Sunteți pe pagina 1din 3

Modificari cu privire cadrul de organizare a admiterii in invatmantul superior

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 388 din data de 11 iunie 2012 a fost publicat
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4345/2012 pentru
modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.313/2012
privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare
de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

Modificarile vizeaza urmatoarele aspecte:

Admiterea la studii universitare de licenta se sustine in limba romana sau intr-o limba straina,
pentru programele de licenta la care scolarizarea este organizata in limba straina respectiva.
Actul normativ introduce mentiunea ca pentru programele de licenta scolarizate in limba romana,
la solicitarea scrisa a candidatilor care au sustinut la bacalaureat si proba la limba si literatura
materna, examenul de admitere se poate sustine si in limbile materne respective, cu respectarea
autonomiei universitare.

Se precizeaza ca la calculul mediei generale de admitere pot fi luate in considerare notele de la
probele de bacalaureat si/sau media de la bacalaureat, licenta sau disertatie, dupa caz, dar nu pot
fi luate in calcul mediile ori notele din anii de studii.


Repartizarea cifrei de scolarizare in invatamantul superior de stat in anul universitar 2012-
2013

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 388 din data de 11 iunie 2012 a fost publicat
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4334/2012 privind
repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la
studii in anul universitar 2012-2013.

In baza actului normativ, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului aloca cifra de
scolarizare pentru studii universitare de licenta finantate de la bugetul de stat institutiilor de
invatamant superior de stat.

Numarul locurilor pentru studii universitare de licenta (anul I) este de 3.520.

Alocarea cifrei de scolarizare pe institutii de invatamant s-a realizat pe baza rezultatelor
clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii, avand in vedere capacitatea de
scolarizare a programelor de studii performante si propunerea Consiliului National pentru
Finantarea Invatamantului Superior privind repartizarea cifrelor de scolarizare.

Cifra de scolarizare pentru programele de studii universitare de licenta organizate in regim cu
taxa de catre institutiile de invatamant superior de stat, particulare acreditate si particulare
autorizate sa functioneze provizoriu se aproba de catre senatul universitar.


Reglementari privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor
de supraveghere video
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 389 din data de 11 iunie 2012 a fost publicata
Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea
mijloacelor de supraveghere video.
Potrivit Deciziei ANSPDCP, prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de
supraveghere video poate fi efectuata, in principal, in urmatoarele scopuri:
- prevenirea si combaterea savarsirii infractiunilor;
- supravegherea traficului rutier si constatarea incalcarii regulilor de circulatie rutiera;
- asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor de
utilitate publica, precum si a imprejmuirilor afectate acestora;
- indeplinirea unor masuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publica;
- realizarea unor interese legitime, cu conditia sa nu se prejudicieze drepturile si libertatile
fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

Supravegherea video poate fi efectuata in locuri si spatii deschise sau destinate publicului,
inclusiv pe caile publice de acces de pe domeniul public sau privat, in conditiile prevazute de
lege.
Camerele de supraveghere video se monteaza in locuri vizibile.
Este interzisa utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu exceptia situatiilor
prevazute de lege.
Este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video in
spatii in care se impune asigurarea intimitatii persoanelor, cum ar fi: cabine de proba, vestiare,
cabine de dus, toalete si alte locatii similare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se
efectueaza cu consimtamantul expres si neechivoc al persoanei vizate sau in cazurile expres
prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video este
permisa pentru indeplinirea unor obligatii legale exprese sau in temeiul unui interes legitim, cu
respectarea drepturilor persoanelor angajate, in special a informarii prealabile a acestora.
In alte situatii decat cele prevazute mai sus, prelucrarea datelor cu caracter personal ale
angajatilor prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decat pe baza
consimtamantului expres si liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor
angajate, in special a informarii prealabile a acestora.
Nu este permisa prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de
supraveghere video in interiorul birourilor unde acestia isi desfasoara activitatea la locul de
munca, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege sau a avizului Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video,
inclusiv dezvaluirea acestora, este permisa cu acordul expres al reprezentantului legal sau in
situatiile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu respectarea drepturilor acestora, in special a
informarii prealabile.

Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora
intr-un stat tert, trebuie notificata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal anterior inceperii prelucrarii, cu exceptia situatiilor care intra sub incidenta
deciziilor presedintelui acestei autoritati privind cazurile in care nu este necesara notificarea.


ICCJ. Reducerea onorariului avocatului. Efectele asupra contractului de asistenta juridica

nalta Curte de Casaie i Justiie a hotrt c, n condiiile n care cererea reclamantei a fost
anulat ca insuficient timbrat, cheltuielile de judecat reprezentnd onorariul avocaial n
cuantum de 10.000 lei sunt nejustificate i n mod corect au fost reduse de instana de apel,
acestea nefiind proporionale cu amplitudinea i complexitatea activitii depuse de avocai. Cu
privire la posibilitatea instanei de a restriciona onorariile avocailor, nalta Curte a artat c este
important de reinut faptul c n cazul aplicrii art. 274 alin. (3) C. proc. civ., instana
judectoreasc nu intervine n contractul de asisten juridic ncheiat ntre pri, adic nu
mpiedic executarea acestuia, nici nu-l, modific i nici nu-l anuleaz. n aceast situaie,
raportul juridic care a luat natere prin ncheierea contractului de asisten juridic se menine,
instana avnd doar posibilitatea s mreasc sau s micoreze cuantumul cheltuielilor de
judecat la care urmeaz a fi obligat partea care cade n pretenii. (Decizia nr. 512 din 3
februarie 2011 pronunat de Secia comercial a naltei Curi de Casaie i Justiie avnd ca
obiect recursul mpotriva hotrarii de reducere a onorariului avocaial)

S-ar putea să vă placă și