Sunteți pe pagina 1din 1

.

ELECTRICA SA
SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUIE TRANSILVANIA NORD SA
Sucursala de Distribuie a Energiei Electrice ......

CERERE
CHESTIONAR
AMPLASAMENT

PENTRU

Nr. reg. .... /...................

AVIZ

DE

AGENT ECONOMIC: . , din ...., cod potal .......................


str. .. , nr. , jude . , telefon .. , fax ...,
reprezentat prin Director .... , Director economic ....... ,

sau
CONSUMATOR CASNIC: Subsemnatul . , domiciliat n ....., cod potal
str. .... , nr. . , jude ... , telefon ...,

Solicit eliberarea unui aviz de amplasament pentru


obiectivul
:.....

cu destinaia:
..,

situat n localitatea: ..., str. : ., nr. ., judeul:


Anexez n copie xerox:

plan de ncadrare n zon, la scara;


( 2 exemplare)
plan de situaie, la scar;
( 2 exemplare)
certificat de urbanism nr. . /.. ( 1 exemplar)
Planurile sunt vizate de emitentul certificatului de urbanism

Avizul de amplasament solicitat mi este necesar pentru ntocmirea proiectului pentru autorizaia de construire
(PAC) de la:
Primria
-

Consiliul Judeean ..

Menionez c:
- CD

obiectivul va trebui alimentat cu energie electric la tensiunea de U = .. kV, pentru


o putere instalat Pi ~ .. kW i o putere maxim simultan absorbit Pa ~ . KW.

sau

obiectivul nu necesit alimentarea cu energie electric

Data: ..

Solicitant:

L.S. (pentru agent economic)

Achitatat taxa de aviz de amplasament, n valoare de ... lei, cu chitana nr. . / ..


. Numele si semntura personalului SDEE care a analizat cererea:

.....

COD: DTN-PO-6.2-F01