Sunteți pe pagina 1din 16

1

Acest ndrumar pentru avocai a aprut cu sprijinul Asociaiei Avocailor Americani Inii-
ativa pentru Supremaia Legii i a fost fnanat printr-un grant acordat de ctre Departa-
mentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Opiniile, constatrile i concluziile exprimate
aparin autorului i nu refect neaprat opinia Departamentului de Stat al Statelor Unite
ale Americii.
nregistrarea cabinetului
avocatului i a biroului
asociat de avocai
ndrumar pentru avocai
1
INTRODUCERE
Rolul avocaturii ntr-o societate este unul fundamental de a face supremaia
legii efectiv, de a promova drepturile omului, de a-i ajuta pe cei defavorizai i
de a da voce celor care nu au o infuen politic. Eu cred sincer c actualmente
avocaii din Moldova depun eforturi s promoveze aceste valori, s-i fac vocea
auzit i s se consolideze ntr-o profesie juridic unit i puternic. Totui pentru
a deveni astfel, profesia juridic nsi are nevoie de schimbri semnifcative, n
special n domeniul admiterii n profesie, instruirii iniiale i continue a avocailor,
califcrii profesionale i calitii serviciilor juridice i garaniilor efective de exer-
citare a profesiei.
Pentru a contribui la o mai bun informare i nelegere a unor aspecte impor-
tante ce in de profesia juridic, Asociaia Avocailor Americani Iniiativa pentru
Supremaia Legii (ABA ROLI) a susinut publicarea unor ndrumare pentru avocai
i avocaii-stagiari. Cel de-al doilea ndrumar dintr-o serie de patru ndrumare
pentru avocai este dedicat nregistrrii cabinetului avocatului i a biroului aso-
ciat de avocai. Autorul explic etapele de nregistrare a unui CA sau BAA facnd
referire la sursele utile care ghideaz avocaii pe parcursul realizrii procesului de
nregistrare. ndrumarul a fost revizuit i coordonat cu domnii Alexandru urcan
i Mihai Lupu, avocai i membri ai Consiliului Uniunii Avocailor, crora ABA ROLI
le aduce mulumiri.
Cu deosebit respect,
Olimpia Gribincea
Consultant juridic,
ABA ROLI Moldova
2 2
Sorina MACRINICI, avocat, Membru, Centrul de Resurse Juridice
Potrivit articolului 29 al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avoca-
tur, persoanele admise n profesia de avocat pot profesa avocatura n cadrul
Cabinetului Avocatului sau Biroului Asociat de Avocai. Avocatul poate f fon-
dator doar al Cabinetului Avocatului sau al Biroului Asociat de Avocai.
1

Cabinetul Avocatului este constituit dintr-un singur avocat fondator i
se prezint n raporturile juridice n calitate de persoan fzic.
2
Denumirea
Cabinetului Avocatului este compus din numele i prenumele avocatului
fondator.
3
Biroul Asociat de Avocai este creat de doi i mai muli avocai fondatori
i are statut de persoan juridic. Relaiile dintre avocaii din cadrul Biroului
Asociat de Avocai sunt reglementate n temeiul unui contract.
4
Biroul Asoci-
at de Avocai poate alege orice denumire.
5
Una din tradiiile avocaturii este
ca denumirea birourilor de avocai s conin numele unuia sau mai multor
avocai fondatori.
nregistrarea formelor de organizare a activitii de avocat reprezint un
proces complex care presupune nregistrarea iniial la Ministerul Justiiei, ur-
mat de alte aciuni necesare n vederea funcionrii unui Cabinet al Avoca-
tului sau Birou Asociat de Avocai, i anume:
I. nregistrarea la Ministerul Justiiei;
II. Obinerea certifcatului de atribuire a codului fscal;
III. Confecionarea tampilei;
IV. nregistrarea la organele fscale teritoriale;
V. Deschiderea unui cont bancar;
1
A se vedea art. 29 alin. (2) al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
2
A se vedea art. 30 al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
3
A se vedea art. 29 alin. (3) al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
4
A se vedea art. 31 al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
5
A se vedea art. 29 alin. (3) al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
NREGISTRAREA CABINETULUI AVOCATULUI
I A BIROULUI ASOCIAT DE AVOCAI
3
VI. nregistrarea la Casa Naional de Asigurri Sociale;
VII. nregistrarea la Compania Naional de Asigurri n Medicin;
VIII. Obinerea legitimaiei de la Uniunea Avocailor;
IX. Procurarea formularelor cu regim special.
n continuare, vom examina detaliat fecare dintre aceste etape prin pre-
zentarea listei actelor necesare a f depuse la autoriti, a termenelor de exa-
minare a cererilor i alte detalii utile pentru avocai.
I. nregistrarea la Ministerul Justiiei
Potrivit art. 32 al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur,
Ministerul Justiiei este autoritatea care nregistreaz formele de organizare
a activitii de avocat. De asemenea, conform art. 65 alin. (1) lit. (e) al Legii nr.
1260 din 19 iulie 2002, Ministerul Justiiei ine Registrul Cabinetelor Avocailor
i Birourilor Asociate de Avocai. Extrasul Registrului este disponibil pe pagina
web a Ministerului Justiiei, la categoria Persoane autorizate
6
.
nregistrarea Cabinetului Avocatului i Biroului Asociat de Avocai la Mi-
nisterul Justiiei
7
are loc dup depunerea urmtoarelor documente
8
:
a) cererea de nregistrare;
b) declaraia de fondare a Cabinetului Avocatului sau a Biroului Asociat de
Avocai. Forma declaraiei este aprobat de ctre Ministerul Justiiei;
c) copia licenei pentru exercitarea profesiei de avocat;
d) copiile actelor care confrm adresa sediului Cabinetului Avocatului
sau al Biroului Asociat de Avocai;
e) informaia privind datele de contact (numr de telefon, adres potal
i electronic);
6
A se vedea http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=71&, accesat la 8 ianuarie 2013.
7
Direcia responsabil din cadrul Ministerului Justiiei este Direcia notariat i avocatur; telefon
de contact: 022 20 14 07.
8
A se vedea art. 32 alin. (1) al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
4
f ) confrmarea privind notifcarea Uniunii Avocailor despre intenia nre-
gistrrii Cabinetului Avocatului sau a Biroului Asociat de Avocai.
Modelele acestor acte sunt disponibile pe pagina web a Ministerului
Justiiei.
9
Suplimentar documentelor indicate n Lege, Ministerul Justiiei con-
diioneaz nregistrarea prin prezentarea urmtoarelor acte
10
:
a) copia buletinului de identitate al avocatului / avocailor, i
b) procesul-verbal cu privire la alegerea efului Biroului Asociat de Avo-
cai de ctre avocaii fondatori, n cazul Birourilor Asociate de Avocai.
Dup depunerea ntregului set de acte indicate mai sus, Ministerul
Justiiei nregistreaz Cabinetul Avocatului i Biroul Asociat de Avocai n ter-
men de o lun. Dup procesarea actelor i nregistrarea, Ministerul Justiiei
elibereaz decizia privind nregistrarea Cabinetului Avocatului sau a Biroului
Asociat de Avocai i extrasul
11
din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birouri-
lor Asociate de Avocai.
Refuzul Ministerului Justiiei de a nregistra formele de organizare a pro-
fesiei de avocat poate f contestat n instana de judecat competent, n pro-
cedura contenciosului administrativ.
12
Avocaii au dreptul s decid modifcarea formei de organizare a activitii
de avocat.
13
9
A se vedea http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=71&, accesat la 8 ianuarie 2013.
10
Idem.
11
De regul, extrasul din Registru se elibereaz n 5 exemplare, ce urmeaz a f prezentate la diverse
autoriti care vor f indicate n textul acestui ndrumar.
12
A se vedea art. 32 alin. (4) al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
13
A se vedea art. 32 alin. (5) al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur.
5
II. Obinerea certifcatului de atribuire a codului fscal
Potrivit art. 161 alin. (1) Cod Fiscal, organul fscal ine evidena contribua-
bililor, atribuindu-le coduri fscale n modul stabilit de instruciunea aprobat
de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
n conformitate cu p. 17 al ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat nr. 236 din 18.12.2006 cu privire la aprobarea Instruciunii privind evi-
dena contribuabililor, n vederea atribuirii codului fscal, Cabinetele Avocai-
lor i Birourile Asociate de Avocai urmeaz s depun urmtorul pachet de
documente:
a) cererea de atribuire a codului fscal (cerere-tip disponibil la organele
fscale);
b) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asociate de
Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei, n original i copie;
c) copia licenei / licenelor pentru exercitarea profesiei de avocat;
d) copia buletinului de identitate al avocatului / avocailor.
Setul de acte pentru obinerea codului fscal se prezint la Inspectoratele
Fiscale de Stat Teritoriale
14
. Avocaii care activeaz n municipiul Chiinu vor
obine codul fscal la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat mun. Chiinu.
Potrivit p. 23 al Instruciunii privind evidena contribuabililor, Inspecto-
ratele Fiscale de Stat Teritoriale elibereaz certifcatul de atribuire a codului
fscal n termen de 3 zile lucrtoare de la data depunerii cererii.
14
A se vedea http://old.fsc.md/common/contacts/telterit/Informatii_de_contact_ale_IFS_teritori-
ale_ro.pdf, accesat la 8 ianuarie 2013.
6
III. Confecionarea tampilei
Urmtoarea etap dup obinerea certifcatului de atribuire a codului fs-
cal este confecionarea tampilei Cabinetului Avocatului sau al Biroului Asoci-
at de Avocai, care este strict necesar att n toate procedurile de nregistrare
ulterioar la autoriti, ct i pentru o bun desfurare a activitii de avocat.
tampilele sunt confecionate de ntreprinderi care dispun de licene
pentru acest gen de activitate.
15

Avocaii fondatori ai Cabinetelor Avocailor vor prezenta urmtoarele do-
cumente:
a) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asociate de
Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei, n original i copie;
b) certifcatul de atribuire a codului fscal, n original i copie;
c) copia buletinului de identitate al avocatului.
Birourile Asociate de Avocai vor prezenta actele indicate mai jos:
a) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asociate de
Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei, n original i copie;
b) copia deciziei Ministerului Justiiei privind nregistrarea Biroului Aso-
ciat de Avocai;
c) certifcatul de atribuire a codului fscal, n original i copie;
d) copia licenei efului Biroului Asociat de Avocai;
e) copia buletinului de identitate al efului Biroului Asociat de Avocai.
Fiecare avocat poate dispune de tampil personal pentru confecionarea
creia se vor prezenta:
a) copia buletinului de identitate al avocatului;
b) licena avocatului, n original i copie.
15
A se vedea http://www.yellowpages.md/rom/rubrics/tree/7520/7702/8446-stampile-sigilii, ac-
cesat la 8 ianuarie 2013.
7
De regul, termenul necesar pentru confecionarea tampilelor se nca-
dreaz n 2-3 zile lucrtoare. ntreprinderea elibereaz o adeverin privind
fabricarea tampilei, care include denumirea solicitantului, caracteristica teh-
nic a tampilei i denumirea ntreprinderii care a confecionat tampila.
IV. nregistrarea la organele fscale teritoriale
Potrivit art. 161 alin. (3) Cod Fiscal, organele fscale in evidena contribu-
abililor, inclusiv a Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asociate de Avocai, prin
deschiderea dosarelor contribuabililor.
n acest scop, avocaii urmeaz s prezinte la Inspectoratele Fiscale de
Stat Teritoriale
16
urmtorul set de documente:
a) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asociate de
Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei, n original i copie;
b) copia deciziei Ministerului Justiiei privind nregistrarea Biroului Asoci-
at de Avocai;
c) certifcatul de atribuire a codului fscal, n original i copie;
d) copia licenei avocatului / avocailor;
e) copia buletinului de identitate al avocatului / avocailor;
f ) copiile actelor care confrm adresa sediului Cabinetului Avocatului
sau al Biroului Asociat de Avocai.
Unele Inspectorate Fiscale de Stat Teritoriale pot condiiona nregistrarea
prin prezentarea, la momentul depunerii setului de documente, a:
a) 2 mape;
b) 10 foi mrimea A4.
Punerea la eviden la Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale are loc n
ziua prezentrii actelor indicate mai sus.
16
A se vedea http://old.fsc.md/common/contacts/telterit/Informatii_de_contact_ale_IFS_teritori-
ale_ro.pdf, accesat la 8 ianuarie 2013.
8
V. Deschiderea unui cont bancar
Activitatea avocatului presupune efectuarea unor operaiuni bancare
care necesit deschiderea unor conturi bancare n valut naional i strin.
Pentru deschiderea unui cont bancar, fecare banc comercial instituie
propriile reguli, dar, de obicei, avocailor le sunt solicitate urmtoarele docu-
mente:
a) cererea de deschidere a contului (cerere-tip eliberat de banc);
b) copia extrasului din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asoci-
ate de Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei;
c) copia deciziei Ministerului Justiiei privind nregistrarea Cabinetului
Avocatului sau a Biroului Asociat de Avocai;
d) certifcatul de atribuire a codului fscal, n original i copie;
e) copia licenei avocatului /avocailor;
f ) copia buletinului de identitate al avocatului /avocailor;
g) tampila;
h) fa cu specimenul de semntur / semnturi, confrmat contra plat
de persoana responsabil a bncii sau legalizat notarial.
Ulterior, ntre Cabinetul Avocatului sau Biroul Asociat de Avocai, pe de o
parte, i banc, pe de alt parte, se ncheie un contract de deservire a contului
bancar.
Contul bancar este provizoriu pn la momentul n care banca primete
de la Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial certifcatul privind luarea la eviden
a contului bancar. Aceast procedur dureaz ntre 5 i 7 zile lucrtoare.
9
VI. nregistrarea la Casa Naional de Asigurri Sociale
Potrivit art. 26 alin. (1) al Legii nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul pu-
blic de asigurri sociale, avocaii din cadrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor
Asociate de Avocai sunt obligai s se nregistreze, n termen de 10 zile lu-
crtoare de la data obinerii dreptului de a desfura activitatea de avocat, n
calitate de pltitori de contribuii de asigurri sociale de stat la subdiviziunea
teritorial a Casei Naionale de Asigurri Sociale unde i au adresa juridic
17
.
Lista documentelor necesare pentru nregistrarea avocailor n calitate de
contribuabili la bugetul asigurrilor sociale de stat este urmtoarea:
a) cerere de nregistrare (cerere-tip eliberat de Casele Teritoriale de Asi-
gurri Sociale);
b) copia extrasului din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asoci-
ate de Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei;
c) certifcatul de atribuire a codului fscal, n original i copie;
d) copia licenei avocatului /avocailor;
e) tampila;
f ) certifcat de la banc privind numrul contului bancar (dac exist).
nregistrarea Cabinetelor Avocailor i a Birourilor Asociate de Avocai la
Casele Teritoriale de Asigurri Sociale are loc n ziua prezentrii actelor indi-
cate mai sus.
Avocaii achit contribuiile sociale printr-o sum fx stabilit anual prin
Legea bugetului asigurrilor sociale de stat. Potrivit p. 1.5. al Anexei nr. 3 la
Legea nr. 250 din 08.11.2012 a bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul
2013, tariful contribuiei de asigurri sociale de stat obligatorii pentru avocai
n 2013 constituie 5220 lei, care se achit lunar, cte 1/12 din suma anual,
pn la sfritul lunii imediat urmtoare celei de gestiune. Tipul prestaiei so-
ciale asigurat prin aceast contribuie este pensia minim pentru limit de
vrst (stagiul de cotizare) i ajutorul de deces.
17
Adresele Caselor Teritoriale de Asigurri Sociale pot f gsite la acest link: http://www.cnas.md/
regionmap.php?l=ro&idc=175, accesat la 8 ianuarie 2013.
10
VII. nregistrarea la Compania Naional de Asigurri n Medicin
Art. 10 alin. (2) p. (a) al Legii nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la
asigurarea obligatorie de asisten medical prevede c avocaii urmeaz s
se nregistreze n calitate de pltitori de prime de asigurare obligatorie de
asisten medical la agenia teritorial a Companiei Naionale de Asigurri n
Medicin
18
n termen de o lun de la data obinerii licenei de avocat.
Avocaii urmeaz s prezinte urmtoarele acte n vederea nregistrrii n
calitate de pltitori de prime de asigurare obligatorie de asisten medical:
a) copia extrasului din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asoci-
ate de Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei;
b) copia deciziei Ministerului Justiiei privind nregistrarea Cabinetului
Avocatului sau a Biroului Asociat de Avocai;
c) licena avocatului /avocailor, n original i copie;
d) copia buletinului de identitate al avocatului /avocailor.
nregistrarea Cabinetelor Avocailor i a Birourilor Asociate de Avocai la
ageniile teritoriale ale Companiei Naionale de Asigurri n Medicin are loc
n ziua prezentrii actelor indicate mai sus.
Potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la
mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie
de asisten medical, avocaii intr n categoria de pltitori ai primelor de
asigurare obligatorie de asisten medical n sum fx, care se asigur n
mod individual.
Mrimea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical este
stabilit anual de Legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medica-
l pe fecare an n parte. Conform art. 4 alin. (2) al Legii nr. 251 din 08.11.2012
a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2013, prima
de asigurare obligatorie de asisten medical stabilit pentru avocai n
anul 2013 este de 3318 lei.
18
Adresele ageniilor teritoriale ale Companiei Naionale de Asigurri n Medicin pot f gsite la
urmtorul link: http://cnam.md/?page=21, accesat la 8 ianuarie 2013.
11
Potrivit art. 22 al Legii nr. 1593 din 26 decembrie 2002, menionat mai
sus, avocaii urmeaz s achite prima de asigurare obligatorie de asisten
medical n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a legii fondurilor asi-
gurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv. Art. 23 al aceleiai
Legi stabilete c avocaii care au obinut licena de avocat dup acest termen
vor achita, n termen de 30 de zile calendaristice de la data obinerii licenei
de avocat, prima de asigurare obligatorie de asisten medical n cuantum
proporional numrului de luni complete rmase pn la sfritul anului de
gestiune.
VIII. Obinerea legitimaiei de la Uniunea Avocailor
n conformitate cu art. 17 al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la
avocatur, legitimaiile avocailor se elibereaz de ctre Consiliul Uniunii
Avocailor.
Obinerea legitimaiei de avocat este condiionat de prezentarea de c-
tre avocai a urmtoarelor documente:
a) copia licenei avocatului;
b) copia buletinului de identitate al avocatului.
Preul pentru perfectarea legitimaiei constituie 80 lei
19
i aceasta se eli-
bereaz n termen de o lun.
IX. Procurarea formularelor cu regim special
Profesarea activitii de avocat este practic imposibil fr achiziionarea
formularelor cu regim special, cum ar f mandatele de avocat, facturile (fostele
facturi de expediie), dispoziiile de ncasare, dispoziiile de plat, delegaiile
etc.
Formularele cu regim special se elibereaz de ntreprinderea de Stat Edi-
tura de Imprimare Statistica
20
.
19
Informaie confrmat de Uniunea Avocailor la data de 9 ianuarie 2013.
20
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=2307, accesat la 8 ianuarie 2013.
12
Pentru procurarea formularelor cu regim special
21
, este necesar prezen-
tarea urmtoarelor documente:
1) pentru Cabinetele Avocailor:
a) cerere de eliberare a formularelor cu regim special;
b) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asociate de
Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei, n original i copie;
c) certifcatul de atribuire a codului fscal, n original i copie;
d) licena de avocat, n original i copie;
e) legitimaia avocatului eliberat de Consiliul Uniunii Avocailor obli-
gatorie pentru procurarea mandatelor de avocat;
f ) buletinul de identitate al avocatului, n original i copie;
g) tampil;
h) rechizitele bancare.
2) pentru Birourile Asociate de Avocai:
a) cerere de eliberare a formularelor cu regim special;
b) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocailor i Birourilor Asociate de
Avocai, eliberat de Ministerul Justiiei, n original i copie;
c) certifcatul de atribuire a codului fscal, n original i copie;
d) licena de avocat a conductorului Biroului Asociat de Avocai, n ori-
ginal i copie (dup procurarea delegaiilor licena de avocat a avo-
catului delegat);
e) legitimaia conductorului Biroului Asociat de Avocai eliberat de
Consiliul Uniunii Avocailor (dup procurarea delegaiilor legitimaia
avocatului delegat) obligatorie pentru procurarea mandatelor de
avocat;
21
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=271&id=2456 accesat la 8 ianuarie
2013.
13
f ) buletinul de identitate al conductorului Biroului Asociat de Avocai, n
original i copie (dup procurarea delegaiilor buletinul de identitate
al avocatului delegat);
g) tampil;
h) rechizitele bancare.
14
Sorina MACRINICI este avocat n Republica Moldova. Ea are o experien
bogat de lucru n domeniul drepturilor omului. Dra Macrinici este de asemenea
implicat n activiti de cercetare i advocacy n domeniul justiiei. Din 2006 ea
reprezint persoane att la nivel naional ct i n faa Curii Europene a Dreptu-
rilor Omului. n anul 2010 dra Macrinici a fcut stagierea la Curtea European a
Drepturilor Omului, iar n perioada august 2012 august 2013 ea i face studiile
de masterat n dreptul internaional al drepturilor omului la Universitatea Notre
Dame din SUA.
15
2012 aparine Asociaiei Avocailor Americani Iniiativa pentru
Supremaia Legii 740, 15th Street, Washington DC 20005.
Opinia autorului este o opinie proprie, bazat pe experien i viziuni personale.
Opinia expus de autor nu refect neaprat poziia ofcial a
Uniunii Avocailor din Republica Moldova.