Sunteți pe pagina 1din 25

10/1/2012

10/1/2012 U . P . T . P ROIECT B AZELE P ROCESELOR DE F ABRICATIE

U.P.T.

PROIECT BAZELE PROCESELOR DE FABRICATIE

Student:

Cadru didactic coordinator:

Neag ALIN

S.I.Dr.Ing.Cristian TURC

1. Tema de proiectului și date inițiale 2. Determinarea regimurilor de a șchiere prin calcul

1.

Tema de proiectului și date inițiale

2.

Determinarea regimurilor de așchiere prin calcul analitic

A.

Cazul unei scule din oțel rapid

B.

Cazul unei scule armate cu plăcuță din carburi

3.

Determinarea regimurilor de așchiere prin metoda clasică a normativelor

A.

Cazul unei scule din oțel rapid

B.

Cazul unei scule armate cu plăcuță din carbură metalică

4.

Determinarea regimului de așchiere după metoda producătorului de scule așchietoare

5.

Concluzii

6.

Bibliografie

Tema proiectului si datele initiale

Să se calculeze regimurile de așchiere pentru prelucrarea de degroșare și de finisare a arborelui din figură, în care dimensiunile A, B, ØC, ØD, Ø SF și materialul piesei vor fi indicate de către conducătorul de proiect:

ØSF ØD A B
ØSF
ØD
A
B

ØC

Se vor folosi, pentru fiecare tronson, următoarele metode de lucru:

1. Metoda analitică

2. Metoda clasică a normativelor

3. Metoda cataloagelor producătorilor de scule așchietoare. Datele initiale:

A=50 mm

B=90 mm

C=Ø38mm

D=Ø52mm

SF=Ø60mm

Materialul indicat este OL 37

Itinerar tehnologic

Piesa se obţine printr-o operaţie de strunjire parcurgând un itinerar tehnologic compus din următoarele faze de prelucrare:

1. strunjire frontală;

2. strunjire de degroşare 1;

3. strunjire de degroşare 2;

4. strunjire de finisare 1;

5. strunjire de finisare 2;

6. retezare.

Determinarea regimurilor de așchiere prin calcul analitic

Se alege o bara laminata conform EN 10060 2004 având diametrul 60 mm.Calitatea materialului este S 235 JR conf. EN 10025-2:2005 (OL 37 conf. STAS 500-80). Pentru fabricarea arborelui se va considera o producție de serie mică. Adaosuri de prelucrare

Alegerea adaosurilor de prelucrare se stabilesc în funcție de dimensiunile piesei.

Adaosul de prelucrare la strunjirea frontală:

- Finisare :a f =0,7mm -Degrosare: a d =3mm

tab. 7.2.4.2. pag. 181 tab. 7.2.4.1. pag. 180

Adaosul de prelucrare pentru suprafața Ф38mm

-Finisare: 2a f =1mm

tab. 7.2.4.3. pag. 181

Adaosul de degroșare se stabiliește făcând diferența de la dimensiunea inițială a semifabricatului până la dimensiunea acestuia înainte de faza de finisare. -Degrosare: 2a d =( ØD+2a fф52 )-( ØC+2a fф38 )=53,1-39=14,1mm

2a

a

d

d

=14,1mm

=7mm

t=1*1.3=1.5 mm numărul de treceri: n t =a d /t n t =7/1,3=5 Sunt 5 treceri cu adancimea de 1,3mm 1 trecere cu adancimea de 1.5mm Adaosul de prelucrare pentru suprafața Ф52 mm

-Finisare : 2a f =1.1mm -Degrosare:

2a d = ФSF-( ФD+2 afф52 )=60-53.1=6,9mm 2a d =6,9mm a d = 3,45mm

t=1.1*1.3=1.5 mm numarul de treceri n t =a d /n=3,45/1,5=3

A. Cazul unei scule din oțel rapid

Calculul regimurilor de așchiere

e vor calcula adâncimea de așchiere (t), avansul (a) și viteza de așchiere (v)

1) Strunjirea frontală degroșare

Adancimea de aschiere

Avansul :

S=0,48mm/rot

t=a f =3 mm

Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

Viteza de aschiere :

CV

= T t S K1 … K8

cv- coeficient care depinde de materialul piesei prelucrate, materialul sculei şi avans

T = durabilitatea sculei (se lucrează cu cuţite având secţiunea pătrată 25x25 mm);

Toate prelucrările se fac cu scule armate din plăcuţe compuse din carburi metalice;

t = adâncimea de aşchiere (mm.);

s

= avans (mm/rot) ;

m

xv

} = coeficienţi care depind de materialul sculei prelucrătoare şi tăişul sculei (pag. 205)

yv

k1 = coeficient care depinde de tipul de material prelucrat;

Se consideră prelucrarea unui oţel cu duritatea HB = 180, oţel din grupa 1

k2 = coeficient care depinde de starea suprafeţei semifabricatului (tabel pag. 207);

k3 = coeficient care ţine cont de tipul plăcuţei aşchietoare (se utilizează o plăcuţă de tip P20);

k4 = coeficient care ţine cont de unghiul de atac principal pentru strunjirea frontală k = 45º, iar pentru strunjiri longitudinale k = 90º (pag. 207);

k5 = coeficient care ţine cont de raza la vârf a sculei (se consideră raza la vârf

r = 0,5 mm);

k6 = coeficient care ţine cont de tipul fazei de prelucrare (degroşare, semifinisare, prelucrare normală, finisare, strunjire longitudinală).

k7 = coeficient care ţine cont de geometria tăişului sculei;

k8 = coeficient care ţine cont de utilizarea sau nu a lichidului de ungere (se consideră că prelucrările au loc în prezenţa lichidului de răcire).

Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de [3] tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

Cv = 95

s = 0,48

T = 90

m = 0,2

yv = 0,35

t = 3

xv = 0,15

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1,00

1,00

0.80

   

v=

. .

1,09*1*1*1*0,88*0.80*1*1= 30.19

Se va considera

v=30 m/min

=

1000 v

=

1000 47 3,14 60 = 80rot/min

2) Strunjirea frontală finisare

Adancimea de aschiere : t=af=0.7

Avansul Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

S = 0,12 mm/rot

Viteza de așchiere:

tab. 7.3.1.2. pag. 200

CV

= T t S K1 … K8

C V -coeficient ce depinde de materilul semifabricatului prelucrat de materialul sculei și avansul de lucru

T – durabilitatea tăișului sculei

m,.x, y – exponenți care depind de natura semifabricatului și sculei așchietoare k 1 - coeficient ce depinde de materialul semifabricatului și al sculei k 2 - coeficient ce ține de starea suprafeței semifabricatului k 3 - coeficient ce ține de tipul plăcuței k 4 - coeficient ce ține de de unghiul de atac la strunjire k 5 - coeficient ce ține de raza la vârf a cuțitului k 6 - coeficient ce ține cont de tipul fazei de prelucrare k 7 - coeficient ce ține cont de profilul tăișului sculei k 8 - coeficient ce ține cont de utilizarea lichidului de răcire ungere

Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1

1

 

0.90

 

T=60

m=0.125 X=0,25 Y=0.33

C V =95

V =

.

1,09 1 1 1 0,88 0.90 1 1=74 m/min

=

Se va considera n=393 rot/min

1000 v

1000 74

=

3,14 60 = 392,78rot/min

3) Strunjire degroșare ф52

Adâncime de așchiere

t=a d =3.45

Avansul Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

S = 0,17 mm/rot

tab. 7.3.1.2. pag. 200

Viteza de așchiere Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

0.74

0,88

degroşare

finisare

general

1

1

0.80

   

C v =95 T=60

m=0,125

x=0,25 y=0,33

V =

.

*1,09*1*1*0,74*0.88*0.80*1*1=47m/rot

Se va considera v=47m/rot

=

Se va considera n=249

1000 v

1000 47

=

3,14 60 = 249,46rot/min

4) Strunjire degroșare Ø38mm

Adâncime de așchiere t=a d =7mm

Avansul Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

s= 0,17 mm/rot

tab. 7.3.1.2. pag. 200

Viteza de așchiere Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208 Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

 

k3

k4

 

k5

 

k6

k7

k8

         

Degroşare

 

Finisare

General

   

1,09

1

 

1

0.74

0,88

0.80

 

1

1

C V =95

T=60 m=0,125 x=0,25 y=0,33

 
 

1.09 1 1 0.74 0.88 0.80 1 1 =27.52m/rot

 

V =

. .

Se va considera V= 28 m/rot

 

1000 v

   
 

=

 

=

1000 28 3,14 60 = 148,61rot/min

 

Se va considera n=149 rot/min

 

5) Strunjire de finisare Ф52

 

Adâncime de așchiere t=a f =1,1mm

 

Avansul

 

Pentru a obține rugozitatea cerută se va calcula avansul conform:

 

s1= C sR *R a c5 *r c6

 

s= 0.0896*3,2 0,597 *0,5 0,297 =0.14mm/rot

 

Viteza de așchiere

 

Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

 

k1

k2

 

k3

k4

 

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

 

1

0.74

0,88

degroşare

 

finisare

general

1

1

     

0.80

 

C V =95

T=60 m=0,125 x=0,25 y=0,33

V =

95

60 . 1.1 . 0.17 .

1.09 1 1 0.74 0.88 0.80 1 1 = 57.20m/rot

=

1000 v

=

1000 57 3,14 60 = 302.54rot/min

6) Strunjire finisare Ф38

Adâncime de așchiere

t=a f =1 mm

Avansul Pentru a obține rugozitatea cerută se va calcula avansul conform tab.5.32 și formula 5.72. pag. 14

s=0,14mm/rot

Viteza de așchiere Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

0.74

0,88

degroşare

finisare

general

1

1

 

0.80

 

C V =95

T=60 m=0,125 x=0,25 y=0,33

V =

95

60 . 1 . 0.17 .

1.09 1 1 0.74 0.88 0.80 1 1 = 58.02m/rot

=

1000 v

=

1000 58 3,14 60 = 308rot/min

7) Retezare Deoarece în literatura de specialitate nu am întâlnit formule de calcul pentru operația de retezare, s-au ales valorile din conf. tab. 9.30. pag. 179 se aleg următoarele valori:

Diametrul semifrabricatului d =60 mm). Lățimea cuțitului b=5 mm. Lungimea liberă a cuțitului l=30 mm. Avansul pentru retezare s=0.11 mm Viteza v=39 mm. Turație n=225 rot/min. Coeficient de corecție general c=1.15.

B. Cazul unei scule armate cu plăcuță din carburi metalice

Calculul regimurilor de așchiere:

Se vor calcula adâncimea de așchiere (t), avansul (a) și viteza de așchiere (v)

1) Strunjirea frontală de degroșare

Adâncime de așchiere t=af=3 mm

Avansul :

S=0,48mm/rot

Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

Viteza de aschiere :

v =

Cv

T m *t XV *s YZ

* k1 …. K8

C V -coeficient ce depinde de materilul semifabricatului prelucrat de materialul sculei și avansul

de lucru

T durabilitatea tăișului sculei

m,.x, y – exponenți care depind de natura semifabricatului și sculei așchietoare

k

1 - coeficient ce depinde de materialul semifabricatului și al sculei

k

2 - coeficient ce ține de starea suprafeței semifabricatului

k

3 - coeficient ce ține de tipul plăcuței

k

4 - coeficient ce ține de de unghiul de atac la strunjire

k

5 - coeficient ce ține de raza la vârf a cuțitului

k

6 - coeficient ce ține cont de tipul fazei de prelucrare

k

7 - coeficient ce ține cont de profilul tăișului sculei

k

8 - coeficient ce ține cont de utilizarea lichidului de răcire ungere

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1

1.3

1.10

0.90

1.00

C V =235

T=90 m=0,2 x=0,15 y=0,35

V =

235

90 . 3 .

0,48 .

Se va considera v=52 m/min

1.09 1 1 1 0.88 0.80 1 1,3 = 52.25m/min

=

= ,

n=276 rot/min

= 276,008rot/min

2) Strunjirea frontală finisare

Adancimea de aschiere : t=af=0.7

Avansul Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

S = 0,12 mm/rot

Viteza de aschiere :

tab. 7.3.1.2. pag. 200

Se va calcula conform formulei și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1

1.3

1.10

0.90

1.00

C V =281 T=90 m=0,2 x=0,15 y=0,2

V =

235

90 . 0,7 . 0,12 .

Se considera v=154 m/min

1.09 1 1 1 0.88 0.80 1 1,3 = 153.66m/min

=

=

,

= 817.40rot/min

3) Strunjire degroșare ф52

Adâncime de așchiere

t=a d =3.45

Avansul Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

S = 0,17 mm/rot

tab. 7.3.1.2. pag. 200

Viteza de așchiere Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1

1.3

1.10

0.90

1.00

C V =281 T=90 m=0,2 x=0,15 y=0,2

V =

235

90 . 3.45 . 0,17 .

1.09 1 1 1 0.88 0.80 1 1,3 = 113m/min

=

1000 v

1000 113

= 3,14 60

= 600rot/min

4) Strunjire degroșare Ø38mm

Adâncime de așchiere t=a d =7mm

Avansul Se stabilește pe baza normativelor în funcție de rugozitatea suprafețelor prelucrate

s= 0,17 mm/rot

tab. 7.3.1.2. pag. 200

Viteza de așchiere Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208 Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1

1.3

1.10

0.90

1.00

C V =281 T=90 m=0,2 x=0,15 y=0,2

V =

235

90 . 7 . 0.17 .

1.09 1 1 1 0.88 0.80 1 1,3 = 101.46m/min

=

1000 v

1000 101

=

3,14 60

= 536.09rot/min

5) Strunjire de finisare Ф52

Adâncime de așchiere t=a f =1,1mm

Avansul

Pentru a obține rugozitatea cerută se va calcula avansul conform:

s1= C sR *R a c5 *r c6

s= 0.0896*3,2 0,597 *0,5 0,297 =0.14mm/rot

Viteza de așchiere

Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1

1.3

1.10

0.90

1.00

C V =281 T=90 m=0,2 x=0,15 y=0,2

V =

235

90 . 1.1 . 0.17 . 1000 v

1.09 1 1 1 0.88 0.80 1 1,3 = 134m/min

1000 134

=

= 3,14 60

= 711rot/min

6) Strunjire finisare Ф38

Adâncime de așchiere

t=a f =1 mm

Avansul Pentru a obține rugozitatea cerută se va calcula avansul conform tab.5.32 și formula 5.72. pag. 14

s=0,14mm/rot

Viteza de așchiere Se va calcula conform formulei (i) și datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. Viteza de așchiere se va calcula conform datelor furnizare de tab. 7.3.1.3 pag. 205-208

k1

k2

k3

k4

k5

 

k6

k7

k8

1,09

1

1

1

0,88

degroşare

finisare

general

1

1.3

1.10

0.90

1.00

C V =281 T=90 m=0,2 x=0,15 y=0,2

V =

235

90 . 1 . 0.17 .

1.09 1 1 1 0.88 0.80 1 1,3 = 136m/min

=

1000 v

1000 136

= 3,14 60

= 722rot/min

6) Retezare Deoarece în literatura de specialitate nu am întâlnit formule de calcul pentru operația de retezare, s-au ales valorile din conf. tab. 9.31. pag. 180 se aleg următoarele valori:

Diametrul semifrabricatului d =60 mm Lățimea cuțitului b=5 mm. Lungimea liberă a cuțitului l=30mm. Avansul pentru retezare s=0.11 mm Viteza v=88mm. Turație n=510 rot/min.

Coeficient de corecție general c=1.35.

4. Determinarea regimurilor de așchiere prin metoda clasică a normativelor

Ordinea de alegere a regimului de aşchiere presupune aceleaşi operaţiuni ca la metoda analitică:

1)

adâncime de aşchiere;

2)

avans;

3)

viteză de aşchiere.

Valorile parametrilor regimurilor de aşchiere se aleg din tabelele care sunt valabile pentru anumite condiţii de prelucrare (material piesă, material sculă, geometrie sculă, etc.).Dacă aceste condiţii nu coincid cu situaţia concretă, se aplică coeficienţi de corecţie.

A. Cazul unei scule din oțel rapid

Valorile s-au ales conf. tab.9.14 pag. 164 pentru strunjire exterioară folosind cuțite din oțel rapid. Pentru strunjire frontală s-au ales valorile din tabelul conf. tab. 9.26. pag. 175. Pentru retezare s-au ales valorile din tabelul conf. [5] tab. 9.30. pag. 179.

 

Strunjire frontala

StrunjireØ52

 

StrunjireØ38

Retezare

Unitate

de

Degrosare

Finisare

Degrosare

Finisare

Degrosare

Finisare

masura

Adancime

3

0.7

3

1.1

7

1

 

[mm]

de

aschiere

Avans

0.8

0.4

0.6

0.3

0.8

0.3

0,11

[s]

Viteza de

31

81

37

78

25

78

39

[m/min]

aschiere

Viteza de

42

109

50

105

34

105

53

[m/min]

aschiere

cu

coeficienti

de

corectie

Turatia

223

579

265

278

90

278

281

[rot/min]

Formula de calcul pentru viteza de aschiere cu coeficinti de corectie este : v=V a *K 1 …*K 6 turatia se calc :

 
 

=

1000 v = rot/min

 

B. Cazul unei scule armate cu plăcuță din carbură metalică

 

Valorile s-au ales conf. tab.9.15. pag. 164 pentru strunjire exterioară folosind cuțite din carbură metalică. Pentru strunjire frontală s-au ales valorile din tabelul conf. tab. 9.25. pag. 174. Pentru retezare s-au ales valorile din tabelul conf. tab. 9.31. pag. 180.

 
 

Strunjire frontala

StrunjireØ52

 

StrunjireØ38

Retezare

Unitate

de

Degrosare

Finisare

Degrosare

Finisare

Degrosare

Finisare

masura

Adancime

3

0.7

3

1.1

7

1

 

[mm]

de

aschiere

Avans

0.8

0.4

0.6

0.3

0.8

0.3

0.11

[s]

Viteza de

148

250

163

255

128

232

88

[m/min]

aschiere

Viteza de

200

338

220

344

173

313

119

[m/min]

aschiere

cu

coeficienti

de

corectie

Turatia

1062

1794

1168

1773

918

1661

1056

[rot/min]

4. Determinarea regimului de așchiere după metoda producătorului de scule așchietoare

Producătorul ales pentru această metodă este SECO Se allege placuta de strunjit in functie de :

Fragmentator de aşchii

Caliatea placuţei

Pentru strunjire s-a folosit SNMM 190616-R5 Alegerea vitezei de aşchiere depinde de trei factori: material semifabricat, calitate plăcuţă amovibilă şi rata avansului. Vitezele de aşchiere recomandatre în tabele sunt pentru un timp de viaţă estimat de 15 min. pentru grupele de material Seco nr. 1-7, 12-17, Calitatea placutei este TP2000 face parte in grupa 1 de material Seco .

   

Plăcuță

Adaos de

Avans

Viteza de

Turatie

Material

prelucrare

s

aschiere

n

Cod plăcuță

t

Nr

v

treceri

Unitate de

   

[mm]

 

[mm/rot]

[m/min]

[rot/min]

masura

Strunjire

Degrosare

SNMM

5

3

0.4

365

1937

diametru

190616-

38

R5

 

Finisare

CNMG

0.2

2

0.1

295

1566

120404-FF1

Alegerea placutelor in functie de Fragmentator de aşchii

Fragmentatorii de aşchii sunt destinaţi controlului aşchiilor atunci când se prelucrează materiale ce produc aşchii lungi. Descrierea fragmentatorului de aşchii este în legătură cu domeniul de aplicabilitate după cum urmează:

Litera: F = Finiţie Cifra: 1 = Pentru avansuri mici şi condiţii uşoare

M = Mediu 9 = Pentru avansuri mari şi condiţii dificile R = Degroşare

M = Mediu 9 = Pentru avansuri mari şi condiţii dificile R = Degroşare Gamă fragmentatori

Gamă fragmentatori de aşchie

M = Mediu 9 = Pentru avansuri mari şi condiţii dificile R = Degroşare Gamă fragmentatori
M = Mediu 9 = Pentru avansuri mari şi condiţii dificile R = Degroşare Gamă fragmentatori
 Alegerea placutelor in functie de calitatea placutei Gama Seco este alcătuită din calităţi acoperite

Alegerea placutelor in functie de calitatea placutei

Gama Seco este alcătuită din calităţi acoperite (CVD şi PVD), calităţi neacoperite, cermet, PCBN şi PCD. Descrierea calităţilor indică o clasificare din punct de vedere al rezistenţei la uzură şi durităţii acestora. Toate calităţile sunt clasificate conform ISO (P, M, K, N, S, H). Câmpurile negre arată calităţile grupurilor principale de aplicaţii iar câmpul alb indică alte grupuri de aplicaţii pentru fiecare calitate.

grupurilor principale de aplicaţii iar câmpul alb indică alte grupuri de aplicaţii pentru fiecare calitate.
grupurilor principale de aplicaţii iar câmpul alb indică alte grupuri de aplicaţii pentru fiecare calitate.
Alegerea vitezei de aşchiere

Alegerea vitezei de aşchiere

Alegerea vitezei de aşchiere
Alegerea vitezei de aşchiere
Alegerea datelor de aşchiere

Alegerea datelor de aşchiere

Alegerea datelor de aşchiere
Alegerea datelor de aşchiere

Tipuri de placute

Tipuri de placute
Tipuri de placute
Tipuri de placute
Tipuri de placute
Tipuri de placute
Tipuri de placute

6. Concluzii

În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele calculelor prezentate în capitolele anterioare ale proiectului. Pentru teșire 2x s-a considerat regimul de așchiere de la strunjire Ф38 mm pentru finisare deoarece prelucrarea este asemănătoare necesitând doar înclinare cuțitului la s-au folosirea unui cuțtit/plăcuță având unghiul de atac de .45°

   

Determinarea prin calcul analitic

 

Determinarea prin metoda

 

normativelor

   

Adancimea

Avans

Viteza

Turatie

Adancimea

Avans

Viteza

Turatie

de

de

de aschiere

de

aschiere

aschiere

aschiere

   

t

s

v

n

t

s

v

n

   

[mm]

[mm/rot]

[m/min]

[rot/min]

[mm]

[mm/rot]

[m/min]

[rot/min]

Srunjire

Degrosare

Otel

3

0,48

30

80

3

0.8

31

223

frontala

rapid

Carbura

3

0,48

52

276

3

0.8

148

372

metalica

 

Finisare

Otel

0,7

0,12

74

393

0,7

0,4

81

579

rapid

Carbura

0.7

0.12

154

817

0,7

0,5

250

563

metalica

StrunjireØ52

Degrosare

Otel

3,45

0,17

47

249

3,45

0,6

37

265

rapid

Carbura

3,45

0,17

113

600

3,45

0.6

163

446

metalica

 

Finisare

Otel

1,1

0,14

57

302

1,1

0,3

78

278

rapid

Carbura

1,1

0,14

134

711

1,1

0,3

255

827

metalica

StrunjireØ38

Degrosare

Otel

7

0,17

28

149

7

0.8

25

90

Rapid

Carbura

7

0,17

101

536

7

0,8

128

918

metalica

 

Finisare

Otel

1

0.14

58

308

1

0.3

78

278

Rapid

Carbura

1

0,14

136

722

1

0,3

232

1661

metalica

Retezare

 

Otel

 

0.11

39

225

 

0,11

39

281

rapid

Carbura

 

0,11

88

510

 

0.10

93

1056

metalica

Tesire2x45°

 

Otel

1

0,14

58

308

1

0,3

78

278

rapid

Carbura

1

0,14

136

722

1

0,3

232

1661

metalica

7. Bibliografie

1. Drăghici G., Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Editura didactică și pedagogică, 1977

2. Drăghici G., Concepția produselor de prelucrare mecanică, Editura Politehnica Timișoara,

2005, ISBN 973-625-224-8

3 Catalogul firmei SECO 2007