Sunteți pe pagina 1din 1

Certificate prin care se atesta ca formarea in profesiile de medic, asistent medical

generalist si moasa , este conforma prevederilor de directive, pentru:


Diploma de Licenta de doctor medic;
Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata si
Diploma de Licenta de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata;
Diploma de Licenta de moasa;
Adeverinta/Certificat de medic specialist in una din specialitatile medicale obtinut ca urmare a
pregatirii in specialitate prin secundariat/ rezidentiat cu durata prevazuta de DC.93/16 C cu
modificarile si completarile ulterioare.
Documentele necesare eliberarii acestora sunt!
copia actului de identitate;
dupa caz" copie dupa ! diploma de licenta de doctor medic" diploma de absolvire de
asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata /diploma de licenta de asistent
medical generalist cu studii superioare de lunga durata" dupa diploma de licenta de moasa si
copia foii matricole;
in cazul medicilor specialisti" copie dupa adeverinta/certificatul de medic specialist
adeverinta eliberata de Centrul #ational de $erfectionare in Domeniul %anitar din care sa
rezulte ordinul de confirmare ca rezident" durata de pregatire in rezidentiat si" dupa caz"
stagiile de specialitate efectuate intr&un stat membru ' sau intr&un stat tert" recunoscute de
(%$;
cerere in care se va preciza adresa" nr.telefon de contact.
)(C