Sunteți pe pagina 1din 15

LOGICA

Evaluare / pag. 28
1. Precizati tipul si formula pentru urmatoarele propozitii categorice :
a) Orice persoana care a promovat examenul de bacalaureat poate sustine admiterea la facultate; = universala
afirmativa SaP
b) Relativ multi elevi au lipsit de la ora de geografie; = particulara afirmativa SiP
c) Nu exista cai inaripati; = universala negativa SeP
d) Exista masini de culoarea roz; = particulara afirmativa SiP
e) Numai cei ce invata sunt premianti; = universala afirmativa SaP
f) Exista cel putin un elev care si-a rezolvat tema; = particulara afirmativa SiP
g) Numai numerele pare sunt divizibile cu 2; = universala afirmativa SaP
h) Doar unii dintre muncitori au intrat in greva; = particulara afirmativa SiP
i) Nimeni nu a fost absent. = universala negativa SeP
2. Lucrati pe perechi. Pornind de la urmatoarele propozitii, aduceti propozitiile la forma standard de exprimare si
formulati celelalte trei tipuri de propozitii in fiecare caz :
a) Nimeni nu este nemuritor
- forma standard Niciu !" u e#$e e"uri$!r = universala negativa SeP
- celelalte tipuri !oti oamenii sunt nemuritori = universala afirmativa SaP
"
#nii oameni sunt nemuritori = particulara afirmativa SiP
#nii oameni nu sunt nemuritori = particulara negativa S!P
b) Exista si filozofi romani
- forma standard %ii fil!&!fi #u$ r!"ai = particulara afirmativa SiP
- celelalte tipuri !oti filozofii sunt romani = universala afirmativa SaP
Niciun filozof nu este roman = universala negativa SeP
#nii filozofi nu sunt romani = particulara negativa S!P
c) Nu exista termeni cu intensiune vida
- forma standard Niciu $er"e u e#$e cu 'are) i$e#iue vida = universala negativa SeP
- celelalte tipuri !oti termenii sund cu $au% intensiune vida = universala afirmativa SaP
#nii termeni sunt cu $au% intensiune vida = particulara afirmativa SiP
#nii termeni nu sunt cu $au% intensiune vida = particulara negativa S!P
d) Oricare om moral este ec&itabil
- forma standard (!$i !a"eii "!rali #u$ echi$abili = universala afirmativa SaP
- celelalte tipuri Niciun om moral nu este ec&itabil = universala negativa SeP
#nii oameni morali sunt ec&itabili = particulara afirmativa SiP
#nii oameni morali nu sunt ec&itabili = particulara negativa S!P
e) Nu toate adevarurile sunt evidente
- forma standard %ele adevaruri u #u$ evide$e = particulara negativa S!P
- celelalte tipuri !oate adevarurile sunt evidenta = universala afirmativa SaP
Niciun adevar nu este evident = universala negativa SeP
2
#nele adevaruri sunt evidente = particulara afirmativa SiP
f) Numerele pare sunt toate divizibile cu 2
- forma standard (!a$e u"erele pare #u$ divi&ibile cu 2 = universala afirmativa SaP
- celelalte tipuri Niciun numar par nu este divizibil cu 2 = universala negativa SeP
#nele numere pare sunt divizibile cu 2 = particulara afirmativa SiP
#nele numere pare nu sunt divizibile cu 2 = particulara negativa S!P
g) 'lorile s-au uscat
- forma standard (!a$e fl!rile #)au u#ca$ = universala afirmativa SaP
- celelalte tipuri Nicio floare nu s-a uscat = universala negativa SeP
#nele flori s-au uscat = particulara afirmativa SiP
#nele flori nu s-au uscat = particulara negativa S!P
h) Exista spectatori care nu au aplaudat
- forma standard %ii #pec$a$!ri u au aplauda$ = particulara negativa S!P
- celelalte tipuri !oti spectatorii au aplaudat = universala afirmativa SaP
Niciun spectator nu a aplaudat = universala negativa SeP
#nii spectatori au aplaudat = particulara afirmativa SiP
i) Nu toate zilele de februarie au fost reci
- forma standard %ele &ile de februarie au f!#$ reci = particulara afirmativa SiP
- celelalte tipuri !oate zilele de februarie au fost reci = universala afirmativa SaP
Nicio zi de februarie nu a fost rece = universala negativa SeP
#nele zile de februarie nu au fost reci = particulara negativa S!P
(
i) Nimeni nu este perfect
- forma standard Niciu !" u e#$e perfec$ = universala negativa SeP
- celelalte tipuri !oti oamenii sunt perfecti = universala afirmativa SaP
#nii oameni sunt perfecti = particulara afirmativa SiP
#nii oameni nu sunt perfecti = particulara negativa S!P
*. Considerand urmatoarele propozitii adevarate, aduceti propozitiile la forma standard de exprimare, formulati
celelalte trei tipuri de propozitii si precizati valoarea lor de adevar in fiecare caz :
a) Exista pasari care nu zboara
- forma standard %ele pa#ari u &b!ara = particulara negativa S!P ............A
- celelalte tipuri !oate pasarile zboara = universala afirmativa SaP..................+
Nicio pasare nu zboara = universala negativa SeP..................+
#nele pasari zboara = particulara afirmativa SiP....................A
b) Numerele impare nu sunt divizibile cu 2
- forma standard Niciu u"ar i"par u e#$e divi&ibil cu 2 = universala negativa SeP....A
- celelalte tipuri !oate numerele impare sunt divizibile cu doi = universala afirmativa SaP...+
#nele numere impare sunt divizibile cu 2 = particulara afirmativa SiP.......+
#nele numere impare nu sunt divizibile cu 2 = particulara negativa S!P.....A
c) Exista fiinte acvatice care nasc pui vii
- forma standard %ele fii$e acva$ice a#c pui vii = particulara afirmativa SiP...............A
)
) celelalte tipuri !oate fiintele acvatice nasc pui vii = universala afirmativa SaP..................+
Nicio fiinta acvatica nu naste pui vii = universala negativa SeP..................+
#nele fiinte acvatice nu nasc pui vii = particulara negativa S!P................A
d) *irafele au gatul lung
- forma standard (!a$e girafele au ga$ul lug = universala afirmativa SaP............A
- celelalte tipuri Nicio girafa nu are gatul lung = universala negativa SeP.................+
#nele girafe au gatul lung = particulara afirmativa SiP...................A
#nele girafe nu au gatul lung = particulara negativa S!P................+
e) Nu toate manualele sunt manuale de logica
- forma standard %ele "auale #u$ "auale de l!gica = particulara afirmativa SiP...A
- celelalte tipuri !oate manuale sunt manuale de logica = universala afirmativa SaP..........+
Niciun manual nu este manual de logica = universala negativa SeP...........+
#nele manuale nu sunt manuale de logica = particulara negativa S!P......A
f) Numai orele de logica sunt placute
- forma standard (!a$e !rele de l!gica #u$ placu$e = universala afirmativa SaP........A
- celelalte tipuri Nicio ora de logica nu este placuta = universala negativa SeP..............+
#nele ore de logica sunt placute = particulara afirmativa SiP..............A
#nele ore de logica nu sunt placute = particulara negativa S!P............+
g) +ei prezenti reprezinta doar o parte din elevi
- forma standard %ii elevi #u$ pre&e$i = particulara afirmativa SiP.........A
- celelalte tipuri !oti elevii sunt prezenti = universala afirmativa SaP............+
,
Niciun elev nu este prezent = universala negativa SeP.........+
#nii elevi nu sunt prezenti = particulara negativa S!P........A
h) Nu numai merii sunt pomi fructiferi
- forma standard %ii p!"i fruc$iferi #u$ "eri = particulara afirmativa SiP......A
- celelalte tipuri !oti pomii fructiferi sunt meri = universala afirmativa SaP............+
Niciun pom fructifer nu este mar = universala negativa SeP..........+
#nii pomi fructiferi nu sunt meri = particulara negativa S!P.........A
i) Nu tot ce zboara se mananca
- forma standard %ele di cele ce &b!ara u #e "aaca = particulara negativa S!P...A
- celelalte tipuri !oate din cele ce zboare se mananca = universala afirmativa SaP.............+
Niciuna din cele ce zboara nu se mananca = universala negativa SeP.......+
#nele din cele ce zboara se mananca = particulara afirmativa SiP............A

Patratul logic
-
,. Precizati formulele urmatoarelor propozitii tinand cont si de caracterul pozitiv sau negativ al termenilor :
a) #nii oameni fac acte ne.ustificate = SiP $particulara afirmativa %
b) !oti elevii au fost absenti = SaP 'universala afirmativa)
c) #nele zile nu sunt urate = S!P $particulara negativa%
d) #nii oameni neseriosi sunt nesinceri = Sip $particulara afirmativa%
e) +ele mai multe flori nu s-au uscat = S!P $particulara negativa%
f) Niciun om nu este necugetator = SeP 'universala negativa)
g) #nele acte ale noastre sunt iresponsabile = SiP $particulara afirmativa%
h) Nu exista planete care sa fie stele = SeP 'universala negativa)
i) Nu au fost vopsite toate usile = S!P $particulara negativa%


/
-. Pornind de la situatiile precizate mai jos, stabiliti raportul existent :
01!R1!#2 2O*3+

a) Daca intre propozitiile " si 24 respectiv ( si ) exista un raport de contradictie4 iar intre propozitiile "si ( un
raport de contrarietate4 ce raport va exista intre "si ) 5

3ntre " si ) = raport de subalternare

b) Daca intre propozitiile " si ( exista un raport de subalternare 4 intre ( si ) unul de subcontrarietate4 iar intre ( si
2 un raport de contradictie4 ce raport va exista intre " si 2 5
6
intre " si 2 = raport de contrarietate
c) Daca intre propozitiile " si 2 exista un raport de contrarietate4 intre ( si ) un raport de subcontrarietate si intre "
si ( un raport de subalternare4 ce raport exista intre " si ) 5
intre " si ) = raport de contradictie
d) Daca intre propozitiile " si ) exista un raport de contradictie4 iar intre 2 si ) unul de subalternare4 ce raport
exista intre 2 si ( 5
intre 2 si ( = raport de contradictie
7
.. Pornind de la adevarul propozitiilor precizate, aratati ce propozitii adevarate se pot infera in baza raporturilor
logice :
a) #nii elevi sunt prezenti la ora de sport $ particulara afirmativa, 8i0% -------- #nii elevi nu sunt prezenti la ora
de sport $ particulara negativa, 8o0%
inferen9a prin subcontrarietate 8i0$"% -: 8o0$5% 5 = indecis

b) #nora dintre oameni nu le place sportul $particulara negativa, 8o0% ---------- #nora dintre oameni le place
sportul $particulara afirmativa, 8i0%
inferen9a prin subcontrarietate 8o0$"% -: 8i0$5% 5 = indecis
c) !oate mamiferele sunt vertebrate $universala afirmativa, 8a0%-------------- #nele mamifere sunt vertebrate
$particulara afirmativa, 8i0%
inferen9a prin subalternare 8a0$"% -: 8i0$"%
d) Niciun elev nu a copiat la lucrare $universala negativa, 8e0% -------------- #nii elevi nu au copiat la lucrare
$particulara negativa, 8o0%
inferen9a prin subalternare 8e0$"% -: 8o0$"%
/. Pornind de la falsitatea propozitiilor precizate, aratati ce propozitii adevarate se pot infera in baza raporturilor
logice :
";
a) Niciun om nu este atotputernic $universala negativa, 8e0% ----------------- #nii oameni sunt atotputernici $
particulara afirmativa, 8i0%
inferen9a prin contradictie 8e0$;% -: 8i0$"%
b) !oti arborii sunt pomi fructiferi $ universala afirmativa, 8a0% ----------------- #nii arbori nu sunt pomi
fructiferi $particulara negativa, 8o0%
inferen9a prin contradictie 8a0$;% -: 8o0$"%
b) #nii pomi fructiferi sunt vesnic verzi $particulara afirmativa, 8i0% ----------- Niciun pom fructifer nu este
vesnic verde $universala negativa4 8e0%
inferen9a prin contradictie 8i0$;% -: 8e0$"%
----------- #nii pomi fructiferi nu sunt vesnic
verzi $particulara negativa, 8o0%
inferen9a prin subcontrarietate 8i0$;% -: 8o0$"%
c) #nele met. nu sunt bune cond. de elec. $particulara negativa, 8o0%---- !oate metale sunt bune cond. de
electricitate $universala afirmativa, 8a0%
inferen9a prin contradictie 8o0$;% -: 8a0$"%
---- #nele metale sunt bune cond. de
electricitate $ particulara afirmativa, 8i0%
inferen9a prin subcontrarietate 8o0$;% -: 8i0$"%

8. Pornind de la falsitatea propozitiilor precizate, aratati ce propozitii false se pot infera in baza raporturilor logice :
""
a) #nii studenti nu au promovat ex. de bac. $particulara negativa, 8o0% ---- Niciun student nu a promovat ex.
de bac. $universala negativa4 8e0%
inferen9a prin subalternare 8o0$;% -: 8e0$;%
b) #nele intreprinderi sunt falimentare $particulara afirmativa, 8i0% --------- !oate intreprinderile sunt
falimentare $universala afirmativa, 8a0%
inferen9a prin subalternare 8i0$;% -: 8a0$;%
c) !uturor elevilor le plac vacantele $universala afirmativa, 8a0% ---- Niciunui elev nu ii plac vacantele
$universala negativa, 8e0%
inferen9a prin subcontrarietate 8a0$;% -: 8e0$5% 5 = indecis
d) Niciun om nu este invincibil $universala negativa4 8e0% ------------------ #nii oameni nu sunt invincibili
$particulara negativa, 8o0%
inferen9a prin subalternare 8e0$;% -: 8o0$5% 5 = indecis

0. Pornind de la adevarul propozitiilor precizate, aratati ce propozitii false se pot infera in baza raporturilor logice :
a) !oti cei ignoranti sunt fericiti $ universala afirmativa, 8a0% ------------- #nii ignoranti nu sunt fericiti
$particulara negativa, 8o0%
inferen9a prin contradictie 8a0$"% -: 8o0$;%
------------- Niciun ignorant nu este fericit
$universala negativa4 8e0%
inferen9a prin contradictie 8a0$"% -: 8e0$;%
"2
b) Niciunul din cei prezenti nu a votat imp. propunerii $universala negativa4 8e0% #nii din cei prezenti au
votat imp. prop. $particulara afirmativa, 8i0%
inferen9a prin contradictie 8e0$"% -: 8i0$;%
- !oti cei prezenti au votat impotriva
prop. $ universala afirmativa, 8a0%
inferen9a prin contrarietate 8e0$"% -: 8a0$;%
c) #nele zile de iarna sunt calduroase $particulara afirmativa, 8i0% ---------- Nicio zi de iarna nu este
calduroasa $universala negativa4 8e0%
inferen9a prin contradictie 8i0$"% -: 8e0$;%
d) #nii dintre colegii mei nu sunt seriosi $particulara negativa, 8o0% ------- !oti colegii mei sunt seriosi $
universala afirmativa, 8a0%
inferen9a prin contradictie 8o0$"% -: 8a0$;%
11. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. xemplificati , raporturile existente intre o propozitie oarecare
universal negativa !"eP# si propozitia particular afirmativa coresponzatoare !"ip#.
Raport de contradictie 8e0$;% 8i0$"% $iciun animal acvatic nu este mamifer !%# &&& 'nele animale
acvatice sunt mamifere !(#
8e0$"% 8i0$;% $iciun om nu este nemuritor !(# &&&& 'nii oameni sunt
nemuritori !%#
11. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. Plecand de la propozitii universal negative false !"eP#,
exemplificati pe de o parte , posibilitatea contrarei false, iar pe de alta parte posibilitatea contrarei adevarate.
"(
Din patratul logic observam ca 8e0 are contrara pe 8ap. 0entru 8e0 = ; avem doua posibilitati de contrarietate
+ontrara falsa daca este fals ca nicio figura geometrica nu este patrat !"eP ) %#, atunci rezulta ca este fals si
contrara ei4 toate figurile geometrice sunt patrate !"aP ) %#. Deci4 ambele sunt simultan false.
+ontrara adevarata daca este fals ca niciun cerc nu este rotund !"eP ) %#, atunci rezulta ca este adevarata
contrara ei4 toate cercurile sunt rotunde !"aP ) (# .
CONCL%2IE *in falsitatea unei contrare nu rezulta cu necesitate nimic cu privire la valoarea de adevar a celeilalte.
Contrara este nedeterminata , intr&u cat ea poate fi in unele cazuri falsa, iar in altele adevarata,
depinzand de starea de fapt la care se refera.
12. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. Plecand de la propozitii particular negative adevarate !"oP#,
exemplificati pe de o parte, posibilitatea subcontrarei adevarate, iar pe de alta parte posibilitatea subcontrarei
false.
Din patratul logic observam ca 8o0 are subcontrara pe 8ip. 0entru 8op = " avem doua posibilitati de
subcontrarietate
8ubcontrara falsa daca este adevarat ca unii oameni nu au aripi !"oP ) (#, atunci rezulta ca subcontrara ei
este falsa unii oameni au aripi !"iP ) %#.
8ubcontrara adevarata daca este adevarat ca unii medici nu sunt chirurgi !"oP ) (#, atunci rezulta ca este
adevarata si subcontrara ei unii medici sunt chirurgi !"iP ) (#.
")
CONCL%2IE *in din adevarul unei propozitii subcontrare, nu rezulta cu necesitate nimic cu privire la valoarea de
adevar a celeilalte.
"ubcontrara este nedeterminata.

",

S-ar putea să vă placă și