Sunteți pe pagina 1din 1

Mas molar

Masa molar este masa unui mol de substan.Are valoarea numeric egal cu masa molecular relativ
exprimat n uniti atomice de mas.Se poate exprima ca raportul dintre
1. masa unei substane cu unitatea de msur (kilo) gramul i
2. cantitatea de substan care se msoar n moli (numrul de particule dintr-un mol = 6,0221415-
10
23
care este de fapt numrul lui Avogadro)

Proprieti
Relaia cu volumul molar
unde
i
e densitatea substanei, M
i
e masa molar iar V
m
e volumul molar
Masa molar medie a unui amestec
Exprimare funcie de fraciile molare i masele molare ale componenilor
Masa molar medie a unui amestec e suma produselor dintre masele molare ale componenilor i fraciile
lor molare.
Exprimare funcie de fraciile masice i masele molare ale componenilor
Inversul masei molare medii a unui amestec e egal cu suma rapoartelor ntre fraciile masice i masele
molare ale componenilor.
Exemplu de calcul
Calculul masei molare a apei (18g/mol) de exemplu:

Exemple de mase molare
Element Simbol Nr.de ordine Masa molar
hidrogen H 1 1,00794 g/mol
carbon C 6 12,0107 g/mol
azot N 7 14,0067 g/mol
oxigen O 8 15,9994 g/mol
fosfor P 15 30,973761 g/mol
sulf S 16 32,065 g/mol
clor Cl 17 35,453 g/mol
nichel Ni 28 58,6934 g/mol
paladiu Pd 46 106,42 g/mol
platin Pt 78 195,078 g/mol
iod I 53 126,9044 g/mol
Legtur Formul Nr. de atomi Masa molar
ap H
2
O 3 18,01528 g/mol
parathormon C
408
H
674
N
126
O
126
S
2
1336 9424,6158 g/mol
bioxid de siliciu SiO
2
3 60,0843 g/mol
metan CH
4
5 16.043 g/mol
Amestecuri Formul Nr. de atomi Masa molar
aer

28,96 g/mol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83_molar%C4%83