Sunteți pe pagina 1din 1

Determinarea cursului valutar prin metoda cursului ncruciat (Cross Rate)

1) Determinai cursul de schimb JPY/RON pe baza urmtoarelor date:


Piaa urs umprare !"nzare
Rom"neasc #$R/RON %&'()* %&+,,'
Japonez #$R/JPY 1++&)*- 1++&(%+
') Determinai cursul de schimb ./P/RON pe baza urmtoarelor date:
Piaa urs umprare !"nzare
Rom"neasc $0D/RON +&,)1- +&,(%1
#n2lez ./P/$0D 1&)1%) 1&)'1-
Determinarea cursului la termen
1) ursul de schimb #$R/34 este de -&-)/-1,, 5i 46D pentru + luni 1'-/11%7 are 8a 9i
cursul 8alutar la termen de + luni:
') O ;ntreprindere din Rom"nia e9ectueaz un e<port ;n 8aloare de 1,7,,, #$R& cu ;ncasare
peste *, de zile7 Pentru a nu se e<pune riscului& 8inde bncii sale euro la termen de + luni7
Datele pieei sunt: #$R/ROn +&((,,/*1,,& iar ratele de dob"nd pe termen de + luni:
depozite imprumuturi
#$R += +&1-=
RON 1%= 1)=
Determinai cursul 9or>ard de cumprare a9i5at de banc:

+) O ;ntreprindere rom"neasc ;ncheie un contract de import de 1,7,,, euro& cu termen de
plat de *, de zile7 Pentru a nu se e<pune riscului 8alutar& cumpr la termen de *, de zile
suma de 1,7,,, euro7 0e cere cursul 9or>ard de 8"nzare a9i5at de banc7 ursurile spot 5i
ratele de dob"nd sunt cele din problema anterioar7
Determinarea cursului pentru monedele de tip co
1) Determinai cursul D0?/$0D& D0?/JPY 5i ./P/D0? pe baza urmtoarelor date:
!aluta @portul la D0? ursul 8alutar ;n raport cu $0D
$0D ,&-11, $0D/$0D 1
#$R ,&%') #$R/$0D ,&((
JPY '1 $0D/JPY 1,(&-1
./P ,&,*(% ./P/$0D 1&-'