Sunteți pe pagina 1din 2

CONINUTUL DOSARULUI COMISIEI

METODICE A PROFESORILOR
1. COMPONENTA ORGANIZATORIC
structura anului colar;
componena comisiei (tabel nume i prenume, grad didactic, vechime, specialitatea);
orarul membrilor comisiei;
2. COMPONENTA MANAGERIAL
raportul de activitate pe anul colar (semestrul) trecut;
analiza SWOT la nivelul comisiei proesorilor;
planul managerial pe anul (semestrul) !n curs;
planul de activit"i (tematica) pe anul (semestrul) !n curs;
planiic"rile calendaristice anuale (semestriale) ale proesorilor;
atribuiile comisiei proesorilor;
responsabilit"ile membrilor comisiei;
programele colare;
programele disciplinelor opionale vizate dac" e cazul;
documente, comunic"ri, note ale #$S$%$ i &$'$($T$ (corespondena);
3. COMPONENTA OPERAIONAL
proiecte didactice, materiale model destinate proiect"rii didactice;
chestionare, teste date elevilor, aanaliza acestora, statistica rezultatelor;
portoolii, reerate etc$ ale proesorilor i)sau ale elevilor;
procesele verbale ale edinelor comisiei;
4. COMPONENTA EXTRACURRICULAR
proiecte i programe realizate de membrii comisiei;
activit"i deosebite susinute !n cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
programul anual al activit"ilor e*tracurriculare al iec"rui membru (dac" e cazul);
5. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONAL
tabel nominal cu membrii comisiei participani la dierite cursuri de ormare continu"
(inalizate sau !n curs);
oerta de ormare a ((+ pentru iecare specialitate sau discipline cone*e;
materiale prezentate de proesori la sesiuni de comunic"ri (lucr"ri personale);
reerate, portoolii individuale susinute !n cadrul comisiei;
alte orme individuale de ormare (doctorate, masterate etc$);
publicaii ale membrilor comisiei (eventual copii dup" primele pagini);
inovaii !n domeniul didactic, alte materiale de interes general$