Sunteți pe pagina 1din 17

Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor

TEMA DE PROIECTARE
Sa se efectueze calculul termic de dimensionare a unui aparat de schimb de caldura in care
se condenseaza propan.
Date initiale:
temperatura propanului la intrare in condensator: t
1


) 5 , 0 24 N + =
0
!"
apa de racire are: la intrare, temperatura de t
2

# 15
0
!, iar la iesire t
2
$
# 21
0
!"
apa de racire circula prin interiorul te%ilor, iar propanol prin e&terior"
debitul de propan este
. ' ) 1 , 0 (
1
h t N m + =

Etapa I de lucru
Sa se stabileasca datele initiale, functie de %aloarea lui ) numarul curent din apel)"
Sa se calculeze debitul de propan in unitati ale Sistemului *nternational S*)"
Sa se traseze dia+rama de %ariatie a temperaturii in condesator"
Sa se calculeze diferenta medie lo+aritmica de temperatura, in ipoteza ca cele doua fluide circula in
contracurent.
Schimbatoare de caldura pentru condensarea propanului
Schimbatoarele sunt aparate termice in care are loc transferul de caldura de la un a+ent
termodinamic mai cald, la altul mai rece.
*n fi+ura de mai ,os este prezentata dia+rama de %ariatie a temperaturilor celor doua fluide in
lun+ul suprafetei despartitoare, la un schimbator de caldura cu circulatia a+entilor termici in
contracurent.
S-au notat:
- 1 fluid cald"
- 2 fluid rece"
- indicele .) intrare"
- indicele /) iesire.
0ransformarile termodinamice din aparatele de schimb de caldura, daca se ne+li,eaza
pierderile de presiune, sunt izobare. *n fiecare aparat circula fluidul cald, caracterizat prin debit
masic
)
1

m
, capacitate calorica masica la presiune constanta
)
1 , p
c
si temperatura de intrare,
UPG-Ploieti pagina
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
respecti% iesire
)
1
1
2
1
t t >
si fluidul rece, caracterizat prin debit masic
)
2

m
, capacitate calorica
masica la presiune constanta
)
2 , p
c
si temperatura de intrare, respecti% iesire
)
1
2
2
2
t t <
.
3cuatiile principale ale schimbatoarelor de caldura
!alculul termic al schimbatoarelor de caldura de suprafata se bazeaza pe urmatoarele ecuatii
principale:
ecuatia de bilant termic:
d
! ! !

+ =
2 1
"
ecuatia de transfer de caldura:
l+ , med
T " # ! =

"
*n ecuatia de bilant termic, flu&ul termic cedat de a+entul cald, lichid sau +az perfect este:
)
1
1
2
1 1 ,
1
1
t t c m !
p
=

,
iar pentu un +az real sau %apori este:
)
1
1
2
1
1
1
h h m ! =

.
4lu&ul termic preluat de a+entul rece, pentru cele doua situatii pri%ind fluidul de lucru, are
e&presiile:
)
2
2
1
2 2 ,
2
2
t t c m !
p
=

, respecti%
UPG-Ploieti pagina $
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
)
2
1
1
1
2
2
h h m ! =

.
Diferenta medie lo+aritmica de temperatura l+ , med
T
, se masoara in 5), dar in calculul
acesteia se introduc temperaturile fluidelor fie numai in 5), fie numai in
0
!), deoarece reprezinta o
diferenta si rezultatele obtinute sunt e+ale in cele doua cazuri.
Daca se ne+li,eaza caldura disipata, rezulta ca:
2 1

= = ! ! !
.
Diferenta medie lo+aritmica de temparatura:
min
ma&
min ma&
l+ ,
ln
T
T
T T
T
med


=
.
!and circulatia a+entului are loc in curent incrucisat sau mi&t, se calculeaza cu relatia de
mai sus diferenta medie lo+aritmica de temparatura, considerand ca fluidele circula in contracurent,
dupa care se aplica un coeficient 1 < , unde
) , , ,
1
2
2
2
1
1
2
1
T T T T % = si deasemenea depinde de
modul de circulatie al a+entilor termici. !oeficientul

se citeste din dia+ramele specific.


cc med ci med
T T
l+, , ,
=
*n timpul functionarii schimbatoarelor de caldura, apar depuneri piatra, namol, al+e), pe
suprafetele de schimb de caldura. Din cauza depunerilor, se micsoreaza coeficientul +lobal de
transfer de caldura proiectare depuneri
# # <
si este necesara curatirea suprafetelor de schimb de caldura.
Daca in schimbatorul de caldura are loc schimbarea de faza a unui a+ent termodinamic,
flu&ul termic se calculeaza cu relatia:
r m ! =

,
in care r este caldura latenta specifica de %aporizare' condensare, 67'8+5)9.
!alcul:
temperatura propanului la intrare in condensator: t
1


) 24 5 , 0 24 + =
0
!
t
1

#:;
0
!" t
1

# t
1
$
"
debitul de propan este
s #g m '
:;00
1000
) 24 1 , 0 (
1
+ =

"
s #g m ' ;11 , 2
1
=

"
dia+rama de %ariatie a temperaturii in condesator:
UPG-Ploieti pagina &
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
diferenta medie lo+aritmica de temparatura:
' T
T
T
T T
T
med med
0
l+ ,
min
ma&
min ma&
l+ ,
;<: , <
1:
(
ln
1: (
ln
=


=
Etapa a II-a de lucru
!alculul de predimensionare a aparatului de schimb de caldura.
Date initiale:
apa de racire circula prin interiorul te%ilor, iar propanul prin e&terior"
condensatorul este tubular, cu te%i orizontale din otel cu diametrul
21 ' 25
1
2
=
d
d
"
deoarece propanul dizol%a uleiul antrenat de compresor, se considera ca suprafata e&terioara
a te%ilor este curata. =a interior se considera un strat de depuneri de piatra cu +rosimea de
mm
p
2 , 0 =
"
conducti%itatea termica a materialului te%ii este
)9 ' 6 4 , 4; m( )
*+
=
, iar a stratului de
piatra
)9 ' 6 2 , 1 m( )
p
=
.
!alcul:
UPG-Ploieti pagina ,
ma&
T
t
1

#:;
0
!

t
1
$
#:;
0
!
t
2

#15
0
!
t
2
$
#21
0
!
0
0
!)
min
T
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
Din >)3?> * presiunea propanului la temperatura de saturatie %aporizare'condensare'
lichefiere)
' t t
0 1
1
2
1
:; = =
, prin interpolare rezulta
bar p 2(<( , 10
1
=
.
Din >)3?> * entalpia %aporilor saturati uscati de propan, la temperatura de saturatie
' t
0 1
1
:; =
, prin interpolare rezulta
( #- h ' @25 , @22
1
1
=
.
Din >)3?> * entalpia lichidului saturat de propan, la temperatura de saturatie
' t
0 1
1
:; =
, prin interpolare rezulta
( #- h ' 1@1 , 4@@
1
1
=
.
4lu&ul termic cedat de propanul care se condenseaza este:
( #- ! h h m ! ' (5 , @(: ) 1@1 , 4@@ @25 , @22 ;11 , 2 )
1
1
1
2
1
1
1
= = =

, sau
) !
:
1
10 (5 , @(: =

.
4lu&ul termic preluat de apa de racire, pentru un randament de izolatie
1 =
iz

, este:
) ! ! !
iz
:
2 1 2
10 (5 , @(: = =

.
Debitul de apa de racire necesar este:
s #g m
t t c
!
m
p
' (@: , :4
) 15 21 1@;@ , 4
(5 , @(:
)
2
1
2
1
2 2 ,
2
2 =

=

=

.
( , 1<4(0
10 05@ , 1
020; , 0 1
Ae
;
2
: 2
2
=

%
%
d .

"
Se calculeaza !riteriul Brandtl pentru temperatura medie a apei de racire:
%
% p % %
%
% p %
%
c c
2
2 2 2
2
2 2
2
Br

=
UPG-Ploieti pagina /
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
(0: , ( Br
5(:4 , 0
10 1@1; , 4 454 , <<@ 10 05@ , 1
Br
2
: ;
2
2 2 2
2
=

=

=

%
%
% p % %
%
c


Se calculeaza !riteriul Brandtl pentru temperatura peretilor te%ii:
p
p p p p
p
p p p
p
c c
2
2 2 2
2
2 2
2
Br

=
;4( , ; Br
;02; , 0
10 1(@ , 4 ( , <<( 10 <;1 , 0
Br
2
: ;
2
2 2 2
2
=

=

=

p
p
p p p p
p
c


.
Se calculeaza !riteriul )usselt cu relatia:
25 , 0
2
2 4: , 0
2
@ , 0
2 2
)
Br
Br
Br Ae 021 , 0
%
p
% % %
Nu =
, deoarece AeC10
4
,
re+imul de cur+ere al apei este turbulent, iar raportul dintre lun+imea te%ilor si diametrul interior
. 50
:
>
d
l
4:( , 12: )
(0: , (
;4( , ;
;4( , ; ( , 1<4(0 021 , 0 )
Br
Br
Br Ae 021 , 0
2
25 , 0 4: , 0 @ , 0 25 , 0
2
2 4: , 0
2
@ , 0
2 2
= = =
%
%
p
% % %
Nu Nu
!alculul coeficientului de transfer de caldura prin con%ectie
2

pe partea apei de racire:


)9 ' 6 @; , :4:5
020; , 0
5(:4 , 0
4:( , 12:
2
2
:
2
2 2
( m )
d
Nu
%
%
= = =

.
Etapa a IV-a de lucru
Determinarea coeficientului de con%ectie
1

al %aporilor de propan care se condenseaza.


Date initiale:
temperatura in stratul limita al peliculei de condensat, formata pe e&teriorul te%ilor este:
' t t t t
m p m
0
, 1
1
1 1 , 1
25 ) 2@ 22 5 , 0 ) 5 , 0 = + = + =
"
!alcul:
=a temperatura
' t
m
0
, 1
25 =
, in zona peliculei de condensat proprietatile termofizice ale propanului
sunt:
densitatea:
:
'
2
m #g
l 0
propan

+
= , unde:
UPG-Ploieti pagina 1
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
-
0

reprezinta densitatea propanului in stare de %apori saturati uscati si se calculeaza cu relatia:


:
,
' 24; , 1@
15 , 2<@
15 , 2(:
01:25 , 1
2(<( , 10
414 , 22
44
m #g
T
T
0
N
N
N g 0
= = =


"
-
l

reprezinta densitatea propanului in stare de lichid si se calculeaza cu relatia:


:
' 4<4 , 4<0 25 <1<: , (24 1@ , ;@<;( 00@1 , 2;5 m #g t c b a
l l
= + = + = "
:
' :( , 254
2
4<4 , 4<0 24; , 1@
m #g
propan propan
=
+
=
.
capacitatea calorica masica:
:
,
'
2
m #g
c c
c
l 0
propan m
+
= , unde:
-
0
c
reprezinta capacitatea calorica a propanului in stare de %apori saturati uscati si se calculeaza
cu relatia:
)9 ' 6 0@1 , (4 15 , 2<@ 10 550 , <4 15 , 2<@ 10 < , 2(0 (1( , 1
1
2 ; : 2
2 1 0 1
#g( - c T " T " " c
0 0
= + = + + =

)9 ' 6 ;; , 1;@:
44
10 0@1 , (4
44
10
: :
1
#g( - c
c
c
0
0
0
=

= "
-
l
c
reprezinta densitatea propanului in stare de lichid si se calculeaza cu relatia:
:
:
2
2 1 0
T " T " T " " c
l
+ + + =
+ + =
: 5 2 2 2
15 , 2<@ 10 15 , ;: 15 , 2<@ 10 :5<0 . 4: 15 , 2<@ @11 , 101 10 11(< , 5;
l
c
)9 ' 6 <2 , 2<2@ #g( - c
l
=
"
:
,
' 2< , 2:0;
2
<2 , 2<2@ ;; , 1;@:
m #g c
propan m

+
=
conducti%itatea termica:
: 2
T 2 T ' T 3 "
l
+ + + =
,
+ + =
: 2 ( 4 1
15 , 2<@ 0 15 , 2<@ 10 :51< , 1; 15 , 2<@ 10 <:00 , 1: 10 ;(;4( , :
l

)9 ' 6 0<(( , 0 m# )
l
=
.
%ascozitatea cinematica:
p

=
1 :
la lichid )9 ' 6 10 <1
;
ms #g

= "
s m ' 10 5(( , :
:( , 254
10 <1
2 (
1
;
1

=
.
Bentru determinarea coeficientului de con%ectie
1

al %aporilor de propan care se


)9 ' 6 012 , 24
1
m( ) # =
.
coeficientul de schimb de caldura raportat la 1m
2
:
UPG-Ploieti pagina 4
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
)9 ' 6
2 1
( m )
d
#
#
m

, unde
m d d d
m
) 5 , 0
2 1
+ =
"
m d d
m m
02: , 0 ) 025 , 0 021 , 0 5 , 0 = + =
"
)9 ' 6 4@4 , ::2
02: , 0
012 , 24
2
( m ) # # =

.
suprafata necesara de schimb de caldura a condesatorului:
2
:
l+ ,
2
01(@ , 225
;<: , < 4@4 , ::2
10 1@ , (25
m 5
t #
!
5
med
=

=

=

"
lun+imea aparatului pentru numarul ales, n#@( te%i:
m l
d n
5
l
m
(< , :5
02: , 0 @(
01(@ , 225
2 2
=

=

=

"
condensatorul se realizeaza cu un numar de z#4 treceri, lun+imea acestuia fiind:
m l
z
l
l <4(5 , @
4
(< , :5
2
= = = "
numarul de te%i montate pe placa tubulara %a fi:
:4@ @( 4 = = =
tot tot
n n z n
te%i.
Din S0>S ale+em n=397 te%i care %or fi amplasate intr-un numar de 12 he&a+oane, a%and
cate 2: te%i pe dia+onala. 0e%ile se dispun pe placa tubulara pe laturile unor he&a+oane re+ulate
concentrice, cu pasul t#:5mm in cate @ randuri orizontale pentru fiecare drum de apa.
diametrul interior al mantalei este:

sin
4
2 1
=
n
d 2
e i
, unde:
d
e
#:0mm" d
ma&
#:0,5mm" pasul t#:5mm" toleranta
mm 5 , 5 =
" s#2,5mm"
@ , 0 =
"
0
;0 = .
m 2 2
i i
@;2@ , 0 ;0 sin
@ , 0
:<(
0:0 , 0
0:05 , 0
0:0 , 0
0:5 , 0
0: , 0
4
= =

.
diametrul interior al mantalei este: + + + = 2 2
2
2
2
s
d
2 2
e
e
, unde:
m 2 s 2 2
i
@5(@ , 0 0025 , 0 2 @;2@ , 0 2
2 2
= = =
,
!ontinutul disciplinei Broiect la 0A>)SBDA0E= S* *)F>G>H*)>A3>
G>H3=DA =*!I34*>03
Date initiale pentru calculul termic de proiectare a unui aparat de schimb de caldura din
circuitul de stocare a unor hidrocarburi lichefiate"
Diferenta medie lo+aritmica de temperatura"
UPG-Ploieti pagina 6
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
3cuatii de bilant"
Broprietati termodinamice a fluidelor de lucru"
!oeficientii de transfer de caldura"
!oeficientul +lobal de transfer de caldura"
!alculul suprafetei de schimb de caldura"
Stabilirea schemei constructi%e a aparatului de schimb de caldura"
Sustinerea proiectului.
3tapele proiectului
3tapa * de lucru
Sa se stabileasca datele initiale, functie de %aloarea lui ) numarul curent din apel)"
Sa se calculeze debitul de propan in unitati ale Sistemului *nternational S*)"
Sa se traseze dia+rama de %ariatie a temperaturii in condesator"
Sa se calculeze diferenta medie lo+aritmica de temperatura, in ipoteza ca cele doua fluide
circula in contracurent.
3tapa a **-a de lucru
!alculul de predimensionare a aparatului de schimb de caldura.
3tapa a ***-a de lucru
Determinarea coeficientului de transfer de caldura prin con%ectie
2

pe partea apei de
racire.
3tapa a *J-a de lucru
Determinarea coeficientului de con%ectie
1

al %aporilor de propan care se condenseaza.


3tapa a J-a de lucru
Determinarea coeficientului +lobal de transfer de caldura.
Dimensionarea aparatului de schimb de caldura.
.
flu&ul de caldura lon+itudinal schimbat intre fluide este:
)9 ' )6
, 2
2
1 1 1
m( ) t t # 7
m
=
)9 ' 6 (4@ , 2:2 ) :0( , 1@ 2@ 012 , 24
1 1
m( ) 7 7 = =
"
temperaturile reale ale peretilor te%ii sunt:
)
1
0
1 2
1
2
1 1
'
d
7 t t
p

=
"
) 0@( , 20
4@@ , :(4 025 , 0
1
(4@ , 2:2 2@
0
1 1
' t t
p p
=

=

"
UPG-Ploieti pagina 89
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
) ln
2
1
0
1
2
1 1 2
'
d
d
7 t t
*+
p p

"
) ;5 , 1<
021 , 0
025 , 0
ln
4 , 4; 2
1
(4@ , 2:2 0@( , 20
0
2 2
' t t
p p
=

=
"
temperatura la diametrul d
:
este:
) ln
2
1
0
:
1
1 2 :
'
d
d
7 t t
p
p p


=

"
) 05; , 1<
020; , 0
021 , 0
ln
2 , 1 2
1
(4@ , 2:2 ;5 , 1<
0
2 :
' t t
p p
=

=

"
temperatura medie a peretelui te%ii:
) @( , 1< ) ;5 , 1< 0@( , 20 5 , 0 ) 5 , 0
0
2 1
' t t t t
pm p p pm
= + = + =
"
Diferenta medie lo+aritmica de temperatura a fost determinata in ipoteza circulatiei fluidelor
in contracurent si cu o sin+ura trecere si deoarece s-a adoptat o formula constructi%a cu 4 treceri,
este necesara corectia %alorii obtinute :
l+ , med ci m
t t
ci
=
"
- factorul de corectie
ci

, pentru sistemul de circulatie ales si %alorile lul B si A, se obtine din


+raphic si are %aloarea 0,<<.
) 5<;0( , < ;<: , < << , 0
0
' t t
ci ci
m m
= =
"
- se obtine:
; 15 21
2 1
2 2
= = =
ti ti
t t
"
0 2@ 2@
2 1
1 1
= = =
te te
t t
"
-se calculeaza:
4;1 , 0
15 2@
;
2 1
2 1
=

= P
t t
P
ti

UPG-Ploieti pagina 88
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
"
0 = = : :
ti
te

"
Suprafata reala de schimb de caldura:
2
:
l+ ,
2
2<1 , 22(
;<: , < << , 0 4@4 , ::2
10 1@ , (25
m 5
t #
!
5
med ci
=

=

=

"
=un+imea reala a schimbatorului %a fi:
m l
d n
5
l
m
1; , :;
02: , 0 @(
2<1 , 22(
2 2
=

=

=

"
m l
z
l
l 04 , <
4
1; , :;
2
= = = .
UPG-Ploieti pagina 8
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
Schematic aparatul de schimb de caldura este prezentat in fi+ura de mai ,os:
UPG-Ploieti pagina 8$
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
CONCLUZII
!ercetarile au pus in e%identa importanta deosebita care o are asupra performantei aparatelor
de schimb de caldura, realizarea lor constructi%a: tolerantele dintre diametrul sicanei si al mantalei,
spatiile libere dintre manta si sirul periferic al fascicolului.
!resterea %itezei de cur+ere si a turbulentei e%ita formarea de depuneri pe suprafetele
tuburilor. Jitezele mari amelioreaza transferal de caldura.
Faterialele de constructie folosite la schimbatoarele de caldura depind de fluidele folosite,
de cerintele procesului tehnolo+ic si de durata de functionare a aparatului.
UPG-Ploieti pagina 8&
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
>)3?> *
Broprietatile %aporilor saturati de propan
UPG-Ploieti pagina 8,
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
UPG-Ploieti pagina 8/
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
>)3?> **
Broprietatile fizice ale apei
t
6
0
!9
K
68+'m
:
9
L
6m
2
's9
c
p
687'8+5)9
M
6N'm8)9
0 <<<,< 1,(<0O 10
-;
4,21 0,@@1
10 <<<,( 1,:00O 10
-;
4,1< 0,5(5
20 <<@,2 1,000O 10
-;
4,1@ 0,5<<
:0 <<5,( 0,@05O 10
-;
4,1( 0,;1(
40 <<2,2 0,;5<O 10
-;
4,1( 0,;:4
50 <@@,1 0,55;O 10
-;
4,1( 0,;4@
;0 <@:,2 0,4(<O 10
-;
4,1@ 0,;;0
(0 <((,@ 0,415O 10
-;
4,1< 0,;;@
@0 <(1,@ 0,:;;O 10
-;
4,20 0,;(5
<0 <;5,: 0,:2;O 10
-;
4,21 0,;@1
100 <5@,4 0,2<5O 10
-;
4,22 0,;@:
UPG-Ploieti pagina 81
Masterat n specializarea Tehnologia transportului, depozitrii i distribuiei hidrocarburilor
ILIO!RA"IE
UPG-Ploieti pagina 84
2012
2012