Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SPECIFICA LUCRRILOR DE INSTALATII


ELECTRICE
COD: ELE 01
REVIZIA: 2
EDITIA: 2
CONDITII PENTRU MONTAREA
TUBURILOR DE PROTECTIE
PAG: 1 DIN 4
Data mart! 200"
1.1. SCOP
Descrierea conditiilor pentru montarea tuburilor de protectie
1.2. DOMENIU DE APICA!E
Procedura se aplic" de c"tre personalul de e#ecutie cali$icat %n domeniu.
1.&. DE'INI(II
Con$orm M) .
1.4. DOCUMEN*E DE !E'E!IN*A
Normati+ I,-.,2/ C01.2,,,/2P ,02.2,,,
1.0. P!OCEDU!A
1.0.1.Conditii prealabile
Pentru e#ecutia lucrarilor sunt necesare urmatoarele3
. asi4urarea documentelor de e#ecutie3
. +eri$icarea calitatii materialelor puse in opera3
. +eri$icarea conditiilor speciale/
. instruirea personalului in e#ecutarea lucrarilor
. dotarea cu scule si dispo5iti+e necesare reali5arii lucrarii3
. racorduri de ener4ie 3
. trasarea lucrarilor3
1.0.2. Descrierea instructiunii
Materialele utili5ate trebuie sa $ie a4rementate te6nic.
*oate materialele $olosite pentru protectie trebuie sa $ie incombustibile si se ale4
tinindu7se seama de tensiune/ curent si $re4+enta.
Se inter5ice montarea tuburilor de orice tip %n care sunt instalate conducte cu
i5olatie normal" 8re5istente la temperaturi ale mediului de cel mult 7 4,4rade C9/
pe supra$ata co:urilor/ a panourilor radiante sau a altor supra$e;e similare/ %n
spatele sobelor sau a corpurilor de %nc"l5ire.
Pe supra$e;e cu temperatura mai mare de 7 4,4rade C se +or monta
tuburi metalice/ iar conductele instalate %n aceste tuburi +or $i cu i5ola;ie special"
8re5istent" la temperaturi riscante9.
*uburile de protectie se +or monta deasupra conductelor de apa / de canali5are
si de 4a5e petroliere sau lic6e$iate.
Se inter5ice str"pun4erea canalelor de $um :i ai 5id"riei co:urilor/ cu
tuburi ale instala;iilor electrice.
*uburile metalice instalate %n4ropat sau aparent %n %nc"peri de cate4oria
U2 sau U& +or $i prote<ate prin +opsire.
*uburile i5olate u:or prote<ate :i tuburile etan:e din P=C montate peste
plan:ee/ sub pardoseal"/ +or $i prote<ate contra pericolului de deterior"ri
mecanice cu mortar de ciment cu do5a<ul de cel pu;in 1>&.
1
SC TCIF SA Craiova
Se e+it" montarea tuburilor pe pardoseala podurilor.
?n ca5uri e#cep;ionale c@nd se montea5" tuburi pe pardoseala podurilor
se +or respcta :i condi;iile pre+"5ute la alin.0.
*uburile se +or monta pe supra$e;ele interioare ale pere;ilor e+it@ndu.se
traseele pe supra$e;ele e#terioare ale cl"dirolor.
In incaperile in care in tuburi si te+i poate patrunde sau se poate colecta apa de
condensatie/ tuburile si te+ile ori5ontale trebuie montate cu pante de ,/0A1/,B
intre doua do5e.
*rassele tuburilor ori5ontale pe pereti sa $ie distantate la cca ,/& m de pla$on
Distantele dintre punctele de $i#are pe portiunile drepte ale traseului tuburilor +or
$i>
*ipul tubului Distanta intre punctele de $i#are 8m9
Monta< aparent Monta<
in4ropat Pe ori5ontala Pe +erticala
*ub din material plastic ,/1A,/C ,/-A,/D ,/DA1/1
*ub metallic 1.,A1/& 1/2A1/1 1/4A2/,
*ea+a metalica sau din
material plastic
1/0A&/, 1/0A&/, 2/A4/,
imitele in$erioare ale distantelor corespund diametrului cel mai mic/ iar cele
superioare / diametrul cel mai mare/ ale tubului.
Se pre+ad elemente de $i#are si la 1, cm de la capetele tuburilor si curbelor $ata
de do5e de aparat/ ec6ipamente/ deri+atii.
*uburile montate in4lobatintr.un slit in elementul de constructie trebuie acoperite
cu un strat de tencuiala de 1cm.
Se admite montarea %n4ropat" a tuburilor %n i5ola;ia teraselor sau
acoperi:urilor/ cu condi;ia ca do5ele s" $ie montate %n interiorul cl"dirii.
Pe por;iunile e#puse la lo+ituri mecanice :i pe por;iunile sub 2 m de la
pardoseal"/ cobor"rile %n tuburi spre ma:ini/ aparate etc/ se +or e$ectua %n tuburi
metalice montate aparent sau %n tuburi din material plastic montate %n4ropat.
Se admite e#ecutarea cobor@rilor %n tuburi spre aparate/ sub %n"l;imea de
2 m :i cu tuburi din material plastic montate aparent/ numai dac" %n locurile
respecti+e nu e#ist" pericol de deteriorare mecanic".
Se admite montarea tuburilor metalice %n4lobate la turnare %n elemente de
beton.
?n4lobarea tuburilor din P=C %n panouri uscate rapid/ se admite cu
condi;ia ca la uscarea panourilor temperatura ma#im" a supra$e;ei %nc"l5itoare
s" nu dep":easc" 7 -, C
*uburile se +or +eri$ica %nainte de %n4lobare pentru a nu a+ea de$ecte
8$isuri/ pere;i sub;ia;i/ de$orm"ri etc9.
Montarea tuburilor se +a $ace ast$el %nc@t p"trunderea apei sau colectarea
apei de condensa;ie %n interiorul lor s" nu $ie posibil".
*uburile se +or monta pe trasee ori5ontale sau +erticale. E#cep;ii se admit
numai %n ca5urile %n care acest lucru nu este posibil 8de e#emplu %n casa sc"rii
etc9.
2
*uburile se pot monta pe timp $ri4uros respectind conditiile din tabelul de mai <os>
Procesul te6nolo4ic si conditii de realia5are !e4im termic critic
*emperatura E Durata
A Depo5itare si manipulare .04rade C
Durata de depo5itare si
manipulare
F Mane+rarea si po5area tuburilor 74370 4rade C
24 ore inainte de mane+ra si
po5are
a e#ecutarea lucrarilor se +or respecta pre+ederile GNormele de protectia
muncii in acti+itatea de constructii monta<H =ol 2CED1 art. 11 la 2C GNormele
4enerale de protectie impotri+a incendiilor la proiectarea si reali5area
constructiilor si instalatiilorH.+ol 2CED1 art. 111 operatii de i5olatie si protectie
1.0.&.Controlul si receptia lucrarilor
In timpul si dupa montarea tuburilor se +eri$ica +i5ual si dupa ca5/ si cu
instrumente de masura adec+ate >metru/ ruleta daca lucrarile corespund
pre+ederilor din proiect si prescriptiilor te6nice.
*uburile ce urmea5a a $i utili5ate pentru e#ecutarea unei instalatii electrice/ +or $i
+eri$icate scriptic/ +i5ual si dupa ca5 prin masuratori de sonda<.
Se masoara dimensiunile > sectiune/ diametru/ lun4ime cu sublerul si metru.
*uburile/ ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau care
pre5inta de$ecte de calitate > i5olatii rupte/ pereti de tub cu $isuri nu se +or
introduce in lucrari.
*oate tuburile si accesoriile +or $i +eri$icate +i5ual la locul de montare/ dupa
transport.
a traseele alese pentru instalatia electrica/ trasee de conducte in tuburi P=C nu
sunt premise in monta< direct pe elemente combustibile.
1.0.4. !esurse alocate >
ec6ipamente > metru/ subler/ cleste/ surubelnite/ o6mmetru/ ciocan/ $re5a de
canelare/ ruleta/ bormasina/ bur46iu/ patent/ pile di$erite dimensiuni/ lampa de
control/ banda i5olatoare.
$orta de munca > electricieni
1 . A*!IFU*II SI !ESPONSAFII*A*I
Se$ul punctului de lucru si responsabilul te6nic cu e#ecutia raspunde de
respectarea $a5elor de e#ecutie.
!aspunde de calitatea materialelor introduse in opera .
!aspunde de receptiile calitati+e inc6eiate in pre5enta dele4atiilor bene$iciarului
si dupa ca5 proiectantului si repre5entantului IC .
-. IN!E2IS*!A!I
P= de predare primire
P=delucrari ascunse
Fuletine pri+ind calitatea materialelor .
3
C .DOCUMEN*E ASOCIA*E
.controlul documentelor si al datelor
.identi$icare si trasabilitate produs
.controlul proceselor
.inspectii si incercari
.controlul produsului necon$orm
.actiuni corecti+e si pre+enti+e
.manipulare /depo5itare /conser+are si li+rare
.controlul inre4istrarilor calitatii
D . ANEIE
Speci$ice nu sunt .
NUME 'UNC*IA DA*A SEMNA*U!A
EAFO!A* Dane Daniela 2erona !esp. MMI Martie 2,,D
=E!I'ICA* Dane Ste$an Dir. *e6nic Martie 2,,D
AP!OFA* !adulescu Decebal 2abriel Dir. 4eneral Martie 2,,D
4