Sunteți pe pagina 1din 6

A P R O B

ef catedr militar ASEM


Colonel (r. ) Gh. Popa
____ _________ 2010

PROIECT DIDACTIC
pentr petrecerea !edin"ei c #tden"ii catedrei militare la
$opo%rafia militar
TEMA: 3. . Lucrul cu harta n teren.
EDINA :1 Practic !! " #re
OBIECTI$E DIDACTICE:
1. &amiali'area in#tri"ilor c metodele de orientare a hr"ii dp detaliile din
teren( c metodele de determinare a pnctli de #ta"ie.
2. Antrenarea la determinarea coordonatelor rectan%lare a pnctelor de pe
hart( )n determinarea a'imtli ma%netic.
*. +e a #tdia metodele de determinare a coordonatelor(
,. +e a edca la #tden"i deprinderi de a primi hotr)re( #pirit de di#ciplin
!i de or%ani'ator.
Durata: -0 minte.
L#cul %e&'(urrii: )n teren..
)*BIECTE DE )T*DI*:
l . .rientarea hr"ii conform detaliilor din teren.
2. +eterminarea pnctli de #ta"ie din /edere( dp detalii apropiate.
*. +eterminarea pnctli de #ta"ie prin inter#ec"ie indirect( prin radiere !i
prin metoda perpendiclarelor.
A&i+urarea ,aterial: manale( plan!e( proiect didactic( hr"i.
Bi-li#+ra'ie: +ra%omir 0.(!.a.( $opo%rafia militar( 1cre!ti( Editra militar( 1230
)ec.en/a intr#%ucti.: 0 ,in.
- primirea raportli4
- /erificarea pre'en"ei #tden"ilor4
- ann"area temei !i #coprile didactice4

1
1.Orientarea hr/ii c#n'#r, %etaliil#r %in teren
.rientarea )n teren c a5torl hr"ii pre#pne efectarea #cce#i/ a rmtoarelor opera"ii6
- orientarea hr"ii4
- determinarea pnctli de #ta"ie pe hart4
- recnoa!terea detaliilor )ncn5rtoare din teren pe hart4
- recnoa!terea )n teren a detaliilor repre'entate pe hart.
.rientarea hr"ii con#t )n #ta7ilirea nei a#tfel de po'i"ii( )nc8t # e9i#te o core#ponden"
perfect )ntre locl de di#pnere a detaliilor !i o7iectelor din teren !i di#pnerea pe hart a #emnelor
con/en"ionale prin care ace#tea #nt repre'entate.
Ca # ptem folo#i harta )n teren pentr re'ol/area nor pro7leme care #e impn( tre7ie( mai
)nt)i( ca acea#ta # fie orientat( adic # ai7 o a#tfel de po'i"ie )nc)t direc"iile de pe hart # coincid
c cele din teren !i # ai7 acela!i #en#. Se a#i%r a#tfel o core#ponden" )ntre detaliile terenli !i
#emnele con/en"ionale prin care ace#tea #)nt repre'entate pe hart.
+e re%l( acea#t orientare e#te apro9imati/ !i #e determin prin procedee e9pediti/e( dp
detalii core#pondente din teren #a c 7#ol.
a) .rientarea hr"ii dp detalii din teren !o#ea( cale ferat !.a.).
+ac ne %#im c harta pe o cale de comnica"ie (!o#ea( cale ferat !.a.)( orientarea #e /a face
fc8nd # coincid #en#l !i direc"ia tra#eli cii de comnica"ie de pe hart c cele din teren.
+ac #)ntem )n teren( )n afara nor detalii liniare 7ine repre'entate( #e /a proceda )n fell
rmtor (fi%. 2.*1) 6
: #e ale%e )n teren n detali di#tinct( /i'i7il !i mai )ndeprtat( a cri po'i"ie #e
identific pe hart 4
: #e a!ea' o ri%l pe hart( a#tfel )nc)t mar%inea ei # treac prin #emnl
con/en"ional al pnctli )n care #e e9ect orientarea !i prin acela al reperli
ale# )n teren 4
: #e ridic harta la )nl"imea ochilor )ntr;o po'i"ie c)t mai ori'ontal a#tfel )nc)t
#emnl con/en"ional ce repre'int detalil din teren # fie )ndreptat ctre ace#ta
4
: #e /i'ea' )n ln%l ri%lei( rotind harta p)n c)nd linia de /i'are #e #prapne
pe reperl ale# din teren 4
: #e /erific corectitdinea orientrii( /i')nd a#pra ni alt reper care e#te de
a#emenea repre'entat pe hart( a/)nd )n# %ri5 de a men"ine po'i"ia ini"ial a
hr"ii( re'ltat din orientarea pe prima direc"ie.
2
Fig. 2.1 .rientarea hr"ii c 7#ola )ntr;n teren lip#it de /i'i7ilitate !i de detalii di#tincte
Fig 2.2 .rientarea hr"ii c 7#ola )n teren
. 7) .rientarea hr/ii cu -u&#la. )n #ita"iile4 cind n #)nt condi"ii prielnice de /i'i7ilitate
(cea"( ploaie( fm etc12 iar terenl e#te lip#it( de detalii d i#t inele !i !or de identificat (pdre( e)mp
de#chi#) #a noaptea( orientarea hr"ii #e e9ect e a5torl 7#olei( proced8nd;#e in fell rmtor 6
: #e adce in dreptl indiceli %rada"ia 'ero de pe cadranl 7#olei4
: #e a!a' 7#ola c diametrl nord;#d pe cadrl interior de e#t #a de /e#t al
hr"ii (care #)nt repre'entri ale meridianelor %eo%rafi c)( a#tfel )nc)t nordl
7#olei # fie orientat #pre< nordl hr"ii 4
: #e de7lochea' acl ma%netic !i #e la# # #e oprea#c din o#cila"ie 4 #e rote!te
)ncet harta( fr a #e mi!ca 7#ola( p)n c)nd /irfl nordic al acli ma%netic #e
#ta7ile!te (ca po'i"ie !i /aloare) in dreptl %rada"iei de pe cadran(
core#pn'toare docil na"iei ma%netice )n#cri# pe hart.= >n ace#t fel #e o7"ine
po'i"ia orientat a hr"ii.
1#ola poate fi a!e'at !i pe na din liniile /erticale de carota5 (fi%. 2.2). >n ace#t ca' harta rotind;
#e p)n ce /irfl nordic al acli ma%netic #e #ta7ile!te >a %rada"ia de pe cadran( core#pn'toare
corec"iei de direc"ie )n#cri# pe hart. ? #e "ine #eama de declina"i a ma%netic fin priml ca') #a
de corec"ia de direc"ie (in cel de;al doilea ca')( 5n #ita"iile c)nd /alorile ace#tora #)nt mai mici ded)t
cea a nei %rada"ii de pe cadranl 7#olei. )n a#tfel de ca'ri( harta poate fi con#iderat 7ine orient
art in momentl )n care /)rfil nordic al acli ma%netic .#e #ta7ile!te )n dreptl %rada"iei 'ero do
pe cadran.
". Deter,inarea 3unctului %e &ta/ie %in .e%ere2 %u3 %etalii a3r#3iate.
>n orice #ita"ie( c8nd #e )ntre7in"ea' harta in teren( tre7ie neaprat # #e determine4 pe ea
pnctl de4 #ta"ie (po'i"ia core#pn'toare pe hart a pnctli in care ne aflm).
Cel mai #impl procede de determinare( c8nd >n teren ace#t pnct #e afl )n dreptl #a l)n%
n detali oarecare (o mo/il( /8rfl nei )nl"imi( conflen"a a do /i( inter#ec"ia #a 7ifrca"ia de
drmri( o piatr @ilometric( n pod( n i'/or( o f8nt8na pe c)mp etc.) con#t )n identificarea pe
hart a po'i"iei #emnli con/en"ional ce repre'int detalil re#pecti/.
Din .e%ere2 %u3 %etalii a3r#3iate
*
Se orientea' harta dp procedeele cno#cte !i #e ale% )n teren( )n apropierea pnctli de
#ta"ie 2 A * detalii repre'entate !i pe hart.
Se aprecia' )n mod #cce#i/ din /edere direc"iile !i di#tan"ele de la ace#te detalii p)n la
pnctl de #ta"ie !i #e )n#eamn c apro9ima"ie pe hart po'i"ia a#tfel o7"int.
Preci'ia de determinare a pnctli de #ta"ie e#te )n fnc"ie de nmrl detaliilor din teren(
care a fo#t folo#ite pentr determinarea li( precm !i de aprecierea c8t mai real at8t a di#tan"elor
de pe teren c8t !i a celor de pe hart.
Exerciiu Nr.1 ( harta Rou)
De determinat punctul de staie (5884) dac avem D1 (marginea de sud- est pdurea de
salcmi) !! " 4!! m# D2$ 2!! m (intersecia de drumuri de cmp 5884 5# D $ 85! m( c%&ul de
'um (m 8-!!)
Exerciiu Nr.2 (harta Rou)
De determinat punctul de staie ()!84) dac avem D1 $ 15!m (intesecia drum de cmp
(m 2-!!# D2 $5)!m (turn de c%mprimare a apei (m 42-!!) # D$ )!!m ( marginea de n%rd
a pdurii de salcmi (m $ 5-!!
3. Deter,inarea 3unctului %e &ta/ie 3rin inter&ec/ie in%irect2 3rin ra%iere (i 3rin ,et#%a
3er3en%icularel#r.
+e mlte ori )n# pnctl de #ta"ie n coincide c locl de di#pnere a nor a#emenea
detalii ce pot fi identificate c !rin".
+ac n poate fi #ta7ilit po'i"ia pnctli de #ta"ie nici dp detalii apropiate #itate pe
anmite aliniamente la o di#tan" care poate fi m#rat (c pa#l #a prin alte procedee)(
repre'entate pe hart !i e9i#tente )n teren( #a pe perpendiclara de la ace#te detalii( pe aliniamentl
re#pecti/( #e pot folo#i rmtoarele metode 6
a) Inter&ec/ia in%irect. Acea#ta #e aplic )n #ita"iile )n care )n 5rl pnctli de #ta"ie #e
%#e#c trei;patr detalii din teren care pot fi identificate pe hart !i folo#ite pentr determinare (fi%.
2.**).
Pentr acea#ta #e procedea' )n fell rmtor 6
: din inter#ec"ia direc"iilor ctre ace#te detalii (care tre7ie # #e fac #7 n%hiri mai mari
de *0== !i mai mici de 1B0C) #e materiali'ea' #emnl con/en"ional core#pn'tor.
7) C a5torl hirtiei de calc. Se folo#e#c( de a#emenea( trei;patr detalii /i'i7ile )n teren( care
#8nt repre'entate !i pe hart.
)n #copl determinrii pe hart a pnctli de #ta"ie prin ace#t procede( opera"iile de e9ectat
#)nt rmtoarele 6
: .#e identific pe hart detaliile ale#e din teren (fi%. 2.*,) 4
,
Exerciiu Nr. 3 (Harta Rou)
De determinat punctul de staie(5882) dac (m(c%& de 'um 25-!!# (m (c%ta 1*4+*) 8-!!#
(m (intersec. ,inie tensiune nalt cu marginea pdurii )12-!! #
Exerciiu Nr.4 (Harta Rou)
De determinat punctul de staie(5484)+ dac (m c%ta 18!+) $2--!!+ (m c%ta 1*2+2 $42-!!
(m turn de c%mprimare a apei $ *-!!# (m
tran'%rmat%r de electricitate 5-!!
+eterminarea pnctli de #ta"ie prin radiere
Deter,inarea l#cului %e &ta/ie 3rin ra%iere
Ace#t procede #e aplic atnci c)nd #e #ta"ionea' )n apropierea ni detali
de planimetrie din teren repre'entat prin #emn con/en"ional pe hart6
- #e orientea' mai )nt)i harta4
- #e a!ea' o ri%l pe #emnl con/en"ional ce repre'int detalil de planimetrie
din teren a#tfel )nc)t pe direc"ia ri%lei # #e /ad )n teren detalil con#iderat4
- #e tra#ea' )n ln%l ri%lei o linie pe hart !i #e m#oar )n teren (e9pediti/)
di#tan"a de la pnctl de #ta"ie p)n la acel detali de planimetrie din teren4
- acea#t di#tan" #e tran#form la #cara hr"ii !i #e tran#pne pe linia tra#at pe
hart a/)nd !i ori%inea )n #emnl con/en"ional al detalili din teren. Captl
ace#ti #e%ment e#te pnctl de #ta"ie.
Fig. 2. 4 :+eterminarea ni pnct de #ta"ie c a5torl h)rtiei( nei foi calc
: #e fi9ea' harta pe o plan!et de carton !i #e prinde de ea. prin clame( o
h)rtie de calc (#a din material pla#tic tran#parent pe care #e poate #crie c
creionl)4
: "in)nd plan!eta ori'ontal #e /i'ea'( c a5torl nei ri%le (a!e'at pe
plan!et)( #cce#i/ cele trei detalii ale#e din teren !i #e tra#ea' c creionl
c)te o dreapt #pre fiecare din ace#te detalii. Se o7"in )n fell ace#ta pe h)rtia
de calc trei drepte ce porne#c din pnctl marcat ini"ial4
: #e #coate h)rtia de calc de pe plan!et( #e #prapne pe hart #i #e rote!te #a
#e mi!c )ntr;o parte #a alta p)n c)nd #e o7"ine o a#tfel de po'i"ie )nc)t
direc"iile tra#ate pe h)rtia de calc # treac pe#te #emnele con/en"ionale ale
detaliilor core#pn'toare de pe hart 4
: dp ce #e reali'ea' acea#t po'i"ie( #e )n"eap harta prin pnctl marcat
ini"ial pe h)rtia de calc. o7"in)nd;#e )n ace#t fel po'i"ia pnctli de #ta"ie.
B

)ec.en/a 'inal 4 0 ,inute.
; ann" #tden"ii care #a e/iden"iat po'iti/ !i cei mai pa#i/i4
; ann" notele4
; da lcr pentr pre%tirea indi/idal.

C#n%uct#rul (e%in/ei

________________________ __________________


D