Sunteți pe pagina 1din 3

Conform Ordinului nr. 3637/30.06.

2014, Ministerul Educaiei Naionale a stailit


structura anului !colar.
Acesta va avea 36 de sptmni de cursuri, nsumnd 177 de zile
lucrtoare.
El "a #nce$e #n data de 1 se$temrie 2014 !i se "a #nc%eia $e 31 au&ust 201', fiind
structurat $e dou( semestre, $entru #n"((m)ntul &imna*ial du$( cum urmea*(+
n perioada 1 9 noiembrie 2014, clasele din nvmntul primar i grupele din
nvmntul precolar sunt n vacan

SEMEST!" #
,0 *ile
18 sptmni
16 -. 2014
/ 31 - 201'
Cursuri
1$ #% & 1' %##
()1*
!acan de iarn
20 .-- 2014 /
4 - 201'
Cursuri
5 30 I 2015
!acan intersemestrial
31 - / 0 -- 201'
SEMEST!"
##
06 *ile
18 sptmni
10 -- / 20 1-
201'
Cursuri 9 II 5 IV 2015
+coala alt,el-
S .tii mai multe, s ,ii mai
/un0
activiti extracurriculare i extracolare
6 10 IV
2015
!acana de primvar 11 / 1, -1 201'
Cursuri 20 IV 19 VI 2015
!acana de var 20 1- / 13 -. 201'
"entru clasa a !###$a, anul !colar are 36 de s($t(m)ni din care durata cursurilor
este de 3' de s($t(m)ni, o s($t(m)n( fiind dedicat( desf(!ur(rii e"alu(rii naionale.
%ursurile claselor a !###$a se nc&eie n data de 12 iunie 201'.
2e*ele din semestrul # al anului !colar 2014 / 201' "or fi susinute, de re&ul(, $)n( la
data de 1, decemrie 2014, iar cele din semestrul al ##$lea, de re&ul(, $)n( la data de 22
mai 201'.
Calendar
Calendar

anul colar 2014 2015
anul colar 2014 2015
Semestrul I 2014 2015
Septem/rie Septem/rie 1ctom/rie 1ctom/rie 2oiem/rie 2oiem/rie 3ecem/rie 3ecem/rie #anuarie #anuarie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L L 1' 22 2, 6 13 20 27 3 10 17 24 1 0 1' ' 12 1, 26
M M 16 23 30 7 14 21 20 4 11 10 2' 2 , 16 6 13 20 27
M M 17 24 1 0 1' 22 2, ' 12 1, 26 3 10 17 7 14 21 20
J J 10 2' 2 , 16 23 30 6 13 20 27 4 11 10 0 1' 22 2,
V V 1, 26 3 10 17 24 31 7 14 21 20 ' 12 1, , 16 23 30
Semestrul II 2015
4e/ruarie 4e/ruarie Martie Martie Aprilie Aprilie Mai Mai #unie #unie
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
L L , 16 23 2 , 16 23 30 6 20 27 4 11 10 2' 1 0 1'
M M 10 17 24 3 10 17 24 31 7 21 20 ' 12 1, 26 2 , 16
M M 11 10 2' 4 11 10 2' 1 0 22 2, 6 13 20 27 3 10 17
J J 12 1, 26 ' 12 1, 26 2 , 23 30 7 14 21 20 4 11 10
V V 13 20 27 6 13 20 27 3 10 24 1 0 1' 22 2, ' 12 1,
(ptmna ) 10 aprilie 201' dedicat activittilor e*tracurriculare i e*tracolare
,,+coala alt,el- S .tii mai multe, s ,ii mai /un05 are orar speci+ic
3nit(ile de #n"((m)nt !i ins$ectoratele !colare "or marca $rin manifest(ri s$ecifice
*iua de $ octom/rie 4 6iua interna7ional a educa7iei !i *iua de $ iunie 4 6iua
nv7torului, conform $lanific(rilor e5istente la ni"elul fiec(rei unit(i de #n"((m)nt
$reuni"ersitar
6n *ilele liere $re"(*ute de le&e nu se organi,ea, cursuri+
7uni, 1 8ecemrie 2014 / 9iua Naionl( a :om)niei,

1ineri, 1 mai 201' / -iua .uncii
7uni, 1 iunie 201' / / doua ,i de 0usalii