Sunteți pe pagina 1din 1

CE ESTE UN PROIECT

De ce se aplică managementul proiectelor?

Fiecare organizaţie are propria cultură şi întâmpină diferite provocări. De asemenea, organizaţiile încep cu diferite situaţii şi seturi de probleme de rezolvat . Pentru a defini valoarea managementului proiectelor, avem nevoie să definim, mai întâi, ce este managementul de proiect în sine, deoarece acesta este un concept prea vast. Apoi ne putem uita la diferitele aspecte ale managementul proiectelor şi putem emfatiza valoarea asociată fiecărui aspect.

Managementul proiectelor- Definiţia ISO 21500:

Managementul proiectelor este aplicarea de metode, istrumente, tehnici şi competenţe unui proiect. Managementul proiectelor include integrarea diferitelor faze ale ciclului de viaţă a proiectului. Managementul proiectelor se realizează prin procese.

Cercetările arată că odată cu creşterea complexităţii şi cu rapida schimbare a mediului de afaceri, proiectele gestionate prin aplicarea structurată a proceselor de bună-practică arată o performanţă sporită în domeniile următoare, şi nu numai:

Ce este un proiect?

Definiţia ISO 21500 a proiectului:

Un proiect este un set unic de procese care constau în activităţi coordonate şi controlate, având un moment de început şi unul de sfârşit (o anumita durata limitata de timp, in care trebuie sa se finalizeze), pe durata acestuia sunt întreprinse pentru a atinge un anumit obiectiv. Realizarea obiectivului proiectului necesită conformarea livrabilului la cerinţe specifice, incluzând multiple constrângeri, cum ar fi timpul, costurile şi resursele.

O metodă este definită ca “o procedură specifică pentru realizarea sau abordarea a ceva, în special a ceva sistematic sau stabilit”. O metodă nu menţionează numai procesul, dar descrie, de asemenea, si modul cum se completează o sarcină, fiind un mod stabilit şi mai detaliat de a executa procesele.

O metodologie este definită ca “un sistem de metode folosit într-un anume domeniu de studiu sau activitate”.

Procesele de management de proiect comune descriu mai degrabă obiectul (“ce”-ul) , ele nu descriu şi modul (“cum”-ul). În practică, pot fi aplicate şi definite mai multe metode şi metodologii ale managementului de proiect, iar apoi perfecţionate spre zona de aplicare şi spre subiectele specifice ale proiectelor.