Sunteți pe pagina 1din 5

LINGVISTIC GENERAL

IVa. SEMNUL LINGVISTIC


IVa. Consideraii generale despre semnul nonlingvistic; Definirea i relaiile semnului; Trihotomia peirceian a semnelor
(iconice, indiciale, simbolice). pecificitatea semnului lingvistic !n raport cu semnul nonlingvistic. Componentele
semnului lingvistic. Trsturile semnului lingvistic" caracterul arbitrar al semnului lingvistic # motivarea (motivarea
absolut i motivarea relativ), caracterul linear al semnificantului i implicaiile acestui principiu; $mutabilitatea i
mutabilitatea semnului lingvistic; %roblema schimbrii lingvistice; &ecanismul schimbrii lingvistice ' fapte de vorbire #
fapte de limb.
1. Consideraii generale despre semnul nonlingis!i"
a. Definirea i relaiile semnului
emnul este definit !n general ca o entitate care desemneaz o alt entitate fiind diferit de
aceasta"
( imaginea unui craniu uman pe eticheta unei sticle ' otrav), substan) periculoas), * pericol
de moarte +
( culoarea verde a semaforului ' se poate trece
( lovitura de gong la teatru ' cortina se ridic) etc.
emnul se definete, aadar, !n sensul cel mai larg prin aceast) relaie de substituire. emnul este
ceva ce st) !n locul a altceva i este !neles de cineva. Triada care re,ult) din aceast) definiie
distinge !ntre semn, relaia semnului cu obiectul i relaia semnului cu interpretantul.
Semnul ' este o entitate material), o imagine.
Obiectul sau referentul la care trimite semnul poate fi material (concret) sau abstract.
Interpretantul este g-ndul subiectiv sau aciunea provocat) interpretului de c)tre semn " * un
lucru este semn numai datorit interpretrii sale ca semn de ctre un interpret + (&orris).
.rice proces semiotic se manifest) pe trei dimensiuni (orice fenomen poate fi abordat din
perspectiv) semiotic) din trei unghiuri) "
/. raportul semn-semn ' determin) dimensiunea sintactic)
0. raportul semn-obiect ' determin) dimensiunea semantic)
1. raportul semn-utilizatorii semnului ' determin) dimensiunea pragmatic)
b. Clasificarea semnelor
2ilosoful american Charles anders %eirce a elaborat o clasificare a semnelor nonlingvistice.
Criteriul acestei clasific)ri este tipul de relaie dintre semne i referentul lor "
a. semne iconice (similitudine, asemnare) " e3. h)ri, mula4e, peisa4e, portrete, fotografie,
diagram), machet), eantion, imitare de tip imagistic ;
#. semne indiciale (contiguitate) " e3. simptomele unei boli, cobor-rea barometrului, fumul,
urmele pailor cuiva, vitrina !n raport cu maga,inul, o cioc)nitur) !n u) etc.
". semne simbolice (relaie convenional) " e3. semne de circulaie, alfabetul, alfabetul morse,
codul maritim, insigna, emblema etc.
5elaia semnic) poate fi ( motivat prin contiguitate (s. indiciale) sau prin asemnare (s.
iconice)
( arbitrar, nemotivat (s. simbolice) ' nu e3ist) nici o leg)tur) de
contiguitate, de asem)nare, ci relaia dintre semn i obiect e stabilit) prin convenie, !n mod arbitrar,
!nt-mpl)tor. ( e3. culoarea verde a semaforului ' nu are nici o leg)tur) cu faptul c) trecerea e liber),
ci aa s(a stabilit prin convenie).
$. Spe"i%i"i!a!ea semnului lingis!i"
Dac) semnul lingvistic este considerat doar un semn printre altele (adic) substituie sau
trimite la un obiect e3istent independent de e3istena cuv-ntului), atunci limba4ul este un simplu
instrument care facilitea,) doar comunicarea, iar problema limba4ului este una neesenial). Dar
semnul lingvistic nu este un semn printre altele, ci este semnul fundamental care determin)
specificitatea omului !n lume, iar problema limba4ului este esenial) (pentru !nelegerea omului i a
raportului s)u cu lumea).
Cara"!eris!i"i spe"i%i"e semnului lingis!i" &n rapor! "u semnul nonlingis!i"'
1. 6 nu su#s!i!uie, nu denumete o realitate pre(e3istent), ci o articulea,), o
conceptuali,ea,) (adic) o segmentea,), o distinge !n raport cu alte fapte ale realit)ii). 6imba nu
produce semne pentru semnificaii e3istente de4a (faptele realit)ii sunt delimitate unele de altele prin
limba4).
n6 se constituie ca suport material al unei semnificaii pre(e3istente, de4a constituite (prin
limba4) (e3. culoarea roie a semaforului trimite la o semnificaie pre(e3istent) " trecerea oprit)).
$. 6 se impune ca un semn tip !n raport cu care se anali,ea,) i celelalte n6 i care numai
prin ele devin e3plicabile. 6 sunt primare, primordiale, !n timp ce n6 sunt secundare !n raport cu
acestea.
(. 5elaia dintre componentele 6 este mai fle3ibil), fapt demonstrat prin e3istena
cuvintelor polisemantice, omonime, sinonime. 5areori relaia dintre semnificat i semnificant este
univoc) (cuvinte monosemantice ' termeni tehnico(tiinifici).
7n ca,ul n6 nu e3ist) polisemie, relaiile sunt univoce.
). 8umai !n ca,ul 6 este posibil) folosirea metaforic), figurat).
n6 nu pot fi dec-t semne proprii (nu pot fi niciodat) figurate).
*. 6 are un caracter linear (semnificantul) i se poate anali,a !n unit)i componente (v. dubla
articulaie a limba4ului).
n6 nu sunt lineare, ci globale, percepia lor e global).
+. 8umai 6 pot avea ca referent alte semne lingvistice (numai cuvintele au aceast)
capacitate metalingvistic), adic) se pot referi la ele !nsele ; e3. cu cuvinte se poate vorbi despre
cuvinte, dar nu se poate vorbi despre fum cu fumul).
n6 nu se pot referi la ele !nsele.
,. Combinaiile de 6 nu sunt reductibile la suma componentelor lor (sensul nu se instituie
prin !nsumarea 6, ci prin integrarea i dep)irea se i de).
-. 6 au !n primul r-nd un rol simbolic (referirea la lume prin concepte i crearea acestor
concepte), !n timp ce n6 au un rol instrumental, servesc funciei comunicative, mai e3act
transmiterii de informaii. n6( date ; 6 ' create prin activitatea de vorbire.
Cu.n!ul es!e /i el un semn0 dar esenial di%eri! de "elelal!e semne.
0
(.Componen!ele semnului lingis!i"
6ingvistul elveian 1erdinand de Saussure (/9:;(/</1) este cel care a pus ba,ele unei concepii
semiotice a limba4ului.
(.1. 7n g-ndirea lui 2. de aussure semnul lingis!i" nu unete un lucru i un nume, ci un "on"ep! i
o imagine a"us!i"2. =stfel, !n cuv-ntul rom-nesc * copil + se !nt-lnete pe de o parte su""esiunea
de sune!e c(o(p(i(l care !n mintea vorbitorilor de limb) rom-n) este o amprent psihic de care se
leag) un anumit concept (>copil?).
Concept semnificat
SL = ____________________ = __________________
Imagine acustic semnificant
( Concept, coninut ' semni%i"a! (* cel care este semnificat +)
( $magine acustic), amprenta psihic) ' semni%i"an! (* cel care semnific) +).
(.$. @nitatea dintre semni%i"an! i semni%i"a! definete semnul lingvistic. Con"ep!ul i imaginea
a"us!i"2 sau s3a! i s3an! sunt cele dou) componente ale semnului lingis!i".
a. A"es!e "omponen!e sun! solidare, inseparabile pentru c) se presupun reciproc precum
cele dou) fee ale unei foi de h-rtie "
*Conceptul nu devine fapt de limb dect prin asocierea cu o imagine acustic, iar o
imagine acustic nu devine fapt de limb dect prin asocierea cu un concept. (aussure)
#. SL es!e #iplan0 iar am#ele planuri sun! realiti mentale /i nu reali!2i ma!eriale '
( semnificatul ' concept mental, creaie a minii umane
( semnificantul ' imagine acustic " nu sunetul e important, ci corespondentul mental care
este un prototip al sunetului (e3. c-nd aud secvena sonor) >cas)? semnificantul nu este sunetul
!nsui care circul) !n aer, ci imaginea mental) a sonorit)ii acestui cuv-nt, imagine care se
g)sete de4a !n creier i pe care sunetul doar o actuali,ea,) !n g-ndire).
.bs. " $maginea obiectului nu e !n interiorul 6. chemele imagistice sunt ale designatelor. 8u
cuv-ntul >arbore? are o schem) imagistic), ci designatul cuv-ntului.
). Tr2s2!urile semnului lingis!i"
).1.1. emnele lingvistice sunt, !n general, nemotivate, ar#i!rare. Caracterul arbitrar al 6
trebuie !neles !n dou) sensuri "
3 SL e &n &n!regime ar#i!rar %a2 de designa! " nu e3ist) o motivaie natural), o relaie
cau,al) !ntre cuvinte i lucrurile (obiectele) pe care acestea le desemnea,).
A3. ' cuv-ntul >mas)? nu e determinat de ceea ce desemnea,), nici nu seam)n) !n vreun fel cu
obiectul * mas) + (nu e3ist) nici o leg)tur) natural) !ntre cuv-nt i obiectul din realitate pe care !l
desemnea,)).
Cuvintele nu semnific) prin natura lor, ci !n virtutea a ceea ce s(a stabilit prin tradiie !ntr(o
comunitate lingvistic) (sunt motivate doar istoric).
( semni%i"an!ul e ar#i!rar &n rapor! "u semni%i"a!ul
8u e3ist) nici o leg)tur) necesar) !ntre "omple4ul sonor i "on"ep!ul pe care acel comple3
sonor !l e3prim). 8u e3ist) nimic !n natura conceptului care s) impun) e3primarea lui printr(un
anumit comple3 sonor i numai prin acela.
A3. 8u e3ist) nici o leg)tur) necesar) !ntre comple3ul de sunete c-a-s- i conceptul * cas) +.
Cele dou) nu sunt !n raport de cau,alitate. 8u e3ist) nimic !n natura conceptului * cas) + care s)
impun) e3primarea lui prin comple3ul de sunete c-a-s- i numai prin acesta.
).1.$. Mo!iarea SL
1
.pusul conceptului de arbitrar este mo!iarea. Ca,urile de motivare sunt rare. 5aportul
dintre semnificat i semnificant este mo!ia! dac) !ntre cele dou) laturi ale semnului se poate
constata o leg)tur). =ltfel spus, se numesc motivate semnele al c)ror semnificant (form)) poate fi
e3plicat !ntr(un fel sau altul prin raportare la semnificat (coninut).
A3ist) dou) categorii de motivare"
a. Mo!iarea a#solu!2 5e4!ern26 ' cuprinde acea categorie de cuvinte a c)ror form) sonor)
reproduce unele tr)s)turi ale coninutului.
inter!eciile (a, of, vai, o etc.) sunt legate !n mod spontan de anumite st)ri afective. 2)r) a
,ugr)vi st)rile emoionale e3primate, ele sunt condiionate de acestea prin faptul c) apar ca o
e3teriori,are natural) a lor (semne indiciale).
onomatopeele ' reproduc sunete i ,gomote din mediul !ncon4ur)tor " cucurigu, cucu, trosc,
zdrong, buf. e reali,ea,) o imitare direct) a designatului prin imaginea fonic), sonor) (* pictur)
sonor) +). .nomatopeele tre,esc imaginea concret) a unui lucru sau fenomen prin similaritate,
asem)nare (semne iconice). Caracterul imitativ al onomatopeelor e apro3imativ " omul nu reproduce
cu e3actitate ,gomote din natur). Ale sunt supuse unor prelucr)ri colective, unor tradiii lingvistice
(e3. cucurigu, coc!-a-doodle-doo, cocorico(fr, "ui"uiri"ui(sp, !u!are!u(rus etc.). %entru vorbitori,
onomatopeele au aceast) finalitate * iconic) +, de evocare a sunetelor naturale, dei nu restituie cu
fidelitate aceste sunete din natur).
cu"intele cu sugestie fonetic 7 conin unele sunete care amintesc de caracteristicile obiectului " a
miorli, a scri, a v#i etc.
#. Mo!iarea rela!i2 5in!ern26
unt motivate relativ cuvintele a c)ror form) poate fi e3plicat) prin alte semne. &otivarea
relativ e ilustrat) prin"
a. cuvinte derivate (e3. drume $ drum % sufi&, 'nserare, lumini(, 'nnoda etc.)
b. cuvinte compuse (e3. pierde-var, do-noting, bun-credin, bunvoie, floarea-
soarelui).
&otivarea relativ) se refer) doar la motivarea alc)tuirii, !ntruc-t elementele componente r)m-n
nemotivate, arbitrare. (e3. drume ' motivat !n raport cu drum; drum ' nemotivat, arbitrar).
).$. Cara"!erul linear al semni%i"an!ului
%rin linearitatea 6 se !nelege unidimensionalitatea semnificantului. A3presia sonor) e compus)
din segmente lineare !n spaiu i timp. @n 6 Bse desf)oar)C !ntr(o singur) direcie !n sensul c) el e
perceput vi,ual (dac) e scris) sau auditiv (dac) e rostit) pe o singur) coordonat) (!n spaiu, dac e
scris, !n timp, dac e rostit). 6inearitatea e o proprietate a 6 pentru c) e3ist) sisteme de semne care
nu se caracteri,ea,) prin aceast unidimensionalitate, ci sunt multidimensionale (semne rutiere).
).(. Imu!a#ili!a!ea /i mu!a#ili!a!ea semnului lingis!i"
a. Imu!a#ili!a!ea semnului lingvistic se refer la Bconservarea !n timp a semnelorC, la relativa lor
stabilitate.
#. 2enomenul invers este mu!a#ili!a!ea care !nseamn la aussure deplasarea raportului dintre s(
ant i s(at.
A3. lat. necare (B a omor!C) D lat. vulg. sec. $E, E Ba !necaC D fr. no)er, rom. a se 'neca
A3. carte $ scrisoare ' modificare s(at
A3. deaci, pre, supt ' modificare s(ant.
8rin"ipiul mu!a#ili!9ii repre,int problema universal a s":im#9rii lingis!i"e.
(au propus teorii care !ncercau s e3plice schimbrile lingvistice (teorii naturaliste, teoria
substratului etnic, teoria tendinelor limbii, teoria minimului efort, teoria analogiei etc.). Toate aceste
teorii !ncercau s e3plice "au;ele s":im#9rii.
F
7n cartea Sincronie# diacronie i istorie (/<:9, &ontevideo, tradus !n /<<;), Coeriu
stabilete fundamentele teoretice pentru descrierea evoluiei lingvistice.
Coeriu argumentea, faptul c pro#lema s":im#9rii lingis!i"e nu poa!e /i nu !re#uie s9
se pun9 &n !ermeni "au;ali0 adic nu trebuie s ne !ntrebm de "e s(au produs anumite schimbri !n
anumite limbi. =ceasta deoarece limbile nu aparin ordinii cau,ale, ci ordinii finaliste, adic limba
corespunde unei finaliti, unor necesiti de e3presie. 6imba se adaptea, necesitilor de e3primare
ale vorbitorilor. 6imba este dinamic, pentru c activitatea lingvistic !nseamn a vorbi i a !nelege
ceva nou prin mi4locirea unei limbi.
=adar, schimbarea nu e un simplu accident, ci ine de esena limbii. 6imba se face prin ceea
ce se numete Cscimbare lingvisticC i care e de fapt mani%es!area "rea!ii!9ii lim#a<ului &n
planul is!ori" al lim#ilor. = studia schimbarea nu !nseamn a studia abateri, alterri sau accidente
(care presupun limba ca produs), ci a studia modul de consolidare a tradiiilor lingvistice, facerea
!nsei a limbii (energeia).
Chiar atunci c-nd constatm c o stare de limb e identic cu o stare anterioar (%enomenul
imutabilit$ii), nu !nseamn c acea stare persist !n mod static, ci c a fost reconstituit, repetat cu
fidelitate prin vorbire. Eorbitorii nu !i inventea, !n !ntregime e3primarea, ci utili,ea, modele
anterioare, utili,ea, sistemul limbii i accept normele lingvistice tradiionale. Dac limba se reface
!n aceeai form este pentru c vorbirea se ba,ea, pe modele anterioare.
=i#liogra%ie'
Coseriu, Augenio, In!rodu"ere &n lingis!i"2, Aditura Achino3, Clu4(8apoca, /<<:
Coseriu, Augeniu, Sin"ronie0 dia"ronie /i is!orie, /<<;, Gucureti" Aditura Anciclopedic
Coeriu, Augeniu, >Nu e4is!9 s":im#are lingis!i"9?0 !n BCercetri de lingvisticC, /<<0, /, p. <(0H.
de aussure, 2erdinand, Curs de lingis!i"2 general2, Aditura %olirom, /<<9, cap. $, $$, *artea 'nti, principii generale,
p. 9:(<I ;
: