Sunteți pe pagina 1din 14

Automatizarea proceselor termo-energetice

Curs 4

4.1. Automatizare cazanelor cu circulatie naturala (cu


tambur)
4.1.1.Reglarea automata a procesului de ardere
Conf.dr.ing. Ioana Făgărăşan
Universitatea “POLITEHNICA" Bucuresti,
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Reglarea automata a procesului de ardere
2

 Producerea unei anumite cantitati de abur se face prin arderea unei anumite
cantitati de combustibil in focarul cazanului.
 Pentru acesta trebuie sa se asigure o anumita cantitate de aer, cantitate care
sa asigure un randament optim al cazanului din punct de vedere al procesului de
ardere.
Drept marimi reglate ale procesului de ardere mentionam :
presiunea aburului (reglarea sarcini)
raportul aer combustibil (reglarea combustiei)
depresiunea in focar (reglarea debitului de gaze de ardere)
Trebuie mentionat ca desi tratate separat reglarea celor trei parametrii se
influenteaza reciproc intr-o masura mai mare sau mai mica in functie de solutiile
constructive ale cazanului, de parametrii acestuia ca si de tipul combustibilului
utilizat.
Reglarea automata a procesului de ardere
3

 Solutiile de configurare depind si de regimul in care este exploatat cazanul, de


exemplu:
 Functionare in regim de baza, cand sarcina cazanului este constanta
pe intervale foarte mari de timp ;
 Functionarea in regim de sarcina variabila, atunci cand cazanul
trebuie sa urmareasca sarcina turbinei, turboagregatul participand la
reglarea frecventei in sistem.
Reglarea automata a procesului de ardere
4

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura cazan turbina cu conducta colectoare

 Presiunea aburului este parametrul care sesizeaza cel mai bine dezechilibrul
dintre debitul de abur produs de cazan si cel cerut de turbina.

 Mentinerea presiunii in limitele dorite se face in mod diferentiat pentru


cazanele functionand pe conducta colectoare si cele functionand in schema
bloc.

In schema de legatura cazan turbina cu conducta colectoare parametrul


reglat este presiunea aburului pe conducta colectoare.
Astfel, perturbatia externa, reprezentata prin debitul de abur consumat de
turbina, trebuie repartizata in mod corespunzator pe cazanele aflate in
functiune. Dat fiind ca aceste cazane functioneaza in paralel la iesire,
perturbatia de debit va trebui sa fie repartizata conform gradului de statism al
presiunii pe bara colectoare in raport cu perturbatia de debit.
Reglarea automata a procesului de ardere
5

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura cazan turbina cu conducta colectoare


Acest lucru se realizeaza prin intermediul unui regulator principal RP care elaboreaza un
semnal xF numit si semnal de intensitate a focului, transmis regulatoarelor de sarcina
termica RST la fiecare cazan, care la randul lor vor comanda fie debitul de combustibil B,
fie debitul de aer A, sau in anumite situatii in paralel pe A si B.
p p
p 0=ct p 0=ct
_ _
+ +

RP RP

RST RST RST xF la celelalte RST xF la celelalte RST


-- -- --

_ D1+dp T1/dt

RST1 RST1
RP
--
B1 A1 B1 A1

a) b) c)

Scheme de legatura cazan turbina conducta colectoare (a) si schemele de principiu a reglarii presiunii aburului
pe conducta colectoare (b) si (c)
Reglarea automata a procesului de ardere
6

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura cazan turbina cu conducta colectoare

 Structura buclei din figura b. p p


p 0=ct p 0=ct
permite rejectarea perturbatiilor + _ +
_

exterioare dar dupa trecerea perioadei RP RP

tranzitorii
RST
--
o astfel
RST de structura
RST nu mai xF la celelalte RST xF la celelalte RST
-- --

reuseste sa readuca perfect parametrii _ D1+dp T1/dt

individuali ai cazanului la valorile dorite RST1 RST1

si nu tine RP cont de perturbatiile


--

interioare. B1 A1 B1 A1

a) b) c)
Reglarea automata a procesului de ardere
7

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura cazan turbina cu conducta colectoare

 Cea de-a doua structura de bucla p p


p 0=ct p 0=ct
de reglare (figura c) realizeaza o + _ +
_

rejectie a perturbatiei interioare pe RP RP

fiecare
RST cazanRST in parte
--
RST datorita xF la celelalte RST xF la celelalte RST
-- --

introducerii unui semnal suplimentar la _ D1+dp T1/dt

fiecare RST, asa numitul semnal de RST1 RST1

caldura, egal
RP cu suma dintre debitul de
--

abur al cazanului si derivata presiunii in B1 A1 B1 A1

tambur : D + dpT
dt a) b) c)

Prin acest semnal se poate urmari cantitatea de caldura primita de sistemul vaporizator,
acest lucru fiind cu atat mai important cu cat avem de-a face cu combustibil solid, atunci
cand cantitatea de combustibil introdusa in cazan nu poate fi masurata exact si continuu.
Utilizarea semnalului de caldura are avantajul ca tine cont atat de cantitatea cat si de
calitatea combustibilului introdus in focar, dar prezinta dezavantajul obtinerii mai dificile a lui
si influentarii de catre perturbatiile exterioare.
Reglarea automata a procesului de ardere
8

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura cazan turbina cu conducta colectoare

 Pentru a realiza repartitia p p


p 0=ct p 0=ct
perturbatiei exterioare intre cazanele + _ +
_

aflate in functiune pe bara colectoare, RP RP

este necesara
RST
--
o
RSTrepartitie
RSTunivoca : RP xF la celelalte RST xF la celelalte RST
-- --

sa aiba o caracteristica astatica in _ D1+dp T1/dt

raport cu perturbatia in schimb RST1 RST1

RSTurile RPpot avea o caracteristica


--

statica. B1 A1 B1 A1

a) b) c)
Reglarea automata a procesului de ardere
9

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura bloc cazan turbina

 In cazul schemei de legatura bloc cazan turbina semnalul de presiune


poate fi :
presiunea in tambur (pT) ;
presiunea aburului la iesirea din cazan (p) ;
presiunea aburului la turbina (pTA)
 Putem astfel utiliza mai multe strategii de conducere din punct de vedere al
presiunii
o urmarirea unei presiuni a aburului la turbina constanta (pTA=ct), strategie
ce este favorabila turbo-agregatului, protejand astfel turbina la variatii
nedorite ale presuni. Evident aceasta strategie este defavorabila cazanului
deorece micsoreaza randamentul de functionare al acestuia.
o urmarirea unei presiuni constante a aburului la iesirea din cazan (p=ct),
strategie ce este favorabila cazanului dar in acelasi timp nu este
recomandabila turbinei
o mentinerea unei presiuni in tamburul cazanului aproape constanta (pT≈ct)
Reglarea automata a procesului de ardere
10

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura bloc cazan turbina


p p p
pT
p pT pT
pTA p p
pTA pTA

100% D 100% D 100% D


a) b) c)
Strategii de reglare a sarcinii cazanelor functionand in schema bloc cu turbina
Functie de una din aceste strategii si functie de regimul de functionare al
turbinei putem avea diverse scheme principiale de reglare.
p p D p D+dp T/dt pT D p/p TA
p 0=ct p 0=ct p 0=ct p 0=ct p 0=ct
- - - + - - + - - + -
+ +

RST RST RST RST RST

xF xF xF xF xF

B A B A B A B A B A

a) b) c) d) e)
Reglarea automata a procesului de ardere
11

a) Reglarea presiunii aburului - schema de legatura bloc cazan turbina


In var. a regulatorul cazanului comanda intensitatea focului si asigura mentinea constanta
a presiunii aburului la iesirea din cazan, dupa o lege statica in cazul unui regulator de tip P,
respectiv astatica in cazul unui regulator PI sau PID. Schema nu are performante suficient
de bune la comportari dinamice.
In varianta b si c se realizeaza un sistem de urmarire a debitului (var. b) si a sarcini termice
a cazanului (var. c) ceea ce permite sa realizeze performante superioare in regim dinamic.
Varianta d asigua o presiune constanta in tamburul cazanului ceea ce poate fi impus in
anumite cazuri de conditiile constructive ale cazanului, iar in varianta e se asigura un
raport constant intre presiunea aburului la iesirea din cazan si presiunea acestuia la
intrarea in turbina.
p p D p D+dp T/dt pT D p/p TA
p 0=ct p 0=ct p 0=ct p 0=ct p 0=ct
- - - + - - + - - + -
+ +

RST RST RST RST RST

xF xF xF xF xF

B A B A B A B A B A

a) b) c) d) e)
Reglarea automata a procesului de ardere
12

b) Reglarea raportului aer-combustibil

 CorelaŃia dintre debitul de combustibil (B) şi debitul de aer (A) determină


randamentul cazanului. Pentru diverse sarcini ale cazanului randamentul optim
al cazanului diferă.
 Debitul de aer real este diferit de cel teoretic printr-un coeficient de exces de
aer, α, coeficient ce este dependent de sarcina cazanului.
 MenŃinerea unui randament optim constant al cazanului depinde de α, care la
rândul lui depinde de debitul de abur, D, şi implicit de debitul de combustibil, B.
 Pentru situaŃia în care cazanul funcŃionează în regim de baza (sarcină fixă,
D=ct), raportul aer/combustibil sau aer/abur este constant şi implicit excesul de
aer este menŃinut constant pentru un randament optim. La o sarcină variabilă ar
fi necesar să modifice coeficientul de exces de aer pentru a avea un randament
maxim optim.
Reglarea automata a procesului de ardere
13

b) Reglarea raportului aer-combustibil

 O combustie bună presupune şi o cantitate minimă de gaze nearse sau un


anumit procent de oxigen în gazele de ardere. Dacă analizăm de exemplu
conŃinutul de oxigen în gazele de ardere putem controla combustia în focarul
cazanului.
 Rezultă astfel două modalităŃi de reglare a raportului aer combustibil :
O metoda indirectă (un raport aer/combustibil constant)
O metoda directă, care constă în urmărirea procentului de oxigen în
gazele de ardere
Reglarea automata a procesului de ardere
14

b) Reglarea raportului aer-combustibil

 În schemele de control indirect al arderii (figura 4.6. a-d) excesul de aer se


menŃine constant prin asigurarea unui raport constant aer-combustibil.
În schema cu control direct mărimea de referinŃă a regulatorului de aer este dată
de regulatorul arderii, care măsoară conŃinutul de oxigen din gazele de ardere.

 Rezultă astfel două modalităŃi de reglare a raportului aer combustibil :


O metoda indirectă (un raport aer/combustibil constant)
O metoda directă, care constă în urmărirea procentului de oxigen în
gazele de ardere