Sunteți pe pagina 1din 4

OUG privind restituirea unor contributii de asigurari de sanatate

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 337 din data de 18 mai 2012 a fost publicata
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a
unor contributii de asigurari sociale de sanatate.
Actul normativ stabileste modul de restituire a sumelor retinute de la data de 1 ianuarie 2011
pana la data de 30 aprilie 2012, reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate prin
aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra intregului cuantum al
pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de
sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei.
Aceste sume se restituie astfel:
- pentru sumele retinute in perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizeaza in transe
lunare egale in perioada iunie-august 2012;
- pentru sumele retinute in perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizeaza pana la
data de 31 decembrie 2013. Pana la data de 25 august 2012, Guvernul aproba prin hotarare
graficul si modalitatea de restituire a acestor sume.

Restituirea sumelor de mai sus se face, din oficiu, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin
casele teritoriale de pensii, precum si de catre casele de pensii sectoriale si cele apartinand
sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii.

Plata catre titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie se efectueaza impreuna cu
drepturile de pensii aferente fiecarei luni.


Norme privind modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la
contracte de asigurare

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 336 din data de 18 mai 2012 a fost publicat
Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2012 pentru punerea in
aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor
informatii referitoare la contracte de asigurare.
Normele instituie reguli cu privire la modalitatile de comunicare electronica a informatiilor
referitoare la contracte de asigurare.
Astfel, se stipuleaza obligatia societatilor de asigurare autorizate sa practice asigurarea
obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sau
asigurarea facultativa a vehiculelor de a transmite catre baza de date CEDAM, in termen de 5
zile de la data emiterii politelor de asigurare sau de la data avizarii unor evenimente asigurate,
informatii complete privind contractele de asigurare auto incheiate, respectiv informatii privind
dosarele de dauna asociate acestora.
Societatile de asigurare autorizate sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligatia de a transmite catre baza de date pentru
evidenta evenimentelor rutiere REVER, in termen de 5 zile de la avizarea unui eveniment
asigurat, informatii complete privind evenimentul rutier in cauza, incluzand si o copie electronica
a formularului de constatare amiabila, daca este cazul.
Incepand cu data de 1 ianuaire 2012, societatile de asigurare autorizate sa practice asigurari de
incendiu si alte calamitati naturale au obligatia de a transmite Comisiei de Supraveghere a
Asigurarilor informatii complete privind contractele de asigurare facultativa a locuintelor
incheiate, in termen de 5 zile de la data emiterii acestora.
Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor naturale are obligatia de a transmite Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor informatii complete privind politele de asigurare obligatorie a
locuintelor incheiate, in termen de 5 zile de la data emiterii acestora.
Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor naturale are obligatia de a transmite lunar Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor informatii privind constructiile cu destinatia de locuinta, inclusiv
cele cu destinatia de locuinta sociala, care trebuie asigurate impotriva cutremurului, alunecarilor
de teren si inundatiilor, asa cum rezulta din evidenta unitatilor administrativ-teritoriale la nivel
national.
Transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a informatiilor mentionate anterior
se realizeaza prin intermediul unui portal electronic dedicat. Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor stabilete i informeaza societatile de asigurare asupra caracteristicilor interfetei de
utilizator, mecanismelor de validare, formei i tipurilor de informatie transmisa prin acest portal.
Societatile de asigurare autorizate sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligatia de a interoga baza de date CEDAM in
vederea stabilirii istoricului de daune al unui vehicul. Aceasta interogare se realizeaza exclusiv in
cazul in care stabilirea clasei de bonus/malus nu se poate realiza pe baza informatiilor continute
de baza de date proprie a societatii de asigurare.

Modificari in structura MAI
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 336 din data de 18 mai 2012 a fost publicata
Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si
Internelor.
Actul normativ stabileste modificari in structura Ministerului Administratiei si Internelor prin
infiintarea functiei de ministru delegat pentru administratie. In exercitarea atributiilor, ministrul
administratiei si internelor este ajutat de ministrul delegat pentru administratie.
Astfel, conducerea ministerului se va realiza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, iar
ministrul delegat pentru administratie coordoneaza activitatile din domeniul administratiei
publice.
Ministrul delegat pentru administratie va emite ordine si instructiuni in domeniul administratiei
publice, cu caracter normativ sau individual.

Norme de aplicare a Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 335 din data de 17 mai 2012 a fost publicata
Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Intrucat prin Legea nr. 40/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 au fost
aduse modificari substantiale acestui act normativ, a fost necesara emiterea prin hotarare de
guvern a unor noi norme metodologice.

Normele detaliaza, in principal, aspect privind:
-stabilirea masurilor minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, inclusiv a
cerintelor tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de protectie mecano-fizice
incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice
fel;
- stabilirea cerintelor minime pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport pentru
protectia personalului insotitor si a valorilor transportate;
- determinarea regulilor si a modului de realizare a sistemelor de paza in cazul pazei cu efective
de jandarmi, cu politia locala, paza proprie sau prin societati specializate de paza si protectie.
- instituirea conditiilor necesare obtinerii/reinnoirii licentei de functionare de catre societatile
specializate pentru a desfasura activitati de paza si protectie;
- precizarea normelor tehnice privind proiectarea, modificarea, instalarea, intretinerea si
utilizarea sistemelor de alarmare
- identificarea ocupatiilor care fac obiectul activitatilor de paza, tipul de formare profesionala
necesar pentru practicarea acestor ocupatii, precum si tematica programelor de formare
profesionala.
- descrierea si modelul uniformelor de serviciu ale personalului de paza proprie.
- stabilirea modului de realizare a selectiei, atestarii, angajarii, pregatirii si dotarii personalului de
paza si garda de corp.
- sanctionarea faptelor de incalcare a obligatiilor stabilite prin norme.

S-ar putea să vă placă și