Sunteți pe pagina 1din 71

MEMORIU JUSTIFICATIV

Dotarea fermei vegetale prin


achizitionarea de echipamente specifice
PROIECT MODEL

Atenie! Informaiile solicitate n cadrul documentaiei care sunt completate n cadrul Memoriului
Justificativ ntre paranteze ptrate i utiliznd culoarea roie se vor nlocui cu informaiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitrile/indicaiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regsesc la nceputul fiecrui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastr.S So ol li ic ci it ta an nt t: :
[ [D De en nu um mi ir re e s so ol li ic ci it ta an nt t] ]
A Ad dr re es sa a: : [ [. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .] ]
R Re ep pr re ez ze en nt ta an nt t: : [ [. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .] ]
T Te el l. ./ /F Fa ax x: : [ [. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .] ]
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 2/71


Foaie de capatMemoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]


Echipa de proiect Nume Semnatura
Sef de proiect [nume complet]
[Pozitie in cadrul echipei de
elaborare a documentatiei]
[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de
elaborare a documentatiei]
[nume complet]


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 3/71


Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati
- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj-

1. Date generale ................................................................................................................................ 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ...................................................................... 4
1.2 Scurt istoric al solicitantului......................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ....................................................................... 4
2. Descrierea proiectului .................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei .................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator ................................................................................................................................................... 6
2.3 Amplasamentul proiectului.......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ............... 6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza .......................................................................................................................................... 12
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ....................................................... 14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ...................................................................... 14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului. .............................................................................................................................. 18
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ............................................................ 21
3.1 Total personal existent .............................................................................................................................. 21
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : ........................................................ 21
3.3 Responsabil legal ..................................................................................................................................... 21
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .................................................................................. 22
5. Durata de realizare (luni) si etape principale ................................................................................ 53
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte ... 56
7. Finantarea investitiei .................................................................................................................... 62
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ..................................................................... 62
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) ......................................................................................... 62
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
........................................................................................................................................................................ 62
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ................................................ 64
9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 64
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ...................................................... 66
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .............................................................................. 69
9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................... 71


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 4/71

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: [denumire solicitant]
Sediul social: [sediu social solicitant]
Cod unic de inregistrare: [cod unic de nregistrare solicitant]
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]
1.2 Scurt istoric al solicitantului
[Se va completa cu o scurt descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel puin a urmtoarelor
aspecte:
Data nfiinrii solicitantului i forma de organizare juridic;
Descrierea succint a activitilor derulate de la nfiinarea solicitantului pn n prezent;
Alte informaii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului
(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0111 Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, iar
domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea plantelor de camp: grau comun, orz, porumb,
floarea-soarelui, soia, rapita si fasole boabe.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
[Se vor completa tabelele de mai jos prin nscrierea principalelor mijloace fixe aflate n patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziiei, valoarea net la data ultimului bilan i numrul de
buci.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix Data achizitiei
Valoare neta la data intocmirii
ultimului bilant
-RON-
Bucati
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 5/71


TERENURI
Nr.
Crt.
Amplasare
Judet/Localitate
Suprafata totala (mp) /
Categoria de folosinta
Valoarea
contabila
- RON-
Regim juridic
1
[Se va completa
judeul i
localitatea terenului
deinut de ctre
solicitant]
[Se va completa suprafaa
terenului i categoria de
folosin a acestuia]
600.000 mp / arabil
[Se va
completa
valoarea
nscris n
contabilitatea
solicitantului]
[Se va completa regimul juridic al
terenului cu indicarea
documentului care atest regimul
juridic indicat]

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 6/71

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societii de consultan cu care a fost ncheiat contractul de consultan pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (dac este cazul) i/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
puin urmtoarele informaii pentru societatea de consultan i sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitii principale, respectiv al activitii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data ntocmirii Memoriului Justificativ i cursul de schimb valutar utilizat n
cadrul proiectului.
Se va meniona n mod clar faptul c pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descrcat, data descrcrii i titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Dotarea fermei vegetale prin
achizitionarea de echipamente specifice, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului
(regiunea, judetul, localitatea)
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judeul i localitatea n care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si
oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Prezentul proiect de investitii are ca scop dotarea cu utilajele agricole necesare unei ferme vegetale ce
produce plante de camp: porumb, grau comun, floarea-soarelui, orz, soia, fasoale boabe si rapita.
Capacitatea de productie a fermei vegetale este de 60 ha, defalcate dupa cum urmeaza:
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 7/71
Nr Denumire cultura
Capacitati
(ha)
Nr.
UDE/ha
Nr. UDE
1 Grau comun 15,00 0,174 2,61
2 Orz 12,00 0,181 2,17
3 Porumb 15,00 0,241 3,62
4 Floarea-soarelui 4,00 0,198 0,79
5 Soia 2,00 0,211 0,42
6 Rapita 5,00 0,230 1,15
7 Fasole boabe 7,00 0,198 1,39
TOTAL 60,00 - 12,15
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Tractor de 100-120 CP
Plug reversibil cu 3 trupite
Combinator cu tavalug
Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
Semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, pe 6 randuri
Semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Masina de erbicidat
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul plantelor de camp, sector ce face obiectul masurii 121
Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.
Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin dotarea fermei vegetale cu utilaje agricole noi, performante,
necesare activitatii de cultivare a cerealelor.
Pana in prezent, activitatea solicitantului in ferma s-a desfasurat cu ajutorul utilajelor agricole inchiriate de la
terti, el nedetinand dotarile tehnice necesare. In acest context, costurile de exploatare sunt ridicate, iar
profitabilitatea activitatii este afectata.
Utilizarea masinilor agricole noi si performante reduce perioada de timp necesara realizarii lucrarilor agricole,
consumul de combustibil, costurile cu reparatia si intretinerea utilajelor si reduce gradul de dependenta fata de
terti ceea ce conduce la o productivitatea a muncii mai ridicata.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile apicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa
ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
GAEC 2. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prasitoare, inclusiv semanatul, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 8/71
GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.
III. Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.
IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
GAEC 9. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile
agricole.
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu sunt folosite in scopul productiei.
V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
gospodarire a apelor detinuta de agricultor
1
.
Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita
protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.
Clasificarea plantelor in functie de protectia pe care o ofera solului se face in urmatoarele categorii:
foarte bune protectoare - gramineele (speciile de lolium si dactylis) si leguminoasele perene (lucerna,
trifoi, ghizdei);
bune protectoare - cereale paioase (grau, orz, ovaz, mei, iarba de Sudan etc.);
mediu protectoare - leguminoase anuale (mazare, mazariche, soia, lupin, fasole etc.);
slab protectoare - culturi prasitoare (porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfecla de zahar, dovlecei, vita de
vie etc.).
Desi planul de cultura propus de solictant include si plante slab protectoare pentru sol (porumb, floarea-
soarelui), prin intermediul rotatiei culturilor se va asigura ajungerea pe acele suprate si a culturilor cu un grad
mai ridicat de protectie, astfel incat sa existe un echilibru.
Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte
organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi.
Riscul erozional poate fi semnificativ redus printr-un management agricol cat mai bun. Evitarea lucrarilor sau
reducerea numarului lor, lucrarea solului sau intrarea pe soluri umede sunt de o mare importanta. Pe solurile
susceptibile la eroziune, compactarea de suprafata reduce abilitatea, capacitatea solului de a absorbi apa,
aceasta determinand aparitia baltirii si intensificarea eroziunii. Aceste procese negative trebuiesc corectate
inainte de a semana cultura urmatoare.
Impotriva eroziunii solului se mai pot lua urmatoarele masuri:
acoperirea solului la suprafata cu vegetatie;
evitarea pregatirii unu pat germinativ fin care determina aparitia proceselor de degradare fizica la
suprafata: colmatarea spatiului poros si crustificarea;
deschiderea spatiilor destinate trecerii masinilor agricole pentru efectuarea tratamentelor chimice,
chiar si in cazul culturilor neprasitoare, vor fi deschise numai dupa rasarirea plantelor. Daca acest
lucru nu este posbil, se va incerca realizarea unui sistem de afanare superficiala, care sa contribuie la
reducerea compactarii zonei;
folosirea culturilor cerealiere de toamna, precum: graul, secara, orzul, sau dintre plantele tehnice

1
Substanele periculoase utilizate n agricultur se regsesc n coninutul urmtoarelor produse/grupe de produse: biocide i produse de
protecia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de cretere), produse de uz veterinar (medicamente,
substane antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifiani, produse derivate), azotaii i fosfaii din ngrminte i alte produse
utilizate pentru dezinfecie, dezinsecie, deratizare i decontaminare n ferm, n conformitate cu Lista de substane priori tare i poluani
specifici prevzut n anexa nr. 1 la Programul de msuri mpotriva polurii cu substane chimice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
351/2005, cu modificrile i completrile ulterioare
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 9/71
mustarul ca plante protectoare in special pentru perioada de iarna
aplicarea mulciului vegetal, la suprafata patului germinativ imediat dupa semanat
Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:
calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru fiecare cultura prin
aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de
culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si de nivelul productiilor planificate;
stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a
dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;
verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor
si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii
solurilor de sub culturi cu NPK (sau si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului de poluare
a apelor cu nutrienti de origine agricola;
furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.
Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea
standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.
De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii
121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
Tractorul si accesoriile specifice propuse a fi achizitionate inglobeaza o tehnologie noua, moderna,
reprezentand prima dotare a fermei vegetale cu utilaje agricole. Cu ajutorul acestei tehnologii, societatea
poate sa inregistreze costuri mai mici de exploatare, dar si un randament mai ridicat al muncii, ceea ce
conduce la o productivitate mai buna la hectar si cresterea competitivitatii producatorului agricol pe piata.
Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
Efectuarea lucrarilor de infiintare si intretinere a plantelor de camp cu ajutorul tehnologiei, in epoca optima,
asigura dezvoltarea corespunzatoare a plantelor si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate
la hectar. Astfel, in urma comercializarii productiei, solicitantul va obtine venituri mai mari, iar alaturi de
reducerea costurilor de exploatare activitatea devine mult mai profitabila.
De asemenea, realizarea investitiei va permite reducerea consumurilor si costurilor cu combustibilul utilizat in
lucrarile agricole (comparativ cu lipsa unei finantari nerambursabile si achizitionarea unor echipamente la
mana a doua) si a costurilor cu serviciile prestate de terti. In plus, se va reduce si gradul de dependenta fata
de utilajele prestatorilor de servicii agricole, asupra carora solicitantul detine un grad redus de control.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 10/71
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
Achizitionarea unui tractor cu plug, combinator cu tavalug, prasitor pe 5 randuri cu fertilizator, semanatoare
pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, semanatoare pentru paioase cu disc si fertilizare si masina de
erbicidat conduce la dotarea tehnica a fermei, care in prezent nu detine utilaje agricole, fiind dependenta de
serviciile prestate de catre terti. Cu ajutorul acestor utilaje agricole va creste productivitatea muncii, se vor
imbunatati conditiile de munca, dar si calitatea produselor obtinute, iar tehnologia de cultivare a plantelor de
camp utilizata in cadrul fermei va fi performanta si eficienta.
Obiective de ordin economico-financiar
Reducerea costurilor de productie ale exploatatiei se va realiza in mod concret prin reducerea costurilor cu
serviciile prestate de catre terti. Detinand propriul parc de utilaje agricole, solicitantul va putea sa isi diminueze
costurile, activitatea sa devenind mai profitabila.
Obiective de mediu
Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna. Aceste
aspecte se vor reflecta intr-un impact redus asupra mediului prin reducerea consumului de combustibili si
lubrifianti, dar si utilizarea rationala si dozarea potrivita a ingrasamintelor, erbicidelor, pesticidelor si
substantelor de tratament
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din
cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential ridicat pentru cultivarea plantelor de camp,
productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru culturile ce fac obiectul proiectului de investitie
fiind:
Nr. Denumire cultura
Potential agricol
(kg/ha)
1 Grau 4.200,00
2 Orz 4.800,00
3 Porumb 4.800,00
4 Floarea-soarelui 1.920,00
5 Soia 1.800,00
6 Rapita 2.160,00
7 Fasole boabe 1.440,00
Justificarea achizitiilor propuse prin proiect
Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect ii sunt necesare solicitantului deoarece in prezent nu
detine nici un utilaj agricol, realizand toate lucrarile necesare cu ajutorul tertilor, prestatori de servicii.
Tractorul va fi utilizat pentru a efectua lucrarile de infiintare si intretinere a culturilor de camp. In vederea
realizarii araturii impuse de tehnologia fiecarei culturi in parte, este necesar un plug reversibil cu 3 trupite.
Plugul reversibil scurteaza durata de realizare a araturii, comparativ cu plugul standard; se ataseaza la tractor.
Semanatoarea pentru plante paioase cu disc si fertilizare permite realizarea mai multor lucrari la o singura
trecere, reducandu-se astfel costurile cu combustibilul. Avantajul acestui utilaj consta in faptul ca poate fi
utilizat si pentru fiecare lucrare in parte, individual (doar discuit, doar semanat sau doar fertilizat). Poate fi
folosita doar atasata la tractor.
Semanatoarea pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, pe 6 randuri se va utiliza pentru cultura de
porumb si floarea-soarelui. Asemenea utilajului anterior, este eficienta pentru ca realizeaza mai multe lucrari
in acelasi timp. Poate fi folosita si pentru fiecare lucrare in parte (doar discuit, doar semanat sau doar
fertilizat). Poate fi folosita doar atasata la tractor.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 11/71
Combinatorul cu tavalug se va utiliza pentru pregatirea terenului in vederea insamantarii sau pentru
distrugerea buruienilor de pe teren.
Prasitorul pe 5 randuri cu fertilizator este necesar pentru culturile de porumb si floarea-soarelui. Se va
utiliza pentru distrugerea buruienilor si afanarea solului, permitand in acelasi timp administrarea de
ingrasaminte chimice in functie de necesitati.
In vederea completarii parcului minim de utilaje pentru ferma vegetala, solicitantul are nevoie si de o masina
de erbicidat cu ajutorul careia sa realizeze combaterea chimica a buruienilor. Poate fi folosita doar atasata la
tractor.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor
propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Fundamentarea necesitatii investitiei
2

Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare desfasurarii activitatii de cultivare a
plantelor de camp, apeland la terti prestatori de servicii agricole.
Necesitatea investitiei porneste si de la situatia agriculturii in Romania, la ora actuala. Conform unui studiu al
Bancii Mondiale, Romania ocupa locul 17 la nivel mondial in ceea ce priveste suprafata agricola raportata la
numarul de locuitori, dar acest avantaj este diminuat de randamentul scazut al productiei agricole. Desi este o tara
cu o economie stabila si care dispune de fonduri pentru agricultura din partea Uniunii Europene, randamentul la
productia de cereale la hectar este sub media globala si la nivelul tarilor cu economii emergente.
In perioada 2009-2012, productivitatea medie a cerealelor a fost de aproximativ 2,8 tone/ cap de locuitor in
conditiile in care la nivel mondial productia medie pentru perioada mentionata a fost de 3,6 tone/ cap de locuitor.
Desi Romania are o suprafata arabila de 10 milioane hectare, fiind al doilea producator de cereale din Europa
Centrala si de Est, productiile la hectar sunt mici si instabile. Sectorul productiei cerealelor este influentata de
conditiile meteorologice, lipsa infrastructurii de irigatii si fragmentarea suprafetelor agricole, iar in acest context
randamentul la hectar este redus (la unele culturi ne situam la jumatate fata de media UE).
O alta problema cu care se confrunta sectorul cerealelor este lipsa spatiilor de depozitare a productiei. Astfel,
competitivitatea producatorilor pe piata si preturile sunt afectate. Agricultorii care nu au spatii de depozitare sunt
nevoiti sa vanda productia imediat dupa recoltare fapt ce conduce la un pret de vanzare foarte mic. In acest
context, rentabilitatea fermei este scazuta, fiind acoperite cu dificultate costurile de exploatare.
Conform datelor din Registrul Agricol si APIA, structura agrara in Romania in 2012 era urmatoarea:
Felul exploatatiei Marimea (ha) % Suprafata (mii ha) %
Gospodarii nefinantate <1 71,1 5.073 34,5
Ferme de subzistenta si
semisubzistenta
1-10 27,1 3.108 21,2
Ferme comerciale din care: 10-55.000 1,8 6.504 44,3
Familiale 10-100 1,5 1.494 10,2
Societati 100-55.000 0,3 5.010 34,1
Total general 100,0 14.685 100,0
Sursa: http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2012/01-OTIMAN.pdf
Sustinerea si finantarea fermelor de familie este necesara pentru a le ajuta sa isi creasca capacitatea de a
genera venituri. Rezulta astfel ca dotarea fermelor de familie cu utilajele necesare este foarte importanta,
pentru a asigura productivitatea fermei si un randament al muncii ridicat.

2
Sursa informatiilor:
- http://www.recolta.eu/piata-agricola/analize-de-piata/romania-in-primele-tari-din-lume-in-ceea-ce-priveste-suprafata-agricola-pe-cap-de-
locuitor-dar-cu-un-randament-al-agriculturii-sub-media-globala-raport-bm-25083.html
- http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-11-13/Marii+producatori+si+comercianti+de+cereale+au+crescut+in+timpul+crizei
- http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2012/01-OTIMAN.pdf
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 12/71
Toate aspectele mentionate mai sus stau la baza fundamentarii necesitatii investitiei propuse de solicitant
achizitionarea utilajelor si echipamentelor necesare in ferma vegetala.
Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa vreme,
acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un impact
negativ asupra mediului;
o Producatorii agricoli care nu detin dotarea tehnica necesara realizarii lucrarilor agricole de la nivelul
fermei au costuri de exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In
aceasta situatie, costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;
o O ferma vegetala care nu detine parcul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu este
performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia.
La nivelul pietei de desfacere
o Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de productie
mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va determina o
crestere a concurentei. Cresterea concurentei este un lucru pozitiv deoarece elimina producatorii
neperformanti. In plus, oportunitatile de valorificare a cerealelor sunt extrem de variate, inclusiv export,
fapt ce ofera loc suficient atat pentru producatorii vechi, cat si pentru cei nou intrati pe piata.
La nivelul fortei de munca
o La ora actuala solicitantul lucreaza exclusiv cu membrii familie sale, dar in urma implementarii
proiectului va avea posibilitatea sa angajeze 2 persoane care sa lucreze pe noile utilaje achizitionate
(in doua schimburi). Astfel, va crea 2 noi locuri de munca stabile in mediul rural, pe langa zilierii
necesari in perioada de varf a sezonului agricol.
La nivelul conditiilor de sol si clima
o Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un consum
redus de combustibili, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ redus asupra
solului si climei.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la
standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene,
cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)
Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt necesare pentru asigurarea reducerii
poluarii. Achizitiile propuse sunt nesemnificativ poluante si nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar
putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si
controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 13/71
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde
Valoarea Lei
Standardul la care
se face adaptarea
Termenul de
gratie al
standardului
Termenul de
realizare a
investitiei*
Nu este cazul


Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli
eligibile
Cheltuieli
neeligibile
Total
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
0 0 0
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
842 0 842
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 842 0 842
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 84.160 0 84.160
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 84.160 0 84.160
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
84.160 0 84.160
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 3.572 3.572
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 3.572 3.572
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 14/71
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 85.002 3.572 88.574
Verificare actualizare
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 85.002 3.572 88.574
Valoare TVA 20.400 20.400
Total general inclusiv TVA 108.974
VALOAREA PROIECTULUI
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
Justificativ
06.05.2014
Curs EUR 4,4420
LEI EUR
VALOARE TOTALA 484.062 108.974
VALOARE ELIGIBILA 377.578 85.002
VALOARE NEELIGIBILA 106.484 23.972
Plan financiar
Cheltuieli
eligibile
Cheltuieli
neeligibile
Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 34.001 34.001
Cofinantare privata, din care: 51.001 23.972 74.973
- autofinantare 23.972 23.972
- imprumuturi 51.001 51.001
TOTAL PROIECT 85.002 23.972 108.974
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 17.000
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%
Suma avans mai mica de 50%
din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor
masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata
pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor
3

Productia de cereale si oleaginoase a inregistrat in anul 2013 o crestere de aproape 70% (24 milioane de
tone) comparativ cu anul 2012 cand din cauza secetei productia a fost foarte scazuta (14 milioane de tone).
Dependenta in mare masura a agricultorilor de condiitiile meteo conduce la fluctuatii semnificative ale
productiei de la un an la altul. Aceste fluctuatii se reflecta in special in pretul de vanzare al recoltei pe piata.
In anii cu supraproductie preturile scad foarte mult deoarece pe piata este disponibila o cantitate mare de
cereale, iar producatorii care nu au capacitate de depozitare sunt nevoiti sa vanda recolta imediat. In anul
2013 pretul cerealelor a scazut cu aproximativ 40% din iunie pana in septembrie (38% la grau si 43% la
porumb).

3
Sursa informatiilor:
- http://www.agerpres.ro/infografice/2013/10/16/produc-ie-record-de-cereale--n-2013--profituri-minime-pentru-agricultorii-rom-ni-
- http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-17170703-din-nou-mila-vremii-productiile-cereale-afectate-ploi-proportie-10-iar-cele-
legume-pana-5-procente-riscam-apelam-importuri-plin-sezon.htm
- http://www.recolta.eu/piata-agricola/analize-de-piata/care-va-fi-recolta-de-cereale-a-romaniei-in-2014-25095.html
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 15/71
Preturi de 0,5-0,6 lei/kg de grau si porumb si de 1 leu/kg de floarea-soarelui au fost insuficiente pentru ca
agricultorii sa isi recupereze investitia si sa poata relua ciclul agricol toamna. Pe de alta parte, conform
presedintelui Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, din cele 9
milioane tone de porumb care se produc in medie in Romania, doar jumatate ajunge pe piata pentru a fi
comercializata, cealalta jumatate fiind destinata consumului populatiei.
Principalul motiv al scaderii preturilor la cereale in anul 2013 a fost lipsa spatiilor de depozitare. Marii
comercianti dispun de silozuri si ajung astfel sa impuna pretul de achizitie de pe piata. Vanzarea ulterioara a
productiei depozitate permite obtinerea unor preturi mai mari. Astfel, intr-un an cu productie record, agricultorii
care nu acces la spatii de productie ies in pierdere, neacoperindu-si nici macar costurile de productie.
Problema capacitatilor locale de depozitare ramane de actualitate, chiar daca in ultimii patru ani s-au finantat
investitii in silozuri si capacitatea de stocare totala a Romaniei a crescut cu 20%.
O evolutie pozitiva pe aceasta piata se inregistreaza in ceea ce priveste exporturile. Acestea au devenit
profitabile in ultimii ani, in special pentru culturile de grau si porumb. In anul 2012, aproape 5 milioane tone de
cereale au fost exportate in tari precum Egipt, Arabia Saudita, Iran, Italia sau Spania.
Estimarile privind recolta din anul 2014 iau in considerare o scadere cu 8% a productiei cerealiere fata de anul
2013. Diferenta va fi data de reducerea suprafetei agricole cultivate cu aproximativ 4% si a randamentului la
hectar.
Pe de alta parte, ploile abundente din prima jumatate a anului 2014 a condus la compromiterea unei parti din
productia de cereale, rapita, dar si legume. In aceasta situatie, exista riscul de a apela la importuri in plin
sezon, fapt ce va conduce la o crestere a preturilor.
Pierderea cantitatii de cereale obtinute va conduce la cresterea preturilor doar in situatia in care consumul nu
va putea fi acoperit din productia interna, fiind necesare importurile. In schimb, scaderea calitatii productiei va
conduce la o scadere a exporturilor.
Dupa cum se poate observa, piata romaneasca a cerealelor si plantelor tehnice este destul de instabila din
cauza mai multor factori, dintre care cei mai importanti sunt meteodependenta agricultorilor si lipsa spatiilor de
depozitare a recoltei. Preturile fluctueaza foarte mult si exista posibilitatea ca producatorii sa nu poata nici
macar sa isi acopere cheltuielile, de profit neputand fi vorba.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
In vederea infiintarii culturilor de camp, solicitantul necesita seminte, ingrasaminte, ierbicide, pesticide,
fungicide si combustibili pentru utilajele agricole.
Achizitia semintelor se va realiza de la producatori sau comercianti autorizati. In alegerea furnizorilor se va
tine cont de urmatoarele caracteristici ale semintelor:
Calitatea
Soiuri performante
Rezistenta la conditii de mediu, boli si daunatori
Adaptabilitatea la tipurile de sol
Rezistenta la frangere si cadere
Productivitate ridicata
In plus, este foarte importanta si relatia cu furnizorul, astfel incat vor fi luati in considerare si urmatorii factori:
Pret
Termene de livrare
Termene si modalitati de plataMemoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 16/71
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
prime / materiale auxiliare /
produse / servicii
Adresa
Produs furnizat si
cantitate
aproximativa
Valoare
aproximativa
-RON-
% din
total
achizitii
[Furnizor 1] [adresa furnizorului] Seminte, 7.600 kg 11.247,5 11%
[Furnizor 2] [adresa furnizorului]
Ingrasaminte, insecticid,
erbicid, fungicid
10.000 kg, 65 l
19.427,5 19%
[Furnizor 3] [adresa furnizorului]
Motorina pt lucrari
mecanizate -4.300 l
71.575 70%
Total 102.250 100%
Politica si piata de desfacere
Produsele obtinute de solicitant vor fi destinate comertului cu ridicata, deci principalii clientii vor fi societatile
comerciale sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.
Principalii cumparatori ai culturii de grau vor fi:
Morile care comercializeaza produse de morarit (faina, tarate, etc.)
Producatori care comercializeaza produse de panificatie si patiserie
Producatori care obtin fulgi de grau prin expandare
Silozuri
Pentru cultura de porumb, au fost identificati urmatorii clienti potentiali:
Fabrici de ulei
Producatori de alcool
Producatori de amidon, indulcitori, dextroza, faina de gluten
Morile care comercializeaza produse de morarit (malai extra, faina de porumb, uruiala, tarate, etc.)
Silozuri
Pentru cultura de floarea-soarelui, au fost identificati urmatorii clienti potentiali:
Fabrici de ulei
Producatori si comercianti de seminte de floarea-soarelui
Cultura de orz va fi valorificata catre:
Morile care comercializeaza produse de morarit (faina de orz)
Producatori care obtin fulgi de orz prin expandare
Producatori amestecuri furajere
Producatori de malt
Principalii cumparatori ai culturii de rapita vor fi:
Fabrici de ulei alimentar si/ sau industrial
Producatori de turte de rapita (furaje)
Producatori materiale de constructie (paie de rapita)
Cultura de soia poate fi vanduta catre:
Procesatori produse din soia (lactate, mezeluri, granule, boabe de soia, etc.)
Morile care comercializeaza produse de morarit (faina de soia)
Fabrici de ulei
Cultura de fasole boabe poate fi comercializata catre:
Procesatori (conserve)
Vanzatori de legume (aprozare, supermarketuri, hypermarketuri, magazine alimentare)
Rezulta asadar, ca plantele de camp propuse spre cultivare de catre solicitant au gama larga de utilizare,
putand fi valorificate cu usurinta. Faptul ca pentru o cultura exista mai multi potentiali clienti, este un avantaj
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 17/71
real deoarece se reduce dependenta fata de un singur cumparator si astfel certitudinea veniturilor este mai
mare.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr. Client (Denumire si adresa) Valoare (lei/an) % din vanzari
1 [denumire client si adresa] 23.501 10%
2 [denumire client si adresa] 58.752 25%
3 [denumire client si adresa] 82.252 35%
4 [denumire client si adresa] 35.251 15%
5 [denumire client si adresa] 23.501 10%
6 [denumire client si adresa] 11.750 5%
Total vanzari 235.006 100%
Analiza concurentei
Competitia pe piata cerealelor si leguminoaselor este destul de ridicata deoarece exista multi producatori.
Pentru solicitant, principalii concurenti sunt producatorii persoane fizice si juridice cu o suprafata de teren
similara (60 ha), care au cheltuieli de exploatare si randamente la hectar similare.
Micii agricultori nu pot fi considerati concurenta deoarece produc in mare parte pentru consumul propriu si
vand in foarte mica proportie din recolta obtinuta. De asemenea, acestia au costuri de exploatare mai mari,
dar nu pot sa ceara un si un pret mai mare deoarece acesta este reglat de piata si astfel ei nu sunt foarte
competivi.
La nivelul anului 2012, 6.579 firme aveau ca si activitate principala cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, aproximativ 60% dintre acestea
fiind situate in zonele tarii cu soluri fertile Sud Est, Sud si Vest.
Barierele de intrare pe aceasta piata sunt destul de reduse, si tin mai mult de aspectele financiare. Investitia
initiala presupune achizitia sau arendarea terenului, achizitia si/ sau inchirierea utilajelor agricole, forta de
munca si cheltuieli de infiintare a culturii. Pe de alta parte insa, producatorii neperformanti sunt eliminati
repede de pe piata. Problemele apar atunci cand costurile de exploatare sunt foarte mari si veniturile nu
acopera sau acopera in mica masura aceste cheltuieli (de ex. Lipsa utilajelor agricole necesare, utilaje
invechite care au costuri de functionare si intretinere ridicate, cheltuieli mari cu serviciile prestate de terti,
soiuri utilizate cu un randament scazut, etc.).
Desi concurenta este ridicata pe piata, posibilitatile de valorificare a recoltelor sunt variate si ofera oportunitati
celor care obtin produse de calitate. Procesatorii mari, in special fabricile de uleiuri alimentare si industriale,
morile, producatorii de produse de panificatie si morarit achizitioneaza materie prima de la mai multi furnizori,
fiind astfel loc suficient pe piata pentru cei care pot sa ofere un raport calitate-pret bun.
Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralele, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea
fermei si extinderea activitatii.
Politica de produs
Utilizand seminte de calitate si soiuri bune, solicitantul isi asigura primele conditii pentru a obtine o recolta de
calitate. Apoi, respectand toate cerintele in ceea ce priveste tehnologia de infiintare si intretinere a culturilor
(tratamente fitosanitare, cantitati optime de ingrasamant, perioadele in care se efectueaza lucrari, etc.), se
asigura si o productie ridicata la hectar, care poate fi valorificata pe piata.
In plus, solicitantul isi propune si incheierea de contracte cu clienti inainte de infiintarea culturilor, astfel incat
sa isi asigure comercializarea unei parti din productie.


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 18/71
Politica de pret
Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Acordarea reducerilor de pret si facilitatilor in mod ocazional este o strategie menita sa fidelizeze clientii si sa
creeze relatii stabile, pe termen lung. Desi in procesul de vanzare conteaza mai multe aspecte (calitatea
produselor, timpul de livrare al comenzilor, seriozitatea, etc.) pretul joaca un rol important in decizia de achitia
a clientilor.
Politica de distributie
In vederea plasarii produselor pe piata, solicitantul va apela la furnizori de servicii de transport specializat
pentru produsele sale. Termenele de livrare se vor stabili prin contract, iar respectarea acestora va fi
esentiala, seriozitatea fiind foarte importanta in orice domeniu de afacere.
Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate.
Publicitatea se poate realiza prin metode ieftine, dar variate si care sa ajunga direct la clientii vizati:
Participare la targuri de profil organizate in zona si in regiune;
Elaborarea unor materiale tiparite precum brosuri, cataloage, pliante informative, carti de vizita, etc.
Anunturi pe site-uri de specialitate;
Spoturi publicitare pentru radio si televiziune cu acoperire cel putin locala.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie
urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelor
EG1 Proiectul respecta:
conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare mai buna a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:

Cresterea competitivitatii pe piata se va realiza prin
achizitionarea utilajelor agricole necesare pentru cele 60 de
hectare ale fermei vegetale si reducerea costurilor cu lucrarile
efectuate de catre terti.
De asemenea, cu ajutorul utilajelor se vor crea conditii mai
bune de munca si se va asigura un randament mai ridicat al
activitatilor desfasurate in ferma.

a) Introducerea si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei, ajustareaUtilajele propuse a fi achizitionate sunt noi si inglobeaza o
tehnologie performanta. Cu ajutorul lor consumul de
combustibil va fi redus, iar costurile de functionare si
intretinere vor fi de asemenea mai mici, contribuind la
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 19/71
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelor
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
ajustarea solicitantului la cerintele pietei, in principal din
perspectiva preturilor mai avantajoase de vanzare ca urmare a
scaderii costurilor de productie.
b) Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;


Nu este cazul.
c) Cresterea veniturilor
exploatatiilor agricole
sprijinite;

Realizarea investitiei propuse prin proiect va conduce la
dotarea fermei de familie cu utilajele agricole necesare
infiintarii si intretinerii culturilor de porumb, grau, floarea-
soarelui, orz, rapita, soia, fasole boabe, etc. In acest context,
solicitantul previzioneaza obtinerea unor venituri anuale din
comercializarea produciei de 235.006 lei.d) Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.


Nu este cazul.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelor*
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei
20
si
a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
intr-o zona de campie cu potential ridicat la productia de
cereale.
b) sa demonstreze imbunatatirea
performantei generale a
exploatatiei agricole la data darii
in exploatare a investitiei:

Prin dotarea exploatatiei cu utilajele agricole necesare,
solicitantul va putea sa isi reduca costurile de exploatare
si sa devina astfel mai competitiv pe piata.
Obtinerea unor venituri anuale de 235.006 lei sunt
datorate in cea mai mare masura existentei
echipamentelor tehnologice necesare exploatarii terenului
agricol.
Obiective tehnice:
- achizitia de tractoare, combine,
masini, utilaje, echipamente etc,
care determina cresterea
productivitatii muncii,
imbunatatirea calitatii produselor
agricole, introducerea de
tehnologii performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;

Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si care
inglobeaza tehnologii performante conducand la
obtinerea unor randamente sporite, in conditii de eficienta
si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, se urmareste
realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
Nu este cazul.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 20/71
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelor*
- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Nu este cazul.
Obiective economico-
financiare:
- reducerea costurilor de
productie si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;

Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei
rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
genera productivitati ridicate.
- cresterea valorii adaugate brute
(VAB ) a exploatatiei agricole.

Previziunile privind activitatii exploatatiei in urma
implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor
de performanta rezultati.
- cresterea viabilitatii economice.


Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv exploatatia agricola isi
va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
Nu este cazul.
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
Nu este cazul.
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;
Nu este cazul.
- cresterea gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila si
imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.
Nu este cazul.

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 21/71

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului
3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :
Locuri de munca nou-create: 2 persoane pe pozitia de tehnician agricol.
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja
zilieri.

3.3 Responsabil legal
(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________
Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
1.
Perioada
Nume angajator
Functia ocupata

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 22/71

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect
respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect
Nr.
crt
Denumire Cantitate
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(cu TVA)
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(cu TVA)
Euro Euro Euro Lei Lei Lei
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Tractor 1 34.000 8.160 42.160 151.028 36.247 187.275
2 Plug reversibil 1 6.150 1.476 7.626 27.318 6.556 33.875
3 Combinator cu tvlug 1 1.760 422 2.182 7.818 1.876 9.694
4 Pritor pe 5 rnduri 1 3.300 792 4.092 14.659 3.518 18.177
5
Semntoare pentru plante
pioase cu disc i fertilizare
1 6.050 1.452 7.502 26.874 6.450 33.324
6
Semntoare pentru plante
pritoare cu disc i fertilizare
1 14.900 3.576 18.476 66.186 15.885 82.070
7 Masina de erbicidat 1 18.000 4.320 22.320 79.956 19.189 99.145
TOTAL utilaje/echipamente/dotari 84.160 20.198 104.358 373.839 89.721 463.560
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Tractor : 1 buc - caracteristici tehnice:
o Putere: 100-120 CP;
o Aer conditionat
Plug reversibil: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Nr. trupite: 3;
o Latime de lucru: 30-55 cm/ trupita.
Combinator cu tavalug: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 215-230 cm;
o Adancime de lucru: 40-45 cm.
Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Sectii de lucru: 3;
o Distanta intre randuri reglabila: 450-750 mm.
Semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Adancime de lucru a discului: 0-170 mm;
o Volum cutie de fertilizare: 350-400 dm;
o Volum cutie de seminte: 550-610 dm.
Semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Nr. randuri semanate: 6;
o Distanta intre randuri: 40-75 cm
o Volum cutie de seminte: 20-30 dm/ rand;
o Volum cutie de fertilizare: 180-220 dm.
Masina de erbicidat: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Capacitate bazin: 2.000 2500 L;
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 23/71
o Bazin de spalare circuit;
o Bazin spalare maini.

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Plan de productie
In vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de
compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare foarte bune si bune pentru fiecare cultura in parte.
Plante premargatoare:
Grau
o Foarte bune: leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei si fibra, rapita
o Bune: floarea-soarelui, porumb hibrid timpuriu
o Contraindicate: unde s-au cultivat cereale paioase mai mult de un an
Porumb
o Foarte bune: cereale paioase, leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei
o Bune: floarea-soarelui, porumb anul I si II
Orz
o Foarte bune: leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei si fibra, rapita
o Bune: floarea soarelui, soia - soiuri timpurii
o Contraindicate: orz si orzoaica de toamna/ primavara, chiar in anul I de cultura, porumb tratat
cu erbicide triazinice
Floarea-soarelui
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: porumb
o Contraindicate: monocultura, soia, fasole, rapita, porumb tratat cu erbicide triazinice;
revenirea culturii pe aceeasi suprafata mai devreme de 5-6 ani
Rapita
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: plante furajere
o Contraindicate: monocultura, floarea-soarelui, soia, fasolea
Soia
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: porumb
o Contraindicate: floarea-soarelui, leguminoasele, rapita de ulei
Fasole boabe
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: porumb
o Contraindicate: floarea-soarelui, leguminoase, porumbul erbicidat cu tranzinice
Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:
Plan de rotatie a culturilor ha
Nr Denumire cultura
An 1
implementare
1 Grau 15,00
2 Orz 12,00
3 Porumb 15,00
4 Floarea-soarelui 4,00
5 Soia 2,00
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 24/71
Plan de rotatie a culturilor ha
Nr Denumire cultura
An 1
implementare
6 Rapita 5,00
7 Fasole boabe 7,00
TOTAL 60,00
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:
Plan de rotatie a culturilorha
Nr Denumire cultura
An 1
operare
An 2
operare
An 3
operare
An 4
operare
An 5
operare
1 Grau 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Orz 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3 Porumb 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Floarea-soarelui 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 Soia 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
6 Rapita 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7 Fasole boabe 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.
Descrierea fluxului tehnologic
In cadrul fermei vegetale se cultiva 7 plante de camp: grau comun, orz, porumb, floarea-soarelui, soia, rapita,
fasole boabe.
In vederea obtinerii celor mai bune rezultate,
1. Grau comun - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului
Aratura se executa cu plugurile in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil si se incheie cu
doua saptamani inainte de semanat: pana la 10 septembrie. Pregatirea patului germinativ se
realizeaza prin lucrari cu grapa cu discuri, imediat inaintea semanatului.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Grapa stelata
Etapa 2 - Fertilizarea
Fertilizarea minerala se foloseste in functie de gradul de fertilitate a solurilor. Epoca de aplicare:
gunoiul de grajd, ingrasamintele cu fosfor si potasiu se vor aplica sub aratura adanca. Fertilizarea
faziala (ingrasaminte foliare cu macro si microelemente) asociate cu combaterea chimica a buruienilor
sau a bolilor si daunatorilor, aduce sporuri eficiente la productia de grau.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 25/71
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Grapa colt reglabil
Etapa 3 - Samanta si semanatul
Indici de calitate ai semintelor: puritatea minima de 98%, germinatia minima 90%. Densitatea: 500-
600 boabe germinabile/m
2
, sau 30-40 boabe germinabile/metru liniar. Distanta intre randuri: 12,5 cm.
Norma de semanat este de 250-300 kg/ha iar epoca de semanat este intre 15-30 septembrie.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
Combaterea buruienilor se efectueaza prin respectarea tuturor lucrarilor agrotehnice si fitotehnice sau
prin aplicarea de erbicide, in functie de gradul de imburuienare si structura speciilor de buruieni.
Combaterea bolilor se efectueaza prin respectarea masurilor agrotehnice (rotatie, lucrarile solului,
epoca de semanat, densitate, etc.) si prin aplicarea unor substante chimice. Combaterea daunatorilor
se efectueaza si aceasta in functie de specia daunatoare.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca cisterna
o Remorca
Etapa 5 - Recoltarea
Recoltarea se efectueaza mecanizat in totalitate, cu combinele de recoltat cerealele paioase, in faza
de coacere deplina, cand umiditatea boabelor este cat mai aproape de 14%. Durata optima a
recoltarii graului este de 7-9 zile. In functie de soiul folosit, paiele reprezinta 55-65% din recolta totala
a partii aeriene.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan
o Remorca


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 26/71
Fisa tehnologica a culturii Grau comun

Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Grau comun Productivitate medie (kg/ha) 4.200,00
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat,
discuit
septembrie
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat,
plug purtat cu 3 trupite,
grap stelat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
383,57 0,1 20,6 2,06 Fosfor kg sa 60 1,37 82,20 467,83
2
Discuit,
grpat,
pregtit pat
germinativ,
semnat
octombrie
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, grap cu discuri,
grap cu col reglabil,
combinator, semntoare
plante pioase
207,67 0,21 20,6 4,33
Insecto-
fungicide,
gru
smn
certificat
- 1 519,77 519,77 731,77
3
Fertilizat cu
ngrminte
chimice
februarie
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat
33,66 0,1 28,03 2,80 Azot kg sa 135 1,17 157,95 194,41
4 Erbicidat aprilie
Tractor, remorc cistern,
main de erbicidat
28,17 0,08 28,03 2,24 Erbicide - 1 54,92 54,92 85,33
5
Aplicat
tratamente
fitosanitare
iunie
Tractor, remorc cistern,
main de stropit i prfuit
65,12 0,16 28,03 4,48
Fungicide,
insecticide
- 1 176,53 176,53 246,13
6
Recoltat
gru, ncrcat
recolt,
balotat paie
iulie
Combin, tractor, remorc,
pres de balotat fn
507,37 0,12 28,03 3,36 Sfoar kg 2 16,34 32,68 543,42
7
Transport
baloi
august Tractor, remorc 12,24 0,73 32,29 23,57 0,00 35,81
Cost unitar total - 0,00 - 1.237,80 - 42,85 - 1.024,05 2.304,70


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 27/71
Situaia 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Grau comun Productivitate medie (kg/ha) 4.200,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit
septembrie
Tractor, plug purtat
cu 3 trupite,
semntoare pentru
plante pioase cu
disc i fertilizare
239,73
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc, grap
stelat, grap
cu col reglabil
79,91 0,1 20,6 2,06 Fosfor kg sa 60 1,37 82,20 403,90
2
Discuit, grpat,
pregtit pat
germinativ, semnat
octombrie
Tractor, combinator
cu tvlug,
semntoare pentru
plante pioase cu
disc i fertilizare
129,80
Tractor
ncrctor
hidraulic, grap
cu col reglabil,
remorc
43,27 0,21 20,6 4,33
Insecto-
fungicide,
gru
smn
certificat
- 1 519,77 519,77 697,16
3
Fertilizat cu
ngrminte
chimice
februarie
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
21,04
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc
7,01 0,1 28,03 2,80 Azot kg sa 135 1,17 157,95 188,80
4 Erbicidat aprilie
Tractor, main de
erbicidat
17,60
Remorc
cistern
5,87 0,08 28,03 2,24 Erbicide - 1 54,92 54,92 80,63
5
Aplicat tratamente
fitosanitare
iunie
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
40,70
Remorc
cistern
13,57 0,16 28,03 4,48
Fungicide,
insecticide
- 1 176,53 176,53 235,28
6
Recoltat gru,
ncrcat recolt,
balotat paie
iulie Tractor 105,70
Combin,
remorc, pres
de balotat fn
105,70 0,12 28,03 3,36 Sfoar kg 2 16,34 32,68 247,45
7 Transport baloi august Tractor 7,65 Remorc 2,55 0,73 32,29 23,57 0,00 33,77
Cost unitar total - 562,22 - 257,88 - 42,85 - 1.024,05 1.887,00
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 28/71
2. Orz - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in
forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului
Aratura se executa vara sau toamna, la adancimi de 22-25 cm pe solurile grele si 20-22 cm pe solurile
usoare, cu plugurile in agregat cu grapa stelata. Lucrarile de pregatire a patului germinativ se
efectueaza cu grapa cu discuri sau cu combinatorul, inaintea semanatului.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Grapa stelata
Etapa 2 - Fertilizarea
Perioada mai scurta de vegetatie si sistemul radicular mai slab dezvoltat al orzului, face ca aplicarea
directa a gunoiului de grajd sa nu fie eficienta. De aceea orzul valorifica mai bine efectul remanent al
gunoiului, aplicat culturii premergatoare.
Ingrasamintele chimice sunt bine valorificate de orz, aplicarea lor se face in functie de gradul de
fertilitate al solului.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Grapa colti reglabili
Etapa 3 - Samanta si semanatul
Indici de calitate ai semintelor: puritatea minima de 98%, germinatia minima 90%. Densitatea: 450-
500 boabe germinabile/m
2
. Distanta intre randuri: 12,5 cm. Norma de semanat este de 180-220 kg/ha
iar epoca de semanat este intre 20-30 septembrie.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
Combaterea integrata a buruienilor (musetel, romanita, turita, iarba puturoasa, mac, soparlita, mustar,
ridiche salbatica, susai, iarba vantului si odosul) se realizeaza, de regula, primavara, cand acestea
sunt in faza de rozeta, intre infratire si formarea primului nod al graului. La buruiana odos combaterea
se face cand aceasta este in faza de 2 4 frunze.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 29/71
Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor se face prin tratarea semintei (pentru prevenirea
atacului gandacului ghebos si a viermelui sarma) si tratamente in vegetatie: impotriva fainarii,
ruginei, septoriozei, fuzariozei, gandacului ghebos, a fidelor s.a.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca cisterna
o Remorca
Etapa 5 - Recoltarea
Lucrarile de recoltare se efectueaza mecanizat, fara pierderi, in maximum 4-6 zile. Orzul pentru boabe
se recolteaza in faza de coacere deplina, cand umiditatea bobului este sub 14%.
In cazul orzului furajer, destinat pentru fulguit, recoltarea se face la umiditatea boabelor de 28-30%. In
acest caz boabele se insilozeaza, in silozuri de suprafata sau semiingropate, la fel ca si masa verde
furajera, realizandu-se un furaj cu o valoare nutritiva foarte ridicata.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan
o Remorc


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 30/71
Fisa tehnologica a culturii - Orz

Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Orz Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit
septembrie
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, main de
amendat i fertilizat,
plug purtat cu 3
trupite, grap
stelat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
621,25 0,1 28,29 2,83 Fosfor kg sa 80 1,88 150,40 774,48
2
Discuit, grpat,
pregtit pat
germinativ,
semnat
octombrie
Tractor, combinator,
remorc,
semntoare plante
pioase
192,22 0,2 28,29 5,66
Insecto-
fungicide,
orz smn
certificat
- 1 445,11 445,11 642,99
3
Fertilizat cu
ngrminte
chimice
februarie
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, main de
amendat i fertilizat
43,94 0,1 38,48 3,85 Azot kg sa 100 1,62 162,00 209,78
4 Erbicidat aprilie
Tractor, remorc
cistern, main de
erbicidat
38,66 0,08 38,48 3,08 Erbicide - 1 37,02 37,02 78,76
5
Aplicat tratamente
fitosanitare
iunie
Tractor, remorc
cistern, main de
stropit i prfuit
89,38 0,16 38,48 6,16
Fungicide,
insecticide
- 1 187,11 187,11 282,65
6
Recoltat orz,
ncrcat recolt,
balotat paie
iulie
Combin, tractor,
remorc, pres de
balotat fn
829,20 0,24 38,48 9,24 Sfoar kg 3,4 22,44 76,30 914,73
7 Transport baloi august Tractor, remorc 28,00 1,21 44,42 53,75 0,00 81,75
Cost unitar total - 0,00 - 1.842,65 - 84,55 - 1.057,94 2.985,14

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 31/71
Situaia 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Orz Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit
septembrie
Tractor, plug purtat cu
3 trupie, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
388,28
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc, grap
stelat, grap cu
col reglabil
129,43 0,1 28,29 2,83 Fosfor kg sa 80 1,88 150,40 670,94
2
Discuit, grpat,
pregtit pat
germinativ,
semnat
octombrie
Tractor, combinator cu
tvlug, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
120,14
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc
40,05 0,2 28,29 5,66
Insecto-
fungicide,
orz
smn
certificat
- 1 445,11 445,11 610,95
3
Fertilizat cu
ngrminte
chimice
februarie
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
27,46
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc
9,15 0,1 38,48 3,85 Azot kg sa 100 1,62 162,00 202,46
4 Erbicidat aprilie
Tractor, main de
erbicidat
24,16
Remorc
cistern
8,05 0,08 38,48 3,08 Erbicide - 1 37,02 37,02 72,32
5
Aplicat tratamente
fitosanitare
iunie
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
55,86
Remorc
cistern
18,62 0,16 38,48 6,16
Fungicide,
insecticide
- 1 187,11 187,11 267,75
6
Recoltat orz,
ncrcat recolt,
balotat paie
iulie Tractor 172,75
Combin,
remorc, pres
de balotat fn
518,25 0,24 38,48 9,24 Sfoar kg 3,4 22,44 76,30 776,53
7 Transport baloi august Tractor 17,50 Remorc 5,83 1,21 44,42 53,75 0,00 77,08
Cost unitar total - 806,16 - 729,38 - 84,55 - 1.057,94 2.678,03
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 32/71
3. Porumb - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului
Pregatirea terenului, in vederea semanatului, constituie o veriga importanta, deoarece influenteaza
intreaga tehnologie de cultura a porumbului.
Dupa recoltarea plantelor premergatoare se executa aratura adanca de vara sau de toamna. Aceasta
se efectueaza la adancimea de 22-25 cm pe solurile cu textura usoara si de 25-30 cm pe solurile
grele, argiloase cu plugurile in agregat cu grapa stelata. In verile mai secetoase, cand aratura nu se
poate executa, se lucreaza superficial cu grapa cu discuri, sau se efectueaza o aratura usoara de 18-
20 cm adancime, in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor
o Disc greu
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Grapa stelata
Etapa 2 - Fertilizarea
Porumbul face parte din categoria culturilor agricole mari consumatoare de substante nutritive. Astfel,
pentru realizarea unei tone de boabe, se extrag din sol, in medie, 25 kg N, 10 kg P2O5, 22 kg K2O.
Stabilirea dozelor de ingrasaminte chimice se face in functie de urmatorii factori: nivelul productiei
programate, consumul specific al elementelor nutritive si rezervele existente in sol din aceste
elemente.
Ingrasamintele organice influenteaza sporirea productiei de boabe la porumb, obtinandu-se sporuri de
40-100 kg boabe la tona de gunoi de grajd . Ingrasamintele chimice cu fosfor si potasiu se aplica prin
imprastierea uniforma pe toata suprafata si se incorporeaza prin aratura.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna
o Grapa colt reglabil
Etapa 3 - Samanta si semanatul
Din punct de vedere calitativ samanta hibrida de porumb trebuie sa indeplineasca doua cerinte
minime mai importante: puritatea de 98% si facultatea germinativa de 90%. Cantitatea de samanta
necesara asigurarii densitatii optime oscileaza intre 15-20 kg/ ha, in functie de densitatea
semanatului. Distanta intre randuri este de 70 cm pe terenurile neirigate.
Distanta intre boabe pe rand variaza intre 22-30 cm, iar numarul de boabe germinabile pe un metru
liniar, la distanta de 70 cm intre randuri, este de 4-5, in functie de densitate. Semanatul se executa cu
semanatori combinate pentru semanatul de precizie a plantelor prasitoare, echipate cu fertilizatoare,
echipamente de erbicidare si de aplicare a insecticidelor.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 33/71
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Remorca
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
Combaterea buruienilor constituie lucrarea de ingrijire cea mai importanta, mai ales in cazul culturilor
neerbicidate. Lucrarea se executa cu grapa cu colti reglabili si prin prasile manuale sau mecanice.
Prima lucrare de prasit se efectueaza la o saptamana de la rasaritul plantelor, iar urmatoarele la
intervale de timp determinate de aparitia buruienilor.
Prasilele mecanice se executa la adancimi diferite, in functie de stadiul de dezvoltare a porumbului:
prima prasila trebuie efectuata la 10-12 cm adancime, iar urmatoarele la 5-7 cm adancime.
Combaterea buruienilor din lanurile de porumb pe cale chimica are cea mai mare eficacitate.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
Etapa 5 - Recoltarea
Maturitatea porumbului se realizeaza in timp de aproape doua luni de la aparitia stigmatelor, cu
parcurgerea urmatoarelor faze:
o coacerea in lapte, cand boabele au umiditatea de peste 50% si acumularea substantelor
organice este finalizata;
o coacerea in lapte-ceara, cand boabele au in jur de 40-45%, apa;
o coacerea in ceara, cu umiditatea boabelor de 35-40%, iar acestea devin sticloase;
o coacerea deplina, cand boabele sunt tari, iar continutul in apa este sub 30%.
Recoltarea mecanizata a porumbului se realizeaza sub forma de stiuleti depanusati sau nedepanusati.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
Utilaje de la terti:
o Combina
o Combina recoltat stiuleti
o Remorca


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 34/71

Fisa tehnologica a culturii Porumb

Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Porumb Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Discuit, fertilizat
chimic, arat, grpat
octombrie
Tractor, disc greu,
tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
main de amendat
i fertilizat, plug
purtat cu 3 trupite,
grap stelat
570,97 0,1 28,63 2,86 Fosfor kg sa 70 1,9 133,00 706,83
2
Grpat, discuit,
erbicidat
aprilie
Tractor, grap cu
col reglabil, grap
cu discuri, remorc
cistern, main de
erbicidat
275,62 0,08 38,94 3,12 Erbicide l 0,4 561,99 224,80 503,53
3
Pregtire pat
germinativ, semnat
aprilie
Tractor, combinator,
remorc,
semntoare plante
pritoare
152,58 0,136 38,94 5,30
Insecticide,
smn
- 1 783,14 783,14 941,01
4
Prit mecanic i
manual de corecie
mai
Tractor, cultivator
plante pritoare
55,80 3,03 51,5 156,05 0,00 211,84
5
Fertilizat, prit
mecanic i manual
de corecie
iunie
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, cultivator
plante pritoare
65,06 3,03 51,5 156,05 0,00 221,11
6
Recoltat tiulei
mecanic i manual,
ncrcat recolt
septembrie
Combin, combin
recoltat tiulei,
tractor, remorc
216,22 3,43 45,23 155,14 Azot kg sa 100 1,63 163,00 534,36
7
Eliberat teren de
coceni i resturi
vegetale
octombrie Tractor, remorc 21,25 3,86 38,94 150,31 0,00 171,56
Cost unitar total - 0,00 - 1.357,50 - 628,81 - 1.303,94 3.290,25
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 35/71
Situaia 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Porumb Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
Nr.
crt.
Denumirea
lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitat
e
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Discuit, fertilizat
chimic, arat,
grpat
octombrie
Tractor, plug purtat cu 3
trupie, semntoare
pentru plante pritoare
cu disc i fertilizare
118,95
Tractor, disc
greu, tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc, grap
stelat
356,85 0,1 28,63 2,86 Fosfor
kg
sa
70 1,9 133,00 611,67
2
Grpat, discuit,
erbicidat
aprilie
Tractor, semntoare
pentru plante pritoare
cu disc i fertilizare,
main de erbicidat
172,26
Grap cu col
reglabil, remorc
cistern
57,42 0,08 38,94 3,12 Erbicide l 0,4 561,99 224,80 457,59
3
Pregtire pat
germinativ,
semnat
aprilie
Tractor, combinator cu
tvlug, semntoare
pentru plante pritoare
cu disc i fertilizare
95,36 Remorc 31,79 0,136 38,94 5,30
Insecticide,
smn
- 1 783,14 783,14 915,58
4
Prit mecanic
i manual de
corecie
mai
Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator
46,50 3,03 51,5 156,05 0,00 202,54
5
Fertilizat, prit
mecanic i
manual de
corecie
iunie
Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator
40,66
Tractor ncrctor
hidraulic, remorc
13,55 3,03 51,5 156,05 0,00 210,26
6
Recoltat tiulei
mecanic i
manual,
ncrcat recolt
septembrie Tractor 45,05
Combin,
combin recoltat
tiulei, remorc
135,14 3,43 45,23 155,14 Azot
kg
sa
100 1,63 163,00 498,33
7
Eliberat teren
de coceni i
resturi vegetale
octombrie Tractor 13,28 Remorc 4,43 3,86 38,94 150,31 0,00 168,02
Cost unitar total - 532,07 - 599,18 - 628,81 - 1.303,94 3.064,00
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 36/71
4. Floarea-soarelui - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului
Aratul cat mai timpuriu si intretinerea araturii prin nivelare si grapare tarziu in toamna au efecte
pozitive: zvantarea uniforma in primavara si reducerea numarului de lucrari. Cand aratura a fost bine
intretinuta, primavara terenul se pregateste printr-o singura lucrare. Daca sunt necesare doua lucrari,
ultima se face cu combinatorul, cat mai aproape de semanat.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Grapa stelata
Etapa 2 - Fertilizarea
In cazul solurilor cu indicele de azot cuprins intre 2-4, se vor aplica 100-115 KgN/ha.
Fosforul influenteaza puternic procentul de ulei, iar de cele mai multe ori determina si o sporire a
productiei de samanta, chiar mai accentuata decat azotul. Ca urmare se vor aplica 65-140 kg
P2O5/ha, in functie de aprovizionarea cu fosfor a solului. Nici potasiul nu este neglijat fiind necesare
60-80 kg K2O/ha.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna
o Grapa colti reglabili
Etapa 3 - Samanta si semanatul
Hibrizii de floarea soarelui au o valoare agronomica si tehnologica ridicat si de aceea sunt preferati la
infiintarea culturilor.
Se vor utiliza hibrizi a caror puritate varietala este de peste 95%. De asemenea, valoarea culturala a
semintei este ridicata, corespunzatoare normelor in vigoare in Romania.
Samanta este tratata cu fungicide ce asigura protectia plantulei la atacul de mana, putregai alb si
putregai cenusiu. Inainte de semanat samanta se va trata cu produse insecticide contra ratisoarei.
Semanatul poate incepe cand la 10 cm de sol se realizeaza 7C timp de o saptamana. Distanta intre
randuri 70 cm. Adancimea de semanat 5-7 cm.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 37/71
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
Combaterea chimica a buruienilor: palamida si cornacii de pe terenurile arate si discuite in toamna se
pot combate inainte de pregatirea terenului pentru semanat, aplicand roundup 2-3l/ha iar dupa 3-5 zile
pauza pentru translocare se poate efectua prima lucrare mecanica de primavara.
Palamida din seminte, costreiul din seminte, precum si alte buruieni se combat aplicand preemergent
aplicand harness in doza de 1,7-2,2 l/ha astfel: inainte de semanat, printr-o mobilizare superficiala a
solului cu combinatorul la 3-5 cm, dupa semanat, pana la rasarirea culturii. Combaterea bolilor: prin
executarea tratamentelor cu fungicide specifice.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna
Etapa 5 - Recoltarea
Recoltarea mecanizata incepe la umiditatea semintelor de 14-15% si trebuie sa se incheie pana la
continutul de 12-13%, altfel se produc pierderi prin scuturare.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Combina cu echipamente de recoltat integral floarea-soarelui
o Grapa cu colti reglabili
o Remorca
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 38/71
Fisa tehnologica a culturii Floarea-soarelui

Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Floarea-soarelui Productivitate medie (kg/ha) 1.920,00
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat
octombrie
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat, plug
purtat cu 3 trupite, grap
stelat
325,31 0,1 21,11 2,11 Fosfor kg sa 70 1,21 84,70 412,13
2
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, erbicidare
total, discuit
pentru ncorporat
erbicide
martie
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat,
remorc cistern, main de
erbicidat, grap cu discuri,
grap cu col reglabil
147,46 0,2 30,62 6,12
Azot,
erbicide
- 1 184,92 184,92 338,51
3
Pregtire pat
germinativ,
semnat
martie
Tractor, combinator,
semntoare plante
pritoare
112,32 0,2 28,74 5,75
Fungicide,
insecticide,
smn
- 1 141,47 141,47 259,54
4
Prit mecanic i
fertilizare, prit
manual de corecie
aprilie
Tractor, cultivator plante
pritoare
52,42 3,03 37,9 114,84 Azot kg sa 50 1,41 70,50 237,76
5
Fertilizat, prit
mecanic i manual
de corecie,
aplicare tratamente
fitosanitare
iunie
Tractor, cultivator plante
pritoare, remorc
cistern, main de stropit i
prfuit
83,29 3,06 37,9 115,97 Fungicide l 1 150,1 150,10 349,37
6
Recoltat mecanic,
transport recolt,
eliberare teren de
resturi vegetale
august
Combin, echipament
recoltat integral floarea-
soarelui, tractor, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil, remorc
332,45 0,4 28,74 11,50 0,00 343,95
Cost unitar total - 0,00 - 1.053,26 - 256,29 - 631,69 1.941,24
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 39/71
Situaia 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Floarea-soarelui Productivitate medie (kg/ha) 1.920,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat/
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat, grpat
octombrie
Tractor, plug purtat cu
3 trupie,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare
203,32
Tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
grap stelat
67,77 0,1 21,11 2,11 Fosfor kg sa 70 1,21 84,70 357,91
2
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, erbicidare
total, discuit pentru
ncorporat erbicide
martie
Tractor, semntoare
pentru plante
pritoare cu disc i
fertilizare, main de
erbicidat
92,16
Tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
remorc cistern,
grap cu col
reglabil
30,72 0,2 30,62 6,12
Azot,
erbicide
- 1 184,92 184,92 313,93
3
Pregtire pat
germinativ, semnat
martie
Tractor, combinator
cu tvlug,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare
93,60 0,2 28,74 5,75
Fungicide,
insecticide,
smn
- 1 141,47 141,47 240,82
4
Prit mecanic i
fertilizare, prit
manual de corecie
aprilie
Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator
43,68 3,03 37,9 114,84 Azot kg sa 50 1,41 70,50 229,02
5
Fertilizat, prit
mecanic i manual de
corecie, aplicare
tratamente
fitosanitare
iunie
Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare
52,06 Remorc cistern 17,35 3,06 37,9 115,97 Fungicide l 1 150,1 150,10 335,49
6
Recoltat mecanic,
transport recolt,
eliberare teren de
resturi vegetale
august
Tractor, semntoare
pentru plante
pritoare cu disc i
fertilizare
69,26
Combin,
echipament
recoltat integral
floarea-soarelui,
grap cu col
reglabil, remorc
207,78 0,4 28,74 11,50 0,00 288,54
Cost unitar total - 554,09 - 323,63 - 256,29 - 631,69 1.765,70
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 40/71
5. Soia - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului
Aratura, se face vara, pana la 15 august si toamna, pana la 15 noiembrie. Adancimea araturii este de
25-30 cm, pe solurile mijlocii si grele si de 20-25 cm, pe cele usoare. Aratura de vara sau de toamna
se intretine prin discuri si grapari.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug cu 3 trupite
c. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor
o Disc greu
o Grapa stelata
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
Etapa 2 - Fertilizarea
Aplicarea ingrasamintelor fosfatice si potasice se aplica toamna, incorporand-se sub aratura, iar la
cele azotoase nu est e cazul, deoarece, de regula, se face bacterizarea semintei. In cazul culturilor
nebacterizate si a lipsei de nodozitati, se aplica cantitati mici de ingrasaminte azotoase, la semanat.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna
o Grapa colt reglabil
Etapa 3 - Samanta si semanatul
Pregatirea patului germinativ se face primavara, imediat inaintea semanatului, la o adancime de 6-
8cm.
Cantitatea de samanta/ha este de 60 120 kg, in functie de calitatea semintei, de cultura irigata sau
neirigata, de hibrizii folositi si de tipul de sol.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Remorca
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
Cele mai frecvente buruieni, care aduc pagube mari sunt: iarba barboasa, zarna, loboda, stirul,
mohurul, mustarul, ridichea salbatica, costreiul, scaietele popii etc. Combaterea se realizeaza prin
masuri agrotehnice (rotatia culturilor, executarea corespunzatoare a aratului si a patului germinativ), la
care se adauga combaterea chimica prin tratamente, inainte si dupa rasarirea plantelor.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 41/71
Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor (fuzarioza, putregaiul alb, putregaiul cenusiu etc.) se
face prin tratarea semintei si tratamente pe perioada vegetatiei.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Masina de erbicidat
c. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna
Etapa 5 - Recoltarea
Lucrarile de recoltare incep odata cu brunificarea pastailor, cand boabele au o umiditate de maxim
14%. Intarzierea recoltarii genereaza pierderi, deoarece pastaile pierd din boabele pe care le contin.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
Utilaje de la terti:
o Combina
o Remorca
o Presa balotat fan
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 42/71
Fisa tehnologica a culturii - Soia

Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Soia Productivitate medie (kg/ha) 1.800,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Discuit, fertilizat cu
ngrminte chimice
octombrie
Tractor, disc greu,
tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
main de amendat i
fertilizat s
114,41 0,1 18,58 1,86 Fosfor kg sa 70 1,06 74,20 190,47
2 Arat, grpat noiembrie
Tractor, plug purtat cu 3
trupite, grap stelat
256,51 0,00 0,00 256,51
3
Grpat, erbicidat,
discuit pentru
ncorporat erbicide
aprilie
Tractor, grap cu col
reglabil, remorc
cistern, main de
erbicidat, grap cu
discuri
116,40 0,08 25,31 2,02 Erbicide l 1,5 48,68 73,02 191,44
4
Pregtire pat
germinativ, semnat
aprilie
Tractor, combinator,
semntoare plante
pritoare, remorc
128,15 0,206 25,31 5,21
Insecto-
fungicide,
smn
- 1 366,21 366,21 499,57
5
Fertilizat, prit
mecanic i manual,
erbicidat
iunie
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
cultivator, remorc,
remorc cistern,
main de erbicidat
99,47 2,58 33,16 85,55
Azot,
erbicide
- 1 145,97 145,97 331,00
6
Recoltat soia i
transport, balotat vreji
i transport
octombrie
Combin, tractor,
remorc, pres de
balotat fn
232,51 0,655 28,73 18,82 Sfoar kg 1,5 11,8 17,70 269,03
Cost unitar total - 0,00 - 947,45 - 113,47 - 677,10 1.738,01


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 43/71
Situaia 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Soia Productivitate medie (kg/ha) 1.800,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat / capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Discuit, fertilizat cu
ngrminte
chimice
octombrie
Tractor,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare
23,84
Tractor, disc greu,
tractor ncrctor
hidraulic, remorc
71,51 0,1 18,58 1,86 Fosfor kg sa 70 1,06 74,20 171,40
2 Arat, grpat noiembrie
Tractor, plug purtat
cu 3 trupie
160,32 Grap stelat 53,44 0,00 0,00 213,76
3
Grpat, erbicidat,
discuit pentru
ncorporat erbicide
aprilie
Tractor,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare,
main de erbicidat
72,75
Grap cu col
reglabil, remorc
cistern
24,25 0,08 25,31 2,02 Erbicide l 1,5 48,68 73,02 172,04
4
Pregtire pat
germinativ, semnat
aprilie
Tractor, combinator
cu tvlug,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare
80,09 Remorc 26,70 0,206 25,31 5,21
Insecto-
fungicide,
smn
- 1 366,21 366,21 478,21
5
Fertilizat, prit
mecanic i manual,
erbicidat
iunie
Tractor, main de
erbicidat, pritor
pe 5 rnduri cu
fertilizator
62,17
Tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
remorc cistern
20,72 2,58 33,16 85,55
Azot,
erbicide
- 1 145,97 145,97 314,42
6
Recoltat soia i
transport, balotat
vreji i transport
octombrie Tractor 48,44
Combin, remorc,
pres de balotat fn
145,32 0,655 28,73 18,82 Sfoar kg 1,5 11,8 17,70 230,27
Cost unitar total - 447,60 - 341,93 - 113,47 - 677,10 1.580,11
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 44/71
6. Rapita - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului
Pregatirea terenului se efectueaza prin lucrarea de arat la adancimea de 20-22 cm (realizata cu cel
putin o saptamana inainte de semanat), urmata de lucrarea cu combinatorul sau grapa cu discuri. In
toamnele secetoase se recomanda tavalugirea terenului, inainte de semanat.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Grapa stelata
Etapa 2 - Fertilizarea
Deoarece rapita furajera reactioneaza foarte bine la ingrasaminte se poate aplica urmatoarea schema
de fertilizare: inainte se semanat, prin lucrarea cu discul, se incorporeaza in sol 150-200 kg/ha
ingrasaminte complexe, iar spre sfarsitul iernii se aplica ingrasaminte cu azot in doza de N50 (150
kg/ha azotat de amoniu). Pe terenurile ingrasate cu gunoi de grajd, la cultura premergatoare nu se
mai aplica fertilizarea de toamna, ci numai in primavara cu N70 (200 kg/ha azotat de amoniu).
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator si disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna
o Grapa colti reglabili
Etapa 3 - Samanta si semanatul
Se realizeaza in perioada optima, respectiv intre 1-10 septembrie in zonele de deal si 10-20
septembrie in zonele de campie. Semanatul mai tarziu duce la o scadere puternica a productiei sau la
compromiterea acesteia. Din punct de vedere tehnic, semanatul se efectueaza cu semanatorile de tip
SUP, la distanta de 12,5 cm intre randuri si adancimea de 2-3 cm, cu o cantitate de samanta de 12-15
kg/ha.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Remorca
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
Daca rapita se seamana pe terenurile unde au fost cultivate cerealele de toamna (grau, orz), pentru
evitarea samulastrei se poate aplica erbicidul Treflan (4 l/ha), incorporat in sol cu grapa cu discuri,
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 45/71
inainte de semanat. In toamnele mai secetoase, deoarece exista pericolul aparitiei puricilor de pamant
(Phylotreta sp.), care pot produce pagube insemnate, se aplica tratamente cu diferite insecticide.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna
Etapa 5 - Recoltarea
Rapita furajera de toamna se recolteaza, in functie de conditiile din primavara, incepand din prima
jumatate a lunii aprilie. Recoltarea se face in functie de modul de valorificare:
o pentru consumul proaspat: sub forma de masa verde, cand plantele au 30-40 cm inaltime (in
aceasta faza rapita poate fi si pasunata direct cu animalele, cu ajutorul gardului electric);
o pentru insilozare: recoltarea se realizeaza in intervalul dintre inceputul infloritului - mijlocul
fazei de inflorire (pe durata a 5-7 zile).
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan
o Remorca

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 46/71

Fisa tehnologica a culturii - Rapita

Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Rapita Productivitate medie (kg/ha) 2.160,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit
august
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat,
plug purtat cu 3 trupie,
grap stelat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
485,90 0,1 24,21 2,42
Potasiu,
fosfor
- 1 175,15 175,15 663,47
2
Erbicidat, fertilizat
cu ngrminte
chimice
septembrie
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc cistern,
main de erbicidat, grap
cu discuri, grap cu col
reglabil, main de
amendat i fertilizat
151,73 0,18 24,21 4,36
Erbicide,
azot
- 1 206,8 206,80 362,89
3
Pregtire pat
germinativ,
semnat
septembrie
Tractor, combinator,
remorc, semntoare
plante pioase
162,06 0,18 24,21 4,36
Fungicide,
smn
- 1 147,19 147,19 313,61
4
Fertilizat cu
ngrminte
chimice
februarie
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat
35,40 0,05 32,94 1,65 Azot kg sa 60 1,38 82,80 119,85
5
Aplicat tratament
fitosanitar
aprilie
Tractor, remorc cistern,
main de stropit i prfuit
46,00 0,08 32,94 2,64 Insecticide - 1 11,52 11,52 60,16
6
Recoltat rapi i
transport, balotat
producie
secundar i
transport
iunie
Combin, tractor, remorc,
pres de balotat fn
509,50 0,725 37,26 27,01 Sfoar kg 1,7 19,21 32,66 569,17
Cost unitar total - 0,00 - 1.390,60 - 42,43 - 656,12 2.089,14
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 47/71

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Rapita Productivitate medie (kg/ha) 2.160,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte chimice,
arat, grpat, discuit
august
Tractor, plug purtat cu
3 trupie,
semntoare pentru
plante pioase cu
disc i fertilizare
303,69
Tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
grap stelat, grap
cu col reglabil
101,23 0,1 24,21 2,42
Potasiu,
fosfor
- 1 175,15 175,15 582,49
2
Erbicidat, fertilizat cu
ngrminte chimice
septembrie
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare,
main de erbicidat
94,83
Tractor ncrctor
hidraulic, remorc
cistern, remorc,
grap cu col
reglabil
31,61 0,18 24,21 4,36
Erbicide,
azot
- 1 206,8 206,80 337,60
3
Pregtire pat
germinativ, semnat
septembrie
Tractor, combinator
cu tvlug,
semntoare pentru
plante pioase cu
disc i fertilizare
101,29 Remorc 33,76 0,18 24,21 4,36
Fungicide,
smn
- 1 147,19 147,19 286,60
4
Fertilizat cu
ngrminte chimice
februarie
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
22,12
Tractor ncrctor
hidraulic, remorc
7,37 0,05 32,94 1,65 Azot kg sa 60 1,38 82,80 113,95
5
Aplicat tratament
fitosanitar
aprilie
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
28,75 Remorc cistern 9,58 0,08 32,94 2,64 Insecticide - 1 11,52 11,52 52,49
6
Recoltat rapi i
transport, balotat
producie secundar
i transport
iunie Tractor 106,15
Combin, remorc,
pres de balotat fn
318,44 0,725 37,26 27,01 Sfoar kg 1,7 19,21 32,66 484,25
Cost unitar total - 656,83 - 502,00 - 42,43 - 656,12 1.857,38
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 48/71
7. Fasole boabe - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului
Aratura, se face vara, pana la 15 august si toamna, pana la 15 noiembrie. Adancimea araturii se
recomanda a fi de 25-30 cm, pe solurile mijlocii si grele si de 20-25cm, pe cele usoare.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Grapa stelata
o Grapa colti reglabili
Etapa 2 Fertilizarea si erbicidarea
Aplicarea ingrasamintelor fosfatice si potasice se aplica toamna, incorporand-se sub aratura, iar la
cele azotoase nu est e cazul, deoarece, de regula, se face bacterizarea semintei. In cazul culturilor
nebacterizate si a lipsei de nodozitati, se aplica cantitati mici de ingrasaminte azotoase, la semanat.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator si disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna
o Grapa colti reglabili
Etapa 3 - Samanta si semanatul
Cantitatea de samanta/ha este de 80 - 200 kg/ha, in functie de caracteristicile boabelor, de densitate,
de cultivarea in regim neirigat sau irigat, de tipul de sol. Adancimea semanatului este de 5-6 cm la
cultura neirigata.
Semanatul se recomanda sa se realizeze la o temperatura a solului de 8 - 9C si trebuie finalizata
pana la 30 aprilie.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
Utilaje de la terti:
o Remorca
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
Combaterea integrata a buruienilor (in principal costreiul) se face, de regula, prin erbicidare. Timp de
12 -14 zile dupa tratamentele cu erbicide, cultura se recomanda a nu fi prasita.
Pentru prevenirea transmiterii prin sol si resturi vegetale a unor agenti patogeni ca: fuzarioza,
rizoctomioza, putregaiul alb, antracnoza etc. se recomanda respectarea cu strictete a rotatiei
culturilor, epoca optima de semanat si folosirea de seminte sanatoase. Combaterea integrata se face
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 49/71
prin tratamente la samanta si tratamente in timpul vegetatiei.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
d. Masina de erbicidat
Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna
Etapa 5 - Recoltarea
Recoltarea se realizeaza atunci cand 75% din pastai sunt ajunse la maturitate, iar boabele din partea
superioara a plantelor sunt suficient de tari. Dupa treieratul pastailor, umiditatea boabelor trebuie sa
fie de maxim 14%, pentru o buna pastrare.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan
o RemorcaMemoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 50/71

Fisa tehnologica a culturii Fasole boabe

Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit
octombrie
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, main de
amendat i fertilizat, plug
purtat cu 3 trupite, grap
stelat, grap cu discuri,
grap cu col reglabil
440,01 0,1 23,64 2,36 Fosfor kg sa 60 1,35 81,00 523,37
2
Erbicidat, discuit
pentru ncorporat
erbicide
aprilie
Tractor, remorc
cistern, main de
erbicidat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
112,05 0,08 32,16 2,57 Erbicide l 1,25 85,5 106,88 221,50
3
Pregtire pat
germinativ,
semnat
aprilie
Tractor, combinator,
remorc, semntoare
plante pritoare
177,57 0,109 24,12 2,63
Fungicid,
nitragin,
smn
- 1 625,275 625,28 805,47
4 Prit mecanic mai
Cultivator plante
pritoare
81,72 0,00 0,00 81,72
5
Prit mecanic i
manual, aplicat
tratamente
fitosanitare,
erbicidat
iunie
Tractor, cultivator plante
pritoare, remorc
cistern, main de
stropit i prfuit, main
de erbicidat
169,65 1,61 18,09 29,12
Azot,
fungicid,
erbicid
- 1 297,99 297,99 496,76
6
Aplicat
tratamente
fitosanitare
iulie
Tractor, remorc
cistern, main de
stropit i prfuit
45,00 0,08 24,12 1,93 Fungicid kg 1,5 31,575 47,36 94,29
7
Dislocat tufe de
fasole
august
Tractor, cultivator plante
pritoare
251,55 0,00 0,00 251,55
8 Treierat fasole i septembrie Combin, tractor, 407,52 0,845 36,45 30,80 Sfoar kg 2 15 30,00 468,32
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 51/71
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
Nr. crt.
Denumirea
lucrarii agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
transport
producie, balotat
i transport
producie
secundar
remorc, pres de
balotat fn
Cost unitar total - 0,00 - 1.685,07 - 69,42 - 1.188,50 2.942,99


Situaia 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
1
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit
octombrie
Tractor, plug
purtat cu 3
trupie,
semntoare
pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare
275,01
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc, grap
stelat, grap
cu col reglabil
91,67 0,1 23,64 2,36 Fosfor kg sa 60 1,35 81,00 450,04
2
Erbicidat, discuit
pentru ncorporat
erbicide
aprilie
Tractor, main
de erbicidat,
semntoare
pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare
70,03
Remorc
cistern, grap
cu col reglabil
23,34 0,08 32,16 2,57 Erbicide l 1,25 85,5 106,88 202,82
3
Pregtire pat
germinativ, semnat
aprilie
Tractor,
combinator cu
tvlug,
semntoare
110,98 Remorc 36,99 0,109 24,12 2,63
Fungicid,
nitragin,
smn
- 1 625,275 625,28 775,88
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice
Pagina 52/71
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate
Cost
unitar
(lei/ha)
Descriere
Cost
unitar
(lei/ha)
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire
material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare
4 Prit mecanic mai
Tractor, pritor
pe 5 rnduri cu
fertilizator
68,10 0,00 0,00 68,10
5
Prit mecanic i
manual, aplicat
tratamente
fitosanitare,
erbicidat
iunie
Tractor,
semntoare
pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare,
main de
erbicidat
106,03
Remorc
cistern
35,34 1,61 18,09 29,12
Azot,
fungicid,
erbicid
- 1 297,99 297,99 468,49
6
Aplicat tratamente
fitosanitare
iulie
Tractor,
semntoare
pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare
28,13
Remorc
cistern
9,38 0,08 24,12 1,93 Fungicid kg 1,5 31,575 47,36 86,79
7
Dislocat tufe de
fasole
august
Tractor, pritor
pe 5 rnduri cu
fertilizator
209,63 0,00 0,00 209,63
8
Treierat fasole i
transport producie,
balotat i transport
producie secundar
septembrie Tractor 84,90
Combin,
remorc, pres
de balotat fn
254,70 0,845 36,45 30,80 Sfoar kg 2 15 30,00 400,40
Cost unitar total - 952,80 - 451,43 - 69,42 - 1.188,50 2.662,15
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 53/71
5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 54/71

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL
AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

E
L
I
G
I
B
I
L
E

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
0 0 0 281 0 281 0 0 281 0 0 0 842
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza -
total, din care:
0 0 0 28.053 0 28.053 0 0 28.053 0 0 0 84.160
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 28.053 0 28.053 0 0 28.053 0 0 0 84.160
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj (procurare)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
transport, alte achizitii specifice
0 0 0 28.053 0 28.053 0 0 28.053 0 0 0 84.160
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL cheltuieli eligibile 0 0 0 28.334 0 28.334 0 0 28.334 0 0 0 85.002
C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

N
E
E
L
I
G
I
B
I
L
E

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
0 0 0 67 0 67 0 0 67 0 0 0 202
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza -
total, din care:
0 0 0 6.733 0 6.733 0 0 6.733 0 0 0 20.198
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 6.733 0 6.733 0 0 6.733 0 0 0 20.198
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj (procurare)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de 0 0 0 6.733 0 6.733 0 0 6.733 0 0 0 20.198
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 55/71

Denumirea capitolelor de cheltuieli
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL
AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3.572
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3.572
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL cheltuieli neeligibile 0 325 325 7.125 325 7.125 325 325 7.125 325 325 325 23.972


TOTAL 0 325 325 35.459 325 35.459 325 325 35.459 325 325 325 108.974
- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 34.786 0 34.786 0 0 34.786 0 0 0 104.358
- achizitii de active fixe necorporale 0 0 0 348 0 348 0 0 348 0 0 0 1.044
- cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- dobanzi si comisioane aferente creditelor
bancare aferente proiectului
0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3.572
TVA 0 0 0 6.800 0 6.800 0 0 6.800 0 0 0 20.400


Surse de finantare
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL
AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 28.334 0 0 0 56.668 0 0 0 85.002
Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 17.000 0 11.334 0 0 0 5.667 34.001
Aport propriu 23.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.972
Credit bancar 51.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.001
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 13.600 0 0 6.800 0 0 20.400
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 56/71

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,
insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro
din data
de
06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare i engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultant 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
3.6 Asisten tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de transport 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
4.5 Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrri de construcii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 377,577 85,002 90,618 468,195 105,402
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 57/71

Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
starea initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare i engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asisten tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
montaj
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrri de construcii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014


Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 58/71

Cheltuieli TOTALE
DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
starea initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare i engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultant 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
3.6 Asisten tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
montaj
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de transport 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
4.5 Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrri de construcii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 393,443 88,574 90,618 484,061 108,974
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 59/71

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
3.1.
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
0,000 0,000 0,000 0,000
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
0,000 0,000 0,000 0,000
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000
6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
0,000 0,000 0,000 0,000
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
total, din care:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000
d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
0,000 0,000 0,000 0,000
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
0,000 0,000 0,000 0,000
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetrii i
auditului energetic
0,000 0,000 0,000 0,000
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
0,000 0,000 0,000 0,000
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului n cazul cnd
aceasta nu intr n tarifarea proiectrii
0,000 0,000 0,000 0,000
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 60/71
CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea
contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru
verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii
0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz obiect 1 Achizitie utilaje agricole
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Construcii: rezisten (fundaii, structur de
rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare,
compartimentri, finisaje)
0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolaii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalaii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalaii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI,
radio-tv, intranet
0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalaii de telecomunicaii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje i echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje i echipamente de transport 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
3 Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 61/71

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572

comisionul bncii finanatoare 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitii lucrrilor de construcii
0,000 0,000 0,000 0,000
cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului,
urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor de construcii
0,000 0,000 0,000 0,000
prime de asigurare din sarcina autoritii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:
[Se va completa cu numrul de oferte estimative de pre obinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 62/71

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 108.974 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 34.001 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utili za
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014
Plan financiar
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli
neeligibile
Total
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 34.001 34.001
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care:
51.001 23.972 74.973
- autofinantare 23.972 23.972
- imprumuturi 51.001 51.001
TOTAL PROIECT 85.002 23.972 108.974

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 108.974
Valoarea eligibila (Euro): 85.002

Valoarea neeligibila (Euro): 23.972 Euro, include:
comisioane bancare si costul creditului: 3.572 Euro
valoarea TVA: 20.400 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat
valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 septembrie 2016.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 63/71

Grafic de implementare Anul 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x x
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta x x x
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice x x x
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x x

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 64/71
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)
Solicitantul are in exploatare o suprafata de 60 hectare, cultivate cu grau comun, orz, porumb, floarea-
soarelui, soia, rapi i fasole boabe. Suprafata aferenta fiecarei culturi se va pastra in fiecare an de
operare, dar se va realiza o rotatie a culturilor pe teren tinand cont de compatibilitatea intre culturi, astfel
incat sa se obtina o productivitate maxima si sa se evite epuizarea resurselor din sol.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr Denumire cultura
Productivitate
(kg/ha)
An 1
operare
An 2
operare
An 3
operare
An 4
operare
An 5
operare
1 Grau comun 4.200,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Orz 4.800,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3 Porumb 4.800,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Floarea-soarelui 1.920,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 Soia 1.800,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
6 Rapita 2.160,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7 Fasole boabe 1.440,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOTAL - 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

9. Proiectii financiare si indicatori financiari
(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 484.061 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea plantelor de camp
Capacitatea fermei vegetale va fi de 60 ha cultivate cu grau comun, orz, porumb, floarea-soarelui, soia,
rapita si fasole boabe
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: grau comun, orz,
porumb, floarea-soarelui, soia, rapita si fasole
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 65/71
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:
Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)

Nr Denumire echipament
Valoare de
intrare
(lei fara TVA)
Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)
Durata de
amortizare
(ani)
Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
1 Tractor 151.028,00 90.616,80 6 15.102,80
2 Plug reversibil 27.318,30 16.390,98 5 3.278,20
3 Combinator cu tvlug 7.817,92 4.690,75 5 938,15
4 Pritor pe 5 rnduri 14.658,60 8.795,16 5 1.759,03
5
Semntoare pentru plante
pioase cu disc i fertilizare
26.874,10 16.124,46 5 3.224,89
6
Semntoare pentru plante
pritoare cu disc i fertilizare
66.185,80 39.711,48 5 7.942,30
7 Masina de erbicidat 79.956,00 47.973,60 4 11.993,40
TOTAL 373.838,72 224.303,23 - 44.238,77
Se considera ca in anul anterior implementarii proiectului, solicitantul a avut un disponibil de numerar in
valoare de 40.000 lei, aferent activitatii agricole desfasurate
Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca media perioadei 2008-2012 astfel:
Cultura
Anul
2008
Anul
2009
Anul
2010
Anul
2011
Anul
2012
Pret
mediu
Grau 0,71 0,48 0,59 0,89 0,93 0,72
Orz 0,83 0,57 0,59 0,92 1,02 0,79
Porumb 1,01 0,67 0,71 1,01 1,05 0,89
Floarea-soarelui 1,19 0,88 1,22 1,64 1,88 1,36
Soia 1,32 0,96 1,23 1,31 1,71 1,31
Rapita 1,24 0,97 1,25 1,62 1,83 1,38
Fasole boabe 3,96 6,58 7,14 4,44 2,7 4,96
Sursa: prelucrare statistici Institutul National de Statistica
Subvenia pentru anul 2013 a fost stabilit la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-
presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subvenia aferent anului 2013.

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 66/71
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de implementare se
realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:
Plan de rotatie a culturilor ha
Nr Denumire cultura
An 1
implementare
Luna valorificare
cultura
1 Grau comun 15,00 iulie
2 Orz 12,00 iulie
3 Porumb 15,00 septembrie
4 Floarea-soarelui 4,00 august
5 Soia 2,00 octombrie
6 Rapita 5,00 iunie
7 Fasole boabe 7,00 septembrie
TOTAL 60,00

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul anului de implementare sunt
sintetizate in tabelul urmator:
Ipoteze incasari implementare

Nr Denumire cultura
Productivitate
(kg/ha)
Pret vanzare
(lei/kg)
UM Subventie
Luna primire
subventie
1 Grau comun 4.200,00 0,72 kg 711,48 septembrie
2 Orz 4.800,00 0,79 kg 711,48 septembrie
3 Porumb 4.800,00 0,89 kg 711,48 septembrie
4 Floarea-soarelui 1.920,00 1,36 kg 711,48 septembrie
5 Soia 1.800,00 1,31 kg 711,48 septembrie
6 Rapita 2.160,00 1,38 kg 711,48 septembrie
7 Fasole boabe 1.440,00 4,96 kg 711,48 septembrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din comunicatul de presa al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din data de 9 octombrie 2013.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 106.484 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 226.547 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
51.001 EUR
226.547 LEI
Dobanda anuala efectiva 7,64 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 67/71Anul Luna
Rata
rambursata
LEI
Dobanzi si
comisioane
LEI
Total plati
catre banca
LEI
Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
A
n
u
l

1

d
e

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e

Luna 1 0 0 0 226.547
Luna 2 0 1.442 1.442 226.547
Luna 3 0 1.442 1.442 226.547
Luna 4 0 1.442 1.442 226.547
Luna 5 0 1.442 1.442 226.547
Luna 6 0 1.442 1.442 226.547
Luna 7 0 1.442 1.442 226.547
Luna 8 0 1.442 1.442 226.547
Luna 9 0 1.442 1.442 226.547
Luna 10 0 1.442 1.442 226.547
Luna 11 0 1.442 1.442 226.547
Luna 12 0 1.442 1.442 226.547
A
n
u
l

1

d
e

p
r
o
g
n
o
z
a

Luna 13 3.776 1.442 5.218 222.772
Luna 14 3.776 1.418 5.194 218.996
Luna 15 3.776 1.394 5.170 215.220
Luna 16 3.776 1.370 5.146 211.444
Luna 17 3.776 1.346 5.122 207.668
Luna 18 3.776 1.322 5.098 203.893
Luna 19 3.776 1.298 5.074 200.117
Luna 20 3.776 1.274 5.050 196.341
Luna 21 3.776 1.250 5.026 192.565
Luna 22 3.776 1.226 5.002 188.789
Luna 23 3.776 1.202 4.978 185.014
Luna 24 3.776 1.178 4.954 181.238
A
n
u
l

2

d
e

p
r
o
g
n
o
z
a

Luna 25 3.776 1.154 4.930 177.462
Luna 26 3.776 1.130 4.906 173.686
Luna 27 3.776 1.106 4.882 169.910
Luna 28 3.776 1.082 4.858 166.135
Luna 29 3.776 1.058 4.834 162.359
Luna 30 3.776 1.034 4.809 158.583
Luna 31 3.776 1.010 4.785 154.807
Luna 32 3.776 986 4.761 151.032
Luna 33 3.776 962 4.737 147.256
Luna 34 3.776 938 4.713 143.480
Luna 35 3.776 913 4.689 139.704
Luna 36 3.776 889 4.665 135.928
A
n
u
l

3

d
e

p
r
o
g
n
o
z
a

Luna 37 3.776 865 4.641 132.153
Luna 38 3.776 841 4.617 128.377
Luna 39 3.776 817 4.593 124.601
Luna 40 3.776 793 4.569 120.825
Luna 41 3.776 769 4.545 117.049
Luna 42 3.776 745 4.521 113.274
Luna 43 3.776 721 4.497 109.498
Luna 44 3.776 697 4.473 105.722
Luna 45 3.776 673 4.449 101.946
Luna 46 3.776 649 4.425 98.171
Luna 47 3.776 625 4.401 94.395
Luna 48 3.776 601 4.377 90.619
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 68/71
Anul Luna
Rata
rambursata
LEI
Dobanzi si
comisioane
LEI
Total plati
catre banca
LEI
Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
A
n
u
l

4

d
e

p
r
o
g
n
o
z
a

Luna 49 3.776 577 4.353 86.843
Luna 50 3.776 553 4.329 83.067
Luna 51 3.776 529 4.305 79.292
Luna 52 3.776 505 4.281 75.516
Luna 53 3.776 481 4.257 71.740
Luna 54 3.776 457 4.233 67.964
Luna 55 3.776 433 4.208 64.188
Luna 56 3.776 409 4.184 60.413
Luna 57 3.776 385 4.160 56.637
Luna 58 3.776 361 4.136 52.861
Luna 59 3.776 337 4.112 49.085
Luna 60 3.776 313 4.088 45.309
A
n
u
l

5

d
e

p
r
o
g
n
o
z
a

Luna 61 3.776 288 4.064 41.534
Luna 62 3.776 264 4.040 37.758
Luna 63 3.776 240 4.016 33.982
Luna 64 3.776 216 3.992 30.206
Luna 65 3.776 192 3.968 26.431
Luna 66 3.776 168 3.944 22.655
Luna 67 3.776 144 3.920 18.879
Luna 68 3.776 120 3.896 15.103
Luna 69 3.776 96 3.872 11.327
Luna 70 3.776 72 3.848 7.552
Luna 71 3.776 48 3.824 3.776
Luna 72 3.776 24 3.800 0
TOTAL 226.547 59.858 286.405 0
Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.
PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 162.034 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 63.096 lei
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).

Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 69/71

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:
Alte plati

lei
Nr Denumire plata
Valoare
(lei)
Luna efectuare
plata
1 Cheltuieli administrative 80,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 150,00 PLATA LUNARA
TOTAL 230,00 -
De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an
Nr Denumire plata
An 1
implementare
1 TVA 32.739
2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 7.133
3 Impozit pe venitul net 9.146
TOTAL 49.017
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 463.560 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:
Plan de rotatie a culturilorha
Nr Denumire cultura
An 1
operare
An 2
operare
An 3
operare
An 4
operare
An 5
operare
1 Grau comun 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Orz 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3 Porumb 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Floarea-soarelui 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 Soia 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
6 Rapita 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7 Fasole boabe 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:
Ipoteze incasari operare

Nr Denumire cultura
Productivitate
(kg/ha)
Pret vanzare
(lei/kg)
UM
Subventie
(lei/ha)
1 Grau comun 4.200,00 0,72 kg 711,48
2 Orz 4.800,00 0,79 kg 711,48
3 Porumb 4.800,00 0,89 kg 711,48
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 70/71
Ipoteze incasari operare

Nr Denumire cultura
Productivitate
(kg/ha)
Pret vanzare
(lei/kg)
UM
Subventie
(lei/ha)
4 Floarea-soarelui 1.920,00 1,36 kg 711,48
5 Soia 1.800,00 1,31 kg 711,48
6 Rapita 2.160,00 1,38 kg 711,48
7 Fasole boabe 1.440,00 4,96 kg 711,48
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 173.730 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 102.250
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:
Plati aferente salariilor

Nr Functie
Nr.
persoane
Salariu brut
(lei/luna)
Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)
Total plati aferente
salariilor
(lei/luna)
1 Tehnician agricol 2 950,00 266,00 2.432,00
TOTAL 2 - - 2.432,00
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net

Nr Denumire plata
An 1
operare
An 2
operare
An 3
operare
An 4
operare
An 5
operare
1 TVA 25.161 25.161 25.161 25.161 25.161
2
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
4.481 4.671 4.862 5.052 5.242
3 Impozit pe venitul net 1.856 2.380 2.903 3.427 3.950
TOTAL 31.498 32.212 32.925 33.639 34.353
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pagina 71/71

Alte plati

lei
Nr Denumire plata
Valoare
(lei)
Luna efectuare
plata
1 Cheltuieli administrative 80,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 150,00 PLATA LUNARA
TOTAL 230 -

9.3 Indicatori financiari
In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul
UM
Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4
Total an
5
Nr.crt. Specificatie Valoare
1
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
LEI 393.446
2
Durata de recuperare a
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
ANI 1,5659
3
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2
Numeric 1,70 1,81 1,92 2,05 2,20
4 Rata de actualizare 8%
5
Valoare actualizata neta (VAN) -
trebuie sa fie pozitiva
LEI 1.461.714
6
Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei - trebuie sa fie
pozitiv
LEI 203.178 214.601 228.771 245.690 265.356

S-ar putea să vă placă și