Sunteți pe pagina 1din 6

Planul de activitate

al catedrei ,,Limb i comunicare


pentru anul de studii 2014-2015
n L/T ,,Adrian Punescu
Misiunea catedrei
Activitatea catedrei este orientat:
Spre asigurarea calit ii educa iei prin
implementarea standardelor de eficien a nv rii.
Spre mbunt irea calit ii procesului educa ional la
aria curricular:limba i literatura romn, limbi
moderne prin crearea unui cadru adecvat, pentru cea
mai bun, complet i util dezvoltare profesional n
parteneriat i cooperare a cadrelor didactice.
Spre ridicarea eficien ei educa iei i dezvoltarea
intelectului la elevi.
Problema de cercetare a
catedrei pentru anul de studii
2014-2015
LISTA NOMINAL A !A"#$LO# "I"A!TI!$
LA !AT$"#A %%LIMB I COMUNICARE &
Nr'r
Numele
i

prenumele
(unc ia
ocupat)%
disciplina
predat)
*radul
didactic'
Sta+iul

Nr
de

ore
#esponsabili
,n cadrul
catedrei
Adresa la
domiciliu%
tele-onul
1.
Banari
Mariana
Director
Prof. de l.
englez
Gr.I
2013
14 ani
9 ----------
s.Brnzenii-
ec!i"
#0-$%%
2.
ele co
&leonora
Dir.ad'(nct
l. i lit.
ro)*n
Gr. II
2012
2# ani
9 ----------
s.+zne ti"
#2-$%2
3.
,-alag!ii
iorica
Prof. de l.
i lit.
ro)*n
Gr. II
2010
23 ani
% ef(l
catedrei
s.+zne ti"
#2-4#2
.
Baci(
iorica
Prof. de
l. i lit.
ro)*n
10 ----------
s.Brnzenii-
ec!i"
#0-%91
!.
Brad(
&lena
Prof. de l.
francez
Gr.I
3# ani 12 ----------
s. +odr(l-
.o("0/#321#3
#
".
Isac 0ilia Prof . de
l.englez
Gr. II
11 ani % ---------
s..eg(reni"
0#93$4#4/
#.
1(rd(i
&(genia
Prof. de l.
francez
1r
grad
43 ani
# ---------
s.+zne ti"
#2-341
$.
G!erasi)
&lena
Prof. de lit.
(ni2ersal $ ---------
s.ad(l-0eca"
#2-/9#

%r.d&r 'escrierea activit ii metodice (ermeni de
realizare
)esurse
umane
1.
edin a I . or+ani/atoric)
1. %out i metodice n debutul noului an
colar.
2. *ntocmirea planului de activitate
pentru anul colar 2+1,2+1!.
3. Alegerea noului senat al catedrei.
. Stabilirea tematicii asupra creia va
lucra fiecare cadru didactic.
!. 'iscutarea i aprobarea proiectelor de
lung durat.
". Atelier de studiere a Scrisorilor
metodice.
#. -lanificarea activit ii metodice a
catedrei.
Septembrie
'irector
ad.unct
instruire,
eful catedrei.
2.
edin a a II-a
/enericul ,,-redarea disciplinelor socio,
umane din perspectiva inteligen ei
multiple0.
1. 1ec ie demonstrativ la limba englez.
2. 2omunicare la subiect.
3ctombrie
4anari
5ariana,
Apalag6ii
7iorica.
3.
edin a a III-a
/enericul ,,Standardele de eficien a
nv rii limbilor strine8instrument
esen ial pentru evaluare.
1. 1ec ie demonstrativ la limba
francez.
2. 2omunicare la subiect.
%oiembrie
4radu 9lena,
/6erasim
9lena
.
edin a a I0-a
/enericul ,,7alen ele formative ale
studiului integrat al limbii i literaturii
romne. Atelier de discu ie.
1. Elaborarea i discutarea
tezelor.
2. Elaborarea probelor pentru
concursul colar la limba i
literatura romn, limba
'ecembrie
2adrele
didactice.
franceza, limba englez n
clasele X-XII.
!. edin a a 0-a
1. )ezultatele primului semestru de
activitate: realizri, probleme, solu ii.
2auzele e ecului colar, metode de
dep ire a e ecului n nsu ita elevilor.
2. )ezultatele tezelor semestriale
3.Analiza performanelor colare
ale ele!ilor la concursul colar
petrecut in liceu i naintarea
candidailor pentru participare la
concursul raional.
"regtirea ele!ilor-candidai la
concursul raional.
. ,,Atelierul de lectur i discu ie ca
oportunitate de formare a competen elor
de comunicare0 ,comunicare
:anuarie
2adrele
didactice,
4aciu 7iorica
#.
edin a a 0II-a
/enericul ,,Aplicarea teoriei
inteligen ilor multiple n demersul de
interpretare i construire a te;tului
propriu prin ascultarea activ.
1.1ec ii publice la limba i literatura
romn.
2.2omunicare la subiect
5artie
-rofesorii de
l. i lit. romn

S-ar putea să vă placă și