Sunteți pe pagina 1din 43

Planifcarea activitatilor de educare a limbajului si a comunicarii

BUGETUL DE TIMP:
5 Activitati saptamanal x 35 de saptamani = 175 de activitati anual
Semestrul I : 5 activitati x 18 saptamani = 90 de activitati
Semestrul al II lea: 5 activitati x 17 saptamani = 85 de activitati
ORGANIZARE MODULARA:
1. oiective !enerale
". evaluarea lima#ului si a nivelului de comunicare in vederea stailirii pro$ilului psi%olo!ic individual: 15.09."008&"'.09."008
3. elaorarea pro!ramelor colective de lucru si a pro!ramelor individuale de terapie: "9.09."008&10.10."008
(. des$asurarea si aplicarea pro!ramelor insotite de evaluari initiale) continue )semestriale si $inale.
OBIECTIVE CADRU ALE ACTIVITATII DE EDUCARE A LIMBAJULUI SI A COMUNICARII:
evaluarea ac%i*itiilor comunicativ&verale de care dispun prescolarii la inceperea anului scolar+examinarea individuala a
nivelului de*voltarii lima#ului)mi#loacele de comunicare utili*ate de copii,lima#ul mimico&!estual) utili*area !esturilor
naturale)elementele verale-
cutivarea lima#ului oral ) cunoasterea si $olosirea corecta a limii materne+exprimarea corecta
$ormarea deprinderilor de comunicare verala
imo!atirea vocaularului activ al copiilor
exersarea proceselor de cunoastere in scopul sociali.arii si stimularii !andirii si voririi copiilor
$ormarea deprinderilor de verali*are a actiunilor cu oiectele)exersarea capacitatii de re!lare a comportamentelor con$orm
sarcinilor verale
exersarea si stimularea procesului de comunicare verala)intele!erea comen*ilor verale si a dorintei de comunicare
utili*area lima#ului oral ca mi#loc de relationare cu ceilalti
insusirea treptata a structurilor !ramaticale speci$ice limii romane
de*voltarea receptivitatii si expresivitatii comunicarii
1
EVALUAREA LIMBAJULUI SI NIVELULUI DE COMUNICARE IN VEDEREA STABILIRII PROFILULUI
PSIHOLOGIC INDIVIDUAL
Perioada: 15.09.2008-26.09.2008
Obiective:
stailirea varstei mintale
aprecirea nivelului de de*voltare a lima#ului si a posiilitatilor reale de comunicare) premisa a proiectarii pro!ramelor de
interventie personali*ate
Insrumente de lucru:
$isa de de*voltare psi%omotrica /orta!e
dosarele sociale ale copiilor
datele culese de la persoanele implicate in cresterea si educarea copiilor.
ELABORAREA PROGRAMELOR DE LUCRU COLECTIVE SI INDIVIDUALE DE TERAPIE A
LIMBAJULUI SI A COMUNICARII
Perioada :29.09.2008-10.10.2008
Obiective:
stailirea !rupelor de copii in $unctie de de$iciente si !radul de de*votare
redactarea pro!ramelor de interventie personali*ate.
"
DESFASURAREA SI APLICAREA PROGRAMELOR TERAPEUTICE DE COMPENSARE SI
RECUPERARE
Perioada: 13.10.2008- .06.2009
Obiective:
asi!urarea conditiilor optime de aplicare si des$asurare a pro!ramelor de interventie personali*ate
rea#ustarea permanenta a pro!ramelor de terapie in $unctie de re*ultatele evaluarii pro!resului in ac%i*itia limaa#ului
si comunicarii.
3
PROIECTAREA PROGRAMULUI TERAPEUTIC PE GRUPE DE I!EL PETRU ACTI!ITATILE DE
EDUCARE A LIM"A#ULUI $I A COMUICARII
FORME
DE
COMUNI
CARE
ASPECT DE
LIMBAJ SI
COMUNICARE
VIZAT
ACTIVITATI DE
INVATARE
OBIECTIVE OPERATIONALE PE NIVELE DE COMPETENTA
NIVEL MINIMAL NIVEL MEDIU NIVEL MAXIMAL
0ima#ul
nonveral
1eceptivitatea Activitati de percepere si
intele!ere a lima#ului
veral ca mi#loc de
comunicare
&sa raspund la !esturi cu
!esturi+
&sa indeplineasca comen*ile
simple+
&sa raspunda la intreari
simple prin lima# mimico&
!estual
&sa execute comen*i
simple,aduce cana)su$la
nasul-
&sa indice 10 oiecte
$amiliare cand sunt numite+
&sa arate 3 parti componente
ale propriului corp+
&sa indice ima!inea unui
oiect descris prin
intreuintarea lui+
& sa indeplineasca "
comen*i succesive ce au
le!atura intre ele+
&sa indice toate oiectele
dintr&o cate!orie,ex: toti
catelusii a$lati in #urul
sau in cainetul
lo!opedic-
&sa asculte cu atentie
lectura unei povesti timp de
3&( minute $ara a intrerupe
pro$esorul+
&sa indeplineasca o serie de
comen.i $ara vreo le!ura
intre ele+
&sa indice toate oiectele
dintr&o anumita
cate!orie,ex:oiectele
a$late pe o masa-
0ima#ul
oral
1elatia semantica
exprimata prinr&
un sin!ur cuvant
Activitati in care se
repeta o actiune sau se
continua prin utili*area
unui anumit
&sa deci$re*e intelesul a "
cuvinte sau o propo*itie
simpla
%sa desci$re*e intelesul a
cel putin (&5 cuvinte
propo*itii,da inca %ai
%op-
%sa desci$re*e intelesul a
mai mult de 5 cuvinte&
propo*itii
(
cuvant,2%ai33ne #ucam
cu cuuri3 2mer!em la
plimare3-
Activitati de percepere a
oiectelor sau a
persoanelor in campul
vi*ual,2unde este
min!ea43 2la masa53
2este cald3-
Activitati in care sa
sesise*e disparitia unor
oiecte din campul
peceptiv apropiat:3a venit
iarna53
6xprimarea multumirii
6xprimarea respin!erii si
a re$u*ului
&sa utili*e*e 1&" cuvinte prin
care sa semnale*e pre.enta
unui oiect,da uite este-
&sa $oloseasca 1&" cuvinte
care exprima disparitia,pa
sau nu e-
&un cuvant:3multumesc3
&utili*area corecta a unui
cuvant ce exprima
re$u*ul:nu5
&sa utili*e*e " cuvinte
care sa semnale*e
pre*enta in campul
perceptiv,este)acolo-
&sa $oloseasca " cuvinte
care exprima
disparitia,pa )nu este-
&"&3 cuvinte,va
multumesc mult-
&exprimarea re$u*ului
prin " expresii,nu e un )
ca%-
&sa utili*e*e peste ( cuvinte
care semni$ica pre*enta
oiectelor sau a
persoanelor in campul
perceptiv,da uite aici a
venit este aici-
&sa $oloseasca cel putin 5
expresii pentru a desemna
disparitia unui oiect sau a
nei persoane:a plecat s&a
dus la revedere-
&mai mult de "
cuvinte:multumesc pentru
apa5
7enumirea
oiectelor
,sustantivul-
6xprimarea propriului
nume si al $ratilor
cole!ilor personalului de
in!ri#ire si educatori:
2cum te c%ema43
2cine te&a stri!at43
2cine a aruncat papusa43
2cine iti aduce marul43
&sa isi spuna propriul nume
sau o $orma de alint a
acestuia
&sa isi spuna numele si
prenumele corect
&sa denumeasca cel putin
&sa isi spuna numele si
prenumele corect
&sa spuna numele cole!ilor
si al altor persoane din
mediul apropiat
&sa sa denumeasca
5
6xprimarea oiectelor
din mediul incon#urator:
0a !radinita
8asa papusii
9ucariile mele
Saculetul $ermecat
6xprimarea partilor
principale ale propriului
corp:
:etita
;aiatul
Spune ce este
6xprimarea verala a
oiectelor de
imracaminte si de u*
personal:
Sa imracam o papusa5
<oi cu ce ne imracam4
6xprimarea verala a
alimentelor:$ructe si
le!ume produsele
alimentare de a*a
=e am mancat4
In livada
In !radina de le!ume
>iua papusii
6xprimarea verala
&sa denumeasca 1&" oiecte
din mediul apropiat,masa)
scaunul-
&sa denumeasca 1&" parti ale
propriului corp,mainile )
picioarele-
&sa reproduca dupa modelul
lo!opedului 1&" oiecte de
vestimentatie
&sa recunoasca si sa
denumeasca cu a#utor)1&"
$ructe)le!ume sau alimente
&sa denumeasca un mi#oc de
( oiecte
solicitate,min!ea)masina
)#ucaria etc.-
&sa sa denumeasca partile
principale ale propriului
corp dar si pe al altei
persoane
&sa denumeasca sin!ur
$ara a#utorul terapeutului
3 oiecte de
imracaminte
&sa sa recunoasca si sa
denumeasca cel putin (
$ructe sau le!ume
&sa recunoasca si sa
ma#oritatea oiectelor din
mediul $amiliar ala !rupei
sau din cainetul lo!opedic
&sa denumeasca mai mult
de 3 parti ale corpului
omenesc,al sau si al altei
persoane-
&sa recunoasca apartenenta
la sex a sa si a altei
persoane
&sa recunoasca si sa
denumeasca oiectele de
imracaminte personale
dupa diverse
criterii:culoare)anotimp
&sa recunoasca si sa
denumeasca sin!ur mai
mult de 5 $ructe si le!ume
&sa denumeasca cel putin 3
'
principalelor mi#loace de
transport
/e strada
=alatoria
6xprimarea anotimprilor
si a momentelor *ilei:
7imineata
Amia*a
Seara
?oamna
Iarna
/rimavara
@ara
6xprimarea plantelor si
animalelor:saa iuim
animalele
=ele mai $rumoase $lori
0a *oo
transport macar printr&un
sustitut
&sa denumeasca cu a#utor cel
putin " momente ale
*ilei,dimineata ) seara-
&sa denumeasca 1&" animale
sau 1&" plante cu suport
intuitiv
denumeasca cel putin "
mi#loace de
transport:masina )
autou*ul
&&sa denumeasca 3
momente ale
*ilei:dimineata )
pran*)seara
&sa numeasca cel putin 3
animale si 3 plante cu
suport intuitiv
mi#loace de transport
&sa $aca corelatie intre
mi#locul de transport si
calea pe unde
circula:masina pe
strada)vaporul pe apa
&sa denumeasca momentele
*ilei si anotimpurile
&sa dea exemple de plante
si animale cu si $ara suport
intuitiv
7enumirea
actiunilor
,vere-
6xprimarea unor actiuni
simple:spune ce $ace
=e $acem cu el4
=e a adus 8osul4
=e $ace toamna4
A%ici cine este si cum
$ace4
=e $acem in !radina4
=e $acem pe strada4
&sa verali*e*e 1&"
actiuni:mananca)ea cu
a#utorul terapeutului
&sa verali*e*e cel putin
( actiuni cu a#utorul
terapeutului
&sa verali*e*e activitatil3e
e$ectuate in $iecare *i $ara
a#utorul terapeutului
7enumirea
insusirilor si
6xprimarea unor insusiri
de a*a ale oiectelor :
&sa denumeasca 1&"
insusiri:mare)mic
&sa denumeasca cel putin
( insusiri:mare&mic+cald&
&sa denumeasca mai mult
de ( insusiri a$late in raport
7
starilor,culori)ins
usiri
termice)!ustative
)estetice )raporturi
dimensionale-
=e culoare are #ucaria ta4
6ste cald4este rece4
=um este roc%ita
papusii4
rece de antonimie unde este
ca*ul
0ima#ul
oral.
Structuri
!ramaticale
simple.
1elatia semantica
exprimata prin "&
3 termeni
1.Solicitare
1u!aminte
&sa solicite ceva in $orma :
vreau aia...
&sa $oloseasca expresia :
va ro! sa imi dati...
&sa solicite orice lucru cu
$ormula: te ro!...
"./osesiunea,ad#ective
)pronume posesive
)sustantive la !enitiv-
&sa $oloseasca ad#ectivul
posesiv:scaunul meu
&sa $oloseasca
sustantivul in ca*ul
!enitiv:cusca catelului
&sa se exprime corect
independent $olosind
ad#ective )pronume
posesive si sustantive la
!enitiv
3.Btili*area pronumelui
personal
&sa $oloseasca macar
pronumele personal eu
&sa $oloseasca cel putin "
$orme ale pronumelui
personal:eu) noi
&sa $oloseasca toate $ormele
accentuate ale pronumelui
personal si cel putin a
pronumelui pesonal de
politete dumneavoastra
()Atriutul,insusirea unui
sustantiv-
=um este min!ea4 cum
arata #ucaria4
&sa asocie*e cate o insusire
pentru cel putin " oiecte
&sa atriuie cate o
insusire pentru cel putin
5 cuvinte $amiliare
&sa atriuie insusiri pentru
oiectele cunoscute din
mediul $amiliar
5. 6ntitati demonstrative &sa $oloseasca macar $orma
scurta asta este jucaria
&sa $oloseasca cel putin "
$orme scurte ale
pronumelui
demonstrativ:asta aia
&sa utili**e*e corect
$ormele !ramaticale ale
proniumelui
demonstrativ:aceasta este
cartea
'. @ere la di$erite
timpuri
&sa verali*e*e actiunea cel
putin la timpul pre*ent:
&sa $oloseasca la timpul
pre*ent si trecut:papusa a
&sa $oloseasca vere la
toate cele 3 timpuri de
8
=and se intampla4
=e $ace papusa4
=e a $acut papusa4
=e vom $ace maine4
papusa mananca mancat)papusa mananca a*a:pre*ent trecut si viitor
Situatii de
comunicare
1. comunicarea
interpersonala
6ste prietenul meu5
0a !radinita5
<e #ucam5
=u prietenul meu in parc5
=ine sunt4
&sa aia un vocaular
minimal care sa permita
receptarea mesa#ului
&sa comunice in
propo*itii cu "&3 termeni
le!ata intre ele prin
inteles
Sa isi $orme*e un
vocaular corespun*ator
comunicarii interpersonale
". situatii de
comunicare
diverse
0a !radinita5
In parc5
0a masa5
3. comunicarea
cotidiana
C *i din viata mea5
@ine vacanta5
6ste *iua lui Ionut
=and spunem asa4,una
dimineata...-
Sunt un copil cuminte5
,multumesc )va ro!-
&sa utili*e*e cel putin $orme
de salut adecvate
momentelor *ilei
&sa utili*e*e si $ormule de
*urare si de ramas un
&sa $ormule*e mesa#e clare
din care sa se desprinda
in$ormatii si emotii ale
emitatorului
&sa $ooloseasca dialo!ul in
comunicarea u*uala
&sa mani$este interes pentru
intele!erea continutului
comunicarii
1eceptivitatea si
expresivitatea
comunicarii
/ropo*itia simpla
/ropo*itia de*voltata
/ropo*itii
intero!ative)exclamative
6nuntiative
&sa $oloseasca propo*itii
simple din " cuvinte
&sa de*volte propo*itii
simple prin adu!area
unui cuvant
&sa comunice corect )cursiv
si expesiv adaptata la tipul
de mesa# transmis in
diverse situatii
9
8emorare
1eproduceri expresive
dupa scurte povestiri
0ima#ul
scris
6lemente
pre!ra$ice si
prelexice
Activitati de scriere a
elementelor pre!ra$ice de
a*a
Sa isi $orme*e deprinderea
de a manui creionul,sa poata
ma*!ali-
&sa scrie punctul si linia
&sa manuiasca si alte
instrumente de scris)pixul
carioca
&scrierea liniilor verticale
si ori*ontale
%sa $oloseasca corect orice
instrument de scris
&redarea elementelor
pre!ra$ice complexe
Evaluare :
1.evaluarea !velulu! "e #$%u!#are:
&este pre*ent lima#ul curent+
&pronunta corect sunetele+
&$oloseste lima#ul mimico&!estual
&$oloseste propo*itii i*olate sau propo*itii si $ra*e in comunicare+
&intele!e mesa#ul si comanda verala+
&operea*a cu diverse lima#e in comunicare,mimico&!estual)veral) manipulativ)!ra$ico&pictural-
&.evaluarea l!%'a(ulu! $ral )rela*!a +e%a*!#a e,-r!%a*a -r!*r.u #uva*/:
10
&poate denumi partile propriului corp+
&poate denumi oiectele de imracaminte pe catre le $oloseste curent+
&poate denumi diverse actiuni pe care le executa el sau ceilalti+
&poate denumi oiecte si insusiri ale acestora+
0.evaluarea l!%'a(ulu! $ral:
&poate $ace di$erenta intre cele 3 persoane ale pronumelui personal+
&di$erential*a tiDmpurile verelor+
&poate $ormula corect posesiunea+
&utili*ea*a corect posesiunea+
1.evaluarea +!*ua*!!l$r "e #$%u!#are:
&poate $ormula propo*itii simple clare+
&poate $ormula propo*itii de*voltate+
&poate reda continutul unei povestiri+
&poate memora o scurta poe*ie+
2. evaluarea l!%'a(ulu! +#r!+:
&poate utili*a instrumente de scris+
&poate scrie elemente pre!ra$ice simple+
&poate scrie elemente pre!ra$ice complexe.
Pla!3#area a#*!v!*a*!l$r "e *era-!e -+!4$%$*r!#a
11
BUGETUL DE TIMP:
( ore saptamanal x 35 de saptamani = 1(0 de ore
Semestrul I :( ore saptamanal x 18 saptamani = 7" de ore
Semestrul al II& lea: ( ore saptamanal x 17 saptamani ='8 de ore
ORGANIZARE MODULARA:
1. Ciective !enerale+
". evaluarea psi%omotricitatii in vederea stailirii pro$ilului psi%olo!ic individual: 15.09."008 "'.09."008+
3. elaorarea pro!ramelor colective de lucru,pe !rupe- si a pro!ramelor individuale de terapie psi%omotrica:"9.09."008
10.10."008+
(. des$asurarea si aplicarea pro!ramelor insotite de evaluare: 13.10."008 1".0'."009.
OBIECTIVE GENERALE:
educarea si de*voltarea ec%ilirului static)mor$ostatic si postural+
educarea or!ani*arii)orientarii si structurarii spatio&temporale+
de*voltarea coordonarii coppilor cu =6S in spatiu+de*voltarea capacitatii de perceptie+
or!ani*area sc%emei corporale) constienti*area eului+
de*voltarea lateralitatii+
de*voltarea psi%omotricitatii !enerale si a psi%omotricitatii mainii) a cordonarii imanuale si oculo&manuale+
elaorarea unui nivel optim de or!ani*are a actiunii motrice in plan mintal.
EVALUAREA PRETERAPEUTICA:
Se reali*ea*a dupa !%idul /C1?AA6 dar in linii mari urmareste urmatoarele:
este capail sa mear!a sin!ur)sa aler!e)sa sara)sa parcur!a un traseu dat+
esEte capail sa apuce oiecte ) sa le lase sa cada lier+
este capail sa le!e si sa de*le!e un siret)sa inc%eie si sa desc%eie nasturi+
1"
recunoaste partile corpului+
este ine laterali*at+
are capacitatea de a se orienta in spatiu+
care ii sunt capacitatile de a se orinta in timp+
care sunt structurile perceptiv&moptrice de $orma si culoare.
13
Pr$!e#*area -r$5ra%ulu! *era-eu*!# -e 5ru-e "e !vel -e*ru a#*!v!*a*!le "e e"u#a*!e
-+!4$%$*r!#a
Etapa
terapeutic
a
Aspect terapeutic viat Activitati !e i"vatare O#iective $perati$"a%e pe "ive%e !e c$&pete"ta
Nive% &i"i&a% Nive% &e!iu Nive% &a'i&a%
:ormarea )
oordonarea
si
de*voltarea
motorie
!enerala.
Ailitatea
motrica
!enerala.
1. $ormarea si de*voltarea
miscarilor $undamentale:
&!estul rectiliniu+
&!estul rotativ+
&!estul polimor$+
&2:ierastraul si
rindeaua3:
&exercitii de miscare a
ratelor prin !esturi
rectilinii imitatnd unelte
di$erite de #ucarie+
&executarea de !esturi
rectilinii verticale si
ori*ontale de
amplitudine mai mare
sau mai mica la
comanda+
&2drumul soricelului3:
&exercitii de urmarire cu
de!etulD si apoi cu
creionul a unei sc#%eme
!ra$ice $ormata din linii
ori*ontale si verticale
de lun!imi di$erite+
&2mosorelul)!%emul si
suruul3:
&exercitii de oinare di
deoinare pe mosor si
&sa execute
!esturile respective
cu a#utorul
terapeutulu*i,acest
a ii conduce
mana-+
&sa execute
miscarile cu
a#utorul
terapeutului+
&sa execute
oinarea cu a#utor
din partea
&sa execute
!esturile
a#utandu&se
unii pe altii
&sa execute
miscarile de
urmariere cu
de!etul si
apio cu
creionul
a#utat de unul
din cole!i+
&sa execute
!esturile respective
sin!uri dupa un
numar su$icient de
exersari anterioare+
&sa execute !estul
respectiv sin!ur
$ara a#utor dupa un
anumit numar de3
exersari+
&sa execute !estul
respectiv sin!uri
dupa un numar
su$icient de
exersari intrand
c%iar in competitie+
1(
".$ormarea si de*votarea
capacitatilor $i*ice:$orta )
apasare) e$ort) vite*a) amplitudine
)a!ilitate
)preci*ie)coordonare)automati*are
+
3.$ormarea si de*voltarea
miscarilor $undamentale ale
memrelor superioare si
in$erioare+
!%em din interior spre
exterior si invers cu ata
de diverse !rosimi+
&exercitii de cominare
a celor " !esturi+
&exercitii ce necesita
reactii motrice promte
la semnale auditive sau
vi*uale+sc%imarea
unor po*itii la
semnal+executarea unor
actiuni la vite*e tot mai
mari+
&exercitii de tractiune
:exerciti de transport a
diverse oiecte din
cainet+
&exercitii de manuire a
oiectelor cu o mana
sau cu
amandoua+urcatul si
cooratul
scarilor+ocolirea de
ostacole,indamanare-
&exercitii in aer lier
#ocuri plimari+
&exercitii de $ormare si
de*voltare a
capacitatilor momotrice
terapeutului+
&sa poata mer!e in
ritmuri si moduri
di$erite+
&sa poata transporta
oiecte de mase
medii+
&sa manipule*e cu
usurinta un oiect
$amiliar+
&sa mearc!a inainte
inapoi+
&sa urce scarile+
&sa execute
miscarea de
oinare cu
a#utor din
partea unor
cole!i mai
aili,spri#in
cat mai mic-+
&sa execute
di$erite tipuri
de
exercitii$i*ice
la comanda
verala ) pe
a*a
modelului+
&sa reali*e*e
un traseu de
3 ostacole
cu transport
de oiecte+
&sa re*iste la
plimari de
aprox.(5 de
minute+
&sa execute diverse
miscari dupa
comen*i verale si
prin utili*area unor
stimuli sonori sau
vi*uali+
&sa transporte
oiecte pe distante
de '&7 metri+
&sa se #oace sau sa
se plime aprox 90
de minute $ara sa
dea semne de
ooseala+
&sa execute mersul
cu oprire si pornire
la semnal+
&sa aler!e pe
distante medii
respectand anumite
comen*i+
&sa arune si sa
prinda min!ea de
la distante mai
mari+
15
(.$ormarea si de*voltarea
activitatilor motrice de
manipulare si a
comportamentului de
comunicare nonverala+
5.$ormarea si de*voltarea
comportamentului
veral:miscarile or!anelor
$onatorii)coordonarea sunet&
!est+
'.$ormarea si de*voltarea
activitatii motorii de
exprimare a
a$ectivitatii,exprimarea de
atitudini )emotii si sentimente
prin anumite !esturi-+
!enerale:mersul )
aler!area) urcatul )
cooratul ) aruncarea )
prinderea+
&exercitii pentru
de*voltarea aparatului
$onoarticulator+
&exercitii pentru
educarea respiratiei+
&exercitii de exprimare
a propriilor sentimente
si
emotii,veselie)tristete)
suparare)ucurie)mirare
etc.-
&sa arunce min!ea
intr&o anume
directie+
&sa isi de*volte
aparatul $ono&
articulator+
&sa isi exteriori*e*e
adecvat ucuria si
tristetea+
& sa mear!a
inainte si
ianpoi si sa
se opreasca la
semnal+
&sa sara in
doua picioare
pe
numaratoare+
&sa cooare
scarile in
plan inclinat+
&sa arunce si
sa prinda
min!ea de la
distante mici+
&sa isi
de*volte
aparatul
$ono&
articulator+
&sa isi de*volte la
capacitati
optimeaparatul
$onoarticulator+
&sa isi educe
respiratia verala si
nonverala+
&sa isi mani$este
adecvat orice
sentiment sau
emotie traite
personal+
&sa desci$re*e
sentimentele )
emotiile dupa
expresia $aciala+
1'
&sa isi
mani$este
ucuria
)tristetea si
mirarea+
Cr!ani*are
a
structurilor
perceptiv&
motrice
1.or!ani*area sc%emei
corporale si a lateralitatii+
identi$icarea
propriei sc%eme
corporale+
&2spune ce esti3
&2#ocul de!etelor3
&2spune la ce ne
$olosesc nasul) !ura )
urec%ea etc43
&2cum te c%eama43
identi$icarea
sc%emei
corporale a
partenerului+
&2seamana cu tine34
&2unde are el nasul)!ura
) urec%ea etc43
&2cum ilFo c%eama43
identi$icarea
sc%emei
corporale pe
&sa identi$ice cel
putin " parti ale
propriului corp+
,cap si maini-
&sa arate cel putin "
parti ale corpului
altui cole!+
&sa reasamle*e
sc%ema corporale
din " elemente+
&sa identi$ice
cel putin 3
parti
principale ale
propriului
corp+,cap)
maini si
picioare-
&sa indice cel
putin 3 parti
principale ale
corpului unui
cole!+
&sa
&sa identi$ice atat
partile principale
cat si in detaliu ale
propriei sc%eme
corporale+
&sa indice si sa
numeasca aproape
orice element al
sc%emei corporale
a altei persoane+
&sa reconstituie
sc%ema corporala a
unei papusi din 5
se!mente:cap !at
trunc%i maini sin
picioare+
17
manec%ine )
papusi)papusi
demontaile)inc
astrare+
&2sa imracam si sa
de*racam papusa53
&2ce ii lipseste43
raportarea
propriei
persoane la
oiectele din
mediul amiant:
&2unde este papusa)
masa+#ucaria43
&2stai cu $ata spre..3
&2sa ase*am #ucariile
in...,dreapta sau
stan!a-3
sen*atiile si
perceptiile
propriului
corp:necesitati
de
a*a)simturile
perceptia
sc%imarilor
$i*ice ale
propriului corp+
&sa numeasca "
oiecte din spatiul
imediat apropiat
a$late in patele sau
in $ata lui+
&sa constienti*e*e
propriile
necesitati:$ri!)cald
$oame)sete etc+
&sa isi $ixe*e
lateralitatea si sa
si&o de*volte+
reconstituie
inrea!a
sc%ema
corporala din
3 parti
componente+
&sa arate si sa
numeasca 5
oiecte a$late
in spatele sau
in $ata lui+
&sa mani$este
autonomie
partiala in
satis$acerea
necesitatilor
proprii+
&sa arate si sa
numeasca toate
oiecte care sunt in
spatele sau in $ata
sa+
&sa mani$este
autonomie totala
dar controlata in
satis$acerea
necesitatilor
$i*iolo!ice ale
propriului
or!anism+
&sa oserve si sa
constienti*e*e
trans$ormarile
$i*ice ale propriului
corp+
&sa isi
constienti*e*e
lateralitatea si sa
munceasca pentru a
si&o per$ectiona+
18
$ormarea
lateralitatii si a
coordonarii
oculo&manuale:
&2asea*a #ucaria si
spune unde ai ase*at&
o53
&2arunca min!ea si
prinde&o53
&2sari ca iepurasul53
&2colorea*a
min!eaFatista53
&2sa ne incaltam
corect53
&2sa privim cerul
instelat53,privirea
printr&un ori$iciu-
&2copilul3,reali*area
corpului uman prin
incastrare-
&sa isi $ixe*e
lateralitatea
si sa si&o
de*volte prin
executarea cu
a#utor a
diverselor
actiuni
enumerate la
activitatile de
invatare+
&sa execute corect
$ara a#utor diverse
activitati ce
necesita antrenarea
mainilor
picioarelor urec%ii
oc%ilor+
". conduita si structura
perceptiv motrica de
culoare+
&exercitii de
recunoastere si
discriminare a culorilor:
2ce culoare este
aceasta43
&exercitii de utili*are a
&sa recunoasca cel
putin culoarea
rosie+
&sa colore*e $ara a
&sa
recunoasca si
sa numeasca
cel putin 3
culori,rosu
!alen si
verde-+
&sa recunoasca si sa
numeasca culorile
de a*a:al)ne!ru)
rosu)verde)!alen)
maro)alastru+
&sa colore*e
respectand criteriul
19
3. conduita si structura
perceptiv&motrica de
$orma+
culorii drept criteriu de
colorare+
&ase*area pieselor
06AC dupa culoare+
&exercitii de utili*are a
culorii ca simol+
&exercitii de identi$icare
si discriminare a
$ormelor prin
comparare suprapunere
si incastrare:
Grecunoasterea si
denumirea $ormelor
!eometrice
simple:patrat ) triun!%i )
dreptun!%i ) cerc+
Gasocierea $ormelor cu
oiectele din mediul
amiant+
Gexercitii de incastrae a
diverselor $orme+
Gexeritii de comparare a
$ormelor de marimi
di$erite+
&identi$icarea si
discriminarea $ormelor
prin pipait:
Gexercitii de identi$icare
respecta conturul
exersand !estul
rectiliniu si
polimor$+
&sa identi$ice cel
putin cercul si sa
reali*e*e
discriminari pe
criteriul marimii+
&sa identi$ice prin
pipait cel putin
cercul+
&sa colore*e
oiecte
mari)$amiliar
e utili*and
constient 3
culori+
&sa identi$ice
si sa opere*e
cu notiunile
de cerc si
patrat
reali*and cu
spri#in
diverse
clasi$icari+
de culoare+
&sa $aca clasi$icari
dupa criteriul
culorii+
&sa opere*e cu toate
notiunile de a*a
ale
$ormei:recunoasteri
) incastrari )
clasi$icari etc.+
&sa identi$ice prin
pipait toate $ormele
de a*a insusite+
&sa denumeasca
corect $ormele
"0
(. conduita si structura
perceptiv&motrica spatiala
5. conduita si structura
perceptiv&motrica
temporala+
a $ormelor di$erite prin
pipait cu oc%ii inc%isi:
2saculetul $ermecat3
&$ormarea
notiunilor:inainteFinapoi
) inauntruFa$ara )
aproapeFdeparte) peFsu)
in $ataFin spate etc+
&sesi*area po*itiilor
simetrice:3#ocul
$i!urilor3
Gexercitii de sesi*are a
simetriei in natura+
Grecunoasterea $i!urilor
simetrice prin
suprapunere+
Gexercitii de elaorare a
unor desene simetrice in
$unctie de un oiect dat+
&exercitii de sesi*are a
ordinii si succesiunii
unor evenimente
&sa plase*e
oiectele
inauntruFa$ara $ara
a verali*a+
&sa constienti*e*e
momentele *ilei+
&sa ase*e in ordine
&sa identi$ice
prin pipait
cercul si
patratul si sa
le numeasca+
&sa plase*e
oiectele in
$unctie de
anumiti
descriptori
spatiali
verali*and
actiunea+
&sa sesi*e*e
cu a#utorul
terapeutului
simetriile din
natura+
identi$icate+
&sa manipule*e
oiectele dupa
descriptorii spatiali
indicati de terapeut
prin comen*i
succesive+
&sa verali*e*e
locul unde se a$la
anumite oiecte
indicate+
&sa elaore*e
desene simetrice cu
a#utorul
terapeutului+
&sa recunoasca si sa
numeasca
momentele *ilei si
*ilele saptamanii+
"1
cotidiene:
2spune cum sunt
ase*ate3
2asea*a&le cum
treuie53
,ordinea cronolo!ica a
unor ima!ini-
2cand $acem
asa43,dimineata seara-
2cand ne
treuie43,su!erarea
unor oiecte de
vestimentatie speci$ice
$iecarui anotimp-
cronolo!ica "
ima!ini+
&sa
recunoasca si
sa
denumeasca
momentele
*ilei:
&sa ase*e in
ordine
cronolo!ice o
succesiune de
(&5 ima!ini+
&sa recunoasca si sa
numeasca
anotimpurile+
&sa ase*e in ordine
cronolo!i!a '&7
ima!ini+
:ormarea
si
de*oltarea
conduitelor
motrice de
a*a
1. educarea ec%ilirului
static+
2copii stau pe
scaunele53,consolidarea
po*itiei corecte-
2stam ca
soldatii53,exersarea
po*itiei statice-
2ciupercutele3,ec%iliru
l pe un picior-
2roscutele sar pe
lac53,saritura de pe loc-
&exercitii de ase*are pe
un rand de intoarceri pe
loc de !%emuire cu
spri#in pe podul
palmelor etc.+
&sa aia po*itia
corecta pe scaun si
in timpul mersului+
&sa aie
po*itia
corecta pe
scaun si in
timpul
mersului+
&sa stea intr&
un picior "
secunde+
&sa aie po*itia
corecta pe scaunele
si sa verali*e*e
conditiile unei
po*itii corecte+
""
". educarea ec%ilirului
dinamic+
&exercitii de exersare a
mersului pe o linie
dreapta ) pe calcaie ) pe
o linie $ranta cu
indeplinire de sarcini:
2acroatul pe sarma3
2va!onetul3
&sa mear!a pe o
linie mentinandu&si
ec%ilirul dinamic+
&sa execute
prin imitatie
diverse tipuri
de mers si
deplasare+
&sa execute la
comanda di$erite
tipuri de mers) $ara
a#uor sau model
dupa un numar
su$icient de
exersari anterioare.
"3
Pla!3#area a#*!v!*a*!l$r "e e"u#a*!e +e6$r!ala
BUGET DE TIMP:
( ore saptamanal x 35 de saptamani = 1(0 de ore
Semestrul I :( ore saptamanal x 18 saptamani = 7" de ore
Semestrul al II& lea: ( ore saptamanal x 17 saptamani ='8 de ore
ORGANIZARE MODULARA:
1. oiective !enerale+
". evaluarea capacitatilor sen*oriale in vederea stailirii pro$ilului psi%olo!ic individual:15.09."008 "'.09."008+
3. elaorarea pro!ramelor colective de lucru ,pe !rupe- si a pro!ramelor individuale de terapie:"9.09."008 10.10."008+
(. des$asurarea si aplicarea pro!ramelor insotite de evaluari initiale ) continue ) semestriale sau $inale:13.10&"008 1".0'."009+
OBIECTIVE GENERALE:
de*voltarea ) stimularea si dinami*area anali*atorilor+
de*voltarea sensililitatii anali*atorilor:tactili)vi*uali)!ustativi si ol$activi+
de*voltarea capacitatii de a di$erentia insusirile unor oiecte pe a*a perceperii directe si corecte a acestora)printr&un
anali*ator sau prin mai multi anali*atori+
de*votarea spiritului de oservatie )a memoriei si a atentiei voluntare+
de*voltarea capacitatii de coordonare sen*orio&motorie+
educarea independentei si intiativei in reali*area unor sarcini+
imo!atirea experientei sen*oriale.
EVALUAREA DE PREINVATARE:
Se va urmari daca prescolarul:
cunoaste !esturile de a*a,a lua)a pune) a desc%ide) a inc%ide ) a !oli) a umple etc.-+
"(
distin!e proprietatile materilelor,moale)tare) aspru) pu$os) tepos etc.-+
recunoaste $ormele !eometrice de a*a,rotund ) triun!%i) patrat) dreptun!%i-+
recunoaste culorile principale+
recunoaste marimile ) cantitatile+
percepe si recunoaste di$erite sunete) *!omote+
reproduce o linie melodica scurta sau ate un ritm simplu+
deoseeste !usturile+
deoseeste mirosurile.
1e*ultatele vor $i trecute intr&o $oaie de oservatie.
"5
PROIECTAREA PROGRAMULUI TERAPEUTIC PE GRUPE DE NIVEL A ACTIVITATILOR DE EDUCATIE
SENZORIALA
F$r&a
se"$ria%a
Aspect terapeutic
viat
Activitati !e
i"vatare
O#iective $perati$"a%e pe "ive%e !e c$&pete"ta
Nive% &i"i&a% Nive% &e!iu Nive% &a'i&a%
6ducatia
tactila
:ormarea unor !esturi
de a*a utile+
&2ia #ucaria si pune
#ucaria pe masa53+
&2inc%ide si desc%ide
un sertar53+
&2desc%ide si inc%ide
usa53+
&2!oleste si umple un
pa%ar53+
&2isuruea*a si
desuruea*a capacul
inei sticte53+
&2asupa si destupa
sticla53
&2scutura %ainele
papusii53
&2scutura covorasul
din camera papusii53+
&2a!ata %ainele
papusii pe
&sa ia si sa ase*e
diverse lucruri
indicate de terapeut
prin comanda
vocala+
&sa umple si sa
!oleasca lic%idele
din diverse vase sau
sa manipule*e
oictele dupa o
comanda data+
&sa insurue*e sau
sa desurue*e
capace sau suruuri+
&sa scuture oicte
indicate+
&sa indoiae si sa
desdoaie o $oaue de
%artie+
&sa insire mar!ele pe
ata +
&sa i$asoare si sa
des$asoare oiecte
indicate de terapeut
$olosind materiale
diverse+
&sa inc%eie si sa
desc%eie nasturii +
&sa inoade si sa
desnoade sireturile+
&sa $aca $undita la ata
de martisor+
&sa impleteasca diverse
texturi+
&sa amale*e Fsa
de*amale*e piese
06AC sau piese
/B>>06+
"'
Identi$icarea
proprietatilor
materialelor+
$ran!%ie53+
&2stran!e ru$ele
papusii53+
&2sa inc%idem si sa
desc%idem nasturii
de la roc%ita
papusii53+
&moale-tare:
2spune cum este53
2ce a adus
camionul43
2ale!eti si !rupati53
&neted-aspru:
2spune cum este43
2ce a adus
camionul43
2ale!eti si !rupati53
&usor-greu:
2cum este saculetul
tau43
&2ale!e #ucarii
usoareF!rele53
&2spune cum este
#ucaria ta53
&sa indice prin
selectare oictele
dupa criteriul
moaleFtare+
&sa arate care dintre
oiectele indicate de
terapeut sunt netede
si care sunt
aspreF*!runturoase
prin intermediul
lima#ului
manipulativ+
&sa indice care dintre
oiecte este usor si
care este !reu prin
intermediul
lima#ului
manipulativ+
&sa spuna daca
oiecte indicate sun
tari FmoiFpu$oase+
&sa spuna daca
oiectele manipulate
sunt aspre sau
netede+
&sa spuna daca
oiectele manipulate
sun !rele sau
usoare+
&sa recunoasca
oiectele din %artie)
&sa clasi$ice oiectele
dupa criteriul
moaleFtare+
&sa clasi$ice oiectele
dupa criteriul
netedFaspru) #usti$icand
ale!erea+
&sa classi$ice oiectele
indicate dupa criteriul
usorF!reu+
&sa recunoasca si sa
clasi$ice oiecte dupa
textura: lemn ) metal )
%artie ) plastic+
"7
Identi$icarea $ormelor
oiectelor prin pipait+
Identi$icarea
temperaturii di$eritelor
oiecte+
-textura:
2ce ai !asit43
2cum este43
2cu ce se aseamana
#ucaria ta43
2al!e #ucariile de
$orma...3
2ale!eti si !rupati53
2care este roata 4dar
atista43
2sa $acem aie
papusii53
2sa ne spalam pe
maini53
2am spalat %ainele
papusii53,spalat cu
apa calda limpe*it cu
apa rece-+
2micul de#un3
2anotimpurile3
2spune cum este53
&sa recunoasca
oiectele din metal
si lemn+
&sa recunoasca cel
putin $ormele
rotunde+
&sa recunoasca
teperaturile
caldFrece+
plastic ) metal si
lemn+
&sa recunoasca prin
pipait $ormele
rotunde si patrate+
&sa identi$ice
temperatura dupa
criteriul
receFcaldF$ieinte+
&sa recunosca prin
pipait $ormele:triun!%i
dreptun!%i)patrat si
rotund+
&sa di$erentie*e
temperaturile dupa
variatiile:cald FcaldutF
$ierinte Frece F
in!%etat
6ducatia
vi*uala
/erceperea si
repre*entarea
culorilor+
2aloane colorate3
2sa stran!em
aloanele rosii3
2sa ale!em #ucaria
potrivita53
&sa perceapa si sa
recunoasca " culori+
&sa perceapa si sa
recunoasca ( culori+
&sa perceapa si sa
recunoasca cel putin '
culori+
"8
/eceperea si
repre*entarea $ormei+
/erceperea si
repre*entarea
dimensiunilor+
Aprecierea !loala a
cantitatii+
/erceperea si
repre*entarea po*itiei
spatiale+
2sa ale!em #ucaria
care seamana cu a
mea53
2sa $acem atista
pentru papusi53
2ale!e rotitele53
2sa ale!em
acoperisui pentru
case53
2prosoape pentru
papusi3
2creioane mari
Fmici3
2astoane mici3
2caiete mariFcaiete
mici3
2cosuri !oale cosuri
pline3
2care !rupa e mai
mare43
2cine a ales mai
mult43
2unde este papusa43
2unde este
iepurasul43
&sa recunoasca si sa
perceapa cel putin o
$orma prin analo!ie
cu modelul+
&sa perceapa si sa
di$erentie*e
dimendiuni
mareFmic prin
analo!ie cu
modelul+
&sa aprecie*e
cantitatea plinF!ol+
&sa perceapa si sa
di$erentie*e " po*itii
spatiale:susF#os+
&sa execute prin
imitatie di$erite
&sa perceapa si sa
di$erentie*e doua
$orme prin analo!ie
cu modelul+
&sa perceapa si sa
di$erentie*e
dimensiunile
mareFmic doar prin
indicarea cate!oriei+
&sa aprecie*e
cantitatea
plinF!ol)multFputin
&sa perceapa si sa
di$erentie*e cel
putin ( po*itii
spatiale:sus F#os in
$ata F in spate+
&sa execute la
comanda cel putin "
&sa perceapasi sa
di$erentie*e cel putin 3
$orme la inceput prin
analo!ie cu modelul iar
apoi prin identi$icarea
cate!oriei+
&sa clasi$ice oiectele in
$unctie de criteriul
mareFmic+
&sa aprecie*e cantitatea
si sa opere*e clasi$icari+
&sa perceapa si sa
di$erentie*e mai mult
de ( po*itii spatiale: sus
F#os inainteFinapoi
in spate Fin $ata aproape
Fdeparte +
&sa execute la comanda
di$erite tipuri de mers+
&sa recunoasca si sa
numeasca di$erite tipuri
de mers+
"9
/erceperea si
repre*entarea
miscarilor+
Atentia vi*uala+
8oili*area vi*uala+
8emoria vi*uala+
2pune min!ea sus53
2pune cartea pe
masa53
2pune ursul #os53
2desenea*a ce ai
va*ut53
2spune cum am
mers53
2care esta pisica care
seamana cu a mea43
2ale!eti iepurasii
asemanatori3
2ce lipseste mesei43
2care este
deoseirea43
Spune pe cine este
lumina ecului53
2spune unde a ca*ut
lumina53
tipuri de mers+
&sa isi educe atentia
vi*uala+
&sa indice oiectul
lumint cu un
$ascicol luminos+
&sa ase*e dupa
model un sir de 3
oiecte+
tipuri de mers:pasul
piticului si pasul
uriasului+
&sa opere*e intr&un
camp perceptiv
resttrans si apropiat+
&sa enumere "
oiecte luminate
succesiv+
&sa isi aminteasca ce
oiect a disparut+
&sa picte*e dupa model
di$erite tipuri de
linii:serpuit) $rante
)cure sau inc%ise+
&sa isi de*volte spiritul
de oservatie reali*and
oservare liera si
diri#ata+
&sa recunoasca o
succesiune de 3 oiecte
care au $ost luminate
succesiv+
&sa asocie*e un anumit
sunet cu un anumit
oiect corespondent+
&sa memore*e apoi sa
reproduca in asenta
modelului sirul de cel
putin 3 &( oiecte+
&sa complete*e ima!ini
lacunare+
30
Implicatia semantica a
ima!inii si raportul
dintre ima!ine si
cuvant+
2care cu a $ost
ultimul43
2asea*a ca si mine53
2cine lipsete43
3cine a plecat43
2unde a stat
papusa43
2care este ordinea43
2cine este43
2spune ce ve*i53
2povesteste
intamplarea53
2desemnea*a ce iti
cer53
2completea*a
ima!inea53
&sa recunoasca
oiectele din
ima!ini+
&sa alea!a ima!inile
indicate+
6ducatia
auditiva
/erceptia auditiva+
7iscriminarea vocii) a
sunetului mu*ical si al
*!omotului+
2ce se aude43
2spune ce ai au*it53
2cine te&a stri!at43
2mer!i la cel care
canta53
2unde se aude
clopotelul43
2ce se aude43
2papusa canta3
2sa $aci ca mine53
&sa perceapa di$erite
*!omote:desc%isul
usii)al $erestrei+
&sa discrimine*e
sunetele mu*icale de
*!omote+
&sa se oriente*e la
sursele sonore+
&sa discrimine*e
sunetele mu*icale de
ismplul vorit si de
*!omote+
&sa perceapa si sa
di$erentie*e diverse
surse sonore
locali*andu&le si
preci*andu&le $elul+
&sa reproduca linii
melodice simple+
31
>!omotul si asenta
*!omotului+
Identi$icare si
discriminare auditiva :
timru)
intensitate)variatie+
Ac%i*itia ritmului+
7e*voltarea capacitatii
de a asculta vocea
umana+
2!%ici la ce am
cantat43
2ce s&a
intamplat43,s&a spart
un !eam sau s&a i*it
usa-+
2asa da asa nu53
2tuna e linistite53
2atem un cui53
&2acelasi cantec alt
instrument53
2sa vorim incet
)doarme papusa53
2animalul si
vanatorul3,oc%im
animalul dupa
sunetul sau speci$ic-+
2canta cum at
eu53,lent) rapid-
2mer!i cum at eu53
2stai la comanda53
2asculta povestea
mea53
2sa iti cant un
cantec53
&auditii mu*icale
&auditii de povesti
&sa perceapa
pre*enta si asenta
*!omotului+
&sa discrimine*e
inaltimea sunetelor+
&sa cante dupa
ritmul indicat de
terapeut+
&sa asculte o poveste
timp de 3 minute+
&sa perceapa
pre*enta si asenta
*!omotului si a
surselor de
producere+
&sa discrimine*e
timrul si
intensitatea
sunetelor+
&sa respecte ritmul
indicat in executia
diverselor activitati+
&sa asculte
concentrat o poveste
timp de 5&7 minute+
&sa perceapa pre*enta si
asenta *!omotului
motivand cau*a
$enomenului+
&sa
discrimine*eintensitatea
timrul si variatia
sunetelor+
&sa execute diverse
activitati in ritmul
indicat si sa se opreasca
la comanda+
&sa reali*e*e auditii ce
durea*a mai mult de 7
minute+
3"
6ducatia
!ustului si
mirosului
Identi$icarea si
discriminarea
!usturilor diverselor
alimente+
Identi$icarea si
discriminarea
di$eritelor mirosuri+
2este *iua papusii53
2pre!atim masa53
2in ucatarie53
2este un este rau3
2ce a cumparat $etita
de la piata43
2ce $ructe sunt in
cos43
2spune ce ai
mirosit53
&sa di$erentie*e cel
putin " !usturi,dulce
si acru-+
&sa identi$ice di$erite
mirosuri a unor
oiecte $amilare+
&sa di$erentie*e cel
putin 3
!usturi,dulce) acru)
sarat-+
&sa identi$ice
mirosurile unor
oiecte $amiliare si
sa e clasi$ice inn
placute sau
neplacute+
&sa clasi$ice alimentele
in $unctie de !ust+
&sa recunoasca
oiectele dupa mirosul
lor caracteristic si sa
opere*e clasi$icari.
EVALUAREA GLOBALA A CAPACITATILOR SENZORIALE
UMELE COPILULUI& DATA A$TERII&
$IMT PROGRAM APRECIERI
!a' Culori
(orme
Marimi
33
Po'itii
Pi)ait Consistenta materiei
Tem)eraturi
Materiale diverse
Au' Intensitate
Directie
Ritm
Gust Dulce
Amar
$arat
Acru
Delicios
Iute
Miros Mirosuri )lacute
Mirosuri ne)lacute
APRECIERI DE A$AM"LU
3(
Pla!3#area a#*!v!*a*!l$r "e *era-!e a *ul'urar!l$r "e l!%'a(
BUGETUL DE TIMP:
3 activitati saptamanal x 35 de saptamani = 105 ore+
Semestrul I: 3 ore saptamanal x 18 saptamani = 5( de ore
Semestrul al II&lea: 3 ore saptamanal x 17 saptamani = 51 de ore
ORGANIZARE MODULARA:
1. oiective !enerale+
". depistarea si luarea in evidenta a copiilor cu tulurari de lima#:15.09."008&"'.09."008
3. examinarea complexa a $iecarui copil pentru stailirea pro$ilului individual: "9.09."008&03.10."008+
(. elaorarea pro!ramelor colective de lucru,pe !rupe- si a pro!ramelor individuale: 0'.10."008&13.10."008+
5. des$asurarea si aplicarea pro!ramelor insotite de evaluare 13.10."008&1".0'."009.
OBIECTIVE CADRU ALE ACTIVITATII DE TERAPIE A TULBURARILOR DE LIMBAJ:
7epistatrea copiilor cu tulurari de lima# si or!ani*area de activitati speci$ice pentru ameliorarea si eliminarea lor+
1eali*area unor structuri te%nico&procedurale di$erentiate)corespun*atoare tipurilor de de$icienta+
7iminuarea e$ectelor ne!ative ale tulurarilor de lima# asupra de*voltarii personalitatii copilului,atat prin continutul
pro!ramelor cat si prin completarea lor cu actiuni psi%oterapeutice-+
7e*votarea capacitatii de comunicare liera independenta prin respectarea re!ulilor !ramaticale+
Ampli$icarea continuturilor notionale)imo!atirea s$eri semantice a cuvintelor ce $ac parte din vocaularul copilului
de$icient precum si activarea vocaularului pasiv.
DEPISTAREA COPIILOR LOGOPATI:
Obiectiv :&pro!ramarea copiilor pentru terapia tulurarilor de lima#.
35
E7AMINAREA COMPLE7A A FIECARUI COPIL PENTRU STABILIREA PROFILULUI INDIVIDUAL:
Obiective:
/reci*area dia!nosticului a de$icientelor de lima#+
Aprecierea posiilitatilor de comunicare de care dispune lo!opatul si satailirea pro!no*ei+
Aprecierea de*voltarii individuale si a trasaturilor de personalitate.
ETAPELE E7AMINARII:
Inre!istrarea ca*ului+
Anamne*a+
6xaminarea voririi independente si re$lectate+
6xamenul lexic si !ra$ic+
6xaminarea motricitatii+
6xamenul de*voltarii mintale,numai in anumite situatii- si examenul psi%olo!ic+se pot consemna relatiile sociale ale
copilului)oservatii asupra inte!rarii scolare si a re*ultatelor otinute in procesul instructiv&educativ+
Studiul personalitatii+
6xamenul medical+
=onsemnarea re*ultatelor examinarii in $isa lo!opedica.
OBIECTIVE TERAPEUTICE:
=orectarea motricitatii !enerale+
6ducarea respiratiei verale si nonverale+
3'
7e*voltarea au*ului $onematic si a acuitHatii auditive+
7e*voltarea motricitatii aparatului $onoarticulator+
6miterea corecta a sunetelor+
=orectarea tulurarilor de ritm si $luenta a voririi+
=orctarea tulurarilor de pronuntie+
=orectarea tulurarilor de retard a lima#ului.
37
TERAPIA CU CARACTER GENERAL
F$r&a !e terapie
(e"era%a
Etapa terapeutica O#iective ur&arite Tipuri !e e'ercitii
1. educarea
miscarilor
articulatori
i+
6xercitii !enerale
8oilitatea aparatului $ono&articulator
&de*voltarea motricitatii !enerale+
&de*voltarea ec%lirului static si
dinamic+
&de*voltarea ailitatilor perceptiv
motrice implicate in re*olvarea
sarcinilor+
&de*voltarea musculaturii maxilare+
&de*voltarea moilitatii lin!uale
&imitarea mersului+
&miscarea !atului si rotirea
capului+
&imitarea spalatului pe maini+
&imitarea aplaudatului+
&exercitii pentru intarirea
musculaturii toracale+
&exercitii pentru intarirea
musculaturii adominale+
&exercitii pentru de*voltarea
musc%ilor mici ai mainii+
&exercitii de inc%idere si
desc%idere a !urii+
&esxercitii de coorare si ridicare
a maxilarelor+
&exercitii de alternarre a
maxilarelor inainte&inapoi+
&exersarea muscaturii+
&lima intra si iese
repede:pisicuta ea lapte+
&miscarea limii de la dreapta la
38
&de*voltarea musculaturii ora#ilor si
a u*elor+
stan!a:ticaitul ceasului+
&lima iese in $orma de lopata+
&lima iese in $orma de sa!eata+
&lima ster!e u*ele+
&lima ster!e dintii pe
deasupraFdedesut+
&lima su $orma de caus+
&miscari circulare ale limii+
&lima !%emuita in $undul !urii+
&miscari ale limii #osFsus cu
!ura inc%isa+
&tropaiala calului+
&lima impinsa intre dinti si trasa
inapoi printre dinti+
&lima plata+
&lima la palat si invers+
&miscari de su!ere a ora#ilor+
&miscari de tu!uiere a u*elor+
&miscari de intindere a
u*elor,*ametul-+
&miscari de rotun#ire a u*elor+
&miscari de tu!uiere a u*elore
pentru $luierat+su$lat in lumanre
alon morisca+
&virarea u*elor+
&rictusul u*elor+
&exercitii de imitare a cascatului+
&exercitii de imitare a tusei) a
39
". educarea
respiratiei
7e*votarea respiratiei nonveale
7e*voltarea respiratiei verale
&de*voltarea motricitatii valului
palatin+
&educarea ec%ilirului intre inspir si
expir+
&marirea capacitatii respiratorii+
&$ormarea unei respiratii
dia$ra!male+
&otinerea unei respiratii lun!i $ara
$ort) usor+
&otinerea unui ritm respirator
uni$orm+
in!%ititului+
&miscari de de!lutitie+
6xercitii pentru respiratie:
&su$la nasul in atista+
&su$la aerul pe dosul mainii+
&tinerea unui $ul! in aer+
&stin!e lumanarea+
&um$la alonul+
&su$la in apa cu paiul+
6xercitii pentru inspiratie:
&miroase $lorile+
&miroase par$umul+
Inspiratia di$erentiata:
&3 timpi inspir si 5 timpi expir in
$ata o!lin*ii+
&inpiratie alternativa pe o nara si
pe cealalta+
&inspiratie pe !ura+
&inspiratie pe !ura si expiratie pe
nas+
&inspiratie lun!a si expiratie
prelun!a ,aprox. 30 de secunde-
&exercitii de pronuntare a
(0
3. de*votarea
au*ului $onematic
Imitarea sunetelor din natura si
pronuntie de onomatopee cand tare
cand in soapta)in ritm
&otinerea expiratiei mai lun!i decat
a inspratiei la pronuntie+
&vorirea in expiratie $ara e$ort
ritmat+
vocalelor:prelun! rar $ara e$ort
in timpul unei expiratii+
&exercitii de pronuntie a unei
consoane intr&o expiratie +
&pronuntarea unor di$ton!i pe
durata unei expiratii+
&exercitii de pronuntie a unor
!rupuri de consoane si vocale ce
$ormea*a o unitate silaica pe
parcursul expiratiei,cra cre cri-
&pronuntarea unor silae
complexe+
&exercitii de mers insotite de
verali*are sau cantec,mersul
numarat)mersul cu cantec-+
6xercitii de respiratie culcat pe
canapea)cu un caiet pe
adomen,caietul miscandu&se in
ritmul dia$ra!mei-+
&la inceput nonveral
&cu pronuntie de vocale
silae)cuvinte
&cu pronuntie de poe*ii
&povestire a unor intamplari.
2$a si tu cum $ace ...3
&trenul,ritm
stacatto)prelun!it)soptit-
(1
stacatto)prelun!it dupa indicatii
/ronuntarea unor serii de silae opuse
luate de lo!oped din cuvinte paronime
7i$erentirea consoanelor surde de cele
sonore+
7i$erentierea sunetelor cu punct de
articulare apropiat+
?rans$ormarea cuvintelor prin
inlocuirea sunetelor sau silaelor
9ocuri %a*lii in care sunetul sa se
repete
:ramantari de lima
&$ormarea capacitatii de di$erentiere
$onematica prin distin!erea si
discriminarea sunetelor si cuvintelor
&$ormarea perceptiei $onematice
corecte+
&anali*a #onematica acustica care
$ace trecerea sistematica de la $ra*a&
propo*itie&cuvant&silaa&sunet+:
&educarea pronuntiei ritmice+
&educarea pronuntiei melodice+
&sarpele,prelun!it-
&alina,acentuat si * prelun!-
&roata,scart-
&soricelul
&!reirele
&pronuntarea unor silae
paronime:pa pe pi po pu
&
elevul sta cu spatele catre
lo!oped la 3&( metri pe linie
mediana si apoi in po*itie
dreapta sau stan!a si se voreste
de la voce soptita crescand mai
apoi in intensitate+

&s&I soc Ioc las laI musca&
muIca
&J&ce ci:ate ace
&r&l: rama lama+crema clema
&co&pil
&pac
&vri!
("
Structuri ritmate si numaratori+
&pentru $iecare sunet in parte
copilul va memoraversuri in care
se repeta un anumit sunet
(3

S-ar putea să vă placă și