Sunteți pe pagina 1din 14

Disciplina: ,,Educatie antreprenoriala,,

Profesor: Florut Camelia


Clasa: a X-a A,B
Nr. ore alocate: 6
PROIECTAREA PE UNITI DE NVARE
ETICA IN AACERI
CONTINUTURI C.!. ACTIVITI DE NVARE Nr.
ore
RE!UR!E EVA"UARE
#. Rasp$n%erea
in afaceri #.&.
'.&.

(.'.
(.(.
&.&.
&.).
).'.
Explicarea conceptului de
,,raspundere in afaceri,
Enumerarea functiilor raspunderii
Clasificarea formelor raspunderii
Identificarea diferentelor intre
principalele forme de raspundere;
-raspunderea disciplinara
-raspunderea contraventionala
-raspunderea civila:
-raspunderea penala
Explicarea evaziunii fiscale.
Enumerarea faptelor considerate
evaziune fiscala.
Identificarea sanctiunilor care
Sunt aplicate:
- desfacerea contractului de
munca
-amenzi contraventionale
-plata unor penalitati
-decaderi din anumite drepturi
-pedepse privative de libertate
- Prezentarea responsabilitatilor unei
firme
Protectia consumatorului

1
1
2
1
1
Manualele de
Educatie
antreprenoriala
Internetul

.Calculatorul
Fise de lucru
Fise de documentare
Dictionare
Evaluare orala
Observarea
sistematica a
comportamentului
elevilor
Autoevaluarea
Portofoliul
ocul de rol
PROIECT DIDACTIC
Profesor!F!"#$ C%&EI%
Disciplina: Educatie %ntreprenoriala
Clasa a ' -a
"oc %e %esfas$rare:sala de clasa
Ti*p: () minute
Unitatea %e in+atare!Etica in afaceri
Titl$l lectiei!Etica in afaceri
Tip$l lectiei!Consolidare,sistematizare a cunostintelor-varianta : evaluare
Co*petente specifice +i,ate!Identificarea consecintelor antreprenorului asupra
consumatorului si asupra mediului
O-iecti+e operationale :a sfarsitul lectiei , elevii vor fi capabili!
*+ Sa defineasca raspunderea in afaceri
,+ Sa descrie functiile si formele raspunderii in afaceri precizand sanctiunile ce se
pot aplica in fiecare caz in parte
-+ Sa prezinte drepturile consumatorilor, exemplificand
.+ Sa explice rolul %/PC-ului
(+ Sa analizeze sursele de poluare comparative cu masurile de ameliorare a mediului.
O-iecti+e afecti+e:sa participe cu usurinta la activitate,dovedind, insusirea
notiunilor
.eto%e si proce%ee!conversatia,studiul individual,explicatia, teste
.i/loace %e in+ata*ant:
Educatie %ntreprenoriala,manual pentru clasa a '-a , Editura 0idactica si Peda1o1ica
&ateriale de evaluare a rezultatelor invatarii:teste scrise
or*e %e or0ani,area acti+itatii:activitate frontala si independenta
Res$rse:
!ficiale: pro1rama scolara,planificarea calendaristica
$emporale:() minute
Desfasurarea lectiei

#1 .o*ent or0ani,atoric!pre"enta# pre$atire materialului didactic 2 minut.
'1 Captarea atentiei!atentia elevilor va fi captata printr-un e%ercitiu prin care se
solicita $asirea de sinonime pentru cuvantul ##etic## 1minut
(1 En$ntarea o-iecti+elor: asta"i vom recapitula cunostinte referitoare la etica in afaceri 1 minut
&1 Reali,area siste*ati,arii:
A.. Act$ali,area c$nostintelor pe -a,a con+ersatiei 2#) *in$te1 :

Cum definim raspunderea in afaceri2
Care sunt formele raspunderii2 0escrieti-le.
0ati exemple de provocari morale.
Care sunt le1ile cu prevederi in domeniul protectiei consumatorului2
0ati exemple de provocari de drepturi ale consumatorilor.
Ce este %/PC2 Ce rol are2 Ce este !PC2
&ai sunt si alte or1anisme cu rol in protectia consumatorului2
Cum definim mediul incon3urator2
Cum a contribuit omul la distru1erea mediului2
Ce masuri putem lua pentru a ameliora mediul2
0ati exemple de surse de poluare.
Prezentati efectele reciclarii.
Ce probleme de mediu va afecteaza in mod personal&
C.A$toe+al$are: autocorectarea testului;elevii primesc baremul de corectare si stabilesc nota pe lucrarea
cole1ului :4minute
)1 E+al$area for*ati+a!discutarea rezultatelor testelor , aprecierea activitatii
elevilor. - minute
31 Te*a ! Identificati avanta3ele respectiv riscurile ce decur1 pentru consumtor pentru un bun care este
utilizat zilnic si pentru un bun care este utilizat trimestrial.

Rezumatul unitatii de n!are
"entru ele!i este foarte important sa in!ete sa #andeasca economic , sa$si insuseasca concepte economice
fundamentale de!enind astfel capa%ili sa analizeze lo#ic pro%lemele cu care se !or confrunta in calitate de
lucratori , producatori , consumatori, si in!estitori &Ei !or do%andi informatii pertinente despre economia reala ,
care ii !or a'uta sa si identifice scopurile sa poata sa ia decizii eficiente&
(nitatea de )n!are *Etica in afaceri+ este orientat spre formarea a%ilitatilor la ele!, de a le forma o
atitudine responsa%ila fata de o%li#atiile proprii, care ii !$a a'uta n e!aluarea si optimizarea solutiilor unor situatii
pro%lema &
& Acti!ittile de n!are !or fi realizate in la%oratoarele din ,coal unde ele!ii au acces la -nternet , precum si
in alte locatii pentru a prelua informatii cu a'utorul c.estionarelor ela%orate de ele!i , su% supra!e#.erea si
indrumarea profesorului de specialitate & /aterialele folosite de profesor si cele oferite ele!ilor , sunt corelate cu
necesitatea dez!oltarii la ele!i a a%ilitatilor de #andire critica , a comunicarii , a responsa%ilizarii sociale , si de
solutionare a pro%lemelor care apar in economia de piata &

01uccesul in afaceri presupune pre#atire , disciplina si multa munca 2&+
Da!id Roc3efeller
4iecare o* sa fie la loc$l sa$ %$pa c5e*area si %estoinicia sa.6
Ce ar trebui sa facem5ce ar fi drept,corect,onest+2
Cum ar trebui sa-i 3udecam pe altii si pe noi insine2
Cum trebuie sa ii tratam pe altii si sa admitem sa fim tratati de ceilalti2
Ce scopuri sunt demne de a fi urmate in viata2
Ce fel de persoana ar trebui sa fiu 2
0e ce este nevoie de etica in viata publica 2
1tudiu de caz
-n ma#azinul X e4ista pesti din specia 5 , specie relati! catutata & "estii
dintr$un moti! anume 2 au fost stopati in c restere , fiind cam la 'umatate din
dimensiunea la care ar tre%ui sa fie dupa !arsta &
6anzatorul , cunoscator , su% un oarecare prete4t , mi$a recoamndat sa nu
cumpar pestii & Am inteles ca a recomandat si altora la fel &Am senzatia ca nu !rea
nici sa$i i !anda 7si sa$si faca reclama proasta 8, dar nici sa$i omoare&&&&,
1e cu!ine sa faca pu%lice datele reale 9
Elevii isi
e%prima opiniile
le$ate de
comportamentul
van"atorului
'ratea"a toti an$a(atii drept )ustin libertatea # cresterea
Persoane unice si valoroase si de"voltarea fiecarui an$a(at
Comunica cu an$a(atii Formea"a si incura(ea"a un
folosind numele cu respect re$im ec*ilibrat de munca
Prote(ea"a viata # si$uranta )unt corecti ec*itabili
si sanatatea an$a(atilor in probleme financiare
Cultiva o atitudine po"itiva fata de celelalte persoane si reali"arile lor
P+I,CIPII-E
-IDE+I-O+ E'ICII I, AFACE+I
TE!T DE EVA"UARE
Nr #
I Co*pletea,a spatiile li-ere:
1. Prin etica se intele$e ........................ ........................................... pe
care o firma le manifesta fata de toti partenerii de afaceri.
2. -a modul $eneral# termenii cu a(utorul carora operea"a etica mana$eriala sunt!
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
0. Or$anismul de specialitate care reali"ea"a si coordonea"a politica in domeniul protectiei consumatorilor
este ........................... ....................... ................................ ..............
1.Dati e%emple de alte 2 or$anisme care au rol bine preci"at in protectia consumatorilor!
13 //////////////////////////////////////////
13 //////////////////////////////////////////
23 //////////////////////////////////////////
03 //////////////////////////////////////////
13 //////////////////////////////////////////
2.4n punct esential urmarit prin orice plan de afaceri viabil #fiind in acelasi timp si o problema care ii interesea"a
si ii afectea"a pe toti cetatenii# este................................
II.Incerc$iti +arianta corecta:
1. Printre obiectivele unui cod etic in afaceri# se numara !
a3 Crearea starii de indiferenta fata de cadrul or$ani"ational5
b3 Corelarea relatiilor contractuale cu libertatea absoluta de actiune in cadrul firmei5
c3 Promovarea unei ima$ini po"itive a firmei
d3 Impunerea autoritatii nelimitate a mana$erului
2. Care din urmatoarele sunt drepturi ale consumatorilor !
a3 Dreptul la informare
b3 Dreptul la protectie
c3 Dreptul de folosire
III. Co*pletati $r*atoarea sc5e*a:

P+I,CIPII-E
P+O6+AM4-4I
DE
MEDI4
Evitarea utili"arii e%-
cesive a resurselor
naturale
Daunele aduse
mediului
trebuie .................mai
de$raba decat
Impactul masurilor
asupra mediului luate
cat mai devreme
posibil
Alocarea de resurse
financiare pentru
protectia mediului
+espectarea
re$lementarilor in
domeniul protectiei
mediului
Factorul educational
7 promotor al
de"voltarii unei
atitudini active in
protectia mediului
IV. !ta-ileste asocierile %intre $r*atoarele ele*ente %in cele %o$a coloane:
A 8
+ED4CE+E

+EC4MPA+A+EA
+E4'I-I9A+EA

+ECIC-A+EA
a3 Primul si cel mai important pas in
practicile de eficienti"are a
materialelor si prevenirea formarii
deseurilor.
b3 Implica convertirea bunurilor
e%ecutate din materia prima# prin
refabricare si este al treilea pas
c3 Este al doilea pas si consta in
eficienti"area folosirii materialelor si
in prevenirea formarii deseurilor.
d3 Prin aceasta se intele$e refolosirea
efectiva pastrandu-se structura initiala
a materialelor fara a se consuma
ener$ie sau timp suplimentar de
folosire.
e3 Pasul final care inc*eie si determina
reinceperea procesului ciclic .
f3 implica actiuni de eliminare sau
reducere a to%icitatii materialelor
inainte ca acestea sa a(un$a la $roapa
de $unoi.
$3 Aceasta actiune presupune cumpararea
bunurilor care au ca scop reducerea
sursei de materiale nereciclabile si:sau
e%ecutia din materiale reciclate

7RUP !CO"AR A7RICO" NU!A"AU
,umele si prenumele .......... Clasa ....
C8E!TIONAR DE AUTOEVA"UARE
Rasp$n%eti c$ DA sa$ NU
1. )unt *otarat sa incep o afacere pe cont propriui&
2. )tarea de sanatate imi permite implicarea in proiect&
0. Am timp liber disponibil&
1. Instruirea mea este suficienta pentru afacerea propusa&
2. )peciali"area mea imi ofera suficiente cunostinte te*nice&
;. Am cunostinte economice necesare&
<. Am aptitudini de comunicare si putere de convin$ere&
=. )unt o persoana responsabila in orice impre(urari&
>. Pot sa imi asum riscul de esec al afacerii &
1?. )tiu sa administre" banii si sa pastre" ec*ilibrul financiar&
Observarea elevilor pe parcursul desfasurarii activitatilor
Numele i
prenumele elevului
C
o
m
u
n
i
c
a
r
e
C
o
l
a
b
o
r
a
r
e
G
a
n
d
i
r
e
P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
/

i
m
p
l
i
c
a
r
e
R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

t
e
r
m
e
n
e
l
o
r
R
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

r
e
g
u
l
i
l
o
r
R
e
z
o
l
v
a
r
e

d
e

p
r
o
b
l
e
m
e