Sunteți pe pagina 1din 28

Folosirea rationala a antibioticelor

ANTIBIOTICELE
1. Antibioticele sunt substante produse:
a. De fungi sau bacterii;
b. Prin sinteza sau semisinteza;
c. Medicamente capabile sa distruga sau sa inhibe specii microbiene.
Caracteristicile esentiale ale antibioticelor
Activitatea antibacteriana se caracterizeaza in practica prin:
-concentratie minima inhibitorie asupra cresterii bacteriene in vitro - CM;
-concentratie minima bactericida !lasa un numar de bacterii supravietuitoare egal sau inferior la "#"1$
dintr-un inocul bacterian standardizat de 1"
%
& - CM';
-diferitele specii bacteriene sunt clasificate in trei categorii privind activitatea unui antibiotic:
specii sensibile - CM-ul antibioticului pentru tulpina salbatica apartinand acestor
specii este mai mic decat concentratia critica inferioara;
specii moderat sensibile sau intermediar - CM-ul antibioticului pentru tulpina salbatica
este situat intre cele doua concentratii critice superioara si inferioara;
specii rezistente - CM-ul antibioticului pentru tulpina salbatica este superior concentratiei
habituale obtinuta in vivo.
Rezistenta bacteriana la antibiotice
(ezistenta naturala prezenta la toate bacteriile unei aceleiasi specii;
(ezistenta dobandita de anumite tulpini bacteriene in cadrul unei specii teoretic sensibile Mecanismele de
rezistenta bacteriana la antibiotice pot fi:
o )ecretia de enzime. *+: betalactamaze
o Modificarea tintei de actiune a antibioticului
o Diminuarea permeabilitatii membranare !porine& la antibiotice
o Mecanisme de eflu+
o nformatia genetica care induce rezistenta: Mutatie cromozomica# achizitia de plasmide sau
transposon.
Modalitatea de utilizare a unui antibiotic:
- ndicatiile principale
- ,armacocinetica !absorbtie# difuziune# -."# eliminare &
- Precautii
- Contraindicatii
- *fecte indezirabile
- Mod de prezentare
-Posologie
Antibioticoterapia poate fi:
a& curativa
b& profilactica: postoperator# prevenirea endocarditei bacteriene# meningita cerebrospinala
epidemica# reumatismul articular acut.
Alegerea antibioticului se face in functie de urmatoarele criterii:
a. focarul infectios: localizare# obtinerea de concentratii eficiente de atb.#
b. tipul de germeni#
c. caracteristicile organismului gazda.
Calea de administrare adaptata pacientului si focarului:
i! in infectii grave
orala
im: la antibiotice cu -." lung la bolnavi fara tulburari de coagulare.
locala : infectii ale pielii# ale vaginului# oculare.
"urata tratamentului: este variabila# de e+emplu:
angina streptococica 1" zile.
pneumonia pneumococica 1" zile
meningita meningococica /-1" zile
endocarditele infectioase 0"-1. zile
Instituirea si conducerea terapiei antimicrobiene
Principalele etape in vederea instituirii terapiei
)tabilirea diagnosticului de infectie specifica sau sdr. nfectios nespecific: dat e clinice# paraclinice si
epidemiologice
Diagnostic bacteriologic
,ormularea oportunitatii terapiei
Alegerea antibioticului si momentului instituirii acestuia# stabilirea schemei terapeutice:
in cazuri urgente: pe baza criterrilor statistice si probabilistice
in alte cazuri: pe baza rezultatelor clinice si bacteriologice
2a alegerea antibioticelor - se vor lua in considerare:
3portunitatea instituirii unui tratament antibiotic !0"$ din totalul prescriptiilor pot fi evitate&
Proprietatile agentului patogen# cunoscute sau suspectate
,actoriilegati de organismul gazda: varsta# stari fiziologice sau patologice
Actiunea antimicrobiana a antibioticelor
Re#uli de instituire corecta a antibioterapiei
1. Diagnosticul precoce al infectiei# precis si complet: clinic# paraclinic si epidem.
4. Diagnosticul bacteriologic specific sau probabilistic# oportunitatea atbioterapiei
0. )e ia in considerare caracterul focarului infectios:
Antibioterapia nu inlocuieste tratamentul chirurgical al colectiilor
Antibioterapia nu rezolva infectia asociata cateterelor intravenoase5intravezicale# protezelor# tuburilor
de dren !acestea se indeparteaza si se investigheaza bacteriologic&
1. )tabilirea momentului optim pentru initierea tratamentuli antibiotic
n regim de urgenta: criterii de probabilitate
n infectiile comune se recomanda:
2ocalizarea focarului infectios
*videntierea factorilor legati de organismul-gazda: boli asociate# sensibilizari
*valuarea functiilor pe aparate si sisteme
Cunosterea proprietatilor farmacodinamice si farmacocinetice ale antibioticelor
!biodisponibilitate# timp de in6umatatire seric&
-estarea sensibilitatii agentilor patogeni la antibiotice prin antibio#rama!difuzimetrica&
.. )tabilirea schemei de tratament:
"ozele de antibiotice se stabilesc in functie de:
7reutatea sau suprafata corporala
Proprietatile farmacocinetice sau farmacodinamice
Pragul to+ic al antibioticului
Calea de administrare:
Parenterala in infectii severe# obtinandu-se nivele serice ridicate !administrare 8in bolus9#
discontinuu cu ritmicitate stabilita&
3rala : pentru o buna complianta
2ocala : cu indicatii limitate# focare localizate.
Inter!alul intre doze# sau 8ritmul de administrare8 se stabileste in functie de:
-impul de in6umatatire seric
*fectul post antibiotic in fiecare caz in parte
Complianta pacientului
Monitorizarea tratamentului antibiotic
*fectul bactericid al serului : dilutia serica cea mai mare prin care se obtine efectul dorit !bactericid&
Capacitatea inhibitorie a serului : dilutia serica cea mai mare in care se evidentiaza efectul inhibitor
Monitorizarea nivelului de antibiotic: numai in spital
Antibioterapia in situatii speciale
2a gravide se iau in considerare:
particularitatile legate de sarcina
to+icitatea antibioticului
capacitatea de traversare a placentei
riscul teratogen al antibioticului
se pot administra la gravide: penicilina 7# aminopeniciline !ampicilina# amo+icilina&# lincosamide#
macrolide.
2a nou-nascut trebuie sa tinem cont de:
imaturitatea functiei renale# filtrarea glomerulara mai redusa
resorbtia intestinala mai mare decat la adult
imaturitatea unor sisteme enzimatice
n cazul pacientilor cu insuficienta renala:
)chemele terapeutice vor fi adaptate prin scaderea dozei# cresterea intervalului intre administrari#
Monitorizarea gradului de insuficienta renala
)e pot administra in regim normal antibiotice cu metabolizare hepatica: penicilina 7# peniciline de
semisinteza# ma6oritatea cefalosporinelor# lincosamide# eritromicina.
)unt interzise: tetraciclinele# cloramfenicol# rifampicina# aminoglicozidele.
Asocierea antibioticelor
Asocierile de antibiotice se 6ustifica prin:
obtinerea de efect sinergie#
limitarea riscului de rezistenta
largirea spectrului
tipul de germeni cauzali: micobacterii# brucele# infectii cu gram negativi
Asocierea principalelor #rupe de antibiotice
'actericide in faza de
'actericide in faza de
multiplicare a bacteriilor
multiplicare5latenta
Asocieri sinergice bactericide: A;'.
Asocieri aditive permise: A;D# A;*# D;*# C;*# C;D.
Asocieri antagoniste: A si C.
ATENTIE: Nu se asociaza membrii aceleiasi #rupe$
OB%ER&ATIE: A nu se asociaza cu C pentru ca efectul bacteriostatic al tetraciclinei si cloramfenicoloului ar
impiedica efectul bactericid al beta-lactaminelor care apare numai in timpul diviziunii bacteriilor.
'rincipii de antibioterapie la imunodeprimati
o -erapia se instituie de urgenta.
o 'olnavii se izoleaza in conditii speciale cu respectarea riguroasa anormelor de igiena.
o Aplicarea masurilor de asepsie si antisepsie in utilizarea cateterelor# a drenurilor si aparaturii de
ventilatie asistata.
o -ratamentul antimicrobian 8de prima alegere9 se aplica empiric conform unei etiologii presupuse# pe
baza datelor epidemiologice# clinice si a particularitatilor de teren pe care s-a grefat infectia !pacient
tarat# post-transplant&
o )e vor lua in considerare datele noi cu privire la modificarea sensibilitatii bacteriilor la antibiotice
o Monoterapia se aplica numai dupa cunoasterea etiologiei si antibiogramei
o Asocierea de antibbiotice sinergice-bactericide
o Monitorizarea terapiei pe baza datelor clinice# determinarea concentratiei bactericide fata de germenul
cauzal si testarea activitatii bactericide a serului.
o Durata terapiei va fi mai lunga comparativ cu terapia acelorasi infectii la pacienti imunocompetenti.
o Corectarea deficitelor imune prin administrarea de imunoglobuline <in deficit umoral&# factori de
stimilare a colonizarii neutrofilelor# macrofagelor !in neutropenii severe&. =1>
A
beta-lactamine
'
aminoglicozide
D
lincomicina
C
tetracicline
cloramfenicol
*
fluorchinolone
Nu
Asocierea antibioticelor in circumstante speciale
?ancom@cin )tafilococ meticilino-rezistent# )treptoc faecalis
*ritrom@cin 2egionella
Ciproflo+acin 'acili 7ram negativi: Aaemofilus infl.# 2egionella# Blebsiella# )almonella#
)higella# ?ibrio# *.coli# Proteus# *nterobacter# Citrobacter
Metronidazol germeni anaerobi
Ampicilin# )ulbactam germeni anaerobi
Indicatiile profilactice ale antibioterapiei
)unt limitate fiind insotite de riscuri:
)electarea de tulpini mutante rezistente
Accentuarea dismicrobismelor
Producerea sensibilizarii pacientului la antibiotice# in special b-lactamine.
ATENTIE: Antibioticoprofila+ia nu poate inlocui masurile de asepsie si antisepsieC
'rincipii actuale in antibioterapie
)e folosesc pentru o infectie bine definita# monoetiologica
)e folosesc antibiotice cu spectru limitat# active pe germenul vizat
Profila+ia cu asocieri de antibiotice se utilizeaza in cazuri 8amenintatoare de viata9# 8chirurgie
septica9# politraumatisme# si in terapie intesiva !cu riscul de rigoare de a selecta tulpini foarte rezistente
la antibioticele uzuale&
)e aplica pe durata limitata# e+ceptie facand profila+ia reinfectiei streptococice# reumatismul articular#
malaria si tuberculoza.
-ratamentul se aplica individual.
Consecintele prescrierii ne(ustificate a antibioticelor
Cresterea riscului de reactii adverse
Aparitia rezistentei bacteriene
Dismicrobisme prin modificarea florei endogene
Compromiterea diagnosticului daca antibioterapia il precede
Cresterea costurilor momentane si totale# prin crearea rezistentei.
(ezistenta dobandita si patologia iatrogena postantibiotice constituie in prezent o problema presanta.
Aceasta problema nu isi poate gasi rezolvarea in descoperirea unor noi antibiotice# care mai devreme sau mai
tarziu vor avea aceeasi soarta: folosite incorect# vor deveni ineficiente.
)ingura cale de a iesi din acest impas este de a folosi corect si cat mai eficient# chiar in conditiile nou
create# a bateriei de antibiotice e+istenta la ora actuala.
ERORI E&ITABILE IN 'RACTICA ANTIBIOTICOTERA'IEI
1. Lipsa dia#nosticului clinic : trebuie sa tinem cont de urmatoarele:
Cca. .$ din starile febrile au etiologie neinfectioasa
Cca. ."$ din starile febrile infectioase sunt produse de germeni insensibili la antibiotice
antibacteriene: virusuri# protozoare# fungi# etc.
,iecare chimioterapic are un spectru antibacterian limitat# germenii avand diverse grade de
sensibilitate# chiar in cadrul aceleiasi tulpini.
4. Nefolosirea sau interpretarea #resita a datelor de laborator si a e)plorarilor paraclinice:
nu intotdeauna este necesara antibiograma# cunoasterea unei clasificari simple# de utilitate practica
a microorganismelor patogene si conditionat patogene precum si bolile pe care le pot genera putand
orienta diagnosticul pentru e+plorarile paraclinice necesare si inceperea tratamentului. Cunoasterea
subgrupelor bacteriilor in functie de afinitatea tinctoriala are o importanta covarsitoare in alegerea
antibioticelor pe criterii de probabilitate. Cunoasterea germenilor 8de spital9 a caror suspiciune
indica necesitatea antibiogramei e necesara# ca si a notiunilor de bacteriologie# pentru o interpretare
corecta a rezultatelor emise de laborator. De asemenea este necesara evaluarea critica# coroborarea
in ansamblu# a tuturor datelor e+istente pentru eliminarea confundarii etiologiei aparuta din cauza
recoltarii defectuoase sau analizei de laborator.
0. Indicatii ne(ustificate* neconforme cu dia#nosticul clinic sau de laborator# uneori medicul fiind
constrans sa prescrie antibiotice impotriva rationamentelor sale logice sub diverse presiuni interne
sau e+terne. )unt cateva cazuri in care antibioterapia nu este recomandata:
a& sindroame digestive care se vindeca spontan in cateva zile cu dieta si simptomatica;
b& supuratii colectate ale tegumentelor si tesuturilor moi !abcese# flegmoiane# celulite& abcese
apicale dentare : necesita tratament chirurgical;
c& Colectii piogene profunde# in care antibioticele nu pot penetra;
d& stafilococii cutanate : tratament igienic# toaleta chirurgicala.
1. Ale#erea #resita a antibioticului sau a asocierilor din cauza:
necunoasterii sau nerespectarii spectrului antibacterian al antibioticului#
nefolosirii antibioticului de electie#
utilizarii unor antibiotice nedifuzabile in focar# in infectii localizate#
nerespectarii farmacocineticii: de e+emplu folosirea in infectii urinare a cloramfenicolului care
se elimina prin bila si urina ca metabolit inactiv
utilizarii antibioticelor de 8uz comun9 in infectii cu germeni 8de spital9 !M()A# bacili 7-&
nerespectarii contraindicatiilor la bolnav !sensibilizare# sarcina# insuficienta renala&
prescrierea la un pacient senzibilizat la un antibiotic a unei substante din aceeasi familie de
antibiotice in cadrul careia e+ista fenomenul de 8sensibilizare incrucisata9
altor cauze:
asocieri inadecvate etiologiei presupuse sau precizate
folosirea unui 8cocteil9 de antibiotice# fara discernamant si fara preocupare pentru etiologie
asocieri inutile# de tip 8sablon9 in boli curabile prin monoterapie
asocieri inutile# indiferente# a doua antibiotice cu spectru antibacterian identic
asocieri de antibiotice antagoniste !un bacteriostatic cu unul bactericid doar in faza de
multiplicare&
asocieri de antibiotice ce insumeaza efecte adverse adverse severe# sau care dau rezistenta prin
transfer plasmidic.
.. +reseli in conducerea tratamentului:
doza6 e+cesiv
doza6 insuficient
ritmul inadecvat farmacocineticii antibioticului sau focarului infectios
schimbarea frecventa a antibioticelor fara a se astepta indiciile de eficacitate cel putin 0-1
zile sau consultarea mai multor medici
nerevizuirea tratamentului la aparitia unor date noi de laborator
continuarea tratamentului dupa aparitia unor reactii adverse
abuz de aplicari locale# cu efect sensibilizant# mai ales penicilina# streptomicina sau
sulfamide
introducerea in cavitati inchise a antibioticelor in doze inadecvate# ducand la supradozarea
efectelor
%. ,tilizarea abuzi!a a antibioticelor in scop profilactic -de rutina.* in infectii virale sau fungice#
pentru sterilizare preoperatorie
/. +reseli in te/nica de administrare:
Modul de administrare: inainte5dupa mese# i.m.5i.v.5pev.5lent
2ocatia si modul administrarii: i.m. profund
Derespectarea asepsiei stricte la in6ectare
Amestecarea intr-o singura seringa
Derespectarea prepararii in6ectiei: dizolvare# solutie de dizolvare
-otdeauna trebuie pastrata conduita rationamentelor succesive# avand in vedere criteriile de probabilitate
statistica# avansand din etapa in etapa in reconsiderarea diagnosticului# pana la obtinerea altor date sugestive
sau de certitudine. Aceasta se bazeaza pe cunoasterea atat a antibioticelor cat si a germenilor.
En ilustru carturar a spus odata ca geniul uman a dat 3diseea# Divina comedie# Don Fui6ote# ,aust si
multe alte capodopere despre care 8toata lumea vorbeste# dar nimeni nu le citeste9. Daca in literatura lectura e
o problema de gust# in medicina lucrarile de capatai trebuie citite# fiind o problema de viata.
)i daca nu# sa fie consultate macar prospectele. =0>
0 BETALACTAMINE
Constituie cea mai importanta familie de antibiotice# avand strutura chimica de baza: ciclu betalactamic. )e
clasifica in:
- peniciline derivate ale acidului %-amino-penicilamic.
- cefalosporine derivate ale acidului /-amino-cefalosporanic
- carbapenem
- monobactam
'eniciline 'enicilina + si & Penicilina 7 si ?# benzatinpenicilina
'eniciline A Ampicilina# Pivampicilina# 'acampicilina# Amo+icilina
'eniciline M 3+acilina# Clo+acilina
Carbo+ipeniciline -icarcilina
Ereidopeniciline Mezlocilina !ba@pen&# Piperacilina
nhibitori de Acid clavulanic# tazobactam# sulbactam
betalactamaze
Carbapeneme Imipenem mipenem cilastatin# meropenem
cilastatin
Monobactam Monobactam Aztreonam
Cefalosporine C0+ Cefalotin# Cefale+in# Cefapirin# Cefaclor#
Cefazolin# Cefadro+il# Cefatrizin# Cefradin
C1+ Cefamandol# Cefuro+in# Cefo+itin# Cefotetan
cefamicine
C2+ Cefota+im# Ceftizo+im# Cefoperazona# Cefria+ona#
Ceftazidim# Cefsulodim#
Cefepim# Cefpirom
C2+ orale: Cefi+im# Cefpodo+im pro+etil#
Cefotiam e+epil
Mecanisme de actiune
Inhiba sinteza peretelui bacterian fi+andu-se pe proteinele structurale# situsurile de actiune se numesc
proteine de legatura ale penicilinelor GPenicillin-binding proteinG !P'P&.
Efect bactericid
Se asociaza sinergic cu aminoglicozide# aditiv sau indiferent cu fluorochinolonele.
Mecanisme de rezistenta trei tipuri:
- modificarea proteinelor tinta;
- producerea de enzime !betalactamaze&
- diminuarea permeabilitatii membranei e+terne !descrise e+clusiv la '7D&
Farmacocinetica
Absorbtia
- absorbtie digestiva moderata
- numeroase betalactamine cu spectru larg nu sunt disponibile decat pe care
parenterala
- substantele cu absorbtie orala mai buna realizeaza concentratii serice mai
scazute decat cele realizate prin administrarea parenterala a acestora
Difuziunea tisulara a betalactaminelor este satisfacatoare# legarea de proteinele serice este variabila de la o
substanta la alta.
Toleranta la betalactamine
- manifestari imunoalergice: unele grave pana la soc anafilactic# edem FuincHe
- accidenteI to+ice: tulburari neurologice de tip convulsii !imipenem si
penicilina in doze mari in conte+t de insuficienta renala si patologie cerebrala subdiacenta&
- anemie hemolitica# leuconeutropenie# trombopenie
- leziuni hepatice de tip hepatita cu sau fara citoliza
- rar nefropatii
- tulburari de coagulare
- insuficienta cardiaca sau renala# tinand cont de aportul de sodiu !ticarcilina# penicilina 7&.
*ste esentiala cunoasterea spectrului bacterian al penicilinelor# atat pentru un tratament rational# cat mai
ales pentru a nu abuza de medicamentele mai potente# cu consecinte devalizante pentru tratamentul cu
peniciline.
Penicilina acopera cocii si bacilii gram-pozitivi !care se coloreaza 7ram in albastru& aerobi si anaerobi#
e+ceptand stafilococul# nativ rezistent. Cocii gram-negativi !care se coloreaza 7ram in rosu&. =4>
AMINO+LICO3I"E:
Antibiotice puternic si rapid bactericide.
Activitatea lor depinde de concentratie - efect post-antibiotic important.
Mecanismul de actiune
- inhiba sinteza de proteine legandu-se intre cele 4 unitati ribozomale 0") si
.").
(ezisten ta bacteriana:
-mecanismul principal este reprezentat de enzime plasmidice;
-alterarea tintei de actiune !modificarea unui aminoacid din structura unei
proteine ribozomale&;
-mutatii care afecteaza difuziunea pasiva la nivelul porinelor.
,armacocinetica
Aminoglicozidele se administreaza parenteral# i.m. sau i.v. Du se absorb pe cale enterala. -." este
in6ur de 4 ore.
)e recomanda ca administrarea i.v. sa se faca in microperfuzii de scurta durata si nu in bolus.
Deomicina si paromomicina se administreaza pe cale orala.
Metabolizare
A7J cu actiune sistemica nu seImetabolizeaza# se elimina renal prin filtrare glomerulara. )e leaga
in proportie mica de proteinele plasmatice.
Difuzarea in parenchim
moderata in lichidele seroase# secretii bronsice# parenchimul pulmonar#
scazuta in 2C(.
difuziunea este importanta prin traversarea barierei placentare in sangele
fetal si lichidul amniotic
nivele inalte de A7J se realizeaza in corte+ul renal si lichidul sinovial.
AGZ realizeaza concentratii diferite in corelatie cu terenul.
2a pacientii cu insuficienta renala se realizeaza concentratii serice inalte# prelungirea timpului de
eliminare# diminuarea concentratiilor urinare# sunt usor hemodializabile.
2a nou-nascut eliminarea renala este mai lenta# volumul de distributie mai important# necesita
adaptarea dozelor terapeutice.
2a varstnici eliminarea A7J este independenta de varsta pacientului dar in stransa corelatie cu
functia lui renala.
2a neutropenic creste volumul de distributie. Reactii
ad!erse
Defroto+icitatea - incidenta 1"$ din tratamente# ,actorii de risc:
utilizarea de doze prea mari# tratamente
prelungite peste 1" zile
insuficienta renala pree+istenta
tulburari hemodinamice
acidoza
tulburari hidro electrolitice
asocierea cu alte medicamente nefroto+ice.
)e manifesta prin reducerea filtrarii glomerulare# afectare tubulara pro+imala !scade densitatea
urinara&# proteinurie# aparitia de cilindrii granulosi# cresterea ureeei si a creatininei# eventual oligurie.
Nefroto)icitatea este re!ersibila la oprirea tratamentului 3toto+icitatea -
afectarea cohleara si vestibulara 0-11$ ,actori de risc:
-posologie cotidiana crescuta
-tratament prelungit peste 1" zile
-un tratament anterior cu aminoglicozide
-administrarea de alte medicamente ototo+ice
-insuficienta renala pree+istenta.
Afectarea co/leara este ire!ersibila
'locada neuromusculara - reactie rara dar severa# risc pentru bolnavii cu miastenia gravis# boala
ParHinson# botulism# cei care primesc curarizante# anestezice# transfuzii masive de sange cu anticoagulant
pe baza de citrat.
-ratament: Ca gluconic i.v.
Manifestari clinice:
paralizii de tip flasc
(3- mult diminuate pana la abolire
dispnee !afectarea musculaturii respiratorii&
*fectul poate sa apara indiferent de calea de administrare# incidenta in ordine descrescatoare este
urmatoarea:
-)treptomicina
-Banamicina
--obramicina
-7entamicina
-AmiHacina
-Detilmicina
(eac tii alergice minore: rash cutanat# urticarie.
Interactiuni medicamentoase
)e evita asocierea A7J cu diuretice active de ansa# cu alte substante oto- sa nefroto+ice !amfotericina
'# polimi+ine etc&.
A7J pot potenta actiunea miorela+antelor# anestezicelor generale.
)e evita amestecul unui A7J in acelasi flacon sau seringa cu un a medicament din cauza
incompatibilitatii fizico-chimice.
Contraindicatii si precautii de administrare:
alergie la antibioticele familiei A7J
miastenia gravis
nu se recomanda administrarea la gravide din cauza to+icitatii otentiale
aparatului cohleo-vestibular al fatului
precautiuni la pacientii cu anomalii vestibulare si cohleare pree+istente
a6ustarea posologiei la pacientii cu insuficienta renala
la sugari se administreaza doar in caz de stricta necesitate# in infectii
severe cu '7D
evitarea tratamentelor prelungite la pacientii varstnici
Indicatii terapeutice
A7J se prescriu aproape intotdeauna in asociere cu: betalactamine# fluorochinolone.
nfectii severa cu '7D aerobi ! infectii urinare# pulmonare# abdominale# cutanate#
osteoarticulare&
nfectii severe cu P-aeruginosa
nfectii sistemice sau stafiiococ meti-) in asociere cu o penicilina K?1 sauglicopeptid
*ndocardite streptococice in asociere cu o betalactamina sau un glicopeptid
-ratamentul pe criterii de probabilitate in starile febrile la pacientii neutropenici si
imunodeprimati numai in asociere.
2isterioza in asociere cu peniciline A
Indicatii particulare:
nfectii urinare cu germeni multirestenti la betalactamine# la fluorochinolone documentat
bacteriologic
-uberculoza pentru streptomicina
nfectii cu micobacterii atipice si nocardia- amiHacina
nfectii gonococice acute - spectinomicina
Antibioprofila+ia endocarditei infectioase in interventii urogenitale si digestive -
gentamicina
Clasificarea amino#licozidelor
n functie de momentul aparitiei A7J se impart in trei generatii: 7eneratia include
A7J clasice# naturale:
-)treptomicina;
-Deomicina;
-Banamicina;
-)pectinomicina;
i
-Paromomicina;
7eneratia include A7J biosintetice naturale:
-7entamicina;
--obramicina;
-)isomicina;
7eneratia include A7J semisintetice:
-AmiHacina;
-DibeHacina;
-Detilmicina;
-)agamicina;
-*pisisomicina
'osolo#ie si administrare
Clasic se administreaza de 0 ori pe zi sau 4 ori pe zi# cercetari recente !efectul post-antibiotic& recomanda
administrarea in doza unica 6urnaliera in perfuzie lenta de 0"I.
2a pacientii sub %. ani cu functie renala normala durata tratamentului nedepasind / zile in infectii altele
decat cu *nterococ# Pseudomonas# )erratia.
)e impune determinarea nivelului plasmatic pentru adaptarea dozei urmatoare
mai ales in tratamente prelungite peste / zile# la pacienti critici: politraumatizati# cu
mucoviscidoza# cu arsuri e+tinse
2 CICLINE
Tetracicline 4Tetraciclina56 Limecicline 4Tetral7sal56 "o)icicline 4&ibramicina*
"o)iciclina56 Minocicline 4M7nocin5
8 MACROLI"E:
M !ec/i: Erilromicina
%piramicina M noi: Ro)itromicina
Claritromicina
Azitromicina
9 :ETOLI"E:
Telitromicina
; %INER+I%TINE:
'ristinamicina 4'iostacin56
<uinupristin6
"alfopristin
= LINCO%AMI"E
Lincomicina Clindamicina
> +LICO'E'TI"E
&ancomicina Teicoplanina "aptomicina
? RIFAM'ICIMA
Rifampicin Rifabutin
0@ CLORAMFENICOL
Cloranfenicol
Tiamfenicol
00 CAINOLONE
&ec/i B Ac Nalidi)ic
Noi B Fluoroc/inolone
Norflo)acina
Eno)acina
Oflo)acina
'eflo)acina
Cipoflo)acina
%parflo)acina
Temaflo)acina
Lomflo)acina
01 'OLI'E'TI"E
'olimi)ina E: Colistin 'olimi)inaB 4topic5
02ACI" F,L%I"IC 4Fucidin5
08FO%FOMICINE 4Fosfocm5
09M,'IROCINE:
Bactroban Mupiderm
0; OCA3OLI"INONE
Linezolid 437!o)id5
0=NITROF,RANI
0>IMI"A3OLI:
Metronidazol
Ornidazol
Tinidazol
0? ANTIT,BERC,LOA%E:
Izoniazida
'iraziamida
Etambutol
1@ %,LFAMI"E:
%ulfametizol
%ulfado)in D 'irimetamina B Fansidar
%ulfameto)azol D Trimetoprin B Cotrimo)azol
%ulfadiazina
CARBA'ENEMI
)tructura chimica particulara le ofera un spectru bacterian ultralar#: bacterii gram-pozitive# gram-
negative# aerobe si anaerobe.
Primul reprezentant Menamicina# 1</%#e+trasa din )treptom@ces cathle@a - activa in vitro fata de
o mare diversitate de germeni aerobi si anaerobi.
-rezistenta la betalactamaze
-bactericida si pe germanii dormanzi
-inactiva pe stafilococii meticilino-rezistenti !M(& si unele specii de pseudomonas
-in vivo inactivata la trecerea prin rinichi sub actiunea unei hidrolaze secretata renal
-instabila in solutii apoase.
Imipenemul obtinut ulterior s-a asociat cu cilastatina substanta fara activitate bacteriana# care
anihileaza dehidropeptidaza renala !DAP1& inctivatoare.
Tienam -puternic inhibitor de betalactamaze
-difuziune redusa in 2C(
-administrare strict parenterala ?.
nhibitor puternic al sintezei peretelui bacterian# se fi+eaza preferential de P'P4-efect bactericid
rapid si intens #dependent de concentratie# nu de timpul de contact.
(ezistenta fata de imipenem - impermeabilitatea peretelui bacterian.
Difuziunea tisulara foarte buna: legare de proteinele plasmatice 4"$# da concentratie bactericida la
nivel biliar# urinar - eliminare activa <"$# trece in 2C( prin meningele inflamat.
)pectrul antibacterian: GultralargG
9
cuprinde toate bacteriile#
enterococul este de regula sensibil !1.-4"$ din tulpinile de
*.faecium sunt rezistente&
activ pe pneumococii rezistenti la Penicilina 7.# Pseudomoaas
aeruginosa *nterobacter# )erratia# 'acteroides fragilis#
)taph@lococcus aureus
Indicatii: infectii polimicrobiene

mi+te cu germeni aerobi5anaerobi#
tratament initial inainte de indentiflcarea etiologiei
TIEAM -este indicat pentru tratamentul urmatorelor infectii
infectii abdominale
infectii ale cailor respiratorii inferioare
infectii in sfera genitala
infectii in sfera genitala
septicemii
infectii ale tractului urinar
in lectii osoase si articulare
infectii ale pielii sitesuturiior moi
Tienam este eficient in infectii cauzate de microorganisme aerobe si anaerobe# gram-pozitive# gram-
negative rezistente la cefalosporine incluzand cefamandol# +eftazidim# ceftria+on# infectii cu germeni
rezistenti la aminoglicozide si5sau pemciline!piperacilina#azlocilina#mezlocilina&.
Tienam nu este indicat in tratamentul menin#itei$
!rofila"ie -profila+ia infectiilor la neutropenici a unor infectii postoperatorii in interventii
chirurgicale cu risc crescut !colorectale&. Contraindicatii
Aipersensibilitate la oricare dintre componentele acestui produs.
'recautii
naintea initierii unei terapii cu -ienam #rrebuie facuta o anamneza atenta privind o posibila
reactie de hipersensibilizare la antibiotice beta-lactamice in antecedente.
Colita ulceromembranoasa asociata cu tratamentul cu antibiotice# datorata to+inei produsa de
Clostridium difficile.
n sarcina se utilizeaza numai daca beneficiile terapiei 6ustifica riscul afectarii potentiale a
fatului.
mipenemul a fost pus in evidenta in laptele matern. Daca utilizarea -ienamului este considerata
esentiala se intrerupe alaptarea.
Du se recomanda utilizarea -ienamului la copii cu varsta mai mica de 0 luni sau cu afectare a
functiei renaleC
2a nivelul )DC au fost raportate reactii adverse convulsii# mioclonii# stari confuzionale# mai
frecvente la pacientii cu tulburari )DC pree+istente.
Asocierea -ienam iv cu ganciclovir poate crize de covulsii generalizate.
Reactii ad!erse
-eritem# durere# troniboflebita# urticarie# angioedem# necroliza epidermica to+ica# greturi# varsaturi#
diaree#patarea dintilor# cresterea -7P# -73# bilirubinei#

leucopenie #trombocitopenie# eozinoillie etc.
-rar insuficienta renala acuta# pierdera auzului# modificarea gustului.
'osolo#ie
adulti: "#.-ig de 1 ori5zi copii: 1.-4. mg.5Hg5zi fractionat in 1 prize )e admin. iv.
in perfuzii scurte de 4"-0"min.
MERO'ENEM
Cu activitate antibacteriana superioara imipenemului# stabil la actiunea DAP1 renala# mai activ pe
piocianic si alti germeni gram-negativi.
Farmacocinetica
Meropenem are actiune bactericida# interferand cu sinteza peretelui bacterian.
2egare de proteinele plasmatice: 4$
Concentratii eficiente in toate tesuturile si fluidele organismului inclusiv in 2C(# fiind
antibioticul de electie in meningitele bacteriene cu piocianic .
Apro+./"$ din doza administrata se regaseste nemodificata in urina ;
)tudii farmacocinetice au aratat ca dozele de Meropenem trebuie a6ustate #1a pacientii cu
insuficienta renala-clearance-ul Meropenemului se coreleaza cu cleamace-ul creatininei.
2a virstnici# clearance-ul plasmatic al Meropenemului se reduce in paralel cu clearace-ul
creatininei;
2a copii# farmacocinetica Meropenemului este similara cu cea a adultului;
Indicatii terapeutice
-Pneumonii #pneumonii nosocomiale
-nfectii ale tractului urinar
-nfectii intraabdominale
-nfectii ginecologice-endometrite
-nfectii ale piei ii tesuturilor moi
-Meningite
-)epticemii
--ratament empiric# la pacienti adulti# neutropenici#febrili in asociere
-cu anti-virale# anti-fungice.
-Meropenem este eficace in tratamentul pacientilor cu fibroza cistica# infectii ale tractului
respirator inferior# in monoierapie sau asociat cu alti agenti aniibacterieni.
-Du e+ista e+perienta in utilizarea Meropenemului la copii neutropenici sau cu
imunodeficienta primara sau secundara.
'osolo#ie
adulti :dozele si durata terapiei se stabilesc in concoranta cu severitatea infectiei-
pneumonii#-E
s
endometrite#infectii cutanate -
.""mg.?. 5Lh -pneumonii nosocomiaie
;
peritonite# septicemii# infectii la
neutropenici -lg.?5Lh -in menungite -4g5Lh
2a copii #cu varsta intre 0 luni-4ani#doza recomandata de Meropenem este de 1"-4"
mg.5Hg.5Lh.
n tratamentul meningitelor# 1a copii# doza recomandata de Meropenem este de
1"mg5Hg5Lh#
Meropenem nu se administreaza la pacientii cu hipersensibilitate la produsC
Posibile reactii de sensibilitate incrucisata cu alte carbapeneme# peniciline# cefalosporine.
Nu se utilizeaza in infectii cu stafilococi meti-R.
(ar poate aparea colita pseudomembranoasa.
Atentie in co-administrarea cu alte droguri nefroto+iceC
Du se recomanda la gravide sau in perioada de alaptare# numai in conditiile in care beneficiul
terapeutic6ustifica riscul reactiilor adverse ia copil.
(eactii adverse-similare cu ale -ienamului:
locale!iritatii#durere#tromboflebita &;
reactii alergice sistemice;dureri abdominale# greturi# varsaturi# colita pseudomembranoasa#
leucocitopenie# trombocitopenie# eozinofilie# cresterea conc. de bilirubina si transaminazele;
)DC-cefalee# parestezii# convulsii!nu s-a putut stabili o cauzalitate directa cu
Meropenemul&;
candidoza orala# vaginala
C*,*M*
C*,A23)P3(D*!C*,&
Cefemele includ marea familie a cefalosporinelor; betalactamine bactericide care actioneaza
in faza de multiplicare logaritmica a bacteriilor# prin inhibitia peretelui celular.
Tinta CEF - membrana citoplasmatica unde se leaga de P'P# utilizate ca substrat pentru
transpeptidaze# care servesc la sinteza peptidoglicanului
CEF- au fost descoperite in 1<1" !'rotzu-Cagliari& ,ungul Cephalosporium acremonium
1<1L- identificarea substantei active- 3+ford -Cephalpsporina P # Cephalosporina D#
Cephalosporina C- produsul de baza ma6or peiitru noile cefalosporine.
Clasificare - !)tocHholm 1<<0&
- CEFparenterale -se clasifica in patru generatii: # # # ?.
- CEF de uz oral: -CEF orale vechi !cu spectru antibacterian similar celor din gen. &
-CEF orale noi !cu spectru similoar celor din generatia gen. si
Cefalosporinele din prima #eneratie
-Cefalolina# Cefaloridina# Cefazolina# Cefapirina.
-De administrare orala : .Cefale+ina Cefaclor Cefadro+il Cefatrizina
-)pectrul antibacterian : largit#insumand spectrul realizat de:Pen.7
;3+acilina;Ampicilina.#
-germeni 7ram pozitivi : )treptococi grup A#
stafilococi meti- ) peunfdcoci sensibili la Pen.7.
- germeni 7ram negativi aerobi: A.influenzae# *.coli#
Blebsiella# Proteus mirabilis.
- *nterococul si alti bacili 7ram negativi sunt
rezistenti#
-Distributia si difuzarea este buna e+ceptind spatiul subarahnoidian -Perioada de imbunatatire este
scurta:4 ore -2egarea de proteinele plasmatice este: L"$ -Du se cpnc.in bila#2C(
--oleranta este foarte buna# absortia digestiva a preparatelor orale este buna mai ales cind sunt
administrate pe stomacul gol.
M#eficiente$ ineficienta pe enterococi# listeria monocitogenes# stafilococi meticilino-rezistenti
MIndicatii$ infectii acute 3.(.2.# respiratorii# urinare# cutanate cu germeni presupusi sau dovediti
sensibili.
Cefalosporinele din #eneratia a IIBa
Cefamandola# Cefuro+ima# Cefo+itina#Cefotetan# parenterale. Cefaclor# Cefuro+ime-
a+et@l# Cefrozil# orale.
% Spectrul antibacterian$Coci gram pozitivi# germeni 7ram negativi. 'iocianicul este rezistent
%&armacocinetica$ -legarea de proteine# medie!1"-."$&#
--." redus !0" miri.-1#. ore&
-patrunderea in 2.C.(. redusa# inutilizabile in meningitele bacteriene.
M Indicatii$- infectii e+tra spitalicesti cu germani rezintenti la Pen.7.# la ampicilina si la C*, . .
- n infectii severe se administreaza cu un aminoglicozid sau fluorochinolona
- nactive in infectiile cu Piocianic# *nterococ# )tafilococ metil-(# Pneumococ
rezistent la Penicilina 7.
Cefalosporlne #eneratia a IIIBa
M)e caracterizeaza printr-un.spectru ultralarg#
MDeosebit de active pe bacili 7ram 8negativi inclusiv pe piocianic si enterobacter# alti germeni de spital.
MClasificare: d.p.d.v. al intensitatii eficientei antibacteriene:
N CEF III de e+trema stinga-active pe coci gram-pozitivi# gram-negativi#
enterobacterii#
- mai putin active pe piocianic# 'acteroides fragiiis
Cefota+ima# Ceftizo+ima# Cefmeno+ima# Ceftria+ona.
NCEFIII De centru: deosebit de active pe piocianic# alti bacili gram-negativi
aerobi
- mai putin active pe stafilococi si pe
'acteroides fragiiis.
Ceftazidima# Cefoperazona.
NCEFIII de e+trema dreapta :foarteOactive pe bacili gramnegati@i# anaerobi Mo+alactam#
,lemo+ef
-oate C*, sunt inactive pe enterococ# listeria stafilococi meticilin-rezistenti

2egionella#
Chlam@dia si M@coplasma.
CEFTRIACONA
ndicata in infectii severe# localizate sau generalizate cu germeni de spital e+ceptand
piocianicul# s i 'acteroides fragilis
Ceftria+ona este in mod curent activa fata de unnatoarele microorganisme:
-7ermeni aerobi ganvpozitivi : )tafilococ Auriu# )tafilococ epidermidis# Pneumococ#
)treptococii din grupa A si ' # )treptococul viridans# )treptococul 'ovis.
-7ermeni aerobi gram negativi: *.Coli# A. nfluenzae# *nterobacter#Citrobacter# Meningococ#
Proteus# )erattia# )higella# )almonella# ! inclusiv ).-@phi&# ?ibrio# Persinia.
-Alte reactii adverse: cefalee# verti6# tremuraturi#
cresterea enzimelor hepatice# reactii anafilactice sau Precautii:-
Aipersensibilitate la betalactamine#
-)arcina in special in primul trimestru # in afara cazurilor cand este strict necesara.
CEFTA3I"IMA
Actiune fata de Piocianic#
)pectru antibacterian:# similar cu al Ceftria+onei. - cu activitate mai redusa pe Pneumococ# )tafilococii
meta-)# 'acteroides fragilis.
Farmacocinetica: --." in6ur de lora
-legarea de proteine 1.$
-se elimina nemodificata in urina# prin filtrare glomerulara. -
-eliminarea biliara mai putin de 1 $ -concentratii eficiente terapeutic in oase#
inima# sputa# lichid sinovial# pleural# peritoneal.
-traverseaza greu bariera hematoencefalica intacta#
realizeaza concentratii mai mari in2.C.(.# in prezenta meningitelor baeteriene!
Piocianic# *nterobacter&
Indicatii:
Peritonite
Meningite
nfectii ale cailor respiratorii !bronhopneumonii# pleurezii# abcese pulmonare# infectii
pulmonare la bolnavii -cu mucoviscidoza&
nfectii in sfera 3.(. 2.
nfectii ale tractului urinar ! pielonefrite# prostatite# uretrite&
nfectii ale pielii si ale tesuturilor moi
nfectii biliare si abdominale
nfectii osteoarticulare
Mod de administrare:
Adultii: l-%g5zi la 14 sau L ore interval
)ugari si copii: 0"-1"" mg5Bg5corp5zi repartizat in 4-0 prize
Dou nascuti si sugari pana la < luni 4.-%" mg5Bg corp5zi in 4 prize
in insuficienta renala se recomanda reducerea dozei
Reactii ad!erse: )imilare cu ale Ceftria+onei
'recautii: Prudenta in primele luni de sarcina sau in primele luni de viata ale copilului.
CEFTRIACON
-7ermeni anaerobi: 'acteroides# !incusiv unele tulpini de '.fragilis&# Clostridium !cu e+ceptia C.
PifficileK# ,uzobacterium# Peptococcus# Peptostreptocdccus.
&armacocinetica$ --." este in6ur de %-L ore
-."-%"$ din concentratia de ceftria+ona se elimina nemodificata
prin rinichi#
-1"-."-$ este eliminata nemodificata prin bila
-2a pacientii cu insuficientC renala sau disfunctie hepatica#
farmacocinetica Ceftria+onei este foarte putin modificata# -."
usor crescut. ,unctia renala deficitara - creste eliminarea pe cale
biliara.
-,unctia hepatica alterata creste eliminarea pe cale renala.
-2egarea de proteinele plasmatice: <"$ ! Ceftria+ona se leaga
reversibil de albumina# legarea scade odata cu cresterea
concentratiei&
-Difuzeaza foarte bine in 2.C.(.# in cursul meningitelor bacteriene atb. De electie in
meningitele neonatale ale sugarului# copilului.
ndicatii: - )epticemii
-Meningite bacteriene
-nfectii abdominale !peritonite# infectii ale cailor biliare# gastrointestinale&
-nfectii ale oaselor# articulatiilor# tesuturilor moi&
-nfectii la paciensii imunodeprimati
-nfectii ale tractului urinar
-nfectii ale tractului respirator
-nfectii genitale# inclusiv 7onoreea
-Profila+ia preoperatorie a infectiilor
n general Ceftria+ona este de preferat in practica pediatrica# e+ceptand infectiile cu piocianic
avand marele avanta6 al unei singure administrari i.v. pe zi.
Mod de administrare$ -Adulti si copii peste 14 ani: l-4g541h# in cazurile grave 1g541h
-Dou nascuti pana la 4 sapt. 4"-."mg5Bg corp5zi -Copii intre 0sapt.-14 ani: 4"-L"mg5Bg corp5zi -erapia
asociata: Ceftria+ona ; Aminoglicozide - sinergism asupra bacililor gram negativi# in infectii deosebit de
grave. (eactii adverse: in general bine tolerata#
-)uferinte gastrointestinale !diaree# greata# voma# stomatite&
-Pseudolitiaza veziculara ! noroi biliar intravezicular& -Modificari hematologice !eozinofiliie# leucopenie#
anemie hemolitica# trombocitopenie&
-(eactii cutanate ! e+anteme# urticarie# eritem polimorf&
CEFO'ERA3ONA
Are aceleasi indicatii ca -Ceftazidima.
Cea mai buna concentrare biliara !peste /"$& dintre toate C*,. *ste preferata in chirurgia
intraabdominala si in infectii grave ginecologice
CEFOTACIMA
2egare redusa de proteine ! 4.-1.$&
Concentratie eficienta in 2.C.( # concentrare biliara moderata# urinara activa.
ndicatii: nfectif severe Qe+eeptand Pioeiameiil si '. fragilis &
)e asociaza# dupa caz# cu Aminoglicozide# ,loroehinolone# ?ancomicina.
MOCALACTAM
)pectrul Cefota+imet in plus cu o foarte buna activitate pe '. fragtlis ttRtctiv pePiociante.
,armticocineiica; -
."
4#.h
-legare de-proteine ."$
-concentrare biliara slaba
-eliminare urinara buna
-trecerea in b.C(r. este buna dar inferioara Ceftria+Fnei
CEFALO%'ORINE "E +ENERATIA A I&Ba
Cefpiroma# Cefpiramida# Cefepima
)pectru antibacterian foarte larg# deosebindu-se de-C*,. prin
urmatoarele:
-stabilitate si afinitate scazute fata de betalactamaze
-afinitate crescuta pentru P'P
-activitate buna pe Piociaanic
-foarte buna activitate pe Cocii gram pozitivi
-multe din tulpinile de *nterococ sau dovedit sensibile la
Cefpiroma si Cefpiramida.
FL,OROCAINOLONELE
NChimioterapice de sinteza
N)pectru de actiune ultraiarg
N(eactii adverse reduse
1<%4-Acidul nalidi+ic-tratamentul mfectiilor urinare
1</"-sinteza de noi derivati: -acid o+olinic
-acid pipemidinic
-acid pironidinic nucleu comun:
-cino+acina 1 o+o-1#1#dihidrochinoleina
-roso+acina 1<L"-sinteza derivatilor %-fluorinati -N,2E3(3CAD323D*N
!,CA&
Clasificarea fluorochinolonelor
NMonofluorchinolone Dorflo+acina
*no+acina
3flo+acina
2evoflo+acina
(uflo+acina
Peflo+acina
Ciproflo+acina
rflo+acina
Amoflo+acina
N#ifluorchinolone-Diflo+acina
2omeflo+acina
)parflo+acina
NTrifuorchinolone-,lero+acina
-emaflo+acina
-osuflo+acina
n studiu :derivati cu mai multi atomi de fluor la catena laterala
introducerea unei grupari meto+i-!3CA0 &
Astfel se va pastra actiunea foarte buna pe '7D#va creste semnificativ activitatea pe cocii grampozitivi.
Mecanismul de actiune
,CA inhiba rapid sinteza ADD bacterian#actiunea bactericida se datoreaza inliibarii ADD-topoizomerazelor-
g@raze#cu rol in procesul de supraspiralare a cromozomului ADD bacterian-moartea celulei bacteriene.
)pectrul antibacterian
-coci grampozitivi !streptococi#pneumococi#enteroeoci#stafilococi coagulazo-pozitivi
M-.)#M-(#stafilococi coagulazo-negativi&
-cocigramnegativi!meningococ#gonococ&;
-bacili gramnegativi
aerobi !hemofili# colibacili# Hlebsiele# enterobacteri# citrobacter# saimonele# shigele# proteus# piocianic#
camp@lobacter# vibrioni# legionele# etc;
-bacterii anaerobe !peptococcus# peptostreptococcus# bacteroizi&
-m@coplasme# ureoplasme# chlamidii# ricHettsii# unele m@cobacterii
(ezistenta bacteriana
Mecanismele implicate in dobandirea rezistentei la ,CA: -mutatii care codifica ADD-g@raza# -modificari ale
permeabilitatii membranei bacteriene -rezistenta mediata plasmidic
Propietati farmacocinetice
Dupa administrarea orala: absorbtie digestiva foarte buna
niveluri serice la 1-0 ore legarea de proteinele plasmatice redusa -." 0-L ore-admin. la L sau 14 ore interval;
la 41 ore -lomeflo+acina#flero+acina Difuziunea tisulara este variabila-e+celenta concentrare urinara activa
orflo"acina e+celenta conc. in plamani#oase#prostata
'iproflo"acina in bila Peflo+acina n 2C(-trat.meningitei bacteriene Peflo+acina# 3flo+acina#
Ciproflo+acina
Ciproflo+acina este,CA de electie in infectiile sistemice severe#in asocieri cu
betalactamine#aminoglicozide#glicopeptide.
,CA sunt partial metabolizate in ficat# 1.-4" $ din subst. eliminata fiind inactivata prin glicurono-
con6ugare;in ficat se mai formeaza si aiti metaboliti activi care sporesc activitatea componentei nemetaboiizate.
*fectele adverse
1. (eactii gastrointestinale: greturi# varsaturi# dureri abdom inale
4.Manifestari neurologice cefaiee# insomnie;halucinatii# reactii psihotice # convulsii
0.Manifestari cutanate prurit# urticarie#fotosensibilizare#etc.
1.-o+icitate medulara anemie# trobicitopenie# leucopenie
..-o+icitate renala
%.-o+icitate hepatica
/.(eactii cardiovasculare tahicardie# hipotensiune# tromboflebita
L.Artropatia afecteaza cartila6ele de crestere
nteractiuni medicamentoase-cresc conc. plasmatica a teofilmei# cofeinei# admin. concomitenta cu antiacide
impiedica absorbtia din intestin a chinolonelor
Contraindicatii sarcina#deficit de glucozo%-fosfat dehidrogenaza# copii in perioada de crestere.
Actiunea urinara este favorizata de pA-ul alcalin.
'ibliografie
1. 'oli infectioase: prof.dr. Ciofu # 'ucuresti# 4""1;
4. Curs de boli infectioase: prof.dr. Pascu (odica# -argu Mures# 4"".;
0. ,olosirea rationala a antibioticelor# conf.dr. Mircea Angelescu# 'ucuresti# 4""1