Sunteți pe pagina 1din 14

BAZA LEGISLATIV

Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.0.200 !ri"ind a#$i"i$%&ile


'!e#i(#e )un#&iei de diri*in$e
CAP.2 CONINUTUL ACTIVITILOR SPECIFICE FUNCIEI DE DIRIGINTE
Art.3. (1) Dirigintele desfsoar a#$i"i$%&i de 'u!+r$ edu#a&i+nal,
#+n'iliere 'i +rien$are !r+)e'i+nal% !en$ru ele"ii #la'ei pe care o
coordoneaz.
(2) Activitile cuprind teme stabilite de ctre diriginte pe baza programelor
scolare pentru aria curricular onsiliere si orientare! "n vigoare si "n
concordan cu speci#cul v$rstei si cu interesele%solicitrile elevilor. &otodat'
activitile cuprind si teme privind educaia rutier' educaia si pregtirea
antiinfracional a elevilor' protecia civil' educaia antiseismic' antidrog'
"mpotriva tra#cului de persoane etc.' "n conformitate cu prevederile actelor
normative si ale strategiilor naionale' precum si "n baza parteneriatelor
stabilite de (inisterul )ducaiei' ercetrii si *novrii "n colaborare cu alte
ministere' instituii si organizaii.
(3) Dirigintele desfsoar +i a#$i"i$%&i edu#a$i"e ex$ra'#+lare' activiti
pe care le stabileste dup consultarea elevilor si "n concordan cu speci#cul
v$rstei si nevoilor identi#cate pentru colectivul respectiv de elevi.
(,) -entru a se asigura o comunicare constant' prompt si e#cient cu
prinii' dirigintele realizeaz a#$i"i$%&i de 'u!+r$ edu#a&i+nal 'i
#+n'iliere !en$ru !%rin&i.
CAP.3 DESFSURAREA ACTIVITILOR SPECIFICE FUNCIEI DE
DIRIGINTE
Art... (1) A#$i"i$%&ile de 'u!+r$ edu#a&i+nal, #+n'iliere 'i +rien$are
!r+)e'i+nal% !en$ru ele"ii #la'ei pe care o coordoneaz' sunt desfsurate
de diriginte' "n funcie de prevederile planurilor/cadru' astfel0
a) "n cadrul orei de orientare si consiliere' dac aceasta este prevzut "n
planul 1cadru2
b) -n a)ara +rel+r de #ur'' "n situaia "n care "n planul/cadru nu este
prevzut ora de
orientare si consiliere. 3n aceast situaie' dirigintele stabileste' consult$nd
colectivul de elevi' un in$er"al +rar -n #are a#e'$a "a ( la di'!+.i&ie
ele"il+r' pentru desfsurarea activitilor de suport educaional' consiliere si
orientare profesional' "ntr/un spaiu prestabilit si destinat acestei activiti.
*ntervalul orar este anunat elevilor' prinilor si celorlalte cadre didactice.
-lani#carea orei destinate acestor activiti se realizeaz cu aprobarea
directorului unitii de "nvm$nt' iar +ra respectiv 'e #+n'e/nea.% -n
#+ndi#a de !re.en&% a cadrelor didactice.
(2) -lani#carea activitilor dirigintelui se realizeaz de ctre acesta
semestrial si anual si se avizeaz de ctre directorul ad4unct sau directorul
unitii de "nvm$nt.
(3) 0lani(#area a#$i"i$%&il+r ex$ra'#+lare "a #+n&ine /ini/u/ +
a#$i"i$a$e !e lun%' activitate care "a ( #+n'e/na$% -n #+ndi#a de
!re.en&% a cadrelor didactice.
ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL,
CO5SILIE4E SI
O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL. ACTIVIT1I
COALA DE ARTE I MESERII CERAU INST. TUDORACHE IONELA
AN COLAR 2010 2011 CLASA A II-A
(,) -lani#carea activitilor dirigintelui va conine + +r% !e '%!$%/7n% "n
care dirigintele va # la dispoziia prinilor' pentru desfsurarea a#$i"i$%&il+r
de 'u!+r$ edu#a&i+nal 'i #+n'iliere !en$ru !%rin&i' iar ora respectiv 'e
#+n'e/nea.% -n #+ndi#a de prezen a cadrelor didactice. *ntervalul orar
"n care se desfsoar aceste activiti va # aprobat de directorul unitii de
"nvm$nt si va # anunat prinilor' elevilor si cadrelor didactice. 3n cadrul
acestei ore' se desfsoar 'edin&ele 'e/e'$riale/+#a.i+nale #u !%rin&ii,
!re#u/ 'i -n$7lniri indi"iduale ale diri*in$elui #u !%rin&ii. 5a aceste
"nt$lniri' la solicitarea printelui si%sau a dirigintelui' poate participa si elevul.
BAZA LEGISLATIV
Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.0.200 !ri"ind a#$i"i$%&ile
'!e#i(#e )un#&iei de diri*in$e
CAP.2 CONINUTUL ACTIVITILOR SPECIFICE FUNCIEI DE DIRIGINTE
Art.3.
(1) Dirigintele desfsoar a#$i"i$%&i de 'u!+r$ edu#a&i+nal, #+n'iliere 'i
+rien$are !r+)e'i+nal% !en$ru ele"ii #la'ei pe care o coordoneaz.
(2) Activitile cuprind teme stabilite de ctre diriginte pe baza programelor
scolare pentru aria curricular onsiliere si orientare! "n vigoare si "n
concordan cu speci#cul v$rstei si cu interesele%solicitrile elevilor. &otodat'
activitile cuprind si teme privind educaia rutier' educaia si pregtirea
antiinfracional a elevilor' protecia civil' educaia antiseismic' antidrog'
"mpotriva tra#cului de persoane etc.' "n conformitate cu prevederile actelor
normative si ale strategiilor naionale' precum si "n baza parteneriatelor
stabilite de (inisterul )ducaiei' ercetrii si *novrii "n colaborare cu alte
ministere' instituii si organizaii.
CAP.3 DESFSURAREA ACTIVITILOR SPECIFICE FUNCIEI DE
DIRIGINTE
Art...
(1) A#$i"i$%&ile de 'u!+r$ edu#a&i+nal, #+n'iliere 'i +rien$are
!r+)e'i+nal% !en$ru ele"ii #la'ei pe care o coordoneaz' sunt desfsurate
de diriginte' "n funcie de prevederile planurilor/cadru' astfel0
a) "n cadrul orei de orientare si consiliere' dac aceasta este prevzut "n
planul 1cadru2
b) -n a)ara +rel+r de #ur'' "n situaia "n care "n planul/cadru nu este
prevzut ora de
orientare si consiliere. 3n aceast situaie' dirigintele stabileste' consult$nd
colectivul de elevi' un in$er"al +rar -n #are a#e'$a "a ( la di'!+.i&ie
ele"il+r' pentru desfsurarea activitilor de suport educaional' consiliere si
orientare profesional' "ntr/un spaiu prestabilit si destinat acestei activiti.
*ntervalul orar este anunat elevilor' prinilor si celorlalte cadre didactice.
-lani#carea orei destinate acestor activiti se realizeaz cu aprobarea
directorului unitii de "nvm$nt' iar +ra respectiv 'e #+n'e/nea.% -n
#+ndi#a de !re.en&% a cadrelor didactice.
(2) -lani#carea activitilor dirigintelui se realizeaz de ctre acesta
semestrial si anual si se avizeaz de ctre directorul ad4unct sau directorul
unitii de "nvm$nt.
COALA DE ARTE I MESERII CERAU INST. TUDORACHE IONELA
AN COLAR 2010 2011 CLASA A II-A
ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL,
CO5SILIE4E SI
O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL 0E5T43 ELEVII
6.A.(. )7A68' -7A9:;A
*<6&. &8D:7A9) *:<)5A
6.A.(. )7A68' -7A9:;A
*<6&. &8D:7A9) *:<)5A
ACTIVITATEA
Ore
0eri+a
da
2e la...!7n%
la...
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
1.1 Autocunoastere
2. Calitatea stilului de viata
2.1 Calitatea vietii personale
3. Comunicare si abilitati sociale
3.1 Managementul emotiilor: Ce este autocontrolul? Cum l manifestam acasa, la scoala, la oaca?
3.2 Abilitati sociale: Cum se dezvolta relatia de prietenie? Modalitati de a!ti face prieteni si de a!i mentine
". Managementul informatiilor si al nvatarii
".1 Managementul informatiilor
".2. #nvatare eficienta
$. %lanificarea carierei
$.1 &'plorarea rolului ac(izitiilor nvatarii
0LA5I6ICA4E ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL, CO5SILIE4E SI
O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL 0E5T43 ELEVII CLASEI A II8A 9
0LA5I6ICA4E A53AL
OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive
fata de sine
2. )=ersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate
3. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare "n conte=te variate
,. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor "n procesul de
"nvatare
0LA5I6ICA4E SEMEST4IAL ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL,
CO5SILIE4E SI O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL 0E5T43 ELEVII CLASEI A II8
A
6.A.(. )7A68' -7A9:;A
*<6&. &8D:7A9) *:<)5A
ACTIVITATEA
Ore
0eri+a
da
2e la...!7n%
la...
1.Cine sunt eu?- Autocunoa)tere. *nicitatea+ identitatea persoanei
2. Eduacia rutier educaie pentru via - Comportamentul preventiv
3.Ce cred eu despre mine?, Eu i ceilali - Autocunoa)tere
4.ucrurile imp!rtante din viaa mea ,ista valorilor
".#untem di$erii, dar e%ali - diferente individuale - acceptarea si respectarea diferentelor individuale
&.Ce vreau s sc'im( )n viaa mea? - Autocunoa)tere )i dezvoltare personal.
7. *rupuri din care $ac parte. +amilia- /repturi )i responsabilit.0i ale copilului n cadrul familiei.
,. .-!rme privind circulaia piet!nil!r pe drumurile pu(lice- Comportamentul preventiv - &duca0ie rutier.
..Clasa de elevi. /repturi i resp!nsa(iliti ale elevului- 1espectarea regulilor, asumarea consecintelor nerespectarii
acestora
10.ucre1 )n ec'ip cu resp!nsa(ilitate- 1espectarea regulilor, asumarea consecintelor nerespectarii acestora
11.2iaa st )n m3inile n!astre - Calitatea stilului de viata
12.-4 56E748E9 nu sunt d!ar simple cuvinte9 Comportamentul preventiv
13.-!rme de prevenire a incendiil!r - Comportamentul preventiv
14. !curi de :!ac - Comportamentul preventiv - educa0ie rutier.
1".C!mp!rtamentul )n ca1ul situaiil!r de cri1; incendiu, inundaie, accident. a cine apelm pentru a:ut!r? - 1eactii la
situatii de risc sau de criza
1&.C!mp!rtamentul snt!s i c!mp!rtamentul de risc- Calitatea stilului de via0.
1<.6e%uli de i%ien Calitatea vie0ii personale
OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii
pozitive fata de sine
2. )=ersarea abilitatilor de management al unui stil de
viata de calitate
0LA5I6ICA4E SEMEST4IAL ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL,
CO5SILIE4E SI O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL 0E5T43 ELEVII CLASEI A II8
A
OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare "n conte=te
variate
2. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor "n procesul
de "nvatare
3. Dob$ndirea abilitatilor de e=plorare si plani#care a
BAZA LEGISLATIV
Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.0.200 !ri"ind a#$i"i$%&ile
'!e#i(#e )un#&iei de diri*in$e
CAP.2 CONINUTUL ACTIVITILOR SPECIFICE FUNCIEI DE DIRIGINTE
Art.3.
(,) -entru a se asigura o comunicare constant' prompt si e#cient cu prinii'
dirigintele realizeaz a#$i"i$%&i de 'u!+r$ edu#a&i+nal 'i #+n'iliere !en$ru
!%rin&i.
ACTIVITATEA
1. Cum c!municm cu cei din :urul n!stru? - Comunicare si abilitati sociale
2. -!rme privind circulaia micil!r (iciclisti pe drumurile pu(lice- Comportamentul preventiv - &duca0ie rutier.
3. 2!r(a dulce mult aduce Comunicarea civilizat. !Codul bunelor maniere
4. # inem c!nt de sentimentele tutur!r9 - Managementul emotiilor
". =ut!c!ntr!l asupra em!iil!r )n di$erite situaii ! acasa, la scoala, la oaca2 - Managementul emotiilor
&. >rietenul meu cel mai (un Abilit.0i sociale - dezvoltarea unei rela0ii de prietenie
<. 2reau s am c3t mai muli prieteni 9 ? - Abilit.0i sociale ! modalitati de a!ti face prieteni si de a!i mentine
,. -!rme privind $!l!sirea mi:l!acel!r de transp!rt )n c!mun- Comportamentul preventiv - &duca0ie rutier.
.. #urse de in$!rmare - 3urse de informare pentru activitatea scolara
10. 7i(li!teca c!lar un univers al in$!rmrii i al cun!aterii- Managementul informatiilor! surse de informare pentru
activitatea scolara
11. >!rt!$!liul meu tematic- surse de informare pentru activitatea scolara
12. #tilul meu de )nvare. Cum )nv e$icient- #nvatare eficienta
13. @!delul meu de c!mp!rtare- modalitati generale de nvatare a unor comportamente la scoala sau n societate: imitatia,
e'emplul celorlalti, repetitia, ncercare si eroare
14. C!mp!rtamentul civili1at )n di$erite situaii Codul bunelor maniere ! modalitati generale de nvatare a unor
comportamente la scoala sau n societate4 5ocuri de rol
1".>rietenul meu, p!liistul- Comportamentul preventiv - &duca0ie rutier.
1&. Cum )mi s!lui!ne1 di$icultile de )nvare?- 3olutionarea dificultatilor de nvatare
1<. Ce vreau s devin c3nd v!i $ii mare?- &'plorarea )i planificarea carierei
1,. /e ce tre(uie s )nvm? - Cunostintele dob6ndite n scoala si importanta acestora pentru viata
COALA DE ARTE I MESERII CERAU INST. TUDORACHE IONELA
AN COLAR 2010 2011 CLASA A II-A
ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL,
CO5SILIE4E SI
O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL
0E5T43 04I51II ELEVIILO4 CLASEI A II8A
CAP.3 DESFSURAREA ACTIVITILOR SPECIFICE FUNCIEI DE DIRIGINTE
Art...
(2) -lani#carea activitilor dirigintelui se realizeaz de ctre acesta semestrial si
anual si se avizeaz de ctre directorul ad4unct sau directorul unitii de
"nvm$nt.
(,) -lani#carea activitilor dirigintelui va conine + +r% !e '%!$%/7n% "n care
dirigintele va # la dispoziia prinilor' pentru desfsurarea a#$i"i$%&il+r de
'u!+r$ edu#a&i+nal 'i #+n'iliere !en$ru !%rin&i' iar ora respectiv 'e
#+n'e/nea.% -n #+ndi#a de prezen a cadrelor didactice. *ntervalul orar "n
care se desfsoar aceste activiti va # aprobat de directorul unitii de
"nvm$nt si va # anunat prinilor' elevilor si cadrelor didactice. 3n cadrul
acestei ore' se desfsoar 'edin&ele 'e/e'$riale/+#a.i+nale #u !%rin&ii,
!re#u/ 'i -n$7lniri indi"iduale ale diri*in$elui #u !%rin&ii. 5a aceste
"nt$lniri' la solicitarea printelui si%sau a dirigintelui' poate participa si elevul.
6.A.(. )7A68' -7A9:;A
*<6&. &8D:7A9) *:<)5A
6.A.(. )7A68' -7A9:;A
*<6&. &8D:7A9) *:<)5A
ACTIVITATEA
Ore
0eri+a
da
2e la...!7n%
la...
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
2. Calitatea stilului de viata. Calitatea vietii personale
3. Comunicare si abilitati sociale
! Managementul emotiilor
!%rietenii copiilor no)tri. 7evoia copiilor de comunicare )i socializare.
". Managementul informatiilor. #nv.0area eficient.
$. %lanificarea carierei ! 1olul ac(izitiilor nvatarii n dezvoltarea personal. a copilului
0LA5I6ICA4E ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL, CO5SILIE4E SI
O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL 0E5T43 04I51II ELEVIILO4 CLASEI A II8A
9 0LA5I6ICA4E A53AL
Tre;uie 'a lu#re.i... #u $+$ii $re;uie 'a
lu#ra/ !en$ru + lu/e #are 'a8'i
/eri$e #+!iii<
0a;l+ Ca'al'
0LA5I6ICA4E SEMEST4IAL ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL,
CO5SILIE4E SI O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL 0E5T43 04I51II
ELEVIILO4 CLASEI A II8A
=A"erile #+/une !+$ ( )ura$e, dar ;+*a$iile
ade"ara$e nu. In 'u>e$ul (e#aruia 'e a>a
lu#ruri !re$i+a'e #are nu !+$ ( lua$e. =
:scar >ilde
6.A.(. )7A68' -7A9:;A
*<6&. &8D:7A9) *:<)5A
ACTIVITATEA
Ore
0eri+a
da
2e la...!7n%
la...
1. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
2. =ut!cun!aterea i de1v!ltarea pers!nal a c!pilului. Cum )m(untim respectul de sine, )ncrederea )n sine i ima%inea
de sine a c!pilului? 8Consiliere )i orientare9
3. 6!lul $amiliei )n $!rmarea i de1v!ltarea pers!nalitii c!pilului 8Consiliere )i orientare9
4. 2al!rile din viaa c!piil!r n!tri 8Consiliere )i orientare9
". Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
&. # )nvm c!piii s accepte si s respecte di$erenele individuale9 8Consiliere )i orientare9
<. /repturi i resp!nsa(iliti ale c!pilului )n cadrul $amiliei.8Consiliere )i orientare9
,. C!municare i s!ciali1are nev!i ale $iecrei pers!ane8Consiliere )i orientare9
.. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
10. >rietenii c!pilului meu 8 8Consiliere )i orientare9
11. #untem resp!nsa(ili pentru viaa c!piil!r n!tri - Comportamentul preventiv 8Consiliere )i orientare9
12. -!rme de prevenire a situaiil!r de cri1- incendiu, inundaie, accident - Comportamentul preventiv 8Consiliere )i
orientare9
13. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
14. C!mp!rtamentul )n ca1ul situaiil!r de cri1; incendiu, inundaie, accident. a cine apelm pentru a:ut!r? - 1eactii la
situatii de risc sau de criza 8Consiliere )i orientare9
1". C!mp!rtamentul snt!s i c!mp!rtamentul de risc- Calitatea stilului de via0. 8Consiliere )i orientare9
1&. :6e%uli de i%ien Calitatea vie0ii personale 8Consiliere )i orientare9
1<. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
0LA5I6ICA4E SEMEST4IAL ACTIVIT1I 2E S30O4T E23CA1IO5AL,
CO5SILIE4E SI O4IE5TA4E 04O6ESIO5AL 0E5T43 04I51II
ELEVIILO4 CLASEI A II8A
5+i, #ei /ari, ui$a/ ade'ea #a a/ )+'$
#+!ii. Si lu#rul a#e'$a ar $re;ui 'a ni8l
adu#e/ a/in$e, /ai ale' #and ne *a'i/ in
)a$a #+!iil+r.
Ale=andru ;la?uta
Se/e'$rul 1
<r.
crt
:7D*<)A D) @* DA&A AA6)<B*
1
/ %rezentarea noilor p.rin0i 8veni0i de la ;c. <. =orului94
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur. n anul )colar 2>>? - 2>1>4
/ Analiza 3@AB a activit.0ii educative )colare )i e'tra)colare desf.)urat. la clasa a CC!
a, an )colar 2>>? - 2>1>4
/ %relucrarea informa0iilor de interes general ob0inute la Consf.tuirile din data de ?
septembrie 2>1>, Dr. ;c. D(e. %.nculescu, <.lenii de Munte4
/ %rezentarea structurii anului )colar 2>1> - 2>114
/ Completarea tabelului cu datele personale ale elevilor )i parintilor necesare pentru
ntocmirea documentelor )colare4
/ %rezentarea listei cuprinz6nd necesarul de materiale pentru copii n anul )colar 2>1>
- 2>11 8Ane'a 94
/ /istribuirea )i e'plicarea modului de completare a c(estionarelor pentru p.rin0i:
ECmpresii din clasa C2 )i EC6t de important. este disciplina ntr!un grup?2 n vederea
complet.rii lor acas. 8Ane'a )i Ane'a 94
/ /istribuirea pe suport de (6rtie )i analiza a 1AC 3.A.M. Cera)u 8selectiv9, a
prevederilor Conven0iei pentru /repturile Copilului 8selectiv9 )i a Acordului de
parteneriat cu p.rin0ii n vederea familiariz.rii p.rin0ilor cu con0inutul acestora )i
l.murirea ntr!o )edin0. ulterioar. a tuturor neclarit.0ilor4
/ /istribuirea c.tre p.rin0i a unor tabele prin care ace)tia s. propun. teme care doresc
s. fie abordate n )edin0ele )i lectoratele cu p.rin0ii.
/ /iscu0ii
2
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur. dup. prima perioad. a anului )colar 2>1> - 2>114
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n dep.)irea unor probleme n
nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ 3trategii manageriale aplicate la nivelul clasei de elevi - normativitate, ergonomie,
organizare )i grupare n clas.4
/ Alegerea comitetului de p.rin0i4
/ %rezentarea manualelor )colare )i a con0inuturilor ce urmeaz. a fi abordate pe
parcursul clasei a CC!a4
/ C(estionar: Ct de bine mi cunosc copilul? Ce vreau s aflu despre el
/ %robleme organizatorice
/ /iscu0ii
ACTIVITATEA
1. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
2. Cum )nvm c!pii s c!munice cu cei din :urul l!r?
3. =ut!c!ntr!l asupra em!iil!r )n di$erite situaii
4. Bncura:area c!piil!r de a de1v!ltare relaii de prietenie
". Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
&. #urse de in$!rmare - 3urse de informare pentru a spriini activitatea scolara a copiilor
<. 7i(li!teca de acas ! necesitate
,. ectura !(li%aie sau plcere?
.. >!rt!$!liul tematic al c!pilului - surs. de informare pentru activitatea scolar.
10. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
11. Cun!aterea stilul de )nvare al c!pilului un avanta: pentru )nvarea e$icient
12. Care sunt m!delele de c!mp!rtare ale c!piil!r? - modalitati generale de nvatare a unor comportamente la scoala sau n
societate: imitatia, e'emplul celorlalti, repetitia, ncercare si eroare
13. C!mp!rtamentul civili1at )n di$erite situaii Codul bunelor maniere
14. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
1". Ce $ac atunci c3nd c!pilul meu are di$iculti de )nvare?
1&. Cum pre%tim c!pilul pentru ale%erea carierei pr!$esi!nale ?- &'plorarea )i planificarea carierei
1<. Cun!stintele d!(3ndite )n sc!ala si imp!rtanta acest!ra pentru viata
1,. Aedin cu prinii Tematic conform planificrii edinelor obligatorii cu toi prinii elevilor clasei a II-a
COALA DE ARTE I MESERII CERAU INST. TUDORACHE IONELA
AN COLAR 2010 2011 CLASA A II-A
0LA5I6ICA4E ?E2I51E OBLIGATO4II C3 TO1I
04I51II ELEVILO4
3
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur.4
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n prevenirea + dep.)irea unor
probleme n nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ 3trategii manageriale aplicate la nivelul clasei de elevi - managementul problemelor
disciplinare 4
/ Matematica ! %rezentarea detaliat. a con0inuturilor ce urmeaz. a fi abordate pe
parcursul clasei a CC!a4 continuarea nv.0.rii acas. sub supraveg(erea p.rin0ilor4 temele
pentru acas.4 strategii de recuperare, ameliorare, dezvoltare.
/ 3tabilirea graficului vizitelor la domiciliul elevilor4
/ C(estionar: Stilul de nvare al copilului meu
/ /iscu0ii
,
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur.4
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n prevenirea + dep.)irea unor
probleme n nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ Cunoa)terea mediului ! %rezentarea detaliat. a unor con0inuturi ce urmeaz. a fi
abordate pe parcursul clasei a CC!a4 continuarea nv.0.rii acas. sub supraveg(erea
p.rin0ilor4 temele pentru acas.4 strategii de recuperare, ameliorare, dezvoltare.
/ Activit.0ile e'tra)colare )i influen0a lor pozitiv. asupra copilului
/ /ebriefing ! Atelier: !esa"e pentru copilul meu
/ %robleme organizatorice
/ /iscu0ii
C
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur.4
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n prevenirea + dep.)irea unor
probleme n nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ Ariile curriculare :Arte2 )i :Be(nologii24
/ C(estionar: Climatul familial i copilul
/ C(estionar: Calitatea stilului de via?
/ %robleme organizatorice
/ /iscu0ii
Se/e'$rul 2
<r.
crt
:7D*<)A D) @* DA&A AA6)<B*
1
/ Analiza 3@AB a activit.0ii educative )colare )i e'tra)colare desf.)urat. n semestrul
C, an )colar 2>1> - 2>114 Concluzii. 1ecomand.ri
/ /ebriefing :/isciplinarea pozitiv.2
/ %robleme organizatorice
/ /iscu0ii
2
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur.4
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n dep.)irea unor probleme n
nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ C(estionar: #ctivitile de acas ale copilului meu $
/ /ebriefing :%etrecerea timpului liber2
/ %robleme organizatorice
/ /iscu0ii
3
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur.4
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n prevenirea + dep.)irea unor
probleme n nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ Cmportan0a lecturii n dezvoltarea multilateral. a copiilor. =iblioteca de acas.
/ C(estionar: %evoia de cunoatere a copilului meu
/ /iscu0ii
,
/ Analiza situa0iei la nv.0.tur.4
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n prevenirea + dep.)irea unor
probleme n nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ 3trategii de dezvoltare a capacit.0ilor, priceperilor )i deprinderilor elevilor la )coal.
)i acas.
/ /ebriefing ! Comportamentul civilizat n diferite situa0ii
/ %robleme organizatorice
/ /iscu0ii
C
/ Analiza 3@AB a activit.0ii )colare )i e'tra)colare la sf6r)itul clasei a CC!a
/ #ndrumarea p.rin0ilor n vederea spriinirii elevilor n prevenirea + dep.)irea unor
probleme n nv.0are + dificult.0i de nv.0are4
/ 3trategii de dezvoltare a capacit.0ilor, priceperilor )i deprinderilor elevilor la )coal.
)i acas.
/ C(estionar: Impresii ale prinilor la sfitul clasei a II-a
/ %robleme organizatorice
/ /iscu0ii
COM0LET4I. OBSE4VA1II
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................
.................................................................................................................................
..................................