Sunteți pe pagina 1din 85

Prof. dr. doc. N . N .

G H E O R G H I U
dr. C r . D R A G O M I R E S C U
dr. C. RU
dr. C . I O N E S C U - T R G O V I T E
dr. STEFANIA C I U C A
MANUAL
DE
ACUPUNCTURA
EM
EDITURA MEDICAL - BUCURETI, 1974
Coperta de: VIOLETA COMA
PREFA
Strvechea metod extrem-oriental acupunctura" a fost mult
vreme practicat n mod cvasiempiric, o serie de principii aie ex-
trem-orientalilor fiind traduse n practic numai pe baza tradi iei
i fr discernmntul tiin ific necesar.
Dac pe lng acestea lum n considerare faptul c o serie de
medici, dintre care unii fr o calificare deosebit, au aplicat acu
punctura, aceasta fiind economicoas i uor de aplicat, gsim ex
plica ia de ce acupunctura n-a fost apreciat la justa valoare sau
a fosj: chiar desconsiderat. Unii acupunctori" aplicau metoda n
boli incurabile, cu leziuni organice definitive (cancer, hemiplegie
etc.)f astzi tiindu-se c metoda este eficient numai n afec iuni
cu predominan ia unor semne func ionale sau generale, n care du
rerea este preponderent.
Lucrri destul de recente aie unor autori anglo-saxoni, francezi,
sovietici, japonezi, chinezi, coreeni i chiar romni, dintre care
nu omitem pe autorii acestui manual, au cutat s stabileasc ba
zele tiin ifice aie metodei, reuind dac nu n totalitate, cel pu in
s restrng cadrul ipotezelor.
Avnd n vedere c n ultimii ani, i mai ales dup nfiin area
Cercului de acupunctur din cadrul U.S.S.M., o serie de medici din
Bucureti i din ar practic cu destul succes aceast metod i
avnd n vedere c cei care practic acupunctura snt din ce n ce
mai solicita i de bolnavi, am socotit necesar elaborarea acestui ma
nual, primul n limba romn, prin care s difuzm o serie de date
clinice i experimentale, date privind tehnica metodei, pentru a
pune la ndemna medicilor valoarea metodei bazat pe datele tra
di ionale i pe cele ale cunotin elor tiin ifice moderne, trecute
prin filtrul experien ei noastre.
Dorin a noastr a fost ca n acest prim manual s dm date
esen iale, eliminnd discu iile ancestrale cu con inut metafizic.
3
Prin formularul terapeutic i materialul iconografic, dorim s
venim n ajutorul celor care vor s cunoasc i eventual s prac
tice acupunctura11.
Am optat pentru termenii clasici, evitnd denumirile multiple
pentru acelai punct sau meridian, care risc s creeze unele con
fuzii.
Ne-am propus ca aceast prim edi ie din ara noastr s fie
urmat de o edi ie mai complet, bazat pe eventualul succes, dar
mai ales pe necesitatea aprofundrii metodei de ctre cititorii care
n spirit critic vor putea deveni adepi la nivelul tiin ific actual al
strvechii terapii orientale.
Trebuie s mul umim conducerii Editurii Medicale i organelor
tehnice ale acesteia care, nvingnd unele prejudec i ale corpului
medical, ne-au acordat ncrederea necesar i au asigurat prezen
tarea spre difuzare a acestui material.
N. N. G h e o r g h i u
1 iulie 1973
C U P R I N S
Pag.
P r e f a a .................................................................................................................................................................. 3
Date i s t o r i c e ............................ . . 7
1. MORFOFIZIOLOGIA TEGUMENTULUI . . . . . . 10
1 .1. Structura pielii ......................................... . . . . . . ! 10
1.2. Func iile pielii .............................................................................13
1.3. Propriet ile p i e l i i ................ ................................................ .... 13
1.3.1. Propriet ile enzimatice................ ........................ 13
1.3.2. Propriet ile electrice c u t a n a t e ................................ . 14
1.3.3. Propriet ile de a reflecta modificrile patologice n func
iile organelor i n t e r n e ............................ .... 15
1.0.4. Proprietatea de a influen a activitatea organelor interne ! 16
g 1.3.5. Propriet ile zonelor cutanate utilizate n acupunctura 17
1.3.5.1. Caracteristici a n a t o m i c e ........................................ 17
1 .3.5.2. Caracteristici func ionale . . . 18
2. ACUPUNCTURA EXPERIMENTAL ........................ 20
2.1. Ac iunea acupuncturii asupra s n g e l u i .........................................21
2.2. Ac iunea acupuncturii asupra glandelor e nd o c r i ne ................ 22
2.3. Ac iunea acupuncturii asupra aparatului circulator . . . . 1 25
2.4. Ac iunea acupuncturii asupra tubului d i g e s t i v ........................ 32
2.5. Ac iunea acupuncturii asupra dinamicii uterine . . . . . . . 33
2.5.1. n travaliu n o r m a l .............................................................33
2.5.2. n adinamie u t e r i n .............................................................'4
2.5.3. n hipotonie i hipokinezie u t e r i n ............................... 34
2.5.4. n diskinezie uterin i cu instabilitate de tonus . . . . 34
3. MECANISMUL DE AC IUNE A ACUPUNCTURII . ..................... 36
4. BAZELE TRADI IONALISTE ALE MEDICINEI EXTREM-ORIEN-
TALE ................................................................................................. 44
5. MERIDIANELE I P U N C T E L E................ ........................................55
5.1. Meridiane principale.................... ... . ................................ 56
5.1.1. Meridianul principal al plmnilor.................................... 58
5.1.2. Meridianul principal al intestinului gros . ................ .... 60
5.1.3. Meridianul principal al stomacului................................... 61
5.1.4. Meridianul principal al splinei-pancreasului . . . . . . 64
5.1.5. Meridianul principal al i n i m i i ............................................ 67
5.1.6. Meridianul principal al intestinului s u b i r e .................... 68
5.1.7. Meridianul principal al vezicii u r i n a r e ............................ 70
5.1.8. Meridianul principal al rinichilor ..................................... 74
5
5.1.9. Meridianul principal vase-sex ............................................... .......76
5.1.10. Meridianul principal trei (triplu) focare ....................................77
5.1.11. Meridianul principal al veziculei b i l i a r e .................... . 78
5.1.12. Meridianul principal al f i c a t u l u i ............................ .... ................ 80
5.2. Meridianele curioase . . . . . ................... .....................................82
5.2.1. Tou-Mo (vasul guvernor) ............................................................. 83
5.2.2. Jenn-Mo (vasul de concep ie sau d i r e c t o r ) ....................... 86
5.2.3. Tchong-Mo (vasul strategic) . . . . .............................. . 89
5.2.4. Tae-Mo (vasul centur) ........................................... .... .................. 90
5.2.5. Inn-Keo (vasul for ei i micrii vasul Clciului) . . 90
5.2.6. Yang-Keo (vasul Yang al micrii i for ei) . . . . . . 91
5.2.7. Inn-Oe (vasul Inn de l e g t u r ) ...............................................91
5.2.8. Yang-Oe (vasul Yang de l e g t u r ) ............................ .... . 92
6. DIAGNOSTICUL DIN PUNC T U L DE VEDERE A L A C U P U N C T U R II 93
6.1. Examenul b o l n a v u l u i ...........................................................................93
6.2. Pulsurile c h i n e z e ........................................................ .... ...........................95
7. I N D I C A I I L E I LIM ITELE ACUPUNCTURII . . . . . . . . 102
7.1. Contraindica ii, erori, i n c i d e n t e ............................ .... ................................104
8. TEHNICA T R A T A M E N T U L U I P R I N A CUP UNC T URA . . . . . 107
8.1. Acele de acupunctur ........................................................................... 107
8.2. Localizarea punctelor . . . . ........................ .... . . 108
8.3. n eparea p u n c t e l o r ............................................... .... ....................... .... ... 109
8.4. Tehnica de tonifiere i de dispersie ............................................... .... ... 109
8.5. Numrul punctelor u t i l i z a t e ............................ .....................................112
8.6. Numrul edin elor . . . . . . ........................ ........................... 112
8.7. Alegerea punctelor ................................................................................ 113
9. FORMULAR T E R A P E U T I C ................... .... ...........................................114
9.1. Puncte cu ac iune g e n e r a l .......................................... .......................... 114
9.2. Puncte cu ac iune limitat .................................................................. 114
9.3. Puncte s i m p t o m a t i c e ............................ .... .......................................... 114
9.4. Puncte o r g a n o t r o p e ................... .... ........................................................115
9.5. Puncte s e g m e n t a r e .......................................... .... ................................ 115
9.6. Asocieri de puncte .................................................... ............................116
9.7. Puncte cu ac iune specific . . . . . . . . . . . . . . . 117
9.8. Afec iuni circulatorii .................................................... .............................. 117
9.9. Tulburri cardiace . #. . . . . . . . . . . . . v . 118
9.10. Tulburri ale circula iei arteriale ........................ .... . . . . . 118
9.11. Tulburri ale circula iei venoase . . . . . .............................118
9.12. A n e m i i ....................... ................................................................. . . . 119
9.13. Afec iuni respiratorii ........................................... .... .............................. 119
9.14. Afec iuni digestive . . . . . . . . . . . . . . . . . . H9
9.15. Afec iuni u r i n a r e .......................................... . . . ........................ 120
9.16. Afec iuni ginecologice-obstetricale . . ........................................... 121
9.17. Afec iuni ale organelor de sim .................................................... 121
9.18. Afec iuni dermatologice . . . . . . . . . . . . . V . . 122
9.19. Afec iuni e n d o c r i n e ............................ . . . . . . . . . . . 122
9.20. Afec iuni ale sistemului nervos . . ................................. . . . 123
9.20.1. Paralizii, pareze . . . . . . ................................. . . . 124
9.21. Afec iuni reumatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
10. ANESTE ZIA P R I N ACUPUNC TUR . . . . . . . . . . . . . 126
11. A T L A S .............................................................................................. ................ 131
12. BI BLIOGRAFIE ..................................................................................... ........... 166
DATE ISTORICE
Medicina oriental, n cadrul creia acupunctura constituie nu
mai una din metodele terapeutice, a nceput s fie practicat or
ganizat nc naintea mileniului III .e.n. n China, India, Japonia,
Coreea.
Datorit multitudinii de cunotin e, n timpul dinastiei Han
(sec. III .e.n.), mpratul Roang-Ti a ordonat sistematizarea i n
registrarea lor, crend astfel premisele redactrii celui mai vechi
tratat, Nei King", canonul medicinei interne, completat la scurt
timp tle comentarii, cuprinse n volumul lui So-Ouenn.
n anul 984 e.n. medicul japonez Yasuyovi Tamba a redactat, pe
baza experien ei colilor chineze i japoneze, primul tratat de acu
punctur n aceast ar, intitulat ,,Ishiu Po\ iar n 1068 a fost n
fiin at n China prima coal superioar imperial pentru studie
rea acupuncturii.
ncepnd din anul 1207 e.n., n China exist statui de bronz cu
destina ie didactic, pe care punctele de acupunctur snt marcate
cu o precizie excep ional, n dreptul fiecruia fiind notat pro
funzimea pn la care trebuie introdus acul, exprimat n diviziuni
ale distan ei dintre pliurile interfalangiene ale mediusului indivi
dului, pe fa a radial.
n secolul IV .e.n. un acupunctor rmas celebru, Pienn-Tsio, a
publicat lucrarea n 4 volume intitulat ,,Nann King" (Tratat des
pre probleme dificile), iar sub egida lui Hoang-Fu-Mi s-a redactat
ntre 215282 e.n. cartea ,,Tsia Y King" (Principiile unu i cinci),
n anul 1258 e.n. a fost redactat tratatul ,,Chi See King Fa Houei"
(Circula ia celor 14 meridiane) de ctre Hoa Pa Jenn, iar n anul
1576 ,,Tchi King Fa Mo Krao" (Contribu ii la studiul celor 9 me
ridiane) de ctre Li Che Tchenn.
7
i
n anul 1571, Harvieu public pentru prima oar n Europa o lu
crare despre acupunctur, lucrare care a creat premisele practicrii
ei rudimentare de ctre o serie de personalit i medicale celebre:
Recamier, Laennec, Trousseau, Cloquet, Berlioz, Sarlandiere etc.;
n secolul urmtor misionarul P. Amiens public n limba latin
un compendiu de acupunctur.
Introducerea acupuncturii n medicina occidental este legat
ns de numele diplomatului i scriitorului francez Georges Soulie
de Morant. Educa ia pe care a primit-o i-a dat posibilitatea ca la
vrsta de 18 ani, cnd a intrat n serviciul diplomatic, s vorbeasc
perfect dialectul mandarin, n care s-a exprimat multe secole elita
culturii chineze. n anul 1929, fiind consul francez la Iunan, a con
statat cu surprindere, n cursul unei epidemii de holer, c bolnavii
cei mai gravi, trata i prin metodele medicinei tradi ionale orien
tale, erau salva i n majoritate, n timp ce pacien ii trata i dup
concep iile europene mureau n propor ie de peste 50o/0. Acest lu
cru l-a incitat pe Soulie de Morant s studieze bazele medicinei
orientale, reuind s realizeze acest deziderat n c iva ani, dato
rit cunotin elor sale superioare n domeniul culturii i etichetei
extrem-orientale care-i deschideau accesul n orice sfer.
Imediat naintea celui de-al doilea rzboi mondial, cnd se n
toarce n Europa, public Precis de Vraie Acupuncture Chinoise",
iar n anul 1960, lucrarea n 5 volume L'Acupuncture Chinoise",
fondnd i una din societ ile franceze de acupunctur.
n aceeai perioad au editat cr}i de valoare Champfrault
(Trite de medecine chinoise" n 6 volume), Ferreyrolles, Voisin,
Goux, de la Fuye (care a fondat Societatea interna ional de acu
punctur), Gerhard Bachman (care a editat tratatul n 2 volume
Lehrbuch der Akupunktur"), E. Stiefvater, Felix Mann. n anul 1958
a luat fiin , n cadrul Policlinicii Col ea, primul serviciu de acu
punctur, condus de ctre prof. N. N. Gheorghiu i dr. Cr. Dragomi-
rescu, care au organizat ncepnd din acel an i cercul de acupunc
tur din cadrul U.S.S.M. n ultimii ani au contribuit la dezvoltarea
acupuncturii n ara noastr dr. T. Crciun, dr. C. lonescu-Trgo-
vite, dr. C. Ru, dr. I. F. Dumitrescu i al ii. Contribu ii remarca
bile au fost aduse de asemenea de ctre dr. I. Bratu, C. Stoicescu,
V. Pr ode seu etc.
Literatura medical anglo-saxon, care ignora medicina orien
tal pn relativ recent, acord din ce n ce mai mare aten ie acestei
probleme. Rapoartele tiin ifice ale personalit ilor medicale care
s-au documentat n R. P. Chinez asupra rezultatelor metodei, snt
publicate i comentate in extenso, cu aten ie, interesul practicieni
lor ncepnd s creasc vizibil. n prezent snt editate n S.U.A.
8
American Journal of Chinese Medicine" i American Journal of
Acupuncture".
n momentul de fa , Societatea interna ional de acupunctur
cu sediul la Paris, care editeaz ,,Nouvelle revue interna ional
d'Acupuncture", nsumeaz eforturile a numeroase societ i na io
nale, promoveaz cercetarea tiin ific n acest domeniu i apr
prestigiul metodei i al celor ce o practic mpotriva tuturor criti
cilor incompetente ori lipsite de probitate.
Anual snt organizate congrese de ctre societ ile na ionale de
acupunctur din Fran a, R. F. Germania, Austria, Japonia, Hong-
Kong, Argentina. n Marea Britanie a fost organizat un ,,British
College of Acupuncture", iar un institut mixt, cu sec ii n S.U.A. i
Japonia a fost intitulat Kyoto Pain Control Institute", acesta edi-
tnd un buletin periodic care are n colegiul de redac ie i medici
romni. La fiecare patru ani se organizeaz cte un congres mon
dial de acupunctur, ultimele avnd loc n R. F. Germania, Fran a
i Japonia.
Membrii cercului romn de acupunctur din cadrul U.S.S.M.,
Filiala Bucureti, au prezentat lucrri, apreciate favorabil la di
verse manifestri interna ionale, iar n introducerea anesteziei prin
acupunctur, prof. N. N. Gheorghiu i dr. Cr. Dragomirescu au prio
ritate n Europa.
Cei mai competen i cercettori n acest domeniu subliniaz c
trebuie criticat i respins ,,reflex oter apia la chinoise/1care nu
este dect o caricatur (Nguyen Van Nghi) a adevratei medicine
chineze, creia i duneaz considerabil.
1. M0RF0FIZI0L0G1A
TEGUMENTULUI
Pielea este unui din cele mai mari organe ale corpului omenesc,
cntrind pentru un individ de 70 kg, aproximativ 4,5 kg. Particu
laritatea sa anatomic din care decurg dou propriet i fundamen
tale i anume, aceea de a reflecta suferin ele organelor interne i
aceea de a influen a activitatea organelor interne, este in raport
cu structura sa i anume: se ntinde pe o suprafa de 1500 cm2,
avnd raporturi spa iale particulare, pe de o parte cu organele in
terne, iar pe de alta cu sistemul nervos,
n concep ia noastr, pielea reprezint un ecran biologic dublu:
prin fa a sa extern (epidermul), ea vine n contact cu lumea exte
rioar pe care o recep ioneaz i o proiecteaz contient la nivelul
scoar ei cerebrale, iar prin fa a sa intern (dermul) vine n con
tact cu mediul interior, recep ionnd contient, pe calea sistemu
lui nervos vegetativ, suferin ele organelor interne.
1.1. STRUCTURA PIELII
Histologic, pielea este alctuit din trei straturi: epidermul,
dermul i hipodermul.
Epidermul reprezint fa a extern, avnd o grosime mai mic
de un milimetru; este alctuit dintr-un epiteliu pavimentos, strati
ficat, formnd patru straturi de celule cu o morfologie diferit, ce
reprezint formele pe care le parcurge o celul care nate n pro
funzime (zona germinativ) i evolueaz ctre celule exfoliatrice
superficiale, ce snt eliminate la suprafa a pielii, sub forma unor
descuamri fiziologice.
10
Cele patru straturi succesive snt: stratul bazai germinativ,
stratul mucos al lui Malpighi, stratul granulos i stratul cornos.
Epidermul are aceeai origine embriologic cu sistemul nervos
i anume, origine ectodermic.
Dermul provine din mezoderm, avnd origine embriologic co
mun cu vasele de snge, glanda corticosuprarenal, muchi etc.;
avnd o grosime de 0,33 mm, dermul este alctuit din stratul
papilar (ce apare ca o linie sinuoas ce delimiteaz dermul de epi-
derm) i corionul (o structur polimorf alctuit dintr-un schelet
conjunctiv, n care snt diseminate glande sudoripare, glande se
bacee, vase de snge, fibre musculare netede i termina iuni ner
voase).
Sistemul vascular sanguin este extrem de bine reprezentat, rea-
liznd dou plexuri paralele care tapiseaz pielea pe toat ntin
derea ei i anume: plexul subdermic (situat mai profund) i plexul
subpapilar (situat superficial).
Din plexul subpapilar pornesc ramifica ii ascendente care for
meaz un buchet de anse papilare care irig un teritoriu cutanat
bine delimitat, numit conul vascular de iriga ie". ntre aceste zone
rotunde se gsesc teritorii cu o circula ie mai redus.
Pe lng rolul lor nutritiv, vasele pielii au i un rol func ional
n raport cu func ia sa receptoare, rol care nu poate fi conceput
fr o bogat inerva ie vegetativ att aferent (receptoare) ct i
eferent (efectoare). Este posibil ca stimularea acestor receptori (a
baroreceptorilor ndeosebi) s participe n recep ia stimulilor rea
liza i cu ajutorul n epturilor n tratamentul prin acupunctur.
Termina iile nervoase ale pielii, care snt extrem de numeroase,
snt specializate n vederea recep iei stimulilor dureroi, termici
(cald i rece), de tact i de presiune.
Termina iile libere rspndite n epiderm explic recep ia
durerii superficiale, durerea profund fiind recep ionat de termi
na ii nervoase situate la nivelul muchilor i articula iilor.
Meniscurile terminale (Meissner-Merkel) snt forma ii dise
minate n epiderm i snt specializate pentru recep ia tactil.
Corpusculii Ruffini (recep ia cldurii) i Krause (recep ia sen
za iei de rece), snt situa i n derm.
Corpusculii Vater-Paccinni, specializa i pentru recep ia sen
za iei de presiune, snt interoceptori situa i n profunzimea der-
mului.
11
Bstium fo lic u ls r
Corpusculu! Mefssne>
Muchiul erecior
3! p ru lu i
Cana! excreton
sudoripdr
Corpus c u k l RuFfini
Vase hipodermice
E F i D E R M
Anse capilare
Por sudor/par
F iru l de p i r
' -DE RM
Glande sebacee
Bulbul p ru /u i
lu m e ru lu l
s u d u rip a r
HtPODERM
F i g . 1. Structura pielii (sec iune, dup Conu, 1970).
P rotect/J cutd/ik
a conu fui i/sct/kr
E p /d e rm
Fig. 2. Proiec ia cutanat a conului vascular de iriga ie.
1.2. FUNCJIILE PIELII
Pielea joac multiple roluri cu semnifica ii diferite:
Rol de protec ie mecanic, fizic i microbian.
Rol de organ intern" prin numeroase organite cuprinse n
derm (glande sudorale, sebacee, vase de snge, fibre musculare
netede etc.) (fig. 1).
Acest organ intern intervine n numeroase procese, ca termo-
reglare, metabolism hidroelectrolitic, eliminarea unor substan e etc.
Func ie receptoare, asigurat pe de o parte de inerva ia so
matic, prin intermediul receptorilor men iona i mai sus, i pe de
alt parte de inerva ia vegetativ.
1.3. PROPRIETILE PIELI!
n afara propriet ilor mecanice (de rezisten ) i fizice (de
permeabilitate), o deosebit importan prezint urmtoarele pro
priet i:
1.3.1. PROPRIETILE ENZIMATICE
Propriet ile enzimatice multiple au fcut pe numeroi cercet
tori s considere pielea o important gland cu secre ie enzimatic.
Aceste propriet i snt n raport cu posibilitatea activrii unor sis
teme enzimatice care dau natere unor substan e vasoactive de tip:
histamin, serotonin i braidikinin.
Histamina a fost considerat capabil de a explica unele din
efectele acupuncturii (Pinet, 1968; Lanza, 1968? Popkin, 1972). Cu
siguran , histamina este rspunztoare de reac ia hiperemic care
apare n jurul acelor dup 520 de secunde de la aplicarea lor. La
distan , prin trecerea sa n circula ie, histamina poate ac iona
asupra glandelor endocrine, mai ales asupra medulosuprarenalei i
asupra vaselor de snge, producnd hipotensiune. Eliberarea sa n
circula ie n cantitate mic i n mod repetat, prin intermediul n
epturii produs n scop terapeutic de ctre acupunctor, are efect
desensibilizator, cel pu in n afec iunile n care histamina pare a
juca un rol important i anume: astmul bronic alergic, coriz, ede
mul Quincke, conjunctivit, migren, eczem, prurit etc. Dup
Pinet (1968) punctele histaminolitice cele mai importante snt
I*G.4, n; V.U.J3i 54.
Bradikinina poate fi format prin activarea sistemelor chinino-
formatoare, ca urmare a unor leziuni cutanate. Ea poate contribui
la hiperemia local ca i histamina.
13
Serotonina prezint o concentra ie n piele de 0,7 micrograme
pc gram de esut. Eliberarea sa n circula ie poate avea loc n urma
stimulilor cutana i realiza i prin intermediul acelor de acupunctur.
1.3.2. PROPRIET ILE ELECTRICE CUTANATE
Comportamentul electric al pielii este reprezentat de un grup
complex de fenomene desfurate sinniltan i sincron, mpr ite n
dou subgrupe:
Propriet i pasive (rezisten cutanat la trecerea unui curent
exosomatic) i propriet i active (poten ial cutanat, expresie a pro
ceselor biologice active).
Aceste fenomene au fost ncadrate de Bloch (1965) n termenul
de activitate electrodermal", ele nefiind reprezentate prin valori
fixe. Att poten ialul ct i rezisten a unei zone cutanate pot su
porta n timp modificri care nscrise grafic, dup principiul nre
gistrrilor curen ilor biologici, mbrac aspectul unei curbe numit
electrodermogram.
n aprecierea valorilor ob inute prin cercetarea propriet ilor
electrice cutanate trebuie s inem seama de dificult ile survenite
n astfel de nregistrri (N. N. Gheorghiu i colab., 1967). n adevr,
valoarea unor parametri electrici, ca de exemplu rezisten a elec
tric cutanat, depinde de numeroi factori (curent de explora ie,
tensiune, frecven i intensitate, suprafa a electrodului, regiunea
explorat, existen a unor factori patologici locali, a unor factori
emo ionali etc.).
Rezistena electric cutanat poate fi determinat cu o serie de
aparate bazate pe acelai principiu: studiul varia iilor de intensi
tate ale unui curent continuu sau alternativ care traverseaz cor
pul uman ntre doi electrozi, dintre care unul numit electrod de
mas, este inut n mn, iar altul, electrodul de cercetat, explo
reaz suprafa a cutan (Bratu, 1959; Grall, 1962; Ionescu-Trgo-
vite, 1965).
n acest mod putem msura rezisten a pe care o opun esuturile
la trecerea curentului electric, rezisten care este variabil de la
o regiune a corpului la alta, ca expresie a neomogenit ii de struc
tur a pielii. Rezisten a cea mai mare la trecerea curentului este
dat de stratul cornos al epidermului, ndeprtarea acestuia avnd
ca rezultat scderea rezisten ei la valori foarte mici.
n legtur cu studiul varia iilor de rezisten electric cutanat
sub influen a factorilor emo ionali a fost mult utilizat termenul de
reflex psihogalvanic", ca test de activitate vegetativ (Bloch, 1965).
14
Poten ialul electric cutanat, care poate fi nregistrat cu aju
torul diferen elor de poten ial aprute, este expresia activit ii de
membran n diferitele pr i ale pielii (Lang, 1967), fr ca meca
nismul de producere s fie pe deplin cunoscut. Varia iile valorilor
poten ialului electric cutanat se mpart n dou categorii: varia ii
lente ale aa-zisului poten ial electric cutanat bazai" i varia iile
rapide care apar sub influen a sistemului nervos simpatic (rspun
sul galvanic de poten ial al pielii).
Acesta din urm este n mare parte n legtur cu activitatea
glandelor sudoripare, fapt demonstrat de Shaver (1962) cu ajutorul
unor microelectrozi de sticl introdui n canalele sudorale. ntru-
ctr ns, poten ialele electrice cutanate pot fi eviden iate i pe pa
tul unghial, lipsit de glande sudoripare i pe zone epidermice izo
late microchirurgical de glandele sudoripare, Edelberg (19641965)
consider c ele snt n legtur i cu stratul celular epidermic.
Din punct de vedere teoretic este important de subliniat faptul
c activitatea electrodermal (modificarea de rezisten i poten
ial aprut sub influen a diferi ilor stimuli) este expresia unor
reflexe vegetative n care snt implicate numeroase segmente ner
voase centrale, ci aferente i eferente simpatice i poate i para-
simpatice.
1.3.3. PROPRIETATEA DE A REFLECTA MODIFICRILE PATOLOGICE
N FUNCIILE ORCANELOR INTERNE
Suferin a visceral se manifest printr-un grup de simptome din
tre care de multe ori durerea este cea mai important. Ea poate fi
sim it ca o durere visceral propriu-zis, sau ca o durere visceral
referit, adic o durere resim it de bolnav ntr-o regiune deprtat
a organului interesat. Referin a se realizeaz pe aa-zisele zone
Head", adic pe dermatomul inervat de rdcina posterioar prin
care impulsurile aferente viscerale ajung la mduva spinrii, n aa
fel net durerea pare a veni de la suprafa a corpului.
Aa se explic, de exemplu, durerile iradiate din angina pecto
ral, colica nefretlc sau colica vezicular. Pentru a explica refe
rin a durerii viscerale pe zonele Head, Mackenzie a sugerat c
impulsurile senzitive, pornind de la viscere, snt incapabile s
ajung direct la creier, ntruct ele nu au nici o conexiune cu calea
spinotalamic. Totui ele vor facilita impulsurile durerii somatice
care vin de regul de la piele, n cantitate insuficient pentru a
excita fibrele cii spinotalamice. Acest lucru este posibil datorit
fenomenelor de convergen i suma ie. Convergen a este modali
15
tatea prin care un mare numr de fibre existente n rdcinile pos
terioare ale mduvei se concentreaz pe un numr mai mic de neu
roni ai fasciculului spinotalamic. In acest fel mai multe fibre ale
protoneuronilor converg ctre acelai deutoneuron, care n acelai
timp poate fi conexat att neuronilor viscerali ct i celor cutana i,
n aceast situa ie, influxul visceral i cel cutanat (luate separat)
snt insuficiente pentru a produce o durere visceral. Prin sumarea
lor, aceste influxuri pot atinge pragul de descrcare neuronic spi-
notalamic, determinnd apari ia senza iei dureroase.
1.3.4. PROPRIETATEA DE A INFLUENTA ACTIVITATEA
ORGANELOR INTERNE
In raport cu constatarea fcut, Head descoper i principiul
terapeutic dup care stimularea uneia din zonele de hiperestezie
cutanat, aprut ca o proiec ie cutanat a unei suferin e viscerale,
are adesea un efect surprinztor de vindecare a tulburrilor orga
nelor respective. Pe acest principiu se bazeaz metodele preconi
zate de Cornelius, Danielopolu, Lemaire n tratamentul algiilor vis
cerale prin introducerea intradermic, loco dolenti, a unor solu ii
anestezice.
Dup Lichtwitz, stimulrile dermice ac ioneaz, se pare, inhi-
bnd segmentul medular care primete incita ia visceral, n timp
ce Hugh arat c, dac dou esuturi snt inervate de acelai seg
ment i snt iritate n acelai timp, numai una din cele dou irita ii,
i anume cea mai puternic, va fi nregistrat sub forma unei sen
za ii dureroase. Pornind de la aceste date, n categoria metodelor
reflexoterapice" au fost incluse o serie de tehnici utilizate n
practic, tehnici care urmresc influen area unor tulburri surve
nite n activitatea organelor interne, printr-o ac iune fizic, chi
mic sau electric exercitat asupra pielii. n aceast categorie
snt incluse: masajul, fizioterapia (ultrascurte, ultraviolete), elec-
troterapia, stimuloterapia endonazal sau auricular etc. Cele mai
multe dintre ele i explic ac iunea terapeutic prin declanarea
unor reflexe de tip normalizator, n care snt implica i receptori i
ci nervoase aferente somatice, aa cum o sugereaz aplicarea
excitantului pe metamerul de care ine organul ee urmeaz a fi
influen at. Acest gen de reflexoterapie poate fi numit nespecfic,
ntruct zonele utilizate pentru excitarea n scop terapeutic snt re
prezentate de suprafe e mari. In aceast situa ie, important este ca
un excitant de o anumit intensitate s fie aplicat pe metamerul
respectiv sau pe zona de hiperestezie cutanat aprut (loco do-
16
len i). Rezultatele ob inute snt uneori rapide, eficiente, dar de
scurt durat.
Spre deosebire de aceste metode reflexoterapice nespecifice,
acupunctura reprezint o metod reflexoterapic specific care are
la baz existen a unor rela ii precise ntre anumite zone puncti
forme situate pe tegument i organele interne. Aceste zone puncti
forme n numr de aproximativ 700 prezint o serie de particulari
t i anatomice i func ionale, a cror cunoatere este indispensabil
n elegerii bazelor teoretice i practice ale aplicrii acupuncturii.
1.3.5. PROPRIETILE ZONELOR CUTANATE UTILIZATE N
ACUPUNCTUR
Datele din literatur privind particularit ile structurale i func
ionale ale meridianelor i punctelor de acupunctur au dus la des
prinderea unor caracteristici importante.
1.3.5.1. CARACTERISTICI ANATOMICE:
Punctele de acupunctur se afl pe o arie de c iva mm2.
Se gsesc situate n mici depresiuni, de cele mai multe ori
greu de sesizat.
Trecerea degetului de-a lungul meridianului d senza ia de
lipicios sau fin rugos la nivelul punctelor, de parc secre ia sudo-
ral ar fi de alt calitate la acest nivel. Bachman descrie punctele
de acupunctur ca locuri unde circula ia capilar este mai redus,
fapt ce determin o serie de diferen ieri metabolice fa de restul
nveliului cutanat. n 1964 Kim Bong Han descrie la nivelul punc
telor de acupunctur o serie de forma iuni anatomice specifice, cu
caracter histologic special, bogate n ARN i ADN i legate ntre
ele printr-o serie de canalicule. Kellner (1967) nu a putut ajunge
la acelai rezultat. Singura particularitate a punctelor de acupunc
tur ar fi dup Kellner aceea c, n zonele respective, termina iile
senzitive receptoare snt mai numeroase dect fibrele eferente elec
toare. La nivelul punctului de acupunctur suprafa a de piele de
servit de un receptor este de 2,8 mm2.
Punctele snt aproape totdeauna sensibile la presiune, mai
sensibile dect zonele din jur, fapt explicat prin diferen ele de iner-
va ie senzitiv descrise mai sus. ntr-o anumit afec iune, anumite
puncte devin mai dureroase la presiune, fapt care are o dubl im
portan :
2 Manual de acupunctur
17
valoare diagnostic, indicnd afectarea unui organ definit;
valoare terapeutic, n eparea puctelor dureroase fiind
urmat aproape totdeauna de un rspuns bun.
1.3.5.2. CARACTERISTICI FUNC IONALE
Meridianele i punctele de acupunctur prezint o serie de ca
racteristici electrice diferite fa de zonele nvecinate, ale cror
propriet i electrice au fost descrise n capitolul Morfofiziologia
tegumentului".
Numeroase studii efectuate n acest sensr n mai multe rir au
dus la acumularea unor date care pot fi rezumate astfel:
Traiectul meridianelor chineze prezint o rezisten electric
sczut fa de zonele din jur, iar pe meridian, rezisten a este mai
sczut la nivelul punctelor (dup Niboyet, cu minimum 20%, une
ori cu 50%, fa de rezisten a zonelor nvecinate).
Starea de hidratare pielii modific valorile absolute ale
rezisten ei la nivelul punctelor, dar nu modific valorile compara
tive dintre ele. n scop diagnostic privind meridianele afectate, va
trebui s se in seama, deci, numai de valorile comparative i nu
de cele absolute.
Localizarea anatomic a punctului nu este unrfactor determi
nant n rezisten a sa electric, acelai punct prezentnd valori di
ferite, la indivizi diferi i.
n eparea unui punct poate modifica impedan a electric a
unui alt punct aflat uneori la distan considerabil fa de primul.
Punctele de mai mic rezisten snt simetrice de partea
dreapt i stng a corpului, fcnd excep ie numai punctele situate
pe liniile mediane.
n epturile fcute n scop terapeutic modific valoarea re
zisten ei electrice cutanate, n sensul creterii atunci cnd valorile
snt sczute, sau ale scderii, cnd valorile snt crescute. n acest
fel, n cursul celor 6 10 edin e, ct dureaz de obicei tratamentul,
valoarea maxim i cea minim, pot fi n linii mari egalizate, mo
mentul egalizrii coinciznd de obicei cu dispari ia afec iunii tra
tate.
n zonele de hiperestezie cutanat, caracteristicile electrice
ale tegumentului devin asemntoare cu cele ale punctelor chineze.
Varia iile comparative ale impedan ei electrice a punctelor
de acupunctur au fost utilizate n scop diagnostic, n aprecierea
tulburrilor aprute n starea energetic a meridianelor i deci a
organelor corespunztoare lor, cu rezultate interesante.
18
innd cont de aceste particularit i anatomo-func ionale ale
punctelor de acupunctur, explica ia eficien ei acupuncturii, bazat
numai pe reflexele somatice, este limitat din urmtoarele motive:
a) Traumatismul efectuat cu ajutorul acelor este de obicei mi
nim, astfel nct nu se poate yorbi de inhibarea unei dureri visce
rale, prin alt durere, deoarece senza ia dureroas realizat cu aju
torul acelor este mult inferioar durerii pe care dorim s o tratm,
fapt ce nu corespunde cu principiul enun at de Hugh, dup care
,,dac dou esuturi inervate din acelai segment snt iritate n ace
lai timp, numai una din cele dou irita ii, i anume cea mai puter
nic, se va nregistra n creier sub forma unei senza ii dureroase".
Pe de alt parte, trebuie precizat c rezultatele acupuncturii nu
snt direct propor ionale cu intensitatea excita iei, ci, dimpotriv,
se consider c rezultatul este cu att mai bun cu ct senza ia du
reroas a fost mai mic.
b) n cazul acupuncturii, punctele active asupra unui organ
intern se gsesc de cele mai multe ori la distan i n afara dermato-
mului sau metameruui de care organul apar ine. Mai mult, con-
firmnd cele scrise n cr ile chinezeti, practica arat c acupunc
tura cea mai eficace este aceea care folosete n tratarea bolilor
manifestate ntr-o regiune a corpului puncte situate opus acestei
regiuni, de exemplu: bolile organelor extremit ii cefalice, se tra
teaz prin puncte situate pe membrele inferioare i invers.
Trebuie amintit c exist o serie de puncte despre care se poate
vorbi c au o dispozi ie metameric, permi nd a gndi c pot ac
iona asupra organelor situate pe acelai metamer. Acestea snt:
punctele cervico-dorso-lambare, situate pe vasul guvernor;
punctele vasului de concep ie, situate median anterior i
care regizeaz, n por iunea toracic, func iile respiratorii, n por
iunea epigastric, func iile digestive, iar n cea subombilical,
func iile genitale i urinare,-
punctele zise de asentiment" dispuse pe ramura intern a
por iunii dorso-lombare a meridianului vezicii, situate paraverte-
bral (la circa 4 cm de linia median, corespunznd lan ului simpatic
subiacent).
2. ACUPUNCTURA
EXPERIMENTAL
In occidcnt, acupunctura a fost introdus pe scar larg n
Fran a dup 1930. Mult vreme a existat (^incertitudine justificat
de existen a a trei factori: 1 imposibilitatea de a preciza baza
material a existen ei punctelor de acupunctur; 2 lipsa unor
explica ii tiin ifice a mecanismului su de ac iune; 3 ipsa da
telor experimentale care ar putea obiectiva i msura, din punct
de vedere cantitativ, modificrile survenite n activitatea organe
lor interne, dup n eparea diferitelor puncte considerate ca fiind
n legtur cu organele respective. Un lucru care reiese din nde
lungata istorie a acupuncturii i care este cert este c aceast me
tod de tratament a trit, triete i se dezvolt datorit efectelor
sale terapeutice. Pentru un mare numr de acupunctori, justificarea
experimental a rezultatelor acestui tratament prezint o impor
tan secundar, acest punct de vedere constituind reac ia faptului
c rezultatele experimentale ob inute prin acupunctur snt aproape
totdeauna mai slabe dect rezultatele terapeutice. Aceast situa ie
este explicabil dac ne gndim c rezultatele tratamentului prin
acupunctur nu snt apreciate numai dup o singur edin , ci
dup o serie de edin e. Exist numeroase cazuri n care prima sau
primele edin e de acupunctur rmn fr efect, ameliorarea sur-
venind ncetul cu ncetul, n edin ele urmtoare; n acest sens este
posibil ca primele aplicri ale acelor s aib mai ales rolul de a
pregti terenul, efectele evidente aprnd ulterior. In ce privete
metodele experimentale, se tie c prin ele se studiaz de obicei
rspunsul aprut dup stimularea unui singur punct de acupunctur
i ntr-o singur edin , mai rar a unui grup de puncte i dup mai
multe edin e.
Trebuie avut n vedere faptul c cele mai numeroase afec iuni
tratate prin acupunctur snt tulburri func ionale nso ite de obi
cei de fenomene algice, a cror apreciere obiectiv este dificil de
realizat. Dispari ia dup acupunctur a unei nevralgii de trigemen,
20
a unei migrene, a unei nevroze etc., care mbrac uneori forma
unui rezultat spectacular, poate s fie imposibil de obiectivat prin
teste de laborator. n sfrit, un alt aspect care trebuie s fie discu
tat este acela c reproducerea efectelor acupuncturii nu este tot
deauna posibil datorit unor factori diferi i:
Localizarea imprecis a unui punct studiat nu este nso it
de rspunsul dorit. Se tie c suprafa a cutanat a unui punct de
acupunctur nu depete c iva mm2. Localizarea imprecis este
posibil, pe de o parte datorit lipsei de experien i a cunotin e
lor insuficiente n ceea ce privete proiec ia cutanat a punctelor
active, iar pe de alt parte de existen a unei variabilit i de am
plasament, condi ionat de lipsa unei simetrii perfecte a inerva iei
vegetative care reprezint substratul anatomic al acestor puncte.
Caracterul dinamic al punctelor de acupunctur care face ca
activitatea acestora s fie variabil. Acelai punct de acupunctur
ntr-o perioad de activitate intens (tonus vegetativ mrit) va rs
punde intens la stimulare, n timp ce ntr-o perioad de inactivitate
(tonus vegetativ sczut) va da un rspuns mult mai redus sau chiar
absent.
n afar de perioadele diferite de activitate ale punctelor de
acupunctur, trebuie luat n considerare i faptul c gradul de reac
tivitate la stimularea punctelor este diferit de la individ la individ,
fiind antrena i factori care pn n prezent nu snt cunoscu i. n
ciuda acestor dificult i de care ar trebui s se in cont n inter
pretarea rezultatelor, numeroase date vin s dovedeasc rela ia
specific existent ntre punctele active cutanate i func ia organe
lor interne.
n cele ce urmeaz vor fi prezentate lucrrile cele mai impor
tante cu rezultatele ob inute, clasate pe grupe de organe sau de
func iuni.
2.1. ACIUNEA ACUPUNCTURA ASUPRA SNGELUI
Acupunctura poate s intervin activ n modificarea numrului
unor elemente sanguine (hematii, leucocite), ca i n modificarea
constituen ilor plasmatici (frac iuni proteice), fapt demonstrat n
primul rnd de autorii japonezi (Aokir Hara, Nagatuya, Fujii, Te-
rada) la nceputul secolului. Mai interesante snt lucrrile con
duse de N. N. Gheorghiu (1961), Bratu (1964), Crciun i Blosu
(1968). Bratu i colab. (1964), care studiaz efectul acupuncturii fo
losind punctele V.G.21 (punctul de comand al hipotalamusului
anterior), V.B.20 (hipotalamus posterior), V.G.14 (punctele de co
mand ale mduvei spinrii), toate punctele enumerate mai sus,
21
cu excep ia lui V.G.14 produc o leucopenie, deci au un efect inhi
bitor. Punctele V .10 i V.B.20 au un efect leucopeniant pronun at.
V.G.U, din contr, provoac creterea numrului leucocitelor (n
medie 1500 elemente/mm3). Frac ia neutrofilelor scade sau crete
paralel cu diminuarea sau creterea neutrofilelor, n medie cu
500 elemente/mm3.
Asupra numrului limfocitelor care au un rol preponderent n
formarea anticorpilor, V.G.14 are un efect de diminuare, contrar
efectului pe care l are asupra polinuclearelor. Celelalte puncte
produc numai o uoar cretere a limfocitelor. Asupra monocite-
lor, care reflect activitatea esutului reticuloendotelial, se ob ine
un efect de cretere mai accentuat cu punctele V .10 i V.B.2o* In
acelai sens N.N. Gheorghiu, Cr. Dragomirescu i F. Dumitrescu
au studiat punctele V.G.14, V.12> 1Zy 25^ 3> S.36) V.C.6. Intr-o prim
etap, autorii au folosit toate aceste puncte n aceeai edin
pentru stimularea leucopoiezei; timpul folosit de obicei pentru to-
nifiere (34 minute) este gsit inadecvat pentru c el are un efect
depresiv asupra func iei hematopoietice i de golire a rezervelor
medulare. Din aceast cauz autorii gsesc c este necesar s se
foloseasc un timp prelungit de excita ie cutanat, timp realizat,
fie prin edin e scurte i repetate, fie prin edin e mai lungi (30 de
minute). Autorii sus in c ac iunea acupuncturii pare s se exer
cite asupra golirii rezervelor medulare, ca i asupra func iei leu-
copoietice, ntruct n toate cazurile observate se nregistreaz o
cretere pn la de 5 ori numrul leucocitelor tinere (devia ia la
stng a a formulei Arneth).
Creterea numrului hematiilor dup acupunctur a fost comu
nicat de numeroi autori (Bratu i colab., N. N. Gheorghiu i co
lab., Kassil, Aoky etc.). Punctele cel mai frecvent folosite au fost:
V .38 n tonifiere i S.36 n dispersie. Cu aceeai stimulare, func ia de
aprare a organismului (creterea complementelor, a anticorpilor,
frac iunea globulinelor etc.) a fost ob inut de Aoki, Tekeida,
Gheorghiu, Cr. Dragomirescu, F. Dumitrescu.
Aceste modificri snt specifice pentru punctele de acupunctur,
n epturile efectuate n zonele indiferente producnd varia ii ne
semnificative n jurul cifrei ini iale.
2.2. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA GLANDELOR ENDOCRINE
Stimularea secre iei corticosuprarenalei a fost ncercat prin
studiul dinamicii eozinofilelor sanguine (testul Thorn modificat, n
care injec ia cu ACTH a fost nlocuit printr-o n eptur efectuat
n punctul studiat).
22
Primele ncercri n acest sens au fost comunicate de Bratu i
colab. (1957). Rezultatele privind posibilitatea stimulrii hipofizo-
corticosuprarenalei prin n eptura specific anumitor puncte de
acupunctur au fost prezentate la Congresul Interna ional de
Acupunctur de la Viena. Aceast problem a fost reluat de ace
lai colectiv n 1963, studiindu-se 16 puncte unice i asocia ii de
cte 2 i 3 puncte.
n fig. 3 se poate observa comparativ rezultatul ob inut n ace
leai cazuri prin testul Thorn efectuat cu 25 unit i ACTH cu 48 de
VGfy
50
-59
45
SPG
-1,7
47
4 0
-
J /
T /
/
7 /
/ /
/ /
/ /
/
56
*
45 - t i
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
V?3
53
3&
-30
7

/
/
/
VGU
50
-45
t i
-11
VB25
-w'J?
7
/
/
/
/
/
/
SR2
-5?
/
-62 /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
-37
-39
VG21
47
VB39
49
-5
_E
R 7
53
p
/
-/3
1
VG16
-59
r33
VG6
-4r3
7
/
t 'o t t n o F il id
Dup Dl/p#
a c t h acupunctura
V
/
/
/ w
F i g . 3. Dinamica eozinofiliei n procente, comparativ dup ACTH
i dup acupunctur.
ore nainte. Dup cum se vede, o serie de puncte au realizat un
efect eozinopeniant mai accentuat ca dup administrarea de ACTH.
Plecnd de la aceste date s-a ntreprins un studiu sistematic al di
namicii eozinofilelor dup n eparea unor puncte ale meridianelor:
Rinichi (Ionescu-Trgovite, 1967), Splin-Pancreas (Ionescu-Trgo-
vite, 1967) i Ficat (Ionescu-Trgovite, 1968) pentru a verifica
ideea ac iunii specifice a punctelor de acupunctur studiate asupra
eozinofilelor; cercetarea a fost comparat cu determinarea a 15 ca
zuri de varia ii spontane ale eozinofilelor (care s-a dovedit a fi de
+ 12,6o/0) i un alt lot cu determinarea a 10 cazuri de eozinofilie
nainte i la 4 ore dup introducerea a dou ace n afara meridia-
23
nelor chineze, nregistrndu-se varia ii de 8,lo/0. Datele ob inute
snt prezentate n fig. 4, 5 i 6.
innd cont de datele nregistrate dup stimularea meridianu-
lui Ficat (fig. 4), care au dat maximum de eozinopenie de numai
F ig . 4.
Dinamica eozinofiliei n procente, dup acupunctura meridianului
Ficat.
1
<S>
IU
lotul de cercetare
R, RzAj /fyR5RgR7RsRgRft ^ gfy?
f28.6 f25 5
+0,1
'30.8
-JjS
+12$
hs n I
n !! _ 1
+88
-9,0
Mi
-*6,3
~5 15 6 5 10 5 5 5 6 5 5 5 5
Fig. 5 Dinamica eozinofiliei n procente, dup acupunctura meridianului
Rinichi.
37,5o/o, datele ob inute dup stimularea meridianelor Rinichi
(fig. 5) i Splin-Pancreas (fig. 6) snt mai interesante. Astfel, din
24
punctele meridianului Rinichi studiate (83 de cazuri) unele descriu
o adevrat zon eozinopeniant: R.2; 3s 4; i 5 n timp ce altele
(R-7 ?i 10) descriu o zon eozinofiliant.
Fig. 6.
I
f-2.1
t e,
70
Lotul de cercetare
^ ^ ^ ^ co_^o^o
-m
-is.z
-10
J - 1,02-3S;7
- V
-37.3
-19,1
SI,S -%/
5 10 5 5 5 5 $ 5 6 5 5 5 5 6
Dinamica eozinofiliei n procente, dup acupunctura meridianului
Splin-Pancreas.
Pe meridianul Splin-Pancreas, n total 77 de cazuri un efect
eozinopeniant marcat a fost ob inut cu punctele S.P.15 (5,5%) i
S.P.* (54,10/0).
Date privind posibilitatea stimulrii secre iei hormonilor corti-
cosuprarenali urmrind fie dinamica eozinofilelor, fie secre ia de
17-cetosteroizi au fost demonstrate de Crciun i Blosu (1968) i
de Umlauf (1969).
Apari ia unui efect eozinopeniant marcat dup stimularea punc
telor de acupunctur sugereaz, desigur, declanarea unei impor
tante secre ii de hormoni corticosuprarenali, mecanismul prin care
se ob ine efectul respectiv rmnnd nc neelucidat. Nu tim dac
se produce o excita ie direct a corticosuprarenalei sau una indi
rect, prin intermediul hipofizei sau al pancreasului endocrin, ca ur
mare a unei hipoglicemii. Ultima posibilitate trebuie avut n v e
dere cu att mai mult cu ct meridianul Splin-Pancreas este acela
de care depinde n mare msur metabolismul glucidic.
2.3. AC IUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA APARATULUI
CIRCULATOR
Dintre mecanismele implicate n scderea presiunii arteriale
prin acupunctur, cel reflex nervos pare a fi cel mai important. Din
tre punctele hipotensoare n care mecanismul nervos ar putea s
25
intervin, s-au studiat dou: I.S.17, care prin pozi ia sa supraiacent
zonei sino-carotidiene a sugerat posibilitatea de a influen a meca
nismele baroceptoare i S.P.6r care prin propriet ile sale anti-
spasmodice poate produce modificri ale tonusului vascular, evi
den iate prin msurarea indicelui ocilometric la nivelul membrelor
inferioare. Primul punct (I.S.17) a fost utilizat n scopul studierii di
namicii tensiunii arteriale la hipertensivi i la normotensivi, i\
compara ie cu un lot martor la care n epturile au fost efectuate
n afara punctelor de acupunctur. Scderi remarcabile ale ten
siunii arteriale cu 14 mm Hg au fost nregistrate n lotul hiperten
sivilor, n compara ie cu 5 mm Hg n lotul normotensivilor i 3 mm
Hg n lotul martor (fig. 7).
Se sugereaz posibilitatea de a influen a centrii vasomotori,
bulbari, prin excitarea reflex a func iei baroceptoare a aparatului
sinocarotidian.
Ac iunea celui de al doilea punct (S.P.G), cuplat cu V.B.39 a fost
mm Hg
5
W
15
20
nr. cdzur /
lo t u l
martor
Lotul Lotul
de cercet! de cercet!
n r . l nr.2
-3
-5
-lk
2k 33 2k
Fi g. 7. Scderi ale presiunii arteriale n mmHg fa de valoarea ini ial,
dup n epturi efectuate laterocervical, n afara punctului I.S.17 (lotul mar
tor), n punctul I.S.17 la normotensivi (lotul de cercetat nr. 1) i la hiperten
sivi (lotul de cercetat nr. 2).
studiat cu ajutorul msurrii indicelui oscilometric nainte i dup
n eptur pe 75 de bolnavi neselec iona i, spitaliza i pentru dife
rite afeciuni, nainte i la o or dup stimularea punctelor de mai
sus.
26
n cazul asimetriilor vasculare, adic n cazul nregistrrii unor
diferen e de indice oscilometric ntre gamba dreapt i cea stng,
punctul S.P.g a fost stimulat 10 minute i V.B.39timp de 2 minute de
partea n care indicele oscilometric a fost mai mic; de partea opus,
punctul S.P.g a fost stimulat 2 minute i punctul V.B.39 timp de
10 minute.
Pentru lotul martor, valorile ob inute au fost asemntoare. Va
ria iilor nregistrate n cteva cazuri nu au depit 1/4 din valoarea
ini ial. Pentru lotul de cercetare, rezultatele au fost divizate n
4 categorii:
indicele oscilometric a rmas nemodificat (7 cazuri);
indicele oscilometric a crescut cu 1/42/4 fa de valoarea
ini ial (fig. 8);
indicele oscilometric a crescut cu 2/43/4 fa de valoarea
ini ial (18 cazuri) (fig. 9);
indicele oscilometric s-a dublat fa de valoarea ini ial
(11 cazuri) (fig. 10).
Presiune (mmHg) Presiune (mmHg)
-----------Inun te t/e acupunctur
----- Dup acupunctur
Fig. 8. Indicele oscilometric nainte i dup acupunctur. Bolnavul D.M.,
32 ani, diagnostic: ulcer duodenal.
Analiza rezultatelor n cele 3 loturi demonstreaz c efectul de
cretere al indicelui oscilometric este specific punctului S.P.6;
aceste creteri snt semnificative n 29 din 50 de cazuri (58o/0).
n general, indicele oscilometric revine la valoarea ini ial dup
24 de ore.
27
Modificarea reactivit ii vasculare a fost studiat prin acu
punctur, folosind testul presor la rece i testul presor la angioten-
sin, administrat intravenos.
Presiune (mm Hg) Pres/une (mm ffg )
F i g. 9. Indicele oscilometric nainte i dup acupunctur. Bolnavul E.C.,
42 ani, diagnostic: astm bronic.
-I
SsS
8
I
1 J
i :
fhstune (mmng>
i 6$1012 [618
Presiune (mm Hg)
Fi g. 10. Indicele oscilometric nainte i dup acupunctur. Bolnavul D.D.,
33 ani, diagnostic: ulcer duodenal.
n func ie de rspunsul presor ob inut, subiec ii au fost diviza i
n 3 categorii: normoreactori, hiperreactori i hiporeactori, dup
cum se vede din tabelul I.
Pentru hiperreactori creterile tensiunii arteriale snt mai mari,
n timp ce pentru hiporeactori snt mai mici.
Testul presor la rece i cel presor la angiotensin a fost efectuat
nainte i dup 3 edin e de acupunctur cu punctele hipotensoare:
R-2, S.P.e; S.3e; I.7; P.0; V.S.7; I.S.17.
28
Tabel ul I
Creterile tensiunii arteriale la normoreactori
Testul efeetuat
Creteri ale presiunii arteriale
Sistolic Diastolic
Test presor la rece 15 25 mm Hg 5 15 mm Hg
Test intravenos la
angiotensin 2535 mm Hg 1525 mm Hg
Testul presor la rece a fost efectuat dup tehnica clasic a lui
Hinnes i Brown pe 50 de bolnavi, 25 normotensivi hiperreactori i
25 hipertensivi, nainte i dup 3 edin e de acupunctur. Analiza
injMedesct/pirtcfur
------- Oi/fi cupi/ncturs
Fi g. 11. Dinamica presiunii
arteriale, n timpul testului
presor la rece, nainte i
dup acupunctur, pentru lo
tul de normotensivi.
- Insmtedeacupunctura
----- Dupeci/pjncf'vr
Fi g. 12. Dinamica presiunii ar
teriale n timpul testului presor
la rece, nainte i dup acupunc
tur, pentru lotul de hipertensivi.
rezultatelor demonstreaz c pentru cele 2 loturi, intensitatea rs
punsului presor dup acupunctur este net inferioar, n raport cu
valorile dinaintea acupuncturii (fig. 11 i 12).
/
Testul intravenos la angiotensin (0,05 mg angiotensin/kilo-
corp), administrat ntr-un interval de 3 minute, tensiunea arterial
fiind urmrit minut cu minut (de 6 ori), a fost efectuat nainte i
dup 3 edin e de acupunctura, la 23 zile interval, folosind ace-
r ! r r r s' s:tmpi
fnimtedeacupunctur
1 Dup acupunctura
Fig. 13. Dinamica presiunii
arteriale n timpul testului la
angiotensin.
leai puncte hipotensoare. Dinamica limitat a presiunii arteriale
n cele 6 determinri (3 n timpul injec iei cu angiotensin i 3
dup), pentru hiperreactori, nainte i dup acupunctura, este pre
zentat n fig. 13.
Dup cum se observ, dup acupunctur intensitatea rspunsu
lui presor a sczut considerabil n compara ie cu cea ob inut
naintea acupuncturii, mai ales pentru presiunea arterial sistolic
(P.A.S.).
Cele mai mari diferen e au fost ob inute dup 3 minute, adic la
sfritul injec iei cu angiotensin. Pentru a vedea mai bine aceste
diferen e, creterea medie a presiunii arteriale n mm Hg peste va
loarea ini ial a fost reprezentat pentru presiunea arterial sisto
lic n fig. 14 i pentru presiunea arterial diastolic n fig. 15,
nainte i dup acupunctur. Aceste date aduc un argument obiec
tiv ipotezei dup care acupunctura este capabil s influen eze
reactivitatea vascular, una din componentele cele mai importante
ale procesului hipertensiv. Scderea reactivit ii vasculare prin
acupunctur pare a fi mediat prin mecanisme complexe. O ac iune
endocrinian ar prea s aib punctul R.2 i S.P.6 (capabile s in
fluen eze corticosuprarenala). Punctul C.7, teoretic poate s scad
debitul cardiac, iar I.S.17 este capabil s influen eze func ia baro
ceptoare sinocarotidian.
30
0 30" 60" 2 ^'timpul
----------- nainte de acupunctura
------------ Db,p d acupunc/'ura
Fig. 14. Creterea medie a presiunii arteriale sistolice n mmHg peste
valoarea ini ial, nainte i dup acupunctura.
nainte oe acupunctura
-----D u p i acupunctura
Fig. 15. Creterea medie a presiunii arteriale diastolice n mmHg peste
valoarea ini ial, nainte i dup acupunctur.
2.4. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA
TUBULUI DIGESTIV
Intensificarea peristaltismului intestinal i accelerarea func iilor
hepatice au fost demonstrate prima dat la nceputul secolului de
autorii japonezi (Goto, Komai etc.).
Deschamps (1964) comunic o observa ie radiologic de atonie
gastric, n care dup n eparea punctelor S.3Gi V.B.Xs-au putut
observa contrac ii gastrice puternice, substan a baritat trecnd ra
pid prin pilor i opacifiind intestinul. La aceste observa ii spora
dice se adaug i un studiu experimental interesant, comunicat de
Bratu i Prodescu n 1957 la Congresul Interna ional de la Viena.
Aceti autori arat, cu ajutorul gastrogramelor, nregistrate dup
metoda Boldref-Danielopolu, modificrile motilit ii gastrice n
sensul unei intensificri sau din contra a unei scderi, urmrind
folosirea punctului de tonifiere sau dispersie a meridianului stoma
cului (fig. 16).
Folosind puncte indiferente, nu se ob in modificri asemn
toare.
In laboratorul de fiziologie al Facult ii de Medicin din Bucu
reti, Cr. Dragomirescu, Viorica Miulescu i M. Isaia au ob inut pe
cini modificri de secre ie i motilitate gastric, n sensul unei hi-
perfune ii, mergnd pn la entitate patologic ulceroas.
45(77?
H?0 <
Gdsfrogrjms
F i g . 16. nregistrarea grafic a motilit ii gastrice nainte
i dup acupunctur.
Bratu, Stoicescu, Prodescu au artat, prin studii experimentale,
ac iunea acupuncturii asupra debitului secretor biliar.
Pe dinii purttori de fistule biliare cronice s-a putut observa,
or de orr efectul acupuncturii asupra debitului secretor biliar,
timp de 4 ore dup n eptur, folosind punctele F.s, V.B.40 i 4)3,
puncte indicate prin tradi ia chinez ca avnd o ac iune tonifiant
asupra ficatului. Autorii au efectuat 120 de experien e cu pauze i
reluri pe aceleai animale. Cifrele medii ob inute arat c n urma
acupuncturii debitul biliar crete cu 90o/0 timp de o or dup n e
ptur, efectul diminund n orele urmtoare? valorile rmn totui
ridicate fa de lotul martor.
Creterea debitului biliar se asociaz cu o fluidificare a bilei i
o scdere a valorilor bilirubinei pn la circa 50%, ceea ce arat
c s-a ob inut n realitate o hidrocolerez. Ac ionnd asupra altor
puncte, nu s-a ob inut creterea debitului biliar.
2.5. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA DINAMICII
UTERINE
Problema a fost studiat la noi n ar de ctre N. N. Gheorghiu,
Cr. Dragomirescu, S. Fiof, F. Dumitrescu pe 13 cazuri de femei gra
vide, n majoritate cu forme distocice de travaliu i n care inefi
cienta terapeutic obinuit era evident. n cazurile studiate, nu
s-au asociat acupuncturii alte mijloace terapeutice.
nregistrrile dinamicii uterine au fost fcute prin metoda kimo-
grafic nainte i dup acupunctur, cu ajutorul unor capsule pneu
matice aplicate pe por iunea superioar i inferioar a corpului
uteri i, evitnd proeminen ele foetale. Acest sistem de nregistrare
a permis urmrirea undei fundamentale (und tonic) i a celei de
contrac ie, precum i perturba iile produse de paroxismele dure
roase eviden iate pe fondul dinamic.
Acupunctura a fost fcut cu ace de o el, lsate pe loc timp de
4 pn la 30 de minute, urmrindu-se totdeauna tonifierea.
Din cele 13 cazuri studiate, acupunctura a fost aplicat la 5 ca
zuri de travaliu normal, dou cazuri de adinamie uterin, 3 cazuri
de hipotonie i hipokinezie uterin i 3 cazuri de diskinezie ute
rin cu atonie i instabilitate de tonus.
2.5.1. N TRAVALIU NORMAL
In unul din cazuri a fost ob inut o eficien contractil sporit
(dilata ia de la 4 la 8 cm s-a produs ntr-o or), cu scderea tonusu
lui cu 3 cm fa de cel ini ial i creterea amplitudinii contrac iilor
uterine. Alte dou cazuri s-au comportat asemntor.
In dou cazuri a fost ob inut o dereglare pasager a contracti-
lit ii uterine (creterea amplitudinii contrac iilor asociat cu ine
galitatea intervalelor ntre contrac ii). Din datele ob inute rezult
c n travaliul normal acupunctura nu-i gsete o indica ie cert.
3 Manual de acupunctur
33
2.5.2. N A D I N A M I E UTERIN
Au fost ob inute rezultate bunef ilustrate printr-un caz n care
nainte de acupunctur nu se nregistrase nici un accident grafic.
S-a practicat acupunctura n punctele V.6Ci 67 i S.30 i 36. La 10 mi
nute dup aplicarea acelor, s-a remarcat prima contrac ie uterin
cu durat de 40 de secunde. Dup alte 6 minute, apare o nou con
trac ie cu durat de 60 de secunde, intervalul dintre contrac ii scur-
tndu-se la 4 minute, iar durata contrac iei stabilindu-se la 60 de
secunde.
2.5.3. N HIPOTONIE l HIPOKINEZ1E UTERIN
Au fost ob inute creteri ale tonusului i apari ia de unde con-
tractile superioare celor nregistrate nainte de acupunctur. S-a
practicat acupunctura n punctele V.2!2; V.23; eo, 7 S.30, 36; S.P.4r acele
fiind inute timp de 15 minute. Dup 6 minute de la introducerea
acelor s-a remarcat o cretere a amplitudinii undei contractile de
circa 3,2 cm fa de tonusul ini ial. Pe acest fond de tonus ridicat
au aprut ondula ii contractile de mic amplitudine (circa 1 cm
fa de linia tonusului de moment), cuprinse ntre dou contrac ii
tonice de aproximativ 5 minute. Ridicarea tonusului s-a men inut
timp de 20 de minute, dup care a sczut progresiv pn la valoa
rea ini ial. S-a injectat intravenos glucoz 33o/0, 60 ml i dup
8 minute a aprut o curb de cretere a tonusului comparabil cu
efectul produs de acupunctur, avnd o nl ime de 3 cm fa de to
nusul ini ial, ceea ce a dus la constatarea insuficien ei energetice
uterine prin epuizarea rezervelor energetice a fibrei musculare.
2.5.4. N DISKINEZIE UTERIN l CU INSTABILITATE DE TONUS
A fost ob inut fixarea tonusului i reglarea contrac iilor ute
rine. In unul din cazuri, nregistrarea dinamicii uterine a indicat
un tonus crescut, contrac iile survenind la 7 minute. S-a practicat
acupunctura n punctele S.30 i se moment marcat printr-o und de
contrac ie. La 5 minute de la primele n epturi s-au aplicat ace
i n punctele V .60 i 67 dup care s-a constatat Imediat o und
contractil.
Dup n epturi, tbnusul s-a ridicat brusc cu 2 cm fa de to
nusul ini ial. Contrac iile au devenit ample, survenind la 34 mi
nute cu o durat de 2 minute. Ascensiunea tonusului s-a produs.
34
progresiv, timp de 10 minute, dup care s-a remarcat stabilizarea
lui, nso it de o regularizare a intervalului dintre contrac ii. To
nusul urmrit timp de o or, a rmas constant, contrac iile fiind
mai pu in dureroase. La o or de la aplicarea acelor, s-a efec
tuat o nou nregistrare a dinamicii uterine, contrac iile fiind
regulate, plasate pe un tonus normal i durnd 1,5 minute.
n prezent, metoda dirijrii naterii prin acupunctur a dep
it limitele experimentului; ea se practic cu succes n Clinica de
obstetric-g-inecologie a Spitalului Dr. Cantacuzino, precum i n
alte maternit i din ar.
3. MECANISMUL DE ACIUNE
A ACUPUNCTURII
Unele metode de tratament utilizate de medicina clasic euro
pean folosesc ca baz teoretic constatarea fcut de Head, i
anume:
n unele afec iuni, zonele cutanate care apar in dermato-
mului de care ine organul afectat prezint o sensibilitate spon
tan sau provocat crescut;
stimularea acestor zone de hiperestezie cutanat este ur
mat deseori de dispari ia afec iunii care a generat-o.
In primul caz este vorba de un reflex viscero-cutanat patologic
spontan (Mackenzie), cu valoare diagnostic; n al doilea caz,
este vorba de o ac iune reflex provocat, de sens invers (cu-
taneo-visceral), efectuat de medic n scop terapeutic. Metodele
care au la baz o astfel de ac iune reflex au cptat numele de
metode reflexoterapice.
Dintre metodele ,,reflexoterapice" cu punct de plecare cutanat,
amintim infiltra iile loco dolenti, stimularea punctelor lui Wetter-
wald, infiltrarea zonelor Head etc. Ac iunea lor se bazeaz pe
constatarea c o stimulare cutanat puternica duce^ la inhibi ia
segmentului medular care primete incita ia viscerala, astfel jnc
creierul va nregistra numai o singur senza ie dureroas, i
anume pe aceea care este mai puternic, adic pe cea cutanat.
Ini ial s-a considerat c acupunctura poate fi inclus printre
aceste metode reflexoterapice", lucru numai n parte adevrat.
Rezerva pe care o avem fa de interpretarea pur reflexoterapic
a acupuncturii se datorete imposibilit ii de a explica prin
aceast ipotez unele fapte i anume:
n cazul durerii viscerale tratate prin acupunctur, de
exemplu, nu se poate vorbi de inhibi ia unei senza ii dureroase
^cea visceral) printr-o alt senza ie dureroas (cea produs de
stimularea cu ajutorul acelor), ntruct aceasta din urm este mult
mai pu in intens dect durerea visceral pe care dorim s o tra
36
tm. Mai mult, trebuie amintit c rezultatele acupuncturii nu snt
direct propor ionale cu importan a excita iei, ci dimpotriv. Se
consider uneori c rezultatul este cu att mai bun cu ct senza ia
dureroas a fost mai mic. ndeosebi tehnicile japoneze care fo
losesc introducerea acului n piele, cu ajutorul unui tub metalic,
diminueaz mult senza ia dureroas, fr ca efectul terapeutic s
fie mai mic.
n cazul acupuncturii, punctele active asupra unui organ
intern se gsesc de cele mai multe ori la distan i n afara
dermatomului sau metamerului de care apar ine organul. Mai mult,
practica arat (confirmnd cele scrise n textele vechi chinezeti)
c acupunctura cea mai eficace este aceea care folosete n tra
tarea bolilor manifestate ntr-o regiune a corpului puncte situate
pe partea opus (contralaterale). De exemplu, bolile organelor ex
tremit ii cefalice se trateaz prin puncte situate pe membrele infe
rioare i invers, afec iunile pr ii drepte a corpului, prin puncte
situate la stnga iar cele ale pr ii stngi a corpului, prin puncte si
tuate la dreapta. Cu alte cuvinte, punctele cele mai indicate se
gsesc n afara metamerului sau dermatomului respectiv.
Nu se poate explica de ce dou puncte apropiate, situate
ntr-o zon inervat de acelai nerv, pot avea ac iuni opuse asu
pra unui organ sau a unei func iuni. De exemplu, pe degetul au
ricular (V) se gsete un punct ce tonific func ia inimii (I.9), n
timp ce la nivelul osului pisiform (situat la baza aceluiai deget)
se afl alt punct a crui excitare duce la diminuarea aceleiai
func iuni (punctul I.7).
Nu se poate explica cum o n eptur efectuat n centrul
unui punct activ d un rspuns maxim, n timp ce o n eptur
efectuat eu c iva milimetri lateral de el poate rmne fr nici
un rspuns, dei, fr ndoial, ambele n epturi snt efectuate
pe un teritoriu cutanat inervat de acelai nerv. n fine, |
Nu se poate explica specificitatea de ac iune a punctelor
niruite de-a lungul unui meridian, adic nu se pot explica mul
tiplele efecte pe care le poate produce n eparea diferitelor puncte
ale aceluiai meridian.
Dac analizm cu aten ie argumentele de mai sus, vom ob
serva c diferen a cea mai important ntre metodele reflexo*
terapice" i acupunctur const n faptul c primele i bazeaz
ac iunea pe o excitare cutanat n teritoriul metamerului de care
ine organul respectiv, respeotnd dispozi ia inerva iei somatice.
Devine evident c segmentul aferent al arcului reflex normali-
zator implicat este reprezentat de calea somatic, n timp oe
37
calea aferent a acestui arc reflex este de natur vegetativ,
n acest caz, vorbim de un reflex mixt, somatovegetativ.
ntruct acupunctura i exercit efectele prin stimularea unor
puncte situate n afara metamerului respectiv, apare de asemenea
evident c aceste efecte snt mediate nu de reflexe somato-
vegetative, ci probabil de reflexe vegetative pure, n care att
aferen a ct i eferen a snt vegetative.
ntruct reparti ia periferic a sistemului nervos vegetativ nu
mai respect metameria, evident pentru inerva ia somatic, se
poate explica de ce o n eptur cutanat poate influen a acti
vitatea unui organ intern care se gsete n afara metamerului
de care ine interven ia somatic a teritoriului cutanat pe care
se afl punctul n epat.
innd seama de aceste date, ipoteza noastr de ac iune a acu
puncturii, pe care o vom argumenta imediat, este urmtoarea:
Punctele de acupunctur reprezint zone de concentrare ve
getativ", avnd o rela ie precis cu organele interne, a cror
stimulare este capabil s produc o serie de modificri normali-
zatoare la nivelul acestora, n situa ia n care func ia lor este
modificat.
Argumentele pe care le putem aduce n acest sens snt urm
toarele:
Fa a intern a ecranului biologic cutanat, reprezentat de
dermr este o structur bogat inervat, n raport n primul rnd
cu existen a unei duble re ele vasculare, prevzut cu numeroi
receptori provenind din re eaua nervoas perivascular.
Kellner (1967) descrie punctele de acupunctur ca zone
prevzute cu termina ii nervoase mai numeroase, n raport cu
zonele cutanate indiferente.
Rezisten a electric cutanat, mai sczut la ilivelul punc
telor active, trdeaz de asemenea un tonus vegetativ crescut n
aceste zone punctiforme.
Reac ia eozinopeniant ce apare dup stimularea punctelor
de acupunctur indic o activare a axului hipotalamohipofizo-
corticosuprarenal, Or, ntre acest sistem i centrii vegetativi hipo-
talamici exist o strns rela ie anatomic i func ional.
Mai greu de explicat ar fi rela ia dintre proiec ia spa ial cu
tanat a punctelor de acupunctur i activitatea organelor interne,
n acest sens, trebuie s facem apel la datele de embriologie, care
arat c por iunea epidermic a pielii are, ca i sistemul nervos
i organele de sim , o origine comun, n timp ce dermul i, n
primul rndr sistemul vascular plexiform dublu de la acest nivel,
au o origine mezodermic. Datorit particularit ilor structurale
38
i func ionale ale pielii, care joac rolul unui ecran biologic re
ceptor al mediului extern i datorit originii sale comune cu cea
a* sistemului nervofs, la nivelul centrilor nervoi superiori va
exista o proiec ie punct cu punct a ntregului teritoriu cutanat.
Tot la nivelul centrilor nervoi superiori exist o proiec ie precis
a tuturor organelor interne, inclusiv a dermului, care dup cum
am, artat reprezint un adevrat organ intern (aa cum o tr
deaz i originea sa mezodermic). Secretul ac iunii specifice a
punctelor de acupunctur const, dup prerea noastr, n re
la ia existent ntre proiec ia la suprafa a pielii a unor puncte
dermice, avnd la rndul lor rela ii precise cu activitatea organe
lor interne, prin intermediul proiec iei lor comune la nivelul cen
trilor nervoi superiori. Excitarea acestor puncte dermice, pre
vzute cu un bogat aparat receptor vegetativ, va ini ia o serie de
reflexe vegetative pure, avnd ci aferente, centrii i ci eferente
de natur vegetativ.
Din pcate, nu se cunoate pn n prezent drumul precis
parcurs de stimulul cutanat pentru a ajunge la organul a crui
func ie dorim s o influen m, ntruct reparti ia periferic a afe
rentelor vegetative nu se cunoate nc cu siguran . Cile su
gerate de dispozi ia cutanat a punctelor de acupunctur ar putea
constitui pentru neurofiziologi un interesant punct de pornire.
Sintetiznd datele expuse n capitolele anterioare, ceea ce cu
noatem pn n prezent cu siguran din structurile implicate
n mecanismele de ac iune ale acupuncturii snt:
Ecranul biologic cutanat cu cele dou e e: fa a epidermic i fa a
hipodermic; la nivelul fe ei epidermice snt proiectate peste 700
de puncte cu o reparti ie spa ial bine determinat i care con
stituie imaginea de suprafa a unor zone de concentrare vegeta
tiv dermic, a cror stimulare cu ajutorul n epturilor asigur
specificitatea de reac ie.
Modificrile organice i func ionale specifice care apar dup
stimularea punctelor de acupunctur i care n prezent pot fi
obiectivate i apreciate cantitativ, aa cum am mai artat n ca
pitolul II.
Avem argumente suficiente pentru a crede c ntre stimulul
aplicat n punctele active i organul efector se interpun ci aferente
vegetative, centrii vegetativi i ci eferente vegetative. Care este
ns drumul parcurs de aceste ci, care snt centrii n care stimu
lul cutanat este prelucrat i de unde pornete reac ia eferent nor-
malizatoare, snt probleme care nu i-au gsit nc un rspuns.
39
n fine, rmne de explicat un ultim aspect, i anume: dispro
por ia existent ntre lipsa de nsemntate a stimulilor cutana i
realiza i cu ajutorul n epturilor i mrimea remarcabil a re
ac iilor organofunc ionale ce apar n cursul tratamentului prin
acupunctur. Aceeai dispropor ie apare i ntre suprafa a imens
a ecranului biologic cutanat (peste 1,6 m*) i suprafa a total a
punctelor active cutanate, care nu nsumeaz nici mcar 1% din
ntregul nveli cutanat. Cu toate acestea, aceast mic suprafa ,
fragmentat n peste 700 de zone, avnd fiecare c iva mm2 este
suficient pentru a stabili un imens numr de circuite vegetative
care vor fi activate n momentul n care acele snt introduse la
nivelul punctelor de acupunctur. Totul se petrece ca n meca
nismele cibernetice de reglaj, care n organism asigur, prin in
termediul sistemului nervos (sisteme neurocibernetice), homeo-
stazia multiplelor constante care caracterizeaz mediul intern. n
aceste cazuri, circuitele neuroendocrinocibernetice ce func ioneaz
pe baza principiului de eed-baek, pornesc din mediul intern i se
nchid tot la nivelul lui, dup ce au trecut prin sistemul
nervos.
Pentru a n elege mecanismul neurocibernetic care intervine
n reglarea organelor interne, ca urmare a aplicrii terapeutice
a acelor, cteva no iuni snt indispensabile. Astfel, prin teoria
informa iei, se n elege studiul modului de transmitere, pe prelu
crare i conservare a informa iei. Prin informa ie, n activitatea
sistemului nervos, se n elege totalitatea aiferen elor primite de e'l
de la nivelul organelor de sim i de la nivelul organelor interne,
care i furnizeaz date despre schimbrile survenite n mediul ex
tern i mediul intern al organismului. Prelucrarea informa iilor pri
mite i emiterea rspunsului adecvat snt asigurate de existen a
celor 14 miliarde de neuroni ce alctuiesc sistemul nervos i care
trdeaz o complexitate nebnuit.
Prin coduri se n eleg semnalele care pornesc de la organele
receptoare i care snt purttoare de informa ii. Pentru a putea
aduce informa iile necesare privind modificrile fizico-chimice
ale mediului intern i extern la nivelul receptorilor cutana i i a
celor interni, excita iile realizate de aceste modificri trebuie co
dificate ntr-un anumit mod. Astfel, calitatea excita iei este codi
ficat spa ial", cu alte cuvinte, un influx nervos care pornete
dintr-o anumit zon periferic se traduce la nivelul sistemului
nervos sub forma unei senza ii: senza ie luminoas, dac excitan
tul pornete de la retin, senza ie dureroas dac excitantul por
nete de la nivelul termina iilor nervoase sensibile la stimulii
dureroi etc.
40
Cantitatea informa iei este codificat de ctre receptori n ra
port cu frecven a impulsurilor care se deplaseaz de-a lungul
nervului, pornind de la periferie. Codificarea se face atta timp
ct excitantul este aplicat pe receptor. La nivelul sistemului ner
vos, informa iile care determin eferen e pozitive snt numite fe
nomene excitatorii, n timp ce acelea care determin efecte nega
tive, s-nt numite fenomene inhibitorii. Cum n sistemul nervos
nu circul dect impulsuri modulate ca frecven , rezult c ntre
excita ie i inhibi ie nu exist o diferen n ceea ce privete
structura mesajului nervos. Acest lucru este important pentru
explicarea efortului tonifiant sau dispersant, realizat prin apli
carea aceluiai stimul n puncte diferite.
Este tiut c la animalele evoluate, etajele superioare ale sis
temului nervos controleaz etajele sale inferioare i, prin ele,
func ionalitatea ntregului organism. Cu alte cuvinte, la nivelu
rile superioare ale sistemului nervos exist o proiec ie a tuturor
organelor i a tuturor mecanismelor care controleaz activitatea
lor. Deci, ntreaga activitate vegetativ a organismului nu repre
zint dect o activitate reflex complex care controleaz func ia
organelor interne. Tot la aceste niveluri se proiecteaz, binen eles,
i tulburrile ce apar n func ia unuia sau altuia din organe, iar
atuijci cnd acestea capt o oarecare intensitate, se traduc la ni
velul contiin ei, sub forma unor senza ii specifice tulburrii res
pective, senza ii care reprezint manifestrile subiective ale bo
lilor (durere, astenie, ame eli etc.).
Dup concep ia chinez, un organism care se afl n perfect
stare func ional (traducere a unui echilibru energetic perfect)
este inaccesibil atacurilor dereglante externe, capabile s declan
eze o boal oarecare. Dimpotriv, un dezechilibru energetic duce
la proasta func ionare a unui organ, care n aceast stare fiind
nu va putea face fa atacurilor dereglante despre care am vorbit.
Aceast concep ie ar putea fi tradus astfel: atta vreme ct eta
jele nervoase superioare, care controleaz activitatea organelor
interne, func ioneaz perfect, atacurile dereglante exterioare vor
fi anihilate de ansamblul func iilor de aprare ale organismului,
la care particip fiecare organ i fiecare func iune, acestea ne-
permi nd atacurilor respective s declaneze tulburrile care s
duc, n final, la apari ia bolii. Dimpotriv, dac reflexele care
stau la baza activit ii unui organ oarecare nu se vor mai pro
duce conform calit ilor lor naturale, organul i func ia sa vor fi
dereglate, posibilit ile de aprare vor fi diminuate, iar atacurile
dereglante externe sau interne vor putea realiza la acest nivel
tulburrile care vor avea expresia unei boli oarecare.
Care este mecanismul prin care n epturile (informa iile) cu
tanate, efectuate n punctele active, duc la apari ia modificrilor
normalizatoare la nivelul organelor interne? Cele peste 700 de
puncte active dermice, proiectate la suprafa a corpului i de
scrise cu mai bine de 2 500 de ani n urm, reprezint adevrate
borne" prin care pot fi stabilite tot attea circuite informa io
nale, avnd o specificitate de informa ie n func ie de modul n
care informa ia este codificat.
Punctele de acupunctur ar reprezenta o memorie" a pielii,
privind rela iile sale cu sistemul nervos i organele interne, me
morie redeteptat n mod voit de ctre acupunctur prin n e
pturile efectuate n scop terapeutic. Cu ajutorul n epturilor
efectuate n puncte cu o determinare spa ial precis, centrii ner
voi superiori vor fi informa i despre tulburarea unui anumit me
canism reglator. O dat informa ia primit, ea va fi prelucrat"
i amplificat" n aa fel c este de ateptat ca mrimea rs
punsului periferic s fie dispropor ionat de mare n raport cu
nensemntatea stimulilor cutana i.
Alegerea punctelor capabile s informeze corect centrii ner
voi despre dereglarea unui organ intern i indirect, s duc la
normalizarea acestei func ii, trebuie fcut innd seama de fap
tul c tulburarea func iei respective se va reflecta Ia nivelul punc
telor dermice de corela ie, prin creterea tonusului lor vegetativ
(scderea cronaxiei senzitive, scderea rezisten ei electrice cuta
nate, creterea poten ialului electric i sensibilitatea la presiune).
ntruct tulburarea activit ii unui organ la un anumit individ are
totdeauna caracteristici particulare, o aceeai afec iune poate s
se proiecteze la nivelul pielii n mod diferit, de la individ la indi
vid. De fapt, acupunctura nu const n a n epa o serie de puncte
cutanate, ci n a alege din cele peste 700 de puncte pe cele mai
potrivite pentru nlturarea dezechilibrului prezent.
n ce privete efectul tonifiant sau dispersant al unei n epturi
(care nate totdeauna acelai influx nervos), specificitatea infor
ma ional poate fi realizat pe trei ci: printr-o codificare spaial
(n eparea unui punct de tonificare va informa sistemul nervos
despre o dereglare n minus a func iei unui organ, n timp ce n
eparea unui punct de dispersie l va informa despre o dereglare
n plus a aceleiai func ii), printr-o codificare temporar a infor
ma iei, n func ie de timpul de men inere pe loc a acelor, precum
i printr-o codificare modula ional reprezentat prin alte carac
teristici ale fluxului informa ional, al cror elucidare a nceput n
mod promi tor.
42
ntruct deseori am men ionat termenul de proiec ie cutanat"
a unui organ, am dori s facem urmtoarea, remarc: aceast no
iune trebuie n eleas ca o proiec ie dinamic, care apare sau dis
pare n raport cu o serie de factori pe care n prezent nu-i putem
individualiza cu precizie. Exist fr ndoial o proiec ie cutanat
stabil a organelor la nivelul unor anumite puncte dintre care fac
parte, de exemplu punctele zise specializate ale afec iunilor i care
se utilizeaz de obicei n toate tulburrile unui organ intern. Ele
constituie borne" capabile s pun n micare circuite multiple,
greu de urmrit i de interpretat. Pe lng acestea, exist o pro
iec ie dinamic a organelor interne, proiec ie care apare odat cu
apari ia unei tulburri i dispare o dat cu dispari ia ei.
4. BAZELE TRADIIONALISTE
ALE MEDICINEI
EXTREM-ORIENT ALE
Medicina oriental s-a dezvoltat pe baza unei doctrine diferit
de concep iile occidentale, la formarea i aprofundarea creia a
contribuit n mod decisiv o practic milenar, efectuat pe aproape
o treime din popula ia lumii. Sus intorii acestei doctrine opereaz
cu concepte i no iuni uneori foarte greu de asimilat, a cror va
labilitate a fost numai par ial demonstrat de ctre cercetrile mo
derne, dar a cror cunoatere este deosebit de util pentru n ele
gerea i practicarea ei corect, datorit faptului c la baza lor stau
observa ia i experien a unei coli cu o veche tradi ie. Unele din
aceste no iuni i-au gsit echivalen e n fiziologia i fiziopatologia
clasic, aa cum vom arta ntr-un capitol ulterior. Este foarte
probabil c n viitorul apropiat vor fi disponibile date care s
permit n elegerea i utilizarea i a altora. n cursul expunerii
noastre, vom f i obliga i, deci, s men ionm o serie de termeni
clasici extrem-orientali utiliza i n prezent n literatura interna i
onal de specialitate.
Premisa fundamental a acestei doctrine este c tot ceea ce
exist n univers este format din dou for e opuse dar complemen
tare Inn i Yang care ac ioneaz una asupra alteia i se afl
n permanent transformare. Naterea i dezvoltarea, schimbarea i
distrugerea tuturor fiin elor i lucrurilor snt bazate pe principiul
muta iei continue Inn-Yang care este la originea tuturor fe
nomenelor din univers.
n medicin, activit ile organice, apari ia i dispari ia bolilor,
snt dependente de fenomenele de muta ie Inn-Yang, ale cror
caractere esen iale snt opozi ia i complementaritatea. Se poate
spune c aceste principii snt peste tot aceleai i posed o anu
mit analogie cu diferite obiecte ori categorii din natur: cerul
este Yang, pmntul Inn; ziua Yang, noaptea Inn; brbatul Yang,
femeia Inn; energia ce st la baza tuturor proceselor din organism
Yang, iar sngele Inn etc.
44
Aceste exemple arat c oricare fiin din univers poate s fie
considerat Inn sau Yang, dup caracterele sale. Atunci cnd no
iunea este aprofundat i i se lrgete sensul, se constat c mi
carea i repausul, lumina i obscuritatea, excita ia i inhibi ia,
exteriorul i interiorul, imaterialul" i materialul, frigul i cl
dura snt n rela ie reciproc, 'complementar, ca i cele dou prin
cipii Inn-Yang.
Mai mult, cu toate c aceste dou no iuni snt abstracte, ele
au o baz material care cuprinde, n general, tot ceea ce este
opus dar complementar.
Se poate spune c fiecare fiin sau obiect poate fi ncadrat
ntr-una din cele dou categorii, dar n fiecare dintre ele se ma
nifest, n mod secundar, i aspecte ale categoriei complemen
tare. Astfel, de exemplu, ziua este Yang, iar noaptea Inn, dar, n
cursul zilei se disting Yang n Yang" i Inn n Yang"; la fel,
noaptea se mparte n Yang n Inn" i ,,Inn n Inn".
n tratatul antic So-Ouenn (cap. V) aceast evolu ie este de
scris n felul urmtor:
Din zorii zilei pn la amiaz este partea Yang a zilei, cores
punztoare aspectului Yang n Yang"; de la amiaz pn la as
fin it, tot partea Yang a zilei, corespunztoare ns aspectului Inn
n Yang", de la asfin it pn la cntecul cocoului partea Inn a
zilej, corespunztoare aspectului Inn n Inn", iar de la miezul
nop ii pn n zori, tot o parte Inn a zilei, corespunztoare' aspec
tului Yang n Inn".
Cele dou principii Inn i Yang nu snt criterii de opozi ie ab
solut, ci de opozi ie relativ, care nu reprezint fiin e ori obiecte
ntr-o manier stabil, ci evolueaz n strns rela ie cu transfor
mrile acestora. Aceste dou polarit i nu reprezint numai cu
pluri de fiin e ori lucruri opuse ci i fenomene de opozi ie n in
teriorul fiecrei fiin e ori fiecrui obiect, care nu este absolut,
dat fiind existen a unor raporturi de asisten mutual.
n fiziologia uman, activit ile organice nu se pot manifesta
corect dect sub ac iunea substan elor nutritive, iar alimentele au
nevoie de activitatea organelor pentru a putea fi transformate n
substan e nutritive care, la rndul lor, ajut organele s-i n
deplineasc func iile. Astfel, se poate spune c materia" produce
activit i" care, la rndul lor, produc materia" i aceasta la in
finit. Deci starea de repaus relativ a energiei (materia" n sensul
filozofiei antice chineze) este Inn, iar activitatea (micarea) Yang;
n general, se poate spune c Inn-ul ntre ine Yang-ul, dar c
Yang-ul i exercit ac iunea asupra Inn-ului. Ele se stimuleaz i
se asist reciproc, simultan.
45
Din acest motiv se men ioneaz n So-Ouenn (cap. V):
. . . Inn-ul se gsete n interiorul corpului i conserv Yang-ul?
acesta din urm se afl la exterior i ajut Inn-ul".
Opozi ia dintre Inn i Yang nu implic ideea unei opriri fr
transformare fiindc, dei n opozi ie, ele se susin, provocndr
ntr-o manier discontinu, fenomene de alternan . O parte poate
fi slab iar cea opus puternic; o parte progreseaz iar alta re-
greseaz. . . n acest cadru al alternan ei Inn-ului i Yang-ului se
dezvolt i evolueaz fiin ele i lucrurile.
n stare normal, aceast transformare nu produce nici un dez
echilibru, datorit ac iunilor inhibitorii i stumilatorii ale Inn-ului
i Yang-ului. Yang-ul ajutat de Inn nu trebuie s ajung n pleni
tudine i tensiune, iar Inn-ul reglat de Yang nu trebuie s ajung
n deple iune (vid relativ). Evolu ia celor dou principii este con
stant men inut n cadrul opozi iei echilibrate".
Evolu ia fenomenelor naturale, cosmice, cum ar fi evolu ia ano
timpurilor, constituie un aspect clasic al transformrilor Inn-ului
i Yang-ului, exprimate clar n So-Ouenn (cap. XVII):
.. la 45 de zile dup solsti iul de iarn, energia Yang ncepe
s creasc iar cea Inn s scad; 45 zile dup solsti iul de var
energia Inn ncepe s creasc iar -cea Yang s scad; apari ia
unei anomalii n aceast succesiune bine reglat a transformri
lor se manifest prin catastrofe".
Aadar, opozi ia i uniunea, creterea i regresiunea, echili
brul i dezechilibrul Inn-ului i Yang-ului pot explica rela iile
interne ale fiin elor i lucrurilor, dezvoltarea i transformarea lor.
Medicina oriental utilizeaz aceste no iuni fundamentale pentru
a rezolva problemele patologiei i fiziologiei umane, servindu-se
de ele la stabilirea diagnosticului i planificarea tratamentului.
Astfel, So-Ouenn (cap. IV):
Atunci cnd principiile Inn i Yang se aplic la om, spatele
este Yang, iar abdomenul Inn; organele interne (ficatul, inima,
splina, plmnii i rinichii) snt Inn, iar viscerele cavitare (vezi
cula biliar, intestinul sub ire, Stomacul, intestinul gros i vezica
urinar) Yang. Atunci cnd echilibrul de opozi ie Inn-Yang nu
mai poate fi men inut n organism, se produc manifestrile pato
logice" (So-Ouenn, cap. V).
Atunci cnd Inn-ul ajunge n plenitudine, Yang-ul este bolnav
i invers? . . . Yang-ul n plenitudine se manifest prin febr iar
Inn-ul prin frisoane. Un exces de Inn (rece) se transform n Yang
(cldur), sau un exces de Yang (cldur) n Inn (rece). . . "
46
Atunci cnd energia Inn circul linitit, energia Yang este
bine men inut iar moralul omului n bun stare? atunci cnd
Yang-ul i Inn-ul se separ, decesul este inexorabil".
Medicul trebuie s tie s examineze minu ios Inn-ul i
Yang-ul i s le regularizeze" (So-Ouenn, cap. VII).
Una din cele mai vechi teorii, datnd dinaintea mileniului
III .e.n., larg rspndit nc n Extremul Orient, este teoria celor
cinci elemente, bazat pe cele dou propriet i fundamentale ale
energiei n cosmos: producerea i distrugerea acestor elemente
(forme de manifestare a energiei n univers) i anume a metalu
lui, lemnului, focului, pmntului i apei n scopul stabilirii rela
iilor dintre ...fapte, lucruri, obiecte, fiin e...", din care rezult
legile transformrii (men ionate n tratatul antic Nei-King = Cartea,
transformrilor).
n medicin, aceast teorie este aplicat pe scar larg pentru
cercetarea raporturilor dintre diferitele organe, precum i a rela
iilor dintre diferitele pr i ale organismului uman i fenomenele-
exterioare.
Unul din caracterele esen iale ale celor cinci elemente consti
tutive ale universului este acela de a se produce" reciproc (n
sensul de a se ntre ine, alimenta) n ordinea de mai jos:
LemnFocPmntMetalAp
iar al doilea, cel de a se distruge" (n sensul de a se suprima i.
inhiba) n ordinea:
LemnPmntApFocMetalLemn.
n concordan cu legile generale ale transformrilor din na^
tur, produc ia implic distrugerea i reciproc: atunci cnd cele
dou aspecte nu se completeaz, echilibrul natural este perturbat".
Fenomenele de stimulare i inhibi ie studiate mai sus consti
tuie manifestri fiziologice simultane, discotinue, constante i
normale. n caz de exces sau de insuficien , echilibrul nu mai:
poate fi men inut i apar fenomenele de ampietare" i de domi
nare" (So-Ouenn, cap. LXVII).
Elementul n mare exces ampieteaz asupra celui mai slab de-
ct el i se opune celui care tinde s-l distrug"; iar elementul n.
mare insuficien are contra lui pe cel pe care tinde s-l distrug",
precum i cel asupra cruia ampieteaz".
Astfel, atunci cnd n medicin se utilizeaz conceptul privind
cele cinci elemente, se exprim legea conform creia exist simul
tan fenomene de excita ie (stimulare) i inhibi ie, care se mani
fest permanent n organism la nivelul celor cinci organe i ase
viscere cavitare, n scopul men inerii echilibrului fiziologic (fig. 17
i 18).
47'
Exemple:
energia elementului ap n mare exces distruge ini ial ener
gia elementului foc (ac iunea inhibitorie normal fiind astfel exa
cerbat) i se opune simultan celei a elementului pmnt (contrariu
ac iunii normale n cursul creia elementul pmnt distruge" ele
mentul ap).
Lemn
Lemn
Fig. 17. Sistemul de produc ie i distruc ie conform legii celor 5 elemente.
n tabelul II snt prezentate rela iile de analogie dintre cele
cinci elemente i fenomene cosmice, anatomice, fiziologice i psi
hice.
Exemplu: primvara, vegeta ia ncepe s se manifeste i s
creasc. Prima manifestare a proceselor energetice este creterea
frunzelor, ce se recunosc dup culoarea lor verde. Elementul l e mn
este deci simbolul p r i m v e r i i . Organismul uman se ncadreaz
n procesul general al transformrilor din natur, iar organul co
respunztor este ficatul (Inn) care, n conformitate cu polaritatea
Inn-Yang, este n rela ie direct cu vezicula biliar (Yang).
4 Manual de acupunctur
49
Prin circula ia sa energetic profund, ficatul comunic cu ex
teriorul la nivelul ochilor, iar prin cea superficial, meridianul su
principal se ramific n muchi i tendoane.
Tabel ul i
Rela ii de analogie dintre cele cinci elemente i fenomenele cosmice, anatomice,
fiziologice i psihice
Fenomene
ELEMENTE
Lemn Foc Pmnt Metal Ap
Gusturi
Culori ale
Acru Amar Dulce Picant Srat
tenului Verde Rou Galben Alb Negru
Energii Vnt Cldur Umiditate Uscciune Rece
Evolu ii Natere Cretere Transfor
mare
(adult)
Declin Stagnare
(moarte)
Anotimpuri Primvara Vara Sfritul
verii
Toamna Iarna
Organe Ficat Inim Splin Plmni Rinichi
Viscere Vezicul Intestin Stomac Intestin Vezica
cavitare biliar subire gros urinara
Simuri Ochi Limb Gur Nas Urechi
Straturi ale
corpului
Muchi Vase esut sub
cutanat
Pielea i
pilozi
tate
Oase
Sentimente Mnie Bucurie Griji,
obsesii
Suprare,
tristete
Fric
n clinic se observ c excesul (plenitudinea) de energie n
icat predispune la irascibilitate (mnie) i, reciproc, c mnia sti
muleaz ini ial i apoi epuizeaz energia ficatului. Unele boli de
origine hepatic se pot manifesta la exterior prin culoarea verde
(icter verdinic).
Se poate deci vedea c teoria celor cinci elemente care evoc
frapant conceptul de analogie cu care opereaz programatorii cal
culatoarelor electronice are drept scop eviden ierea rela iilor din
tre fenomenele naturale externe (cosmice) i a diferitelor pr i ale
corpului, pentru n elegerea superioar a problemelor de diagnostic
i tratament.
50
Cu toat complexitatea lor, bolile evolueaz n conformitate cu
o lege general, a crei cunoatere este esen ial, spun extrem-
orientalii, pentru practica acupuncturii, i anume n cadrul trasat
de ampietare i dominare:
energia parazit (pervers") se deplaseaz de la un organ
la altul n ordinea celor cinci elemente (de exemplu: o tulburare
hepatic afecteaz inima);
energia parazit (pervers") se deplaseaz n ordinea in
vers a celor cinci elemente (de exemplu: o boal a splinei afec
teaz inima);
boala evolueaz n ordinea distructiv" a elementelor (de
exemplu o boal a ficatului afecteaz splina);
boala evolueaz n ordinea invers celei distructive" (de
exemplu: o boal a plmnilor cu afectare cardiac);
boala se manifest ntr-un singur organ (de exemplu:
inima).
Exemplu: n conformitate cu doctrina medicinei orientale, sper-
matoreea este semnul principal al insuficien ei energetice a rini
chilor. Dup tratatul antic Nei King:
Rinichii (inclusiv glandele suprarenale) recep ioneaz i n^-
magazineaz energia pur a celor cinci organe i ase viscere ca
vitare".
fel tratatul intitulat I Sio Jou Men" publicat de Li Ienn n 1575,
se explic:
Atunci cnd cele cinci organe func ioneaz normal, ele produc
o energie pur" corespunztoare, ntr-o manier discontinu. Dac
activitatea unuia din aceste organe este perturbat, se va tulbura
n consecin producerea energiei pure" n rinichi i inim.
Mai explicit, n afar de insuficien a renal, spermatoreea poate
fi provocat de ruperea echilibrului ntre alte organe, energia tip
foc" a inimii n mare plenitudine, atacarea" meridianului Ficat
de ctre energiile parazite (perverse"), umiditatea-cldur, insu
ficien a *energetic simultan a inimii i rinichilor, insuficien a
energetic a rinichilor care are drept efect imposibilitatea de re
inere a spermei n organism.
La indivizii care practic abuzuri sau perversiuni sexuale, sur
sele Yang i Inn ale energiei rebele diminueaz, iar semnele clinice
snt:
dureri renale;
ame eli i tinnitus;
spermatoree n timpul somnului i n timpul zilei.
Tratamentul const n tonifierea energetic a rinichilor, cu sco
pul re inerii spermei.
4*
51
Reveriile lascive care nu se realizeaz n timpul zilei i se
transform n visuri nocturne pot provoca la rndul lor spermato
reea. In acest caz, trebuie purificat" elementul foc (inima) i cal
mat" elementul ap (rinichi-Inn).
In acest fel este regularizat energia inimii i rinichilor, ob i-
nndu-se vindecarea. Dac se aplic tehnica tonifierii rinichilor ex
pus la paragraful precedent, rezultatele nu snt favorabile.
La persoanele a cror stare general este deficitar, se constat
deseori urmtoarele:
senza ia de curbatur lombar;
scderea for ei musculare n membre?
comaruri, transpira ii reci i spermatoree fiindc energia
tip foc" a inimii este tulburat (ceea ce provoac transpira iile),
iar cea de tip ap" a rinichilor este n vid (ceea ce provoac sper-
matoreea). Tratamentul impune restabilirea echilibrului energetic
inim-rinichi.
Medicii din Extremul-Orient au cunoscut importan a rela iei
dintre om i cosmos: fiin a uman trebuie s se adapteze n per
manen la transformrile continue ale mediului nconjurtor;
transformrile energetice neprevzute, depind cadrul evolu iei
ordonate a elementelor, se manifest ca energii neobinuite, agre
sive, parazite ori perverse", dup terminologia oriental sub
form de vnt, cldur, foc, umiditate, uscciune i frig, acestea
atacnd organismul n func ie de poten ialul lor agresiv ori de sus
ceptibilitatea fiin ei vii, accentuat de epuizare ori dezechilibru.
n So-Ouenn (cap. LXVIII) se men ioneaz:
Energiile situate ntre cer i pmnt snt supuse unei legi de
terminate; n caz contrar se produc fenomene anormale, care au
drept consecin o evolu ie anormal i, la om, apari ia bolii"
i atunci cnd energia organismului este stabil i plin de for
n interiorul acestuia, energiile perverse" nu pot ptrunde. . .
Singure energiile perverse" nu pot ptrunde n organism dect
dac acesta din urm este epuizat sau n dezechilibru energetic.
Trebuie s n elegem deci c mbolnvirea este o stare de dezechi
libru energetic al organismului care face posibil ptrunderea unor
agen i nocivi din exterior.
n So-Ouenn (cap. XI) este explicat clar deosebirea dintre or
gane i viscere cavitare:
Organele nmagazineaz energia ancestral (Tinh) i snt pline,
dar nu dure; viscerele cavitare las s treac i evacueaz, fr
s nmagazineze deeurile digestive i din acest motiv snt dure,
dar nu pline". Energia n continu transformare care st la baza
existen ei organismelor vii circul n interiorul acestora de-a lun-
52
<jul unor ci sau vectori energetici ce poart numele de meri-
(King), care au rolul de a armoniza cantitativ fluxul ener-
I( mi o din diferite organe, viscere i pr i ale corpului.
Exist, n organism, n conformitate cu doxologia oriental,
iniele viscere aparte, curioase", care au rolul de a nmagazina
mumite forme ale energiei avnd un aspect asemntor viscerelor
vi constituie un ansamblu de sisteme organice:
sistemul cerebro-spinal;
sistemul osos;
sistemul circulator (al sngelui);
sistemul hepato-biliar;
sistemul genital.
Pentru realizarea func iilor de nutri ie, aprare, circula ie ener
getic i sanguin n organism, energia se diferen iaz calitativ n
forma care poart denumiri precise ce variaz n cursul evolu iei
bolilor. Energia nutritiv" de micare (Yong") este prezentat
astfel de tratatul antic Nei King:
Omul recep ioneaz o parte din energia necesar existen ei
sale din cereale, la nivelul stomacului. Aceast energie se depla
seaz apoi n cele cinci organe i ase viscere cavitare, succesiv,
iucepnd cu plmnii. Energia pur" (de caracter uor, superior)
oste cea nutritiv" (Yong"), iar cea impur" (de caracter greu,
inferior) este cea defensiv (Oe"). Prima circul n interiorul me
ridianelor, alimentnd organismul, iar cea de-a doua n afara lor,
n esutul subcutanat, fibrele musculare i peritoneu, dispersn-
du-se n torace i abdomen.
Energia Yong i lichidul organic circul n interiorul vaselor
sanguine (arterelor i venelor) n scopul alimentrii esuturilor, att
ia exteriorul, ct i n interiorul organismului, prezentndu-se sub
form de snge. Se poate deci spune c energia Yong i sngele
au aceeai origine, dar c Yong este un fenomen energetic n timp
t e sngele o form de concretizare a acestuia.
Tratatul vietnamez Trung Y Hoc explic n continuare:
Energia esen ial este energia vital principal a omului. Ener
gia superioar (provenind din aer, prin respira ie) i cea terestr
(provenind din alimente, prin intermediul digestiei) snt numite
energii primare. Sub ac iunea celui de-al aselea viscer energetic
(trei focare)* ele se transform n energii secundare. Acea parte
din circuitul energetic care corespunde por iunilor Yang ale corpu
lui poart numele de energie Yang, iar cea din por iunile Inn, n
* Trei focare, vezi p. 76.
53
acelai fel; energia Yong se gsete n interiorul corpului, iar cea
Oe la exterior".
La unele parturiente, pierderea de lichid organic este foarte
mare; cantitatea de snge din organism se reduce, iar energia men
tal diminueaz, ceea ce are drept consecin e divaga iile, agita ia
i uneori chiar tulburri psihice grave. n acest caz, tratamentul
const n tonifierea sngelui i inimii precum i n tranchilizarea
energiei mentale".
Energia Oe face parte (Nguyen Van Nghi) din energia organis
mului, iar func iile sale principale snt nclzirea tegumentelor,
men inerea caracterului neted i catifelat al acestora, hrnirea fi
relor de pr, nchiderea i deschiderea porilor, ntre inerea esutu
lui muscular i aprarea mpotriva energiilor perverse". Atunci
cnd energia Oe se opune acestora, bolnavul este febril i se teme
de frig; eliminarea energiei parazite se manifest prin transpira ie
i scderea febrei.
Atunci cnd energia i sngele se deplaseaz neregulat, se per
turb echilibrul Inn-Yang, se tulbur circula ia sanguin i energe
tic i apare boala.
Termenul Tinh" exprim nu numai no iunea de energie pur"
ci i pe cea de energie ancestral.
Tratatul antic Nei King explica deja procesul formrii fetusului,
iar textul Trung Y Hoc, publicat la Hanoi, relateaz fenomenul
astfel:
. .Din momentul formrii sale, fetusul primete de la prin ii
si energia ancestral (Tinh) care st la baza ntregii structuri a
organismului, a formrii sistemului nervos, osos i muscular. Dup
natere, copilul primete energia esen ial care provine din aer
(prin respira ie) i pmnt (prin alimente) pentru a realiza condi
iile de dezvoltare i pentru a justifica energia ancestral care se
dezvolt progresiv i se manifest prin cretere, activitate mental
i sexual. Sediul energiei ancestrale este n rinichi i glandele
suprarenale.
Energia mental (Than) care, dup doctrina medicinei orientale
i are sediul n inim, se manifest prin gndire i contiin . Ea
se formeaz n momentul concep iei din energia ancestral a p
rin ilor i se fortific progresiv, fiind ntre inut n mod discon
tinuu, dup natere, de ctre energia pur" (esen ial)".
5. MERIDIANELE
l PUNCTELE
Meridianele principale i secundare snt, dup doctrina medi
cinei orientale, vectori energetici sau, altfel exprimat, conductori
ai energiei i sngelui care circul n organism. Tratatul Trung Y
Hoc (Hanoi) le definete astfel:
Meridianele principale se aseamn cu oselele na ionale, iar
cele secundare cu o plas care nconjur ntreg corpul omenesc.
Meridianele au posturile de comand n organe i viscere cavitare
i se distribuie n tot corpul, constituind un sistem organic com
pus dintr-o multitudine de relee, n fiecare regiune a organismului.
Ansamblul se compune din 12 meridiane principale, 8 curioase",
15 Lo longitudinale, 12 Lo transversale, 12 distincte i 12 tendino-
musculare, fr a se mai ine seama de multiplele vase mici care
le unesc la nivelul punctelor (365, dup Nei King) . . . Medicii tre
buie s cunoasc precis regulile activit ii, obiectivrii i subsis-
ten ei acestor meridiane pentru a stabili o baz de diagnostic i
tratament.
In tratatul antic Nei King se precizeaz: n interior, meridia
nele corespund organelor i viscerelor cavitare, iar la exterior ele
snt n conexiune cu minile, picioarele, articula iile etc. Energia
esen ial, sngele, energia ancestral i cea mental ntre in i con
serv via a. Meridianele servesc drept vehicule pentru snge i
energie, pentru ca acestea din urm s poat circula..."
Dac aceste meridiane principale i secundare i pierd echi
librul, rolul lor de aprare mpotriva energiilor perverse" cos
mice diminueaz: agen ii patogeni ptrund n meridiane, n ordi
nea acestora, pentru a atinge n profunzime organele i viscerele
cavitare.
Atunci cnd snt invers afectate de la nceput organele i visce
rele cavitare (datorit alimenta iei ori unor cauze psihice), feno
menele patologice iau calea meridianelor principale sau secundare
55
pentru a se manifesta la exterior, la nivelul membrelor i arti
cula iilor.
n tratatul antic Nei King se spune n continuare: Posibilitatea
distingerii meridianelor nn i Yang echivaleaz cu aceea a recu
noaterii zonei unde se dezvolt boala i a regiunilor unde predo
min vidul relativ (insuficien a) i, respectiv, plenitudinea, pre
cum i a localizrii bolii n partea superioar ori inferioar a
corpului".
n fiziologie, meridianele reprezint cile circulatorii ale ener
giei i sngelui? n patologie, cile de ptrundere ale energiei per
verse'1; n terapeutic, ele reprezint n acelai timp cile de mani
festare ale efectelor medicamentelor, precum i cele de recep ie
ale excita iilor realizate prin instrumente (ace) n cursul trata
mentului (Nguyen Van Hghi).
De aceea: ...medicii trebuie s aprofundeze regulile de utili
zare a meridianelor pentru a fi n msur s determine diagnosti
cul, n scopul aplicrii tratamentului" (Trung Y Hoc).
5.1. MERIDIANE PRINCIPALE
Cele 12 meridiane principale constituie pivotul sistemului me
ridianelor i corespund organelor, viscerelor cavitare i pericardu-
lui (matre du coeur"). Ele parcurg bilateral capul, fa a, corpul i
membrele, pe partea lor extern cnd snt de tip Yang, i pe cea
intern cnd snt Inn. Fiecare meridian are traiectul su propriu,
spa iile dintre traiecte fiind parcurse de o multitudine de vase
mici de legtur.
n tabelul III ce urmeaz redm, dup Voisin (1966), punctele
de comand ale meridianelor.
La mnr fiecare meridian Inn iese dintr-un organ i poart nu
mele acestuia, iar fiecare meridian Yang ptrunde ntr-un viscer
cavitar, avnd acelai nume.
La picior, fiecare meridian Yang iese dintr-un viscer cavitar,
purtndu-i numele, iar fiecare meridian Inn ptrunde ntr-un organ,
cu nume identic. Fiecare meridian Inn de la mn ajunge la extre
mitatea unui deget, unindu-se cu un meridian Yang, iar acesta din
urm intr n torace la nivelul fosei supraclaviculare i ptrunde,
ini ial, ntr-un viscer cavitar, apoi ntr-un organ. La picior, lucru
rile se petrec invers.
n felul acesta se constituie sistemul de rela ie Inn-Yang inte-
rior-exterior, a cte dou meridiane principale, dintre care unul
este Inn iar cellalt Yang. Fiecare meridian Yang de la mn la
Punctele de comand ae meridianelor
Tabel ul IU
Toni-
fiere
Disper
sie
Surs "Lo'' Asentiment Alarm
I. 9 7 7 5
v.15
v.c.14
S, 41 45 42 40 V.21 v.c.12
F. 8 2 3 5 V.1B F.i4
I.G. 11 2 4 6 V.25 S.25
I.S. 3 8 4 7 V,,7 V .C4
v.s. 9 7 7 6 V.M
.
P. 9 5 9 7
p.i
R. 7 2 5 6 V.23 V.B.25
S.P. 2 5 3 4 V.2-) F-13
T.F. 3 10 4 5 V.09 V.C.5
v.u. 67 65 64 58
V.23 V.C.3
V.B. 43 38 40 37 V.L9 V .B.jr,
extremitatea cefalic se unete cu cte un meridian Yang de la pi
cior, care coboar pn la un deget de la picior, unindu-se cu cte
un meridian Inn care, la rndul su, urc spre torace pentru a se
uni cu cte un meridian Inn al minii. Ordinea circula iei energiei
n meridianele principale este urmtoarea:
Plmn(orele 35 dim.)Intestin gros (57)
Inn-picior Y ang-mn
Splin-pancreas Inim (1113)
(911)
Inn-picior Inn-mn
Vezic urinar (1517) Rinichi (1719)
Yang-picior Inn-picior
Triplu focare (2123) Vezicul biliar
(231 dimu)
Yang-mn Yang-picior
Stomac (79)
Yang-picior
Intestin sub ire
(1315)
Yang-mn
Pericard (1921)
Inn-mn
Ficat (13)
Inn-picior
Orele indicate ntre paranteze arat perioada de plenitudine a
fiecrui meridian. Intervalul opus pe cadranul orar (de exemplu,
intervalul 231 dim. fa de cel 1113) reprezint perioada n
care fluxul energetic este diminuat.
Observa ie. In planele care urmeaz snt cuprinse numai tra
iectele exterioare pe care se gsesc punctele utilizate In terapie,
dei n text au ost descrise i traiectele interne ale meridianelor
cu conexiunile respective.
57
5.1.1. MERIDIANUL PRINCIPAL AL PLMNILOR (Plana I)
ncepe n interior la nivelul por iunii medii a traiectului intern
al meridianului trei focare, coboar spre intestinul gros, urc la car-
dia, traverseaz diafragmul, intr n plmni, urmeaz traheea pn
la gt i coboar din nou n axil la punctul Iunn-Menn (P.2). El
coboar apoi pe fa a anterioar a bra ului, trecnd naintea meri
dianului principal al pericardului i inimii, pentru a ajunge la cot,
n punctul Tche Tsre (P.5).
In continuare, parcurge antebra ul pn la plic pumnului (Tae
luann, P.9) f parcurge mna paralel cu marginea extern a eminen
tei tenare i se termin la unghiul unghial extern al poicelui.
Un vas secundar (Lo) pleac din punctul Lie Tsiue (P.7) situat
la o distan i jumtate deasupra plicii pumnului, n prelungirea
an ului radial i, parcurgnd marginea intern a eminen ei tenare,
merge direct la unghiul unghial al indexului, pentru a se uni cu
meridianul principal al intestinului gros, n punctul Chang-Yang
(LG.U).
Tulburrile meridianului (rezumativ)
Energii perverse":
bombarea toracelui";
tuse, dispnee, astm.
Dureri lancinante n fosa supraclavicular. n cazurile grave:
astm, bolnavul i strnge toracele cu minile, f,vedere tulbure".
Perturbri interne:
tuse, astm cu senzi ia c energia urc n partea superioar a
corpului;
sete;
senza ia unor tulburri gastrice;
bombarea toracelui cu respira ie scurt;
durere pe fa a anterioar a bra ului;
senza ie de rece ori cald n palme.
Plenitudine:
dureri de umeri i spate. Ini ial, plenitudinea este datorit
prezen ei energiei perverse" care dintr-un ram secundar (meridian
tendino-muscular) trece n meridianul principal, manifestndu-se
prin transpira ii i polakiurie, n care agentul este constituit din
asocierea curent de aer ( Trvnt")-rece.
Vid relativ (insuficien ):
dureri lancinante n umeri i spate;
team de frig";
dispnee, polipnee;
urini decolorate.
58
Intre cele 11 puncte bilaterale ale meridianului, cele mai impor
tante snt urmtoarele:
1. Tchong Fou situat la 1 d 6/10 sub clavicul, n afar i late
ral fa de coasta a 3-a (precizm c distan a" este egal cu lungi
mea intervalului dintre pliurile de flexiune situate la ambele extre
mit i ale celei de-a doua falange a mediusului, pe fa a ei inte
rioar.
Stimularea punctului este indicat n special n:
tuse, dispnee, astm bronic, dureri ale peretelui toracic an
terior, umrului i gtului.
2. Iunn Menn, situat ntr-o foset sub clavicul, pe artera sub-
clavicular, la 2 d intern fa de pliul axial anterior.
Indica ii asemntoare cu 1 P.
5. Tche Tsre, situat n plic cotului, ntr-o foset, pe fa a ex
tern a tendonului bicipital. Este punctul Ho" al meridianului, co
respunztor elementului ap, meridianului rinichi i este considerat
punctul de dispersie.
Indicat, n special n:
dureri ale umrului i cotului, tuse, expectora ie sanguino-
lent, opresiune, dispnee, astm bronic, disfagie.
7. Lie Tsiue, localizat la dou distan e" deasupra plicii pum
nului, n prelungirea an ului radial, exact la extremitatea indexu
lui, atunci cnd ncrucind policele ambelor mini se aplic fa a
palmar a uneia, pe cea dorsal a celeilalte. Este punctul Lo (de
trecere) de la care pleac vasele secundare Lo (transversal i lon
gitudinal), punct cheie al meridianului curios Jenn Mo.
Indicat n special n:
tuse, angin, hemicranie, dureri ale cotului, senza ia de cl
dur palmar, polakiurie.
9. Tae luann, situat pe fa a anterioar a pumnului, pe pliul de
flexiune, deasupra arterei radiale.
Este punctul Iu-Iunn (surs"), al meridianului, corespunztor
elementului pmnt i meridianului Splin-Pancreas i n acelai
timp punct de tonifiere.
Indicat n:
tuse, hematemez, astm cu tuse consecutive frigului.
11. Chao Chang, localizat la 2 mm lateral de unghiul unghial
extern al poicelui. Este punctul Ting al meridianului, corespunz
tor elementului lemn i punctul de plecare al meridianului tendino-
muscular al plmnului.
Indicat n special n:
. sincop, afec iuni pulmonare inflamatorii, unele forme de
tinnitus, tuse, disfagie, accident vascular cerebral.
59
ncepe de la unghiul unghial extern al indexului, parcurge mar
ginea supero-extern a acestuia din urm, ajunge la unghiul format
de primele dou metacarpiene, trece pe fa a posterioar a radiusu
lui, ajunge la extremitatea extern a pliului de flexiune a cotului,
parcurge marginea extern a bra ului, ajunge la umr, apoi la cea
de-a 7-a vertebr cervical, urc la gt, ajunge la maxilarul infe
rior, se ncrucieaz sub septul nazal cu cel de partea opus i se
sfrete pe marginea inferioar a nasului, lateral, unde se unete
cu medianul stomacului. Un vas secundar coboar n fosa supracla-
vicular, ptrunde n plmn, traverseaz diafragmul i ajunge n
cele din urm n intestinul gros.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
odontalgie;
angin, tumefierea gtulyi.
Perturbri interne.
Rolul esen ial al acestui meridian fiind echilibrarea lichidelor
din organism, tulburrile lui se traduc prin:
subicter al conjunctivelor;
xerostomie (uscciunea gurii);
rinoree i epistaxis;
angin, disfagie;
dureri ale bra ului i fe ei anterioare a umrului;
imobilizarea antalgic a indexului.
Plenitudine:
senza ia de cldur i tumefiere pe traiectul meridianului.
Vid relativ (insuficien ):
tremurri consecutive frigului.
Senza ia c timpul se scurge prea lent. De asemenea, n simpto
matologia afectrii meridianului se men ioneaz durerile abdomi
nale, borborismele, diareea ori constipa ia, dizenteria, rinoreea ori
epistaxisul i unele tulburri respiratorii.
ntre cele 20 de puncte bilaterale ale meridianului, cele mai im
portante snt:
1. Chang Yang, situat la 2 mm de unghiul unghial extern al in
dexului.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
metal i reprezint locul de ramificare al meridianului tendino-mus-
cular.
Indica iile sale principale snt:
5.1.2. MERIDIANUL PRINCIPAL AL INTESTINULUI GROS (Plana 11}
60
dermatozele fe ei, acnee, odontalgie, alergie i tumefieri ale
maxilarelor, unele nevralgii faciale, tinnitus, surditate, febr cu
delir, tulburri oculare.
2. El Tsienn, localizat ntr-o foset naintea i pe fa a anterioar
a marginii externe a articula iei metacarpofalangiene a indexului.
Este punctul Iong al meridianului, corespunztor elementului ap
i n acelai timp punctul de dispersie al meridianului, indicat n
cazurile de plenitudine.
4. Ro Kou situat pe fa a dorsal a minii, ntr-o foset format
de extremit ile proximale ale primelor dou metacarpiene.
Este punctul Iunn (sursa) al meridianului, la care ajunge vasul
Lo venind de la plmni.
Principalele sale indica ii snt:
paludism, cefalee, tulburri de vedere, keratit, epistaxis,
afec iuni provocate de curente de aer (vnt), afonie.
6. Pienn Li localizat pe marginea postero-extern a antebra u
lui, la 3 distan e de pliul de flexiune al pumnului, pe traiect.
Este punctul Lo (de la care pleac vasele secundare Lo longitu
dinal i transversal).
Indicat n special n:
carii dentare, surditate, tulburri de vedere, epistaxis, tinni
tus, alergie, inflama ii ale cotului i pumnului.
11. Tsiou Tchre, localizat la extremitatea extern a pliului de
flexiune a cotului.
Punct Ho, corespunztor elementului pmnt i meridianului
Stomac, de tonifiere, indicat n special n:
dureri i tumefieri ale cotului i bra ului, hemiplegie, febr,
urticarie, bufee de menopauz*.
20. Ing Siang, localizat ntr-o foset, la 1/2 distan de margi
nea inferioar a aripii nasului, indicat n special n:
toate afec iunile nasului (obstruare, rinoree, rinit alergic,
polipi, epistaxis, tulburri ale mirosului), edem facial.
5.1.3. MERIDIANUL PRINCIPAL AL STOMACULUI (Plana I I I )
ncepe n regiunea fronto-parietal, coboar la unghiul maxila
rului inferior, urc sub orbit i coboar spre ramura orizontal a
mandibulei, deasupra arterei faciale n fosa supraclavicular (un
vas secundar se detaeaz din traiectul facial, ajunge n fosa su-
* Punctele 4 i 11 I.G. snt indicate n aproape toate afec iunile capului i
fe ei.
61
praclavicular, ptrunde n torace, traversnd diafragmul, intr m
stomac i splin). Meridianul coboar n continuare din fosa supra-
clavicular, prin mamelon pn la plic inghinal (unde se ntl-
nete cu un vas secundar, plecat de la pilor).
De la plic inghinal, meridianul coboar pe fata antero-late-
ral a coapsei i gambei, i, ramificndu-se, se sfrete la unghiu
rile unghiale externe ale degetului II de la picior.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
senza ie analog celei provocate de o baie rece;
bolnavului i place s se cambreze i s i ntind gambele;
cscat frecvent;
pat negricioas pe frunte;
mizantropie;
detest lumina,*
nclina ii spre solitudine;
anxietate.
In cazurile grave manifestri paranoice, balonri, borborisme.
Perturbri interne.
Rolul principal al acestui meridian este de a men ine echili
brul sanguin. In caz de perturbare, se observ febr i frisoane
(boala de cldur").
Delir, paranoia uneori, provocate de febra ridicat?
transpira ii profuze?
rinoree sau epistaxis?
devia ia gurii;
angin, disfagie;
balonare abdominal datorit acumulrii apei n stomac?
dureri i tumefierea genunchilor?
dureri toracice, n sni, n regiunea inghinal, pe fa a antero-
extern a coapsei i gambei i pe fa a dorsal a piciorului;
degetul II de la picior nu poate fi micat.
Plenitudine:
senza ie de cldur n torace i abdomen.
Energia" stomacului fiind supranclzit, alimentele snt con
sumate rapid.
Urinile concentrate.
Vid relativ (insuficien ):
Peretele anterior al toracelui rece.
Stomacul (viscer) e rece (provocat de Inn) i de aceea abdo
menul e tumefiat".
ntre cele 45 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
62
4. Tchreng Tsri, situat pe axa vertical a pupilei, sub marginea
inferioar a orbitei.
Indica iile sale principale snt:
spasm palpebral, dureri oculare, lcrimare, tulburri de ve
dere?
imposibilitatea de a vorbi.
9. Jenn Ing, situat pe gt, pe marginea anterioar a sterno-
cleido-mastoidianului, pe artera carotid extern, la 1 1/2 d. de
linia median, lng unghiul supero-extern al cartilajului tiroid.
Indica ii:
energia" nu poate urca n partea superioar a corpului, ceea ce
se traduce prin cefalee violent i senza ia de plenitudine toracic
asociat cu dispnee";
neptura poate i periculoas (Mei King) dac e profund (n
vecintatea carotidei).
25. Tienn Tchrour localizat pe abdomen, pe linia orizontal ce
trece prin ombilic, la 4 d. de acesta.
Este punctul Mo (de alarm) al intestinului gros, dureros n ca
zul unui vid relativ al energiei I.G.
Indica iile principale snt:
afec iunile intestinului gros i splinei, provocate de cldur
(energie pervers");
' diareea de toate felurile;
toate afec iunile cronice ale stomacului i intestinului (vo-
mismente, indigestie, borborisme, balonri, dizenterie, dureri in
testinale, ascit, constipa ie);
toate afec iunile ginecologice (menstrua ii neregulate, dis-
menoree, sterilitate etc.).
30. Tsri Tchrong, localizat deasupra arterei femurale, la ieirea
acesteia de sub arcada crural.
Indica iile sale principale snt:
energia urc spre partea superioar a corpului;
abdomen balonat i dureros;
dureri n penis i scrot? erec ia imposibil;
dureri renale violente, hematemez.
36. Tsou Sann Li, localizat pe fa a antero-extern a gambei, la
3 d. sub vrful rotulei, ntr-o foset situat ntre muchiul gambier
anterior i muchiul extensor comun al degetelor, la nivelul emer
gen ei articula iei tibiale anterioare (la nivelul colului peroneal).
Indica ii:
bolnavul simte o durere care iradiaz de la genunchi spre
pulp, cu senza ia de strivire (So Ouenn, cap. LX);
03
dispersarea energiei perverse" din partea mijlocie a cor
pului" (Nei King, cap. III);
n afec iunile stomacului, ntruct abdomenul este n pleni
tudine, balonat, cu dureri gastrice i precordiale, bolnavul nu poate
nghi i nimic. El are impresia c membrele superioare i inferioare
i-au pierdut legtura";
n afec iunile cronice datorite umidit ii (reumatismul arti
cular) trebuie nclzite acele i punc ionat n orice caz i Sann
Li" (36)?
n tulburrile intestinului gros i stomacului (Nei King, cap.
XX).
Trebuie utilizate punctele vezicii urinare i stomacului; dac
rezultatul nu apare, trebuie punc ionat Sann Li (Nei King, cap. XX):
n toate afec iunile intestinului gros trebuie dispersat Sann
Li n caz de plenitudine i tonificat n caz de vid relativ (insufi
cien );
cnd abdomenul este dureros i se asociaz cu anurie, este
afectat vezica urinar; n acest caz trebuie cutate capilarele con
gestionate i lsate s sngereze; dac tumefierea ajunge la stomac,
trebuie punc ionat Sann Li.
41. Tsie Tsri, situat la mijlocul interiorului articula iei tibio-
tarsiene, ntr-o foset format de dou tendoane.
Este punctul King al meridianului, corespunztor elementului
foc, i n acelai timp punctul de tonificare.
Indica ii:
cefalee, ame eli;
edem facial;
dureri n tumefierea gleznei i genunchiului.
45. Li Toe, situat la 2 mm de unghiul unghial extern al degetu
lui II de la picior. Este punctul Ting al meridianului* punctul de
dispersie, de la care pleac meridianul tendino-muscular.
Indica ii:
psihoz, insomnie, visuri frecvente;
edeme generalizate;
extremit i reci;
cldur" n ficat.
5.1.4. MERIDIANUL PRINCIPAL AL SPLINEI-PANCREASULUI (Plana IV)
ncepe de la unghiul unghial intern al degetului gros de la picior,
urc pe fa a intern a membrului inferior, face un scurt detur dublu,
pe linia median (ptrunde n splin i apoi n stomac, traverseaz
64
diafragmul) ajungnd n spa iul II inter costal; de aici coboar n
spa iul VI, formnd al doilea vas Lo al meridianului. (Un alt vas se
cundar, cu traiect intern, traverseaz diafragmul i ptrunde n
inim.)
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
redoarea bazei limbii;
bolnavul vomit imediat ce mnnc;
dureri esofagiene;
abdomen balonat, eructa ii frecvente;
bolnavul se simte uurat dup defeca ie i flatulen ;
senza ia de corpToarte greu, dureros.
Perturbri interne:
dureri la baza limbii;
redoarea corpului;
imposibilitatea de a mnca;
dureri n regiunea inimii;
diaree i dizenterie;
posibilitatea de acumulare a lichidului n interiorul corpu
lui sau de icter generalizat;
bolnavul nu poate sta culcat linitit;
atunci cnd bolnavul ncearc s se ridice, partea intern a
genunchiului se tumefiaz i devine rece".
Punctele principale snt:
1. Inn Po situat la 2 mm de unghiul unghial intern al degetului
gros de la picior.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
lemn, meridianului Ficat, la care ajunge un vas secundar de la me
ridianul Stomac i de la care pleac meridianul Tendino-Muscular.
Indica iile importante snt:
balonri abdominale, insomnie;
mpreun cu S.45 senza ii de corp greu i de cldur n in
testine" (Nei King, cap. XXIII);
apar ine grupului de puncte indicat pentru provocarea trans
pira iilor n caz de febr; celelalte snt S.P,9 i P.3t, (Nei King, cap.
XXIII);
febr asociat cu dispnee i plenitudine toracic;
mpreun cu S.P.2 n cazurile de perturbare a energiei sto
macului care are drept consecin dureri precordiale i balonri ab
dominale;
balonri abdominale, diaree sever;
menstrua ii de lung durat.
5 Manual de acupunctur
65
2. Ta Tou localizat pe marginea intern a articula iei metatarso-
falangiene a degetului gros, ntr-o foset. Este punctul Iang al me
ridianului corespunztor elementului foc, meridianului inimii, fiind
n acelai timp punctul de tonificare;
mpreun cu S.P.3 este indicat n afec iunile splinei;
pentru provocarea suda iei n caz de febr (vezi mai sus);
anxietate.
3. Tae Po, localizat napoia i pe marginea intern a articula
iei metatarso-falangiene a degetului gros de la picior, ntr-o fo
set.
Este punctul Iu-Iunn al meridianului, corespunztor elementului
pmnt i primete vasul secundar Lo transversal de la meridianul
stomacului.
Indica ii:
paralizia gambelor (Nei King, cap. XVIII);
afec iunile stomacului i splinei asociate cu balonri abdo
minale, gre uri i vomismente, diaree ori constipa ie, senza ie de
cldur ori greutate n corp, paloare marcat (de la care i deriv
numele).
4. Kong Soun, localizat la 1 d. napoia articula iei metatarso-
falangiene a degetului gros de la picior, pe fa a intern a picioru
lui, ntr-o foset.
Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele secun
dare Lo (transversal i longitudinal), i n acelai timp, punctul
cheie al meridianului curios Tchong Mo.
Indica ii:
dac bolnavul e trist, suspin, pierde apetitul, are frisoane
i febr de lung durat, iar atunci transpir, prezint vomismente,
energia pervers ncepe s diminueze: Kong Soun trebuie punctu-
rat imediat" (So Ouenn, cap. XXXV);
afec iunile gastrice, cu vomismente frecvente i balonri.
6. Sann-Inn Tsiao, situat la 3 d. de la vrful maleolei interne,
ntr-o foset de pe marginea postero-intern a tibiei.
Este punctul de ncruciare a celor trei meridiane principale
Inn de la picior (splin, rinichi, ficat)
plenitudinea toracelui, abdomenului;
dureri n scrot;
diaree;^
interzis la femeile gravide;
disfunc ii ovariene.
9. Inn-Ling-Tsiuann, localizat sub fa a intern a genunchiului
ntr-o foset format de tuberozitatea intern i epifiza tibiei. Este
punctul Hi al meridianului, corespunztor elementului ap, meri
66
dianului Rinichi i n acelai timp punctul de detaare a meridia
nului secundar distinct
Indica ii:
. . . toate afec iunile cu sediul n partea superioar i in
tern a corpului, fiindc este atins energia Inn a acestuia" (Nei
King, cap. I);
mpreun cu R.lr n afec iunile provocate de cldura per
vers" manifestate prin dureri peri ombilicale (Nei King, cap. XXIII);
plenitudine lateral?
ascit ori edeme?
anurie?
spermatoree.
21. Ta-Pao, situat n spa iul VI intercostal, la 3 d. sub punctul
V.B.22ila 5 d. sub I^. Este un punct foarte important: marele Lo al
splinei, de la care pleac numeroase ramifica ii care intr n leg
tur cu toate vasele Lo longitudinale; ele servesc alimentrii ntre
gului corp cu lichid organic care provine din stomac (Nei King,
cap. X).
Indica ii:
dac marele Lo e n plenitudine, apar dureri n tot corpul"
(Nei King)?
dureri toracice, astm, dispnee.
5.1,5. MERIDIANUL PRINCIPAL AL I N I M I I (Plana V)
ncepe n organul cu acelai nume, traverseaz diafragmul i
ptrunde n intestinul sub ire; un alt vas se ndreapt, de la inim,
direct spre faringe i ajunge la ochi. Un al treilea pornete de
la inim spre plmni, apare n axil, coboar pe fa a intern a
bra ului i antebra ului i se sfrete la unghiul unghial extern al
degetului auricular.
Tulburrile meridianului:
Energii perverse":
faringe uscat;
dureri precordiale;
sete.
Perturbri interne:
tent subicteric a conjunctivelor?
dureri n zonele laterale ale corpului;
dureri pe traiectul men ionat.
Punctele cele mai importante snt:
5*
67
5. Trong-Li, situat la 1 d. de pliul de flexiune al pumnului, pe
fa a antero-intern a antebra ului, pe artera cubital.
Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele secun
dare Lo transversal i longitudinal.
Indica ii:
tahicardii cu anxietate, fric;
dilalie, cu reducerea motilit ii limbii, care pare legat".
7. Chenn-Menn, localizat ntr-o foset, pe fa a intern a pisi-
formuliii, pe pliul de flexiune al pumnului, deasupra arterei cubi-
tale. Este punctul Iu-Inn (surs) al meridianului, corespunztor
elementului pmnt i meridianului Splin, i n acelai timp punc
tul de dispersie al meridianului i nu al organului.
Atunci cnd energia pervers" (cldura) ptrunde n meridia
nul inimii, bolnavul prezint:
malaise" la inim;
' dorete buturi la ghea ;
. frisoane de lung dur.at;
: febr de scurt durat.
Indicat de asemenea n:
tremurturi cu tahicardie;
insomnie, amnezie;
paranoia.
9. Chao Tchrong, localizat lng unghiul unghial extern al au
ricularului.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
lemn, meridianului Ficat i n acelai timp punctul de plecare a
unui vas secundar oare merge la meridianul Intestin Sub ire i al
meridianului Tendino-Muscular.
Indica ii principale:
dureri" pre.cordiale;, alternan de bucurie i mnie;
afec iunile provocate de Fong pervers", cu febr.
5.1.6. MERIDIANUL PRINCIPAL AL INTESTINULUI SUB IRE (Plana VI)
ncepe Ia unghiul unghial intern al degetului auricular i urc
pe fa a intern a minii i antebra ului, precum i pe fa a postero-
extern a bra ului, dup care trece n partea posterioar a umru
lui, n fosa supraclavicular. (Un vas secundar ptrunde n torace,
intr n inim, urmeaz esofagul, traverseaz diafragmul i ajunge
3a stomac i intestinul sub ire.)
Din fosa supraclavicular urc pe fa a lateral a gtului, ajunge
la unghiul extern al ochiului i ptrunde apoi n ureche. (Un al doi-
68
\('t\ vas secundar urc analog, dar se ndreapt spre unghiul intern
<il ochiului).
Tulburrile meridianului;
Energii perverse":
disfagie, angin;
dureri i tumefieri submaxilare;
torticolis;
dureri n umeri cu senza ia de smulgere?
dureri ale bra ului cu senza ia de fractur.
Perturbri interne:
toate afec iunile consecutive dezechilibrelor lichidului or
ganic (vezi I.G.);
tinnitus, surditate;
subicter conjunctiva!;
tumefieri submaxilare;
dureri simultane pe traiectul men ionat.
Punctele cele mai importante snt:
3. Reou Tsri, localizat pe marginea dorsal extern a minii,
ntr-o foset, n spatele articula iei metacarpo-falangiene. Este
punctul Iu al meridianului, corespunztor elementului lemn i me
ridianului Veziculei Biliare i, n acelai timp, punct de tonixiere al
meridianului i punct de comand al meridianului curios Tou Mo,
Indica ii:
paranoia;
paludism;
redoarea cefei;
dureri ale tuturor degetelor;
surditate;
epistaxis;
hiperemie conjunctival;
mpreun cu J.M.15 i In.7 n tratamentul epilepsiei.
7. Tche Tcheng, situat la mijlocul distan ei dintre interliniilo
articula iilor cotului i pumnului, pe marginea posterioar a cubi-
tuului. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele
Lo longitudinal i transversal, ultimul spre meridianul inimii.
Dac abdomenul e brusc tumefiat, trebuie puncturat .S7
i V.23" (So Ouenn, cap. XVIII);
torticolis;
tumefierea maxilarelor; tulburri de vedere;
contractura cotului;
paranoia, anxietate.
11. Tienn Tchong, localizat sub mijlocul spinei omoplatului,
n fosa spinoas.
69
Indicat n:
dureri ale umrului i spatelui, imposibilitatea de a ridica
cotul sau bra ul;
tumefierea maxilarelor.
19. Ting Kong, localizat naintea tragusului, ntr-o foset.
Indicat n tinnitus i surditate.
5.1.7. MERIDIANUL PRINCIPAL AL VEZICII URINARE (Plana VII)
ncepe n unghiul intern al ochiului, urc pe frunte (se unete
apoi cu meridianul curios Tou Mo i ptrunde n creier la punctul
de jonc iune (20 Tou Mo) cu cel contralateral? un vas secundar
ajunge la unghiul superior al urechii).
Vasul intern iese din creier i coboar spre ceaf, unde se
divide n dou ramuri. Una dintre ele trece pe sub apofiza spi
noas a celei de a 7-a vertebre cervicale, apoi coboar, paralel cu
linia median, pn n dreptul celei de a 2-a vertebre lombare
(V.U.23), unde ptrunde n rinichi i vezica urinar. Din regiunea
renal, aceast ramur continu s coboare spre fes, n timp ce
cealalt ramur coboar paralel i extern fa de prima, de la ceaf
pn la fes, spa iul popliteu i maleola extern, sfrindu-se la
unghiul unghial extern al degetului V de la picior.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
senza ia c energia urc n partea superioar a corpului;
cefalee? ^
exoftalmie;
dureri cervicale cu impresia de smulgere";
dureri n coloana vertebral;
senza ie de fractur n regiunea renal;
imposibilitate de flectare a oldului;
senza ie de nnodare n spa iul popliteu.
Perturbri interne:
toate afec iunile muchilor i oaselor;
hemoroizi;
febr i frisoane, delir i paranoia;
dureri lancinante de cap i gt;
subicter conjunctival, lcrimare;
rinoree;
dureri lancinante pe traiectul meridianului;
Punctele principale snt urmtoarele:
1. Tsing Ming, localizat n unghiul intern al ochiului, ntr-o
foset.
70
n acest punct sosesc vase secundare de la meridianele prin
cipale ale intestinului sub ire, precum i meridianele curioase
Yang Keo, Inn Keo i Tou Mo.
Indica ii:
ochii congestiona i, umfla i, dureroi, lcrimare provocat
de Fong (vnt pervers"), hemeralopie, voal albicios pe con
junctiv.
10. Tien Tchu, localizat la ceaf 1/1 i 1/2 d. de la linia me
dian posterioar, ntr-o foset, laanl imea punctului T,M.15.
Indica ii:
n migrene precedate de dureri ale cefei cu iradieri spre
regiunea lombar" (Nei King, cap. XXVI);
ame eli, cefalee;
tulburri de vedere, cecitate;
redoarea cefei.
11. Ta Tchrou, localizat la 2 d. de la linia median, la nivelul
apofizei transverse a primei vertebre dorsale, nitr-o foset.
Este punct specific de dispersie al ansamblului energiei Yang
din organism (Nei King, cap. LI).
Indica ii principale:
febr provocat de Fong, fr transpira ii;
senza ie de cldur n tot corpul;
cefalee.
12. Fong Menn, situat sub a doua vertebr dorsal, la 2 d. de
linia median posterioar.
Dup Pienn Cho (men ionat n Cap. Istoric):
atunci cnd porii epidermei nu se nchid satisfctor, Fong
pervers" ptrunde n Fong Menn, provocnd coriz cu rinoree
(cu lichid clar); n acest caz trebuie tonifiat V.12;
tuse, nas obsitruat;
senza ie de cldur;
agita ie, cefalee.
13. Fei-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub ver
tebra a 3-a dorsal.
Indica ii principale:
tuse, rinoree, tuberculoz;
plenitudine toracic;
dispnee.
14. Tsiue-Inn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar,
sub vertebra a 4-a dorsal.
Indica ii principale:
dureri precordiale i cardiace;
tuse cu expectora ie;
71
vomismente;
agita ie.
15. Sinn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar; sub ver
tebra a 5-a dorsal.
Indica ii principale:
dispnee cardiac, hematemez;
anxietate, insomnie;
spermatoree nocturn;
amnezie, delir, epilepsie.
18. Kann-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub
vertebra a 9-a dorsal.
Indica ii principale:
tuse cu dureri n pr ile laterale ale toracelui;
icter;
senza ie de plenitudine (opresiune);
tulburri de vedere?
anxietate, delir?
afec iuni genitale.
19. Tam-Iu, situat la 2 d. de la linia median posterioar, sub
cea 10-a vertebr dorsal.
Indica ii principale:
plenitudine abdominal;
dureri latero-toracice,*
gust amar n gur, vomismente frecvente;
icter;
febricul?
tuberculoz (prin vid de energie);
cefalee.
20. Pi-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub cea
de-a 10-a vertebr dorsal.
Indica ii: balonri, plenitudine, opresiune abdominal, borbo
risme, dizenterie, edeme, ascit, icter.
21. Oe-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub cea
de-a 12-a vertebr dorsal.
Indica ii principale:
dilata ii i dureri gastrice, balonri i dureri abdominale,
vomismente i gre uri;
dizenterie.
23. Chenn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub
vertebra a 2-a lombar.
Indica ii principale:
dureri n regiunea lombar;
spermatoree, ejaculare prematur, impoten ?
72
tuberculoz (prin vid de energie);
hematurie, albuminurie;
menstrua ii neregulate;
diaree matinal;
edeme.
25. Ta-Tchrang-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar,
sub a 4-a vertebr lombar.
Indica ii principale:
borborisme, dureri abdominale, diaree, constipa ie;
anurie;
dureri n regiunea lombar.
27. Siao-Tchrang-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar,
sub prima vertebr sacrat.
Indica ii principale:
scaune lichide?
hematurie;
spermatoree, incontinen urinar, urini rare i roii,
dureri;
dureri i balonri abdominale;
cefalee cu xerostomie i sete accentuat.
54. Oe-Tchong, situat n spa iul popliteu la mijlocul pliului.
Este punctul Ho al vezicii urinare, corespunztor elementului p
mnt, meridianului Stomac, punctul de plecare al meridianelor dis
tincte ale rinichilor i vezicii urinare.
Indica ii principale:
dureri n regiunea lombar;
dureri toracice;
colici, contractur i dureri la genunchi.
58. Fei-Iang, situat la 7 d. de maleola extern, pe fa a postero-
extern a gambei. Este punctul Lo al meridianului, de la care
pleac cele dou vase Lo.
Indicat n special n:
cefalee, tulburri de vedere;
nas obstruat, epistaxis;
artralgii.
60. Kroun-Loun, situat ntre maleola extern si tendonul lui
Achille, ntr-o foset:
n caz de vid de energie n partea superioar a corpului
apar tinnitus i ame eli; n partea mijlocie, borborisme i consti
pa ie; n partea inferioar paralizia; n toate cazurile trebuie
tonifiat Kroun-Loun (Nei King, cap. XXXVIII);
cefalee, redoarea cefei;
contracturi i dureri n regiunea lombar;
73
ame eli?
imposibilitatea expulziei placentei;
epilepsie, convulsii.
62. Chenn-Mo, situat la 1/2 d. sub maleola extern, ntr-o
foset. Este punctul de plecare de comand al meridianului curios
Yang Keo.
Indica ii:
dureri n regiunea lombar;
dureri oculare consecutive afectrii meridianului Yang-Kao.
63. Tchinn-Menn, localizat dedesubtul i naintea lui Chenn-
Mo, ntr-o foset, la nivelul articula iei calcaneo-cuboidiene. Este
punctul de plecare al meridianului curios Yang Oe.
67. Tche-Inn, localizat lng unghiul unghial extern al dege
tului V de la picior.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
metal i meridianului Intestinului Gros, punctul de tonifiere, pre
cum i punctul de detaare al meridianului tendino-muscular.
Indica ii principale:
cefalee;
dureri oculare;
nas obstruat;
travaliu dificil;
parazi i intestinali.
5.1.8. MERIDIANUL PRINCIPAL AL RINICHILOR (Plana VIII)
ncepe la extremitatea degetului V de la picior. Se ndreapt
spre mijlocul regiunii plantare, ajunge la fa a intern a piciorului
apoi pe fa a intern a gambei i antero-intern a coapsei. (Un vas
secundar ptrunde n perineu, urcnd paralel cu coloana vertebral,
intr n rinichi i apoi n vezica urinar; un alt vas secundar pleac
din rinichi, se ndreapt spre ficat, traverseaz diafragmul i, tre-
cnd prin faringe, se sfrete la rdcina limbii; un altul pleac din
plmn i se unete cu meridianul pericardului n mijlocul torace
lui). Traiectul extern urc pe abdomen i torace, paralel cu linia
median pn la clavicul.
Tulburrile meridianului:
Energii perverse":
bolnavului i este foame, dar nu vrea s mnnce;
faciesi negru-cenuiu;
tuse, hemoptizie, dispnee;
bolnavul nu se poate culca sau aeza linitit i simte nevoia
s se scoale?
tulburri de vedere.
74
Lipsa de energie n rinichi provoac anxietate i fric, inima
bate foarte frecvent, iar bolnavul are impresia c va fi ncarcerat.
Perturbri interne:
toate afec iunile rinichilor;
gur fierbinte, limb uscat;
angin;
faringe sec, dureros;
senza ia c energia urc n partea superioar a corpului;
suprri;
dureri cardiace;
icter;
dizenterie, scaune sanguinolente;
dureri lancinante n coloana vertebral i pe restul traiec
tului;
membrele inferioare par paralizate i nghe ate;
bolnavul dorete s stea culcat;
regiunea plantar e cald i dureroas.
Punctele principale snt:
1. Iong-Tsiuann, situat n mijlocul regiunii plantare, la vrful
V-lui format prin unirea proeminen elor musculare situate la baza
degetului gros, nuntrul i a celorlalte n afar. Este punctul
Ting al meridianului, corespunztor elementului lemn, meridianu
lui Ficat, punctul de dispersie i punctul de plecare al meridianu
lui Tendino-Muscular.
Indica ii principale:
dureri la vrful craniului;
convulsii infantile provocate de Fong;
sete (xerostomie);
abdomen balonat; impresia subiectiv c un corp viu se
deplaseaz n abdomen;
dispnee;
epilepsie.
2. Jenn-Kou, situat n fa a maleolei interne, ntr-o foset, sub
scafoid. Este punctul Iong al meridianului, corespunztor elemen
tului foc, meridianul Inimii, punctul de plecare al meridianului
curios Inn-Keo if de asemenea, punctul de dispersie.
Indica ii principale:
convulsii la copii;
menstrua ii neregulate, amenoree;
spermatoree.
3. Tchao-Rae, situat la 4/10 d. sub maleola intern. Este punc
tul de unire al meridianului curios Inn-Keo i punctul de comand
al acestuia.
75
Indica ii principale;
tulburri menstruale;
dureri i tumefiere ale scrotului;
delir, epilepsie nocturn, insomnii, tulburri de vedere.
9. Tchou Penn, localizat la 6 d. deasupra maleolei interne, la
2 d. de 6 S.P. i la 1 i 1/2 d. de spatele acestuia.
Este punctul de plecare a! meridianului curios Inn-Oe.
5.1.9. M E R I D I A N U L PRINCIPAL VASE-SEX (Plana IX)
ncepe n mijlocul toracelui, se unete cu pericardul, traver
seaz diafragmul i se ramific n triplul focare. Din mijlocul tora
celui iese la suprafa sub axil un vas ce coboar pe fa a intern
a bra ului, precum i pe cea anterioar a antebra ului, sfrindu-se
la unghiul unghial extern al mediusului.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
cldur n regiunea palmar;
contractura cotului;
tumefierea axilei;
n cazurile grave, toracele e opresat i umflat;
palpita ii;
figur rubicond, subicter conjunctival;
bolnavul rde frecvent.
Perturbri interne:
toate afec iunile arteriale i venoase;
suprri, dureri cardiace;
cldur n regiunea palmar.
Dintre cele 9 puncte, cele mai importante snt:
6. Nei-Koann, situat pe fa a anterioar a antebra ului, La 2 d.
de plic pumnului, n mijloc. Este punctul Lo al meridianului, de
la care pleac vasele Lo. Lo transversal comunic cu punctul
Yang Tcheu (4 TF). Este punctul de deschidere i de comand al
meridianului curios Inn-Oe.
Indicat n special n:
dureri i malaise" la inim;
plenitudine toracic;
sughi ;
gre uri i vomismente.
7. Tae-Ling, localizat n mijlocul pliului anterior al pumnului,
ntr-o foset. Este punctul Iu-Iunn al meridianului corespunztor
elementului pmnt, meridianului Splin i este punct de dispersie
i surs al meridianului.
76
indica ii principale:
anxietate, fric;
malai.se" continuu la inim?
hematemez;
dureri toracice, inclusiv laterale;
toate afec iunile stomacului.
5.1.10. M E R I D I A N U L PRINCIPAL TREI (TRIPLU) FOCARE (Plana X)
ncepe la unghiul unghial intern al inelarului, urc pe fa a
dorsal a minii i antebra ului i pe cea posteroextern a bra u
lui pn la umr. (Un vas secundar coboar n fosa supraclavicu
lar i, ptrunznd n torace, intr n legtur cu pericardul; ul
terior traverseaz diafragmul i ptrunde n triplul focar.)
Meridianul principal se detaeaz din torace, urc prin spatele
urechii, pe care o ocolete i ajunge la marginea inferioar a or
bitei (un alt vas secundar pornete din spatele urechii, ptrunde
n ureche, iese din nou la suprafa naintea acesteia i se ter
min deasupra i n afara orbitei, n punctul T.F. 23).
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
/ surditate, tinnitus;
angin.
Perturbri interne:
toate afec iunile n raport cu energia i transpira iile;
dureri n unghiul intern al ochiului;
dureri n unghiul maxilarului;
dureri pe traiectul meridianului.
Intre cele 23 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
1. Koann-Tchong, localizat lng unghiul unghial intern al
inelarului. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor ele
mentului metal i meridianului Intestinului Gros i punctul de ple
care al meridianului Tendino-Muscular.
Indica ii:
n cazurile de angin (afec iuni Yang provocate de cl
dura pervers", asociate cu contractura limbii, malaise11 la
inim i dureri pe fa a intern a bra ului, trebuie puncturat
Koann-Tchong (Nei King, cap. XXIII);
cefalee;
angin;
afec iuni provocate de Fong pervers".
77
5. Oae-Koann, situat la 2 d. deasupra pliului pumnului, pe fa a
dorsal a antebra ului, n mijlocul acesteia.
Este punctul Lo al meridianului. Vasul Lo transversal comu
nic cu punctul 7 pericard; este punctul de deschidere i comand
al meridianului curios Yang-Oe.
Indica ii principale:
cefalee;
tinnitus, surditate;
febr;
hemoragii.
23. Seu-Tchou-Rong, localizat la extremitatea extern a sprn-
cenei, ntr-o foset.
Indica ii principale:
hemicranie, cefalee,-
ochii congestiona i i dureroi;
tulburri de vedere.
5.1.11. M E R I D I A N U L PRINCIPAL AL VEZICULEI BILIARE (Plana XI)
ncepe la unghiul extren al ochiului, se ndreapt spre tragus,
apoi spre regiunea temporal, coboar napoia urechii, urc din
nou spre frunte i coboar apoi pe ceaf, spre fosa supraclavicu-
lar.
Un vas secundar pornete dinafara urechii, ptrunde n aceasta,
reapare naintea ei i ajunge la unghiul extern al ochiului.
Un alt vas secundar pleac de la unghiul extern al ochiului, co
boar spre unghiul maxilarului, urc spre marginea inferioar a or
bitei, dup care coboar spre fosa supraclavicular, p runde n
torace, traverseaz diafragmul, intr n ficat i vezicula biliar, re
apare n punctul S.30, nconjur organele genitale i se ndreapt
spre marele trohanter.
Din fosa supraclavicular, meridianul principal coboar pe fa a
lateral a toracelui, ajunge la articula ia oldului, coboar pe fa a
extern a coapsei i gambei pn la unghiul unghial extern al de
getului IV de la picior.
Tulburrile meridianului:
Energii perverse":
gura amar;
suspinuri frecvente,-
toracele i coastele dureroase, mpiedicnd bolnavul s se
rsuceasc;
n cazurile grave, figura palid, corpul uscat;
partea extern a gambei cald.
78
Perturbri interne:
toate afec iunile oaselor;
cefalee i dureri;
dureri n unghiul extren al ochiului;
dureri i tumefiere n fosa supraclavicular;
adenopatie subaxilar;
transpira ii abundente, tremurturi provocate de frig;
febr i frisoane,-
dureri pe traiectul meridianului.
Intre cele 44 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
1. Trong-Tseu-Liou, localizat la 1/2 d. de unghiul extern a
ochiului.
Indica ii:
cefalee temporal;
ochii roii, dureroi i inflama i, tulburri de vedere.
2. Ting-Roe, localizat ntr-o foset, n fa a lobulului urechii.
Pentru localizare bolnavul trebuie s in gura deschis.
Indica ii: tinnitus, surditate, odontalgie.
20. Fong-Tchre, situat napoia i pu in sub vrful mastoidei,
sub protuberanta extern.
Indica ii:
hemicranie, cefalee, torticolis, apoplexie, tulburri de ve
dere. Dispersarea sa are un efect simpaticolitic general (Soulie
de Morant).
22. Iuann-Ie, localizat la 3 d. sub axil ntr-o foset mare,
situat n al IV-lea spa iu intercostal. Este punctul de intrare al
meridianelor distincte ale inimii, pericardului i plmnilor..
Indica ii:
dureri brahiale i laterotoracice.
23. Tchre-Tsinn, situat la 1 d. n fa a precedentului. Este
punctul de alarm (MO) al meridianului Veziculei Biliare.
Indica ii:
mpreun cu V.U. 19 n strile de vid relativ ale meri
dianului.
26. Tae-Mo, localizat la 8 i 1/2 d. de la linia median ante
rioar, deasupra crestei iliace. Este punctul de deschidere al meri
dianului curios Tae-Mo. Este important n tratamentul unei pa
ralizii.
Indica ii:
menstrua ii neregulate, leucoree, afec iuni ginecologice.
30. Roann-Tiao. Pentru localizare, bolnavul trebuie aezat n
decubit lateral, cu gamba de dedesubt ntins i cea de deasupra
79
flectat. Punctul e situat ntr-o foset, napoi i extern fat de ar
ticula ia coxo-femurala, extratrohanterian. Este punctul de plecare
al meridianului distinct al veziculei biliare.
Indica ii:
reumatisme provocate de umiditate;
dureri lombare;
hemiplegie.
34. Iang-Ling-Tsiuann, localizat pe fa a extern a genunchiu
lui, la 2 d. sub interlinia articular, imediat sub capul peroneului.
Este punctul HO al meridianului, corespunztor elementului P
mnt i meridianului Stomac.
Indica ii:
hemiplegie?
dureri surde i lancinante ale coapsei i genunchiului;
dureri laterotoracice?
tumefierea figurii.
37. Koang-Ming, situat la 5 d. deasupra maleolei externe. Este
punctul Lo al meridianului, de la care pleac cele dou vae Lo
(transversal i longitudinal).
Indica ii:
dureri oculare,*
dureri laterale;
paralizii ale membrelor inferioare.
41. Linn-Tsri, localizat ntre capetele metatarsienelor IV l V.
Este punctul Iu al meridianului, corespunztor elementului lemn,
meridianului nsui i n acelai timp punctul de comand al meri
dianului curios Tae-Mo.
43. Sie-Tsrir localizat n spa iul interdigital (IVV). Este punc
tul lorig al meridianului, corespunztor elementului ap i meridia
nului Intestinului Sub ire i n acelai timp punctul de tonifiere
al meridianului.
Indica ii:
tinnitus, surditate;
tulburri de vedere;
dureri laterale;
absenta transpira iilor.
5.1.12. MERIDIANUL PRINCIPAL AL FICATULUI (Plana XII)
ncepe la unghiul unghial extern al degetului gros de la picior,
urc pe fa a dorsal a piciorului i pe cea intern a gambei i
coapsei pn la pubis. n continuare se ndreapt spre vrful coas
tei a Xl-a (ptrunde n ficat i vezicula biliar dup care, traver-
80
snd diafragmul, urc spre faringe, ajunge la ochi i are punct final
Ia vrful craniului; un vas secundar pornete din interiorul
ochiului i se ndreapt spre buze, pe care le nconjur, iar altul
pleac din ficat (organ) spre plmn.
Tulburrile meridianului
Energii ,,perverse":
dureri lombare;
imposibilitatea de a se curba nainte ori napoi;
la brbat, toate afec iunile scrotului, iar la femeie, toate cele
ale micului bazin;
figur palid.
Perturbri interne:
plenitudine toracic;
gre uri i vomismente;
diaree (cu scaune nedigerate);
indigestie;
afec iuni ale scrotului;
mic iuni dificile.
Intre cele 14 puncte ale meridianului, cele mai importante snt:
1. Ta-Toun, situat lng unghiul unghial extern el degetului
gros de la picior. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor
elementului lemn i, n acelai timp, punctul de plecare al meridia
nului Tendino-Muscular al ficatului.
Indica ii:
afec iuni ale penisului, scrotului, vaginului, metroragii, pro
laps uterin.
2. Sing-Tsienn, situat n spa iul interdigital III de la picior,
ntr-o foset situat pe partea lateral a degetului gros. Este punc
tul Yong al meridianului, corespunztor elementului Foc i meri
dianului inimii, fiind n acelai timp punctul de dispersie al me
ridianului.
Indica ii:
incontinen urinar;
constipa ie;
dureri n flancuri;
ochii roii, tumefia i;
insomnie, delir, epilepsie;
apoplexie.
3. Tae-Tchrong, situat la 1 i 1/2 d. de precedentul, n spa iul
nterosos dintre metatarsienele III. Este punctul Iu-Iunn al me
ridianului, corespunztor elementului pmnt i meridianului Splin,
fiind n acelai timp punctul de surs.
6 Manual de acupunctur
81
Indica ii:
afec iuni genitale;
uretrit, disurie;
hemoragii uterine;
dureri n micul bazin.
5. Li-Kao, situat la 4 d. deasupra maleolei interne pe fa a in
tern a tibiei. Este punctul Lo al meridianului, de la care pornesc
vasele Lo longitudinal i transversal, precum i punctul de plecare
aL meridianului distinct al ficatului.
Indica ii:
metroragii dureroase;
tulburri menstruale;
uretrit, disurie.
8. Tsiou-Tsiuann, situat la extremitatea intern a plicii de fle
xiune a genunchiului. Este punctul Ho al meridianului, corespun
ztor elementului ap i meridianului Rinichi, precum i punctul de
tonifiere.
Indica ii:
afec iuni genito-urinare;
hemoragii intestinale;
prolaps uterin;
dureri n micul bazin;
disurie.
5.2. MERIDIANELE CURIOASE
Termenul de meridian curios" se utilizeaz n opozi ie cu cel
de principal", n sensul de izolat sau separat, ntruct aceste
meridiane nu posed nici un sistem de legtur, nici Inn-Yang, nici
interior-exterior. Fiecare meridian curios are rolul su i posed un
traiect, dar datorit raporturilor lor ele nu pot fi separate de meri
dianele principale, n special Tou-Mo i Jenn-Mo, al cror traiect
constituie un cerc meridian, cu propriile sale puncte.
Meridianele curioase nu snt supuse, ca cele principale, reguli
lor de alternan Inn-Yang. Ele reprezint conductori ce transport
energia ancestral, care i are originea n rinichi, spre diferitele
pr i ale corpului, att direct ct i prin intermediul meridianelor
principale.
n acest din urm caz, ele i vars fluxul energetic n vasele
men ionate i recep ioneaz energie Yong i Oe, n aa fel nct, n
oricare parte a corpului circul n permanen cele trei feluri de
energie: Yong, Oe i ancestral.
82
In tratatul antic Nei-King (cap. II) se men ioneaz:
Tou-Mo (vasul guvernor") i Jenn-Mo (vasul director" sau
de concep ie") i au sursa n rinichi i comunic n mod egal cu
lnn-ul i Yang-ul din Univers (cap. LXII).
Tchong-Mo (vasul strategic") este marea celor 12 meridiane,
ca i meridianul rinichilor. El i are originea n acest organ, de la
care coboar spre organele genitale, urc spre partea superioar
a corpului i ajunge n torace. El circul n egal msur n me
ridiane . . .
(Este necesar s men ionm c prin rinichi", extrem-orientalii
n eleg i glandele suprarenale).
Prin ramifica iile numeroase ale meridianului Tchong-Mo Ia ni
velul abdomenului, toracelui i fe ei interne a membrului inferior,
energia ancestral parcurge esutul subcutanat, esuturile i spa
iile interosoase, n afara meridianului, ca i energia defensiv Oe .
Aceast energie ptrunde n meridianele principale la nivelul punc
telor Ting. n Nei King se precizeaz:
n final, energia ancestral care circul n esutul celular sub
cutanat i epiderm intr n meridiane prin punctele Ting i circul
apoi prin ele pentru a realiza ciclul complet al circula iei.
Atunci cnd aceast energie ancestral ptrunde prin punctele
Ting, i ajunge la punctele R.2) R.9>V.U.62> V.U.63 i V.B.28 o mare
parte din aceasta, nso it de o mic cantitate de energie Yong i
Oe, trece succesiv n celelalte meridiane curioase.
5.2.1. T O U - M O C.VASUL GUVERNOR") (Plana XIII)
Are sursa n rinichi, ajunge la organele genito-urinare, urc
de-a lungul coloanei vertebrale, ajunge la ceaf, ptrunde n creier
i revine pe vrful craniului, dup care coboar pe frunte, pe linia
median, pn la buza superioar unde se unete cu Jenn-Mo.
De la ceaf, un vas secundar coboar spre umr i omoplat,
ajunge la fes i se termin n regiunea genito-urinar. Vasul in
tern d, la nivelul organelor genitale, un ram care iese la suprafa
n mijlocul pilozit ii pubiene i se divide n dou brane:
prima, montat (abdominal), urmeaz meridianul tendino-
muscular al splinei i ajunge la ombilic, apoi urc pe peretele intern
al abdomenului, traverseaz inima, ajunge n torace, n faringe i
la fa i se termin n punctul V.U.*;
a doua, descendent (dorsal) urmeaz organele genito-uri-
nare, trece spre rect, nconjur fesa i urc spre cap mpreun cu
meridianul vezica urinar, pn la punctul V.U.1( dup care p
6*
83
trunde n creier; de la punctul V.U.i el coboar din nou n regiunea
lombar la punctul V.U.23i ptrunde n rinichi.
Tulburrile meridianului
Semnele esen iale ale afectrii lui Tou-Mo:
n caz de plenitudine: redoare i dureri ale coloanei ver
tebrale;
n caz de vid: senza ie de gol n craniu.
Afectarea meridianului Tou-Mo este, n general, asociat cu
tulburri ale vaselor sale secundare. In acest caz:
dureri renale cu febr. Dac afec iunea e grav, bolnavul
are senza ia de redoare marcat (scndur") i prezint inconti
nen urinar;
dureri precordiale, cu iradieri dorsale, care indic existen a
unui conflict ntre Inn i Yang. n acest caz, apar dureri toracice
asociate cu senza ia c energia urc n partea superioar a cor
pului;
dureri n micul bazin, iradiate la inim.
Dac este vorba de o femeie, aceasta va prezenta sterilitate, tul
burri de mic iune, hemoroizi i uscciune faringian.
Febr intermitent: atunci cnd energia pervers" ptrunde
n T.M.16, eventual cu semne de irita ie meningeal.
ntre cele 28 de puncte (30, dup unii autori), cele mai impor
tante snt:
I. Tchiang-Tsiang, localizat n vrful coccisului.
Indica ii principale:
hemoroizi, prolaps rectal;
hemoragii intestinale, constipa ie, diaree?
uretrit, refrac ie testicular, spermatoree;
dureri de-a lungul coloanei vertebrale, redoare?
paranoia, epilepsie?
prurit ano-vulvar.
4. Ming-Menn, localizat ntr-o foset, sub apofiza spinoas a
celei de-a 2-a vertebre lombare.
Indica ii:
dureri n regiunea renal, iradiate n micul bazin?
membrele reci?
febr;
cefalee, tinnitus;
impoten , spermatoree.
II. Chenn-Tao, localizat sub apofiza spinoas a celei de-a 5-a
vertebre dorsale.
Indica ii:
afec iuni cardiace;
astenie nervoas;
fric i pierderea memoriei.
14. Ta-Toui, localizat ntr-o depresiune, sub apofiza spinoas a
celei de-a 7-a vertebre cervicale. Acest punct este legat prin vase
secundare de toate meridianele Yang.
Indica ii:
cefalee, redoarea coloanei cervicale?
paludism, frisoane i febr;
tuberculoz;
astenie, vomismente, senza ia c energia urc n partea su
perioar a corpului;
epistaxis, tuse convulsiv.
15. Ia-Menn, localizat sub apofiza spinoas a primei vertebre
cervicale.
Indica ii:
redoarea coloanei cervicale;
convulsii, opistotonus?
cap greu?
mutism subit? redoarea i tumefierea limbii?
epistaxis;
convulsii, apoplexie.
Ir6. Fong-Fou, localizat la ceaf, la 1 d. de rdcina prului,
ntr-o foset, suboccipital.
Indica ii:
delir, provocat de un coup de iroid
apoplexie, hemiplegie;
toate afec iunile capului, redoarea cefei?
redoarea limbii cu alalie.
20. Pae-Roe, localizat n mijlocul craniului, la intersec ia liniei
mediane cu linia axului vertical al urechilor, ntr-o foset. Este n
legtur cu toate meridianele Yang din corp.
Indica ii:
apoplexie?
hemiplegie;
cefalee, cu senza ia de cap greu?
fric cu tremurturi;
obstruarea nasului?
amnezie;
tinnitus;
prolaps rectal.
26. Choe-Kao, localizat n treimea superioar a an ului nazo-
labial, ntr-o foset.
85
Indica ii:
paranoia, epilepsie, apoplexie;
paralizie facial, trismus;
edem facial;
afazie;
diabet.
5.2.2. JENN-MO {VASUL DE CONCEPJSE SAU DIRECTOR") (Plana XIV)
Are sursa n rinichi, ajunge la organele 'genito-urinare, urc pe
linia median anterioar pe abdomen, torace i gt pentru a ajunge
n regiunea mentonier. Din regiunea mentonier pornesc dou
vase secundare care nconjur gingiile i buzele, iar meridianul
se unete cu Tou-Mo n punctul T,M.2;8 (Gann-Tsiao). Din regiunea
mentonier, Jenn-Mo se divide n dou ramuri, care se sfrec n
punctul S.4, ptrunznd n ochi.
Vasul secundar abdominal se detaeaz de meridian la nivelul
vrfului apendicelui xifoid i se insereaz n abdomen.
Tulburrile meridianului
Semne de afec iuni ale vaselor secundare:
Vasul facial:
dureri i tumefieri ale buzelor i gingiilor;
alalie?
spasm i contractar ale muchilor fe ei cu devierea ochilor
i gurii;
dureri oculare asociate cu lcrimare abundent i prurit;
spasm palpebral.
Vasul abdominal:
dureri ale epidermei n caz de plenitudine;
prurit n caz de vid relativ.
Sfemrie ale afectrii meridianului:
Dureri renale:
bolnavul transpir, iar dup aceea dorete s bea o cantitate
mare de lichide. Dup ce mnnc, are impulsul de a alerga (So-
Ouenn, cap. 41).
apte categorii de afec iuni genitale la brbat, care pot fi pro
vocate att de energia pervers" ct i de un dezechilibru ener
getic:
de frig11: scrotul e contractat i dur, iar testiculele snt du
reroase, fr semne de inflama ii;
de umiditate": hidrocel; cteodat aceast energie per
vers" atrage i pe cea Yang i, n acest caz, hidrocelul se asociaz
cu semne inflamatorii;
86
starea cronic de acumulare a umidit ii": elefantiazis;
surmenaj, decep ii: energia Inn a corpului nu se poate ri
dica n partea superioar a acestuia i se localizeaz n organele
genitale: orhit, torsiune testicular;
circula ie necorespunztoare; hematocel?
insuficien a rinichilor (consecutiv unor excese sexuale):
prostatoree.
La femei:
leucoree.
ntre cele 24 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
1. Roe-Inn, localizat pe linia median, ntre scrot (sau vulv)
i anus.
Este punctul de unire al tuturor meridianelor Inn i n acelai
timp, punct comun de emergen al Tou-Mo i Tchong-Mo.
3. Tchong-Tsi, localizat pe linia median, la 4 d. sub ombilic.
Este punctul de reuniune al meridianelor tendino-musculare ale
splinei, ficatului i rinichilor i este punctul Mo (de alarm"), al
vezicii urinare.
Indica ii principale:
ptoz anal;
prurit vulvar, menstrua ii neregulate;
mic iuni prea abundente.
4. Koann-Iuann, localizat pe linia median, la 3 d. sub ombilic.
Este i el punct de reuniune al meridianelor tendino-musculare ale
splinei, ficatului i rinichilor i punct Mo (de alarm"), al meri
dianului intestinului sub ire.
Indica ii principale:
dispnee;
ascit, edem provocat de o perturbare a energiei n partea
inferioar a corpului;
slbiciune n membre consecutiv unei hemoragii provocate;
dureri precordiale iradiate n spate;
spermatoree;
dureri n micul bazin;
hemoragii;
leucoree sanguinolent, hematurie, enurezis, uretrit?
bufee de menopauz.
5. Che-Menn, localizat pe linia median, la 2 d. sub ombilic.
Este punctul Mo (de alarm") al triplului focare.
6. Tsri-Hae, localizat la 1 i 1/2 d. sub ombilic.
Indica ii principale:
afec iuni intestinale;
87
vomismente;
spermatoree, penisul i scrotul retractate;
metrit, leucoree?
dureri periombilicale, tulburri ale strii generale consecu
tive vidului relativ de energie al celor cinci organe;
astenie, pierdere ponderal, constipa ie;
enurezis;
menstrua ii neregulate;
lumbago, dureri abdominale atroce;
com;
depresiune.
7. Inn-Tsiaor localizat pe linia median, la 1 d. sub ombilic. Este
de asemenea punct Mo (de alarm") al triplului focare.
Indica ii:
dureri precordiale;
dureri n micul bazin, iradiate n regiunea genital;
dureri ombilicale cu senza ie de cldur.
12. Tchong-Koann, localizat pe linia median, la mijlocul dis
tan ei dintre ombilic i apendicele xifoid. Este punctul de concen
trare a energiei splinei i primete energia provenind din vasele
secundare ale meridianelor Intestin Sub ire, Triplu Focare i Sto
mac. Este punctul Mo (,, de alarm") al stomacului.
Indica ii:
dureri precordiale?
balonri asociate cu dureri abdominale?
vomismente;
hiperclorhidrie;
dizenterie;
constipa ie, sughi uri.
14. Tsiou-Koann, localizat pe linia median, la 6 d. deasupra
ombilicului. Este punctul Mo (de alarm") al inimii.
Indica ii:
senza ie de bar n stomac, gastralgii, gre uri, vomismente?
diverse tulburri psihice, fric, tulburri de memorie?
dureri precordiale.
15. Tsiou-Oe, localizat n vrful apendicelui xifoid.
De la acest punct, se detaeaz vasul secundar abdominal al lui
Jenn-Mo.
Indica ii:
dureri precordiale;
vomismente;
migren cu iradieri n unghiul extern al ochiului;
epilepsie, tulburri psihice.
88
17. Trann-Tchong, localizat pe sternTla nivelul spa iului IV in
ter costal. Este punctul de concentrare al tuturor vaselor secundare
i punctul Mo (de alarm11) al meridianului pericardului ori al
segmentului superior al Triplului Focare (dup unii autori).
Indica ii:
tuse, astm, dispnee, senza ie de obstruc ie toracic;
dureri toracice i precordiale;
senza ia c energia urc n partea superioar a corpului;
agalactie.
24. Sing-Tsiang, localizat n foseta mentonier. De la el se de
taeaz vasele secundare care nconjur buzele i gingiile, precum
i cele dou ramuri terminale ale meridianului.
Indica ii:
com;
paralizie facial, devia ia ochilor i gurii?
mutitate, surditate;
odontalgie (pioree, carie, nevralgie), trismus;
torticolis.
5.2.3. T C H O N G - M O (VASUL STRATEGIC") (Plana XV)
Are sursa n rinichi, coboar spre organele genitale, ajunge la
Roe-Inn (T.M.!) i se divide n dou ramuri;
una, posterioar, care merge spre fa a intern a coloanei
vertebrale;
a doua, anterioar, urmeaz traiectul lui T.M. pn n punc
tul nr. 4 (Koann-Iuann), trece n meridianul principal al rinichilor,
traverseaz abdomenul pn la punctul R.ai trimi nd n acest por
iune a traiectului o serie de ramifica ii n vasele secundare ale
meridianelor Tendino-Musculare, Stomac i Intestin Sub ire, urc
n torace pn la punctul R.a7, apoi pe gt i pe figur, nconjurncl
buzele.
De la punctul R.n, un vas secundar coboar pe fa a intern a
coapsei i se unete cu meridianul principal al rinichilor, cobornd
apoi pn la marginea intern a piciorului. Din acelai punct (R-n),
alt vas secundar se ndreapt spre S.T.so i coboar apoi pn la
haluce, dup care revine la maleola intern.
Tulburrile meridianului
Vasul intern i traiectul abdominal principal:
dureri n regiunea renal care mpiedic flectarea anterioar
ori posterioar;
senza ie de jen n interiorul corpului;
senza ie de greutate i dureri abdominale, cu impresia c
energia urc n partea superioar a corpului?
tulburri genitale.
La femeie: dureri i tumefieri vaginale, prurit vaginal, Inn n
uter, hemoragii, inflama ii uterine, prolaps uterin, spasm vaginal,
metrit, devia ie uterin, dismenoree, leucoree, sterilitate.
La brbat: tumefiere i dureri n penis, inflama ie scrotal, ure-
tral, impoten , spermatoree, prostatoree.
Vasul toracic i facial:
dureri precordiale i dispnee, cu senza ia c energia urc
spre cap;
dispnee, angin, cefalee, constric ie faringian;
xerostomie.
Vasul descendent:
dureri n plic inghinal, pe fa a intern a coapsei i n
molet;
dureri pe fa a intern a piciorului, n haluce i senza ie de
picioare nghe ate".
5.2.4. TAE-MO (VASUL CENTUR") (Plana XVI)
Are sursa n punctul Tae-Mo (V.B.26) dup care trece prin re
giunea renal i nconjur (o singur dat) abdomenul, unindu-se
cu meridianul principal al veziculei biliare n punctul V.B.2S.
Tulburrile meridianului
Tae-Mo este un meridian special, ntruct el nconjur multe
din celelalte meridiane i anume S.T.r Tchong-Mo, R., S.P., Jenn-
Mo i Tou-Mo, lsnd la exterior meridianele Ficat i Vezica Uri
nar. Semnul esen ial al atingerii lui Tae-Mo este reprezentat de
paralizia membrelor inferioare, precedat de pareza acestora.
5.2.5. INN-KEO (VASUL FOR EI l MICRII" -
VASUL CLCIULUS") (Plana XVII)
ncepe n punctul R.2, trece succesiv prin punctele R6 ori R8,
urc pe fa a interioar a membrului inferior, ptrunde n organele
genitale, apoi n abdomen i torace i iese la suprafa n punc
tul S.T.12, trece prin punctul S.T.9 i se termin n punctul V.U.t.
Tulburrile meridianului:
somnolen ;
dureri fr localizare precis;
n prezen a unei energii perverse", dureri, unele ce iradiaz
spre gt; dac afec iunea e grav, corpul e contractat i limba
rigid;
fanta palpebral nu se mai nchide ori nu se poate deschide,
tulburri ale lcrimrii;
anurie.
5.2.6. YANG-KEO (VASUL YANG AL MICRII l FORJEI") (Plana XVIII)
Are ca punct de plecare V.U.63l urc pe fa a extern a gambei,
ajunge la punctul V.B.29, urc spre punctul I.S.10l trece prin punc
tele LG.15, I.G.16, S.4, S.3, S.lr V.U.i i urc pe craniu, ajungnd
la punctul V.B.2l0, unde se termin (Nei King).
Yang-Keo este o anex a meridianului principal al V.U., care
primete energia lui Inn-Keo n punctul V.U.!; de aici, acesta din
urm coboar spre membrele inferioare.
Tulburrile meridianului:
insomnie.
Cnd Yang-Keo e atacat de energia pervers":
dureri renale cu senza ia unor lovituri de ciocan";
nchiderea complet a fantei palpebrale i tulburri ale l
crimrii;
dureri oculare, care debuteaz n unghiul intern al ochiului;
micri dificile, lips de agilitate.
* 5.2.7. INN-OE (VASUL I NN DE LEGTUR") (Plana XIX)
Este derivat din meridianul principal al rinichilor; el ncepe n
punctul R9, urc pe fa a intern a coapsei, ajunge n abdomen, se
unete cu meridianul principal al splinei n punctele S.P.15 i S.P.i6,
cu cel al ficatului (prin punctele S.P.13 i F.14) i cu meridianul Jenn-
Mo n punctele J.M.22 i J.M.23. Traiectul este aadar segmentar:
segmentul splin;
segmentul splin-ficat;
segmentul Jenn-Mo.
In caz de tulburri, cele trei segmente nu snt afectate n mod
obligatoriu simultan.
Tulburrile meridianului
Semne esen iale: dureri cardiace; tulburri segmentare.
Segmentul splin:
dureri cardiace asemntoare unor n epturi multiple, aso
ciate eventual cu migren i tulburri de memorie.
Segmentul splin-ficat:
dureri cardiace atroce, facies cadaveric, eventual migren,
plnset i gemete.
91
Segmentul Jenn-Mo:
dureri cardiace sub forma unei lame care intr in inim
dinapoi, cu imposibilitatea de a sta n picioare, asociate eventual
cu migren.
ntregul Inn-Oe e afectat: dureri cardiace iradiate dorsal sau
anterior, asociate cu opresiune i astenie marcat.
5.2.3. Y A N Q - O E (VASUL Y A N G DE LEGTUR") (Plana XX)
Este un vas ce deriv din meridianul V.U. n punctul V.U.62,
urc pe fa a extern a membrului inferior pn n punctul V.B.29 i
ajunge apoi n punctul I.S.10.
A l doilea segment trece prin punctul I.G.1S i ajunge la V.B.21.
Al treilea segment trece prin punctele T.M.15, T.M.16 V.B.20,
V.B.19, V.B.17r V.B.14 i V.B.13.
Tulburrile meridianului
Semnele esen iale: frisoane i febr.
Tulburri segmentare:
Segment cap:
febr;
senza ie de frig-cald;
cefalalgie;
xerostomier gust amar;
gre uri, vomismente;
anxietate;
tulburri auditive.
Segmentul ceaf:
febr;
team de curent de aer;
cefalalgii difuze?
cefalee, redoarea cefei.
Segment umr:
febr;
team de cldur, frig ori curen i de aer;
dureri n umeri, iradiate spre gt.
Segmentul corp i membru inferior:
febr;
dureri n partea lateral a corpului cu senza ie de frig-cald;
dureri n old?
dureri i contractura pe fa a extern a membrului inferior
i pe maleola extern.
Tulburri ale totalit ii traiectului:
Febr ridicat, asociat cu tumefierea brusc a regiunii
renale.
92
6. DIAGNOSTICUL
DIN PUNCTUL DE VEDERE
AL ACUPUNCTURII
6.1. EXAMENUL BOLNAVULUI
Diagnosticul n acupunctur constituie un element pe ct de
important, pe att de dificil. El se refer nu numai la precizarea
unei afec iuni oarecare (de exemplu astm bronic, boala ulceroas
cu localizare duodenal etc.), ci i la ncadrarea bolnavului n unul
din cele dou tipuri constitu ionale fundamentale (tipul Yang i ti
pul Inn), precum i a dezechilibrului energetic care a precedat i
a ocazionat apari ia afec iunii respective. Pentru a putea ob ine
toate aceste rela ii, examenul bolnavului va cuprinde pe lng me
todele clasice de diagnostic (anamnez, examen clinic obiectiv,
examene paraclinice, investiga ii biologice) i pe cele caracteristice
medicinei tradi ionale extrem-orientale (studiul tipologiei, interpre
tarea energetic a simptomatologiei, studiul pulsurilor chineze etc).
Aceste elemente vor fi adunate n urmtoarele etape:
Diagnosticul de afec iune este de fapt diagnosticul occiden
tal, care se face n maniera obinuit i asupra cruia nu mai insis
tm. Pentru grupele de afec iuni care depesc specialitatea i
competen a diagnostic a acupunctorului, este necesar avizul spe
cialistului (neurolog, dermatolog, endocrinolog etc.), care va tre
bui s precizeze n acelai timp forma, stadiul de evolu ie al bolii,
precum i reversibilitatea sau ireversibilitatea leziunilor. Ar fi, de
exemplu, o greeal fundamental a trata o constipa ie recent,
fr a exclude eventualitatea unui neoplasm de colon, care, evi
dent, are cu totul alte indica ii terapeutice dect acupunctura.
Elementele diagnostice specifice medicinei tradi ionale chi
neze, care prezint o importan deosebit pentru alegerea punc
telor ce urmeaz a fi folosite, snt pe de o parte tipul Yang sau
Inn, att al individului ct i al afec iunii pe care o prezint, iar
pe de alt parte, a dezechilibrului energetic prezent, att n ceea
93
ce privete raportul Yang-Inn, ct i n ceea ce privete reparti ia
energiei intre diversele meridiane.
Preponderen a energetic Yang-Inn se face n raport cu elemen
tele care caracterizeaz cele dou forme de energie.
Excesul de Yang (care se suprapune n mare parte cu simpati-
cotonia) are, multiple forme de manifestare, studiul acestora permi-
nd precizarea tipului constitu ional Yang i a caracterului Yang
al afec iunii prezente.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului constitu ional
Yangr snt:
atitudine ndrznea ;
expresie mobil, gesturi vii;
ochii vii, strlucitori;
pielea cald, tonic, bine colorat;
voce timbrat,, ferm, debit verbal crescut;
rezisten fizic?
hipersensibilitate (senzitiv i senzorial) i hiperreflecti-
vitate;
esuturi (n special esut muscular) cu tonus bun.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului Yang al aec iunii
snt:
afec iuni brute, mobile, intermitente, cu reac ie febril mar
cat i semne de bun aprare a organismului. In simptomatologia
clinic se ntlnesc adesea: contracturi, spasme, crampe, dureri vii,
hipertensiune, congestii active, transpira ii calde, hipermenoree,
insomnie, metabolism bazai crescut;
de obicei tulburrile se accentueaz n timpul zilei.
Excesul de Inn (care se suprapune n mare parte cu parasim-
paticotonia) are de asemenea multiple forme de manifestare, stu
diul acestora permi nd precizarea tipului constitu ional Inn i a
caracterului Inn al afec iunii prezente.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului constitu ional Inn
snt:
atitudine pasiv, descurajant i obosit;
min inexpresiv, privire aton;
piele rece, cu tonus sczut, paloare;
lentoare n vorbire, cu timbru ters;
gesturi lente i rare;
rezisten fizic sczut?
esuturi flasce;
hiposensibilitate (senzitiv i senzorial), hiporeflectivitate.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului Inn al afec iunii
snt:
94
afec iuni torpide, cronice, subfebrile, cu lips de reac ie i
de aprare a organismului. In simptomatologia clinic se ntlnesc
adesea: congestii pasive, parestezii, prurit, hipotonia muchilor i
esuturilor, hipotensiune, transpira ii reci, amenoree, fatigabilitate,
somnolen ;
tulburrile se accentueaz n cursul nop ii.
In raport cu aceast simptomatologie se poate preciza excesul
general de Yang sau de Inn, precum i excesul Yang sau Inn ntr-o
regiune a corpului.
Diagnosticul diferen ial ntre plenitudinea real i cea aparent
consecutiv ptrunderii unei energii perverse1' ntr-un meridian
sau organ este deosebit de dificil, fiind posibil doar dup o expe
rien ndelungat. Din acest motiv, nu poate fi abordat n lucra
rea de fa . La fel de dificil este diagnosticarea afectrii vaselor
secundare (distincte, tendino-musculare, Lo longitudinale) a cror
prezentare integral, de asemenea, nu a fost posibil. Unele ele
mente au fost men ionate ntr-un capitol anterior.
In ceea ce privete diagnosticul de meridian afectat, o impor
tan deosebit o prezint studiul simptomatologiei expuse n ca
pitolul V. De asemenea, n practica veche chinez, un rol impor
tant n stabilirea diagnosticului l avea examenul atent al
tegumentului fe ei, al ochilor, al abdomenului, al limbii i n spe
cial al pulsurilor, care necesit o men iune special.
6.2. PULSURILE CHINEZE
Spre deosebire de medicina european, care caracterizeaz pul
sul, n special n ceea ce privete ritmicitatea (ritmic aritmie),
frecven a (tahicardic bradicardic) i amplitudinea (puls mare
puls mic), medicina extrem-oriental cerceteaz pulsurile pe un
plan mult mai larg. Studiul lor atent a permis descrierea a 27 de
caractere ale pulsurilor privind frecven a, ritmicitatea, duritatea,
amplitudinea, forma, plenitudinea, amplasamentul etc.
Pulsurile chineze clasice snt n numr de 12, situate pe artera
radial, pe un segment de 5 6 cm, acolo unde se ia n mod obi
nuit pulsul. Se cerceteaz trei niveluri i dou profunzimi (fig. 19),
i anume:
pulsul central, la nivelul apofizei stiloide radiale?
pulsul superior, proximal de apofiza stiloid radial;
pulsul inferior, distal de apofiza stiloid radial.
95
Pentru fiecare din cele trei niveluri, se cerceteaz dou pro
funzimi:
pulsul superficial sesizat printr-un contact ferm, dar numai
uor apsat al degetului;
pulsul profund sesizat printr-o apsare mai insistent, dar
fr a comprima complet artera (fig. 20).
Pentru cercetarea pulsurilor chineze se procedeaz astfel: me
dicul aezat n fa a bolnavului (aflat de 15 minute n repaus) cu
bra ele ntinse pe masFprinde n acelai timp ambele mini ale
Pulsul flllsu/
superficial profund
F i g . 20. Tehnica de palpare a pulsului superficial i profund.
bolnavului i palpeaz cu acelai deget (de preferin indicele) de
la ambele mini, unul din niveluri i profunzimile amintite. Este
necesar a se cerceta un puls cel pu in n timpul a 8 bti.
In timpul lurii pulsurilor chineze, rezultatele gsite se nscriu
pe o fi special, nsemnnd, de exemplu, cu 1, 2 i 3 plusuri, exce
sul i cu 1, 2 i 3 minusuri insuficien a gsit.
Din numeroasele caracteristici gsite ale pulsurilor, cele care
ne intereseaz n mod deosebit i snt mai uor sesizabile au urm
toarele coresponden e func ionale:
puls moale i mic: organ insuficient;
puls amplu i dur: supraactivitate ori congestie a organului;
puls moale i gros: organ tumefiat, cu func ie diminuat;
puls mic, dur, ascu it: organ spastic, contracturat, dureros.
Cu ajutorul pulsurilor, putem depista n mare un exces ener
getic (care necesit o tehnic de dispersie) sau o insuficien ener
getic (care necesit o tehnic de tonifiere). Acest lucru este re
lativ uor de apreciat pe baza caracterului general al pulsurilor.
Mai dificil este aprecierea raportului existent ntre cele 12 pulsuri
corespunztoare celor 12 meridiane. Datorit dozei mari de subiec
tivism (aprecierea aceluiai puls de ctre mai mul i acupunctori
poate fi diferit), ponderea lor n precizarea diagnosticului trebuie
s fie cu att mai limitat, cu ct experien a celui care le utilizeaz
este mai mic.
Studiul pulsurilor chineze poate, de asemenea, permite preciza
rea excesului sau insuficien ei aspectului Yang sau Inn al energiei.
Excesul general de Yang se caracterizeaz prin: pulsuri drepte mai
puternice dect pulsurile stngi, pulsurile superficiale mai puternice
dect pulsurile profunde, pulsurile superioare mai puternice dect
pulsurile inferioare. Excesul general de Inn se caracterizeaz prin:
pulsurile stngi mai puternice dect cele drepte, pulsurile profunde
mai puternice dect cele superficiale, pulsurile superioare mai pu
ternice dect cele inferioare.
Intr-un mod asemntor se apreciaz excesul de Yang sau de Inn
n partea superioar sau inferioar a corpului (n raport cu prepon
deren a pulsurilor n meridianele de aceeai natur, din regiunea
superioar sau inferioar a corpului).
Datorit dificult ilor n aprecierea pulsurilor chineze, unii
autori moderni au ncercat s ob in rela ii asemntoare prin
studiul propriet ilor electrice ale punctelor de acupunctur. De
exemplu, Akabane studiaz rezisten a electric a punctelor termi
nale ale meridianelor, iar Bratu i colab. (1959) rezisten a electric
a punctelor de alarm. Excesul energetic s-ar caracteriza printr-o
rezisten electric sczut, iar insuficien a energetic printr-o re
zisten electric crescut. Alegerea punctelor de utilizat ar trebui
fcut astfel nct s produc o egalizare a valorilor rezisten ei pato
logic crescute sau sczute.
7 Manual de acupunctur
97
Indiferent de modalitatea de precizare a dezechilibrului energe
tic ntre meridiane (studiul simptomatologiei, al pulsurilor, al pro
priet ilor electrice cutanate), echilibrarea energetic" se face uti-
liznd conexiunile existente ntre cele 12 meridiane, legate ntre
ele prin numeroase ,,vase secundare" i care permit transferul de
energie din meridianele n exces ctre meridianele n insuficien .
Aceste conexiuni, redate n tabelul de mai jos, snt urmtoarele;
Raporturile zise ntre ,,meridiane cuplate" se stabilesc ntre
meridianele aezate la puls la acelai nivel, ns unul superficial
(Yang) i altul profund (Inn). Aceste vase secundare snt coman
date de punctul Lo care se afl de o parte i de alta a extremit i
lor lor, pe meridianele n raport.
Aceste raporturi snt:
Tabelul IV
Raporturile dintre diferitele meridiane prin intermediul vaselor secundare
Meri
dian
Raport
so so ie
Raport
z i-noapte
Raport
meridiane
cuplate
Mam Fiu
I P V.B. I.S. S.P. ! I.S.
S V.B. v . s . S.P. I.G. S.P.
F S.P. LS. V.B. V.B. j P
I.G. I.S. R I P S
I.S. I.G. F I
T
1 V
V.S. R S T.F. R T.F.
P I v I.G. F I.G.
R V.S. I.G. V V V.S.
S.P. F T.F. s s I.
T.F. V S.P. v . s . v . s . V.B.'
' V.B. s I F T.F. F
V T.F. P R I.S. R
P
S
I
I.G.
S.P.
I.S.
V
v . s .
V.B.
V.G.
R
T.F.
F
V.G.
Raporturile zise so -so ie" se stabilesc ntre meridianele ce
corespund la pulsuri pe cele dou artere radiale. Ele snt coman
date de punctele de tonifiere, dispersie i surs ale acestor meri
diane. Aceste raporturi snt:
Pentru Yang: LS I.G. Pentru,Inn I P.
V.B. S F S.P.
V T.F. R V.S.
98
Raporturile zise miezul zilei-miezul nop ii", stabilesc leg
turi ntre un meridian i altul care se gsete separat de el prin alte
cinci meridiane n lan ul circula iei. Coresponden ele stabi
lite snt ntre un meridian Yang i un meridian Imn. Vasul
secundar ce le unete este comandat de punctul de tonifiere, dis
persie, surs i Lo al acestor meridiane. Aceste raporturi snt:
P V I V.B.
R I.G. V.S. S
S.P. T.F. F I.S.
Raporturile mam-fiu" stabilesc o legtur ntre meridia
nul iSiUpraiacent (mam) l subiacent (fiu), conform circula iei de
energie. Un meridian, deci, joac pentru meridianul ce-i urmeaz
rolul de furnizor de energie (mam"), cednd n schimb energie
meridianului urmtor (fiu"). Fiecare meridian deci este mam"
celui ce-i urmeaz, fiind n acelai timp fiu" precedentului, con
form schemei:
mam fiu mam fiu
F P I.G. S S.P, . . . ;etc.
mam fiu mam
Tonificnd, de exemplu, meridianul plmn, se va tonifica in
acelai timp mama" sa (meridianul ficat) i fiul" su (meridia
nul intestin sub ire). Acelai lucru ns, n sens invers, se va
ntmpla dac vom dispersa un meridian.
Aceste reguli snt importante n momentul n care precizm
dezechilibrul unuia, sau al mai multor meridiane. Punctele vor fi
astfel alese nct s duc la echilibrarea energetic prin transfe
rul excesului de energie n meridianele aflate n insuficien ,
conform raporturilor men ionate mai sus.
n cazul n care exist un dezechilibru energetic ntre cele
dou ramuri ale unui meridian (de exemplu, exces energetic n
ramura dreapt a meridianului Vezic, n caz de lombosciatic
dreapt) poate fi utilizat cu succes tehnica marii n epturi",
care se aplic n special cnd exist o algie liniar de-a lungul
unui meridian. Tehnica const n tonifierea de partea nedureroas,
a punctului Lo al meridianului respectiv, precum i a punctului Lo
al meridianului cuplat dup raportul miezul zilei-miezul nop ii".
Punctele utilizate n tehnica marii n epturi" pentru diferitele
meridiane sint redate n tabelul V.
. Pentru situa ii similare (exces energetic n ramura unui meri
dian), poate fi utilizat cu succes tehnica Ou-Rou, care const n
dispersia punctului surs al meridianului n exces (Vezic sau
Vezicul biliar pentru lombosciatic) i tonifierea punctului Lo
7* 99
Tabel ul V
Marea n eptur cuplat miezul nop ii miezul zilei"
Durere unilateral pe un meridian Se tonific de partea opus
Cord I5 i
V.B.37
Stomac
S/,0 i V .s*
Ficat f 5 i I.S.7
Intestin gros I.G.6 i Re
Intestin sub ire I.S.7 i f 5
Vase-Sex V.S.6 i S/,0
Plmn P7 i V58
Rinichi Re i I.G.S
Splin-Pancreas S.P.4 i
T.F.5
Trei Focare T.F.5 i S.P .4
Vezicul biliar v.b.37 i
I5
Vezic V58 i P;
al meridianului cuplat la pulsuri (pentru exemplul de mai sus al
meridianelor Vezic i Vezicul biliar, meridianele Rinichi i
Ficat).
Foarte rspndit n Europa n prezent este tehnica de trata
ment simptomatic, care nu ine seam de regulile echilibrrii
energetice ntre diferitele meridiane, utiliznd ca baz terapeutic
lexicul terapeutic, care reprezint esen a experien ei clinice acu
mulat de-a lungul anilor i care a demonstrat c ntr-o afec iune
sau alta unele puncte din cele 365 snt deosebit de utile la nltu
rarea afec iunilor respective. n aceast situa ie, ar fi suficient
cunoaterea afec iunii respective, a punctelor indicate pentru tra-
taimentul ei i a localizrii acestora. Rezultatele ob inute n acest
fel snt de cele mai multe ori certe, dar de obicei nu suficient de
durabile.
Metoda de tratament pe care o practicm de mai mult vreme,
Cu rezultate bune, este urmtoarea:
ncepem, cu stabilirea diagnosticului clasic, folosind mijloa
cele clinice i de investiga ie obinuite;
stabilim apoi tipul constitu ional (Yang sau Inn) cu care
avem de-a face, precum i tipul Yang sau Inn al afec iunii res
pective. Acest lucru va fi de mare folos n alegerea punctelor de
ac iune general, precum, i a tehnicii lor de stimulare (n toni-
fiere sau n dispersie);
cercetm simptomatologia prezent la bolnav, cutnd a
descifra de care meridian depinde ea (conform rela iilor existente
100
cu organele interne) i sub ce form (exces sau insuficien );
lum pulsurile chineze i ne bazm pe ele, n msura n
care experien a ne-o permite. Eventual, acest timp l completm
(unii l-au nlocuit) prin examenul electric al punctelor chineze,
n orice caz, chiar dac prin acest mijloc nu putem preciza natura
dezechilibrului n cele 12 meridiane, putem preciza caracterul
Yang sau Inn al afec iunii respective;
asamblm datele ob inute prin studiul simptomatologiei cu
cel ob inut prin examenul pulsurilor sau examenul electric, cu
tnd a preciza care meridiane se afl n exces i care se afl n
insuficien ;
utiliznd regulile de echilibrare energetic, vom alege punc
tele capabile s combat excesul energetic i s compenseze insu
ficien a, folosind un numr ct mai mic de puncte;
n acelai timp cercetm lexicul terapeutic ce indic punc
tele folosite n afec iunea respectiv i cutm a folosi acele
puncte care snt situate pe meridianele dereglate, ncercnd a
realiza n acelai timp echilibrarea energetic.
7. INDICAIILE I LIMITELE
ACUPUNCTURII
Ca orice tratament, acupunctura are indica ii i contraindica ii
a cror cunoatere este absolut indispensabil, ntruct aplicat
fr discernmnt, acolo unde posibilit ile sale snt depite, risc
eecuri capabile s compromit o terapie a crei valoare a fost
probat de-a lungul a mai multor mii de ani. Pentru acest motiv,
prima etap ce urmeaz stabilirii diagnosticului este aceea dac
afec iunea respectiv se ncadreaz sau nu n indica iile acupunc
tura. Numai dup ce am rspuns afirmativ la aceast ntrebare,
putem trece la aplicarea propriu-zis a tratamentului.
Acupunctura poate fi aplicat att profilactic ct i curativ.
Profilactic a fost aplicat mai ales n Japonia, unde a dat bune
rezultate n prevenirea tuberculozei. Dei clasic se consider c
acupunctura nu influen eaz organele normale, datele experimen
tale au demonstrat posibilitatea modificrii func iilor de aprare
probate prin creterea indicelui opsonofagocitar, a numrului de
leucocite, a anticorpilor, a secre iei de hormoni corticosuprarenalL
etc. n aceast situa ie putem vorbi deci de o profilaxie nespeci-
ic, adic de creterea capacit ii imunobiologice de lupt m
potriva agresiunilor externe (virotice, microbiene, fizice, etc.).
Curativ, acupunctura poate fi aplicat n numeroase afec iuni,
procentul de vindecri sau ameliorri fiind ns variabil de la afec
iune la afec iune. Beneficiul cel mai mare este ob inut n urm
toarele categorii de tulburri:
Tulburrile func ionale pure, evolund fr leziuni organice
decelabile, ca de exemplu: distoniile neurovegetative, nevrozele de
organ (nevroza cardiac, respiratorie), diskinezia biliar, cefaleele
idiopatice, parezele faciale, zise a frig ore*. n aceast categorie
pot fi incluse, de asemenea, unele tulburri psihice zise minore",
ca: iritabilitate, trac, anxietate, emotivitate exagerat, insomnie etc.
Tulburrile func ionale care evolueaz paralel cu leziuni
organice reversibile. Existen a unor tulburri func ionale poate
face s apar i s ntre in unele leziuni organice reversibile.
102
nlturarea tulburrii func ionale va ntrerupe cercul vicios care
ntre ine leziunea. Din aceast categorie fac parte:
afec iunile ncadrate n bolile zise corticoviscerale sau psiho
somatice: ulcerul gastro-duodenal, hipertensiunea arterial, unele
colopatii etc.;
unele tulburri psihosexuale (impoten , frigiditate);
afec iunile alergice (astmul bronic alergic pur, unele eczeme,
pruritul idiopatic, edemul Quinclce, coriza spasmodic, sinuzitele);
afec iunile sau tulburrile care au la baz spasme ale muscula
turii netede (colici biliare, nefretice, intestinale) sau ale muscula
turii striate (torticolis, crampe musculare);
unele tulburri vasculare (sindrom de ischemie periferic cro
nic, sindrom Raynaud etc.).
Algiie att cele de natur visceral ct mai ales cele ne
viscerale (nevralgie de trigemen, nevralgie sciatic, nevralgii
dentare etc.). n multe cazuri rezultatele snt excelente, motiv pen
tru care deseori metoda a fost numit i o terapie a durerilor".
Pentru ob inerea unei anestezii (mai corect a unei analgezii)
n timpul interven iilor chirurgicale, acupunctura reprezint poate
unica metod de rezolvare a cazurilor care nu pot beneficia de
metodele clasice (alergie medicamentoas sau alte contraindica ii
ale* substan elor medicamentoase utilizate n scop anestezic).
n cazul existen ei unor leziuni organice profunde, irever
sibile, peste care se suprapun tulburri func ionale, tratamentul
prin acupunctur nu va nltura leziunea, dar va putea nltura
tulburrile func ionale supraadugate.
Limitele acupuncturii snt deja sugerate din analiza registru
lui posibilit ilor sale. Ne putem atepta la un rezultat slab n
toate cazurile n care elementul organic ireversibil este deja insta
lat. Snt, de exemplu, dincolo de posibilit ile sale: neoplasmele
(dei acupunctura poate fi uneori util n nlturarea elementului
durere"), leziunile cardiace vasculare, bolile de snge (exceptnd
unele anemii), bolile hepatice n general, bolile renale, bolile pan-
creatice, bolile psihice majore (schizofrenie, paranoia etc.), bolile
neurologice (siringomielie, leuconevraxit, paralizie general
progresiv etc.), bolile endocrine prin insuficien glandular etc.
n multe din aceste situa ii pot fi ob inute ameliorri" ale unor
tulburri func ionale supraadugate, ceea ce nu trebuie confundat
cu influen area procesului patologic de baz.
n afara limitelor care depind de indica iile acupuncturii, mai
exist unele limite impuse de o serie de factori intrinseci, care
103
pot s scad sau s anuleze ac iunea stimulrii lor, chiar atunci
cnd afec iunea se ncadreaz printre indica iile sale clasice.
Condi iile extrinseci care influen eaz defavorabil rspunsul la
tratamentul prin acupunctur snt:
un tratament roentgen efectuat cu mai pu in de 6 luni
nainte;
unele interven ii chirurgicale ca radiculotomii, simpatec-
tomii, duc la anularea efectului de stimulare a punctelor situate
pe teritoriul denervat vegetativ;
autointoxiea iile (uremie cronic, insuficien a hepatic) sau
heterointoxica iile nemedicamentoase sau medicamentoase (n spe
cial cea morfinic).
Condi iile intrinseci care influen eaz defavorabil rspunsul la
tratamentul prin acupunctur snt:
acupuncturorezisten a primar (indivizi care nu rspund la
tratament chiar atunci cnd ne aflm n fa a unei afec iuni teoretic
rezolvabile prin acupunctur) sau secundar (aprut ca urmare a
efecturii unui numr mare de edin e de acupunctur, la un inter
val mic, de exemplu, zilnic).
n general, s-a observat c indivizii slabi rspund mai bine
dect obezii, intelectualii mai bine dect lucrtorii manuali, copiii
mai bine dect adul ii (motiv pentru care sub 6 ani se recomand,
pentru a evita o reac ie brutal, ac iuni mai blnde, ca moxe sau
masaje), btrnii mai slab dect adul ii etc.
Exist, de asemenea, o periodicitate de eficacitate a tratamen
tului n raport cu perioada din zi sau din an n care este aplicat.
Afec iunile simpaticotone (Yang) vor fi mai uor de influen at
diminea a, n timp ce afec iunile parasimpaticotone (Inn) vor putea
fi mai uor influen ate seara, n raport cu dominanta fireasc a
tonusului respectiv. Pentru acelai motiv, afec iunile Yang vor fi
mai bine influen ate primvara i vara, n timp ce afec iunile Inn,
mai bine toamna i iarna. Fr ndoial, aceast diferen de rs
puns nu este foarte evident i trebuie inut seama de ea numai
atunci cnd acest lucru este posibil. De exemplu, rezultatul va fi
ceva mai bun dac o insomnie de tip Yang (prin simpaticotonie:
bolnavul adoarme greu) va fi tratat n cursul dimine ii, dect
n cursul serii i invers pentru insomniile de tip Inn (prin vagoto-
nie: bolnavul adoarme repede, dar se trezete dup cteva ore
de somn).
7.1. CONTRAINDICAII, ERORI, INCIDENTE
Contraindica iile acupuncturii nu snt foarte numeroase. Tre
buie evitat aplicarea acelor cnd 'bolnavul este epuizat, n strile
104
grave nso ite de obnubilare, dup un prnz abundent, n stare
de ebrietate, ntr-un acces de 'furie, pe timp de furtun sau ploi
toren iale.
Trebuie evitat aplicarea acelor n timpul ciclului menstrual,
ntruct poate produce dereglri ale ciclului, care poate s apar
uneori tardiv, dup mai multe luni. n caz de dismenoree se vor
stimula punctele V 60i V62.
Unele puncte trebuie evitate n cursul sarcinii, ntruct pot pro
duce avort. Cele mai periculoase n acest sens snt: I.G.4, S.P.6, S36,
S30. V 67 i V.C.3.
Erorile posibile care explic multe din eecuri snt urmtoarele:
eroare n aprecierea tipului constitu ional al bolnavului i a
posibilit ilor sale de reac ie. Exist situa ii n care resursele tera
peutice ale acupuncturii snt depite. De exemplu, n prezen a
semnelor de insuficien total de energie", tratamentul prin acu
punctur este inoperant, ntruct dup expresia clasicilor acupunc
turii acele nu creeaz energie", ci doar o mnuiesc atunci cnd
exist;
eroare n aprecierea tipului de afec iune, a dezechilibrului
energetic i, deci, n alegerea punctelor. n afec iuni de tip simpa-
ticotonic (Yang) vor trebui alese alte puncte dect n afec iuni
de tip., parasimpaticomimetic (Inn). n caz contrar, chiar dac nu se
ob ine o agravare a bolii, aplicarea acelor va rmne fr efect.
De asemenea, aplicarea tehnicii de dispersie, n caz de insuficien ,
sau a tehnicii de tonifiere, n oaz de exces energetic, rmne de
obicei fr nici un rspuns terapeutic;
eroare n alegerea punctelor celor mai utile pentru bolnavul
respectiv i pentru boala pe care o prezint. Mai ales pentru nce
ptori, exist uneori o mare dificultate n alegerea, ntr-un caz
anume, din cele circa 365 de puncte, a celor capabile s nlture
tulburrile prezente. De exemplu, numai pentru simptomul vrs
tur pot fi utilizate peste 70 de puncte, fiecare din acestea, ns,
avnd o nuan particular;
n fine, eroarea cea mai frecvent pare a fi n raport cu
localizarea imprecis a punctelor. O eroare minim de localizare
poate face n eptura complet sau aproape complet inactiv.
Incidente. Agravarea simptomelor prezente (niciodat apari ia
de simptome noi) poate fi ntlnit ntr-un numr relativ mic de
cazuri. Ea este de obicei pasager, rareori durnd mai mult de
cteva zile. De cele mai multe ori ea se manifest n orele ce
urmeaz edin ei. Agravrile care apar mai trziu de 4 zile de la
105
edin a de acupunctur pot fi considerate ca survenind indepen
dent de ea. Agravrile nu se produc de obicei dect dup primele
trei edin e, rareori dup a patra.
Cauza agravrilor nu se cunoate cu siguran . Au fost incrimi
nate vechimea bolii (n afec iunile mai vechi, agravarea este mai
frecvent), hiperreactivitatea bolnavului, o ac iune intempestiv
asupra punctelor de acupunctur ducnd la agravarea unui deze
chilibru existent sau la crearea unor noi dezechilibre. S-a cons
tatat o agravare mai frecvent a unor afec iuni cnd au fost utili
zate puncte situate n vecintatea regiunilor bolnave. Pentru acest
motiv, chinezii recomand tratarea afec iunilor prin puncte contra-
laterale, puncte n jumtatea dreapt a corpului pentru afec iunile
jumt ii stngi, puncte situate la extremit ile inferioare pentru
afec iunile extremit ii cefalice etc,
Lipotimiie constituie un incident care apare cu o frecven de
aproximativ 13% din cazuri. Incidentul se produce n timpul
aplicrii acelor sau la cteva minute mai trziu, niciodat ns
dup scoateirjea lo;r. Nu pare a juca un rol principal elementul
emotiv, ci un mod special de reac ie al organismului, mai ales dup
n eparea anumitor puncte (;V.G.Sr P7, V54). Incidentul apare mai
frecvent n ortostatism sau n pozi ie eznd, ceea ce sugereaz ca
mecanism, patogenetic o hipotensiune aprut brusc.
Mai frecvent dect lipotimiie se ntlnesc strile de slbiciune
cu paloare i senza ie de gol epigastric, nso ite de transpira ie sau
mai rar de vrstur.
Apari ia unuia din incidentele semnalate indic o reac ie bun
a organismului la ac iunea acelor, ntruct n aceast situa ie rezul
tatul terapeutic este totdeauna bun. Este nc un argument care
arat c acupunctura produce o mobilizare" a sistemului nervos
vegetativ, care uneori influen eaz dinamica vasomotorie mai mult
dect am dori.
n prezen a incidentelor men ionate, unii autori sftuiesc conti
nuarea edin ei, ntruct niciodat nu s-au semnalat accidente sau
necesitatea aplicrii unor metode moderne de reanimare. Mai pru
dent ni se pare atitudinea lui Bratu, Niboyet i a altora, care
recomand scoaterea acelor, ntinderea bolnavului i aplicarea
unor manevre: nfigerea unghiilor operatorului la 2 mm de punctul
de emergen al unghiilor bolnavului (Niboyet), masarea punctului
V.G. 24 situat sub cloazonul nazal (Bratu), masarea punctului in
testin gros I.G.lt) n sensul acelor unui ceasornic sau masa
rea n acelai sens a punctului V.C.17sau n eparea punctului V.C.24.
106
8. TEHNICA TRATAMENTULUI
PRIN ACUPUNCTUR
8 . 1 . A C E L E DE ACUPUNCTURA
Pentru a realiza excitarea punctelor de acupunctur, n ultimii
30 de ani au fost ncercate, n special n Europa, o serie de pro
cedee fizice (aplicarea de ultrasunete), chimice (injectarea unor
substan e ca histamin, hidrocortizon, novocain), electrice (elee-
troacupunctur), termice (nclzirea acelor) etc. Cu excep ia ul
timei metode (care nlocuiete ntr-o oarecare msur moxa),
nici una din celelalte metode nu egaleaz efectele ob inute cu aju
torul n epturilor clasice. Totui, n unele situa ii, ca de exemplu
necesitatea prelungirii stimulrii cutanate n vederea ob inerii
unei analgezii prelungite, aplicarea unui curent electric pe acele
introduse n piele poate fi de un real folos, reducnd la minimum
personalul auxiliar imobilizat pentru agitarea continu a acelor
(micri rotatorii, vibratorii sau de du-te-vino n profunzime.)
Acele de acupunctur snt confec ionate din oricare material
care ndeplinete trei condi ii: inoxidabilitate, incasabilitate i re
zisten la flambaj. Singurele ace utilizate curent snt cele de
o el inoxidabil sau din alte aliaje con innd o el, nichel, cupru etc.
i mai rar din aur i din argint. Pentru acestea din urm se de
scrie posibilitatea ob inerii unui efect mai puternic tonifiant (ace
de aur) sau dispersant (ace de argint).
Forma acelor trebuie s fie adaptat unui ct mai mic trauma
tism. Pentru aceasta ele trebuie s fie efilate, cu vrful ascu it.
La extremitatea opus necesit, fie o form ptrat, fie un man
on care s permit o mai bun priz n timpul introducerii sau
rotirii.
Grosimea acelor variaz de la 0,2 mm (acele japoneze utilizate
pentru punctele situate Ia extremit ile degetelor sau la fa ),
pn la 0,7 mm (folosite la indivizii grai sau n regiunile muscu
loase spate, gambe etc.).
107
Lungimea acelor variaz ntre 2 i 8 cm n raport cu necesi
tatea atingerii unei profunzimi variabile. Snt puncte care trebuie
n epate superficial i puncte care trebuie n epate mai adnc. n
orice caz, ele trebuie s ajung n derm sau hipoderm, acolo unde
se pare c se gsesc situate punctele active, fr ndoial n ra
port cu inerva ia vegetativ a forma iunilor cutanate dermice i
subdermice.
8.2. LOCALIZAREA PUNCTELOR
Localizarea punctelor constituie unul din timpii cei mai impor
tan i ai tratamentului; ntruct aria de eficacitate a punctelor nu
depete c ivia mm2, cunoaterea exact a amplasamentului lor
este indispensabil. ntruct exist fa de descrip iile clasice va
ria ii de amplasament, probabil n raport cu asimetria ntlnit in
structurile corpului (inclusiv a inerva iei vegetative), o impor
tan deosebit n localizarea lor precis o are sensdbilitatea la
presiune. Pe drept cuvnt Malapert (1959) considera c gsirea
unui punct dureros alturi de amplasamentul normal al punctu
lui nu trebuie s ne fac nici o
clip a ezita s-l n epm.
Localizarea aproximativ a
punctului se face folosind cla
sica distan (d.) deget" (fig. 21),
care este deprtarea ntre pliu
rile de flexie ale falangei me-
diusului, ceea ce corespunde n
mare cu l imea degetului la
acest nivel (n medie 2 cm). Tre
buie folosit binen eles transver-
sul de deget al bolnavului i nu
al celui care caut punctele.
Dei preferm localizarea ma
nual a punctelor, men ionm
Fig. 21. Unitatea de msur existen a unor aparate, produse
(distan a) utilizat pentru localiza- n diferite ri, care de obicei
rea punctelor de acupunctur. permit localizarea punctelor, fo-
losind proprietatea electric a
tegumentului n aceste zone, de a avea o rezisten electric mai
sczut. Cnd rezisten a electric scade sub un anumit prag n ra
port cu rezisten a electric medie a tegumentului individului, apa
ratul respectiv emite un sunet sau un semnal luminos. Trebuie
men ionat ns existen a unor rezultate fals-pozitive (rezisten
108
sczut pe regiuni n care nu exist puncte de acupunctur) sau
fals-negative (rezisten a electric normal la nivelul punctelor de
acupunctur).
8.3. NEPAREA p u n c t e l o r
Pozi ia bolnavului va fi adaptat localizrii punctelor care ur
meaz a fi n epate. n general, trebuie evitat ortostatismul, ntru
ct aceasta este pozi ia n care apar mai frecvent lipotimiile. Este
bine ca n timpul aplicrii acelor individul s fie relaxat, calm,
cu aten ia ndreptat ctre medic.
Modul de introducere a acelor n piele are importan n ve
derea ob inerii unui efect tonifiant sau dispersant. n concep ia
noastr, excita iile realizate cu ajutorul n epturilor constituie o
modalitate de codificare a informa iilor care, transmise la nivelul
sistemului nervos central, vor fi prelucrate n vederea declan
rii reac iei de rspuns. Codificarea informa iei care trebuie trans
mis centrilor de prelucrare se poate face n trei feluri: spaial
(n raport cu locul n epturii), temporal (n raport cu durata n
epturii) i modaional (n raport cu modul de introducere a
acelor n piele), aspecte ce vor fi tratate n capitolul ce urmeaz.
8.4. TEHNICA DE TONIFIERE l DE DISPERSIE
n eparea unui punct de acupunctur este urmat de o serie
de reac ii normalizatoare" asupra organelor interne. Clasic, acu
punctura influen eaz pu in organele a cror func ie este normal.
Dimpotriv, ac iunea va fi cu att mai puternic cu ct organul de
corela ie prezint o tulburare mai accentuat. ntruct exist afec
iuni prin exces i afec iuni prin insuficien , evident, tehnica tra
trii unora sau a altora trebuie s difere pentru a permite corec
tarea excesului sau a insuficien ei.
O dat stabilit diagnosticul de exces sau insuficien , alegerea
punctelor se va face de aa manier nct s permit reechili
brarea energetic. Pentru a tonifia" sau r,dispersa" un meridian,
influen nd n mod corespunztor organul de corela ie, vom utiliza
n.primul rnd punctele de tonifiere i de dispersie ale meridiane
lor respective. Aceste puncte, oricum ar fi n epate, vor avea
efect de tonifiere pentru punctele de tonifiere i efect de dis
persie pentru punctele de dispersie. Trebuie avut n vedere faptul
c putem tonifia un meridian insuficient, dispersnd meridianele
n exces, cu care se gsete n raporturi energetice.
109
Majoritatea punctelor de acupunctur ns nu snt nici puncte
de tonifiere, nici puncte de dispersie, ceea ce face ca modul lor
de n epare s aib o importan deosebit pentru ob inerea efec
tului tonifiant sau dispersant, Dup Leueg (1973) metodele prin
care se pot ob ine aceste efecte diferite snt urmtoarele:
viteza de introducere a acului n piele: pentru efectul
tonifiant acul va fi introdus lent, n 3 etape i va fi scos brusc,
iar dup scoatere punctul va fi masat; pentru efectul dispersant,
acul va fi introdus brusc, ntr-o singur etap, fiind scos lent,
n 3 etape? dup scoaterea acului, orificiul creat va fi lsat liber?
sensul n epturii: dac vrful acului este introdus n sensul
circula iei energiei n meridian, se va ob ine un efect tonifiant,
n timp ce vrful acului introdus n sens opus circula iei de
energie va declana un efect dispersant. De asemenea, dac se
aleg mai multe puncte, ordinea n epturii lor va fi n sensul
circula iei energiei, pentru tonifiere i n sens invers ei, pentru
dispersie. Este necesar s men ionm ns c, dup majoritatea
autorilor n meridianele Inn acele se introduc vertical?
rsucirea acelor: pentru meridianele Yang ale membrelor
superioare, meridianele Inn ale membrelor inferioare i pentru
vasul de concep ie, rsucirea n sensul invers acelor de cea
sornic produce tonifiere, n timp ce rsucirea lor n sensul acelor
de ceasornic, dispersie. Pentru meridianele Inn ale membrelor
superioare, meridianele Yang ale membrelor inferioare i pentru
vasul guvernor, rsucirea acelor n sensul invers acelor de cea
sornic va produce dispersie, iar rsucirea lor n sensul acelor de
ceasornic, tonifiere;
cnd este posibil, n eparea punctelor unui meridian n
timpul maximumului su energetic va avea un efect dispersant?
dimpotriv, n eparea lor n timpul minimumului energetic va
avea un efect tonifiant;
n eparea punctelor n timpul inspirului i scoaterea acelor
n expir are efect dispersant? dimpotriv, n eparea punctelor n
expir i scoaterea acelor n inspir are efect tonifiant.
Timpul de lsare a acelor pe loc n vederea ob inerii unui
efect tonifiant sau dispersant este apreciat n mod diferit de Ia
autor la autor. Niboyet recomand 24' pentru dispersie i 10f
pentru tonifiere, n timp ce Voisin recomand pentru tonifiere
23 iar pentru dispersie 510'. Dup prerea noastr, n aceast
privin nu este posibil o atitudine standard. De exemplu, un
efect tonifiant poate fi ob inut printr-o ac iune energic i scurt
asupra motilit ii gastrice sau uterine n timp ce asupra glandelor
endocrine sau a func iilor de imunoaprare ale organismului ace-
110
lai efect tonifiant va fi ob inut
printr-o ac iune prelungit (10
20'). Efectul dispersant poate
fi ob inut, de asemenea, fie prin
utilizarea unui timp scurt (disper
sie scurt", util de exem
plu n stimularea punctelor
cheie ale vaselor curioase") fie
prin utilizarea unui timp lung
(dispersie lung", util de
exemplu n caz fie contracturi
musculare). Mul i autori snt de
prere c pentru dispersie este
necesar o profunzime mai mare
i o durat de lsare a acelor mai
lung.
n alegerea timpului de lsare
a acelor pe loc, dou aspecte tre
buie avute n vedere.
La indivizii slabi, nervoi, pre
cum i la copii, acele trebuie
inute mai pu in dect la indivizii
grai, musculoi sau vrstnici.
Pentru bolile acute, acele vor fi
lsate pe loc un timp mai scurt,
iar pentru cele cronice un timp
mai lung.
Fr a impune un timp oare
care lsrii acelor pe loc (de
obicei ntre 1 i 15'), trebuie inut
totdeauna seama de un element
important: att vreme ct acele
snt inute ferm n piele, ele tre
buie lsate nc pe loc, dei s-a
depit poate timpul pe care ni-1
propusesem la nceputul edin ei.
Leueg (1973) consider c
una din cele mai bune metode
de -tonifiere este introducerea n
piele a acelor^ n 3 etape, dup
tehnica urmtoare: n prima eta
p acul trebuie introdus subepi-
u
F i g . 22. Tehnica de tonifiere l
dispersie prin acupunctur.
111
dermic, n cea de-a doua derrnic, iar n a treia hipodermic.
La fiecare etap se efectueaz 9 micri de du-te-vino (din afar
n interior i invers), dup care acul este scos afar printr-o sin
gur micare (fig. 22). Autorul sftuiete repetarea ciclului pn
la apari ia senza iei de cldur. In acelai timp se respect cele
lalte manevre (rotirea acelor, timpul respirator etc.). Dimpotriv,
dispersia poate fi ob inut printr-o tehnic n sens invers: acul
este introdus profund, printr-o singur micare, pn la stratul
muscular, de unde va fi retras n 3 etape: intradermic, subdermic
i la exterior. La fiecare din cele 3 profunzimi se va efectua mi
carea de du-te-vino de 6 ori, introducerea acului fiind lent, iar
retragerea energic (invers de cum trebuie procedat pentru teh
nica de tonifiere). Ciclul poate fi repetat pn ce bolnavul re
simte senza ia de rece. Binen eles, trebuie respectate i cele
lalte modalit i de dispersie (timp respirator, sensul de rotire a
acelor etc.).
Leueg (1973) recomand tehnica de tonifiere men ionat mai
sus, n special n afec iunile cronice, atonice, ca de exemplu n
paralizii, atrofii musculare, pareze etc. Dimpotriv, tehnica de
dispersie men ionat de el este indicat n afec iunile prin pleni
tudine, ca hipertensiune, hemiplegie prin accident vascular
cerebral etc.
8.5. NUMRUL PUNCTELOR UTILIZATE
n timpul unei edin e de acupunctur, numrul punctelor utili
zate variaz de obicei ntre 6 i 8, adic 1216 ace. Este de pre
ferat ob inerea unui efect maxim cu minimun de ace. In afec
iunile degenerative, de exemplu, numrul punctelor utilizate este
mai mare, mai ales atunci cnd tulburrile prezente cuprind mai
multe organe.
8.6. NUMRUL EDINELOR
Numrul de edin e necesar ob inerii efectului maxim scon
tat ntr-o afec iune variaz n raport cu vechimea, extensia i pro
funzimea leziunilor. Snt cazuri (evident, rare), n care o singur
edin este suficient pentru dispari ia unor simptome, cum ar fi,
de exemplu, o durere dentar produs de o carie. Binen eles, n
acest caz ceea ce dispare este simptomul durere, procesul pato
logic nefiind influen at. De obicei, ns chiar n afec iunile acute,
112
care cedeaz mai rapid, este nevoie de cteva edin e (48). n
cazurile cronice, ns, numrul edin elor este cu att mai mare,
cu ct afec iunea este mai veche i mai profund, fiind suficiente
de obicei 1012 edin e. Exist ns situa ii n care snt necesare
cteva serii de cte 1520 de edin e, avnd ntre ele intervale
variabile, n raport cu rspunsul ob inut.
Spa ierea edin elor se face de asemenea n raport cu afec i
unea prezent i cu rspunsul la tratament. n afec iunile acute
(colici, spasme, nevralgii etc.), rareori snt necesare i utile dou
edin e pe zi, o edin pe zi sau la 2 zile fiind suficient. n ca
zurile cronice, n care snt necesare un numr mai mare de e
din e, primele vor fi fcute la 34 zile, pn la ob inerea unei
oarecare ameliorri, apoi la 610 zile, pn la completa vinde
care sau pn la ameliorarea pe care o considerm maxim la
bolnavul i la boala respectiv.
Pentru afec iunile foarte vechi, care necesit mai mult de 15
edin e, acestea vor fi spa iate progresiv pn la o distan maxim
de 15 zile. n unele cazuri, se poate recurge la un tratament de
ntre inere", constnd n efectuarea unei edin e la 1530 de zile,
n vederea prevenirii" unei recidive.
8.7. ALEGEREA PUNCTELOR
Una din cele mai importante etape ale tratamentului prin acu
punctur const n alegerea corect a punctelor ce urmeaz a fi
utilizate n fiecare caz n parte. Aceast alegere corect nu poate
fi conceput fr un diagnostic corect, att al afec iunii respec
tive, ct i al dezechilibrului energetic prezent. Avnd la ndemn
aceste dou rela ii diagnostice, vom putea alege din cele aproxi
mativ 365 de puncte un numr restrns de 510 ce urmeaz a
fi utilizate n aceeai edin sau n edin e succesive. Dat fiind
importan a deosebit a acestei etape a tratamentului, ea va fi tra
tat ntr-un capitol aparte.
8 Manual de acupunctur
9. FORMULAR
TERAPEUTIC
Am cutat s dm o gam ct mai complet a punctelor reco
mandate de autorii extrem-orientali, puncte verificate printr-o
experien multimilenar, puncte citate i de autorii europeni.
Din repertoriul foarte larg, men ionm pe cele ce ntrunesc
marea majoritate a recomandrilor, servindu-ne ntr-o msur
oarecare i de experien a noastr personal, rezultat din cteva
decenii de aplicare a acupuncturii, n exclusivitate sau alturi de
terapia alopatic sau homeopatic, ntr-o serie variat de afec
iuni.
9.1. PUNCTE CU ACIUNE GENERALA
Tulburri neuropsihice: V 10,- T.M.i 6, V.B.20; I3; S36; S.P.2,
15 F2.
Tulburri neurovegetative: J.M.4,6; T.M.19; V.S.6; I.G.4; S3fl;
^2' 3 ^7! V.B.34.
9.2. PUNCTE CU ACIUNE LIMITATA
Astenie, nervozitate: S36; J.M.6) 12, 15.
Anxietate: S.P.2, S36; V.B.34.
Hiperemotivitate: I3, 7; S36; T.M.1B.
Hipertensiune arterial: SB; V.S.6.
Hipotensiune arterial: S36, R7; J.M.24.
Meteorosensibilitate: T.F.15.
9.3. PUNCTE SIMPTOMATICE
Afec iuni alergice: V.U.12, j3; V.B.38, 40.
Nevralgii, dureri eratice: I.G.4; V.B.38; V.U.G0.
Crampe abdominale: F2, 3i S.P.g.
114
Anemie: S36; V.U.38.
Afec iuni articulare: I.G.u? T.F.3; s; S36; V.U.U V.U.M, 60;
v .b .41.
Afec iuni musculare: V.B.3J.
- Afec iuni cutanate: I.G.n; V.U.54.
9 4. PUNCTE ORGANOTROPE
Ochi: I.G.u, 4; V.U.])2, 8 V.B.j; T.F,23.
Nas, laringe: I.G.4>u, 19, 20; V.B.20; T.M.22.
Gur, din i: T.G.j,, 4; S6; V.S.6; T.M.16.
Faringe, amigdale: I.G.4, u; T.F.3; P9) n; V.S.6.
Inim: V.U.15s17; artere: P9; vene: S40; V.B.38.
Plmn: V.U.j9, 43; P5, 8, 9; J.M.j.7, 21; T.M.i4.
Stomac: T.M.8,- J.M.12i 13; V.U.21; F13; S36.
Intestin: S25, 36f V.U.25i27; J.M.4; 6, 9-
Ficat, vezicul biliar: J.M.12; F13; V.U.18, 19; T.M.I9.
Rinichi: V.U.23; S.P.9, u-
Ci urinare, vezic: V.U.ga, 23) 30i 31; S.P.9; J.M.3>4, 5.
Aparat genital feminin: J.M.2, 3. 6; V.U.23, 27, 30, 3U32, 33>34.
Aparat genital masculin: V.U.23, 47; S.P.6; J.M.4, 5.
9.5. PUNCTE SEGMENTARE
Cap: V.U.2, 3, 4; 10>54; V.B.;12o; I.B.4; Sr, 36.
Fa : I.G.4, n; T.M.23, 25.
Gt: I.G.4, T.M.13, 14; T.F.17.
Torace: I.G.n; T.M.joj14; V.U.n, 12, 13, 53; V-S^; T.F.4.
Abdomen: S25, 36; J.M.6; T.M.3; F8) 1; S.P.9.
Lombe, regiunea sacrat: V.U.22, 23j 24) 29, HOj 31, 32i 33j 34, 54; T.M.^ 2, 5.
Coccis: V.U.31, 32, 33, 34; T.M,1;2.
Umr: V.B.21; I.B.14, 15, 16; P5.
Bra : I.G.n, u, 15; P5, 6-
Cot: I3; T.F.S, 10; I-G-io, 11? I-S.4.
Antebra : I.G.4, U T.F.5, 6, 7.
Mn: LG.4f T.F.3, 6; V.S.7 I.S.4.
old, dureri, contracturi determinate n special de coxartroze.
Pentru efect antalgic, decontracturant: V.B.30, 43; F3; S30; V.U.50,
54, 60
8* 115
C o a p s : V.U.53, 54f V . B . g o , 31*, 32 Fg.
Genunchi: V.U.54; V.B.34; S.P.9 F6;7#8;9; S33.
Gamb: V.U.54>57; V.B.34, 37, 40; F6.
Picior: V.U.Cq,62 V.B.42? F2 3 .
In general, se vor avea n vedere, datorit efectului antalgic
i decontracturant, punctele: LG.3 T.F.3,5; V.B.3841.? S36 (punct
calmant general, tonifiant, antalgic, n afec iunile membrelor); V62.
Men ionm c efectul are caracter eclectic regional, n sensul
siturii topografice a punctelor respective, primele trei avnd ac
iune asupra capului, gtului, membrelor superioare, iar ultimele
patru asupra jumt ii inferioare a corpului, cu excep ia punctu
lui S36 care, aa cum am men ionat, i extinde activitatea asupra
ntregului organism.
9.6. ASOCIERI DE PUNCTE
n afara punctelor citate anterior i a celor ce var fi men io
nate n afec iunile pe organe, snt de avut n vedere i de utili
zat cteva formule cu care se ob in rezultate n unele tulburri
func ionale de aparat sau organ, sau n zone topografice delimi
tate. Redm dup Wu-Wei-Ping pe cele mai utilizate: I.G.4, R7 n
tulburri ale glandelor sudoripare, transpira ii. I.G.4) u n toracal-
gii, cefalalgii. In caz c snt nso ite de cervicalgii, se vor aduga
T.M.16 i V.B.20; dac tulburrile snt datorite unei viroze respi
ratorii, coriz, se utilizeaz i T.M.23 mpreun cu I.G.ig, 2o-
Pentru tulburrile de auz se punctureaz i V.B.2, T.F.n.
In laringotraheit se adaug S6, P10.
Odontalgiile beneficiaz prin adugarea punctelor S7l
Efect sedativ asupra sistemului nervos: I.G.4 i F3.
Ac iune asupra tulburrilor abdomenului inferior (digestive,
urinare, genitale): J.M.e i S25.
Tonifierea aparatului digestiv (anorexie, meteorism, gur
amar, diaree): I.G.4 i S36l ca i pentru constipa ie.
Sindroame astenice dup diverse boli, suprasolicitare: V.S.C;
S.P-6*
Astenie, cervicalgii, dorsalgii: V.U.10 i n.
Ac iune echilibrant n tulburrile aparatului genital, tulburri
de dinamic sexual: J.M,6, 4s3,
Efect echilibrant, tonifiant, asupra sistemului nervos n astenii:
T.M.19f S3e, V.B.34.
116
Dereglri neuropsihice cu anxietate, team, insomnii: V.B.34?
F2! S.P.2*
Surmenaj intelectual cu astenie, anxietate, depresiune psihic:
I3i ?
9.7. PUNCTE CU ACIUNE SPECIFIC
n afara punctelor men ionate pentru organele sau afec iunile
respective, recomandm cteva puncte cu ac iune favorabil
asupra tulburrilor constante i care vor fi utilizate alturi de
cele prescrise pentru entitatea nosologic ce necesit a fi tratat
n cadrul organului afectat.
Afec iuni circulatorii (cardiace) V 17; V.S.7; (arteriale) V.S.9; P9;
(venoase) V.B.38; T.M.13; S4; anemie: V 38; S36.
Afec iuni respiratorii: V.U.J2;
Afec iuni digestive: S30.
Afec iuni osoase: V.U.^.
Afec iuni musculare mialgii: V.B.34.
Afec iuni cutanate: V.U.34.
Afec iuni ale fe ei, urechilor: I.G.4.
Afec iuni nervoase: S36; I3; J.M.4) 6.
Ppntru dureri n doimea superioar a corpului: V.S.5? F8; I.G.4,
iar pentru doimea inferioar: V.U.6.
Bune rezultate se ob in de asemenea n epnd punctele dure
roase sau, dac durerea este difuz, ncercuind zona dureroas
cu ace plasate la un interval de 24 cm. n oricare din metodele
utilizate se recomand lsarea pe loc a acelor un timp mai ndelun
gat, variind ntre 20 de minute i cteva ore.
De asemenea, efectul este sporit dac se nclzesc acele cu
ajutorul unui galvanocauter (Benichou). Contrac iile musculare
dureroase beneficiaz de ace plasate n apropierea zonei de in
ser ie a muchiului contractat.
n func ie de zon se utilizeaz punctele antalgice:
Dureri ale membrelor: I.G.n; F8.
Dureri generalizate: S36; V.B.38( 40; V.U.60.
Dureri nso ite de contracturi: se adaug F2.
9.8. AFECIUNI CIRCULATORII
Beneficiaz:
Tulburrile de ritm cardiac. n ceea ce privete tulburrile
organice (endocardit, miocardit, insuficien cardiac) snt de
117
ateptat numai ameliorri eventuale de ordin subiectiv; rezultate
similare pot fi ob inute i n cardiopatia ischemic, unde algiile
precordiale, palpita iile, anxietatea pot fi net amendate,
Tulburrile vasculare: arteriale (hiper- sau hipotensiunea,
arteritele, spasmele arteriale), venoase (flebitele, durerile i ede
mele, ulcerele varicoase).
Anemiile.
9 9. TULBURRI CARDIACE
Endocardite: V.U.13l6; V.S.o; J-M.u,^; I7,9; I.G.4; S3(j.
Tulburri de ritm:
a) Manifestate subiectiv prin palpita ii i anxietate: V.U.10, ir#12;
V.B.2o S36; T.M.19; J.M,12; I3, 7; V.S.6*
b) Tahicardii paroxistice: R25; V.U.38; R19; I3, 7; S36.
Algii precordiale: J.M.6) 15; I.G.4 V.B.20; T.M.16; V.U.U, 15,
38? S36; V.U.60; S.P.2,
Algii cu caracter anginos: S36; V.S.6> 7; I9; R2> 3; S.P.4.
Se va preveni totdeauna bolnavul c dispari ia durerilor nu
trebuie interpretat drept vindecare a afec iunii, ci numai amelio
rarea acesteia.
r Insuficien cardiac: I7; V.U.16>17.
9.10. TULBURRI ALE CIRCULAIEI ARTERIALE
- ' Hipertensiunea arterial: I7; R6; S0; S.P.4?V.S.6.
Hipotensiunea arterial: R7; S36; J.M.23.
Spasme arteriale, sindrom de ischemie periferic: F2, 3;
V.S.6; V.U.21.
Arterioscleroz: V.S.6)9; P9; V.B.34; S36; T.M.19.
9.11. TULBURRI ALE CIRCULAIEI VENOASE
Varice: T.M.4; V.B.38; V.S.6; V.U.31; S.P.5 (amelioreaz ra
pid durerile).
- Hemoroizi: V.S.6; V.U.2i, 31, 54.
Flebite: T.M.4, i2; V.B.21.
118
9.12. ANEMII
Rezultate deosebite se nregistreaz utiliznd cuplul S36; V.U.38.
Mai pot fi utilizate: V.S.2o; J*M.12; V.U.16.
9.13. AFECIUNI RESPIRATORII
Laringe (laringite, tulburri de fona ie): P5>7; I-G.4)10)U;
VB.20 T.F.18 V.U.10f T.M.^.
Trahee: J.M.22 V.U.10; V.B.20; I.G.4.
Bronhii:
Bronit acut: V.U.10, n, 12, u, as; I.G.* n; P5; J.M.20.
Bronit cronic: P7, 9; V.U.12, i3.
Astm bronic: P7; V.U.13) 14sl5j 17; I.G.4; V.B.20? J.M.X7; R26, 27.
Criza de astm bronic beneficiaz de punctele: V.U.10 i2; P5;
R27*
Plmn Emfizem: P7; V.U.12) 13 38 J.M.6j 17; T.F.6; I3.
Congestii pulmonare, pneumonii, bronhopneumonii:
P2, 7t ^6, 26, 27? V.U.13>14; J.M.17; Sj5.
Pleur: V.U.i2s 13>14; F3, 13; T,F.6,
9.14. AFECIUNI DIGESTIVE
Gur, din i
Gdontalgie: I.G.1s4 S6) 7, 44; V.B.2o T.F.5; V.U.6q.
Stomatite: I.G.1)4so>n? ^36? J*M.24; V.B.20,
Gur amar: V.B.38; S36.
Faringe (faringoamigdalite) I.G.3j u; S3 V.B.17, 20; S6;
V.U.lo; J.M.21.
Esofag: Spasme ale esofagului: P7 8; V.U.17) 20 S16? V.B.20;
I.G.4, n.
Stomac: Pirozis: V.B.20, 24? J.M.21; I.G.4) u.
Gastrite, gastralgii: J.M.12s21; V.U.20) 21, 22; S36, 45;
V.B,8; F3.
Hipoclorhidrie: S42; V.U.18s 19.
Hiperclorhidrie: V.U.21; V.B.38; F3 S36j 45 J.M.i2, 21.
Ulcer gastric: V.U.19) 20, 23; F13; S36; J.M.12.
Dispepsie nervoas: V.U.10, 20, 21; V.B.20; S36, 45; F2;
XM.32.
Gre uri: S23? V.B.38; J.M.12.
Vrsturi: V.B.41; T.F.5; V.S.6; Fg; I.G.4(; S36;
119
Intestin
Dureri abdominale periombilicale J.M.6, 10f S25i 36;
V.S.6; S.P.9, V.U.23.
Dureri subombilicale: J.M.4, S29f F2, S.P.4>6.
Balonri abdominale, colici: J.M.17, S22; S.P.9;
V.U.23.
Enterocolite; S25) 26, 36; F2, 3; J.M.4, 6.
Diaree: V.U.23j27; I.G.2!3;4; J.M.4;6j12; F3; S36.
Diaree cu colici: F2, 3; S.P.9
Constipia ie: V.U.23; S25, 26, S6; Fs;
spastic: I.G.3; F2, 3; S.P.9; S30.
aton: S30; V.B.34l S36.
Ficat, vezicul biliar:
Ficat mrit, sensibil: V.U.18, 19,21; F2, 3, 13; V.B.34.
Icter: V.U.13i 18; 23; I.G.4; S36; J.M.14; V.B.34.
Hepatite cronice: V.U.18, 23, 42; F3, 8, 13; J.M.17; S36) 45.
Ciroz iatrofic: Fg.
Ascit: R3, 7; V54; F8; I.G.4; S3g; S.P.9; V.S.6.
Colecistit, colici hepato-biliare: V.B.25j 34>38; S.P.4>9f-
V.u.14, 19>25; V.S.6; F2j3; S25j 36.
Pancreas: insuficien pancreatic exocrin: V.U.18-
20, 25? J.M.4; S36-
9.15. AFECIUNI URINARE
Rinichi:
afec iuni ale rinichiului n general: V.U.23.
Glomerulonefrite: V.U.28, 54j V.S.7; S.P.e.
Colic nefretic: R1; 2; V.B.25 F2> 3; S.P.9; V.U.23, 40; S30> 36-
Litiaz renal: V.U.23, 27, 60; R2, 3; S36; S.P.9.
Pielonefrit: V.U.21; 23; J.M.4 12; Ri, 2.
Vezic urinar:
Cistite: V.U.23> 25_ 28i 31, 54,;^ S3o, 30; R2! J.M.4) g-
Atonie vezical: V.U.28. 67; 6i S36.
Incontinen urinar: V.U.28; R2, 7! F2, s S.P.9; J.M.3< 6.
Uretrit: F3; S.P.9; R4.
Sexualitate:
Dureri peniene: V.U.27; S30; S.P.6.
Orhite: R7; V.U.31) 32j 33; S.P.6 S3o, 3g.
Prostatit: R7; T.M.j; J.M.3, 4; S.P.9.
Impoten : J.M.2j 6; S25; 36; V.B.34; S.P.6; T.M,4.
Spermatoree: S.P.6; J.M.3i 4; S38; V.B.20r, V.U.31, 32.
120
9.16. AFECIUNI GINECOLOGICE-OBSTETRICALE
Tulburri menstruale:
Ale periodicit ii: J.M.3, 4; S^, 36; S.P.6; R3; V.U.23, 26; I.G.4.
Hipomenoree, amenoree: S.P.6; S36; T.M.J, 4; J.M.2i 3) 4;
V.U.20, 2ir F*.
Hipermenoree, metroragii: S.P.6; J.M.4 6; S10 !, -o- V.U.34;
T.M.4,
Vaginite: F2; J.M.2> 3; S.P.6; V.U.33 T.M.2, 4; R2; V.U.60.
Pruri -vulvar: S.P.2; F2; V.U.31; 32, 33; J.M.2> 3; S30) 81.
Metrit: J.M.2> 4> 6; S.P.6) 7; S3o; V.U.30( 3i, 32.
Leucoree: S.P.6; J.M.6; V.U.20; S30.
Anexite: J.M.4> 6; S.P.6; 7; V.U.29.
Sarcin patologic:
disgravidie emetizant: S36; V.S.6, 7; V.U.19i 21I-
disgra'vidie hipotensiv: J.M.21.
disgravidie edematoas: V.U.20> 23; S36; S.P.6.
In timpul naterii:
hipotonie uterin: S.P.6; V.U.60, 67; I.G.4; S30, 36-
hipotonie cu hipokinezie uterin: V.U.22>' 23) 60i 67; S30, 30;
S.P.4.
diskinezie uterin cu instabilitate de tonus: S30, 36; V.U.60> S7.
Dup natere:
hipotonie uterin: J.M.3> 4; T.M.19; S.P.6; R6.
infec ie puerperal: V.U.25> 26, 30> 31; S.P.6; J.M.4.
metroragii: T.F.6; S.P.6; J.M.6> 4;; V.B.21.
agalactie, hipogalactie: LG.^ J.M.17; S17> 18.
leucoree postpartum: J.M.j.
9.17. AFECIUNI ALE ORGANELOR DE SIM
Ochi:
tulburri ale acuit ii vizuale (prin modificri circulatorii
retiniene) i tulburri de acomodare: F2j 3; I.G.4; V.B.20; V.U.2; T.F.21.
conjunctivite: V.U.lv 2, 10; V.B.i, 20; I.G.4l- S36.
cataract (rezultate favorabile, oprind evolu ia acesteia):
I.G.4, u; V.B.x, 20; V.U.8, 10; T.M.19; T.F.5.
glaucom: S2, 3; I.G.!; V.U.7> 10; V.B.20.
hemeralopie: V.U.!, 2; V.B.j; T.F.23.
Nas:
epistaxis: V.U.3, 6> 10, 6o; I-G.4i 11, 20! T.M.25 V.B.20.
rinit: I.G.4j 19, 2of T.M.16j 22; V.B.2o.
121
rinit alergic: R26) 27; V.U.12, 13; I.G.4.
ozena: I.G.^ n, 19, 20? V.B.go
anosfriie: I.G.4, 19, 20; T.M.i6f 19; I.S.a.
sinuzit: V.U.2; I.G.* u, 20; P7.
frontal: V.U.2s3; S2.
maxilar: S2)6; 20; T.F.22.
Urechi:
catar ototubar: I.G.4; 11( 2ot V.B.20; T.F.2S; V.B.17.
otite: I.G.4, 6, u? T.F.3, 17, 23? V.B.17; S6.
otalgii: I.G.4, n ; T.F.5j 17l 231 V.B.17.
9.18. AFECIUNI DERMATOLOGICE
Prezint avantajul c se poate interveni direct asupra zonei
interesate de -ctre procesul patologic. Citm cazul leziunilor scua-
moase, verucilor, unde acupunctura practicat n centrul i la peri
feria leziunii, la interval de 2 3 zile, d rezultate favorabile. n
ulcerele atone, n special pe fond varicos, se aplic ace n centur
la distan de 10 15 mm unul de altul, n pielea sntoas din
jurul zonei ulcerate. Interval ntre edin e: 2 3 zile.
Am ob inut de asemenea rezultate bune i foarte bune n boala
Dupuytren, plasnd ace n lungul liniilor de aderen tendinocu-
tanat; edin ele se repet n ritm de 2 pe sptmn, cu durata
de aplicare a acelor de 102Q de minute.
Tulburri de sudora ie:
transpira ii abundente: LG.4,5 u ; R7.
transpira ii nocturne: V.U.15j J.M.6.
abcese, furuncule: V.U.54; I.G,4j u ? V.B.gl; S36.
- eczem: I.G.4s n V.S.7; V.Xj *54j qo? ^36? V.B.38.'
prurit generalizat, prurit senil: T.F.5; V.B.41; V.U.54; J.M.6;
I.G.4, n .
urticarie: LG.4), u ; V.U.12s 13, 54? V.B.43.
Paralel cu tratamentul indicat se va ,interveni dup caz i
asupra;
; . dereglrilor neur<>vegetative, utiliznd V.B.20 T.M.1q; V. J,u.
: tulburrilor digestive: cu S36? V.B.38; F2) 8; I.G.^ u.
fondului alergic: V.U.12, i3; F8.
9.19. AFECIUNI ENDOCRINE
Tiroid:
hipertiroidie: J.M.15>23?V.U.15; J17?F2.
hipotiroidie: T.F.3; R7; I.G.4; S9; T.M.13) 19.
122
Paratiroide:
hiperparatiroidie: V.U.i^ 58 V.B.30 S36.
hipoparatiroidie: F2; V.S.6; J.M.15.
Suprarenale:
hipersuprarenalism: V.S.7? S.P.q.
hiposuprarenalism: R7; J.M.6) 10; T.M.16.
Ovare:
hiperfoliculinism: R2; S.P.6? F3; J.M.4.
hipofoliculinism: V.U.67; R7.
Testicul
hiperfunc iune: S30; J.M.3; V.U.60.
hipofunc iune: Rlf- T.M.3s4)5.
Pancreas:
diabet zaharat, insulinoindependent (cu rezerve func ionale
pancreatice): R5; V.U.2(); S.P.3, 6; S36.
9.20. AFECJIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS
Tulburri psihice minore:
emotivitate: T.M.19; S36; I3) 7; S.P.G; I.G.4; V.S.6.
agita ie: S36, 40; jV.B.34; Fs; I.G.U.
insomnie: I7; S.P.6,9; V.S.6; S45, 36; R6; V.U.62.
-7- anxietate: S.P.2; T.M.23* S36; F3; I3?V.B.34.
vertije: S36; I3, 7; V.U.2>4j60; V.S.7?Fs.
irascibilitate S36; V.B.34 S.P.2( 7?F2; I.G.n.
astenie: S36, 4o; V.U.38; TJM.J9?V.B.4q.
Tulburri de memorie, amnezii: I3, 9? V.S.6; S36; T.M.19.
Algii:
oefalalgii: T.M.16j19; V.B.20; V.U.10; I.G.4; S38.
migren: V.B.4) 5>43; V.U.2; I*G.4>j, jj; J.M.4>12; S36; T.F.23.
Nevralgii faciale:
frontale: V.U.23s4; I.G.4) 1X; T.F.17?V.B.X.
temporale: V.B.l 4i 6) 7.
maxilarul superior: S2, 4) 6:; V.B.t.
maxilarul inferior: S3>6)7>8; V.B.17; I.G.4.
algii occipitale: T.M.16) 19; V.U.8) 10; V.B.20; P7 T.F.!; I.G.10.
nevralgii cervicobrahiale: V.U.10 u? I.G.llt 15; V.B.20.
algiile umrului, omoplatului: I.G.n, 14) 15 16 T.F.14; I.S.10, n,
12, S*
Algiile membrului superior:
nevralgie radial: I.G.4 10, n, i4, 15-
nevralgie median: V.S.2, 4, 6>7; P4.
nevralgie cubital: I2, 3, 6, 7.
123
Toracalgii: I.G.U; V.U.U) 12, 13, 15, 17, 38? ^23, 24? S.P.J7, 18, 21r S15.
Lombalgii: V.U.21l 22, 35, 54, eof T.M.2, s>4-
In plus, se caut s se aplice ace pe punctele dureroase, sau,
n cazul unei suprafe e mai ntinse se face ncercuirea cu ace
plasate la 25 cm distan ntre ele.
Algiile membrului inferior:
nevralgie crural: V.U.24>23<26; V.B.S0; F9; S.P.8, 9, io-
algia fe ei externe a coapsei: V.U.23, 24>25) 60; V.B.30, 34; S31, ,2j 34.
nevralgia sciatic: V,U.23, 24, 25, 50, 54., eof V.B30, 34? S 36*
Tulburri motorii (pareze, paralizii, contracturi). Se nregis
treaz rezultate bune n spasme, contracturi, crampe, tulburri de
coordonare motorie, tremurturi (n special cele pe fond emotiv).
Rezultate slabe sau fr rezultat se constat n boala Parkinson,
leuconevraxit, paralizii. Rezultate posibile n pareze (atone sau
spastice).
In toate cazurile se cere , un tratament sus inut ndelungat, n
serii de edin e repetate. Punctele de utilizat n mod electiv se
repartizeaz pe meridianele:
Vezic urinar: ac iune metameric,* algii, artralgii; tulbu
rri de sensibilitate i motilitate, ale jumt ii inferioare a cor
pului.
Ficat: spasme, contracturi.
Trei focare, intestin gros, intestin sub ire, plmn, n tulbu
rrile motorii ale membrului superior.
Vezicul biliar, stomac, pentru tulburrile motorii ale
membrului inferior.
9.20.1. PARALIZII, PAREZE
F aciale: S2, 3, 6,7? T . F . ^ 2i, 22, 23? V.B.^ 2, 3? I-G.4, n, 20*
Membrul superior: n toate cazurile se utilizeaz punctele:
T.F,5; I.G.4, io, ii, 15; I3.
Dup localizarea predominant se adaug:
umr, bra : I.S.9, 10; T.F.i0) 14s15.
antebra : I.S.4j7? P7.
pumn, min: I2, 3? V.S.*; LS.4i 6) 7, u, 15*
abductorii bra ului: I.G.14) 15sr7? I.S.14, 16 P.S.14.
muchiul pectoral: .S.14) 1S R24, 25 26.
membrul inferior:
n toate, cazurile: V.B.30j 34i 43; S36; R7.
124
Dup l o c a l i z a r e a predominant se adaug:
coaps, muchii anteriori: V . U . 22, 23( 24 F7, 8; S.P.10; S32)33.
coaps, muchii posteriori: V.U.60l 51, 54, 55-
gamb, picior: V.B.37?i S40; V . U . 60, G2, <53-
Contracturi, crampe; n t o a t e c a z u r i l e se u t i l i z e a z S36 F2,
.B.40; V . U . 60 62-
Se adaug:
membrul superior: I.G.10) n, 15.
mn, deget: I.G.2f 3, 10; I.S.3, 4.
membrul inferior: V.B.30, 38; S.P.e; V , U . 50j54,
9.21. AFECIUNI REUMATICE
Dureri articulare:
n g e n e r a l T.F.5; V . B . 30, 34, 41! V . U . 54, 60.
In t oat e afe c i u n i l e osoase: V . U . U.
In t oa t e afe c i u n i l e musculare: V. B.34,
Spondilartroz, rahialgii:
c e r v i c a l e : V.U.10; jV.B.20; T.F.15.
dorsale: V . U . 13) 17s 36, 41, 60.
lombosacrate: V . U . 24, 25, 26,27,31, 54,60,6-2*
A r t r o z e , artralgii:
umr: I-G.1I( 14, 15,16; I-S.10; I2, V T.F.10, 15.
-cot: I.G.4i i 0) n; P6) 9; T.F.3;10; I3.
pumn: I.G.4, 5 I.S.4, 5; V . S . 6, 7.
ar t i c u l a i i le me t acarp ofal ang ie ne : I.G.2j 3, 4; I.S.3j 4; T.F.3.
a r t ic u l a ia s a c r o i li a c : V . U . 27s 28j 30,31,33,47,48-
a rt i c u l a i a cox ofemur al: V . U . 27j 54, eo V. B . 30? F8; S36.
a r t ic u l a ia genunchiului: V . U . 54, 60; S34s35, 36; V . B . 34; P8; S.
a r t ic u l a ia tibio-tarsian: F2S; Y . B . 4o, 4i V . U . 60) 62; R3,4-
a r t ic u l a ia metatarso-falangian: V .U.G0) 62f R2>3f F2) 3; S43
10. ANESTEZIA
PRIN ACUPUNCTUR
Extinderea acupuncturii dincolo de hotarele terapeuticii i uti
lizarea ei ca mijloc de anestezie n chirurgie, de ctre medicina
extrem-oriental, ne-a incitat la aplicarea ei n chirurgia gineco
logic, n locul anesteziei obinuite.
Sub anestezia efectuat de Cr. Dragomirescu, au fost practicate
de ctre N. N. Gheorghiu i <^olab. o serie de interven ii chirurgi
cale abdomino-perineale.
S-a aplicat anestezia prin acupunctur la un numr de 12 ca
zuri, de vrste diferite i cu patologie i indica ie chirurgical
polimorf.
n func ie de vrsit, bolnavele au fost grupate astfel:
2840 de ani=7 cazuri;
4070 de ani=5 cazuri.
Afec iunile au fost urmtoarele:
apendicit . .........................................
chist ovarian............................................. .
ruptur veche perineu descens uterin . .
fibrom uterin .................................................
retropozi ie uterin, nevralgie pelvin . .
prolaps genital total recidivat . . . . . .
In primele 3 cazuri s-a administrat medioa ia sedativ pre-
operator (petidin, prometazin).
Socotind ns c prezen a acesteia diminueaz rspunsul siste
mului nervos la ac iunea acelor pe punctele de elec ie utilizate,
s-a renun at la pregtirea preoperatorie medicamentoas.
Ipoteza s-a dovedit ntemeiat, ntruct efectul anestezic ob i
nut n exclusivitate prin acupunctur a fost superior.
S-a cutat s se aplice aceast metod bolnavelor cu caracte
ristici de ordin fizic i fiziologic ntre limite, care s asigure
posibilitatea efectului urmrit.
3
4
2
1
1
Nu s-a utilizat metoda n urgen e, n cardiopatii cu efecte cir
culatorii manifeste.
Hipertensiunea ca i hipotensiunea arterial nu au constituit
un motiv de contraindica ie, una din bolnave prezentnd valori
de 180/100 mmHg.
Punctele de utilizat au fost hotrte n func ie de constitu ia
bolnavei (amfotonie cu predominan simpatic sau parasimpa-
tic, deci Yang-Inn), regiunea asupra creia urma s se intervin,
organul interesat i afec iunea prezentat.
S-a avut de asemenea n vedere reactivitatea de ordin psiho-
emotiv, hipo- sau hipertensiunea arterial, intervenind asupra
punctelor necesare, n vederea restabilirii echilibrului func ional.
n ziua precedent interven iei chirurgicale s-a procedat la un
examen general al bolnavei, efectundu-se reechilibrarea neuro-
vegetativ, dup caz, i anume:
Pentru hipersimpaticotonie (constitu ia Yang) s-a tonificat
Inn-ul cu unul din punctele Splin-Pancreas^ RinichiGsau Vase-
Sex6i s-a dispersat Yang-ul utiliznd punctul Jenn-Mo12.
Pentru hipervagotonie (constitu ie Inn), s-a tonificat Yang-ul
cu trei focare5+vezicula biliar^" i s-a dispersat Inn-ul cu Ficatr3.
n caz de hiperemotivitate s-a adugat punctul Tou-Mo
1619.
rf diminea a interven iei chirurgicale, s-a revzut bolnava la
pat i dup caz s-a refcut punctura sedativ. n 2 din cazuri s-au
ob inut rezultate bune, utilizndu-se punctele Inim 37.
n angoas, fenomen frecvent ntlnit preoperator, s-a utilizat
punctul Splin-Pancreas2. n, unele cazuri s-a preferat Moxa" n
locul acupuncturii simple.
n sala de opera ii, actul anestezic s-a nceput cu 2030 de
minute naintea interven iei, aplicndu-se acele dup cum ur
meaz:
la extremit ile inciziei cutanate
n func ie de organul i afec iunea respectiv:
apendicectomie: Stomac25, s6
Intestin gros4
Jenn-Mo6.
histerectomie: Stomac25
F'icatg
Splin-PancreaSett
Vezic urinar32
Jenn-Mo2j4<
127
tumoare ovarian: Stomac25
Splin-Pancreas9_ 10
Ficatg.
colpoperineorafie: Splin-Pancrease-^,
Vezic urinar32
Jenn-Mo2s3
Stomacso-
n alegerea i utilizarea punctelor, atitudinea a fost dictat de
rela iile punet-organ, ct i de ac iunea punct-func iune (sedativ,
decontraoturant, hipo- sau hipertensiv).
Nu toate punctele men ionate au fost utilizate la fiecare bol
nav, ci au fost selectate i ntrebuin ate cele indicate, n func ie
de constitu ie, reactivitate, afec iune, ct i zona anatomic asupra
creia s-a intervenit.
Pe acele introduse s~a trecut curent electric de nalt frecven
cu foarte slab intensitate, timp de 2030 de minute. Pe unele
din puncte, la trecerea curentului, s-au observat micri ritmice
ale acului, datorit contrac iilor musculaturii subiacente.
S-a verificat prin ciupire, n eptur, instalarea anesteziei lo
cale, apoi s-a trecut la actul operator, dup scoaterea acelor de
la extremit ile liniei de incizie.
n tot timpul interven iei, anestezistul acupunctor a ac ionat
prin micri de rota ie imprimate acelor ntre police i index, n
func ie de esutul i organul pe care s-a intervenit.
Dup caz, pentru decontracturarea peretelui abdominal, detenta
visceral, corectri ale hipo- sau hipertensiunii arteriale nre
gistrat intraoperator, au fost utilizate puncte ca: F2, 3, S.P.9,
S*36r 13,7*
Autorii exemplific cele expuse, cu unul din cazurile operate:
Bolnava M. E., 34 de ani. F. O. nr. 2 988, opera ia nr. 220/6. IV. 1972.
D i a g n o s t i c p r e o p e r a t o r : retropozi ie uterin, nevralgie pelvin.
D i a g n o s t i c p o s t o p e r a t o r : retropozi ie uterin (cu multiple aderen e), sal-
pingit nodular dreapt, ovarit chistic bilateral.
O p e r a i a : salpingectomie par ial, ovariectomie par ial dreapt, rezec ie
par ial ovar stng, ligamentopexie Dudley.
Este vorba de o bolnav cu tulburri nevrotice manifestate prin anxietate,
irascibilitate, somn agitat. Tratat cu medica ie sedativ, dar fr rezultate
vizibile, capt alergie medicamentoas, motiv care de altfel pune sub semnul
ntrebrii utilizarea anesteziei obinuite.
Examinat n ziua precedent opera iei, se constat:
Anxietate, team fa de actul operator.
Cord cu ritm variabil 6884/minut; T. A. 110/70 mmHg, puls Yang.
S-au aplicat, la pat, ace pe punctele:
128
Vase-Sex6, Vezicul biliar2o, Tou-Mo^, Tou-Mo16( Splina-Pancreas2.
Acele astfel plasate s-au lsat pe loc 10 minute.
n ziua interven iei chirurgicale s-a efectuat un nou examen la pat; cord
ritmic 72/minut, T.A. 120/70 mmHg.
n sala de opera ie acele pentru anestezie s-au aplicat n punctele:
Jenn-Mo2, 6, 12l Stomac25, Ficatg, Splin~PancreasGl 10.
Dup 20 de minute s-au scos acele aplicate n punctele Jenn-Mo2, e, 12 *
Stomac25( trecndu-se la actul operator, timp n care acele rmase pe loc au fost
rotite ntre index i police n permanen .
n timpul actului operator s-a constatat o scdere a tensiunii arteriale,
motiv pentru care s-a intervenit n punctul Rinichi7.
Tensiunea arterial s-a restabilit la valori normale.
Pentru ob inerea relaxrii viscerale, s-au aplicat ace pe punctul Ficatg.
Protocolul operator a fost urmtorul:
Laparatomie median subombilical de 12 cm.
La incizia tegumentelor, bolnava acuz uoar senza ie de arsur.
La sec ionarea aponevrozei, uoar jen la limita superioar a sec iunii.
Senza ie uor dureroas la disocierea planului muscular. Sec ionarea peritoneu-
lui nedureroas.
n momentul prinderii uterului, bolnava acuz senza ie de arsur.
Uterul de volum normal n retropozi ie, aderent cu ansele intestinale.
Se desfac aderen ele, se constat: salpinga dreapt ngroat, nodular n
2/3 externe, ovarul drept 4/5 cm cu o corticala dur, cu mici forma iuni
chistice.
Salpingectomie par ial dreapt i ovariectomie par ial dreapt.
Ovarul stng 3/2 cm, cu cteva chisturi hematice.
Rezec ie par ial a ovarului stng.
Sajpinga stng de aspect normal.
Ligamentopexie Dudley cu 2 fire. nchiderea peretelui abdominal n stra
turi anatomice, surget catgut la tegumente. Semnalm uoar senza ie dure
roas la sutura aponevrozei i tegumentelor, dar foarte suportabil.
Dup interven ia chirurgical, bolnava este ajutat s coboare de pe masa
de opera ie, este bine dispus i merge singur la pat.
Evolu ia postoperatorie foarte bun, bolnava nu a prezentat dureri n pri
mele ore dup interven ie i nici tulburri ca: meteorism abdominal, cefalee,
greuri, tulburri de tranzit intestinal.
Din cele 12 interven ii chirurgicale, 2 au fost efectuate pe cale
vaginal, 3 pe cale dubl abdominal i vaginal, una pe cale
abdominal, pentru fibroadenom mamar, iar 6 numai pe cale ab
dominal.
Rezultatele anesteziei prin acupunctur au fost grupate astfel:
excelente: 7 cazuri, fr nici o medica ie preoperatorie sau
intraoperatorie. S-a remarcat o anestezie visceral complet, nici
una din bolnave neacuznd durere la manevrele efectuate pe
viscere;
mul umitoare: 3 cazuri, care au necesitat anestezie gene
ral la sfritul interven iei, deci nu s-a putut ob ine o anestezie
ce durat;
9 Manual de acupunctur
129
slab: 2 cazuri. De men ionat c la aceste cazuri, incizia
tegumentelor, aponevrozei i a muchilor a fost complet indolorf
pentru ca la deschiderea peritoneului, prin relaxare insuficient, s
se produc exteriorizarea anselor intestinale cu senza ie dureroas.
Actul operator s-a continuat dup in tub ai e orotraheal.
n ceea ce privete evolu ia postoperatorie, se men ioneaz c
durerea nu a aprut dup terminarea interven iei, ca n cazul anes
teziilor medicamentoase, iar fenomene ca: meteorism abdominal,
parez intestinal, vrsturi, cefalee, au lipsit cu desvrire.
Cele 7 interven ii chirurgicale efectuate cu anestezie exclusiv
prin acupunctur i suportate perfect de paciente, au dus la con
cluzia c, prin cunoaterea aprofundat a metodei, printr-o teh
nic corect de aplicare a acelor, precum i prin cunoaterea i
utilizarea judicioas a punctelor de elee ie, anestezia prin acu
punctur se poate efectua cu succes n toate cazurile.
Poate c merit semnalat i economicitatea metodei aneste
zice prin acupunctur.
Dac un caz de anestezie prin acupunctur este total necostisi
tor, costul medicamentelor utilizate n anestezia obinuit este
apreciabil.
Inocuitatea metodei, ct i lipsa fenomenelor obinuite de reac
ie postanestezic, pe de o parte, iar pe de alta, faptul c de multe
ori chirurgul se gsete n fa a fenomenelor de intoleran medica
mentoas, ndrept ete ntrebuin area anesteziei prin acupunctur,
ori de cte ori situa ia o permite sau o cere.
XI. ATLAS*
* Localizarea punctelor men ionate n anexele planelor precum i numele
acestora, au fost preluate dup G. Soulie de Morant.
Numele punctelor din text au fost preluate dup Nguyen Van Nghi;
diferen ele snt neesen iale.
9* 131
I. MERIDIANUL PLAMN (P)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Morant)
1. TCHONG-FOU: marginea inferioar a coastei a II-a, 2 tr. d. nuntrul pliului
de flexie axilar anterior.
2. I UNN-MENN: marginea inferioar a claviculei, 2 tr. d. nuntrul pliului axilar
anterior.
3. TSIENN-FOU: biceps, semilungime, semilrgime, la 6 tr. d. deasupra pliului
cotului.
4. SIE-PO: marginea intern a bicepsului, pu in deasupra nivelului punctului pre
cedent.
5. TSCHBE-TSRE ( D ) : pe pliul cotului, marginea extern a tendonului bicepsului.
6. KRONG-TSOE: la 3 tr. d. sub pliul cotului, marginea intern a radiusului.
7. LIUE-TSIUE ( L O ) : n scobitura radial la 2 tr. d. deasupra pliului plmnului.
8. T S IN G - T S I U : n scobitura radial, 1 tr. d. deasupra pliului plmnului.
9. TA E- I U AN N (T. i S . ) : n scobitura radial, pe pliul plmnului.
10. I U - T S I : la baza policelui, n fosa deasupra capului metacarpianului I.
11. CHAO-CHANG: la 2 mm n urma i n afara unghiului ungheal extern al
policelui.
133
P L A N A IE
n. MERIDIANUL INTESTIN GROS (I.G.)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Morant)
1. C H A N G - Y A N G : la 2 mm n urma i n afara unghiului unghial extern al
indexului (partea poicelui).
2. EL-TSIENN ( D . ) : naintea capului proximal al falangei indexului, marginea
sa extern.
3. S A N N- T S I EN N : n afara capului distal al metacarpianului II, marginea sa
extern.
4. RO-KOU ( S ) : n unghiul de unire a metacarpienelor I II, pe marginea extern
a celui de-al doilea.
5. I AN G -T S RI : la baza poicelui, n tabachera anatomic, pe vrf ul inferior al
apofizei radiale.
6. P I E N N - L I (,,Lo ) : la limita dintre fa a posterioar i extern a antebra ului 3
tr. d. de deasupra pliului de fle xie a pumnului.
7. OENN-LEON: fa a extern a antebra ului la jumtatea distan ei ntre cele dou
extremitti ale radiusului.
8. S I A - L I E N : la 1,5 tr. d. deasupra lui G. I. 7.
9. CHANG-LIENN: la 2,5 tr. d. deasupra lui G.I.7, 4 tr. d. sub extremitatea superioar
a radiusului.
10. S A N N - L I : la 3 tr. d. sub pliul cotului, extremitatea extern.
11. TSIQU-TCHRE ( T ) : pu in n afar i naintea extremit ii externe a pliului
cotului.
12. TCHEO-TSIAO: la 2 tr. d. deasupra lui GI.ll.
13. O U - L I : la 3 tr. d. deasupra lui G I . l l fa a posteroextern a bra ului.
14. P I - N A O : la extremitatea inferioar a V-ului deltoidian (3 tr. d. sub colul
chirurgical).
15. TS IE N N - I U : la punctul de unire al acromionului, claviculei i humerusului,
n vrf ul fosei formate prin ridicarea bra ului nainte.
16. TS IU -KO U : la partea intern a articula iei acronio-claviculare.
17. TENIN-JONG: presterno-cleido-mastoidian, 3 tr. d. sub mastoid, nivelul marginii
superioare a cartilajului tiroid.
18. FOU-TROU: marginea anterioar a sterno-cleido-mastoidianului, nivelul marginii
superioare a cartilajului tiroid.
19. RO-T SIAO: la 1,5 tr. d. n afara mijlocului an ului nazo-genian.
20. I N G - S I A N G : pliul nazo-genian, nl imea marginii inferioare a aripii nasului.
135
P L A N A III
HI. MERIDIANUL STOMAC (S)
(Traiectul extern)
(dup G. Souli6 de Morant)
1. TREOU-OE: la 2 tr. d. deasupra i n afara extremit ii externe a sprncenei,
ntr-o fos, pe sutura f ronto-parietal.
2. S I A - K O A N N : marginea inferioar a arcadei zigomatice, pu in n urma marginii
posterioare a maseterului.
3. TSIA-TCHRE: pe gonion la marginea posterioar a maseterului (n urma fosei
formate deschiznd gura).
4. TCHRENG-TSRI: pe vertical pupilei, pu in sub marginea inferioar a orbitei.
5. SE-PAE: pe verticala pupilei, 0,5 tr. d. sub S.4.
6. TSEIU-SIAO: pe verticala pupilei, la nl imea mrfii noi Inferioare a aripii
nasului.
7. TI-TSRAND: la 1 tr. d. n afara comisurii buzelor. Lateral de ol n** .simte btnd
artera facial.
8. T A - I N G : pe marginea inferioar a mandibulei, la 2 tr. d. naintea fanionului,
ntr-o depresiune unde se simte btnd artera facial (pe verticala extremltA li externe
a sprncenei).
9. JENN-ING: la unghiul supero-extern al cartilajului tiroid marginea anterioar
a sterno-mastoidului, pe carotida extern. Pentru localizarea capului dat. pe spate.
10. CHOE-TROU: la unghiul infero-extern al cartilajului tiroid, marginea anterioar
a sterno-cleido-mastoidianului.
11. TSRI-TCHE: marginea superioar a claviculei, aproape de articula ia Mlernalft.
12. TSIUE-TRENN: marginea superioar a claviculei, 3 tr. d. lateral de extremi
tatea sa sternal.
13. TSRI-ROU: marginea inferioar a claviculei, 3 tr. d. lateral de extremitatea
sa Sternal, pu in nuntrul verticalei mamelonului.
14. KROU-FANG: marginea superioar a coastei a Il-a, pu in nuntrul verticalei
mamelonului.
15. OU-I: . marginea inferioar a coastei a Il-a, nuntrul verticalei mamelonului.
16. ING-TCHROANG: n spa iul I I I intercostal, pe verticala mamelonului.
17. JOU-TCHONG: n mijlocul mamelonului.
18. JOU-KENN: marginea inferioar a coastei a V-a pe verticala mamelonului.
19. POU-JONG: n unghiul de unire a cartilajelor costale V I V I I (4 tr. d. sul)
mamelon).
20. TCHRENG-MANN: n mijlocul distan ei dintre cartilajele costale VIT-Vlir
(4 tr. d. sub mamelon, nivelul extremit ii inferioare a sternului).
21. LEANG-MENN: pe verticala mamelonului, marginea inferioar a coastei a Vll-a.
22. KOANN-MENN: pe verticala mamelonului, marginea inferioar a coastei a VITT-n.
23. T RAE-I: marginea inferioar a cartilajului ce unete ultimele dou coaste
adevrate (I XX).
24. ROA-JEOU: la 3 tr. d. sub rebordul costal, 4 tr. d. n afara liniei mediane,
1 tr. d. deasupra nivelului ombilicului.
25. TIENN-TCHROU: localizat pe abdomen, pe linia orizontal ce trece prin ombi
lic la 4 d. de acesta.
26. OAE-LING: la 1 tr. d. sub nivelul ombilicului; 4 tr. d. lateral de linia median.
In punctul MAC BURNEY.
27*? T A - T S I U : la jumtatea distan ei ombilic-pube, 35 tr. d. lateral de linia
median.
28. CHOE-TAO: la 3 tr. d. deasupra pubelui, 3 tr. d. lateral de linia median
(marginea extern a marelui drept).
29. KO E -L AE: la 2 tr. d. deasupra pubelui, 3 tr. d. lateral de linia median.
30. TSRI-TCHONG: situat pe artera femural, la ieirea acesteia de sub arcada
cmr3,l
31. P I - K O A N N : n triunghiul lui Scarpa, la marginea anterioar a croitorului,
4 tr. d. sub pliul inghinal.
32. FOU-TROU: pe vastul extern, la jumtatea distan ei pube-rotul.
33. INN-CHE: la 4 tr. d. deasupra unghiului supero-extern al rotulei.
34. LEANG-TSIOU: la unghiul supero-extern al rotulei.
35. T O U - P I : pe marginea extern a rotulei, nivelul interliniei articulare a genun
chiului.
36. S A N N - L I : fa a anterioar a gambei la 3 d. sub vrful rotulei; ntr-o foset
situat ntre muchii anteriori ai gambei i muchiul extensor comun al degetelor
la nivelul emergen ei arterei tibiale anterioare.
37. CHANG-LIENN: la 3 tr. d. sub S.36.
38. TIAO-KREOU: la 6 tr. d. sub S.36.
39. S I A - L I E N N : la 8 tr. d. sub S. 36, tr. d. deasupra maleolei externe, marginea
posterioar a gambierului anterior.
40. FONG-LONG (,,Lo ) : la 5 tr. d. deasupra maleolei externe, pe marginea ante
rioar a peroneului, sub i napoia lui S.39.
41. TSIE-TSRI ( T ) : sub marginea inferioar a tibiei pe pliul de fl e x i e al picioru
lui la jumtatea distan ei dintre cele dou maleole (intern i extern).
42. TCHRONG-IANG ( S ) : la 1 tr. d. sub S.41, pe interlinia articular seafoid-cunei-
form, ntre extensorul propriu i cel comun al degetelor.
43. SIENN-KOU: la unghiul de unire dintre metatarsienele I I i III.
44. N EI-TI NG: pe marginea extern a extremit ii proximale a primei falange
a degetului II.
45. L I - T O E : la 2 mm n urma i n afara unghiului ungheal extern al degetului II.
137
PLANA IV
i
)
IV. MERIDIANUL SPLINA-PANCREAS (SP.)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Mourant)
1. I N N - P O : la 2 mm n urma i n afara unghiului ungheal intern al halucelui.
2. TA-TOU ( T ) : pe interlinia articula iei metatarso-falangiene a halucelui, fa a,
interni.
3. TRAE-PO ( S ) : pe marginea intern a piciorului, n urma articula iei meta
tarso-falangiene a halucelui, pu in sub ea.
4. KONG-SOUN (,,Lo ) : la marginea intern a piciorului, pu in sub interlinia
articula iei metatarsianului cu cuneiformul I.
5. CHANG-TSIOU ( D ) : pe gtul piciorului, 1,5 tr. d. naintea extremit ii inferioare
a maleolei pe marginea intern a tendonului extensorului halucelui.
6. SANN-I NN T S I A O : fa a intern a gambei, marginea posterioar a tibiei, 4 tr. d.
deasupra maleolei interne.
7. LEOU-KOU: marginea posterioar a tibiei, la jumtatea distan ei: extremitatea
inferioar a maleolei interne, interlinia tibio-femural.
8. T I - T S I : marginea posterioar a tibiei, la unirea treimii superioare cu treimea
medie a distan ei: extremitatea inferioar a maleolei interne interliniul tibio-femural.
9. IN N - L I N G - T S I U A N N : n unghiul dintre tuberozitatea intern a tibiei i margi
nea sa posterioar.
10. SIUE-RAE: pe fa a intern a coapsei, marginea posterioar a croitorului,
1 tr. d. naintea, 2 tr. d. deasupra unghiului posterosuperior al condilului intern al
femurului.
11. TS I-M EN N : pe croitor, 1 tr. d. deasupra unirii treimii inferioare cu treimea
medie a distan ei: pube-interliniu tibio-femural.
12. TCHRONG-MENN: pe mijlocul pliului inghinal.
13. FOU-CHE: la 1,5 tr. d. nuntrul spinei iliace antero-superioare.
14. FOU-TSIE: la 2 tr. d. nuntrul vrfului crestei iliace.
15. T A - R O N G : la intersec ia orizontalei ombilicului cu verticala punctului cel mai
inferior al coastei a X-a.
16. F OU-NAGAE: sub coasta a IX-a, pu in naintea verticalei axilare anterioare.
17. CHE-TOU: marginea superioar a coastei a VI-a, 2 tr. d. n afara verticalei
mamelonului.
18. T I E N N - T S R I : marginea inferioar a coastei a V-a la semidistan a dintre
mamelon si pliul axilar anterior.
19. SIONG-SI ANG: marginea inferioar a coastei a IV-a la semidistan a ntre
mamelon pliul axilar anterior.
20. THEOU-IONG: marginea inferioar a coastei a I l I - a la semidistan a dintre
mamelon i pliul axilar anterior.
21. T - P A O : mijlocul fe ei laterale a toracelui, marginea interioar a coastei a Vl-a.
139
V. MERIDIANUL INIMA (I)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Morant)
1. T S I- T S I U A N N : naintea axilei, la marginea inferioar a marelui pectoral, n
spa iul I I intercostal.
2. TSRING-LING: marginea inferioar a bicepsului, la 3 tr. d. deasupra pliului in
tern de flexie a cotului.
3. CHAO-RAE: la extremitatea intern a pliului de flexie al cotului.
4. L I N G -T A O : la 2,5 tr. d. deasupra pliului de flexie al pumnului, pe artera
cubital.
5. TRONG-LI (,,Lo ) : la 1,5 tr. d. deasupra pliului de f le xie al pumnului, pe artera
cubital.
6. I N N - T S R I : pe pliul de flexie al pumnului, pe artera cubital, marginea inf e
rioar a capului cubitusului.
7. CHENN-MENN (D i S ) : pe marginea infero-extern a pisiformului, pe artera
cubital, pu in sub pliul de flexie al pumnului.
8. GHAO-FOU: palm la jonc iunea dintre metacarpienele I V V, ctre metacarpia-
nul V.
9. CHAOTCHRONG ( T ) : la 2 mm n urma i n afara unghiului ungheal extern
al auricularului.
141
r LA Oi d M VI
VI. MERIDIANUL INTESTIN SUB IRE (S)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Morant)
1. @HAO-TSRE: la 2 mm n urma i n afara unghiului ungheal intern (partea
cubital) a auricularului.
2. TSIENN-KOU: pe articula ia metacarpo-falangian a auricularului, marginea
intern (cubital).
3. REOU-TSRI ( T ) : n spatele articula iei metacarpofalangiene, n fosa ce se f o r
meaz nchiznd pumnul.
4. OANN-KOU ( S ) : marginea cubital a minii n depresiunea dintre metacarpia-
nul V i osul cu crlig.
5. I A N G - K O U : marginea cubital a minii, pe pliul de flexie.
6. I A N G - L A O : marginea cubital a antebra ului, pu in deasupra stiloidei cubitale
(1,5 tr. d. de pliul pumnului).
7. TCHE-TCHENG (,,Lo ) : fa a postero-intern a antebra ului la aproximativ jum
tatea lungimii antebra ului.
8. SIAO-RAE ( D ) : n scobitura nervului cubital, la nivelul vrfului olecranului.
9. TSIENN-TCHENN: marginea inferioar a articula iei scapulo-humerale, la 1,5
tr. d. deasupra pliului de f le xie al axilei, marginea inferioar a deltoidului.
10. NAO-JOU: pe marginea superioar a articula iei scapulo-humerale, la 1 tr. d.
sub spina omoplatului, pe verticala acromionului.
11. TIEN-TSONG: n fosa subspinoas, la marginea inferioar a deltoidului, pe
verticala por iunii mai voluminoase a spinei omoplatului.
12. TCURENG-FONG: marginea inferioar a spinei omoplatului, nivelul unirii p
trimii interne cu cele trei ptrimi externe.
13. T S IO U - I UA N N : marginea superioar a omoplatului, n scobitura coracoidian.
14. TSIENN-OAE: pe marginea superioar a trapezului, nivelul apofizei spinoase
C.7.
15. TSIENN-TCHONG: pe marginea superioar (anterioar) a trapezului, nivelul
apofizei spinoase C.6.
16. TIENN-TCHONG: marginea posterioar a sterno-cleido-mastoidianului, 3 tr. d.
sub mastoid. ^ w .
17. TIENN-JONG: marginea anterioar a sterno-cleido-mastoidianului, mal imea
unghiului mandibulei.
18. TSIUAT (T) - T S I A O : pe marginea inferioar a molarului, m fosa formata cu
unirea mandibulei (ramura ascendent).
19. T I N G - K O N G : chiar naintea tragusului, n fosa unde se simte batmd tempo
rala superficial.
143
PLANA VII
VII. MERIDIANUL VEZICA (V)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Morant) N
1. T SING-MING: pu in deasupra i nuntrul comisurii interne a pleoapelor.
2. TSROANN-TCHOU: la 1,5 tr. d. lateral de linia median pe arcada sprncenoas.
3. MEI-TCHRONG: la 4 tr. d. deasupra lui V2.
4. TSIOU-TCHRAE: la 5 tr. d. deasupra lui V2.
5. OU-TCHROU: la 6 tr. d. deasupra lui V2.
6. TCHRENG-KOANG: la 2 tr. d. n urma suturii frontoparietale.
7. TRONG-TIENN: pe verticala conductului auditiv, la 1,5 tr. d. lateral de linia
median.
8. LO-TSRI: pe sutura parieto-occipital, 1,5 tr. d. lateral de linia median.
9. IU-TCHENN: la partea superioar a bazei occipitale, 1,5 tr. d. lateral de linia
median.
10. TIENN-TCHAOU: suboccipital, 1,5 tr. d. lateral de linia median.
Punctele urmtoare se gsesc la 2 tr. d. lateral de linia median.
11. TA-TCHROU: nivelul apofizei transverse Di.
12. FONG-MENN: sub nivelul apofizei spinoase D2.
13. FEI-IU (P. AS al P ) : sub nivelul apofizei spinoase D3.
14. T S IU E-IN N -IU : (P.A. al V . S . ) : sub nivelul apofizei spinoase D4.
15. S I N N - i u : la 2 d. de linia median posterioar sub vertebra a V-a dorsal
16. TOU-IU: sub nivelul apofizei spinoase D.6.
17. KO-IU: sub nivelul apofizei spinoase D.7.
18. K A N N - I U : (P.A. al F ) * *: sub nivelul apofizei spinoase D.9.
19. T A N N - I U : (P.A. al V.B.) sub nivelul apofizei spinoase D.10.
20. P I - I U : (P.A. al S.P.) sub nivelul apofizei spinoase D.ll.
21. OE-IU: (P.A. al S) sub nivelul apofizei spinoase D.12.
22. S A N N- T S I AO - I U : (P.A. al T.F.) sub nivelul apofizei spinoase L.l.
23. CHENN-IU (P.A. al R) sub nivelul apofizei spinoase L.2.
24. TS RI - RA E- I U : sub nivelul apofizei spinoase L.3.
25. TA-TCHRANG-IU (P.A. al G.I.) sub nivelul apofizei spinoase L.4.
26. K O A N N - I U A N N - I U : sub nivelul apofizei spinoase L.5.
Punctele urmtoare se gsesc la 3 tr. d. lateral de linia median.
27. STIAO-TCHRANG-IU: (P.A. al I.S.) pe articula ia sacro-iliac nivelul gurii
sacrate a V-a.
28. PR A N G - K O A N G - I U : (P.A. la V) pe articula ia sacroiliac, la nivelul gurii
sacrate a Il-a.
29. TCHONG-LIU-IU: pe articula ia sacro-iliac la nivelul gurii sacrate a IlI-a.
30. P A E - K O A N N - I U : pu in n afara sacrului, la nivelul gurii sacrate a IV-a.
Punctele urmtoare se afl la 3,5 tr.d. lateral de linia median a corpului.
31. CHANG-TSIAO: pe prima gaur sacrat.
32. TS RAE-TSI AO: pe a I l - a gaur sacrat.
33. TCHONG-TSIAO: pe a I l I - a gaur sacrat.
34. S I A - T S I A O : la 1 tr. d. n afara liniei mediane a corpului pe a IV-a gaur
sacrat.
35. ROE-IANG: pe marginea extern a articula iei sacro-coccigiene.
Punctele urmtoare se afl la 4 t r . d . lateral de linia median.
36. FOU-FENN: la nl imea apofizei spinoase D.2.
37. PRO-ROU: la nl imea apofizei superioare D.3.
38. KAO-ROANG: la nl imea apofizei spinoase D.4.
39. CHENN-TRANG: la nl imea apofizei spinoase D.5.
40. I - S I : la nl imea apofizei spinoase D.6.
41. K O - K O A N N : la nl imea apofizei spinoase D.7.
42. ROUN-MENN: la nl imea apofizei spinoase D.9.
43. I A N G - K A N G : la nl imea apofizei spinoase D.10.
44. I-CHE: la nl imea apofizei spinoase D.ll.
45. OE-TSRANG: la nl imea apofizei spinoase D.12.
46. ROANG-MENN: la nl imea apofizei spinoase L.l.
47. t CHE-CHE : la nl imea apofizei spinoase L.2.
48. PA O -RO A N G : la nivelul gurii sacrate a Il-a.
49. TCHE-PIENN: la nivelul gurii sacrate a IlI-a.
50. TCHERENG-FOU: la mijlocul pliului fesier.
51. INN-MENN: mijlocul fe ei posterioare a coapsei, la jumtatea distan ei dintre
pliul fesier i pliul popliteu.
52. LEOU-TSRI: la 3 tr. d. deasupra mijlocului spa iului popliteu, pe marginea
intern a tendonului biceps crural, lunga por iune.
53. OE-IANG: pe orizontala trecnd prin mijlocul spa iului popliteu, la 1,5 tr. d.
de extremitatea sa extern.
54. OE-TCHONG: la mijlocul spa iului popliteu, pe pliu.
55. RO-IANG: la 2 tr. d. sub V.54.
56. TCHERENG-TSINN: n mijlocul grsimii moletului, pu in sub ptrimea supe
rioar a distan ei dintre interliniul tibio-femural maleol extern.
57. TCHERENG-CHANN: sub molet, pe verticala mijlocului spa iului popliteu, la
mijlocul distan ei dintre interliniul tibio-femural maleol extern.
58. FEI-IANG (,,Lo ) : peroneu posterior, pe orizontala lui V.57 verticala marginii
posterioare a maleolei externe.
59. FOU-IANG: ntre t^ndonul lui Achile i marginea posterioar a peroneului,
3 tr. d. deasupra calcaneului.
60. KREOUN-LOUN: marginea superioar a calcaneului; la jumtatea distan ei
dintre tendonul lui Achile si maleola extern.
61. PROU-CHENN: la 1,5 tr. d. sub V. 60.
62. CHENN-MO: la 1,5 tr. d. sub maleola extern pu in naintea ei.
63. TSIENN-MENN: la punctul de unire a calcaneului, astragalului i cuboidului.
64. TSING-KOU ( S ) : marginea extern a piciorului, n depresiunea din urma meta-
tarsianului V.
65. CHOU-KOU ( D ) : marginea extern a piciorului n urma i pu in sub articula ia
metatarso-falangian a degetului V.
66. TRONG-KOU: marginea extern a degetului V pe falange I aproape de ar
ticula ia a Il-a.
67. TCHEN-INN ( T ) : la 1 mm n urma i n afara unghiului ungheal extern al
degetului al V-lea (cel mic).
**P.A.=punct de asentiment al meridianului indicat.
10 Manual de acupunctur
145
PLANA VIII
V I I I. MERIDIANUL RINICHI (R)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Morant)
1. I O N G - T S I U A N N ( D . l ) : n mijlocul fosei plantare formate prin plierea halucelui.
2. JENN-KOU (D.2): fa a intern a piciorului, sub i napoia scafoidului.
3. TCHAO-RAE ( S ) : fa a intern a piciorului, 1 tr. d. sub extremitatea inferioar
a maleolei interne.
4. COE-TSIUANN; fa a intern a piciorului, 1 tr. d. n urma maleolei interne,
pu in deasupra marginii inferioare a calcaneului.
5. TRAE-TSRI ( S ) : la 1 tr. d. n urma maleolei interne, marginea superioar a
calcaneului.
6. TA-TCHONG (,,Lo ) : la 1,5 tr. d. napoia maleolei interne la marginea supe
rioar a calcaneului.
7. TSIAO-TSINN ( T ) : fa a intern a gambei, la 3 tr. d. deasupra punctului mai
proeminent al maleolei interne, 0,5 tr. d. n urma marginii posterioare a tibiei.
8. FOU-LEOU: pe marginea posterioar a tibiei, 3 tr. d. deasupra maleolei interne.
9. T S O - P I N N : la 1 tr. d. n urma marginii posterioare a tibiei, 0,5 tr. d. deasupra
semidistan ei, maleol intern interliniu tibio-femural.
10. I N N - K O U : partea posterioar intern a fosei poplitee pe pliul de flexie, mar
ginea intern a tendonului semimembranosului.
11. RONG-KOU: marginea superioar a pubelui, 2 tr. d. lateral de simfiz.
12. T A - R O : la 2 tr. d. deasupra pubelui, 2,5 tr. d. lateral de linia median.
13. TSRI-TSI UNN: la 4 tr. d deasupra pubelui, 3 tr. d. lateral de linia median.
14. SE-MANN: la 5,5 tr. d. deasupra pubelui, la 3,5 tr. d. lateral de linia median.
15. TCHRONG-TCHOU: la tr. d. sub ombilic, 3,5 tr. d. lateral de linia median.
16. ROANG-IU: la 3 tr. d. lateral de ombilic.
17. CHANG-TSIOU: la 1,5 tr. d. deasupra ombilicului, marginea extern a marelui
drept.
18. CHE-KOANN: la 3 tr. d. deasupra ombilicului, marginea extern a marelui
drept.
19. I N N - T O U : pe marginea intern a cartilajului ce unete coastele V I I I- I X .
20. TRONG-KOU: pe marginea intern a cartilajului ce unete coastele V I I - V I I I .
21. IOU-MENN: pu in sub i n afara extremit ii apendicelui xifoid, pe marginea
intern a cartilajului, nivelul unirii coastelor VI -VII.
22. POU-LANG: pe marginea sternului, spa iul V intercostal.
23. CHENN-FONG: pe marginea inferioar a coastei a IV-a 1 tr. d. lateral de
stern.
24. L I N G -S U : pe marginea inferioar a coastei a I lI-a, 1 tr. d. lateral de stern.
25. CHENN-TSRANG: pe marginea inferioar a coastei a I l - a 1 tr. d. lateral de
stern.
26. ROU-TCHONG: pe marginea inferioar a coastei I, 1 tr. d. lateral de stern.
27. I U- F O U : pe marginea inferioar a claviculei, 1 tr. d. lateral de stern.
10* 147
PLANA IX
IX. MERIDIANUL VASE-SEX (V.S.)
(Traiectul extern)
(Matre du coeur sau meridianul Pericardului)
(dup G. Soulie de Morant)
1. TIENN-TCHRE: 1 tr. d. n afara mamelonului, marginea superioar a coastei V.
2. T I E N N - T S I U A N N : marginea intern a bicepsului, pu in sub orizontala trecnd
prin mamelon.
3. TSION-TSRE: pliul cotului, marginea intern a tendonului bicepsului.
4. TSRI-MEN: ntre radius i cubitus, pu in deasupra semidistan ei. dintre pliul
cotului i pliul pumnului.
5. TSENN-CHE: mijlocul fe ei anterioare a antebra ului, 4 tr. d. deasupra pliului
pumnului.
6. NEI-KOANN (,,Lo ) : semilrgirea antebra ului la 2 tr. d. deasupra pliului pum
nului ntre tendoane.
7. T A - L I N G (D i S) : pe pliul de fle xie al pumnului la semilrgimea sa.
8. LAO-KONG: mijlocul palmei marginea extern a metacarpianului III.
9. TCHONG-TCHRONG: la 2 mm napoia i n afara unghiului ungheal extern al
mediusului (partea poicelui).
149
P L A N A X
X. MERIDIANUL TREI FOCARE (T.F.)
(Traiectul extern)
( T r i p l e Rechaufeur")
(dup G. Soulie de Morant)
1. KOANN-TCHRONG: la 2 mm napoia i n afara unghiului ungheal extern al
inelarului.
2. IE-MENN: mn dorsal, ntre metacarpienele IV-V, aproape de articula ia lor
cu falangele.
3. TCHONG-TCHOU ( T ) : tnre metacarpienele IV-V, naintea articula iei lor
superioare.
4. IANG-TCHERE ( S ) : fa a dorsal a ncheieturii pumnului, n depresiunea dintre
capul metacarpianului I V osul cu crlig.
5. OAE-KOANN (,,Lo ) : antebra dorsal, 2 tr. d. deasupra pliului pumnului, mar
ginea cubital a radiusului, mna n supina ie. In micarea de prona ie, pe marginea
radial*? a cubitusului.
6. ROE-TSONG: antebra dorsal, la 4,5 tr. d. deasupra pliului pumnului, pe mar
ginea cubital a radiusului. n micarea de prona ie pe marginea radial a cubitu
sului.
7. TCHE-KEOU: antebra dorsal pe aceeai orizontal cu T.F.6, marginea radial
a cubitusului. n micarea de prona ie pe marginea intern a cubitusului.
8. S A N N - I A N G - L O : antebra dorsal, 6 tr. d. deasupra pliului pumnului, uor n
afara lui T.F.6, aproape de linia median. n micarea de prona ie aproape de mar
ginea radial a cubitusului.
9. SE-TOU: antebra dorsal, pu in n afara liniei mediane, la jumtatea distan ei
dintre osul cu crlig i extremitatea superioar.
10. TIENN-TSING ( D ) : cot dorsal, extremitatea superioar a olecranului (ante
bra ul n extensie), 1 tr. d. deasupra lui (antebra ul n f l e x i e ) .
11. T S RI NG-LENG-IUANN: antebra ul n extensie, 1 tr. d. deasupra olecranului.
12. SI AO-LO: bra dorsal, marginea inferioar a deltoidului, pu in n afara liniei
mediane a bra ului.
13. NAO-ROE: bra postero-extern, 3 tr. d. sub acromion, marginea posterioar a
humerusului.
14. TSIEN-TSIAO: fa a supero-extern a umrului, ntre acromion i tuberozitatea
mare a humerusului.
15. T I E N N - T S I A O : pe marginea antero-superioar a trapezului, la jumtatea dis
tan ei de la baza gtului la vrful scapulei.
16. T I E NN - I O U : fa a lateral a gtului, pu in n urma marginii posterioare a
sterno-cleido-mastoidianului, nivelul unghiului mandibulei.
17. I - F O N G : n urma lobulului urechii, pe marginea anterioar a mastoidei, la
0,5 tr. d. deasupra extremit ii sale.
18. TCHRE-MO: pe craniu, la seminl imea urechii.
19. LOU-SI: pe craniu, 1 tr. d. deasupra lui T.F. 18 (marginea pavilionului urechii,
dat pe spate).
20. TSIO-SOUN: la nivelul pr ii ridicate a pavilionului urechii, la rdcina
prului.
21. EL-MENN: n fosa de dinaintea tragusului.
22. RO-T SIAC: naintea urechii, la marginea superioar a arcadei zigomatice, n
fosa format prin deschiderea gurii.
23. SE-TCHOU-KONG: n fos, deasupra i napoia extremit ii externe a sprncenei.
151
XI. MERIDIANUL VEZICULA B I L I A R (V. B.)
(Traiectul extern)
(dup G. Souli de Morant)
1. TRONG-TSE-TSIAO: la 1 tr. d. n urma rebordului orbitar, pe marginea supe
rioar a arcadei zigomatice.
2. TING-ROE: pe inser ia antero-inferioar a lobului urechii.
3. KRO-TCHOU-JENN: pe marginea superioar a arcadei zigomatice, 1 tr.d. n
urma mijlocului su.
4. R A N N - I A : partea superioar a tmplei, la punctul de pornire a suturii
parieto-temporale.
5. SIUANN-LOU: la 3 t r. d . lateral de extremitatea sprncenei, 2 tr.d. deasupra
arcadei zigomatice. _ _ ____
6. SI U AN N - L I: la 1 tr. d. naintea rebordului anterior al urechii, 2 tr. d. deasupra
arcadei zigomatice.
7. TSIOU-PING: la 1 tr. d. naintea marginii anterioare a urechii, 3 tr. d. deasupra
arcadei zigomatice.
8. CHOAE-KOU: pe craniu, 2 tr. d. deasupra marginii superioare a pavilionului
urechii, pu in naintea punctului su mai nalt.
9. PENN-CHEN: pu in naintea suturii fronto-parietale, pe vertical, trecnd prin
V.B. la l/7d. deasupra lui V.B.8.
10. I A N G - P A E : pe frontal, 2 t r. d . deasupra mijlocului marginii superioare a orbitei
(verticala pupilei).
11. L IN N - T S R I : pe frunte, la 4 tr. d. deasupra arcadei sprncenoase, pe verticala
marginii externe a orbitei.
13. TCHRENG-IANG: pe verticala punctului mai nalt al pavilionului urechii,
4 tr. d. lateral de linia median a craniului.
14. TCHRENG-LING: 4 tr. d. deasupra mastoidei, 4 t r. d . lateral de linia median.
15. TIENN-TCHRONG: pe verticala marginii posterioare a mastoidei, 1,5 tr. d.
deasupra orizontalei trecnd prin punctul cel mai ridicat al pavilionului urechii.
16. FEOU-FAE: la 2,5 tr. d. n urm i pu in dedesubtul punctului mai ridicat al
pavilionului urechii.
17. OAN-KOU: pe vrf ul apofizei mastoidei (pu in posterior).
18. TSIAO-INN:; pe marginea posterioar a mastodei, orizontala trecnd prin fosa
inferioar a tragusului.
19. NAO-KRONG: pe sutura parieto-occipital, nivelul orizontalei vrfului pavilio
nului urechii, 3 tr. d. lateral de linia median.
20. FONG-TCHRE: pe marginea lateral a trapezului, la orizontala vrfului mas
toidei, sub occipital.
21. T S IE NN-T SI NG: fa a lateral a gtului, pe marginea lateral a trapezului, ori
zontala marginii superioare a cartilajului tiroid.
22. IUA N N - I E : torace (bra ul de-a lungul corpului), pe coasta a V-a, la marginea
anterioar a fosei axilare
2. TCHRE-TSINN: torace (bra ul de-a lungul corpului), pe coasta a V-a, 2 tr. d.
nuntrul marginii anterioare a fosei axilare.
24. JE-IUE: margine inferioar a coastei a Vl-a, verticala trecnd la 1 tr. d.
lateral de linia mamelonului.
25. TSING-MENN: extremitatea liber a coastei a XlI-a.
26. TAE-MO: pe punctul culminant al crestei iliace.
27. OU-TCHROU: la 1 tr. d. sub creasta iliac, pe verticala lui V.B.2S.
28. OE-TAE: dedesubtul i pu in n urma spinei iliace antero-superioare.
29. TSIU-TSIAO: deasupra extremit ii superioare a marelui trohanter.
30 ROANN-TSIAO: pe partea cea mai proeminent a marelui trohanter (n pozi
ie eznd).
31. FONG-CHE: pe marginea anterioar a fasciei lata, la extremitatea mediusului,
individul fiind n picioare, cu bra ele de-a lungul coapsei.
32. SIA-TOU: la 1 tr. d. sub V.B.31.
33. I A N G - K O A N N : marginea posterioar a fasciei lata, la 4 t r. d . deasupra inter-
liniului tibio-femural.
34. I AN G - L I N G - T S I U AN N : sub capul peroneului.
35. I AN G-T SIAO: la mijlocul distan ei dintre interliniul tibio-femural i extremi
tatea inferioar a maleolei externe, la 0,5 tr. d. de marginea posterioar a peroneului.
36. OAE-TSIOU: la nl imea punctului precedent, pu in n urma lui.
37. KOANG-MING (,,Lo ) : marginea anterioar a peroneului 7 tr. d. deasupra
extremit ii inferioare a maleolei externe.
38. IANG-FOU ( D ) : marginea anterioar a peroneului, 5 tr. d. deasupra maleolei
externe.
39. SIUANN-TCHONG: marginea anterioar a peroneului, 4 tr. d. deasupra maleo
lei externe.
40. TSIOU-SIU ( S ) : la mijlocul articula iei calcaneocuboide.
41. L I N N- T S RI : naintea jonc iunii metacarpienelor I V V, ctre al IV-lea.
42. TI-OU-ROE: n urma extremit ii distale a articula iei metatarso-falangiene a
degetului IV.
43. SIE-TSRI ( T ) : la baza degetului I V extern.
44. T S IA O -IN N: la 2 mm deasupra si n afara unghiului ungheal extern al degetu
lui IV.
153
P L A N A XII
XI I . MERIDIANUL FI CAT (F)
(Traiectul extern)
(dup G. Soulie de Morant)
1. T A - T O U N : la 2 mm n urma i n afara unghiului ungheal extern al halucelui.
2. SING-ETIEN ( D ) : pu in n urma jonc iunii degetului I II.
3. TRAE-TCHRONG ( s ) : n unghiul superior dintre metatarsienele I II.
4. TCHING-FONG: pe fa a dorsal a piciorului la nivelul articula iei astragal-sca-
foid, ntre tendoanele gambierului anterior si extensorul propriu al halucelui.
5. LI-CHEOU (,,Lo ) : mijlocul fe ei interne a tibiei, 4 tr. d. deasupra maleolei
interne.
6. TCHRONG-TOU: fa a intern a tibiei, la jumtatea distan ei: maleol extern
platou tibial.
7. S I - K O A N N : sub tuberozitatea intern a tibiei i nuntrul tuberozit ii sale
anterioare.
8. TSIOU-TSIUAN ( T ) : pu in naintea i deasupra pliului de f le xie intern al ge
nunchiului, pe tuberozitatea tibial, pe laba gtei.
9. I N N - P A O : marginea posterioar a croitorului, 5 tr. d. deasupra pliului intern
al genunchiului.
10. OU-LI: la 3 tr. d. deasupra i pu in n afara lui F.9, marginea posterioar a
croitorului.
11. I N N - L I E N N : marginea posterioar a croitorului, 1,5 tr. d. sub i n afara mij
locului pliului de flexie inghinal.
12. I AN G - G H E: pe pliul inghinal, pe artera femural.
13. TCHANG-MENN: marginea superioar a extremit ii anterioare a coastei a
X l - a (flotant). , s , .
14. TSRI-MENN: marginea inferioar a coastei a VUI-a, 1 tr. d. n afara liniei
mamelonare.
155
PLANA XIII
XI II. VASUL GUVERNOR (V.G.) SAU TOU-MO (T.M.)
(Traiectul principal)
(dup Nguyen Van Nghi)
1. T C H I A N G - T S I A N G : sub vrful eoccisului.
2. I A O - I U : la nivelul articula iei sacro-coccigiene.
3. I A N G - K O A N N : ntr-o foset, sub apofiza spinoas a celei de-a IV-a vertebre
lombare.
4. MING-MENN: ntr-o foset, sub apofiza spinoas a celei de a I l - a vertebre
lombar.
5. IUANN-TCtHOU: sub apofiza spinoas a primei vertebre lombare.
6. TSI-TCHONG: sub apofiza spinoas a ceiei de a Xl - a vertebr dorsal.
7. TCHONG-SU: dedesubtul apofizei spinoase a celei de a X-a vertebr dorsal.
8. TINN-TCHOU: sub apofiza spinoas a celei de a IX-a vertebr dorsal.
9. TCHI -YANG: sub apofiza spinoas a celei de a VII-a vertebr dorsal.
10. LINGT A E : sub apofiza spinoas a celei de a Vl-a vertebr dorsal.
11. CHENN-TAO: sub apofiza spinoas a celei de a V-a vertebr dorsal.
12. CHENN-TCHU: sub apofiza spinoas a celei de a I I I- a vertebr dorsal.
13. T H A O - T A O : sub apofiza spinoas a primei vertebre dorsale.
14. T A - T O U I : ntr-o foset sub apofiza spinoas a celei de a V i l - a vertebr cer
vical, deasupra primei vertebre dorsale.
15. I A-MENN: la ceaf, ntr-o foset la 1/2 d. de rdcina prului, ntre cele
2 mari tendoane.
16. F O N G - F O U : la ceaf, la 1 d. de rdcina prului, ntr-o foset a marelui tendon
chiar deasupra occiputului.
17. NO-FOU: pe linia median a regiunii occipitale, la 1,5 d. de ounctul precedent.
18. TCHRANG-TCAENN: pe linia median a craniului, la 1 1/2 d. de punctul pre
cedent.
19. CHAO-TING: n spatele vertexului, la 1 1/2 d. de punctul 20 (PAE-ROE).
20. PAE-ROE: la mijlocul craniului n vertex, la intersec ia liniei mediane i a
liniei care pleac din axul vertical al urechilor ntr-o foset.
21. T C H I N G - T I N G : la 1 1/2 d. n fa a lui PAE-ROE (20).
2,2. SEUN-ROE: la nivelul fontanelei, ntr-o foset, la 3 d. de PAE-ROE.
23. CHANG-SING: cu o d. naintea punctului precedent, la o d. de rdcina
frontal a prului, ntr-o foset.
24. CHENN-TING: nainte cu 1/2 d. de punctul precedent.
25. (27). SO-LIOU: la nivelul vrfului nasului.
26. (28) CHOE-KAO: ntr-o foset la nivelul an ului nazo-labial, sub cloazonul
nazal
27. (29) TOE-TOAN: la extremitatea inferioar a an ului nazo-labial, la contac
tul cu buza superioar, pe o proeminen .
28. G A N N - T S I A O : pe gingie, n fosa dintre rdcinile incisivilor mediani.
157
PLANA XIV
XIV. VASUL DE CONCEP IE (V.C) SAU JENN-MO (J.M.)
(Traiectul principal)
(dup Nguyen Van Nghi)
1. ROE-INN: pe perineu, la semidistan a dintre marginea anterioar a anusului i
originea scrotului. La femeie, la jumtatea distan ei dintre anus i comisura poste
rioar a vulvei.
2. TSIOU-KOU: pe marginea superioar a pubelui.
3. TCHONG-TSI (P.H. al V ) : la 1,5 tr. d. deasupra pubelui.
4. KO A N N -IU AN N (P.H. al I . S . ) : la 1,5 tr. d. deasupra pubelui.
5. CHE-MENN (p.H. al T . F . ) : la 3 tr. d. sub ombilic.
6. T S R I - R A E : la 2 tr. d. sub ombilic.
7. I N N - T S I A O : la 1 tr. d. sub ombilic.
8. CHENN-KOANN: n mijlocul ombilicului.
9. CHOR-FENN: la 1 tr. d. deasupra ombilicului.
10. S I A - K O A N N : la 3 tr. d. deasupra ombilicului.
11. T S I E N N - L I : la 4 tr. d. deasupra ombilicului.
12. TCHONG-KOANN (p.H. digestiv al T.F. i S ) : la 5 tr. d. deasupra ombilicului
(jumtatea distan ei ombilic-xifoid).
13. C H ANG-KOANN: la 7 tr. d. deasupra ombilicului (orizontala por iunii mai
inferioare a coastei a V H - a ) .
14. TSIU-KOANN (p.H. al C ) : la 1 tr. d. sub vrf ul xifoidului.
15. TSIOU-OE: vrf ul ap en di celui xifoid.
16. ECHONG-TING: pe interliniul sterno-xifoidian.
17. TRANN-TCHONG: nivelul spa iului I V intercostal.
18. I U - T R A N G : Nivelul spa iului I I I intercostal.
19. TSRE-KONG: nivelul spa iului I I intercostal.
20. ROA-KAE: nivelul primului spa iu intercostal.
21. S I U A N N - T S I : marginea superioar a sternului.
22. T IE NN -T RO U : la 1 tr. d. deasupra sternului.
23. L I ER R- T S I U A NN : pe marginea superioar a laringelui.
24 TCHRENG-TSIANG: pe marginea superioar a fosei mentoniere.
159
M
a
n
u
a
l

d
e
PLANA XV
i ' r '
Vdsui
ctre m e n d id n u !
r in ic h i
Jenn Mo
Tchoug Mo
M e rid ia n u l stomac
$30
- c e c u r i d a r ^ ^
d i iu / Teiioug Mo ^
XV Tchong-Mo (vasul strategic") (dup G. Soulie de Morant)
- \ --------V,nind , .
o/n rinichi
'-------------- 1/C/
f s u ! Tchoug Mo
Cne m erididnul
rin ic h iu lu i
1princlpaldfnnfc/iiulw
-----------Vsu! secundar
ai iui Tchoug-Mo
V,
S t 2 - -
T r a i e c t u l -
<j/ tui Inn-KEO
Vc
raieciui extrg -
?/ lui irin-Keo
XVI I
162
PLANA XVII
Ctre f r o p u n c t u !
rjpreuniune /nv- AEu
r '
aV # ' ^
* t l J j
l
!'W' t i/<{
\ \ /
-----------------Inn - K e o
M e n d f d n u i
rinichi
- ln-Keo M . )
vasul clciului")
P L A N A XVIII
Vs9
VV'
~ VB?9
X V I I I - Yang-Keo (vasul Yang al micrii i for ei")
(dup G. Soulie de Morant)
ir
163
XI X
P L A N A XIX
- - i Jeen Mo
- _ . / n n OC
Inn-Oe (vasul Inn de legtur") (dup G. Soulie de Morant)
164
VB1? VBis
P L A N A XX
XX Yang-Oe (vasul Yang de legtur") (dup G. Soulie de Morant)

S-ar putea să vă placă și