Sunteți pe pagina 1din 17

.2.

Caracterul legic al economieiSocietatea ca i economia cunosc o anumta ordine n desfasurarea proceselor extrem de
complexe care compun viaa de zi cu zi a oamenilor. Recunoasterea unei anumite ordini
n economie nseamna n esenta i recunoasterea existentei i actiunii legilor economice.
De aceea, pentru nceput se impune s clarificam unele elemente care ne ajuta s
ntelegem conceptul de lege economic.
Economia politica ntelege prin legile economice legturile esentiale, necesare,
generale, trainice, stabile i repetabile ce sunt imanente fenomenelor i proceselor
economice sau se statornicesc ntre acestea.
Ele se caracterizeaza deci prin trasaturi comune tutuor legilor oiective care
acioneaz n universul natural i social, precum i prin trasaturi specifice.
!n randul trasaturilor comune se nscriu urmatoarele"
#.$egea ntruc%ipeaza o legatura esentiala dintre esentele fenomenelor i proceselor ce se
desfasoara n natura i societate, sau nsai esenta acestor fenomene i procese. &ceste
legaturi au caracter cauzal, cauza'efect i au caracter mutual (influentare reciproca,
interdependenta). &stfel, treuintele i interesele economice constituie cauzele principale
interne care pun n miscare oamenii i i determina s produc unuri economice utile
pentru satisfacerea treuintelor respective.
*.$egea constituie o legatura, o relatie necesara i nu nt+mplatoare. &ceasta nseamna
ca legile apar, acioneaz, se manifesta n mod obiectiv. Ele ntruc%ipeaza actiunea
necesitatii n universul natural i social.
,entru a produce unurile necesare vietii oamenii treuie, aceasta este o
necesitate, s intre n relatii cu natura, s actioneze asupra sustantei i fortelor ei. !n
acelai timp n mod oiectiv ei intra n relatii unii cu altii deoarece productia presupune
cu necesitate ca oamenii s coopereze unii cu altii i s faca sc%im de activitati.
3.Modul de actiune specific. &sa cum a dovedit tiina, n universul natural, n masura n
care se face astractie de interventia omului, acioneaz unii asupra altora agenti
inconstienti, ori, n al caror joc reciproc se manifesta legile oiective. !n societate, deci i
n economie legile se manifesta prin activitatea oamenilor. Deci legile economice sunt
legile activitii economice, guverneaza aceasta activitate i acioneaz, se manifesta
prin intermediul ei.
#
-. $egile economice i modifica forma i continutul, mai repede, n perioade
mai scurte de timp dec+t legile naturii. Realitatea atesta ca forma se modifica adesea mai
repede dec+t continutul.
!n urma modificarii conditiilor n care acioneaz legile economice odata cu
acestea are loc o modificare de forma. asa de exemplu, odata cu generalizarea produciei
i sc%imului de mrfuri, odata cu instaurarea rolului determinant al capitalului industrial
n viaa economic profitul industrial se manifesta n principal prin profitl mijlociu, i
atunci c+nd apar monopolurile care joaca un rol important n sistemul economic, profitul
nsuit de acesta este profitul monopolist.
/. Caracterul tendential. $egile economice sunt legi proailistice, ale unor
fenomene, procese i relatii cu caracter proail i nu legi ale relatiilor pure riguros
determinate. De regula valailitatea lor nu apare dec+t ca o medie, dispersia exceptiilor
sau ecartul n jurul acestei medii putand s fie considerail. Ele se nfaptuiesc numai cu o
anumit aproximatie, numai ca o tendinta dominanta.
$egile descoperite i formulate de tiina n cazul nostru legile descoperite de
economia politica, nu treuie identificate cu legile economice oiective. ,rimele
reprezinta doar reflectarea mai mult sau mai putin exacta a celor din urma. 0radul de
concordanta dintre legile formulate de o ramura sau alta a tiinei i legile oiective pe
care ea le examineaza constituie unul din criteriile de apreciere a nivelului maturitatii
ramurii respective a cunoasterii.
1 alta categorie de legi o constituie legile juridice. Ele sunt elaorate, adoptate,
promulgate de stat. 2ot statul are puterea de a aroga legile juridice.
istemul legilor economice. 3iecare lege economic ntruc%ipeaza o anumit
legatura esentiala necesara, generala trainica i staila. !n virtutea acestui fapt ea i are
continutul sau propriu i autonomie functionala, actionala. Dar nici o lege economic nu
acioneaz n afara celorlalte legi. Ea se intersecteaza cu alte legi economice. 2otalitatea
legilor care acioneaz n economie privite n unitatea i interactiunea lor constituie
sistemul legilor economice. 3unctionarea i dezvoltarea economic este guvernata nu
numai de o lege sau alta. ordinea n economie este determinata i impusa nu numai de o
lege sau alta ci de ntregul sistem al legilor economice. !n cadrul acestuia fiecare lege
ocupa un anumit loc i ndeplineste un anumit rol.
Economia politica a descoperit numeroase criterii de grupare (clasificare) a legilor
economice" timpul (durata) actiunii, spatiul economic al actiunii, rolul ndeplinit n cadrul
sistemului de legi etc.
*
&stfel din punctul de vedere al duratei, al generalitatii n timp, legile economice
se pot grupa n"
!. "egi comune tuturor sistemelor economice care s'au succedat n istorie, asa cum sunt
de pilda, legea cresterii productivitatii muncii, legea raritii. legea interactiunii dintre
productia nemijlocita, repartitie i consum, legea amplificarii treuintelor, cooperarea n
munca etc.
2. "egi comune mai multor sisteme i regimuri economice cum sunt legea diviziunii
muncii sociale. legea cererii, legea ofertei. legea interactiunii dintre cerere i oferta. legea
cantitatii de ani necesari circulatiei. legea rentei. legea concurentei. legea acumularii etc.
3. "egi specifice unui singr sistem economic, n randul carora se nscriu legea profitului,
legea crizelor economice de supraproductie. !n cadrul legior specifice exista legi
economice care acioneaz n decursul ntregii oranduirii economice i legi care
acioneaz numai n decursul unei faze sau unui stadiu, ori n unele faze i stadii de
evolutie a sistemului economic dat.
Din punctul de vedere al spatiului #campului$ economic unii autori clasifica legile
economice n urmatoarele grupe"
#. $egi care acioneaz n ntreaga economie nationala, n toate ramurile ei, care s'ar
putea numi legi macroeconomice. Din aceasta grupa fac parte asemenea legi cum sunt,
legea acumularii. legea concentrarii produciei i capitalului. legea cooperarii. legea
raritii. legea ofertei. legea cererii. legea interactiunii dintre cerere i oferta. legea
concurentei i altele. Ele se mai numesc i legi generale.
*. $egi care acioneaz numai n perimetrul unor zone (sfere) ale economiei naionale,
cum sunt legile produciei nemijlocite, legile repartitiei, ale sc%imului de mrfuri, legile
economice ale consumului sau legile care acioneaz ntr'o sfera a economiei cum este
legea rentei. &ceste legi pot s fie numite legi sectoriale sau legi particulare.
4. 5nele legi economice acioneaz numai la nivelul agentilor economici, al entitatilor
economice, deci n cadrul microeconomiei.
-. 1data cu formarea economiei mondiale (sfritul secolului 6!6 i nceputul
secolului 66) i cu amplificarea legaturilor reciproce dintre economiile naionale, unele
legi economice i'au mondializat campul de actiune, i'au mogatit considerail
continutul, i'au amplificat formele de manifestae, deci s'au mondializat, au devenit legi
mondoeconomice. !n randul acestora se numara legea diviziunii muncii, legea cooperarii,
legea concurentei, legea ofertei, legea interactiunii dintre cerere i oferta i altele.
4
7oncomitent, odata cu formarea economiei mondiale au aparut i au nceput s actioneze
legi noi cum sunt" legea interdependentei dintre economiile naionale.
Din punctul de vedere al rolului pe care l ndeplinesc n miscarea economic
legile care o guverneaza se pot grupa n" #) legi structurale. *) legi functionale. 4) legi de
dezvoltare. Din prima grupa fac parte legea diviziunii muncii, legea proportionalitatii i
altele. !n cea de'a doua grupa se afla legea profitului, legile formarii i miscarii
treuintelor etc.. iar n ultima grupa se afla legea acumularii, legea cresterii productivitatii
muncii, legea economiei de factori de productie (legea economiei de munca) i altele.
3ara a epuiza clasificarile legilor economice mentionam ca tipologia legilor
economice nu este asoluta ci relativa. 0ruparile mentionate i altele au n una masura
un caracter conventional. 8i aceasta pentru ca granitele dintre diferitele grupe de legi sunt
relative i conventionale. $egile structurale sunt ntr'o anumit masura i ntr'un anumit
sens i legi functionale i legi ale dezvoltarii. la fel, legile functionarii sunt ntr'o anumit
masura i legi ale dezvoltarii. Esentialul consta n faptul ca legile economice acioneaz
n cadrul sistemului i ca sistem intersectndu'se i influentndu'se reciproc, i n
totalitatea, n ansamlul lor guverneaza existenta i miscarea economic ' functionarea i
dezvoltarea economico'social.

1.3. tiina economic. Specificitatea obiectului ei de studiu

%recizari conceptuale. Economia politica a aparut ca tiina su denumirea simpla de
Economie (oi9onomie), expresie de provenienta greceasca, de la cuvinele oi9os : casa,
gospodarie i nomos : lege, regula etc. $a acest cuv+nt s'a adaugat treptat cuv+ntul
politeia : organizare social (de la polis : oras, cetate, societate). &stfel, n #;#/, &ntoine
de <ontc%restien foloseste, pentru prima data, denumirea de Economie ,olitica.
2ermenul de Economie politica a fost acceptat i folosit cu ntelesul modern mai tarziu,
din #=// prin punerea n circulatie de ctre >.>. Rousseau n <area Enciclopedie i apoi
de ctre clasici inclusiv de <arx.
$a nceputul secolului 66 n paralel cu termenul de economie politica a fost pus
n circulatie un nou termen, acela de economics. &sfel, la cererea lui &. <ars%all,
conducerea 5niversitatii din 7amridge, a nlocuit n anul #?@* n planul de invatamant
disciplina de Economie ,olitica cu disciplina Economics. !n acelai an #?@*, n
Enciclopedia Aritanica, n locul traditionalului articol despre Economia ,olitica a aparut,
su semnatura lui B.Cavins, articolul cu titlul Economics.
-
&ceasta denumire a trecut repede oceanul i s'a ucurat de crediilitate n Statele
5nite i mai tarziu n 7anada. !nceputul a fost facut de profesorul &.CadleD, care n anul
#E?; i'a pulicat Economics'ul sau. 7unoscutul profesor american ,aul Samuelson i'a
intitulat manualul sau cu acelai nume ' Economics.
!n zilele noastre denumirea de Economie ,olitica este preferata n majoritatea
tarilor, iar denumirea de Economics este preferat n tarile anglosaxone.
,aul Samuelson este consecvent n considerarea Economiei ,olitice i a
Economics'ului ca avand n esenta acelai continut. El scrie ca Economics'ul ' sau daca
se prefera termenul traditional, Economia ,olitica, a parcurs mai multe etape de
dezvoltare. Economics'ul ' sau, pentru a folosi termenul traditional, Economia ,olitica '
se nvecineaza cu alte discipline academice importante.
!n Dictionarul englez'rom+n elaorat su egida !nstitutului de $ingvistica al
&cademiei Rom+niei, aparut n anul #?=- termenul economics folosit ca singular, este
tradus prin" #. economie, tiina economiei. *. economie politica.
!n acelai context notam ca, denumirea manualului Economics elaorat de ,aul
Samuelson este tradus n lima franceza prin $EconomiFue (economie). $ucrarea
cunoscutului economist american >o%n Gennet% 0alrait%, cu titlul" Economics and t%e
,ulic ,urpose are n lima romana titlul" 8tiina economic i interesul pulic.
De asemenea ,aul Samuelson, retine n manualul sau cinci definitii date
Economics'ului i apoi prezinta propria s definitie. ,otrivit acesteia Economics'ul
cerceteaza modul n care oamenii i societatile decid, folosind sau nu moneda, s
afecteze resursele productive rare produciei de mrfuri i servicii de'a lungul timpului i
s le repartizeze n scopul consumului prezent i viitor ntre diferiti indivizi i
colectivitati care constituie societatea.
Examinarea definitiilor date Economics'lui i Economiei ,olitice duce la
constatarea ca n majoritatea lor sunt fie identice, fie deoseit de asemanatoare. !n aceste
cazuri cele doua denumiri nu desemneaza doua ramuri ale cunoasterii, ale tiinei i nici
doua discipline academice distincte, ci una singura, pentru care se utilizeaza doua
denumiri. 8i ntruc+t denumirea de Economics nu este superioara cele traditionale de
Economie ,olitica noi o preferam pe aceasta.
&pinii despre obiectul Economiei politice. 1 incursiune n iliografia oiectului atesta
ca definitiile date de majoritatea cov+ritoare a economistilor sunt centrate pe urmatoarele
proleme i concepte economice cardinale" a) treuintele i unastarea. ) ogatia
/
(avutia). c) progresul social. d) valoarea, sc%imul. e) relatiile economice ce se
statornicesc ntre memrii societii n procesul de actiune asupra naturii i fortelor ei,
pentru a otine unuri economice.
,entru ilustrare mentionam c+teva din definitiile formulate n cadrul fiecaruia
dintre grupurile mentionate.
a) 'efinitii care limiteaza obiectul Economiei politice la trebuintele i bunastarea
membrilor societii.
a.#. Economia politica are drept oiect studierea activitii umane n masura n care
aceasta activitate urmareste otinerea de unuri i servicii. (C.2ruc%D'Curs, p.#.).
a.*. Economia politica este tiina fenomenelor care rezulta din activitatea n
comun a oamenilor desfasurata n vederea otinerii de lucruri materiale pentru
satisfacerea treuintelor lor ($.,olier, Curs, p.-.).
a.4. Scopul economiei politice este explicarea cauzelor generale de care depinde
unastarea materiala a fiintelor umane.
a.-. Studiul unastarii economice a memrilor societii masurate cu ajutorul
anilor constituie Economics'ul (&.,igou, 2%e Economics of Helfare).
a./. Economic este tiina care constata legile generale care determina activitatea
i eficienta eforturilor umane pentru producerea i posesiunea diferitelor unuri, pe care
natura nu le acorda gratuit i spontan omului ($eroD'Aeaulieu).
b$ definitii care plaseaza n centrul lor bogatia
.#. Economia politica este tiina ogatiilor (Rossi, 7urs #E4; ' #E4=).
.*. 1iectul Economiei politice este s faca s se stie cum se formeaza, se
distriuie i se consuma ogatiile. 1iectul economiei politice pare ca a fost restr+ns la
cunoasterea legilor care prezideaza formarea, distriuirea i consumul ogatiilor
(>.A.SaD, 7urs complet de economie politica). &ceasta definitie este prezenta i n 2ratatul
de economie politica pulicat de >.A. SaD pentru prima data n anul #E@4.
.4. 1iectul Economiei politice l constituie predarea sau cercetarea esentei
ogatiei, a legilor producerii i repartizarii ei (>o%n SteIart <ill).
.-. Economia politica este tiina legilor naturale care determina proprietatea
natiunilor, adica a ogatiilor lor i a civilizatiilor lor (C.Stroc%).
./. Aogatia i nu fericirea este suiectul de care treuie s se ocupe economistul
(Jasseau Senior, Essai sur leconomie politiFue).
c. 'efinitii care considera ca obiectul Economiei politice l constituie progresul
social, optiunile i actiunile eficiente.
;
,anteleoni a sustinut la timpul sau ca oiectul economiei l constituie otinerea
maximului de randament, cu minimul de efort. !nscriindu'se n aceai viziune 7%.Aodin
afirma n ale sale ,rincipies de science economiFue ca Economia este tiina celei mai
mari eficiente cu efortul dorit.
d$ 'efinitii care considera ca obiectul Economiei politice l constituie valoaea,
sc(imbul pretul, comertul.
d.#. Economics'ul este tiina care trateaza fenomenele din punctul de vedere al
pretului (Davenport, Economics of Entreprise).
d.*. Economia politica sau Economics'ul este tiina sc%imurilor sau a comertului
n acceptiunea s cea mai larga (C.D. <ac $eod, Economics for Aeginners).
d.4. 1iectul 8tiinei economice este comertul (7ondillac).
e. 'efinitii care sustin ca obiectul Economiei politice l constituie reatiile de
productie sau relatiile economice.
e.#. !n ntelegerile lui G.<arx, Economia politica este tiina care studiaza relatiile
de productie determinate, necesare, independente de vointa oamenilor n care acestia intra
n productia social a vietii lor i care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a
fortelor lor materiale productive. (7ontriutii la critica Economiei ,olitice).
e.*. Economia politica, n sens larg este tiina conditiilor i formelor n care se
efectueaza productia i sc%imul, n cadrul diferitelor societii omenesti, i n care
corespunzator cu aceasta are loc de fiecare data repartitia produselor (3r.Engels, &nti'
Du%ring).
Definitiile date de diferiti autori ofera numeroase elemente pentru a putea ntelege
i pentru a retrasa drumul urmat n constituirea i evolutia Economiei politice i a 8tiinei
economice n general ca i pentru aprecierea nivelului la care ea s'a situat n diferite
momente ale propriei deveniri.
Aaz+ndu'se pe progresele nregistrate de Economia ,olitica n propria s definire
consideram ca ea poate fi definita aproximativ n felul urmator" Economia politica este,
n primul r)nd, tiina fenomenelor, proceselor i raporturilor economice care apar, se
desfasoara de ctre agentii economici i se statornicesc ntre ei n legatura cu miscarea
* producerea, repartizarea, sc(imbul i consumul bunurilor economice, pe toate
treptele de dezvoltare a soceitatii economice i n cadrul diferitelor sisteme economice.
Ea este n al doilea r)nd, tiina poropriei dezvoltari, a autodez*voltarii.
!nteleasa, astfel Economia politica ne arata ca"
=
a) 1iectul Economiei politice, ca i al altor ramuri ale tiinei despre societate nu are un
caracter static ci dinamic. El se mogateste odata cu evolutia vietii economice a
societii. &ceasta mogatire a s aduce elemente i zone noi i n cadrul Economiei
politice.
) 5neori deoseirile dintre diferite aspecte, laturi ale economicului sunt doar relative i
nu asolute. Relative sunt deci i granitele dintre ele. !n plus, interactiunea dintre
fenomenele, relatiile i procesele economice i cele extraeconomice relativizeaza i mai
mult frontierele oiectelor diferitelor ramuri ale cunoasterii sociale.

1.4. Sistemul tiinelor economice. Microeconomia i macroeconomia

!n orientarea cercetarii economice, s'au conturat la un moment dat doua orientari+
prima ' consta n formularea de ipoteze relative la nlantuirea conceptelor geneale
(preurile, oferta, cererea, venitul etc.) i este denumita Economie %ura, cea de a doua
orientare se ataseaza evolutiei fenomenelor n realitatea lor istorica i este numita
Economie -plicata.
5neori se crede ca unirea, integrarea, sinteza Economiei ,ure i a Economiei
&plicate a condus la formarea Economiei ociale. !n legatura cu aceasta denumire este
necesar s mentionam ca ea are mai multe acceptiuni, semnificatii. 5neori termenul este
considerat ec%ivalent, de fapt sinonim cu conceptul de Economie ,olitica. &lteori a fost
apreciat ca fiind mai potrivit dec+t termenul de Economie ,olitica i s'a sustinut ideea
ncetatenirii lui.
Dionisie ,op <artian a mers ceva mai departe i a mpartit Economia ,olitica n
urmatoaele patru parti"
!. Economia social care va cuprinde ultimele analize sau elemente ale formarii i
metamorfozelor averii materiale n societate.
.. Economia nationala care va trata despre modurile cum treuie s se
reflecteze i ce au reflectat natiunile asupra intereselor materiale.
3. %olitica economic * institutiile, va arata modul i institutele prin care statul treuie s
se ngrijeasca de prosperarea acestor interese ale ocrotitilor sai.
/. 0tiina Economiei 1inantiale, care i va avea locul n Economia ,olitica i va
constitui partea suplimentara a Economiei ,olitice i va trata" a) 2eoria sau analizele
economiei finantiale ale statului i ) &dministratia (politia) finantiala.
E
Sistemul tiinelor economice a intrat n preocuparile tuturor economistilor de frunte din
Rom+nia. Birgil <adgearu, a cercetat modul n care numeroi economisti de la &.Smit%
pana n contemporaneitate au privit tiinele economice i a construit propria s
clasificare a acestora. &ceasta clasificare cuprinde"
!. Economia ocial 2enerala care cuprinde expunerea sistematica a organizatiilor
economice, a modului de manifestare a acestora i a legilor care le produc i le c+rmuiesc.
!n esenta aceasta este teoria economic generala.
.. Economia ocial peciala care e ocupa cu descrierea diverselor ramuri ale vietii
economice ' silvicultura, agricultura, industria, comertul, transportul etc. ' i a
specificului actiunii legilor economice n fiecare din aceste ramuri. ,rofesorul
B.<adgearu, numeste economia social speciala tiina economiei naionale.
3. %olitica Economic - tiina care se ocupa cu dezvoltarea principiilor dupa care treuie
s aia loc interventia statului i a celorlalti agenti de drept pulic n economia nationala.
/. 3storia economic.
4. tatistica
5. 0tiina financiara.
1data cu scurgerea timpului, cu ad+ncirea diviziunii i accentuarii specializarii n sfera
cercetarii economice, ca i cu intensificarea tendintei de intersectare, ntrepatrundere i
integrare a resurselor cunoasterii tiinifice, sistemul tiinelor economice s'a mogatit
sustantial i a devenit mult mai complex.
!n concordanta cu unele opinii structura 8tiinelor economice cuprinde n prezent"
#
(#)
!. 0tiinele economice fundamentale #Economia politica, inclusiv tiinele istorico'
economice ale realitatii g+ndirii economice). Din acestea s'au desprins cu timpul, tiinele
functionale (8tiina conducerii, ,lanificarea i prognoza dezvoltarii economice, Statistica
economico'social etc.).
2. 0tiinele economice teoretico*aplicative, care se sudivid n" a) Economii
speciale din care fac parte" Economia i organizarea tiinifica a muncii. Eficienta
introducerii progresului te%nico'tiinific. 3ormarea preurilor. 7irculatia aneasca.
3inante i 7redit. 7alitatea produciei i a produselor. ) 8tiinele economice de ramura,
n randul carora se nscriu" Economia industriei. Economia agriculturii. Economia
constructiilor etc.. c) 8tiina unitatilor economice. d) Economia mondial care include
urmatoarele discipline" Relatii economice internaionale. Relatii valutar'financiare etc.
#(#)
&.Jegucioiu, Economie ,olitica, vol.!, 5niversitatea Dimitrie 7antemir, 7luj'Japoca, #??;, p.#@#'
#@*.
?
3. 0tiinele economice de granita, care includ n structura lor Sociologia economic.
0eografia economic. Economia matematica. 7iernetica economic. ,si%ologia
economic. 8tiina cconomica a protectiei mediului natural etc.
!ntr'o lucrare de prestigiu
*(*)
, specialistii n domeniu apreciaza ca n prezent se
poate contura urmatorul sistem al tiinelor economice contemporane" economia politica '
tiina teoretica fundamentala, macroeconomia, microeconomia, economia mondial,
istoria g+ndirii economice, finante, contailitate, statistica economic, mar9eting, istoria
economic, geografia economic, ciernetica economic, ecologia economic etc.
Epistemologia economic ' una din noile tiine economice de granita ' grupeaza i
ierar%izeaza tiinele economice dupa variate criterii" domeniul de cercetare,
instrumentele de analiza, interferentele cu alte ramuri de tiina.
Din simpla enumerare a componentelor de aza ale sistemului contemporan al
tiinelor economice rezulta ca acest sistem se mogateste permanent cu noi teorii i
instrumente de analiza care suliniaza odata n plus rolul important al economiei politice,
ca tiina economic fundamentala. 2otodata, este evident ca prin sectionarile pe verticala
i orizontala a tiinei economice au rezultat, printre altele i macroeconomia i
microeconomia, ca ramuri ale tiinei economice, diferite de economia politica.
7a tiina teoretica fundamentala, economia politica contemporana, n diferite
analize i tratate aordeaza prolematica vasta i complexa a oiectului ei de studiu su
doua sudiviziuni" microeconomie i macroeconomie. !n aceasta viziune,
macroeconomia este o componenta a tiinei economice care se ocupa cu studiul
structurii, functionalitatii i comporamentului de ansamlu al economiei ca sistem.
<acroeconomia permite oservarea fenomenelor la nivel de grupuri de suiectii
economici, indivizi sau firme, reuniti n categorii omogene i degajati astfel de
comportamentele lor individuale. <acroeconomia opereaza, deci, cu marimi gloale
denumite agregate, concentrandu'se cu prioritate pe analiza calitativa a corelatiilor dintre
variaile, pe aspectele de masurare a influentelor directe i indirecte dintre acestea, n
vederea fundamentarii deciziilor macroeconomice. De aceea, macroeconomia a treuit s
elaoreze noi instrumente, conceptii, principi, legi, reguli de functionare. ,e aza
macroeconomiei este posiila cunoasterea ' ntr'o viziune sistemica ' a expansiunii sau
recesiunii, consumului i investitiilor, veniturilor i c%eltuielilor guvernamentale, inflatiei
i somajului, politicilor fiscale, ugetare i monetare, alantei de plati i a datoriei pulice
s.a., facilit+nd predictii cu privire la productia nationala agregata, analiza agregatelor n
*(*)
DicKionar de Economie, coordonator JiKa Dorota, Editura Economic, AucureLti, #???, p.-/?.
#@
termeni de fluxuri economice, privilegiind circuitul economic fata de piata i favoriz+nd
ajustarea statala, reglarea, elaorarea politicilor economice azate pe macrodecizii care
devin posiile.
Microeconomia este o alta componenta a tiinei economice care studiaza
procesele, faptele, actele i comportamentele individuale ale agentilor economici,
privitoare la modul cum se iau deciziile individuale ntr'o economie la nivelul menajului,
al firmei, sau al unei industrii. Ea se azeaza pe microanaliza, iar deciziile sunt
individuale. piata, oferta, cererea, pretul constituie preocupari ale microeconomiei, iar
comportamentul omului izolat ' consumator individual sau producator individual ' este
privilegiat. <icroeconomia nu studiaza doar comportamentul productorilor i al
consumatorilor, ci, pe aza acestora, explica i functionarea generala a sistemului
economic n ansamlul sau. Deci, microeconomia se ocupa i de proleme de dimensiuni
la fel de mari ca cele cu care se ocupa macroeconomia. 7eea ce o diferentiaza consta n
tipul de aordare i nu n tipul de scara aordata. Spre deoseire de macroeconomie,
microeconomia arata cum functioneaza fiecare piata, cum aleg productorii i
consumatorii i cu ce consecinte. &ceasta se face prin analiza modului n care se formeaza
preurile i cum se determina cantitatile care vor fi vandute sau cumparate.
&sadar, n prezent, tiina economic se constituie ntr'un sistem de tiine
economice autonome, toate acestea avand ca domeniu de cercetare economia n
ansamlul ei" complexa, dinamica i n continua diversificare. 2otodata, sistemul
tiinelor economice are un caracter dinamic i desc%is, n cadrul sau au loc modificari
permanente.

1.. Metoda de cunoastere !n tiina economic

2ermenul de metoda este cunoscut nca din antic%itate. 0recii i spuneau
met%odos. <et%odos nsemna calea, drum, mod de expunere. !n acceptiunea restr+nsa a
notiunii metoda este nteleasa n prezent ca reprezentand, calea urmata n vederea
cunoasterii unui oiect. ca mod de a proceda, ca procedeu sau ca ansamlu de procedee
folosite n vederea cunoasterii unui oiect (metoda de cunoastere). !n sens larg termenul
este nteles ca fiind cale (mod, procedeu, ansamlu sau succesiune de procedee) urmata
sau folosita pentru otinerea unui rezultat. !n acest sens se voreste de metoda de
cercetare, metoda de cunoastere, metoda de nvatare, metoda de expunere, metoda de
transformare a unui lucru, a unui oiect, a unei realitati oiective etc.
##
Joi vom ntelege prin metoda de cunoastere economic n cadrul cursului de fata,
calea de urmat i ansamlul de operaiuni i procedee folosite pentru cercetarea
fenomenelor, raporturilor i proceselor economice i deci pentru descoperirea, verificarea
i demonstrarea adevarului economic, mpreuna cu mijloacele de investigare a
fenomenelor i proceselor economice.
2ermenul metodologic i are originea n cuvintele grecesti met%odos (drum,
cale de urmat n cunoasere, expunere i actiune) i logos (studiu, tiina, cuv+nt). ,ana
n prezent nu s'a ajuns la o ntelegere unica a metodologiei. ,unctul de vedere cel mai
rasp+ndit ntelege metodologia n general ca totalitate a metodelor activitii teoretice i
practice i a nvataturii (cunostintelor) despre ele. ,e l+nga aceasta ntelegere a
metodologiei, pe care o mpartaim i noi, ea mai este definita ca totalitate a metodelor de
cercetare sau ca teorie a metodelor. ,rin transformarea metodei de cercetare economic
tiinifica n oiect al analizei i cercetarii tiinifice s'a creat o disciplina tiinifica noua
numita <etodologia cunoasterii economice stintifice.
<etodele de cunoastere tiinifica economic, teoria cunoasterii tiinifice
economice, procedeele (operaiunile) acestei cunoasteri i instrumentele cunoasterii
economice tiinifice alcatuiesc n unitatea i interactiunea lor un adevarat arsenal, care
uneori este numit mijloacele cunoasterii economice tiinifice.
&semenea tuturor ramurilor tiinei despre natura i societate, Economia ,olitica
foloseste n procesul cunoasterii urmatoarele metode sau procedee tiinifice" metoda
comparativa. analiza i sinteza. inductia i deductia. analogia, ipoteza, ridicarea de la
astract la concret. metoda logica i istorica etc.
<etoda compararii. ,rocedeul logic cel mai general, universal folosit n procesul
de elaorare a conceptelor (categoriilor) tiinifice este compararea. Dupa cum se
cunoaste nimic nu se poate aprecia numai prin sine nsui" orice fenomen, raport sau
proces, n general orice oiect se cunoaste n i prin comparare. ,entru a cunoaste
necunoscutul este ntotdeauna necesar un criteriu. !n aceasta calitate apare cunoscutul.
Deci, aprecierea necunoscutului prin cunoscut are loc cu ajutorul comparatiei.
3ara a compara marimile economice unele cu altele nu se poate realiza nici cea
mai elementara analiza, i nu se pot face nici cele mai simple generalizari.
,e comparatie se azeaza de altfel cel mai important i cel mai rasp+ndit procedeu
utilizat de economisti ' procesul masurarii. ,ractic, comparatiile straat toate metodele i
procedeele de cercetare i cunoastere a realitatii economice.
#*
!n sf+rit, comparatia n calitate de cel mai general procedeu logic i primul pas de
cunoastere, creeaza conditii pentru aprofundarea studierii vietii economice.
&naliza i sinteza. 3enomenele i procesele realitatii economice sunt percepute de
ctre om ca un ansamlu, ca un tot, distingerea deoseirilor dintre partile constitutive
avand loc fara distingerea semnelor lor specifice. &cest talou general nsa nu este nici pe
departe suficient pentru cunoasterea fenomenului respectiv. ,entru a studia i cunoaste
procesele i fenomenele economice acestea treuie descompuse, divizate mental uneori i
fizic ' n partile din care sunt constituite. Divizarea, descompunerea mentala (logica,
imaginara) iMsau fizica a oiectului de studiu n partile sale constitutive, examinarea
fiecarei parti separat i dezvaluirea (identificarea) trasaturilor caracteristice se numeste
analiza.
,artile oinute n procesul analizei nu se examineaza numai prin ele nile, n
mod izolat, ci i ca elemente ale unui ntreg unitar. ,entru a ntelege nsa mai ine acest
ntreg, analiza l priveste, l examineaza n forma s pura, n forma s ideala fac+nd
astractie de mprejurarile nt+mplatoare i de influentele exterioare. Economistul treuie
s refaca, s reconstituie logic oiectul n unitatea s . ,rin urmare, procesul analizei
logice treuie continuat i ntregit cu un proces de ansamlare, reconstituire sau
reconstructie logica pe care l numim sinteza.
,rivit astfel, procesul cunoasterii prezinta o unitate a doua suprocese opuse '
analiza i sinteza. &naliza ncepe cunoasterea i o duce pana la un anumit punct. sinteza
continua acest proces i ntr'un anumit sens l include i l desav+rseste. !n acest fel,
analiza pregateste declansarea tiinei iar sinteza muta analiza n faza s finala.
!nductia i deductia. !n cercetarea i cunoasterea fenomenelor vietii economice un
rol important revine inductiei i deductiei.
,rima metoda ' inductia ' consta n desprinderea concluziilor geneale, a
principiilor din analiza cazurilor particulare. &lfel spus, miscarea g+ndirii nainteaza de la
particular spre general de la cunoasterea ntr'o masura mai mica a generalului spre
cunoasterea ntr'un grad din ce n ce mai mare a acestuia.
7ea de a doua metoda ' deductia ' prezinta tocmai inversul inductiei. Ea consta n
aplicarea tezelor generale, a principiilor la analiza diferitelor fapte, fenomene, procese,
particulare. Deductia consta n miscarea g+ndirii de la cunoasterea ntr'un grad mai mare
a generalului spre cunoasterea unui grad mai mic a generalului, spre particular.
<etoda analogiei. !storia tiinei arata ca analogia constituie o alta metoda de
cunoastere i aprofundare a cunoasterii n general. &nalogia nseamna asemanare ntre
#4
oiecte, relatii, procese, notiuni. <etoda analogiei consta n mutarea, transferul unei
nsuiri, a unor nsuiri sau a tuturor nsuirilor unui oiect al cunoasterii la un alt oiect
care este supus cercetarii. 7oncluziile oinute prin analogie nu sunt certe. ele sunt ntr'o
masura sau alta proaile. Ele se sprijina pe legturile i relatiile necesare existente n
realitate ntre trasaturile fenomenelor.
!poteza. 8tiina economic apeleaza ntr'o masura nsemnata la ipoteza ca
instrument, metoda de cunoastere tiinifica i de aprofundare a cunoasterii. !poteza, este
o presupunere fundamentata tiinific despre legturile, relatiile, cauzele posiile ale
fenomenelor, desigur concluzia azata pe ipoteza nu are caracter cert ci proailist. De
aceea, este asolut necesar ca ea s fie verificata cu ajutorul altor metode folosite n
domeniul economic mai ales prin confruntarea cu realitatea faptelor i proceselor
economice. !poteza poate s apara n fiecare faza a cercetarii tiinifice, ca punct de
pornire sau ca rezultat partial sau final.
,entru a fi tiinifica, ipoteza treuie s fie elaorata pe un material real, s fie
verificaila, s aia putere de predictie, s fie simpla i usor de formulat.
<etoda ridicarii de la astract la concret. 5na dintre metodele care are un rol
deoseit n generalizarea teoretica a faptelor concrete este ridicarea de la astract la
concret.
,unctul de plecare al cunoasterii economice, ca i al oricarei cunoasteri tiinifice
l constituie concretul, mai exact concretul senzorial, iar punctul final al ei l constituie
concretul ' g+ndit, adica acel concret care apare dupa cunoasterea s profunda, n
totalitatea legaturilor sale reciproce i n unanimitatea diversitatii (multilateralitatii) sale.
,rin urmare, cunoasterea economic parcurge drumul de la concretul senzorial la
astract i de la acesta la concretul logic, deci de la concretul real la concretul g+ndit.
<etoda ridicarii de la astract la concret nu cuprinde ntregul drum mentionat ci, asa cum
arata denumirea, numai partea a doua a acestui drum. telul final al acestei metode n
Economia ,olitica este refacerea (reconstituuirea) ntr'o forma teoretic consecventa a
taloului de ansamlu al realitatii economice.
$ogic i istoric n cunoasterea economic. 1iectul Economiei ,olitice are un
caracter istoric. 3enomenele, relatiile i procesele economice se afla ntr'o permanenta
miscare ' functionare i evolutie. ,entru a reflecta veridic oiectul sau. <etoda istorica i
gaseste expresia, n urmarirea fenomenelor economice de la elementele cele mai simple la
cele mai complexe n modul n care acesta are loc pretutindeni, cu toate zigzagurile i
ocolisurile sale.
#-
<etoda logica i gaseste expresia n cercetarea proceselor economice n evolutia
lor de la simplu la complex, fara a lua n considerare multitudinea faptelor nt+mplatoare,
cu semnificatii minore, urmarind linia istorica n forma s astracta i consecventa. ,rin
urmare, metoda lgoica nu ignoreaza i nu suapreciaza istoricul, ci dimpotriva l
presupune ca pe un moment al sau.
3olosirea metodelor matematice. !n arsenalul metodelor utilizate de Economia
,olitica, metodele i procedeele matematice reprezinta o necesitate de ordin practic i
teoretic care acioneaz cu o intensitate deoseita.
&ccentuarea complexitatii vietii economice, amplificarea interrelatiilor dintre
fenomenele economice maresc necesitatea de a apela la calculul economic. !n economie,
ca i n alte domenii pe l+nga relatiile sustantiale i cauzale exista i relatii sau raporturi
functionale. 3unctiile au venit n campul tiinei economice din arsenalul matematicii.
5tilizarea metodelor matematice n cercetarea economic a fost i este privita cu
oc%i diferiti de ctre diferiti cercetatori. ,otrivit unor opinii, matematica, ar avea doar un
rol ilustrativ i de calcul n gandirea i tiina economic. &deptii acestei viziuni considera
ca matematica este pentru economie un fel de aritmeticometrie perfectionata. ,otrivit
altor viziuni, matematica nu ndeplineste numai rolul de a examina i descrie parametri
cantitativi ai fenomenelor economice, ci un rol mai important deoarece permite s se
patrunda n sustraturile mai ad+nci ale continutului i esentei proceselor i fenomenelor
economice, s se dezvaluie interdependentele i dependentele functionale existente ntre
diferitele componente ale structurii i mecanismului de desfasurare a proceselor
economice.
,entru ilustrare, mentionam rolul deoseit ce revine cercetarilor operationale care
sunt utilizate cu prioritate n conducerea produciei, n domeniul investitiilor, n domeniul
anar'financiar i al asigurarilor. teoria firelor de asteptare, programarea matematica '
lineara, dinamica i stocastica ' care ofera numeroase posiilitati at+t pentru aprofundarea
cunoasterii, c+t i pentru fundamentarea deciziilor i strategiilor dezvoltarii economico'
sociale.
Daca se face astractie de folosirea matematcii elementare n scopul de masurare
pura, se poate spune ca utilizarea matematici n economie se nfaptuieste prin construirea
de modele economico'matematice. !n sensul cel mai general al termenului, modelul
reprezinta o constructie ideala (imaginara) sau materiala reala a procesului, fenomenului
sau oiectului studiat care reflecta trasaturile cele mai importante ale acestuia. <odelul
este un oiect specific care nlocuieste oiectul corectat i care prin aceasta i usureaza
#/
cunoasterea. <odelele materiale apar su forma mac%etelor. 7ele ideale (imaginare) se
prezinta su forma de %arti, sc%eme, formule c%imice i matematice. !n teoria practico'
economic se folosesc cel mai frecvent modelele logico'matematice, deci cele ideale. Ele
se numesc n mod oisnuit modele economico'matematice.
<odelele economico'matematice sunt foarte diverse. Ele pot fi grupate, clasificate
n functie de diferite criterii. &stfel, din punctul de vedere al relatiilor pe care le reflecta,
se disting modele deterministe i modele proailistice. su aspectul luarii n considerare
a dezvoltarii oiectului se disting modele statice i modele dinamice. din punctul de
vedere al sferei de cuprindere se disting modele microeconomice i modele
macroeconomice. din punctul de vedere al constructiei lor ele pot fi modele numerice,
modele grafice, modele analitice.
3olosirea metodelor statistice. 8tiina economic, deci i Economia ,olitica, se
sprijina pe demersurile sale pentru aprofundarea cunoasterii oiectului sau de studiu pe
metodele statisticii economice. 3aptele economice sunt adunate i prelucrate de ctre
statistica. ,rincipalele ei metode, sau procedee sunt oservarea fenomenelor economice i
nregistrarea datelor i informatiilor necesare. compararea, gruparea (clasificarea),
indicatorii economici, taelele statistice i graficele statistice.
,rocesul cunoasterii economice apeleaza n continuare la indicatorii statistico'
economici. Ei reprezinta numere care caracterizeaza particularitatile (trasaturile specifice)
ale totalitatii fenomenelor economice.
Datele statistice pot s fie expuse n cadrul textelor scrise su forma taelelor i a
graficelor statistice. 5nul din modurile cele mai izutite de prezentare a taelelor
statistice i graficelor statistice se gasesc n anuarele statistice i n alte pulicatii
statistice.
#;
#=