAC Programe Sociale > Program
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 259 din 408
Nume Proces Gestionare program social la nivel naional
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
identificare program
social. tergerea poate fi
efectuat doar dac
programul nu este referit
de nicio nregistrare din
sistem
social se
regsete n
sistem i nu
are asociat
beneficiar i
articol
sociale actualizat Programe
Sociale
I > Selectare program social >
Buton terge
Gestionarea asocierii de
articole la programul
social
1. Inform
a iile
referitoare
la program
social
2. Progra
mul social
se regsete
n sistem
Lista de programe
sociale actualizat
Responsabil
Programe
Sociale
MEN
RAC
I
1. Programe Sociale >
Program > Selectare
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Buton Adaug
2. Programe Sociale >
Program > Selectare
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Selecteaz din list > Buton
Editeaz > Forma de detalii
3. Programe Sociale >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 260 din 408
Nume Proces Gestionare program social la nivel naional
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Program > Selectare
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Selecteaz din list > Buton
terge
nchidere valabilitate
program social
Programul
social se
regsete n
sistem
Perioada de
desfurare a
programului
social este
nchis
Responsabil
Programe
Sociale
MEN
RAC
I
Programe Sociale > Program
> Selectare program social >
Buton Editeaz > Forma de
detalii > nchidere
valabilitateDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 261 din 408
16.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare asociere inspectorate colare judeene

16.3.2.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare asociere inspectorate colare jude ene
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a asocierii inspectorate colare jude ene la programul social
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii listei de beneficiari.
Condiii
prealabile
pentru ca
Procesul s fie
iniiat
Re eaua colar pentru anul desfurrii programului social s fie definit.
Programul social se deruleaz n baza unor condi ii speciale.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 262 din 408
16.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare asociere inspectorate colare judeene
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Asociere beneficiari
1.Informa iile
referitoare la
program
social
2.Programul
social este
definit n
sistem
Lista de
beneficiari
actualizat
Responsabil
Programe
Sociale
MEN RA
Programe Sociale >
Programe > Buton
Editare > Forma de
detalii > Sec iunea
Beneficiari > Buton
> Forma de
adugare
Responsabil
Programe
Sociale
ISJ CI
Este notificat asupra
asocierii
inspectoratului
jude ean la programul
social
Modificare asociere
beneficiari
1. Programul
social este
Lista de
beneficiari
Responsabil
Programe
MEN RA
Programe Sociale >
Programe > Buton
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 263 din 408
Nume Proces Gestionare asociere inspectorate colare judeene
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
definit n
sistem
2.Beneficiarul
este asociat la
program, n
sistem
actualizat Sociale Editare > Forma de
detalii > Sec iunea
Beneficiari > Selectare
beneficiar > Buton
> Forma de editare
Responsabil
Programe
Sociale
ISJ CI
Este notificat asupra
modificrii asocierii
inspectoratului
jude ean la programul
social

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 264 din 408
16.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare program social la nivel judeean

16.3.3.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare program social la nivel jude ean
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a programelor sociale la nivelul inspectoarelor colare
jude ene
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se hotrte derularea unui nou program social la nivelul jude ului
Condiii
prealabile
pentru ca
Procesul s fie
iniiat
Unit ile de nv mnt s fie active n re eaua colar
Nomenclatorul de articole este actualizat n conformitate cu cerin ele noului program social
n cazul n care nu exist condi ii speciale, asocierea unit ilor de nv mnt la programul social se face automat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Modificrile asupra programului social definit la nivelul inspectoratului colar jude ean se pot face doar de
utilizatori de la nivelul inspectoratului colar jude ean la care a fost definit programul social.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 265 din 408
16.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare program social la nivel judeean
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Definire program social
Informa iile
referitoare la
program social
Lista de programe
sociale actualizat
Responsabil
Programe
Sociale
ISJ / ISS RA
Programe Sociale >
Programe > Buton Adugare
> Forma de adugare.
Responsabil
Programe
Sociale
MEN CI
Modificare program
social
1. Informa iile
referitoare la
program social
2.Programul
social se
regsete n
sistem
Lista de programe
sociale actualizat
Responsabil
Programe
Sociale
ISJ / ISS RA
Programe Sociale > Program
> Selectare din list > Buton
Editare > Forma de detalii.
Responsabil
Programe
Sociale
MEN CI
tergere program Programul Lista de programe Responsabil ISJ / ISS RA Programe Sociale > Program
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 266 din 408
Nume Proces Gestionare program social la nivel judeean
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
social. tergerea nu
poate fi fcut dac
nregistrarea este
referit de alte
nregistrri n sistem.
social se
regsete n
sistem.
sociale actualizat Programe
Sociale
> Selectare din list > Buton
terge
Responsabil
Programe
Sociale
MEN CI
Gestionarea asocierii
de articole la
programul social
1. Informa
iile referitoare
la program
social
2. Program
ul social se
regsete n
sistem
Lista de articole
asociate
programului social
actualizat
Responsabil
Programe
Sociale
ISJ / ISS RA
1. Programe Sociale >
Program > Selectare
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Buton Adaug
2. Programe Sociale >
Program > Selectare
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Selecteaz din list > Buton
Editeaz > Forma de detalii
3. Programe Sociale >
Program > Selectare
Responsabil
Programe
Sociale
MEN CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 267 din 408
Nume Proces Gestionare program social la nivel judeean
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Selecteaz din list > Buton
terge

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 268 din 408
16.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare asociere uniti de nvmnt

16.3.4.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare asociere unit i de nv mnt
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a asocierii unit ilor de nv mnt la programul social
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii listei de beneficiari.
Condiii
prealabile
pentru ca
Procesul s fie
iniiat
Unit ile de nv mnt s fie active n re eaua colar
Condi iile speciale au fost definite.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 269 din 408
16.3.4.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare asociere uniti de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Asociere
beneficiari

1.Informa iile
referitoare la
program social
2.Programul
social este
definit n sistem
3. Unit ile
active n re eaua
colar
Lista de
beneficiari
actualizat

Responsabil
Programe Sociale
ISJ / ISS RA
Programe Sociale >
Program > Selectare
din list > Buton
Editare > Sec iunea
Beneficiari > Buton
> Forma de
adugare
Secretar
Director
Unitate de nv mnt CI
Responsabil
Programe Sociale
MEN I
Modificare
asociere beneficiari
1. Programul
social este
definit n sistem
2.Beneficiarul
Lista de
beneficiari
actualizat
Responsabil
Programe Sociale
ISJ / ISS RA
Programe Sociale >
Program > Selectare
din list > Buton
Editare > Sec iunea
Secretar
Director
Unitate de nv mnt CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 270 din 408
Nume Proces Gestionare asociere uniti de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
este asociat la
program, n
sistem
Responsabil
Programe Sociale
MEN I
Beneficiari > Selectare
din list > Buton >
Forma de editare

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 271 din 408
16.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare program social la nivelul unitii de nvmnt

16.3.5.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare program social la nivel local
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a programelor sociale la nivel local
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se hotrte derularea unui nou program social
Condiii
prealabile
pentru ca
Procesul s fie
iniiat
Unitatea de nv mnt s fie activ n re eaua colar
Nomenclatorul de articole este actualizat n conformitate cu cerin ele noului program social
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Modificrile asupra programului social definit la nivelul Unit ii de nv mnt, se pot face doar de utilizatori de la
nivelul unit ii care a definit programul social.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 272 din 408
16.3.5.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare program social la nivel local
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Definire program social

Informa iile
referitoare la
program
social
Lista de programe
sociale actualizat

Secretar
Unitate de
nv mnt
R Programe Sociale > Programe
> Buton Adugare > Forma
de adugare. Director
Unitate de
nv mnt
A
Responsabil
Programe
sociale
ISJ
CI
Primete o notificare
referitoare la adugarea unui
nou program social.
Responsabil
Programe
sociale
MEN
Modificare program
social
1. Informa iile
referitoare la
program
social
Lista de programe
sociale actualizat
Secretar
Unitate de
nv mnt
R Programe Sociale > Program
> Selectare din list > Buton
Editare > Forma de detalii. Director
Unitate de
nv mnt
A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 273 din 408
Nume Proces Gestionare program social la nivel local
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
2.Programul
social se
regsete n
sistem
Responsabil
Programe
sociale
ISJ
CI
Responsabil
Programe
sociale
MEN
tergere program social.
tergerea nu poate fi
fcut dac nregistrarea
este referit de alte
nregistrri n sistem.
Programul
social se
regsete n
sistem.
Lista de programe
sociale actualizat
Secretar
Unitate de
nv mnt
R
Programe Sociale > Program
> Selectare din list > Buton
terge.
Director
Unitate de
nv mnt
A
Responsabil
Programe
sociale
ISJ
CI
Responsabil
Programe
sociale
MEN
Gestionarea asocierii de
articole la programul
1. Inform
a iile
Lista de articole
asociate
Secretar
Unitate de
nv mnt
R
1. Programe Sociale >
Program > Selectare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 274 din 408
Nume Proces Gestionare program social la nivel local
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
social referitoare
la program
social
2. Progra
mul social
se regsete
n sistem
programului social
actualizat
Director
Unitate de
nv mnt
A
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Buton Adaug
2. Programe Sociale >
Program > Selectare
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Selecteaz din list > Buton
Editeaz > Forma de detalii
3. Programe Sociale >
Program > Selectare
program social > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Sec iunea Articole >
Selecteaz din list > Buton
terge
Responsabil
Programe
sociale
ISJ
CI
Responsabil
Programe
sociale
MEN

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 275 din 408

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 276 din 408
16.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionare asociere beneficiari

16.3.6.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare asociere beneficiari
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a beneficiarilor asocia i la programul social
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii listei de beneficiari.
Condiii
prealabile
pentru ca
Procesul s fie
iniiat
Unit ile de nv mnt s fie active n re eaua colar
Elevii i personalul unit ii de nv mnt se regsesc n sistem
Programul social se regsete n sistem asociat unit ii.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 277 din 408
16.3.6.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare asociere beneficiari
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Asociere
beneficiari
1.Informa iile
referitoare la
program social
2.Programul social
este definit n
sistem
3. Lista de elevi n
sistem
4. Lista de personal
n sistem
Lista de
beneficiari
actualizat
Secretar
Unitate de
nv mnt
R
Programe Sociale > Program
> Selectare din list > Buton
Editare > Sec iunea Beneficiari
> Buton > Forma de
adugare
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Responsabil
Programe
sociale
Inspectorat
ul colar
jude ean
I
Responsabil
Programe
sociale
MEN
Modificare
asociere beneficiari
1.Informa iile
referitoare la
program social
2.Programul social
Lista de
beneficiari
actualizat
Secretar
Unitate de
nv mnt
R
Programe Sociale > Program
> Selectare din list > Buton
Editare > Sec iunea Beneficiari
> Selectare din list > Buton
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 278 din 408
Nume Proces Gestionare asociere beneficiari
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
este definit n
sistem
3.Beneficiarul
asociat programului
social n sistem
Responsabil
Programe
sociale
Inspectorat
ul colar
jude ean
I
> Forma de editare
Responsabil
Programe
sociale
MEN
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 279 din 408
17 P-14 Procedura pentru gestionarea deconturilor de transport

17.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea decontrilor serviciilor de transport.

17.2 Descrierea Procesului

17.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa ii legate de transport Furnizorii de transport
Distan a de la domiciliu la unitatea de nv mnt Document justificativ elev

17.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
Detaliile legate de transport Management elev
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 280 din 408
Ieiri Destinaie
Rapoarte Programe sociale-Transport


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 281 din 408
17.2.3 Diagrama de procesDiagrama de proces pentru gestionarea datelor necesare deconturilor de transportDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 282 din 408
17.3 Descrierea procesului

17.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare detalii transport

17.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare detalii transport
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a detaliilor legate de transport
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se primesc informa ii legate de transport (informa iidespre abonament,
furnizor transport sau tipul vehicolului colar)
Condiii
prealabile
pentru ca
Procesul s fie
iniiat
Unitatea de nv mnt este activ n re eaua colar
Informa iile necesare pentru stabilirea beneficiarilor de decont abonamente de transport sau de bilete de cltorie,
n sistem
Elevul beneficiaz de decontarea abonamentului de transport sau de bilete de cltorie
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 283 din 408


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 284 din 408
17.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare detalii transport
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare detalii
transport

Informa iile
despre elev n
sistem
Lista de
abonamente de
transport sau de
bilete de cltorie,
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Management elev >
Elevi > Selectare elev >
Editare > Sec iunea
Transport > Buton
Adaug > Forma de
adugare.
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Contabilitate MEN I
Modificare detalii
transport
1.Informa iile
despre elev n
sistem
2.Detaliile
legate de
transport se
regsesc n
sistem
Lista de
abonamente de
transport sau de
bilete de cltorie,
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Management elev >
Elevi > Selectare elev >
Editare > Sec iunea
Transport > Selectare
din list > Buton
Editare > Forma de
detalii.
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Contabilitate MEN I
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 285 din 408
Nume Proces Gestionare detalii transport
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergere detalii transport
1.Informa iile
despre elev n
sistem
2.Detaliile
legate de
transport se
regsesc n
sistem
Lista de
abonamente de
transport sau de
bilete de cltorie,
actualizat
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R Management elev >
Elevi > Selectare elev >
Editare > Sec iunea
Transport > Selectare
din list > Buton
Sterge.
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Contabilitate MEN I

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 286 din 408
18 P15 Procedura pentru gestionare date personal

18.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea datelor despre personal.

18.2 Descrierea Procesului

18.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa ii despre personal Documente care atest informa iile referitoare la
personal

18.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
Informa ii despre personal Resurse umane
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 287 din 408


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 288 din 408
18.2.3 Diagrama de proces


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 289 din 408

Diagrama de proces pentru gestionarea datelor despre personal
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 290 din 408
18.3 Cerinele procesului

18.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare date identificare personal

18.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare date identificare personal
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de prezentare a pailor necesari pentru gestionarea datelor de identificare
ale personalului din unit ile de nv mnt
Mecanism de
declanare
Informa iile despre o persoan nou angajat n sistemul de nv mnt.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea de nv mnt este activ n anul colar curent
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Document care atest datele de identificare ale personalului (certificat de natere, carte de identitate,etc).
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 291 din 408
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 292 din 408
18.3.1.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare date identificare personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii de
identificare personal
Documentele
personalului angajat
Lista de
personal
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal >Buton
Adaug > Forma de
adugare
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificarea datelor de
identificare ale personalului.
1.Persoana este
nregistrat n sistem
2.Documentele care
atest datele de
identificare ale
Lista de
personal
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal >Selectare din
list > Buton Editeaz
> Forma de detalii
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director Unitatea de A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 293 din 408
Nume Proces Gestionare date identificare personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
personalului
(certificat de natere,
carte de identitate,
etc).
nv mnt
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere personal.Aceast
opera ie poate fi efectuat
doar n cazul n care
informa ia nu este referit
de nicio alt nregistrare din
sistem.
Persoana este
nregistrat n sistem
Lista de
personal
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal >Selectare din
list > Buton terge
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

18.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare adrese personal

18.3.2.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub- Gestionare adrese personal
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 294 din 408
proces
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a adreselor aferente personalului
Mecanism de
declanare
Necesitatea actualizrii informa iilor despre adresele unei persoane nregistrat n sistem.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale persoanei sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 295 din 408
18.3.2.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare adrese personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare adres
personal
Datele de
identificare ale
personalului n
sistem
Lista de adrese
ale persoanei
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane > Personal >
Selectare din list > Buton
Editeaz > Forma de detalii >
Sec iunea Adrese > Buton
> Form adugare
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Modificare adres
personal
1. Datele de
identificare ale
persoanei n
sistem
2.Adresa se
regsete n
Lista de adrese
ale persoanei
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R Resurse umane > Personal >
Selectare din list > Buton
Editeaz > Forma de detalii >
Sec iunea Adrese > Butonul
Editeaz > Forma de detalii
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 296 din 408
Nume Proces Gestionare adrese personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
sistem Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
tergerea adresei
personalului din lista
de adrese active.
Adresa nu va fi
tears din sistem,
doar i se va nchide
valabilitatea cu data
sistemului la care se
opereaz tergerea.
1.Persoana se
regsete n
sistem
2.Adresa se
regsete n
sistem
Lista de adrese
ale persoanei
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane > Personal >
Selectare din list > Butonul
Editeaz > Sec iunea Adrese >
Butonul
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI

18.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare atribute personal

18.3.3.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare atribute personal
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a atributelor aferente personalului
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 297 din 408
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Lista de atribute asociate personalului este definit n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
CheieDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 298 din 408
18.3.3.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare atribute personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea valorii unui
atribut din lista de
atribute asociate
personalului.
List atribute
personal
Informa iile
despre
personal
Lista de valori
pentru atributele
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane > Personal >
Selectare din list > Butonul
Editeaz > Sec iunea
Atribute > Selecteaz din
list atributul > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Modificarea valorii unui
atribut din lista de
atribute asociate
personalului
List atribute
personal
Lista de valori
pentru atribut
Informa iile
despre
Lista de valori
pentru atributele
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane > Personal >
Selectare din list > Butonul
Editeaz > Sec iunea
Atribute > Selecteaz din
list atributul > Selecteaz
din list valoarea > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 299 din 408
Nume Proces Gestionare atribute personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
personal Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI

tergerea valorii unui
atribut din lista de
atribute asociate
personalului
List atribute
personal
Lista de valori
pentru atribut
Informa iile
despre
personal
Lista de valori
pentru atributele
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R Resurse umane > Personal >
Selectare din list > Butonul
Editeaz > Sec iunea
Atribute > Selecteaz din
list atributul > Selecteaz
din list valoarea > Buton

Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI

18.3.4 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii experiena profesional

18.3.4.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii despre experien a profesional a personalului
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre experien a profesional a personalului
Mecanism de Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 300 din 408
declanare
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 301 din 408
18.3.4.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre experiena profesional a personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre experien a
profesional a
personalului.
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
experien a
profesional a
personalului
Lista informa iilor
despre experien a
profesional a
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Experien a
profesional > Buton

Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre experien a
profesional a
personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Lista informa iilor
despre experien a
profesional a
personalului
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Experien a
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 302 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre experiena profesional a personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Informa iile
despre
experien a
profesional a
personalului n
sistem
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
A
profesional > Selectare
din list > Buton
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere informa ii
despre experien a
profesional a
personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
experien a
profesional a
personalului n
sistem
Lista informa iilor
despre experien a
profesional a
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Experien a
profesional > Selectare
din list > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

18.3.5 Nume Sub-Proces: Gestionare documente personal

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 303 din 408
18.3.5.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare documente personal
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a documentelor aferente personalului
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 304 din 408
18.3.5.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare documente personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare document
aferent personalului.
Data ncrcrii
documentului se va
prelua automat i va fi
acceai cu a sistemului n
momentul ncrcrii
1. Informa ii de
identificare
personal n sistem
2.Existen a unui
document aferent
personalului, n
format electronic
Lista de
documente
asociate
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Documente
> Browse > ncarc
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere document
asociat personalului
1. Informa ii de
identificare
personal n sistem
2.Existen a unui
document asociat
Lista de
documente
asociate
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Documente
Selectare document >
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director Unitatea de A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 305 din 408
Nume Proces Gestionare documente personal
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
personalului
existent n sistem
nv mnt
Buton
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 306 din 408
18.3.6 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii studii pentru ncadrare

18.3.6.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii despre studiile personalului
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre studiile personalului
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 307 din 408
18.3.6.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre studiile personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre studiile
personalului.
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre studiile
personalului
Lista informa iilor
despre studiile
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Studii
pentru ncadrare >
Buton > Forma de
adugare
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre studiile
personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
Lista informa iilor
despre studiile
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Studii
pentru ncadrare >
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director Unitatea de A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 308 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre studiile personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
despre studiile
personalului n
sistem
nv mnt Selectare din list >
Buton > Forma de
detalii
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere informa ii
despre studiile
personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre studiile
personalului n
sistem
Lista informa iilor
despre studiile
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Studii
pentru ncadrare >
Selectare din list >
Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 309 din 408
18.3.7 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii referitoare la formarea continu

18.3.7.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii despre formarea continu a personalului
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre formarea continu a personalului
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 310 din 408
18.3.7.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre formarea continu a personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre formarea
continu a personalului.
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
formarea
continu a
personalului
Lista informa iilor
despre formarea
continu a
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Formare
continu > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre formarea
continu a personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
Lista informa iilor
despre formarea
continu a
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Formare
continu > Selectare din
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director Unitatea de A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 311 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre formarea continu a personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
despre
formarea
continu a
personalului n
sistem
nv mnt list > Dublu-click
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere informa ii
despre formarea
continu a personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
formarea
continu a
personalului n
sistem
Lista informa iilor
despre formarea
continu a
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Formare
continu > Selectare din
list > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 312 din 408
18.3.8 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii referitoare la gradele profesionale

18.3.8.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii despre gradele profesionale ale personalului
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre gradele profesionale ale personalului
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 313 din 408
18.3.8.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre gradele profesionale ale personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre gradele
profesionale ale
personalului.
Informa ii de
identificare
personal n sistem
Informa iile
despre gradele
profesionale ale
personalului
Lista informa iilor
despre gradele
profesionale ale
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Grade
profesionale > Buton

Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre gradele
profesionale ale
personalului
Informa ii de
identificare
personal n sistem
Informa iile
despre gradele
Lista informa iilor
despre gradele
profesionale ale
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Grade
profesionale > Selectare
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director Unitatea de A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 314 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre gradele profesionale ale personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
profesionale ale
personalului n
sistem
nv mnt din list > Dublu-click
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere informa ii
despre gradele
profesionale ale
personalului
Informa ii de
identificare
personal n sistem
Informa iile
despre gradele
profesionale ale
personalului n
sistem
Lista informa iilor
despre gradele
profesionale ale
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Grade
profesionale > Selectare
din list > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 315 din 408
18.3.9 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii referitoare la nlocuirea personalului
absent

18.3.9.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii despre nlocuirea personalului absent
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre nlocuirea personalului absent
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 316 din 408

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 317 din 408
18.3.9.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre nlocuirea personalului absent
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre nlocuirea
personalului absent.
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
nlocuirea
personalului
absent
Lista informa iilor
despre nlocuirea
personalului
absent actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea nlocuiri >
Buton > Forma de
adugare
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre nlocuirea
personalului absent
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
Lista informa iilor
despre nlocuirea
personalului
absent actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea nlocuiri >
Selectare din list >
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director Unitatea de A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 318 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre nlocuirea personalului absent
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
despre
nlocuirea
personalului
absent n
sistem
nv mnt
Buton > Forma de
detalii
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere informa ii
despre nlocuirea
personalului absent
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
nlocuirea
personalului
absent n
sistem
Lista informa iilor
despre nlocuirea
personalului
absent actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea nlocuiri >
Selectare din list >
Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

18.3.10 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii referitoare la sanciunile disciplinare

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 319 din 408
18.3.10.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii despre sanc iunile disciplinare aplicate personalului
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre sanc iunile disciplinare aplicate
personalului
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Nomenclatorul de sanc iuni disciplinare asociate personalului populat n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
CheieDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 320 din 408
18.3.10.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre sanciunile disciplinare aplicate personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre sanc iunile
disciplinare aplicate
personalului.
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
sanc iunile
disciplinare
aplicate
personalului
Lista informa iilor
despre sanc iunile
disciplinare
aplicate
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Sanc iuni
disciplinare > Buton
> Forma de
adugare
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre sanc iunile
disciplinare aplicate
personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Lista informa iilor
despre sanc iunile
disciplinare
aplicate
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Sanc iuni
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 321 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre sanciunile disciplinare aplicate personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Informa iile
despre
sanc iunile
disciplinare
aplicate
personalului n
sistem
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
A
disciplinare > Selectare
din list > Buton >
Forma de detalii
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere informa ii
despre sanc iunile
disciplinare aplicate
personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
sanc iunile
disciplinare
aplicate
personalului n
sistem
Lista informa iilor
despre sanc iunile
disciplinare
aplicate
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea Sanc iuni
disciplinare > Selectare
din list > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 322 din 408
18.3.11 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii referitoare la recompense

18.3.11.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii despre recompensele acordate personalului
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre recompensele acordate personalului
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Nomenclatorul de recompense asociate personalului populat n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


18.3.11.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 323 din 408
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre recompensele acordate personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre recompensele
acordate personalului.
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
recompensele
acordate
personalului
Lista informa iilor
despre
recompensele
acordate
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea
Recompense > Buton
> Forma de
adugare
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre recompensele
acordate personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
recompensele
Lista informa iilor
despre
recompensele
acordate
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea
Recompense > Selectare
din list > Buton >
Forma de detalii
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 324 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre recompensele acordate personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
acordate
personalului n
sistem
resurse
umane
tergere informa ii
despre recompensele
acordate personalului
Informa ii de
identificare
personal n
sistem
Informa iile
despre
recompensele
acordate
personalului n
sistem
Lista informa iilor
despre
recompensele
acordate
personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane >
Personal > Selectare din
list > Butonul Editeaz
> Sec iunea
Recompense > Selectare
din list > Buton
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI

18.3.12 Nume Sub-Proces: Gestionare informaii referitoare la avize de specialitate

18.3.12.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub- Gestionare informa ii despre avizele de specialitate ale personalului
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 325 din 408
proces
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa iilor despre avizele de specialitate ale personalului
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care se dorete actualizarea informa iilor despre personal
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem.
Anul colar ales n sistem permite actualizarea informa iilor despre personal
Nomenclatorul de avize populat n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
CheieDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 326 din 408
18.3.12.2 Fluxul procesului i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare informaii despre avizele de specialitate ale personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre avizele de
specialitate ale
personalului.
Informa ii de
identificare personal
n sistem
Informa iile despre
avizele de specialitate
ale personalului
Lista
informa iilor
despre avizele
de specialitate
ale personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane > Personal
> Selectare din list >
Butonul Editeaz >
Sec iunea Avize > Buton

Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Modificare informa ii
despre avizele de
specialitate ale
personalului
Informa ii de
identificare personal
n sistem
Informa iile despre
avizele de specialitate
Lista
informa iilor
despre avizele
de specialitate
ale personalului
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane > Personal
> Selectare din list >
Butonul Editeaz >
Sec iunea Avize >
Selectare din list >
Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director Unitatea de A
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 327 din 408
Nume Proces Gestionare informaii despre avizele de specialitate ale personalului
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
ale personalului n
sistem
actualizat nv mnt Dublu-click
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
tergere informa ii
despre avizele de
specialitate ale
personalului
Informa ii de
identificare personal
n sistem
Informa iile despre
avizele de specialitate
ale personalului n
sistem
Lista
informa iilor
despre avizele
de specialitate
ale personalului
actualizat
Director
Unitatea de
nv mnt
R
Resurse umane > Personal
> Selectare din list >
Butonul Editeaz >
Sec iunea Avize >
Selectare din list > Buton

Informatician
Unitatea de
nv mnt
R
Director
Unitatea de
nv mnt
A
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CIDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 328 din 408
19 P-16 Procedura de gestionare a posturilor

19.1 Obiectiv
Acesta procedura descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea posturilor dintr-o unitate.

19.2 Descrierea procesului

19.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Re eaua colar din anul n curs Re ea colar
Structura unit ii pentru anul colar urmtor Planul de colarizare
Informa iile despre discipline Administratrea sistemului


19.2.2 Ieiri

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 329 din 408
Ieiri Destinaie
Lista de catedre n cazul unit ilor de nv mnt Managementul unit ii
Lista posturilor didactice auxiliare i nedidactice Managementul unit ii
Lista de avize necesare catedrelor Managementul unit iiDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 330 din 408
19.2.3 Diagrama de proces


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 331 din 408

Diagrama procesului de gestiune a posturilor
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 332 din 408
19.3 Descrierea procesului

19.3.1 Nume Sub-Proces: Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)

19.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona informa iile de identificare referitoare la catedre.
Mecanism de
declanare
Planul de colarizare aprobat
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea este n sistem i este activ
Forma iunile de studiu definite n sistem.
Lista de discipline definit n sistem.
Lista de avize definit n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Avize certificri i documente necesare pentru ocuparea postului didactic respectiv.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 333 din 408
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 334 din 408
19.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea n sistem a
unei catedre noi
Informa iile
despre
catedr
Lista de catedre
actualizat
Director Unitatea de nv mnt R
Management unitate
> Catedre > Buton
Adaug > Forma de
adugare
Informatician Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Vizualizare informa ii de
identificare catedr
Lista de
catedre
Lista de catedre
Director Unitatea de nv mnt
R
1. Management
unitate > Catedre >
Selectare din list >
Dublu-click > Forma
de detalii
2. Management
unitate > Catedre >
Selectare din list >
Buton Vizualizeaz >
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt
ACI
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
Responsabil
resurse umane
MEN
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 335 din 408
Nume Proces Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Forma de detalii
Modificarea setului de
informa ii referitoare la o
catedr.
Informa iile
despre
catedr
Lista de catedre
actualizat
Director Unitatea de nv mnt R
Management unitate
> Catedre > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii
Informatician Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
tergerea unei catedre.
tergerea se poate face
doar dac informa ia nu
este referit de alte
nregistrri din sistem.
Informa iile
despre
catedr
Lista de catedre
actualizat
Director Unitatea de nv mnt R
Management unitate
> Catedre > Selectare
din list > Buton
terge
Informatician Unitatea de nv mnt R
Director Unitatea de nv mnt A
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Definirea unei asocieri
catedr-nivel-disciplin-
forma iune de studiu
Informa iile
despre
catedr
Lista de asocieri
actualizat,
pentru catedra
respectiv
Director Unitatea de nv mnt
R
Management unitate
> Catedre > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Lista Asocieri
nivel-disciplin-clas
> Buton
(adugare)
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt
ACI Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 336 din 408
Nume Proces Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Vizualizarea unei asocieri
catedr-nivel-disciplin-
forma iune de studiu
1. Lista
de catedre
2. Lista
de asocieri
nivel-
disciplin-
clas
Lista de
asocieri, pentru
catedra
respectiv
Director Unitatea de nv mnt
R
1. Management
unitate > Catedre >
Selectare din list >
Dublu-click > Forma
de detalii
2. Management
unitate > Catedre >
Selectare din list >
Buton Vizualizeaz >
Forma de detalii
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt
ACI
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
Responsabil
resurse umane
MEN
Modificarea unei asocieri
catedr-nivel-disciplin-
forma iune de studiu
1. Lista
de catedre
2. Lista
de asocieri
nivel-
disciplin-
clas
Lista de asocieri
actualizat,
pentru catedra
respectiv
Director Unitatea de nv mnt
R
Management unitate
> Catedre > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Lista Asocieri
nivel-disciplin-clas
> Selectare din list >
Dublu-click
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt
ACI Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
tergerea unei asocieri
catedr-nivel-disciplin-
1. Lista
de catedre
Lista de asocieri
actualizat,
Director Unitatea de nv mnt
R
Management unitate
> Catedre > Selectare
Informatician Unitatea de nv mnt
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 337 din 408
Nume Proces Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
forma iune de studiu 2. Lista
de asocieri
nivel-
disciplin-
clas
pentru catedra
respectiv
Director Unitatea de nv mnt
ACI
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Lista Asocieri
nivel-disciplin-clas
> Selectare din list >
Buton (tergere)
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
Definirea unei asocieri
avize-posturi didactice
Informa iile
despre
posturile
didactice
Lista de asocieri
actualizat,
pentru postul
didactic
respectiv
Director Unitatea de nv mnt
R
Management unitate
> Catedre > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Lista Avize >
Buton (adugare)
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt
ACI
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
Vizualizarea unei asocieri
avize-posturi didactice
1. Lista
de posturi
didactice
2. Lista
de asocieri
Lista de asocieri
pentru postul
didactic
respectiv
Director Unitatea de nv mnt
R
1. Management
unitate > Catedre >
Selectare din list >
Dublu-click > Forma
de detalii
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt
ACI Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 338 din 408
Nume Proces Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
avize-
posturi
didactice
Responsabil
resurse umane
MEN
2. Management
unitate > Catedre >
Selectare din list >
Buton Vizualizeaz >
Forma de detalii
Modificarea unei asocieri
avize-posturi didactice
1. Lista
de posturi
didactice
2. Lista
de asocieri
avize-
posturi
didactice
Lista de asocieri
actualizat,
pentru postul
didactic
respectiv
Director Unitatea de nv mnt
R
Management unitate
> Catedre > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Lista Avize >
Selectare din list >
Dublu-click
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt
ACI Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
tergerea unei asocieri
avize-posturi didactice
1. Lista
de posturi
didactice
Lista de asocieri
actualizat,
pentru postul
Director Unitatea de nv mnt
R
Management unitate
> Catedre > Selectare
din list > Buton
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 339 din 408
Nume Proces Gestiunea datelor de identificare a posturilor didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
2. Lista
de asocieri
avize-
posturi
didactice
didactic
respectiv
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
Editeaz > Forma de
detalii > Lista Avize >
Selectare din list >
Buton (tergere)

19.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea posturilor didactice auxiliare i nedidactice

19.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea posturilor didactice auxiliare i nedidactice
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona posturile didactice auxiliare i cele nedidactice.
Mecanism de
declanare
Informa iile despre posturi
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
Unitatea este n sistem i este activ
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 340 din 408
iniiat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


19.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionarea posturilor didactice auxiliare i nedidactice
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea informa iilor
despre posturi didactice
auxiliare i nedidactice,
n sistem
Informa iile
despre
posturi
didactice
auxiliare i
nedidactice
Lista de posturi
didactice
auxiliare i
nedidactice
actualizat
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS ARC
Management unitate
> Unit i > Selectare
din list > Editeaz >
Sec iunea Posturi
didactice auxiliare i
nedidactice > Buton
Informatician ISJ/ ISS R
Director Unitatea de nv mnt I
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 341 din 408
Nume Proces Gestionarea posturilor didactice auxiliare i nedidactice
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adaug > Forma de
adugare
Vizualizarea informa iilor
despre posturile
didactice auxiliare i
nedidactice
Lista de
posturi
didactice
auxiliare i
nedidactice
actualizat
Lista de posturi
didactice
auxiliare i
nedidactice
actualizat
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS ARC
1. Management
unitate > Unit i >
Selectare din list >
Dublu-click > Forma
de detalii >
Sec iunea Posturi
didactice auxiliare i
nedidactice
2. Management
unitate > Unit i >
Selectare din list >
Buton Vizualizeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea Posturi
didactice auxiliare i
nedidactice
Informatician ISJ/ ISS R
Director Unitatea de nv mnt
I
Responsabil
resurse umane
MEN
Modificarea informa iilor
despre posturile
Informa iile
despre
Lista de posturi
didactice
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS ARC
Management unitate
> Unit i > Selectare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 342 din 408
Nume Proces Gestionarea posturilor didactice auxiliare i nedidactice
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
didactice auxiliare i
nedidactice.
posturi
didactice
auxiliare i
nedidactice
auxiliare i
nedidactice
actualizat
Informatician ISJ/ ISS R din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii> Sec iunea
Posturi didactice
auxiliare i nedidactice
> Selectare din list >
Buton Editeaz >
Forma de detalii
Director Unitatea de nv mnt I
tergerea unui set de
informa ii referitor la
posturile didactice
auxiliare i nedidactice.
tergerea se poate face
doar dac informa ia nu
este referit de alte
nregistrri din sistem.
Informa iile
despre
posturi
didactice
auxiliare i
nedidactice
Lista de posturi
didactice
auxiliare i
nedidactice
actualizat
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS ARC
Management unitate
> Unit i > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii> Sec iunea
Posturi didactice
auxiliare i nedidactice
> Selectare din list >
Buton terge
Informatician ISJ/ ISS R
Director Unitatea de nv mnt IDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 343 din 408
20 P-17 Procedura de gestionare a informaiilor de ncadrare
personal


20.1 Obiectiv
Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea ncadrrilor dintr-o unitate.

20.2 Descrierea procesului

20.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Re eaua colar din anul n curs Re ea colar
Structura unit ii pentru anul colar urmtor Planul de colarizare
Informa iile despre discipline Administratrea sistemului
Informa iile despre posturile alocate unit ii Resurse umane

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 344 din 408
20.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
ncadrarea personalului Resurse umane
Managementul unit iiDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 345 din 408
20.2.3 Diagrama de procesDiagrama procesului de gestiune a incadrarilor
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 346 din 408
20.3 Descrierea procesului

20.3.1 Nume Sub-Proces: Gestiunea ncadrrilor pe posturi didactice (catedre)

20.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona ncadrarea personalului didactic.
Mecanism de
declanare
Planul de colarizare aprobat
Posturile didactice definite
Personalul este asociat unit ii
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea este n sistem i este activ
Forma iunile de studiu definite n sistem.
Lista de discipline definit n sistem.
Lista de avize definit n sistem
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem
Informa iile despre avizele asociate personalului exist n sistem.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 347 din 408
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Avize certificri i documente necesare pentru ocuparea postului didactic respectiv.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 348 din 408
20.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea informa iilor
referitoare la o nou
ncadrare pe un post
didactic
Informa iile
despre postul
didactic
Informa iile
despre
personal
Lista de
ncadrri
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
didactic > Buton
(adugare) > Forma
de adugare
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Vizualizarea informa iilor
referitoare la o ncadrare
pe un post didactic
Informa iile
despre postul
didactic
Informa iile
Lista de
ncadrri
Director Unitatea de nv mnt
R
1. Resurse umane
> Personal >
Selectare din list >
Dublu-click > Forma
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 349 din 408
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
despre
personal
Lista de
ncadrri
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
de detalii >
Sec iunea ncadrare
personal didactic
2. Resurse umane
> Personal >
Selectare din list >
Buton Vizualizeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea ncadrare
personal didactic
Responsabil
resurse umane
MEN
Modificarea informa iilor
referitoare la o ncadrare
pe un post didactic.
Informa iile
despre postul
didactic
Informa iile
despre
personal
Lista de
ncadrri
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
didactic > Selectare
din list > Buton
editare > Forma de
detalii
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 350 din 408
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Gestionarea disciplinelor
la ncadrare
Informa iile
despre postul
didactic
Informa iile
despre
personal
Lista de
discipline de
ncadrare
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 351 din 408
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Informa iile
despre
discipline
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
didactic > Selectare
din list > Buton
editare > Forma de
detalii > Sec iunea
Discipline:
1. Pentru
adugare > Buton
(adugare)
2. Pentru
modificare >
Selectare din list >
Dublu-click
3. Pentru tergere
> Selectare din list
> Butonul
(tergere)
Gestionarea nivelelor de
nv mnt la ncadrare
Informa iile
despre postul
didactic
Lista de nivele
de nv mnt
asociate
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 352 din 408
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Informa iile
despre
personal
Informa iile
despre
nivelele de
nv mnt
ncadrrii
actualizat
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
didactic > Selectare
din list > Buton
editare > Forma de
detalii > Sec iunea
Nivele:
1. Pentru
adugare > Buton
(adugare)
2. Pentru
modificare >
Selectare din list >
Dublu-click
3. Pentru tergere
> Selectare din list
> Butonul
(tergere)
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 353 din 408
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Gestionarea asocierilor la
posturile didactice
Informa iile
despre postul
didactic
Informa iile
despre
personal
Lista de posturi
didactice
asociate
ncadrrii
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 354 din 408
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Lista de
posturi
didactice
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
didactic > Selectare
din list > Buton
editare > Forma de
detalii > Sec iunea
Asocieri la catedre:
1. Pentru
adugare > Buton
Adugare > Forma
de adugare
2. Pentru
modificare >
Selectare din list >
Buton Editare >
Forma de detalii
3. Pentru tergere
> Selectare din list
> Butonul tergere
tergerea setului de
informa ii referitor la o
ncadrare.
Informa iile
despre postul
didactic
Lista de
ncadrri
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 355 din 408
Nume Proces Gestiunea ncadrrilor pe posturile didactice (catedre)
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
tergerea se poate face
doar dac nregistrarea
nu este referit de alte
nregistrri din sistem
Informa iile
despre
personal Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
didactic > Selectare
din list > Butonul
(tergere)


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 356 din 408

20.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea ncadrrii pe posturile didactice auxiliare i
nedidactice

20.3.2.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea ncadrrii pe posturile didactice auxiliare i nedidactice
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a gestiona ncadrarea pe posturile didactice auxiliare i cele nedidactice.
Mecanism de
declanare
Informa iile despre posturi
Informa iile despre personal n sistem
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea este n sistem i este activ
Lista i numrul maxim de posturi didactice auxiliare i nedidactice asociat unit ii exist n sistem
Informa iile despre personal n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 357 din 408

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 358 din 408
20.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionarea ncadrrii pe posturile didactice auxiliare i nedidactice
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea informa iilor
referitoare la o nou
ncadrare pe un post
didactic auxiliar sau
nedidactic
Informa iile
despre postul
didactic
auxiliar sau
nedidactic
Informa iile
despre
personal
Lista de
ncadrri
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
didactic auxiliar i
nedidactic > Buton
(adugare) >
Forma de adugare
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
Vizualizarea informa iilor
referitoare la o ncadrare
pe un post didactic
auxiliar sau nedidactic
Informa iile
despre postul
didactic
auxiliar sau
Lista de
ncadrri
Director Unitatea de nv mnt
R
1. Resurse umane
> Personal >
Selectare din list >
Dublu-click > Forma
Informatician Unitatea de nv mnt
Director Unitatea de nv mnt ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 359 din 408
Nume Proces Gestionarea ncadrrii pe posturile didactice auxiliare i nedidactice
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
nedidactic
Informa iile
despre
personal
Lista de
ncadrri
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS
de detalii >
Sec iunea ncadrare
personal didactic
auxiliar i nedidactic
2. Resurse umane
> Personal >
Selectare din list >
Buton Vizualizeaz >
Forma de detalii >
Sec iunea ncadrare
personal didactic
auxiliar i nedidactic
Responsabil
resurse umane
MEN
Modificarea informa iilor
referitoare la o ncadrare
pe un post didactic
auxiliar sau nedidactic.
Informa iile
despre postul
didactic
auxiliar sau
nedidactic
Informa iile
despre
personal
Lista de
ncadrri
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
didactic auxiliar i
nedidactic > Selectare
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 360 din 408
Nume Proces Gestionarea ncadrrii pe posturile didactice auxiliare i nedidactice
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
din list > Buton
editare > Forma de
detalii
tergerea setului de
informa ii referitor la o
ncadrare.
tergerea se poate face
doar dac nregistrarea
nu este referit de alte
nregistrri din sistem
Informa iile
despre postul
didactic
auxiliar sau
nedidactic
Informa iile
despre
personal
Lista de
ncadrri
actualizat
Director Unitatea de nv mnt AR
Resurse umane >
Personal > Selectare
din list > Buton
Editeaz > Forma de
detalii > Sec iunea
ncadrare personal
didactic auxiliar i
nedidactic > Selectare
din list > Butonul
(tergere)
Responsabil
resurse umane
ISJ/ ISS CI


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 361 din 408
21 P-18 Procedura de generare a propunerii de ncadrare


21.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru generarea propunerii de ncadrare pentru o unitate.

21.2 Descrierea procesului

21.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Re eaua colar din anul n curs Re ea colar
Structura unit ii pentru anul colar urmtor Planul de colarizare
Informa iile despre discipline Administratrea sistemului
Informa iile despre posturile alocate unit ii Resurse umane
Informa iile despre ncadrri Resurse umane

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 362 din 408
21.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
Propunerea de ncadrare Resurse umane
Managementul unit ii


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 363 din 408
21.2.3 Diagrama de procesDiagrama procesului de generare a propunerii de ncadrare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 364 din 408
21.3 Descrierea procesului

21.3.1 Nume Sub-Proces: Generarea propunerii de ncadrare

21.3.1.1 Atributele sub-procesului
Nume Sub-
proces
Generarea propunerii de ncadrare pentru o unitate de nv mnt
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a genera propunerea de ncadrare pentru o unitate de nv mnt.
Mecanism de
declanare
Planul de colarizare aprobat
Posturile didactice definite
Personalul este asociat unit ii
ncadrrile personalului didactic
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea este n sistem i este activ
Forma iunile de studiu definite n sistem.
Lista de discipline definit n sistem.
Lista de avize definit n sistem
Datele de identificare ale personalului sunt n sistem
Lista de posturi didactice definite n sistem
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 365 din 408
ncadrrile pentru personalul didactic existent.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Propunerea de ncadrare con ine informa iile despre ncadrrile personalului didactic existent n unitate i
necesarul de personal didactic pentru anul colar urmtor.

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 366 din 408
21.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Generarea propunerii de ncadrare pentru o unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Vizualizarea
planului de
ncadrare
Informa iile despre
posturile didactice din
unitatea de nv mnt
Informa iile despre
personal
Informa iile despre
ncadrrile personalului
didactic existent n
unitatea de nv mnt
Planul de
ncadrare
Director Unitatea de nv mnt RA
Resurse umane > Plan
de ncadrare
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS CI
Generarea
propunerii de
ncadrare
Planul de ncadrare
Propunerea
de ncadrare
Director Unitatea de nv mnt R
Resurse umane > Plan
de ncadrare > Buton
Generare propunere
Responsabil
resurse
umane
ISJ/ ISS
ACI
Responsabil MEN
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 367 din 408
Nume Proces Generarea propunerii de ncadrare pentru o unitate de nvmnt
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
resurse
umane


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 368 din 408
22 P-19 Procedura de gestionare a informaiilor despre datele
financiare


22.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea datelor financiare necesare pentru calculul
costului pe elev pentru o unitate de nv mnt

22.2 Descrierea Procesului

22.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa ii despre liniile de buget Departamentul Financiar-Contabilitate
Informa ii despre investi ii i cheltuieli Departamentul Financiar-Contabilitate

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 369 din 408
22.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
Bugetul aprobat Departamentul Financiar-Contabilitate
Informa ii despre ini iative investi ionale i cheltuieli
n sistem
Departamentul Financiar-Contabilitate
Informa iile despre costul mediu pe elev pentru
unitatea de nv mnt
Departamentul Financiar-Contabilitate

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 370 din 408
22.2.3 Diagrama de proces
Diagrama procesului de gestionare a datelor financiare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 371 din 408
22.3 Cerinele Procesului

22.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea informaiilor despre liniile bugetare
22.3.1.1 Atributele sub-procesului

Nume sub-
proces
Gestionarea informa iilor despre liniile bugetare
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a defini paii necesari pentru gestionarea liniilor bugetare pentru o
unitate de nv mnt
Mecanism de
declanare

Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Unitatea s existe n re eaua colar.
Bugetul s fie aprobat.
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 372 din 408
22.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Sub-Proces Gestionarea informaiilor despre liniile bugetare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre valorile pe liniile
bugetare
Informa iile
despre bugetul
propus
Bugetul propus
Contabil Unitate de nv mnt R
Date financiare >
Buton Buget >
Buton Adugare
>Forma de
adugare a unei
linii bugetare
Director Unitate de nv mnt A
Contabil /
Tehnic
ISJ/ ISS
CI
Serviciul
Investi ii
ISMB
Vizualizare informa ii
despre liniile bugetare
Bugetul propus
n sistem
Bugetul propus
Contabil Unitate de nv mnt R
Date financiare >
Buton Buget >
Selec ie din lista
de buget pentru
anul n curs >
Buton
Vizualizeaz >
Director Unitate de nv mnt A
Contabil /
Tehnic
ISJ/ ISS C
Serviciul
Investi ii
ISMB
I
Serviciul MEN
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 373 din 408
Nume Sub-Proces Gestionarea informaiilor despre liniile bugetare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Investi ii Forma de detalii a
unei linii bugetare
Modificarea informa iilor
despre liniile bugetare
Bugetul propus
introdus n
sistem
Modificrile ce
trebuie aduse
pe bugetul
propus
Bugetul aprobat
Contabil Unitate de nv mnt R
Date financiare >
Buton Buget >
Selec ie din lista
de buget pentru
anul n curs >
Buton Editeaz >
Forma de detalii a
unei linii bugetare
Director Unitate de nv mnt A
Contabil /
Tehnic
ISJ/ ISS C
Serviciul
Investi ii
ISMB
I
Serviciul
Investi ii
MEN22.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea informaiilor despre iniiativele investiionale i
cheltuielile bugetare
22.3.2.1 Atributele sub-procesului

Nume sub- Gestionare ini iative investi ionale i cheltuieli bugetare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 374 din 408
proces
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a defini investi iile sau cheltuielile bugetare dintr-o unitate de
nv mnt
Mecanism de
declanare
Buget aprobat
Condiii
prealabile pentru
ca procesul s fie
iniiat
Unitatea s existe n re eaua colar.
Bugetul s fie aprobat.
Fundamente i
Definirea
Termenilor Cheie
PJ Unitate colar cu personalitate juridic
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 375 din 408
22.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Sub-Proces Gestionare iniiative investiionale i cheltuieli bugetare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre ini iativele
investi ionale sau
cheltuielile bugetare
Informa iile
despre
investi ii sau
cheltuieli
Lista actualizat
a ini iativelor
investi ionale
sau cheltuielilor
bugetare
Contabil Unitate de nv mnt R Date financiare >
Buton Cheltuieli >
Buton Adugare >
Forma de
adugare a unei
investi ii sau
cheltuieli
Director Unitate de nv mnt A
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN
Vizualizare informa ii
despre ini iativele
investi ionale sau
cheltuielile bugetare
Lista
actualizat a
ini iativelor
investi ionale
sau
cheltuielilor
Lista de
ini iative
investi ionale i
cheltuieli
bugetare
Contabil Unitate de nv mnt R
Date financiare >
Buton Cheltuieli >
Selec ie din lista
de cheltuieli
pentru anul n
curs > Buton
Director Unitate de nv mnt A
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 376 din 408
Nume Sub-Proces Gestionare iniiative investiionale i cheltuieli bugetare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
bugetare Vizualizeaz >
Forma Detalii
ini iative
investi ionale sau
cheltuieli
bugetare
Modificare informa ii
despre ini iativele
investi ionale sau
cheltuielile bugetare
Informa iile
despre
investi ii sau
cheltuieli
Lista actualizat
a ini iativelor
investi ionale
sau cheltuielilor
bugetare
Contabil Unitate de nv mnt R
Date financiare >
Buton Cheltuieli >
Selec ie din lista
de cheltuieli
pentru anul n
curs >
Buton
Modificare>
Forma Detalii
ini iative
investi ionale sau
cheltuieli
bugetare
Director Unitate de nv mnt A
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN
tergere informa ii Lista actualizat Contabil Unitate de nv mnt R Date financiare >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 377 din 408
Nume Sub-Proces Gestionare iniiative investiionale i cheltuieli bugetare
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
despre ini iativele
investi ionale sau
cheltuielile bugetare
Lista
actualizat a
ini iativelor
investi ionale
sau
cheltuielilor
bugetare


a ini iativelor
investi ionale
sau cheltuielilor
bugetare
Director Unitate de nv mnt A
Buton Cheltuieli >
Selec ie din lista
de cheltuieli
pentru anul n
curs >
Buton tergere
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 378 din 408
23 P-20 Procedura de gestionare achiziii

23.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea achizi iilor unei unit i de nv mnt.

23.2 Descrierea Procesului

23.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa ii despre achizi ii i contesta ii la procedura
de achizi ie
Documenta ie conform procedurii de achizi ie
public aplicabil
Departamentul financiar-contabilitate
Bugetul aprobat Departamentul financiar-contabilitate

23.2.2 Ieiri
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 379 din 408

Ieiri Destinaie
Informa ii despre achizi ii i contesta ii n sistem Departamentul de investi ii
Departamentul financiar-contabilitateDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 380 din 408
23.2.3 Diagrama de procesDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 381 din 408

Diagrama de proces pentru gestionarea informaiilor despre achiziii
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 382 din 408
23.3 Cerinele Procesului

23.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionarea informaiilor despre achiziii
23.3.1.1 Atributele sub-procesului

Nume Sub-
proces
Gestionarea informa iilor despre achizi ii
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de a defini achizi iile realizate de o unitate
Mecanism de
declanare
Declanarea unei proceduri de achizi ie de ctre unitate
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Unitatea s existe n re eaua colar
Bugetul s fie aprobat
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Documenta ie de achizi ie
Procedur de achizi ie
PJ Unitate colar cu personalitate juridic
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 383 din 408DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 384 din 408
23.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


Nume Sub-Proces Gestionarea informaiilor despre achiziii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
despre achizi ii
Informa iile i
documentele
specifice pentru
o achizi ie
Lista
actualizat de
achizi ii
Contabil Unitate colar R
Date financiare >
Buton Achizi ii >
Buton Adugare >
Forma de
adugare
Director Unitate colar A
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN
Vizualizare informa ii
despre achizi ii
Lista actualizat
de achizi ii
Lista
actualizat de
achizi ii
Contabil Unitate colar R Date financiare >
Buton Achizi ii >
Selec ie din lista
de achizi ii >
Buton
Vizualizeaz >
Forma de detalii
Director Unitate colar A
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN
Modificare informa ii Informa iile i Lista Contabil Unitate colar R Date financiare >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 385 din 408
Nume Sub-Proces Gestionarea informaiilor despre achiziii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
despre achizi ii

documentele
specifice pentru
o achizi ie
actualizat de
achizi ii
Director Unitate colar A Buton Achizi ii>
Selec ie din lista
de achizi ii >
Buton Editeaz >
Forma de detalii
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN
tergere informa ii
despre achizi ie PJ (nu
are contesta ii ataate)

Lista de achizi ii
Lista
actualizat de
achizi ii
Contabil
Unitate / Unitate
colar
R
Date financiare >
Buton Achizi ii>
Selec ie din lista
de achizi ii >
Buton tergere
Director
Unitate / Unitate
colar
A
Contabil / Tehnic ISJ/ ISS C
Serviciul Investi ii ISMB
I
Serviciul Investi ii MEN

23.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionarea informaiilor despre contestaii la procedura de
achiziie
23.3.2.1 Atributele sub-procesului

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 386 din 408
Nume Sub-
proces
Gestionare informa ii contesta ii pe procedura de achizi ie
Obiective
Obiectivul acestei proceduri este acela de a defini modul de definire a unei contesta ii la o achizi ie, primit de o
unitate de nv mnt
Mecanism de
declanare
Primirea unei contesta ii de ctre unitatea de nv mnt care a declanat procedura de achizi ie
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Informa iile despre procedura de achizi ie exist n sistem.
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie
Documenta ia de achizi ie
PJ Unitate colar cu personalitate juridic

23.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR
RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 387 din 408
Nume Sub-Proces Gestionare informaii contestaii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare informa ii
contesta ie
Contesta ia la
procedura de
achizi ie.
Lista actualizat a
contesta iilor
pentru o achizi ie
Contabil
Unitatea de
nv mnt
R
Date financiare > Buton
Achizi ii > Selec ie din lista
de achizi ii > Buton
Editeaz > Forma de
detaliu >Lista contesta iilor
> Buton ( ) adugare
Director ACI
Vizualizare
informa ii
contesta ie

Lista de
contesta ii
pentru a achizi ie
Lista de
contesta ii pentru
o achizi ie
Contabil
Unitatea de
nv mnt
R
Date financiare > Buton
Achizi ii > Selec ie din lista
de achizi ii > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Lista Contesta iilor
Director ACI

Modificare
informa ii
contesta ie

Contesta ia la
procedura de
achizi ie.
Lista actualizat a
contesta iilor
pentru o achizi ie
Contabil
Unitatea de
nv mnt
R
Date financiare > Buton
Achizi ii > Selec ie din lista
de achizi ii > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Lista Contesta iilor >
Buton ( ) editare
Director ACI
tergere contesta ie Lista de Lista actualizat a Contabil Unitatea de R Date financiare > Buton
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 388 din 408
Nume Sub-Proces Gestionare informaii contestaii
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
contesta ii la
procedura de
achizi ie
contesta iilor
pentru o achizi ie
Director
nv mnt
ACI
Achizi ii > Selec ie din lista
de achizi ii > Buton
Editeaz > Forma de detalii
> Lista Contesta iilor >
Buton ( ) tergere
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 389 din 408
24 P-21 Procedura de gestionare a informaiilor despre note i
absene


24.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea notelor i absen elor.


24.2 Descrierea Procesului

24.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa iile despre elevi Unitatea de nv mnt
Informa iile despre forma iunile de studiu Unitatea de nv mnt
Notele Unitatea de nv mnt
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 390 din 408
Intrri Sursa
Absen ele Unitatea de nv mnt
Mediile Unitatea de nv mnt

24.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
Notele Carnet note
Absen ele Carnet note
Mediile Carnet note

24.2.3 Diagrama de proces

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 391 din 408


Diagrama procesului de gestiune a notelor i absenelor
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 392 din 408
24.3 Descrierea procesului

24.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare absene elevi

24.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare absen e elevi
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a informa ilor aferente absen elor elevilor
Mecanism de
declanare
Necesitatea gestionrii informa iilor despre absen ele elevilor
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist informa iile despre elev n sistem
Este definit asocierea ntre elev i o forma iune de studiu din unitatea de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Colectarea absen elor pentru copii din nv mntul precolar se va face sptmnal
Colectarea absen elor pentru elevi se va face lunar.
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 393 din 408
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 394 din 408
24.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare absene elevi
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugarea numrului
de absen e motivate
i/sau nemotivate.

1.Datele de
identificare ale
elevului.
2.Document de
motivare (medical,etc)
n cazul absen elor
motivate
Numrul
absen elor
motivate i/sau
nemotivate
actualizat n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare
clas > Absen e >
Selectare materie >
Selectare lun >
Selectare elev > Forma
de adugare
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Modificarea
numrului de absen e
motivate i/sau
nemotivate
1.Datele de
identificare ale
elevului.
2.Document de
motivare (medical,etc)
n cazul absen elor
motivate
Numrul
absen elor
motivate i/sau
nemotivate
actualizat n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare
clas > Absen e >
Selectare materie >
Selectare lun >
Selectare elev > Forma
de detalii > Selectare
informa ie > Dublu-
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 395 din 408
Nume Proces Gestionare absene elevi
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
3.Absentele se
regsesc n sistem
click
tergerea numrului
de absen e motivate
i/sau nemotivate
1.Datele de
identificare ale
elevului.
2.Absentele se
regsesc n sistem
Numrul
absen elor
motivate i/sau
nemotivate
actualizat n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare
clas > Absen e >
Selectare materie >
Selectare lun >
Selectare elev > Forma
de detalii > Selectare
informa ie > Buton
terge
Director
Unitate de
nv mnt
ACI


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 396 din 408
24.3.2 Nume Sub-Proces: Gestionare note elev

24.3.2.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare note elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a notelor elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz n momentul n care un elev a primit o not la una sau mai multe materii.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist informa iile despre elev n sistem
Este definit asocierea ntre elev i o forma iune de studiu din unitatea de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 397 din 408
24.3.2.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare note elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare not

1.Datele de identificare
ale elevului.
2.Nota a fost trecut n
catalogul clasei
Notele actualizate
n sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare clas >
Note > Selectare materie >
Selectare elev > Forma de
adugare. Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Modificare not
1.Datele de identificare
ale elevului.
2.Nota se regsete n
sistem
Notele actualizate
n sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare clas >
Note > Selectare materie>
Selectare elev> Forma de
detalii > Selectare
informa ie > Dublu-click
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
tergere not
1.Datele de identificare
ale elevului.
2.Nota se regsete n
sistem
Notele actualizate
n sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare clas >
Note > Selectare materie>
Selectare elev>Forma de
detalii > Selectare Director Unitate de ACI
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 398 din 408
Nume Proces Gestionare note elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
nv mnt informa ie > Buton terge


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 399 din 408
24.3.3 Nume Sub-Proces: Gestionare medii elev

24.3.3.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionare medii elev
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a mediilor elevilor
Mecanism de
declanare
Se declaneaz la sfritul fiecrui semestru pentru elevii care au numrul minim de note introduse n sistem.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Exist informa iile despre elev n sistem
Este definit asocierea ntre elev i o forma iune de studiu din unitatea de nv mnt
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 400 din 408
24.3.3.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific,
Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionare medii elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare medie

1.Datele de
identificare ale
elevului.
2.Notele se regsesc
n sistem
Mediile
actualizate n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare
clas > Medii >
Selectare elev > Forma
de adugare Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Modificare medie
1.Datele de
identificare ale
elevului.
2.Notele se regsesc
n sistem
3.Valoarea mediei se
regsete n SIIIR
Mediile
actualizate n
sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare
clas > Medii >
Selectare elev > Forma
de detalii > Selectare
informa ie > Dublu-
click
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
tergere medie
1.Datele de
identificare ale
Mediile
actualizate n
Responsabil
forma iune de
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Selectare
clas > Medii >
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 401 din 408
Nume Proces Gestionare medii elev
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
elevului.
2.Notele se regsesc
n sistem
3.Valoarea mediei se
regsete n SIIIR
sistem studiu Selectare elev > Forma
de detalii > Selectare
informa ie > Buton
terge
Director
Unitate de
nv mnt
ACIDIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 402 din 408
25 P-22 Procedura de gestionare a informaiilor despre note la
evaluri i certificri


25.1 Obiectiv

Aceast procedur descrie procesele ce trebuie parcurse pentru gestionarea evalurilor/certificrilor.

25.2 Descrierea Procesului
25.2.1 Intrri

Intrri Sursa
Informa iile despre elevi Unitatea de nv mnt
Informa iile despre forma iunile de studiu Unitatea de nv mnt
Informa iile despre evaluri i certificri MEN
Notele Evaluare/Certificare
Absen ele Evaluare/Certificare

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 403 din 408
25.2.2 Ieiri

Ieiri Destinaie
Notele Foaia matricol


DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error!
Reference source not found.
Page 404 din 408
25.2.3 Diagrama de procesDiagrama procesului de gestiune a evalurilor/certificrilor
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error! Reference source not found.
Page 405 din 408
25.3 Descrierea procesului

25.3.1 Nume Sub-Proces: Gestionare note/absene pentru evaluri sau certificri

25.3.1.1 Atributele Cheie ale Procesului
Nume Sub-
proces
Gestionarea notelor i absen elor pentru evaluri sau certificri
Obiective Obiectivul acestei proceduri este acela de gestionare a notelor i/sau a absen elor elevilor la evaluri sau certificri
Mecanism de
declanare
Se declaneaz dup ce elevii au sus inut o sesiune de evaluare sau o certificare.
Condiii
prealabile
pentru ca
procesul s fie
iniiat
Informa iile despre elev exist n sistem
Asocierile elev-forma iune de studiu definite n sistem
Informa iile despre evaluri i certificri completate n sistem
Fundamente i
Definirea
Termenilor
Cheie

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error! Reference source not found.
Page 406 din 408

DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error! Reference source not found.
Page 407 din 408
25.3.1.2 Fluxul i paii corespunztori n SIIIR

RACI: R(esponsible), A(ccountable), C(onsult), I(nform)
SIIIR Access Rights: RESPONSIBLE = Citete, Scrie , Modific, Tiprete. ACCOUNTABLE = Citete, Scrie, Aloc, Modific, Tiprete.
CONSULT= Citete, Tiprete. INFORM = Citete, Tiprete.
Nume Proces Gestionarea notelor i absenelor pentru evaluri sau certificri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
Adugare
note/absen e evaluare

1. Informa ii
le despre elev
2. Note
/absen ele de
la evaluare
/cerificare
Informa iile
despre note
/absen e la
evaluri se
regsesc n sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R Catalog > Rezultate
evaluri > Selectare
Evaluare > Selectare
clas > Buton Adaug Director
Unitate de
nv mnt
ACI
Modificare
note/absen e evaluare
1. Informa ii
le despre elev
2. Note
/absen ele de
la evaluare
/cerificare n
sistem
Informa iile
despre note
/absen e la
evaluri se
regsesc n sistem
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Rezultate
evaluri > Selectare
Evaluare > Selectare
clas > Forma de
detalii > Selectare
informa ie > Dublu-
click
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
tergere note/absen e
evaluare
1. Informa ii
le despre elev
2. Note
Informa iile
despre note
/absen e la
Responsabil
forma iune de
studiu
Unitate de
nv mnt
R
Catalog > Rezultate
evaluri > Selectare
Evaluare > Selectare
DIDISU-SIIIR-Manual de proceduri de operare si analiza a datelor pt PDF.docx Error! Reference source not found.
Page 408 din 408
Nume Proces Gestionarea notelor i absenelor pentru evaluri sau certificri
Pas Intrri Ieiri Rol Departament RACI Pai SIIIR
/absen ele de
la evaluare
/cerificare n
sistem
evaluri se
regsesc n sistem
Director
Unitate de
nv mnt
ACI
clas > Forma de
detalii > Selectare
informa ie > Buton
terge