Sunteți pe pagina 1din 4

Pentru ca traim intr-un mediu plin de riscuri, fiecare are nevoe de siguranta si confort , acasa, la

serviciu, pe strada , cind conduci o masina sau detii o afaceri si iti doresti ca ea sa mearga
bine..Atunci vine in ajutor produsele de asigurare care sunt colacul de salvareimpotriva
oricarui tip de risc. Piata asigurarilor de RM este la un nivel de maturitate si produse sunt destul
de variate si complexe, si de aceea populatia apeleaza la companiile de asigurari care reprezinta
sursa principala de pacete si produse de asigurare..
Pe linga companiile de asigurari din RM exista asa numitii !ro"eri care nu sint alceva decit
intermediarii in asigurari si elementul indispensabil al unei pieti de asigurari moderne si
europene.
CE ESTE BROKERUL IN ASIGURARI ?
!ro"erul de asigurari este un specialist in ceea ce priveste piata asigurarilor. #erviciile acestuia
se adreseaza in general persoanelor fizice, dar nu exclusiv. Pe piata exista foarte multe societati
de asigurare, apar din ce in ce mai multe produse de asigurare, oferta se diversifica in mod
continuu si apar produse care de care mai specializate.
$n aceste conditii, clientul are probleme in a alege cea mai buna solutie pentru problema sa, mai
ales daca nu cunoaste foarte bine cum functioneaza asigurarile. Aici intervine bro"erul de
asigurari. Acesta ar putea fi privit drept un intermediar, dar este in mod clar mai mult decat atat,
este un specialist. %unoscand foarte bine particularitatile pietei, oferta de produse, contextul
pietei, tenica de derulare a asigurarilor, bro"erul poate oferi pentru clientii sai cea mai buna
solutie dintr-o multitudine de optiuni care pentru un novice nu par a se diferentia prea mult.
$n RM odat cu adoptarea Legii cu privire la asigurri nr.407-XVI din 21.12.06,
a fost regleentat !i activitatea "ro#erilor de asigurare, fapt ce ne face s
sper, c acest sector va cpta $n sf%r!it aspect !i caracter civili&at. 'e
pare c $ncepe s ne apropie de odelul clasic al "usinessului de
asigurri, ce presupune o speciali&are
&'(%)$$*+ PR$(%$PA*+ A*+ !R,-+R$*,R.
Activitatea oricarei firme implica ,in mod natural,anumite riscuri.+le iau nastere odata cu
afacerea si cresc impreuna cu ea , uneori ciar intr-un ritm mai rapid decat e de asteptat .Practic
numai o analiza specializata poate arata dimensiunea costurilor financiare initiale ce inlocuiesc
pierderile posibile in cazul producerii unui risc asigurat
Relatia pe care o are un bro"er de asigurari cu un client al sau este o relatie de parteneriat
,bro"erul reprezentand interesele asiguratului in fata societatilor de asigurari.Pentru un program
de asigurare deja existent al unui asigurator,bro"erul poate verifica sau ciar negocia conditiile
contractuale si prima de asigurare pe care o plateste clientul sa
'n alt serviciu important pe care il poate face un bro"er este consultanta sau ciar asistenta in
cazul dosarelor de dauna pentru clientii sai .
!ro"erii de asigurare prin serviciile de consultanta oferite au un rol foarte important in reducerea
celtuielilor privind acoperirea riscului si monitorizarea unui program de asigurare fiind astfel
considerati experti in asigurari.
Brokerul de asigurari este un consultant care rezolva toate aceste probleme. %a specialist in
managementul riscului el /
Analizeaza riscurile unei firme
&ormuleaza recomandari privind transferul acestora0cel mai adesea prin asigurari dar, de
la caz la caz , poate propune solutii alternative1
Reprezinta interesele clientilor sa in relatia cu asiguratorii /
o obtine si negociaza oferte de asigurare
o administreaza contractele inceiate
o acorda asistenta in obtinerea despagubirilor
Practic,intreaga activitatea de gestionare a riscurilor unei firme poate fi preluata de catre
acestea,experienta si profesionalismul sau oferind garantia protejarii patrimoniului ,angajatilor si
profiturilor firmei impotriva neprevazutului
'n agent al unei societati de asigurare va va propune numai produsele de asigurare ale societatii
pe care o reprezinta,incercand sa va convinga ca celelalte societati de asigurare si produsele
acestora sunt inferioare.
'n bro"er stie in orice moment care sunt cele mai sigure societati de asigurare si care din
produsele acestora raspund cel mai bne necesitatilor specifice pe care le aveti
$n cazul producerii riscului asigurat ,fapt ce impune plata unei daune agentul de asigurare
se va plasa pe pozitia societatii de asigurare la care este angajat.
'n bro"er va sustine intotdeauna cauza cllientului sau, de prestatia sa depinzand daca acest client
ca mai apela sau nu ,in viitor ,la serviciile sale.
%,()$(')'* #$ 2$R+%)$$*+ PR$(%$PA*+ A*+ !R,-+R'*'$.
Activitatea lui const3 4n aceea , c3 deservind clientul, el propune acestuia anume acel contract de
asigurare, care este necesar pentru acoperirea unui risc concret. !az5ndu-se pe analiza riscurilor
posibile, bro"erul elaboreaz3 6i recomand3 clientului un program de asigurare optim. +xperien7a
conlucr3rii cu diverse societ37i de asigurare 4n corela7ie cu analiza activit37ii lor profesionale,
permite bro"erului s3 aprecieze fiecare asigur3tor 4n parte, 6i pia7a de asigur3ri 4n ansamblu.
!ro"erul este un mediator, un arbitru pentru asigurat 6i asigur3tor 4n procesul regulariz3rii
cazurilor asigurate.
'n specific foarte important al bro"erului const3 4n independen7a sa - un bro"er nu poate fi creat
de un asigur3tor0sau grup de asigur3tori1. Aceast3 independen73 garanteaz3 clientului
bro"erului , c3 interesele sale vor fi protejate 4n rela7iile cu societatea de asigurare.
!ro"erul este un partener profitabil 6i pentru asigur3tor, deoarece reprezint3 canal de distribuire a
produselor de asigurare, 6i profesioni6tii se 4n7eleg mai repede 6i mai bine cu profesioni6tii.
!ro"erul este plasat mai aproape de consumatorul serviciilor de asigurare, el studiaz3 necesit37ile
lor 6i 4nainteaz3 noi cerin7e pentru 4mbun3t37irea produselor de asigurare existente. 2atorit3
bro"erilor de asigurare au fost create multe produse de asigurare noi, ei pot fi considera7i 4ntr-o
m3sur3 oarecare , ca vocea pie7ei.
La oent situa(ia "ro#erilor din )oldova se deose"e!te principial de cea
din statele occidentale, at%t su" aspect cantitativ c%t !i cel calitativ. *n
occident unui asigurtor $i revine &ece "ro#eri, iar $n +anada acest raport
este de ,- de "ro#eri pentru un asigurtor. La fel se pre&int situa(ia $n ceea
ce prive!te cota de(inut de "ro#eri . $n unele (ri cu pie(e de asigurri
de&voltate "ro#erilor le revine circa 70/ din totalul prielor "rute su"scrise.
0ro#erii occidentali sunt copanii cu rula1e de iliarde de dolari, cu tradi(ii
serioase, care $n activitatea sa pun accent pe asigurri de rspundere civil,
profesionale, consulting $n doeniul anageentului de risc, adinistrarea
activelor.
*n 2) pia(a serviciilor de "ro#era1 e $n forare, ea 3ind e4tre de
neoogen din punct de vedere al cuno!tin(elor teoretice !i e4perien(ei
practice pe care le posed "ro#erii locali. 0ro#erii de asigurare $nc nu
repre&int o for( serioas de proovare !i v%n&are a produselor de
asigurare, contri"u(ia lor la totalul prielor "rute su"scrise la nivelul pie(ei
este $nc foarte ic. *n pre&ent "ro#erii locali nu constituie o counitate
profesional care ar putea s-!i proove&e !i apra interesele sale.
)a1oritatea societ(ilor de "ro#era1 repre&int 3re ici, cu 4-5 anga1a(i, cu
posi"ilit(i 3nanciare reduse, cu portofolii nediversi3cate, antrenate
preponderent $n alctuirea de prograe de asigurri auto. )oentan doar
un singur "ro#er prestea& servicii de reasigurare !i doar 4-5 pot oferi servicii
de consultan(. 6n "ro#er tre"uie s caute unde s asigure, dar nu pe cine
s asigure, situa(ie pe care o ave $n )oldova, a1oritatea "ro#erilor locali
$ndeplinind func(ii de agent de asigurare. +u toate acestea de&voltarea pie(ei
de pro3l nu este nici pe departe la nivelul poten(ialului unor "ro#eri. 74ist
ai ul(i factori, at%t de natur o"iectiv c%t !i cea su"iectiv, care
fr%nea& de&voltarea "ro#erilor locali, printre ace!tea sunt8
1. 7conoia na(ional este sla" de&voltat, pe pia( nu e4ist riscuri
serioase !i speci3ce, respectiv nu sunt de&voltate asigurrile care au nevoie
de interven(ia unor interediari profesioni!ti. 0ro#erii nu prea au ce
interedia, cu e4cep(ia asigurrilor auto.
2. 9ve situa(ia c%nd asigurtorii sunt pu(in ediati&a(i, iar infora(iile
referitor la "ro#eri lipsesc cu desv%r!ire. :e l%ng toate acestea $n
societatea oldoveneasc no(iunea de interediar are $nc conota(ie
negativ.
-. +ererea redus de servicii de asigurare !i $n special de cele "enevole.
4. :ia(a este needucat $n sensul cola"orrii cu un consultant speciali&at.
5. 0ro#erii se confrunt cu un de3cit de personal cali3cat, pro"le
caracteristic $ntregii industrii a asigurrilor din )oldova. ;e fapt, 3ecare
societate de "ro#era1 se indenti3c cu nuele adinistratorul su <care este
!i "ro#er=, asistat de anga1a(ii si.
6. > pro"le delicat este cea a rela(iei cu asigurtorii. :entru societ(ile
de asigurare "ro#erii locali $nc nu repre&int parteneri sta"ili, loiali !i
previ&i"ili. !i viceversa, "ro#erii se confrunt cu o atitudine neserioas,
deseori ostil din partea unor asigurtori, care refu& s-i accepte ca
parteneri.
:ia(a "ro#erilor va cre!te datorit aturi&rii pie(ei de asigurri. *ns "ro#erii
nu tre"uie s 3e $n a!teptare p%n c%nd pia(a se va aturi&a de la sine, ci
singuri tre"uie s-!i educe !i fore&e clien(ii, nieni nu va face acest lucru
pentru ei. :e sur ce asigura(ii !i asigurtorii vor reali&a iportan(a !i
avanta1ele apelrii la servicii speciali&ate pe care le ofer "ro#erii, poten(ialul
pentru de&voltare va 3 valori3cat la adevrata lui valoare.
:e de alt parte evolu(ia "ro#erilor va depinde nu doar de voin(a lor, ci !i de
odul $n care este asigurat un ediu propice !i corect pentru to(i
participan(ii profesioni!ti de pe pia(. 'tatul tre"uie s 3e interesat $n
de&voltarea for(ei de consultare !i v%n&are . a "ro#erilor de asigurare,
deoarece anue de ei depinde calitatea deservirii asigura(ilor, inforarea
diferitor segente ale popula(iei despre produsele de asigurare e4istente pe
pia(a de asigurri. +%nd indicatorul prielor interediate de "ro#eri se va
apropia de 50/ din totalul prielor su"scrise, vo putea spune c
activitatea "ro#erilor a fost ridicat la rangul care tre"uie s-l ai" sectorul
"ro#era1ului $ntr-o pia( sntoas.
Piata de brokeraj din Republica Moldova a
ajuns la 8,4 mil. !R
8,9 mil. +'R 0:;<,= mil. M2*1 a totalizat piata de bro"eraj din Republica Moldova dupa
trecerea primelor sase luni ale anului >?::, arata datele publicate de %omisia (ationala a Pietei
&inanciare.
%omparativ cu anul anterior, cand bro"erii moldoveni au contabilizat afaceri de =,; mil. +'R
08<,= mil. M2*1, valoarea primelor intermediate s-a majorat cu peste =@A. )otodata, in perioada
ianuarie-iunie a.c., bro"erii au intermediat aproximativ ;?A din primele brute subscrise de
asiguratori, un grad de intermediere cu circa :? puncte procentuale mai mare decat in perioada
similara a anului trecut.
2e asemenea, in prima jumatate a anului, si-au desfasurat activitatea B> de companii de bro"eraj,
acestea inceind un numar de :?@.BB8 contracte de asigurare 0n.red./ spre comparatie, cu un an
in urma, 9; bro"eri de asigurare comercializasera :??.;=> de polite1. Mai bine de jumatate din
contractele de asigurare au fost vandute de 9 companii de intermediere in asigurari.
*a capitolul venituri din activitatea de bro"eraj, indicatorul s-a ridicat in perioada analizata la
>,BB mil. +'R 099,:8 mil. M2*1, din care circa o treime 0;>,;A1 a fost realizat de trei companii
de profil/ +'R,*$&+ !ro"er 0@,9 mil. M2*1, PR,2+C$D 0;,=B mil. M2*1 si E+(+RA*
!ro"er 0;,; mil. M2*1.
Pe clase de asigurare, segmentul non-life a generat <;,>A din totalul primelor intermediate 0circa
:;? mil. M2*1, in vreme ce asigurarilor de viata le-a revenit B,8A din totalul portofoliului 0<,=
mil. M2*1. Asigurarile propertF au reprezentat :?,@A din totalul afacerilor bro"erilor
moldoveni, in vreme ce asigurarile auto au detinut suprematia portofoliilor companiilor,
generand mai bine de B8A din total, esalonat astfel/ ;>,:A - %A#%,, >:,;A - %arte Cerde,
:9,8A - A,R%A.
%oncluzie /!R,-+R$ reprezinta elementul important in ecuatia asigurarilor, cu toate ca este
un mai putin cunoscut in RM si de catre consumatori, ei merita o sansa de afirmare pe piata
asigurarilor pentru ca reprezinta o noua generatie de profesionisti pe piata asigurarilor si care ne
ofera consultanta si calitate in dirijarea acoperirea riscurilor.

S-ar putea să vă placă și