Sunteți pe pagina 1din 2

Reinfiintarea Cancelariei Primului-Ministru

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 498 din data de 19 iulie 2012 a fost publicata
Legea nr. 132/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind
stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.
Actul normativ prevede reinfiintarea in in cadrul Guvernului a Cancelariei Primului-Ministru,
structura fara personalitate juridica, subordonata direct primului-ministru, finantata prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului, condusa de seful Cancelariei, cu rang de ministru, numit
de primul-ministru. In cadrul Cancelariei Primului-Ministru isi desfasoara activitatea unul sau
mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a
primului-ministru.
O alta masura organizatorica consta in infiintarea Unitatii centrale pentru coordonarea
parteneriatului public-privat, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului, condusa de un director general, numit in conditiile legii.
Noua lege modifica si unele prevederi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici.
Astfel, prin exceptie de la prevederile conform carora inaltii functionari publici si functionarii
publici de conducere pot fi numiti in functii de demnitate publica numai dupa incetarea
raporturilor de serviciu, noua lege stabileste ca functionarii publici de conducere pot fi numiti in
functii de demnitate publica din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din administratia
publica centrala in care isi desfasoara activitatea, precum si din cadrul autoritatilor sau
institutiilor publice aflate in raporturi ierarhice cu aceasta.

Lista auditorilor financiari din statele UE care au dobandit dreptul de exercitare a
profesiei in Romania
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 498 din data de 19 iulie 2012 a fost publicata
Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 20/2012 privind
aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale
Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si
care au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania in
urma testului de aptitudini organizat in data de 7 iunie 2012.

Consultanta juridica pentru functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare,
cercetati penal
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 498 din data de 19 iulie 2012 a fost publicat
Ordinul ministrului justitiei nr. 2302/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in
care se asigura consultanta juridica pentru functionarii publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare care sunt cercetati penal, urmariti penal sau judecati pentru fapte
comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.
Metodologia stabileste modul de asigurare a serviciilor de consultanta juridica pentru
functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare, care sunt cercetati penal, urmariti
penal sau judecati pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de
serviciu, precum si cazurile in care se asigura aceste servicii.
Nu pot beneficia de consultanta juridica in conditiile metodologiei functionarii publici care sunt
cercetati penal, urmariti penal ori judecati pentru:
- infractiuni impotriva patrimoniului unitatii;
- infractiuni pentru care sesizarea organului de urmarire penala s-a facut prin plangere sau, dupa
caz, denunt al unitatii;
- infractiuni flagrante.
Functionarii publici beneficiaza de consultanta juridica pe baza de cerere scrisa adresata
directorului unitatii, in cuprinsul careia este indicat si numele avocatului ale carui servicii sunt
solicitate.
In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, directorul unitatii poate
hotari:
- aprobarea cererii de asigurare a consultantei juridice, daca sunt indeplinite conditiile prevazute
de lege;
- respingerea solicitarii privind asigurarea consultantei juridice si comunicarea in scris a
motivelor care au stat la baza respingerii.

Ministerul Justitiei poate incheia un protocol cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu
privire la onorariul care se cuvine avocatilor pentru acordarea consultantei juridice in cazurile
prevazute de metodologie si care se plateste avocatului din bugetul unitatii.
in cazul in care functionarul public a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva,
acesta este obligat sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea consultantei juridice,
in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

S-ar putea să vă placă și