Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de nvmnt: Liceul cu program sportiv "Szasz Adalbert" Tg.!

ure "#$AT %#&'(T)&


%isciplina: Limba 'nglez "#$AT *'+ (AT'%&,
(lasa: a #"a -L. / 0 ore1sptmn2
!anual: Set Sail 4
Anul *colar: 03.4 03.5
6ro7esor: )prea !aria
Planificare calendaristic
SEMESTRUL I
NR
(&T.
(oninuturi
tema
7uncii comunicative ale limbii
elemente de construcia comunicrii
)biective de re7erin 8r.
de
ore
Spt.
Observaii
.. #8T&)%U('&' .... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0 S.
.
0. 8'< +A('S=
T'!A
> Copilul despre sine nume9 se? -actualizare29
vrst -actualizare29 adres9 @nsuAiri 7izice Ai
morale -actualizare2
> !a"ilia srbtori @n 7amilie
> Casa Acoala9 obiecte Acolare -actualizare29
activiti speci7ice -actualizare Ai e?tindere2
>
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
.. a saluta Ai a rspunde la salut -reluare Ai
@mbogire2
0. a se prezenta Ai a prezenta pe cineva -reluare Ai
@mbogire2
:. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
4. a identi7ica elemente din universul 7amiliar
-reluare Ai @mbogire2
.0. a relata activiti: la prezent -reluare Ai
@mbogire2
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
timpul prezent continuu -a7irmativ9 negativ9
interogativ2
verbul have got
6repoziia de loc -*between, over, across, above,
at9 in9 on2
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
.
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
:... s identi7ice semni7icaia unor cuvinte 1
propoziii simple9 @n te?te autentice comune
-eticCete9 anunuri9 a7iAe2
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
D S05
:. !)%ULA& &'"#S#)8 A8% ASS'SS!'8T
toate din modulul 8'< +A('S
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
0 SE
.
0
4. FALL)<''8
T'!A
> Cultur $i civili%aie nume Ai prenume tipice
-actualizare29 *nume de monumente, cntece Ai
poezii9 *nume de orae
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
5. a se prezenta Ai a prezenta pe cineva -reluare Ai
@mbogire2
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
.E. a e?prima ceea ce @i place sau ceea ce nu @i
place
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
Ad;ectivul posesiv
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
0
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
5... s demonstreze interes pentru cunoaAterea
unor oraAe 1 Gzone din spaiul cultural anglo7on
0 SH S&
'(C(N )
5. <)&I#8J %AKS=
T'!A
> !a"ilia Gmembrii familiei9 ocupaii9 srbtori @n
7amilie9 Ghrana
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
H. a localiza persoane9 obiecte9 aciuni -reluare Ai
@mbogire
.E. a e?prima ceea ce @i place sau ceea ce nu @i
place
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
tCere is 1 tCere are reluare
timpul prezent simplu -a7irmativ9 negativ9
interogativ2
liLe1CateMing
*adverbe de timp (tomorrow)
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
:
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
:... s identi7ice semni7icaia unor cuvinte 1
propoziii simple9 @n te?te autentice comune
-eticCete9 anunuri9 a7iAe2
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
D SN.0
E. !)%ULA& &'"#S#)8 A8% ASS'SS!'8T
toate din modulul <)&I#8J %AKS=
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
0 S.:
0
:
:
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
H. (F&#ST!AS T#!'
T'!A
> Cultur $i civili%aie nume Ai prenume tipice
-actualizare29 *nume de monumente, cntece Ai
poezii9 *nume de orae
> Copilul despre sine @mbrcminte9 culori
-actualizare Ai e?tindere29 ;ocuri Ai ;ucrii
-actualizare2
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
H. a localiza persoane9 obiecte9 aciuni -reluare Ai
@mbogire
N. a 7ace o urare9 a 7elicita
.E. a e?prima ceea ce @i place sau ceea ce nu @i
place
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
maO
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
4
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
5... s demonstreze interes pentru cunoaAterea
unor oraAe 1 Gzone din spaiul cultural anglo7on
0 S.4
4
4
D. <FAT A&' K)U <'A&#8JP
T'!A
> Copilul despre sine nume9 se? -actualizare29
vrst -actualizare29 adres9 @nsuAiri 7izice Ai
morale -actualizare29 prile corpului -actualizare
Ai e?tindere29 @mbrcminte9 culori -actualizare Ai
e?tindere29 ;ocuri Ai ;ucrii -actualizare2
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
.0. a relata activiti: la prezent -reluare Ai
@mbogire2
.E. a e?prima ceea ce @i place sau ceea ce nu @i
place
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
prezentul continuu
must
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
5
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
:... s identi7ice semni7icaia unor cuvinte 1
propoziii simple9 @n te?te autentice comune
-eticCete9 anunuri9 a7iAe2
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
pe baza unui suport verbal 1 imagine
E S.5
.H
N. &'"#S#)8
toate de pn acum
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
0 S.D
5
5
SEMESTRUL II
NR
(&T.
(oninuturi
tema
7uncii comunicative ale limbii
elemente de construcia comunicrii
)biective de re7erin 8r.
de
ore
Spt.
Observaii
*+ TASTK T&'ATS
T'!A
> !a"ilia Gmembrii familiei9 ocupaii9 srbtori @n
7amilie9 Ghrana
> (ni"ale denumire9 caracteristici
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
... a propune Ai a cere cuiva s 7ac ceva
.0. a relata activiti: la prezent -reluare Ai
@mbogire2
.E. a e?prima ceea ce @i place sau ceea ce nu @i
place
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
prezentul simplu 1 prezentul continuu
must
substantivul numrul plural
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
E
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
:... s identi7ice semni7icaia unor cuvinte 1
propoziii simple9 @n te?te autentice comune
-eticCete9 anunuri9 a7iAe2
4... s reproduc9 @n scris9 cuvinte9 sintagme9
enunuri
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
pe baza unui suport verbal 1 imagine
D S.4
E
E
,+ S'AS)8S (FA8J'
T'!A
> 're"ea anotimpuri9 caracteristici climatice
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
Nu"eralul
cardinal -.: 032
Prepo%iiade loc -*between, over, across,
above, at. in. on/
M(0
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
H
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
:... s identi7ice semni7icaia unor cuvinte 1
propoziii simple9 @n te?te autentice comune
-eticCete9 anunuri9 a7iAe2
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
pe baza unui suport verbal 1 imagine
E S5H
1+ !)%ULA& &'"#S#)8 A8% ASS'SS!'8T
toate din modulele TASTK T&'ATS A8% S'AS)8S
(FA8J'
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
pe baza unui suport verbal 1 imagine
0 SD "Scoala
altfel Sa stii
"ai "ulte.
sa fii "ai
bun2" SN
3+ T'LL TF' TAL'
T'!A
> Cultur $i civili%aie nume Ai prenume tipice
-actualizare29 cntece Ai poezii9
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
... a propune Ai a cere cuiva s 7ac ceva
.0. a relata activiti: la prezent -reluare Ai
@mbogire2
.E. a e?prima ceea ce @i place sau ceea ce nu @i
place
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
D
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
D S.3
.:
H
D
H
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
present simple and present continuous
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
:... s identi7ice semni7icaia unor cuvinte 1
propoziii simple9 @n te?te autentice comune
-eticCete9 anunuri9 a7iAe2
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
pe baza unui suport verbal 1 imagine
4 !)%ULA& &'"#S#)8 A8% ASS'SS!'8T
toate din modulul T'LL TF' TAL'
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
pe baza unui suport verbal 1 imagine
0 S.4
5+ FA66K %AKS
T'!A
> Copilul $i lu"ea 6ncon7urtoare oraAul1 satul
-cldiri29 cumprturi
+U8( ## ()!U8#(AT#"' AL' L#!B##
E. a anga;a Ai a @ncCeia un scCimb verbal
D. a e?prima o dorin
N. a 7ace o urare9 a 7elicita
... a propune Ai a cere cuiva s 7ac ceva
'L'!'8T' %' ()8ST&U( #' A ()!U8#(,&##
8ould li9e
let:s ++++
(d7ectivul
demonstrativ -singular Ai plural2
.... s identi7ice semni7icaia unor enunuri
simple9 re7eritoare la universul imediat
..0. s desprind sensul global din scurte mesa;e
audiate -mini#dialog9 descrieri de persoane1
obiecte1 aciuni2
N
..:. s reacioneze adecvat la di7erite tipuri de
mesa;e orale
0... s reproduc scurte mesa;e 1 pri ale unui
mesa;
0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
:... s identi7ice semni7icaia unor cuvinte 1
propoziii simple9 @n te?te autentice comune
-eticCete9 anunuri9 a7iAe2
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
pe baza unui suport verbal 1 imagine
E S.5
.H
;+ &'"#S#)8 0.0. s integreze cuvinte noi @n enunuri proprii
0.:. s produc rspunsuri scurte Ai @ntrebri
simple @n situaii simple de interaciune9 @n conte?te
7amiliare sau de necesitate imediat
4.:. s produc @n scris scurte enunuri 1 mesa;e9
0 S.D
N
D
pe baza unui suport verbal 1 imagine
N

S-ar putea să vă placă și