Sunteți pe pagina 1din 5

3.12.

Shakespeare i Commedia dellArte n viziunea lui Giorgio Strehler


Ultimele trei variante ale Furtunii lui Shakespeare, cea lui Strehler din 1987, cea a lui
Ninagawa din 1988 i cea a lui Brook din 1990, sunt eemple etrem de semni!icative ale
glo"ali#$rii canonului shakespearerian% &ceste produc'ii (n italian$, )apone#$ i !rance#$ nu pun
accentual pe lim"a lui Shakespeare, ci pe m$iestria scenic$ a )ocului actorilor i pe vi#iunea
regi#oral$% Strehler a !olosit Commedia dellArte ca pe un element vital al vi#iunii sale
regi#orale, resitu*nd ac'iunea pe p$m*nt italian, dar (n egal$ m$sur$ adopt*nd ceva din genul
milane# i napoletan de per!idie, vr$)itorie i (nel$ciune% Ninagawa a !$cut o paralel$ (ntre
surghiunirea unuia dintre maetrii !ondatori ai teatrului Noh, +eami, cu cea a lui ,rospero, pentru
a (ncorpora tradi'ia dramei Noh (n interiorul artei scenice iaco"ine% Brook a trans!ormat Furtuna
(ntr-o poveste popular$ intercultural$, pigmentat$ cu mu#ic$ asiatic$, u#urpatori i magi a!ricani,
dar i cu .ali"an pitic al", pentru a su"mina orice posi"ilitate de su"tet colonialist i de apel la
o ideologie rasial$% &ceste com"ina'ii de m$iestrie tehnic$, (ndr$#neal$ i vi#iune sunt cele care
marchea#$ strategia regi#orului secolului //%
1

0n 1ran'a anului 1928 rela'ia dintre teatru i politic$ avea o latur$ pragmatic$ i una
teoretic$% 3eatrul era (n acceai m$sur$ o 4"agatel$ ie!tin$5 pe c*t era o a!acere politic$, parte
integrant$ din circuitul social !rance#% Studen'ii activiti au (nceput dialogul social cer*nd ca
rolul teatrului (n cadrul procesului de schim"are social$ s$ !ie supus la o reeaminare% .ererea
lor implicit$ era ca teatrul s$ (ncete#e s$ mai !ie tratat drept un "un, sau o valoare "urghe#$%
&ctivitii c$utau alternative la ceea ce percepeau drept teatru-esta"lishment, adic$ acel teatru
a!lat (n cadrul arhitectonic tradi'ional, cu avanscen$, care, prin chiar esen'a sa, o"liga la
separarea !ormal$ (ntre spectator i actor% Se ridic$ acum o"iec'ia asupra utili#$rii scenariilor
scrise, din moment ce produc'iile de acest gen aveau (nclina'ia s$ devin$ produsul !inal al unui
creator a!lat (n persoana regi#orului% 6ra pre!erat$ repre#enta'ia artistic$ su" !orma unei
intreprinderi colective% Studen'ii radicalii respingeau ceea ce ei percepeau drept conven'ii teatrale
r$su!late i mundane% .u o privire apro"atoare la adresa !uturitilor de la (nceputul secolului, ei
preconi#au o (ntoarcere artistic$ la o serie di!erit$ de conven'ii dramatice 7 teatru stradal, circ i
vodevil, precum i Commedia dellArte8 4piese9 percepute ca !$c*nd teatrul imediat accesi"il
tuturor95 i care 49 (ncura)au interac'iunea dintre actori i spectatori5 :Brockett and 1indla;,
1 <e#i &rthur =orowit#, Prospero's "True Preservers": Peter Brook, Yukio Ninagawa, and iorgio !tre"ler##
Twentiet"#Centur$ %ire&tors Approa&" !"akespeare's t"e Tempest, Newark, Universit; o! >elaware ,ress, ?00@
Centur$ o' (nnovation, @07A
?
% &nul 1928 a marcat (ncetarea de!initiv$ a drepturilor de control i
cen#ur$ pe care le avea lord .ham"erlain asupra operelor teatrale% &ceast$ putere de cen#ur$ a
!ost instituit$ (n anul 17B7% .a o coinciden'$, anul 1928 a marcat punctul de maimum (n
de#voltarea la"oratoarelor i a companiilor teatrale 4de peri!erie5 :'ringe t"eater &ompaniesA de
pe teritoriul Carii Britanii% Drupuri ca &rts Ea", Fnteraction, 1reehold, Gpen Space, ,ip
Simmons Droup, ,eople Show, ,orta"le 3heatre, Hel!are State, Ioint Stock 3heatre .ompan; i
6din"urghJs 3raverse 3heatre Horkshop re!lectau lipsa de presiune guvernamental$ asupra
spectacolelor de teatru, precum i reac'ia la insta"ilitatea social$ a epocii% &ceste companii 4de
peri!erie5, (n mod special 3raverse 3heatre Horkshop i Ioint Stock .ompan;, o!ereau
spectacole (ntr-un contet colectiv i (ncercau s$ pun$ (n direct$ leg$tur$ teatrul cu comunitatea
local$% Fn!luen'ate de Brecht, Ce;erhold i de Commedia dellArte, companiile teatrale
alternative din Carea Britanie puneau un mare accent pe elementul !i#ic i utili#au o recu#it$
minimalist$ i !oarte uor de manevrat% 0n cadrul procesului, aceste companii au a)utat ca teatrul
engle# s$-i dep$easc$ depende'a tradi'ional$ !a'$ de tet i cuv*ntul vor"it i s$ p$easc$ (ntr-
un univers teatral marcat de 49 corporalitate eperimental$9 per'orman&e art ca alternativ$ a
teatrului literar, narativK politici anti-esta"lishment i 9 promovarea de noi dramaturgi i noi
piese de teatru5 :.ornish and Letels, Deneral introduction, iA%
B
Brook a eplorat sursele
Furtunii lui Shakespeare8 4(n mod special cinci scenarii ale Commediei dellArte, inclusiv
scenele MMecouNN i MMm*nc*nd spaghettiNN, dar i MMN&utos sacramentalesN de .alderon5% 0n
ciuda scurtei sale vie'i scenice, doar cinci spectacole, i a pu'in$t$'ii recen#iilor din #iarele
cotidiene, aceast$ versiune a Furtunii a lui Brook !ost (n cele din urm$ considerat$ drept o
leg$tur$ semni!icativ$ (ntre voca"ularul erei teatrului eperimental i canonul shakespearian%
0n anul 1978, Diorgio Strehler a repus (n scen$ Furtuna, la trei#eci de ani dup$ produc'ia
s-a original$% .hiar dac$ acum a renun'at complet la scena cu masc$, Strehler i-a continuat
lectura meta-teatral$ a piesei% ,roduc'ia (l (n!$'ia pe &riel ca un prototip al lui ,ierrot iar
3rinculo i Stephano i-au reg$sit originile (n caracterele !ie din Commedia dellArte% &ceast$
produc'ie din perioada de maturitate a lui Strehler a cuprins un omagiu la adresa lui Ca
Oeinhardt, Bertolt Brecht, Euigi ,irandello% 0n contrast, s$ ne reamintim, operele originale ale
2 Fdem, op) &it%, p%@7
3 Fdem, op) &it%, p%7B
companiilor ce )ucau Commedia dellArte erau lipsite de scenarii% Spectacolele erau 'inute (n
pie'ele pu"lice, la t*rgurile stradale, (n camere (nchiriate, gr$dini, cur'i interioare, ca de alt!el i
(n saloanele no"ililor% >rept re#ultat, Commedia dellArte i-a c*tigat !aima spontaneit$'ii i
teatralit$'ii% 6act aceast$ conven'ie a 4teatrului stradal al actorilor5 condus de per!ormerii (nii,
principala tradi'ie a commediei dellArte, a repre#entat elementul cu care s-a con!runtat i pe
care l-a disciplinat Diorgio Strehler pentru a o"'ine succesul cu punerea (n scen$ a lui
Shakespeare pentru spectatorii italieni ai secolului //% Pelul !inal al lui Strehler era s$ cree#e (n
Ftalia o audien'$ pentru teatrul lui Shakespeare, Doldoni i Brecht (n interiorul unui segment al
popula'iei care se credea a !i (n mare parte v$duvit$ de accesul la repre#enta'iile dramatice
des!$urate pe "a#a unui tet scris% 0ntr-un articol din prim$vara lui 192@ din Tulane %rama
*eview, intitulat 4Qaispre#ece ani de 3eatro ,iccolo5, mem"rii !ondatori ai companiei, ,aolo
Drassi i Diorgio Strehler, au scris8 46ist$ o serie de o"stacole de netrecut (n procesul de
di!u#are a culturii, (n cel al di!u#$rii teatrului9 1iecare mare teatru modern este legat de o
na'iune% &nglia l-a avut pe Shakespeare pentru c$ aceasta era de)a &nglia% 0n Ftalia nu s-a mai
petrecut nimic din timpul Oenaterii% Oenaterea este crucial$K imediat dup$ ea s-a petrecut o
du"l$ ruptur$, (ntre oamenii de litere i oamenii de tiin'$, i (ntre elitele culturale i popor9 Cai
mult, vor"irea noastr$ comun$ i lim"a literar$ sunt at*t de di!erite una de cealalt$ (nc*t cineva
poate a!irma c$ italianul nu g*ndete precum vor"ete i nu vor"ete precum scrie%5
@
0n 1urtuna
lui Strehler, 3rinculo :<ittorio .aprioliA purta o masc$ tradi'ional$ napoletan$ de ,ulcinella,
sinistr$, ce (i acoperea !a'a pe )um$tate (n )os, p*n$ la v*r!ul nasului% &ceast$ alegere a !ost c*t se
poate de inspirat$, cunoscut$ !iind reputa'ia m$tii lui ,ulcinella ca i comportamentul s$u plin
de cru#ime% 3rinculo era (m"r$cat cu o c$ma$ (n dungi al"-negre verticale i purta pantaloni al"i
i trimitea spre masca lui Brighella% .ei doi clowni (i repre#entau pe servitorii din Bergamo,
vor"eau (n dialectul vene'ian, respectiv napoletan% >easemenea, 3rinculo era )ongler i mitoman%
.ea dint*i apari'ie a celor doi +anni, Stephano i 3rinculo, cuprindea o improvi#a'ie (n cuvinte
!$r$ sens i utili#area manierei umoristice speci!ice .ommediei dellArte% 0n clipa (n care s-au
(nt*lnit, cei doi clowni, recunosc*ndu-se "rusc unul pe altul ca gentilomi napoletani, au (nceput
s$ !ac$ o suit$ de ironii (n pur stil italian, ce s-a (ncheiat cu o arie de oper$% Scenele clownilor din
cadrul acestei produc'ii a"undau de elemente omagiale la adresa originilor aceste persona)e
provenite din Commedia dellarte% 1or'a lor interioar$ ca per!ormeri de tip Commedia dellArte
4 Fdem, op) &it%, p%?8
i clowni de circ, l-au trans!ormat pe .ali"an (ntr-un 4"u!on melancolic, (ntr-o )uc$rie5%
R
0n timp
ce ei vor"eau (n dialect, .ali"an se chinuia s$ comunice (ntr-un stil !ormal, literar% 0n contrast cu
scena dintre Ciranda i 1erdinand, .ali"an, 3rinculo i Stephano i-au )ucat scena de la++i din
Commedia dellArte !iind (ntr-o stare avansat$ de e"rietate% 0ntreruperile provocate de &riel erau
repre#entate prin #gomote punctate de orchestr$% &ceste sunete misterioase au declaat apoi
reac'ia +anni-lor .ommediei dellArte) Scena s-a (ncheiat cu ieirea (n am"uscad$, plin$ de
grotesc, a celor doi +anni (nspre spa'iul privilegiat al celulei lui ,rospero% Utili#area re!erin'elor
la Commedia dellArte nu s-a limitat doar la scenele (n care erau implicate persona)ele-clowni% 0n
scena (n care 1erdinand (i dovedete loaialitatea !a'$ de ,rospero i devo'iunea !a'$ de Ciranda
c$r*nd i stivuind lemne, dou$ din spiritele lui &riel au ap$rut doi &rlecchino%
0n opinia lui Strehler8 4Nu eist$ o tradi'ie a &ommediei% .ommedia (ns$i a repre#entat
un !enomen al decaden'ei teatrale, un !enomen unic i minunat8 un moment (n care actorul, lipsit
de un scenariu decent, a !ost nevoit s$ (i asume (ntreaga responsa"ilitate a repre#enta'iei teatrale%
6!orturile actuale de a re(nvia commedia dellSarte sunt ac'iuni arti!iciale% Se poate indica un
anume stil, un anume procedeu retoric, un anume !apt cultural, (ns$ toate acestea nu pot !i
retr$ite% ,rincipala motenire a commediei dellSarte (n Ftalia este tradi'ia companiei teatrale ca
unitate social$ distinct$% .hiar i (n #ilele noastre, actorul nu i-a g$sit un loc (n cadrul societ$'ii
italiene% &supra lui planea#$ un "lestem% 6ist$ pu'ini actori italieni i acetia duc o via'$
separat$ de restul lumii% Se pot urm$ri elementele po#itive ale actorilor italieni 7 inventivitatea
lor, a"ilitatea de a improvi#a pe "a#a unei teme dramatice 7 (napoi la commedia dellSarte% 0ns$
commedia nu mai eist$ cu adev$rat, ecept*nd o tendin'$ care, uneori, este util$, (ns$ (mpotriva
c$reia adesea tre"uie s$ ne lupt$m pentru a atinge o o"iectivitate superioar$, pentru a a)unge la o
interpretare critic$ a tetelor%5
2

Commedia dellArte a !ost pro"a"il !or'a creativ$ cea mai energic$ a tradi'iei teatrale
italiene i, de-a lungul carierei sale regi#orale a lui Diorgio Strehler ea a r$mas un !el de punct de
re!erin'$, de centru conceptual pe care regi#orul italian l-a adaptat i asimilat (n cadrul
a"ord$rilor operei shakespeariene%
5 Fdem, op) &it%, p% B1
6 Fdem, op) &it%, p% 1B8, citat Drassi i Strehler din revista TSiteen Uears5,pp% B0VB1