Sunteți pe pagina 1din 6

O R D I N

nr. _________ din _______ 2014


privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorrii pentru lucrri
de excep ie au miiuni peciale! precum i tabilirea condi iilor i activit ilor "n
vederea acordrii majorrii pentru activitatea de# urat "n $ilele de repau
ptm%nal! de rbtori legale i "n celelalte $ile "n care! "n con#ormitate cu
reglementrile "n vigoare! nu e lucrea$! pentru #unc ionarii publici cu tatut
pecial i peronalul civil din &dminitra ia Na ional a 'enitenciarelor
(initrul juti)iei
Avnd n vedere dispozi iile art. 13 alin. (3), (4), (5) i (8) din Ordonana de
urgen a uvernului nr. 1!3"#!13 privind salarizarea personalului pltit din $onduri
pu%li&e n anul #!14, pre&u' (i alte 'suri n do'eniul &)eltuielilor pu%li&e, apro%at
&u &o'pletri prin *egea nr. #8"#!14, &u 'odi$i&rile (i &o'pletrile ulterioare, pre&u'
i &ele ale art. art. 15 din &ap. ++, se& iunea a #,a din Ane-a nr. .++ / 0a'ilia
o&upa ional de $un& ii %ugetare 1Aprare, ordine pu%li& i siguran na ional2 la
*egea , &adru nr. #84"#!1! privind salarizarea unitar a personalului pltit din $onduri
pu%li&e, &u 'odi$i&rile (i &o'pletrile ulterioare3
4n te'eiul art. 13 din 5otrrea uvernului nr. 65#"#!!7 privind organizarea (i
$un&ionarea 8inisterului 9ustiiei, &u 'odi$i&rile (i &o'pletrile ulterioare,

*mite urmtorul+
ORDIN

&rt. 1 / :e apro% ;or'ele 'etodologi&e de a&ordare a 'a<orrii pentru lu&rri de
e-&ep ie sau 'isiuni spe&iale, pentru $un& ionarii pu%li&i &u statut spe&ial i personalul &ivil
din Ad'inistra ia ;a ional a =eniten&iarelor , prevzute n Ane-a nr. 1 &are $a&e parte
integrant din prezentul ordin.
&rt. 2 / >ondi iile i a&tivit ile n vederea a&ordrii 'a<orrii pentru a&tivitatea
des$ urat n zilele de repaus spt'nal, de sr%tori legale i n &elelalte zile n &are,
n &on$or'itate &u regle'entrile n vigoare, nu se lu&reaz, pentru $un& ionarii pu%li&i &u
statut spe&ial i personalul &ivil din Ad'inistra ia ;a ional a =eniten&iarelor se sta%iles&
potrivit Ane-ei nr. # &are $a&e parte integrant din prezentul ordin.
,tr. &polodor nr. 1-! ector .!
0.0-41 /ucure0ti! Rom%nia
111.jut.ro
2OD+ 3,40140.4ver.5

&rt. 5 , ?repturile regle'entate n prezentul ordin se apli& &u n&adrarea n
&)eltuielile &u salariile apro%ate prin %ugetul Ad'inistraiei ;aionale a =eniten&iarelor.
@u&ure ti,
(initrul 6uti iei
Robert (ariu 2&7&N2I82
,tr. &polodor nr. 1-! ector .!
0.0-41 /ucure0ti! Rom%nia
111.jut.ro
2OD+ 3,40140.4ver.5

&nexa nr. 1
Norme metodologice de acordare a majorrii pentru lucrri de excep ie au
miiuni peciale! pentru #unc ionarii publici cu tatut pecial i peronalul civil
din &dminitra ia Na ional a 'enitenciarelor
&rt. 1 , 0un&ionarii pu%li&i &u statut spe&ial (i personalul &ivil din Ad'inistra ia
;a ional a =eniten&iarelor &are e-e&ut lu&rri de e-&epie sau 'isiuni spe&iale,
apre&iate &a atare de &tre &ondu&torii a&estora, %ene$i&iaz de o 'a<orare de pn la
5!A din salariul de %az prevzut de legislaia n vigoare la data de 31 de&e'%rie
#!!7, denu'it n &ontinuare 'a<orare.
&rt. 2 , :unt &onsiderate lu&rri de e-&epie a&ele lu&rri &areB
a) &ondu& la realizarea unor o%ie&tive &u i'pa&t deose%it asupra organizrii (i
$un&ionrii stru&turilor din siste'ul ad'inistraiei peniten&iare3
%) ne&esit e$e&tuarea unor a&tiviti &u un grad ridi&at de spe&ializare3
&) sunt realizate n grupuri de lu&ru n$iinate n vederea ela%orrii unor proie&te
i'portante, spe&i$i&e siste'ului ad'inistraiei peniten&iare3
d) &ontri%uie, identi$i& sau o%in noi surse de venituri.
&rt. 5 , :unt &onsiderate 'isiuni spe&iale a&ele a&tiviti &areB
a) au un grad de &o'ple-itate 'ai 'are de&t atri%uiile prevzute n $i(a
postului3
%) i'pli& e-istena unor ris&uri deose%ite pentru siguran a personalului sau
pentru $un&ionarea n %une &ondiii a siste'ului ad'inistraiei peniten&iare.
&rt. 4 / (1) 8a<orarea se a&ord individual pe o perioad de 'a-i' 6 luni,
pentru &el 'ult 5A din nu'rul total de posturi prevzute n statele de organizare, n
li'ita a 3!A din su'a salariilor de %az, a salariilor $un& iilor de %az i a
inde'niza iilor lunare de n&adrare, &u'ulat pe total %uget al ordonatorului prin&ipal de
&redite.
(#) ?up e-pirarea ter'enului prevzut la alin. (1), 'a<orarea se poate a&orda
a&elora i persoane, n a&ela i pro&ent sau ntr,un pro&ent di$erit, da& sunt ndeplinite
&ondi iile legale i da& se respe&t pro&edura regle'entat la art. 5.
&rt. . / (1) 8a<orarea se a&ord la propunerea 'otivat n s&ris a superiorului
ierar)i&, &are va &uprinde (i pro&entul 'a<orrii, sta%ilit n $un&ie de lu&rrile de
e-&ep ie sau 'isiunile spe&iale, pre&u' i perioada de a&ordare.
(#) =ropunerea de a&ordare a 'a<orrii se analizeaz n &onsiliul de &ondu&ere al
unit ii respe&tive, &u &onsultarea organiza iilor sindi&ale reprezentative. 4n ur'a
analizei, se e'ite un aviz 'otivat.
(3) >o'peten a de a&ordare a 'a<orrii, in&lusiv sta%ilirea pro&entului 'a<orrii i
a perioadei de a&ordare, pe %aza propunerii i a avizului, este ur'toareaB
,tr. &polodor nr. 1-! ector .!
0.0-41 /ucure0ti! Rom%nia
111.jut.ro
2OD+ 3,40140.4ver.5

a) 'inistrul <ustiiei, pentru dire&torul general (i dire&torii generali ad<un&i ai
Ad'inistraiei ;aionale a =eniten&iarelor3
%) dire&torul general al Ad'inistraiei ;aionale a =eniten&iarelor, pentru dire&torii
(i dire&torii ad<un&i din unitile su%ordonate, pentru personalul din Ad'inistraia
;aional a =eniten&iarelor (i pentru personalul din :u%unitatea de =az (i Cs&ortare
?einui Drans$erai3
&) dire&torii unitilor su%ordonate, pentru restul personalului din su%ordine.
(4) Eepartizarea pe unit i a nu'rului %ene$i&iarilor 'a<orrii se sta%ile te o dat
la 6 luni de >onsiliul de &ondu&ere al Ad'inistra iei ;a ionale a =eniten&iarelor, &u
&onsultarea organiza iilor sindi&ale reprezentative, ast$el n&t s se asigure distri%uirea
e&)ita%il pe unit i i &ategorii de personal.
(5) Ad'inistra ia ;a ional a =eniten&iarelor ine eviden a persoanelor &are
%ene$i&iaz de 'a<orare, in&lusiv n &eea &e prive te respe&tarea pro&entelor prevzute
la art. 4 alin. (1).
&rt. 9 / (1) 8a<orarea nu se a&ordB
a) n toate situaiile n &are nu se a&ord salariul de %az3
%) n situaia punerii la dispoziie &a ur'are a punerii n 'i(&are a a&iunii penale
sau a tri'iterii n <ude&at3
&) &nd nu 'ai sunt ndeplinite &riteriile de a&ordare.
(#) =revederile art. 5 se apli& n 'od &orespunztor i pentru &azurile prevzute
la alin. (1).
,tr. &polodor nr. 1-! ector .!
0.0-41 /ucure0ti! Rom%nia
111.jut.ro
2OD+ 3,40140.4ver.5

&nexa nr. 2
2ondi iile i activit ile "n vederea acordrii majorrii pentru activitatea
de# urat "n $ilele de repau ptm%nal! de rbtori legale i "n celelalte $ile
"n care! "n con#ormitate cu reglementrile "n vigoare! nu e lucrea$! pentru
#unc ionarii publici cu tatut pecial i peronalul civil din &dminitra ia Na ional
a 'enitenciarelor
&rt. 1 / 0un& ionarii pu%li&i &u statut spe&ial i personalul &ivil din Ad'inistra ia
;a ional a =eniten&iarelor &are des$(oar a&tivit i n zilele de repaus spt'nal, de
sr%tori legale (i n &elelalte zile n &are, n &on$or'itate &u regle'entrile n vigoare
nu se lu&reaz, &are nu se poate &o'pensa &u ti'p li%er &orespunztor, %ene$i&iaz de
o 'a<orare de F5A din salariul de %az prevzut de legislaia n vigoare la data de 31
de&e'%rie #!!7, propor ional &u ti'pul e$e&tiv lu&rat n a&este zile.
&rt. 2 , (1) >entralizatorul lunar al a&tivit ii prestate n zilele de repaus
spt'nal, de sr%tori legale (i n &elelalte zile n &are, n &on$or'itate &u
regle'entrile n vigoare, nu se lu&reaz, se nto&'e(te de &tre un responsa%il
dese'nat de e$ul &o'parti'entului n &are i des$ oar a&tivitatea salariatul, se
apro% de dire&torul unitii (i se &o'uni& &o'parti'entul $inan&iar din unitate, dup
e-pirarea ter'enului legal de 3! de zile pentru &o'pensarea &u ti'p li%er
&orespunztor.
(#) >entralizatorul lunar al a&tivit ii prestate n zilele de repaus spt'nal, de
sr%tori legale (i n &elelalte zile n &are, n &on$or'itate &u regle'entrile n vigoare,
nu se lu&reaz, va avea ur'toarea $or'B
8inisterul 9ustiiei
Ad'inistraia ;aional a =eniten&iarelor
GnitateaHHHHHH..

Apro%,
?ire&torul unitii
HHHHHHHHHHHH..

2*N:R&;I7&:OR ;8N&R
al a&tivit ii prestate n zilele de repaus spt'nal, de sr%tori legale (i n &elelalte
zile n &are, n &on$or'itate &u regle'entrile n vigoare, nu se lu&reaz, de &tre
personalul dinHHHHHHHHH. (denu'irea stru&turii)
n lunaHHHHHHHHH.
,tr. &polodor nr. 1-! ector .!
0.0-41 /ucure0ti! Rom%nia
111.jut.ro
2OD+ 3,40140.4ver.5

;r.
&rt.
;u'ele (i
=renu'el
e
A&tivitatea
des$(urat
>ine a
dispus
des$(urarea
a&tivitii
?ata (i
intervalul
de ti'p
;r.
ore
:e'ntura
persoanei
&are a
prestat
a&tivitatea
:e'ntura
(e$ului
&o'parti'entului
O%serva ii
! 1 # 3 4 5 6 F 8
4nto&'itB
;u'e, prenu'e, data (i se'ntura
A&est ordin a $ost nto&'it n dou e-e'plare.
,tr. &polodor nr. 1-! ector .!
0.0-41 /ucure0ti! Rom%nia
111.jut.ro
2OD+ 3,40140.4ver.5

S-ar putea să vă placă și