Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de conturi al Trezoreriei Statului

1 MIJLOACE BNESTI SI ALTE VALORI


10 Casa
13 Casa tranzitorie
2 VENITURI SI CHELTUIELI BUGETARE
20 Veniturile bugetului de stat
20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat-sume ncasate pentru bugetul de stat n contul unic, n curs de
distribuire
21 Veniturile bugetelor locale
22 Veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat
23 Celtuielile bugetului de stat
24 Celtuielile bugetelor locale
2! Celtuielile bugetului asigurrilor sociale de stat
2" Veniturile bugetului #ondului na$ional unic de asigurri sociale de sntate
27 Celtuielile bugetului #ondului na$ional unic de asigurri sociale de sntate
2% Veniturile bugetului asigurrilor pentru soma&
2' Celtuielile bugetului asigurrilor pentru soma&
42 Certi(icate de depozit
44 )epozite ale institu$iilor publice
5 DISPONIBILITI SI DEPOZITE
!0.01 )isponibil din (onduri cu destina$ie special ale ministerelor si institu$iilor subordonate
!0.02 )isponibil din (ondul cu destina$ie special ale institu$iilor publice de subordonare local
!0.03 )isponibil din *enituri proprii ale ministerelor +i institu$iilor subordonate
!0.04 )isponibil din mi&loace e,trabugetare ale institu$iilor de subordonare local
!0.0! )isponibil pentru sume de mandat si sume n depozit ale ministerelor si institu$iilor subordonate
!0.0" )isponibil pentru sume de mandat si sume n depozit ale institu$iilor de subordonare local
!0.07 )isponibil din dona$ii si sponsorizri
!0.0' )isponibil al institu$iilor (inan$ate de la bugetul de stat
!0.10 )isponibil al institu$iilor sub*en$ionate de la bugetul local
!0.11 )isponibil pentru (inan$area construc$iei de locuin$e pentru tineret +i sli de sport
!0.12 )isponibil din sume pentru nlturarea e(ectelor calamit$ilor
!0.13 )isponibil din sume ncasate prin -./012
!0.14 )isponibil pentru (inan$area unit$ilor 2.-p.3.
!0.1! )isponibil al institu$iilor publice (r personalitate &uridic sau de subordonare central sau local
!0.1" )isponibil din Contribu$ia 4niunii 5uropene pentru (inan$area proiectelor .-6-0)
!0.17 )isponibil din #ondul pentru mediu
!0.1% )isponibil din sume ncasate din reacti*area +i rambursarea obliga$iilor rezultate din aplicarea 7egii nr
781''2 9descis la trezoreria municipal re+edin$ de &ude$ pe seama 2inisterului #inan$elor:
!0.1' )isponibil din *enituri proprii ale institu$iilor de n*$m;nt, con(orm 7egii nr. %481''!
!0.20 )isponibil din (ondul pentru garantarea mprumuturilor e,terne, dob;nzi +i comisioane a(erente
!0.21 )isponibil din (ondul e,trabugetar con(orm 7egii nr. 11281''!
!0.22 )isponibil din sume ncasate reprezent;nd despgubiri pentru pagube aduse (ondului (orestier con(orm
7egii nr. %181''3
!0.23 )isponibil din sume de la bugetul de stat pentru (inan$are proiecte n cazul indisponibilit$ii temporare de
(onduri .-6-0) ale 4niunii 5uropene
!0.24 )isponibil al #ondului de dez*oltare al spitalului
!0.2! )isponibil al institu$iilor publice ale administra$iei publice centrale (inan$ate integral din *enituri proprii
!0.2" )isponibil din bugetul consiliului &ude$ean8Consiliul general al 2un. <ucure+ti
!0.27 )isponibil din (ondul pentru creditarea in*esti$iilor n agricultur
!0.2% )isponibil al institu$iilor publice ale administra$iei publice locale (inan$ate integral din *enituri proprii
!0.2' )isponibil din sume de la bugetul de stat pentru (inan$are proiecte n cazul indisponibilit$ilor temporare
de (onduri /.6-
!0.30 )isponibil al institu$iilor publice din *enituri ncasate prin intermediul cardurilor
!0.31 )isponibil din cau$iuni depuse de persoane &uridice con(orm 1= "182002
!0.32 )isponibil sume colectate pentru bugetul statului
!0.33 )isponibil sume colectate pentru bugetul local
!0.3! )isponibil sume > despgubiri legea 1082001
!0.37 )isponibil din mprumuturi e,terne pentru (inan$area obiecti*elor aprobate
!0.3' )isponibil din (ondul de rulment constituit la ni*elul unit$ii administrati* > teritoriale
!0.40 )isponibil din ta,e speciale
!0.41 )isponibil din *enituri proprii din acti*itatea sanitar con(. 14= 1!082002
!0.42 )isponibil din sume reprezent;nd amortizarea mi&loacelor (i,e de$inute de ser*iciile publice de interes
local
!0.43 )isponibil (ond risc pentru mprumutul <50) !"'81''7
!0.44 )isponibil al institu$iilor publice pentru programe de dez*oltare regional
!0.4" )isponibil pentru (inan$area acti*it$ii de baz a institu$iilor de n*;$m;nt superior
!0.47 )isponibil din aloca$ii bugetare cu destina$ie special
!0.4% )isponibil al institu$iilor de n*$m;nt superior din surse e,terne pentru (inan$area proiectelor de re(orm
!0.4' )isponibil din (ondul de rezer* constituit con(orm 14= nr 1!082002
!0.!0 )isponibil din *;nzarea ac$iunilor n cadrul pri*atizrii
!0.!1 )isponibil din di*idende ncasate de la societ$ile comerciale
!0.!2 )isponibil din ncasri din cesiune ac$iuni manageri
!0.!3 )isponibil *;nzri de ac$iuni pe pia$a de capital
!0.!4 )isponibil din garan$ii primite pentru pri*atizare
!0.!! )isponibil pentru acti*itatea proprie -6-.
!0.!" )isponibil din restructurare - licidare
!0.!7 )isponibil din #ondul de ameliorare a (ondului (unciar
!0.!% )isponibil al (ondului de risc
!0.!' )isponibil din (ondul pentru (inan$area lucrrilor agricole con(orm 7egii nr 1"!81''%
!0."0 )isponibil din *enituri pri*atizare +i di*idende ncasate prin e,ecutare silit
!0."1 )isponibil din #ondul Cultural 3a$ional 0om;n
!0."2 )isponibil din sume de la bugetul de stat pentru (inan$are proiecte n cazul indisponibilit$ii temporare de
(onduri 6?-05
!0."! )isponibil din *alori(icarea acti*elor bancare
!0."" )isponibil din garan$ii pentru #ondul de ameliorare a (ondului (unciar
!0."7 )isponibil din sume ncasate din *alori(icarea bunurilor mobile +i imobile n procesul de e,ecutare silit
!0."% )isponibil din sume ncasate din ac$iunile pri*ind reducerea riscului seismic al construc$iilor e,istente cu
destina$ie de locuin$e c(. 1= 2081''4 republicat
!0."' )isponibil al agen$ilor economici
!0.70 )isponibil din trans(eruri +i sub*en$ii
!0.71 )isponibil din depozite special constituite pentru construc$ii de locuin$e
!0.72 )isponibil din (ondul na$ional pentru dez*oltare regional
!0.73 )isponibil din (onduri publice ale agen$iilor de dez*oltare regional +i birourile regionale pentru cooperare
trans(rontalier
!0.74 )isponibil din acti*itatea medical
!0.7! )isponibil din cote de(alcate din impozitul pe *enit pentru ecilibrarea bugetelor locale
!0.7" )isponibil din (ondul de ntre$inere nlocuire +i dez*oltare pentru proiectele de dez*oltare a in(rastructurii
ser*iciilor publice
!0.77 )isponibil din (onduri e,terne nerambursabile primite de unit$ile administrati* > teritoriale +i institu$iile
sau ser*iciile publice din subordinea acestora
!0.7% )isponibil din (onduri e,terne nerambursabile
!0.7' )isponibil din garan$ii constituite sub (orm de depozit de antrepozitri c( ?= nr 13"782003
!0.%0 )isponibil din imprumuturi e,terne ale unit$ilor administrati*-teritoriale
!0.%4 )isponibil din garan$ii constituite de debitori pentru e+alonarea datoriilor bugetare
!0.%! )isponibil din *alori(icarea bunurilor legal con(iscate sau intrate a(late n proprietatea pri*at a statului
con(orm 1= 12%81''% cu modi(icrile si completrile ulterioare
!0.'2 )isponibil din (ondul de protec$ie a *;natului
!0.'3 )isponibil din (ondul special pentru produse petroliere
!0.'4 )isponibil din sume ncasate de bugetul local pentru bugetul de stat
!0.'! )isponibil din co(inan$area de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor /.6-
!!.02 )isponibil al bugetelor asigurrilor sociale si (ondurilor speciale, n curs de distribuire
6 DECONTRI
"1 Cont corespondent al @rezoreriei
"1.01 Cont corespondent al @rezoreriei .tatului - decontri interbancare de mic *aloare
"1.02 Cont corespondent al @rezoreriei .tatului - decontri interbancare de mare *aloare
"1.03 Cont corespondent al @rezoreriei .tatului - decontri cu trezorerii din cadrul &ude$ului
"1.04 Cont corespondent al @rezoreriei .tatului - decontri cu trezorerii din alte &ude$e
"1.'' Cont corespondent al @rezoreriei .tatului - opera$iuni n curs de lmurire
7 VENITURI SI CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA DE TREZORERIE
70 Veniturile bugetului trezoreriei statului
71 Celtuielile trezoreriei statului
8 EXCEDENT/DEICIT
%0 5,cedent8de(icit al bugetului de stat
%1 5,cedent8de(icit al bugetului asigurrilor sociale de stat
%2 5,cedent8de(icit al bugetelor locale
%! 5,cedent8de(icit al bugetului trezoreriei statului
%" 5,cedent8de(icit al bugetului asigurrilor pentru soma&
%7 5,cedent8de(icit al bugetului #ondului na$ional unic de asigurri sociale de sntate
! CONTURI "N AARA BILANULUI
01 Credite descise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite (inan$a$i din bugetul de stat
02 Credite descise si repartizatepe seama ordonatorilor de credite (inan$a$i din bugetele locale
03 Credite descise si repartizate din bugetul asigurrilor sociale de stat
0! Credite descise si repartizate din bugetul #ondului na$ional unic de asigurri sociale de sntate
0" Credite descise si repartizate din bugetul trezoreriei statului
07 2ateriale consumabile speci(ice acti*it$ii @rezoreriei
0% Credite descise si repartizate din bugetul asigurrilor pentru soma&