Sunteți pe pagina 1din 5

Eliberarea din functie a unor judecatori.

Decrete publicate in Monitorul OficialIn Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 343 din data de 21 mai 2012 au fost publicate
Decretele Presedintelui Romaniei nr. 381/2012, nr. 382/2012, nr. 383/2012, nr. 380/2012
privind eliberarea din functie a unor judecatori.
Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii in lei si in dolari
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 343 din data de 21 mai 2012 a fost publicata
Circulara Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor
platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand cu perioada de
aplicare 24 aprilie-23 mai 2012.
Incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012, rata dobanzii platita la rezervele
minime obligatorii constituite in lei este de 1,08% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele
minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,39% pe an.


Reglementari privind profesia de arhitect

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 343 din data de 21 mai 2012 au fost publicate:
- Regulamentul din 21.05.2012 de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din
Romania;
- Regulamentulcadrul din 21.05.2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea filialelor
teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania;
- Codul deontologic din 21.05.2012 al profesiei de arhitect.

Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania

Ordinul Arhitectilor din Romania este o organizatie profesionala, cu personalitate juridica de
drept privat, nonprofit, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si
independenta, avand rolul de a reprezenta, a promova si a proteja la nivel national si international
interesele profesiei de arhitect.

Ordinul acorda si suspenda dreptul de semnatura arhitectilor din Romania si vegheaza la
conduita profesionala a membrilor sai. De asemenea, ordinul este autoritatea competenta pentru
recunoasterea titlurilor oficiale de calificare in profesia de arhitect pentru cetatenii statelor
membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si
cetatenii Confederatiei Elvetiene.

Forurile de conducere ale Ordinului sunt: Conferinta nationala, Consiliul national, Colegiul
director, presedintele Ordinului.

Regulamentcadru privind infiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale
Ordinului Arhitectilor din Romania

Filialele Ordinului functioneaza ca structuri teritoriale ale Ordinului, cu personalitate juridica de
drept privat, nonprofit, apolitice, cu foruri de conducere, buget si patrimoniu proprii.

La nivelul judetelor cu cel putin 50 de arhitecti, precum si in municipiul Bucuresti se vor infiinta,
prin libera asociere, filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitectii domiciliati in raza
teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.

Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 50 de arhitecti, se va putea infiinta o filiala
teritoriala prin libera asociere a arhitectilor si conductorilor arhitecti cu domiciliile in judete
limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.

In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si in
municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului.


Codul deontologic al profesiei de arhitect

Cod deontologic stabileste principiile fundamentale de onorabilitate in exercitarea profesiei de
arhitect si reglementeaza normele de conduita profesionala derivate din aceste principii,
obligatorii in exercitiul drepturilor si indatoririlor arhitectului ca profesionist.

Neindeplinirea normelor de conduita profesionala de catre arhitectii membri ai Ordinului
Arhitectilor din Romania se analizeaza de catre comisiile de disciplina ale acestuia si se
sanctioneaza, dupa caz.


Infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 343 din data de 21 mai 2012 a fost publicat
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3879/2012 rivind
infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a acestuia.

Actul normativ stabileste infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar, organism
consultativ al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, fara personalitate
juridica.

CEMU are, printre altele, urmatoarele atributii:
- monitorizeaza punerea in aplicare a politicilor de etica universitara la nivelul sistemului de
invatamant superior;
- auditeaza comisiile de etica din universitati
- prezinta un raport anual, public, privind etica universitara;
- constata incalcarea de catre orice institutie de invatamant superior, de stat sau particulara, din
sistemul national de invatamant a obligatiilor prevazute de Legea invatamantului nr. 1/2011;
- analizeaza si propune, la solicitarea MECTS, revocarea din functie a rectorului si reducerea sau
eliminarea temporara ori definitiva a accesului la finantarile din surse publice pentru
universitati,;
- elaboreaza si publica Codul de referinta al eticii si deontologiei universitare,;
- intocmeste, la cererea MECTS, rapoarte in cazul constatarii nerespectarii prevederilor legale in
procedura de ocupare a posturilor didactice si de cercetare,;
- colaboreaza, in cadrul activitatii de asigurare a calitatii invatamantului superior, cu MECTS.

Membrii CEMU sunt cadre didactice si cercetatori, avand cel putin titlul de conferentiar sau de
cercetator stiintific II ori titluri echivalente obtinute in strainatate, membri ai Academiei Romane
si un membru student, reprezentant al federatiilor nationale ale studentilor.


Legea cu privire la actele de stare civila. Republicare oficiala

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 339 din data de 18 mai 2012 a fost republicata
Legea nr. 119(r2)/1996 cu privire la actele de stare civila.

Noi reglementari privind autorizarea caselor de schimb valutar
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 341 din data de 19 mai 2012 a fost publicat
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea
entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele
care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.
Actul normativ aproba:
- Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb
valutar;
- Criteriile referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de
schimb valutar pe teritoriul Romaniei;
- documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent
punctului de schimb valutar.

Activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate cu
numai de urmatoarele categorii de entitati:
- case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, avand ca principal obiect de activitate activitatile de schimb valutar pentru
persoane fizice cod CAEN 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare - activitati
ale birourilor de schimb valutar. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod
CAEN 6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si
coduri de pensii - remiterea de bani.
- persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate
activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actele constitutive care le reglementeaza
infiintarea si functionarea;
- entitati care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si
au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute (cotate si necotate) sub forma de
numerar si substitute de numerar.
Entitatile care intentioneaza sa desfasoare activitati de schimb valutar dupa intrarea in vigoare a
noului ordin trebuie sa obtina autorizatie anterior inceperii activitatii de schimb in conformitate
cu prevederile noului act normativ .
Ordinul interzice, de la intrarea sa in vigoare, efectuarea activitatii de schimb valutar prin
intermediul automatelor de schimb valutar de catre entitatile mentionate mai sus.
Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar poate acorda dreptul de organizare si
desfasurare a activitatii de schimb valutar, pe baza de autorizatie.


Modificarea Regulamentului BNR privind regimul valutar

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 341 din data de 19 mai 2012 a fost publicat
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2012 privind modificarea si completarea
Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum si
abrogarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de
schimb valutar.

Actul normativ stipuleaza ca platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni
care decurg din vanzari de bunuri si prestari de servicii intre rezidenti, indiferent de raportul
juridic care le reglementeaza, se realizeaza numai in moneda nationala (leu), cu exceptia
operatiunilor prevazute in anexa la actul normativ Categorii de rezidenti care pot efectua
operatiuni in valuta, care se pot efectua si in valuta.
Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti care decurg din
remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementeaza, se realizeaza
numai in moneda nationala (leu).
Toate celelalte operatiuni intre rezidenti care nu fac obiectul celor mentionate mai sus pot fi
efectuate, in mod liber, fie in moneda nationala (leu), fie in valuta.

De asemenea, se face precizarea ca piata valutara este piata pe care se efectueaza schimb valutar
si care cuprinde urmatoarele segmente:
- piata valutara interbancara;
- piata valutara a entitatilor autorizate sa efectueze activitati de schimb valutar.

La data intrarii in vigoare a noului regulament se abroga Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.
4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.


OUG privind recuperarea reducerilor salariale ale bugetarilor

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 340 din data de 18 mai 2012 a fost publicata
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea
reducerilor salariale.

Ordonanta de urgenta stabileste calendarul de crestere al salariilor personalului bugetar fata de care au
fost luate masuri de reducerI salariale in anul 2010, pentru a se reveni la situatia anteriora acestor
diminuari.

Astfel, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de
baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se
majoreaza in doua etape, astfel:
- cu 8%, incepand cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
- cu 7,4%, incepand cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie
2012.

Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut,
indemnizatia bruta de incadrare, de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se majoreaza
potrivit etapelor mentionate anterior, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi
conditii.
Personalul din institutiile publice ale carui venituri de natura salariala nu au fost diminuate potrivit Legii
nr. 118/2010, nu beneficiaza de majorarile salariale prevazute de ordonanta de urgenta.
Actul normativ mai prevede ca , incepand cu luna iunie 2012, cuantumul indemnizatiilor revolutionarilor
se majoreaza cu 2,3% fata de cuantumul aflat in plata in luna mai 2012, fara a depasi nivelul in vigoare in
luna iunie 2010.

S-ar putea să vă placă și