Sunteți pe pagina 1din 2

GRADUL II sesiunea 2013/2015

DOSARUL DE NSCRIERE va cuprinde:


o Cerere de nscriere gradul didactic II sesiunea 2015 avizat de
director, adresat conducerii inspectoratului colar (model postat pe
site);
o Fia tip gradul didactic II sesiunea 2015 ( n dou exemplare),
completat, semnat i tampilat de conducerea colii (model postat pe
site);
o Copii legalizate la notariat ale diplomei de studii i foii
matricole/suplimentului de diplom;
o Copia legalizat a certificatului de natere;
o Copia certificatului de cstorie (n cazul schimrii numelui de
familie); n caz de divor! sau recstorie se depun acte doveditoare
suplimentare n acest sens;
o Copia a certificatului de o!inere a definitivatului, certificat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea unit!ii de nv!m"nt;
o #ecomandarea scris asupra activit!ii candidatului, din partea
Consiliului $rofesoral al unit!ii de nv!m"nt unde este ncadrat;
o %deverin! privind calificativele anuale acordate n ultimii & ani colari
(care treuie s fie Bine sau Foarte Bine);
o 'ovada privind calificativele acordate la inspec!iile colare n ultimii (
ani colari( unde este cazul)
o copie autentificat de directorul unit!ii dup Raportu s!ris a
inspe!"iei !urente nr# 1 (certificat pentru conformitate cu originalul de
ctre conducerea unit!ii de nv!m"nt pe $ie!are pa%in&)
o )*+,C-./+0%#,, pentru cadrele didactice nscrise la disciplina
#,1*2*,;
o 'eclara!ie privind documentele anexate n dosar3
O'ser(atii)
4iele tip de nscriere vor fi completate cite! la toate ruricile de ctre candidat, cu excep!ia
*ateor re$eritoare a (e!+i,e- !are (or $i !o,petate *e se!retariatee unit&"ior *e
.n(&"&,/nt 0a!estea r&spun* *e !ore!titu*inea *ateor trans,ise1#
5n cazul doamnelor cstorite, se va trece n fia de nscriere, n cerere i n ta'eu
ee!troni! numele dinaintea cstoriei urmat de numele do"ndit prin cstorie3
,xemplu: $6$,7C- (cas3 *6+,7C-) *3 8%#*%9 C1%-'*%
2e !operta *osaruui se specific !u ,a3us!ue: numele i prenumele candidatului ( asa
cum apare n fia de nscriere); unitatea de nv!m"nt la care este ncadrat; specializarea la care
va sus!ine examenul ; gradul didactic pentru care se nscrie; centrul de perfec!ionare pentru care
opteaz n denumire complet ;
1a primirea dosarelor n unitatea colar se vor avea n vedere urmtoarele:
o folosirea dosarului de carton cu in;
o piesele din dosar vor fi aezate n ordinea men!ionat n informa!iile legate de
con!inutul dosarului de nscriere, ordine care este specificat i n declara!ie;
o pe fia de nscriere se va completa antetul colii;
o se va preciza at"t n cererea tip de nscriere c"t i n fia de nscriere centrul de
perfec!ionare/examen pentru care opteaz cadrul didactic;
o se va verificate e4a!titatea 5i !ore!titu*inea *ateor !an*i*atuui de ctre
directorul colii nainte de a semna i tampila cererea tip de nscriere;
o partea a doua a fiei de nscriere are valoare de a*e(erin"& *e (e!+i,e i din
aceasta treuie s rezulte clar (e!+i,ea e$e!ti(& la catedr, pn la data de :;
august &<;= (cand se va sus!ine examenul de grad **)
Con*u!erea 5!oii r&spun*e *e !ore!titu*inea *ateor *in *osaru *e .ns!riere3
Conducerea colii are oliga!ia de a informa prin adres oficial inspectoratul colar, cu
privire la cadrele didactice aflate n una din situa!iile:
o la inspec!iile curente i speciale, sau la evalurile anuale, nu au o!inut calificativul
corespunztor gradului la care sunt nscrise;
o au fost sanc!ionate n intervalul de timp de la nscriere i p"n la sus!inerea
examenului;
o nu au vechimea efectiv la catedr necesar pentru fiecare grad, dar particip la
etapele de perfec!ionare; aten!ie la cadrele didactice nou venite n coal3
o #enun! la sus!inerea unui anumit grad didactic
o +u au promovat un anumit grad didactic
'ac pe parcursul anului colar intervin modificri ce implic nerespectarea condi!iilor de
prezentare la examene (vechime, sanc!iune, calificativ anual necorespunztor, calificativ
necorespunztor la inspec!iile curente i speciale), conducerea unit!ii de nv!m"nt are
o'i%a"ia de a anun!a inspectoratul colar prin adres oficial cu privire la cadrul didactic n
cauz3
'etaliile legate de situa!ii particulare ale cadrelor didactice sunt precizate n 8etodologia
formrii continue a personalului didactic din nv!m"ntul preuniversitar
NU SE 2RI6ESC DOSARE INCO62LE7E#