Sunteți pe pagina 1din 3

Rolul literaturii in perioada pasoptista

Pasoptismul este inceputul literaturii moderne si romantice. Prin opera scriitorilor afrmati
dupa 1830 se instaleaza o noua atmosfera literara. Cultura deja existenta, predominant
feudala, intarziata fata de restul Europei va f discutata din perspectiva modernizarii.
n literature romana !"omentul 18#8$ reprezinta momentul fundamentarii literaturii
nationale prin orientarea oferita de revista !%acia literara$ care a lansat un curent si a
format &eneratia scriitorilor pasoptisti.
Pasoptismul este mai mult o perioada de avant cultural in carte cultura romaneasca isi
desc'ide portile catre valorile occidentale.
Pasoptismul ia amploare intre anii 1830 si 18(0, desi opere in spirit pasoptist au existat si
inainte, dar si dupa aceasta perioada. n &eneral, exista o continuitate de stil si de spirit
intre opera scriitorilor pasoptisti si a celor postpasoptisti.
n jurul anului 18#8 romantismul este un current la moda in toata Europa, astfel incat el
ajun&e si in tarile romane intr)o forma moderata insa.
*ceasta perioada este importanta pentru literature romana si datorita faptului ca acum
sunt puse +azele primelor specii literare precum, meditatia, ele&ia, pastelul, idila, +alada,
poemul flozofc, satira , f+ula si epistola.
Reprezentati ai curentului pasoptist au fost, -asile *lecsandrii, .ri&ore *lexandrescu, *lecu
Russo, Costac'e /e&ruzzi, .0. Radulescu, %imitrie 1olintineanu, /icolae 1alcescu.
Poezia populara era vazuta ca o o&linda a vietii sociale si nationale, ce defneste specifcul
nostru national.
deile lor despre folclor sunt idei politice, poeziapopulara, in conceptie pasoptista vine sa
consolideze o stare despirit, sa fundamenteze artistic existenta
unei constiintenationale.Poetii ce se inspirau din folclor sau din istorie nu promovau
oideolo&ie literara aparte sau o conceptie sin&ulara in epoca. Ca siceilalti pasoptisti, ca
istoricii de exemplu, ei concepeau o artamilitanta, punandu)si opera in sluj+a societatii si
natiunii.
Revista %acia literara a luat finta la asi, in anul 18#0, su+ conducerea lui "i'ail
2o&alniceanu.
dealurile acesteia au fost prezentate intr)un articol pro&ram scris de intemeietorul revistei,
in primul numar intitulat 3ntroductie$.
Com+aterea imita4iei scriitorilor str5ini 6i a traducerilormediocre, 7n&rijorat de s5r5cia
literaturii rom8ne, ale c5reiopere se puteau num5ra pe de&ete, on 0eliade 9 R5dulescu
lansase un apel 7ncurajator c5tre tinerii scriitori, 3:crie4i,+5ie4i, orice, numai scrie4i;$
nterpret7nd 7ndemnul din punctde vedere cantitativ, multe pu+lica4ii ale epocii au
7ncurajato literatur5 mediocr5, adesea imitat5 dup5 crea4ii siropoase
occidentale, pervertind &ustul pu+lic. ". 2o&5lniceanu avertizeaz5 asupra pericolului unei
astfel de literaturi, care elimin5 criteriul estetic.
Crearea unei literaturi de specifc na4ional, 7n loc s5 imite
pescriitorii str5ini, rom8nii ar putea f5uri oliteratur5 auto'ton5, inspirat5 din istorie, natur5
6i folclor. Preluat5 dinestetica romantic5 european5, aceast5 tripl5 recomandarese va
re&5si 7n operele pa6opti6tilor
<upta pentru unitatea lim+ii, 3=5lul nostru este realiza4iadorin4ei ca rom8nii s5 ai+5 o lim+5
6i o literatur5 comun5pentru to4i$. Eforturile >colii *rdelene de unifcare a lim+iisunt
continuate de pa6opti6ti, care 7ncearc5 s5
formulezenormele lim+ii literare, respin&7nd exa&er5rile latiniste 6ipled7nd pentru
introducerea alfa+etului latin.
%ezvoltarea spiritului critic, sper7nd ca prin impunereaacestor re&uli s5 creeze un sistem
de valori pentru pu+liculrom8n, ". 2o&5lniceanu introduce 6i conceptul de
critic5o+iectiv5, su+liniind c5 analiza critic5 se va face numaiasupra operei, 3Critica noastr
5 va f nep5rtinitoare. -omcritica cartea, iar nu persoana.
!%acia literara$ dispare dupa foarte putin timp, darpro&ramul expus in !ntroductie$ a avut
o semnifcatie catrece de cele cateva numere ale revistei, inau&urand o
noua+aza a literaturii romane. ?perele care vor aparea indeceniul urmator @18#0)18A0B vo
r purta marca uneiori&inalitati mai evidente si a unei orientari mai nete
vatrerealitatile nationaleC in acest deceniu vor f scrise multedintre prozele lui C./e&ruzzi,
principalele poezii ale lui .r.*lexandrescu sau C. 1oliac, va f descoperit folclorul
prinprima cule&ere a lui *lecsandei, vor aparea scrieri aleistoricilor /. 1alcescu si ".
2o&alniceanu.
Printre cele mai importante reviste care au preluat ideile senumara !Propasirea$ si
!Romania literara$. Revista !%acialiterara$ a aparut numai in trei numere, dintre care
primulcontinea articolul)pro&ram numit !ntroductie$. *cest articol sedesc'ide printr)o
trecere in revista a tuturor pu+licatiilor aparutein Darile Romane pana in 18#8. *rticolul
su+linia caracterul localal acestor pu+licatii si necesitatea aparitiei unei reviste
exclusivliterare in care sa se stear&a diferentele locale dintre romani.
"ajoritatea scriitorilor pasoptisti sunt romantici, literatura acestei epoci prezentand o
omo&enitate remarca+ila si neatinsa de etapele ulterioare.
Romantismul pasoptist este un romantism specifc, colorat national, inc'inat idealurilor
Revolutiei de la 18#8, evenimentele acestui an vor reprezenta punctul crucial al existentei
tuturor scriitorilor. Participanti sau simpatizanti ai
revolutiei, scriitorii creeaza o literatura in care idealurile inaintate ale epocii isi fac simtita
din plin prezenta. Existenta sociala a majoritatii scriitorilor pasoptisti 9 cel putin a celor din
Principate 9 se aseamana$ fi de mari +oieri saude mici +oieri, pasoptistii si)
au facut educatia in Eranta, au asimilat ideile culturii franceze a epocii lorC 'raniti si cu
ideile social)politice ale Revolutiei franceze, au incercat sa le aplice
tarii noastre, aFate inca intr)o or&anizare sociala aproape feudalaC intrand in conFict cu
propria lor clasa si cu domeniile re&ulamentare, impuse de o putere straina, au suferit
persecutii,inc'isoare sau sur&'iun, au fost impiedicati de cenzura sa)si
exprime direct ideile in scrisC dupa infran&erea revolutiei si intrarea trupelor straine in tara,
au fost exilati vreme indelun&ata sau izolati in interiorC dupa Pacea de la Paris @18A(B, s)au
intors in tara, si)au reluat activitatea, realizand Gnirea
Principatelor si inceputul modernizarii tarii. *ceasta !sc'ema+io&rafca$ este
vala+ila pentru majoritatea scriitorilor pasoptisti,inca o dovada a faptului ca &eneratia s)
a simtit solidara, an&renata in opera de renastere nationala si actionand su+ imperative
comune. Ca prima &eneratie romantica si prima &eneratie a literaturii noastre moderne,
scriitorii pasoptisti au creat 9 din multe
punctede vedere 9 o literatura su+stantial noua fata de epocile anterioare, de aceea, ei au
jucat rolul unor novatori, c'iar rolul unor pionieri in variate zone ale literaturii. Pro&ramele
teoretice ale unui curent sau ale unei
miscariliterare prezinta o deose+ita importanta, ele cristalizeaza tendintele fundamentale
si dau coerenta indrumarilor.

n perioada pasoptista se afrma primii scriitori romani moderni in cadrul curentului
national popular, 3%acia literara$. "i'ail 2o&aniceanu, in articolul)pro&ram revistei,
su+liniaza clar ideile care vor sta la +aza orientarii literaturii, com+aterea imitatiei si a
traducerilor mediocreC necesitatea crearii unei litaraturi nationale prin stimularea scrierilor
ori&inale, inspirate din istoria patriei, din frumusetea ei, din pitorescul o+iceiurilor
populareC realizarea unei lim+i unitare si a unei literaturinationale. "i'ail 2o&alniceanu
arata ca,
3%orul imitatiei si)a facut o manie primejdioasa, prntru ca omoara in noi du'ul national.
*ceasta manie este, mai ales, covarsitoare in literatura. "ai in toate zilele ies de su+
teasca cartii in lim+a romaneasca. %ar ce folos; Ca sunt numai traductiidin alte lim+i si
inca acelea de ar f +une. Draducerile insa nu faco literatura. /oi vom pri&oni cat vom
putea aceasta manieuci&atoare a &ustului ori&inal, insusirea cea mai frumoasa a
uneiliteraturi. storia noastra are destule fapte eroice, fumoaselenoastre tari sunt destul de
mari, o+iceiurile noastre sunt destulde pitoresti si de poetice, pentru ca sa putem &asi la
noi sujeturide scris, fara ca sa avem pentru aceasta tre+uinta sa neimprumutam de la alte
natii$
*parand ideea de ori&inalitate in literatura, mentorul&eneratiei pasoptiste dezvolta in
acelasi timp si spiritulcritic, exercitand, in acest fel, o inFuenta 'otaratoareasupra
fzionomiei culturii romanesti de la mijloculsecolului trecut. Critica noastra 9 spunea
"i'ail2o&alniceanu 9 va f nepartinitoare,
3vom critica cartea, iarnu persoana$