Sunteți pe pagina 1din 2

Se certific exactitatea datelor

Inspector colar managementul resurselor umane


____________________________________
(Numele i prenumele)
Viza Oficiului Juridic
____________________________________
Domnule Inspector colar General,
(cerere de nscriere la concursul/testarea pentru suplinire din 5-6 septembrie 2007)
Subsemnatul(a) (cu iniiala tatlui)_______________________________________________________ nascut() la data de (ziua,
luna, anul) ___/____/19___.
COD NUMERIC PERSONAL:
1)

Absolvent() al (a) (Univ., Inst. Pol., A.S.E., I.P. 3 ani, Colegiu, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped., Lic. etc. )
____________________________________________________________________________________________________________,
Examenul de bacalaureat n anul ____________cu media_______________;facultatea __________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promoia ______ cu specialitatea principal ________________________, secundar
________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________; absolvent() al(a) cursurilor
postuniversitare____________________________________________ _______________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani, specialitatea___________________________, promoia _______, media de absolvire _______;
2) La 1 septembrie 2007 am o vechime efectiv n nvmant de _____ ani,
grad didactic: definitiv cu media _____________, obinut n anul __________,
gradul II cu media _____________, obinut n anul __________,
gradul I cu media _____________, obinut n anul __________ .
3) Legitimat() cu B.I./carte de identitate seria _____ nr.___________, eliberat() la data de _________________ de
Poliia___________________________, cu domiciliul n localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____,
bl. _____, ap. _______, judeul (sectorul)___________________, telefon _____________________________;
4) n anul colar 2006/2007 am avut urmtorul statut n nvmnt:
a) Titular() pe/la postul/ catedra _________________________________________________, de la unitatea de nvmnt
______________________________________________________________________________________________________________
localitatea________________________________________judeul (sectorul) _________________________;
b) Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ________________________________________________________ de la unitatea de
nvmnt __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________localitatea_______________________________________________
___________________________________judeul (sectorul) _______________________________;
c) Salariat() la unitatea __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, localitatea _________________________________
_______________________________________, judeul (sectorul)_______________, cu care am contract de munc pe durat
nedeterminat, avnd funcia de ______________________.
V rog s-mi aprobai nscrierea la concursul/testarea din 5-6 septembrie 2007, n vederea ocuprii unui post/catedr
de _______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, la
uniti de nvmnt din jude/municipiul Bucureti, care mi se cuvine n ordinea descresctoare a mediei de concurs, urmnd a susine
lucrarea scris la disciplina ____________________________________________________________________________________, prin
suplinire.
5) Menionez c am ntrerupt activitatea n nvmnt (sau n alt domeniu de activitate) pentru motivul _________________________,
prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Codul Muncii.
6) Prezint avizul medical nr. _____ / ______2007 emis de ___________________ prin care rezult c sunt apt() pentru a preda in
nvmnt conform art. 4 alin. (2) din Legea nr.128/1997 i declar, pe proprie rspundere, c nu am suferit condamnri penale, c nu
desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date
eronate.
(*) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, dintre media anilor de studii i media
examenului de stat (licen)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice sau media dintre examenul de disertaie i
media anilor de studiu.
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice titulare n nvmnt, participante la concurs.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE, acte doveditoare:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului pedagogic);
2) Copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de natere i cstorie (pentru solicitanii care i-au schimbat numele);
4) Decizia inspectoratului colar sau a ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
5) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverina din care s rezulte vechimea efectiv n nvmnt (dac este cazul);
7) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor;
8) Avizul medical din care s rezulte ca sunt apt() pentru a preda n nvmnt;

SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI


Subsemnatul(a) _____________________________________, obinnd media ________ la concursul/testarea din 5-6
septembrie 2007, accept numirea ncepnd cu data de _____________________ 2007 pe/la postul/catedra obinut():

Unitatea de nvmnt

Data_______________

VERIFICAT
Inspector colar

Localitatea
Sectorul

Post/catedra
Nr. ore

Semntura_____________